58


1 HIFA-RO INFO A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja Revista trimestrială gratuită a...
Author:  Natália Illés

0 downloads 1 Views 5MB Size

Recommend Documents


BEEKSTRAAT 58, 58 a, 58 b en 58 c
1 MEERSSEN BEEKSTRAAT 58, 58 a, 58 b en 58 c Op een uitstekende locatie in het centrum van Meerssen gelegen jaren- 20 beleggingsobject met o.a.: comme...

58
1 Bijlagen2 583 BIJLAGE 1 594 605 BIJLAGE 1 616 627 BIJLAGE 2 Analyse Inhoudsopgave 1. Kansen van een biobased economy Inleiding Biobased economy in b...

58
1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/58 Voor raadsv...

:58
1 1 of 6 08/05/ :58 made in Sukoharjo Wonosobo Indonesia 20 November 2014 Soal SMK TSM Gambar teknik, kelas X ( pilgan ) SOAL PILIHAN GANDA 1. Jenis g...

58
1 School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium reglement BC/B/2016/ONDW/ bijlage 6 - pag. 1/582 Onderwijs-en examenregeling Artikelsgewijze reglement...

58
1 Hager V /582 Uitgave Datum Omschrijving Wie V Eerste uitgave RvV Hager V /583 Inleiding De IoT-Controller koppelt diensten en functies van verschill...

58
1 1/582 OBSAH 1. SLOVO ÚVODEM OSTATNÍ INFORMACE VÝROK AUDITORA VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI VÝKAZ O ÚPLN&...

58
1 572 583 594 605 616 627 638 649 Omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer Survey naar goede praktijken in omgaan met nanomaterialen in de Nederlandse ...

58
1 Aplikasi Elang DJKN 1 / 582 Table of contents Pendahuluan... 4 Latar Belakang... 4 Requirement... 4 Instalasi... 5 Alur Penatausahaan Lelang... 6 Al...

58
1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raads...


HIFA-RO INFO

2017./XV./II./58.

A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja

Revista trimestrială gratuită a Asociaţiei HIFA-România Ajutor pentru Toţi

„Istenem, nem tudom, miért akarod, hogy ezt a terhet cipeljem... De, ha te azt akarod, hogy cipeljem, hát megteszem.” (lásd 14. oldal) ♦

“Doamne, nu știu de ce vrei să car această povară... Dar dacă tu vrei s-o car, o fac.” (vezi pagina 14)

Támogatóink 2017-ben

Sponsorii noștri în 2017

- jogi személyek -

- persoane juridice -

BETHLEN GÁBOR ALAP, FUNDAŢIA COMMUNITAS, ORTOPROFIL, CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, MUNICIPIUL TG. MUREŞ, RMDSZ, MASTER DRUCK, FOMCO SRL, ADIMAG SRL, SC ALLCOLORS SRL, ZIMEX SRL, EFENDI SRL, FERMA OPREA-AVI COM, INTELIGENT IT, NETSOFT SRL, SC BORG DESIGN SRL (LISTA FIRMELOR DIN ROMÂNIA), FOTO SMILEY, DJST MUREȘ, THEREZIA, TORDAI IMPEX SRL, SC LION VICTORIA SRL, NEUZER ROMANIA

E lapszám támogatója az RMDSZ és a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Tipărirea acestui număr este sprijinit de UDMR şi FUNDAŢIA COMMUNITAS

KÖSZÖNJÜK AZ EGYHÁZAKNAK, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS KÜLÖNBÖZŐ KÖZÖSSÉGEKNEK, HOGY TÁMOGATTAK BENNÜNKET. KÉRJÜK, TOVÁBBRA IS TÁMOGASSÁK TERVEINKET!

MULȚUMIM BISERICILOR, PERSOANELOR FIZICE ŞI DIFERITELOR COMUNITĂȚI CARE NE-AU SPRIJINIT. VĂ RUGĂM, SĂ SPRIJINIȚI ÎN CONTINUARE PROIECTELE NOASTRE!

Segíts, hogy segíthessünk! KÖSZÖNJÜK!

Ajută, ca să putem ajuta! MULȚUMIM!

Köszönjük, hogy adója 2%-val támogatja munkánkat. Számítunk Önre a jövőben is!

HIFA-RO INFO Főszerkesztő Főszerkesztő-helyettes HIFA-RO Kiadó Igazgatója Levelezési cím Iroda helyszíne Irodai időpont minden hétköznap Egyéb elérhetőségek

Bankszámlaszám

A nyomtatásért felelős

2% Asociaţia HIFA-România Cod de identificare fiscală: 13226582 Cod IBAN: RO30RNCB0188034979810001 HIFA-RO INFO Simon Judit-Gyöngyi Csata Éva Csata Éva HIFA-România RO 540554 Tg. Mureş B-dul Pandurilor 18/1 Tg. Mureş Str. Enescu nr. 2 10-12, 15-17

Vă mulțumim că ne sprijiniți cu 2% din impozit. Contăm şi în viitor pe Dumneavoastră!

HIFA-RO INFO Redactor şef Redactor-şef adjunct Director Editura HIFA-RO Adresă de corespondenţă Locaţie birou Orarul biroului în zile lucrătoare

Tel: 0744-959990, 0752062121 E-mail: [email protected] Website: www.hifa.ro

Alte contacte

HIFA-România Ajutor pentru Toţi, RO30RNCB0188034979810001/RON RO03RNCB0188034979810002/EUR RO13RNCB0188034979810016/USD

Cont bancar

Master Druck Tel: 0265-262359 HIFA-Ro Info = ISSN 2247-6709 ISSN-L = 2247-6709

Responsabil pentru imprimare

2017./XV./II./58.

Bevezető gondolatok

Gânduri introductive

Ezzel a lapszámunkkal elsősorban az anyáknak, nagymamáknak, s ezen belül is a beteggondozóknak szeretnénk tisztelettel, figyelemmel adózni. Egyesületünk tagjai között nagyon sok olyan anya és nagymama van, akik önfeláldozást nem ismerve élték fel- és el nem ismert hősként évtizedek óta mindennapjaikat. Hiszen beteget gondozni, sérültet ellátni nem mindennapi munka. Sőt, munkának sem nevezhető. Hiszen a munkát munkaszüneti napok, ünnepnapok valamint pihenő szabadság váltják, amelyek elsősorban abban segítenek, hogy regenerálódjunk. Ezzel szemben a beteggondozó, az anya soha nem pihen meg. Munkaideje 24 órából – 24 óra. Pihenőszabadsága és ünnepek alatti szabadnapja nincs. Csak ünnepei vannak. A szeretet jegyében. Mivel beteget gondozni csak az tud, aki szeret. Hiszen ezt a hivatást a szeretet tartja fent, a szeretet élteti, és az teszi azzá ami – hétköznapi hősök élettörténeteivé. Isten áldjon minden beteggondozót. Tegnap, ma, mindörökké.

În numărul de faţă al revistei noastre vrem să aducem un omagiu mamelor, bunicilor, în special celor care sunt şi asistenţi personali. Printre membrii Asociației noastre sunt foarte multe mame şi bunici care trăiesc viaţa de zi cu zi cu devotament, sunt niște eroine nerecunoscute. Căci îngrijirea unui bolnav sau a unei persoane cu dizabilități nu e o muncă oarecare. Chiar nu se poate considera muncă. Deoarece după muncă există zile nelucrătoare, sărbători şi concedii de odihnă, care au rolul de regenerare. Din contră un asistent personal, o mamă, nu se odihneşte niciodată. Programul lui de lucru este 24 de ore din 24. Nu are concediu nici zile nelucrătoare. Are doar sărbători. În spiritul iubirii. Fiindcă numai cel care iubeşte, poate îngriji un bolnav. Căci această profesie este susținută prin iubire şi prin aceasta devine ceea ce este - întâmplări de viaţă pentru niște eroi din viaţa de zi cu zi. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți asistenții personali. Ieri, astăzi, pentru totdeauna.

Erma Bombeck – Hogyan választott Isten anyát… Látom magam előtt az Urat, ahogy a magasból letekintve nagy gonddal és körültekintéssel válogatja ki eszméinek megtestesítőit, és utasítja az angyalokat, hogy jegyezzenek be mindent egy nagy könyvbe. - Arnold Elizabeth: fiú, védőszentje: Mátyás. - Frederick Marjorie: leány, védőszentje: Cecília. - Martin, Caroline: ikrek, védőszentjük. … adjuk nekik Gellértet! Ő már hozzászokott a közönségességhez. Végül az Úr átnyújt egy nevet az angyalnak, és elmosolyodik: - Ennek az asszonynak adjunk egy fogyatékos gyermeket. Az angyal kíváncsiskodik: - Miért éppen neki, Uram? Hisz olyan boldog!

Erma Bombeck – Cum a ales Dumnezeu mamă… Îl văd în faţa mea pe Domnul, cum privind în jos, de la înălțime, îi alege cu mare grijă și prudență pe cei care vor întruchipa ideile sale și îi îndrumă pe îngeri, să noteze totul într-o carte mare. - Arnold Elizabeth: băiat, patronul lui: Matei. - Frederick Marjorie: fată, patroana ei: Cecilia. - Martin, Caroline: gemeni, patronul lor… le dăm pe Gellért! El deja s-a obișnuit cu viața ordinară. În cele din urmă Domnul predă un nume îngerului şi începe să zâmbească: - Acestei femei să-i dăm un copil cu dizabilități. Îngerul devine curios: - De ce tocmai ei, Doamne? Căci e așa de fericită! 3

2017./XV./II./58.

- Éppen azért - mosolyog az Úr. - Hogy adhatnék fogyatékos gyermeket olyan asszonynak, aki nem ismeri a nevetést? Kegyetlenség volna. - De lesz-e hozzá elég türelme? - kérdezi az angyal. - Nem akarom, hogy túl sok türelme legyen, mert akkor belefullad az önsajnálatba és elkeseredésbe. Ha túlesik az első megrázkódtatáson és legyőzi a sértettség érzését, jól fog boldogulni a helyzettel. Figyeltem ma ezt az asszonyt. Meg van benne az az öntudat és függetlenség, amely oly ritka és oly szükséges erény egy anyában. Látod, olyan gyermeket adok neki, aki a saját világában fog élni. Az anyának ezzel kell majd együtt élnie, és ez nem könnyű dolog. - De Uram, talán nem is hisz benned! Az elmosolyodik: - Az nem baj. Azon segíthetünk. Ez az as�szony tökéletesen megfelel. Megvan benne a megfelelő egészséges önzés. Az angyal levegőért kapkod: - Önzés??? Hát az önzés erény? Az Úr bólogat: - Ha nem tud néha elszabadulni a gyerekétől, nem fogja bírni a dolgot. Igen, ő az az as�szony, akit megáldhatok olyan gyermekkel, aki nem tökéletes. Most még nem tudja, de irigyelni fogják őt. Soha nem fog bedőlni az üres szavaknak. Soha nem fog megtenni konvencionális lépéseket. Amikor a gyermeke először mondja neki, hogy „anya!”, csodát fog átélni, és ennek tudatában is lesz. Ha elmeséli gyermekének, milyen egy fa vagy a naplemente, olyannak fogja látni a teremtményeimet, amilyennek kevesen látják. Úgy látja majd a dolgokat, olyan tisztán, ahogy én látom. A tudatlanságot, a gonoszságot, az előítéleteket. És megengedem neki, hogy fölébük emelkedjen. Soha nem lesz majd egyedül. Minden napján, élete minden percében mellette leszek, mert az én munkámat fogja végezni, és ez olyan biztos, minthogy mellette állok. - És ki legyen a védőszentje? - kérdezi az angyal, és tolla megáll a levegőben. Az Úr elmosolyodik: - Elég, ha adunk neki egy tükröt.

- Tocmai din acest motiv - zâmbeşte Domnul. - Cum să-i dau un copil cu dizabilități unei femei care nu cunoaşte râsul? Ar fi o cruzime. - Dar va avea suficientă răbdare? - întreabă îngerul. - Nu vreau să aibă prea multă răbdare, pentru că, atunci se va îneca în autocompătimire și amărăciune. Când va scăpa de primul șoc și își va învinge resentimentele, va face față situației. Astăzi am urmărit-o pe această femeie. Are în ea aceea conștiință și independență, care este atât de rară, dar tot atât de necesară pentru o mamă. Vezi, îi dau ei un copil, care va trăi în propria sa lume. Mama va trebui să trăiască cu aceasta, ceea ce nu e un lucru uşor. - Dar Doamne, poate nici nu crede în tine! El începe să zâmbească: - Nu contează. O putem ajuta. Ea e femeia potrivită. Are în ea egoismul sănătos necesar. Îngerul caută să respire: - Egoism??? Deci egoismul e o virtute? Domnul aprobă: - Dacă nu poate uneori să scape de copilul lui, nu va rezista. Da, ea e acea femeie pe care o pot binecuvânta cu un copil care nu e perfect. Ea încă nu știe, dar va fi invidiată de toți. Niciodată nu va crede în cuvinte goale. Niciodată nu va face gesturi convenționale. Când copilul ei va spune prima dată „mama”, va trăi un miracol şi va fi conștientă de acest lucru. Dacă va povesti copilului său cum arată un copac sau apusul de soare, așa va vedea creaturile mele, cum puţini le pot vedea. Va vedea lucrurile la fel de clar cum le văd şi eu. Ignoranța, răutatea, prejudecățile îi permit să se ridice deasupra lor. Nu va fi singură niciodată. Voi fi alături de ea, în fiecare zi, în fiecare clipă a vieţii sale, pentru că va face munca mea şi acesta e atât de sigur, cum sunt alături de ea. - Şi cine să-i fie patronul? – întreabă îngerul şi stiloul lui s-a oprit în aer. Domnul începe să zâmbească: - E destul, să-i dăm o oglindă.

Csata Éva ♦♦♦♦♦ 4

Csata Éva Traducere din limba maghiară de Márton-Zólyomi Attila Csaba

2017./XV./II./58.

Péter Júlia és Zsuzsi

Péter Júlia şi Zsuzsi

Zsuzsi édesanyja, Julcsi néni 1944-ben született Gernyeszegen. Rajta kívül szülei még egy gyereknek adtak életet, akinek a házasságából született egy lány. Julcsi néninek szép gyermekkora volt. Annak ellenére, hogy több ízben kellett elköltözniük, hiszen édesapja tanügyi káder volt, akit ha hivatása szólított, a családnak költöznie kellett. Ahogy mondani szokták, az alma nem esett messze a fájától, hiszen Julcsi néni is tanár lett. Iskolai tanulmányait befejezve Nyárádszeredában érettségizett, majd Marosvásárhelyen végezte el a főiskolát, matematika szakos tanár lett. Matematika iránti szenvedélyét több helyen oltotta a következő generáció képviselőibe. Tanított Csíkfalván, valamint Sárpatakon. Férje, akivel 46-ik éve házasok, és két már felnőtt gyermek büszke és boldog szülei, a villamossági vállalat,

Tanti Julcsi, mama lui Zsuzsi s-a născut în 1944 la Gorneşti. În afară de ea, părinții ei au dat viață încă unui copil, din a cărei căsătorie s-a născut o fată. Tanti Julcsi a avut o copilărie frumoasă. În ciuda faptului că, de mai multe ori trebuia să se mute, deoarece tatăl ei era cadru didactic, deci dacă profesia cerea, familia trebuia să se mute. Așa cum se spune, așchia nu sare departe de trunchi, căci şi tanti Julcsi a devenit profesoară terminând studiile liceale și-a luat bacalaureatul la Miercurea-Nirajului, după care a terminat facultatea la Tîrgu-Mureş, devenind profesoară de matematică. Pasiunea sa pentru matematică a implantat-o în generațiilor de tineri din diferite locuri. Avea catedră în Vărgata precum şi la Glodeni. Soțul ei, cu care s-a căsătorit în urmă cu 46 de ani şi cu care au doi copii deja adulţi, 5

2017./XV./II./58.

akkori IREM távközlési központjában dolgozott. Fiuk Budapesten él családjával – feleségével, s két gyermekükkel. Zsuzsi, a lányuk, 8 év házasság után született és 6 évvel kisebb bátyjánál, aki mindvégig tenyerén hordozta, szerette és kedvében járt húgának. Julcsi néni terhessége nem volt zökkenő mentes. Annak ellenére, hogy terhessége korai fázisában jelentkező vesemedence gyulladása szinte maga után vonta a magzat károsodását, nem maradt más választásuk, mint felkészülni lélekben a Zsuzsi fogadására. Mert a Jóisten és Zsuzsi őket választotta ki eme nemes feladatra. Amikor megszületett, Zsuzsit koraszülöttnek nyilvánították. Az egészségügyi szakemberek, akikkel kapcsolatba kerültek, sajnos, nem voltak eléggé felkészültek arra, amivel szembe kellett nézniük. Zsuzsit inkubátorba helyezték, az eredményei nem voltak biztatóak, több ízben befertőzték, kezeléseknek vetették alá, amely nem mindig volt a megfelelő. Julcsi néni fizetés nélküli szabadságot vett ki, s lányával együtt élte végig mindazt, ami elkerülhetetlen volt. Amikor Zsuzsit gyermekkoráról kérdeztem gondolkodás nélkül jelentette ki – Jó volt!... Bátran kimondhatom, hogy az egyik legnagyobb kegyelem, és az egészséges lélek ismérve – hogy idővel csak a jóra emlékezünk. A rossz elhalványul, és a feledés homályába merül. Iskolai tanulmányait egészséges társaihoz hasonlóan kezdte. Szülei minden nap elvitték majd érte mentek. Ötödik osztálytól magántanulóként folytatta tanulmányait az otthon biztonságában, ahova eljöttek tanárai útbaigazítani és számonkérni a tanultakat. Julcsi nénit az Isten is tanárnak teremtette. Karrierjének első éveiben szeretetét és tapasztalatát kamatoztathatta másokon is, de ezt követően teljes mértékben Zsuzsira irányíthatta, aki bőségesen meg is hálálta, hiszen ma már érettségi előtt áll. És kérdésemre spontán tör ki belőle: én tanulni szeretek a legjobban!... Amikor leérettségizik, a HIFA-ROMÁNIA önkéntese szeretne lenni. Lassan dolgozik, de pontosan – s mint tudjuk: Várt lány, várat nyer… Mert ebben a kapcsolatban mindenki nyertes lesz. Hiszen Zsuzsi életereje, öröme, belülről fakadó fénye és határokat nem ismerő életigenlése mindannyiunk számára elsajátítandó lecke, amelyben immáron ő a tanár. 6

a lucrat la centrul de telecomunicaţii al fostului IREM. Fiul lor trăiește la Budapesta împreună cu familia lui – cu soția şi cu cei doi copii. Fiica lor, Zsuzsi s-a născut după 8 ani de căsnicie şi este cu 6 ani mai tânără decât fratele ei, care întotdeauna avea grijă de ea, o iubea şi îi făcea mereu pe plac. În perioada sarcinii tanti Julcsi a avut câteva probleme. În ciuda faptului, că în faza incipientă a sarcinii s-au descoperit probleme inflamatorii renale ceea ce avea ca rezultat deteriorarea fătului, nu aveau altă cale decât cea de acceptare a viitorului bebeluș, adică a lui Zsuzsi. Fiindcă Dumnezeu şi Zsuzsi i-au ales pe ei pentru această nobilă sarcină. Zsuzsi s-a născut prematur. Specialiștii, cu care au luat contactul, din păcate nu erau destul de pregătiți pentru a face faţă situației respective. Zsuzsi a fost plasată în incubator, rezultatele investigațiilor nu erau îmbucurătoare, de mai multe ori a fost infectată, tratamentele aplicate nu erau de fiecare dată cele mai potrivite. Tanti Julcsi a intrat în concediu fără plată, pentru a fi lângă fiica lui, trăind împreună cu ea ceea ce era inevitabil. Când am întrebat-o pe Zsuzsi despre copilăria ei a răspuns fără echivoc – A fost bună!... Pot să afirm cu tărie, că una dintre cele mai mari daruri şi indiciul sufletului sănătos este capacitatea de a-ți aminti cu timpul numai ceea ce a fost bun şi frumos. Răul se șterge şi se dă uitării. Studiile le-a început împreună cu colegii ei sănătoși. Părinţii ei au făcut drumul cu ea dus-întors zilnic. Din clasa a cincea a continuat studiile în privat, în siguranța casei familiale, unde au venit profesorii ei, pentru a o îndruma şi pentru a verifica însușirea celor învățate. Tanti Julcsi este o profesoară devotată. În primii ani ale carierei sale a transmis dragostea şi experiența sa și altora, după care s-a dedicat în totalitate lui Zsuzsi, care a fost foarte recunoscătoare prin faptul, că a ajuns în faţa examenului de bacalaureat. Şi la întrebarea mea a răspuns spontan: Cel mai mult îmi place să învăț!... După ce termină bacalaureatul, doreşte să devină voluntară la HIFA-ROMÂNIA. Munceşte încet, dar precis – şi cum se știe: Fata așteptată e un câștig pentru cetate... Fiindcă din această relaţie fiecare câștigă. Căci puterea de viaţă, bucuria, lumina interioară, atitudinea pozitivă și debordantă a lui Zsuzsi este o lecţie de viață pe care o oferă ea fiindcă are deja experiența unei profesoare.

2017./XV./II./58.

Zsuzsi a Tatabányai Mikes Kelemen Gimnázium 12.-ik osztályos hallgatója. Az iskoláról ő is és édesanyja is csak szuperlatívuszokban beszélnek. Az eltelt évek alatt ugyanis mindent megtettek annak érdekében, hogy Zsuzsi sikeresen eljuthasson oda, ahol ma tart. Zsuzsi ugyanis érettségi vizsga előtt áll, amelyre június közepén kerül sor. Jó ideje az ismétléseknek szentelik mindennapjaikat. A mögöttük álló évek nem voltak vihartól mentesek. Gyakran kellett utazniuk kezelésekre, amelyek akár négy-hat hónapig is tartottak. Többször voltak Aradon, vagy akár határon túl, a Budapesti Pethő Intézetben. A sok évi hányattatás sem vette el Zsuzsi kedvét a tanulástól. Továbbra is a történelem és a magyar irodalom, valamint nyelvtan a kedvence. Szabadidejében internetezik, dokumentumfilmeket, vagy történelmi filmeket szeret nézni, vagy éppen angol nyelvtudását csiszolgatja, barátnője, Takács Tünde segítségével. Ez már nem tanár-diák viszony, hanem egy többéves bizalmon és barátságon alapuló kapcsolat, amelynek egyik pozitívuma a közös fejlődés, fejlesztés. Baráti kapcsolatai több éves múltra tekintenek vissza. Még a vártemplomi ifjúsági óráinak idejére, ahol életre szóló barátságok köttettek az Istenhit fényében, amelyek ma is erőt és kölcsönös feltöltődést jelentenek a felek számára. Mindennapjai, ha nem a felkészüléssel, tanulással újabb álom vagy cél irányában mutatva telnek, akkor édesanyjával közösen vásárolnak, levegőznek, sétálnak, rokonokat látogatnak. Zsuzsi számára különösen fontosak a családi kötelékek. Ő a család jeles napjainak számontartója. Születésnap, névnap, évforduló – semmi sem kerülheti el figyelmét. Gyakran kimennek közösen Kövesdre, Ernyébe. A HIFA-ROMÁNIA találkozóiról, programjairól, lelkinapjairól sem tartja távol semmi, hiszen itt találkozhat barátokkal, ismerősökkel, sorstársakkal, akiket nagyon szeret, és ahol őt is nagyon szeretik. Zsuzsiék titka a kölcsönös szeretet. Parancsolat, amelyet minden áron betartanak. Nem csak önmagukkal, vagy családtagjaikkal szemben, hanem mindenkivel, akiket útjuk során érintenek.

Zsuzsi este eleva clasei a 12-a la Gimnaziul Mikes Kelemen din Tatabanya. Despre şcoală vorbesc şi ea şi mama ei la superlativ. În anii trecuți au făcut totul pentru ca Zsuzsi să ajungă acolo unde a ajuns. Deoarece Zsuzsi pe la mijlocul lunii iunie va da examenul de bacalaureat, de o bună bucată de timp, zilele lor sunt dedicate recapitulărilor. Anii pe care i-au lăsat în urmă nu au fost scutiți de greutăţi. Deseori trebuia să se ducă la tratamente, care durau chiar şi patru- şase luni. De mai multe ori au fost la Arad, sau chiar peste hotare la Institutul Pethő din Budapesta. Încercările la care a fost supusă de-a lungul anilor nu i-au luat lui Zsuzsi pofta de a învăţa. Şi în continuare materiile sale preferate sunt istoria, literatura maghiară şi gramatica. În timpul său liber navighează pe net, se uită la filme documentare sau istorice sau își perfecționează cunoștințele de limbă engleză, cu ajutorul prietenei sale Takács Tünde. Aceasta nu mai este o relaţie de profesor-elev, ci una care se bazează pe o încredere şi prietenie de mai mulți ani, a cărei latură pozitivă este dezvoltarea comună. Relațiile sale de prietenie au o vechime de mai mulți ani. Din timpul orelor pentru tineret de la biserica din cetate, unde în lumina credinței în Dumnezeu s-au sudat prietenii de viaţă, care au contribuit la dezvoltarea lor reciprocă. Viaţa sa cotidiană și-o petrece cu instruirea, cu învățatul sau cu realizarea unui nou țel sau vis, ori dacă nu, atunci merge împreună cu mama ei la cumpărături, se plimbă în aer liber, își vizitează rudele. Pentru Zsuzsi sunt foarte importante legăturile familiale. Ea este cea care ţine evidența zilelor festive ale familiei. Zile de naştere, zile onomastice, aniversări – nimic nu scapă atenției ei. De multe ori se duc împreună la Cuieșd, la Ernei. Nu lipseşte nici de la întâlnirile, programele sau de la zilele de reculegere ale asociației HIFA-ROMÂNIA, căci aici se poate întâlnii cu prietenii, cu cunoștințele pe care le iubeşte foarte mult şi unde şi ea este foarte iubită. Secretul familiei lui Zsuzsi este dragostea reciprocă. Poruncă pe care o respectă cu orice preţ. Nu numai faţă de sine sau faţă de membrii familiei, ci şi faţă de toți cu care intră în contact.

Csata Éva

Csata Éva Traducere din limba maghiară de Márton-Zólyomi Attila Csaba

♦♦♦♦♦

7

2017./XV./II./58.

Bajcsi Gyöngyi és Attila

Bajcsi Gyöngyi și Attila

Szerelmük még 1977-ből datálódik. Nevetve idézik fel első randevújuk idejét, amelyet a földrengés hiúsított meg. A mély kötődést, amely szeretetet, türelmet és csodákat szült nem tudta semmilyen katasztrófa felülmúlni. Attila Marosjárán született, de 14 évesen családjával Vásárhelyre költöztek. Itt találkozott Gyöngyivel is, akivel először az Elektromarosban iskolatársak, majd a Kábel és Számológépgyárban kollégák voltak. Gyöngyi érzékenysége és toleranciája a sérültekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel szemben gyerekkorára vezethető vissza. 14 éves korában született meg fogyatékkal élő húga, akinek gondozásához, felügyeletéhez a család összefogó erejére volt szükség. Számukra nem volt kérdés – ha a Gyöngyi szülei segítségre szorulnak vagy elhunynak, Tünde hozzájuk kerül.

Dragostea lor datează din 1977. Își reamintesc râzând de prima lor întâlnire, care a eşuat din cauza cutremurului. Legătura profundă care s-a născut din iubire, răbdare şi minuni nu a putut fi distrusă de nicio catastrofă. Attila s-a născut la Iara de Mureş, dar la vârsta de 14 ani cu familia s-a mutat la Tîrgu-Mureş. Aici s-a întâlnit şi cu Gyöngyi, cu care prima dată erau colegi de şcoală, după care au devenit colegi la Fabrica de Cabluri şi Calculatoare. Sensibilitatea şi toleranţa lui Gyöngyi faţă de bolnavi şi persoane cu dizabilități s-a evidenţiat încă din copilărie. Avea 14 ani când s-a născut cu dizabilități sora ei, a cărei îngrijire şi supraveghere necesita solidaritatea familiei. Pentru ei nu existau dubii, în privința faptului, că în cazul îmbolnăvirii sau morții părinților lui Gyöngyi, Tünde va ajunge la ei.

8

2017./XV./II./58.

Gyöngyi és Attila házasságuk első éveiben három gyereknek adtak életet. Fiúk mindhárman. Lóri, az elsőszülött, 4 hónapos korában betegedett meg, de egyértelmű jelei csak 7 hónapos kora tájékán mutatkoztak. Epilepsziás rohamai egy éves korában jelentkeztek, amelyek mára sem maradtak ki, és jelentősen megnehezítik Lóri állapotát. Gyermekként az Eminescu utcai óvodába vitték, de miután a rohamok hosszabb időtartamúak és intenzívebbek lettek, igyekeztek Lórit az otthon biztonságában nevelni legjobb tudásuk szerint. S hogy mennyire is fontos a város, a tömbházak, lakótelepek akadálymentesítése, arról ez a család tudna a legtöbbet mesélni. Hiszen három évvel ezelőttig, amíg a tömbházlakást nem sikerült magánházra cserélniük, a Gyöngyi testvére, Tünde, illetve közös fiúk Lóri, hat éven keresztül nem tudtak kimozdulni a negyedik emeleten lévő lakásuk börtönéből. Igyekeztek mindent megadni, döntéshozó szervekhez eljuttatni helyzetük ismertetését, de a problémán csakis önerőből tudtak változtatni. Egy ingatlanpiacon tevékenykedő ismerős segített a megfelelő ház felkutatásában, ahonnan már nem ismertek lehetetlent álmaik valóra váltásának útján. Ma már egy csodálatos kertes házban élnek Marosvásárhely szívében. Látogatásomat a két fogyatékkal élő családtag reggelije előzi meg. Boldogan, izgatottan és csillogó szemmel várnak. Minden szavamat, kérdésemet, rezdülésemet figyelik. Két csodálatos, korlátozott felnőtt-testbe zárt gyerek tekint vissza rám. Szemük tiszta, csillogó és kacérkodó. Mintha minden pillanatban szembekacagnák az életet, amely fogást szeretett volna találni rajtuk, de melléfogott. A tanítványok szavai jutnak eszembe, amikor Jézussal a hegyre mennek. • Jó nekünk itt lennünk... Nekem sem akarózik elmennem. Béke van, szeretet és mélységes elfogadás. Ebben a házban Isten lakik. Lehet, hogy nem mindig van itthon, de minden bizonnyal megpihenni, feltöltődni jár ide. Amíg beszélgetünk, azon gondolkodom, hogy ezt a csodát mindenkinek látnia kellene. Ahogy minden erőltetés vagy tudatosság nélkül áramlik a szeretet, magától értetődő az elfogadás és mindennapi vendég a türelem.

În primii ani de căsnicie Gyöngyi şi Attila au adus pe lume trei copii. Toţi trei băieţi. Lóri, primul născut s-a îmbolnăvit la vârsta de 4 luni, dar semnele clare ale bolii au apărut în jurul vârstei de 7 luni. Crizele de epilepsie au apărut la vârsta de un an şi n-au dispărut nici până astăzi, agravând starea lui Lóri. Copilul a fost înscris la grădinița din strada Eminescu, dar după ce crizele au devenit mai lungi şi mai intense, educația lui Lóri a continuat sub protecţia căminului propriu în cele mai bune condiţii. Despre importanța accesibilizării orașului, a cartierelor, a blocurilor ar putea vorbi această familie. Fiindcă până când au reuşit în urmă cu trei ani să schimbe apartamentul de bloc cu casă particulară, Tünde, sora lui Gyöngyi şi fiul lor Lóri, timp de şase ani au fost prizonierii locuinței lor situată la etajul patru. Au încercat totul pentru ca situația lor să fie cunoscută de factorii de decizie, dar rezolvarea s-a produs din forțe proprii. Pentru găsirea casei potrivite au fost ajutați de către o cunoştinţă care activează pe piața imobiliară şi de aici nu s-au mai oprit în drumul către realizarea visului lor. Astăzi trăiesc într-o casă minunată cu grădină în inima municipiului Tîrgu-Mureş. Vizita mea a fost precedată de micul dejun al celor doi membri cu dizabilități ai familiei. Sunt așteptată cu bucurie, cu emoţie şi cu ochi sclipitori. Toate cuvintele, întrebările, gesturile mele sunt observate. Doi copiii minunați închiși în corpuri adulte privesc spre mine. Îmi vin în minte cuvintele ucenicilor, când se duc pe munte cu Isus. • E bine pentru noi să fim aici... Nu prea pot să plec. E pace, iubire şi acceptare adâncă. În această casă locuiește Dumnezeu. Poate nu întotdeauna e acasă, dar vine aici pentru odihnă şi reîncărcare. În timp ce discutăm, mă gândesc la faptul, că acest miracol ar trebui să fie văzut de toată lumea. Cum fără nici un fel de forțare sau conştientizare se răspândește dragostea, acceptarea şi răbdarea sunt de la sine înțelese. Din relatările lui Attila şi Gyöngyi nu lipsesc nepoții. Sunt niște bunici mândri. Au şi 9

2017./XV./II./58.

Attila és Gyöngyi az unokákat sem felejtik ki beszámolóikból. Igazi büszke nagyszülők. Van is mire. A gyerekek imádják sérült bátyjukat és nagynénijüket. Ha már a két éves gyerek késztetést érez arra, hogy a kezében lévő finomságból megkínálja és megetesse – az egyedül enni képtelen nagynénijét, akkor azt jelenti, hogy a leckét nem tanulta, hanem beleszületett. Megmutatják szobáikat, játékaikat, életterüket – mert mindenben osztózni akarnak. Mélységes hála és öröm van a szívemben. Mert a szeretetet megjátszani nem lehet. A mai napom rengeteget hozott. Kincseket, melyeket másokkal is megoszthatok. Mely szerint a valódi boldogsághoz oly kevés is kell. Semmi más, mint elfogadás és szeretet. Attilát és Gyöngyit valóban a Jóisten választotta ki erre a nem mindennapi feladatra. Hiszen mesterek ők, hősök. Hétköznapi hősök, akiket, sajnos, nem ismer a világ...

de ce. Copiii îi adoră pe fratele şi pe mătușa lor. Dacă un copil de doi ani se simte determinat pentru a da de mâncare mătușii incapabil să mănânce singură din dulceața aflată în mâna lui, aceasta înseamnă, că lecția nu a fost învățată, ci s-a născut cu ea. Mi-au arătat camerele, jucăriile lor, spațiul în care trăiesc – fiindcă vor să împartă totul. În inima mea este o adâncă recunoştinţă şi bucurie. Căci dragostea nu se poate imita. În această zi am primit foarte multe. Comori pe care pot să le împart cu ceilalți. Potrivit acestora, pentru fericirea adevărată nu trebuie altceva decât acceptare şi dragoste. Attila şi Gyöngyi au fost aleși de către Dumnezeu pentru această sarcină nobilă. Căci ei sunt niște meșteri, eroi. Eroi din viaţa de zi cu zi, pe care din păcate nu îi cunoaşte lumea....

Csata Éva ♦♦♦♦♦

Csata Éva Traducere din limba maghiară de Márton-Zólyomi Attila Csaba

Bancsikó Ibolya és Zsuzsi

Bancsikó Ibolya şi Zsuzsi

Ibolya Marosvásárhelyen született, és mai napig itt is él. Szülei házasságából három gyerek született, de ötön nőttek fel, hiszen édesapja első házasságából született gyerekeit is édesanyjáék nevelték. Mint minden sokgyermekes családban, itt sem volt jellemző a csend és az unalom. Folyton tele volt a ház. Ibolya 19 éves korában ismerkedett meg a mindent elsöprő szerelemmel, amely alig hat hónap leforgása alatt az oltárig vezetett. Azonban gyerekük csak 5 év után született. Ekkor adott életet Ibolya elsőszülött fiának, aki ma már 27 éves. Három éve vette feleségül csodálatos hongkongi barátnőjét, akivel Londonban élnek együtt. De hazalátogat, ahányszor csak teheti. És olyan gyakran igyekszik telefonon tartani Ibolyáékkal a kapcsolatot, ahányszor csak teheti.

Ibolya s-a născut în Tîrgu-Mureş şi aici trăiește şi în prezent. Din căsătoria părinților ei s-au născut trei copii, dar au fost crescuți cinci, fiindcă şi copii proveniți din prima căsătorie a tatălui lor au fost crescuți de mama lor. La fel ca în toate familiile cu mulți copii, nici aici nu era caracteristică liniștea şi plictiseala. În continuu casa era plină. La vârsta de 19 ani Ibolya a făcut cunoştinţă cu dragostea, care după nici şase luni a condus-o pe ea în faţa altarului. Dar copilul lor s-a născut numai după 5 ani. Atunci a dat viață Ibolya primului copil, fiul lui, care are astăzi vârsta de 27 ani. În urmă cu trei ani, s-a căsătorit cu minunata sa prietenă din Hongkong, cu care trăiesc la Londra. Dar îi vizitează pe cei de acasă ori de câte ori are prilejul. Și țin legătura prin telefon cu părinții cât de des are posibilitatea.

10

2017./XV./II./58.

Zsuzsi házasságuk 8-ik évében született. Ibolya szerint igyekeztek kiszámolni, hogy a két testvér között ne legyen több, mint három év, hogy édesanyjuk tudja nevelni és gondjukat viselni anélkül, hogy vissza kellene menjen dolgozni. Hiszen Ibolya addig tudott dolgozni is gyermekei nevelése és gondozása mellett, amíg édesanyja élt és be tudott segíteni. Ibolya édesanyja halálának a szomorúságát, Zsuzsi születésének öröme váltotta fel. Minden rendben volt Zsuzsi 7 hónapos koráig, amíg meg nem kapta az első védőoltást, amely mozgásképtelenné tette három és fél éves koráig. Ez az időszak a minden lehetőség kipróbálásának ideje volt, amikor Zsuzsit elvitték minden olyan szakemberhez vagy módszer kipróbálására, ahonnan gyógyulást reméltek. A terápia nem korlátozódott a rendelő falai közé. Az igazi munka minden egyes nap otthon is folytatódott Zsuzsi testvére és Ibolya segítségével. Az eredmények sokáig várattak magukra. Majd négy éves volt Zsuzsi, amikor elkezdte mozgatni a kezeit. Ibolya elsők között iratkozott be Zsuzsival az akkor alakuló Gecse Dániel Alapítvány terápiás programjain való részvételre. Nem tartotta őket a központtól távol sem hó, sem eső, sem nagyon erős napsütés. Zsuzsi még most felnőttként is felismeri az utat, amely tévedhetetlenül a Gecsébe vezet. Mélyen beleivódott szívébe, lelkébe, elméjébe és meghatározta javulását, amely a kezdetekhez viszonyítva maga a csoda. Ibolya nevetve emlékszik vissza az Alpha Transilvana Alapítvány székhelyének az építésére is. Már akkor le voltak adva Zsuzsi papírjai és kérelme, amikor még az alapítvány épülete meg sem volt. Itt folytatódott Zsuzsi terápiás kezelése addig, amíg ki nem nőtt az alapítvány karjai közül. Hat éve már az Ügyes Kezek Alapítvány hűséges és minden programban résztvevő tagja. Egyszerűen imádja a programok mindegyikét, hiszen itt együtt játszhat, tanulhat, dolgozhat és fejlődhet, gyógyulhat a barátaival. Ibolya barátai is a szülőközösségből kerülnek ki. Hiszen ők azok, akik megértik, szeretik és elfogadják őt. Mivel egyetlen egy programra sem megy Zsuzsi nélkül. Mindenhova

Zsuzsi s-a născut în al optulea an al căsniciei lor. După spusele lui Ibolya, au încercat să calculeze, ca între cei doi frați să nu fie mai mult de trei ani pentru ca mama lor să-i poată educa și îngriji pe ei, fără să fie nevoită să se întoarcă la locul de muncă. Fiindcă Ibolya a putut lucra pe lângă îngrijirea și educarea copiilor ei, până când mama ei a trăit și i-a dat o mână de ajutor. Tristețea dispariției mamei lui Ibolya a fost înlocuită cu bucuria nașterii lui Zsuzsi. Până la vârsta de 7 luni totul era în ordine cu Zsuzsi, până când nu a primit primul vaccin, care a imobilizat-o până la vârsta de trei ani şi jumătate. Această perioadă însemna pentru ei căutarea şi încercarea tuturor posibilităților, pe Zsuzsi au dus-o la specialişti, au încercat toate metodele de la care au sperat vindecarea. Terapia nu s-a desfăşurat numai în cabinetul medical. Munca cea mai grea s-a continuat acasă cu ajutorul lui Ibolya şi a fratelui lui Zsuzsi. Rezultatele au întârziat să apară. Zsuzsi avea aproape patru ani când a început să-și miște mâinile. Ibolya cu Zsuzsi s-a înscris printre primii la programele terapeutice ale Fundației Gecse Daniel, care atunci era proaspăt înființată. Nu i-a ţinut departe de centru nici zăpada, nici ploaia şi nici canicula. Chiar şi acum ca adult, Zsuzsi recunoaşte drumul către Gecse. A lăsat urme adânci în inima, în sufletul şi în mintea ei şi a determinat ameliorarea stării sale, care în comparaţie cu cea de la început e un miracol. Ibolya își reaminteşte cu zâmbetul pe buze de construirea sediului Fundației Alpha Transilvană. Actele şi cererea lui Zsuzsi erau predate înaintea terminării construcției sediului fundației. Aici s-a continuat terapia lui Zsuzsi până în momentul când, datorită vârstei trebuia să iasă de sub ocrotirea fundației. Deja de șase ani este membră fidelă a Fundației Mâini Dibace, participând la toate programele acesteia. Pur și simplu adoră fiecare program, fiindcă aici poate să se joace, să învețe, să se dezvolte, să se vindece împreună cu prietenii ei. Chiar și prietenii lui Ibolya provin din comunitatea de părinți. Căci ei sunt cei care o înțeleg, o iubesc și o acceptă. Nu participă la nici un program fără Zsuzsi. Totdeauna sunt 11

2017./XV./II./58.

magával viszi. Akkor is, ha orvost látogat, ahogyan olyankor is, amikor feltöltődni és kikapcsolódni megy el. Náluk minden nap a csoda napja. Amit megszentelnek együttlétükkel, elválaszthatatlan anya-lánya kötelékükkel és példamutatásukkal szeretetből, elfogadásból és türelemből.

împreună. Chiar și atunci, când face vizite medicală sau vrea să se distreze, să se relaxeze. La ei fiecare zi e un miracol, care se sfințește prin comuniunea lor, prin legătura inseparabilă creată între mamă și fiică și prin exemplul arătat în privința dragostei, a acceptării și a răbdării. Csata Éva Traducere din limba maghiară de Márton-Zólyomi Attila Csaba

Csata Éva

♦♦♦♦♦

Gondolkozz el ...

Gândește-te ...

Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak Téged bánt az Élet... Nézz körül a világban! Láthatod az embereket, akik az utcán élnek. Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor akit szeretsz, mással látod, Nézz meg egy vakot... ki soha nem láthatja meg a napvilágot. Ha azt hiszed, ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak Rád, Nézz meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az Élet dallamát... Ha azt hiszed, Te vagy az egyetlen, akit akadályok vesznek körül...

Gândește-te când crezi că Viața doar pe tine te jignește... Privește-n jur în lume! Poți vedea omul care pe străzi trăiește. Dacă crezi că numai pe tine te doare când îl vezi pe cel iubit cu altul, Uită-te la un orb care niciodată nu poate vedea lumina soarelui. Dacă crezi că soarta te bate când oamenii spun rele despre tine, Uită-te la un surd, care niciodată nu poate auzi a Vieții melodie... Dacă crezi că Tu ești singurul înconjurat de obstacole...

12

2017./XV./II./58.

Nézd azokat, kik nem tudnak járni, arcukon mégis mosoly derül. Ha azt hiszed, rossz helyre születtél, s Téged senki nem szeret, Nézz meg egy árvát, ki könnyes szemmel nézi a szüleidet... Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek, Nézd azokat, kik hirtelen hunytak el, nem ölelhették át szeretteiket! Mielőtt panaszkodnál, nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne... S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve. Köszönd meg, amit a sorstól kaptál, ne háborogj sohasem, Nem tudhatod, mi lesz holnap... Ez vezessen az Életben!

Uită-te la cei ce nu pot umbla, totuși au pe față zâmbete. Dacă crezi că te-ai născut într-un loc nepotrivit și nimeni nu te iubește Uită-te la un orfan care cu ochi-nlăcrimați pe părinții tăi îi privește... Dacă crezi că nu primești timp ca să ți se vindece rănile, Privește-i pe cei ce-au murit subit neputându-și îmbrățișa aproapele! Înainte să te plângi deschide-ți ochii, viața ar putea fi și mai rea... Și-ți dai seama că nu plângând ci râzând trebuie să-ți petreci ziua. Mulțumește-te cu ce-ai primit de la soartă,nu te agita niciodată, Nu poți să știi ce va fi mâine... acest lucru să te conducă în viață!

Forrás: Világháló

Sursa: Internet Traducere din limba maghiară de Réti Ilona

♦♦♦♦♦

A hangya és a kontaktlencse

Furnica și lentila de contact

Igaz történet Josh és Karen Zarandonától

Întâmplare adevărată de Josh și Karen Zarandona

Brenda egy fiatal nő volt, akit egyszer meghívtak hegyet mászni. Habár rettenetesen félt, azért elment a csoportjával egy hatalmas gránit sziklafalhoz. Félelmei ellenére fogott egy karabinert, rögzítette magát, megfogta a kötelet, és elindult felfelé, hogy szembenézzen azzal a sziklával. Egyszer csak elért egy szirthez, ahol szusszanhatott egy kicsit. Ahogyan ott lógott, a biztonsági kötél elpattant Brenda szeme előtt, ami kiütötte a kontaktlencséjét. Ott volt egy sziklaszirten, több száz lábnyi távolság alatta és felette. Nézegetett ide-oda,

Brenda era o femeie tânără care odată a fost chemată să escaladeze muntele. Deși se temea foarte tare, totuși a plecat cu grupul ei pe o stâncă de granit uriașă. În ciuda fricii a pus mâna pe o carabină, s-a fixat, a prins frânghia și a pornit în sus ca să înfrunte stânca. Deodată a ajuns la un colț de stâncă, unde a putut respira un pic. Cum atârna acolo, coarda de protecție din fața ochii lui Brenda a pleznit și i-a scos lentila de contact. Stătea acolo pe un colț de stâncă, mai multe sute de picioare distanță și sub ea și deasupra ei. S-a uitat ici-colo spe13

2017./XV./II./58.

remélve, hogy a lencse a szirtre esett, de nem így történt. Ott volt Brenda, távol az otthonától, a látása pedig elhomályosodott. Elkeseredett volt, és kezdett ideges lenni, így az Úrhoz imádkozott, hogy segítsen neki megtalálni a kontaktlencsét. Amikor felért a hegytetőre, az egyik barátja átkutatta a szemét és a ruháit, ám a kontaktlencsét nem találta. Így hát Brenda leült csüggedten, és várta, hogy a csapat többi része felérjen. Nézegette a hegyvonulatot, és közben egy bibliai versen gondolkozott, ami azt mondja, hogy: „Az Úr szemei ide-oda járnak az egész földön.” Azt gondolta: „Uram, te látod ezeket a hegyeket. Ismersz minden követ és levelet, és te pontosan tudod, hogy hol van a kontaktlencsém. Kérlek, segíts!” Végül a csapat lesétált a hegy lábához. A hegy lábánál egy újabb csoport volt, akik épp akkor kezdtek neki a hegy megmászásának. A csapat egyik tagja felkiáltott: „Hé, srácok! Nem vesztett el valaki egy kontaktlencsét?!” Elég meglepő, nem? És tudod, hogy miért látta meg ezt a hegymászó? Egy hangya vonult lassan a sziklán, a lencsét a hátán cipelve. Brenda elmondta nekem, hogy az édesapja karikaturista. Amikor elmesélte neki a hangya, az ima és a kontaktlencse hihetetlen történetét, akkor az apa készített egy rajzot egy hangyáról, amint az a kontaktlencsét cipeli, és közben ezt mondja: „Istenem, nem tudom miért akarod, hogy ezt a dolgot cipeljem? Nem tudom megenni, és szörnyen nehéz! De, ha Te azt akarod, hogy cipeljem, hát Neked megteszem!” Azt hiszem, néha segít azt mondani, hogy „Istenem, nem tudom, miért akarod, hogy ezt a terhet cipeljem. Semmi jót nem látok benne és szörnyen nehéz. De, ha te azt akarod, hogy cipeljem, hát megteszem.” Isten nem a továbbjutót hívja, hanem a hívót juttatja tovább. Igen, én szeretem ISTENT.

rând că lentila a căzut pe colțul de stâncă, dar nu s-a întâmplat așa. Brenda era acolo, departe de căminul ei, iar vederea ei s-a încețoșat. Era exasperată și a început să se enerveze, așa că s-a rugat la Dumnezeu să o ajute să-și găsească lentila de contact. Când a ajuns pe munte, unul dintre prieteni i-a căutat și prin haine, dar nu a găsit lentila de contact. Astfel Brenda s-a așezat descurajată și aștepta să ajungă sus și ceilalți membri ai echipei. Privea lanțul muntos și între timp se gândea la un verset biblic care spune așa: “Ochii lui Dumnezeu umblă ici-colo pe pământ.” Se gândea așa: “Doamne, tu vezi acești munți. Cunoști orice piatră și frunză și tu știi precis unde este lentila mea de contact. Te rog, ajută-mă!” În sfârșit grupul a coborât la poalele muntelui. Aici era un nou grup care tocmai a început escaladarea. Un membru al grupului a exclamat: “Măi, băieți! Nu a pierdut careva o lentilă de contact?!” E destul de surprinzător, nu? Și știi de ce a observat acest lucru alpinistul? O furnică trecea încet pe stâncă ducând cu greu lentila de contact pe spate. Brenda mi-a spus că tatăl ei e caricaturist. Când i-a povestit întâmplarea incredibilă a furnicii, a rugăciunii și a lentilei de contact, tatăl ei a făcut un desen despre furnică cum aceasta cară lentila de contact și zice între timp: “Doamne, nu știu de ce vrei să car acest lucru. Nu îl pot mânca și e teribil de greu! Dar dacă Tu vrei să-l car, pentru tine o fac!” Cred că uneori ajută să spunem că “Doamne, nu știu de ce vrei să car această povară. Nu văd nimic bun în ea și e teribil de grea. Dar dacă tu vrei s-o car, o fac.” Dumnezeu nu-l cheamă pe cel care ajunge mai departe, ci îl duce mai departe pe cel care Îl cheamă. Da, eu îl iubesc pe DUMNEZEU.

Sursa: Internet Forrás: Világháló Traducere din limba maghiară de Réti Ilona ♦♦♦♦♦

14

2017./XV./II./58.

Édesanyám, az én hősöm

Mama este eroina mea

Ma van Édesanyám születésnapja. Ránézek, látom selymes, mosolygós arcán apró ráncait, majdnem fehér haját. Megölelném, de nem tudom! Soha nem is tudtam! Mindene fáj, hisz közel jár a 75 évhez, még csak egy év hiányzik, hogy betöltse. Tehát, nem fiatal már, bár mindenki fiatalabbnak mondja! Hogy így van-e valójában, nem tudom, de nekem mindig fiatal marad, és remélem még hosszú évekig láthatom Őt reggel, amikor bejön a szobámba, és elkezdjük a reggeli készülődés szertartását. Érezhetem illatát, amikor lehajol hozzám, hogy segítsen rajtam. Érezhetem még mindig kemény és határozott érintését, de ráncokkal teli kezét, amikor tehetetlen és nehéz végtagjaimat leemeli az ágyról, majd ülőpozícióba helyez, míg keresem az egyensúlyom, hogy a következő szertartás részéhez érhessünk. ... és sorolhatnám tovább, míg a teljes nap összes szertartásait felsorolnám. Mindig tudja, mit akar, és mindig mindenről van véleménye. Csodálatos asszony az én Édesanyám! Hosszú évek óta gondoz engem, és minden apró dolgot megtesz, amire én képtelen lennék, azért hogy boldog és teljes életet élhessek. Ő az, aki ha fáj neki, ha nem, ha fáradt, ha nem, ha szomorú, ha vidám, mellettem van. Feláldozta ifjúságát és most idős korát, azaz minden idejét, életét. Mindketten alkalmazkodunk egymáshoz, de Ő az, aki leginkább teszi, hiszen soha sehova el nem mehet anélkül, hogy ne egyeztessünk, hogy a kellő időre mellettem lehessen. Álmodik hegyeket, tengereket, csodálatos tájakat, városokat, falvakat, de mindez csak álom maradt, mert álmai helyett engem választott! És néha azon merengek biztatva Őt, ha az Ég úgy adná, hogy hamarabb elmegyek, használja ki az utolsó lehetőséget, és élvezze az életet. Aggódva rám néz, és komolyan gondolva azt mondja: jaj, fiam, ne! Mi lenne velem, ha már nem lennél itt mellettem, hogy segíthessek neked?...

Azi e ziua de naștere a Mamei mele. Mă uit la ea, văd ridurile mărunte pe fața ei mătăsoasă, zâmbitoare, părul ei aproape alb. Aș îmbrățișa-o, dar nu pot! Niciodată nu am putut. O dor toate, căci se apropie de 75 de ani, lipsește doar un an ca să-i împlinească. Deci nu mai e tânără, cu toate că toată lumea zice că nu își arată anii! Nu știu dacă într-adevăr este așa, dar pentru mine rămâne mereu tânără și sper că încă mulți ani O voi putea vedea dimineața când intră în camera mea și începem ritualul pregătirilor de dimineață. Îi pot simți mirosul plăcut când se apleacă asupra mea ca să mă ajute. Pot simți atingerea ei și acum tare și hotărâtă, mâinile ei pline de riduri când îmi coboară de pe pat membrele mele neputincioase și grele, apoi mă așează în poziția șezut până îmi găsesc echilibrul ca să ajungem la următoarea parte a ritualului. ...și aș putea continua până aș enumera toate ritualurile unei zile întregi. Totdeauna știe ce vrea și totdeauna își exprimă părerea despre orice. Mama mea este o femeie minunată! De mulți ani mă îngrijește și face orice lucru mărunt de care eu sunt incapabil, ca eu să duc o viață fericită și deplină. Ea este aceea care este totdeauna lângă mine și dacă o doare ceva sau nu, dacă e obosită sau nu, dacă e tristă sau veselă. Și-a sacrificat pentru mine tinerețea, și acum bătrânețea, adică toată viața. Amândouă ne adaptăm reciproc, dar mai ales Ea este cea care o face, căci niciodată nu poate pleca nicăieri fără ca să ne înțelegem ca la momentul potrivit să poată fi lângă mine. Visează munți, mări, peisaje minunate, orașe, sate, dar toate acestea au rămas doar vise pentru că în locul lor m-a ales pe mine! Și uneori o îndemn pe Ea, că dacă Cerul ar da ca eu să mă duc mai întâi, să profite de ultima posibilitate și să-și trăiască viața. Ea se uită cu îngrijorare la mine și îmi spune foarte serios: “Dragul meu, nu! Ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai mai fi aici lângă mine ca să te pot ajuta?”…

N.T. I. ♦♦♦♦♦

N.T.I. Traducere din limba maghiară de Réti Ilona 15

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.