1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")


1 Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zá...

0 downloads 3 Views 380KB Size

Recommend Documents


No documents


Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein, vedoucí odboru majetkoprávního Úřadu m. č. Praha 10 (dále také jen „vlastník“ nebo „vlastník budovy“ nebo „vlastník nemovitostí“) vydává toto prohlášení vlastníka budovy dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

Obsah: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Označení budovy Vymezení jednotek v budově Určení společných částí budovy Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek Označení pozemku Práva a závazky týkající se budovy a pozemku Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na správu Pravidla pro správu společných částí domu a označení správce Přílohy

I. Označení budovy (§ 4 odst. 2 písm.a) zákona) Vlastník prohlašuje, že ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a na základě vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, jsou mu svěřeny do správy níže specifikované nemovitosti, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, a to budova č.p. 619 na pozemku č. parc. 509 a pozemek č. parc. 509 vše katastrální území Vršovice, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1035, vedeného pro uvedené katastrální území. Stavebně technicky a funkčně se jedná o jednu budovu s jedním popisným číslem a jednou parcelou.

Číslo popisné: 619

Číslo parcelní: 509

výměra m2 340

Číslo orientační: 8

LV: 1035

ulice Bulharská obec Praha katastrální území Vršovice V budově je 18 bytových jednotek a 2 nebytové prostory. Budova má 6.N.P. K budově nepatří další samostatné objekty.

II. Vymezení jednotek v budově (§ 4 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm b) zákona)

Vlastník budovy tímto prohlášením určuje prostorově vymezené části budovy za jednotky ve smyslu § 2 písm. h) zákona č.72/1994 Sb. v platném znění

1.

Jednotka č. 619/01 je byt 1+0 umístěný v 1.P.P. Celková výměra jednotky je 19,30 m2 název místnosti

pokoj předsíň WC spíž celkem

plocha

14,20 2,90 1,20 1,00

m2 2 m 2 m 2 m

2 19,30 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 19,30 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 193/9010.

2. Jednotka č. 619/02 je byt 1 + 1 umístěný v 1. P.P Celková výměra jednotky je 49,30 m2

název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž komora mimo byt celkem

plocha

13,00 14,00 4,00 1,00 1,00 0,80 15,50

m2 2 m 2 m m2 m2 m2 m2

2 49,30 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 49,30 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 493/9010.

3.

Jednotka č. 619/03 je byt 1+1 umístěný v 1.N.P. Celková výměra jednotky je 43,70 m2 název místnosti

plocha 2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

15,00 17,30 6,20 3,40 1,00 0,80

celkem

43,70 m

m m2 2 m m2 2 m 2 m 2

Vybavení jednotky: bez vybavení.

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 43,70 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 437/9010.

5

4.

Jednotka č. 619/04 je byt 1+1 umístěný v 1. N.P. Celková výměra jednotky je 39,60 m2 název místnosti

kuchyň pokoj předsíň WC spíž celkem

plocha

14,30 15,50 8,00 1,00 0,80

m2 m2 2 m 2 m m2

2 39,60 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 39,60 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 396/9010.

6

5.

Jednotka č. 619/05 je byt 1 + 1 umístěný v 1. N.P Celková výměra jednotky je 42,40 m2

název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC spíž celkem

plocha

14,00 16,90 7,80 3,40 0,30

m2 m2 2 m 2 m 2 m

2 42,40 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 42,40 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 424/9010.

7

6.

Jednotka č. 619/06 je byt 1+1 umístěný ve 2.N.P. Celková výměra jednotky je 44,20 m2 název místnosti

plocha 2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

16,00 15,00 8,00 3,40 1,00 0,80

celkem

44,20 m

m m2 2 m m2 2 m 2 m 2

Vybavení jednotky: bez vybavení.

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 44,20 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 442/9010.

8

7.

Jednotka č. 619/07 je byt 1+1 umístěný ve 2. N.P. Celková výměra jednotky je 61,70 m2 název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC komora v bytě celkem

plocha

19,00 27,00 10,20 3,50 2,00

m2 m2 2 m 2 m m2

2 61,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,70 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 617/9010.

9

8.

Jednotka č. 619/08 je byt 1 + 1 umístěný ve 2. N.P Celková výměra jednotky je 48,70 m2

název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC komora v bytě celkem

plocha

16,00 21,00 6,00 3,50 1,20 1,00

m2 m2 2 m m2 m2 m2

2 48,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 48,70 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 487/9010.

1 0

9.

Jednotka č. 619/09 je byt 1+1 umístěný ve 3.N.P. Celková výměra jednotky je 44,20 m2 název místnosti

plocha 2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

16,00 15,00 8,00 3,40 1,00 0,80

celkem

44,20 m

m m2 2 m m2 2 m 2 m 2

Vybavení jednotky: bez vybavení.

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 44,20 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 442/9010.

1 1

10. Jednotka č. 619/10 je byt 1+1 umístěný ve 3. N.P. Celková výměra jednotky je 61,70 m2 název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC komora v bytě celkem

plocha

19,00 27,00 10,20 3,50 2,00

m2 m2 2 m 2 m m2

2 61,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,70 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 617/9010.

1 2

11.

Jednotka č. 619/11 je byt 1 + 1 umístěný ve 3. N.P Celková výměra jednotky je 48,70 m2

název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC komora v bytě celkem

plocha

16,00 21,00 6,00 3,50 1,20 1,00

m2 m2 2 m m2 m2 m2

2 48,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 48,70 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 487/9010.

1 3

12. Jednotka č. 619/12 je byt 1+1 umístěný ve 4.N.P. Celková výměra jednotky je 44,20 m2 název místnosti

plocha 2

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC spíž

16,00 15,00 8,00 3,40 1,00 0,80

celkem

44,20 m

m m2 2 m m2 2 m 2 m 2

Vybavení jednotky: bez vybavení.

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 44,20 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 442/9010.

1 4

13. Jednotka č. 619/13 je byt 1+1 umístěný ve 4. N.P. Celková výměra jednotky je 61,70 m2 název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC komora v bytě celkem

plocha

19,00 27,00 10,20 3,50 2,00

m2 m2 2 m 2 m m2

2 61,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 61,70 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 617/9010.

1 5

14. Jednotka č. 619/14 je byt 1 + 1 umístěný ve 4. N.P Celková výměra jednotky je 48,70 m2

název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna WC komora v bytě celkem

plocha

16,00 21,00 6,00 3,50 1,20 1,00

m2 m2 2 m m2 m2 m2

2 48,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 48,70 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 487/9010.

1 6

15. Jednotka č. 619/15 je byt 1+1 umístěný v 5.N.P. Celková výměra jednotky je 41,10 m2 název místnosti

plocha m2 m2 2 m m2 m2

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC spíž

15,40 16,20 3,80 4,90 0,80

celkem

41,10 m

2

Vybavení jednotky: bez vybavení.

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 41,10 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 411/9010.

1 7

16. Jednotka č. 619/16 je byt 1+1 umístěný v 5. N.P. Celková výměra jednotky je 43,50 m2 název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC celkem

plocha

15,40 18,80 6,00 3,30

m2 2 m 2 m 2 m

2 43,50 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 43,50 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 435/9010.

1 8

17. Jednotka č. 619/17 je byt 1 + 1 umístěný v 5. N.P Celková výměra jednotky je 45,60 m2

název místnosti

kuchyň pokoj předsíň koupelna s WC celkem

plocha

17,00 15,60 10,00 3,00

m2 2 m 2 m 2 m

2 45,60 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 45,60 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 456/9010.

1 9

18. Jednotka č. 619/18 je byt 1+0 umístěný v 5.N.P. Celková výměra jednotky je 20,80 m2 název místnosti

plocha m2 m2 2 m 2 m

pokoj předsíň koupelna s WC spíž

16,00 2,80 1,20 0,80

celkem

20,80 m

2

Vybavení jednotky: bez vybavení.

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 20,80 m 2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 208/9010.

2 0

19. Nebytový prostor č. 619/19 – způsob využití – ateliér, je umístěn v 1. P.P. Celková výměra prostoru je 16,20 m2 název místnosti

ateliér předsíň WC komora celkem

plocha

12,20 2,00 1,00 1,00

m2 m2 2 m 2 m

2 16,20 m

Vybavení jednotky: bez vybavení

Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 16,20 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř nebytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 162/9010.

2 1

20. Nebytový prostor č. 619/20 – způsob využití – ateliér, je umístěn v 6. N.P. Celková výměra prostor je 75,70 m2

název místnosti

ateliér ateliér koupelna WC předsíň sklad celkem

plocha

33,40 18,50 3,00 0,90 10,50 9,40

m2 m2 m2 m2 m2 m2

2 75,70 m

Vybavení jednotky: bez vybavení. Výměra podlahové plochy jednotky s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu je 75,70 m2 . K vlastnictví jednotky patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř nebytu. Součástí jednotky jsou dále vnitřní instalace, vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní rozvody společné televizní a rozhlasové antény. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 757/9010.

2 2

III. Určení společných částí budovy (§ 4 odst. 2 písm. c) zákona) Společnými částmi domu jsou: a) b) c) d) e) f)

základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, sklepní kóje okna a dveře, včetně vstupních dveří do bytů a do jejich příslušenství, přímo přístupných ze společných částí rozvody studené vody , kanalizace, plynu, elektřiny, společné televizní antény, domovní elektroinstalace (zvonek), rozvody telekomunikací včetně rozvodů umístěných mimo dům.

Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého spoluvlastnického podílu na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva . IV. Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona) Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku pod domem se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č. Jednotka č.

619/01 619/02 619/03 619/04 619/05 619/06 619/07 619/08

spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti spoluvlastnický podíl o velikosti

193/9010 493/9010 437/9010 396/9010 424/9010 442/9010 617/9010 487/9010 2 3

Jednotka č. 619/09 spoluvlastnický podíl o velikosti 442/9010 Jednotka č. 619/10 spoluvlastnický podíl o velikosti 617/9010 Jednotka č. 619/11 spoluvlastnický podíl o velikosti 487/9010 Jednotka č. 619/12 spoluvlastnický podíl o velikosti 442/9010 Jednotka č. 619/13 spoluvlastnický podíl o velikosti 617/9010 Jednotka č. 619/14 spoluvlastnický podíl o velikosti 487/9010 Jednotka č. 619/15 spoluvlastnický podíl o velikosti 411/9010 Jednotka č. 619/16 spoluvlastnický podíl o velikosti 435/9010 Jednotka č. 619/17 spoluvlastnický podíl o velikosti 456/9010 Jednotka č. 619/18 spoluvlastnický podíl o velikosti 208/9010 Jednotka č. 619/19 spoluvlastnický podíl o velikosti 162/9010 Jednotka č. 619/20 spoluvlastnický podíl o velikosti 757/9010 Celkem …………..……………………………………………9010/9010

V. Označení pozemku (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona)

Pozemky v katastrálním území: Vršovice, obec Praha Parcelní číslo: 509 pozemek je zastavěn budovou č. p.: 619, ve které se vymezují jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. Pozemky jsou ve vlastnictví: hlavního města Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, IČO 00063941, list vlastnictví č. 1035.

VI. Práva a závazky týkající se budovy a práva k pozemku (§ 4 odst. 2 písm. f) zákona) 1. Z vlastníka budovy přecházejí na vlastníky všech jednotek dnem nabytí vlastnictví k jednotkám tyto práva : 1) právo sjednaného odběru studené vody 2) právo sjednaného odběru plynu 3) právo sjednaného odběru el.energie 4) právo sjednaného odvozu komunálního odpadu

2 4

Vlastník budovy prohlašuje, že na nemovitosti neváznou žádné nesplacené úvěry, zástavní právo ani věcná břemena, či jiná právní omezení. Pozemku uvedeného pod bodem V. se týkají tato práva: Vlastník tímto prohlášením upravuje práva k pozemku tak, že výlučné vlastnictví k pozemku bude převedeno do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek s tím, že velikost spoluvlastnických podílů odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu uvedených v tomto prohlášení. VII. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami (§ 4 odst. 2 písm. g) zákona) 1.

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a pozemku (dále jen ”správa”) podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu, jestliže nedojde k jiné dohodě všech spoluvlastníků. Vlastník budovy stanoví tímto prohlášením, že pokud je v domě alespoň jedna jednotka, s jejímž užíváním je spojeno výhradní užívání společných částí domu, jako např. balkony, lodžie, terasy, sklepní kóje apod.,hradí vlastníci jednotek příspěvky na správu domu a pozemku v poměru součtu velikosti podlahové plochy jednotky se započtením poloviny podlahové plochy jími užívané společné části domu, která není místností, k součtu velikosti podlahových ploch všech jednotek v domě zvětšenému o součet polovin podlahových ploch společných částí domu, které nejsou místnostmi. Příspěvky na správu domu určené na náklady na vlastní správní činnost společenství, zejména na odměny členů orgánů společenství a vedení účetnictví, se stanoví stejnou částkou za jednotku.

2.

Výbor společenství popřípadě správce je povinen evidovat náklady a výdaje za každý dům a příslušející pozemek odděleně od ostatních domů a pozemků, které má ve své správě. Rovněž je povinen samostatně evidovat náklady, které jsou povinni uhradit jednotliví vlastníci jednotek.

3.

Výbor společenství popřípadě správce sestavuje na každý kalendářní rok rozpočet domu – přehled předpokládaných nákladů a výnosů, včetně tvorby dlouhodobých zdrojů na opravy, rekonstrukce a modernizace domu plánované v budoucích letech a předkládá je schválení shromáždění vlastníků. Shromáždění vlastníků určí výši příspěvků od vlastníků jednotek. Na základě schváleného rozpočtu stanoví výbor společenství popřípadě správce jednotlivým vlastníkům výši měsíčních záloh na náklady spojené se správou domu, které jsou povinni hradit na jeho účet v termínu stanoveném shromážděním vlastníků. 2 5

4.

Náklady na správu domu představují zejména:

a)

náklady na údržbu a opravy a výdaje na rekonstrukce a modernizace společných částí domu, daň z nemovitostí, pojištění domu, náklady spojené s pozemkem příslušejícím k domu (nájem, údržba, úklid chodníků apod.), náklady na správce domu, spotřeba energií ve společných částech domu, g) další náklady.

b) c) d) e) f)

8.

5.

Vyúčtování záloh na náklady spojené se správou domu provede výbor společenství popřípadě správce každoročně nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 1 měsíce po vyúčtování. Nevyčerpaný zůstatek zálohy na opravy, rekonstrukce a modernizace domu se s jednotlivými vlastníky nevypořádává a převádí se do dalšího roku.

6.

Vlastníci jednotek jsou povinni platit na účet společenství případně správce zálohy na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (dále jen ”služby”), a to ve stejném termínu jako zálohy na náklady spojené se správou domu. Při stanovení výše záloh, způsobu a termínů jejich vyúčtování postupuje výbor společenství popřípadě správce v souladu se zvláštními předpisy (pokud je v domě alespoň jeden nepřevedený byt postavený podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní výstavbě podle vyhl. č. 85/1997 Sb.). V ostatních případech na základě dohody všech jednotek. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb se provede nejpozději do 1 měsíce po vyúčtování.

7.

Zálohy podle bodů 3 a 6 při změně vlastníka jednotky během kalendářního roku se nevypořádávají (původní vlastník jednotky a nabyvatel se vypořádají vzájemně). Podrobnosti týkající se těchto pravidel jsou řešeny smlouvou o správě společných částí domu.

2 6

VIII. Pravidla pro správu společných částí domu, označení správce (§ 4 odst. 2 písm. h) zákona) 1.

Současným správcem budovy je PMC FACILITY a.s., IČ: 480 36 242, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00. Práva a povinnost správce jsou podrobně vymezeny v mandátní smlouvě.

Správce může být fyzická osoba, která má k činnosti oprávnění podle zákona, nebo právnická osoba, která je způsobilá činnost vykonávat podle zákona, původní vlastník.

Správou společných částí domu se rozumí: technicko-administrativní správa domu sjednávání smluv, souvisejících se správou, údržbou, opravami a úpravami společných částí domu zajišťování služeb, spojených s užíváním jednotek a společných částí domu vnitřní činnosti společenství spojené se správou domu a pozemků

a) b) c) d) 2.

Vzájemné vztahy vlastníků jednotek, jejich práva a povinnosti jsou určeny zákonem, občanským zákoníkem, tímto prohlášením a stanovami společenství vlastníků s právní subjektivitou.

3.

Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění, na kterém projednává záležitosti správy společných částí domu a pozemků a schvaluje účetní uzávěrku společenství.

4.

Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů, pokud není třeba kvalifikované většiny podle zákona nebo stanov společenství.

5.

Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu.

6.

Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

7.

Vlastník jednotky má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a pozemku, 2 7

pokud neslouží pouze některým vlastníkům jednotek. 8.

Bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení. Každá změna takto stanoveného účelu vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

9.

Před nařízeným prodejem jednotky projedná společenství s vlastníkem jednotky neplnění povinností. Nedojde–li ve lhůtě 60 dnů ode dne projednání k nápravě, upozorní společenství písemně vlastníka jednotky na možnost podání žaloby k soudu.

10. Na společné vlastnictví se musí uzavřít nejméně toto pojištění: a) živelní, b) odpovědnostní.

Prohlášení vlastníka je vyhotoveno ve třech originálních výtiscích, z nichž dva obdrží katastrální úřad a jeden výtisk vlastník budovy po zaregistrování katastrálním úřadem. IX. Přílohy Půdorysy všech podlaží a jejich schémata určující polohu jednotky a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.

V ........................... dne .......................................

........................................................................................... městská část Praha 10 Mgr. David Ekstein, vedoucí odboru majetkoprávního Úřadu m. č. Praha 10

2 8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.