A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA


1 A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA szeptember Budpest, Ridó utc Budpest, Pf2...

0 downloads 2 Views 464KB Size

Recommend Documents


No documents


A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013

2013. szeptember 27.

1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu [email protected]

114

A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van1 (KÉ 2013. évi 114. szám, 2013. szeptember 27.)

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 172. §-ának (9) bekezdése alapján, a külpolitikáért felelős miniszterrel folytatott egyeztetéseknek megfelelően, az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló hatályos egyezménye van. Az egyes országok nevének felsorolásánál a megállapodás címét (tárgyát), szövege végleges megállapításának (aláírásának) idejét, helyét, a megállapodás hatályba lépésének idejét és a kihirdető jogszabály számát tüntettük fel. A Kbt. 56. §-a (1) bekezdése k) pontjának ka) alpontja alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki nem EU, EGT, vagy OECD tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van. E rendelkezés alapján tehát az ajánlatkérőknek meg kell vizsgálniuk, hogy a kérdéses ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő EU, EGT vagy OECD tagállamban rendelkezik-e adóilletőséggel (lásd a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatóját a tagállamok listájáról). Amennyiben nem, akkor ellenőrizniük kell, hogy a kérdéses országgal Magyarországnak van-e hatályos kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye. Fentiek alapján jelen útmutatóban azokat a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményekben részes államokat soroltuk fel először, melyek az EU-nak, EGT-nek, OECD-nek nem tagállamai. Ezt követően tájékoztatásul azt is közzétesszük, hogy az EU, EGT, OECD tagállamok közül melyek kötöttek e tárgyban egyezményt Magyarországgal, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ez utóbbi országok esetében az egyezmények meglétének vizsgálatára nincs szükség a közbeszerzési eljárásokban.

1

Jelen útmutató a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 129. számában, 2012. november 09én „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról szóló útmutatójának, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van” címmel megjelent útmutatójának Horvátország 2013. július 1. napjával történt Európai Uniós csatlakozásának okán módosított változata. A korábbi útmutató szövegéhez képest újonnan beépített részeket aláhúzással jelöltük.

2/26

Ország Albánia

Azerbajdzsán

Belarusz Köztársaság

1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu [email protected]

Megállapodás címe Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem és vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén

Aláírás ideje, helye

Hatályba lépés

Kihirdető jogszabály 1996. évi XCI. törvény

1992.11.14., Tirana

1995.12.21.

2008.02.18.,

2008.12.15.

2008. évi törvény

2004.06.24.

2004. törvény

2002.02.19.,

Budapest

Budapest

évi

LXXXIX.

CXII.

Bosznia Hercegovina

Brazília

Dél-Afrikai Köztársaság

Egyiptom

és

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Dél-Afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1985.10.17., Budapest

1988.01.01.

1988. évi 6. tvr.

1986.06.20.,

Budapest

1990.07.13.

1992. évi törvény

1994.03.04.,

Budapest

1996.05.04.

1999. évi VII. törvény

1991.11.05.,

Kairó

1994.05.22.

1995. törvény

XXVII.

évi

4/26

XVII.

Fülöp-szigetek

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigetek Köztársasága között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1997.06.13.,

Grúzia

A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény

Hongkong

Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény

Budapest

1998.06.07.

2000. törvény

2012.02.16., Budapest

2012.05.13.

2012. évi XIV. törvény

2010.05.12.,

2011.02.23.

2010. évi törvény

Budapest

évi

XVII.

CXXIX.

5/26

India

Indonézia

Katar

Kazahsztán

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásnak megakadályozásáról szóló egyezmény

2003.11.03.,

Új-Delhi

2005.03.03.

2005. évi törvény

1989.10.19.,

Jakarta

1993.02.14.

1999. évi X. törvény

2012.01.18., Budapest

2012.04.21.

2012. évi XV. törvény

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem és a vagyonadók területén

1994.12.07.,

1996.03.03.

1999. évi XIV. törvény

Budapest

CXLIV.

6/26

Kína

Kuvait

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemés vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemés vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuvaitban, 1414 H Shaban 5. napján, amely megfelel 1994. január 17. napjának, aláírt a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam közötti Egyezmény módosításáról

1992.06.17.,

Peking

1994.12.31.

1999. évi XV. törvény

1994.01.17.,

Kuvait

1994.12.21.

1999.évi XVI. törvény

2001.12.09.,

Kuvait

2003.05.06.

2003. évi LXX. törvény

7/26

Macedónia

Malaysia

Marokkó

Moldova

Egyezmény a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemés vagyonadók területén

2001.04.13.,

Szkopje

2002.03.14.

2002. évi törvény

XXXV.

1989.05.22.

Budapest

1992.12.25.

1993.évi LX. törvény

1991.12.12.,

Rabat

2000.08.20.

2002. évi VIII. törvény

1995.04.19.,

Budapest

1996.08.16.

1999. törvény

évi

8/26

XVIII.

Mongólia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók területén

1994.09.13.,

Ulánbátor

1998.04.14.

2000. évi törvény

LXXXII.

Montenegró

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és vagyonadók területén

2001.06.20.,

Budapest

2002.12.13.

2003. törvény

Orosz Föderáció

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemés vagyonadók területén

1994.04.01.,

Budapest

1997.11.03.

1999. évi XXI. törvény

Örményország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Örmény Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén

2009.11.09.,

Budapest

2010.10.26.

2010. évi X. törvény

évi

9/26

XXV.

Pakisztán

Egyezmény a és Pakisztán között a elkerüléséről területén

Magyar Köztársaság Iszlám Köztársaság kettős adóztatás a jövedelemadók

1992.02.24., Islamabad

San Marino

Egyezmény a Magyar Köztársaság és San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

2009.09.15.,

Szerbia

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és vagyonadók területén

2001.06.20.,

Szingapúr

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén + Kiegészítő jegyzőkönyv

1997.04.17., Szingapúr

1994.02.06.

1996. évi II. törvény

Róma

2010.12.03.

2010. évi törvény

Budapest

2002.12.13.

2003. törvény

1998.12.18.

2000. évi XXI. törvény

CXXXII.

évi

10/26

XXV.

Tajvan

Thaiföld

Tunézia

Ukrajna

Egyezmény a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpeji Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szerződés a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemés vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén

2010.04.19.,

Budapest

2010.12.29.

2010. évi törvény

CXXXIII.

1989.05.18.,

Bangkok

1989.12.15.

13/1990. (VII.25.) Korm. rendelet

1992.10.22.,

Tunisz

1997.07.19.

1999. évi törvény

1995.05.19.,

Kijev

1996.06.24.

1999. törvény

XXVIII.

évi

11/26

XXX.

Uruguay

Üzbegisztán

Vietnam

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1988.10.25., Montevideo

1993.08.13.

1999. törvény

évi

XXXI.

2008.04.17.,

Taskent

2009.01.29.

2008. évi XC. törvény

1994.08.26.,

Budapest

1995.06.30.

1996. évi CII. törvény

12/26

Az Európai Unió tagállamaival kötött egyezmények Ország Megállapodás címe Ausztria

Belgium

Aláírás ideje, helye

Hatályba lépés

Kihirdető jogszabály

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén

1975.02.25.,

Bécs

1976.02.11.

1976. évi 2. tvr.

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és az öröklési adók területén

1975.02.25.,

Bécs

1976.02.11.

1976. évi 1. tvr.

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemés a vagyonadók területén

1982.07.19.,

Budapest

1984.02.25.

20/1984. (IV.18.) MT. rendelet

13/26

Bulgária

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemés vagyonadók területén

1994.06.08.,

Ciprus

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén

1981.11.30.,

Csehország

Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a jövedelem és vagyonadók területén a kettős adóztatás és az adóztatás kijátszásának elkerüléséről

1993.01.14.,

Budapest

1995.09.07.

1996. törvény

évi

Budapest

1982.11.24.

1982/82. (XII.29.) MT. rendelet

Prága

1994.12.27.

1996. törvény

évi

14/26

XCII.

XCIII.

Dánia

Egyesült Királyság

Egyezmény a Magyar Népköztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Kiegészítő jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a kettős adóztatást kizárására megkötött egyezmény kiegészítéséről A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény

1978.10.24.,

Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormánya között a légiforgalmi vállalatok és alkalmazottaik kettős adóztatásának elkerülésére

1975.06.05.,

Budapest

1980.01.01.

1995.03.17., Koppenhága

1992.01.01.

2011.04.27., Budapest

2012. június 19.

45/1979 (XI.10) MT. rendelet

2011. évi törvény

LXXXIII.

Budapest

15/26

Észtország

Finnország

Franciaország

A Magyar Köztársaság és NagyBritannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tőkenyereségadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemés vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadó területén

2011.09.07.,

Budapest

2011.12.28.

2011. évi törvény

CXLIV.

2002.09.11.,

Budapest

2004.07.05.

2004. évi törvény

CXXVIII.

1978.10.25.,

Budapest

1981.07.24.

66/1981 (XII.16) MT. rendelet

1980.04.28.,

Párizs

1981.12.01.

65/1981 (XII.16.) MT. rendelet

16/26

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén

1983.05.26.,

Budapest

1985.02.17.

33/1985. (VII.1.) MT. rendelet

1986.06.05.,

Hága

1987.09.17.

10/1988. (III.10.) MT. rendelet

Horvátország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén

1996.08.30., Barcs

1998.05.08.

2000. évi XVIII. törvény

Írország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén

1995.04.25.,

1996.12.05.

1999. évi XI. törvény

Görögország

Hollandia

Dublin

17/26

Lengyelország

Lettország

Litvánia

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemés vagyonadók területén Budapesten 1992.09.23-án aláírt Egyezmény Módosításáról Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés vagyonadók területén

1992.09.23.,

Budapest

1995.09.10.

1996.évi XCV. törvény

2000.06.27.,

Varsó

2002.05.01.

2002. évi törvény

XXVII.

2004.05.14.,

Riga

2004.12.22.

2004. évi törvény

CXXX.

2004.05.12.,

Vilnius

2004.12.22.

2004. évi törvény

CXXIX.

18/26

Luxemburg

Málta

Németország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi forgalomban résztvevő közúti járművek adóztatásáról

1990.01.15.

Budapest

1991.04.21.

1990.évi XCV. törvény

1991.08.06.

Budapest

1992.11.29.

1993. évi törvény

1981.02.12.,

Budapest

1982.06.12.

33/1982 (VIII.11.) MT. rendelet

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2011.02.28.

Budapest

2011.12.30.

2011. LXXXIV. törvény

LXVII.

19/26

Olaszország

Portugália

Románia

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Román Népköztársaság között az egyenes adók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítás tárgyában Megállapodás a Magyar Köztársaság és Románia között kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemés vagyonadók területén

1977.05.16.,

Budapest

1995.05.16., Lisszabon

1980.12.02.

53/1980. (XII.12.) MT. rendelet

1999.02.22.

2000.évi XIX. törvény

1948.08.28.,

Budapest

1949.10.02.

1949. évi 16. tvr. és 309119/1949 (XII.29.) PM rendelet a végrehajtásról

1993.09.16.,

Bukarest

1995.12.14.

1996. törvény

évi

20/26

XCIX.

Spanyolország

Svédország

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemés vagyonadók területén. + Álláspont területi hatályról Egyezmény a Magyar Királyság és a Svéd Királyság között az egyenes adók területén a kettős adóztatás elhárításáról

1984.07.09.,

Madrid

1988.03.10.

12/1988. (III.10.) MT rendelet

1936.06.17.,

Budapest

1938.01.01.

1937. évi XXVI. TC.

Egyezmény a Magyar Királyság és a Svéd Királyság között az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából

1936.11.20.,

Budapest

1938.01.01.

1937. évi XXVI. TC.

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók és a tőkejövedelmek tekintetében

1981.10.12.,

Stockholm

1982.08.15.

55/1982. (X.22.) MT. rendelet

21/26

Szlovákia

Szlovénia

EU

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a vagyon-, az örökösödési és az ajándékozási adók esetében Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemés a vagyonadók területén A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, 1990.07.23-án aláírt Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv módosításáról

1986.08.20., Stockholm

1994.08.05.,

Pozsony

1995.12.21.

1996. évi C. törvény

2004.08.26.,

Budapest

2005.12.23.

2005. évi törvény

CXLVI.

2006. évi törvény

XXXVI.

1990.07.23., Brüsszel

22/26

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagállamaival kötött egyezmények Ország Megállapodás címe Aláírás ideje, helye Megállapodás a Magyar 2005.11.23., Budapest Izland Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására Egyezmény a Magyar 1980.10.21., Oslo Norvégia Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén

Hatályba lépés 2006.02.07.

Kihirdető jogszabály 2005. évi CXLV. törvény

1981.09.20.

67/1981. rendelet

(XII.16.)

23/26

MT.

Az OECD azon tagállamaival kötött egyezmények, melyek az Európai Uniónak, illetve az Európai tagállamai Ország Megállapodás címe Aláírás ideje, helye Hatályba lépés Egyezmény a Magyar Köztársaság 1990.11.29., Canberra 1992.04.10. Ausztrália és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Egyezmény a Magyar 1979.02.12., 1979.09.18. Egyesült Államok Népköztársaság kormánya és az Washington Amerikai Egyesült Államok kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozásra a jövedelemadók területén Izrael

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Izraeli Állam Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók tekintetében

1991.05.14., Jeruzsálem

1992.11.14.

Gazdasági Térségnek nem Kihirdető jogszabály 1993. évi XXXVI. törvény

49/1979. rendelet

(XII.6.)

1993. évi LXIII. törvény

24/26

MT.

Japán

Egyezmény a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén

1980.02.13.,

Budapest

1980.10.25.

1980. évi 18. tvr.

Kanada

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén

1992.04.15.,

Budapest

1994.10.01.

1995.évi XVI. törvény

Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között 1992. április 15én aláírt adóztatási egyezményhez

1994.05.03.,

Budapest

1996.04.16.

1999. évi XII. törvény

Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén

1989.03.29.,

Budapest

1990.01.30.

1992.évi XXVIII. törvény

Korea

25/26

Mexikó

Svájc

Törökország

Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén

2011.06.24., Mexikóváros

2011. 12.31.

2011. évi CXLV. tv.

1981.04.09.,

Budapest

1982.06.27.

1982. évi 23. tvr.

1993.03.10.,

Budapest

1995.11.09.

1996. évi CI. törvény

26/26

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.