1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")


1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

0 downloads 1 Views 355KB Size

Recommend Documents


1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")
1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")
1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")
1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")
1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")
1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

1994 Sb
1 133/1985 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně Změna: 425/1990 Sb. Změna...

2016 Sb., dále jen zákon)
1 ZPRÁVA ZADAVATELE VZ č. 06/2018 Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP ( 217 z&a...

1994 Sb. o silniční dopravě
1 ZÁKON 111/1994 Sb. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákona č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000...

1999 Sb. (dále jen Odpověď )
1 Evidenční číslo: 30950/18-SFRB Vážený pan Číslo jednací: 1009/18/SEPR-SFRB V Praze dne Odpověď na žá...

2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon )
1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby realizované v otevřeném řízen&iacu...Prohlášení vlastníka

podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein, vedoucí odboru majetkoprávního Úřadu m.č. Praha 10 (dále také jen „vlastník“ nebo „vlastník budovy“ nebo „vlastník nemovitostí“)

vydává toto prohlášení vlastníka budovy dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

Obsah: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Označení budovy Vymezení jednotek v budově Určení společných částí budovy Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek Označení pozemku Práva a závazky týkající se budovy a pozemku Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na správu Pravidla pro správu společných částí domu a označení správce Přílohy

I. Označení budovy (§ 4 odst. 2 písm.a) zákona) Vlastník prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991Sb., vlastníkem budovy č.p. 696 na pozemku č.parc. 1194 a pozemku č.parc. 1194 vše katastrální území Vršovice, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1035, vedeného pro uvedené katastrální území. Stavebně technicky a funkčně se jedná o jednu budovy s jedním popisným číslem a jednou parcelou.

Číslo popisné: 696

Číslo parcelní:

výměra m2

Číslo orientační:

1194

403

70

LV: 1035

ulice Moskevská obec Praha katastrální území Vršovice V budově je 18 bytových jednotek a 4 nebytové prostory. Budova má 7.N.P. K budově nepatří další samostatné objekty.

II. Vymezení jednotek v budově (§ 4 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm b) zákona)

Vlastník budovy tímto prohlášením určuje prostorově vymezené části budovy za jednotky ve smyslu § 2 písm. h) zákona č.72/1994 Sb. v platném znění

2

1.

Jednotka č. 696/01 je byt 1+1 umístěný v 1. N.P. Celková výměra jednotky je 50,00 m2 název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

15,30 24,00 4,80 3,20 1,30 1,40

celkem

2 50,00 m

balkon

m m2 2 m m2 m2 2 m

1,40 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 50,00 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 500/15688.

3

2.

Jednotka č. 696/02 je byt 2 + 1 umístěný v 1. N.P Celková výměra jednotky je 87,10 m2

název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž

18,50 14,60 30,80 15,60 5,30 1,50 0,80

celkem

2 87,10 m

balkon

m m2 m2 2 m m2 m2 2 m

1,80 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 87,10 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 871/15688.

4

3.

Jednotka č. 696/03 je byt 2 + 1 umístěný v 1. Me.P. Celková výměra jednotky je 69,00 m2

název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě

15,40 18,50 14,80 7,50 3,10 1,20 2,50 6,00

m 2 m m2 m2 m2 2 m m2 m2

celkem

69,00 m

2

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 69,00 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 690/15688.

5

4.

Jednotka č. 696/04 je byt 1+1 umístěný ve 2. N.P. Celková výměra jednotky je 59,80 m2 název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

25,30 20,40 6,90 4,50 1,30 1,40

celkem

2 59,80 m

balkon

m m2 m2 m2 m2 2 m

1,40 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 59,80 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 598/15688.

6

5.

Jednotka č. 696/05 je byt 2+1 umístěný ve 2. N.P. Celková výměra jednotky je 99,20 m2 název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě

19,70 20,90 30,80 15,60 5,30 1,50 0,80 4,60

celkem

99,20 m

balkon

m 2 m m2 2 m m2 m2 2 m m2 2

2,60 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 99,20 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 992/15688.

7

6.

Jednotka č. 696/06 je byt 2 + 1 umístěný ve 2. Me.P. Celková výměra jednotky je 69,00 m2

název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě celkem

plocha

15,40 19,00 15,40 7,50 3,10 1,20 1,40 6,00

2

m 2 m m2 m2 m2 m2 m2 m2

2 69,00 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 69,00 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 690/15688.

8

7.

Jednotka č. 696/07 je byt 2+1 umístěný ve 3. N.P. Celková výměra jednotky je 105,00 m2 název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě celkem balkon

plocha

21,00 32,00 22,50 17,60 5,20 1,30 0,80 4,60

2

m 2 m 2 m m2 m2 m2 m2 m2

105,00 m

2

3,00 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 105,00 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 1050/15688.

9

8.

Jednotka č. 696/08 je byt 1+1 umístěný ve 3. N.P. Celková výměra jednotky je 61,70 m2

název místnosti

plocha m2 m2 m2 m2 m2

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC komora v bytě

26,40 20,90 7,00 5,00 2,40

celkem balkon

61,70 m2 2,60 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,70 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 617/15688.

10

9.

Jednotka č. 696/09 je byt 2 + 1 umístěný ve 3. Me.P. Celková výměra jednotky je 73,60 m2

název místnosti

plocha

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž

15,40 25,00 15,40 9,80 5,40 1,30 1,30

celkem

2 73,60 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 73,60 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 736/15688.

11

10. Jednotka č. 696/10 je byt 1+1 umístěný ve 4. N.P. Celková výměra jednotky je 61,30 m2 název místnosti

plocha

m2 m2 2 m 2 m m2 m2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

26,90 20,00 7,10 4,70 1,20 1,40

celkem

61,30 m

balkon

1,40 m

2

2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,30 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 613/15688.

12

11. Jednotka č. 696/11 je byt 2+1 umístěný ve 4. N.P. Celková výměra jednotky je 101,90 m2 název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě celkem balkon

plocha

19,40 22,20 32,20 15,80 5,40 1,50 0,80 4,60

2

m 2 m m2 2 m m2 2 m 2 m m2

2 101,90 m

2,60 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 101,90 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 1019/15688.

13

12. Jednotka č. 696/12 je byt 2 + 1 umístěný ve 4. Me.P. Celková výměra jednotky je 74,70 m2

název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě celkem

plocha

16,90 19,40 15,50 8,60 3,60 1,20 3,00 6,50

2

m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2 74,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 74,70 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 747/15688.

14

13. Jednotka č. 696/13 je byt 1+1 umístěný v 5. N.P. Celková výměra jednotky je 61,50 m2 název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC komora v bytě

26,70 21,50 7,00 3,30 1,20 1,80

celkem

2 61,50 m

balkon

m m2 m2 m2 m2 2 m

1,40 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,50 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 615/15688.

15

14. Jednotka č. 696/14 je byt 2+1 umístěný v 5. N.P. Celková výměra jednotky je 101,90 m2 název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě celkem balkon

plocha

19,40 22,20 32,20 15,80 5,40 1,50 0,80 4,60

2

m 2 m m2 2 m m2 2 m 2 m m2

2 101,90 m

2,60 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 101,90 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 1019/15688.

16

15. Jednotka č. 696/15 je byt 2 + 1 umístěný v 5. Me.P. Celková výměra jednotky je 75,40 m2

název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC komora v bytě celkem

plocha

16,90 19,40 15,50 8,60 7,30 1,20 6,50

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2 75,40 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 75,40 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 754/15688.

17

16. Jednotka č. 696/16 je byt 1+1 umístěný v 6. N.P. Celková výměra jednotky je 61,10 m2 název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

26,70 21,50 7,00 3,30 1,20 1,40

celkem

2 61,10 m

balkon

m m2 m2 m2 m2 2 m

1,40 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,10 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 611/15688.

18

17. Jednotka č. 696/17 je byt 2+1 umístěný v 6. N.P. Celková výměra jednotky je 101,90 m2 název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž komora v bytě celkem balkon

plocha

19,40 22,20 32,20 15,80 5,40 1,50 0,80 4,60

2

m 2 m m2 2 m m2 2 m 2 m m2

2 101,90 m

2,60 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 101,90 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 1019/15688.

19

18. Jednotka č. 696/18 je byt 2 + 1 umístěný v 6. Me.P. Celková výměra jednotky je 102,60 m2

název místnosti

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž celkem balkon

plocha

20,40 32,40 22,70 17,20 5,10 1,30 3,50

2

m m2 m2 m2 m2 2 m 2 m

102,60 m

2

3,50 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 102,60 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 1026/15688.

20

19.

Jednotka č. 696/19 je byt 2+1 umístěný v 6. Me.P. Celková výměra jednotky je 61,20 m2 název místnosti

plocha

2

kuchyň pokoj pokoj předsíň koupelna WC spíž

6,40 19,00 22,10 7,50 3,10 1,30 1,80

celkem

2 61,20 m

balkon

m m2 2 m 2 m m2 m2 m2

1,40 m2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,20 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 612/15688.

21

20. Nebytový prostor č. 696/20 – způsob užívání – jiný nebytový prostor, je umístěn v 1. P.P. Celková výměra prostoru je 65,00 m2 název místnosti

plocha

2

sklad

65,00 m

celkem

65,00 m

2

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 65,00 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 650/15688.

22

21. Nebytový prostor č. 696/21 – způsob užívání – jiný nebytový prostor je umístěn v 7. N.P. Celková výměra prostoru je 4,00 m2

název místnosti

plocha

2

anténa

4,00 m

celkem

2 4,00 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 4,00 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř prostoru. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody , vnitřní rozvody el.energie. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 40/15688.

23

22.

Nebytový prostor č. 696/22 – způsob užívání – ateliér, je umístěn v 7. N.P. Celková výměra prostoru je 21,90 m2

název místnosti

plocha

ateliér WC

20,00 m2 1,90 m2

celkem

2 21,90 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 21,90 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 219/15688.

24

III. Určení společných částí budovy (§ 4 odst. 2 písm. c) zákona) Společnými částmi domu jsou: a) b) c) d) e) f) g)

základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, sklepní kóje, balkony přímo přístupné z bytů,výhradními uživateli těchto prostor jsou vlastníci jednotek, ke kterým balkony přináleží okna a dveře,balkony, včetně vstupních dveří do bytů a do jejich příslušenství, přímo přístupných ze společných částí rozvody studené vody , kanalizace, plynu, elektřiny, společné televizní antény, domovní elektroinstalace (zvonek), rozvody telekomunikací včetně rozvodů umístěných mimo dům. výtah včetně výtahové strojovny

Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého spoluvlastnického podílu na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva . IV. Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona) Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku pod domem se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č.

696/01 696/02 696/03 696/04 696/05 696/06 696/07 696/08 696/09 696/10

spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti

500/15688 871/15688 690/15688 598/15688 992/15688 690/15688 1050/15688 630/15688 736/15688 613/15688 25

Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č.

696/11 696/12 696/13 696/14 696/15 696/16 696/17 696/18 696/19 696/20 696/21 696/22

spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikost spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti

1019/15688 747/15688 615/15688 1019/15688 754/15688 611/15688 1019/15688 1026/15688 612/15688 650/15688 40/15688 219/15688

V. Označení pozemku (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona)

Pozemek v katastrálním území: Vršovice, obec Praha Parcelní číslo: 1194 pozemek je zastavěn budovou č. p.: 696 , ve které se vymezují jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. Pozemek je ve vlastnictví: hlavního města Praha a je svěřen do správy Městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, IČO 00063941, list vlastnictví č. 1035.

VI. Práva a závazky týkající se budovy a práva k pozemku (§ 4 odst. 2 písm. f) zákona) 1. Z vlastníka budovy přecházejí na vlastníky všech jednotek dnem nabytí vlastnictví k jednotkám tyto práva : 1) právo sjednaného odběru studené vody 2) právo sjednaného odběru plynu 3) právo sjednaného odběru el.energie 4) právo sjednaného odvozu komunálního odpadu Vlastník budovy prohlašuje, že na nemovitosti neváznou žádné nesplacené úvěry, zástavní právo ani věcná břemena, či jiná právní omezení. Pozemku uvedeného pod bodem V. se týkají tato práva: Vlastník tímto prohlášením upravuje práva k pozemku tak, že výlučné 26

vlastnictví k pozemku bude převedeno do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek s tím, že velikost spoluvlastnických podílů odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu uvedených v tomto prohlášení. VII. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami (§ 4 odst. 2 písm. g) zákona) 1.

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a pozemku (dále jen ”správa”) podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu, jestliže nedojde k jiné dohodě všech spoluvlastníků. Vlastník budovy stanoví tímto prohlášením, že pokud je v domě alespoň jedna jednotka, s jejímž užíváním je spojeno výhradní užívání společných částí domu, jako např. balkony, lodžie, terasy, sklepní kóje apod.,hradí vlastníci jednotek příspěvky na správu domu a pozemku v poměru součtu velikosti podlahové plochy jednotky se započtením poloviny podlahové plochy jími užívané společné části domu, která není místností, k součtu velikosti podlahových ploch všech jednotek v domě zvětšenému o součet polovin podlahových ploch společných částí domu, které nejsou místnostmi. Příspěvky na správu domu určené na náklady na vlastní správní činnost společenství, zejména na odměny členů orgánů společenství a vedení účetnictví, se stanoví stejnou částkou za jednotku.

2.

Výbor společenství popřípadě správce je povinen evidovat náklady a výdaje za každý dům a příslušející pozemek odděleně od ostatních domů a pozemků, které má ve své správě. Rovněž je povinen samostatně evidovat náklady, které jsou povinni uhradit jednotliví vlastníci jednotek.

3.

Výbor společenství popřípadě správce sestavuje na každý kalendářní rok rozpočet domu – přehled předpokládaných nákladů a výnosů, včetně tvorby dlouhodobých zdrojů na opravy, rekonstrukce a modernizace domu plánované v budoucích letech a předkládá je schválení shromáždění vlastníků. Shromáždění vlastníků určí výši příspěvků od vlastníků jednotek. Na základě schváleného rozpočtu stanoví výbor společenství popřípadě správce jednotlivým vlastníkům výši měsíčních záloh na náklady spojené se správou domu, které jsou povinni hradit na jeho účet v termínu stanoveném shromážděním vlastníků.

4.

Náklady na správu domu představují zejména:

a)

náklady na údržbu a opravy a výdaje na rekonstrukce a modernizace společných částí domu, daň z nemovitostí, pojištění domu,

b) c)

27

d) e) f)

náklady spojené s pozemkem příslušejícím k domu (nájem, údržba, úklid chodníků apod.), náklady na správce domu, spotřeba energií ve společných částech domu, g) další náklady.

5.

Vyúčtování záloh na náklady spojené se správou domu provede výbor společenství popřípadě správce každoročně nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 1 měsíce po vyúčtování. Nevyčerpaný zůstatek zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu se s jednotlivými vlastníky nevypořádává a převádí se do dalšího roku.

6.

Vlastníci jednotek jsou povinni platit na účet společenství případně správce zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (dále jen ”služby”), a to ve stejném termínu jako zálohy na náklady spojené se správou domu. Při stanovení výše záloh, způsobu a termínů jejich vyúčtování postupuje výbor společenství popřípadě správce v souladu se zvláštními předpisy (pokud je v domě alespoň jeden nepřevedený byt postavený podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní výstavbě podle vyhl. č. 85/1997 Sb.). V ostatních případech na základě dohody všech jednotek. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb se provede nejpozději do 1 měsíce po vyúčtování.

7.

Zálohy podle bodů 3 a 6 při změně vlastníka jednotky během kalendářního roku se nevypořádávají (původní vlastník jednotky a nabyvatel se vypořádají vzájemně).

8.

Podrobnosti týkající se těchto pravidel jsou řešeny smlouvou o správě společných částí domu.

VIII. Pravidla pro správu společných částí domu, označení správce (§ 4 odst. 2 písm. h) zákona) 1.

Současným správcem budovy je PMC FACILITY a.s. se sídlem Revoluční 25/767, IČO: 25110977. Práva a povinnost správce jsou podrobně vymezeny v mandátní smlouvě. Správce může být fyzická osoba, která má k činnosti oprávnění podle zákona, nebo právnická osoba, která je způsobilá činnost vykonávat podle zákona, původní vlastník.

28

Správou společných částí domu se rozumí: a) technicko-administrativní správa domu b) sjednávání smluv, souvisejících se správou, údržbou, opravami a úpravami společných částí domu c) zajišťování služeb, spojených s užíváním jednotek a společných částí domu d) vnitřní činnosti společenství spojené se správou domu a pozemků 2.

Vzájemné vztahy vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti jsou určeny zákonem, občanským zákoníkem, tímto prohlášením a stanovami společenství vlastníků s právní subjektivitou.

3.

Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění, na kterém projednává záležitosti správy společných částí domu a pozemků a schvaluje účetní uzávěrku společenství.

4.

Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů, pokud není třeba kvalifikované většiny podle zákona nebo stanov společenství.

5.

Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

6.

Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

7.

Vlastník jednotky má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a pozemku, pokud neslouží pouze některým vlastníkům jednotek.

8.

Bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení. Každá změna takto stanoveného účelu vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

9.

Před nařízeným prodejem jednotky projedná společenství s vlastníkem jednotky neplnění povinností. Nedojde–li ve lhůtě 60 dnů ode dne projednání k nápravě, upozorní společenství písemně vlastníka jednotky na možnost podání žaloby k soudu.

10. Na společné vlastnictví se musí uzavřít nejméně toto pojištění: a) živelní, b) odpovědnostní.

29

Prohlášení vlastníka je vyhotoveno ve třech originálních výtiscích, z nichž dva obdrží katastrální úřad a jeden výtisk vlastník budovy po zaregistrování katastrálním úřadem. IX. Přílohy Půdorysy všech podlaží a jejich schémata určující polohu jednotky a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

V ........................... dne .......................................

........................................................................................... starosta městské části Prahy 10 – Ing.Milan Richter

30

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.