a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium szerződései évben


1 a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium ei &eacut...
Author:  Péter Deák

0 downloads 2 Views 441KB Size

Recommend Documents


No documents


a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium szerződései 2014. évben

Sorszám

1.

2.

3.

Szerződő fél

Sagáthné Kuji Andrea

Benedek-Tihanyi Tímea

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Ellenérték a szerződés teljes időtartamára (nettó, természetes személyeknél bruttó)

Megbízási szerződés

Megbízott feladatai: a) közreműködés az igazságügyi szakértők jogi oktatása illetve vizsgáztatása szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan felmerült feladatok szakmai támogatásában, b) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.4.) IM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvezetői feladatok ellátása.

1 402 500 Ft

2014.07.01

2014.12.31

Megbízási szerződés

Megbízott feladatai: a) közreműködés az igazságügyi szakértők jogi oktatása illetve vizsgáztatása szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan felmerült feladatok szakmai támogatásában, b) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.4.) IM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvezetői feladatok ellátása.

1 402 500 Ft

2014.07.01

2014.12.31

Megbízási szerződés

Megbízott jogi tanácsadás keretében a Megbízó igénye szerint ellátja az alábbi feladatokat: - jogi szakszövegek fordítása magyar nyelvről idegen nyelvre és idegen nyelvről magyar nyelvre; - közreműködés jogi állásfoglalások készítésében; - közreműködés nemzetközi magánjogi ügyek (különösen nemzetközi gyermekelviteli és gyermektartási ügyek, nemzetközi jogsegélyügyek, külföldi határozatok és okiratok magyarországi elismerhetőségével kapcsolatos ügyek) intézésében.

2 100 000 Ft

2014.06.01

2014.12.31

dr. Nagy Szilvia Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés megszüntetése

4.

5.

6.

Oravecz Levente

Posta Enikő

Várhegyi Katalin

Teljesítés kezdő dátuma

Teljesítés végdátuma

ua.

6 180 000 Ft

ua.

2015.12.31

Felek a szerződést 2015. szeptember 20-i hatállyal közös megyegyezéssel megszüntették.

5 046 667 Ft

ua.

2015.09.20

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés az alábbi feladatok ellátásában: ügyfél-tájékoztatáshoz szükséges nem rendszeres háttértevékenység, iratmozgatás, illetve egyéb koordinációs tevékenység a Megbízó eseti igénye alapján.

450 000 Ft

2014.07.01

2014.09.30

Megbízási szerződés

Megbízó igénye szerint Megbízott ellátja az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztály Igazságügyi Igazgatási Osztályán, a 2009–2012. évben keletkezett iratok rendezésével, valamint az ezzel összefüggő iratmozgatással járó feladatokat.

945 000 Ft

2014.07.01

2014.12.31

Megbízási szerződés

Megbízott a Megbízó igénye szerint ellátja az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztály Igazságügyi Igazgatási Osztályán, a 2009–2012. évben keletkezett iratok rendezésével, valamint az ezzel összefüggő iratmozgatással járó feladatokat.

314 805 Ft

2014.05.01

2014.07.31

1. oldal

Szakmai támogatás nyújtása a tárca Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárságának. Megbízott feladatát képezi különösen: a tárca feladatkörébe tartozó magánjogi területen felmerülő kérdésekkel kapcsolatos háttéranyagok készítése, -a soron következő kodifikációs munkák megalapozása – elemzések készítésével, és szakmai tanácsadással.

2 052 000 Ft

2014.07.01

2014.12.31

ua.

6 852 000 Ft

ua.

2015.12.31

ua.

11 652 000 Ft

ua.

2016.12.31

ua.

19 644 000 Ft

ua.

2017.12.31

Megbízási szerződés

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik az alábbi feladatok ellátásában: - a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél az adminisztrációs feladatok támogatása, irattovábbítási feladatok támogatása.

360 000 Ft

2014.08.01

2014.09.30

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Az EKOP-1.2.26-2013-2013-0001. azonosító számú, "A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése" című projekt keretében a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározottak szerint a különböző környezetben működő IRMA ügyiratkezelő szoftver rendszer (ún. dobozos, kereskedelmi forgalomban elérhető szoftver) közös szolgáltatás alá vonásával kapcsolatos feladatok ellátása és egységes, korlátlan felhasználó számú licenc Megrendelő részére történő átadása az IRMA ügyiratkezelő szoftver rendszernek a kormányhivatali rendszer egészére vonatkozó felhasználására.

24 800 000 Ft

2014.07.10

2014.09.08

Megbízási szerződés

A Megbízó által – a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4./fsz. 3., fsz. 4. megjelölésű helyiségeiben – kialakított gyermekmegőrzőben, a Megbízó által meghatározott nyitvatartási időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-, programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása – Megbízó igénye szerint.

1 194 876 Ft

2014.06.01

2014.11.30

ua.

1 394 876 Ft

ua.

2014.12.31

ua.

2 708 898 Ft

ua.

2015.06.30

ua.

4 023 774 Ft

ua.

2015.12.31

Felek a szerződést 2015. szeptember 30-i hatállyal közös megyegyezéssel megszüntették.

3 147 190 Ft

ua.

2015.09.30

Megbízási szerződés

A Megbízó által – a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4./fsz. 3., fsz. 4. megjelölésű helyiségeiben – kialakított gyermekmegőrzőben, a Megbízó által meghatározott nyitvatartási időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-, programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása – Megbízó igénye szerint.

597 450 Ft

2014.06.01

2014.11.30

Megbízási szerződés módosítása

ua.

697 025 Ft

ua.

2014.12.31

Megbízási szerződés

7.

8.

9.

10.

11.

dr. Nemes András

Demeter Attila

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - AC SOFT Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Berényiné Farkas Erzsébet Veronika

Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés módosítása

Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés megszüntetése

Martos Annamária

2. oldal

11.

12.

Martos Annamária

Gólya Nikolett

Megbízási szerződés módosítása

ua.

1 414 475 Ft

ua.

2015.06.30

Megbízási szerződés

A Megbízó által – a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4./fsz. 3., fsz. 4. megjelölésű helyiségeiben – kialakított gyermekmegőrzőben, a Megbízó által meghatározott nyitvatartási időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-, programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása – Megbízó igénye szerint.

567 578 Ft

2014.06.10

2014.11.30

ua.

667 153 Ft

ua.

2014.12.31

ua.

1 384 603 Ft

ua.

2015.06.30

Felek a szerződést 2015. február 14-i hatállyal közös megyegyezéssel megszüntették.

762 814 Ft

ua.

2015.02.14

Közszolgáltatási szerződés

A 2014. június 16. napján megvalósítandó „Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja” elnevezésű kiemelt fontosságú rendezvénnyel kapcsolatos szervezési, műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok ellátása.

31 402 903 Ft bruttó

2014.06.02

2014.06.29

Vállalkozási és felhasználási szerződés

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. fejezetében nevesített közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere első és második fázisának megvalósítása az ÁROP-1.1.21-20122012-0001 számú "A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése" című kiemelt projekt keretében.

16 900 000 Ft

2014.06.19

2014.08.03

12 354 000 Ft

2014.06.19

2014.07.04

Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés megszüntetése

13.

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

14.

WEBTOWN-INFORMATIKA Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

15.

EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szállítási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező termékre vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: MS WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc (20 db) MS SQLSvrStdCore 2012 SNGL MVL 2Lic CoreLic (4 db) MS SysCtrStd SNGL LicSAPk MVL 2Proc (8 db).

16.

MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Országos sajtószolgálati szerződés

A szerződés alapján a Megrendelő nyilvánosságnak szánt sajtóközleményeit, nyilatkozatait és egyéb szöveges anyagait a Szolgáltató technikai eszközein és információs hálózatán változtatás nélkül eljuttatja hírszolgáltatásának előfizetőihez, továbbá közzéteszi a www.mti.hu internetes oldalon.

térítésmentes

2014.07.01

2014.12.31

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére az „Elektronikus földhivatali eljárás” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

17.

Gulácsi Erika Réka

3. oldal

18.

19.

20.

21.

Vass Anita és Héder Ákos

Szántó Krisztina

Szamek Gabriella

Lukonits Ádám és Pulai Gábor

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz és az ugyanilyen témában megrendezésre kerülő egyetemei konferenciasorozathoz kapcsolódóan a Megbízó részére átadják „A közigazgatás arca – a települési ügysegéd” című tanulmányfelhasználási jogát, illetve a tanulmánnyal kapcsolatban az egyetemi konferenciasorozat keretében egy alkalommal együttesen, fél órás prezentációt tartanak.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz és az ugyanilyen témában megrendezésre kerülő egyetemi konferenciasorozathoz kapcsolódóan a Megbízó részére átadja „A közigazgatás-fejlesztés korábbi eredményei és további lehetőségei Magyarországon” című tanulmány felhasználási jogát, illetve a tanulmánnyal kapcsolatban az egyetemi konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Kell egy csapat” című tanulmányfelhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz (a továbbiakban: pályázat) kapcsolódóan – Megbízó részére átadják „A Jó Köznevelés koncepciója, avagy a Jó Állam koncepció szerepe az ideális köznevelés-igazgatás kialakításában és fenntartásában” című tanulmány (a továbbiakban: tanulmány) felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal együttesen fél órás prezentációt tartanak.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

4. oldal

22.

23.

24.

25.

Pardy Balázs

Horváth Dávid

Horn Nikolett

Krizsán János Norbert

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „A Magyary Program jövője” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz (a továbbiakban: pályázat) kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „A közigazgatás-fejlesztés korábbi eredményei és további lehetőségei Magyarországon” című tanulmány (a továbbiakban: tanulmány) felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz (a továbbiakban: pályázat) kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Jó gyakorlatok a közigazgatás-fejlesztésben – a Jó Állam születése” című tanulmány (a továbbiakban: tanulmány) felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Francia módra – a területi közigazgatás újjászervezése a prefektorális rendszer tükrében” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

5. oldal

26.

27.

28.

29.

30.

Lenhardt Lídia

Nagy Péter

Nagy-Gál Eszter

Pataki Márta

Pócsik Gabriella

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz (a továbbiakban: pályázat) kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Hatékony szervezetfejlesztés a közigazgatásban” című tanulmány (a továbbiakban: tanulmány) felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz (a továbbiakban: pályázat) kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „A köztisztviselő és a Jó Állam” című tanulmány (a továbbiakban: tanulmány) felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A Magyary Program eredményei területi szinten: Járások és kormányablakok” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tartása.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Az alsó szintű építésrendészeti jog változásai a Magyary Program keretében” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Egy speciális közigazgatási kontroll (hiányának) értékelése – Külföldi best practice” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

6. oldal

31.

32.

33.

34.

35.

Tóth Dorottya és Kocsis Krisztina

Turóczi Péter

Végh Nándor Imre

Veres Enikő

Balogh Felícia

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathozkapcsolódóan – Megbízó részére „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „E-Budapest koncepció” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „Elektronikus közigazgatás, mint a jó állam alapja?” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „A városi kormányzás közjogi eszközei” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A gyermekvédelem közigazgatási vonatkozásai” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tartása.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

7. oldal

36.

37.

38.

39.

40.

Beregszászi Ferenc

Birinyi Georgina

Brecsok Anna Ágnes és Kiss Viktória

Csanaky Zoltán

Daka Marija és Cseporán Zsolt

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „Közigazgatás-fejlesztés korábbi eredményei és további lehetőségei Magyarországon” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A megújulás időszaka, a közigazgatás fejlesztésének elképzelései és lépcsőfokai hazánkban” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A közigazgatás helyi szintjei Magyarországon és Lengyelországban” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „Jobb közigazgatási rendszer, jobb állam” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A Jó Felsőoktatás koncepciója – A Magyary Program hatása a felsőfokú oktatásra” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

8. oldal

41.

42.

43.

44.

45.

Domokos Klaudia

Élő Dániel Zsolt

Harsányi Henrietta

Hegedüs Laura

Megyeri Tamás

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „Az állampolgári igények és a hatékonyság metszete: fejlesztési és egyszerűsítési programok az emberközelibb közigazgatásért” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A közigazgatás-fejlesztés jó gyakorlatai hazai és nemzetközi példák összehasonlítása” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

150 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „A közigazgatás-fejlesztés jó gyakorlatai hazai és nemzetközi példák összehasonlítása” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére „Társszabályozás a médiaigazgatásban” című tanulmány felhasználási jogának átadása, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentáció tartása.

250 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

Megbízási és felhasználási szerződés

Az ÁROP 1.1.26-2013-2013-0001 azonosító számú, „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” című kiemelt projekt keretén belül – egy 10 egyetemet érintő, közigazgatás-fejlesztés témában kiírt egyetemi tanulmányi pályázathoz kapcsolódóan – Megbízó részére átadja „A magyar közigazgatás-fejlesztés múltja és jelene” című tanulmány felhasználási jogát, valamint a pályázathoz kapcsolódó konferenciasorozat keretében egy alkalommal fél órás prezentációt tart.

400 000 Ft

2014.03.17

2014.04.15

9. oldal

46.

47.

Megbízási szerződés

Megbízott feladatai: a) közreműködés a jogi szakvizsga szervezésével kapcsolatosan felmerült feladatok szakmai támogatásában, b) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.4.) IM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvezetői feladatok ellátása.

231 900 Ft

2014.07.01

2014.07.31

Megbízási szerződés módosítása

ua.

463 800 Ft

ua.

2014.08.31

Megbízási szerződés

A Megbízó által meghatározott ellenőrzési vizsgálatok során – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti – a szerződések és egyéb dokumentumok jogi szempontból történő felülvizsgálata, az Ütv. 5. § (1) bekezdésének c) pontja keretében.

900 000 Ft

2014.07.14

2014.08.31

ua.

4 950 000 Ft

ua.

2015.05.31

ua.

10 350 000 Ft

ua.

2016.05.31

2 300 000 Ft

2014.05.29

2014.06.02

Bense Gabriella

Dr. Lesták Erika Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés módosítása

48.

LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szállítási szerződés

Az ÁROP-1.1.26-2013-2013-0001. számú "A jó állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével" című kiemelt projekt keretében 40 darab Prezi Pro Multiple License 24 hónapra elnevezésű szoftver szállítása.

49.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozási keretszerződés

A „Nemzeti Könyvtár” kiadványsorozat előkészítésével, kiadásával és értékesítésével összefüggő feladatok ellátása a jelen keretszerződés 1. számú mellékletében foglalt műszaki feltételek szerint.

eseti megrendelés szerint

2014.07.01

Határozatlan

50.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozási keretszerződés

A Megrendelő feladatainak ellátásához szükséges nyomdai feladatok elvégzése eseti megrendelések szerint.

eseti megrendelés szerint

2014.09.05

2014.12.31

51.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltatási megállapodás

Az eugo.gov.hu és a netenahivatal.gov.hu oldalak virtuális szerver hátterének biztosítása az 1. számú mellékletet képező Árajánlatában foglaltak szerint.

521 400 Ft

2014.06.11

2019.11.15

52.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltatási megállapodás

WinTiszt elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerhez működéséhez kapcsolódó programkövetési szolgáltatás 12 terminálra.

1 485 000 Ft

2014.01.01

2014.12.31

53.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltatási megállapodás

A Szolgáltató Cafeteria szoftverlicencet biztosít, valamint a megállapodásban részletezett, kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Megrendelő részére.

2 677 500 Ft

2014.01.01

2014.12.31

54.

dr. Bogdán Tibor

Megbízási szerződés

Tanácsadás az igazságügyi miniszter részére a Megbízó által meghatározott kiemelt kodifikációs feladatok tárgykörében.

térítésmentes

2014.06.10

Határozatlan

55.

Császár Sándorné

Megbízási szerződés

A Megbízó Költségvetési és Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságának működésének támogatása a következő feladatok ellátásával: a) részvétel az adminisztratív és szervezési teendőkben, b) a technikai- és irattovábbítási feladatok támogatása.

1 224 516 Ft

2014.08.10

2014.12.31

10. oldal

56.

Gyömbér Katalin

57.

dr. Protzner András

58.

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Megbízási szerződés

A Megbízó Költségvetési és Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságának működésének támogatása a következő feladatok ellátásával: a) részvétel az adminisztratív és szervezési teendőkben, b) a technikai- és irattovábbítási feladatok támogatása.

1 130 323 Ft

2014.08.10

2014.12.31

Megbízási szerződés

Eljárás a Megbízó, illetve a külföldön tartózkodó kérelmező képviseletében a) a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 1980. október 25. napján kelt, hazánkban az 1986. évi 14. tvr. által kihirdetett nemzetközi egyezmény, illetve b) az Európai Unió Tanácsa házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2003. november 27. napján kelt 2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a Fővárosi Törvényszéken, valamint a budapesti gyámhivatalokban.

1 371 600 Ft

2014.07.01

2014.12.31

Szállítási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú, "Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer Kiterjesztése (KKIR2)" projekt keretein belül informatikai hardver eszközök beszerzése.

5 220 370 Ft

2014.11.11

2014.11.20

3 534 064 Ft

2014.11.20

2015.09.20

59.

Microsoft Magyarország Kft.

Szolgáltatási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igény megvalósítása a jogharmonizációs adatbázis modul alapú funkcionalitásának kialakításával kapcsolatos fejlesztői feladatok támogatásához.

60.

QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

A minisztérium fejezet és igazgatás címeinek alaptevékenységébe tartozó 2014. július 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó számviteli tevékenység szabályosságának vizsgálata a 4400 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján.

7 000 000 Ft

2014.10.31

2014.12.31

61.

Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

A Megbízó részére és igénye szerint szakmai tanácsadás nyújtása. Ennek keretében a Megbízott feladata különösen az alábbiakra terjed ki: a Megbízó első helyi felelősségi körébe tartozó kodifikációs feladataihoz kapcsolódó döntés előkészítő háttéranyagok, szakmai elemzések, tanulmányok készítése.

2 400 000 Ft

2014.11.01

2015.01.31

Megbízási szerződés

Az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 azonosító számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című projekthez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódóan működjön közre az alábbi tevékenységek ellátásában: - projektmenedzsment szakmai anyagok véleményezése, projektmenedzsmenttel kapcsolatos kimutatások elkészítése a Megbízó igénye szerint; - a Projekt-dokumentáció összeállításának támogatása, - monitoring feladatok ellátásának támogatása, - a Projekt összehangolt végrehajtása érdekében közreműködés a koordinációs feladatok végrehajtásában, - tanácsadás a teljes projekt dosszié összeállításához a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egység elvárásainak való megfelelés érdekében.

200 000 Ft

2014.11.21

2014.12.31

62.

Péntek Orsolya

11. oldal

63.

64.

65.

Péntek Orsolya

Szulimán Zsuzsanna Andrea

Asztalos Péter

Megbízási szerződés

az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 azonosító számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében működjön közre az alábbi tevékenységek ellátásában: - projektmenedzsment szakmai anyagok véleményezése, projektmenedzsmenttel kapcsolatos kimutatások elkészítése a Megbízó igénye szerint; - a Projekt-dokumentáció összeállításának támogatása, monitoring feladatok ellátásának támogatása, - a Projekt összehangolt végrehajtása érdekében közreműködés a koordinációs feladatok végrehajtásában, - tanácsadás a teljes projekt dosszié összeállításához a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egység elvárásainak való megfelelés érdekében.

400 000 Ft

2014.09.01

2014.11.20

Megbízási szerződés

Az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 azonosító számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében közreműködés az alábbi tevékenységek ellátásában: - általános projektmenedzsment-tanácsadás nyújtása, - a Projekt végrehajtásával kapcsolatos menedzsmenti és egyéb kockázatok folyamatos nyomon követése, feltárása, szükség esetén figyelemfelhívás, jelentéstétel a projektgazda irányába; - közreműködés a projekt előrehaladását, végrehajtását támogató adminisztratív és szervezési feladatok ellátásában, - a megvalósítókkal folytatott konzultációk alapján a Projekt megvalósulásának nyomon követése, - erőforrás-menedzsment folyamatok támogatása, - a megvalósításban részvevők részére tanácsadás nyújtása a Projekt támogatási szerződésének mellékleteit érintő esetleges módosítások tekintetében az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően.

620 000 Ft

2014.09.01

2014.09.30

Megbízási szerződés

Az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 azonosító számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében működjön közre az alábbi tevékenységek ellátásában: - koordinációs feladatok támogatása; - kapcsolattartás a Jogi Szolgáltatási Főosztály, illetve a Pénzügyi és Számviteli Főosztály munkatársaival, valamint a Megbízó által meghatározott egyéb szervezeti egységekkel, - monitoring feladatok ellátásának támogatása, - a projektben részvevők együttműködésének elősegítése, - részvétel a Projekt megvalósításában közreműködők által tartott, illetve a Megbízó által meghatározott egyéb egyeztetéseken.

400 000 Ft

2014.09.01

2014.09.30

12. oldal

66.

Szabó Gergely Zoltán

Megbízási szerződés

Az ÁROP-1.A.4-2012-2012-0006. azonosító számú „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében közreműködés az alábbi tevékenységek ellátásában: - általános projektmenedzsment-tanácsadás nyújtása, - a Projekt végrehajtásával kapcsolatos menedzsmenti és egyéb kockázatok folyamatos nyomon követése, feltárása, szükség esetén figyelemfelhívás, jelentéstétel a projektgazda irányába; - közreműködés a projekt előrehaladását, végrehajtását támogató adminisztratív és szervezési feladatok ellátásában, - a megvalósítókkal folytatott konzultációk alapján a Projekt megvalósulásának nyomon követése, - erőforrás-menedzsment folyamatok támogatása, - a megvalósításban részvevők részére tanácsadás nyújtása a Projekt támogatási szerződésének mellékleteit érintő esetleges módosítások tekintetében az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően, - koordinációs feladatokban való részvétel, - kapcsolattartás a Jogi Szolgáltatási Főosztály, illetve a Pénzügyi és Számviteli Főosztály munkatársaival, valamint a Megbízó által meghatározott egyéb szervezeti egységeivel.

67.

Szili András

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködik a Megbízó tárgyi eszközei analitikus nyilvántartásának, valamint a vagyonkataszternek az elkészítésében.

187 500 Ft

2014.10.15

2014.11.15

Vállalkozási szerződés

Az ÁROP-1.A.4-2012-2012-0006 számú, „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása” című kiemelt projekt megvalósítása során keletkezett, a Megrendelő által meghatározott eredménytermékek felhasználói tesztelésének valamint az indikátorok teljesüléséhez méréséhez szükséges tesztelések elvégzése az alábbiak szerint: - tesztforgatókönyvek kidolgozása teszt-esetek kidolgozása az elmúlt 13 évben évenként eltérő adatstruktúrában benyújtott beszámolókra, amely körülbelül 4 millió állományt tartalmaz, - a teszteléshez nagyságrendileg 80.000 adatot tartalmazó adattábla elkészítése, a vonatkozó 15 jogszabályban rögzített valamennyi eredménykimutatás és mérleg sor alapján, - az elkészült adatstruktúra ellenőrzése a paramétertáblák, illetve fordítókulcsok alapján, - körülbelül 100.000 db migrált beszámoló ellenőrzése a paramétertáblák, illetve fordítókulcsok alapján.

450 000 Ft

2014.09.29

2014.10.31

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint az alábbi feladatok ellátása: a Megbízó informatikai rendszereinek a Kormányzati Felhőbe történő költözéséhez kapcsolódó koncepció kialakítása, a kapcsolódó koordinációs folyamatok szakértői támogatása, a tárgykört érintő kérdésekben javaslattétel és egyeztetéseken való részvétel.

1 580 000 Ft

2014.11.01

2014.12.31

Megbízási szerződés módosítása

ua.

7 900 000 Ft

ua.

2014.08.31

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint Megbízó Céginformációs és Ügyfélkapcsolati Osztályán az alábbi feladatok ellátása: back office munka támogatása, illetve belső felhasználói tesztek adminisztrációjának támogatása.

3 900 000 Ft

2014.10.01

2015.12.31

68.

69.

70.

Gere Emánuel

dr. Kuti István

Gere Mirjam

13. oldal

550 000 Ft

2014.09.01

2014.09.30

71.

Nada Kemec

Megbízási szerződés

A Horvát Köztársaság végrehajtási rendszerének fejlesztését célzó, HR/10/IB/JH/04 azonosító számú Twinning szerződés megvalósítása céljából szervezett tanulmányúton való részvétel.

1038 EUR

2014.10.13

2014.10.17

72.

Daniela Josipović Trusić

Megbízási szerződés

A Horvát Köztársaság végrehajtási rendszerének fejlesztését célzó, HR/10/IB/JH/04 azonosító számú Twinning szerződés megvalósítása céljából szervezett tanulmányúton való részvétel.

1288 EUR

2014.10.13

2014.10.17

73.

Tea Janjiš Sabić

Megbízási szerződés

A Horvát Köztársaság végrehajtási rendszerének fejlesztését célzó, HR/10/IB/JH/04 azonosító számú Twinning szerződés megvalósítása céljából szervezett tanulmányúton való részvétel.

1038 EUR

2014.10.13

2014.10.17

74.

Iva Buljan

Megbízási szerződés

A Horvát Köztársaság végrehajtási rendszerének fejlesztését célzó, HR/10/IB/JH/04 azonosító számú Twinning szerződés megvalósítása céljából szervezett tanulmányúton való részvétel.

1038 EUR

2014.10.13

2014.10.27

75.

Igor Vidra

Megbízási szerződés

1038 EUR

2014.10.13

2014.10.17

76.

Szuhai Erika

Megbízási szerződés

690 000 Ft

2014.09.15

2014.10.31

77.

78.

79.

Megbízási szerződés

Közreműködés az igazságügyi szakértői névjegyzék felülvizsgálatának 2014. december 31. napjáig történő lezárásában, valamint az ezt követő adminisztrációs tevékenységek végzésében a Megbízó igénye szerint.

620 000 Ft

2014.09.27

2015.01.31

Megbízási szerződés módosítása

A Megbízott 2015. február 1. napjától közreműködik a már lezárt felülvizsgálatok ellenőrzésében, részt vesz a mediáció jogintézményére vonatkozó szabályok átalakításában, valamint a hatósági ügyek adminisztratív előkészítésében a Megbízó igénye szerint.

2 380 000 Ft

ua.

2015.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés az igazságügyi szakértői névjegyzék felülvizsgálatának 2014. december 31. napjáig történő lezárásában, valamint az ezt követő adminisztrációs tevékenységek végzésében a Megbízó igénye szerint.

620 000 Ft

2014.09.27

2015.01.31

Megbízási szerződés módosítása

A Megbízott 2015. február 1. napjától közreműködik a már lezárt felülvizsgálatok ellenőrzésében, részt vesz a mediáció jogintézményére vonatkozó szabályok átalakításában, valamint a hatósági ügyek adminisztratív előkészítésében a Megbízó igénye szerint.

2 380 000 Ft

ua.

2015.12.31

Megbízási szerződés megszüntetése

Felek a szerződést 2015. november 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszüntették.

2 220 000 Ft

ua.

2015.11.30

Megbízási szerződés

Közreműködés az igazságügyi szakértői névjegyzék felülvizsgálatának 2014. december 31. napjáig történő lezárásában, valamint az ezt követő adminisztrációs tevékenységek végzésében a Megbízó igénye szerint.

620 000 Ft

2014.09.27

2015.01.31

Megbízási szerződés módosítása

A Megbízott 2015. február 1. napjától közreműködik a már lezárt felülvizsgálatok ellenőrzésében, részt vesz a mediáció jogintézményére vonatkozó szabályok átalakításában, valamint a hatósági ügyek adminisztratív előkészítésében a Megbízó igénye szerint.

2 380 000 Ft

ua.

2015.12.31

Brieber Tamás

Lenner Dorina

László Vanda

A Horvát Köztársaság végrehajtási rendszerének fejlesztését célzó, HR/10/IB/JH/04 azonosító számú Twinning szerződés megvalósítása céljából szervezett tanulmányúton való részvétel. Szakértői tanácsadás az Igazságügyi Hivatal költségvetési szervként történő megalakításával kapcsolatban.

14. oldal

79.

László Vanda

Megbízási szerződés megszüntetése 80.

Dr. Borsche Károlyné egyéni vállalkozó

Megbízási szerződés Megbízási szerződés

81.

82.

Bolyákiné Németh Ilona

Megbízási szerződés módosítása Megbízási szerződés megszüntetése

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2015. augusztus 16-ai hatállyal megszüntetik. A Megbízó igénye szerint közreműködés a Megbízó által kijelölt selejtezési és iratrendezési feladatok elvégzésében. Közreműködés a Megbízó megváltozott feladatainak megfelelő számviteli folyamatok újraszervezésének, az új számviteli politika kialakításának, illetve gyakorlati megvalósításának támogatásában.

1 662 581 Ft

ua.

2015.08.16

780 000 Ft

2014.10.31

2015.01.31

7 800 000 Ft

2014.09.23

2015.09.23

ua.

ua.

ua.

2015.12.23

Felek a szerződést 2015. december 20-ai hatállyal közös megegyezéssel megszüntették.

7 515 845 Ft

ua.

2015.12.20

Megbízási szerződés

Közreműködés a Jogi Tájékoztatási- és Koordinációs Osztályon az alábbi feladatok elvégzésében a Megbízó igénye szerint: a) nemzetközi igazgatásszervezési feladatok; b) a civil szféra és a minisztérium közötti kölcsönös információátadás segítése; c) a szervezet többi egységével való kapcsolattartás támogatása; d) telefonon történő információadás; e) tanácsadás az ügyiratkezelés körében az iratok átvételével, átadásával, iktatásával, nyilvántartásával, továbbításával, irattárazásával kapcsolatosan.

2 782 800 Ft

2014.11.24

2015.11.24

Megbízási szerződés módosítása

ua.

5 565 600 Ft

ua.

2016.11.24

Monori Márk

83.

dr. Gellén Márton

Megbízási szerződés

Dr. Vízkelety Mariann miniszteri biztos tevékenységének segítése az alábbi feladatok ellátásával: adminisztrációs, koordinációs feladatok ellátásban közreműködés, szervezési és kapcsolattartási feladatok ellátása a megbízó igénye szerint.

1 422 476 Ft

2014.11.01

2015.02.28

84.

dr. Halász Iván

Felhasználási szerződés

Tanulmány készítése a V4 államok jogász-képzéséről. A Jogosult a tanulmányban bemutatja a képzések országonkénti ismertetését, a követendő, átvehető jó megoldások bemutatását, valamint ennek vonatkozásában javaslatok fogalmaz meg.

533 429 Ft

2014.10.15

2014.11.30

85.

Pintér Bence

Megbízási szerződés

Közreműködés a Miniszteri Kabinet belső költöztetési feladatainak elvégzésében, a selejtezésre szánt iratok előkészítésében, továbbá a Megbízó által meghatározott kapcsolódó feladatok koordinációjában.

185 000 Ft

2014.10.01

2014.10.31

86.

Borsche Gábor Károly

Megbízási szerződés

Közreműködés a Pénzügyi és Számviteli Főosztály adminisztrációs és egyéb feladatainak támogatásában, valamint iratmozgatási feladatok elvégzésében.

2 760 000 Ft

2014.12.08

2015.12.07

87.

Ocskó Ádám

Megbízási szerződés

Közreműködés a Megbízó céginformációs és bevételkezelő feladatait elősegítő adatfeldolgozó tevékenység, valamint egyéb technikai támogató tevékenység ellátásában.

540 000 Ft

2014.12.01

2015.02.28

88.

Bágyi Dávid

Megbízási szerződés

A Megbízó eseti igénye szerint közreműködés a Nemzetközi Büntetőjogi és Strasbourgi Bírósági Képviseleti Főosztály feladataihoz kapcsolódóan az ügyfél-tájékoztatáshoz szükséges nem rendszeres háttértevékenység, iratmozgatás, illetve egyéb koordinációs tevékenység ellátásában.

2 025 000 Ft

2014.11.15

2015.12.31

15. oldal

89.

90.

Urbán Gabriella

Nagy Edina

Megbízási szerződés

Közreműködés a Megbízó immateriális javairól, tárgyi eszközeiről vezetett nyilvántartás vezetésében, a beszámoló leltárral történő alátámasztása érdekében a leltározás, továbbá a vagyonkataszter elkészítésében.

600 000 Ft

2014.12.01

2015.02.28

Megbízási szerződés

A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló szervezeti egységeknél az adminisztrációs feladatok támogatása, irattovábbítási feladatok ellátása.

2 160 000 Ft

2014.11.15

2015.11.15

Megbízási szerződés módosítása

2015. november 16. napjától a Megbízó igénye szerint a Pénzügyi és Számviteli Főosztály feladatkörének ellátásához kapcsolódóan közreműködés az adminisztrációs feladatok támogatásában, irattovábbítási feladatok ellátásában.

5 285 000 Ft

ua.

2016.11.30

ua.

ua.

2016.07.10

238 730 Ft

2014.08.15

2014.09.30

Megbízási szerződés módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2016. július 10-i hatállyal megszüntetik. Nemzetközi kitekintésű tanulmány készítése a bírósági végrehajtásról „Koncepció a bírósági végrehajtás átalakításához” címmel és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása.

91.

dr. Lichtenstein József

Felhasználási szerződés

92.

dr. Lichtenstein József

Felhasználási szerződés

Nemzetközi kitekintésű tanulmány készítése az igazságügyi szakértői tevékenységről „Igazságügyi szakértők külföldön” címmel és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása.

500 000 Ft

2014.08.15

2014.09.30

Megbízási szerződés

A Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an amicable solution in the interest of childen, JUST/2013/JCIV/AG/4687) elnevezésű projekt keretében a 2014. december 15-16-án megrendezésre kerülő berlini tanulmányúton való részvétel.

816 EUR

2014.12.15

2014.12.16

Megbízó igénye szerint szakértői tanácsadás nyújtása az Igazságügyi Hivatal költségvetési szervként való megalapításának szervezeti kialakítása során, valamint a jogszabályokban rögzített közfeladatai ellátásával összefüggésben felmerülő, a gazdasági területet érintő költségvetési, pénzügyi és számviteli kérdések vonatkozásában.

920 000 Ft

2014.11.01

2014.12.31

3 000 000 Ft

2014.12.16

2015.12.15

960 000 Ft

2014.12.01

2015.11.30

93.

Dr. Orbán Veronika

94.

Szuhai Erika

Megbízási szerződés

95.

Lőrincz Judit

Megbízási szerződés

96.

Zsinkai Balázs

Megbízási szerződés

97.

Rózsahegyi Bernadett

Megbízási szerződés

Közreműködés eseti jelleggel az Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztályán koordinációs, szervezési, adminisztrációs feladatok ellátásában.

709 600 Ft

2014.10.01

2014.11.30

98.

dr. Tátrai Tünde

Megbízási szerződés

A megbízó elsőhelyi felelősségi körébe tartozó kodifikációs feladataihoz kapcsolódó döntés előkészítő háttéranyagok, szakmai elemzések készítése, valamint szakmai tanácsadás.

3 600 000 Ft

2014.12.01

2015.09.01

Közreműködés céginformáció szolgáltatás követelésállományának rögzítésével, nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködés a jogi szakvizsga szervezésével kapcsolatosan felmerült feladatok szakmai támogatásában.

16. oldal

99.

Rákosi Regina

Megbízási szerződés

Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 20112013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozatban foglalt projekteknek a Belügyminisztérium, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére történő átadás-átvétellel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásában történő közreműködés.

227 596 Ft

2014.12.15

2015.01.15

227 596 Ft

2014.12.15

2015.01.15

100.

Horváth Bettina Dóra

Megbízási szerződés

Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 20112013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozatban foglalt projekteknek a Belügyminisztérium, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére történő átadás-átvétellel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásában történő közreműködés.

101.

dr. Csillám Katalin

Megbízási szerződés

Háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai tanácsadással szakmai támogatás nyújtása az új Polgári Perrendtartás előkészítése során.

750 000 Ft

2014.12.19

2015.03.19

102.

dr. Udvary Sándor Tibor

Megbízási szerződés

Háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai tanácsadással szakmai támogatás nyújtása az új Polgári Perrendtartás előkészítése során.

750 000 Ft

2014.12.19

2015.03.19

103.

dr. Köblös Adél

Megbízási szerződés

Háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai tanácsadással szakmai támogatás nyújtása az új Polgári Perrendtartás előkészítése során.

750 000 Ft

2014.12.19

2015.03.19

104.

dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Megbízási szerződés

Háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai tanácsadással szakmai támogatás nyújtása az új Polgári Perrendtartás előkészítése során.

750 000 Ft

2014.12.19

2015.03.19

105.

EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szállítási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Cégbíróságokon használt nyomtatók javíttatása 2015. december 31-ig.

14 620 000 Ft

2014.12.11

2015.12.31

106.

EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szállítási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Cégbíróságokon használt munkaállomások javíttatása 2015. december 31-ig.

2 922 500 Ft

2014.12.11

2015.12.31

WSH Számítástechnikai, 107. Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

On-line oktatási képzés nyújtása: Microsoft Windows 7 kezelési és Office 2010 felhasználói ismeretek átadását biztosító átállás tanfolyam E-learning módszerrel.

138 600 Ft

2014.11.19

2014.12.31

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Cégbírósági hitelesítés szoftver továbbfejlesztése a bírósági végzések csoportos aláírhatósága, ezzel a végzések elektronikus aláírási folyamatának gyorsítása céljából.

6 480 000 Ft

2014.12.03

2014.12.31

108.

Microsec zrt.

17. oldal

109.

Országos Rendőrfőkapitányság

WSH Számítástechnikai 110. Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Megállapodás

Az IM, mint Szolgáltató a cégnyilvántartásban szereplő adatokat térítésmentesen szolgáltatja az ORFK, mint Felhasználó részére a megállapodásban foglalt feltételek szerint. Az elektronikus hálózat használatával járó költségeket a Felhasználó a Szolgáltató részére megtéríti.

térítésmentes

2014.12.17

2014.12.31

Megbízási szerződés

Alapszintű informatikai képzés az újabb verzióra történő áttérést segítő felhasználói kompetenciák bővítésére a Microsoft Windows 7 operációs rendszer és a Microsoft Office 2010 felhasználói programcsomag újdonságainak bemutatásával.

94 000 Ft

2014.12.04

2014.12.04

111.

Me-Ko Resti Kft.

Vállalkozási szerződés

A Megbízó 2014. december 4. napján megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségen a gyerekek részére mikuláscsomagok (300 db) és vendéglátás (200 főre) biztosítása.

602 000 Ft

2014.12.04

2014.12.04

112.

Magyar Kör Egyesület

Vállalkozási szerződés

A 2014. december 4. napján megrendezésre kerülő Mikulás ünnepséghez kapcsolódó 50 perces népzenei koncert megrendezése.

240 000 Ft

2014.12.04

2014.12.04

275 000 Ft

2014.12.04

2014.12.04

113.

Öko-Játék Kft.

Vállalkozási szerződés

A 2014. december 4. napján megrendezésre kerülő Mikulás ünnepséghez kapcsolódóan az alábbi szolgáltatások nyújtása: Játszóház (ugrálóvár, kis trambulin) biztosítása; Kézműves Ház (6 tevékenységgel) működtetése; animátorok: Mikulás és manó; csillámtetoválás; lufihajtogatás.

114.

Microsoft Magyarország Kft.

Szolgáltatási szerződés/megállapodás

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Elektronikus Mérlegbeszámoló Rendszerhez Premier Support szolgáltatás megrendelése.

8 820 000 Ft

2014.12.30

2015.12.30

115.

Microsoft Magyarország Kft.

Szolgáltatási szerződés/megállapodás

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Elektronikus Mérlegbeszámoló Rendszerhez rendszertámogatás szolgáltatás megrendelése.

27 018 306 Ft

2014.12.31

2015.12.31

Megbízási szerződés

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara számviteli és pénzügyi átvilágítása ezen belül különösen a működésének jogi és gazdasági szempontok alapján történő véleményezése - a szerződés mellékletében foglalt feladatleírás alapján, és az átvilágítás alapján írásos összefoglaló jelentés készítése a Megbízó részére.

4 000 000 Ft

2014.12.01

2015.01.31

10 500 000 Ft

2014.12.01

2015.02.28

116.

dr. Hörömpöli Bálint egyéni vállalkozó

117.

Dr. Kovács L. László ügyvéd

Megbízási szerződés

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara jogi átvilágítása a szerződés mellékletében foglalt feladatleírás alapján és az átvilágítás alapján írásos összefoglaló jelentés készítése a Megbízó részére, továbbá jogi tanácsadás a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara részére.

Megbízási szerződés

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara számítástechnikai rendszereinek átvilágítása a szerződés mellékletében foglalt feladatleírás alapján és az átvilágítás alapján írásos összefoglaló jelentés készítése a Megbízó részére.

5 600 000 Ft

2014.12.01

2015.02.28

118.

MainSoft Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Megállapodás szerződés felbontásáról

Felek a szerződést létrejöttének időpontjára visszamenő hatállyal felbontották.

_

_

_

18. oldal

119.

dr. Elek Balázs

Megbízási szerződés

A új büntetőeljárásjogi kódex kodifikációs koncepciójának kidolgozásához kapcsolódóan jogi szakértői tevékenység a Megbízó igénye szerint.

284 495 Ft

2014.09.15

2014.12.31

120.

dr. Békés Ádám

Megbízási szerződés

A új büntetőeljárásjogi kódex kodifikációs koncepciójának kidolgozásához kapcsolódóan jogi szakértői tevékenység a Megbízó igénye szerint.

284 495 Ft

2014.09.15

2014.12.31

121.

Prof. Dr. Blaskó Béla

Felhasználási szerződés

Az új büntetőeljárásjogi kódex kodifikációs koncepciójának kidolgozásához kapcsolódóan jogi elemzések készítése tanulmány formájában és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása.

284 495 Ft

2014.09.15

2014.12.31

122.

dr. Ibolya Tibor

Megbízási szerződés

Az új büntetőeljárásjogi kódex kodifikációs koncepciójának kidolgozásához kapcsolódóan jogi szakértői tevékenység a Megbízó igénye szerint.

284 495 Ft

2014.09.15

2014.12.31

123.

dr. Herke Csongor

Megbízási szerződés

A új büntetőeljárásjogi kódex kodifikációs koncepciójának kidolgozásához kapcsolódóan jogi szakértői tevékenység a Megbízó igénye szerint.

284 495 Ft

2014.09.15

2014.12.31

Munkáltatói szerződés

Az Igazságügyi Hivatal és a TEMPO Országos Ökéntes Kiegészítő Egészségpénztár munkáltatói hozzájárulás tárgyában munkáltatói szerződést kötött.

személyenként 2000 Ft/hó

2014.12.01

Határozatlan

Munkáltatói szerződés megszűntetése

Az Igazságügyi Hivatal jogutódlással - az Igazságügyi Minisztériumba történő beolvadással - 2016. december 31-én megszűnt. Az Igazságügyi Minisztérium és a TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár a szerződést 2017. január 1-jei hatállyal közös megegyezéssel megszűntetik.

ua.

ua.

2017.01.01

a tanúsítványok számától függően változó (1 db 11.900.-Ft)

2014.11.14

Határozatlan

térítésmentes

2014.11.18

Határozatlan

ua.

ua.

2017.03.31

124.

TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár

125. GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.

126. Magyar Államkincstár

Szolgáltatási szerződés Bérleti szerződés Bérleti szerződés megszűntetése

Tanúsítvány kibocsátása, amelyekbe foglalt nyilvános kulcsok magánkulcs párja GIROLock kártya felhasználásával elektronikus aláírás létrehozására, maga a tanúsítvány pedig aláírások ellenőrzésére használható Fiókbérlet A fiókbérleti kulcs leadásával, 2017.03.31-el a szerződés megszűntetésre került.

19. oldal

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.