(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files


1 Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes január 1-től II. Á...
Author:  Bertalan Dobos

0 downloads 2 Views 543KB Size

Recommend Documents


No documents


Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista – II. fejezet Érvényes 2014. január 1-től II.

Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei és Általános Hitelezési Feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi. A Bank kizárólag üzletpolitikájának és Vállalati Szolgáltatásai Általános Üzleti Feltételeinek, valamint Általános Hitelezési Feltételeinek megfelelő megbízásokat fogad el. Az alábbiakban megadott általános kondíciók az általános banki műveletekre érvényesek és a mindenkor hatályos hitelintézeti és pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően kerültek kialakításra. Különeljárást igénylő műveleteknél a Bank fenntartja magának a jogot különdíj felszámítására.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) 1.

A Bank az alábbi végső megbízásbenyújtási határidőket alkalmazza aznapi feldolgozásra: Munkanapnak minősülő szombaton

Hétköznapokon CitiDirect

CitiConnect for Files

SM

Papíralapú

SWIFT

Bármely úton

(MT101,MT103+)

Forintátátutalás GIRO-n keresztül (belföldi utalás konverzió nélkül)

15.00

13.30

13.00

13.00

11.00

Forintátvezetés Bankon belül (belföldi utalás konverzió nélkül)

16.00

14.30

13.00

13.00

11.00

Forintátutalás VIBER-en keresztül (belföldi utalás konverzió nélkül)

15.30

-

13.00

13.00

13:00

Forintátutalás külföldre

14.00

9.30

9.00

13.00

következő hétköznap

Postai kifizetési utalvány

12.00

-

-

-

11.00

Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás

17.00

15.30

13.00

-

11.00

Csoportos beszedési megbízás

17.00

15.30

13.00

-

11.00

Devizaátutalás, devizaszámláról történő forintátutalás vagy Bankon belüli átvezetés

14.00

9.30

9.00

11.00

következő hétköznap

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

7

1

CitiDirect

CitiConnect for Files

SM

Papíralapú

SWIFT

Bármely úton

(MT101,MT103+)

Sürgősségi 1 devizaátutalás vagy Bankon belüli devizaátvezetés

következő hétköznap

14.00

9.30

9.00

11.00

SEPA rendszeren keresztül indított devizaátutalás

14.00

9.30

9.00

11.00

következő hétköznap

Átutalási megbízás és Bankon belüli vállalati számlák közötti átvezetési megbízás törlése / 2 módosítása

15.00

-

15.00

15.00

11.00

Vállalati számláról lakossági és CitiBusiness számlára belső banki átvezetési megbízás 2 törlése / módosítása

13.00

-

13.00

13.00

11.00

Pénztári készpénz be- és 3 kifizetés

-

-

Pénztári 8 órák alatt

-

Pénztári órák 8 alatt

Zsákos készpénzbefizetés értéktárba aznapi jóváírásra

-

-

10.00

-

10.00

Zsákos készpénzfelvét 4 (T-1)

-

-

15.00

-

11.00

Betétlekötési megbízás

15.30

-

13.00

-

11.00

Betétfeltörési megbízás (nem aznapi átutalás fedezeteként)

14.00

-

13.00

-

11.00

Betétfeltörési megbízás (aznapi átutalás fedezeteként)

12.00

-

10.00

-

11.00

Igazolás aznapi kibocsátása a tétel feldolgozásának napján

-

-

14.00

-

11.00

Csoportos beszedési megbízások teljesítésének 5,6 letiltása

-

-

16.00

-

11.00

1

A Banknak az alábbi devizanemekben megadott átutalások esetén áll módjában a sürgősséggel történő feldolgozás: euró (EUR), USA dollár (USD), angol font (GBP), kanadai dollár (CAD), román lej (RON), török líra (TRY). 2

Az átutalási megbízások módosításának / törlésének szabályait lásd az II. fejezet 1.3 pontban.

3

Nagyösszegű és / vagy meghatározott címletű tranzakciók esetén az I.fejezet 3.5 az érvényes.

4

Kifizetés értéknapját megelőző banki munkanap – lásd I. fejezet 3.5

5

A terhelési napot megelőző banki munkanap. Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

2

6

A csoportos beszedési megbízás letiltásához az Ügyfél köteles megadni a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó következő adatokat: kedvezményezett neve, fizetési művelet összege, a terhelendő számlaszám és a terhelés értéknapja. A csoportos beszedési megbízás letiltása kizárólag ezen adatok alapján meghatározott adott csoportos beszedési megbízás letiltására vonatkozik. 7

A Bank legfeljebb 50 darab papíron benyújtott VIBER átutalási megbízás tárgynapi feldolgozását vállalja ügyfelenként.

8

Bankfiókjaink nyitva tartásáról a helyszíneken és www.citibank.hu weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást.

A fenti végső megbízásbenyújtási határidőn belül átvett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat - ha az Ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg, vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Bank tárgynapon teljesíti. A fenti táblázatban felsorolt műveletekre vonatkozóan a Bank által meghatározott tárgynapi munkanap záró időpontja a fent megjelölt végső megbízásbenyújtási határidőtől számított további 2 óra. A tárgynapi munkanap záró és a következő banki munkanap kezdő időpontja megegyező, kivéve a konverzió nélküli belföldi Forintátutalási megbízás GIRO-n SM keresztül, elektronikus rendszeren (CitiDirect, CitiConnect for Files (korábban CFX, File Delivery) vagy SWIFT) történő benyújtását, amely esetben a munkanap kezdő időpontja 7.00 óra.

1.1

A megbízások benyújtására, átvételére és kezelésére vonatkozó különös szabályok:

1.1.1

A fenti végső megbízásbenyújtási határidők után vagy nem munkanapon beérkezett megbízások esetén – hacsak az Ügyfél nem jelöl meg későbbi értéknapot – a Bank a megbízásból rá háruló feladatokat a következő banki munkanapon teljesíti.

1.1.2

A 2. pontban meghatározott teljesítési határidő számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének időpontja - a végsőmegbízásbenyújtási határidők figyelembevételével - az az időpont, amikor a fizetési megbízás a Bankhoz beérkezett, valamint a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat és a fedezet rendelkezésre áll.

1.1.3

A megadott könyvelési napra vonatkozóan a Bankhoz benyújtott megbízások teljes fedezetét – akár betétfeltörésből, akár pénztári készpénzbefizetésből, vagy más számláról történő átvezetésből származik –legkésőbb az egyes tranzakciókra vonatkozó megbízásbenyújtási határidők előtt biztosítani kell. Amennyiben az Ügyfél úgy adta be a megbízását, hogy a benyújtás időpontjában annak teljesítéséhez nem volt meg a szükséges fedezet, de az adott napon a II. fejezet 1. pont szerinti megbízásbenyújtási határidőig gondoskodni tud megfelelő fedezetről, a Bank a benyújtott megbízást teljesíti. Amennyiben az Ügyfél nem gondoskodik az adott megbízás fedezetének rendelkezésre bocsátásáról a II. fejezet 1. pont szerinti megbízásbenyújtási határidőig, úgy konverzió esetén a felmerülő árfolyamkülönbözetből adódó veszteséget a II. fejezet 3.1.2. pontban foglaltak szerint a Bank az Ügyfélre hárítja. A Bank a tranzakciókat belső feldolgozási rendjének megfelelő sorrendben teljesíti. A Bank nem vállal felelősséget a késedelmesen benyújtott, illetve a nem – valamennyi, az adott könyvelési napra vonatkozóan benyújtott megbízásra – elegendő mértékű fedezet biztosítása miatt felmerülő károkért. A Bank öt (5) banki munkanapig tartja a fedezet nélküli átutalási megbízásokat, ezt követően, az I. fejezet 2.2.31 vagy a 2.2.32 pont szerinti törlési díj felszámításával törli azokat (konverziót igénylő megbízás törlése esetén a II. fejezet 3.1.2 pontban meghatározottak szerint jár el), és a törlésről értesíti a megbízót. Amennyiben a külföldre történő forintátutalás vagy a devizaátutalás fedezetét az Ügyfél 12.00 óra után biztosítja, a Bank nem garantálja a reggeli árfolyamjegyzés során megállapított árfolyamok alkalmazását.

1.1.4

Kérjük, hogy amennyiben az átutalás fedezetét betétfeltörésből, készpénzbefizetésből, vagy más számláról történő átvezetésből kívánja biztosítani, ezt a tényt a megbízáson egyértelműen és feltűnően tüntesse fel. CitiDirecten, SM CitiConnect for Files (korábban CFX, File Delivery) vagy SWIFT rendszeren keresztül beküldött megbízás esetén kérjük, CitiService telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezze ezt.

1.1.5

A Bank nem vállalja a szabályosan benyújtott és fedezettel rendelkező megbízások függőben tartását.

1.1.6

Beszedésre, átutalási végzésre, hatósági átutalásra történő fizetés fedezetvizsgálata esetén a Bank az aznapi teljesítésre az érintett számla(k) 8:00 órakor elérhető egyenlegét használja fel. Amennyiben az egyenleg nem nyújt megfelelő fedezetet a teljesítésre, a Bank a nap folyamán a számla(k) javára beérkezett további összegeket ezen tranzakció(k) összegének erejéig zárolja.

1.1.7

A Bank a betétlekötési megbízásokat akár a folyószámlahitel-keret terhére is teljesíti.

1.1.8

Papíron vagy SWIFT üzenetben benyújtott megbízás esetén a különböző megbízás- / rendelkezés típusokat (például: csak forint vagy csak devizaátutalási megbízás) külön lapon / SWIFT üzenetben kell benyújtani.

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

3

1.1.9

Amennyiben az Ügyfél külföldre irányuló forintátutalási megbízást nyújt be aznapi értéknapi feldolgozásra a II.1. pontban megjelölt megbízásbenyújtási határidő előtt, a Bank az átutalást VIBER rendszeren keresztül hajtja végre. Amennyiben a kedvezményezett számlavezetője a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a Bank a megbízást bankon belüli átutalásként kezeli.

1.1.10

A Bank jogosult a kézzel történő külön feldolgozásért pótdíjat felszámítani azon CitiDirect, CitiConnect for Files (korábban CFX, File Delivery) vagy SWIFT rendszeren keresztül érkező átutalási megbízások után, melyek nem felelnek meg az elektronikus kezelés alábbi minimális követelményeinek.

SM

CitiDirect mezők Kedvezményezett módszere / kódja

Elektronikus feldolgozás minimális követelményei bank

Egyéb utasítások

1.1.11

irányítási

SWIFT + bankazonosító alkalmazása (BIC kód)

Igény esetén ebben a mezőben feltüntethető az átutalás devizanemében meghatározott ellenérték. Amennyiben a mezőben egyéb szöveg vagy kódszó szerepel (pl. T+1 TELJESÍTÉSSEL, VIBER, SEPA,URG, SAMEDAY) kézi feldolgozás szükséges.

SEPA Credit Transfer (SCT – SEPA átutalás) típusú devizafizetés fogadása és teljesítése a European Payment Council által kidolgozott SEPA (Single Euro Payments Area – Egységes Euró Pénzforgalmi Övezet) SCT szabályrendszer szerint a fizetési övezethez tartozó országok, azaz az Európai Unió jelenlegi tagországain kívül Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc közötti, valamint a Magyarországon működő bankok közötti fizetési forgalomban vehető igénybe. A SEPA átutalás alapfeltételei: a) a megbízónak az átutalási megbízásban kifejezetten meg kell jelölnie a SEPA átutalási formát az alábbiak szerint:

• A SEPA SCT (Credit Transfer) tranzakció indítása kizárólag a CitiDirect átutalás modulon keresztül a „Fizetési mód” mezőben a „SEPA” kódszó kiválasztásával történhet. • Amennyiben az átutalási megbízást a bank sztenderd devizaátutalási formanyomtatványán nyújtják be, a nyomtatvány fejlécében lévő „SEPA átutalás” mezőt kell megjelölni. • Egyéb, szabad formátumban írott megbízásra a SEPA kódszót minden esetben nyomtatott nagybetűvel, jól láthatóan kell rávezetni. • A SWIFT MT101 / MT103 üzenetfajták esetében, amennyiben az átutalás SEPA SCT típusú, kérjük a „SEPA” kódszót a SWIFT üzenet 72-es mezőjének első négy karakterhelyén feltüntetni. • A Banknak nem áll módjában fogadni CitiConnect tranzakciókat.

SM

for Files (Full Service) rendszeren keresztül indított SEPA SCT

b) kizárólag a fenti országok, valamint a Magyarországon működő bankok közötti euróban teljesített fizetés; c) kizárólag olyan Kedvezményezett részére teljesíthető, amelynek számlavezető bankját, azaz a Kedvezményezett bankot a European Payment Counsel regisztrálta, mint a SEPA átutalások fogadására felkészült bankot; d) az átutalási megbízásban kötelező az IBAN szám és a kedvezményzett bank SWIFT kódjának (BIC) feltüntetése;

e) mivel SEPA átutalás csak megosztott költségviseléssel indítható, kérjük, minden esetben a SHA megjelölés alkalmazását, az ettől eltérő jelölést a Banknak nem áll módjában figyelembe venni; f) az átutalt összeget legkésőbb a bank által történő indítást követő harmadik napon jóvá kell írni a kedvezményezett számláján, amennyiben a kedvezményezett számla devizaneme is euró; g) amennyiben a Banknál vezetett terhelendő vagy jóváírandó számla devizaneme nem euró, az átutalás teljesülése a konverzió értéknapjainak figyelembevételével hosszabbodhat; Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

4

h) a Bank a SEPA megjelölésű tételdíjat alkalmazza, kimenő átutalás (terhelés) esetén további SWIFT költség nem kerül felszámításra; i) Amennyiben a SEPA átutalásként megjelölt megbízásban feltüntetett kedvezményezett bank az indításkor még nem csatlakozott a SEPA-hoz, a Bank a megbízást nem utasítja vissza, hanem a normál devizaátutalás feltételei szerint teljesíti. A Bank az általa vezetett fizetési számlák közötti átutalást az Ügyfél erre vonatkozó megbízása esetén sem teljesíti SEPA átutalásként. Ezen tételek utólagos átsorolásáért a Bank a SEPA átutalási díjon felül a I. fejezet 2.2.39 pont szerinti pótdíjat is felszámítja, mellyel a megbízás átvételét követő hónap első banki munkanapján az átvétel hónapjának utolsó értéknapjával megterheli az Ügyfél megadott számláját. A Bank kizárólag a fenti, 1.1.9 pont alatt felsorolt feltételek teljesülése és a megbízások pontos és minden adatra kiterjedő kitöltése esetén kezeli az átutalást a meghirdetett SEPA kondíciók szerint. Minden egyéb esetben a nem-SEPA devizaátutalásokra vonatkozóan meghirdetett általános kondíciók érvényesek. 1.1.12

A Bank kizárólag mint a beszedés kötelezettjének bankja - teljesít fizetést SEPA beszedési megbízásokra. A SEPAbeszedés (SEPA direct debit scheme – SDD) olyan bankközi fizetési mód, mely kizárólag SEPA beszedési szolgáltatást nyújtó bankoknál EUR-ban benyújtható beszedések közös szabály- és eljárásrendszerét írja elő, amelyben a fizető fél közvetlenül a kedvezményezettnek ad felhatalmazást a beszedésre. A Bank SEPA-beszedési megbízást a SEPA Core (Alap) és SEPA Business to Business (Üzleti) Direct Debit mindenkor hatályos Szabálykönyvének rendelkezéseinek megfelelően hajtja végre.

1.1.13

Kimenő devizaátutalás sürgősséggel történő feldolgozása CitiDirect-en keresztül nemzetközi átutaláskor a „Sürgősségi devizaátutalás” mező megjelölésével igényelhető. A Sürgősségi devizaátutalást a Bank a feldolgozás napjának értéknapjával ellátva továbbítja, ugyanezzel az értéknappal terheli meg az Ügyfél számláját és írja jóvá a fedezetet a Bank számlavezetője által vezett devizaszámlán. Sürgősségi devizaátutalásra kizárólag az alábbi devizanemű átutalás esetén adható megbízás: euró (EUR), USA dollár (USD), angol font (GBP), kanadai dollár (CAD), román lej (RON), török líra (TRY). Egyéb átutalási devizanem esetében „Sürgősségi devizaátutalás” nem választható ki a CitiDirectben. Papíron indított Sürgősségi devizaátutalásnál kérjük, hogy kérését külön megjegyzésként vezesse rá megbízására és a beküldéssel egyidejűleg jelezze azt telefonos ügyfélszolgálatunknál. SWIFT útján indított Sürgősségi devizaátutalásnál kérjük, hogy a 23E mezőben a SAMEDAY kódszót tüntesse fel.

1.2

Csekkbeszedési megbízások benyújtására és kezelésére vonatkozó általános szabályok

1.2.1

Csekkbeszedési megbízást a Bank kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon fogad el. Csekkbeszedések esetén a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a megbízás teljesítése érdekében a csekken feltüntetett fizető banktól eltérő beszedő bankot választhasson. A Bank nem felel a beszedő bank kiválasztása miatt esetlegesen bekövetkező kárért, ha igazolja, hogy a kiválasztás és utasításadás során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az általában elvárható.

1.2.2

Az EUR, CAD, GBP, USD devizanemű, legfeljebb USD 30.000 ellenértékű csekkeket az Ügyfél megbízása alapján a Bank csekk elszámoló központok közreműködésével szedi be. A Bank belső szabályzatával összhangban az így kezelt csekkek ellenértékét, az esetleges visszterhelésére vonatkozó visszkereseti jog fenntartása mellett, az elszámoló központ fedezet-megelőlegezését követő 11. munkanap értéknapjával írja jóvá az Ügyfél számláján. Amennyiben az elszámoló központ a beszedésre átvett és korábban megelőlegezett csekk ellenértékét visszaigényli, a Bank a kapott indoklás közlése mellett, bármely időben jogosult azzal és a felmerült bankköltségekkel az Ügyfél számláját megterhelni.

1.3

A Bankhoz benyújtott megbízások módosításának, törlésének, visszahívásának szabályai

1.3.1

1.3.2

A Bank Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei által 12.1.2 és a 12.2.2 pontban felsoroltak kivételével egyéb szolgáltatások vonatkozásában a Bank banki munkanapokon 15.00 óráig fogad el módosítási, törlési, visszahívási megbízást írásban, bankszerűen aláírva. A Bank akkor sem tudja garantálni azok teljesítését, ha azt az Ügyfél időben, szabályosan benyújtotta, és módosítás esetén a fedezet rendelkezésre áll. Ügyfél által adott megbízások visszahívásának sikeres teljesítéséért a Bank nem vállal felelősséget. A megbízás összegét annak a kedvezményezett bankjától történő visszaérkezését követően, illetve Bankon belüli átvezetés és átutalási megbízások esetén a kedvezményezett törléshez való hozzájárulásának megadása után, a visszaérkezés illetve jóváhagyás értéknapjával, az esetlegesen a kedvezményezett bankja által felszámított díjak levonásával és konverzió alkalmazása esetén a kedvezményezett bankja által alkalmazott árfolyamkülönbözettel írja jóvá.

1.3.3

A módosítási, a törlési és a visszahívási megbízás Bank által történő elfogadásának feltétele az eredeti megbízás valamennyi adatának újbóli megismétlése.

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

5

2.

Megbízások teljesítése Ha a megbízás a végső benyújtási határidő előtt érkezett meg a Bankhoz, és a fedezet, valamint az átutalás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat a Bank rendelkezésére áll, a fizetési megbízásnak a kedvezményezett számláját vezető intézményhez való megérkezéséhez szükséges időtartam az egyes átutalás típusok esetén, normál üzletmenetet és ügyletkezelést alapul véve, az alábbiakban részletezettek szerint várható: Elektronikus úton kezdeményezett forintátutalás GIRO-n 1 keresztül

az átvételtőlszámított 4 órán belül a kedvezményezett bankjának számláján jóváírásra kerül

Papír alapon kezdeményezett forintátutalás GIRO-n keresztül

az átvétel napját követő banki munkanap

Rendszeres átutalási megbízás

az ügyfél által megadott teljesítés napja (amennyiben a rendszeres átutalás teljesítésének feltételei maradéktalanul teljesülnek)

Forintátvezetés Bankon belül

az átvételnapja 2

az átvétel napja

2

az átvétel napját követő 2. banki munkanap

Forintátutalás belföldre és külföldre VIBER -en keresztül, forintszámla terhére Forintátutalás belföldre és külföldre VIBER -en keresztül, devizaszámla (kivéve EUR számla) terhére, konverzióval 2

Forintátutalás belföldre GIRO-n vagy VIBER -en és 2 külföldre VIBER -en keresztül, EUR számla terhére, konverzióval

az átvételnapját követő banki munkanap

Postai kifizetési utalvány

legkorábban az átvétel napját követő 2. banki munkanap

Felhatalmazólevélen alapuló beszedési megbízás és hatósági átutalás továbbítása

az átvétel napját követő banki munkanap

Csoportos beszedés indítása

az átvétel napját követő banki munkanap

Devizaátutalás konverzióval (kivéve EUR átutalás egyetlen HUF és EUR közötti konverzióval)

az átvétel napját követő 2. banki munkanap

Devizaátutalás konverzió nélkül vagy EUR átutalás egyetlen HUF és EUR közötti konverzióval

az átvétel napját követő banki munkanap

Sürgősségi devizaátutalás

3

az átvétel napja

SEPA átutalás konverzióval (kivéve SEPA átutalás egyetlen HUF és EUR közötti konverzióval)

legkorábban az átvétel napját követő 2. banki munkanap

SEPA átutalás konverzió nélkül vagy egyetlen HUF és EUR közötti konverzióval

az átvétel napját követő banki munkanap

4

Bankon belüli devizaátvezetés kizárólag EGT -n belüli államok devizanemében konverzióval, vagy anélkül

az átvétel napja

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

6

4

Bankon belüli devizaátvezetés EGT -n kívüli állam devizanemét is érintő konverzióval

az átvétel napját követő 2. banki munkanap

Bankon belüli devizaátvezetés konverzió nélkül

az átvétel napja

Devizacsekk-benyújtás beszedésre

egyedi

Pénztári forint- és valutabefizetés

a befizetés napja

Zsákos készpénzbefizetés:

a befizetés napja

Zsákos készpénzfelvét

a felvét napja

1

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VII.6) MNB rendelet, 15/2010 (X.12) módosítása alapján a 2012. július 1-ét követően a pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ügyfelei által aznapi teljesítésre a végső benyújtási határidőig benyújtott elektronikusan indított konverziót nem igénylő belföldi forintátutalás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás befogadását követő négy órán belül jóváírásra kerüljön. 2

Bármely, nem Bankon belüli átvezetésre, de aznapi teljesítésre vonatkozó forintátutalási megbízást a Bank VIBER-en keresztül teljesít. 3

A Banknak az alábbi devizanemekben megadott átutalások esetén áll módjában a sürgősséggel történő feldolgozás: euró (EUR), USA dollár (USD), angol font (GBP), kanadai dollár (CAD), román lej (RON), török líra (TRY).. 4 Európai Gazdasági Térség államai – az Európai Únió 27 tagállama, valamint Norvégia, Izland, Lichtenstein. A Bank nem vállal felelősséget a kedvezményezett számlavezető bankjának feldolgozási és ügyletkezelési határidőiért. Eltérő megállapodás hiányában a számlavezető Ügyfél által benyújtott megbízás értéknapja megegyezik a banki könyvelés napjával. A 16.00 óra után pénztárban befizetett összegek esetén a Bank nem garantálja a pénz felhasználhatóságát aznapi utalás fedezeteként.

2.1

Beérkező tételek feldolgozása A Bank azon beérkező tételeket dolgozza fel egy adott banki munkanapon, melyek a lenti táblázatban az adott napon, a megadott időpontig megérkeznek a Bankba, és a jóváíráshoz szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll. A lenti határidők után a Bankba érkező összegeket a Bank a következő banki munkanapon érkezettnek tekinti, és a következő banki munkanapon dolgozza fel. Az alábbi táblázatban szereplő fizetéstípusokra vonatkozóan a Bank által a tárgynapra meghatározott munkanap záró időpont és a következő munkanap kezdő időpontja megegyezik a megjelölt végső benyújtási határidővel.

Tétel

Végső beérkezési határidő

Forintjóváírás GIRO-n keresztül forintszámlára

Jóváírás értéknapja

18.30

A Bank számláján történő jóváírás napja

18.30

A Bank számláján történő jóváírás napja*

Forintjóváírás GIRO-n keresztül devizaszámlára (nem 1 EGT állam devizanemében)

18.30

A beérkezés napját követő 2. banki munkanap*

Forintjóváírás VIBER-en keresztül forintszámlára

17.00

A Bank számláján történő jóváírás napja

Forintjóváírás VIBER-en keresztül devizaszámlára 1 (EGT állam devizanemében)

17.00

A Bank számláján történő jóváírás napja*

Forintjóváírás GIRO-n keresztül devizaszámlára (EGT állam devizanemében)

1

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

7

Forintjóváírás VIBER-en keresztül devizaszámlára 1 (nem EGT állam devizanemében)

17.00

A feldolgozás napját követő 2. banki munkanap*

Forintjóváírás Bankon belüli átvezetéssel (lakossági számláról érkező tétel esetén is)

17.00

A Bank számláján történő jóváírás napja

Külföldről érkező forintösszeg jóváírása forintszámlára

GIRO-n keresztül: 18.30 VIBER-en keresztül: 17.00

A Bank számláján történő jóváírás napja

Bankon belüli átvezetéssel: 17.00 Devizajóváírás Bankon kívülről érkező tétel esetén, konverzió nélkül, japán jen devizanemben

8.30

A feldolgozás napja*

Devizajóváírás Bankon kívülről érkező tétel esetén, konverzió nélkül, amerikai dollár devizanemben

15.30

A feldolgozás napja*

Devizajóváírás Bankon kívülről érkező tétel esetén, konverzió nélkül, ausztrál dollár devizanemben

15.30

A feldolgozás napját követő banki munkanap*

Devizajóváírás Bankon kívülről érkező tétel esetén, konverzió nélkül (kivéve japán yen, ausztrál dollár, 1 amerikai dollár és EGT állam devizanemében )

13.30

A feldolgozás napja*

Devizajóváírás (beleértve SEPA átutalás) Bankon 1 kívülről érkező tétel esetén, EGT állam devizanemében, konverzió nélkül

18.00

A Bank számláján történő jóváírás napja*

Devizajóváírás (beleértve SEPA átutalás) Bankon 1 kívülről érkező tétel esetén, EGT -n kívüli állam devizanemét is érintő konverzióval

13.00

A feldolgozás napját követő 2. banki munkanap*

13.00

A Bank számláján történő jóváírás napja*

Devizajóváírás (beleértve SEPA átutalás) Bankon 1 kívülről érkező tétel esetén, EGT -n kívüli állam devizanemét nem érintő konverzióval

Felhatalmazó levélen alapluló beszedési megbízás jóváírása

Bankon kívülről történő beszedés esetén: 8.00

A beérkezés napja

Bankon belüli beszedés esetén: 17.00 Csoportos beszedési megbízás jóváírása

8.00

A Bank számláján történő jóváírás napja

Beszedett devizacsekk ellenértéke

8.00

A Bank számláján történő jóváírás napja*

8.00

A feldolgozás napja*

8.00

A feldolgozás napját követő 2. banki munkanap*

– EGT állam pénznemében konverzió nélkül, vagy 1 kizárólag EGT állam pénznemeit érintő konverzióval Beszedett devizacsekk ellenértéke 1

– konverzió nélkül nem EGT állam devizanemében Beszedett devizacsekk ellenértéke 1

– nem EGT állam pénznemét is érintő konverzióval

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

8

Készpénzátutalási megbízás / Express készpénzátutalási megbízás jóváírása (Magyar Posta Zrt.-n keresztül)

9.00

A Bank számláján történő jóváírás napja

Zsákos befizetés

10.00

A befizetés napja

Pénztári befizetés

Pénztári órák alatt

A befizetés napja

Pénztári órák alatt Pénztári órák alatt

A befizetés napja Változó, a Bank beszedésre veszi át az utazási csekket

Megvásárolt utazási csekk ellenértékének jóváírása 5.000 USA dollár összeghatárig 5.000 USA dollár felett

1

Európai Gazdasági Térség államai – az Európai Únió 27 tagállama, valamint Norvégia, Izland és Lichtenstein.

*Munkanapnak minősülő szombati napokon a bank beérkező devizajóváírásokat nem teljesít.

2.2

Készpénzátutalási megbízásokra és postautalványokra vonatkozó különös szabályok A Bank az adott postai elszámolási napra vonatkozóan a Magyar Posta Zrt. által feldolgozott befizetésekből származó és a Banknak továbbított összegeket összevontan írja jóvá az Ügyfél bankszámláján. A Bank fogadja a készpénzátutalási megbízások útján az Ügyfél bankszámlájának javára történő befizetésekhez kapcsolódó, a Posta által továbbított részletező adatokat és azokat banki munkanapokon, postai elszámolási naponkénti bontásban - az Ügyfél és a Bank eltérő megállapodásának hiányában - papír alapon, nyomtatott levél formájában postai úton küldi meg az Ügyfél Bankhoz bejelentett levelezési címére. Express és egyéb készpénzátutalási megbízások részletező adatainak számítógépes adatállományban történő továbbítását a Bank az Ügyféllel törént írásbeli megállapodás esetén vállalja. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. által továbbított készpénzátutalási megbízás a bizonylaton szereplő, de a Bank rendszerében nem élő bankszámlaszám javára érkezik, vagy jogszabályban meghatározott okból a Bank a megbízás teljesítését visszautasítja, a Bank, a tranzakciós bizonylat összegét –a Magyar Posta Zrt. és a Bank érvényes és hatályos díjaival csökkentett - összegét a bizonylaton szereplő feladó címének rendelkezésre állását követően visszaindítja a feladónak, az eredeti készpénzátutalási megbízásra hivatkozó postai kifizetési utalvány útján. Ezen visszaindítás minden járulékos következménye a számlatulajdonost és a feladót terhelik. Egyidejűleg a Bank elhárít minden a Feladó címének hiányából vagy hibájából eredő következményt.

Tétel

3.

Végső beérkezési határidő

Továbbítás napja

Készpénzátutalási megbízás postai részletező kivonata – CitiDirecten keresztül

9.00

Legkorábban a banki feldolgozás napja

Készpénzátutalási megbízás jóváírás postai részletező kivonata – nyomtatott formában

9.00

Legkorábban a feldolgozás napját követő banki munkanap

Átváltási árfolyamok A terhelendő számla devizaneme

Az átutalt összeg devizaneme

Alkalmazott árfolyam

Forint

Deviza

Devizaeladási árfolyam

Deviza

A számla devizanemétől eltérő devizanem, de nem forint

A Bank az átutalni kívánt összeg forint ellenértékét devizaeladási árfolyamon kiszámítja, majd a devizaszámla devizanemére váltja devizavételi árfolyamon, és ezt terheli a devizaszámlán.

Deviza

Forint

Devizavételi árfolyamon

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

9

Az átutalt összeg devizaneme

A jóváírandó számla devizaneme

Alkalmazott árfolyam

Forint

Deviza

Devizavételi árfolyam

Deviza

A számla devizanemétől eltérő devizanem, de nem forint

A Bank a jóváírni kívánt összeg forint ellenértékét devizavételi árfolyamon kiszámítja, majd a devizaszámla devizanemére váltja devizaeladási árfolyamon, és ezt írja jóvá a devizaszámlán

Deviza

Forint

Devizaeladási árfolyam

Átváltási árfolyam a bankkártyával nem forintban végrehajtott tranzakciók esetén: a tranzakció adott devizanemben meghatározott összegét a nemzetközi bankkártya társaságok az adott napon érvényes árfolyamukon az általuk meghatározott elszámolási devizanemben számolják el a Bank elszámolási számlájának a terhére, amely elszámolási devizanemben meghatározott összeget a Bank az elszámolás napján érvényes devizaeladási árfolyamán forintra váltja át.

3.2

Átváltásból eredő veszteségek Amennyiben az Ügyfél a szabályosan benyújtott, konverziót igénylő átutalási megbízását visszavonja, vagy a megbízás végrehajtására a II. fejezet 1. pont szerinti megbízásbenyújtási határidőig nem biztosít megfelelő fedezetet, a Bank az általa már megkezdett konverziós ügyletet lezárja, az ebből adódó esetleges veszteséget pedig az Ügyfélre hárítja oly módon, hogy az Ügyfél Fizetési számláját megterheli.

3.3

Pénztári műveletek esetén alkalmazott árfolyamok

A terhelendő számla devizaneme

A felvett összeg valutaneme

Alkalmazott árfolyam

Forint

Valuta

Valutaeladási árfolyam

Deviza

A számla devizanemétől eltérő valutanem, de nem forint

A Bank a felvenni kívánt összeg forint ellenértékét valutaeladási árfolyamon kiszámítja, majd a devizaszámla devizanemére váltja valutavételi árfolyamon, és ezt terheli a devizaszámlán.

Deviza

Forint

Valutavételi árfolyam

A jóváírandó számla devizaneme

A befizetett összeg vagy a Bank által meg- vagy visszavásárolt összeg valutaneme

Alkalmazott árfolyam

Forint

Valuta

Valutavételi árfolyam

Deviza

A számla devizanemétől eltérő valutanem, de nem forint

A Bank a befizetni kívánt összeg forint ellenértékét valutavételi árfolyamon kiszámítja, majd a devizaszámla devizanemére váltja valutaeladási árfolyamon, és ezt írja jóvá a devizaszámlán.

Deviza

Forint

Valutaeladási árfolyam

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

10

3.4

Díjak esetén alkalmazott árfolyamok Amennyiben a felmerülő díjak, jutalékok, költségek nem az adott számla devizanemében vannak meghatározva, az esedékes díjak ebben az esetben is a számla devizanemében kerülnek felszámításra. A Bank a következő, a terhelés napján érvényes árfolyamokat használja a díjak átváltásához:

Érintett számla

4

Díj, jutalék, költség meghatározás módja

Alkalmazott árfolyam

Forintszámla

Devizában meghatározott díj

Devizaeladási árfolyam

Devizaszámla

Forintban meghatározott díj

Devizavételi árfolyam

Devizaszámla

Másik devizában meghatározott díj

A Bank az érintett számla devizanemétől eltérő devizanemben meghatározott díj, jutalék, költség összegét devizaeladási árfolyamon átváltja forintra, majd az így kiszámított forint összeget devizavételi árfolyamon átváltja a számla devizanemére, és ezt az összeget terheli az érintett számlára.

Értéknap és könyvelési nap Értéknap az a nap, amelyet a Bank a fizetési műveletek tekintetében kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Könyvelési nap az a nap, amikor a fizetési megbízás alapján elvégzett fizetési művelet könyvelésre kerül. SWIFT-en benyújtott átutalási megbízás esetén a Bank a nemzetközi szabványoknak megfelelően a 32A (value date) mező tartalmát a terhelés értéknapjaként értelmezi, és a megbízásokat ennek megfelelően kezeli. Papíralapú megbízásnál a PFNY 11 nyomtatványon beadott megbízások esetén az „Értéknap” mezőben szereplő dátumot a Bank könyvelési napnak tekinti, és a megbízást eszerint kezeli. CitiDirect devizaátutalási megbízás esetén a CitiDirect magyar nyelvű moduljában a „Terhelés értéknapja” mezőt, míg az angol nyelvű modulban a „Value date” mezőt a Bank könyvelési napnak tekinti, és a megbízást eszerint kezeli. Az állandó átutalási megbízásokat a Bank erre a célra rendszeresített formanyomtatványain kell benyújtani.

5

A deviza-, illetve külföldre irányuló forintátutalási megbízások kitöltésekor kérjük, vegye figyelembe a következőket (kivéve a SEPA átutalási megbízásokat): Költségek jelölése (Charges / Charges Indicator) mező: kérjük, válassza ki a megfelelőt az alábbi értelmezés szerint: A mi számlánkról (Our - OUR): Az átutalás kapcsán felmerülő összes költséget, azaz a Banknál és a kedvezményezett bankjánál felmerülő költségeket is Önök vállalják megjelölt számlájuk terhére. A Bank az átutalás indításakor felszámított külön díj ellenében átvállalja a Kedvezményezett bank költségének utólagos megtérítését. EGT államba irányuló és EGT állam devizanemében teljesített átutalás esetén OUR költség viselés nem választható. Kedvezményezett (Bene - BEN): A kedvezményezett viseli az átutalás kapcsán felmerülő összes költséget, azaz a Banknál és a kedvezményezett bankjánál felmerülő költségeket. Az átutalás végrehajtása ebben az esetben úgy történik, hogy a Banknál felmerülő költségeket az utalás összegéből levonjuk, így a Kedvezményezett a költségekkel csökkentett összeget kapja kézhez. EGT államba irányuló és EGT állam devizanemében történő átutalás esetén a Bank a megbízásban megjelölt BEN opciót nem áll módjában figyelembe venni; az átutalásnak a Bank oldalán felmerült díjait és költségeit a megbízó számlájára terheli, mintha az átutalás eredeti költségviselési opciója a megosztott (SHA) opció lett volna.

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

11

Megosztott (Shared - SHA): Az Önök megjelölt számláját az átutalás összegén felül csak a Banknál felmerült költségek terhelik, a kedvezményezett bankjánál felmerülő költségeket a kedvezményezett viseli. EGT államba irányuló és EGT állam devizanemében kezdeményezett átutalás esetén kizárólag megosztott (SHA) költségviselés alkalmazható. Amennyiben a költségek jelölését Ügyfelünk nem végzi el, a Bank SHA költségviselés jelöléssel könyveli az adott tételt. Amennyiben az Ügyfél által kitöltött átutalási megbízás alapján a külföldi bankköltségek a kedvezményezettet terhelik, abban az esetben előfordulhat, különösen a 100 USA dollár alatti kisösszegű átutalási megbízásoknál, hogy a külföldi bankköltséget a külföldi bankok a megbízóra hárítják. Az ilyen költségeket azok felmerülésekor a Bank a megbízó számlájára terheli. 6

Konverziót igénylő devizaátutalási és jóváírási tételek és pénztári valuta be- és kifizetés

6.1

Devizaátutalások (SEPA átutalásokat is beleértve) és EGT-n belüli állam devizanemét nem érintő jóváírások konverziót igénylő feldolgozása esetén alkalmazott árfolyamok: A 10.000 USA dollár összeget vagy annak ellenértékét meg nem haladó tételek feldolgozása esetében a Bank minden banki munkanapon az általa a benyújtás napján reggel 9.00 óráig jegyzett ún. kis összegű fixing devizaárfolyamokat alkalmazza. A 10.000 USA dollár összeget vagy annak ellenértékét meghaladó nagyságú tételek feldolgozásakor a Bank minden banki munkanapon az általa a benyújtás napján 14.00 óra körül jegyzett, ún. nagy összegű fixing devizaárfolyamokat alkalmazza. Ezen árfolyamokat a Bank csak abban az esetben i. a benyújtási határidő előtt érkezett meg a Bankhoz; ii. végrehajtására van fedezet; iii. a II. 1.1 pontok alatt felsorolt feltételeknek megfelel.

garantálja,

ha

a

(deviza-)

átutalási

megbízás:

Az adott megbízástípusra vonatkozó megbízásbenyújtási határidő után beérkezett devizaátutalási megbízások esetében, az Ügyfél egyetértésével, a Bank az aktuális piaci árfolyamon teljesíti az átutalást. Ez az árfolyam eltérhet a Bank által jegyzett és közzétett árfolyamtól. Megbízásbenyújtási határidő után beérkezett megbízások esetén a Bank mindent elkövet a megbízás aznapi végrehajtása érdekében, de nem garantálja annak teljesülését akkor sem, ha az Ügyfél a tételt szabályosan benyújtotta, és a fedezet is rendelkezésre áll.

6.2

Kizárólag EGT-n belüli állam devizanemét érintő, konverziót igénylő jóváírási tételek (a SEPA jóváírásokat is beleértve) feldolgozása esetében a beérkezési időpont függvényében alkalmazott árfolyamok (a Magyar Nemzeti Bank ajánlása szerint): i. Az előző munkanap 15.30 óra és a tárgynap 8.00 óra között beérkezett tranzakciók estében az EGT 1 fixing árfolyam ii. A tárgynap 8.00 óra és 11.30 óra között beérkezett tranzakciók esetében az EGT 2 fixing árfolyam iii. A tárgynap 11.30 óra és 15.30 óra között beérkezett tételek EGT 3 fixing árfolyam

6.3

Amennyiben az árfolyamok jelentős ingadozása ezt indokolja, a Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a nap folyamán új árfolyamokat jegyezzen, és a még fel nem dolgozott tételek feldolgozását ezen az árfolyamon teljesítse. A fenti, Bank által jegyzett árfolyamokat a Bank a bankfiókokban és az internetes oldalán teszi közzé. Munkanapnak minősülő szombati napokon a Bank árfolyamjegyzése szünetel. Árfolyamokkal kapcsolatos felvilágosítással a CitiService ügyfélszolgálat munkatársai állnak rendelkezésre.

6.4

Konverziót igénylő készpénzes tranzakciók Konverziót igénylő készpénzes tranzakciók esetén a Bank az általa a tranzakció napján reggel 8.00-kor rögzített valutaárfolyamokat alkalmazza.

6.5

Sürgősségi devizaátutalás esetén a Bank által T+0 tárgynapra jegyzett devizaárfolyamok a fenti 6.1 szerint kerülnek alkalmazásra.

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

12

Betéti kondíciók

7

A mindenkor érvényes forint betéti kamatok és lekötési időszakok megtalálhatók a ”Vállalati- és nagyvállalati forint és deviza lekötött betéti kondíciók” táblázatban. A betétként lekötött összeg után járó kamat számításának első napja a betét elhelyezésének napja, utolsó napja pedig a lejárat napja, vagy a betét megszűnését megelőző nap. A lekötött betét abban az esetben is a napokban megállapított lekötési időszak utolsó napján jár le, ha az munkaszüneti nap. Egyszeri lekötés, illetve kamattőkésítés nélküli folyamatos lekötés esetén a betéti kamatok kifizetésére ebben az esetben a következő banki munkanapon, a lejárat napjának értéknapjával kerül sor. Folyamatos betétlekötési megbízás esetén a lejáratot követő első nap a következő lekötési időszak első napja abban az esetben is, ha az munkaszüneti nap. A betétek után fizetendő kamat mértékét a Bank az alábbi kamatszámítási módszerrel határozza meg: Tőke x kamatláb% x napok száma Kamat = ――――――――――――――― 360 Kivéve GBP, PLN, HKD devizák esetén, ahol a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Bank a következő kamatszámítási módszert alkalmazza: Tőke x kamatláb% x napok száma Kamat = ――――――――――――――― 365

Hitel és kölcsön kondíciók

8

A kamatot a Bank folyószámlahitel, egyéb hitel vagy kölcsön esetében 360 napos év figyelembevételével a ténylegesen eltelt napok alapul vételével számítja. A Bank a nemzetközi gyakorlatot követi azon devizák esetén, amelyek kamatszámítása eltérő elvek szerint történik.

Díjak, jutalékok, költségek és kamatok terhelése

9

Bankunk 2013. január 1-jétől a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény és annak módosításainak hatálya alá eső pénzforgalmi szolgáltatások díjait megemeli a mindenkor hatályos törvény által rögzített tranzakciós illeték mértékének megfelelő összeggel. A jelen Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista hatálybalépésekor érvényes tranzakciós illeték mértéke és az érintett pénzforgalmi szolgáltatások köre honlapunkon (www.citibank.hu) Nagyvállalatok oldal Hirdetmények menüpont alatt megtekinthetőek. A tranzakciós illeték az adott pénzforgalmi szolgáltatás díjának részét képezi, ezért terhelésének gyakorisága, az alkalmazott árfolyam és egyéb jellemzői az adott tranzakció díjterhelésének feltételeivel megegyeznek. Az Ügyfél felel azért, hogy a megfelelő díjak, jutalékok, költségek fedezete rendelkezésre álljon. Az esedékes díjak, jutalékok, költségek mindenkor a számla devizanemében kerülnek felszámításra. A díjakat, jutalékokat, költségeket – eltérő megállapodás hiányában – a tárgyidőszak utolsó banki munkanapján a tárgyidőszakot követő hónap 1. banki munkanapjának értéknapjával terheli a Bank, az alábbi díjak, jutalékok, költségek kivételével. A Fe

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

13

Felmerüléskor terhelt díjak Pénztári műveletek díjai VIBER utalások díja Devizaátutalások és jóváírások (beleértve a Sürgősségi átutalások és a SEPA átutalások és jóváírások) díja Külföldre menő forintátutalások díja Postai tranzakciók díjai Beszedések, okmányos meghitelezések, bankgaranciák díja Hitellel és lekötött betéttel kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek Invesztigációs díjak Nem standard formanyomtatvány benyújtásáért felszámított dij Egyéb bankköltség A hónap végén a fizetési számlán egyösszegben terhelt díjakról, kérés esetén a Bank részletes kimutatást biztosít melynek díja jelenleg 0,- Ft. A számlaegyenleg után fizetendő / kapott kamat – eltérő megállapodás hiányában – havonta kerül elszámolásra oly módon, hogy a Bank a tárgyidőszak utolsó banki munkanapján megterheli / jóváírja az Ügyfél számláját a fizetendő / kapott kamattal, a tárgyidőszakot követő hónap 1. banki munkanapjának értéknapjával. Amennyiben a Bank számlájára a hónap utolsó munkanapján, a II. fejezet 2.1 pontban meghatározott munkanap záró időpontot követően, aznapi értéknappal kerül jóváírásra a beérkező tétel fedezete, a Bank ezen tételre 0% betéti kamatot fizet az ügyfél részére.

10

A CitiService ügyfélszolgálat telefon- és faxszámai: Napi banki műveletekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel kérjük, keresse a CitiService kapcsolattartóját, hétköznap reggel 8.00 óra és délután 17.00 óra, munkanapnak minősülő szombaton 8.00 óra és délután 14.00 óra között. Faxüzeneteit a 06 (40) 200 300-as számon juttathatja el hozzánk; személyesen bármelyik fiókunkban készséggel állunk rendelkezésére. Külföldről is hívható telefonszámunk: +36 (1) 288 8802, fax: +36 (1) 288 2698

11

További elérési lehetőségeink: Internetes honlapunk címe: www.citibank.hu Levélcím: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, 1367 Budapest, Pf. 123 Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Központi telefonszámunk: +36 (1) 374 5000 Központi faxszámunk: +36 (1) 374 5100

Vállalati Bank Nagyvállalati Fizetési számla Kondíciós Lista II. fejezet – érvényes 2014. január 1-től

14

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.