2018


1 Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, ...

0 downloads 2 Views 817KB Size

Recommend Documents


2018 ročník XI. január 2018 PF 2018
1 1 Štvrťročný informátor obce Babiná BABINSKÉ N O V I N Y Štvrťročný informátor obce Babin&aa...

Kadernota 2018 Kadernota 2018 Kadernota 2018
1 Kadernota 2018 Kadernota2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Programma s Programma Bedrijvigheid 5 Programma Vitaliteit 12 Programma leefbaarheid 20 Programm...

Medeloviny 2018 Ostravice 2018
1 Medeloviny 2018 Ostravice 20182 Milí čtenáři, čtenářky.. Mottem zařízení sociálních služeb je indiv...

2018 BŘEZEN 2018 ZDARMA
1 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XV ČÍSLO 03/2018 BŘEZEN 2018 ZDARMA2 Kalendář akcí Datum Akce Pořadatel :15 Hokej muži...

Kalender 2018 Feestdagen 2018
1 Kalender 2018 Feestdagen / 62 2 / 63 3 / 64 Kalender 2018 Feestdagen 2018 Bekijk nog meer feestdagen in andere jaren, klik daarvoor op een van onder...

2018 TANGGAL MARET 2018
1 Lampiran Surat Keputusan Ketua STE Rahmaniyah Sekayu Nomor : 049/STER/SK//2018 Tanggal : 01 Maret 2018 TM SEMNAR PROPOSAL SKRPS PROGRAM STUD S-1 MAN...

2018 OZ GROEPSREIZEN 2018
1 OZ GROEPSREIZEN 2018 EMILIA ROMAGNA 20/05-25/05/2018 Op ontdekkingstocht door de middeleeuwen Emilia Romagna, een van de rijkste regio s van Itali&e...

2018 : 14 Nopember 2018
1 Lampiran Peserta Seminar Hasil wilayah Medan Nomor Tanggal : 3682 /E3.2/UND/2018 : 14 Nopember 2018 IV. Wilayah Hari/tgl Tempat Alamat Pembukaan : M...

2018 ŘÍJEN 2018 ZDARMA
1 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XV ČÍSLO 10/2018 ŘÍJEN 2018 ZDARMA2 Vážení spoluobčané, za několik dnů s...

2018 OZ GROEPSREIZEN 2018
1 OZ GROEPSREIZEN 2018 KASTELEN VAN DE LOIRE 01/06-05/06/2018 In de voetsporen van de edelen van weleer In de Tuin van Frankrijk wandelt u met dezelfd...Š K O L N Í

R O K

2 0 1 7 / 2 0 1 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52

Mgr. Radomír Palát – koordinátor ICT, metodik ICT

Plán práce 2017/2018

Náplň činnosti Náplň práce ICT koordinátora vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která specifikuje v § 9 v. potřebné studium: „Studium k výkonu specializovaných činností a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“ Toto studium je upraveno standardem MŠMT, který podrobně popisuje kompetence absolventa tohoto studia. Tyto kompetence v podstatě určují náplň práce ICT koordinátora ve škole. Jde hlavně o tyto klíčové kompetence:      

metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy.

Pedagogický pracovník, pověřený činností metodika ICT, má sníženou míru přímé vyučovací povinnosti na základě ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti: „Učiteli – metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků ve škole o o o o o

do 50 o 1 hodinu týdně do 150 o 2 hodiny týdně do 300 o 3 hodiny týdně do 500 o 4 hodiny týdně nad 500 o 5 hodin týdně“

Kompetence k učení Používá v praxi moderní didaktické metody, používá moderní techniku pro podporu výuky, zvládá e-learningové systémy. Radí kolegům ve využití ICT v „jejich“ předmětu, sleduje novinky ve všech oborech, předmětech. Pomáhá kolegům organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytuje jim IT podporu. Sleduje novinky v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírá vhodné produkty pro splnění ŠVP nebo obdobného plánu. Podporuje používání LMS pro podporu distančního a kombinovaného studia, koordinuje a metodicky pomáhá využívání LMS při podpoře běžné výuky.

1

Kompetence k řízení Ve spolupráci s ředitelem školy připravuje plán práce ICT koordinátora, odborně garantuje zadávací podmínky nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT, pomáhá realizovat poptávková řízení, účastní se hodnocení výběrových řízení. Ve spolupráci s vyučujícími INF připravuje pravidla pro použití HW a SW ve škole, dbá na dodržování licenčních pravidel a smluv. Organizuje a podporuje zapojení školy do projektů města, krajů ČR a EU, podílí se na jejich řešení. Organizuje provoz školního webu, matriky školy nebo jiných informačních systémů školy. Pomáhá kolegům s jejich využitím, psaním článků do tisku a metodicky je vede při zveřejňování informací. Kompetence ke správě ICT ve škole Sleduje novinky na trhu, projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií. Zná bezpečnostní předpisy související s ICT, zákon o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení. Je partnerem pro firmy zajišťující realizaci sítí a jejich provoz, doporučuje řediteli školy, které služby bude poskytovat lokální síť a které „nakoupí“ škola odjinud.

Ve školním roce 2017/2018 se koordinátor a metodik ICT zaměří zejména na: 1. Zajištění internetového připojení (a přístupu do školní sítě) do kabinetů učitelů prostřednictvím wi-fi sítě. 2. Zajištění provozu celého školního informačního systému, správa na webové aplikace Bakalářů. 3. Zajištění provozu cloudového řešení pro komunikaci mezi pedagogy, zpřístupnění všech funkcí on-line Office365. 4. Zajištění efektivního využívání IT – tiskáren, kopírek, notebooků, tabletů, interaktivní techniky. 5. Zajištění proškolení pedagogických pracovníků pro práci s dataprojektory a ostatní interaktivní technikou, se základy práce s evidencí žáků ve školní databázi. 6. Účast žáků v soutěžích: -

najdi.seznam.cz, ibobr.cz, logickaolympiada.cz, Dobrodružství s počítačem (CMG), talentová soutěž v psaní na klávesnici (OA), miniscitani.cz, diagnostik.cz

2

Srpen úkol Kontrola vybavení učeben s počítači Příprava počítačů k výuce a k administrativě Zálohování dat Bakalářů (Rozvrh) Realizace modernizace HW a SW ve škole podle požadavků učitelů a finančních možností školy

poznámka

úkol Vyvěsit rozvrh počítačové učebny (I, II) Kontrola instalovaného SW Zpracovat návrh na aktualizaci školních webových stránek Příprava školení učitelů – přehled a návrhy Kontrola provozu aplikací klient-server na školní síti Seznámit pedagogické pracovníky s počítačovými výukovými programy, seznam ve sborovně školy Údržba OS počítačů na škole Zpracování přehledu HW a SW na škole Realizace projektů

poznámka

úkol Aktualizace školní webové stránky na webu Údržba školního informačního systému, záloha programu Bakaláři

poznámka

Září

Říjen

3

Instalace nových výukových programů na server Kontrola čerpání financí na rozvoj ICT Aktualizovat antivirový program a kontrola bezpečnosti sítě Realizace projektů Listopad úkol Zpracovat plán rozšíření výpočetní techniky ve škole, příprava plánu rozvoje ICT Kontrola instalovaného SW Kontrola využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu (HW, SW) Návrhy na zakoupení HW na příští kalendářní rok Aktualizovat školní webové stránky Realizace projektů

poznámka

úkol Aktualizovat školní webové stránky Inventarizace kabinetu inf, návrh na vyřazení nefunkčních a nepoužívaných zastaralých programů a HW Aktualizovat antivirový program a kontrola bezpečnosti sítě Zabezpečení počítačů a dat na prázdniny Realizace projektů

poznámka

Prosinec

4

Leden úkol Kontrola instalovaného SW Připravit školení pro pedagogické pracovníky – doplňování informací do databáze školy k tisku vysvědčení – zápis známek Tisk vysvědčení Aktualizace školních www Realizace projektů

poznámka

úkol Aktualizovat školní webové stránky Aktualizovat antivirový program a kontrola bezpečnosti sítě Zpracovat návrh na nákup softwaru do vzdělávacího procesu Údržba počítačů a SW Realizace projektů

poznámka

úkol Kontrola instalovaného SW Záloha informačního systému školy - Bakaláři Aktualizovat školní web Aktualizace antivirového programu Realizace projektů

poznámka

Únor

Březen

5

Duben úkol Aktualizovat antivirový program, kontrola bezpečnosti sítě Návrh na zakoupení nových výukových programů Aktualizovat školní www stránky Kontrola výpočetní techniky na I. stupni Realizace projektů

poznámka

úkol Kontrola instalovaného SW Kontrola využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu (HW a SW) Aktualizovat školní web Zajistit učebnice a učební texty pro předmět informatiky Realizace projektů

poznámka

úkol Aktualizovat školní webové stránky Aktualizovat antivirový program Zabezpečení počítačové techniky na období hlavních školních prázdnin Tisk vysvědčení Realizace projektů

poznámka

Květen

Červen

V Prostějově 1. 9. 2017

6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.