48


1 Bijlagen2 483 BIJLAGE 1 494 505 BIJLAGE 1 516 527 BIJLAGE 2 Overzicht genodigden hoorzittingen en expertbijeenkomsten Naam Functie en organisatie 20...
Author:  Anke Verlinden

0 downloads 6 Views 618KB Size

Recommend Documents


No documents


Bijlagen

48

BIJLAGE 1

49

50

BIJLAGE 1

51

52

BIJLAGE 2

Overzicht genodigden hoorzittingen en expertbijeenkomsten Naam

Functie en organisatie

20 januari 2012 Mevrouw M. ter Avest

Directeur van het Landelijke Platform GGz

De heer W. Drooger

Directeur a.i. Platform VG

De heer C. Jakobs

Campagneleider zorg van de Consumentenbond

De heer W. van Minnen

Directeur de koepel van Ouderenorganisaties CSO

Mevrouw W. Wind

Directeur van de NPCF

7 maart 2012 De heer J. de Blok

Buurtzorg Nederland

Mevrouw M. Brouns

Manager kennis- en onderzoekcentrum Talant en lid Zorginnovatieplatform

De heer C. Bruinsma

Voorzitter Raad van Bestuur Lentis

Mevrouw A. Francke

Programmaleider Verpleging en Verzorging NIVEL

De heer P. van der Hoek

Manager wonen en zorg bij Zorgpalet Baarn Soest

De heer P. Huijgens

Professor of Haematology, head, department of Haematology VU University Medical Center

Mevrouw Y van Kemenade

Gezondheidswetenschapper en directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV (ZEL) te Naaldwijk

Mevrouw K. Kruijthof

Lid Raad van Bestuur St. Franciscus Gasthuis

De heer M. Levi

Voorzitter Raad van Bestuur AMC Decaan Faculteit Geneeskunde – Universiteit van Amsterdam

Mevrouw M. Schuurmans

Hoogleraar Verplegingswetenschappen in Utrecht

De heer R.G.J. Westendorp

Hoogleraar Ouderengeneeskunde, internist-ouderengeneeskunde LUMC

De heer N.J. de Wit

Hoogleraar UMC Utrecht

6 juni 2012 De heer M. van der Berg

Teamleider & senior-onderzoeker Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

De heer H. Hofstraat

Vice President bij Philips Research, Healthcare Strategic Partnership

De heer H. Nies

Voorzitter Raad van Bestuur Vilans, landelijk kenniscentrum langdurende zorg, en hoogleraar VU Amsterdam

De heer M.J. Verkerk

Voorzitter Raad van Bestuur VitaValley, bijzonder hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de Universiteit Maastricht.

De heer W. Schellekens

Bestuurslid VitaValley

21 juni 2012 Mevrouw I. Van Benten

ZonMw Programmasecretaris

Mevrouw R. Klop

ZonMw Coördinator langdurende zorg, zorg voor chronisch zieken en mensen met een beperking

De heer J. Neuteboom

Directeur Viatore

Mevrouw S. Prins

Vivium Zorggroep, sectormanager zorg

De heer J.P.J. Slaets

Hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het UMCG

53

54

Mevrouw J.A. Spiering

Regiodirecteur Vivium Zorggroep Weesp

Mevrouw B. Willemse

Trimbos-instituut Wetenschappelijk medewerker – Ouderen

BIJLAGE 3

Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG)

Leden

Plaatsvervangende leden

Onafhankelijke leden mw. dr. M. Bussemaker (voorzitter) prof.dr. A.L. Bovenberg prof.dr. C. van Ewijk mw. prof.dr. C.M. van Praag prof.dr. L.G.M. Stevens prof.dr. R.J. van der Veen

drs. J.A. Kamps

Ondernemersleden drs. G.A.M. van der Grind (LTO Nederland) dr. P.F. Hasekamp (VNO-NCW) drs. H.J. Herbert (VNO-NCW) drs. A. Koster (VNO-NCW) drs. C. Oudshoorn (VNO-NCW) mw. drs. M. van der Starre (VNO-NCW)

Werknemersleden drs. C.C.H.J. Driessen (FNV) drs. L.R.M. Hartveld (FNV) mw. drs. M. Kempff MBA (MHP) mr. M. Limmen (CNV vakcentrale) dr. H. van der Velden (FNV) R. F. van der Woud (CNV Vakcentrale)

mw. drs. M. Feenstra (MKB-Nederland)

mw. drs. G. Dolsma mw. drs. M.S.M. Grondhuis (MKB-Nederland)

M.L.G. Borsboom (ABVAKABO) / mw. J. van Ruitenburg drs. L. Noorlander / drs. S.A. de Groot mr. W.J. Lubbers / drs. E.R. Haket M. Nijlant MSc (CNV) / P. de Nijs MSc mw. drs. M. Brands / mw. mr. J.G. van Breda-Hoekstra mw. drs. S. Douwes (CNV Publieke Zaak)

55

Adviserende leden drs. P.J. Besseling (CPB) dr. S.E. Kooiker (SCP) drs.ing. A.H.J. Moerkamp (CVZ) prof.dr. J.J. Polder (RIVM) prof.dr. F.T. Schut (EUR)) G. Schotten (DNB) mw. W. Wind (NPCF) Ministeriële vertegenwoordigers B.H. Boon (Fin) A.P.C. Brouwers (EL&I) dr. P.P.T. Jeurissen (VWS) mw. R. Jongsma (SZW) drs. J.J. Kuijpers (SZW) mw. drs. M.M.A. van der Ligt (BZK) drs. G.A. van Pruissen (VWS) J. Verduijn (VWS) drs. G. van der Vlugt (Fin) Secretariaat mw. dr. I. Koopmans drs. A.J.S. Devreese mw. dr. M. Drahos S.R. Tjeerds Msc.

56

dr. A. van der Horst

ir. L.C.J. Slobbe

J.J. van Maldegem

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.