2016 spočívající v navýšení příjmů v pol o Kč a


1 145-7/ / /16 Program zasedání ZM se upravuje a doplňuje následovně: k bodu 15 se přiřazuje materiál a) stanovisko m&iacu...
Author:  Helena Zemanová

0 downloads 4 Views 315KB Size

Recommend Documents


V E R O N I K A H O R Á K O V Á
1 Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á2 Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné v...

ÚZEMNÍ PLÁN V Í T K O V A
1 ÚZEMNÍ PLÁN V Í T K O V A II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST PROJ...

s! n r o oo v k oo, tie n a k a V PIRLEWIET vzw
1 PIRLEWIET vzw Vakantie, ook voor ons!2 Een citytrip, een weekendje Ardennen, twee weken naar Zuid-Frankrijk, op camping aan de kust, een trektocht i...

s! n r o oo v k oo, tie n a k a V PIRLEWIET vzw
1 PIRLEWIET vzw Vakantie, ook voor ons!2 Een citytrip, een weekendje Ardennen, twee weken naar Zuid-Frankrijk, op camping aan de kust, een trektocht i...

s! n r o oo v k oo, tie n a k a V PIRLEWIET vzw
1 PIRLEWIET vzw Vakantie, ook voor ons!2 Een citytrip, een weekendje Ardennen, twee weken naar Zuid-Frankrijk, op camping aan de kust, een trektocht i...

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e
1 V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a...

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E
1 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E I n s t i t u t o c e ň o v á n í m a j e t k u znaleck&yac...

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e
1 V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a...

Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A
1 Š P I Č K O V Á T R A V N Í O S I V A Zástupce pro Českou republiku: LELEKOVICE, Lelekovice 866 telefon , fax2 Veřejn&aa...

V e r k o o p v o o r w a a r d e n :
1 Veiling nr. 125 wordt gehouden op zaterdag 11 april 2015 Openbare2 V e r k o o p v o o r w a a r d e n : 1. De verkoop geschiedt met 21% opgeld en 1...Číslo

Usnesení ZM

Datum jednání

146-7/16

Program zasedání ZM se upravuje a doplňuje následovně:  k bodu 15 se přiřazuje materiál a) – stanovisko místostarosty Novotného;  za bod 4) navrženého programu se zařazuje materiál b) – stížnost p. Košťála a tamtéž se přesouvá Zpráva o činnosti městské policie;  k bodu 6) se přiřazuje materiál c) – návrhy dalších rozpočtových opatření;  k bodu 7 se přiřazuje materiál d) – zápis z jednání finančního výboru;  do informačního bloku se zařazují body: o informace k parkování u nádraží o aktuální stav projektu Nádražní 23 o zpráva o činnosti DSO Údolí Vltavy o personální obsazení OSRMŽP ZM schvaluje navržený program zasedání s doplněním. ZM bere na vědomí zápis č. 6/2016.

147-7/16

148-7/16

ZM posouvá termín splnění UZM č. 36-2/16 do 31. 10. 2016 100-4/16 do 30. 9. 2016 121-6/16 do 30. 9. 2016 142-6/16 do 30. 9. 2016

151-7/16

Jakob

ihned

24.8.2016

Jakob

ihned

Hlasování

pro:(13) proti:(0) zdržel se:(0)

pro:(13) proti:(0) zdržel se:(0)

24.8.2016

24.8.2016

Drda

Novotný

ihned

15.9.2016

pro:Čáslavka,Huk,Jakob,Jandík,Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se: (0)

24.8.2016

ZM ukládá MÚ připravit výběrové řízení na správce bytového a nebytového fondu města, pokud nebude vykonávat správu sám.

24.8.2016

ZM vzhledem k neuspokojivému vedení účetnictví firmou MIVA ukládá vedení města předložit na příštím zasedání ZM návrh řešení správy bytového a nebytového fondu města.

24.8.2016

ZM bere na vědomí čerpání rozpočtu za červen a červenec 2016.

150-7/16

24.8.2016

ZM ukládá vedení města, aby vešlo v jednání s provozovatelem restaurace Koruna ve věci opakovaného porušování nočního klidu. 24.8.2016

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za období od 21. 6. 2016 do 15. 8. 2016.

149-7/16

Termín

pan/paní

UZM

145-7/16

Zodpovídá

Návrh nebyl přijat.

Šlancarová

21. 9. 2016

pro:Čáslavka, Jandík, Macoun, Matas, Šrejberová, Tichá (6) proti:(0) zdržel se: Flek, Huk, Jakob, Kubečka, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter (9) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0)

24.8.2016

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4222 o 200 000 Kč a výdajů v § 5512 pol. 6121 o stejnou částku a zároveň přesunu částky 10 000 Kč z neadresné rezervy § 24.8.2016 6171 pol. 5901 do § 5512 pol. 6121. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4116 o 390 000 Kč a 24.8.2016

STRANA 1

Walterová

31. 8. 2016

Walterová

31. 8. 2016

pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík,

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum jednání

Zodpovídá

Termín

pan/paní

UZM výdajů v § 6171 pol. 5011 o stejnou částku a převedení téže částky výdajů z § 6171 pol. 5011 do adresné rezervy na platy § 6171 pol. 5901.

152-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 4216 o 55 255,94 Kč a pol. 4213 o 3 250,34 Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 58 506,28 Kč. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

153-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 3399 pol. 2321 o 46 000 Kč a výdajů v § 3399 pol. 5169 o stejnou částku. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

154-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol. 1340 o 250 000 Kč a pol. 1341 o 30 000 Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o 280 000 Kč. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

155-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 3639 pol. 3112 o 20 300 Kč a výdajů v § 6171 pol. 5901 o stejnou částku. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

156-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 6171 pol. 2324 o 10 000 Kč a výdajů v § 2212 pol. 5154 o 2 000 Kč a § 6171 pol. 5901 o 8 000 Kč. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

157-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 6320 pol. 2322 o 11 117 Kč a výdajů v § 6171 pol. 5169 o stejnou částku. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

158-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2016 spočívající v přesunu částky 27 640 Kč v rámci § 3421 z položky 6121 do pol. 5171 a přesunu částky 1 800 Kč v rámci § 3421 z pol. 6121 do pol. 5021. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

159-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2016 spočívající v přesunu částky 250 000 Kč v rámci § 3745 z pol. 6121 do pol. 5171. 24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

Walterová

31. 8. 2016

160-7/16

Hlasování

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2016 spočívající v přesunu částky 10 000 Kč v rámci § 6171 24.8.2016 z pol. 5166 do pol. 5136.

STRANA 2

Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, (14) proti:(0) zdržel se:Tichá (1) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný,

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum jednání

162-7/16

Termín

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2016 spočívající v přesunu částky 135 520 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 6171 pol. 5162. 24.8.2016

ZM ukládá MÚ připravit zadávací podmínky pro přesoutěžení dodavatele internetového a telefonického připojení M

24.8.2016

Walterová

31. 8. 2016

Goll

31. 1. 2017

163-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2016 spočívající ve snížení příjmů v pol. 1122 o 1 438 000 Kč a výdajů v § 6399 pol. 5362 o stejnou částku. 24.8.2016

Walterová

31.8.2016

164-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2016 spočívající v přesunu částky 292 427 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3231 pol. 5331. 24.8.2016

Walterová

31.8.2016

165-7/16

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2016 spočívající v přesunu částky 23 200 Kč z neadresné rezervy rozpočtu § 6171 pol. 5901 do § 3639 pol. 5171. 24.8.2016

Walterová

31.8.2016

ZM bere na vědomí zápis z jednání FV ze dne 22. 8. 2016.

166-7/16

Hlasování

pan/paní

UZM

161-7/16

Zodpovídá

Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro: Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro: Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:Jandík (1) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (15) proti:(0) zdržel se:(0)

24.8.2016

ZM ukládá kontrolnímu výboru kontrolu plnění URM 508-17/14 b a kontrolu dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, školními jídelnami.

24.8.2016

ZM doporučuje finančnímu výboru provedení kontroly účtování nákladů na bezlepkové obědy ve školní jídelně.

24.8.2016

ZM bere na vědomí zápis z KV ze dne 9. 8. 2016. a) ZM souhlasí s odkupem pozemku parc. č. 307/4 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 499 m² zapsaného na LV č. 3574 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 24.8.2016 pracoviště Praha-západ za cenu 485 Kč/m² s tím, že město zaplatí všechny poplatky spojené s převodem tohoto pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí.

STRANA 3

pro:Čáslavka, Huk, Jandík, Macoun, Matas, Šlancarová, Šrejberová, Tichá (8) proti:(0) zdržel se: Flek, Mirtes, Richter, Štifter, Jakob,Mgr.Novotný, Kubečka, (7) pro:Flek, Huk, Jandík, Macoun, Matas, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, (10) proti:(0) zdržel se: Čáslavka, Jakob, Mgr. Novotný, Kubečka, Tichá (5)

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat

a) Goll b) Jakob c) Walterová

a) 26.10.2016 b) 26.10.2016 c) 31.8.2016

pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Šrejberová, Štifter, Tichá (14)

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum jednání

Zodpovídá

Termín

pan/paní

UZM ZM pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2016 spočívající v přesunu částky 260 000 Kč z neadresné rezervy § 6171 pol. 5901 do § 3639 pol. 6130. a) ZM souhlasí s prodejem městského bytu – bytové jednotky č. 1022/15 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7898/305608 na společných částech domu č.p. 1021, 1022, 1023 a na pozemku – parcele č. 764/2, 765/2, 766/2 v k.ú. Roztoky u Prahy, obec Roztoky, okres Praha západ společnosti PD Facility s.r.o. - Petr Macoun, Třebízského 282, Roztoky, za cenu 2.121.212 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN. Daň z převodu nemovitostí hradí dle zákonného opatření č. 340/2013 o dani z nabytí 24.8.2016 nemovitých věcí, část první, hlava I. §1 prodávající. b) ZM bere na vědomí žádost ZŠ o přidělení služebního bytu a ukládá vedení města, aby s novým majitelem bytu č. 1022/15 projednal možnost pronájmu bytu na dobu určitou (po dobu max. dvou let), jako služebního pro ZŠ s tím, že město by se na úhradě nájmu spolupodílelo. a) ZM souhlasí s využitím finančních prostředků získaných z prodeje bytu č. 15/1022, Braunerova, na opravy bytu č. 5/286 a opravu havarijního stavu střechy na domě č.p. 286, Jungmannova. b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2016 spočívající v navýšení příjmů v § 3612 pol. 3112 24.8.2016 o 2.121.212 Kč a výdajů v § 3612 pol. 6121 o stejnou částku. c) ZM souhlasí s tím, aby finanční prostředky získané prodejem bytu byly využity výhradně na investice a opravy bytového a nebytového fondu města. b) c)

167-7/16

168-7/16

proti:(0)

a) Goll b) Jakob

a) Goll b,c) Walterová

31. 12. 2016

pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Kubečka, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, (11) proti:(0) zdržel se:Jandík, Tichá (2) nehlasoval: Macoun

a) 31.12.2016 b,c) 31.8.2016

pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, (12) proti:(0) zdržel se:Jandík, Tichá (2)

169-7/16

ZM souhlasí se zahrnutím nákladů na pořízení elektronického systému řízení MÚ do návrhu rozpočtu na rok 2017.

24.8.2016

Drda

30.11.2016

170-7/16

ZM souhlasí s vydáním metodického pokynu pro kontrolu souladu skutečného stavu zastavěných ploch se zápisem v KN případně s kolaudovaným stavem, předloženým tajemníkem MÚ. 24.8.2016

Drda

ihned

171-7/16

Hlasování

a) ZM bere na vědomí stížnost pana Sádla na „opakované porušování zavíracích hodin a nadměrného hluku v prostorách sportovního areálu Roztoky – Žalov“. b) ZM ukládá OŽP navrhnout protihluková opatření ve sportovním areálu Žalov. c) ZM žádá starostu, aby uložil městské policii předávat opakované porušování obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností příslušnému správnímu orgánu k zahájení správního řízení.

24.8.2016

b) Maršíková c) Jakob

b) 31.12.2016 c) ihned

172-7/16

ZM ukládá vedení města a MÚ usilovat o získání dotace na rekonstrukci vily čp. 125 tak, aby bylo možno v 1. NP vily vybudovat oddělení MŠ pro 20 dětí a do přízemí umístit spolkové komunitní centrum.

24.8.2016

Jakob

průběžně

173-7/16

ZM ukládá vedení města jednat s investorem výstavby Na Panenské II o případném odkoupení pozemku potřebného pro výstavbu MŠ Na Panenské.

24.8.2016

Jakob

31.12.2016

ZM bere na vědomí zápisy z RM č. 11, 12 a 13.

24.8.2016

ZM bere na vědomí informaci starosty o jednání se SŽDC, o stavu příprav projektu parkování u nádraží, o jednání se starostou Prahy 6 a informaci p. Čáslavky o vyjádření náměstka primátorky hl. m. Prahy p. 24.8.2016 Dolínka k jeho slovům proneseným v pořadu ČT Události, komentáře dne 23. 8. 2016.

STRANA 4

pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (12) proti:(0) zdržel se:Huk (1) nehlasoval:Jakob pro:Čáslavka, Flek, Jakob, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (12) proti:Jandík, Huk (2) zdržel se:(0) pro:Čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (14) proti:(0) zdržel se:(0)

Ukonč.

Číslo

Usnesení ZM

Datum jednání

Termín

Hlasování

pan/paní

UZM

174-7/16

Zodpovídá

ZM vítá veřejný příslib náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra Dolínka, že hlavní město Praha přispěje částkou 10 – 20 miliónů Kč na výstavbu parkoviště u nádraží v Roztokách u Prahy, a ukládá vedení 24.8.2016 města, aby s panem náměstkem Dolínkem v této věci vstoupilo v jednání. ZM bere na vědomí informaci p. starosty Jakoba o stavu projektu |Nádražní 23. ZM bere na vědomí informaci p. místostarosty Novotného o činnosti DSO Údolí Vltavy. ZM bere na vědomí informaci tajemníka MÚ o personálních změnách na OSRMŽP.

24.8.2016 24.8.2016 24.8.2016

STRANA 5

Jakob

31.10.2016

pro:Flek, Huk, Jakob, Jandík, Kubečka, Macoun, Matas, Mgr. Novotný, Mirtes, Richter, Šlancarová, Štifter, Tichá (13) proti:(0) zdržel se:Čáslavka (1)

Ukonč.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.