2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls223953/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calcium/Vita...

0 downloads 2 Views 260KB Size

Recommend Documents


No documents


Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls223953/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety Calcium/colecalciferolum (vitamín D3) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat . Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety užívat 3. Jak se přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA 500 MG / 800 IU ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety se používá k předcházení a léčbě nedostatku vápníku a vitamínu D3 u starších lidí a jako doplňková léčba při léčbě osteoporózy, pokud se očekává riziko nedostatku vápníku a vitamínu D3. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety obsahuje dvě léčivé látky, vápník a vitamín D3, které jsou důležitými složkami pro tvorbu kostí. Vitamín D3 reguluje vstřebávání a metabolismus vápníku a jeho ukládání v kostní tkáni. Jestliže máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka či jiného zdravotnického pracovníka a vždy se řiďte jejich pokyny. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA 500 MG / 800 IU ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku, jestliže máte hyperkalcémii (zvýšené hladiny vápníku v krvi) nebo hyperkalciurii (zvýšené hladiny vápníku v moči), jestliže máte hypervitaminózu D (zvýšené hladiny vitaminu D v krvi). jestliže máte ledvinové kameny

1/6

jestliže Vám selhávají ledviny jestliže jste alergický/á na sóju či arašídy. Jedna tableta přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety obsahuje 0,8 mg hydrogenovaného oleje ze sójových bobů. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety je zapotřebí jestliže trpíte sarkoidózou (určitý typ onemocnění pojivové tkáně, které postihuje plíce, kůži a klouby) jestliže užíváte jiné léky obsahující vitamín D či vápník, jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo zvýšené sklony k tvorbě ledvinových kamenů jestliže jste nepohyblivý/á a máte osteoporózu. Pokud se Vás některé z uvedených stavů týkají, poraďte se před užíváním přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety s lékařem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinek léčby může být ovlivněn při současném užívání přípravku s některými dalšími léky k léčbě: vysokého krevního tlaku (thiazidová diuretika) srdečních onemocnění (srdeční glykosidy, např. digoxin) vysoké hladiny cholesterolu (cholestyramin) zácpy (laxativa jako tekutý parafín) epilepsie (fenytoin či barbituráty) zánětlivých stavů/snížení imunity (kortikosteroidy) Ujistěte se, že Váš lékař ví o tom, že užíváte některé z výše uvedených léků. Může být nutné upravit dávkování. Jestliže současně užíváte určitý lék proti osteoporóze (bisfosfonát), měl/a byste jej užívat nejméně 1 hodinu před užitím přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety. Jestliže současně užíváte určité léky proti infekci (chinolony), měl/a byste jej užívat 2 hodiny před nebo šest hodin po užití přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety. Jestliže současně užíváte určité léky proti infekci (tetracykliny), měl/a byste jej užívat 2 hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety. Jestliže současně užíváte určité léky proti zubnímu kazu (fluorid sodný), anémii (chudokrevnosti) (železo), měl/a byste je užívat nejméně 3 hodiny před užitím přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety.

2/6

Jestliže současně užíváte určitý lék proti snížené funkci štítné žlázy (levothyroxin), měl/a byste jej užívat s odstupem nejméně čtyř hodin od přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety. Užívání přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety s jídlem a pitím Vstřebávání vápníku může být potlačeno potravinami obsahujícími kyselinu šťavelovou (např. špenát nebo reveň) či kyselinu fytovou (např. celozrnné cereálie). Pokud jste požil/a potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavelové či kyseliny fytové, vyčkejte nejméně dvě hodiny před užitím přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety. Těhotenství a kojení Celkový denní příjem vápníku by neměl překročit 1500 mg a denní příjem vitamínu D by neměl být vyšší než 600 IU. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety se proto nedoporučuje pro použití v těhotenství. V případě nedostatku vápníku a vitamínu D však může být přípravek v těhotenství použit. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety můžete užívat během kojení. Vápník a vitamín D3 přecházejí do mateřského mléka. To je třeba vzít v úvahu v případě, že dítě dostává vitamín D. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety nemá žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety Jedna žvýkací tableta přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety obsahuje 0,8 mg částečně hydrogenovaného oleje ze sojových bobů, proto, pokud jste alergický/á na arašídy nebo na sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. Jedna žvýkací tableta přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety obsahuje 200 mg glukózy a 3,8 mg sacharózy. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před použitím tohoto přípravku kontaktujte svého lékaře. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety obsahuje glukózu, která může být škodlivá pro Vaše zuby, proto je důležité dodržovat správnou hygienu dutiny ústní. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA 500 MG / 800 IU ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ Váš lékař stanoví dávkování individuálně přímo pro Vás. Obvyklá dávka je 1 tableta denně. Žvýkací tabletu rozkousejte nebo ji nechte pomalu rozpustit v ústech, nepolykejte ji celou. Množství vápníku v přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety je nižší, než je obvyklý doporučený denní příjem. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety by měl být tedy zejména určen pro pacienty, kteří potřebují doplnění vitamínu D, ale s denním příjmem vápníku ve stravě 500 mg – 1000 mg. Příjem vápníku ve stravě by měl odhadnout předepisující lékař. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety není určen pro použití u dětí a dospívajících.

3/6

Jestliže jste užil/a více přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety, než jste měl/a Pokud jste užil/a více přípravku Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety, než jste měl/a, neprodleně se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Příznaky předávkování přípravkem Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety mohou zahrnovat ztrátu chuti k jídlu, žízeň, zvýšenou tvorbu moči, pocit na zvracení, zvracení a zácpu. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety používat a ihned vyhledejte lékaře, jestliže zaznamenáte příznaky závažných alergických reakcí, jakou jsou: otok obličeje, rtů, jazyka či krku problémy při polykání kopřivka a dýchací obtíže. Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): hyperkalcémie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) a/nebo hyperkalciurie (zvýšené hladiny vápníku v moči). Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů): zácpa, nadýmání, pocit na zvracení, bolesti břicha, průjem, svědění, vyrážka a kopřivka. Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závažné alergické reakce. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA 500 MG / 800 IU ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte lahvičku pevně zavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

4/6

6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety obsahuje -

Léčivými látkami v jedné žvýkací tabletě jsou: Calcii carbonas 1300 mg, což odpovídá 500 mg vápníku (calcium) a 20 mikrogramů colekalciferolum, což odpovídá 800 IU vitamínu D3. Pomocné látky jsou: tekutá glukosa usušená rozprášením, magnesium-stearát, dihydrogencitronan sodný, xylitol, tokoferol alfa, arabská klovatina, natrium-lauryl-sulfát, želatina, sacharosa, kukuřičný škrob, částečně hydrogenovaný sójový olej.

Jak přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg / 800 IU žvýkací tablety jsou bílé, kulaté žvýkací tablety s vyraženým R150 na jedné straně. Velikost balení: 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 a 180 tablet v umělohmotných lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46 100 00 Praha 10 Česká republika Výrobce Recipharm Stockholm AB Lagervägen 7 SE-136 50 Jordbro Švédsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko

Calciduran Vit. D3 500 mg/800 I.E. - Kautabletten

Belgie

Maxical

Bulharsko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Kypr Česká republika

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg/800 IU žvýkací tablety

Německo

Calcipot

Dánsko

Kalcipos-D

Estonsko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU chewable tablets

Řecko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Španělsko

Kalcipos-D 500 mg/800 UI

Finsko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Francie

Calcium Vitamine D3 MEDA PHARMA 500 mg/800 UI

Maďarsko

Recikalc-D forte 500 mg/800 IU

Irsko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Island

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

5/6

Itálie

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Litva

Kalcipos-D forte 500 mg/800 TV kramtomosios tabletės

Lotyšsko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Lucembursko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU

Malta

Kalcipos-D 500 mg/800 IU

Holandsko

Kalcipos-D 500 mg/800 IE kauwtablet

Norsko

Kalcipos-Vitamin D 500 mg/800 IE tyggetabletter

Polsko

Kalcipos-D 500 mg + 800 IU tabletki do rozgryzania i żucia

Portugalsko

Recifor

Rumunsko

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU comprimate masticabile

Švédsko

Recikalc-D forte 500 mg/800 IU

Slovinsko

Kalcipos 500 mg/800 i.e. žvečljive tablete

Slovenská republika

Kombi-Kalz

Velká Británie

Kalcipos-D 500 mg/800 IU

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2012.

6/6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.