18) Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola bővítése


1 A 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: /18) Rózsakerti Demjén István Református Által&aacut...
Author:  Ádám Dobos

0 downloads 2 Views 73KB Size

Recommend Documents


No documents


A 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2018/38 Építési beruházás Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Tárgyalásos eljárás 2018.02.22. 2884/2018 45214200-2 Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerülete 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) 2018.03.19. Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Szabadidő, kultúra és vallás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerülete Nemzeti azonosítószám: AK18610 Postai cím: Ráday utca 28. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1092 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Veres Sándor világi főjegyző Telefon: +36 12180753 E-mail: [email protected] Fax: +36 12180903 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.raday28.hu I.2) Közös közbeszerzés x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 1

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) x Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Budapest - Budafoki Református Egyházközség, 1221 Budapest, Demjén István utca 2., AK18972 (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://app.box.com/s/rjnh94d57ctcyjit5sqek4emlnpdutue (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Prime Consulting Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Pálya utca 9. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1012 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs Telefon: +36 303228766 E-mail: [email protected] Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.raday28.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikus úton: (URL) a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi u. 16. III. emelet Titkárság Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1223 Ország: HU 2

Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs Telefon: +36 303228766 E-mail: [email protected] Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.raday28.hu Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem x Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: 3

II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: A 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola bővítése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola bővítése, mintegy 4.436 m2-en, lift beépítéssel. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.1.5) Becsült érték: 1 Pénznem: HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy gazdasági, műszaki, valamint a szerződés. teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség, egységes üzemeltetés) is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, továbbá a beruházás munkaszervezése és költséghatékonysága egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, így ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét kizárja. II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: A 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola bővítése 4

Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 1223 Budapest, Rákóczi út 16. (hrsz.: 228882/18) Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola bővítése négy használati plusz egy gépészeti szintes épületszárnnyal, a meglévő épületrészben konyhablokk kialakítása, 1 db új liftakna kialakítása lift beépítéssel. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Főbb mennyiségi adatok: A bővítéssel beépítendő új összes bruttó szintterület (a külső falsíkok által körülhatárolt terület, beleértve a pillérsorok külső síkját is illetve a fedett terasz külső síkját is; új épületszárny plusz a meglévő épületszárnyak bővítéses átalakításai): Alagsor: 1383,57 m2 Földszint: 1293,28 m2 1. emelet: 840,51 m2 2. emelet: 813,72 m2 teraszok: 105,55 m2 Összesen: 4.436,63 m2 összes bruttó szintterület. A meglévő épület átalakítással-átépítéssel érintett összes bruttó szintterülete: Alagsor: 9 m2 Földszint: 104 m2 1. emelet: 14 m2 Összesen: 127 m2. Meglévő épület szanálásos teljes elbontása: 91,68 m2 bruttó alapterület. Beton síkalapozás: 188,7 m3, teherhordó monolit vasbeton szerkezet készítése: 1536,48 m3 teherhordó és kitöltő téglafalak építése (20-44 cm vtg-ok összesen): 2794,2 m2 válaszfalak építése: 1693,1 m2 vakolatok készítése (oldalfal-, mennyezet-, alap- és vékonyvakolatok összesen): 14157,2 m2 álmennyezetek készítése: 518 m2 homlokzati burkolat felület (téglaburkolat) készítése: 646 m2 fa beltéri nyílászáró: 116 db hőhídmentes műanyag homlokzati nyílászáró: 200 db (641,22 m2) hőhídmentes fémszerkezetű kültéri felülvilágító: 6 db moduláris wc-elválasztó/előtétfal-elem: 42 db fém korlátok: 264,8 m acélszerkezetű menekülőlépcső: 1 db kétszintes, szintenként 2-2 lépcsőkarral és pihenővel falfelületek belső felületképzése: 10771 m2 használati víz elleni szigetelések: 1579 m2 zöldtető hő- és vízszigetelt kialakítással és teljes rétegrend képzéssel: 694 m2 terasztető/nem járható tető hő- és vízszigetelt kialakítással és teljes rétegrend képzéssel: 457 m2 5

talajvíz elleni szigetelés készítése (vízszintes plusz függőleges): 1704 m2 úsztatott rendszerű padlórétegrend készítése: 4245 m2 betonlap burkolat készítése fektető rétegekkel együtt: 700 m2 gépház nélküli személyfelvonó: 8fős (630 kg) terhelhetőséggel: 1 db, aszfaltfelületek és sportpálya bontása: 300 m2 vasbeton kültéri szerkezetek bontása: 192 m3 gabion és vasbeton támfalak és vasbeton térépítészeti elemek (lépcsőelemek, ülőfelületek) építése: 387,5 m épületvillamossági erősáramú szerelés: 217 kW összes teljesítménnyel: világítási és erőátviteli rendszer teljeskörű (védőcső és kábeltartó szerkezetek, kábelezésekés vezetékelések, kapcsolók és csatlakozó aljzatok, lámpatestek, fő- és alelosztók) szerelése villámvédelmi rendszer kiépítése digitális kaputelefon rendszer kiépítése informatikai rendszer kiépítése 136 db végponttal, rack szekrénnyel és kábelezéssel kompletten kábel-TV rendszer kiépítése 35 db végponttal, fogadó-rendező-erősítő központtal és kábelezéssel kompletten hangosítási rendszer kiépítése 135 db hangszóróval, 2 db központtal és kábelezéssel kompletten riasztó rendszer kiépítése 110 db mozgásérzékelővel és 30 db nyitásérzékelővel, hang- és fényjelzővel, kezelőtasztaturával, riasztó-központtal és kábelezéssel kompletten tűzjelző rendszer kiépítése 165 db füstérzékelővel, 20 db kézi jelzésadóval, 25 db hang- és fényjelzővel, tűzjelző központtal, átjelzéssel és kábelezéssel kompletten radiátoros és padlófűtéses fűtési rendszer kiépítése: radiátorok: 92 db, szerelvények: 455 db, szivattyúk: 10 db, hőközpont: 1 rendszer, csővezeték-szerelésekkel kompletten vízellátási rendszer kiépítése: 1977 fm vízvezetékkel, zuhanyzó berendezés: 3 db, mosogató berendezés: 1 db, kézmosó/mosdó berendezés: 58 db (ebből 3 db mozgáskorlátozott kivitelben), wc-berendezés: 37 db (ebből 3 db mozgáskorlátozott kivitelben), vizelde berendezés: 12 db, tűzcsap: 4 db, nyomásfokozó berendezés: 1 db, szerelvényekkel és csővezeték szerelésekkel kompletten szennyvízvezeték-rendszer kiépítése: 865 m szennyvízvezetékkel, aknákkal, zsírfogó műtárgy: 1 db konyha szellőzési rendszer kiépítése: légkezelő berendezés 1 db, elszívó elemekkel, légcsatornákkal/légvezetékekkel kompletten vizesblokki szellőzőrendszer kiépítése: légkezelő berendezés 1 db, ventilátor 7 db, tűzvédelmi csappantyú 3 db, elszívó elemekkel, légcsatornákkal/légvezetékekkel kompletten és a műszaki dokumentáció szerint a fentiekhez kapcsolódó és kiegészítő munkák elvégzése. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (szakmai ajánlattal alátámasztva) 30 Költség szempont –

6

x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret és opció nélkül) / Súlyszám: 70 II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy napban: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása: II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 5 vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a következő számítási módszerrel rangsorolja a beérkezett (érvényes és alkalmas) részvételi jelentkezéseket: a) Az M/1.) jelű referencia-követelmény teljesítésére a részvételre jelentkező által megjelölt referencia szerint a részvételre jelentkező (vagy adott esetben az erőforrást nyújtó szervezete) által teljesített összes bruttó szintterületnek megfelelő számú kreditet ad a részvételre jelentkezőnek (minden egész m2 bruttó szintterületre 1 kredit kerül megadásra, a tört-értékű /tized, század, stb./ m2-re nem kerül kredit kiadásra). b) Többlet kredit: az alábbi b)1. vagy b)2. pont alapján: b)1. Amennyiben az M/1.1.) jelű referencia-követelmény teljesítésére a részvételre jelentkező által megjelölt referencia oktatási funkciót ellátó építményre és/vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó funkciót ellátó építményre vonatkozik, abban az esetben a részvételre jelentkező az a) pont szerinti kredit-érték plusz 50%-át is megkapja. b)2. Amennyiben az M/1.1.) jelű referencia-követelmény teljesítésére a részvételre jelentkező által megjelölt referencia közhasználatú építményre vonatkozik, abban az esetben a részvételre jelentkező az a) pont szerinti kredit-érték plusz 25%-át is megkapja. b)3. Amennyiben az M/1.1.) jelű referencia-követelmény teljesítésére a részvételre jelentkező által megjelölt referencia sem a b)1., sem a b)2. pontnak nem felel meg, abban az esetben a részvételre jelentkező nem kap többlet kreditet. c) Az a) és b) pontok (illetve alpontjaik) szerint megítélésre kerülő kredit-értékek összeadásra kerülnek. d) Ajánlatkérő a c) pont szerint legmagasabb kredit-értéket elérő legfeljebb 5 részvételre jelentkezőt kéri fel ajánlattételre. Ajánlatkérő a közhasználatú építmény fogalma alatt olyan épületet ért, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti építmény. Az M/1. jelű referencia-követelmények tekintetében pontonként csak egy-egy referenciát lehet 7

megjelölni, amennyiben több referenciát jelöl meg a részvételre jelentkező, abban az esetben a részvételi jelentkezése érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ilyen eset a többváltozatú részvételi jelentkezést jelent, amely jelen eljárásban nem megengedett. A jelen pont szerint az ajánlattevő által figyelembe veendő adatokat a részvételre jelentkezőnek rangsorolási referencia-ismertetésben kell bemutatnia, mely tekintetében a hiánypótlás nem lehetséges. Amennyiben a részvételre jelentkező az alkalmassági követelménynek való megfeleléssel összefüggésben hiánypótlás során módosítja a releváns adatokat, abba az esetben a módosított adatok a rangsorolásnál nem kerülnek figyelembe vételre. II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók leírása: Ajánlatkérő az alábbi tételeket opcionális tételként szerepelteti a műszaki leírásban Opcionális tételek: 1. Opció - Új bejárati építmény Vasbeton szerkezet 13 m², alap, aljzat, burkolat 2,46 m³, tetőszerkezet (fagerendák és fedés) 16 db, falazás, vakolás színezés, fedkő 7 m² bádogos munka 24,24 m 2. Opció - Donga tető tetőfedés (+fekvőereszcsatorna-lefolyócső szerelés) 1020 m², tetőszerkezet tartószerkezete 920 m², tetőszerkezete deszkázása 1092 m² 3. Opció - Gipszbeton díszrács gipszkarton díszrács építése 300 m² 4. Opció - Táncterem és Lelkész lakás parkettázása ipari parketta fektetése 91 m², Szalagparketta fektetése 58 m² 5. Opció - Árnyékolók Külső, eltolható, függőleges lamellás árnyékoló 48 db 6. Opció - Konyhai felvonó személyfelvonó (gépház nélküli, hagyományos emelőköteles) 1 db 7. Opció - Műfüves sportpálya, futópálya, labdafogó háló műfüves sportpálya + labdafogó háló építése 381 m², öntött gumiburkolat + gumiszegély építése 341 m², homokozó építése 75 m³, falazás, vakolás színezés, fedkő 7 m² 8. Opció - Gabion támfalak burkolása Fa lécezés 130 fm 9. Opció - Kerti játékok, padok Játszóterek telepítése 22 db, 8

Padok, hulladékgyűjtők telepítése 10 db 10. Opció - Cserjék, évelők, egynyáriak ültetése meglévő fák védelme, ápolása 36 db, cserjék ültetése 482 db, évelők ültetése 48 db, egynyáriak ültetése 40 db, 11. Opció - Konyha gépészete (gázellátás, szellőztetés) Vezetékek 57 fm, Szerelvények 43 db, Költségtérítés 1 klt, Légcsatorna 700m², Légkezelő, ernyő 2 db, Egyéb (tartó, szigetelés, tűzcsappanytú stb.) 1klt Az opcionális tételek lehívásának feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződés tervezet tartalmazza. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) További információ Ajánlatkérő a beszerzést EGYH-KCP-17-P-0003 és EGYH-KCP-17-P-0165 azonosító számú támogatási szerződésekből (EMMI) finanszírozza. A "II.1.5) Becsült érték:" és a "II.2.6) Becsült érték:" pontok a hirdetmény feladhatósága végett kerültek kitöltésre. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Részvételre jelentkezőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját pedig a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Részvételre jelentkező a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a jelentkezésben nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) 9

bekezdés b) pontjára. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat dátuma nem lehet régebbi, mint a jelen felhívás feladásának dátuma. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha a jelentkezése alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek P1.) csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évben a teljes nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdése szerint) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19. § (3) (6) (7) bekezdéseire. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt.65. § (7) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők 10

együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell a részvételre jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait a Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkezők teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem érte el összesen a nettó 850 millió Ft-ot. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a jelentkezésben csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívottaknak M1) be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja, év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja és a 22. § (3) és (5) bekezdései szerint.) A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülniük. A cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a referenciaigazolásokban és nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alkalmassági minimumkövetelmény igazolására vonatkoznak. Amennyiben a részvételre jelentkező a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a részvételre jelentkező a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét - illetve ha teljesítés oszthatatlan volt, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült - veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, tekintettel a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdésére. M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 11

megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket a részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait. Ha az M.2.a)-M.2.c) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az igazolások benyújtása során fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és annak megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a részvételre jelentkező más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani. A fentiek szerinti jogosultsággal való rendelkezés kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására vonatkozik, az adott szakember vonatkozásában előírt, az adott jogosultsághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat igazolásának módja az M.2. pontban részletezettek szerint alakul. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának/megküldésének napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapban megkezdett) az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített és befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), minimum 2 szintes, új épület vagy új épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vonatkozó, minden szakágat (alapozás, tartószerkezet építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság) tartalmazó építési beruházás tárgyú referenciákkal: M/1.1.) legalább 1 db, ahol az összes bruttó szintterület elérte a 3300 m2-t; Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)-(2) bek. alapul véve jár el. M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, aki nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; b) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; c) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; 12

d) min. 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú munkavédelmi végzettségű szakemberrel, aki a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen; 1 szakember csak egy követelménynek való megfelelést igazolhat. Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott III.1.6) A szerződés biztosítékai: 1. Késedelmi kötbér: a szerződés a vállalkozóként szerződő félnek felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett rész áfa és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatási összegének 0,3%-a/nap (késedelemmel érintett naponként), de legfeljebb az áfa és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatási összegének 12%-a. 2. Meghiúsulási kötbér: a szerződés a vállalkozóként szerződő félnek felróható okból meghiúsulása esetén a szerződés áfa és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatási összegének 12%-a. 3. Jótállás: 60 hónap. (részletesen a szerződéstervezetben) 4. Jótállási biztosíték 2% A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a felhívásban előírt kötbérek csak abban az esetben érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A biztosítékokra és a kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés a ptk rendelkezéseivel összhangban tartalmazza. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: Ft. Ajánlatkérő tartalékkeretet 5%-ban biztosít, továbbá az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk.6:130.§(1)-(3), Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(6) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Ajánlatkérő 10% előleget biztosít, a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A 15%-os, majd 30%-os, majd 45%-os, majd 60%-os, majd 75%-os teljesítést követően a készültségi fokkal megegyező mértékű résszámlák kiállíthatók, a sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt teljesítésnél végszámla kiállítható 25% mértékben. Részszámla összegét az ajánlatkérő által a teljesítésigazolásban elismert szerződésnek megfelelő teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az előleg elszámolása az utolsó két részszámlában történik. Egyéb feltételek a jogszabályok szerint: 2015. évi CXLIII. tv., 2013. évi V. tv, 2017. évi CL. tv., 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

13

Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája (klasszikus ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: x Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: Kbt. 113. § (1) bek Versenypárbeszéd Innovációs partnerség (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

14

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében) Dátum: 2018/04/09 (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola, 1223 Budapest Rákóczi u. 16. III. emelet Titkárság Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1), és (4) és (6) bekezdései is. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 15

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 16

0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték. VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja pontszámokat: Az 1. értékelési részszempont (Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában) esetén a pontkiosztás módszerének alkalmazásával történik az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő dokumentációban részletezettek alapján. A 2. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében KH útmutatója III.A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítással. Pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig. VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12 ) További információk: 1. Részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet csatolja: az aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta), cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 2. Részvételre jelentkező folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről). 3. Részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell: Kbt. 66.§ (6) a) és b) pont szerinti nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat Kbt. 66.§ (4) szerinti nyilatkozat Kbt. 66.§ (5) alapján felolvasólap (A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti a részvételre jelentkező nevét és székhelyét) 4. III.1.2) P.1. és III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. 5. Ajánlattevő (az ajánlattételi szakaszban) köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint. 6. Részvételi jelentkezésben és ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v. nyilatkozatot eredetiben szükséges becsatolni dokumentáció. Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását elfogadja. 7. Közös részvételre jelentkezésesetén a Kbt. 35.§-a szerint kell a jelentkezést benyújtani. Csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a részvételre jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 17

bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 8. A nyertesnek a dokumentáció szerinti építés-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerződéskötéskor be kell nyújtania. (építés-szerelési biztosítás 150 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény). 9. Részvételre jelentkező nyertessége esetén III.1.3 M2 a), b), c) pontok szerinti szakembereknek szerződéskötésre rendelkezni kell megjelölt érvényes jogosultsággal. 10. A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat és a leghatékonyabb energiafelhasználást lehetővé tevő műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, ennek érdekében a keretmegállapodás és a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek építés-kivitelezés tevékenységre vonatkozó az MSZ EN ISO 14001. környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szabvány és a OHSAS 18001 / MSZ 28001. munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) szabvány és a MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszer (MIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. 11. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy fordulóban, együttesen kíván tárgyalni, de a tárgyalás eredményétől függően több tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalásokon a felek a műszaki és a szerződéses feltételekről tárgyalnak. Az ajánlattevőknek a tárgyalások lezárását követően írásban végső ajánlatot kell tenniük. Az ajánlattevőt a tárgyaláson képviselő személynek igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A tárgyalás lefolytatásának menetét, szabályait és az ajánlattételi szakasz egyéb eljárási időpontjait az ajánlattételi felhívás fogja részletesen tartalmazni. 12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást az ajánlattételi szakaszban tart. 13. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők. 14. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az részvételi jelentkezésben és ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 15. A részvételi jelentkezés és ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 16. A jelentkezéseket 1 papír alapú, és 1 elektronikus példányban (az ajánlatot teljes egészében pdf. formátumban tartalmazó CD/DVD/pendrive), a papír alapú ajánlatot írásban és zártan, összefűzve kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Budafok - iskola bővítés, az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos.” Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapú és az elektronikus példány egymással mindenben megegyezik. Eltérés esetén ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. A jelentkezések leadhatók munkanapokon H-CS 8.00 és 15.00 között, pénteken 8.00 és 13.00 között, a részvételi jelentkezési határidő lejárta napján 8.00-tól a jelentkezési határidő lejártáig. 17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 18. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§-ában foglaltak szerint kérhető az 1.3. pontban megadott címen, ajánlatkérő képviselőjénél. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak. 19. A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési dokumentumokat a részvételre jelentkezőknek, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus 18

úton el kell érnie a jelentkezési határidő lejártáig. Részvételre jelentkezőknek a közbeszerzési dokumentumok letöltésével egyidejűleg regisztrációs emailt kell küldeniük az 1.3. pontban megadott elérhetőségre, az alábbi adatok megadásával (gazdasági szereplő neve és székhelye, kapcsolattartó neve és email-es elérhetősége ahol a kiegészítő tájékoztatásokat fogadni tudja gazdasági szereplő). 20. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A további építési beruházások tárgya: az alapprojekttel összhangban lévő építési beruházások, illetve felújítási munkák. A további építési beruházások beszerzésének feltételei: A Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően. 21. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Balázs. Lajstromszáma: 00351 (cím: 1133 Budapest, Esztergomi u. 6., e-mail: [email protected]) 22. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/21 (éééé/hh/nn/) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

19

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.