2023


1 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en Certificatie-operator HOUT - PREVENTIEVE BEHANDELINGSPROCEDES VAN HOU PREV CONSTRUCT PL...
Author:  Elias de Ridder

0 downloads 1 Views 372KB Size

Recommend Documents


2023
1 Kurikulum Baru Program Studi S1 Jurusan Teknik Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2018/ /2023 Tabel 1. Distribusi mata kuliah waji...

2023
1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO IMPLEMENTACI ŠKOLNÍHO PROJEKTU (OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL) NA ŠKOLN&Ia...

2023
1 Chci dotáhnout věci do konce Kandiduji proto, že mám jasnou představu o Slezské univerzitě a o tom, jakým směrem by se v...

2023
1 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Venstersysteem met profielen uit aluminium met thermische onderbreking Goedkeurings- en Certificatie-ope...

2023
1 Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Goedkeurings- en certificatieoperator GEVELBEKLEDGEN - Gevelbekledingssystemen - Isolatiepaneel ISOSYSTE...

2023
1 SAMENVATTING Belfius Financing Company (LU) Euro Optimal Performance 10/2023 Vrije vertaling van de Engelse samenvatting van het Basisprospectus. In...

2023
1 Emisní podmínky dluhopisu Dluhopis 5,05/ Emitent Dluhopisů:, s.r.o., se sídlem Jundrovská 1101/48, Komín, Brno, I...

m 2023
1 Toekomstplan 2019 t/m 2023 Maart 20182 Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van ...

2023(INI)
1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro právní záležitosti /2023(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení so...

m 2023
1 Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023 Almelose Woningstichting Beter Wonen Gemeente Almelo Huurdersadviesraad Sint Joseph Stichting Huurdersplatform B...Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

Goedkeurings- en Certificatie-operator

HOUT - PREVENTIEVE BEHANDELINGSPROCEDES VAN HOU

PREV CONSTRUCT PLUS

ATG 3124

Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023

Hof ter Vleestdreef, 3 1070 Brussel www.wood.be - [email protected]

Goedkeuringshouder: T&G Prinsenweg 23 3700 Tongeren Tel.: +32 (0)12 391 015 Fax : +32 (0)12 391 019 Website: www.tg-distribution.eu E-mail: [email protected]

1

Doel en draagwijdte van de Technische Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, WOOD.BE, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing. De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie. De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder. Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het product met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, WOOD.BE.

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen. De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het product met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek. De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

ATG 3124 - Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023 - 1/6

2

Voorwerp

2.4

De procedés PREV CONSTRUCT PLUS in deze goedkeuring in overeenstemming met STS 04 (laatste editie) verlenen aan het hout een preventieve bescherming tegen:   

3

blauwschimmels, houtaantastende zwammen, larven van houtaantastende insecten.

3.1

Het hout behandeld volgens deze procedés kan respectievelijk in de volgende gebruiksklassen gebruikt worden: 2.1

2.2

Gebruiksklasse 2

Hout niet in grondcontact en normaal niet blootgesteld aan weersinvloeden, noch aan uitloging. Een tijdelijke bevochtiging is echter mogelijk (de relatieve luchtvochtigheid kan hoger zijn dan 70 %):

Producten Product bestemd voor de behandeling in het station

Het product PREV CONSTRUCT PLUS bezit volgende kenmerken:  

Gebruiksklasse 1

Hout voor binnengebruik in voortdurend droge omgevingen (de relatieve luchtvochtigheid is altijd lager dan 70 %): het gebruik van behandeld hout is normaal niet nodig behalve voor houtsoorten met niet-gedifferentieerde kern en die bijzonder gevoelig zijn voor aantasting door insecten. Dit product beschikt niet over een homologatie voor deze gebruiksklasse.

Gebruiksklasse 4

Hout voortdurend in contact met de grond (4.1) en/of met zoet water (4.2): het gebruik van dit product zorgt niet voor een voldoende bescherming van het hout.

    

Fysische toestand: micro-emulsie Actieve bestanddelen: 1,1 % propiconazool, 1,1 % tebuconazool, 1,0 % IPBC en 2,0 % cypermethrine Verdunning: water Kleur: kleurloos pH: neutraal Volumemassa: 1,0 kg/dm³ bij 20°C (typisch) Vlampunt > 99°C (typisch)

De verkoopstoelating werd uitgereikt door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder nummer 3008 B. Homologatie uitgereikt door B.V.H.B. onder nummer: A2.1 A2.2 A3 C1 19.826

procedés A2.1/O1-O3-O5-T2, A2.2/O1-O3-O5-T2 (en de procedés A3/O3-T3 en C1/O3-O5-T3) 2.3

3.2

Gebruiksklasse 3

Hout blootgesteld aan weersinvloeden en/of aan condensatie, maar niet in grondcontact: procedés A3/O3-T3 en C1/O3-O5-T3

Verpakking en opslaan van het product

Het product PREV CONSTRUCT PLUS wordt geleverd in bussen en in containers, en moet in deze vorm in een lokaal opgeslagen worden, dat daartoe bestemd is. De omgevingslucht mag voor wat betreft de temperatuur het vlampunt van het product niet overschrijden. Andere verpakkingen zijn mogelijk.

Tabel 1 - Refractie-index in °Brix van PREV CONSTRUCT PLUS kleurloze oplossing in functie van de verdunning en van de temperatuur Concentratie

Verdunning

5°C

10°C

15°C

20°C

25°C

1,64 % 1,79 % 1,96 % 3,03 % 3,13 % 3,23 % 3,33 % 3,45 % 3,57 % 3,70 % 4,35 % 4,55 % 4,76 % 7,69 % 8,33 % 9,09 % 10,00 % 11,11 % 12,50 % 14,29 % 16,67 % 20,00 % 25,00 % 33,33

1+60 1+55 1+50 1+32 1+31 1+30 1+29 1+28 1+27 1+26 1+22 1+21 1+20 1+12 1+11 1+10 1+9 1+8 1+7 1+6 1+5 1+4 1+3 1+2

1,40 1,44 1,49 1,77 1,79 1,82 1,85 1,88 1,91 1,94 2,07 2,17 2,17 2,97 3,17 3,37 3,57 3,87 4,27 4,73 5,35 6,23 7,54 9,73

1,07 1,11 1,16 1,44 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,61 1,74 1,84 1,84 2,64 2,84 3,04 3,24 3,54 3,94 4,40 5,02 5,90 7,21 9,40

0,72 0,76 0,81 1,09 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,39 1,49 1,49 2,29 2,49 2,69 2,89 3,19 3,59 4,05 4,67 5,55 6,86 9,05

0,43 0,47 0,52 0,80 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,10 1,20 1,20 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90 3,30 3,76 4,38 5,26 6,57 8,76

0,09 0,13 0,18 0,46 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,76 0,86 0,86 1,66 1,86 2,06 2,26 2,56 2,96 3,42 4,04 4,92 6,23 8,42

ATG 3124 - Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023 - 2/6

3.3

Product ter nabehandeling van de achteraf vrijgekomen oppervlakken

De achteraf vrijgekomen delen, ten gevolge van verdere bewerking (korten, schaven, boren...) van het hout dat behandeld werd volgens procedés A2, A3 of C1 dienen te worden nabehandeld met een verenigbaar product (zie 3.1) dat in dezelfde gebruiksklasse werd gehomologeerd.

4 4.1

Hout

Tabel 2 - Indringingsdiepte in het hout behandeld met PREV CONSTRUCT PLUS Risicoklasse 2

Risicoklasse 3

gemakkelijk impregneerbaar hout

3 mm (spint)

6 mm (spint)

moeilijk impregneerbaar hout

3 mm

3 mm

5.3.2

Algemene eisen

De procedés kunnen toegepast worden voor de behandeling van gezaagd of geschaafd massief hout en van ontschorst of gefreesd rondhout.

De hoeveelheid behandelingsproduct in het hout moet zodanig zijn dat de concentratie aan PREV CONSTRUCT PLUS in de onderzochte zone ten minste de kritische waarde voor de risicoklasse bereikt (tabel 3). Tabel 3 - Kritische waarden uitgedrukt in kg concentraat per m³ hout

Het hout moet zuiver zijn, en ontschorst. Bevroren hout mag nooit als dusdanig behandeld worden. Het vochtgehalte van de houtloten wordt door steekproeven binnen de 8 dagen die de behandeling voorafgaan gecontroleerd; deze metingen gebeuren met behulp van een geijkte elektrische vochtigheidsmeter en de resultaten worden geregistreerd. De gemiddelde houtvochtigheid moet altijd kleiner zijn dan 40 %. 4.2

Bijzondere eisen

Procedés A2.1, A2.2, A3 en C1 zijn bestemd voor bouwelementen die normaal geen machinale bewerking meer moeten ondergaan. In het tegengestelde geval moeten vrijgekomen oppervlakken herbehandeld worden. Dit geldt echter niet voor hout dat volgens procedé O3 behandeld werd en waarvan 2/3 van de doorsnede of alle drenkbare weefsels geïmpregneerd zijn. 4.3

Lading

De lading moet zo homogeen mogelijk zijn, zowel voor wat betreft de houtsoort, de vochtigheid ervan, als voor wat betreft de sectie. In het tegengestelde geval moeten de behandelingsvoorwaarden overeenkomen met de moeilijkst drenkbare stukken van het houtlot. Het geschaafd hout moet altijd met tussenlatten gestapeld worden.

5 5.1

Behandelingsoplossing

De verdunning van de oplossing moet aan het procedé en aan de duur van cyclus aangepast zijn (zie § 6). De verdunning wordt uitgedrukt in het aantal delen water toe te voegen aan één volumedeel PREV CONSTRUCT PLUS. De watertemperatuur moet lager liggen dan 40°C. 5.2

Controle van de verdunning

De verdunning van de behandelingsoplossing wordt minstens één keer per week en bij iedere toevoeging van nieuw product gecontroleerd. Deze meting gebeurt door middel van een geijkte refractometer en tabel 1 hierboven vermeld. Het resultaat wordt geregistreerd. Specificaties voor het behandeld hout

Het behandeld hout voldoet aan de volgende eisen qua indringingsdiepte en retentie: 5.3.1

Eisen qua indringingsdiepte

De indringingsdiepte in het hout behandeld met PREV CONSTRUCT PLUS bedraagt ten minste de waarden vermeld in tabel 2.

Risicoklasse 3

1,8

1,8

Loofhout

4,5

4,5

Voor gebruiksklasse 3 is de onderzochte zone de buitenzijde van het hout over een dikte van 6 mm resp. 3 mm voor gemakkelijk impregneerbaar resp. moeilijk impregneerbaar houtsoorten (impregnatieklassen 2 tot 4 volgens NBN EN 350:2016). Nota ter informatie: in praktijk hangt de gemiddelde geabsorbeerde hoeveelheid product af van verschillende factoren, namelijk de houtsoort, de houtsectie, de houtvochtigheid, de temperatuur...

6 6.1

Technische gebruiksaanwijzingen van het product Algemeen

De temperatuur van de behandelingsoplossing moet onder haar vlampunt blijven (zie § 3.1). Procedé O1: behandeling door besproeien

Het hout wordt langs alle zijden besproeid terwijl het door een tunnel gaat. De verdunning van de oplossing moet lager dan [1+10] (naaldhout) of [1+2] (loofhout) liggen. De besproeiingstijd is aan de verdunning van de oplossing en aan de eigenschappen van het hout aangepast. 6.3

Procedé T2: behandeling door half lange drenking

Het hout wordt volgens de voorgeschreven duur volledig ondergedompeld. Het geschaafd hout wordt met tussenlatten gestapeld. De verdunning van de oplossing moet lager dan [1+21] (naaldhout) of [1+5] (loofhout) liggen. De drenktijd is aan de verdunning van de oplossing en aan de eigenschappen van het hout aangepast en is altijd langer dan 15 minuten. 6.4

5.3

Risicoklasse 2 Naaldhout

Voor gebruiksklasse 2 is de onderzochte zone de buitenzijde van het hout over een dikte van 3 mm.

6.2

Bereiding van de oplossing

Eisen qua retentie

Procedé T3: behandeling door lange drenking

Het hout wordt volgens de voorgeschreven duur volledig ondergedompeld. Het geschaafd hout wordt met tussenlatten gestapeld. De verdunning van de oplossing moet lager dan [1+27] (naaldhout) of [1+6] (loofhout) liggen. De drenktijd is aan de verdunning van de oplossing en aan de eigenschappen van het hout aangepast en is altijd langer dan 1 uur.

ATG 3124 - Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023 - 3/6

6.5

Procedés O3: behandeling door dubbel vacuüm in autoclaaf

Het hout wordt volgens de volgende cyclus geïmpregneerd: vóórvacuüm, vulling van de autoclaaf door zuiging van de behandelingsoplossing, eventueel toepassen van een hydraulische of pneumatische overdruk, terugdringing van de oplossing, eindvacuüm. De verdunning van de oplossing mag niet de waarde [1+32] (naaldhout) of [1+7] (loofhout) overschrijden. De cyclus is aan de verdunning van de oplossing en aan de eigenschappen van het hout aangepast.

7

8

In ieder geval dient het behandelde hout minimaal gedurende 24 uren tegen regen en sneeuwval beschermd worden.

9

  

KwaliteitsbeheerOnafhankelijk van het procedé en de gebruikstechnieken, moet het station over bevoegd personeel beschikken om de kwaliteit van de productie te garanderen. Een verantwoordelijke zorgt voor de doorlopende controle van de kwaliteit; de beschrijving van de organisatie van deze interne controle maakt deel uit van de overeenkomst van de externe controle van het station.

  

De doeltreffendheid van deze interne controle wordt periodiek door een erkend onafhankelijk organisme onderzocht; de frequentie van deze controles en het protocol ervan maken deel uit van de overeenkomst van de externe controle van het station. 7.2

De gebruikte installatie wordt in het technische dossier van het station beschreven. De installatie wordt onder dak opgesteld; zoniet moeten de kuipen die de oplossing bevatten van een deksel voorzien zijn.

A.

De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring

B.

Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.

C.

De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring voor een product, kit of systeem alsook voor de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.

D.

Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, … ) van het product, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.

E.

De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

F.

De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.

De installatie bevat altijd een toestel om het verbruik te meten. Drenkbak

De kuip moet lang genoeg zijn zodat het hout volledig ondergedompeld kan worden. 7.2.2

Drukketel

In gewone gebruiksomstandigheden kan met deze installatie:  

een absolute restdruk van 145 mbar, een absolute druk van 3 bar (procedés O3) of 12 bar (procedés O6)

bereikt worden. De installatie wordt van een toestel voorzien om de gebruikte cyclus te registreren. 7.3

Vereiste uitrusting

Het station moet steeds over de volgende uitrusting beschikken, in gebruiksklare toestand:    

een installatie die de procedés waarvoor ze goedgekeurd is doeltreffend kan toepassen, een elektrische vochtigheidsmeter, een toestel om de verdunning van de oplossing te controleren, een thermometer.

Bovendien moet het station beschikken over:   

zijn manipulatie vereist geen speciale voorzorgen; zijn eventuele toegevoegde markeer kleurstoffen verdwijnen geleidelijk; het hout mag met alle gewone bouwmaterialen in contact komen (metalen, poreuze materialen,...); het kan geen vlekken veroorzaken noch op pleisterwerk noch op bekledingen; men kan er alle gewone afwerkingen op toepassen; het is verenigbaar met alle gewone houtlijmen (fenool-, amino-, polyurethaanlijmen …); de verkoopstoelating afgeleverd door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (zie 3.1) bevat geen bijzondere beperking; het gebruik van hout behandeld met PREV CONSTRUCT PLUS is echter niet aanbevolen in toepassingen waar het hout in rechtstreeks contact komt met de voedingswaren.

10 Voorwaarden

Installatie

7.2.1

Kenmerken van het behandelde hout

Na droging (houtvochtigheid lager dan 20 %) biedt het hout behandeld met PREV CONSTRUCT PLUS de volgende kenmerken:

Het toepassen van de procedés

7.1

Opslagperiode

een exemplaar van de goedkeuringstekst van het procedé, een stationsregister, behandelingscertificaten.

ATG 3124 - Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023 - 4/6

G.

De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb

H.

Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 3124) en de geldigheidstermijn.

I.

De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdeler van de bepalingen van dit artikel 10.

ATG 3124 - Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023 - 5/6

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011 en lid is van de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem. De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, WOOD.BE, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "", verleend op 27 september 2018. Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, WOOD.BE, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd. Datum van deze uitgave: 9 november 2018. Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Peter Wouters, directeur

Benny De Blaere, directeur

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator

Chris De Roock, directeur

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:  onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;  doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd. De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.

ATG 3124 - Geldig van 09/11/2018 tot 08/11/2023 - 6/6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.