3


1 2 Kedves Olvasónk! Kétségtelen, hogy az idei esztendő legnagyobb nemzetközi szakmai eseménye a drupa 2016, ami id&e...

0 downloads 2 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Kedves Olvasónk!

Kétségtelen, hogy az idei esztendő legnagyobb nemzetközi szakmai eseménye a drupa 2016, ami idén főként a döntéshozók és a beruházások szakvására volt. A kiállítás még hosszú ideig jelent inspirációt és információforrást sokunknak, hiszen ez évben közel kétezer magyar nyomdász érkezett Düsseldorfba, s az utazók csaknem ötöde a PNYME szervezésében vett részt a kiállításon. Az idei drupán hat magyar cég jelent meg immár visszatérő kiállítóként. A flexógépek csarnokában kiállított a Varga Flexo Kft. és a FlexoTech Hungary Kft.. Rajtuk kívül még a Rigó Kft., a Paperfox és a Laminátor Kft., valamint a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület képviselte Magyarországot. Az idei drupát egy tragikus közúti baleset árnyékolta be, a vásárról visszafelé tartó kollégák közül Hamzáné Mester Marianna már soha nem ér haza… Júliusi számunk a hamisítás elleni védelemmel kiemelten foglalkozik, de emellett számos szakmai eseményről is hírt adunk. A Magyar Grafika jubileumi vándorkiállítása két újabb helyszínen is bemutatkozott: Budapesten és Kecskeméten. Erről szóló videomelléklettel és a kiállításokhoz kapcsolódó szakmatörténeti előadásokkal gazdagított tudósításunkat lapunk 50–64. oldalán olvashatják. A szakmai események, hírek, beszámolók mellett lapunkat zárva Grafika a Grafikában rovatunkban a Metropolitan Egyetem diplomázó hallgatóinak munkáit Maczó Péter mutatja be. Júliusi számunkat a mondAt Nyomda kivitelezte. Számos kapcsolódási pont volt már a nyomda és lapunk életében, pedig együttműködésünk nem régi keletű, de igaz nyomdász értékeken alapul. Fogadják szeretettel szakmai összeállításunkat, a stáb nevében kellemes pihenést, feltöltődést és kikapcsolódást kívánok a nyárra lapunk olvasóinak! Tisztelettel: főszerkesztő

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

3

Hamisítás elleni védelem K Ü LÖ N L E G E S R ÁC SO K H A SZ N Á L ATÁVA L Janca Ákos termékspecialista, Jura A Jura több mint két és fél évtizede dolgozik az értékpapír-tervező és biztonsági nyomdai előkészítő rendszerek területén. Saját fejlesztő-, support- és dizájnercsapattal készítjük szoftvereinket és hardvereinket, mára világszerte számos bankjegy- és értékpapírnyomda tisztelte meg cégünket a bizalmával, és vált termékeink elkötelezett felhasználójává. Jó a kapcsolatunk szinte az összes nagy biztonsági nyomdával és grafikus tervezőikkel, az ő vis�szajelzéseik és a mi saját szakembereink tapasztalata a legértékesebb felhasználói tudást jelentik számunkra a termékfejlesztés folyamatában. Szoftvereink funkcionalitása és rugalmassága első helyen áll az iparágban. A biztonsági nyomdai előkészítéshez a Corvina moduláris grafikai tervezőrendszert ajánljuk, mely számos előn�nyel rendelkezik. Ebben a dizájnerek szabadon kombinálhatnak és hangolhatnak össze egymással különböző funkciókat, így nemcsak tökéletesen kézben tarthatják a tervezési folyamatot, de mint egy ideális tesztkörnyezetben, könnyen kipróbálhatják, kifejleszthetik új egyedi biztonsági grafikai ötleteiket is. Továbbá, a szoftver a munkafolyamat minden fő paraméterét oly módon tárolja, hogy azok később külön visszahívhatók és módosíthatók a többi paraméter vál-

4

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

toztatása nélkül, majd a teljes folyamat azonnal aktualizálható. Ez a gyors válaszképesség és kényelem nagymértékben segít a kreatív munka inspiratív pillanataiban. A hamisítás elleni védelemben a megszokott nyomdai rácsoktól eltérő biztonsági mintázatok felhasználása alapvető fontosságú, több területhez kapcsolódik, és számos formában lehetséges a Corvina rendszer segítségével. Ehhez különleges nyomdai előkészítésre, valamint adott esetben különleges anyagokra és berendezésekre is szükség van, abból a célból, hogy a technológia minden lépésben különbözzön a hagyományos kereskedelmi munkafolyamattól, ne lehessen illetéktelenül teljes mértékben utánozni a szokásos eszközökkel. Az egyik fontos felhasználási terület a személyazonosító dokumentumok védelme. Ezek hamisításának a leggyakoribb módja a fotó kicserélése vagy manipulálása. A legmodernebb eljárásokkal azonban a dokumentumba a megszemélyesítés során olyan információ rejthető, mely többféle módon véd ez ellen. Egyrészt a fotóba a tulajdonos saját adatait (nevét, születési dátumát, a dokumentum sorozatszámát stb.) elrejthetjük olyan módon, hogy az észrevétlen marad, de egy megfelelő eszköz segítségével szabad szemmel egyszerűen elolvasható. Ez a rejtett adat nem változtatható meg vagy távolítható

el, így az eljárás tökéletes védelmet nyújt a kép kicserélése ellen, mert közvetlenül hozzáköti a fotót a tulajdonoshoz és a dokumentumhoz is. Ennek az eljárásnak magasabb szintje, amikor a képbe rejtett személyes információt digitálisan kódoljuk, így azt csak egy elektronikus eszközzel lehet kiolvasni.

Egy másik eljárással olyan mikroírásrácsot lehet létrehozni, melynek nemcsak szövege, hanem rácsmintázata is egyedi, az adott személy adatain alapul, miközben a személy portréját ábrázolja. Az ilyen kép kiválóan alkalmas arra is, hogy akár elrejtve, UV-festékkel nyomtassák a dokumentumba. Ennek ellenőrzéséhez már bo-

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

5

nyolultabb felépítésű eszköz szükséges, azonban a használata szintén egyszerű, és azonnal kimutatja, ha a képen bármilyen változtatás történt volna. Hasonló eljárások alkalmazhatók a bankjegyés értékpapír-nyomtatásban is, ahol az említett rejtett információkat különlegesen nagy felbontású ofszet- vagy metszetmélynyomtatással integrálják a nyomatokba. Többféle típusú adatot is lehet használni, pl. a bármely nyelven írott szövegek mellett különböző vonalas ábrákat és árnyalatos képeket is el lehet rejteni, ezeket akár kombinálva is egymással. Használhatnak látható vagy UV- és IR-festékeket, illetve egy különleges eljárást, az úgynevezett vak intaglionyomtatást, ahol festék nélkül, nagy nyomással deformálják a papírt, hasonló célból. Ezeknek a rejtett információknak az ellenőrzése szintén történhet szabad szemmel egy egyszerű eszköz segítségével vagy egyes esetekben akár gépi olvasással is. Mindezek nagyban növelik a bankjegyek és az értékpapírok biztonságát, hozzájárulnak a hamisítás elleni erős védelmükhöz. Az olyan okmányok védelme, melyek nem tartalmaznak fotót (oklevelek, közjegyzői iratok, hivatalos levelek, szerződések stb.), szintén megoldható, azok elkészítésével egyidejűleg. Többféle egyedi információ rejthető el észrevehetetlenül, mely az adott dokumentum tartalmára vonatkozik, ezáltal könnyen azonosíthatjuk azt, ha megfelelő eszköz segítségével elolvassuk vagy – kódolt adatok esetében – olvashatóvá tesszük a titkos információt. Ez nem módosítható, így ha ellenőrzéskor eltérést tapasztalunk a látható

6

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

és a rejtett adatok között, akkor az csak úgy lehetséges, hogy a dokumentumot utólag megváltoztatták. Ezekkel az eljárásokkal egyértelműen bizonyítható – és így meg is előzhető, hiszen értelmetlenné válik – az okmányok manipulálása. A biztonsági nyomtatásban a különleges rácsozás a hamisítás elleni védelem erősítésén túl esztétikai funkciót is betölt. A Jura-szoftverek lehetőséget adnak teljesen egyedi rácsok tervezésére és kivitelezésére, a megrendelők igényei és a dizájnerek művészi elképzelései szerint. Direkt színek használatával kombinálva ezek kiváló minőségű alternatív megoldást jelentenek a hagyományos nyomdatechnikával szemben, ebből adódik a védelmi értékük is. Mivel előállításuk eltér a hamisításkor felhasznált reprodukciós eljárásoktól (fénymásolás, szkennelés, négyszínnyomás stb.), könnyen, egy nagyító segítségével megállapítható, hogy egy adott nyomat valódi-e vagy sem. Ha pl. torzult struktúrákat, hiányzó részleteket, megváltozott színeket, illetve hagyományos nyomdai rácsszerkezetet fedezünk fel egy értékpapíron, bankjegyen, azonnal gyanakodjunk az eredetiséget illetően. Az ilyen, jól működő biztonsági grafikai elemek létrehozásához elengedhetetlen a szokásosnál jóval nagyobb felbontás használata, a teljes

nyomdai előkészítés során, a szoftveres tervezéstől a lemezkészítésig. Ennek megfelelően a szoftvereink pontossága is nagyobb, mint a kereskedelmi forgalomban kapható vagy a biztonsági tervezésben használt más eszközöké. Mindezt 64-bites környezet támogatja, mely lehetővé teszi a nagy adatmennyiségek kezelését memóriakorlátok nélkül és a gyors, többprocesszoros adatfeldolgozást. Így a teljes nyomólemezméretben leléptetett értékpapírok nagyfelbontású adatainak előállítása sem okoz problémát. A Jura-szoftverekkel készített grafikus tervek felhasználhatók olyan csúcstechnológiás biztonsági nyomdai berendezések bemeneti adataiként, mint a legjobb nagyfelbontású lemezlevilágítók (CtP) és a metszetmélynyomó lemezeket közvetlen lézeres technikával előállító (DLE, direct laser engraving) gép. A Corvina szoftvercsalád a biztonsági nyomdai előkészítés teljes folyamatát lefedi, az előzetes tervek készítésétől egészen a nyomdakész metszetmélynyomó- és ofszetlemezek nyomtatás előtti minőség-ellenőrzéséig. Gyakorlatilag minden egyes pont, pixel szabadon és precízen megtervezhető ezzel a rendszerrel, így a dizájnerek kifejező, művészi és egyúttal biztonságos bankjegy- és értékpapírterveket alkothatnak.

iparban keletkező da om ny a ge sé ny ke vé te Cégünk fő lése, szállítása. ze ke , se té űj gy be k ko dé la papírhul

gyűjtéséhez, A feleslegessé vált papír uk. nyabb eszközöket kínálj tárolásához a leghatéko

áljuk, együttműködés mellett kín es körű és térítésmentes telj ését, t zel öke rvi köz sze t, esz ésé ges pít ksé tele A szü ikai berendezések chn ate md nyo uk ben. lalj eté vál ker dés valamint lását is hosszú távú szerző finanszírozásának átválla , ételi árakat árkövetéssel Garantáljuk a rugalmas átv . ást llít szá tve ille t, a gyors és pontos fizetés

TELEPHELYEINK: k 2. • +36 (30) 695-5368 MagLód: Wodiáner Ipari Par z. • +36 (30) 526-5605 hrs INoTa: Várpalota, 0198/9 (30) 337-5639 LőrInCI: 1488/4 hrsz. • +36ail: [email protected] • www.papirhulladek.hu Fax: +36 (29) 328-469 • E-m SCH_Ozon_MagyarGrafika__165x115.indd 1

2015.05.19. 13:59:30

Biztonság, mint látványelem? A H O LO G R A M OS B I Z TO NS ÁG I M AT R I C A R E N E SZ Á NSZ A Gál József Gábor

A hamisítás elleni küzdelem és a brand védelem korunk egyik legfontosabb problémája. A hamisítók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak és a webshopok és a disztribútorok széles körű elterjedésével lényegesen nehezebb a termék valódiságáról meggyőződni a vásárlás előtt.

tív vagy pozitív nyomatként. Elnevezését onnan kapta, hogy ez az alapfelirat a gyártóknál a VOID szokott lenni. A hologramos matrica amellett, hogy sokkal esztétikusabb a másik két matricafajtánál, még több funkciót el tud látni, leválása lehet méhsejtes, voidos vagy teljes is. A Hologram Hungary mindhármat felhasználja, hogy vevői legszélesebb körű igényeit ki tudja elégíteni. Egyedi fejlesztésű LaserLights matricánk már 15 éve áll kis példányszámot igénylő ügyfeleink rendelkezésére. Milyen feltételeknek is kell egy biztonsági matricának megfelelnie? Nézzük szépen sorjában! 1. ÖN-TAPAD? Nagyon fontos, hogy egy öntapadós matrica meg tudjon tapadni azon a felületen, amire ragasztani kívánják. A Hologram Hungary Kft. rendelkezik olyan matricával is, ami ragad papírra, üvegre, fára, fémre, sőt a hagyományos műanyagokon túl olyan műanyag felületre is, amire más ragasztók nem. 2. BIZTONSÁGI LEVÁL ÁS

Méhsejtes leválás

A biztonsági matricák abban segítenek a vásárlónak, hogy személyesen meggyőződhessen róla, a termék, amit megvett, sértetlen/bontatlan, és a csomagolás valóban annak a gyártónak az ellenőrzött, megbízható minőségű termékét tartalmazza, akinek a termékéért fizetett. Típusában többféle biztonsági matrica létezik: destruktív, voidos és hologramos. A destruktív matrica apró darabokra szakad, ha valaki megpróbálja eltávolítani, és teljesen megsemmisül. A voidos matrica eltávolításkor egy jól látható feliratot hagy nega-

8

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Fontos, ha már felragasztottuk a matricát, ne lehessen azt áthelyezni máshova (pl. a hamisított termékre), így a fentebb említett háromfajta matricaleválási formátumnak kell érvényesülnie. Különlegesség, hogy immáron lehetséges egyedi leválás is a voidos és a hologram matrica esetén, ha esetleg például az ügyfél a saját cégnevét szeretné a matrica leválásakor látni vagy láttatni.

Esztétikum találkozása a biztonsággal

3. ÁR/ÉRTÉK A biztonsági matrica legsarkalatosabb tulajdonsága egy ügyfél számára az ára. Egy biztonsági matrica nem papírból készül, és speciális ragasztót tartalmaz, így sosem lesz versenyképes egy papírmatricával, ha kizárólag az árat vesszük figyelembe. Számunkra sokkal fontosabb mutató az ár/érték arány, hiszen abban az esetben, ha egy olcsó matrica nem teljesíti az elvárt igényeket, pénzkidobás volt a megvásárlása, ugyanakkor egy túlságosan drága matrica feleslegesen megdrágítaná a terméket, ami a versenyképességét rontaná.

Laser Lights destruktív matrica

A Hologram Hungary ezeket a kívánalmakat szem előtt tartva határozta meg az árait, így Ön egy olyan matricát kap, ami beváltja a hozzá fűzött reményeket, de mégsem irreálisan drága. Fontos, hogy a biztonsági matrica elsősorban abból a célból van a terméken, hogy megakadályozza a hamisítást és/vagy a lopást. 4. AMORTIZ ÁCIÓ A biztonsági matricáknak kellő ideig kell a terméken fentmaradniuk, hogy a funkciójuknak megfeleljenek. Extrém esetben akár tíz évig is szükséges lehet, hogy a helyükön maradjanak. A legtöbb biztonsági matrica erre nem alkalmas, azonban a Hologram Hungary Kft. kifejlesztett egy speciális matricatípust, amely képes a külső behatásoknak akár tíz évig ellenállni, még kültéri elhelyezés esetén is. 5. LEMÁSOLHATATL ANSÁG Ha már rendelkezünk egy egyedi biztonsági matricával, ami megfelelően ragad, nem távolítható el nyom nélkül és kedvező árú, fontos az is,

Void leválás

hogy más ehhez a matricához ne juthasson hozzá. A hologramgyártók garanciát vállalnak arra, hogy más számára nem gyártják le a terméket, a hologramtechnológia pedig nem másolható hagyományos nyomdai módszerekkel, mert speciális gépet és eljárást igényel, így ellentétben más biztonsági technológiákkal, sokkal nagyobb kihívást jelent a hamisítók számára. BIZTONSÁGI ELEMEK A hologram matrica igazi varázsa a különleges biztonsági elemekben rejlik. Egy hologramban több biztonsági elemet lehet összezsúfolni, mint amennyi a papírpénzek nyomtatott részén van. Vannak köztük látványosak, mint a váltókép vagy az előtér/háttér, amik hagyományosan a hologramhoz társított elemek, illetve vannak M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

9

biztonságot szolgálóak, mint pl. a mikro-, sőt nanoírás vagy a rejtett kép. Az összes biztonsági elem felsorolására és ismertetésére ez az egész kiadvány sem lenne elég, ugyanakkor szívesen adunk részletes tájékoztatást róluk konkrét érdeklődés esetén. Összegezve úgy tudnám elmondani, hogy szinte bármilyen elképzelést bele lehet integrálni a hologrammatricába és a legtöbb ilyen megoldás nem drágítja meg a terméket sem. ADATHORDOZ ÁS A biztonsági matricákat el lehet látni sorszámmal, vonalkóddal, sőt néhány éve már QR-kód-

dal is. Sajnos ez sokszor az esztétikum rovására megy, ráadásul a rendelkezésre álló hely is korlátozott. Azonban a hologram matrica esetében lehetőség van olyan megoldásokra is, amik nem rontanak az összképen, pl. a lézersorszámozás vagy akár a csak UV-fényben olvasható sorszám is. A lehetőségek száma végtelen, a matricák biztonsági elemeinek kombinálási módjai határtalanok, így bárki számára teljesen egyedi, megismételhetetlen matricát tudunk létrehozni. Ez nem csak megfelel a biztonsági igényeinek, de látványos, megbízható és kiváló ár/érték arán�nyal rendelkezik. Legyen Öné Magyarország legjobb biztonsági matricája!

Egyedi hologram prégfólia, már 200 m2-tol!

zeket t e d

n jta

Hungary Kft.

[email protected]

06 20 971 2131 06 1 920 3167 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 6.

i Ön n

Mi n

Valódi hologram matrica már 10 - 20 ezer darabtól!

juk nyú d uHologram

! ek

Optikai jeles prégfólia

Speciális biztonsági matricák méroszerkezetek lezárására! 10

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Egyedi Laser Lights matricák

Egyedi leválású biztonsági matricák!

SPM – Security Paper Mill

A Cseh Köztársaság félévszázados gyakorlattal rendelkező papírgyára kimondottan biztonsági papírok gyártására specializálódott. Világszerte harminc ország száz ügyfelét szolgálják ki termékeikkel, amit pénzjegyhez, útlevélhez, biztonsági papírokhoz, CBS1 papír csekkhez, biztonsági öntapadó, biztonsági thermo papír és CB/CF felületkezeléssel ellátott biztonsági nyomtatványokhoz használnak fel. Az SPM gyártási kapacitása 3000 tonna évente, és 60–300 g/m²-tömeg tartományban gyártanak papírt, valamint kartont, 144 cm gépszélességgel. A legkisebb rendelhető mennyiség 500 kg, amit négyhetes átfutási idő alatt képesek legyártani.

Az SPM – Security Paper Mill által használt biztonsági elemek:  vízjel,  biztonsági szálak,  vegyvédelem,  azonnali kémiai reakció,  Planchettes – apró, színes, fluoreszkáló zárványok,  lézertollal történő azonosítás,  mikro hologram.

A Security Paper Mill papírgyárban a vízjeles papír gyártásához mindent házon belül állítanak elő, s ezzel a legmagasabb szintű biztonságot garantálják. Háromféle vízjellel ellátott papírt lehet rendelni az SPM-től:

 negatív – a vízjel világosabb, mint a papír,  pozitív – a vízjel sötétebb, mint a papír,  negatív és pozitív kombinációja.

A biztonsági szálak a papír struktúra részét képezik, és a következőket alkalmazza a papírgyár:  természetes fénynél látható,  UV-fény alatt fluoreszkálnak,  különböző hullámhosszú UV-fény alatt más színben látható,  természetes és UV-fénynél is látható.

Az SPM-nél készülő papírokban elhelyezhetnek olyan elemeket, melyek érzékenyen reagálnak vegyi anyagokra, és ezt a hamisítás elleni védelemmel ellátott dokumentumoknál használják, ilyen például, ha a papír elszíneződik. Azonnali kémiai reakciót váltanak ki savak, lúgok, szerves oldószerek vagy optikai fehérítők hatására. A Security Paper Mill a következő tanúsításokkal rendelkezik:  ISO 9001:2008 – Quality Management System Organization,  ISO 27001:2006 – Information Security Management System,  ISO 14001:2005 – Environmental Management System,  FSC Mix – FSC Chain of Custody, és mindezek mellett nemzetközileg akkreditált laborral rendelkezik, ahol fizikai, mechanikai optikai és kémiai teszteket végeznek el. A Security Paper Mill magyarországi képviselője az Europapier Budapest Kft., kapcsolattartó: Veress Andrea Purchaser Europapier Budapest Kft. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

11

Hamisítás ellen

A hamis és illegális utángyártott nyomtató kellékanyagok forgalmazása továbbra is nagy problémát jelent. A Kellékanyag Szövetség becslése szerint a hamis termékek világszerte évente mintegy 3,5 milliárd dollár kiesést jelentenek az ipar számára. A vásárlók védelme érdekében, a hamisított termékek veszélye miatt, a Xerox számos razziát és rajtaütésszerű termékellenőrzést tartott, a védjegy-kötelezettségi intézkedések vizsgálatával együtt. A hamis termékek terjesztésének visszaszorítása érdekében a Xerox szigorúan ellenőrzi az eredeti kellékanyagokra vonatkozó megrendeléseket és azok elosztását, továbbá együttműködik a kormányzati hatóságokkal is. A cég legfrissebb hamisításellenes erőfeszítéseinek eredményei:  Több ezer hamis Xerox-kazetta előállítására alkalmas alapanyag elkobzása egy marokkói importőr/forgalmazó gyárából. Az utcai áron 2,5 millió dollárra becsült alapanyag lefoglalása után a gyár tulajdonosa most börtönben vár a bírósági ítéletre.  25 000 dollár értékű hamis Xerox-tonerek százainak lefoglalása több ezer kazetta és doboz társaságában egy mumbai-i másoló/nyomtató kereskedő készletéből. A kereskedő elleni vádemelés jelenleg folyamatban van.  Két razzia a törökországi Antalaya régióban. A hatóságokkal karöltve kivitelezett akció során 1,2 millió dollár értékű hamis Xerox és más gyártótól származó hamisított terméket foglaltak le, az ezek előállításához szükséges nyomólemezekkel, matricákkal és csomagoló­anyagokkal együtt. Leállítottak egyúttal egy olyan üzemet is, amelyben hamis és eredeti Xerox-tonerek keverése folyt, és ahonnan az árut később Dél-Törökország piacain értékesítették. A hamisítási törekvések meghiúsításán túl a Xerox felkutatja azon forgalmazóit is, akik ille-

12

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

gális utángyártott kazetták kereskedésével foglalkoznak (olyan termékekkel, amelyek az eredeti gyártó jelzésével ellátva kerülnek forgalomba), és rákényszeríti őket a törvénytelen tevékenység felfüggesztésére. A szellemi tulajdonjog védelmén keresztül a Xerox harcol a termékek rossz színben való feltüntetése, illetve a végfelhasználók megtévesztése ellen is. A vállalat ezen területen elért legfrissebb eredményei:  a Xerox-védjegyhez kapcsolódó jogok érvényesítése Romániában és egyéb fejlődő országokban, elérve azt, hogy a viszonteladók eltávolítsák kínálatukból a jogsértő termékeket, teret adva ezzel az eredeti Xerox-áruk számára. „A hamis kazetták között közismerten nagy gyakorisággal lehet találni rossz minőségűeket, amelyek miközben gyenge nyomatminőséget eredményeznek, akár súlyosan is károsíthatják a nyomtatók létfontosságú alkatrészeit. A terület várhatóan a jövőben is nagyon aktív és agres�szív marad, mi azonban azon dolgozunk, hogy megvédjük ügyfeleinket és megállítsuk a hamis és illegális árucikkek terjedését” – hangsúlyozta Kevin Weaver, a Xerox Supplies Business Group márkavédelemmel foglalkozó alelnöke. A Xerox szerte a világon ellenőrzi az elosztóhelyeken található készleteket, hogy igazolja a termékek eredetiségét, és hogy felszámolja a hamis cikkek forgalmazását. A vásárlók bármikor meggyőződhetnek termékeik valódiságáról az alábbi módszerek segítségével:  leolvasva az áru biztonsági/hitelesítési címkéjéről a sorozatszámot, azt begépelve a Genuine Xerox Rewards Program internetes oldalán, azonnali igazolás nyerhető az eredetiséggel kapcsolatban,  mindig célszerű hiteles Xerox-termékeket vásárolni közvetlenül a hivatalos viszonteladóktól,  ha egy Xerox-termék gyanús, ajánlott felvenni a kapcsolatot a Xerox Brand Protection Group képviselőivel.

Color Management a zsebben Békésy Pál mondAt Kft.

Amikor valaki színmérést szeretne végezni a nyomógépnél, egy kisebb tégla nagyságú műszert vagy egy laptopot és egy kijelző nélküli spektrofotométert kénytelen cipelni magával. Ez nehézkes, s csak előre tervezett alkalommal viszi magával az ember. Olyan megoldás még eddig nem született, amit bármikor akár zsebre is vághat bárki, és mindig magánál tarthatja. Pedig milyen szép is lenne színmérésre állandóan felkészülve járni az üzemet! A spektrofotométerek alapjában véve elég nagy mérőeszközök, de az utóbbi időben megjelent az X-Rite cég ColorMunki műszere, aminek mérete és megjelenése körülbelül egy nagyobb mérőszalagéval egyezik meg, s könnyű, akár magammal is hurcolhatnám, ha lenne kijelző hozzá. A tervezés során az X-Rite a fényképészeket és a stúdiókat célozta meg. Minden olyan funkcióval rendelkezik, melyre egy DTP-s szakembernek szüksége van. Lehet vele monitort kalibrálni, laptopét is, színprofilt készíteni CMYK vagy RGB színtérben működő asztali nyomtatókhoz, természetesen reflexiós minták mérésére is alkalmas, ahogy azt az 1. ábrán láthatjuk. Az egyes színezeteknek minden esetben nevet is ad a program, így segít azok meghatározásában a hétköznapi beszédben. Az egyes minták mérési

1. ábra. A ColorMunki Photo Color Picker ablaka

2. ábra. Az ArgyllPro nyomdai mérésekre kialakított képernyője

eredményét megjeleníti L*a*b*, RGB és HTML értékekkel, így a weblapok készítésénél is hasznos információt kapunk. A nyomdákban azonban többnyire másként használják a spektrofotométert, mint a stúdiókban, s a mérési eredmények megjelenítéséhez szükség van egy laptopra, ami körülményessé teszi a használatát. Van azonban egy olyan kijelző, amit az ember mindig magánál tart, meg nem válna tőle soha egy percre sem. Ott van állandóan a zsebünkben, s mi más lenne ez, mint a mobiltelefon. Ha a telefonhoz vagy egy kisebb tablethez csatlakoztatható lenne a ColorMunki, akkor tényleg kényelmes megoldás születhetne. Egy rendszer, ami elfér a zsebben. És van, akinek ez eszébe is jutott. Mobil eszközökre elkészítette egy fejlesztő az M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

13

3. ábra. Színingerkülönbségek

ArgyllPro programot, mely androidos platformon működik, iOS rendszerre egyelőre nem érhető el, mivel az Apple nem támogatja az USB-portot, ezért a műszerek csatlakoztatása nem megoldott az Apple mobil eszközein. Én egy 7”-os tableten próbáltam ki, de akár egy 4”-os kijelzőjű androidos telefon is elegendő a használatához. A program a Google Play webáruházban megvásárolható, nagyon kedvező áron, és rendkívül gyorsan telepíthető. Azonban ahhoz, hogy a mérőműszert csatlakoztathassuk, egy USB OTG-kábelt (On The Go) kell beszereznünk, ami bármelyik műszaki szaküzletben kapható. A ColorMunki műszer ezzel az OTGátalakítóval csatlakoztatva azonnal használatra készen áll. A 2. ábrán működés közben látható a program képernyője. Nagyon sok funkciója van, alig hittem a szememnek. A Config menüben előre meghatározott mérési készletek közül választhatunk, de az egyes sorok a képernyőről kihúzással eltüntethetők és sorrendjük is felcserélhető, ahogy azt az androidos programokban megszokhattuk. Természetesen fekvő és álló módban is képes működni. Az üzemi gyakorlatban a legtöbbször az összehasonlító mérésre van szükség, amikor

14

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

4. ábra. Külső fényforrás mérése az ArgyllPro programban

színkülönbségre vagyunk kíváncsiak. A 2. ábrán látható, hogy az L*a*b* értékek mellett az Argyll Pro kijelzi rögtön a denzitást, vizuális denzitást is. A 3. ábra mutatja, hogy a színingerkülönbségek megjelenítése szabadon beállítható, a mért színingerek reflektancia görbéi vizuálisan is összehasonlíthatók, egyetlen gombnyomásra megjelenítve azokat. A napi rutin részét képezi a géptermi megvilágítások ellenőrzése. Mivel a ColorMunki alkalmas külső fényforrások színhőmérsékletének mérésére, ezt az ArgyllPro is támogatja. Kijelzi a színhőmérsékletet, a színvisszaadási indexet, képes megjeleníteni a fényforrás helyét a CIE kromacitás diagramban, valamint villanófényt is tud mérni. A 4. ábrán a külső fényforrás mérése közben megjelenő képernyőkép látható. A program alkotója gondolt a fényképészekre is, s a megvilágításnak megfelelő zársebességet és fényrekesz értékét is leolvashatjuk mobil eszközünkről.

5. ábra. ColorMunki működés közben

A ColorMunki spektrofotométer nagyságát könnyű felbecsülni az 5. ábráról, ahol egy 7”-os tablet mellett látható. A ColorMunki spektrofotométer kedvező áron beszerezhető, s funkciói jól használhatók a ki-

adókban, stúdiókban, digitális nyomdákban, beszerzése ajánlott kisebb nyomdák előkészítő részlegéhez is. Az ArgyllPro szoftverrel kiegészítve viszont már minden nyomdának remek választás második vagy kiegészítő mérőműszerként, az üzemi bejárás és értekezletek rendszeres szereplőjeként hamar megszerethető. Bár a mérőfej pozícionálása kicsit nehézkes, mert könnyen elmozdulhat, főleg mázolt papírokon, ezt is meg lehet gyorsan szokni, s utána már nem okoz gondot a használata. Az ArgyllPro megvásárlása előtt javasolt a demó verzió letöltése, hogy ellenőrizhessük, mobil eszközünk együttműködik-e a mérőműszerrel majd. A szoftver számos spektrofotométert támogat, így az X-Rite cég iOne Pro2 mérőműszerét is. A ColorMunki spektrofotométert az X-Rite cég, míg az ArgyllPro ColorMeter szoftvert Graeme Gill ausztrál színtudományi szakember bocsátotta rendelkezésemre a tesztelés idejére.

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület küldöttközgyűlés B U DA P E S T, 2016 . M Á J US 4.

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolájának Tótfalusi Tannyomdájában megrendezett közgyűlésen 25 küldött személyesen és 12 meghatalmazással együtt összesen 37 szavazati jogú résztvevőt regisztráltunk. Az elnöki megnyitót követően, az egyesületi hagyományoknak megfelelően, először az elmúlt közgyűlés óta elhunyt tagokra emlékeztek néma felállással a résztvevők. Az előző rendkívüli közgyűlés óta elhunyt tagok az elhalálozás időpontja alapján időrendi sorrendben: Papp Ferenc Papíripari szakosztály (67 éves) Fodor István Nyomdaipari szakosztály – Studio Flex Bt. pártoló tag ügyvezetője. Ezt követően döntött a közgyűlés a jegyzőkönyvvezetés módjáról, amely a szokásos módon történt: hangfelvétel készült a közgyűlésről és ez alapján készült el a kivonatos, írott, hitelesített jegyzőkönyv. A hangfelvételt (digitális WMA/MP3 formátumban) az egyesület titkársága archiválja, és biztosítja a hozzáférés lehetőségét minden egyesületi tag számára. Az írott jegyzőkönyv bárki számára megtekinthető az egyesület honlapján: www.pnyme.hu/dokumentum.php

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

15

A szomszéd nyomata mindig zöldebb Békésy Pál mondAt Kft.

Amikor 1993-ban megalakult az ICC szervezet, az volt az elképzelés, hogy a korábbi zárt nyomdai rendszert egy nyitott váltja fel. Ez érthető volt, hiszen a személyi számítógépek megjelenése adta azt a kényszert, ami miatt a célszámítógépeket alkalmazó, csak az adott gépparkra érvényesíthető gyártási folyamatot nyitottá kellett tenni, lehetővé téve, hogy különböző platformokon és hardverekkel azonos formátumú eredetik készülhessenek, melyeket bármilyen nyomda fogadni képes.

Eredetileg az volt az elképzelés, hogy minden nyomda saját színprofilokat készít, és ezeket adja át a kiadóknak. Ennek az lett volna a határozott előnye, hogy a nyomat a nyomógépek által produkálható legjobb eredményt mutatja és a proofhoz is rendkívül közeli színegyezőség érhető el. Nem vált be az elgondolás, mert a kiadók nem akartak egyéni színprofilokat használni, talán azért, mert ezzel pont a kiadványszerkesztői munka vált volna zárttá azáltal, hogy másik nyomdába átküldve egy egyedi színprofillal feldolgozott dokumentumot, nem teljesen azt az eredményt kapták volna, amit elképzeltek. Túlságosan kiszolgáltatottak lettek volna egy nyom-

16

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

da felé. Végül a szabvány színprofilok terjedtek el. Ezek több nyomda nyomtatási eredményeinek átlagát tükrözik, s ebből az is következik, hogy a szabvány profillal készített proofhoz mindig csak közelít a nyomat, de a legtöbb esetben teljes egyezőséget nem találunk. Ezzel tehát a nyomdák váltak nyitott rendszerré. Egy proofot a világ bármelyik részére el lehet küldeni, hogy teljesen jogosan azt várjuk: a nyomda annak megfelelő nyomatot állít elő. Tényleg nyitott rendszer ma egy nyomda? Vizsgáljuk meg közelebbről a kérdést. ISO 12647-2 SZ ABVÁNY A nyomda ISO 12647-2 szabványhoz beállítása a következő műveleteket foglalja magában: 1. Nyomólemezek linearizálása. 2. Tesztnyomaton a festékréteg beállítása, hogy az alapszínek színingerkülönbsége a legközelebb legyen az ISO 12647-2 szabványban rögzítettekhez. 3. A tesztnyomat alapján a kitöltésiarány-növekedések meghatározása. A kompenzációs értékek beállítása a CtP-részlegben. 4. Ellenőrző nyomatokon a kitöltési arányok finomhangolása. 5. Proofrendszer beállítása az ISO 12647-2 szabvány értékeihez, a különböző papírtípusoknak megfelelő proofolási munkafolyamatok létrehozása. Az egyes lépések során a mérésekhez a nyomda spektrofotométert használ. Nincs arra előírás, hogy milyen műszert kell alkalmazni, valamint arra sem, hogy ennek a mérőműszernek milyen eltérése megengedett egy referencia spektrofotométertől. De azt sem határozták meg, hogy milyen referenciaműszert kell figyelembe venni. Sőt! Nincs arra sem előírás, hogy egy referenciaműszerhez viszonyítani kellene. Valamint arra sem, hogy milyen időközönként történjen egy szervizes ellenőrzés. Az X-Rite cég a Netprofilermegoldással komoly lépést tett arra, hogy a prog-

ramban részt vevő műszerei között a színegyezőség javítható legyen, amit a gyártási eltérések, elöregedés stb. okoznak. Használatával a beszállítók és felhasználók mérési eredményei jelentősen közelítenek egymáshoz. Azonban nem minden műszerükre terjesztették ki ezt a szolgáltatást, s természetesen más gyártók műszereihez egyáltalán nem használható. A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző spektrofotométerek között, főleg különböző gyártók műszereinek mérési eredményei között, viszonylag nagy eltérés tapasztalható. Kinek van igaza? Melyik műszer mutatja a megfelelő értéket? Az előzőek alapján erre nem is olyan egyszerű válaszolni. Azonban, ha a nyomdát egy félig zárt rendszernek tekintjük, akkor nem is kell válaszolni rá. Miért? A nyomda az ISO 12647-2 szabványhoz beállítás során a műszerezettségének megfelelő módon beállítja az egyes részlegek paramétereit. A nyomat ennek a folyamatnak a kimenete. Mivel mind a nyomtatás paramétereit, mind a proof paramétereit ugyanazzal a műszerparkkal állítják be, a mérési eredmények oldaláról a nyomda zárt rendszernek tekinthető. BEFOGADÁS Minden olyan alkalommal, amikor a nyomda mérőeszközeitől eltérő mérések alapján kerül valami a rendszerbe, már kicsit nyitottá válik a rendszer. Ezek az esetek a direkt színek festékeinek beérkezése vagy a más helyen készített proof­ok alkalmazása. Ilyen esetekben nagyon fontos, hogy minden esetben elvégezzük a befogadási procedúrát. Ez festékek esetében azt jelenti, hogy a festékkeverő által adott mintát megmérjük, minősítjük, hogy a mérőműszereink alapján megfelelőnek értékelhető-e az adott festék. Másik eset a proof. Nagyon fontos, hogy valamilyen szabványos mérőábra legyen rajta, ilyen a MediaWedge tesztábra. Ezt lemérve megállapítható, hogy a rendszerünk által nyomtatott proofhoz viszonyítva milyen eltérésű az adott proof. Ha nem felel meg méréseink alapján az ISO 12647-2 szabványnak, a befogadást el kell

utasítani. Ha megfelel, akkor is ajánlott egy ellenőrző proof nyomtatása azért, hogy vizuálisan is meggyőződjünk arról, a nyomógépen hasonló eredmény érhető el. Sokszor előfordul, hogy a befogadott proofon kisebb színingerkülönbséget mérünk, mint a sajátunkon, mégis tudjuk, hogy a gépmestereknek problémát okozhat majd egy eltérő ellenőrző nyomat, így jó gyakorlat, ha minden esetben saját proofot is készítünk. VITÁS KÉRDÉSEK Mint látható, a nyomda csak félig nyitott rendszer, inkább zártnak tekinthető. Mind a mérések, mind az ellenőrzések egy adott műszerállományhoz köthetők. Vitás kérdésben sokszor külső szakember, egy szakértő segítségét veszik igénybe. De mit is mér valaki egy másik műszerrel? Egy zárt rendszer esetén semmit sem. Megállapítható, hogy a szakértő saját műszerével más eredményt kapott. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott nyomda rossz nyomatokat produkál. Ha a műszereink alapján a nyomat az ISO 12647-2 szabványnak megfelel, ragaszkodni kell ahhoz, hogy a szakértő a mi nyomdánk műszereivel végezzen ellenőrző méréseket. Mindaddig, amíg nem rögzítik, hogy milyen referencia spektrofotométer méréseihez kell a saját méréseinket viszonyítani, milyen mérési feltételeket kell használni, milyen gyakran kell a műszert ellenőrizni stb., a külső műszerrel végzett ellenőrző mérés nem lehet bizonyító értékű, csak tájékoztató jellegű, ajánlás. Ebből a megközelítésből a nyomdák csak félig nyitott rendszereknek tekinthetők, melynek vannak jó és rossz oldalai. Kérdés, hogy a szabályozásra szükség lenne-e, hogy a mért értékről mindig, objektíven megállapítható legyen, megfelelő vagy nem. Véleményem szerint nincs szükség ilyen szabályozásra, a spektrofotométerek időszakos ellenőrzésére azonban igen, valamint arra is, hogy egy nyomdában több mérőműszer használata esetén meggyőződjünk arról, hogy a mért értékek között nincs túl nagy eltérés.

A M AG YA R G R A FI K A Z Á R T FB CO LO R C SO P O R T J Á B A N VÁ R J U K A V ISSZ A J E L Z É S E K E T, V É L E M É N Y E K E T, G O N D O L ATO K AT A C I K K B E N FE LV E T E T T T É M ÁVA L K A P C SO L AT B A N : https://www.facebook.com/groups/colormanagement/

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

17

A drupa 2016 irányjelző bójái M EG G YŐZŐ I M P U L Z USO K A V I L ÁG N YO M DA I PA R Á N A K Fordította: Keresztes Tamás

A drupa 2016, a világ legnagyobb és legfontosabb nyomdaipari és crossmédia megoldásokat felvonultató kiállításának hangulatát öröm felidézni: a befektetési környezet rendkívül kedvező, és messze felülmúlt minden várakozást. A tizenegy napos vásár végén az 54 országból érkezett 1837 kiállító egybehangzóan nagyszerű üzletkötésekről, ígéretes kapcsolatokról és a globális nyomdaipar pozitív hangulatáról számolt be. Különösen jól sikerült a drupa újrapozícionálása és a növekedési potenciált jelentő témakörök, például a 3D-nyomtatás, a funkcionális nyomtatás vagy a csomagolás-nyomtatás bemutatása. Mindegy, hogy kiadvány-, kereskedelmi, csomagolóanyag- vagy ipari nyomtatásról van-e szó, a nyomtatási technológia az összes alkalmazási területre megfelelő megoldást nyújt, miközben új üzleti lehetőségeket és ötleteket teremt. A nyomdaipar folytonosan megújul és számos új lehetőséget kínál. És pontosan emiatt bizonyult nagyon meggyőzőnek a drupa 2016. „A 19 vásárcsarnokban azt az innovatív iparágat ismerhettük meg, amelyiknek sikerült kijutnia a siralomvölgyből és kezébe vennie saját jövőjének irányítását” – mondotta Claus Bolza-Schünemann, a drupa bizottságának és a Koenig & Bauer AG igazgatótanácsának elnöke.

drupa 2016: a döntéshozók és a beruházások szakvására 188 országból mintegy 260  000 látogató és 74 országból kereken 1900 újságíró utazott Düsseldorfba, hogy megismerkedjen a technológiai újdonságokkal, a fejlesztésekkel és az új üzleti területekkel. Kifejezetten magas a döntéshozatali helyzetben levő látogatók száma: a látogatók 75 százaléka végrehajtói vagy döntési helyzetben van, amikor cégének tőkeberuházásáról van szó. Sok látogatói visszajelzés is egyértelműsíti azt, hogy a drupa kifogástalan B2B-vásár és az üzleti döntéshozók platformja:  a látogatók 54 százaléka tényleges beruházási szándékkal érkezett a drupa 2016-ra,  29 százalék megrendelést adott le a drupa alatt,  30 százalék úgy tervezi, hogy a drupát követően fog rendelést leadni,  60 százalék talált új beszállítót a drupán. A látogatók számának alakulása (2012-ben 314 248 szakmai látogató kereste fel a drupát) az iparág konszolidációját tükrözi. Ennek értelmében még inkább kedvezőnek tekinthetjük a szakmai látogatók döntésképességét, annál is inkább, mivel minden második látogató arra számít, hogy vállalata a következő tizenkét hónapban kiemelkedő gazdasági fejlődést tud felmutatni. „Kevés kivételtől eltekintve a látogatók nem nagy delegáció vagy céges kirándulás résztvevőiként érkeztek a drupára. Manapság inkább a felső vezetők utaznak Düsseldorfba – az idén például 188 országból” – kommentálja Werner Matthias Dornscheidt, a Messe Düsseldorf GmbH elnök-vezérigazgatója. drupa 2016: a piacvezető világvásár Hetvenhat százalék a a Németországon kívüli látogatók részaránya, ami 16 százalékkal több mint négy évvel ezelőtt. Különösen magas az ázsiai látogatók száma: a nemzetközi látogatók 17 százaléka érkezett erről a kontinensről (2012-

18

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

ben 13,6 százalék). Ezen belül ismét India foglalja el az első helyet öt százalékkal, majd Kína következik három százalékkal. Az európai országok között Olaszország, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság vezet. „Ezáltal tovább növekedett a drupa világméretű piaci jelentősége és nemzetközi tekintélye. A drupa vitathatatlanul vezető világvásár a teljes nyomdai és média iparági szakvásárok között” – értékeli Werner Matthias Dornscheidt a drupa 2016 eredményeit. A szakmai kísérő rendezvények pozitív megítélése Nagy figyelem kísérte a drupa cube, a drupa innovation park, a 3D fab + print, a touchpoint packaging és a Printed Electronics and Solutions szakmai kísérő rendezvényeket. Minden második látogató részt vett a változatos különbemutatókon és előadásokon. Kiemelt érdeklődés kísérte a drupa cube eseményeit és a kongres�szusait. Csaknem 3500 drupa-látogató érkezett be a drupa cube rendezvényeire a vásár 11 napja alatt. Nagy érdeklődés kísérte Frans Johansson (a Medici Group alapítója és elnök-vezérigazgatója), Silas Amos (a Silas Amos Ltd. Design Thought alapítója) és Shane Wall (Chief Technology Officer HP And Global Head of HP Labs) gondolatébresztő előadásait. Telt ház volt a Messe Düsseldorf és a W&V által közösen megrendezett, a reklámszakembereket és kreatív munkatársakat megszólító kreatív napokon is. Minden jegy elkelt a vezető beosztású látogatók számára rendezett C-level Sessions ülésekre is. Igen pozitív visszhangra talált a drupa innovation park, amely a technológiai újdonságok mellett az innovatív

üzleti modelleket helyezte fókuszba. Bemutatták egyebek között a piacérett Augmented Reality megoldásokat, mind a helyszíni szolgáltatásokban mind a reklámokban, valamint sikeres példákkal szemléltették a többcsatornás marketingkampányokat. A tartalom alapú dip 2016 legfontosabb felismerése az, hogy a nyomtatás tartalmat és hozzáadott értéket is teremt! drupacity: élmény mindenkinek A drupa nem állt meg a vásár kapuinál. Düsseldorf a drupa jegyében sokkal több változatos programot nyújtott, mint csupán egy látványos szakmai kiállítást: akár a kiállításról, a 3D-eseményekről, a vitafórumokról vagy a gördülő laborról van szó, a drupa lehetőséget teremtett arra, hogy az érdeklődő látogatók ezrei testközelből és kézzel foghatóan részesülhessenek a vásári élményekből a belvárosban. A drupa látogatóinak és kiállítóinak a drupacity igazi többletet jelentett, hiszen ebben a formában egyedülálló volt. „Az az elképzelésünk, hogy a drupa témáit behozzuk a városba és a technikát közérthetővé és megtapasztalhatóvá tegyük, tökéletesen bevált. Düsseldorf lakosai és látogatói a számos akción keresztül már a belvárosban is megismerkedhettek a vásár témaköreivel. A drupacity mindannyiunk számára élmény volt” – mondta lelkesen Boris Neisser, a drupacity programot szervező Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf igazgatója. „A Düsseldorfban szívesen fogadott résztvevők pozitív benyomásokkal térnek vissza hazájukba. Sokat számít városunknak ez az élő városmarketing.” Ahogy már a drupa félidejénél nyilvánosságra hoztuk, a drupát továbbra is négyévenként rendezik meg, a következő drupa 2020. június 23. és július 3. között várja az érdeklődőket. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

19

InPEQ Forum 2016 – Düsseldorf Novotny Erzsébet

A kelet- és közép-európai nyomdászok, valamint beszállító partnereik 11. nemzetközi találkozójára, a drupa 2016 egyik színes kísérő rendezvényeként, 2016. június 7-én került sor Düsseldorfban, a házigazda és fő szponzor manroland web systems GmbH 14. csarnokban felépített standján. Az eseményen 12 országból 58 tag vett részt, köztük hárman Magyarországról. A rendezvény Rossitza Velkova InPEQ-koordinátor köszöntőjével vette kezdetét, majd Josef Aumiller és Alwin Stadler – mindketten a man­roland web systems GmbH kereskedelmi alelnökei – bemutatták a manroland digitális nyomtatás területén végzett legújabb fejlesztéseit és az úttörő-

nek tekinthető digitális workflow-megoldásukat. A résztvevők a lapgyártást gyorsító elektronikus Inline Finishig Module Foldline berendezés működését élőben megfigyelve szembesülhettek a legújabb kikészítési lehetőségek előnyeivel. A bemutató sikere is azt bizonyította, hogy milyen jó ötlet a drupán helyt adni az ilyen típusú programoknak. Az előadás utáni beszélgetésen az InPEQ Forum 2016 résztvevőinek alkalmuk volt arra, hogy értékes és hasznos kapcsolatokat építhessenek ki egymással, illetve akár a már megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat is megoszthassák. Az InPEQ Forum résztvevőinek egy csoportja Wassenbergben a Kraft-Schlötels nyomdában megtekinthette a manroland web system GmbH zászlóshajójának nevezett 160 oldal nyomtatására alkalmas LITHOMAN High Volume tekercsnyomó gépet és kiszolgáló egységeit. Az üzemlátogatás bevezetőjeként dr. Ralf Dittmann, a WKS Druckholding GmbH ügyvezető igazgatója előadást tartott a nyomtatott termékek piacán jelentkező trendekről, elemezte az európai reklámnyomtatvány-piacot, valamint az új üzleti modelleket. Bemutatta vállalatcsoportjukat, kitérve arra, milyen előnnyel jár a célzott profiltisztítás egy holding egységei között. Ezt követően lehetőség nyílt a vállalat teljes terme-

Az InPEQ Forum résztvevői csoportja (© InPEQ Forum)

20

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Josef Aumiller és Alwin Stadler manrolandfejlesztések bemutatóján (© InPEQ Forum)

lőterületének, raktárainak megtekintésére. A nyomógépeket elsősorban reklámújságok nyomtatására használják, a munkafolyamat szinte teljesen automatizált, még az elkészült termékeket is az autógyártásban alkalmazotthoz hasonló robotkarok helyezik raklapra. A vendégek nemcsak a nyomda automatizált gépparkját, hanem a hatékonyság javítását szolgáló megoldások tárházát is érdekesnek találták. Az InPEQ Forum programja végül egy jó hangulatú vacsorával zárult, ahol közreadták a Fórum

Az InPEQ – International Forum on Print Efficiency and Quality – a Balkan Print Forum utódaként a 7. Balkan Print Forum rendezvényen alakult meg 2012 októberében. Már korábban, 2010-ben, a Budapesten tartott 5. Forumon kiterjesztették a társaság hatókörét a nyomdaipari oktatásra és szakképzésre is, annak érdekében, hogy a szervezet országaiban tapasztalható képzési hiányosságokat új lehetőségek felkutatásával, együttműködéssel teljesebbé tegyék. Az InPEQ jelenleg a nyomdászok, a nyomdaipari beszállítók, az egyetemi oktatók és hallgatók szervezete, azzal a céllal tevékenykedik, hogy a nyomtatás hatékony, minőségi szolgáltatássá és egyben sikeres üzletté is válhasson a régió számára.

vezetésének döntését is: a következő találkozót 2017 májusában Magyarországon rendezik. A helyi szervezőmunkát a PNYME végzi majd. További információért kérjük, látogasson el a www.inpeq.org oldalra.

A látogatók a Kraft-Schlötels nyomdában (© InPEQ Forum) M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

21

Szubjektíven a drupáról

Az információözön idén is lehengerlő volt. Bármennyi időt is töltött az ember a vásárban, mindig talált újabb és újabb „gyöngyszemeket”, és nem távozhatott azzal az elégedett tudattal, hogy mindent látott. A 2016-os drupa egyértelműen az üzlet, a show-k, a robotok, a nanotechnológia, az inline rendszerek, a web-to alkalmazások és a vitatott 3D nyomtatás jegyében telt. A legtöbben határozott céllal és megtervezett látogatási időpontokkal érkeztek. A PNYME szervezésében több mint 300 fő utazott a kiállításra, és igyekezett minden időt hatékonyan a drupán látható újdonságokra fordítani, majd a hollandiai Lommerbergen Parkban megszálló vendégek esténként a Canon és a PNYME jóvoltából működő magyar klubban néhány pohár sör mellett megvitathatták a látottakat. A teljesség igénye nélkül néhány vélemény és információ a 2016-os drupáról.

Lommerbergen Park néhány képben: https://goo.gl/ducNl4

PNYME–Varga Flexo Kft.: https://goo.gl/Yiv3s7

Drupa 10-es csarnok A01: https://goo.gl/Yiv3s7

22

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

AGFA GR APHICS Az akcidens és magazinnyomtatási szegmensben az Agfa minden részterületen újdonságokkal jelent meg a kiállításon. A lemezek területén természetesen továbbra is piacvezető a Thermofuse elven működő vegyszermentes :Azura TS és :Amigo TS nyomólemezek, amelyek stabilitást, gazdaságos fenntartást és könnyű karbantarthatóságot nyújtanak a felhasználónak, a környezetvédelmi érvek mellett. Újdonság a nagyobb üzemeknek szánt, gazdaságos :Azura CX kimosóegység. A vegyszeres termál CtP-lemezek területen az :Elite Eco lemezt mutatták be, mely példányszámbírása akár 40–50%-kal magasabb lehet, mint a standard :Elite Pro lemez, mindez hosszabb hívóélettartammal és jobb felbontással párosul. A levilágítógépek területén az :Avalon N8 sorozat legújabb, leggyorsabb tagja is látható volt. Az Agfa CtP-rendszerei B3-tól a teljes VLF méretig terjednek, és igény szerinti opciókkal szerelhetőek fel. A munkafolyamat-szoftverek területén a teljes :Apogee Suite 10-es verziója jelent meg, amely a továbbfejlesztett feldolgozómodulok és felhasználói funkciók mellett több fontos újítással jelentkezik. További újdonság az :Apogee Prepress nyomdai előkészítő rendszerhez közvetlenül csatlakozó :StoreFront alkalmazás. Ez lényegében egy olyan webáruház, amelyből a megrendelt termékek automatikusan kerülnek át a nyomda lemezlevilágításért felelős szerverére. Ezek után már csak a lemez levilágítása és a nyomtatás van hátra, a körülményes FTP-s adatátvitelt és egy sor egyéb adminisztratív teendőt átvesz a :Store Front szerver. Az :Arkitex Eversify, amely alapvetően a napilaptartalmak táblagépeken és okostelefonokon való megjelenítését valósítja meg, automatikusan képes átvenni a szerkesztőségi rendszerektől és az Indesignból a tartalmakat, képeket és szövegeket. Ezeket aztán a tabletmegjelenésre kialakított stílusok felhasználásával állítja össze az Eversify a letöltött app (alkalmazás) számára a komplett táblagépes újságoldallá. Ez a megközelítés jóval túlmutat a nyomtatásra szánt PDF-oldalak publikálásán, mert az élő linkek, beágyazott galériák és videók, valamint a specifikusan mobileszközökre kifejlesztett navigációs eszközök (menük) összehasonlíthatatlanul jobb olvasási élményt nyújtanak. Ezért az Eversify rendkívül jó esélyek-

kel indul a magazintartalmak nívós és élvezhető megjelenítésére is a táblagépeken. A nagyformátumú nyomtatást az ipari teljesítményű :Jeti és :Anapurna gépcsalád tagjai képviselték. A :Jeti termékcsaládból két különböző kiépítésű, üzemi körülmények között továbbfejleszthető berendezés volt látható, a Jeti Tauro H2500 és a Jeti Mira MG2732 HS, amelyek UV tintasugaras nyomtató gépek. A :Jeti Tauro H2500 hibrid gép 6 színnel, fehérrel és lakkozó funkcióval dolgozik tábla- és tekercsnyomtató modullal (FTR) felszerelve, míg a :Jeti Mira MG2732HS táblanyomtató hasonló szín- és műszaki megoldással, roll-to-roll opcióval működik. Az :Anapurna nyomtatócsaládból a kiállításon a 320 cm széles, hibrid (tábla- és tekercsnyomtatásra is alkalmas) :Anapurna H3200i LED nyomtató szerepelt. Ez a berendezés a minőségi tónusvisszaadás (6 szín), valamint fehér szín nyomtatása miatt rendkívül sokoldalú a reklámeszközök kivitelezésében. A fehér kerülhet a nyomat alá, illetve fölé, így reklámtáblák, hátulról megvilágított termékek készíthetőek vele. Természetesen a fehér direkt színként is alkalmazható attraktív hatások elérésére. Szintén a magas minőségi elvárásoknak felel meg az :Anapurna RTR 5000i tekercsnyomó gép 6 szín + fehér nyomtatással és fejlett kialakításával – tudtuk meg Bánfalvi Istvántól, az Agfa Graphics NV magyarországi képviselőjétől. BOBST Azok az ágazatok, amelyeket manapság kiszolgálunk, olyan innovációt, szolgáltatásokat és ügyfélkapcsolatot keresnek, amellyel drasztikusan növelhetik a termelékenységüket. Ezenkívül a teljes csomagolóipari beszállítói lánc digitalizálása egyengeti a jövő útját. Az idei drupa ismét nagyszerű platformnak bizonyult, ahol megmutathattuk, hogy a megfelelő megoldásokat biztosítjuk megrendelőink alkalmazásaihoz – legyen szó hajtogatott kartonról, rugalmas szubsztrátokról, címkékről vagy hullámkartonról – mondta Jean-Pascal, Bobst, elnök-vezérigazgató. CANON Minden idők legsikeresebb drupa-kiállításán van túl, a vállalat standján az idén a nyomdaipari cégek komoly érdeklődést mutattak a digitális nyomtatási technológiák iránt. Ennek eredméM A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

23

Gera Attila a Xeikon képviseletében

Szabadics László a Bobst magyarországi képviselője

nyeképpen idén a Canon kétszer annyi tintasugaras nyomdagépet és széles formátumú nyomtatót tudott értékesíteni, mint a legutóbbi, még 2012-ben megrendezett drupán. Jeppe Frandsen, a Canon Europe vezérigazgatóhelyettese elmondta: „A Canon azzal a céllal érkezett a drupa 2016 kiállításra, hogy valós üzleti környezetének imitálásával mutassa be a nyomtatás terén kínált lehetőségeket. Új ötleteket szerettünk volna adni a látogatóknak, hogy saját egyedi megoldásaikkal terjeszthessék ki a nyomtatás határait.” „Ezt a célt minden szempontból túlteljesítettük. Rendkívül pozitív  visszajelzéseket kaptunk. Jól mutatja az iparág jövőjével kapcsolatos növekvő optimizmust, hogy a látogatók ezrei akartak még többet megtudni arról, milyen segítséget tudunk nyújtani számukra az üzletfejlesztés és vállalkozásuk átalakítása terén. Ez azt eredményezte, hogy a vásárlók a drupa 2012 kiállításhoz képest 30 százalékkal növelték beruházásaikat.” A Canon termékei iránt a legtöbben keleteurópai, dél-amerikai és ázsiai országokból érdeklődtek, a termékek közül a Canon imagePRESS toneres nyomdagépei iránt volt a legnagyobb kereslet. A megrendelések negyede új vásárlóktól érkezett, miközben a már meglévő ügyfelek vásárlásainak több mint a fele az új üzleti lehetőségek iránti igénynek volt betudható. A Canon igen kedvező visszajelzéseket kapott ügyfeleitől a hét színnel dolgozó, kétoldalas nyomtatásra is képes üzleti tintasugaras fotónyomtatóról a Voyagerről is. ENFOCUS

Anton Bauer, Éri Ingrid, Birgit Wienck a Horizon standján

Jankó Gábor a Lemmaco standján vendégeivel

24

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

A drupa ismét szerte a világból vonzotta a látogatókat, és ezzel rendkívüli esélyt adott arra, hogy ápoljuk a kapcsolatot mind az Enfocus-közösségünkkel, mind pedig az új ügyfelekkel. Azok, akik még nem ismerték az Enfocust, felfedezhették megoldásainkat. A standunkon tartott 800 élő bemutatóval megoldásaink teljes tárházát be tudtuk mutatni. Teljesen lenyűgözött bennünket a látogatóinktól kapott visszajelzés és a bizalmuk megnyilvánulása. Ez nem kizárólag annak eredménye, hogy mindenben, amit teszünk, a vevőinket állítjuk a középpontba, hanem azt hiszem, meg tudtuk győzni a látogatóinkat arról, hogy a jövőt nem csupán meg lehet érinteni, hanem automatizálni is lehet! Az Enfocus számára eddig ez volt a legnagyobb sikerű drupa – nyilatkozta Fabian Prudhomme alelnök.

EPSON Az idei drupa kínálta az eddig valaha látott legnagyobb „kirakatot” a nyomdai előkészítést, a tábla-, fénykép-, textil- és címkenyomtatási alkalmazásokat szolgáló tintasugaras nyomtatóink átfogó kínálatának. Ez a szakvásár számunkra rendkívül eredményesen zajlott. Jelentős számú üzletet kötöttünk vállalatokkal szerte a világban – mindenekelőtt a táblanyomtatási SureColor SC-S termékcsaláddal. Itt a saját gyártásunkat is fel kell futtatnunk, hogy meg tudjunk felelni a keresletnek. A SurePress L-6034UV digitális címkenyomtatónk iránt mindenekelőtt Németországból és az Egyesült Királyságból érdeklődtek, ami számos, a szakvásáron aláírt megrendelést eredményezett. A Print Shop Zone kimagaslóan sok látogatót vonzott, és nagy érdeklődést váltott ki a látogatók körében. Az asztali megoldásaink tervezési és nyomtatási szolgáltatásokat kínálnak verziószámos termékekhez – tudtuk meg Duncan Fergusontól, az Epson Europe profi nyomtatási és robotikai megoldások ügyvezető igazgatójától.

Martin Péter a Konica újdonságait mutatja be

Koltai Kornél és Gönczi Zsolt a partners színeiben az Esko standon

ESKO A drupa 2016 szakvásáron az Esko testvérvállalatával, az X-Rite Pantone-nal, valamint az Enfocus és MediaBeacon leányvállalatokkal együtt állított ki. A látogatók hat ötletadó területen csodálhatták meg közös innovációinkat, amelyekkel optimalizálják a tipikus csomagolástechnikai folyamatot. Ezt az üzenetet és az ös�szekapcsolt, integrált workflow-ból származó hozzáadott érték bemutatását nagyon jól fogadta számos látogató. Ezen a drupán meg tudtuk szilárdítani vezető szerepünket a csomagolási és címkenyomtatási workflow területén. A világ minden tájáról érkezett látogatók igen magas száma túlszárnyalta a várakozásainkat mind az üzletkötések, mind a kapcsolatépítés tekintetében – mondta Udo Panenka elnök.

Bánfalvi István az Agfa színeiben

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG Nagyon elégedettek vagyunk a szakvásár menetével. A Heidelberg a drupának köszönhetően derű­látóan vág neki az új üzleti évnek. A Simply Smart

Jura képviseletében: Varga László, Gyenes András, Manhercz Kálmán, Turányi Károly M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

25

jelmondatunkat sikerrel fogadták a látogatók. Nagy makör vásárszerte legnagyobb standján a Horikereslet mutatkozott ipari nyomtatási kínálatunk zon csapata több kedves ügyfelet üdvözölhetett, iránt és túlszárnyaltuk a saját célkitűzéseinket. mint valaha, a legkisebb nyomdai vállalkozáAz ofszetnyomtatás további automatizálása szá- soktól a legnagyobb cégek képviselőiig terjedt a mos szerződés megkötését eredményezte, minde- látogatói paletta. „A Horizon számára a drupa 2016 lehengerlő nekelőtt a nagyteljesítményű gépekre vonatkozóan. Partnerünkkel, a Fujival közösen új mércét sikert jelentett. Az új szerep a nyomdai feldolgoállítottunk fel az ipari digitális nyomtatásban. zásban a szakmai érdeklődők mérhetetlen érA Primefire 106 új digitális nyomdagépünk be- deklődésében öltött testet az általunk nyújtott mutatója és az értékesítés felfutása a globális cso- megoldásokkal kapcsolatban”, nyilatkozta Rainer Börgerding, a Horizon GmbH ügyvezetője. magolási eladásokkal rendkívül ígéretes. A drupa hátszelével növekedési pályán vagyunk – adta tud- „A beszélgetések középpontjában az újdonságok mellett, mint pl. a SmartSlitter, elsősorban a betunkra Gerold Linzbach, az igazgatóság elnöke. mutatott »Smart Finishing«-megoldások álltak, melyekkel az integrált termelés előnyeit élőben HP demonstráltuk. A pozitív visszajelzések egyérA drupa 2016 igazi mérföldkő volt a HP számá- telműen mutatják, hogy a Horizon cég azzal, ra. Az világos, hogy a digitális nyomtatás bevett hogy az automatizálásra és rendszerekben történő működtetésre fókuszál, a jelen idő ütőerén nyomdaipari technológiává vált, de a HP is az összes eddigi drupa közül most örvendett min- tartja a kezét.” A jövőbe mutató Smart Finishing-megoldáden eddiginél jobb látogatottságnak. Az üzletkötéseink nem csupán a 2012-est haladták meg, sokkal a Horizon újra mérföldkövet helyezett el, hanem a 2016-ra kitűzött 25 százalékos becsvá- ugyanúgy, mint 2012-ben az akkor bemutatott gyó növekedési célunkat is túlszárnyalták. Vál- SmartStacker-rel. Az integrált megoldás, mely tozatlanul a drupa az iparág legfontosabb ren- magában foglalja a vágást, összehordást és oszdezvénye az innovációk bemutatására, és a HP lopozást B2 ívek esetében, a drupa 2016-on végis folyamatosan újra fel akarja találni önmagát, érvényes áttörést ért el: összesen kilenc darab SmartStacker kelt el a vásár ideje alatt a világ minhogy vevőink is újra felmérjék lehetőségeiket és visszatekintve elmondhassuk: a drupa jobban den részéből érkező ügyfeleink között, ebből két rendszer Németországba kerül. Rainer Börgerding sikerült, mint képzelhettük volna – nyilatkozta Francois Martin HP üzleti grafikai megoldások ezzel kapcsolatban azt mondja: „Igényünk van arra, hogy aktuális fejlesztéseket ne csak figyeglobális marketingigazgató, HP Inc. lemmel kísérjünk, hanem aktív részesei is legyünk ezeknek. A Horizon a fejlesztések terüleHORIZON tén ezért mindig egy meghatározó lépéssel „Change the Focus. Finishing first” – hangzott előbbre jár.” a standmottó, amelyet a Horizon az idei drupakiállításra, mint a legfontosabb trendek egyikét Újdonságok és premierek oldást megfogalmazott. A nyomdai feldolgozás egyre A Horizon Düsseldorfban kerek 25 meg­ inkább a gazdasági és termelési tervek közép- mutatott be minden kom­­peten­­ciatar­­to­­mánypontjába kerül. Rekordszámú látogató győződ- ban, ezek között több újdonságot. A közönség­ked­ hetett meg a Horizon standon az újdonságokról vencek között volt egyértelműen a SmartSlitter, és a „Smart finishing”-megoldásokat felvonulta- amellyel a Horizon először a Multi-Finishingmegoldások szegmensében nyújt megoldást. A gép tó integrált termelésről. egységes, teljesen automata termelési folyamatba foglalja a digitálisan nyomott anyagok bígeléLátogatói rekord az új standon A nyomdai feldolgozás vezető gyártójaként és az sét, perforálását, vágását és réselését. Maximális automatizáció technológiai éllovasaként a Hori- pontosság a szériafelszereltség részét képező kazon azon drupa-látogatók legfontosabb tárgyaló­ merarendszer és a feldolgozandó anyagra nyompartnereinek egyike volt, akik a változó piaci fel- tatott Datamatrix kód által biztosított úgy, hogy tételek állította követelményeknek aktív módon a digitális nyomatok minimális ingadozásait is kívánnak megfelelni. A nyomdai feldolgozás té- automatikusan ki tudják egyenlíteni.

26

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Világpremierként a Horizon bemutatta még a 4 pofás BQ-480 típusú ragasztókötő gépet, amely a minimalizált átállási időkkel új mértéket szab a variábilis könyvgyártásnak, különösképpen az egypéldányos munkák esetén. További csúcspont az AFV-566T6F, az első B2 hajtogatógép Score Navigatorral bígelő szerszámok automata pozícionálásához. Különösen bonyolult hajtások esetén lehet a beállítási időt meghatározó mértékben csökkenteni. Először volt akció közben megtekinthető a Horizon Foldliner. drupa-csúcspontok a Horizon Akadémián Minden a drupa 2016 kiállításon bemutatott újdonságot újra láthatnak a Horizon Finishing First Event rendezvény keretein belül, 2016. november 17-én és 18-án a Horizon Akadémián. A drupán látott termékcsúcsmodellek mellett a résztvevők exkluzív világpremier részesei lehetnek: Először látható Quickbornban az új Horizon StitchLiner, gerinctűzött brosúrák termelésére. Érdeklődök jelentkezhetnek már most a www.horizon.de/registrierung címen regisztrálva a Finishing First Event rendezvényünkre. JUR A-TR ADE KFT. A Jura-csoport szakembergárdája 1988 óta dolgozik együtt. 1990 óta foglalkozik színes nyomdai előkészítő rendszerek fejlesztésével, telepítésével és szervizelésével. A kilencvenes évek eleje óta a Kodak (korábban Scitex, Creo-Scitex, Creo) prepress-berendezéseinek hivatalos magyarországi forgalmazója. Közel két évtizede szállít a bankjegy- és magas biztonsági nyomatokat készítő nyomdák részére ilyen termékek előállítására szolgáló speciális grafikai munkaállomásokat, nyomdai előkészítő rendszereket. Nemzetközi piaci sikerét jelzi az a több mint száz cég, amely megelégedéssel használja tervezőszoftvereit és egyéb rendszereit világszerte. Megszemélyesítő eljárása a különféle személyi dokumentumok biztonságos megszemélyesítésére terjed ki. Ez a Jura-Trade Kft. szabadalommal védett IPI™ (Invisible Personal Informa­ tion) technológiáján alapul. A Jura a közelmúltban kifejlesztette a csomagolóanyagok védelmét szolgáló modern eljárását is. Az IQ-R technológia lehetővé teszi a hamisítás ellen védendő márkák csomagolásának és a rövid életciklusú biztonsági nyomatoknak (csekkek,

Balogh Illés és kollégái – Flexo-Tech Hungary Kft.

Németh László és a Varga Flexó gépei iránt érdeklődők

Fodor Attila, Lakos László, Winkler Gábor a Canon színeiben

Hevele Zoltán, mint érdeklődő M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

27

Pesti Sándor – PNYME

Barna Péter a Mimaki kávézójában vendégeivel

utalványok, jegyek, zárjegyek) a hitelesítését egy saját fejlesztésű mobiltelefonos applikáció segítségével. Az idei drupán is saját standon állított ki a Jura, ahol minden szoftver- és hardvertermékéről tájékoztatást adott az érdeklődőknek. Bemutatásra került új termékük, a Corvina szoftvercsalád, mely két évtizedes fejlesztés eredményeként jött létre. Célja, hogy a biztonsági nyomdai előkészítés teljes folyamatára, annak minden lépésére megoldást adjon, a kezdeti vázlatoktól a nyomdakész egyképes eredeti, illetve a leléptetett nyomólemezek digitális adatainak elkészítéséig. A 64-bites, moduláris szoftvercsalád támogatást nyújt az ofszet- és metszetmélynyomó technológiák alkalmazásához, a metszők és designerek igényeit minden szinten kielégíti. A Corvina márkanév az összegyűjtött és rendszerezett tudást szimbolizálja, valamint a fejlődésre, nyitottságra, jövőre utal. A Jura a szoftverek mellett változatos biztonsági eljárásokat is bemutatott, melyek a bankjegyek, értékpapírok, illetve személyi dokumentumok, hivatalos iratok hamisítás elleni védelmét szolgálják. Mindemellett tájékoztatást adtak a bankjegyés értékpapírgyártásban használt nagyfelbontású CtP-levilágítókról és a metszetmélynyomó lemezek elkészítésére alkalmas legkorszerűbb lézeres DLE-berendezésről is. A Jura, mint a Kodak-termékek magyarországi forgalmazója, a Kodak-standon is kalauzolta látogatóit. MANROL AND

Mohor Balázs a Manroland képviseletében

Schuck István, Henning Meier, ifj. Schuck István a Kolbus standján

28

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

A Manroland Sheetfed legújabb fejlesztései fókuszában a ROLAND 700 EVOLUTION áll, mely új szabványokat hoz létre a világ ofszet nyomdaiparában. Az egyre komplexebb kihívásokkal szembesülő nyomdászok igényeire fejlesztett Evolution páratlan rugalmasságával, prémium nyomatminőségével folyamatos megrendeléseket vonzott a világ minden részéből. Sima, futurisztikus kialakításával 2015-ben elnyerte a Red Dot Design Award díjat – elsőként a nyomógépek közül. A drupa lehetőséget adott a kiállításlátogatók számára, hogy a gyakorlatban ismerkedjenek a ROLAND 700 EVOLUTION újdonságaival, köztük a gyors beállítási időket biztosító SPL-lel (egyszerre történő lemezcsere), a beigazítási se-

lejt jelentős csökkentését lehetővé tevő Quick Start Plus-szal, az Ultima konfigurációkkal, az egyszerű feldolgozást garantáló inline fóliázással és a gyors átfutási időket segítő LED szárítási technológiával. Az úttörő technológiai újdonságok mellett a Manroland Sheetfed bemutatta kulcsrakész támogatási portfólióját, melyet az ügyfelek egyre magasabb termelékenységi, megbízhatósági és kiszámíthatósági elvárásaira válaszul fejlesztett ki. ProServ 360° PERFORMANCE – teljes nyomtatási biztonságot ad a beruházás pillanatától a rendszeres felülvizsgálatokon és karbantartásokon keresztül a termelékenységi mérésekig. Nyomógépvezérlés és minőségmenedzsment portfólió, kezdve a printnetwork magasan automatizált termelési hálózattól a megrendelések feldolgozásán át az automatikus minőség-ellenőrzésig és színmenedzsmentig. Printcom – állandó magas minőség biztosítása környezetbarát nyomtatási eljárásokkal a legfrissebb bevizsgált rendszerkomponensek használatával, az előkészítéstől a nyomásig – tudtuk meg Kelemen Györgytől és Mohor Balázstól. KONICA MINOLTA A 2016-os drupán mintegy 2000 m2-es standon mutattuk be a jelenleg forgalomban lévő íves és tekercses digitális nyomdagépeinket, valamint újdonságainkat. Különös figyelmet fordítottunk az idén piacra kerülő UV tintasugaras, B2-es formátumú Konica Minolta KM-1-es nyomdagépre, melynek nyomatminősége és termelékenysége az ofszet nyomdagépekével vetekszik. Itt került először bemutatásra a legújabb ipari berendezés a Konica Minolta KM-C, mely teljesen egyenes papírútjának köszönhetően alkalmas akár 4 mm vastag kartonlapok nyomtatására B1-es formátumban, hasonlóan a KM-1-es géphez UV tintasugaras technológiával. Csomagolástechnológiai szegmensben ehhez hasonló gép eddig nem létezett, úgy gondoljuk, a jövőben a kis példányszámú dobozok gyártásában nagy szerepet játszhat ez a nyomdagép. A Konica Minolta közelmúltban 40%-os részesedést vásárolt a franciaországi székhellyel rendelkező MGI gépeket gyártó vállalatban, akivel az együttműködésük már több évvel ezelőtt megkezdődött. Az MGI több eszközt is bemutatott a Konica Minolta standján, mint pl. Meteor Unlimited Colors, mely egy Konica Minolta

alapú színes nyomdagépet tartalmaz, illetve egy fóliázó egységet is. Első menetben egy fekete alnyomatot kell készíteni, ahol fekete festék terül el a papír felületén, ott a fóliával reakcióba lép, felveszi az ezüst fóliát. Az ezüst felületű papírt további fóliázás nélkül visszahelyezhetjük a nyomdagépbe, majd rányomtathatjuk a színes grafikát. Az így kapott fémes hatású nyomat nagyon jó marketing- vagy biztonsági elemeket tartalmazó eszköz lehet az ügyfelek számára. Az MGI Jetvarnish 3DS egy B3-as formátumú 3 dimenziós UV effektlakkozó gép, mely a Konica Minolta által gyártott piezoelektromos nyomtatófejet használ. A változtatható lakkrétegvastagsággal olyan tapintható felületű nyomatokat hozhatunk létre, mint pl. a kígyó bőre, vízcseppek egy üveg oldalán vagy akár Braille-írással segíthetjük a gyengénlátókat. Ebben az esetben a fólia a lakkréteggel lép reakcióba, így kis példányszámú vagy változó adatot tartalmazó kiadványokat gyárthatunk klisékészítés nélkül (11 színű fólia rendelhető, többek között arany, ezüst, vörös, kék, hologram stb.). Ezen gépek elérhetőek B2-es, valamint tekercses formátumban is. A tavaly ősszel a Labelexpo kiállításon bemutatott 71CF tekercses nyomdagépünk is megtekinthető volt, mely kifejezetten a kis példányszámú címkenyomtatásra alkalmas. Szoftverek tekintetében a Konica Minolta számos saját fejlesztésű szoftverrel rendelkezik, itt a kiállításon került bevezetésre az új márkanevük: AccurioPro. A gyűjtőnév alatt számos szoftver megtalálható, mint a nyomdaipari munkafolyamat-vezérlő szoftver, webes áruház, minőség-ellen­őrző szoftver. Külső fejlesztőkkel is szoros kapcsolatban állunk, nagy tapasztalattal rendelkezünk az EFI DirectSmile egyedi fontkészletének kezelésében, valamint a PlanetPress Connect változóadatkezelő program személyre szabásában és profes�szionális felhasználói oktatásban. Nem utolsósorban jelen voltak a hagyományos, íves digitális nyomdagépeink is, itt az új munkabefejező egységek kerültek bemutatásra. Például háromkéses vágó, sarkított formájú gerinctűzött füzet, online spirálozó stb. – válaszolt kérdéseinkre Martin Péter technikai munkatárs. LEMMACO KFT. A drupa-kiállítás amellett, hogy nagyon hos�szú és fárasztó esemény volt, az új technológiák bemutatása okán főleg a gépgyártóknak szükséM A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

29

ges időtartalmú. A Lemmaco csoport területi és szakmai aktivitásának terén a felületnemesítési anyagok kombinációját ajánlotta aktív és potenciális partnereinek. Az ajánlott katalógusok és reklámanyagok is ebből a szempontból mutattak példázatokat, de még így is volt olyan effektus és elem, melyek még a hazánkban hiányzó technológiai hiányosságok miatt nem jelenhettek meg standunkon. A megfelelő anyagokkal ugyan rendelkezünk már, de a gyártási technológia például Magyarországon, de még Ausztriában sem elérhető. Ilyen például a 3D aranyozási technológia fejlődése, ami a Lemmaco aktivitását érinti, de a mi aktivitásunkon kívül lévő nanotechnológia hangsúlyos jelenléte is feltűnő volt. Biztosak vagyunk benne, hogy a felületnemesítési technológiák kombinációja ismét jobban teret nyer, és olyan új megoldások jelentek meg a thermolaminálási folyamatokban, melyek a kis sorozatú munkáknál is alkalmazhatók. Továbbra is élünk a technikai, technológiai személyes konzultációk lehetőségével, mert megítélésünk szerint jelentős igény merül fel ebben a kérdésben a felhasználói partnereink részéről. A közös gondolkodás pozitív eredője minden szempontból nap nap után új ajtókat nyit meg a szakmai partnereink számára – mondta Jankó Gábor. MIMAKI A drupa mindig az egész világból és a legkülönbözőbb nyomdaipari ágazatokból vonzza a látogatókat. A 295 négyzetméteres standunk nagyon kedvező fogadtatásra talált, és a 11 napos vásár alatt rengeteg látogatót vonzott. A drupa szervezése a megszokott módon kifogástalan volt, egyúttal pedig lépést is tudott tartani a folyamatosan változó iparág fejlődési irányzataival. Tárgyalni tudtunk a vevőinkkel, és tisztáztuk azt, hogy a Mimaki hogyan tudja őket támogatni a jövőbeni lehetőségek kiaknázásában. A Design Bookunk óriási sikert aratott, mert megmutatja, hogy a Mimaki megrendelői eddig milyen alkalmazásokat fejlesztettek ki, másrészről pedig megköszöntük megrendelőinknek a kreativitásukat. Ez új ihletet ad, és szemléletesen bizonyítja a megrendelőinkkel folytatott közös kreatív folyamat eredményeit – tudtuk meg Mike Horsten európai, közel-keleti és afrikai marketing-vezérigazgatótól.

30

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

PAPERFOX Vágás, lyukasztás, hajtogatás papírfeldolgozó gépek tervezése, gyártása és forgalmazása. Ismét sok lelkes látogató próbálta ki ötletes papírfeldolgozó gépeinket a drupa-kiállításon és az így készült alkotások (dobozok, névjegytartók és egyéb papírtermékek) hamarosan elborították a Paperfox standot. Az így kialakult kreatív káosz további látogatókat vonzott, akik elmondták, hogy a sok gigantikus gépmonstrum között nagyon hiányolják az emberméretű, hasznos kisgépeket, melyeket könnyűszerrel megvásárolhatnak. Ilyenekből pedig bőven volt a Paperfoxnál. Kiállítottuk a már jól ismert stancgépek, ritzelőgépek és saroklekerekítők mellett az újabb fejlesztésű dobozkészítő és élvédőkarton-daraboló gépeinket is, de a kiállítás sztárja egyértelműen az FTD-1 ragasztószalag-applikátor volt. Még a drupa-kiállítást szervező Messe Düsseldorf is rendelt egy speciális ragasztóapplikátort a kiállítási standszámok felragasztásához szükséges kétoldalas öntapadó ragasztószalagcsíkok felragasztásához – nyilatkozta Fürcht Zoltán cégvezető.

PROSYSTEM KFT. A Prosystem Print Kft. és az általa képviselt gyártók az egyik legsikeresebb drupa-kiállítást tudhatják maguk mögött. Egyedülálló fejlesztések bemutatása, nagy érdeklődés és már a kiállítás ideje alatt megkötött üzletek jellemezték az idei vásárt. Júniusi hírlevelünkben fényképekkel és néhány videóval röviden felidéztük a 10 napot. Egyúttal szeretnénk megköszönni vendégeinknek, hogy megtekintették az általunk képviselt gyártók újdonságait. Schuck István, Kaposvári Edina. Bővebb infó a Prosystem Inside hírlevélben: www.prosystem.hu/transfer/ProsystemHirlevel---2016-Junius.pdf RICOH A drupa 2016 számunkra csupán arról szólt, hogy a Ricoh merőben új távlatokat és lehetőségeket nyisson meg az új és potenciális vevők előtt. A standunkat felkereső látogatók hatalmas és szűnni nem akaró tömege óriási örömet okozott nekünk. A drupán kívül nincs még egy olyan hely, ahol a világ minden sarkából érkező döntéshozók találkoznának. Számunka a leginkább figyelemreméltó az volt, hogy mekkora befolyással és döntési kompetenciával rendelkezett a legtöbb standunkat felkereső szakember. Úgy tűnik, nagyra becsülték a szívélyes légkört és azt, hogy a Ricoh a szolgáltatások és megoldások teljes skáláját kínálja a csomagolások nyomtatásában és ezen túlmenően is, legyen az a többcseppes tintasugaras nyomtatás vagy a 3D nyomtatás, az átfogó workflow vagy a neonszínű tonerek, valamint a karcsú és zöld gyártáshoz kapcsolódó tanácsadás. A drupa 2016 nagyon eseménydús volt nekünk – kimagaslóan pozitív és örömmel várjuk a 2020-as drupát – mondta John Blyth, a nyomdai üzletág piacfejlesztési igazgatója. SCODIX A 11 nap alatt szerzett több mint száz új vevővel a drupa 2016 a Scodix számára hihetetlenül sikeres volt. A nyomdaipar legnagyobb kiállítása a legelismertebb szakmai fórum, és ebben a pezsgő környezetben láttuk napról napra megduplázódni a forgalmat. A 2012-es drupa szakvásáron várakozáson felüli sikerekkel indultunk, mára

pedig 12-ről 200-ra növelte vállalatunk a vevőkörét – és ebben döntő szerepet kapott a drupa. 2016-ban hasonló sikerben reménykedtünk, ám a vásár mindent túlszárnyalt. A Scodix „enhance your competitive edge” jövőképe szerintünk jól kapcsolódott a drupa „touch the future” üzenetéhez, és a szinergiák fenomenális üzleti eredményekben tükröződtek – tudtuk meg Amit Shvartz marketingalelnöktől. XEIKON A drupa 2016 rendhagyó rendezvény volt számunkra, mert ez volt az első nagy szakvásárunk, mióta felvásárolt minket a Flint Group. A több Xeikon-technológiát bemutató stand és a Flint Group jelenléte a látogatóinknak is világosan felhívta a figyelmét erre az együttműködésre. Az „X marks the spot” témával a piaci pozíciónkat akartunk szemléltetni. Örömmel mondhatjuk el, hogy a drupa 2016 is sikeres volt számunkra. Nyílt és vendégcsalogató légkört akartunk teremteni, és ennek eredményét leolvashattuk a standunkon megjelenő látogatók tetemes számán. Ennek köszönhetően kapcsolatokat tudtunk építeni a világ minden tájáról érkező partnerekkel, versenytársakkal, meglévő és jövőbeni vevőkkel. A drupa egyedülálló tapasztalat, nem csupán méreténél fogva, hanem mindenekelőtt a sokrétű szakmai közönségénél fogva is. Már elindult a visszaszámlálás a következő, 2020-as drupa-vásárra! – nyilatkozta Danny Mertens vállalati kommunikációs igazgató. XEROX A Xerox beváltotta ígéretét, miszerint a nyomdai inkjet berendezéseket még hozzáférhetőbbé és megfizethetőbbé teszik a nyomdai szolgáltatók számára. A vállalat nagy sikerrel mutatta be ezen a rendezvényen az új inkjet berendezéseit, köztük a Xerox® Trivor™ 2400 íves, illetve a Xerox® Brenva™ HD vágottlapos nyomdagépet, és rekordeladásokkal zárta a június 10-én véget érő drupa 2016 kiállítást. Mindkét új nyomdagépplatform bemutatása több mint 260 ezer látogatót vonzott. A két új platformja mellett a Xerox a „Let the Work Flow” mottó jegyében további 160 nyomtatási megoldást is bemutatott, köztük a perszonalizált csomagolástechnikát, illetve a testreszabott katalógusgyártást.

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

31

A Canon a változásra fókuszál A N YO M TATÁ S B A N TÖ B B ÜZ L E T I L E H E TŐS ÉG R E J L I K , M I N T VA L A H A

A Canon a drupán bemutatta rendkívül széles és folyton bővülő dokumentumkezelési és nyomtatási portfóliójának újdonságait. Mindössze tíz évvel azután, hogy a Canon belépett a nyomdaipari piacra, a modern digitális nyomtatási megoldások terén az egyik legjelentősebb szereplővé vált, így az idei drupán is egy sor újdonsággal rukkolt elő. A Canon standján a vállalat nyomdaipari megoldásainak teljes portfólióját – mintegy 25-féle berendezést – élő bemutatókon lehetett megtekinteni. Ezek a megoldások nem csupán nyomtatással kapcsolatos technológiákat vonultatnak fel, sokuknál összetett adatfeldolgozási és utófeldolgozási munkafolyamatokat is megvalósítanak. A több mint 300-féle egyedi alkalmazási mód rengeteg ötletet adott a látogatóknak, hogy saját vállalkozásuknál hogyan tudnák a Canon megoldásait felhasználni. „Amióta a Canon belépett a nyomdaipari piacra, azt próbáljuk megmutatni a szektor számára, hogy mi mindenre képes a digitális technológia, és egyúttal arra ösztönözzük a nyomdákat, hogy lépjék át korlátaikat, alakítsák át vállalkozásukat. Hosszú távra köteleztük el magunkat az iparág mellett, és a jövőben is olyan innovatív digitális technológiákat fogunk kínálni, amelyekkel ügyfeleink még sikeresebben vállalkozhatnak. A drupa 2012-es kiállítás óta jelentősen kibővítettük a tintasugaras és széles formátumú portfóliónkat, így ma a Canon az iparágon belül a megoldások legszélesebb választékát kínálja. A drupa 2016-os kiállításon bemutattuk, hogy a digitális nyomtatás életképes megoldást jelent majdnem minden felhasználási mód, valamennyi minőségi elvárás és a legváltozatosabb nyomathordozók esetén” – nyilatkozta Jeppe Frandsen, a Canon Europe vezérigazgató-helyettese.

Lakos László, a háttérben a Canon Voyager tintasugaras fotónyomtató berendezéssel

Stream 6000 Chroma tekercses tintasugaras nyomdagép világpremierje, amely a nyomdaipar lehetőségeit a csúcsminőségű felhasználás irányába bővíti ki. A cég zászlóshajójának számító, tavaly bemutatott imagePRESS C10000VP nyomdagép mellett a kiállításon a világon először került bemutatásra a Canon imagePRESS C8000VP. Ez a nyomdagép a leggazdaságosabb tonerfelhasználást kínálja egy sor média vonatkozásában. Az új ColorGrip-funkció és új tinták világpremierje szintén a drupán volt, melyeket az Océ VarioPrint i300 vágott lapos tintasugaras nyomdagéphez fejlesztettek ki. Ezek az általános ofszet és mázolt médiákra is jó minőségű nyomtatást tesznek lehetővé. A síkágyas, széles formátumú nyomdagépek Océ Arizona 2200-sorozatának világpremierje, valamint a nemrég piacra dobott Océ Arizona 1200-sorozat és az Océ ColorWave 910 is látható volt. A szabványos ofszet nyomathordozókra történő nyomtatáshoz optimalizált, 2015 februárjában piacra került Océ ImageStream 2400 tekercses tintasugaras nyomdagép első nyilvános bemutaTECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSOK tójára is a drupán került sor. A Canon partneri megállapodást kötött a svéd A Canon legfontosabb újdonságai a drupa 2016-on: Az új Chromera tintákat használó Océ Color­ Plockmatic céggel, mely automata utófeldolgozó

32

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

rendszereket gyárt. A megállapodás részeként a Plockmatic két füzetkészítő berendezése, a BLM 35 és BLM 50 szeptembertől elérhetők lesznek a Canon által ajánlott utófeldolgozó rendszerek közt. A Plock­matic berendezései kezdetben a Canon imagePRESS C800, C700, C10000VP és C8000VP berendezéseivel lesznek kompatibilisek. A Canon a papíradagoló- és behúzórendszereket gyártó német BDT Print Media vállalattal is partnerségre lépett, így termékei a Canon imagePRESS C10000VP és C8000VP digitális nyomdagépeivel is használhatók lesznek. A látogatóknak a drupa 2016-on volt először alkalmuk megtekinteni a Canon Voyager prototípusát is. Ez a készülék a gyártó következő generációs tintasugaras fotónyomtató berendezése. A még fejlesztés alatt lévő üzleti nyomdagép új etalon lehet a fotóminőségű tintasugaras nyomtatás terén, mivel teljesen új technológiát használ, amely hétszínű tintával dolgozik. A Voyagert óránként tekinthetik meg működés közben az érdeklődők, akik a készülékkel kinyomtatott mintafotókon is megszemlélhetik a készülő modell kiemelkedő képminőségét. A Canon arra számít, hogy a Voyagert prémiumkivitelű kiadványok – fotókönyvek, ingatlankatalógusok, utazási prospektusok, luxustermékek termékkatalógusai – előállítására fogják használni. A Canon egyre bővülő 3D-nyomtatási portfóliójának részeként több, a Materialise Magics

munkafolyamat-kezelő szoftverrel működő rendszert is bemutatnak azt követően, hogy a Canon és a Materialise nemrég bejelentette, partneri együttműködést kötöttek. A Z ÜZLET ÁTAL AKÍTÁSA Annak érdekében, hogy a látogatók minél kön�nyebben eligazodjanak a Canon standján, a te­ r ületet hét, jól láthatóan elkülönített zónára osztották fel: kereskedelmi nyomtatás; üzleti kommunikáció, beleértve a tranzakciós és DM-leveleket is; lapkiadás, beleértve a könyveket, magazinokat és újságokat is; hirdetések és kreatívok; funkcionális/ipari felhasználás, beleértve a 3D-nyomtatást; csomagolás; fotografikus termékek. A stand hét zónájának mindegyikén élő bemutatókat láthattak az érdeklődők. A Canon arra ösztönzi ügyfeleit, hogy azok jelenlegi szolgáltatásaikat, portfóliójukat átalakítva új üzleti területekre lépjenek be, és ezáltal új klienseket szerezve növeljék bevételeiket, illetve jobban kiszolgálhassák jelenlegi vásárlóikat. Ehhez a vállalat olyan szaktudást ad háttérként, mellyel cégre szabott megoldásokat tud kínálni mindenkinek. A standon a Megoldás és konzultációs központban ismerhették meg a látogatók a munkafolyamat-menedzsment, az üzletfejlesztés vagy akár a színkezelés területén meglévő és igénybe vehető Canon-tapasztalatot. Az #UNLEASHPRINT hashtag és a színes kampánygrafikával többször is találkozhattunk a drupán, nemcsak a Canon standjánál, hanem a Messe Düsseldorf épületében mindenhol. Ezzel egy olyan átfogó kampány vette kezdetét, amely arra ösztönzi a nyomdai szolgáltatókat, hogy ismerjék fel és használják ki a nyomtatásban rejlő erőt, és lépjenek túl a vélt vagy a jelenleg még valós korlátaikon egy jövedelmező üzleti lehetőség kiaknázása érdekében.

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

33

A Csomagolási Világszövetség Budapesten

A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation – WPO) 2016. május 22–26. között Magyarországon tartotta a tavaszi ülésszakát. A házigazda szerepét magyar tagszervezete, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) töltötte be. Az ötnapos eseménysorozat első négy napján a WPO irányító testületének, munkabizottságainak üléseire, végül pedig a közgyűlésére került sor. A program ötödik napja a szakmai közösség számára nyílt, napközben nemzetközi részvétellel a csomagolási konferenciára, az este folyamán pedig a WorldStar csomagolási világverseny díjátadó gálájára került sor. A konferencia a Csomagolási innovációk a fenntarthatóságért és a biztonságért címmel került megrendezésre. A meghívott külföldi és hazai előadók – különböző megközelítésből – arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a természeti erőforrással, alapanyagokkal, energiával való fenntartható gazdálkodás egyik és talán legfontosabb eszköze a termékek gondosan megtervezett csomagolása. A csomagolás elmaradásából, illetve hiányosságából bekövetkező árukár a termék teljes értékteremtő láncolata anyag- és energiafelhasználásának hiábavaló elpazarlását eredményezi. Egy friss tanulmány szerint az élelmiszer-termelés

környezetre gyakorolt hatása tízszerese a csomagolásának, a világon jelenleg a megtermelt élelmiszerek egyharmada pedig veszendőbe megy. A rendszerszemléletű csomagolástervezéshez folyamatosan képzett, a legújabb anyagokat, eljárásokat, a világban végbemenő változásoknak csomagolásra gyakorolt hatását ismerő, képzett szakemberek kellenek. A WorldStar díjátadó gála a szakma Oscar-díjának tekinthető, a világszerte kifejlesztett legújabb csomagolószerek, csomagolások esszenciája, a nemzeti csomagolási versenyeken megmérettetett legkiválóbb csomagolási megoldások alkotói kapták meg méltó elismerésüket az est folyamán. Magyarországot a gálán 8 nyertes vállalat 11 elismerés átvételével képviselte. A rendezvényeken együttesen több mint 350 szakember vett részt, akik a Föld öt kontinensének 34 országából érkeztek. Magyarországon mind ez ideig egy időben ennyi külföldi és magyar csomagolási szakember még nem gyűlt össze. A Csomagolási Világszövetség magyarországi, budapesti látogatása részben annak a magas szintű szakmai munkának az elismerése, amit az 1997 és 2015 között elnyert 87 WorldStar díj és a mögötte lévő tudás jellemez, továbbá annak a szakmadiplomáciai aktivitásnak a jutalma, amelyet a világszínvonalon termelő, a nemzeti GDP közel 2%-át előállító és produktumainak 50%-át fejlett exportpiacokon értékesíteni képes csoma-

Nagy Miklós – a CSAOSZ főtitkára, Galli Miklós – a CSAOSZ korábbi elnöke, elnökségi tagja, Bencs Attila – a CSAOSZ elnöke, Thomas L. Schneider – a WPO elnöke, Keith A. Pearson – a WPO főtitkára

34

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

golóipar nemzetközi szintű bemutatása és elismertetése érdekében már több mint 25 éve a CSAOSZ végez. CSOMAGOL ÁSFELHASZNÁL ÁSI VIL ÁGADATOK 2015-ben a világ csomagolószer-felhasználása 839 milliárd USA dollár volt és a szakterület kutatója, a Smithers Pira előrejelzése szerint, 2020ig évente 3,5%-os bővülés mellett 998 milliárd USD értéket fog elérni. A csomagolás fejlődését számos tényező befolyásolja, amelyek közül a világgazdasági környezet, a népesedés játssza a főszerepet, de létezik még számos ok, amelyek közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorolnak rá. Ezek:  a világ népességének alakulása,  a világ lakosságának öregedése,  a kisebb létszámú háztartások terjedése,  a nagyobb kényelmet nyújtó csomagolásokkal szembeni fogyasztói igény,  a vásárlók egészségtudatosságának erősödése,  az életstílus változása, a rohanó életmódot folytatók számának emelkedése,  a márkák szerepének erősödése, a vevői bizalom ilyen irányú fokozódása,  új csomagolóanyagok kifejlesztése,  kisebb csomagolási adagnagyságok iránti kereslet növekedése és  a környezettudatosság fejlődése, a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóságának kérdése. A MAGYAR CSOMAGOLÓIPAR TELJESÍTMÉNYE A magyar csomagolóipar a 2015-ös évben mind tömegben, mind pedig értékben mérve növekedett. A pontosabb képet mutató tömegadatok szerint az elmúlt évben a csomagolóipar 3%-os növekedés mellett 950 ezer tonna csomagolószert hozott Magyarországon forgalomba. Az öt figyelemmel kísért csomagolóanyagtípus közül a műanyag tavaly 30%-os bővülést könyvelhetett el, ami egészen kiemelkedő. Ez az eredmény a 2011. évi teljesítményt közel 50%kal múlja felül. Ezt a piacot azonban erős hullámzás jellemzi. A fém csomagolószerek hazai felhasználása 11%-kal bővült, de ezzel is a legjobb évnek számító 2011-es adatok kb. 75%-át éri el. A papír csomagolószerek felhasználásában az egyenletesség, a mérsékelt, de folyamatos növe-

Bencs Attila, a CSAOSZ elnöke a WPO elismerését veszi át Keith A. Pearsontól, a WPO főtitkárától

kedés figyelhető meg. Volumenét illetően a teljes csomagolószer-felhasználás közel 40%-át teszi ki és ezzel a legnagyobb mennyiségben felhasznált anyagtípus. A fa csomagolószerek felhasználása az elmúlt években – a műanyaghoz hasonlóan – jelentős ingadozást mutat, a 2014. évi közel 50%-os bővülést tavaly 20%-os visszaesés kísérte. A magyar csomagolóipar által 2015-ben exportált mennyiség a belföldi termelés 51%-át tette ki, és évek óta növekvő tendenciát mutat. A hazai csomagolószer-felhasználás értékadatai nem mutatnak pontos képet, mivel 2012 óta környezetvédelmi termékdíj terhelheti a forgalomba hozott termék árát. Ennek pontos mértéke a bonyolult szabályozás miatt sem ki nem számolható, sem meg nem becsülhető. Mindezek előrebocsátásával óvatosan kijelenthetjük, hogy a hazai csomagolószer-felhasználásban a magasabb hozzáadott értéket képviselő csomagolószerek iránti igény emelkedni kezdett. Ezt igazolja, hogy a statisztikai adatokban a nagyobb növekedést mutató értékadatokhoz enyhébben emelkedő tömegadatok párosulnak. A magyar csomagolóipar által 2015-ben elért 548 md Ft-os forgalom a magyar GDP 1,6%-át jelenti. Egy ország és annak csomagolóipara fejlettségének egyik mutatója a csomagolószer-felhasználás egy lakosra jutó hányada. Az EuroStat adatai szerint az Európai Unióban 160 kg/fő/év az egy főre jutó csomagolószer-­ felhasználás, ez az adat Németországban 208, Ausztriában 153, Magyarországon 102, Csehországban 97, Szlovákiában 82, Romániában 49, Bulgáriában pedig 46 kg/fő/év értéket ér el. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

35

Erőműavatás Dunaújvárosban A H A M B U R G E R H U N G Á R I A ÁTA DTA Ú J , C S Ú C S T E C H N O LÓ G I ÁT K É P V IS E LŐ E R Ő M Ű V É T

A Hamburger Hungária, a Prinzhorn Csoport tagja Dunaújvárosban 2016. június 10-én ünnepélyesen felavatta a dunaújvárosi papírgyár területén épített új erőművet. A 45 milliárd forintos (150 millió eurós) befektetéssel épült erőmű lehetővé teszi, hogy a Hamburger Hungária teljes körűen, a létező legmagasabb hatásfokkal hasznosítsa az ország összes csomagolópapír-hulladékát – nagyrészt a termékgyártásban, illetve energetikailag. Az új erőművet dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes és Thomas Prinzhorn avatta fel. Az ünnepségen beszédet mondott még dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, dr. Galambos Dénes, Dunaújváros országgyűlési képviselője, Cord Prinzhorn, a Prinzhorn Csoport vezérigazgatója, Bencs Attila, a Hamburger Hungária ügyvezető igazga-

36

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

tója és dr. Szikla Zoltán, a Hamburger Hungária Erőmű ügyvezető igazgatója. „Üzletünk a környezet, ezért az új erőmű nem csak a Hamburger Hungáriát szolgálja. Általa Magyarország mostantól teljes körűen képes hasznosítani az összes magyarországi csomagolópapír-­ hulladékot, valamint nagy mennyiségben egyéb szortírozott éghető hulladékokat és más megújuló energiaforrásokat is. Ennek eredményeképpen Magyarország jelentősen növelheti megújuló energiaforrásokat hasznosító képességét, mindez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy hazánk teljesítse a hulladékanyagok felhasználására vonatkozó európai uniós kötelezettségét” – mondta el Bencs Attila, a Hamburger Hungária ügyvezető igazgatója. A magyar papírgyártás vezető képviselője, a Prinzhorn Csoport három hazai vállalata – a hulladékpapírt visszagyűjtő Duparec, a hullámalappapírt gyártó Hamburger Hungária és a hullámpapír dobozokat gyártó Dunapack – te-

vékenysége által egy olyan hosszú távon is fenntartható, környezettudatos körfolyamatot hoz létre, melynek során innovatív csomagolási megoldásokat állít elő hulladékpapírból. A saját erőmű megépítésével a Prinzhorn Csoport ezt a körfolyamatot teszi teljessé, növelve versenyképességét a regionális és európai piacokon. „Elkötelezettek vagyunk Magyarország iránt: büszkén mondhatom, hogy az elmúlt években végrehajtott mintegy 430 millió eurós beruházásainknak köszönhetően Dunaújváros, és így Magyarország Európa egyik papírgyártási központja lett” – mondta Cord Prinzhorn, a Prinzhorn csoport vezérigazgatója. „Az itt gyártott csúcsminőségű csomagolóeszközök 80%-át – mintegy 75 milliárd forint értékben – Közép-KeletEurópába, részben a csoporthoz tartozó 14 másik országban működő társvállalatainknak exportáljuk. Európai versenyképességünk a nagy energiahatékonyságú és alacsony költségű megoldásokon múlik és az új erőmű üzembe helyezésével biztosítjuk vezető helyünk megszilárdítását” – tette hozzá Cord Prinzhorn. A 45 milliárd forint (150 millió euró) értékű, kapcsoltan hőt és villamos energiát előállító erőmű szilárd tüzelőanyagokat, többek között a papírgyártás során keletkező hulladékokat, valamint biomasszát és szenet használ fel. A csúcstechnológiát képviselő létesítmény olyan men�nyiségben termel hő- és villamos energiát, ami a papírgyár működtetéséhez szükséges, és biztosítja a korábban lerakókba kerülő termelési hulladék hasznosítását is. Az erőmű kapacitása felhasznált tüzelőanyagban mérve 172 MW, előállított hőben és villamos energiában kifejezve pedig 158 és 42 MW. Azáltal, hogy az erőmű mintegy egy százalékkal fogja csökkenteni az ország függőségét az importigényes földgáztól, növeli az önellátást és végső soron a Magyarországon létrejött hozzáadott értéket. Az energiatermelés hatásfoka kiemelkedően magas, 75 százalékos az erőműben, ami hagyományos villamos erőművekhez képest több mint kétszeres hatékonyságot jelent, ezáltal fele­annyi energiát használ fel. A kedvező tüzelőanyag-összetétellel együtt több mint harmadával csökkenti a gyár szén-dioxid-kibocsátását. A környezetterhelés minimalizálása érdekében az erőműben a legmodernebb füstgáztisztító berendezések üzemelnek, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen marad.

Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes beszédében elmondta: „Az új beruházás tovább erősíti a Prinzhorn Csoport hosszú távú versenyképességét, amelyre nagy szükség van, hiszen a vállalatcsoport a közvetlenül alkalmazott mintegy 1300 fő mellett közvetve további mintegy 3000 kis- és közepes vállalkozás munkavállalóinak megélhetését biztosítja Magyarországon. Hálásak vagyunk a Prinzhorn Csoport tulajdonosának, aki 1990 óta bizalmát fektette hazánkba, és folyamatos fejlesztéseivel bizonyította, hogy hosszú távú partnerként tekint Magyarországra.” Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár elmondta: „Úgy vélem, hogy a Prinzhorn Csoport hő- és villamos energiát termelő erőműve a begyűjtött különböző anyagok energetikai felhasználásával megfelelően szolgálja hazánk energiapolitikai céljainak elérését. Hozzájárul energiamegtakarítási és energiahatékonysági célkitűzéseinkhez, és fosszilis energiahordozóktól való függésünk mérsékléséhez.” Az új erőmű új munkahelyek teremtésével is jelentősen hozzájárul a környék gazdaságának erősödéséhez: az építkezés időszakában a beruházás átlagosan 300 főnek adott munkát, míg üzembe helyezést követően mintegy 60 közvetlen, kiemelkedően magas fizetéssel járó munka­helyet biztosít. Ezzel a Prinzhorn Csoport munkavállalóinak száma Dunaújvárosban meghaladja az 550-et. Az erőmű ezenfelül számos további Dunaújváros környéki és magyarországi vállalkozás szolgáltatásait is igénybe veszi. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

37

Grafika Zrt. Ú J J Á SZ Ü L E T I K A N YO M DA I PA R 1952- B E N A L A PÍ TOT T K E R E S K E D Ő H Á Z A !

A Grafika Zrt. több mint hat évtizedes múltjából adódóan a vásárlóinak száma több ezerre rúg. Termékpalettájukon a nyomdák kiszolgálásához szükséges teljes vertikum megtalálható: a prepress-től a géptermi segédanyagokon keresztül a kötészeti termékek széles választéka is. Termékválasztékuk folyamatosan, a vásárlói igények szerint változik, bővül, és folyamatosan keresik az újabb beszállítói, gyártói lehetőségeket portfóliójuk bővítéséhez. A tulajdonosváltás kapcsán várható változásokról Leiszt Dániellel, a Grafika Zrt. kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk.

Volent Csoport a Grafika Zrt. részvényeinek 95,1%-át birtokolja. Ezen túl egységes tulajdonosi körhöz tartozik úgy a Grafika Zrt., mint az IDAB Kft. döntő többsége. A 2016. május 24-én tartott közgyűlés új vezérigazgatónak Faller István urat választotta meg, aki több évtizeden keresztül irányította a Grafika Zrt.-t, résztulajdonosa is volt a vállalatnak, valamint jelentős szakértelemmel rendelkezik. Milyen tapasztalatokra építve újul meg a kereskedőház? A megújulást a vásárlói igények és a piaci folyamatok alakítják. Természetesen sem termékválasztékban, sem az általunk kínált szolgáltatásokban nem ragaszkodhatunk és nem is ragaszkodunk a múltbéli szokásokhoz. Cégünk a közeljövőben saját telephelyre költözik, ez is a megújulás részét képezi. Mi a fő erőssége a Grafika Zrt. csapatának, beszállítói körének? Legfőbb erősségünknek a több évtizedes piacismeretünket, a vevőinkkel és beszállítóinkkal ápolt jó kapcsolatot tartjuk. Mind a beszállítói, mind a vevői oldalon erős bázissal rendelkezünk, partnereink pontosan tudják, hogy mit várhatnak cégünktől, munkatársainktól.

A jövőre 65 éves jubileumát ünneplő Grafika Zrt. és a svéd AB Volent Csoporthoz tartozó IDAB Kft. között kötött stratégiai megállapodás újabb fejezethez érkezett. 2016. május 20-ával az AB Volent Csoport megvásárolta Kamarás Péter úr Grafika Zrt.-ben lévő teljes részvénycsomagját, így az AB

38

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Miben egyedülálló a Grafika Zrt.? A magyar nyomdaipari piacon meglévő több mint fél évszázados múltunkkal méltán mondhatjuk, hogy cégünk a legrégebbi nyomdaipari kereskedőcég Magyarországon. Ezt a piaci előnyt alapul véve újra és újra képesek vagyunk a megújulásra, mint ahogyan ezt a két és fél évvel ezelőtti Grafika–IDAB fúzió, valamint a jelenlegi tulajdonosváltás is jól demonstrálja. Ugyanakkor természetesen nem élhetünk a múltból, éppen ezért minden nap azért dolgozunk, hogy a jelenben is olyan vagy ahhoz hasonló eredményeket tudjunk produkálni, mint amilyet a múltban produkált a Grafika.

Miért jó a Grafikától vásárolni? Ezt, úgy gondolom, attól a masszív visszatérő vásárlói bázistól kellene megkérdezni, akik megtiszteltek bizalmukkal, melyet mi igyekszünk nap mint nap megszolgálni. Jó hangulatú, minden vásárlói igény kielégítésére kész csapatunk a megkeresésekre rugalmasan, személyre szabottan reagál.  A tulajdonosváltás milyen változásokat hoz a cég és az ügyfelek számára?   A tulajdonosváltással egyfajta szemléletmódváltás is zajlik a Grafika Zrt.-n belül. Szeretnénk megújult struktúrával, új lendülettel, egy, még az eddiginél megszokottól is gyorsabb, rugalmasabb kiszolgálással vásárlóink rendelkezésére állni. Terveink között szerepel számos olyan, az ügyfelek gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását is szem előtt tartó újítás, mellyel a vásárlóink számát, az általuk vásárolt termékek körét is bővíthetjük, nem beszélve a meglévő és új partnereink elégedettségének növeléséről. Új vezérigazgatónk, Faller István úr neve sokak számára nyilván ismerősen cseng, hiszen évtizedeken keresztül személye a Grafika menedzsmentjének

MagyarGrafika_142x100.indd 1

egyik alappillére volt. Jövőbeli terveink az ő tapasztalatának és a cégvezetés fiatalos lendületének elegyén alapulnak. Milyen előnye származhat az ügyfeleknek abból, hogy továbbra is a Grafikától vásárolnak? Akik eddig megtiszteltek azzal, hogy beszállítójuknak választottak, azok számára a jövőben is minden erőfeszítésünkkel azon fogunk dolgozni, hogy a bizalom megmaradjon és erősödjön. Személyre szabott szolgáltatásokkal, egyedileg kialakított feltételrendszerekkel állunk továbbra is partnereink rendelkezésére. Milyen közös jövőképet vázolhat fel a Grafika Zrt. az ügyfelekkel és a képviselt gyártókkal együtt? Számunkra az egyetlen járható út a jövőt tekintve az, ha a piaci folyamatok állandó vizsgálatával és elemzésével napról napra tudjuk követni a partnereink elvárásait. Ebben természetesen a háttérben az a beszállítói kör is tevékenyen részt vesz, akik legtöbbjével a kapcsolat már sok éve, évtizede fennáll.

6/23/16 11:23 AM M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3 39

Best Print Hungary 2016

A Nyomda- és Papíripari Szövetség Best Print Hungary 2016 versenyének záróakkordjaként került sor az Óbudai Egyetemen az eredményhirdetésre és díjátadó ünnepségre 2016. május 5-én. A díjátadó előtt rendhagyó tárlatvezetéssel kísérték végig a vendégeket a versenyre nevezett termékekből álló kiállításon. A Best Print Hungary 2016 verseny zsűrije: Balogh Ádám, a zsűri elnöke, Vágó Magdolna, Jakubász Péter, Varga Buda, Muzsik István, Prokai Piroska és Szabó József.

Harminc pályázó, 123 termék, ebből 35 keménytáblás könyv (2 egyszínes, 33 többszínes), 3 egyszínes kartonált könyv, 8 többszínes kartonált könyv, 8 periodika, 6 reklám- és marketingkiadvány, 23 biztonsági nyomtatvány, 11 különleges kivitelű kiadvány, 12 csomagolóanyag, 2 kézműves könyvkötészet, 13 junior, 1 szitanyomtatással készült termék, 1 tervezés és kiadványszerkesztés, grafikai terv.

Díj

Benevezett kategória

Pályázó

Termék

Grafikai Nagydíj

Biztonsági nyomtatványok

Pénzjegynyomda Zrt.

Megújult húszezer forintos bankjegy ív

Nyomtatási Nagydíj

Periodika

Keskeny és Társai 2001 Kft.

EDELHOLZ prospektus

Finishing Nagydíj

Többszínes keménytáblás könyv

Pauker Holding Kft.

Magyar Kortárs Üveg

BPH Nagydíj

K ATEGÓRIA DÍJAK Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Pauker Holding Kft.

Hedry Mária: Fénykeresők

Ezüst

Gyomai Kner Nyomda Zrt.

Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz

1. Könyv – egyszínes keménytáblás Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Alföldi Nyomda Zrt.

Harry Potter és a bölcsek köve

Ezüst

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Helemaal Christoff

Bronz

Dürer Nyomda Kft.

Pancho Aréna – A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia

2. Könyv – többszínes keménytáblás Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Dürer Nyomda Kft.

Mészöly Ágnes: Tavaszi divatőrület – Hanga és Várkony

Ezüst

Crew Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

A jazz évszázada

3. Könyv – egyszínes kartonált

40

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Pauker Holding Kft.

Kovásznai

Ezüst

Dürer Nyomda Kft.

Rákay Philip: Szabadság tér ‘89

Bronz

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Souvenirs de Madame Louise-Élizabeth Vigée-Lebrun

4. Könyv – többszínes kartonált Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Keskeny és Társai 2001 Kft.

CREDO magazin

Ezüst

Crew Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

World Of Shorts – the berlinale 2015 issue

Bronz

Keskeny és Társai 2001 Kft.

MONACO magazin

Pályázó

Termék

5. Periodikák Helyezés Arany

Prime Rate Kft.

Nespresso brosúra

Ezüst

Keskeny és Társai 2001 Kft.

MANTARO asztali attrap

Bronz

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Az ÚJ RX

6. Reklám- és marketingkiadványok Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Keskeny és Társai 2001 Kft.

HAEVYL italkoncentrátum doboz

Ezüst

STI Petőfi Nyomda Kft.

Läckerli pralinés díszdoboz

Bronz

Keskeny és Társai 2001 Kft.

Magyar Népmesék – A társasjáték

7. Csomagolóanyagok Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Prime Rate Kft.

Life book

Ezüst

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Hadikrónika 1939–1945, Kézzelfogható hadtörténelem

Bronz

Pénzjegynyomda Zrt.

Magyar Szentek 3. speciális

8. Különleges kivitelű kiadványok M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

41

Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Mórocz könyvkötészet

Csuklyás utazó könyv

9. Kézműves könyvkötészet Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium

Kovács Rebeka: Rejtő Jenő Az elveszett cirkáló, A megkerült cirkáló

Ezüst

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

Szetei Ágnes: Készségfejlesztés játékosan – „Léna világa”

Bronz

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola

Hajdú Alexandra, Kiss Vivien: Asztali irodaszertartó, naptár

Helyezés

Pályázó

Termék

Ezüst

Selmeczi Géza e.v.

Il Porto

10. Junior

11. Szitanyomtatással készült termékek Helyezés

Pályázó

Termék

Arany

Pénzjegynyomda Zrt.

Országház IV. kisív

Ezüst

Pénzjegynyomda Zrt.

88. Bélyegnap 115 Ft alkalmi bélyeg

Ezüst

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Űrkutatás alkalmi bélyeg kisív

Bronz

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Új elektronikus személyazonosító igazolvány

12. Biztonsági nyomtatványok Adományozó

Kategória

Pályázó

Termék

CSAOSZ különdíj

Csomagolóanyag

STI Petőfi Nyomda Kft.

Ballantine’s promóciós whisky csomagolás

PNYME Innováció különdíj

Különleges kivitelű kiadványok

Keskeny és Társai 2001 Kft. DINÓPARK füzet ajándék lenticular képpel

Printinfo Tradíció különdíj

Többszínes keménytáblás könyv

Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Velázquez

Print & Publishing Harmónia különdíj

Különleges kivitelű kiadványok

Premier Nyomda Kft.

NYOMDAI FOGALMAK

Különdíjak Benevezett kategória

Pályázó

Termék

Tervezés és kiadványszerkesztés, grafikai terv

HD-Honti Print Plaza Kft.

A Holokauszt magyarországi áldozatainak névsora, I. kötet

Junior

Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Kollégiuma

Széchenyi István műveinek (Hitel, Világ, Stádium) tipográfiai terve

Csomagolóanyag

Codex Értékpapírnyomda Zrt.

ECL címke

Zsűri különdíja

42

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

mondAt Kft. „ K E Z D E T B E N VA L A A SZÓ, M A J D P E D I G A M O N DAT…” Faludi Viktória

A ma harmincfős, Vácott működő nyomda 1993-ban alakult meg, akkor még Nagy-Gáspár Kft. néven, s ennek jogutódjaként folyamatosan fejlődve rugalmas és teljes körű kiszolgálást nyújt ügyfeleinek. A mondAt Kft. nem egyszerűen nyomda, hanem tanácsadással, teljes grafikai tervezéssel és kivitelezéssel, korrektúrával, tördeléssel is foglalkozó komplex szolgáltató.

Saját formakészítéssel, jól felszerelt gépteremmel és kötészettel, felkészült szakmai gárdával rendelkezik. Termékeik között a névjegyektől a szórólapokon, brosúrákon, B1-es plakátokon át egészen a hatszáz oldalas könyvig szinte mindent megtalálhatunk, de nem ritkaság megrendeléseik között a bérnyomtatási vagy kötészeti szolgáltatás sem. Már a nyomdába lépve látszik a mívesség, a minőség iránti elkötelezettség. Az emeleti folyosó falát elnyert pályázatok oklevelei díszítik, szemközt a tekintélyes méretű könyvespolccal, ahol az eddig kivitelezett könyvek műszaki példányai sorakoznak. Nagy László lendületes léptekkel vezeti a látogatót. Türelmes, magabiz-

tos, minden apró részletre figyel, mégis nagyvonalú. Szemében büszkeség és szeretet csillog, amikor a nyomda két fő pillérét jelentő kollégáról, Földesi Csilla cégvezetőről és Völgyi László nyomdavezetőről beszél. A nyomdát képviselő három meghatározó személy számára a könyv, a könyvnyomtatás és egyáltalán a nyomdászat nem csupán egy jó megélhetést biztosító vállalkozás, sokkal inkább szívvel-lélekkel önként vállalt küldetés, elhivatottság. „Gutenberg János a könyvnyomtatás feltalálásával az európai történelem egyik legfontosabb médiaforradalmára. A lelkiismeretes barkácsoló és precíz szakember sikere azon alapult, hogy a már ismert technológiákat használva fejlesztette ki újításait. Éppen ezért tekinti példaképének a mondAt Kft. csapata is. Ezen példaképnek megfelelően dolgozunk mi is a mindennapokban – még akkor is, ha a nyomdaipar folyamatai ma már magas fokú automatizálásnak örvendhetnek.” Mi a mondAt Nyomda sikerének titka a könyvpiacon? „A könyvnyomtatásnak nincs semmiféle nagy titka. Egyszerűen csak a következőkről van szó: pontos szerkesztés, profin kialakított megragadó borítódizájn és hívogató belívek, magas minőségű nyomás, erős és ugyanakkor rugalmas kötés, mely nem hagyja szétesni a könyvet és természetesen az időben történő gyártás és szállítás. Az évek folyamán megtanultuk, hogy nincs két egyforma projekt. Minden kiadó és minden egyes könyv egyedi. Több mint húsz éve foglalkozunk könyvnyomtatással, és ezalatt kiszolgáltuk a legkülönfélébb megrendelőket a vezető kiadóktól a hitszervezeteken, oktatásügyi kiadókon, kisvállalkozásokon és alapítványokon keresztül az egyéni megrendelőkig. Legyen szó akár kis példányszámú magánkiadványról, melyet digitális nyomógépeinken gyártunk le vagy a több mint 10 000 példányos bestsellerről, melyet akár digitálisan, akár ötszínes ofszetgépünkön nyomunk.” M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

43

Völgyi László és Földesi Csilla áll Nagy László mögött

Mire vagytok a legbüszkébbek? Talán arra, hogy nagyon hosszú ideig nem kiviteleztünk „szennyirodalmat”, és a mai napig is arra törekszünk, hogy minden tekintetben vállalható legyen a kiadvány, ami nálunk készül. Ez valójában hiúsági kérdés: a nyomda neve – és persze a sajátom is – csak olyan kiadványban szerepeljen, ami miatt kétszáz év múlva – a Széchényi Könyvtárban őrzött példányokban fellelve – se legyen okunk szégyenkezni. Ha egymás mellé tennénk az itt kivitelezett könyveket, több kilométernyi hosszúságú könyvespolcon férnének el! (Átlagosan 2 cm gerincvastagsággal számolva ez kilométerenként 50 ezer könyvet jelent!) Milyen különleges kihívásnak feleltetek meg legutóbb? Szeretjük a technológia határait feszegetni. Például 0,2 mm szélességű papírcsíkokkal látjuk el a Mátra Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozását, hogy a gyerekek a papírból készített állatfiguráknak a cérnavastagságú papírcsíkból az igazihoz hasonlító sörényt, bajuszt ragaszthassanak.

44

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Mire inspirált Benneteket a drupa? Nagyon sok ötletet adott a drupa, egyetlen korlátja van a szárnyalásnak és a megvalósításnak: a pénz. Milliárdokat el tudtunk volna költeni, megfontoltan. Régebben úgy gondoltam, nekünk csak egy kis nyomda kell, de az legyen kiváló: a legjobb szakemberekkel, berendezésekkel pazar nyomtatványokat előállítva… A folyamatos fejlődés és változás közepette ezt a célt nem veszítettük szem elől, igaz, már nem vagyunk egészen kicsik, ellenben a többi feltételből nem kellett engednünk. Milyen terveitek vannak a jövőt tekintve? A nagy megrendelők arányát szeretnénk csökkenteni azzal, hogy több új piaci terület és külföld irányába is nyitunk. A web to print felületünk átdolgozásában és továbbfejlesztésében még látunk tartalékokat, ami elsősorban a digitális nyomókapacitások értékesítésében jelenti a fejlődési lehetőséget. Ugyanakkor érdekes, hogy van olyan megrendelőnk, akit azért veszítettünk el, mert az online kapcsolattartás számára idegen volt, igényelte a személyes kontaktust.

Kooperáció vagy bizalom? Számos nyomda elégedett partnere a váci mondAt Nyomdának, köztük több hosszú évek óta visszatérő megrendelő, kooperációs partner. Velük, túl azon, hogy fél szavakból is értjük egymást, mély bizalom és korrekt játékszabályok érvényesülnek. „Nálam nem működik a »fogd a pénzt és fuss« szemlélet, fontos számomra az emberi, személyes kapcsolat. Ahogy a házasság is akkor jó, ha mindkét fél akarja, a munkára és az üzletre is ez egyaránt igaz” – tudtuk meg Nagy László ügyvezető igazgatótól.

DIÓHÉJBAN  Megbízható cég 2015

 ISO9001 Minőségirányítási Rendszer  ISO14001 Környezetközpontú

Irányítási Rendszer

Géppark

 Levilágító: SCREEN Platerite 8900  Heidelberg PM 742

 Heidelberg Speedmaster CD 102 5+L  HP Indigo 5600

 Konica Minolta 1060

 Autobond T105 Mini

 Vágógépek: Perfecta 92, Polar 137  Stahlfolder 52, Stahlfolder 78,

MB Net52 Prestige Fold

 Sigloch ragasztókötő gépsor

 Müller Martini SH 335 irkafűző

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

45

Egy sikeresen működő szakmai klub Dr. Endrédy Ildikó PhD Mérnök és Nyomdász Kft.

2014 végén alakult meg a modern grafikai ipari színkommunikációban érdekelt hazai szervezetek színelméleti és színméréstechnikai gyakorlattal rendelkező szakembereinek hazai fóruma, a PCC (Professzionális Színszakemberek Klubja), amely idén már 13 tagvállalat 23 szakemberével működik.  A PCC 2016. május 26-án a házigazda ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tárgyalójában tartotta legutóbbi rendezvényét. A workshop programja az alábbi volt:  Köszöntő. Zsámboki Gábor vezérigazgató, ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., dr. Endrédy Ildikó PhD, ügyvezető igazgató, P&E Kft.  Fluoreszkáló inkjet festékek és tonerek - „ragyogó” lehetőségek biztonsági okmányok megszemélyesítésére. Imre Géza okmánybiztonsági szakértő, ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  Mérési eredmények kiértékelése. Dr. Schulz Péter műszaki igazgató, P&E Kft., PCC projektvezető  Hírek, újdonságok a színkommunikáció, a színmérés világából. Boncza Attila, Schulz Péter  Konzultáció a beküldött és „hozott” kérdésekről. A PCC célja a modern grafikai ipari színkommunikációban érdekelt hazai szervezetek (nyomdák,

grafikai stúdiók, reklámügynökségek, nyomdafesték- és nyomdagépgyártók, illetve kereskedők, márkatulajdonosok) színelméleti és színméréstechnikai gyakorlattal rendelkező kulcsszakemberei részére olyan hazai fórum biztosítása, amely  segíti a tagok továbbképzését, színelméleti, színméréstechnikai és gyakorlati színkommunikációs felkészültségük magasabb szintre emelését, ezzel segítve a tagok szervezeteinél felmerülő általános színkommunikációs problémák korszerű megoldását, a színméréssel kapcsolatos beruházási döntések előkészítését,  ötleteket ad a tagvállalatok színreprodukálással kapcsolatos konkrét problémáinak megoldásához,  hozzájárul a hazai méréstechnikai kultúra magasabb szintre emeléséhez, a szakmai nyelvápoláshoz,  segíti a szakmai kapcsolatépítést. A PCC évente két-két alkalommal workshopot és webináriumot szervez, melynek témái:

46

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

 a

grafikai ipari színkommunikáció nemzetközi újdonságai (előadások),  külföldi „best practice” példák bemutatása, a hazai adaptálási lehetőségek értékelése (esettanulmányok),  a tagok által előzetesen jelzett színkommunikációs problémák vizsgálata (közös mérések, kiértékelések). A PCC évente három alkalommal megjelenő e-kiadványa a PCC News Színelméleti és Színméréstechnikai Hírlevél a delegáló cégek első számú vezetőinek és a PCC tagjainak megküldött elektronikus kiadvány, amely színelméleti és színméréstechnikai tanulmányokat, a grafikai ipart érintő aktuális híreket, a workshopok közös méréseinek eredményeit, a grafikai ipari szabványok aktualizált listáját tartalmazza: http://www.p-e.hu/?page_id=756.

A PCC tagsági díjas klub, melyben a klubtagság egyéb kedvezményekkel is jár, így például a P&E által szervezett szakmai oktatásokon a PCC tagok 20 százalékos kedvezményes díjjal vehetnek részt. A PCC 2016. évi fővédnöke az X-Rite Pantone, képviseletében Tátrai Sándor X-Rite/Pantone Sales Manager Scandinavia és Boncza Attila X-Rite/ Pantone Sales Manager CE Europe. A PCC 2016. exkluzív médiatámogatója a Magyar Grafika. A PCC működtetője a P&E Mérnök és Nyomdász Kft. Projektvezető: dr. Schulz Péter, a P&E műszaki igazgatója. A 2017-es tagság megújítása, az új belépők fogadása 2016 decemberében lesz. További információk: http://goo.gl/K0J9UT, http://goo.gl/Fcjmr6

J U B I L EU M I KÖSZÖ N TŐ „Minden körülmények között embernek maradni” – ez az ars poétikája Muskát Péternek, aki a napokban töltötte be 75. születésnapját, és akit mint a magyar nyomdaipar elismert szakemberét köszöntünk a Magyar Grafika hasábjain.

Muskát Péter 1961-ben betűszedő ipari tanulóként kezdte nyomdászéletét a Zrínyi Nyomdában, régi nyomdászcsalád leszármazottjaként. Később kitanulta a linó gépszedést is, és a Szikra Lapnyomdában dolgozott. 1965–1970-ig az ELTE Állam- és Jogtudományi karát végezte, majd 1974 és 1978 között az ELTE Tanárképző Főiskola történelem-könyvtár szakát. 1966-ban került a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadóhoz mint műszaki szerkesztő, majd 1971-ben a kiadó műszaki osztályát vezette. 1981-ben belépett az Optimum Kisszövetkezetbe mint kiadói igazgató, és létrehozta az Optiform naptárcsaládot, ami a mai napig ismert és kedvelt nyomdai termék. 1992-től a Reálszisztéma Kft. kiadói igazgatójaként tevékenykedett. Nevéhez fűződik a Dabasi Nyomda 1995-ben történt privatizációja, valamint újjáépítésének és technológiai fejlesztésének elindítása. Ennek köszönhető, hogy a nyomda a mai napig hazai tulajdonban működik. 1997-ben a vezérigazgatói tisztségéből leköszönt, és nyugdíjba vonulásáig a családi tulajdonban lévő Optiform Naptárkiadót vezette. A PNYME-nek közel negyven éve tagja. Jelenleg a legszebb és legfelelősségteljesebb hivatásának próbál megfelelni mint nagypapa, családja és hét unokája legnagyobb örömére. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

47

Huszonöt éves az Oláh Nyomda! Faludi Viktória

Az Oláh Nyomda negyedszázados fennállását ünnepelte több mint száz vendéggel a SYMA csarnokban május 27-én. Az ünnepi est házigazdáival, Oláh Miklóssal, Dániellel és Péterrel Farkasházy Tivadar beszélgetett, és idézte fel a magyar, családi tulajdonú magánvállalkozás életútját, törekvéseit, fejlődését, kihívásait, kudarcait és sikereit a közvetlen hangú beszélgetésben. „Huszonöt év hosszú idő egy család életében, és nagyon hosszú idő egy vállalkozás életében is. Ezalatt megszámlálhatatlan benyomás ért bennünket, együtt lélegeztünk a piaccal, és bizony sokszor sóhajtoztunk, de előfordult az is, hogy fuldokoltunk. Azt felesleges lenne taglalni, mekkorát változott a világ 1991 óta, annak azonban szívből örülhetünk, hogy eredményes és eseménydús múltunkra támaszkodva egy pozitív jövőképpel állhatunk régi és új ügyfeleink elé. A folyamatos változások közepette a legnagyobb versenyt magunkkal vívjuk. Az üzletmenet és minőség tekintetében kitűzött céljaink

Oláh Miklós

elérésében nagy összhangra van szükségünk. A generációváltás minden családi vállalkozás életében kényes időszak, de nálunk ez egy lassú folyamat, ami már megkezdődött az elmúlt tíz évben, és eltart még egy ideig. Dániel és Péter gyakorlatilag együtt nőtt fel a nyomdával, ami nagy befolyással volt életútjukra, magától értetődő volt az apai példát követni. Stratégiánk középpontjában függetlenségünk és szakértelmünk áll. Nagy hangsúlyt helyezünk a hosszú távú partnerkapcsolatokra, vevői és szállítói oldalon egyaránt” – tudtuk meg Oláh Miklóstól.

Farkasházy Tivadar, Oláh Péter, Oláh Miklós, Oláh Dániel

48

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

TÉNYEK DIÓHÉJBAN  1991 – Oláh Nyomda és Kiadó Bt. megalakulása.  1994

– Első saját tulajdonú telephely a Csepel Művek területén.  1995 – Az első tekercsnyomó gép megvásárlása – Polygraph RO72.  1996 – Tankönyvpiaci megrendelések, újabb Polygraph RO72, jó állapotú 4+4 színes coldset tekercsnyomó gép üzembe állítása.  2000 – A nyomda folyamatosan prosperáló stabil vállalkozássá alakult.  2001 – Az Oláh Nyomda belépett a Rotoman 35-ös gépével a heatset piacra.  2003 – Hetilapok piacára is dolgozik a Heidelberg WEB 16 Heatset, Heidelber SM74 B2 5 színes gépeivel, ugyanakkor a coldset-kapacitás is bővült egy 5 papírpályás 1+1 színes Rockwell Goss Supergazette berendezéssel.  2004 – A géppark két Müller Martini irkafűző sorral és egy nagy teljesítményű papírhulladék-elszívó és -bálázó berendezéssel gyarapodott.  2006 – Már 124 fő dolgozik az Oláh Nyomdában, 1,3 milliárd forintos nettó bevételt termelve.  2009 – A dolgozói létszám 96 főre csökkent, ugyanakkor a veszteség meghaladta az 55 millió forintot, de még ebben az évben bővült a

géppark Heidelberg Web 8 berendezéssel, ami számos új piacot nyitott a nyomda számára.  2011-ben hónapról hónapra küzdelemmel átvészelte a nyomda a legnehezebb időszakot.  2012 – Megjelentek az exportmegrendelések.  2013 – KBA C215-ös nyomógéppel a korábbi névleges kapacitását megtriplázta a nyomda.  2014 – Kötészeti fejlesztések sora: Müller Martini Prima 6+1 állomásos irkafűző gépsorhoz csatlakozva egy Müller Martini Onyx 6 állomásos mellékletbehúzó és egy Müller Martini Choiba egyedi tasakoló és Leibinger Jet inkjet címkéző egység.  2015 – Gépbeszerzés és az üzemi terület fejlesztése egyszerre zajlik: Rotoman N és építkezés egy időben. A megrendelések exporthányada eléri a 10%-ot.  2016 – Rotoman N március óta termel, újabb beruházás a formakészítés és a kötészet területén: Heidelberg Suprasetter automata CtP és még egy Müller Martini Presto 6+1 állomásos irkafűző, háromkéses vágóegységgel és criss/ cross kirakóval, elszívó rendszer és tömörítő konténer, valamint számos egyéb kiegészítő berendezés, elektromos targoncák és Robo Pack raklapcsomagoló gép is.

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

49

Országos Széchényi Könyvtár B U DA P E S T, 2016 . M Á J US 18 . – J Ú N I US 9. Faludi Viktória

A Magyar Grafika 60 éves jubileumát ünneplő vándorkiállítás ötödik állomása Budapest volt. Az Országos Széchényi Könyvtárban nyílt kiállításon a Magyar Grafika 1957-től napjainkig megjelent borítóit láthatták az érdeklődők. A szakmai időutazás a múlt század közepétől máig megjelent fedlapjainkkal valósult meg. A Kiállítást Maczó Péter DLA nyitotta, majd az esemény fénypontja, Elier Emil kollégánk „Magyar Grafika Aranytoll”-elismerésének átadása volt. Erről bővebben a következő oldalon olvashatnak. A kiállítást kísérő szakmai programban V. Ecsedy Judit: Tipográfus és művész – arcképek a hazai nyomdászattörténetből című előadása, majd Szendrei-Nagy Szabolcs X, Y és Z generáció kommunikációját és a nyomdaipar crossmedia megoldásait bemutató prezentációja tette a szakmai programot érdekesebbé. Az előadások után üdítő színfolt volt a résztvevők számára Gacsályi Anikó „office” jóga gyakorlataival felfrissülni. V. Ecsedy Judit prezentációjának szerkesztett változata lapunk 52–57. oldalán olvasható, Szendrei-Nagy Szabolcs előadását már olvashatták hasábjainkon a 2016/2. szám 8–10. oldalán. https://goo.gl/1RtpYH

50

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Eiler Emil A M AG YA R G R A FI K A A R A N Y TO L L- D Í J A S SZ E R ZŐ J E Faludi Viktória

Május 18-án az Országos Széchényi Könyvtárban megnyílt jubileumi kiállításunkon a Magyar Grafika legrégebbi és egyben legtermékenyebb újságírója, szerkesztőbizottsági tagja, Eiler Emil szaklapunk Aranytoll-díját vehette át. A szakmai kultúra terjesztésének oszlopos tagja Eliler Emil, aki több. mint fél évszázada publikál szakmai cikkeket lapunkban. Minden új iránt szenvedélyesen érdeklődő, a szakmai fejlődés, kutatás elkötelezett alakja. Hajdan, amikor még létezett a Technológiai Fejlesztési Laboratórium, mint vezető és a szakmai továbbképzésért felelős személy számos kutatási program és persze a diplomázó mérnökök mentora volt. Új eljárások kifejlesztése, a csúcstechnológia gyakorlatba ültetése hétköznapi feladatnak számított Eiler Emil praxisában. Ő honosította meg a nyomdaiparban és a papíriparban a pásztázó elektronmikroszkópos anyagvizsgálatokat. Ezek jelentős részéről olyan sztereofelvételek készülAmikre nagyon büszke vagyok, és amelyek a hazai nyomdaiparban korszakváltást jelentettek, azok a következők:  A hazai ofszetesítés elengedhetetlen feltételéül szolgáló előérzékenyített ofszet lemez gyártó kapacitás létrehozása a Reálpressben.  A Berlini fal összeomlása után javaslatomra New Brunswick-ben (USA) egy műszaki-tudományos és kereskedelmi hírszerző/hírértékesítő vállalat létesült Fénysugár, Kelet-Európai Műveletek (Ray, East European Operations Ltd.) néven. Profilja az USA és a volt szocialista államok vállalatai, kutató és kereskedelmi szervei közötti közvetlen kapcsolat és szervezett többoldalú információcsere, a kölcsönös előnyök, kiemelten piacszerzési célból. Az amerikai cég igazgatójának engem neveztek ki.  Konfekcionált nyomdaipari és fényképészeti vegyszergyártás és -ellátás hazai megszervezése.  Általam írott ismertebb hazai könyveim: Fényképészeti és nyomdaipari vegyszerismeret. Sztereo fényképezés. A Magyar Grafika mellékleteként: Színkezelés (Color Management), angol–magyar kézi szakszótár.

tek, amelyek szakcikkek kiváló illusztrációjaként szolgáltak. Laboratóriumában nemcsak a nyomdász és papíros tárgyú kutatásokhoz, hanem igazságügyi szakértői vizsgálatokhoz is igénybe vették szaktudását. Ma is folyamatosan figyelemmel kíséri a technika újdonságait, nemzetközi kapcsolatrendszere révén a legfrissebb hírekkel és információkkal látja el a nyomdaipar meghatározó szaklapja – a Magyar Grafika – olvasóit. Mindezek mellett türelemmel és szeretettel segíti a pályakezdők és kollégái munkáját, szereti megosztani, továbbadni tudását. A digitális technológiára való áttérésben első pillanattól partner volt, sőt az idősebb kollégák közül sokan segítségével tértek át a korszerűbb adatátvitelre. Eiler Emil túl a nyolcvanon is páratlan munkabírással, lelkesedéssel, szívvel-lélekkel dolgozik lapunk létrehozásán, színvonalának folyamatos emelésén. Emil, Isten éltessen sokáig! M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

51

Arcképek a hazai nyomdászattörténetből V. Ecsedy Judit

Ebben a vázlatos áttekintésben a hazai nyomdászattörténet emlékeiről lesz szó, méghozzá négy olyan tipográfus személyén keresztül, akik nemcsak nyomdászként tevékenykedtek, hanem a rokon művészetek terén is maradandót alkottak. – Arcképről csak átvitt értelemben beszélek, mert hiteles portréja még a legnevezetesebbnek, Tótfalusi Kis Miklósnak sem maradt fenn.

gén maga fogott bele a magyar nyelvű Biblia kinyomtatásába. A Biblia 1686-ra elkészült (ez a Károli-Biblia 1645. évi amszterdami kiadásának javított változata volt), 3500 példányban, majd a következő években külön „kisded” formában a Zsoltárokat és külön az Újszövetséget is közel 4500 példányban. Tótfalusi Biblia-kiadása máig az egyik legszebb magyar könyv. Saját metszésű betűivel nyomtatta, a díszek nem a sajátjai.

De életükről, pályájukról elég sokat tudunk. A legkorábbi még a 17. század derekán született, a legkésőbbi pedig már a 19. század elején halt meg. Egymást követő generációkban éltek, életútjuk nem találkozott egymással. Elvileg a két utolsó, Kapronczai Nyerges Ádám és Falka Sámuel találkozhattak volna Erdélyben az 1780as években, amikor Kapronczai már visszatért Bécsből, Falka pedig még bécsi tanulmányútja előtt volt, de találkozásukról nem tudunk. TÓTFALUSI (MISZTÓTFALUSI) KIS MIKLÓS (1650 –1702) Iskoláit szülőfalujában kezdte, 1662-től Nagybányán, 1666-tól pedig Nagyenyeden a református kollégiumban folytatta. 1677-ben lektornak ment Fogarasra; innen három év múlva ismereteinek gyarapítása és egy új Biblia nyomásának felügyelete céljából külföldre ment. Csatlakozott egy erdélyi küldöttséghez, és Amszterdamban telepedett le. Itt azonban teológiai tanulmányainak folytatása helyett a könyvnyomtatás mesterségét kezdte tanulni, melyet művészetté fejlesztve sajátított el.1 Bár tervbe volt vége egy új református Bibliakiadás, amely a Németalföldön jelent volna meg, Tótfalusi az erdélyi református egyház ellentmondó üzenetei után inkább saját költsé-

Tótfalusi Kis Miklós grúz mintalapjának részlete (1686 körül)

A Blaeu-nyomdában betűmetszéssel és betűöntéssel foglalkozva még három évet töltött Amszterdamban. Életművének része a – félreértés folytán – Janson néven ma is ismert betűtípus, amely valójában az ő amszterdami betűöröksége. Németalföld ekkor a könyvnyomtatás fellegvára volt, amellett a mai Hollandia lakosai többségükben protestánsok voltak, akárcsak akkoriban Magyarországon és Erdélyben, ezért a protestáns ifjak számára természetesen adódó külföldi úti cél volt. Tótfalusi Amszterdamban

1 Tótfalusi életével és munkásságával foglalkozó alapvető monográfia Jakó Zsigmond (összeáll.): Erdélyi féniks. (Bukarest, 1974) és Haiman György: Tótfalusi Kis Miklós a betűművész és tipográfus. Bp. 1972.

52

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

olyan magas színvonalon sajátította el nemcsak a könyvnyomtatás, hanem az ezzel rokon ismereteket is, mint betűöntés, és főleg betűmetszés, hogy számos megbízást kapott. Éveken keresztül betűmetszői művészetéből tudott élni, sőt saját költségéből fedezni tudta a Biblia-kiadásokat. Tótfalusi az átmeneti (tudniillik a barokk stílusba való átmeneti) vagy más néven hollandiai típusú betű megalkotója, akinek különleges érdeme – Haiman György méltatása szerint –, hogy a betűfokozatok teljes skáláját ugyanabban a következetes stílusban tudta megvalósítani, antikva és kurzív párjaikkal együtt. Mindez szépen megmutatkozik magyar betűmetszőtől származó legkorábbi betű mintalapján, amely szerencsés véletlennek köszönhetően egyetlen példányban az Országos Levéltár egy családi hagyatékában fennmaradt. Csak az 1980-as években találta meg egy magyar kutató az amszterdami Egyetem levéltárában Tótfalusi grúz betűinek ugyancsak egyetlen példányban fennmaradt eredeti példányát. Helyi megrendeléseket követően megbízásokat kapott Lengyelországból, Németországból és Svédországból, Angliából, dolgozott a grúz fejedelemnek. Emellett Cosimo de’ Medici toszkánai hercegnek, a Vatikánnak, a bécsi jezsuitáknak, örményeknek, kínaiaknak is. Életművének része az Antikva, latin betűin kívül, amit róla neveztek el, megbízást kapott egyéb betűtípusok metszésére is. Tervezett héber, görög és örmény betűket, és elkészítette az első grúz nyomtatott ábécét. 1689 őszén visszaindult hazájába. 1690-ben megtelepedett Kolozsvárott, ahol rábízták a Református Egyház nyomdájának vezetését. Ezt a hivatalt haláláig, 1702-ig viselte. Mint a református egyház nyomdáinak kezelője, sokat fáradozott a latin iskolai tanítási nyelvnek magyarra való fölcserélésén, amivel, és Apologia Bibliorum című művével maga ellen zúdította a református papság és a professzorok nagyobb részét. Mivel a Bibliában helyesírási és egyéb kisebb javításokat végzett, azzal vádolták, hogy annak a szövegét meghamisította. A folytonos vádaskodások 1698-ban Mentség című könyve megírására késztették, azonban még ebben az évben a zsinat elé idézték, mely arra kényszerítette őt, hogy Apologiáját és Mentségét vissza-

vonja. Csaknem száz nyomtatványa közt az ő nevéhez fűződik az első magyar nyomtatott szakácskönyv kiadása, amiben 213 recept van. Kortársa Pápai Páriz Ferenc versben búcsúztatta, és ő adta neki az Erdélyi Féniks nevet. PÁLDI SZÉKELY IST VÁN (1717–1769) Hollandia volt az úti célja Páldi Székely Istvánnak is. Az ugyancsak erdélyi születésű ifjút – aki 15 évvel Tótfalusi halála után született – az erdélyi református egyház főtanácsa 1741 őszén 400 forint segéllyel Leidenbe küldte a nyomdászat megtanulására, de ott nemcsak a nyomdászatot, hanem a rajzolást, fába és rézbe metszést is elsajátította. Kint létét és tanulmányait Bánffy Farkas református főgondnok és Teleki Ádám támogatta. Korai munkáját, Ádám és Éva esetét ábrázoló metszetét elküldte Bánffynak, Teleki Ádám tábornoknak pedig 1745-ben köszönőlevelét, amely réztáblára metszett betűkkel volt nyomtatva. Korábban is ismert volt, hogy leideni tanulmányait 1751-ben már Utrechtben folytatta, újabban előkerült adatok azonban arról tanúskodnak, hogy Páldi Székely már 1747–1748-ban is Utrechtben lehetetett. Sikerült ugyanis szignóját megtalálni két, ezekből az évekből származó és két különböző utrechti nyomdában megjelent könyv címlapján. Vagyis nemcsak az erdélyi jóakaróitól kapott támogatásból élt, hanem már rézmetszőként is meg tudta keresni kenyerét.2 Úgy látszik, hogy 1752 nyarán már visszatért Erdélybe. Amikor a kolozsvári református kollégium nyomdája önállósult, ő lett első nyomdavezetője. Páldi Székely István életéről sokat megtudunk a halála és temetése alkalmából készült prédikációkból, de sajnos egyelőre nem sikerült azonosítani egyetlen, hazaérkezése után itthon készített rézmetszetét sem. Pedig a nyomdászaton kívül köztudott volt róla, hogy festéssel, rajzolással, fába és rézbe metszéssel foglalkozott. Betűmetsző képességét a kollégiumi nyomdában is és a balázsfalvi görög katolikus nyomda számára készített betűsorozatokban is kamatoztatta.3 Tótfalusi után ő volt a legtanultabb nyomdász, aki elődjének példáját tudatosan követte. Páldi Istvánt jóakarói, pártfogói – különösen hazatérése után, mielőtt még a kolozsvári nyomdában elfoglalhatta volna helyét – különféle

2 Kelemen Lajos: Páldi István rézmetsző. In: Művészet IX. évf. 1910. 79–96. és Ferenczi Zoltán: Páldi István nyomdász levele br. Wesselényi Ferenc nagyenyedi főiskolai gondnokhoz Leydenből 1747. febr. 26. In: Magyar könyvszemle 1903. 95–96.

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

53

szek egy része tőle származik. Minthogy egyik sem szignált, biztosak nem lehetünk benne, de bizonyos stílusbeli azonosságok alapján néhányat nagy biztonsággal személyéhez kötünk. Így például az a díszes fejléc, amelyen a kolozsvári református kollégium épületének hiteles ábrázolása látható. Valójában a fejléc egy részletéről van szó. Az épület képe egy lendületes díszekkel közrefogott emblémában van elrejtve, középen a Farkas utcai templom és közvetlenül mellette a régi református kollégium egyemeletes épülete, jobbra kissé lejjebb feltehetően a nyomda épülete.4 Ő lehetett a metszője egy lakodalmi vers fametszetes díszének is, amely Wesselényi Farkas és Bethlen Julianna házassága alkalmával készült. A fametszeten két nőalak koszorút tart a máglyán égő szív fölé, a nőalakok a Wesselényi és a bethleni Bethlen címert tartják, az égő máglya mellett nyilazó puttó.5 A temetése alkalmából elmondott prédikációk elismeréssel szólnak sokoldalú tudásáról: „…Minthogy pedig … hívta ötet Isten ama nemes mesterségre, a Typographiára, … minden igyekezetét fordítá a betű metszésre, öntésre, készítésre és a könyv nyomtatás minden mesterségének ki-tanulására. … Ama minden nemes tudományoknak és mesterségeknek híres műhelyében, Belgiumban, holott Leidában és Ultrajectumban 10 esztendők alatt a Typographiára és ahoz meg-kívántató minden mesterségekre, sőt Musikára, Picturára, Tüzi mesterségre és egyéb nemes tudományokra is szépen magát elkészíté, és … hogy magyar nemzetének szolgálhatna … az vala legföbb célja, hogy a Typographiában bePáldi Székely István metszete a kolozsvári Farkas tű, metszésben és egyebekben, ama minden diutcai templommal, a református kollégium épülecséretet érdemlett, de eléggé meg-nem becsültetével és jobbra feltehetően a nyomdaépület egykorú tett halhatatlan emlékezetű férjiunak, néhai M. ábrázolásával (1768) Tótfalusi Kis Miklós Uramnak példáját ö is követMinthogy méltatói többször említik, hogy fá- hesse, és ennek kívánatos emlékezetét e hazában ból is faragott „míveket”, feltételezhetjük, hogy meg-elevenithesse.”6 – Ebből az is látszik, hogy az 1755 utáni kolozsvári könyvekben, az általa már egy emberöltővel Tótfalusi halála után, őt nyomtatott könyvekben feltűnő fametszetes dí- minden nyomdász példaképének tekintették.

megbízásokkal látták el, amelyek valóban sokoldalúságát bizonyítják. Gróf Teleki Ádám meghívta magához Kendilónára, pontosan nem tudni, hogy ott milyen munkákat bízott rá, de többek között aranytartalmú kőzetekről adott felvilágosítást a grófnak. Míg 1755. február 15-én átvehette a kolozsvári református kollégium nyomdáját, addig címereket festett, egy kertet készített gróf Kemény Lászlónak, tűzijátékot készített ifj. Teleki Ádám lakodalmára – ugyanis Hollandiában a „tűzi mesterséget” is kitanulta. Feltehetően a hagyományos erdélyi temetési és lakodalmi pompához is hozzájárult akár fémmunkákkal, akár ravatalcímerek festésével. Ezeknek a munkáinak mára csak emléke maradt meg. Grafikai alkotásai azonban nem mentek teljesen veszendőbe.

3 Jakó Zsigmond: A balázsfalvi nyomda kezdetei. In: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest 1976, 252–257. 4 Herepei János: Scholabeli állapotok Apáczai Kolozsvárra jövetele előtt. In: Erdélyi Múzeum 1943. 352. és 355. 5 Amor juvenalis (Kolozsvár 1766) 6 A halála alkalmából kinyomtatott temetési beszédek: Intze Mihály: Világi keserves bujdosásának utána menyei örömet és nyugodalmat nyert köz jóra született férjfiu, néhai tiszteletes, nemzetes Páldi Székely István uram a hazánknak egyik hires mechanucussa… (Kolozsvár 1769) és Verestói György: Isten akaratjában mindenkor megnyugodott és életében tellyes bizodalmát Istenében vetett … Páldi Székely István Uram, a Nemes Kolosvári Reform. Collegiumnak…typographussa (Kolozsvár 1769)

54

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

K APRONCZ AI NYERGES ÁDÁM (174 4 –1786) Éppen Páldi Székely halála évében, nagyenyedi tanulmányai után, 1769. január 7-én folyamodott segélyért Kapronczai Ádám (1744–1786) a református főtanácshoz, tanulmányai céljából. A református főtanács engedélyt adott arra, hogy gyűjtést rendezzen, ennek révén 350 forintot sikerült szereznie. Ebből az összegből tartotta el magát azok alatt az évek alatt, míg Kolozsvárott nyomdászinasként élt. Majd 1771-ben elhagyta Erdélyt, hogy tanulmányait Bécsben folytassa, ahol Josef Lorenz Kurzböcknek lett segédje. Rendkívüli választás volt ez Kapronczai részéről, hiszen elődei, amint láttuk, mind a protestáns Németalföldön tökéletesítették tudásukat. Kapronczai a kétségtelenül közelebbi Bécset választotta, ahol Kurzböck személyében az egyik legjelesebb nyomdász és az egyik leggazdagabban felszerelt tipográfia alkalmazottja lett. Kurzböck ekkor már 15 sajtóval dolgozott. Később a „tsászári és királyi napkeleti nyelvek nyomtatója” lett. Héber, illir, orosz, görög és különböző keleti nyelvű kiadványok készültek műhelyében. Ez igen nagy jelentőségű volt Kapronczai fejlődése szempontjából, így nemcsak a nyomtatást, hanem a betűmetszést és -öntést is elsajátíthatta nála.7 A Bécsben 1776-ban megjelent, az osztrák művelt világról szóló könyv szerzője8 megemlíti, hogy Kurzböck saját költségén kitanított a betűöntésre és betűmetszésre egy ügyes erdélyi születésű, bizonyos Adam Kapronczait, aki nemzetünknek már régóta tisztességet szerzett volna, ha egy kizárólagos privilégium nem állna útjában, hogy képességeit megmutassa. (Feltehetően Trattnernek akkor még érvényben lévő betűöntési és -metszési privilégiumáról lehet szó.) Négy évvel később Ráth Mátyás, a Magyar Hirmondó szerkesztője ezt írta: „Ama hazája díszére élt néhai Tótfalusi Kis Miklós híres betű metszőnek és öntőnek halála utánn, az az 1702dik esztendötöl fogva nem találkozott Hazánk fiai között senki, aki annak nyomdokiba lépett volna. Hanem e mostan mulandó tíz esztendőnek forgásában támasztott a jó szerentse viszont nem-

zetünkből egyet, kivel ezenn tul más nemzetek elött méltán ditsekedhetünk, hogy a betű metszésnek, öntésnek és nyomtatásnak ditsö mesterségére nézve sem náloknál alábbvalók…Úgy hallani” – fűzte hozzá – „hogy vissza fog rövid nap Erdélybe hazájába menni. Mellynek nem tsak betüsletére, hanem nagy nyereségére is lehet.”

A Kapronczai által metszett cirill betűk a Kurzböck-nyomda mintakönyvében (Bécs, 1774)

Hogy milyen kiváló szakember vált belőle, azt 1774-ben kibocsátott betűmintakönyve bizonyítja.9 A betűmintakönyvben a különböző antikva és kurzív típusokon kívül arab, török, perzsa, görög, héber, cirill típusok is szerepelnek. Dicsérő szavakkal emlékezett meg a betűmintakönyvről Bél Mátyás is: „A szemem elött levö remek munka … eléggé mutatja, mit lehessen a két hazának utóbb tőle reménylenie. Az Arab és Örmény betük mások felett igen gyönyörüek, az Anglusoktól és Hollándusoktól metszettek ugyan nem különbek azoknál, sőt annyiban alább valók is, hogy nem szerkeztethetnek úgy edj-más mellé, mint Kapronczai Uramnak Arab betüi, mellyek-is mint-edj folyvást és edj-huzomban írottaknak láttatnak. Már pedig ez különös szépségnek tartatik az Arab, Török és Persa nyomtatásban.” Nemcsak Bécsben ért el sikereket, dolgozott Triesztben is. Mária Terézia őt bízta meg az ottani örmény nyomda ügyének rendezésével. Sajnos ottani munkásságáról közelebbit nem tudunk. 1780-ban meghívták a kolozsvári református kollégium nyomdájának főfaktori állására. A kollégiumi nyomda fennmaradt 1805. évi leltárában Pálditól származó „betűstempelek”, az-

7 Pálvölgyi Endre: Kapronczai Nyerges Ádám. In: Magyar Grafika 1960. 4. sz. 295–297. 8 De Luca: Das gelehrte Österreich. (Wien 1776, von Ghelen), 285. l. 9 Characterum typographici, quas e clementissima … typographica … praeparavit Adamus Kapronczai Transilvano Hungarus (Viennae 1774)

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

55

az patricák egész sorát említik, köztük egzotikus, görög, héber, örmény betűket is. 1780 és 1784 között működött a kolozsvári nyomdában. A Kapronczai nevével jelzett kiadványok nagyon ritkák, de a korszak kolozsvári nyomtatványain meglátszik a kitűnő nyomdász ízlése. Mostanáig a könyvészet csak két, nevével jelzett kiadványról tudott, legújabban ezek száma egy harmadikkal gyarapodott, Kendeffi Elek 1783-ból való halotti kártájával, amelyen Kapronczai neve szerepel. Ez a nyomdai bravúrnak számító, több mint másfél méter hosszú, díszes nyomtatvány a halott emlékére írt latin verseket tartalmaz, és a korabeli erdélyi szokásoknak megfelelően része volt a temetési szertartásnak. Kapronczai egyébként nem annyira kolozsvári nyomdászként, hanem mint az első marosvásárhelyi nyomda alapítójaként írta be nevét a magyar művelődéstörténetbe, annak ellenére, hogy korai halála miatt ő maga csak rövid ideig állt a nyomda élén. Külön érdekesség, hogy már az 1700-as évek derekától nemcsak az erdélyi nyomdászoknak, hanem a pozsonyi Ráth Mátyás számára is Tótfalusi Kis Miklós volt a könyvnyomtatás és betűmetszés legmagasabb színvonalát képviselő mérce. BIKFALVI FALK A SÁMUEL (1766 –1826) Fogarason született, a szebeni rajziskola tehetséges növendékeként tanárai felfigyeltek rá, és beajánlották gróf Teleki Sámuelhez, akinek pártfogásával 1791-ben Bécsbe utazott. Az erdélyi református konzistorium is segítette, évi 100 forint ösztöndíjat kapott. Jóakarói Bécsben az erdélyi kancellárián is beajánlották, hogy az erdélyi tehetséges ifjakat segítő alapítványból részesülhessen, ez azonban nem sikerült, mert éppen nem volt üresedés. Megérkezésekor először Mannsfeldhez, a nagyhírű rézmetsző és nyomdatulajdonoshoz ajánlkozott, itt azonban visszautasításra talált. Ekkor iratkozott be a bécsi képzőművészeti akadémiára, ahol rajzot és rézmetszést tanítottak. Ő még emellett magánúton a betűmetszést

a cs.kir pénzverdében sajátította el. Már két év múlva szorgalma és tehetsége elnyerte jutalmát, mert megbízásokat kapott, és 1795-ben az akadémián jutalomban részesítették. E sikernek köszönhette, hogy gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár marosvásárhelyi könyvtárának nyomtatott katalógusának betűit, amely a bécsi Baumeister nyomdában készült, az ő betűivel nyomtatták ki. (1796) Ez az első nagyszabású munkája.10 Első betűmintáit egy holland betűmintakönyvből merítette, amelyet Pethe Ferenc, az Utrechtben járt magyar tudós és könyvkiadó hozott magával, és adta kölcsön számára. Már Bécsben nagy ismertségre tett szert,11ezért is kaphatott megbízást az udvartól az egyetemi ny-i munkára, 800 rhénes forint fizetéssel. Bécsben kísérletezett a sztereotípiával. 1798ban keltettek a bécsi kiadók és nyomdászok között nagy feltűnést a sztereotípia feltalálásának hírei. Bécsben ugyanis ebben az évben ismerték meg a jóval előbb megjelent párizsi sztereotip kiadványok néhány példányát. Párizsban ekkoriban Firmin Didot kísérletezett a sztereotípiával 1795-től kezdve. Az első sztereotip nyomású művet Görög Demeter mutatta meg Falka Sámuelnek, és hamarosan maga is próbálkozni kezdett az eljárással.12 Erre vall kortársainak megjegyzése, hogy „Falka Sámuel egy a stereotypus feltalálóji közül”.13 Már három héttel ugyanis a párizsi nyomtatvány megtekintése után ő is sztereotip táblákkal állt elő. Még Budára való elindulása előtt a királynál találmányát szabadalmaztatni akarta, de a bécsi rendőrség kérelmét gyanúsnak találta, mert félt a francia áramlatok terjedésétől. Falkának e gyanú sok kellemetlenséget szerzett. A bécsi rendőrség végre is átlátta tévedését, de a szabadalmát találmányára nem kapta meg. A gyakorlatban azonban továbbra is foglalkoztatta az eljárás. Sztereotip táblát készített József nádor első felesége, az orosz Alexandra Pawlowna számára (egy német nyelvű üdvözlővers lenyomata), aki azt igen hálásan fogadta.

10 A katalógus címe: Bibliothecae Samuelis R. J. Com. Teleki de Szék, Pars prima Viennae Excud. Markid. Pulio. Typis per Sam. Falka Bikfalvensem Transilvanum sculptis in Typographeo Baumeister. 1796. 11 Munkásságáról hírt adott a Magyar Mercurius 1793. II. 49., 770. lap, a Magyar Kurir 1798. II. 128. l., továbbá a Magyar Hirmondó 1800 I. 674. lap, II. 161. lap, 1801. I. 521–522. l.. Említi Falkát Kazinczy Ferenc is, lásd levelezése. X. köt. 9–10. l. 12 Mint a sztereotípiával foglalkozók mindegyike, Falka Sámuel is azért találta kipróbálásra érdemesnek ezt az eljárást, mert így elkerülhetők voltak azok a szedés és nyomtatás közben keletkező hibák, amelyek a betűk elmozdulásából adódtak. Az egybeöntött táblákról mindig azonos nyomat készült. 13 Tudományos Gyűjtemény 1817. II. 154.

56

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Falka Sámuel Alexandra Pawlowna számára, sztereotípiával készült nyomtatványának impresszuma (1798)

1798-ben Bécsben kapta az ajánlatot a budai Egyetemi nyomda betűöntödéjének vezetésére. Ez az ország legnagyobb nyomdája volt. Az Egyetemi nyomda már nagyszombati működésekor is jelentős betűöntödét működtetett, de a Budára áthelyezett nyomda megnövekedett forgalma megkövetelte az öntöde bővítését, korszerűsítését. Ez képezte Falka egyik fő tevékenységét. Másik lényeges munkája a betűcsaládok felfrissítése, újak vésése. A más nemzetiségű területek tankönyvvel ellátása az idegen betűk tömeges használatát igényelte, amelyekkel a nyomda már korábban is rendelkezett, de ezeket is le kellett cserélni. A betűkészítés minden munkafolyamatát ismerte, a véséstől a betűöntésig. A műhelyből szebbnél szebb betűtípusok kerültek ki, amelyek jelentős jövedelmet jelentettek a nyomdának. A görög és cirill betűket is ő metszette, de fennmaradt az a mintalapja is, amely a kézírásos német (gót) betűket mutatja be. Rézmetszői munkásságának emléke néhány portré, de korán felismerte, hogy az ő igazi területe, ahol olyan művészi alkotásokra képes, mint kortársai közül szinte senki, a betűművészet. Falka működése az Egyetemi nyomdában korántsem volt felhőtlen, bár munkája minőségével elégedettek voltak, de szorgalmával és az elkészített típusok mennyiségével már nem.

Falka Sámuel által metszett iniciálék a budai Egyetemi nyomda mintakönyvéből

Szerződése értemében tanoncokat is kellett nevelnie, ebben a feladatában azonban nem felelt meg a nyomdavezetőség elvárásainak, például 1811-ben tanítványai mind megszöktek tőle. Különösen nagy hatással volt rá a francia Didot és az olasz Bodoni, a két neves európai mestertől ösztönözve tervezte és metszette betűit, amelyek technikai és művészi szempontból is kimagaslóak voltak. Betűin kívül hangjegyeket, sordíszeket, iniciálékat, könyvdíszeket is metszett, elegáns, klasszicista stílusban. Munkája a legkényesebb ízlésnek is megfelelt. Kazinczy Ferenc finom ízlését azonnal megragadta könyveinek korszerű szépsége, sőt közvetlen együttműködésre törekedett vele, és barátait is arra bíztatta, hogy vele dolgoztassanak. 1824-ben, Falka munkássága idején jelent meg az Egyetemi nyomda nagyszabású betű- és díszmintakönyve.14

14 Az Egyetemi nyomda mintakönyve: Proben aus der Schriftgiesserey der königl. Ungarischen Universitäts-Buchdruckerey (Ofen 1824) és Verzierungen in Abgüssen für die Pressen der königl. Ungarischen Universitäts-Buchdruckerey (Ofen 1824).

Csatlakozzon a Magyar Grafika zárt FB „Nyomdamúzeum” csoportjához! Itt sok más szakmatörténeti érdekesség mellett megtekintheti a drupán kiállító lipcsei és mainzi nyomdamúzeumok tárlatát. Ezzel a kis összeállítással szeretnénk kedveskedni a nyomdászattörténet rajongóinak. https://goo.gl/FipuHP

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

57

Százhetvenöt éves a kecskeméti nyomdászat! Faludi Viktória

A Magyar Grafika hatvanéves jubileumát ünneplő vándorkiállítás hatodik állomása Kecskemét. A Bozsó Gyűjteményben bemutatott kiállításon a Magyar Grafika 1957-től napjainkig megjelent borítóit bemutató tárlata időutazásra hívja a látogatókat a múlt század közepétől máig. Nemcsak szaklapunk, de a grafikai ipar fejlődése, változása figyelemmel kísérhető a tipográfiától a nyomdatechnikáig. A kecskeméti nyomdászat 175. évfordulójára rendezett ünnepségen Fábián Endre, a PNYME

elnöke és Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere megkoszorúzta a Szilády Károly munkásságának emléket állító táblát a főtéren, majd az ünnepség a Bozsó Gyűjteményben folytatódott Fábián Endre köszöntőjével és Székelyné Kőrösi Ilona történész előadásával. Itt nemcsak Szilády Károly munkásságáról kaptunk képet, hanem az érdekes történetekben, melyek levéltári kutatásokból merített információkon alapulva megelevenítették a korabeli Kecskemét

polgárainak életét, az 1800-as évek hangulatát. Az elhangzott élvezetes prezentáció szerkesztett változata lapunk 61–64. oldalán olvasható. A nap fénypontja a Szilády-díj átadása volt. Az elismerést idén Kis Árpád úr vehette át. A díjazottal készült interjúnk, amihez videómelléklet is tartozik, az 59–60. oldalon található. Végül az érdeklődő vendégsereg megtekintette a lapunk borítóit bemutató kiállítást, és az 1800-as évek nyomdatechnikáját idézve a mondAt Nyomda által rendelkezésre bocsátott és az STI Petőfi Nyomda jóvoltából Kecskeméten vendégeskedő Gutenberg-présen nyomtathattak a vállalkozó szelleműek. Az ünnepség képes beszámolója: https://goo.gl/thswhQ

58

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

2016 Szilády-díjasa: Kis Árpád Faludi Viktória

Az STI Petőfi Nyomda által felajánlott Szilády-díjat – a kecskeméti nyomdászok legnagyobb szakmai elismerését – Fábián Endre ügyvezető igazgató adta át Kis Árpád úrnak, a kecskeméti nyomdaipar prominens képviselőjének Kecskeméten, a Bozsó Gyűjteményben 2016. június 14-én, a 175 éves kecskeméti nyomdászat évfordulója és a Magyar Grafika jubileumi vándorkiállításának megnyitó ünnepségén. Hogyan lett nyomdász Kis Árpád úr? Iskolás koromban sokat olvastam, ám fogalmam sem volt arról, hogyan készül a könyv. A véletlennek köszönhető az, hogy a gimnáziumi érettségi után a gyomai Kner Nyomdába kerültem kéziszedő tanulónak. Az utcánkban lakott egy kedves szomszéd – Asztalos Lajos bácsi –, aki a helyi nyomdában a kötészet vezetője volt. Ő lelkesen beszélt nekem a nyomdászat szépségeiről, és megmutatta nekem a nyomdát. A szakmák közül a kéziszedés tetszett meg legjobban, így ezt kezdtem el tanulni. Gyomáról milyen szakmai útravalóval érkezett Kecskemétre? A gyomai Kner Nyomdában igen alapos szakmai tudást szereztem. A kéziszedés mellett megtanultam kalkulálni, programozni és elsajátítottam a gyártás-előkészítést is. Ezeken a rész szakterületeken többéves gyakorlatra tettem szert, valamint 1968-ban Budapesten nyomdaipari technikusi végzettséget szereztem. Családi körülmények miatt 1969. október 1-jén lettem a Bács-Kiskun megyei Nyomdaipari Vállalat (később Petőfi Nyomda) dolgozója.

volt könnyű feladat az irányítás. Három fő terület volt abban az időben: monószedés, linószedés és kéziszedés. Akkoriban minden terméket (könyv, folyóirat, napilap, prospektus, kereskedelmi és ügyviteli nyomtatványok) e három technológia egyikével gyártottuk. A napilapgyártás az ólomszedés idejében milyen kihívásokkal járt? A napilapot hat linószedő gépen szedtük. A gyártásra külön csoport volt szervezve, akik adjusztáltak, tördeltek és címeket szedtek. A legnagyobb gondot a megjelenési határidő betartása okozta, amelyre a lapzárta elhúzódása és az esetleges géphibák voltak negatív hatással.

Az irányítása alá tartozó szedőteremben hányan dolgoztak és főként milyen szedéseket állítottak elő akkoriban? Másfél évi gyártás-előkészítői munka után lettem a szedőterem vezetője. A szedőteremben 84 szakmunkás és 42 ipari tanuló dolgozott. Nem M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

59

évig voltam a vezetője. Magyarország legszebb túraútvonalait többször is bejártuk, a Magas Tátrába rendszeresen túráztunk, de eljutottunk Ausztriába is, ami abban az időben ritkaságnak számított. Munkám során kétszer kaptam „Kiváló dolgozó” kitüntetést, két ízben „A könnyűipar kiváló dolgozója” címet, és most a Szilády Károly-díjat.

Milyen főbb mérföldkövei voltak szakmai pályafutásának? A szedőterem vezetőjeként három és fél évet töltöttem el. Ez a korszak jelentette számomra a legnagyobb szakmai kihívást és a legtöbb sikerélményt. Erre az időszakra esett a szedőterem új nyomdába költöztetése, a nem szabvány szerinti betűmagasság normál méretre történő átállítása, mindezt folyamatos üzemelés mellett, továbbá az új Monophoto 600 fényszedő rendszer beüzemelése. 1975-től előbb termelési osztályvezető helyettes, majd termelési osztályvezető lettem a hagyományos profil területen. A Petőfi Nyomda csomagolóanyag-gyártása olyan jelentős mértékben fejlődött, hogy 1992-ben a hagyományos profil egy új nyomdába költözött. Ez a nyomdai részleg, annak ellenére, hogy a Petőfi Nyomdához tartozott, az alapító Szilády Károlyról lett elnevezve. Ennek a nyomdának voltam a vezetője egészen a nyugdíjba vonulásomig. Mire emlékszik vissza legszívesebben a petőfis évekből? Pályafutásom során sok szép szakmai élményem volt, elsősorban a könyvgyártás területén. Ha már az emlékeknél tartok, feltétlenül meg kell említenem azt, hogy a nyomda természetjáró szakosztályát én alapítottam, amelynek tizenöt

60

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Mit adna útravalóul a régi értékekből a mostani nyomdászgenerációnak? A jelen és a jövő nyomdászainak a következőket üzenem: A választott szakmát tökéletesen kell elsajátítani, a változásokra és az új dolgokra nyitottnak kell lenni. Szeretni kell a szakmát, és egy életen át kell tanulni, hogy az állandóan változó kihívásoknak meg tudjanak felelni. A munka mellett ne feledkezzenek meg az egészség megőrzéséről sem. Legyenek sokat a természetben, mozogjanak, sportoljanak, mert az gyógyító erővel bír. Mire a legbüszkébb? Három dologra vagyok a legbüszkébb: Az egyik, hogy a fiam is nyomdász lett, jelenleg a Petőfi Nyomdában az ofszetnyomtatás vezetője. A felesége szintén nyomdász, sőt az egyik vejem is a szakmában dolgozik, mint gépmester. A másik, hogy Fischer Tivadar – akivel egy fél életen át együtt túráztunk – vezetésével tovább működik a nyomdai természetjárás, most már kényelmesebb körülmények között. Végezetül arra, hogy a pályafutásom alatt kilenc főnököm volt, és azok mind megbíztak bennem. Támogattak az elképzeléseim megvalósításában, és a köszönetüket a munkámért többféle elismeréssel fejezték ki. Köszönjük a beszélgetést, ezúton is gratulálunk az elismeréshez!

Szilády Károly, a levélíró Székelyné Kőrösi Ilona

A kecskeméti nyomdászat története elválaszthatatlan Szilády Károly (1795–1871) nyomdász és nyomdatulajdonos munkásságától. 1841-ben komoly szakmai tapasztalatok birtokában és hosszú távra szóló elhatározással nyitotta meg nyomdáját az alföldi mezővárosban. Kapcsolatrendszere kiterjedt az egész Kárpát-medencére, szakmai elismertsége máig közismert.1 Az utókorra maradt nyomtatott kiadványok mellett Szilády Károly hagyatékának értékes és kevésbé ismert része a Conceptek (levélfogalmazványok) gyűjteménye. A kéziratok alapján megismerhető a kecskeméti évek hiteles korrajza és a nyomdász emberközeli portréja. A terjedelmesebb magánlevelek egyik központi témája a család és a rokonság. Az idősödő nyomdatulajdonos szeretettel és gondoskodásKatona József. Barabás Miklós litográfiája, 1856

Kereskedelmi reklám, 1859. A nyomtatvány szabásminta darabjaként maradt meg

sal küldte csomagjait, és írta leveleit távol levő fiainak, rokonainak és anyósának, akivel felesége korai halála után is tartotta a kapcsolatot.2 Írásai nyomán eleven képet kapunk a csomagokat szállító tyúkos kofákról, a város pesti házáról, a tavaszi pesti vásárról, amely találkozási alkalom volt a távol élő rokonok számára. Kecskemét történetének és művelődéstörténetének árnyaltabb megismeréséhez is hozzájárulnak a conceptek, amelyekben szó esik jelentős eseményekről, színházról, művészekről, híres emberek látogatásáról, a vasút építéséről és átadásáról, helyi intézményekről az iskoláktól a takarékpénztáron át a kaszinóig és a vendéglőkig, Bach-huszárokról, pandúrokról, betyárokról, aktuális hírekről, sőt még pletykákról is. A három évtized levéltermése bőséges információt hagyott az utókorra az utazás, közlekedés, árubeszerzés témakörében is; most ezekből mutatunk be néhány példát. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

61

és 1871 között a közlekedési viszonyokban óriási változások történtek, amint ez a levélfogalmazványokban is jól érzékelhető. Az „Édes Jó Anyámnak” megszólítású levelek Szilády anyósának szóltak, akit rendszeresen meg is látogatott Debrecenben. Mint az 1847. szeptember 18-ai fogalmazványban olvashatjuk, a hazautazás akkor még – igaz, kényelmes tempóban – három napig tartott. Debrecenből 11 órakor indulva, estére Madarasra ért útitársaival, ott megszálltak, hajnali 4 órától déli fél egyre Szolnokra értek, onnan ebéd után indultak a vaspályához, s fél háromtól fél négyig tartott az út Ceglédig. Innen Pestig abban az időben este 6 óráig tartott az út. Ez alkalommal Szilády Cegléden éjszakázott: „Én ugyan haza jöhettem volna Kecskemétre, mert Czegléd ide csak 3, legfölebb 3 ½ óra járás; de a czeglédi pap t. Szabó Károly úr meg tartóztatott, ’s csak a’ másnap 10 óra után indult gyorskocsik egyikén bocsátott útnak, ’s így Kedden egy órára itthon voltam.”3 Cegléd fontos csomópontnak számított, előfordult, hogy ide beszélt meg találkozót, pl. 1847 novemberében Szilády Lászlóval.4 Üzleti útjait, melyeket rendszeresen időzített, pl. a több napig tartó Nyomtatvány Ferenc József látogatásának emlékére

A 46 éves korában Kecskemétre került Szilády élete nagy utazásainak javán már túl volt. Bécsben tanult, s a kor szokásainak megfelelően tanulmányozta neves európai mesterek műhelyeit, később pedig munkája és családi körülményeinek alakulása szólította hol erre, hol arra. Elfoglalt, öregedő, felesége halála után magányos és időnként különféle nyavalyákkal bajlódó ember volt, különösen a fogalmazványok keletkezésének második felében. Hová és miért mozdult ki megszokott közegéből, milyen úti céljai voltak és milyen tapasztalatokat szerzett a korabeli közlekedési viszonyokról, az utazással összefüggő körülményekről? Alapvetően üzleti és rokonlátogatási céllal kelt útra. Kiadókkal, szerzőkkel, papírkereskedőkkel, könyvkötőkkel és könyvkereskedőkkel fenntartott üzleti kapcsolatai behálózták az országot, de leginkább Pesthez kötődött. Rokonai Pesten és környékén, Debrecenben és szerte az országban éltek. Két felnőtt fiának lakóhelyei – aktuális munkájuknak megfelelően – sűrűn változtak. Leggyakrabban a vásárok, a rokonlátogatások és jeles ünnepek adtak alkalmat az utazásra. 1841

62

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Szilády Károly unokáival. MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára

pesti Józsefnapi vásár idejére, rokonok, ismerősök meglátogatásával is összekötötte, mint 1848 januárjában is tervezte „Gedeon öcsémnek, Rádra” címzett levelében: „Tavasszal, ha jó idők járnak, szeretnék már én is egy nap Pomázra is kimenni, rég nem látott testvéremet, Juli nénémet valahára meglátni, s vele egy napot tölteni… úgy hiszem Mares István öcsém is ott lesz, te pedig… szokott útadon mennél át ugyan oda.”5 Ez év tavaszán József fiát várta haza Pozsonyból, akinek levélben – a rá jellemző precizitással – ilyen útbaigazítást adott: „Ha pénteken reggel ülsz fel a’ gőzhajóra, azon estve még Pesten lehetsz; keresd fel Madass bátyádat, most is ott lakik hol hajdan, t.i. a’ Ferenczi tér és Kígyó utca szegletin lévő ház 2dik emeletében. De másnap negyed 7re már a Sebestyén piaczon álló vasúti omnibuszon kell lenned, melly 6 pkrért kivisz az indóházhoz; fél hétre indultok ’s legfölebb 9re Czegléden lesztek, hol a’ gyorskocsik közül valamellyikre felülsz, melly 1 pftért Kecskemétre hoz szombaton déli 12 órára, mikor majd kész ebéddel várlak. – A’ reggeli menettel azért jobb jönni, mert akkor biztosabban lehet Czegléden gyorskocsit találni, mint a’ délutáni 1 órakor induláskor.”6 József gőzhajón és vasúton viszonylag gyorsan hazaérhetett, a Nagylakon állomásozó mérnök fiát, Lajost viszont maga Szilády beszélte le a hazautazásról költségkímélési céllal, hiszen csak fogadott kocsin tudott volna utazni oda-vissza, „mi a mostani mezei munkás időben sokba fogna kerülni”.7 Kecskemét és az innen utazni szándékozók számára gyökeres változást hozott az 1853-as esztendő, amikor végre befejezték a Pest–Szeged vasútvonal építését. Egyszerre közelebb került egymáshoz minden település, amelyeket összekötött a vasúthálózat. „...még e farsangban felrándulok Debreczenbe Napammal együtt. Hisz’ most innét Kecskemétről reggeli 3 óra után megindúlva, déli fél 12-re Debrecenben vagyunk; onnét délután fél 1-re megindúlva, még az nap este 9 órakor ismét honn! Ez aztán a hipp hopp féle utazás.”8 Ez év tavaszán Jászkísérben tartózkodó fia meglátogatását tervezte, aki Abonyba ígért neki kocsit. Szilády így írt: „…azt előre meg kell mondanom, hogy a’ Pesti József napi vásárt (martius 17kétől 21-ig) semmi esetben el nem múlaszthatom, bár minő idő lesz is; azonba Jászkisérbe csúnya hideg időben ily vénkoromban nem megyek, mert más dolog Kecskeméttől Pestig vasúton járni, más pedig Abonytól Kisérig Istentudja miféle kocsin – melyen való utazástól

Színlap részlete, 1843. Katona József Múzeum. A nyomtatvány szabásminta darabjaként maradt meg

különben is már elszoktam.”9 Az utazásra végül májusban került sor, és a szolnoki új indóháznál beszélték meg a találkozót. „…a kocsin pokróczot tétesz lábunk alá, mert ha esső lesz, fölül ugyan nem fogok aggódni a’ megázástól, mert veszek esernyőt, de csizmám alkalmasint paczallá válna Kisérig.”10 Néhány hét múlva ismét egy debreceni útjáról tudósította ismerőseit, a nyári bécsi kirándulása azonban lábfájás miatt elmaradt, hiszen „ott is kell járkálni az embernek saját talpán, oly helyeken, hová a’ különben olcsó fiakereken nem lehet menni.”11 A Bécsbe induló Szilády Lászlónak jó útikönyvek vásárlását javasolta. 1859-ben is ott volt a pesti Józsefnapi vásáron, útját összekötve fóti és szadai rokonainak meglátogatásával, majd április végén Debrecenbe ment, hogy „az első májust az új nyomdász urakkal lehessen szerencsém eltölteni”.12 1860ban augusztusban is Pestre utazott „a Szent István napi nagyszerű ünnepély megbámulására, melyre, mint hallom, töméntelen nép fog egész hazánkból összeseregleni”.13 Pestre – más alkalommal – unokáit is magával vitte világot látni, sőt 1865-ben, József fia halála után özvegyen maradt menyét – aki még sosem járt Pesten –, házvezetőnőjét és annak kisfiát is megutaztatta, s öt napon keresztül ismertette őket a város nevezetességeivel. (Emiatt elhalasztotta a debreceni új színház meglátogatását.) Az utazáshoz szorosan kapcsolódnak a szállodák, amelyek megválasztására Szilády nagy gondot fordított. Vásárok alkalmával gyakran szállt meg Pesten az ismerős Kollerichné asszonyságnál, aki előzetes értesítése esetén meleg szobával várta. Kollerichné lakása „az apáczák temploma M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

63

melletti kis utcán bemenve a Molnár utcába, balkézre legelső kapuban, Waldhauser nevű rostás házában, az I. emeleten…” volt.14 A szállodák közül az Aranysas vendégfogadót részesítette előnyben, ahol magyaros szellemben fogadták, magyaros ételeket főztek és a cselédséggel is szót értett. Időnként megszállt a Magyar Király vendégfogadóban is. A szobafoglalást levélben intézte vagy pesti barátait kérte a közvetítésre. Debrecenben a Fehérló vagy Telegdy Lajos vasút melletti fogadójában volt a szálláshelye, míg „a Bikába ahoz az átkozott vereshajú fogadóshoz – ki alig ezer lépésre fekvő szőlőskertbe 1 pftért vitt ki és ugyan annyiért hozott vissza – csakugyan nem szállok többé” – írta 1859-ben.15 A fogalmazványok nyomdászattörténeti szempontból is fontos adatokat tartalmaznak, pontosan nyomon követhetők a nyomdai beszerzések. Képet kaphatunk a korabeli háztartásról és a bevásárlásokról is. Zöldség, gyümölcs, baromfi, hal, hús bőséggel volt a helyi piacon. Hízott libát, baromfit, gyümölcsöt, dinnyét, sertéshúst pesti rokonainak, ismerőseinek is küldött, sőt a télire eltartandók beszerzését is vállalta, mint például igazi nemes kecskeméti pogácsaalma, téli savanyú és édes alma. Nyáridőben is küldött Pestre halat (potykát és kecsegét) kosárban, jég közé pakolva.16 Bár maga nem volt gazdálkodó, mégis figyelt az időjárásra, foglalkoztatta a szőlő- és gyümölcstermés, figyelemmel kísérte az új fajtákat, beszámolt a kecskeméti dinnyecsarnok megnyitásáról, s hosszú leveleket szentelt a jó sütőtök (püspöktök) termesztési és sütési titkainak. Zöldség- és virágmagvakat rendszeresen küldött leveleiben. Szokása volt unokáinak és a rokon gyerekeknek apróperecet és debreceni mézeskalácsot küldeni.17 Novembertől egész télen át a nyomdatulajdonos asztalára is jutott a kecskeméti disznótorok finomságaiból, hiszen Vargáné Zsuzskát, a házvezetőnőt sokfelé hívták segíteni. A gazdasszony által csomagolt és Pestre küldött kóstolót időnként viszonozták az ismerősök, például egy ládányi vasútra feladott ürmös borral. „Savanyúvizet” többek között Szolyváról hozatott.18 A sertésvétel és a szalonnatárolás fontos kérdései is feljegyzésekre késztették Sziládyt; közvetítésével pesti ismerős családok is vásároltak és itt dolgoztatták fel a sertéseket.19 Mint a fenti példák is mutatják, a kecskeméti nyomdatulajdonos kéziratai a korhű tudósítás értékével bírnak, és emberközeli képet adnak a 19. századi nyomdászat egyik kiváló alakjáról.

64

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

JEGYZETEK 11 A Magyar Grafika 50 éve c. jubileumi számban Székelyné Kőrösi Ilona ismertette Szilády Károly munkásságát. További irodalmat lásd uo. Magyar Grafika 50. 150–157. 12 Konyári Kenéz Józsefné Kiss Máriának. Szilády édesanyja, Csépán Zsuzsánna 1829 márciusában, édesapja, Szilády Péter 1829 novemberében halt meg. 13 BKMÖL Conceptek. Édes jó Anyámnak Debrecenben. 1847. szept. 18. 14 BKMÖL Conceptek. Szilády László öcsémnek, 1847. november. 15 BKMÖL Conceptek. Gedeon Öcsémnek Rádon, 1848. jan. 20. 16 BKMÖL Conceptek. József fiamnak Pozsonyban. 1848. ápr. 9. 17 BKMÖL Conceptek. Lajos fiamnak NagyLakon (Makón által). 1848. ápr. 10. 18 BKMÖL Conceptek. Szilády László Öcsémnek Halason. 1858. jan. 18. 19 BKMÖL Conceptek. József fiamnak Jászkisérben. 1858. febr. 8. 10 BKMÖL Conceptek. József fiamnak Jászkisérben. 1858. máj. 13. 11 BKMÖL Conceptek. Szilády lászló Öcsémnek KHalason. 1858. júl. 3. 12 BKMÖL Conceptek. Király László Öcsémnek Pomázon. 1859. febr. 28., Telegdy László Úrnak Debrecenben. 1859. ápr. 29. 13 BKMÖL Conceptek. Telegdy Lajos Úrnak Debrecenben. 1860. aug. 14. 14 BKMÖL Conceptek. Lajos fiamnak Makón. 1847. nov. 20.; Szilády Lászlónak Halason. 1847. nov. 15 BKMÖL Conceptek. Telegdy Lajos Úrnak Debrecenben. 1859. ápr. 29. 16 BKMÖL Conceptek. Tili húgomnak Pőszéren, 1848. júl. 7. 17 BKMÖL. Conceptek. Lajos fiamnak Vácon. 1854. okt. 18. 18 BKMÖL Conceptek. Adamofszky úrnak Pesten. 1867. jan. 8. 19 BKMÖL Conceptek. Czere Benjamin Uram Öcsémnek Pesten. 1850. dec. 9.

Könyvajánló FE H É R K ATA L I N : D I G I TA L I Z ÁC I Ó É S Ú J M É D I A T R E N D E K , S T R AT É G I Á K , I L LUSZ T R ÁC I Ó K

A digitális trendek és az új média alapkönyve elsősorban azoknak szól, akik a digitalizáció és az új média témakörében tanulmányokat vagy vizsgálatokat folytatnak, de minden kiadói és nyomdai szakember számára is fontos kitekintést ad a digitális világba. A tartalom előzetes tesztelése alapján a felsőoktatásban éppúgy hasznosul, mint az akadémiai vagy piaci kutatásokban, a szakdolgozati vagy PhD-munkában, a szakmai programokon és szakértői továbbképzéseken. Kiemelten ajánlott digitális és internetes témákat oktató társadalomtudományi, bölcsészettudományi, mérnöki, művészeti és üzleti képzésekben. A digitális karrierre készülő generációk tagjai, gyakorló és határterületeken mozgó marketing-, média-, reklám-, PR-, AI-, UX-, adatelemző- és IT-szakemberek, a kreatív ipar dolgozói, üzletemberek és döntéshozók egyaránt haszonnal forgathatják, különösen, ha egyébként is érdeklődnek a téma szakmai fórumai és riportjai iránt, rendszeresen frissítik tudásukat, átfogó és stratégiai szemlélettel dolgoznak. A Könyvhéten debütáló kötet alapmű a digitális trendek áttekintéséhez és megértéséhez. Egy-

szerre ad muníciót több szakmának – az IT-tól a marketingig, az üzleti döntéshozástól a felsőoktatás-kutatásig és a művészetig. A szerző átfogó nemzetközi tapasztalatát kamatoztatja példáival és illusztrációival. Az olvasó végül egy hosszabb távon érvényes kötet birtokosa lehet a gyorsan változó trendek világában.  Mintha mindent megírt volna a szerző a digitális médiáról és az azzal érkezett új társadalomról. Ahogy látom, mindent meg is írt, vagy ha nem, én nem jöttem rá, mi az. Hihetetlenül szórakoztató, nagyon jól demonstráló, érdekes példákkal alátámasztott magyarázatok, amiket élmény olvasni. Intellektuálisan izgató könyv – írta Heal Edina, a Google Magyarország igazgatója a hátsó borítón.  Formátum: B5  Terjedelem:

252 oldal

 Kötészet: kartonált, ragasztókötött  Kiadó: Akadémiai Kiadó

 Ár: 3035 Ft on-line rendelés esetén

http://goo.gl/wTBXfX

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

65

Iniciálé-kiállítás az Egyetemi Könyvtárban Bornemisza Rozi a TypSzalon alapító elnöke

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének meghívására a TypoSzalon Magyar Tipográfusok Egyesülete Typomage kiállítássorozatának idei témája az iniciálé volt, melyet dr. Voit Krisztina könyv- és sajtótörténész egykori alapítótag tiszteletére ajánlott. A kiállítás megnyitására, szakmai program kíséretében, az ELTE Egyetemi Könyvtárában 2016. június 7-én került sor. Kálóczi Katalin (ELTE EK főigazgató) üdvözlő szavai, majd Kiszl Péter (ELTE BTK KITI intézetigazgató) köszöntője után Maczó Péter DLA (METU tanszékvezető) nyitotta meg a kiállítást. „Az Egyetemi Könyvtár történetéről és könyvkincseiről dióhéjban” címmel Bibor Máté

Kálóczi Katalin, Kiszl Péter, Maczó Péter, Bornemisza Rozi

(ELTE BTK KITI) előadását hallhattuk, majd Wehli Tünde (MTA BTK MI – PPKE BTK MI) „Látvány és tradíció” címmel szintén igen élvezetes vetített előadást tartott a budapesti Egyetemi Könyvtár néhány kódexének, kódextöredékének iniciáléiról. Bornemisza Rozi kurátor meghívására hosszas és szakmai szempontból is különösen érdekes bemutatójához vonzotta a közönséget Buzogány Dezső, felidézvén a régi korok kalligráfiáját és annak újkori eszközeit, stílusát.

66

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

A középkori könyvművészet egyik jellegzetessége a díszes kezdőbetű vagyis az iniciálé volt, mely a latin initialis szóból ered, és elöl állót jelent. A nagyobb méret és a díszítés miatt úgy emelkedett ki a szövegkörnyezetből, hogy az általa ünneplőbe öltöztetett szó képi jelentését is sugallta. A klasszikus ókorból származó római szövegeket, mint például a Traján-oszlop kapitálisait nehezebben lehetett értelmezni, mivel akkoriban egyáltalán nem alkalmaztak sem nagy-

betűket, sem szóközöket. A késői ókorban már mindkettő elterjedt Itáliában. A normál betű méreténél időnként két vagy több sornyi magas kezdőbetűt használtak, önálló alkotásként, mintegy miniatűr festményként, melyek a tartalom tagolását szolgálták. Az iniciálét, mely mostanában újra reneszánszát éli, a nyomtatott könyv az írott könyvből vette át. Az első könyvekre – Gutenberg negyvenkétsoros Bibliájába – a kéziratokhoz hasonlóan, a nyomtatott szöveg után, a kihagyott üres, többsornyi téglalap alakú helyre a rubrikátor írta bele – akinek a szövegkiegészítő bejegyzések beírása volt a feladata – vörös színnel a kezdőbetűt. Azt követően az illuminátor látta el az oldalt színes, rajzos iniciálékkal. A nyomtatás korai szakaszában az iniciálékat különálló metszett fa vagy fém blokkokkal nyomtatták. Később a szedők üresen hagyták a helyüket, hogy a miniatúrafestők megfesthessék képeiket, növényi ornamentikával és figurális díszekkel gazdagon ékesítve. Kezdetben gyakoriak voltak a színezett tollrajzok, majd a kötőanyagos alapozásra színes fedőfestékkel dolgoztak, az aranyat alapozás után rakták fel. Az első kódexek lapjain alakult ki a könyv hagyományossá vált formája, amely máig sem változott, míg stílusa nagyban alkalmazkodott a mai kor vívmányához, a számítógép adta lehetőségekhez. Az ELTE-könyvtárbeli kiállítás is ezt igazolja. Különféle grafikai szoftverek segítségével jött létre számos alkotás, melyek jól megférnek az úgynevezett hagyományos, míves kidolgozású iniciálékkal. Döntsék majd el a felhasználók, a könyvtervezők, hogy kiadványaik tartalmához melyik illik jobban.

Simon Ilona

O Barcsik Géza

É

jjel, ha alszol s hallom, hogy lehelsz, megrémülök: ez az, mit szeretek?

Bornemisza Rozi

Elekes Attila André M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

67

Könyvismertető P E R SOV I T S J ÓZ S E F: KO L L Á Z S É S B E T Ű

Bevezetőként álljon itt a címbeli kollázs és betű szavakról néhány gondolat. A kollázs szó a francia collage kiejtés szerinti magyar átírása. Jelentése: olyan művészeti alkotás, amelyet egy felületen kivágásokból, sokszor többféle anyagból állítanak-komponálnak (ragasztanak) össze. A betű Juhász Ferenc lírai megfogalmazása szerint élőlény: „Ó, a betű, a jel, az összevont titokzatosság, az eredendő jelképi ábra … akinek folyamatos hurkába fonjuk emberi szívünket.” Igen, ez a betű, amellyel immár én is évtizedek óta keresem a kenyeremet, ennek a betűnek áldozok. Eredeti tanult szakmám a betűszedés, pontosabban a kéziszedés, általa szorosan kötődöm a betűk világához. A betűszedő, még nem olyan régen a több mint ötszáz éves gutenbergi találmány szerint ólombetűket szedett sorokba, azokat képekkel kiegészítve betördelte, olda- – a nyomdavilág alapegysége – ma is ugyanúgy lakká formálta, hogy azt kinyomtassák és könyv hódít, magam is szorosan kötődöm hozzá. Régóta folyamatosan kapcsolatom van a bevagy újság alakjában egy könyvesboltban vagy az újságos standon hozzájusson az olvasó. A szá- tűkkel nyomdászként, íróként, újságíróként, timítógép megjelenése óta ilyen szakma ma már pográfusként és persze olvasóként. A számítónincs, ezt is sok mással együtt átalakította, kor- gépem és a mobilom ma már nélkülözhetetlen szerűbbé formálta a digitalizáció. Azonban a betű használata mellett szabad időmben – maradva a „hagyományos” papírra nyomtatott szövegeknél, képeknél, betűknél – kollázsokat is alkotok, általuk kifejezve gondolatot, érzést vagy éppen pillanatnyi hangulatot. Ezek között fellelhető könyvborítóhoz készült alkotás, található betűkocka vagy említhetem a palackból szabadult printperformance-t, és persze több nyomda világa, illetve betűk ihlette kollázs is született az évek során. Ezekből válogatva született ez a kiadvány, amelynek apropója, hogy a ByArt Galéria lehetőséget teremtett arra, hogy mások is megismerhessék műveimet. A kollázs világa számomra egyfajta életérzés kifejezését jelenti. Íme, itt vagyok, ilyen vagyok! Optima Téka Kiadó, 2016 A könyv a szerző 44 színes kollázsát tartalmazza. Ára: 1000 Ft

68

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

Hamzáné Mester Marianna emlékére Dr. Karancsi Jánosné

1997 januárjában egy hideg, de napsütéses délelőttön egy gyönyörű fiatal nő jött be az ONIX Nyomdába, vállán csendesen pihent egy édes kisfiú. Amikor Mariannra gondolok, mindig ez a kép villan fel bennem, az első találkozás emléke. Az emlékeinket immár végleg zárójelbe tette az elmúlt napok tragédiája. Keresem a szavakat, mit is írhatnék a mi drága Mariannunkról, aki az elmúlt sok-sok év alatt munkatársból a családtagunk lett, a harcostársunk, a soha nem lankadó, tevékeny nyomdaigazgató, aki mindent tudott a nyomdánkról. A munkatársakkal és a megrendelőinkkel együtt lélegző, mindenkinek a gondolatát, igényeit leső és teljesítő szervező, irányító. Marianna a nyomdamérnöki diploma megszerzése után az első szakmai lépéseket az Alföldi Nyomdában tette meg, ahol kezdettől fogva udvariasan, nagy szakmai hozzáértéssel foglalkozott a nyomda megrendelőivel. Közben megszületett szemefénye, drága kisfia Krisztián, akit a munka mellett anyaoroszlánként óvott, nevelt és terelgette első kis lépéseit az életben. Az ONIX Nyomdába a gyes időszaka után lépett be, és lett meghatározó szakmai irányító. Személyisége szeretetet, rendet, magas szakmai színvonalat garantált. Az együtt eltöltött majdnem húsz év alatt a kis ONIX Nyomdából Európában is egyre jobban ismert Pharma Print lett, a leaflet gyártás specialistája. Ennek az eredménynek az elérésében Marianna fáradhatatlan, kitartó munkája meghatározó jelentőségű.

Az új feladatok, új kihívások soha nem ijesztették meg, hanem a megoldás technikai, szakmai feltételeinek kialakítását a lehető leghamarabb kidolgozta, és üzemesítette a legbonyolultabban előállítható nyomdai termékeket. A munkája során bámulatosan kialakította azt a korszerű vállalatirányítási rendszert, amely kiválóan támogatja a gyártást és az egész cég működését. Munkája elismeréséül a Hess András-díjat, a nyomdászok rangos elismerését kapta meg. Utolsó szakmai útjára Düsseldorfba, a nagy európai nyomdász kiállításra utazott, megnézni merre tart a nyomdász világ. Szívta magába az információkat, arra készülve, hogy tovább lendítse a Pharma Print nyomdát a haladás útján. A végállomást számára az osztrák A8 autópálya 51-es kilométerszelvénye jelentette, ahol egy felfoghatatlan és feldolgozhatatlan balesetben megállt a szíve, derékba tört a pályája. Mi munkatársak nem tudjuk felfogni, hogy nem mosolyog ránk, nem oldja meg a napi ezer feladatot, és nem mondja többet azt, hogy „megoldom, megbeszélem, majd én leegyeztetem”. Kívánjuk, hogy a jó Isten adjon megnyugvást a lelkének és gyógyírt a család mérhetetlen fájdalmára. Mi a gyászoló ittmaradottak pedig figyeljünk jobban egymásra, azon dolgozzunk, hogy a feladatainkat több szeretettel és empátiával végezzük ebben az egyre sivárabb világban.

M A G YA R G R A F I K A 2 016/2

69

Búcsú Mihalek Sándortól

Hetvenhat éves korában elhunyt nyomdásztársunk, kollégánk a hazai nyomdaipar kiemelkedő személyisége volt. 1940-ben született, Budapesten. Az általános iskola elvégzése után, 1954-ben lett kéziszedő tanuló. A nyomdászattal a sport révén került kapcsolatba, a Tipográfia TE-ben vízilabdázott. 1957-ben az Állami Nyomdában kezdett dolgozni, kéziszedő szakmunkásként. Ez az üzem meghatározó volt az életében nyomdász pályafutása alatt. 1967-ben nyomdaipari üzemmérnöki oklevelet szerzett. Több budapesti nyomdában dolgozott. 1963-tól 1978-ig a Fővárosi Nyomdaipari Vállalatnál, mint gyártástechnológus, majd mint üzemegység-vezető vette ki részét az irányításban, még később pedig az igazgatóhelyettesi posztot töltötte be. Aktívan részt vett a kispesti telephely kialakításában. 1978 és 1982 között a Pátria Nyomda igazgatóhelyettese volt. Majd 1982-től 1994-ig 12 éven át irányította az ipar egyik legjelentősebb fellegvárának tekintett Állami Nyomdát, először igazgatóként, majd vezérigazgatóként. 1993-ban sor került az Állami Nyomda privatizációjára. A nyomda fejlődéséhez nagyobb munkaterületre, korszerűbb, kulturáltabb munkakörülményekre volt szükség, Sándornak jelentős szerepe volt az új telephely felkutatásában, majd a nyomdának a Várban lévő patinás épületből Kőbányára való költöztetésében is. A következő évtől ismét a Fővárosi Nyomdaipari Vállalat vezetésében vállalt meghatározó szerepet egy rövid ideig.

70

M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

A nyugdíjba menetele előtti években a Printi­nvest Kft. ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett a szakmában. Felesége is a nyomdászpályát választotta élethivatásul, a kezdetektől fogva a Kossuth Nyomdában dolgozott, innen is ment nyugdíjba. Két gyermekük született. Sándor nyugdíjba vonulása után a családnak szentelte a megérdemelt pihenés időszakát. Családjával rendszeresen utazgatott, ez is kedvelt elfoglaltságává vált. Az elmaradhatatlan séta, úszás, kertészkedés mellett a két unokájával való örömteli foglalatosság töltötte ki nyugdíjas napjait. Ebbe az idillikus időszakba szólt bele az élet, illetve a betegség. Sándornak a szívét kellett megoperálni 2008-ban. Balatonfüredi rehabilitációja után nagyon gyorsan felépült, igaz kicsit visszafogottabban, de ugyanolyan szeretettel, lelkesedéssel élte tovább az életét. 2016. április 30-án, rövid ideig tartó váratlan betegség után távozott az élők sorából. Temetése május 18-án volt az Óbudai Temetőben. A családon kívül volt kollégái közül is sokan elkísérték utolsó útjára. Emlékét megőrizzük. Engedtessék meg nekem egy személyes hangvételű megszólalás: azt, hogy én most a Magyar Grafika munkatársa lehetek, nagy részben Sándornak köszönhetem. 1960-ban ő terelt a nyomdászszakma irányába, és azt, hogy nyomdász lett belőlem, a mai napig nem bántam meg. Köszönöm Neked, Sándor! Endzsel Erzsébet

„Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni…” V I N C E A N D R Á S N YO M DA M É R N Ö K 1953. SZ E P T E M B E R 12. – 2016 . M Á J US 24. Pesti Sándor

Középiskolás emlékeinkből jön elő a Julius Cézár műből vett Shakespeare-idézet. Antonius halotti beszédén keresztül tanították, hogy lehet úgy beszélni valakiről, hogy közben egy másik síkon, más tartalmakat is beleszőjünk mondandónkba. Különösen hatásos lehet ez „ellenszélben”. Mikor az illető nem a simulékony modoráról volt híres. De miről is? Vince András az egyesület tagja volt. András 1978-ban lépett be az egyesületbe. Úgy, hogy arra senki nem kényszerítette. (Egyébként nem is lehetett őt semmire. Bármit csinált, azt a saját szabad akaratából tette és azért, mert úgy vélte, az a helyes.) Ez még az az időszak, amikor a KMF-ről nem jöhetett ki úgy frissen végzett nyomdamérnök, hogy ne lett volna tagja az egyesületnek. A szakdolgozattal azonos szintű elvárás volt, hogy a fiatal műszaki értelmiség az egyesületben is mutasson némi aktivitást. András azonban nem itthon végzett. Nem csak az egyetemet a nyomdaipari szakon, de már az érettségijét is Németországban szerezte. Ezzel a biztos háttérrel és a „Von Hause aus” hozott stabil egzisztenciával nyugodtan szemlélhette volna előkelő idegenként is a hazai szakmai közéletet. Ő azonban – már akkor sem a simulékony modoráról híresen – a közösséget választotta. És kitartott mellette egészen haláláig. De nemcsak kitartott, hanem odafigyelt erre is. Nem látványos aktivitással, hanem mélyről fakadó meggyőződéssel. Őszintén hitte: ez a szakma, mint a mágnes a fémes anyagokat, átmágnesezi, és örökre megfogja, aki vonzáskörzetébe kerül. Sőt, a nyomdászkodás nem szakma, még csak nem is hivatás, hanem létforma. Én viszonylag korán, valamikor 1982 nyár elején ismerkedtem meg vele, és bár rengeteg mindenben eltérő alkat vagyunk – illetve sajnos már

csak voltunk –, valahogy első pillanatra kialakult bennünk valami kölcsönös szimpátia, majd viszonylag hamar egy a magánéletben ugyan a felszínen maradó, ugyanakkor szakmailag mégis egy igazi mély barátság. Sose jártunk össze. A szakmai programok adta alkalmakon kívül sosem bográcsoztunk, grilleztünk és nem rúgtunk be együtt, de mégis: valódi és mély szakmai kérdésekben fontos tájékozódási, sőt igazodási pont volt számunkra egymás véleménye. András, nagyon fogsz hiányozni. Az előző drupán nem voltál ott. Azzal akkor nem értettem egyet, de értettem okát. De legutóbbi találkozásunkkor – belegondolni is rossz, pont két héttel halálod előtt – ültél nálam az irodában, és hagytad, győzködjelek, miért kellene most ismét kijönnöd a drupára. Te mondtad magadról (is): még az a generáció, aki a szakmai kiállításokat nem tehernek, és nem is csak lehetőségnek, de a szakma ünnepének tekinti. Az egyesület standjánál kezdted a napot a reggeli kávé/unikummal. És a nap végén jöttél megint, lefáradva, de mégis feltöltekezve egy újabb, már lazító kávé/unikum dózisért. Ha onnan fentről lenéztél, remélem láttad – ott volt az unikum, amit csak Vince András emlékére töltöttünk a standon és klubban is! De nem csak drupából áll a világ és a szakmai közélet. Mindketten hisszük/hittük, hogy a Magyar Grafikának is ebben ott a helye. Sajnos én is részese voltam annak, hogy számodra ez egy kevésbé sikeres szerepet is hozott. A „Gara-korszak” utáni űrben, az önjelölt epigonokat elnézve, én kezdeményeztem a főszerkesztő/felelős szerkesztő munkamegosztást. Az én hibám volt, bocsásd meg, hogy kalitkába ugyan nem zártunk, de repülni mégse hagytunk. Azért szerencsére úgy éreztem, a Printinfo rovatod, ha nem is kárpótolt teljesen, de örömet hozott az alkotásban is. M A G YA R G R A F I K A 2 016/ 3

71

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.