a Dominicanerstraat CL Winsum Tel


1 1 Stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) p/a Dominicanerstraat CL Winsum Tel2 Voorwoord Het kan iedereen overkomen In een situatie terechtkomen, ...
Author:  Petrus Kuiper

0 downloads 83 Views 630KB Size

Recommend Documents


No documents


Stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) p/a Dominicanerstraat 14 9951 CL Winsum Tel. 06-23672464 E-mail: [email protected] www.vriendenarmekantwinsumgr.nl

1

Voorwoord Het kan iedereen overkomen … In een situatie terechtkomen, waarin je bijna geen geld hebt om rond te komen. Puur overleven! Vaak gaat het om stille armoede, waarbij mensen diep in de schulden raken, gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening of een uitkering aanvragen. Ook mensen die zich nooit zorgen maakten, kunnen morgen door o.a. een faillissement, ontslag of echtscheiding met lege handen staan. Dus is het de hoogste tijd om goed voor elkaar te zijn. Als stichting Vrienden Arme Kant Winsum staan we hiervoor. Goed voor elkaar betekent dat onze inzet naar twee kanten goed is: wie geholpen wordt, krijgt de kans om uit een ongewenste situatie te komen en wie helpt, krijgt de kans om iets van waarde te doen voor de samenleving. Voor u ziet u het jaarverslag over 2017 van de Stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.), hierna kortweg SVAKW genoemd. Dit jaarverslag is een verantwoording van het gevoerde beleid naar de de diaconieën van de kerken, bedrijven, sociale instellingen, medeburgers en al degenen die niet bij name willen worden genoemd voor hun giften en andere bijdragen. Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen/instellingen zijn die het (sociaal) hart op de juiste plaats hebben. Ook in 2017 is er in de gemeente Winsum weer het nodige gedaan aan armoedebestrijding dan wel armoedeverlichting. Als SVAKW en door de goede contacten van SVAKW met de voedselbank Het Hogeland te Winsum (waarmee we sinds de oprichting van de voedselbank in maart 2008 een goede band hebben) hebben we daar een aandeel in gehad. Ook heeft de SVAKW op aanvraag weer subsidies verleend aan verenigingen of instellingen, die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn (in de breedste zin van het woord) voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Winsum. Verderop in dit jaarverslag worden onze doelstelling, organisatie en al onze activiteiten nader beschreven, waarbij hieronder alvast een opsomming van onze belangrijkste activiteiten in 2017: * vergaderingen * pr * acties * afhandeling hulpvragen/aanvragen subsidie. Ten slotte wens ik u nog veel leesplezier. Henk Wolters, Secretaris

2

Inhoudsopgave

pagina

Voorwoord 1. Organisatie 1.1 Algemeen 1.2 Doelstelling 1.3 Het bereiken van de doelen 1.4 Samenstelling bestuur 2. Vergaderingen/Activiteiten 2.1 Vergaderingen 2.2 Activiteiten

2 3 3 3 3/4 4 4 4/5 5/6/7

1. Organisatie 1.1. Algemeen De SVAKW is opgericht in oktober 1989. Zij helpt de kwetsbaren (mensen met een laag inkomen) in alle dorpen van de gemeente Winsum en verstrekt subsidies ter bevordering en ondersteuning van Gezondheid en Welzijn. 1.2. Doelstelling * het ondersteunen van kinderen die opgroeien in gezinnen met armoede en aan volwassenen die (tijdelijk) geldproblemen hebben. * de kwetsbaren -huishoudens met een minimaal inkomen- in de gemeente Winsum te ondersteunen met individuele hulp, noodhulp en acties. * het ondersteunen van activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn in de gemeente Winsum. 1.3. Het bereiken van de doelen Kinderen in armoede Een van de twee speerpunten is de hulp aan kinderen in armoede. Kinderen die in armoede opgroeien, staan al bij de start van hun leven op een achterstand wat betreft hun welzijn en gezondheid. Wij vragen aandacht voor hun situatie en proberen een bijdrage te leveren aan de verbetering ervan. Ouders kunnen ons vragen hen te helpen bij het aanvragen van regelingen, waarop zij een beroep kunnen doen. De stichting Leergeld “Het Hoogeland” en het Jeugdsportfonds Groningen bieden schoolgaande kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar (financiële) ondersteuning bij o.a. school- en sportactiviteiten. Verder zijn er gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen, zoals het participatiefonds en het startpakket onderwijs. Contacten/PR De SVAKW onderhoudt contacten met diverse (vrijwilligers)organisaties, zoals Humanitas thuisadministratie, diaconieën, enz., die ook de kwetsbaren ondersteunen. Verder brengt zij de kwetsbaren op hoogte van de diverse regelingen, die hun financiële positie kunnen ondersteunen dan wel verbeteren. Noodfonds (hulpvragen) Het tweede speerpunt is het verlenen van noodhulp, waarvoor er een noodfonds: het ‘Schudde-Theisens Fonds’ in het leven is geroepen. Vanuit dit fonds worden - onder een aantal voorwaarden – gelden beschikbaar gesteld aan mensen die een hulpvraag hebben ingediend en zeer dringend hulp nodig hebben. Een van de voorwaarden is dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij alle andere mogelijkheden voor hulp onderzocht heeft, maar er niet in is geslaagd deze hulp ook werkelijk te krijgen.

3

Wanneer de nood groter is en andere mogelijkheden ontbreken, dan kan de Stichting Urgente Noden (SUN) financiële hulp verlenen. De aanvragen hiervoor kunnen bij de SVAKW worden ingediend. In het Hoofdstuk Activiteiten/ Hulpvragen worden de hulpvragen nader beschreven. Voedselbank De SVAKW verwijst naar en ondersteunt de voedselbank Het Hogeland in Winsum. Eén keer per maand kan men daar een voedselpakket ophalen en bovendien gratis kleding en schoenen uitzoeken. Vanaf 1 maart 2017 kan men gratis o.a. kleding en schoenen bij de Kledingbank Maxima Het Hogeland in Winsum krijgen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet aan de criteria voldoen. Voor meer informatie zie: www.voedselbankhethogeland.nl en www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl Acties In hoofdstuk Activiteiten/Acties worden onze acties (o.a. Dagje uit, het geven van Sinterklaascadeautjes en een Kerstextraatje) nader toegelicht. Subsidie Het verlenen van subsidies aan verenigingen of instellingen die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn (in brede zin van het woord) voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Winsum. 1.4 Samenstelling bestuur Het bestuur bestond in 2017 uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). De samenstelling hiervan was als volgt: AB + DB: Harry Meinders( voorzitter) Henk Wolters (secretaris) Fré Post (penningmeester) Maaike Dicke (lid/2de secretaris/notulist) Arie Spoelma (lid) Hanneke Ritzema (lid namens diaconie PGWH te Winsum) Jaap Riemersma (lid) Marinus Huizinga ( lid namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winsum) Bert Ozinga ( lid namens de diaconie PKN Gem. Adorp-Wetsinge-Sauwerd) Janny Kadijk ( lid namens de PKN Baflo i.o) DB: Harry Meinders (voorzitter) Henk Wolters ( secretaris) Fré Post (penningmeester) Maaike Dicke (lid/2de secretaris/notulist) Janny Kadijk (lid). 2. Vergaderingen/activiteiten Om de genoemde doelen te bereiken heeft het bestuur de nodige vergaderingen gehouden en activiteiten ontplooid. 2.1. Vergaderingen

DB Het voorbereiden van het maken van beleid, de jaarverslagen en de planning van de acties Dagje Uit, Sinterklaas en Kerst .

4

AB + DB * de vaste onderwerpen: verslagen, mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken, hulpvragen (noodfonds en SUN), mondelinge en schriftelijke verslagen van (bijgewoonde) vergaderingen van diaconieën/bijeenkomsten, pr, kind en armoede ( o.a. stichting Leergeld), voedselbank, Repair Café , Pact voor Samenredzaamheid, hulpvragen en financiën. incidenteel: acties (Dagje Uit, Sint en Kerst en andere acties), subsidieaanvragen t.b.v. gezondheid en welzijn, jaarverslagen 2016, Engelengeduld en lichtjestocht. 2.2. Activiteiten Acties * Dagje Uit Op vakantie gaan. Dus erop uit … Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Voor 2017 hebben we opnieuw gekozen voor Dagjes Uit dichter bij huis; d.w.z. binnen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Men kon kiezen uit een aantal aangegeven attracties of zelf een keuze maken. Voor een tegemoetkoming in de kosten (reiskosten, entreegeld(en) en eten/drinken) betaalde de SVAKW een bedrag van 30 euro per persoon. De aanmeldingen waren als volgt verdeeld: 40 adressen (27 in Winsum en 13 in de buitendorpen), 57 volwassenen (27 in Winsum en 13 in de buitendorpen) en 34 kinderen (27 in Winsum en 7 in de buitendorpen). Hierbij werden de volgende bestemmingen aangegeven: Schiermonnikoog: 8, Ameland: 2, Wildlands Emmen: 8, Appelscha: 2, Saaxumhuizen Doolhof: 1, Stad Groningen: 3, Drouwenerzand Drouwen: 5, AquaZoo Leeuwarden: 2, Lauwersoog: 1, Plopsa Indoor Coevorden: 1, eigen keuze: 6, Sauna: 1. Van de mensen kregen we diverse ansichtkaartjes, e-mailtjes en briefjes, waarbij ze o.a. aangaven dat ze een geweldige dag hadden gehad en ons hiervoor bedankten. * Sinterklaasactie Met deze actie kregen 39 kinderen van 0 t/m 12 jaar cadeautjes, die ze zelf met het insturen van een verlanglijstje hadden opgegeven. Verder hebben we er nog wat extra’s bij gedaan, zoals een grote banketletter, chocolaatjes, nootjes en diverse kleine speeldingetjes. Dit jaar hebben we de cadeautjes plus jutezakken ingekocht bij Blokker in Winsum. Verder een grote banketletter, chocolaatjes en nootjes bij AH in Winsum. Verder diverse kleine speeldingetjes van Bruna. Ook dit jaar hebben we weer bij Wim Bijman (Groothandel in smaakvolle & ambachtelijke boeketten Aanleg 9-A te Winsum) onze Sinterklaas spullen ingepakt. Bovendien konden de kinderen in 2017 op donderdag 30 november en vrijdag 1 december in Zalencentrum Concordia in Baflo op vertoon van een folder gratis (2de hands) speelgoed uitzoeken! Aanmeldingen * 22 adressen ( 18 in Winsum, 1 in Ezinge en 1 in Adorp en 1 in Sauwerd en 1 in Baflo) * 39 kinderen ( 31 in Winsum, 1 in Ezinge en 4 in Adorp en 1 in Sauwerd en 2 in Baflo)

5

* Kerstactie De Kerstactie bestond uit een kerstextraatje in de vorm van een enveloppe met inhoud (25 euro per adres) kinderen van 0 t/m 12 jaar 5 euro extra en voor de kinderen van 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon van Pathé van 9,95 euro), een waxinelichtje, een kerstengeltje, een kerststol, nootjes, chocolaatjes en een zakje snoep. We hebben totaal bij 150 adressen het Kerstextraatje bezorgd. (10 meer dan vorige jaar). Dit jaar weer alles ingepakt bij Wim Bijman (Groothandel in smaakvolle & ambachtelijke boeketten Aanleg 9-A te Winsum). AANMELDINGEN

* 150 adressen ( 115 in Winsum en 35 in de buitendorpen) 40 kinderen 0 t/m 12 jaar ( 25 in Winsum en 15 in de buitendorpen) 32 kinderen 13 t/m 18 jaar (17 in Winsum en 15 in de buitendorpen)

* Engelenmarkt In december was in voormalige tandartsenpraktijk van Bart Fledderus aan de Stationsweg 7 in Winsum een Engelenmarkt ingericht met als thema “Engelengeduld”. De markt was het resultaat van een jaar lang engelen maken en verzamelen. Een fantastische collectie engelen, bijeengebracht in een sfeervolle ambiance, om te worden bewonderd en gekocht voor twee goede doelen. Een van deze doelen was de SVAKW. Het was een groot succes! 6

* PR In verschillende vormen hebben we publiciteit gemaakt voor onze activiteiten. Via een folder, een wekelijkse advertentie in de Wiekslag Winsum, incidenteel een persbericht in de Wiekslag Winsum en de Ommelander Courant en een advertentie in de gemeentegids. Ten slotte is onze website www.vriendenarmekantwinsumgr geactualiseerd. * Hulpvragen De SVAKW beschikt over een noodfonds: het ‘Schudde-Theissens Fonds’. Wij zijn hierdoor in staat om mensen die in acute nood verkeren te helpen met bijvoorbeeld boodschappen, huisraad, reparaties, fietsen, laptops, kosten peuterspeelzaal, ouderbijdrage en schoolreizen. De kosten zijn door ons betaald als een gift of via een renteloze lening. Wanneer de nood groter is en andere mogelijkheden ontbreken, dan kan de Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen financiële hulp verlenen. In 2017 hebben 1 aanvraag ingediend, maar deze is echter afgewezen. In 2017 werden er 50 hulpvragen (noodfonds) ingediend voor de volgende hulp: boodschappen, maandabonnement trein, andere vervoerskosten, achterstallige zorgkosten (eigen bijdrage WMO CAK) en energiekosten, 2 fietsen, fietsreparaties, wasmachine, kooktoestel, verlenging id-bewijs plus foto’s, kleding, zorgkosten operatie Deze kosten zijn grotendeels betaald als een gift. We verstrekten ook een aantal leningen, waarbij het geleende bedrag in maandelijkse termijnen aan ons werd terugbetaald. Verder verleenden we hulp voor bekostiging peuterspeelzaal, dagopvang, ouderbijdragen, overblijven, schoolreizen, voetbalschoenen en trainingspak en contributie voetbalverenging. Deze kosten zijn door ons voorgeschoten en via een declaratie vanuit de Participatiefondsregeling van Sociale Zaken (Werkplein Ability te Winsum) aan ons terugbetaald. * Subsidie Het verlenen van subsidies aan verenigingen of instellingen die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn (in brede zin van het woord) voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Winsum. In 2017 waren er de volgende aanvragen: - in augustus een aanvraag voor de 42e Vakantie Speldagen Winsum voor alle schoolkinderen van groep 3 t/m 8 uit de gemeente Winsum; - in september een aanvraag van de stichting Begraafplaats Obergum voor de bekostiging van naamplaten en naambordjes. Beide aanvragen werden toegekend.

7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.