2016 Sb., dále jen zákon)


1 ZPRÁVA ZADAVATELE VZ č. 06/2018 Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP ( 217 z&a...
Author:  Michaela Pešková

0 downloads 1 Views 3MB Size

Recommend Documents


2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
1 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Vý...

2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
1 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Betonářská a předpínací výztuž a) výrobky z ...

2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
1 TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nař&...

2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
1 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výr...

1999 Sb. (dále jen Odpověď )
1 Evidenční číslo: 30950/18-SFRB Vážený pan Číslo jednací: 1009/18/SEPR-SFRB V Praze dne Odpověď na žá...

2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ))
1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veř...

2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN ZÁKONA )
1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁN&Ia...

2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen zákon )
1 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle ustanovení 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěr...

2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ )
1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veře...

2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )
1 VÝZVA k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejný...Signer: key:

Public

2018.04.19 10:50:14 CN=Eva Kúřilová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455] OU=39 serialNumber=2d da 07 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

ZPRÁVA ZADAVATELE VZ č. 06/2018 „Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou na území KRNAP“ (§ 217 zák. 134/2016 Sb., dále jen zákon)

a) Identifikační údaje zadavatele: Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí IČO 00088455 b) Zadávací řízení: Podlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení byla vzhledem k povaze zakázky dělená na části dle zák.. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH vždy na každé části zakázky. Předmět veřejné zakázky:

těžba a práce s motorovou pilou zahrnující kácení motorovou pilou v porostech na území KRNAP a jeho OP a jejich odvětvování, včetně výroby sortimentů

CPV:

77.21.10.00-2

Předpokládaná hodnota

3 570 000,- Kč bez DPH

c) Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku: Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15

Účastník

Způsob doruč.

Datum / hod. doručení

Jerie David, bytem Rychlov 40, 514 01 Benecko, IČ 74111795 Hlubuček Ladislav, bytem čp. 105, 543 41 Lánov, IČ 16759583 Hlubuček Lukáš, bytem čp. 105, 543 41 Lánov, IČ 88261204 Bjelka Pavel, bytem Čistá u Horek 229, 512 35 Čistá u Horek, IČ 45522791 Fiřtík Jaroslav, bytem Polubný 859, 468 50 Kořenov, IČ 43252737 Novotka Zbyněk, bytem Poniklá 415, 512 42, IČ 71842942 Preisler Jiří, bytem Horní Rokytnice 59, 512 45 Rokytnice nad Jiz , IČ 71848517 Kučera Miroslav, bytem Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov, IČ 13213482 Drahník Milan, bytem Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov, IČ 45958874 Janík František, bytem B. Němcové 372, 542 01 Žacléř, IČ 67446795 Novotný Lubomír, bytem Labská 24, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 45959480 Koudelka Petr, bytem Horní Štěpanice 30, 514 01 Benecko, IČ 61200832 Kuh Vojtěch, bytem Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí 4, IČ 66825792 Kuh Josef, bytem Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí 4, IČ 87835312 Kindl Petr, bytem 550 01 Hejtmánkovice 210, IČ

osobně

5. 1. 2018

osobně

9. 1.2018

osobně

9. 1. 2018

osobně

9. 1.2018

osobně

11. 1.2018

osobně

11. 1. 2018

poštou

11. 1.2018

osobně

12. 1.2018

Doporučenou poštou Doporučenou poštou osobně

12. 1.2018

osobně

12. 1. 2018

osobně

15. 1.2018

osobně

15. 1.2018

osobně

15. 1.2018

1/5

12. 1.2018 12.1.2018

67468896 16 Zeuner Jaroslav, bytem 542 03 Královec 88, IČ 40106471 17 Friedrich Jaroslav, bytem Sklenaříce 144, 512 43 Vysoké nad Jiz., IČ 42894701 18 Bartsch Stanislav, bytem 542 26 Horní Maršov 136, IČ 43465170 19 Hanuš Zdeněk, bytem Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice, IČ 49992431 20 Vašíček Jiří, bytem Cejle 58, 588 51, IČ 60589931 21 Hyča Robert, bytem 542 21 Pec pod Sněžkou 179, IČ 00936642 22 Sommer Bohuslav, bytem Sadová 629, 281 26 Týnec nad Labem, IČ 15333981 23 Souček Ladislav, bytem Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí, IČ 61244945 24 Novotný Čestmír, bytem Horní 602, 512 45 Rokytnice nad Jiz., IČ 11086394 25 Bartoň Zdeněk, bytem 512 04 Mříčná 7, IČ 86865650 26 Finger Milan, bytem Pod Světlou horou 26, 542 24 Svoboda nad Úp., IČ41222113 27 Prausová Petra, bytem Tř. Josefa II 67, 542 26 Horní Maršov, IČ 65701577 28 Kuřík Robert, bytem U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice, IČ 48189642 29 Pientak Jozef, bytem čp. 543, 463 62 Hejnice, IČ 48270181 30 Hajna Pavel, bytem 512 47 Paseky nad Jiz. 261, IČ 48186228 31 Pfeifer Josef, bytem Horní Rokytnice 456, 512 45 Rokytnice nad Jizerou 3, IČ 64237982 32 Kužel Luboš, bytem Kruh 20, 514 01 Jilemnice, IČ 61221171 33 Haase Petr, bytem Roudnice 51, 514 01 Jilemnice, IČ 63204053 34 Haase Jiří, bytem Roudnice 17, 514 01 Jilemnice, IČ 47480181 35 Bičák Martin, bytem Víchovská lhota 20, 514 01 Víchová nad Jiz., IČ 47481137 36 Janča Petr, bytem Pod Černým vrchem 189, 542 26 Horní Maršov, IČ 13532189 37 Weihrich Milan, bytem Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí, IČ 42182581 38 Varcl Ladislav, bytem Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 49293664 39 Votoček Libor, bytem Horní 436, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ 42898064 40 Havrda Jan, bytem 542 23 Mladé Buky 203, IČ 14558963 41 Ing. Šlechta Lukáš, bytem Mladé Buky 346, 542 23, IČ 74813889 42 Rucker Ota, bytem Zámecká 94, 542 01 Žacléř, IČ 60150394 43 Matyáš Jiří, bytem Lánov 101, 543 41, IČ 14559650 44 Čejp Antonín, bytem 543 73 Prosečné 87, IČ 40102131 45 Horáček Ondřej, bytem 514 01 Kruh 65, IČ 61199893 46 Horáček Matěj, bytem 514 01 Kruh 65, IČ 88727335 47 Čivrný Marek, bytem Školní 1393, 543 01 Vrchlabí, IČ 72949295

2/5

osobně poštou

15. 1.2018 15. 1.2018

osobně

16. 1.2018

osobné

16. 1.2018

osobně osobně

16. 1.2018 16. 1.2018

osobně

16. 1.2018

osobně

16. 1.2018

osobně

16. 1.2018

osobně osobně

16. 1.2018 16. 1. 2018

osobně

16. 1.2018

osobně

16. 1.2018

Doporučenou poštou Doporučenou poštou Doporučenou poštou osobně

16. 1.2018

osobně

17. 1.2018

osobně

17.1.2018

osobně

17. 1.2018

osobně

17. 1.2018

osobně

17. 1.2018

osobně

17. 1.2018

Doporučenou poštou poštou Doporučenou poštou osobně

17. 1.2018

osobně osobně osobně osobně osobně

16. 1.2018 16. 1.2018 16. 1.2018

17. 1.2018 17. 1.2018 17. 1.2018 17. 17. 17. 17. 17.

1.2018 1.2018 1.2018 1.2018 1.2018

48 Hudrlík Jiří, bytem Malá Ulička 124, 542 26 Horní Maršov, IČ 46470298 49 Balcar Jiří, bytem čp. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 61241938 50 Kondis Miroslav, bytem Oskara Nedbala 688, 541 01 Trutnov, IČ 42237491 51 Poláček Josef, bytem Mladé Buky 144, 542 23, IČ 05839165 52 Pohl Petr, bytem Mladé Buky 368, 542 23 Mladé Buky, IČ 04146506 53 Michl Milan, bytem Petříkovická 312, 541 03 Trutnov, IČ 74548310 54 Venci Martin, bytem Hynčice 5, 549 83, IČ 73572306 55 Střížek Jindřich, bytem 543 61 Kunčice nad Labem 4, IČ 40106713 56 Střížek Jindřich ml., bytem 543 61 Kunčice nad Labem 4, IČ 68505761 57 Holman Josef, bytem Benecko 60, 512 37, IČ 68500629 58 Skalský Ondřej, bytem Poniklá 234, 512 42, IČ 02060205

osobně

18.1. 2018

osobně

18. 1.2018

osobně

18.1.2018

osobně

18. 1.2018

osobně

18. 1.2018

osobně

18.1.2018

osobně osobně

18. 1.2018 18. 1.2018

osobně

18. 1.2018

osobně osobně

18. 1.2018 19. 1.2018, 7:00 19. 1. 2018, 7:03 19. 1.2018, 7:15 19. 1.2018, 7:15 19. 1.2018, 7:50 19. 1.2018, 8:20 19. 1.2018, 8:45 19. 1.2018, 8:47 19. 1.2018, 9:25 19. 1.2018, 9:50

59 Volejník Josef, bytem Poniklá 496, 512 42, IČ 16791614

osobně

60 Škoda Stanislav, bytem Dolní 203, 512 44 Rokytnice nad Jiz., IČ 73665843 61 Votoček Vladimír, bytem Rokytno 81,512 45 Rokytnice nad Jiz., IČ 16265068 62 HYDRO-M s. r. o., se sídlem Dolní Dvůr 105, 543 42, IČ 27512819 63 Chvojka Jiří, bytem čp. 204, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 61241822 64 Ševc Michal, bytem Temný Důl 12, 542 26 Horní Maršov, IČ 87787296 65 Hampel Libor, bytem Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov, IČ 65701950 66 Fajstavr Jaroslav, bytem 512 37 Benecko 120, IČ 73665797 67 Mrázek Libor, bytem 788 33 Kopřivná 25, IČ 41379586

osobně osobně osobně osobně osobně osobně osobně osobně

d) Nabídkové ceny účastníků veřejné zakázky: viz tabulka v příloze e) Označení poddodavatele: Účastníci v nabídkách poddodavatele neuvedli.

f) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Kritéria hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Rámcové dohody na dané části byly uzavřeny se všemi uchazeči, kteří podali nabídku na dané části.

3/5

g) Identifikační údaje vybraných účastníků: viz tabulka v příloze

h) Identifikační údaje účastníků, kteří byli vyloučeni, a odůvodnění vyloučení: Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

i)

Seznam zrušených částí zakázky:

Žádná část zakázky nebyla zrušena. j) Seznam doplněných nabídek: Žádný účastník nebyl vyzván k doplnění nabídky

k) Uzavřené rámcové dohody: Část 1 ÚP31 Harrachov - nabídku podalo 12 uchazečů, se všemi byla uzavřena rámcová dohoda RS č. SMLJ-30-83/2018 - ÚP 31 (Josef Pfeifer, IČO: 64237982, Libor Votoček IČO: 42898064, Čestmír Novotný IČO: 11086394, Pavel Hajna IČO: 48186228, Jiří Preisler IČO: 16791614, Jaroslav Fiřtík IČO: 43252737, Matěj Horáček IČO: 88727335, Ondřej Skalský IČO: 02060205, Stanislav Škoda IČO: 73665843, Vladimír Votoček IČO: 16265068, Jaroslav Friedrich IČO: 42894201) Část 2 ÚP32 Rezek - nabídku podalo 16 uchazečů, se všemi byla uzavřena rámcová dohoda RS č. SMLJ-30-84/2018 - ÚP 32 (Jiří Haase IČO: 68070501, Josef Pfeifer IČO: 64237982, Libor Votoček IČO: 42898064, Vladimír Votoček IČO: 16265068, Zdeněk Hanuš IČO: 49992431, David Jerie IČO: 74111795, Jiří Preisler IČO: 71848517, Petr Koudelka IČO: 61200832, Robert Kuřík IČO: 48189642, Luboš Kužel IČO: 61221171, Petr Haase IČO: 63204053, Martin Bičák IČO: 47481137, Josef Holman IČO: 68500629, Ondřej Skalský IČO: 02060205, Stanislav Škoda IČO: 73665843, Jaroslav Fajstavr IČO: 73665797) Část 3 ÚP33 Špindlerův Mlýn - nabídku podalo 17 uchazečů, se všemi byla uzavřena rámcová dohoda RS č. SMLJ-30-85/2018 - ÚP 33 (Antonín Čejp IČO: 40102131, Jozef Pientak IČO 48270181, Jindřich Střížek ml. IČO: 68505761, Jindřich Střížek IČO: 40106713, Jiří Chvojka IČO: 61241822, Jiří Balcar IČO: 61241938, Lubomír Novotný IČO: 45959480, Petr Koudelka IČO: 61200832, Vojtěch Kuh IČO: 66825792, Ladislav Varcl IČO: 49293664, Ondřej Horáček IČO: 61199893, Zbyněk Novotka IČO: 71842942, Zdeněk Hanuš IČO: 49992431, Jaroslav Fajstavr IČO: 73665797, Zdeněk Bartoň IČO: 86865650, David Jerie IČO: 74111795, Ladislav Souček IČO: 61244945)

4/5

Část 4 ÚP34 Černý Důl - nabídku podalo 15 uchazečů, se všemi byla uzavřena rámcová dohoda RS č. SMLJ-30-87/2018 - ÚP 34 (Jindřich Střížek ml. IČO: 68505761, Jindřich Střížek IČO: 40106713, Vojtěch Kuh IČO: 66825792, Ladislav Varcl IČO: 49293664, Ladislav Souček IČO: 61244945, Ladislav Hlubuček IČO: 16759583, Lukáš Hlubuček IČO: 88261204, Robert Kuřík IČO: 48189642, Luboš Kužel IČO: 61221171, Milan Weihrich IČO: 42182581, HYDRO-M s.r.o., IČO: 27512819, Ing. Lukáš Šlechta, IČO: 74813889, Jiří Matyáš IČO: 74940023, Matěj Horáček IČO: 88727335, Marek Čivrný IČO: 72949295)

Část 5 ÚP 35 Pec pod Sněžkou - nabídku podalo 20 uchazečů, se všemi byla uzavřena rámcová dohoda RS č. SMLJ-30-88/2018 - ÚP 35 (Ota Rucker IČO: 60150394, Milan Drahník IČO: 45958874, František Janík IČO: 67446795, Josef Kuh IČO: 87835312, Petr Kindl IČO: 67468896, Jaroslav Zeuner IČO: 40106471, Stanislav Bartsch IČO: 43465170, Jiří Vašíček IČO: 60589931, Robert Hyča IČO: 00936642, Bohuslav Sommer IČO: 15333981, Martin Finger IČO: 41222113, Petra Prausová IČO: 65701577, Petr Janča IČO: 13532189, Ondřej Horáček IČO: 61199893, Miroslav Kondis IČO: 42237491, Josef Poláček IČO: 05839165, Petr Pohl IČO: 04146506, Martin Venci IČO: 73572306, Libor Hampel IČO: 65701950, Libor Mrázek IČO: 41379586) Část 6 ÚP 36 Horní Maršov - nabídku podalo 20 uchazečů, rámcová dohoda byla uzavřena z 18 z nich. Účastník Martin Venci odstoupil od dohody dne 26. 3. 2019 a účastník Libor Mrázek nesplnil lhůtu pro podpis dohody dle §124. RS č. SMLJ-30-91/2018 - ÚP 36 (Ota Rúcker IČO: 6010394, Pavel Bjelka IČO: 45522791, Miroslav Kučera IČO: 13213482, Milan Drahník IČO: 4595874, František Janík IČO: 67446795, Josef Kuh IČO: 87835312, Jaroslav Zeuner IČO: 40106471, Stanislav Bartsch IČO: 43465170, Petr Janča IČO: 13532189, Jan Havrda IČO: 14558963, Ing. Lukáš Šlechta IČO: 74813889, Jiří Hudrlík IČO 46470298, Miroslav Kondis IČO: 42237491 Josef Poláček IČO: 05839165, Petr Pohl IČO: 04146506, Milan Michl IČO: 74548310, Michal Ševc IČO: 877887296, Libor Hampel IČO: 65701950)

Ve Vrchlabí, dne 19. 4. 2018

I CUllCI

Správy Krkonošského národního parku

5/5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.