- Aanstelling van nieuwe bestuursleden door de ALV - Toevoeging van Gecontroleerde jaarrekening


1 ALV2 Inhoud3 Voor: CGS Agenda: 8 - Aanstelling van nieuwe bestuursleden door de ALV - Toevoeging van Gecontroleerde jaarrekening Van: Agenda: 7 Naar...

0 downloads 2 Views 9MB Size

Recommend Documents


VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 4 GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
1 Jaarlijks Financieel Verslag2 Inhoudstabel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 4 GECONTROLEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 GECONSOLIDEERDE RESULTAT...

VAN DE REDACTIE. BESTUURSLEDEN
1 2 VAN DE REDACTIE Als eerste wensen we iedereen een heel goed, gezond en vooral sportief 2015!!! Alle feestdagen zijn weer achter de rug en de train...

Van de voorzitter. Bestuursleden:
1 352 Bestuursleden: Van de voorzitter september 2010 R. Boekhold (Voorzitter) Sinds een jaar bezorg ik het Wijknieuws zelf in een steeds ander deel v...

VAN DE REDACTIE BESTUURSLEDEN INHOUDSOPGAVE
1 VAN DE REDACTIE Als eerste wensen we iedereen een heel goed, gezond en vooral sportief 2016! Alle feestdagen zijn weer achter de rug en de traininge...

VAN DE REDACTIE BESTUURSLEDEN INHOUDSOPGAVE
1 2 VAN DE REDACTIE De toppers op deze foto staan altijd voor jullie klaar met de maandelijkse nieuwsbrief & natuurlijk dit spetterende clubblad! ...

De notulen worden onder toevoeging van bovenstaande toevoeging vastgesteld
1 Notulen 10e vergadering, 18 september 2007 Commissie RF Aanwezig: Dhr. J. Damen (voorzitter), weth. Stienen, dhr. C. Davies, mevr. N. de Jager en dh...

VAN DE REDACTIE BESTUURSLEDEN INHOUDSOPGAVE
1 2 VAN DE REDACTIE Hallooooo hier zijn we weer. Helaas nu zonder Janine. We zijn nog steeds heeeel actief op zoek naar een goede vervanger. Iedereen ...

Geachte bestuursleden, vervangende bestuursleden en voorgedragen bestuursleden van Groengebied Amstelland,
1 Amsterdam, 3 december 2014 Betreft te nemen besluiten van agenda 4 december 2014 Geachte bestuursleden, vervangende bestuursleden en voorgedragen be...

Jaarrekening 2014: Onze raad gaat akkoord met de jaarrekening en de toevoeging van euro aan de algemene reserve
1 meen BEP (TE N u r g Algemeen Bestuur Veiligheidsregio -Noord Postbus AA VENLO Postbus 140, 5854 ZJ Bergen Telefoon (0485) Telefax (0485) Datum: 23 ...

@ Hollands Midden VAN AANSTELLING
1 .p L IT Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING ersoneelsnummer: De korpsbeheerder van de Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, ...


ALV 17.12.2016

1

Inhoud

Voor: CGS

Agenda: 8

- Aanstelling van nieuwe bestuursleden door de ALV - Toevoeging van Gecontroleerde jaarrekening

Van: Agenda: 7 Naar: BALV

3

4

• • • • •

5

6

4. Verslag 2016 – Jaarplan 2016

7

4. Verslag 2016 - Algemeen

8

4. Verslag 2016 - Participatiesport

9

4. Verslag 2016 - Jeugd

Groei jeugd naar 7222 leden (+ 20% yoy) in dec 2016 Invoering TAG Rugby voor Guppen en Turven (met spelregel boekje en 1e set gratis voor alle clubs) Aanpassing jeugd leeftijd categorieën Alle jeugd speelt rugby op zaterdag Bijdrage Jeugd Stichting van €40,000 voor jeugd oranje selecties Competitie herindelingen tijdens het seizoen 2016-2017 Dispensaties regels aangescherpt en geautomatiseerd Convenant met 6 Rugby Academies over nauwere samenwerking 10

4. Verslag 2016 - Topsport

11

4. Verslag 2016 - Organisatie en financiën

12

5. Resultaten 2016 en begroting 2017 Rugby.NL

13

5. Resultaten 2016 en begroting 2017 Dames VII

14

5. Geconsolideerde Balans Rugby.NL (raming)

15

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

Commissie Financieel Toezicht

ALV, 17 december 2016

16

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

1. Samenstelling Samenstelling: Robi Dattatreya, voorzitter – oud speler RSRC en Te Werve Gabriel Breuer – HRC Gert Jaap Mooij – RFC Gouda Jeroen Caré – onafhankelijk lid;

17

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

2. Rapportage CFT Rapportage aan de leden 1. ALV juni 2. Email 13 oktober 2016

Aandachtsgebieden: Financieel - Kwartaalcijfers tijdig ontvangen van penningmeester - Bespreking met bestuur over noodzaak afschrijving debiteuren Governance - Onderzoek met externe deskundige naar controle dossier oude accountant - De CFT heeft met het bestuur de uitkomsten van CMS besproken Beleid - Met bestuur in gesprek om procedures nader uit te werken door een aan te stellen dedicated resource. - De CFT is met bestuur in gesprek over een extra controle door de accountant van een onderdeel van de organisatie 18

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

3. Conclusie CFT De CFT is verheugd dat het bestuur een gedegen financieel beleid heeft gevoerd over 2016. De CFT maakt zich zorgen om de positie van subsidiegevers en kan nog niet de impact inschatten voor de nabije toekomst.

De CFT adviseert de conclusies van CMS over te nemen. De CFT is blij met het op schrift stellen van de Interne Organisatie en de Administratieve Organisatie op het bondsbureau. Hierdoor moet het duidelijk worden wat de bevoegdheden zijn van de verschillende functionarissen en wat de procedures zijn voor bijv. betalingen, ontvangsten en aangaan van verplichtingen.

19

7. Aanpassingen Statuten en HHR

20

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

21

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

22

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

23

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

24

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

25

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

26

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

27

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

28

9. Presentatie SNSG

Stichting Nazorg Sport Gehandicapten

ALV Rugby Nederland 17-12-2016 29

Marcel Bierman’s Sportmonoloog

http://nos.nl/artikel/2144135-sportmonologen-rugbyer-marcel-bierman.html start op 2 min 22

14 oktober 1988

Stichting Nazorg Sport Gehandicapten Nu 6 ‘beschermelingen’

• Marcel Bierman • Etienne Aalten • Maurice van den Hout • Jan voor de Poort • Floris Enninga • Birgit Schaap

Amstelveense RC Delftse Studenten RC

RC Tilburg RC Zwolle RC Wageningen

The Elephants & Tilburg

1988 1988 1990 1991 1999 2007

SNSG Doel + Invulling • Nazorg in ruimste zin aan personen die als deelnemer sportbond gehandicapt zijn geraakt • Verbondenheid sporters (rugby familie) met gehandicapte maatjes vorm geven • Ondersteuning op materieel/financieel, medisch en maatschappelijk gebied

Funding SNSG • Middelen uitsluitend uit fondsenwerving in of met hulp van lokale en landelijke rugby community: • Vaste Partnerships AAC HRC Ameland Beach Toernooi

> ontvangst & collectes tijdens A’dam 7s > collecte tijdens Haagse Rugby Dagen > collectes

• Incidentele e/o kleinere initiatieven rugbyclubs voor SNSG • In 2014: ‘charity’ dinner & auction • SNSG Club van 100

Boodschappen aan ALV I Wij, Rugby Familie Nederland, laten onze rugby-maten met zoveel pech niet vallen, maar blijven de kameraadschap met hen vieren

Boodschappen aan ALV II

Geef preventie nekblessures volle aandacht Weliswaar veiliger regels mbt tackle & scrum Maar anderzijds rugby internationaal steeds fysieker Bovenal: rugby groeit in ons land zo snel, dat we risico’s lopen. Het is aan ons allen hier aanwezig om de ontwikkeling van kader met de juiste kwaliteiten en kwalificaties aan te pakken. Onmisbaar onderdeel van Player Welfare & beleid Rugby.NL Er schuilt enorm risico in onwetend, ondeskundig stoer doen

Boodschappen aan ALV III

Fundraising hoort er bij • Slimme samenwerking rond fundraising verschillende doelen binnen Rugby.NL onderzoeken.

• Denk aan SNSG als jullie club bij event een goede doel actie houdt (wij kunnen in praktische zin helpen organiseren) • Wij vragen ALV Rugby Nederland alle leden > 35 jaar te mogen mailen voor “Club van 100” (donatie-lidmaatschap)

Meer weten? • Website

www.snsg.nl

• Bestuur

[email protected]

• • • • • •

Marten Vente Joop Wijdeven KeesJan Duiverman Marga Deenen Joop Jansen Erik Hardes

• “Ambassadeurs”: • Leo van Herwijnen, Nick Gale, Mark Visser, Chris Nolten, Willem de Jong, ……

• Sportmonoloog Marcel Bierman

http://nos.nl/artikel/2144135-sportmonologen-rugbyer-marcel-bierman.html

• Player Welfare: http://playerwelfare.worldrugby.org • En voor giften de bankrekening van SNSG: NL29 ABNA 0499 8096 10

Strategisch Plan 2017 - 2020 Player Welfare rode draad in het beleid

38

Slide •

• • • • • • •

39

40

Player Welfare

41

Visie, missie en kernwaarden

42

Rugby Nederland beleidstructuur Reden oprichting

Missie

Bestaansrecht

Visie

Invulling bestaansrecht

Kernwaarden

Staat Rugby NL voor

Ambities

Hier willen we naartoe

4-8 jaar

Beleidsbouwstenen

1-4 jaar

Jaarplannen Afdelingsplan Projectplan

1 jaar

Eeuwig

8 tot 16 jaar

Richten

Statutair doel

Strategisch plan Inrichten Top & talent

Sportparticipatie

Imago & beleving

Verrichten

Uitvoering

43

44

+8% +7%

+10% (Jeugd = +17%)

+13% (Jeugd = +20%)

(Jeugd = +13%)

(Jeugd = +12%)

45

46

International ranking Men’s XV – World Rugby (Nov 2016)

47

International ranking Women’s XV– World Rugby (Nov 2016)

48

Sterkte /zwakte analyse 2016

SWOT

49

• • • • •

• •

50

Top Sport

Participatie Sport 20.000 spelers in 100 gezonde clubs

U18 / U 20 Heren XV Dames XV Dames VII

RE Champions poule in 2017 RE Champions poule in 2018 / WK 2023 toppositie EK in 2018 WS 2017 / Olympische spelen 2020

Key strategy 1

Key strategy 2

Key strategy 3

Key strategy 4

Groei van aantal leden

Ontwikkeling Rugby

Sterke competitie

Talent development

Powerplan 2 en 3

Competatieve Ere klasse

Opleiding via NTC en buitenland

Top teams spelen ook internationaal

Rugby Academies

Communicatie plan “Get into Rugby” Lagere school Rugby Meisjes competitie

Opleiden coaches

RDD’s

Opleiden scheidsrechters Ontwikkelen staf

NTC/ U20 speelt in buitenlandse competitie

“Keep your boots on”

Ook spelen na seizoen

Centraal ontwikkel en volg systeem Professionaliseren staf

51

52

53

54

55

Plaats Zoetermeer Ede Alphen Aan de Rijn Sittard Helmond Oss Heerlen Spijkernisse Sneek Lelystad Schiedam Vlaardingen Assen Bergen op Zoom Veenendaal Katwijk Maarssen Hardenberg Lansingerland (Berschenhoek) Barneveld Hoogeveen Terneuzen Oosterhout Kampen Pijnakker Woerden

Aantal ('000) Inwoners 124 111 107 93 89 89 87 85 84 76 76 71 67 66 63 63 63 59 58 54 54 54 53 51 50 50

Provincie Zuid Holland Gelderland Zuid Holland Limburg Noord Brabant Noord Brabant Limburg Zuid Holland Friesland Flevoland Zuid Holland Zuid Holland Drente Noord Brabant Utrecht Zuid Holland Utrecht Overijssel Zuid Holland Gelderland Drente Zeeland Noord Brabant Overijssel Zuid Holland Utrecht

Inwoners met leeftijd ('000) 0-19 jaar 20-29 jaar 29 15 28 14 25 12 18 10 22 10 19 9 16 10 15 9 20 8 19 9 16 10 15 9 16 7 14 7 16 8 16 8 15 6 15 6 16 5 15 7 13 6 11 5 12 5 13 6 14 5 13 5

Nog 25 steden met >50k inwoners zonder Rugby club 56

56

57

58

59

60

61

62

63

Rugby Nederland Euro Opbrengsten

verwachting 2016

begroting 2017

plan 2018

plan 2019

plan 2020

780,000 201,760 48,500 42,000 16,700 13,796 1,102,756

830,000 187,800 62,000 48,000 68,000 10,000 1,205,800

860,000 175,000 75,000 50,000 70,000 10,000 1,240,000

890,000 175,000 75,000 50,000 80,000 10,000 1,280,000

920,000 175,000 75,000 60,000 90,000 10,000 1,330,000

379,000 93,000 46,490 8,000 14,570 23,060 9,050

456,730 98,400 43,300 9,000 16,000 21,050 9,350 30,000

480,000 100,000 45,000 10,000 20,000 21,000 9,000 30,000

495,000 100,000 47,000 11,000 20,000 21,000 9,000 30,000

510,000 100,000 50,000 12,000 22,000 21,000 9,000 30,000

Breedtesport Wedstrijd en Competitiessport

98,000

119,200

130,000

140,000

150,000

Breedtesport en Sportstimulering Kader & Opleidingen

21,500 27,850

20,000 48,000

25,000 50,000

25,000 55,000

25,000 60,000

951,520

138,000 76,000 1,085,030

140,000 80,000 1,140,000

140,000 90,000 1,183,000

140,000 95,000 1,224,000

151,236 2,821 154,057

120,770 0 120,770

100,000 0 100,000

97,000 0 97,000

106,000 0 106,000

Contributies Subsidies Evenementen Cursusgelden opleidingen Sponsoring Overige inkomstenKosten Algemeen Organisatie Lonen & Salarissen Huisvesting Organisatie Bestuur en commissies Pr. Comminucatie & Marketing Financien Afschrijvingen Evenementen

Topsport Talent ontwikkleing Nationale selcties

Bruto resultaat Bijzonder baten en lasten Netto resultaat

231,000

64

Ontwikkeling van vermogenspositie

65

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.