ACO Épületgépészet Beltéri zsír- és olajleválasztók, konyhatechnológiai berendezések


1 1 ACO Épületgépészet Beltéri zsír- és olajleválasztók, konyhatechnológiai berend...
Author:  Aurél Lakatos

0 downloads 2 Views 10MB Size

Recommend Documents


No documents

1

ACO Épületgépészet Beltéri zsír- és olajleválasztók, konyhatechnológiai berendezések

ACO. A vízelvezetés jövője

collect:

Padlóburkolatok Fürdőszobák Tetővízek M élygarázsok Erkélyek és teraszok D réncső rendszerek

clean:

Z sírleválasztók Keményítő leválasztók O lajleválasztók S zennyvíztisztító berendezések

hold:

V isszatorlódásgátlók

release:

S zivattyúk S zennyvízátemelő telepek

Tartalom ACO Épületgépészet Bevezetés

4

Beltéri zsírleválasztó berendezések

7

Információk 8 A zsírleválasztó berendezések méretezése 18 Teljes ürítésű zsírleválasztók 22 Eco-Jet és Hydrojet O/OD/OS/OSE/OA/OAE 22 Hydrojet OAE XL 26 Hydrojet OAE Parallel XL 27 Eco-Jet és Hydrojet R/RD/RS/RSE/RA/RAE 28 Lipurex és Lipurat O/OD/OS/OSE/OA/OAE 32 Lipurex és Lipurat R/RD/RS/RSE/RA/RAE 36 Eco-Jet G/GD 40 Eco-Mobil és Lipu Mobil 42 Tartozékok 44 Eco-Jet O/OD és Lipurex O/OD beépítési útmutató 49 Hydrojet és Lipurat OS/OSE/OA/OAE beépítési útmutató 51 Részleges ürítésű zsírleválasztók 54 Lipatomat VA 54 Lipatomat PE 56 Lipator VA 58 Lipator PE 60 Tartozékok 62 Lipator és Lipatomat beépítési útmutató 64 Konyhatechnológiai berendezések ACO Liputherm ACO Lipufloc ACO Waste-Jet ACO szagsemlegesítő berendezés

67

Beltéri olajleválasztó berendezések

81

68 72 76 80

3

82 Információk Coalisator 84 Coalisator-P 88 Tartozékok 92 Coalisator-R 94 Coalisator-RD 96 Coalisator-E 98 Tartozékok 100 Coalisator, Coalisator-P és Coalisator R/RD/R beépítési útmutató 102B evezetés Információk 

 

 

Bevezetés

A megfelelő leválasztó berendezés kiválasztása

4

Mikor kell zsírleválasztót alkalmazni?

Mikor kell olajleválasztót alkalmazni?

Az EN 1825 szabvány alapján meghatározott előírások szerint kell a szerves olajjal és zsírral szennyezett szennyvizet előkezelni, a káros olajat, iszapszennyeződést hatékony módon eltávolítani. Ilyen jellegű szennyvizek leggyakrabban konyhákban és élelmiszeripari üzemekben keletkeznek. A szennyvízben levő szerves zsírok és olajok nagyon károsak a lefolyórendszerre, a szennyvízátemelő és kezelő berendezésekre, valamint komoly fertőzésveszélyt jelentenek az ilyen jellegű szennyvizekkel kapcsolatba kerülőkre. A zsírleválasztó berendezés által leválasztott zsír és iszap veszélyes hulladéknak minősül, későbbi elszállítására és kezelésére vonatkozó szabályok betartása nagyon fontos feladat. Az ACO több évtizedes tapasztalattal fejleszti és gyártja a legmodernebb leválasztó berendezéseket, melyek a legteljesebb választékot jelentik felhasználók részére. A visszatorlódási szint alá telepített ilyen jellegű műtárgyak esetében a leválasztó után ikerszivattyús automata átemelő telepet kell beépíteni.

Az EN 858 szabvány alapján meghatározott előírások szerint kell az ásványi eredetű olajjal és zsírral szennyezett szennyvízet előkezelni, a káros olajat, iszapszennyeződést hatékony módon eltávolítani. Ilyen jellegű szennyvizek leggyakrabban parkoló felületeknél, üzemanyag kutaknál és ipari üzemekben keletkeznek. A szennyvízben levő ásványi eredetű zsírok és olajok nagyon károsak a környezetre, természetünk vízbázisát, a növény és állatvilágot drámai módon képes károsítani, elpusztítani. Az olajleválasztó berendezés által leválasztott olaj és iszap veszélyes hulladéknak minősül, későbbi elszállítására és kezelésére vonatkozó szabályok betartása nagyon fontos feladat. Az olajleválasztó berendezések az önműködő elzáró szerkezettel vannak felszerelve, mely garantáltan meggátolja a már leválasztott olaj kijutását a leválasztó berendezésből. Az ACO több évtizedes tapasztalattal fejleszti és gyártja a legmodernebb leválasztó berendezéseket, melyek a legteljesebb választékot jelentik felhasználók részére. A visszatorlódási szint alá telepített ilyen jellegű műtárgyak esetében a leválasztó után ikerszivattyús automata átemelő telepet kell beépíteni.

Bevezetés Információk 

Állati és növényi eredetű zsírok és olajokÁsványolaj

Bevezetés

A méretezés alapja

A méretezés alapja 

nn A szennyvíz hőmérséklete

nn A munkaterület típusa (üzemanyagkút,

nn Tisztítószer

nn A szennyvíz mennyisége (csapadékvíz vagy

kocsimosó, parkoló stb.

nn Zsírsűrűség

szürkeszennyvíz)

nn Szennyvíztisztító műtárgyak száma

Befolyásoló tényezők nn Napi ételadag szám

Szabadon álló Polietilén

Földbe telepíthető Polietilén

nn Olaj fajtája és sűrűsége nn Iszapmennyiség

Szabadon álló Polietilén

nn Eco-Mobil

nn Lipumax P

nn Coalisator

nn Hydrojet

nn Lipumax P-DM

nn Coalisator P

nn Eco-Jet

nn Lipator PE

nn Lipatomat PE

Rozsdamentes acél nn Lipu-Mobil nn Lipurex nn Lipurat

nn Lipator

nn Lipumax P-D

nn Lipumax P-DA

Vasbeton nn Lipumax

nn ACOlift

Rozsdamentes acél nn Coalisator R nn Coalisator RD nn Coalisator E

 

nn Az előállított élelmiszer mennyisége, típusa

Befolyásoló tényezők

Földbe telepíthető Polietilén nn Olaopator P nn Oleopass P

Vasbeton nn Oleopator nn Oleopass

nn Lipatomat

5 

olajleválasztás 3-42old.

10/1/09

3:41 PM

Page 4

Zsírleválasztók

Olajleválasztók

 

ACO épületgépészet

6

  

 

ACO épületgépészet Beltéri zsírleválasztó berendezések

7Zsírleválasztók Információk

 

Zsírleválasztók

Információk A zsírleválasztó berendezések gyártásában több évtizedes tapasztalattal, és egész Európára kiterjedő referenciákkal rendelkező németországi ACO Passavant gyár termékeit ACO zsírleválasztó néven forgalmazzuk Magyarországon. A hazai alkalmazáshoz rendelkezünk minden berendezéshez teljesítménynyilatkozattal. A termékek előállítása a Német Építéstechnikai Intézet által ellenőrzött rendszerben történik. Minden berendezésünk természetesen rendelkezik az Európai Unión belüli forgalmazhatóságot és alkalmazhatóságot, az EN szabványoknak való megfelelőséget igazoló CE jellel is. A berendezések fő alkalmazási területei: növényi illetve állati eredetű olajokkalzsírokkal szennyezett vizek tisztítása. nn éttermek nn konyhák

nn húsfeldolgozó üzemek

A leválasztók névleges nagyságát, teljesítményét, a rajtuk átvezetendő folyadékok fajtája, szennyezettsége és mennyisége függvényében az MSz EN 1825 szerint kell megállapítani. A berendezés kiválasztásához szükséges paraméterek: 1. A tisztítandó vízhozam, tisztítási teljesítmény NG [l/s] meghatározása. (Konyhatípusoktól függően a mellékelt táblázat segítségével, 49-50. oldal). 2. A kifolyó (tisztított) víz megengedett szerves oldószer extrakt (SZOE) tartalmára vonatkozó határértékeket a folyamatosan megújuló, rendkívül szigorú előírásokat tartalmazó rendeletek szabályozzák. A katalógus kiadásakor az alábbi vonatkozó rendeletek vannak érvényben: 219/2004 (VII.21) Korm. rendelet, 220/2004 (VII.21) Korm. rendelet, 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet.

A berendezések a 28/2004 (XI.25) KvVM rendelet mellékletei szerint alkalmazhatóak a közcsatorna befogadókra (SZOE=50-150 mg/l) 3. Olyan üzemeknél, ahol emulzióval dolgoznak (pl.: tej, majonéz, stb.), kérjék cégünk műszaki kollégáinak segítségét, mert egyszerű fizikai szétválasztással nem lehet megoldani a korrekt leválasztást. Ebben az esetben biológiai leválasztást érdemes alkalmazni. Cégünk forgalmaz biológiai leválasztó berendezéseket. Kérje cégünk műszaki ismertetőit.

 

nn élelmiszeripari üzemek

Szabályozás, szabványok:

MSz EN 1825 szerinti működési vázlat, méretezési elv

Zsírtárolási kapacitás legalább 40 liter x NG Zsírfelszín 0,25 m2 x NG

Tisztítónyílás Mintavételi edény Szennyvíz becsatlakozás

Zsírréteg Tisztított víz kicsatlakozás

Iszapréteg

Iszaptér kapacitása: 100 liter x NG; Húsfeldolgozó üzemeknél: 200 liter x NG

8

Zsírleválasztók InformációkInformációk Az ACO zsírleválasztó berendezések kialakítása: A leválasztó berendezésekben az iszapés zsír leválasztása vegyszerhozzáadás nélkül, gravitációs fázisszétválasztással történik.

A vasbeton berendezések belső felületükön három rétegű polietilén bázisú vízzáró bevonattal vannak ellátva. Belső szerkezeti elemeik alapesetben polietilénből készülnek. Igény esetén saválló acélból is legyártjuk.

Földbe telepíthető zsírleválasztók fedlap teherbírásának meghatározása:

A műtárgyak alapozását az építés helyi talajviszonyaitól, valamint a műtárgy tömegétől (vízzel feltöltött üzemi tömeg) függően a tervezőnek kell előírnia, ügyelve arra, hogy a kiegyenlítő rétegnek is legyen helye. A berendezés helyére történő emelését darus függesztéssel kell végezni. A polietilén műtárgyak jelentősen kisebb tömeggel rendelkeznek, így beemelésük jelentős könnyebbséget biztosít. Szerelésnél ügyelni kell a csőtengely pontos beállítására, és a folyásirány helyességére. A berendezés behelyezését követően az illesztési felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a tömítőgyűrű felhelyezése utána a födém (illetve magasító elem) elhelyezhető. Az illesztéskor ügyelni kell hogy a fedlap/ok terv szerint helyezkedjenek el. A munkagödör visszatöltése előtt a csőcsatlakozások tömítettségét vízzárósági próbával ellenőrizni kell. A műtárgy körül a föld visszatöltést megfelelően tömöríteni kell.

ACO Passavant - polietilén - könnyű kezelhetőség - alacsony hővezetés - magas ellenálló képesség kémiai reakciókkal szemben - felülete könnyen tisztán tartható - felülete utókezelést nem igényel ACO Passavant V4A saválló acél - magas hőmérséklet tűrés - higiénikus anyag - teljesen UV ellenálló - fizikai merevség - magas ellenálló képesség szerves anyagokkal szemben Zsírleválasztók kiválasztásának szempontjai: A zsírleválasztók által leválasztott növényi illetve állati eredetű zsírok-olajok szinte azonnal erjedésnek, rothadásnak indulnak. Az ekkor lezajlódó biológiai illetve kémiai reakciók hatására a leválasztóban lévő veszélyes hulladék erős szaghatással (büdös) rendelkezik, valamint fokozottan fertőzésveszélyes.

A zsírleválasztók felszereltségük függvényében négy kategóriába sorolhatóak: Alapfelszereltség: Alaptípus, komfort nélküli berendezések. Földbe telepíthető vagy szabadon álló tartályok és mosogató alá telepíthető készülékek. 1. Felszereltségi fok Direkt leszívó csonkkal rendelkeznek. Feltöltő csatlakozással, megfigyelő ablakkal kiegészíthetőek opcionálisan. Ürítéskor, feltöltéskor a műtárgyat nem kell kinyitni. Belső tisztításkor ki kell nyitni.

 

– A 15 (gyalogos terhelés) – B 125 (legfeljebb személygépkocsi) – D 400 (tehergépkocsi)

Szabadon álló leválasztók anyagának kiválasztási szempontjai:

Abban az esetben, ha belterületen illetve épületen belül van csak mód a leválasztó elhelyezésére, zárt rendszerű leválasztó alkalmazása szükséges. A zárt rendszer biztosítja az ürítés-tisztítás esetén felszabaduló szaghatások és fertőzésveszély elkerülését.

 

A polietilén berendezések duplafalú HD-PE testből és vasbeton födémből állnak. A duplafalú polietilén testnek köszönhetően D400 kN terhelési osztályú felületekbe külön erősítés nélkül beépíthetőek. B 125 kN terhelési osztályú felületekhez egyrétegű HD-PE anyagból kínálunk zsírleválasztó berendezést.

Alapvető különbség a hengeres és ovális műtárgyak között, hogy a hengeres formájúak szegmensekre bonthatóak és ezáltal szűk, nehezen megközelíthető helyekre is nagyon egyszerűen beszállíthatóak és a helyszínen összeszerelésük egyszerűen elvégezhető. Ezen felül egy kis gépészeti helységben egy hengeres formájú műtárgy valószínűleg jobb helykihasználással helyezhető el a helység valamelyik sarkában.

felszabaduló szagok zavarhatják-e a környezetet. A fertőzésveszély elkerülése érdekében a leválasztó megnyitásakor mindenkor védekezni kell a védőfelszerelések alkalmazásával.

Zsírleválasztók

A földbe telepíthető berendezések előregyártott vasbetonból és polietilénből készülnek.

Szabadon álló berendezéseink polietilénből illetve saválló acélból készülnek. Formájukat tekintve lehetnek oválisak vagy hengeresek. Az íves formákban nem alakulnak ki holtterek, ahol az ürítéskor, tisztításkor megmaradhatnának iszap és zsírlerakódások. Az íves formájú készülékek garantálják a tökéletes tisztíthatóságot és ezáltal a maximális üzembiztonságot.

2. Felszereltségi fok Direkt leszívó csonkkal, feltöltő csatlakozással, megfigyelő ablakkal, belső lemosó egységgel rendelkeznek. Ürítéskor, feltöltéskor, a műtárgy tisztításakor a műtárgyat nem kell kinyitni. Kézi üzemeltetésűek. 3. Felszereltségi fok Direkt leszívó csonkkal, feltöltő csatlakozással, megfigyelő ablakkal, belső lemosó egységgel rendelkeznek. Ürítéskor, feltöltéskor, a műtárgy tisztításakor a műtárgyat nem kell kinyitni. Automatikus üzemeltetésűek, épületfelügyeleti rendszerhez csatlakoztathatóak. Az előre meghatározott felszereltségi fokokhoz képest köztes felszereltségű berendezések is rendelhetőek. A szükséges típus kiválasztásához kérje a műszaki részleg segítségét.

Zöldmezős beruházásoknál a kültérben elhelyezett leválasztók ürítésekor és tisztításakor mérlegelni kell, hogy a

9Z sírleválasztók Információk Alapkivitel

1. felszereltségi fok

2. felszereltségi fok

3. felszereltségi fok

Teljes ürítésű

Részleges ürítésű

 

 

Zsírleválasztók

Típusok Polietilén: Eco-Mobil Eco-Jet-O Eco-Jet-R Eco-Jet-G

Polietilén: Eco-Jet-OD Eco-Jet-RD Eco-Jet-GD

Polietilén: Hydrojet-OS Hydrojet-RS Hydrojet-OSE Hydrojet-RSE

Polietilén: Hydrojet-OA Hydrojet-RA Hydrojet-OAE Hydrojet-RAE

Polietilén: Lipator PE Lipatomat PE

Rozsdamentes acél: Lipu-Mobil Lipurex-O Lipurex-R

Rozsdamentes acél: Lipurex-OD Lipurex-RD

Rozsdamentes acél: Lipurat-OS Lipurat-RS Lipurat-OSE Lipurat-RSE

Rozsdamentes acél: Lipurat-OA Lipurat-RA Lipurat-OAE Lipurat-RAE

Rozsdamentes acél: Lipator VA Lipatomat VA

 A hulladék eltávolítása a tisztítónyílásokon keresztül a fedlap eltávolításával lehetséges A tartály ürítése és takarítása közben erős szaghatás léphet fel.

 Direktleszívócső csatlakozással

A tartály ürítése a fedlapok eltávolítása nélkül elvégezhető. A tartály belső takarítása közben erős szaghatás léphet fel.

Jelmagyarázat: - O: Ovális alakú - R: Kör alakú - G: Elkülönített kamrák Üzembe helyezés, próbaüzem: Az üzembe helyezést megelőzően be kell szerezni a területileg illetékes vízügyi hatóság üzembe helyezési vízjogi engedélyét, és a tervekben szereplő részletes üzembe helyezési utasításnak megfelelően kell eljárni. A próbaüzem célja a berendezés bejáratása, a tisztítástechnológia paramétereinek beállítása, a berendezés teljesítőképességének gyakorlati igazolása. Üzemeltetés, rendszeres karbantartás: A berendezéseket az üzemi körülményektől függő gyakorisággal kell üríteni-tisztítani (általában havi egy-két alkalommal). A leválasztókban keletkező iszapot és zsírt veszélyes hulladékként kell kezelni. A leválasztóban összegyűlt anyag leürítését, elszállítását,

10

 Direktleszívócső csatlakozással  Kézi vezérlésű nagynyomású belső lemosófejjel   Kézi vezérlésű feltöltő készülékkel A tartály ürítése és belső takarítása szaghatás fellépése nélkül történhet. A belső lemosó és a feltöltő készülék kézi vezérlésű.

 Direktleszívócső csatlakozással  Automata vezérlésű nagynyomású belső lemosófejjel  Automata vezérlésű feltöltő készülékkel A tartály ürítése és belső takarítása szaghatás fellépése nélkül történhet. A belső lemosó és a feltöltő készülék automata vezérlésű.

- D: Plusz közvetlen leszívás (ürítés) - S: Plusz nagynyomású belső lemosó egység manuális működtetéssel a műtárgyak tisztítását csak arra felhatalmazott, engedéllyel rendelkező szakcég végezheti. A berendezések működéséről üzemnaplót kell vezetni, amelyben a működéssel kapcsolatos minden fontosabb tevékenységet rögzíteni kell. Cégünk Szervizüzemikarbantartási szerződés keretén belül vállalja leválasztó berendezések üzemeltetését, karbantartását.

  Zsír és iszap ürítése hordókba történik  Automata vagy félautomata vezérlésű ürítés

A tartályban összegyűlt zsír és iszap ürítése hordókba történik szakaszosan kézi vagy automata üzemmódban.

- A: Plusz nagynyomású belső lemosó egység automata működtetéssel - E: Plusz beszerelt ürítő szivattyú szennyvíz nem folyhat! A leválasztókból a veszélyes hulladékok ürítését és ártalmatlanítását csak erre szakosodott és engedéllyel rendelkező szakcég végezheti. A kiszippantott hulladékot tilos a szabadba üríteni, vizekbe, csatornákba, vagy szikkasztógödrökbe juttatni!

Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások:

A karbantartási, tisztítási folyamatok során esetleg szennyeződött felületeket haladéktalanul meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell!

A nem zárt rendszerű zsírleválasztó berendezések tisztításakor-ürítésekor védőruhát használni kell! Aknába csak felügyelettel és mentőkötél használatával szabad bemászni! A karbantartási munkák végzése közben, a berendezésbe

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsírleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! Csak ezután engedhető bele szennyezett víz.

Zsírleválasztók InformációkAz ACO zsírleválasztó berendezéseknél használt alapanyagok és formák Alapanyagok: Polietilén   Hosszú várható élettartam Az alkalmazott alapanyag rendkívül korrózióálló. Formatartó, erős.

  Szállíthatóság Könnyen szállítható és összeállítható kialakítás.

Zsírleválasztók

  Környezetvédelem, újrahasznosítás Az alapanyag egy környezetbarát, újrahasznosítható műanyag.

  T isztíthatóság A berendezések formája a belső felületeket könnyen tisztíthatóvá teszik.

Rozsdamentes acél   M echanikai ellenállóképesség Vandálbiztos, erős rozsdamentes ötvözött acélból készül.

  Higiénia A belső felület és az egész kialakítás a legmagasabb higiéniai követelményeknek is eleget tesz.

  Kémiai ellenállóképesség Az alapanyag rendkívül ellenálló a legagresszívebb vegyi-, és biológiai hatásokkal szemben is.

 

  Tűz- és hőállóság A magas hőmérsékletű szennyvizek esetén is tökéletesen alkalmazható.

 

OVÁLIS FORMA:

KÖR ALAKÚ FORMA

SZÉTSZEDHETŐ FORMA

A zsírleválasztók ovális formája lehetővé teszi a könnyebb szállítást, és egyszerűbb utólagos beépítést. Szűk helyeken könnyebben manőverezhető. Ajtónyíláson is átvihető. NG 1 – 4: maximális szélesség 800 mm NG 5,5 – 10: maximális szélesség 1000 mm

A kör alakú forma könnyebbé teszi a lépcsőn való szállítást, szűk helyeken történő manőverezést. A berendezések kör alapú egységekből állnak, és a telepítés helyén kell csak összeállítani őket. NG 2-4 legnagyobb egység mérete, ø1000 mm NG 7-10 legnagyobb egység mérete, ø1500 mm NG 15-20 legnagyobb egység mérete, ø1750 mm

3 részben szállítható, a telepítés helyén könnyen összeállítható polietilén alapanyagú, könnyű zsírleválasztó, egészen bonyolultan megközelíthető helyekhez. A legnagyobb egység befoglaló méretei (hossz x szélesség x magasság): NG 2: 670 x 700 x 1360 NG 4: 1141 x 700 x 1360

11Z sírleválasztók Információk Alapelvek és működés

Zsírleválasztók

A zsírleválasztó berendezések a gravitáció elve alapján működnek. A víznél nehezebb részecskék a tartály aljára süllyednek, míg a víznél könnyebb részecskék, mint a zsír- és olajszármazékok a víz felszínére úsznak fel. A zsírréteget a nagynyomású belső lemosófej 175 bar nyomású vízsugárral töri szét és homogenizálja a tartályban lévő szennyvizet, hogy az ürítés megtörténhessen. Az ürítés történhet szippantós autó segítségével, viszont ha a zsírleválasztó a csatlakozó csőtől nagy mélységben van telepítve, akkor hulladékkinyomó szivattyúval kell ellátni a leválasztó berendezést.

 

A szabadon álló, teljes ürítésű zsírleválasztó berendezések működési elve A szabadon álló zsírleválasztó berendezések ürítése fedlapon vagy direktleszívó csövön keresztül történhet. Ürítéskor a tartály teljes térfogata elszállításra kerül. A zsírleválasztó ellátható belső lemosó berendezéssel is, hogy az ürítés utáni tisztítás se okozzon szagterhelést.

 

A földbe telepíthető, teljes ürítésű zsírleválasztó berendezések működési elve

Video

Video

A földbe telepíthető zsírleválasztó berendezések ürítése fedlapon vagy direktleszívó csövön keresztül történhet. Ürítéskor a tartály teljes térfogata elszállításra kerül.

A szabadon álló, részleges ürítésű zsírleválasztó berendezések működési elve A zsírleválasztó berendezések iszapés zsírtartalmának ürítése külön hordókba történik. Ez történhet kézi vagy automata vezérléssel is. Mivel a középen lévő tisztított szennyvizet nem kell ürítés után elszállítani, ezen berendezések üzemeltetésének költsége kedvezőbb.

12

Video

Zsírleválasztók InformációkTervezési javaslatok: csőszerelés és szellőzés (MSZ EN 1825-2)

 A be- és kicsatlakozó csöveket ki kell szellőztetni a tetősík fölé. (MSZ EN 1825-2).  Minden becsatlakozó vízszintes csőszakaszt is ki kell szellőztetni, ami 5m-nél hosszabb. Ha a vízszintes becsatlakozó csőszakasz 10m-nél hosszabb és nincs kiszellőztetett becsatlakozó szakasz, a befolyócsövet el kell látni egy további kiszellőzőcsővel a zsírleválasztó előtt. (MSZ EN 1825-2).

 

 

 A befolyócső vonalvezetését gondosan meg kell tervezni és kivitelezni, mivel hatással lehet a zsírleválasztó hatékonyságára.   Ahol a függőleges csőszakasz vízszintes irányba fordul át, el kell kerülni, hogy a szennyvízben örvénylés alakuljon ki az iránytörés miatt.: Az iránytörést az alábbi módon alakíthatjuk ki: függőleges cső, 45°-os könyökidom, egyenes csőszakasz legalább 250mm hosszban, 45°-os könyökidom, majd a zsírleválasztó becsatlakozás előtt D x 10mm hosszú szakasszal köthetünk be. (pl. DN100 átmérőnél L=1000mm, DN150 átmérőnél L=1500mm)

Zsírleválasztók

  Amikor a befolyócső fűtetlen vagy fagynak is kitett helyiségeken keresztül vezet, a csőszakaszt hőszigeteléssel és termosztáttal ellátott fűtőelemekkel kell ellátni.

Tervezési javaslatok: csőszerelés az ACO Pipe rozsdamentes acél csőrendszerrel

A becsatlakozó- és szellőző csövek alapanyaga kizárólag korrózióálló lehet, mely ellenálló a zsírsavakkal szemben. AISI 316 alapanyagú rozsdamentes csőrendszer javasolt. Az ACO PIPE csőrendszer megtalálható a rozsdamentes acél vízelvezető-rendszereket tartalmazó "ACO ipari vízelvezetés" című katalógusunkban..

13Z sírleválasztók Információk 

A zsírleválasztó belső tisztítása nagynyomású belső lemosófejjel.

A kellemetlen szagok, például egy zsírleválasztó ürítés utáni takarítása során nem higiénikus környezetre utalnak. Ennek elkerülése céljából a zsírleválasztó berendezéseinket el tudjuk látni hydro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel. Ezzel a fedlap eltávolítása nélkül lehet tisztítani a zsírleválasztó belső terét. Ezáltal a zsírleválasztó helyiségből érkező szagterhelést a lehető legalacsonyabbra tudjuk csökkenteni. A lemosófej nem csak vízszintesen, hanem függőlegesen is, 360°-os forgással végzi a takarítást.

A belső lemosófejnek két fontos feladata van: nn Feltöri az esetlegesen megszilárdult zsírréteget és

homogenizálja, hogy az ürítés megtörténhessen.

nn A berendezés belső terének tisztítása.

Kizárólag egy vízcsatlakozásra van szükség ehhez a helyszínen. A lemosófej vezérlése lehet kézi vagy automata indítású is. A lemosófej működése a betekintőablakon keresztül ellenőrizhető.

 

 

Zsírleválasztók

Tervezési javaslatok: nagynyomású belső lemosórendszer

Tervezési javaslatok: szennyvízbekötés csigaszivattyúval

Ha gravitációsan nem lehetséges a zsíros szennyvíz bekötése a zsírleválasztóba, akkor szennyvízátemelőt kell beépíteni. Ebben az esetben azonban nem alkalmazhatunk hagyományos szennyvízátemelőket, mivel azok a zsíros szennyvíz örvénylését eredményezik.

14

Ilyenkor a zsír gravitációs kiválása nem történik meg, és a szennyvíz akadálytalanul átfolyik a zsírleválasztón. Ennek elkerülése céljából csigaszivattyút kell alkalmazni.

Zsírleválasztók InformációkTervezési javaslatok: vízelvezetés a visszatorlódási szint alól tartályában huzamosabb ideig álló szennyvízből is kiválhatnak zsír- és iszapszennyeződések, így az átemelőtelepek legalább évi 4 alkalommal történő karbantartása javasolt. A szennyeződések zavarhatják továbbá a szintérzékelőket, úszókapcsolókat is.

3

4

1

2

Zsírleválasztók

Ha a zsírleválasztót a visszatorlódási szint alatt lehet csak elhelyezni, a vízelvezetést egy ikerszivattyús szennyvízátemelővel kell megoldani. A visszatorlódási szint jellemzően az út felszíne. Az ikerszivattyús kialakítással biztosíthatjuk, hogy az egyik szivattyú meghibásodása esetén is folytatódik a szennyvíz átemelése. Ez kiemelten fontos a zsírleválasztó zavartalan működése céljából. A szennyvízátemelő

1   Zsírleválasztó 2   Szennyvízátemelő

3   Szellőzőcső (tetősík fölé vezetve) 4   Visszatorlódási hurok

Tervezési javaslatok: szennyvízátemelés visszatorlódási szint fölé 

 

Az MSZ EN 12056 alapján szennyvízátemelő berendezéseket kell használni, ha a visszatorlódási szint alatt van a szennyvízvezeték kicsatlakozása. Az átemelő nyomócsöve csak visszatorlódási hurok beépítésével alakítható ki. A felhasználási területtől, zsírleválasztó típustól függően különböző szennyvízátemelőket ajánlunk, melyeket közvetlenül a leválasztó után lehet beépíteni.

Tervezési javaslatok: üzembiztonság növelés levegőbepermetezéssel Egy csövön keresztül folyamatosan levegőt juttatunk az átemelő tartályába egy kompresszor segítségével. A légbuborékok egy állandó réteget képeznek a vízréteg felett, így a víz felszínére esetlegesen felúszó szennyeződések nem tudnak megtapadni az átemelő tartályának belső tetején. Ennek köszönhetően a szintérzékelők működése is megbízhatóbb lesz.

15Z sírleválasztók Információk Tervezési javaslatok: ACO kültéri átemelő telepek

 

Zsírleválasztók

Esetenként célszerűbb az épületen kívül beépíteni a zsírleválasztót vagy akár az átemelő telepet. Az átemelő méretezése függ a zsírleválasztóba érkező szennyvíz mennyiségétől és az esetleges további szennyvíz rákötéseken érkező szennyvíz mennyiségétől. Az ACO átemelőtelepek alapanyaga polietilén vagy polimerbeton, kialakítása nagy teherbírást tesz lehetővé, és felúszás ellen is védhető. Az átemelőtelepeket szükség szerint alakíthatjuk ki. Egyénileg kiválasztható a szivattyú teljesítménye, vezérlése, szintérzékelés típusa és a tartály teherbírása is.

 

Tervezési javaslatok: állapotellenőrzés GSM modullal

riasztás

50% töltöttség 80% töltöttség A szintérzékelő a levegő, a víz és a zsír sűrűségének különbségét érzékeli, ezáltal meghatározható a zsírréteg vastagsága. A töltöttségi szintet a kijelzőn folyamatosan nyomon lehet követni. A GSM modulnak köszönhetően jelzést kaphatunk akár a zsírleválasztó töltöttségi szintjéről, akár az átemelő állapotáról, vagy a visszatorlódásgátlókról is. A zsírleválasztók esetében az ürítés költségének

16

csökkentését eredményezheti, ha a szintérzékelőnek köszönhetően csak akkor szállíttatjuk el a hulladékot, amikor megtelt a tartály. A GSM modulnak köszönhetően a működési adatokat megkaphatjuk mobiltelefonra, így könnyebben nyomon követhetjük a zsírleválasztó működését, karbantartását, üzemét.

Zsírleválasztók InformációkTervezési javaslatok: ACO szagsemlegesítő berendezés

Zsírleválasztók

A konyha működése alatt vagy üzemidőn kívül is a zsír erjedése miatt kellemetlen szagú gázok keletkeznek a zsírleválasztóban. Amennyiben a szellőzés nincs megfelelően kiépítve, vagy éppen a fedlapokon keresztül történő ürítés vagy belső lemosás miatt ezek kijuthatnak a konyhába vagy a vendégtérbe is. Az ACO szagsemlegesítő berendezésével megszüntethetjük ezt. A vezérléssel beállíthatjuk a szagsemlegesítő anyag mennyiségét és használatának gyakoriságát is, ezáltal megszüntethetjük a kellemetlen szagot. Kifejezetten javasolt kisebb teljesítményű zsírleválasztók esetén, amiknek ürítése gyakran történik. A berendezés utólag is beépíthető és működése összehangolható a helyszíni körülményekkel.

 

Tervezési javaslatok: emulziót tartalmazó zsíros szennyvíz kezelése

Hydrojet OAE zsírleválasztó 

Ki

Be

ACO Lipufloc berendezés

Keringetés

Az ACO Lipufloc berendezés két részből áll. Egy rozsdamentes acél szekrényből, melyben a pelyhesítő anyagot tároljuk, és egy keringető egységből. A rozsdamentes acél szekrény tartalmazza továbbá az adagoló pumpát, a vezérlést, és egy érintőképernyős kijelzőt, melyen nyomon követhetjük a tárolóhordóban lévő pelyhesítő anyag

Pelyhesítő anyag

szintjét. A beépített adagoló pumpa a pelyhesítő anyagot a zsírleválasztóba juttatja. Ennek mennyiségét az idő és a zsírleválasztóba érkező szennyvíz térfogata határozza meg. A pelyhesítő anyag egy hordóban van egy molnárkocsin a szekrényben, így könnyedén eltávolítható és cserélhető. A pelyhesítő anyag mennyiségét folyamatosan nyomon

követhetjük a kijelzőn. A keringető szivattyú előkezelt vizet vesz ki a zsírleválasztóból, melyet a pelyhesítő anyaggal keverve juttat vissza a tartályba. Ez a keverék segít lebontani a szennyvízben lévő emulziót, hogy a gravitációs zsírleválasztás megtörténhessen.

17Z sírleválasztók zsírleválasztó berendezések méretezése A A zsírleválasztó berendezések méretezésének alapja: A zsírleválasztók szükséges méretének meghatározása

3. Ha az adott helyen csak vágási tevékenység folyik, akkor a számítások csak a tisztítás során keletkező szennyvíz mennyiségén alapulnak. A továbbiakban az első két módszert tárgyaljuk részletesebben.

Méretezés az ételadagok figyelembe vételével (MSZ EN 1825)

Konyhatípus

Étkeztetett személyek száma M= (havi átlagban napi melegételszám)

VM= Üzemspecifikus vízfelhasználás

F= Dinamikus vízhasználati tényező

Hotel konyha

adag/ nap

x 100 l= ……

x5=

Étterem

adag/ nap

x 50 l= ……

x 8,5 =

Üzemi konyha/ menza

adag/ nap

x 5 l= ……

x 20 =

Kórház konyha

adag/ nap

x 20 l= ……

x 13 =

Egész nap üzemelő konyha

adag/ nap

x 10 l= ……

x 22 =

 

 

Zsírleválasztók

A zsírleválasztók szükséges méretének meghatározását minden egyes beépítés esetén, számos módon el lehet végezni a MSZ EN-1825-2 szabványnak megfelelően.

1. Konyhák esetén, a konyhai berendezéseken alapuló méretezés (mosogatók, mosogatógépek, billenő serpenyők stb. alapulvétele) kiegészíthető a készített ételadagokon alapuló méretezéssel is. 2. Húsfeldolgozó üzemek esetében a méretezés alapjául a hetente feldolgozott állatok száma szolgálhat a tervezés alapjául.

fd 1

Zsírsűrűség 0,94 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 -ig

Tényezők

fd 1,5

Névleges méret NG=

Iszaptér=

Zsírsűrűség 0,94 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 -ig

ft 1,3

Qs= Maximális szennyvíz mennyiség

Q_█([email protected]) … . 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 … ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥 3600 𝑠𝑠

l/s

Q_█([email protected]) … . 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 … ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥 3600 𝑠𝑠

l/s

Q_█([email protected]) … . 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 … ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥 3600 𝑠𝑠

l/s

Q_█([email protected]) … . 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 … ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥 3600 𝑠𝑠

l/s

… . 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 … ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥 3600 𝑠𝑠

l/s

fr 1

Tisztítószer nélkül

fr 1,3

Tisztítószerrel

fr 1,5

Pl. Kórházakban használatos tisztítószerrel

Befolyóvíz hőmérséklet 60 °C-ig

Befolyóvíz hőmérséklet 60 °C-ig

Qs x fd x ft x fr

NG=

18

ft 1

t= Napi üzemidő

l/s

100 L x NG

Alkalmas leválasztó: NG……

Iszaptér: ….....L

Zsírleválasztók A zsírleválasztó berendezések méretezéseA húsfeldolgozó üzem nagysága

A hetenként levágott állatok száma

Kicsi

Heti legfeljebb 5 marha

Töltelékáru termelés napi 100 kg-ig

vagy 12,5 sertés vágása

Közepes

Heti legfeljebb 10 marha

M= töltelékáru termelés kg/nap

Vp = berendezésre jellemző vízmennyiség / kg töltelékáru termelés

F= a müködési feltételekre jellemző csúcsterhelési tényező

x = 20 l

x 30 (csúcsterh. Tényező)

x = 15 l

x 35 (csúcsterh. Tényező)

x = 10 l

x 40 (csúcsterh. Tényező)

t= a leválasztót terhelő napi üzemórák száma

Qs= maximális szennyvíz terhelés

= …………..…liter ……….kg/nap

……….kg/nap

Töltelékáru termelés napi 100 vagy 25 sertés vágása kg-ig Heti legfeljebb 40 Nagy marha Töltelékáru vagy 100 sertés termelés napi 100 vágása kg-ig

……….kg/nap

…….üzemórák x 3600 s

= ……….. l/s

= …………..…liter …….üzemórák x 3600 s

= ……….. l/s

= …………..…liter …….üzemórák x 3600 s

Zsírleválasztók

Töltelékáru készítés

Méretezés a hetente feldolgozott állatok száma szerint (MSZ EN 1825)

= ……….. l/s

 

Qs = Mp x Vp x F t x 3600

 

Módosító tényező Sűrűség (fd) A befolyóvíz hőmérséklete (ft)

0,94 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 -ig

60°C-ig ft = 1,0

Tisztítószer (fr)

Névleges méret

NG=

NG=

Sűrűség 0,94 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 felett

fd =1,0

60°C felett

ft = 1,3

van

fr = 1,3

nincs fr = 1,0

Qs

X

X

fd

X

X

f

X

X

fd= 1,5

fr =

Választott méret: NG………………..

19Z sírleválasztók A zsírleválasztó berendezések méretezése Példák zsírleválasztó berendezések méretének számításához

 

Zsírleválasztók

1. példa Egy étterem minden nap 17:00 és 02:00 óra között van nyitva, és ez alatt az idő alatt meleg ételeket kínál. A konyha hasonlít egy szokásos szállodai konyhához. Az étterem vezetője szerint esténként maximum 250 adag étel készül. A konyhai berendezéseket tisztítószerekkel tisztítják. Az új mosogatógép az edényeket 90 °C-os hőmérsékleten tisztítja. A szükséges, beszerelendő zsírleválasztó méretét az alábbi méretezési képlettel számoljuk ki. A maximális szennyvízterhelés (QS) számítása A fent leírt működési feltételek alapján az étterem konyhája szállodai konyhának tekintendő. Ezért a napi ételadagok mennyiségét (250 adag) és a konyha működési idejét bevisszük a képlet szállodai konyhákhoz használt sorába. Ez a következő szennyvízáram- értéket adja:

 

A névleges méret (NG) meghatározása (M x V x F) / T x 3600 s = Qs (250 x 100 l x 5) / (9 x 3600) = 3,858 l/s A névleges méretet módosító tényezőkkel történő szorzással határozzuk meg. Az fd (sűrűség) értékhez „1”-et rendelünk. Mivel a zsírleválasztó a zsíros szennyvíz forrásának (konyha) közvetlen közelében kerül beépítésre, feltételezhetjük, hogy a befolyó víz hőmérséklete a zsírleválasztónál túllépi

20

a 60 °C-ot. Ezért az ft (befolyó víz hőmérséklete) tényezőhöz „1,3” értéket rendelünk. Mivel tisztítószereket is felhasználnak, a tisztítószer-tényező, fr „1,3” értéket kap. A számított eredmények alapján a zsírleválasztót a következő, magasabb NG-nek megfelelő értékűre választjuk.

töltelékáru (felvágott)

Qs x fd x ft x fr = NG 3,0864 x 1,0 x 1,3 x 1,3 = 6,52

(M x Vp x f) / (T x 3600 s) = Qs (200 x 15 l x 35) / (8 x 3600) = 3,645 l/s

Ebben az esetben az NG 7-nek megfelelő, azaz 700 literes iszapcsapdát választunk.

A névleges méret (NG) meghatározása

2. példa Egy marhákat feldolgozó vágóhíd új zsírleválasztót igényel. A méretezés a DIN EN 1825-2 szerint történik. A napi munkaórák száma a vágóhídon 8, ezalatt 2 marhát vágnak le és töltelékárút, felvágottakat készítenek belőlük. A maximális szennyvízterhelés (QS) kiszámítása A példánkban szereplő vágóhíd közvetlenül kapcsolódik egy töltelékáru/ felvágott készítő üzemhez, azaz húsfeldolgozóhoz. Ezért nem tekinthető tisztán vágási tevékenységet végző üzemnek, ahol a zsírleválasztó méretezése tisztán a berendezés utólagos tisztításán alapulna. A képletbe írandó mennyiség, amely megfelel a napi töltelékáru termelésnek, a következő szabály alapján számítható ki: Sertésenként = 40 kg töltelékáru (kolbász) Marhánként = 100 kg

Napi két marhával számolva, a töltelékáru mennyisége 200 kg/nap lesz. Ez megfelel egy közepes méretű húsfeldolgozó üzemnek. A szennyvízterhelés meghatározása a következőképpen történik:

A névleges méret kiszámítása a maximális szennyvízáram és a módosító (súlyozó) tényezők összeszorzásával történik. Az fd (sűrűség) és az ft (befolyó víz hőmérséklete) értékekhez „1”-et rendelünk. Mivel felhasználásra kerülnek tisztítószerek, a tisztítószer tényezű, fr értéke „1,3” lesz. Qs x fd x ft x fr = NG 3,645 x 1,0 x 1,0 x 1,3 = 4,73 A szükséges zsírleválasztó a számított értékhez legközelebb eső nagyobb NG értékű lesz. Ebben az esetben egy NG 7 zsírleválasztóra van szükség. Mivel a szóban forgó üzemben vágóhíd működik, a zsírleválasztó kétszeres méretű (ebben az esetben 1400 literes) iszapfogót igényel.

Zsírleválasztók Jegyzetek

 Jegyzetek

Zsírleválasztók 

 

21Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók Eco-Jet és Hydrojet - ovális, szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

 Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással  Ürítés és karbantartás költsége optimalizálható a lépcsőzetes teljesítményskálának  2. és 3. felszereltségi fokú berendezések esetében multifunkcionális töltőkészülékkel (belső lemosás, vízfeltöltés)

 

Termékinformáció nn Zsírleválasztó berendezés az EN 1825 szabvány alapján nn Integrált iszaptérrel

nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe

 

nn DN100, DN150 csőcsatlakozások

Mérettáblázat NG [l/s]

DN

Térfogat [l] Iszaptér

1

100

Méretek [mm]

Zsírtér Összesen

106

100

320

H3

H4

L1

Méretek [mm]

H1

H2

L2

B1

B2

830

760 1480 1300 1100 1300 700

770

D

H5

L3

B3

L4

B4

110 1500 1400 800 1800 930

2

100

210

100

440

1055 985 1680 1500 1100 1300 700

770

110

1700 1400 800 1800 930

3

100

300

150

630

1055 985 1680 1500 1450 1650 700

770

110

1700 1750 800 2150 930

4

100

400

200

830

1055 985 1680 1500 1760 2000 700

770

110

1700 2060 800 2460 930

5.5

150

725

360

1430

1250 1180 1880 1700 1760 2000 950 1020

160 1900 2060 1050 2460 1180

7

150

800

400

1600

1250 1180 1880 1700 1960 2200 950 1020

160 1900 2260 1050 2660 1180

8.5

150

940

475

1900

1250 1180 1880 1700 2250 2485 950 1020

160 1900 2550 1050 2950 1180

10

150

1000

520

2000

1250 1180 1880 1700 2450 2690 950 1020

160 1900 2750 1050 3150 1180

22

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókMűszaki rajzok Eco-Jet-O (Alapfelszereltség)

Tisztítónyílás

Kicsatlakozás DN ...

Kicsatlakozás DN ...

* nem alaptartozék Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

* not included in scope of delivery

H2

H2

H1

H4 H1

depicted: NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (d connection, filling unit, inspection glass) ar placed mirrow-inverted with reference to th middle axis of the separator.

Betekintőablak ablaktörlővel

Zsírleválasztók

H3

DN ...

A képen: NG4 l/s, jobb oldali betekintő ablakkal. A bal oldai betekintő ablakos kivitel esetében a töltőkészülék, betekintőablak a berendezés Becsatlakozás tengelyére tükrözve DN ...el. helyezkednek

H5

ØD

Becsatlakozás

Töltőkészülék golyóscsappal (Opcionális) *

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel (opcionális) *

Nagynyomású belső lemosófej

Tisztítónyílás

H3

Szellőzés DN 100

Szellőzés DN 100

H4

min 500

Töltőkészülék golyóscsappal (Opcionális) *

min 500

Hydrojet-OS (2. felszereltségi fok)

Melegítő bot helye (opcionális)*

Melegítő bot helye (opcionális)* L4

L1 L3

L1 Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

B1

B2

 

B1

L2

B2

L2

A képeken 4 l/s teljesítményű, jobb oldali betekintő ablakos zsírleválasztó látható. A bal oldai betekintő ablakos kivitel esetében a töltőkészülék, betekintőablak és a vezérlés a berendezés tengelyére tükrözve helyezkednek el. * nem alaptartozék Eco-Jet-OD (1. felszereltségi fok)

Hydrojet-OSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

ØD

(filling unit, inspection glass) are placed mirrow-inverted with Becsatlakozás reference to the middle axis of the separator.DN ...

Kicsatlakozás DN ...

H1

H2

Elzáró

Iszapkinyomó szivattyú

Melegítő bot helye (opcionális)*

H5

Vezérlés

H3

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

H2

H3

* not included in scope of delivery

H5

H4

Töltőkészülék golyóscsappal

Betekintőablak ablaktörlővel

for operation side „left“ the components

Kicsatlakozás DN ...

H1

Nagynyomású belső lemosófej

Tisztítónyílás

NS 4, operation side „right“,

H4

Melegítő bot helye (opcionális)*

L1 L4 L1

B4

B1

B2

L2

B2

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

L2

B1

min 500

Becsatlakozás DN ...

Szellőzés DN 100

depicted: Betekintő ablak ablaktörlővel (opcionális) *

ØD

Szellőzés DN 100

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

min 500

 

Töltőkészülék golyóscsappal (Opcionális) *

Tisztítónyílás

23

depicted: NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connec unit, inspection glass, stop val unit) are placed mirrow-inverte reference to the middle axis o separator.

* not included in scope of delivZsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók

Cikkszámok

Hydrojet-OA (3. felszereltségi fok)

Szellőzés DN 100

min 500

Nagynyomású belső lemosófej

Töltőkészülék golyóscsappal

Tisztítónyílás depicted: NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, filling unit, inspection glass, control unit) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel

Becsatlakozás DN ...

NG [l/s]

Kicsatlakozás DN ...

Eco-Jet-O Alapkivitel

Eco-Jet-OD 1. felszereltségi fok

H3 H2

H4 H1

Zsírleválasztók

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

H5

* not included in scope of delivery Vezérlés

Melegítő bot helye (opcionális)*

L4

L1 L3

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

B1

3551.34.00

3552.34.00

3551.64.00

3552.64.00

3

3553.34.00

3553.64.00

4

3554.34.00

3554.64.00

5.5

3555.34.00

3555.64.00

7

3557.34.00

3557.64.00

8.5

3558.34.00

3558.64.00

10

3560.34.00

3560.64.00

 

B3

2

B2

L2

1

NG [l/s]

Nagynyomású belső lemosófej

Tisztítónyílás

Töltőkészülék golyóscsappal

Becsatlakozás DN ...

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

H3

Elzáró H2

H1

H4

Vezérlés

H5

Kicsatlakozás DN...

Iszapkinyomó szivattyú

Hydrojet-OSE 2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

1

3571.74.41

3571.74.31

3571.84.41

3571.84.31

NS4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, filling unit, inspection glass, stop valve, control unit) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

3

3573.74.41

3573.74.31

3573.84.41

3573.84.31

4

3574.74.41

3574.74.31

3574.84.41

3574.84.31

* not included in scope of delivery

5.5

3575.74.41

3575.74.31

3575.84.41

3575.84.31

7

3577.74.41

3577.74.31

3577.84.41

3577.84.31

8.5

3578.74.41

3578.74.31

3578.84.41

3578.84.31

10

3580.74.41

3580.74.31

3580.84.41

3580.84.31

2 depicted:

Betekintőablak ablaktörlővel

ØD

Szellőzés DN100

min 500

 

Hydrojet-OAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

Hydrojet-OS 2. felszereltségi fok

3572.74.41

3572.74.31

3572.84.41

3572.84.31

Melegítő bot helye (opcionális)*

L1 L4

B4

B2

L2

B1

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

NG [l/s] 1

2

Az előre meghatározott felszereltségi fokokhoz képest köztes felszereltségű berendezések is rendelhetőek. A szükséges típus kiválasztásához kérje a műszaki részleg segítségét.

24

Hydrojet-OA 3. felszereltségi fok

Hydrojet-OAE 3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

3551.74.42

3552.74.42

3551.74.32

3552.74.32

3551.84.42

3552.84.42

3551.84.32

3552.84.32

3

3553.74.42

3553.74.32

3553.84.42

3553.84.32

4

3554.74.42

3554.74.32

3554.84.42

3554.84.32

5.5

3555.74.42

3555.74.32

3555.84.42

3555.84.32

7

3557.74.42

3557.74.32

3557.84.42

3557.84.32

8.5

3558.74.42

3558.74.32

3558.84.42

3558.84.32

10

3560.74.42

3560.74.32

3560.84.42

3560.84.32

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókEco-Jet és Hydrojet zsírleválasztók felszereltségi szintjei

Típus

Hulladék ürítése Szagterhelés nélkül

Leírás

Kényelem

Eco-Jet-O (Alapfelszereltség)

■■ Hulladék ürítése és a tartály tisztítása a fedlapokon ke-

resztül történhet (erős szaghatás léphet fel)Eco-Jet-OD (1. felszereltségi fok)

Zsírleválasztók■■ Szagmentes ürítés a direktleszívó csőcsatlakozásnak

köszönhetően

■■ A tartály ürítése után a belső tisztítás a fedlapokon ke-

resztül történhet (erős szaghatás léphet fel)■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75

gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz

 

Hydrojet-OS (2. felszereltségi fok)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

Hydrojet-OSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

■■ A Hydrojet-OS berendezéssel megegyező, de iszapkinyo-

kézi vezérlésű

Hydrojet-OA (3. felszereltségi fok)

mó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

automata vezérlésű

Hydrojet-OAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

 

tisztítása pedig kézi vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos golyós csappal kézi vezérlésű (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)

tisztítása pedig automata vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)

■■ A Hydrojet-OA berendezéssel megegyező, de iszapki-

automata vezérlésű

nyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

25Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók ACO Hydrojet OAE XL zsírleválasztó - NG 15/20/25/30 l/s

ACO Hydrojet OAE ■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségekbe telepíthető zsír-

leválasztó MSZ EN 1825 alapján

■■ Polietilén tartály ovális kialakításban

Zsírleválasztók

■■ 2 db szagzáró, 450 mm átmérőjű karbantartási nyílással ■■ Be- és kifolyócső mérete 200 mm

■■ Automata vezérlésű 3,7 kW teljesítményű iszapkinyomó

 

szivattyúval, elzáróval. Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz. ■■ 2 db automata vezérlésű 150 bar nyomású belső lemosófej a tartály belső terének tisztítására. ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4”) ■■ Üzemi feszültség 400 V / 50 (60) Hz/ 16 A / 11,5 kW ††2 db betekintő ablak, ablaktörlővel ellátva ††Jobb vagy bal oldali betekintő ablakkal

B2

B1

H4

H2

H3

H1

 

Műszaki rajzok

L

L B1 B2 H1 H2 H3 H4 NG [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15

26

Súly [kg]

Jobb oldali betekintő ablakkal 3815.85.42

Bal oldali betekintő ablakkal 3815.85.32

3203 1528 1200 2064 1610 1300 1230

362 kg

20

3903 1528 1200 2064 1610 1300 1230

387 kg

25

4603 1528 1200 2064 1610 1300 1230

415 kg

3825.85.42

3825.85.32

30

5303 1528 1200 2064 1610 1300 1230

445 kg

3830.85.42

3830.85.32

3820.85.42

3820.85.32

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókACO Hydrojet OAE Parallel XL zsírleválasztó - NG 40/50/60 l/s

ACO Hydrojet OAE Parallel ■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségekbe telepíthető zsír-

leválasztó MSZ EN 1825 alapján

■■ 2 db zsírleválasztó berendezésből

Zsírleválasztók

■■ Polietilén tartály ovális kialakításban,

 

Mindkét leválasztó tartalmazza az alábbiakat: ††2 db szagzáró, 450 mm átmérőjű karbantartási nyílás ††Be- és kifolyócső mérete 200 mm ††Automata vezérlésű 3,0 kW teljesítményű iszapkinyomó szivattyúval, elzáróval. Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz. ††2 db automata vezérlésű 150 bar nyomású belső lemosófej a tartály belső terének tisztítására. Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4”) ††Üzemi feszültség: 400 V / 50 (60) Hz/ 16 A / 11,5 kW ††2 db betekintő ablak, ablaktörlővel ellátva ■■ DN 250 csatlakozású elosztó egységgel és 2 db kézi vezérlésű elzáróval Műszaki rajzok

H4 H2

H1

H3

 

L2

B2 B1

B3

B2 B1

L1

L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 NG [l/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 40 4763 3903 1528 1200 3500 2064 1610 1300 1230

Súly [kg] 900 kg

50

5463 4603 1528 1200 3500 2064 1610 1300 1230

950 kg

3850.85.40

60

6163 5303 1528 1200 3500 2064 1610 1300 1230

1000 kg

3860.85.40

Cikkszám 3840.85.40

27Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók Eco-Jet és Hydrojet - kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

 Szegmensekre bontható kialakítás, melynek következtében kis ajtónyílásokon keresztül is szállítható   A hengeres kialakításnak köszönhetően könnyen és hatékonyan tisztítható  Projektspecifikus egyedi gyártás is megvalósítható a moduláris kialakításnak köszönhetően

Termékinformáció

 

nn Zsírleválasztó berendezés az EN 1825 szabvány alapján nn Integrált iszaptérrel

nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe

 

nn DN100, DN150, DN200 csőcsatlakozások

Mérettáblázat NG [l/s]

DN

Térfogat [l]

Méretek [mm]

Iszaptér

Zsírtér

Összesen

H1

H2

120

680

975

905

H3

H4

L1

Méretek [mm]

L2

L3

Z/n*

D

H5

L5

L4

D1

1320 1370 1255

60

150

795/2

110

1520

260

260

1020

1780

2

100

290

4

100

500

160

890

1240 1170 1580 1630 1255

60

150

820/2

110

260

260

1020

7

150

830

400

2120

1430 1330 1880 1930 1820

60

150

785/3

160 2080 260

260

1660

10

150

1150

400

2450

1600 1500 2050 2100 1820

60

150

785/3

160 2250

260

260

1660

15

200

1950

800

3610

1765 1665 2200 2250 2130

60

150

880/3

210 2400 260

260

1915

20

200

2440

800

4070

1955 1855 2400 2400 2130

60

150

880/3

210 2600 260

260

1915

*n = szegmensek száma

28

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókMűszaki rajzok

Hydrojet-RS (2. felszereltségi fok) Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2 Nagynyomású Töltőkészülék belső lemosófej golyóscsappal

Töltőkészülék golyóscsappal*

ØD

H5

ØD H3

H3

H2

* not included in scope of delivery

Melegítő bot helye (opcionális)*

Z

Z

H1

Betekintőablak ablaktörlővel

Zsírleválasztók

Melegítő bot helye (opcionális)*

Kicsatlakozás DN ...

Szellőzés DN 100

* not included in scope of delivery

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

H5

Betekintőablak ablaktörlővel *

H4

Kicsatlakozás DN ...

H2

Becsatlakozás DN ...

depicted: NS 7,operation side „right“, Tisztítónyílás for operation side „left“ the components (inspection glass) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the Becsatlakozás separator. DN ... min 500

Szellőzés DN 100

Tisztítónyílás

H1

min 500

Eco-Jet-R (Alapfelszereltség)

L3

ØD1

L3

ØD1

L1

L1

L2

L2

 

L

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

5

Hydrojet-RSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

ØD1

Szellőzés DN 100

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspect glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the midd axis of the separator.

Vezérlés

Kicsatlakozás DN ...

H5

* not included in scope of delivery

Melegítő bot helye (opcionális)*

Elzáró

H4

H3

Betekintőablak ablaktörlővel

Iszapkinyomó szivattyú

Z

H2 Z

H1

H3

Melegítő bot helye (opcionális)*

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Tisztítónyílás

H1

H5

ØD

* not included in scope of delivery

Nagynyomású Töltőkészülék belső lemosófej golyóscsappal

H2

Kicsatlakozás DN...

Betekintőablak ablaktörlővel *

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components Becsatlakozás (disposal connection, inspection DN glass) ... are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

ØD

Becsatlakozás DN...

min 500

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2 Töltőkészülék golyóscsappal * Szellőzés Tisztítónyílás DN 100

H4

L3

ØD1

L3

L4

L1

L2

L

4

L1

L2

min 500

Eco-Jet-RD (1. felszereltségi fok)

 

A képeken 7 l/s teljesítményű, jobb oldali betekintő ablakos zsírleválasztó látható. A bal oldai betekintő ablakos kivitel esetében a töltőkészülék, betekintőablak és a vezérlés a berendezés tengelyére tükrözve helyezkednek el. * nem alaptartozék

L

5

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

29Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók Cikkszámok

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2 Nagynyomású Töltőkészülék belső lemosófej golyóscsappal

Kicsatlakozás DN ...

Szellőzés DN 100 Betekintőablak ablaktörlővel

H3

Vezérlés

NG * not included in scope of delivery H2

2

L3

ØD1

3502.32.30

4

Z

H1

Melegítő bot helye (opcionális)*

Eco-Jet-R Alapkivitel

[l/s]

H5

ØD

Becsatlakozás DN ...

Zsírleválasztók

depicted: NS 7, operation side „right“, or operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

Tisztítónyílás

H4

min 500

Hydrojet-RA (3. felszereltségi fok)

3502.62.30

3504.62.30

7

3507.32.30

3507.62.30

10

3510.32.30

3510.62.30

15

3515.32.30

3515.62.30

20

3520.32.30

3520.62.30

L2

L

4

 

L1

3504.32.30

Eco-Jet-RD 1. felszereltségi fok

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

5

Nagynyomású Töltőkészülék belső lemosófej golyóscsappal Tisztítónyílás

Becsatlakozás DN ...

Szellőzés DN 100

Kicsatlakozás DN ...

Betekintőablak ablaktörlővel

2 4

Hydrojet-RSE 2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

3502.73.41

3504.73.41

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

3502.73.31

3504.73.31

3502.73.81

3504.73.81

3502.73.71

3504.73.71

7

3507.73.41

3507.73.31

3507.73.81

3507.73.71

10

3510.73.41

3510.73.31

3510.73.81

3510.73.71

15

3515.73.41

3515.73.31

3515.73.81

3515.73.71

20

3520.73.41

3520.73.31

3520.73.81

3520.73.71

* not included in scope of delivery

H5

Vezérlés

H3

ØD

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

NG [l/s]

Hydrojet-RS 2. felszereltségi fok

H4

Melegítő bot helye (opcionális)*

Elzáró

H2

min 500

Hydrojet-RAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

H1

Iszapkinyomó szivattyú

Z

ØD1

L3

L4

L1

NG [l/s] L2

L4

 

L

L

5

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

Az előre meghatározott felszereltségi fokokhoz képest köztes felszereltségű berendezések is rendelhetőek. A szükséges típus kiválasztásához kérje a műszaki részleg segítségét.

30

2

Hydrojet-RA 3. felszereltségi fok

Hydrojet-RAE 3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

3502.73.42

3502.73.32

3502.73.82

3502.73.72

4

3504.73.42

3504.73.32

3504.73.82

3504.73.72

7

3507.73.42

3507.73.32

3507.73.82

3507.73.72

10

3510.73.42

3510.73.32

3510.73.82

3510.73.72

15

3515.73.42

3515.73.32

3515.73.82

3515.73.72

20

3520.73.42

3520.73.32

3520.73.82

3520.73.72

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókEco-Jet és Hydrojet zsírleválasztók felszereltségi szintjei

Típus

Hulladék ürítése Szagterhelés nélkül

Leírás

Kényelem

Eco-Jet-R (Alapfelszereltség)

■■ Hulladék ürítése és a tartály tisztítása a fedlapokon

keresztül történhet (erős szaghatás léphet fel)Eco-Jet-RD (1. felszereltségi fok)

Zsírleválasztók■■ Szagmentes ürítés a direktleszívó csőcsatlakozásnak

köszönhetően

■■ A tartály ürítése után a belső tisztítás a fedlapokonkeresztül történhet (erős szaghatás léphet fel)

■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B

75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz

 

Hydrojet-RS (2. felszereltségi fok)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

Hydrojet-RSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

■■ A Hydrojet-RS berendezéssel megegyező, de iszapki-

kézi vezérlésű

Hydrojet-RA (3. felszereltségi fok)

nyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

automata vezérlésű

Hydrojet-RAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

tisztítása pedig automata vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)

■■ A Hydrojet-RA berendezéssel megegyező, de iszapki-

automata vezérlésű

nyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

31

 

tisztítása pedig kézi vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz kézi vezérlésű ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos golyós csappal (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók Lipurex és Lipurat – ovális, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

 Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással  Ürítés és karbantartás költsége optimalizálható a lépcsőzetes teljesítményskálának köszönhetően.  2. és 3. felszereltségi fokú berendezések esetében multifunkcionális töltőkészülékkel (belső lemosás, vízfeltöltés)

 

Termékinformáció nn Zsírleválasztó berendezés az EN 1825 szabvány alapján nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe nn Integrált iszaptérrel

 

nn DN100, DN150 csőcsatlakozások

Mérettáblázat NG [l/s]

DN

Térfogat [l] Iszaptér

Méretek [mm]

Zsírtér Összesen

H3

H4

L1

Méretek [mm]

H1

H2

L2

B1

B2

D

H5

L3

B3

L4

B4

1

100

100

100

320

830

760 1200 1380 905 1100 635

760

110

1550 1320

370 1850 800

2

100

200

100

440

1055 985 1320 1500 905 1100 635

760

110

1700 1320

370 1850 800

3

100

300

150

630

1055 985 1320 1500 1255 1450 635

760

110

1700 1670

370 2200 800

4

100

400

200

830

1055 985 1320 1500 1605 1800 635

760

110

1700 2020

5.5

150

550

360

1430

1255 1185 1570 1750 1655 1920 885 1010

160 1950 2070

370

2550 800

550 2600 1000

7

150

700

400

1600

1255 1185 1570 1750 1855 2120 885 1010

160 1950 2270 550 2800 1000

8.5

150

850

475

1900

1255 1185 1570 1750 2155 2420 885 1010

160 1950 2570

10

150

1000

520

2000

1255 1185 1570 1750 2345 2610 885 1010

160 1950 2760 550 3300 1000

32

550 3100 1000Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók

Műszaki rajzok

Lipurat-OS (2. felszereltségi fok)

Betekintőablak ablaktörlővel

H4

Melegítő bot helye (opcionális)* H2

H1

* not included in scope of delivery

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

L1

L4 L1

L3

Kicsatlakozás DN ...

H2

H1

Melegítő bot helye (opcionális)*

depicted: NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the componen (disposal connection, inspection glas are placed mirrow-inverted with refere to the middle axis of the separator.

Szellőzés DN 100

H5

Kicsatlakozás DN...

H3

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel *

H5

Becsatlakozás DN...

Töltőkészülék golyóscsappal

H3

Szellőzés DN 100

Tisztítónyílás

Nagynyomású belső lemosófej

Zsírleválasztók

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2 depicted: NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (inspection glass) are placed mirrow-inverted with reference to the Tisztítónyílás middle axis of the separator. Becsatlakozás DN ...in scope of delivery * not included

ØD

min 500

Töltőkészülék golyóscsappal *

min 500

Lipurex-O (Alapfelszereltség)

L3

L2 L2

B1

B2

B2

B1

 

Lipurat-OSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

Kicsatlakozás DN...

Tisztítónyílás

Betekintőablak ablaktörlővel

Vezérlés

H3

H5

Kicsatlakozás DN...

H1

Elzáró Melegítő bot helye (opcionális)*

H2

H1

Melegítő bot helye (opcionális)*

H3

H4

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel *

Iszapkinyomó szivattyú

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez L1

L1

L4

L2

B2

B1

B4

B1

L2

B2

L3

depicted: NS 4 operation side for operation side „le (disposal connection glass) are placed m to the middle axis o

Szellőzés DN 100

* not included in scope Becsatlakozás of delivery DN ...

ØD

Becsatlakozás DN...

Töltőkészülék golyóscsappal

H2

Szellőzés DN100

Tisztítónyílás

Nagynyomású belső lemosófej

* not included in sco H5

Leürítőcső depicted: csatlakozása R 2 1/2 NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, inspection glass) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

min 500

Töltőkészülék golyóscsappal *

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

H4

min 500

Lipurex-OD (1. felszereltségi fok)

 

A képeken 4 l/s teljesítményű, jobb oldali betekintő ablakos zsírleválasztó látható. A bal oldai betekintő ablakos kivitel esetében a töltőkészülék, betekintőablak és a vezérlés a berendezés tengelyére tükrözve helyezkednek el. * nem alaptartozék

33Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók

Cikkszám

Lipurat-OA (3. felszereltségi fok)

Töltőkészülék golyóscsappal

min 500

Nagy nyomású belső lemosófej

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Tisztítónyílás Becsatlakozás DN...

Betekintőablak ablaktörlővel

1

H3

H4

Vezérlés

NG [l/s] 2

7551.64.00

7552.64.00

3

7553.34.00

7553.64.00

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

4

7554.34.00

7554.64.00

5.5

7555.34.00

7555.64.00

7

7557.34.00

7557.64.00

8.5

7558.34.00

7558.64.00

10

7560.34.00

7560.64.00

L1

L4

7551.34.00

7552.34.00

Lipurex-OD 1. felszereltségi fok

H2

Melegítő bot helye (opcionális)*

Lipurex-O Alapkivitel

* not included in scope of delivery H5

Ø110

Kicsatlakozás DN ...

H1

Zsírleválasztók

depicted: NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

Szellőzés DN 100

L3

B1

B4 B3

B2

 

L2

NG [l/s]

 

Lipurat-OAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

min 500

Nagynyomású belső lemosófej

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

7571.74.41

7571.74.31

7571.84.41

7571.84.31

3

7573.74.41

7573.74.31

7573.84.41

7573.84.31

4

7574.74.41

7574.74.31

7574.84.41

7574.84.31

5.5 7575.74.41 depicted:

7575.74.31

7575.84.41

7575.84.31

7

7577.74.41

7577.74.31

7577.84.41

7577.84.31

8.5

7578.74.41

7578.74.31

7578.84.41

7578.84.31

10

7580.74.41

7580.74.31

7580.84.41

7580.84.31

Kicsatlakozás DN...

H1

Melegítő bot helye (opcionális)*

Iszapkinyomó szivattyú

* not included in scope of delivery

L1

NG [l/s]

B2

B1

L2

B4

7572.84.31

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

L4

Az előre meghatározott felszereltségi fokokhoz képest köztes felszereltségű berendezések is rendelhetőek. A szükséges típus kiválasztásához kérje a műszaki részleg segítségét.

34

7572.84.41

H3

Elzáró

7572.74.31

H5

Betekintőablak ablaktörlővel

Vezérlés

7572.74.41

H2

H4

ØD

Becsatlakozás DN ...

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

NS 4, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

Szellőzés DN 100

Tisztítónyílás

Lipurat-OSE 2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

1 2

Töltőkészülék golyóscsappal

Lipurat-OS 2. felszereltségi fok

Lipurat-OA 3. felszereltségi fok

Lipurat-OAE 3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

1

7571.74.42

7571.74.32

7571.84.42

7571.84.32

3

7573.74.42

7573.74.32

7573.84.42

7573.84.32

4

7574.74.42

7574.74.32

7574.84.42

7574.84.32

5.5

7575.74.42

7575.74.32

7575.84.42

7575.84.32

2

7572.74.42

7572.74.32

7572.84.42

7572.84.32

7

7577.74.42

7577.74.32

7577.84.42

7577.84.32

8.5

7578.74.42

7578.74.32

7578.84.42

7578.84.32

10

7580.74.42

7580.74.32

7580.84.42

7580.84.32

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókLipurex és Lipurat zsírleválasztók felszereltségi szintjei

Típus

Hulladék ürítése Szagterhelés nélkül

Leírás

Kényelem

Lipurex-O (Alapfelszereltség)

■■ Hulladék ürítése és a tartály tisztítása a fedlapokon

keresztül történhet (erős szaghatás léphet fel)Lipurex-OD (1. felszereltségi fok)

■■ Szagmentes ürítés a direktleszívó csőcsatlakozásnak

köszönhetően

■■ A tartály ürítése után a belső tisztítás a fedlapokon75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

 

Lipurat-OS (2. felszereltségi fok)

keresztül történhet (erős szaghatás léphet fel)

■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B

Zsírleválasztóktisztítása pedig kézi vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz kézi vezérlésű ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos golyós csappal (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)

 

Lipurat-OSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

■■ A Lipurat-OS berendezéssel megegyező, de

kézi vezérlésű

Lipurat-OA (3. felszereltségi fok)

iszapkinyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

automata vezérlésű

Lipurat-OAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

tisztítása pedig automata vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)

■■ A Lipurat-OA berendezéssel megegyező, de

automata vezérlésű

iszapkinyomó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

35Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók Lipurex és Lipurat – kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

 Szegmensekre bontható kialakítás, melynek következtében kis ajtónyílásokon keresztül is szállítható   A hengeres kialakításnak köszönhetően könnyen és hatékonyan tisztítható   Projektspecifikus egyedi gyártás is megvalósítható a moduláris kialakításnak köszönhetően

Termékinformáció

 

nn Zsírleválasztó berendezés az EN 1825 szabvány alapján nn Integrált iszaptérrel

nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe

 

nn DN100, DN150, DN200 csőcsatlakozások

Mérettáblázat NG [l/s]

DN

Térfogat [l]

Méretek [mm]

Iszaptér

Zsírtér

Összesen

H1

Méretek [mm]

H2

H3

H4

L1

L2

Z/n*

D

H5

L5

L4

D1

2

100

210

120

715

975

905

1200

1400

1180

120

785/2

110

1520

250

110

1000

4

100

420

165

915

1240

1170

1450

1650

1180

120

785/2

110

1770

250

110

1000

7

150

705

400

1950

1430

1330

1780

1930

1800

120

790/3

160

2100

250

110

1500

10

150

1000

400

2250

1600

1500

1950

2100

1800

120

790/3

160

2270

250

110

1500

15

200

1630

800

3350

1755

1685

2120

2250

2050

120

820/3

210

2440

250

110

1750

20

200

2110

800

3820

1935

1885

2320

2450

2050

120

820/3

210

2640

250

110

1750

*n = szegmensek száma

36

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókMűszaki rajzok Lipurex-R (Alapfelszereltség)

Lipurat-RS (2. felszereltségi fok)

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel

* not included in scope of delivery

Melegítő bot helye (opcionális)*

Z

Z

H2

H3

H5

ØD H1

H3

Melegítő bot helye (opcionális)*

ØD1

L3 ØD1

Zsírleválasztók

Betekintőablak ablaktörlővel *

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, inspection glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

H5

Kicsatlakozás DN ...

H4

Becsatlakozás DN ...

Töltőkészülék depicted: Nagynyomású golyóscsappal NS 7, operation side „right“, belső lemosófej for operation side „left“ the components Tisztítónyílás (inspection glass) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator. Kicsatlakozás Becsatlakozás Szellőzés DN ... * not included in scope of delivery DN ... DN 100

H2

Szellőzés DN 100

min 500

Tisztítónyílás

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

H1

min 500

Töltőkészülék golyóscsappal *

L3

L1 L1

L2

L2

 

L

5

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

Lipurex-RD (1. felszereltségi fok)

H3

H4

H5

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel Melegítő bot helye (opcionális)*

Z

Z

H2

Kicsatlakozás DN ...

Szellőzés DN 100

Vezérlés

H5

ØD

Melegítő bot helye (opcionális)*

H1

Tisztítónyílás

Becsatlakozás DN ...

Betekintőablak ablaktörlővel *

Töltőkészülék golyóscsappal

H4

Kicsatlakozás DN ...

Nagynyomású belső lemosófej

H2

Szellőzés DN 100

Becsatlakozás DN ...

ØD1

L3

ØD1

L1

L3

4

L1

L2

L

L2

H3

min 500

Tisztítónyílás

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Töltőkészülék golyóscsappal*

H1

min 500

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Lipurat-RA (3. felszereltségi fok)

L5

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

37

 

A képeken 7 l/s teljesítményű, jobb oldali betekintő ablakos zsírleválasztó látható. A bal oldai betekintő ablakos kivitel esetében a töltőkészülék, betekintőablak és a vezérlés a berendezés tengelyére tükrözve helyezkednek el. * nem alaptartozékZsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók 

Lipurat-RSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

Szellőzés DN 100

Kicsatlakozás DN ...

min 500

* not included in scope of delivery

NG [l/s]

H5

Melegítő bot helye (opcionális)*

H4

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel

Elzáró

H2

Vezérlés

H1

H3

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

Tisztítónyílás

Becsatlakozás DN ...

ØD1

L3

Lipurex-R Alapkivitel

2

Iszapkinyomó szivattyú

Z

Zsírleválasztók

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Töltőkészülék golyóscsappal

Nagynyomású belső lemosófej

Cikkszámok

7502.32.00

4

L4

7502.62.00

7504.62.00

7

7507.32.00

7507.62.00

10

7510.32.00

7510.62.00

15

7515.32.00

7515.62.00

20

7520.32.00

7520.62.00

L

4

 

L1

7504.32.00

Lipurex-RD 1. felszereltségi fok

L2

L

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

5

Lipurat-RAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

 

NG [l/s] 2

Vezérlés

4

Szellőzés DN 100

Kicsatlakozás DN ...

7502.73.31

7504.73.31

7502.73.61

7504.73.61

7502.73.51

7504.73.51

7

7507.73.41

7507.73.31

7507.73.61

7507.73.51

10

7510.73.41

7510.73.31

7510.73.61

7510.73.51

15

7515.73.41

7515.73.31

7515.73.61

7515.73.51

20

7520.73.41

7520.73.31

7520.73.61

7520.73.51

H4

Melegítő bot helye (opcionális)*

H1

7502.73.41

7504.73.41

* not included in scope of delivery H5

ØD

Betekintőablak ablaktörlővel

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

depicted: NS 7, operation side „right“, for operation side „left“ the components (disposal connection, control unit, inspection glass, high pressure pump) are placed mirrow-inverted with reference to the middle axis of the separator.

Tisztítónyílás

Becsatlakozás DN ...

Elzáró

Iszapkinyomó szivattyú

Z

H3

Töltőkészülék golyóscsappal

Lipurat-RSE 2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

H2

min 500

Nagynyomású belső lemosófej

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Lipurat-RS 2. felszereltségi fok

ØD1

L3

L4

L1

L2

L

4

NG [l/s] L

5

Nagynyomású pumpa a belső lemosófejhez

Az előre meghatározott felszereltségi fokokhoz képest köztes felszereltségű berendezések is rendelhetőek. A szükséges típus kiválasztásához kérje a műszaki részleg segítségét.

38

2

Lipurat-RA 3. felszereltségi fok

Lipurat-RAE 3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval

Jobb oldali be- Bal oldali be- Jobb oldali be- Bal oldali betekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal tekintő ablakkal

7502.73.42

7502.73.32

7502.73.62

7502.73.52

4

7504.73.42

7504.73.32

7504.73.62

7504.73.52

7

7507.73.42

7507.73.32

7507.73.62

7507.73.52

10

7510.73.42

7510.73.32

7510.73.62

7510.73.52

15

7515.73.42

7515.73.32

7515.73.62

7515.73.52

20

7520.73.42

7520.73.32

7520.73.62

7520.73.52

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókLipurex és Lipurat zsírleválasztók felszereltségi szintjei

Típus

Hulladék ürítése Szagterhelés nélkül

Leírás

Kényelem

Lipurex-R (Alapfelszereltség)

■■ Hulladék ürítése és a tartály tisztítása a fedlapokon ke-

resztül történhet (erős szaghatás léphet fel)

Zsírleválasztók

Lipurex-RD (1. felszereltségi fok)

■■ Szagmentes ürítés a direktleszívó csőcsatlakozásnak

köszönhetően

■■ A tartály ürítése után a belső tisztítás a fedlapokon ke-

resztül történhet (erős szaghatás léphet fel)■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75

gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz

 

Lipurat-RS (2. felszereltségi fok)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

tisztítása pedig kézi vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz kézi vezérlésű ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos golyós csappal (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás)

 

Lipurat-RSE (2. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

■■ A Hydrojet-RS berendezéssel megegyező, de iszapkinyo-

kézi vezérlésű

Lipurat-RA (3. felszereltségi fok)

mó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

■■ A tartály ürítése direktleszívó csövön keresztül, belső

automata vezérlésű

Lipurat-RAE (3. felszereltségi fok iszapkinyomó szivattyúval)

tisztítása pedig automata vezérlésű hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófejjel történhet ■■ Közvetlen leszívócső csatlakozás R 2 1/2" és STORZ B 75 gyorscsatlakozású tűzoltótömlőhöz ■■ Feltöltő készülék vízszál megszakításos mágnesszeleppel (R 3/4”) ■■ Hidro-mechanikus nagynyomású belső lemosófej (175 bar nyomás, 13 l/perc vízfelhasználás) ■■ A Hydrojet-RA berendezéssel megegyező, de iszapkinyo-

automata vezérlésű

mó pumpával ellátott zsírleválasztó (ha a szívócső két végpontja között legalább 6m-es geodetikus magasságkülönbség jelentkezik)

39Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók Eco-Jet-G - Osztott kivitelű szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

  Csak szűk folyosókon keresztül megközelíthető helyiségekbe történő telepítés esetén   Szét- és összeszerelése, szállítása egyszerű (3 részre bontható)

A képen egy NG 4 l/s teljesítményű berendezés látható. A mintavételi edény külön rendelhető.

Termékinformáció

 

nn Zsírleválasztó berendezés az EN 1825 szabvány alapján nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe nn Integrált iszaptérrel

nn Szagzáró fedlapokkal. Átmérő: 450mm nn DN100 csőcsatlakozások

 

min 500

Műszaki rajzok

Tisztítónyílás

Becsatlakozás DN 100

935

1005

1360

Ø 110

Kicsatlakozás DN 100

a

b L1

700

L2

Mérettáblázat NG [l/s]

Térfogat [l]

Méretek [mm]

Súly [kg]

Cikkszám

Iszaptér

Zsírtér

Összesen

L1

L2

a

b

Üresen

Tele

2

210

80

480

1180

1360

510

660

75

555

3802.00.00

4

420

160

880

2070

2250

945

1115

115

995

3804.00.00

40

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókEco-Jet-GD - Osztott kivitelű szabadon álló zsírleválasztó direktleszívó csatlakozással

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

 Csak szűk folyosókon keresztül megközelíthető helyiségekbe történő telepítés esetén  Szét- és összeszerelése, szállítása egyszerű (3 részre bontható)   Integrált leszívócsővel, hogy ürítés során le lépjen fel szagterhelésA képen egy NG 4 l/s teljesítményű berendezés látható. A mintavételi edény és az átemelő berendezés külön rendelhető.

Termékinformáció nn Szagzáró fedlapokkal. Átmérő: 450mm

nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe

 

nn Zsírleválasztó berendezés az EN 1825 szabvány alapján

nn DN100 csőcsatlakozások

nn Integrált iszaptérrel

nn Közvetlen leszívócső csatlakozás DN50 és STORZ B 2" gyors-

csatlakozású tűzoltótömlőhöz

min 500

 

Műszaki rajzok

Leürítőcső csatlakozása R 2 1/2

Tisztítónyílás Becsatlakozás DN 100

935

1005

1360

Ø 110

Kicsatlakozás DN 100

a

b L1

700

L2

Mérettáblázat NG [l/s]

Térfogat [l]

Méretek [mm]

Súly [kg]

Cikkszám

Iszaptér

Zsírtér

Összesen

L1

L2

a

b

Üresen

Tele

2

210

80

480

1180

1360

510

660

75

555

3802.50.00

4

420

160

880

2070

2250

945

1115

115

995

3804.50.00

41 Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók ACO Passavant Eco-Mobil szabadon álló zsírleválasztó polietilénből

ACO termékelőnyök nn Könnyen beépíthető az alacsony önsúlynak és a

kompakt kivitelnek köszönhetően

nn Szagzáró fedlap

nn Egyszerűen üríthető és tisztítható

Zsírleválasztók

nn 0,3 l/s teljesítményben akár mosógató alá telepíthető

Termékinformáció

 

nn Zsírleválasztó az alábbi felhasználási területekre:

nn Integrált iszaptérrel

†† Mobil snack bárok

nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe

†† Mobil mosogatók

nn Fedlap 0,3 l/s teljesítményű berendezéshez

†† Alkalmi ételkészítés

†† Polietilén

nn Alapanyaga polietilén

†† Átmérő: 350 mm

nn Fedlap 0,5 l/s teljesítményű berendezéshez †† Polietilén

†† Átmérő: 450 mm

 

†† Szorító gyűrűvel

Műszaki rajzok Eco-Mobil 0,5 l/s Tisztítónyílás DN 450 DN 70

550

620

250

280

370

870

Kifolyócső DN 50

785 (tartály)

Befolyócső DN 50

385

DN 50 áttolókarmantyú és vakdugó

485

DN 50 áttolókarmantyú és vakdugó

Egybeöntött fogantyú

DN 50

Tisztítónyílás Ø 350

DN 100

Eco-Mobil 0,3 l/s

585 475

500

Mérettáblázat NG [l/s]

Teljes térfogat [l] Iszaptér

Súly [kg] Zsírtér

Összesen Üresen

Cikkszám Tele

0,3

10

9

32

10

42

3700.01.00

0,5

50

20

100

19

119

3700.02.00

42

Befolyócső DN 70/DN 100

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztókACO Passavant Lipu-Mobil szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acélból

ACO termékelőnyök nn Könnyen beépíthető az alacsony önsúlynak és a

kompakt kivitelnek köszönhetően

nn Szagzáró fedlap

Zsírleválasztók

nn Egyszerűen üríthető és tisztítható

Termékinformáció nn AISI 316 minőségű rozsdamentes acélból

†† Mobil snack bárok

 

nn Zsírleválasztó az alábbi felhasználási területekre:

nn Integrált iszaptérrel

†† Mobil mosogatók

nn Szabadon álló kivitel fagymentes helyiségekbe nn Fedlap zárógyűrűvel †† Átmérő: 350 mm

 

Műszaki rajzok

DN 50

Tisztítónyílás Ø 300

385

Kifolyócső DN 50

430

370

250

280

Befolyócső DN 50

585 475

Mérettáblázat NG [l/s]

0,3

Teljes térfogat [l]

Súly [kg]

Cikkszám

Iszaptér

Zsírtér

Összesen

Üresen

Tele

10

9

32

20

52

7301.30.40

43Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók - Tartozékok Tartozékok Megnevezés

Az alábbihoz alkalmazható

Leírás

Cikkszám

■■ A zsírvastagság mérésére ■■ Eco-Jet/Hydrojet

■■ Folyékony és már megdermedt

zsírhoz is alkalmazható

†† Ovalis NG 1 – 10 l/s ■■ 3 m kábellel †† Kör alapú ■■ 2 db elkülönített érzékelővel a tele

Zsírleválasztók

NG 2 – 20 l/s Zsírvastagság (80%) és a figyelmeztető (50%) mérő berendezés ■■ Lipurex/Lipurat jelzésére †† Ovalis NG 1 – 10 l/s ■■ Telítettségi szint vizuális jelzése †† Kör alapú ■■ Fűtőtt szondával a magasabb üzemNG 2 – 20 l/s biztonságért ■■ Üzemi feszültség: 230 VAC/5 VA ■■ Max. teljesítmény: 12 W

3300.11.50

■■ Hálózatfüggetlen

■■ Fény- és hang vészjelzés

■■ 6 digitális és 2 analóg szabadon

konfigurálható beviteli lehetőség

 

■■ 1 vészjelző kimenet 12 V

Jelzőberendezés GSM-Modullal

■■ Zsírleválasztók 3.

felszereltségi fok ■■ Zsírvastagság mérő berendezéshez

■■ GSM antennakábellel együtt

(2,5 m kábel)

■■ Riasztás küldése SMS-ben

0150.46.94

■■ Épületen kívül is beépíthető ■■ Berendezés mérete:

178 x 125 x 102 mm (L x H x T)

■■ Hagyományos SIM kártyához

■■ IP 54 védelem (IP 44 védelem

antennacsatlakozóval)

 

■■ Üzemi feszültség: 230 V/AC 50/60 Hz ■■ A zsírréteg folyékony

Melegítő bot

■■ Zsírleválasztók

halmazállapotban való tartására

■■ Vezérléssel

7300.01.00

■■ Elektromos csatlakozás

†† 400 V/50 Hz/16 A/6.0 kW

Feltöltő készülék

■■ Eco-Jet-O, -OD, -R,

-RD zsírleválasztók

■■ Vízvezetékre csatlakoztatható ■■ R ¾" golyóscsappal

■■ Nyomáscsökkentő szeleppel

3300.11.22

■■ Súly: 3.5 kg

Feltöltő készülék

■■ Lipurex-O, -OD, -R,

-RD zsírleválasztók

■■ Vízvezetékre csatlakoztatható ■■ R ¾" golyóscsappal ■■ Súly: 2 kg

7602.00.25

■■ Szabad kábelvéggel †† 50 m-ig:

Távvezérlő

44

■■ Lipurat/Hydrojet-OA/

RA zsírleválasztók

7 x 1.0 mm²

†† 50 – 200 m-ig:

7 x 1.5 mm² ■■ IP 54 védelem ■■ Súly: 1 kg

0150.02.86

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók - Tartozékok

Megnevezés

Az alábbihoz alkalmazható

LeírásCikkszám

■■ A zsírleválasztó vagy a

Vezérlőszekrény doboz

Betekintő ablak

leválasztók

■■ Vezérlőszekrény

doboz †† 7601.80.22

■■ Eco-Jet-O, -OD, -R,

-RD zsírleválasztók

■■ Lipurex-O, -OD, -R,

-RD zsírleválasztók

7601.80.20

■■ Rozsdamentes acél alap-

anyagból

■■ Méretek (szélesség x ma-

7601.80.21

gasság x mélység): 421 x 381 x 25 mm

■■ Átmérő 200mm ■■ Ablaktörlővel

3300.11.10

 

Betekintő ablak

■■ Keményítő

Zsírleválasztók

Befalazó keret

■■ Zsírleválasztók

keményítő leválasztó vezérlése számára ■■ Rozsdamentes acél alapanyagból ■■ Falra rögzíthető ■■ Méretek (szélesség x magasság x mélység): 500 x 500 x 160 mm

■■ Súly: 5 kg

■■ Átmérő 200mm ■■ Ablaktörlővel

7602.00.26

■■ Súly: 5 kg

 

■■ Vízszintes, DN100 vízkivételi

DN 100 mintavételi edény

■■ Eco-Jet/Hydrojet

zsírleválasztók †† NG 1 – 4 l/s

ponttal

■■ Polietilén alapanyagból ■■ Íves kialakítás

3300.09.11

†† 450mm átmérőjű

szagzáró fedlappal

■■ Súly: 7 kg

■■ Vízszintes, DN150 vízkivételi

DN 150 mintavételi edény

■■ Eco-Jet/Hydrojet

zsírleválasztók †† NG 5.5 – 10 l/s

ponttal

■■ Polietilén alapanyagból ■■ Íves kialakítás

3300.09.21

†† 450mm átmérőjű

szagzáró fedlappal

■■ Súly: 7 kg

45Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók - Tartozékok

Megnevezés

Az alábbihoz alkalmazható

Leírás

Cikkszám

■■ Vízszintes, DN200 vízkivételi

DN 200 mintavételi edény

■■ Eco-Jet/Hydrojet

zsírleválasztók †† NG 15 – 20 l/s

ponttal

■■ Polietilén alapanyagból ■■ Íves kialakítás

3300.09.31

†† 450mm átmérőjű szagzáró

Zsírleválasztók

fedlappal

■■ Súly: 7 kg

■■ Függőleges, DN100 vízkivé-

 

DN 100 mintavételi edény

■■ Eco-Jet/Hydrojet

zsírleválasztók †† NG 1 – 4 l/s

teli ponttal

■■ Polietilén alapanyagból ■■ Íves kialakítás

3300.10.11

†† 450mm átmérőjű szagzáró

fedlappal

 

■■ Súly: 7 kg

■■ Függőleges, DN150 vízkivé-

DN 150 mintavételi edény

■■ Eco-Jet/Hydrojet

zsírleválasztók †† NG 5.5 – 10 l/s

teli ponttal

■■ Polietilén alapanyagból ■■ Íves kialakítás

3300.10.21

†† 450mm átmérőjű szagzáró

fedlappal

■■ Súly: 7 kg

■■ Függőleges, DN200 vízkivé-

DN 200 mintavételi edény

■■ Eco-Jet/Hydrojet

zsírleválasztók †† NG 15 – 20 l/s

teli ponttal

■■ Polietilén alapanyagból ■■ Íves kialakítás

†† 450mm átmérőjű szagzáró

fedlappal

■■ Súly: 7 kg

46

3300.10.31

Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók - Tartozékok

Megnevezés

Az alábbihoz alkalmazható

LeírásCikkszám

■■ AISI 316 rozsdamentes acél alap-

DN 100 mintavételi edény

■■ Lipurex/Lipurat/

Lipator/Lipatomat zsírleválasztók †† NG 1 – 4 l/s

anyagból

■■ Íves kialakítás

■■ Folyásfenék esés: 70 mm

■■ Vízszintes, DN100 vízkivételi ponttal

7300.09.10

■■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel

■■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint

Zsírleválasztók

■■ Súly: 13 kg

■■ AISI 316 rozsdamentes acél alap-

DN 150 mintavételi edény

■■ Lipurex/Lipurat/

Lipator/Lipatomat zsírleválasztók †† NG 5.5 – 10 l/s

anyagból

■■ Íves kialakítás

■■ Folyásfenék esés: 70 mm

■■ Vízszintes, DN150 vízkivételi ponttal

7300.09.20

■■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel

■■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■■ Súly: 14 kg

 

DN 200 mintavételi edény

■■ Lipurex/Lipurat/

Lipator/Lipatomat zsírleválasztók †† NG 15 – 20 l/s

■■ Íves kialakítás

■■ Folyásfenék esés: 70 mm

■■ Vízszintes, DN200 vízkivételi ponttal ■■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel

7300.09.30

■■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■■ Súly: 15 kg

 

■■ Lipurex/Lipurat/

Lipator/Lipatomat zsírleválasztók DN 100 †† NG 1 – 4 l/s mintavételi edény ■■ Fapurat keményítő leválasztók †† NG 0.5 – 1 l/s

■■ AISI 316 rozsdamentes acél alap-

anyagból

■■ Íves kialakítás

■■ Függőleges, DN100 vízkivételi ponttal

7300.10.20

■■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel

■■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■■ Súly: 13 kg

■■ AISI 316 rozsdamentes acél alap-

DN 150 mintavételi edény

■■ Lipurex/Lipurat/

Lipator/Lipatomat zsírleválasztók †† NG 5.5 – 10 l/s

anyagból

■■ Íves kialakítás

■■ Függőleges, DN150 vízkivételi ponttal

7300.15.20

■■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel

■■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■■ Súly: 14 kg

■■ AISI 316 rozsdamentes acél alap-

DN 200 mintavételi edény

■■ Lipurex/Lipurat/

Lipator/Lipatomat zsírleválasztók †† NG 15 – 20 l/s

anyagból

■■ Íves kialakítás

■■ Függőleges, DN200 vízkivételi ponttal

7300.16.20

■■ Csőcsatlakozó szorítógyűrűvel

■■ Csőcsatlakozások MSZ EN 877 szerint ■■ Súly: 15 kg

47Zsírleválasztók Teljes ürítésű zsírleválasztók - Tartozékok 

Megnevezés

DN 100 elzáró befolyó oldalra

Az alábbihoz alkalmazható

■■ Műanyag

zsírleválasztók, Eco-Mobil 0,5 l/s

Leírás

Cikkszám

■■ Alapanyaga PVC

■■ 110 mm-es tokkal, gumitömítéssel

két oldalán

0175.13.84

■■ Méretek: 176 x 330 mm (L x H) ■■ Súly: 2.75 kg

■■ Alapanyaga PVC

Zsírleválasztók

DN 150 elzáró befolyó oldalra

■■ Műanyag

zsírleválasztók

■■ 160 mm-es tokkal, gumitömítéssel

két oldalán

0175.13.85

■■ Méretek: 226 x 510 mm (L x H) ■■ Súly: 6.5 kg

■■ Szabadon álló

■■ Alapanyaga öntöttvas

■■ Rozsdamentes acél zárószerelvénnyel ■■ Vastagság:: 50 mm

7602.00.12

■■ Elzárókerék átmérője: 200 mm

 

DN 100 elzáró

zsírleválasztók ■■ Szabadon álló keményítő leválasztók

■■ Szabadon álló

 

DN 150 elzáró

zsírleválasztók ■■ Szabadon álló keményítő leválasztók

■■ Szabadon álló

DN 200 elzáró

48

zsírleválasztók ■■ Szabadon álló keményítő leválasztók

■■ Alapanyaga öntöttvas

■■ Rozsdamentes acél zárószerelvénnyel ■■ Vastagság:: 60 mm

7604.00.12

■■ Elzárókerék átmérője: 200 mm

■■ Alapanyaga öntöttvas

■■ Rozsdamentes acél zárószerelvénnyel ■■ Vastagság:: 60 mm

■■ Elzárókerék átmérője: 250 mm

7610.00.12

Zsírleválasztók Eco-Jet O/OD és Lipurex O/OD beépítési útmutatóACO épületgépészet

töltőegységgel rendelkező kivitelt a Kézi tisztítású és közvetlen leszívású zsírleválasztó berendezések Töltőcsap csatlakozás hulladékkezelés utáni újrafeltöltéshez. Opcionálisan javasolt tartozék. javasoljuk a 3/4”-os töltôegységgel A töltő egység befolyó tölcsért és renATöltõcsap szabadoncsatlakozás beépítésre kerülő delkezô kivitelt a hulladékkezelés utáni újrafelOpcionálisan javasolt tartozék (lásd „Opcionábűzzárt tartalmaz. leválasztókhoz javasoljuk a 3/4”-os lisan rendelhetô tartozékok”) A szabadon beépítésre kerülô leválasztókhoz

Beépítési példa

20 Ejtővezetés szellőzővezetéke 21 Zsírleválasztó szellőzővezetéke 20 Ejtôvezetés szellôzôvezetéke 22 Átemelő szellőzővezetéke 21 Zsírleválasztó szellôzôvezetéke 2322 Zsomp szivattyú Átemelô szellôzôvezetéke 2423 Csurgalék víz gyűjtő akna Zsomp szivattyú 25 Közmű vezeték (ACO épületgépészet) Csurgalék víz gyûjtô 2624 Kézi szivattyú csatl. akna lehetőség Közmû vezeték 2725 Faliszekrény szippantó csatl.-hoz Kézi szivattyú csatl. lehetôség 2826 3"-os falicsap 27 Faliszekrény szippantó csatl.-hoz 29 Falátvezető elem

1 Zsírleválasztó 1 Zsírleválasztó 2 Mintavételi edény 2 Mintavételi edény 3 Átemelő szivattyú 3 Átemelô szivattyú (ACO épületgépészet) (ACO épületgépészet) 4 Becsatlakozás 4 Becsatlakozás 5 Szippantáshoz csővez. 5 Szippantáshoz kialakított kialakított csôvez. 6 Karbantartó (fedél) 6 Karbantartónyílás nyílás (fedél) 7 Storz csatlakozószippantáshoz szippantáshoz 7 Storz csatlakozó -os feltöltő feltöltô egység 14143"3"-os egység Kicsatlakozás 1616Kicsatlakozás 17 Átemelô szivattyú nyomóoldala 17 Átemelő szivattyú nyomóoldala 18 Visszatorlódási hurok 18 Visszatorlódási hurok 19 Hálózati csatlakozás átemelônek 19 Hálózati csatlakozás átemelőnek

28 3"-os falicsap 29 Elasztikus falátvezetô elem (ACO épületgépészet)

 

Üzembe helyezés

Leürítés a berendezés közelében jól látható A zsírleválasztókban összegyűlt helyen ki kell függeszteni. koncentrált szennyező anyagok Üzembe helyezés elôtt meg kell gyôzôdni a Az iszaptérben összegyûlt anyagok, valamint Megfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan A visszatartott hulladékanyagok veszélyes hulladékok, szakszerűtlen Üzembe meg kell győződni mûtárgy helyezés belsejénekelőtt tisztaságáról, szükség a zsírtérben felúszott zsír eltávolításához a mûködés kezelése. Megfelelő időközönkénti ürítés elhelyezésük környezeti károkat a esetén műtárgy belsejének tisztaságáról, a mûtárgyat ki kell takarítani. berendezés teljes leürítése szükséges. Ez átkifogástalan működés okozhat! meneti üzemszünetet eredményez, célszerû A= berendezés kifogástalan mûködésének, az szükség esetén a műtárgyat ki kell tehát az ürítés idôpontját úgy megválasztani, Meg kell gyôzôdni a be- és kiömlô vezetékek elfolyó víz megfelelô mértékû tisztaságának takarítani. hogy Leürítés ezalatt befolyó szennyvízzel ne kelljen átjárhatóságáról. alapvetô feltétele akifogástalan zsírleválasztóműködésének, rendszeres A berendezés számolni. ellenôrzése, avízleülepedett iszap és a viszaz elfolyó megfelelő mértékű Meg kell győződni a be- és kiömlő A kitakarított berendezést tiszta vízzel kell szatartott zsiradék idôszakos eltávolítása. A tisztaságának alapvető feltétele a Az iszaptérben összegyűlt anyagok, vezetékek átjárhatóságáról. feltölteni az elfolyási szintig. ECO JET O és LIPUREX O típusoknál berendezést szükség szerint lehetôleg 14 zsírleválasztó rendszeres ellenőrzése, valamint a zsírtérben felúszott zsír A fedlapok eltávolítása után a leürítés történnaponta, de legalább havonta egyszer üríteni a leülepedett iszap és aúgy visszatartott eltávolításához a berendezés teljes het szippantó kocsival, vagy zagyszivattyúval. kell. Az ürítési idôszakokat kell megváA kezelônyílás fedelét be kell zárni. „OD” tíA kitakarított berendezést tiszta vízzel zsiradék időszakos eltávolítása. A leürítése szükséges. Ez átmeneti lasztani, hogy a visszatartott anyagok mennyipusnál ellenôrizni kell az épület külsô falán Kisebb berendezések esetében manuális kell feltölteni az elfolyási szintig. berendezést szerint lehetőleg üzemszünetet eredményez, célszerű sége az iszap- ésszükség zsírleválasztó terek kapacilévô Storz kapocs le van-e zárva. A zsírfogó merítéssel. tását ne haladja de meg, de legalább havonta, a ezzel üzemkész. 14 naponta, legalább havonta egyszer tehát az ürítés időpontját úgy teljesen le kell időszakokat üríteni és kitisztíJET OD és LIPUREX OD ezalatt típusoknál A kezelőnyílás fedelét be kell zárni. „OD” mûtárgyat üríteni kell. Az ürítési úgy ECO megválasztani, hogy befolyó tani. Ennek be nem tartása esetén az elfolyó A szippantó autó csatlakozzon az épület külsô típusnál ellenőrizni kell az épület külső kell megválasztani, hogy a visszatartott szennyvízzel ne kelljen számolni. víz minôsége nem garantálható. falán elhelyezett Storz 75 (B) gyorscsatlakoÜzemeltetés falán lévő Storz kapocs le van-e zárva. A anyagok mennyisége az iszap- és zóhoz. zsírfogó ezzel üzemkész. zsírleválasztó terek kapacitását ne haladja O és LIPUREX O típusoknál Hosszabb üzemszünet elôtt is javasolt a Majd ECO miutánJET gondoskodtunk a berendezésben A berendezést csak olyan személy kezelheti meg, de legalább havonta, a műtárgyat a levegô A fedlapok eltávolítása után a leürítés mûtárgy leürítése. utánpótlásáról (tisztítófedelek és végezheti annak karbantartását, aki a Üzemeltetés teljesen le kell üríteni és kitisztítani. történhet szippantó kocsival, vagy nyitása) megkezdôdhet a leszivattyúzás. kezelési utasítást, az abban foglalt elôíráA Ennek könnyebb céljából javasoljuk az sokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi be ellenôrzés nem tartása esetén az elfolyó zagyszivattyúval. Kisebb berendezések opcionális tartozékként rendelhetô kémlelô Az ürítés után a manuális mûtárgy belsejét vízsugárral elôírásokat ismeri! Aérvényes berendezést csak isolyan személy víz minősége nem garantálható. esetében merítéssel. ablakkal ellátott kivitelt, melyen át megfigyelát kell öblíteni az esetlegesen visszamaradó kezelheti és végezheti annak hetô a berendezésben visszatartott zsír szennyezôdések eltávolítása céljából. Az öblíA berendezés üzemeltetésével karbantarkarbantartását, aki a kezelésiés utasítást, Hosszabb üzemszünet előtt is javasolt a ECO JET OD és LIPUREX OD típusoknál mennyisége. Így a legoptimálisabban lehet tô vizet a mûtárgyból szintén el kell távolítani. tásával egy felelôs személyt kell megbízni. Az az abban foglalt előírásokat, és a műtárgy leürítése. A szippantó autó csatlakozzon az épület tervezni a leürítést. A zsírleválasztó ismételt üzembe helyezését összes elvégzett üzembe helyezési, karbanmunkavédelmi, ill. balesetvédelmi külső falánhelyezés” elhelyezett Storz 75 (B) lásd az „Üzembe fejezetnél. tartási és ürítési munkákat egy külön erre a érvényes előírásokat is ismeri! könnyebb ellenőrzés céljából javasoljukAz eltávolított gyorscsatlakozóhoz. AA zsírleválasztókban összegyûlt koncentiszapot és zsiradékot zárt tarcélra vezetett üzemeltetési naplóba fel kell jeA visszatartott hulladékanyagok kezelése

rált veszélyes hullatályokban gyûjtenigondoskodtunk és tárolni, majd aza erre az szennyezô opcionális anyagok tartozékként rendelhető gyezni. Majdkell miután AJelen berendezés és dékok, szakszerûtlen elhelyezésük körmegfelelô jogosítvánnyal rendelkezô szakkezelési üzemeltetésével és karbantartási útmutatót a kémlelőablakkal ellátott kivitelt, melyen berendezésben a levegő utánpótlásáról nyezeti károkat okozhat! cégnek ártalmatlanításra átadni. megkezdődhet a berendezés közelében jól látható helyen ki karbantartásával egy felelős személyt át megfigyelhető a berendezésben (tisztítófedelek nyitása) kellmegbízni. függeszteni.Az összes elvégzett kell visszatartott zsír mennyisége. Így a leszivattyúzás. üzembe helyezési, karbantartási és ürítési legoptimálisabban lehet tervezni a munkákat egy külön erre a célra vezetett leürítést. üzemeltetési naplóba fel kell jegyezni. Jelen kezelési és karbantartási útmutatót

49

 

Zsírleválasztók

pár másodpercre megnyitni, hogy a bûzzár ne tudjon kiszáradni.

Beépítési Példa:

Üzembe helyezés

22

töltéshez. A töltô egység befolyó tölcsért és bûzzárt tartalmaz.

A bűzelzáró optimális vízutánpótlása céljából javasoljuk a töltőcsapot legalább A bûzelzáró optimális céljából hetente egy párvízutánpótlása másodpercre megnyitni, javasoljuk a töltôcsapot legalább hetente egy hogy a bűzzár ne tudjon kiszáradni.

Zsírleválasztók

Olajleválasztók

Eco-Jet O/OD és Lipurex O/OD beépítési útmutató ECO JET O / OD és LIPUREX O / OD Kézi tisztítású és közvetlen leszívású zsírleválasztó berendezések Beépítési útmutató:Zsírleválasztók Eco-Jet O/OD és Lipurex O/OD beépítési útmutató Eco-Jet O/OD és Lipurex O/OD beépítési útmutató

 

 

Zsírleválasztók

Kézi tisztítású és közvetlen leszívású zsírleválasztó berendezések Az ürítés után a műtárgy belsejét vízsugárral át kell öblíteni az esetlegesen visszamaradó szennyeződések eltávolítása céljából. Az öblítő vizet a műtárgyból szintén el kell távolítani. A zsírleválasztó ismételt üzembe helyezését lásd az „Üzembe helyezés” fejezetnél. Az eltávolított iszapot és zsiradékot zárt tartályokban kell gyűjteni és tárolni, majd az erre megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakcégnek ártalmatlanításra átadni. Célszerű az ürítést is közvetlenül egy szakcéggel elvégeztetni.

Kérje szervizszolgálatunk karbantartási, hulladékelszállítási, szerviz, valamint javítási munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

Karbantartás és hibaelhárítás

Tartály Az anyagleválásokat és lerakódásokat kíméletesen, de alaposan távolítsa el. A belső falakat rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg.

A berendezés üzemvitelétől függetlenül évente legalább kétszer nagy karbantartási munkát kell végezni. Ennek során a berendezés teljes leürítését és kitakarítását követően ellenőrizni kell a műtárgy vízzáróságát, a falak, a fedlapok, a tömítések és a csatlakozócsövek állapotát, sértetlenségét, a fedlapok bűzzáróságát. A nagy karbantartási munkát csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti. Az ACO Kereskedelmi Kft. karbantartási szerződéseket ajánl.

50

Leválasztó berendezés Ellenőrizze a karimás csatlakozások tömítettségét. Szükség esetén a csavarokat húzza utána és a tömítéseket cserélje ki. A fedéltömítést tisztítsa meg és ellenőrizze a bűzzárását.

Kémlelőablak (Ha van) A kémlelőablak tömítettségét ellenőrizze. Tömítetlenség esetén a menetes persely kívülről utánhúzható. Amennyiben ez nem elegendő, a tömítéseket ki kell cserélni.

Garancia

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerű beépítés esetén a beépített ACO termékek funkció és formatartására 2 év általános garanciát vállal. Semmilyen garanciát nem vállalunk a következő esetekben: – nem megfelelő, vagy szakszerűtlen használat – hibás szerelés ill. üzembe helyezés a megrendelő vagy harmadik fél által – hibás vagy hanyag kezelés, nem előírás szerinti, a jelen útmutatónak nem megfelelő karbantartás – hiányos építési kivitelezés Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe vétele esetén vállaljuk a kifogástalan működésre vonatkozó garanciát. Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kössenek karbantartási szerződést! FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsírleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! Csak ezután engedhető bele szennyezett víz.

Zsírleválasztók Hydrojet OS/OA/OSE/OAE és Lipurat OS/OA/OSE/OAE beépítési útmutatóHydrojet OS/OA/OSE/OAE és Lipurat OS/OA/OSE/OAE beépítési útmutató Közvetlen leszívású és kézi/automata hidromechanikus belső tisztítású zsírleválasztók

Működési leírása A zsírleválasztó berendezés kompakt kivitelű, ülepítő térből és leválasztó térből áll. Tisztán fizikai alapon a nehézségi erő (sűrűségkülönbség) elvén működik. A berendezés beömlő csonkján beömlő, zsírokkal, olajokkal terhelt szennyvíz egy energiatörő és áramlásterelő elemnek ütközik, áramlása lefelé fordul. A víznél nehezebb összetevői a tartály fenekére lesüllyednek. A csatornához képest jelentősen kiszélesedett térben kialakult lassú áramlás mellett a víznél könnyebb zsírok és olajok a felszínre úsznak, míg a víz elvezetése a műtárgy aljáról az iszaptér felett történik egy merülőcsövön keresztül. A hulladékkezelés során a leválasztóban lévő zsírréteget a HD-Orbital tisztítófej célzatosan összetöri (175 bar nyomással) és szivattyúzható állapotba homogenizálja. A problémamentes hulladékkezelés érdekében a leválasztó tartalma folyamatosan keveredik és a szívókocsi segítségével a közvetlen csatlakozáson keresztül leszívásra kerülhet. Fontos információk - A zsírleválasztókat visszatorlódás nélkül, azaz nyomásmentesen kell üzemeltetni. A visszatorlódási szint alatti beépítés esetén ezért átemelő berendezést kell hozzákapcsolni. - Ha a bekötő vezeték szintje mélyebben van, mint a zsírleválasztó szintje, akkor a nyomásmentesség biztosítása miatt szennyvízátemelővel TILOS a zsíros szennyvizet a leválasztóba juttatni. Ebben

Elhelyezés, beépítés Felállítás A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes, zárt helyiségben kell felállítani, a tisztítandó szennyvíz keletkezési helyéhez a lehető legközelebb eső helyen. Ezzel minimálisra csökkenthető a zsírleválasztó előtti csőszakaszon a zsírlerakódások kialakulása. Ha a zsírleválasztó előtti vezetékszakasz fagyveszélyes helyen halad keresztül, akkor gondoskodni kell kísérő fűtés kialakításáról. A berendezést vízszintes felületre kell állítani. A zaj csökkentése érdekében zajcsillapító (gumi) alátétekre érdemes állítani. Ráfolyó- és elfolyóvezeték csatlakoztatása A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csatornaépítésben járatos csőtípushoz szabványos és a kereskedelemben kapható csatlakozóelemmel csatlakoztathatók.

51

 

Alkalmazási területek Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekből a csatornába bocsátás elott a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történne meg, a kihűlő zsír a csővezetékek falára lerakódva csökkentené az átfolyási keresztmetszetet, és idővel duguláshoz vezetne. Hosszabb távon az agresszív zsírsavak megtámadják a beton csatornacsöveket, illetve a csatornahálózat beton műtárgyait.

A zsírleválasztó konyhai darabos szennyeződéstől mentes szennyvízek leválasztására alkalmas!

az esetben az ACO által forgalmazott csigaszivattyút kell alkalmazni. - A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan szennyvíz vezethető be, amelyből szerves eredetű zsírokat és olajokat kell leválasztani. - A zsírleválasztót a szennyvízcsatornára kell csatlakoztatni. - A lerakódások csökkentése érdekében a ráfolyó vezetékeket 1:50 lejtéssel (2%) és könnyen tisztítható módon kell kialakítani. - A zsírleválasztó tartós kifogástalan működése csak megfelelő időben történő ürítés és gondos karbantartás mellett biztosított. - A berendezéseknek a problémamentes hulladékkezelés érdekében jól hozzáférhetőnek kell lenniük. A berendezés előtt, mögött és felett elegendő kezelőteret kell hagyni. - A zsírleválasztó berendezés helyiségét szagzáróan kell a szomszéd helyiségektől elhatárolni, és a megfelelő levegőzésről és szellőzésről gondoskodni kell. - Általában minden leválasztó mögött mintavételi lehetőséget kell kialakítani. Lásd ezzel kapcsolatban DIN 1986, 1. rész, 88. 06. kiadás, 8.2 szakasz.

 

A termék legfőbb előnyei - Átfogó, a beruházói igényekhez alkalmazkodó termékprogram az utólagos beépítés lehetőségével is - Zárt rendszerű, ennek megfelelően problémamentes, gyors, higiénikus és bűzterhelés nélküli üzemet kínál - Kompakt kivitel - Kis térfogat – alacsony hulladékeltávolítási költségek - Szaniter és elektromos csatlakozásra kész kivitel - Közvetlen leszívás - Csekély tisztítási igény az alapos hidromechanikus nagynyomású belső tisztítás következtében - Nagynyomású szivattyú (névleges nyomása 175 bar, szállított vízmennyiség 12,5 l/perc, 3,9 kW, 400 V, 50 Hz, 16 A) - Motormeghajtású orbitális tisztítófej (230 V, 50 Hz, 11 f/perc, IP 55, 40 W) - Kézi vagy teljesen automata programvezérlés – opcionálisan távirányítással is

A zsírsavak gyors bomlása jelentős szagterhelést okozhat. Nyíltfelszínű csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó zsír- ill. olajréteg gátolja a természetes oxigénben oldódást. Fenti okok miatt a vonatkozó magyar előírások értelmében a magas zsír- illetve olajtartalmú szennyvizeket a közcsatornába bocsátás előtt zsírleválasztón kell átvezetni. E termékcsoport fő alkalmazási területét a konyhaüzemek (kórházak, öregotthonok stb.), nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak stb. jelentik.

Zsírleválasztók

Az ACO zsírleválasztó berendezések az MSZ EN 1825 szerinti kialakításúak - LIPURAT típusok rozsdamentes acélból (1.4301) készülnek - HYDROJET típusok polietilénből készülnek. - OS – Ovális forma, nagynyomású belső hidromechanikus tisztító egységgel, kézi működtetéssel. - OA – Ovális forma, nagynyomású belső hidromechanikus tisztító egységgel, automatikus működtetéssel. - OSE – Ovális forma, nagynyomású belső hidromechanikus tisztító egységgel, kinyomó szivattyúval, kézi működtetéssel. - OAE – Ovális forma, nagynyomású belső hidromechanikus tisztító egységgel, kinyomó szivattyúval, automatikus működtetéssel.

ACO épületgépészetZsírleválasztók LIPURAT -OS/ OS/OA/OSE/OAE -OA/ -OSE/ -OAE és -OS/ -OA/ -OSE/beépítési -OAE Hydrojet és HYDROJET Lipurat OS/OA/OSE/OAE útmutató

Beépítési útmutató: Közvetlen leszívású és kézi/automata hidromechanikus belsõ tisztítású zsírleválasztó berendezések

Hydrojet OS/OA/OSE/OAE és Lipurat OS/OA/OSE/OAE beépítési útmutató

Zsírleválasztó Mintavételi eszköz Szennyvízátemelô berendezés (pl. ACO MULI-PE duo) 4) Leszívócsô 5) Tûzoltótömlô gyorscsatolója 1) Zsírleválasztó Storz 75 B 2) Mintavételi eszköz 6) Szennyvízátemelô nyomócsöve 3) Szennyvízátemelő berendezés 7) Szennyvízátemelô vezérlése (pl. ACO MULI-Star DDP) 8) Pincevíztelenítô szivattyú 4) Leszívócső 9) Zsírleválasztó szellôzése 5) Tűzoltótömlő gyorscsatolója 10) Szennyvízátemelô szellôzése Storz B 11) 75 Falátvezetés (pl. ACO Aplex mono)

Zsírleválasztók

1) 2) 3)

Olajleválasztók

Közvetlen leszívású és kézi/automata hidromechanikus belső tisztítású zsírleválasztók

 

Zsírleválasztók

 

6) Szennyvízátemelő nyomócsöve 7) Szennyvízátemelő vezérlése 8) Pincevíztelenítő szivattyú 9) Zsírleválasztó szellőzése 10) Szennyvízátemelő szellőzése 11) Falátvezetés (pl. ACO Aplex duo)

Ha ráfolyó vezeték ejtővezeték, akkor: Nagynyomású berendezés Ellenőrizni kell, hogy az épület külső falán 1) Vízszintesbe fordulásánál két 45°-ot csatlakozása lévő Storz kapocs le van-e zárva. kell alkalmazni! - A hideg hálózati víz (szükséges - A zsírfogó ezzel üzemkész. - A víztartály oldalán található 50 közvetlenül túlfolyó DIN 4040, bekezdés) Üzemeltetés 2) A 2. kétrész, 45° 7.3 közötti vezetékszakasz minimális átfolyás 30 DN l/min) csatlakozót a lefolyó rendszerhez, vagy A zsírleválasztó és a tisztított minimum mûködése 250 mm hosszú legyen!víz a víztartály golyóscsapjára csatlakozzon Üzemeltetés egyéb(Rfelfogó minôségének ellenôrzése csatlakozó céljából javasolt az A berendezést csak olyan személy kezelheti 3) A leválasztóba 1/2").tartályhoz csatlakoztatni kell. A berendezést csak olyan személy elvezetô szakaszon egy ellenôrzô (mintaannak karbantartását, vezetékszakasz hossza legalább 10 D - A nagynyomású rész összekötő csöveésaz végezheti kezelheti és végezheti annak aki a Töltõcsap csatlakozás vételi) legyen! elem beépítése (lásd „Opcionálisan renkezelési utasítást, az abban foglalt elôíráA leválasztó berendezéseket, Orbital-tisztítófej csatlakozó csonkjához karbantartását, aki a kezelési utasítást, A hideg hálózati vízet közvetlenül csatlakozdelhetô tartozékok”). sokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi valamint azok ráfolyó és elfolyó gyárilag csatlakoztatva van. az abban foglalt előírásokat, és a tassa a feltöltô egység golyóscsapjához R 3" érvényes elôírásokat is ismeri! A berendezés vezetékeit megfelelő szellőzéssel kell - A víztartály oldalán található DN 50 munkavédelmi, ill. balesetvédelmi (automata tipusoknál mágnes szelep) A töltôüzemeltetésével és karbantartásával egy Ürítõvezeték csatlakozása ellátni. E célból a berendezéseinket a túlfolyó csatlakozót a lefolyó rendszerhez, érvényes előírásokat is ismeri! A egység befolyó tölcsért és bûzzárat is tartalfelelôs személyt kell megbízni. Az összes A szippantó kocsi csatlakozási helye legyen szellőzővezeték számára csőcsonkkal maz. vagy egyéboptimális felfogó tartályhoz berendezés üzemeltetésével és és A bûzzár vízutánpótlása elvégzett üzembe helyezési, karbantartási jól elérhetô helyen. Csatlakozás Storz 75 (B) láttuk el, melyet a tető fölé kell kivezetni. csatlakoztatni kell. karbantartásával egy felelős személyt céljából javasoljuk a töltôcsapot legalább heürítési munkákat egy külön erre a célra rendszer, R 21" DIN 14308 szerint. megbízni.naplóba Az összes elvégzett tente pár percre megnyitni (automata típuvezetettkell üzemeltetési fel kell jegyezAz ürítô vezeték szerelésénél az alábbiakra A zsírleválasztó működése és a tisztított csatlakozás karbantartási soknál Töltőcsap ezt a vezérlés elvégzi). ni. Jelenüzembe kezelési helyezési, és karbantartási útmutatót és a ürítési kell ügyelni (DN 65 karimás csatlakozás PN víz2501 minőségének ellenőrzése céljából A hideg hálózati vízet közvetlenül munkákat egy külön erre ahelyen célra ki vezetett berendezés közelében jól látható 10, DIN szerint a mûtárgy tetején): Üzembe kell függeszteni. 1) Hangátvitel rezgéscsillapítás céljából helyezés javasolt és az elvezető szakaszon egy csatlakoztassa a feltöltő egység üzemeltetési naplóba fel kell jegyezni. gumi-kompenzátorok beépítése javasolt. helyezés elôtt meg gyôzôdni a ellenőrző (mintavételi) elem beépítése - Üzembe golyóscsapjához R 3"kell (automata Jelen kezelési és karbantartási útmutatót 2) A leválasztó felé lehetôlegrendelhető legyen esés. A visszatartott hulladékanyagok kezelése mûtárgy belsejének tisztaságáról, (lásd „Opcionálisan tipusoknál mágnes szelep) Aszükség töltőegység a berendezés közelében jól látható 3) Fagyveszélyes helységen történô átvezeMegfelelô idôközönkénti ürítés = kifogástalan eseténbefolyó a mûtárgyat ki kell tartozékok”). tölcsért és takarítani. bűzzárat is tartalmaz. helyen ki kell függeszteni. tés esetén kísérô fûtés kialakítása. mûködés - Meg kell gyôzôdni a be- és vízutánpótlása kiömlô vezetékek A bűzzár optimális átjárhatóságáról, elektromos csatlaÜrítővezeték csatlakozása céljából javasoljuk a töltőcsapot legalább A visszatartott hulladékanyagok Nagynyomású berendezés csatlakozása kozásokat ellenôrizni kell. A szippantókocsi csatlakozási helye hetente pár percre megnyitni (automata kezelése - A hideg hálózati víz (szükséges minimális - A kitakarított berendezést tiszta vízzel túllegyen jól elérhető helyen. Csatlakozás típusoknál ezt a vezérlés elvégzi). Megfelelő időközönkénti ürítés = átfolyás 30 l/min) közvetlenül a víztartály csordulásig fel kell tölteni. Storz 75 (B) rendszer, R 21" DIN 14308 kifogástalan működés A berendezés golyóscsapjára csatlakozzon (R 1/2"). - A kezelônyílás fedelét be kell zárni. Ellenszerint. Az ürítő vezeték szerelésénél az Üzembe helyezés kifogástalan működésének, az elfolyó - A nagynyomású rész összekötô csöve az ôrizni kell az épület külsô falán lévô Storz alábbiakra csatlakozó kell ügyelni (DN 65 karimás - Üzembe helyezés előtt meg kell víz megfelelő mértékű tisztaságának Orbital-tisztítófej csonkjához gyákapocs le van-e zárva. csatlakozás PN 10, DIN 2501 szerint a - A zsírfogó győződni műtárgy belsejének alapvető feltétele a zsírleválasztó rilag csatlakoztatva van. ezzel aüzemkész műtárgy tetején): tisztaságáról, szükség esetén a műtárgyat rendszeres ellenőrzése, a leülepedett 41 1) Hangátvitel és rezgéscsillapítás ki kell takarítani. iszap és a visszatartott zsiradék időszakos céljából gumi-kompenzátorok beépítése eltávolítása. A berendezést szükség - Meg kell győződni a be- és kiömlő javasolt. szerint lehetőleg 14 naponta, de legalább vezetékek átjárhatóságáról, elektromos 2) A leválasztó felé lehetőleg egyen esés. havonta egyszer üríteni kell. Az ürítési csatlakozásokat ellenőrizni kell. 3) Fagyveszélyes helységen történő időszakokat úgy kell megválasztani, hogy - A kitakarított berendezést tiszta vízzel átvezetés esetén kísérő fűtés kialakítása. a visszatartott anyagok menynyisége az túlcsordulásig fel kell tölteni. iszap- és zsírleválasztó terek kapacitását - A kezelőnyílás fedelét be kell zárni.

52

Zsírleválasztók Hydrojet OS/OA/OSE/OAE és Lipurat OS/OA/OSE/OAE beépítési útmutatóHydrojet OS/OA/OSE/OAE és Lipurat OS/OA/OSE/OAE beépítési útmutató Közvetlen leszívású és kézi/automata hidromechanikus belső tisztítású zsírleválasztók ne haladja meg, de legalább havonta, a műtárgyat teljesen le kell üríteni és kitisztítani. Ennek be nem tartása esetén az elfolyó víz minősége nem garantálható. Hosszabb üzemszünet előtt is javasolt a műtárgy leürítése.

A leválasztó tartalmának leszívása a szívókocsi segítségével a kezelőcsatlakozáson keresztül.

A munkát csak szakember végezheti.

Leürítés automatikus hidromechanikus belső tisztítással (OA,OAE berendezések) Előzetes beállítások a kapcsoló készüléken: - Nyissa fel a fedelet - A vészkapcsolónak felengedve kell lennie - Minden választókapcsolót „AUTO” helyzetbe kapcsoljon

4. Ismételt üzembe helyezés: A „programindítás” kulcsos kapcsolót „I” helyzetből kapcsolja „” helyzetbe és vegye ki a kulcsot! Zárja vissza a fedelet. A hulladékkezelést vezesse be az üzemeltetési naplóba. Távirányító: Opcionálisan minden automatikus kivitelhez kapható (programindítás a szivókocsi csatlakozásánál). A hulladékkezelési folyamat során a leválasztó fedelét zárva kell tartani, a baleset elkerülése érdekében. Javasoljuk hogy kössenek szakcéggel üzemeltetési/ hulladékszállítási szerződést.

Garancia ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerű beépítés esetén a beépített ACO termékek funkció és formatartására 2 év általános garanciát vállal. Semmilyen garanciát nem vállalunk a következő esetekben: – nem megfelelő, vagy szakszerűtlen használat – hibás szerelés ill. üzembe helyezés a megrendelő vagy harmadik fél által – hibás vagy hanyag kezelés, nem előírás szerinti, a jelen útmutatónak nem megfelelő karbantartás – hiányos építési kivitelezés Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe vétele esetén vállaljuk a kifogástalan működésre vonatkozó garanciát. Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kössenek karbantartási szerződést! FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsírleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! Csak ezután engedhető bele szennyezett víz.

53

 

Az ürítés után: - kapcsolja le a nagynyomású berendezést - a víztartály ráfolyásánál lévő golyóscsapot zárja el - a kezelést jegyezze fel az üzemeltetési naplóba - kezelés után túlfolyásig töltse fel a berendezést vizzel.

3. Feltöltés friss vízzel: A mágnesszelep kinyit, a töltési folyamat megkezdődik a „töltés/üzemelés” zöld LED világít. A feltöltési időt a leválasztó névleges méretétől függően a szükséges feltöltési időre kell a potenciálméteren beállítani. A feltöltési idő letelte után a zöld LED kialszik.

Az ACO karbantartási szerződéseket ajánl. Kérje szerviz szolgálatunk karbantartási, hulladékelszállítási, szerviz, valamint javítási munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

 

- A golyóscsapot a víztartály ráfolyásánál nyissa ki. - A vezérlő melletti kapcsolóval indítsa el a nagynyomású berendezést. - Az Orbitális tisztítófej vízsugara szétvágja a zsírréteget és egyidejüleg tisztítja a leválasztó berendezés belső terét. - Ügyeljen az ülepedő anyagok gondos leszívására. A belső tisztítás ellenőrzése a kémlelő üvegen keresztül történhet.

2. Leszívás: Az előtisztítási idő letelte után az „előtisztítás” zöld LED kialszik, és egyidejüleg világít az „utántisztítási” zöld LED és a „szívókocsi be” sárga LED. A nagynyomású szivattyú be van kapcsolva és a leválasztót a potenciálméteren beállított időnek megfelelően a leszívással együtt utántisztítja a leválasztót. Ezután a „szívókocsi ki” sárga LED és a „program vége” piros LED gyullad fel. A szívókocsi lekapcsolható a hulladék kezelés befejeződött.

Karbantartás és hibaelhárítás A berendezés üzemvitelétől függetlenül évente legalább egyszer/kétszer nagy karbantartási munkát kell végezni. Ennek során a berendezés teljes leürítését és kitakarítását követően ellenőrizni kell a műtárgy vízzáróságát, a falak, a fedlapok, a tömítések és a csatlakozócsövek állapotát, sértetlenségét, a fedlapok bűzzáróságát. A nagy karbantatási munkát csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti.

Zsírleválasztók

Leürítés kézi hidromechanikus belső tisztítással (… OS, …OSE berendezések)

Munkamenet: 1. Előtisztítás: A „programindítás” kulcsos kapcsolóját „0” helyzetből kapcsolja „I” helyzetbe. Az „előtisztítás” zöld LED világít. A nagynyomású tisztítófej szétvágja a zsírréteget és a potenciálméteren beállított időnek megfelelően elvégzi az előtisztítást.Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztók Lipatomat VA– Automata zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal Termékinformáció  

ACO termékelőnyök

 

 

Zsírleválasztók

■■ A tartályban lévő zsír- és iszap üríté-

se a leválasztás megszakítása nélkül, program-vezérelten történik ■■ Ideális választás olyan helyiségekbe, amit hulladékelszállító autóval nem lehet megközelíteni ■■ A hulladékelszállítás költsége a lehető legalacsonyabb, mivel csak az iszapot és a zsírt kell elszállíttatni ■■ Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással ■■ A1 osztályú alapanyag (AISI304 rozsdamentes acél), ezáltal nem éghető

■■ EN 1825-1 szabványnak megfelelő

kialakítás. Névleges teljesítmények: NG 2, 4, 10, 20, 25 l/s ■■ Rozsdamentes acél alapanyagból ■■ Fagymentes helyiségekbe telepíthető ■■ Integrált iszaptérrel ■■ Zsír- és iszaptér kúpos kialakítású, melynek legszűkebb részén történik a leszívás ■■ Kompakt, szagmentes kialakítás ■■ DN100/150/200 (külső átmérő 110/160/200 mm) csőcsatlakozási lehetőségek ■■ Szellőző híd ††Be- és kifolyócső csatlakozás ††DN100 (külső átmérő 110 mm) elszívó csatlakozási lehetőség ■■ Mágnesszelepes töltőkészülék nyomáscsökkentővel a vízzel való feltöltéshez az első alkalommal és a zsír- és iszapürítés kiegyenlítésére ■■ Keverő készülék: lassú járású keverőlapát zsírletapadás-gátlóval ellátva

■■ Elektromos melegítőbot és hőszige-

telő paplan a zsír homogenizálása céljából ■■ Zsírvastagság mérő szonda ■■ Zsír- és iszap ürítése (automata): ††Pneumatikus golyós csap ††Átlátszó üveg csőszakasz a leürítő csövön ††Leürítő cső ††60 l-es hordók szintérzékelő szenzorral és szellőzőcsővel ††60 l-es tartalék hordók ■■ Kompresszor a pneumatikus golyós csaphoz ■■ Vezérlés a keverőmotorhoz, melegítőbothoz, töltő készülékhez, zsírszondához, szintérzékelőkhöz ††3 m-es csatlakozó kábel ††2,85 kW teljesítmény ††230 V/50 Hz ††16 A ††IP 54 védelem ■■ ACO Passavant rendszer

Rendelési információ Névleges teljesítmény NG [l/s]

Csőcsatlakozás DN

2 4 10 20 25

100 100 150 200 200

54

Legnagyobb elem mérete Méretek ØD x H

Súly

[mm] 750 x 880 980 x 445 1,500 x 650 1,750 x 775 1,750 x 775

[kg] 50 45 95 120 120

Cikkszám Teljes térfogat [l] 220 480 1,400 2,020 2,260

Üresen [kg] 220 260 370 430 430

Súly Feltöltve [kg] 440 760 1,770 2,450 2,690

7672.70.10 7674.70.10 7680.70.10 7690.70.10 7695.70.10

Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztókmin. 300

Méretek Szellőző híd DN 100 (110 mm)

DN 100 (110 mm)

Feltöltő készülék

OD

Kifolyócső csatlakozása DN Zsír leszívása

Vezérlés

Iszap leszívása

H

Zsírgyűjtő tér

Zsírleválasztók

Befolyócső csatlakozása DN

OD

Keverő készülék

H2

H1

Melegítő bot

H3

H4

Kompresszor

730

 

Iszapgyűjtő tér

Ø400

 

Hőszigetelő paplan

Pneumatikus golyós csap

D

Zsír szenzor

B

Ø

Zsírgyűjtő hordó

C° E°

Iszapgyűjtő hordó

L

Névleges teljesítmény NG [l/s]

Csőcsatlakozás DN

2 4 10 20 25

100 100 150 200 200

Méretek OD [mm] 110 110 160 200 200

L [mm] 1,650 1,750 2,200 2,450 2,450

B [mm] 970 1,350 1,850 2,100 2,100

C [°] 90 45 45 45 45

E [°] -22.5 15 15 0 0

ØD [mm] 640 980 1,500 1,750 1,750

H1 [mm] 1,300 1,400 1,800 1,900 2,000

H2 [mm] 1,230 1,330 1,730 1,830 1,930

H3 [mm] 980 990 990 970 970

H4 [mm] 1,050 1,010 1,380 1,490 1,590

H [mm] 1,800 1,900 2,320 2,560 2,560

55Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztók

Lipatomat PE– Automata zsírleválasztó polietilén tartállyal Termékinformáció  

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

■■ A tartályban lévő zsír- és iszap üríté-

se a leválasztás megszakítása nélkül, program-vezérelten történik ■■ Ideális választás olyan helyiségekbe, amit hulladékelszállító autóval nem lehet megközelíteni ■■ A hulladékelszállítás költsége a lehető legalacsonyabb, mivel csak az iszapot és a zsírt kell elszállíttatni ■■ Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással

 

 

■■ EN 1825-1 szabványnak megfelelő

■■ Keverő készülék: lassú járású keve-

kialakítás. Névleges teljesítmények: NG 4, 10, 20, 25 l/s ■■ PE-HD alapanyag ■■ Fagymentes helyiségekbe telepíthető ■■ Integrált iszaptérrel ■■ Zsír- és iszaptér kúpos kialakítású, melynek legszűkebb részén történik a leszívás ■■ Kompakt, szagmentes kialakítás ■■ DN100/150/200 (külső átmérő 110/160/200 mm) csőcsatlakozási lehetőségek ■■ Szellőző híd ††Be- és kifolyócső csatlakozás ††DN100 (külső átmérő 110 mm) elszívó csatlakozási lehetőség ■■ Mágnesszelepes töltőkészülék nyomáscsökkentővel a vízzel való feltöltéshez az első alkalommal és a zsír- és iszapürítés kiegyenlítésére

rőlapát zsírletapadás-gátlóval ellátva

■■ Elektromos melegítőbot a zsír

homogenizálása céljából

■■ Zsírvastagság mérő szonda

■■ Zsír- és iszap ürítése (automata): ††Pneumatikus golyós csap

††Átlátszó üveg csőszakasz a leürítő

csövön

††Leürítő cső

††60 l-es hordók szintérzékelő szen-

zorral és szellőzőcsővel

††60 l-es tartalék hordók

■■ Kompresszor a pneumatikus golyós

csaphoz

■■ Vezérlés a keverőmotorhoz, melegítő-

bothoz, töltő készülékhez, zsírszondához, szintérzékelőkhöz ††3 m-es csatlakozó kábel ††2,85 kW teljesítmény ††230 V/50 Hz ††16 A ††IP 54 védelem ■■ ACO Passavant rendszer

Rendelési információ Névleges teljesítmény NG [l/s]

Csőcsatlakozás DN

4 10 20 25

100 150 200 200

56

Legnagyobb elem mérete Méretek ØD x H

Súly

[mm] 1,130 x 835 1,660 x 630 1,920 x 700 1,920 x 700

[kg] 80 120 160 160

Cikkszám Teljes térfogat [l] 570 1,570 2,250 2,500

Üresen [kg] 240 380 440 470

Súly Feltöltve [kg] 810 1,950 2,690 2,970

3574.70.10 3580.70.10 3590.70.10 3595.70.10

Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztókmin. 300

Méretek Szellőző híd

Keverő készülék OD

Zsír leszívása

Kifolyócső csatlakozása DN

Zsírleválasztók

Befolyócső csatlakozása DN

OD

Feltöltő készülék

Vezérlés

Zsírgyűjtő tér H

Iszap leszívása

H3

H4

Kompresszor

H2

H1

Melegítő bot

730

 

Iszapgyűjtő tér

Ø400

 

L Pneumatikus golyós csap

B

Ø

D

Zsír szenzor

Iszapgyűjtő hordó Zsírgyűjtő hordó

Névleges teljesítmény NG [l/s] 4 10 20 25

Csőcsatlakozás DN 100 150 200 200

Méretek OD [mm] 110 160 200 200

L [mm] 1,950 2,500 2,750 2,750

B [mm] 1,350 1,850 2,050 2,050

ØD [mm] 1,050 1,520 1,770 1,770

H1 [mm] 1,400 1,800 1,900 2,000

H2 [mm] 1,330 1,730 1,830 1,930

H3 [mm] 1,050 1,060 1,060 1,060

H4 [mm] 1,050 1,390 1,450 1,530

H [mm] 1,850 2,320 2,560 2,660

57Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztók Lipator VA– Kézi vezérlésű zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal Termékinformáció ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

■■ A tartályban lévő zsír- és iszap üríté-

se a leválasztás megszakítása nélkül, kézi vezérléssel történik ■■ Ideális választás olyan helyiségekbe, amit hulladékelszállító autóval nem lehet megközelíteni ■■ A hulladékelszállítás költsége a lehető legalacsonyabb, mivel csak az iszapot és a zsírt kell elszállíttatni ■■ Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással ■■ A1 osztályú alapanyag (AISI304 rozsdamentes acél), ezáltal nem éghető

 

 

■■ EN 1825-1 szabványnak megfelelő

kialakítás. Névleges teljesítmények: NG 2, 4, 10, 20, 25 l/s ■■ Rozsdamentes acél alapanyagból ■■ Fagymentes helyiségekbe telepíthető ■■ Integrált iszaptérrel ■■ Zsír- és iszaptér kúpos kialakítású, melynek legszűkebb részén történik a leszívás ■■ Kompakt, szagmentes kialakítás ■■ DN100/150/200 (külső átmérő 110/160/200 mm) csőcsatlakozási lehetőségek ■■ A zsír és az iszap ürítése (kézi vezérléssel): ††Csőcsatlakozás mérete DN 50 ■■ Kézi golyós csap DN 50

■■ Nyomásfokozó csatlakozása DN 25

(opcionális)

■■ Szellőző híd be- és kifolyócső csatla-

kozás

■■ Keverő készülék (választható típus):

lassú járású keverőlapát zsírletapadás-gátlóval ellátva ■■ Elektromos melegítőbot és hőszigetelő paplan a zsír homogenizálása céljából ■■ Vezérlés a keverő készülékhez és a melegítő bothoz: ††3 m-es csatlakozó kábel ††Teljesítmény 1.6 kW ††230 V/50 Hz ††16 A ††IP 54 védelem ■■ ACO Passavant rendszer

Rendelési információ Névleges Csőteljesítmény csatlakozás NG DN [l/s]

2 4 10 20 25

58

100 100 150 200 200

Legnagyobb elem mérete Méretek Súly ØD x H [mm] 750 x 880 980 x 445 1,500 x 650 1,750 x 775 1,750 x 775

[kg] 50 45 95 120 120

Cikkszám Teljes térfogat [l] 220 480 1,400 2,020 2,260

Súly Keverő Üresen Feltöltve készülékkel [kg] 150 190 300 360 360

[kg] 370 670 1,700 2,380 2,620

7672.40.50 7674.40.50 7680.40.50 7690.40.50 7695.40.50

Keverő készülék nélkül 7672.40.10 7674.40.10 7680.40.10 7690.40.10 7695.40.10

Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztókmin. 300

Méretek

Szellőző híd

Zsírleválasztók

Kifolyócső csatlakozás DN

OD

OD

Befolyócső csatlakozás DN

Keverő készülék

Zsír leszívása (Cső átmérője 50 mm)

Vezérlés H

Hőszigetelő paplan

Iszap leszívása (Cső átmérője 50 mm) H2

H1

Nyomásfokozó csatlakozása

H4

Melegítő bot 

H3

Zsírgyűjtő tér

Iszapgyűjtő tér

B

Ø

D

 L

Névleges teljesítmény NG [l/s]

Csőcsatlakozás DN

2 4 10 20 25

100 100 150 200 200

Méretek OD [mm] 110 110 160 200 200

L [mm] 1,170 1,235 1,710 1,950 1,950

B [mm] 970 1,300 1,670 1,880 1,880

C [°] 115 45 45 45 45

ØD [mm] 640 980 1,500 1,750 1,750

H1 [mm] 1,300 1,400 1,800 1,900 2,000

H2 [mm] 1,230 1,330 1,730 1,830 1,930

H3 [mm] 960 950 950 940 940

H4 [mm] 1,050 1,010 1,380 1,490 1,590

H [mm] 1,700 1,850 2,200 2,320 2,420

59Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztók Lipator PE– Kézi vezérlésű zsírleválasztó polietilén tartállyal Termékinformáció  

ACO termékelőnyök

Zsírleválasztók

■■ A tartályban lévő zsír- és iszap üríté-

se a leválasztás megszakítása nélkül, kézi vezérléssel történik ■■ Ideális választás olyan helyiségekbe, amit hulladékelszállító autóval nem lehet megközelíteni ■■ A hulladékelszállítás költsége a lehető legalacsonyabb, mivel csak az iszapot és a zsírt kell elszállíttatni ■■ Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással

 

 

■■ EN 1825-1 szabványnak megfelelő

kialakítás. Névleges teljesítmények: NG 2, 4, 10, 20, 25 l/s ■■ PE-HD alapanyag ■■ Fagymentes helyiségekbe telepíthető ■■ Integrált iszaptérrel ■■ Zsír- és iszaptér kúpos kialakítású, melynek legszűkebb részén történik a leszívás ■■ DN100/150/200 (külső átmérő 110/160/200 mm) csőcsatlakozási lehetőségek ■■ A zsír és az iszap ürítése (kézi vezérléssel): ††Csőcsatlakozás mérete DN 50 ††Kézi golyós csap DN 50

Névleges teljesítmény NG [l/s]

Csőcsatlakozás DN

1 2 4 10 20 25

100 100 100 150 200 200

60

■■ Nyomásfokozó csatlakozása DN 25

(opcionális)

■■ Szellőző híd be- és kifolyócső csatla-

kozás

■■ Elektromos melegítőbot zsír

homogenizálása céljából

■■ Vezérlés a melegítő bothoz: ††3 m-es csatlakozó kábel ††Teljesítmény 1.5 kW ††230 V/50 Hz ††16 A

††IP 54 védelem

■■ ACO Passavant rendszer

Legnagyobb elem mérete

Összesen

Méretek L x W x H/ØD x H

Súly

Teljes térfogat

[mm] 880 x 660 x 1,830 1,750 x 700 x 1,980 Ø1,265 x 860 Ø1,660 x 660 Ø1,920 x 700 Ø1,920 x 700

[kg] 30 65 80 120 160 160

[l] 150 450 570 1,570 2,250 2,500

Súly Üresen Feltöltve [kg] [kg] 70 220 100 550 150 720 280 1,850 340 2,590 370 2,870

Cikkszám

3570.40.10 3571.40.10 3574.40.10 3580.40.10 3590.40.10 3595.40.10

Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztókmin. 300

Méretek

OD

Befolyócső csatlakozása DN

OD

Szellőző híd

Iszap leszívása (Cső átmérője 50 mm)

H

Nyomásfokozó csatlakozása

H4

Zsír leszívása (Cső átmérője 50 mm)

H3

H2

H1

Zsírgyűjtő tér

Zsírleválasztók

Melegítő bot

Kifolyócső csatlakozása DN Vezérlés

 

Iszapgyűjtő tér

E/ ØØDD CC xx E/

B

 

L

Névleges Csőteljesítmény csatlakozás NG DN [l/s] 1 100 2 100 4 100 10 150 20 200 25 200

Méretek OD [mm] 110 110 110 160 200 200

L [mm] 1,020 1,740 1,500 1,990 2,240 2,240

B [mm] 830 850 1,270 1,530 1,910 1,910

C E ØD H1 [mm] [mm] [mm] [mm] 660 660 – 1,510 1,060 700 – 1,580 – – 1,055 1,400 – – 1,525 1,800 – – 1,775 1,900 – – 1,775 2,000

H2 [mm] 1,440 1,510 1,330 1,730 1,830 1,930

H3 [mm] 1,040 1,020 1,060 1,060 1,060 1,060

H4 [mm] 1,210 1,365 1,030 1,375 1,435 1,535

H [mm] 1,830 1,980 1,830 2,210 2,320 2,420

61Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztók - tartozékok

Tartozékok Lipator-VA és Lipator-PE berendezésekhez

Zsírleválasztók

Megnevezés

 

 

PE durvaszűrő elzáróval

Leírás DN 100: ■■ Be- és kifolyócső mérete DN 100 (110 mm) ■■ 480 mm átmérőjű kúpos szerkezet ■■ Leeresztőcső csatlakozása DN 100 (110 mm) elzáróval ■■ DN 20 szellőző csatlakozás ■■ Szagzáró szorítógyűrűs fedlap ■■ Rögzítőfülekkel mennyezetre való felfüggesztés esetén DN 150: ■■ Be- és kifolyócső mérete DN 150 (160 mm) ■■ 480 mm átmérőjű kúpos szerkezet ■■ Leeresztőcső csatlakozása DN 100 (110 mm) elzáróval ■■ DN 20 szellőző csatlakozás ■■ Szagzáró szorítógyűrűs fedlap ■■ Rögzítőfülekkel mennyezetre való felfüggesztés esetén DN 200: ■■ Be- és kifolyócső mérete DN 200 (200 mm) ■■ 480 mm átmérőjű kúpos szerkezet ■■ Leeresztőcső csatlakozása DN 100 (110 mm) elzáróval ■■ DN 20 szellőző csatlakozás ■■ Szagzáró szorítógyűrűs fedlap ■■ Rögzítőfülekkel mennyezetre való felfüggesztés esetén

2x 60 l hordó: ■■ 60 l hordó ■■ Átlátszó műanyag fedél szorítőgyűrűvel és DN 25 és DN 40 csőcsatlakozási lehetőséggel Tartalék hordók cső■■ 2x 2500 mm hosszú DN 25 cső vel Lipator berende■■ 2x 1500 mm hosszú DN 40 cső zéshez ■■ Rögzítő elemek 2x 60 l tartalék hordó: ■■ 60 l hordó ■■ Műanyag fedél szorítőgyűrűvel

62

Cikkszám

0170.31.62

0170.31.63

0170.31.64

0170.30.35

Zsírleválasztók Részleges ürítésű zsírleválasztók - tartozékok

Elzáró készlet nyomásfokozóval

DN 100: ■■ 2x DN 100 elzáró ■■ 4x DN 100 csőcsatlakozó tömítéssel ■■ DN 25 golyós csap ■■ DN 25 csőcsatlakozó ■■ Túlnyomás ellen védő egység (biztonsági sarokszelep, nyomásmérő,...) ■■ Kézi membránszivattyú DN 150: ■■ 2x DN 150 elzáró ■■ 4x DN 150 csőcsatlakozó tömítéssel ■■ DN 25 golyós csap ■■ DN 25 csőcsatlakozó ■■ Túlnyomás ellen védő egység (biztonsági sarokszelep, nyomásmérő,...) ■■ Kézi membránszivattyú DN 200: ■■ 2x DN 200 elzáró ■■ 4x DN 200 csőcsatlakozó tömítéssel ■■ DN 25 golyós csap ■■ DN 25 csőcsatlakozó ■■ Túlnyomás ellen védő egység (biztonsági sarokszelep, nyomásmérő,...) ■■ Kézi membránszivattyú

Cikkszám

0170.29.87

0170.29.88

0170.29.89

 

Leírás

Zsírleválasztók

Megnevezés 

63Zsírleválasztók Lipator és Lipatomat beépítési útmutató Lipator és Lipatomat beépítési útmutató Hordós ürítésű automata vagy félautomata berendezések Az ACO zsírleválasztó berendezések az MSZ EN 1825 szerinti kialakításúak. A LIPATOR/LIPATOMAT típusú berendezések rozsdamentes anyagból (1.4301), a LIPATOR PE / LIPATOMAT PE berendezések PE-HD anyagból készülnek.

– Átfogó, a beruházói igényekhez alkalmazkodó termékprogram az utólagos beépítés lehetőségével is – Zárt rendszerű, ennek megfelelően problémamentes, gyors, higiénikus és szagterhelés nélküli üzemet kínál – Kompakt kivitel – Kis térfogat – Szaniter és elektromos csatlakozásra kész kivitel – Hordóban gyűlik össze a zsír és az iszap (a leválasztóban lévő vizet nem kell ártalmatlanítani). – A hengerforma miatt nincsenek a műtárgyban holt terek. – A keverő egység javítja a leválasztás hatékonyságát – Épület felügyeleti rendszerhez csatlakozás opcionális lehetősége adott.

 

 

Zsírleválasztók

A termék legfőbb előnyei

Alkalmazási területek Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekből a csatornába bocsátás előtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történne

64

meg, a kihűlő zsír a csővezetékek falára lerakódva csökkentené az átfolyási keresztmetszetet, és idővel duguláshoz vezetne. Hosszabb távon az agresszív zsírsavak megtámadják a beton csatornacsöveket, illetve a csatornahálózat beton műtárgyait. A zsírsavak gyors bomlása jelentős szagterhelést okozhat. Nyíltfelszínű csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó zsír- illetve olajréteg gátolja a természetes oxigénbeoldódást. Fenti okok miatt a vonatkozó magyar előírások értelmében a magas zsírilletve olajtartalmú szennyvizeket a közcsatornába bocsátás előtt zsírleválasztón kell átvezetni. E termékcsoport fő alkalmazási területét a konyhaüzemek kórházak, öregotthonok stb.), nagykonyhák és étkezdék, vágóhidak stb. jelentik. A zsírleválasztó konyhai darabos szennyeződéstől mentes szennyvizek leválasztására alkalmas!

Működési leírása A zsírleválasztó berendezés ülepítő és zsírleválasztó térből áll, illetve két 60 literes hordó az iszap és zsír tárolására. Tisztán fizikai alapon a nehézségi erő (sűrűség különbség) elvén működik.

A nehéz szennyvíz alkotóelemek lesüllyednek, a könnyű anyagok, mint az állati és növényi eredetű zsírok és olajok a leválasztó térben felemelkedek. A be- és kivezetés a leválasztó tér fölött helyezkedik el, így a leválasztóban állandó vízoszlopnyomás van. Ennek hatására jut ki a zsír és iszap a műtárgyból, valamint nem alakul ki „levegő-víz zóna” a berendezésben. A problémamentes hulladékkezelés érdekében a leválasztó tartalma a keverő egység által folyamatosan, lassan keveredik. Így a könnyebb fajsúlyú zsírok-olajok felfelé koncentrálódnak, a hordalék pedig lefelé. A felső kúprészen elhelyezett leeresztő csövön keresztül a zsír távozik az egyik hordóba, míg az alsó kúprészen elhelyezett leeresztő csövön keresztül az iszap távozik a másik hordóba. Ebből adódik a műtárgy legnagyobb előnye, hogy ürítéskor nem kell a műtárgy teljes tartalmát elszállítani és megsemmisíteni, hanem csak az iszapot és zsírt, valamint nem kell leürítő csővezetéket kiépíteni a szippantó kocsihoz. A műtárgy folyamatos üzemű, így belső lemosó egységre sincs szüksége. A LIPATOMAT típus a LIPATOR típus teljesen automatikus változata. Rendelkezik vezérlő egységgel, zsírmérő szondával, időzítő berendezéssel,

 Lipator és Lipatomat beépítési útmutató Hordós ürítésű automata vagy félautomata berendezések

Fontos információk

Felállítás A zsírleválasztó berendezéseket fagymentes, zárt helyiségben kell felállítani, a tisztítandó szennyvíz

Ha ráfolyó vezeték ejtővezeték, akkor: 1) Vízszintesbe fordulásánál két 45o°-ot kell alkalmazni! 2) A két 45° közötti vezetékszakasz minimum 250 mm hosszú legyen! 3) A leválasztóba csatlakozó vezetékszakasz hossza legalább 10 D legyen! A leválasztó berendezéseket, valamint azok ráfolyó és elfolyó vezetékeit megfelelő szellőzéssel kell ellátni. E célból a berendezéseinket a szellőzővezeték számára csőcsonkkal láttuk el, melyet a tető fölé kell kivezetni. A zsírleválasztó működése és a tisztított víz minőségének ellenőrzése céljából javasolt az elvezető szakaszon egy ellenőrző (mintavételi) elem beépítése (lásd „Opcionálisan rendelhető tartozékok”). A zsírleválasztóba kizárólag az adott zsíros és olajos szennyvizeket kibocsátó üzem (pl. konyha) technológiai vizei vezethetők. Fekáliás szennyvízvezeték csatlakozása tilos! Hordalékkeverő motor csatlakoztatása: A motor csatlakoztatása 6 A-es védőérintkezős dugaljzattal történik. Fűtőpaplan csatlakoztatása: Kiegészítő fűtés feladata a zsír megdermedésének meggátlása. Ennek a fűtő paplannak van egy beépített

Üzembe helyezés – Üzembe helyezés előtt meg kell győződni a műtárgy belsejének tisztaságáról, szükség esetén a műtárgyat ki kell takarítani. – Meg kell győződni a be- és kiömlő vezetékek átjárhatóságáról, elektromos csatlakozásokat ellenőrizni kell. – A kitakarított berendezést tiszta vízzel túlcsordulásig fel kell tölteni. – A zsírfogó ezzel üzemkész Üzemeltetés A berendezést csak olyan személy kezelheti és végezheti annak karbantartását, aki a kezelési utasítást, az abban foglalt előírásokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi érvényes előírásokat is ismeri! A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával egy felelős személyt kell megbízni. Az összes elvégzett üzembe helyezési, karbantartási és ürítési munkákat egy külön erre a célra vezetett üzemeltetési naplóba fel kell jegyezni. Jelen kezelési és karbantartási útmutatót a berendezés közelében jól látható helyen ki kell függeszteni.

A visszatartott hulladékanyagok kezelése Megfelelő időközönkénti ürítés = kifogástalan működés A berendezés kifogástalan működésének, az elfolyó víz megfelelő mértékű tisztaságának alapvető feltétele a zsírleválasztó rendszeres ellenőrzése, a leülepedett iszap és a visszatartott zsiradék időszakos leürítése a külső hordókba (LIPATOMAT berendezéseknél ez automatikus). Az ürítési időszakokat úgy kell megválasztani, hogy a

65

 

Elhelyezés, beépítés

Ha a zsírleválasztó előtti vezetékszakasz fagyveszélyes helyen halad keresztül, akkor gondoskodni kell kísérő fűtés kialakításáról. A berendezést vízszintes felületre kell állítani. A zaj csökkentése érdekében zajcsillapító (gumi) alátétekre érdemes állítani. Ráfolyóés elfolyóvezeték csatlakoztatása A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csatornaépítésben járatos csőtípushoz szabványos és a kereskedelemben kapható csatlakozóelemmel csatlakoztathatók.

biztonsági termosztátja, amely a fűtési hőmérsékletet 30-40°C között szabályozza. A B üzemválasztó gomb segítségével lehet választani a tartós, ki, valamint automata üzemmódok közül. Az automata üzemmód esetén a fűtés az I-es időkapcsolón keresztül történik, mellyel a bekapcsolás ideje meghatározható. A bekapcsolás ideje mindenkor szabadon választható. A bekapcsolásnál a 4-es jelzőfény világít. Elektromos igény: 230 V, 16 A.

 

– A zsírleválasztókat visszatorlódás nélkül,azaz nyomásmentesen kell üzemeltetni. A visszatorlódási szint alatti beépítés esetén ezért átemelő berendezést kell hozzákapcsolni. – Ha a bekötő vezeték szintje mélyebben van, mint a zsírleválasztó szintje, akkor a nyomásmentesség biztosítása miatt szennyvízátemelővel TILOS a zsíros szennyvizet a leválasztóba juttatni. Ebben az esetben az ACO által forgalmazott csigaszivattyút kell alkalmazni. – A zsírleválasztó berendezésbe csak olyan szennyvíz vezethető be, amelyből szerves eredetű zsírokat és olajokat kell leválasztani. – A zsírleválasztót a szennyvízcsatornára kell csatlakoztatni. – A lerakódások csökkentése érdekében a ráfolyó vezetékeket 1:50 lejtéssel (2%) és könnyen tisztítható módon kell kialakítani. – A zsírleválasztó tartós kifogástalan működése csak megfelelő időben történő ürítés és gondos karbantartás mellett biztosított. – A berendezéseknek a problémamentes hulladékkezelés érdekében jól hozzáférhetőnek kell lenniük. A berendezés előtt, mögött és felett elegendő kezelőteret kell hagyni. – A zsírleválasztó berendezés helyiségét szagzáróan kell a szomszéd helyiségektől elhatárolni, és a megfelelő levegőzésről és szellőzésről gondoskodni kell. – Általában minden leválasztó mögött mintavételi lehetőséget kell kialakítani.

keletkezési helyéhez a lehető legközelebb eső helyen. Ezzel minimálisra csökkenthető a zsírleválasztó előtti csőszakaszon a zsírlerakódások kialakulása.

Zsírleválasztók

elektromos üzemű golyóscsapokkal. A zsír- és iszap automatikus elvezetése mellett a golyós csapokat kézzel is lehet működtetni. Ebben az esetben a vezérlőegység kapcsolója C vagy D lehet. Automata állásban az ürítést a zsírmérő szonda, valamint az időzítő kapcsoló szabályozza. Ha az üzemválasztó kapcsolót átkapcsoljuk kézi állásra, akkor az üzemeltető manuálisan tudja a zsír- és iszapanyagot leüríteni.

ACO épületgépészetZsírleválasztók Lipator és Lipatomat beépítési útmutató

Lipator útmutató rendezések NG 2 - 4és - 7Lipatomat - 10 - 15 beépítési - 20 l/s kapacitásúak

Olajleválasztók

Hordós ürítésű automata vagy félautomata berendezések

 

Zsírleválasztók

1) Zsírleválasztó 2) Mintavételi eszköz 3) Szennyvízátemelő (pl. ACO Muli Star DDP típus) 4) Zsírgyűjtő hordó 5) Üledékgyűjtő hordó 6) Szennyvízátemelő nyomócsöve 7) Szennyvízátemelő vezérlése 8) Pincevíztelenítő szivattyú 9) Zsírleválasztó szellőzése 10) Szennyvízátemelő szellőzése 11) Falátvezetés (pl. ACO Aplex duo)

e an

az ak es za él gy tt zek íz m-

ok e-

áees

Leürítés A hordókban összegyűlt anyagok Karbantartás és hibaelhárítás eltávolításával és megsemmisítésével biztosítjuk a leválasztó üzemelését. A berendezés üzemvitelétõl függetlenül A berendezés teljes leürítése nem évente legalább kétszer nagy iszapot karbantartási szükséges. Az eltávolított és zsiradékot, erreEnnek megfelelő jogosítvánnyal munkát kell végezni. során a berenrendelkező szakcégnek ártalmatlanításra dezés teljes leürítését és kitakarítását követôátadni.

en ellenôrizni kell a mûtárgy vízzáróságát, a falak, a fedlapok, a tömítések és a csatCélszerű az ürítést is közvetlenül egy lakozócsövek állapotát, sértetlenségét, a fedszakcéggel elvégeztetni. lapok bûzzáróságát.

megrendelő vagy harmadik fél által során a berendezés teljes leürítését és – hibás vagy hanyag kezelés, nem kitakarítását követően ellenőrizni kell a előírás szerinti, a jelen útmutatónak nem műtárgy vízzáróságát, a falak, a fedlapok, Garancia megfelelő karbantartás a tömítések és a csatlakozócsövek – hiányos építési kivitelezés állapotát, sértetlenségét, a fedlapok ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerû bűzzáróságát. beépítés esetén a beépített ACO termékek Csak a felsorolt feltételek gondos és formatartására 2 a év általános figyelembe vétele esetén vállaljuk a A funkció nagy karbantartási munkát csak erre garanciát vállal.szakember végezheti. kifogástalan működésre vonatkozó feladatra kiképzett garanciát. AzSemmilyen ACO Kereskedelmi Kft. karbantartási garanciát nem vállalunk a követJavasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal szerződéseket ajánl. kezô esetekben: kössenek karbantartási szerződést. – nem megfelelô, vagy szakszerûtlen hasznáKérje szerviz szolgálatunk karbantartási, lat FONTOS FIGYELMEZTETÉS: hulladékelszállítási, szerviz, valamint – hibás szerelés ill. üzembe helyezésMinden a megzsírleválasztó berendezést javítási munkák elvégzésére vonatkozó rendelô vagy harmadik fél által beüzemeléskor, és minden leürítés és ajánlatát! után fel kell tölteni tiszta vízzel! – hibás vagy hanyag kezelés, nemtisztítás elôírás Garancia Csak ezután engedhető bele szennyezett szerinti, a jelen útmutatónak nem megfelelô víz. karbantartás ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerű – hiányos építési kivitelezés beépítés esetén a beépített ACO Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe termékek funkció és formatartására 2 év vétele garanciát esetén vállal. vállaljuk a kifogástalan mûköáltalános

Zsírleválasztók

 

ra ell si tó

visszatartott anyagok mennyisége az iszap- és zsírleválasztó terek kapacitását ne haladja meg. Ennek nem tartása leürítése nem szükséges. Az be eltávolított iszaesetén az elfolyó víz minősége nem pot és zsiradékot, erre megfelelô jogosítgarantálható. Hosszabb üzemszünet vánnyal rendelkezô szakcégnek ártalmatlaníelőtt is javasolt a műtárgy leürítése. tásra átadni. Az összegyűlt koncentrált szennyező anyagok veszélyes hulladékok, Célszerû szakszerűtlen az ürítést iselhelyezésük közvetlenül egy szakkörnyezeti károkat okozhat! céggel elvégeztetni.

désre vonatkozó garanciát.

Karbantartásmunkát és hibaelhárítás A nagy karbantartási csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti.

A berendezés üzemvitelétől függetlenül évente legalább kétszer nagy Az ACO Épületgépészet karbantartási szerzôkarbantartási munkát kell végezni. Ennek

déseket ajánl. Kérje szerviz szolgálatunk karbantartási, hulladékelszállítási, szerviz, valamint javítási munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

66

Semmilyen garanciát nem vállalunk a következő esetekben: Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kös– nem megfelelő, vagy szakszerűtlen senek karbantartási szerzôdést. használat – hibás szerelés ill. üzembe helyezés a

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden zsírleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! Csak ezután engedhetô bele szennyezett víz.

  

 

ACO épületgépészet Konyhatechnológiai berendezésekKonyhatechnológiai berendezések ACO Liputherm Termékismertető Költséghatékonyság az ACO Liputherm berendezéssel A zsírleválasztó berendezések tisztítása és karbantartása jellemzően költséges és gyakori feladata a konyha üzemeltetőjének. Ezek a költségek rendszeresen jelentkeznek. Ezen kívül egyre inkább előtérbe kerül a szennyvíz megfelelő hatásfokú tisztításának problémája, melyet a vízhőmérséklet nagyban befolyásol. Mindeddig a magas hőmérsékletű zsíros

szennyvizet tisztítás után közvetlenül bevezettük a közcsatornába, a benne rejlő energiát nem hasznosítottuk. Az ACO Liputherm berendezésekkel nem csak a költségeinket tudjuk csökkenteni, hanem az által, hogy a zsírleválasztóban csökken a szennyvíz hőmérséklete, nagyobb hatásfokkal történhet meg a leválasztási folyamat.

Tervezési információ

 Konyhatechnológiai berendezések 

Alkalmazás A szennyvíz hőmérsékletének hasznosítási lehetősége leginkább ott lehet vonzó, ahol nagy mennyiségű és magas hőmérsékletű zsíros szennyvíz keletkezik. Ezek jellemzően a nagykonyhákra igaz állítások, így az energia visszanyeréshez ez optimális környezet. A berendezést a zsírleválasztókhoz lehet csatlakoztatni. Ezek a leválasztók nem csak a

Ezen a „gyűjtőponton“ viszonylag alacsony a hőmérséklet-ingadozás mértéke, így egy folyamatos hővisszanyeréshez ideális környezet. A víz hőmérséklete és mennyisége nagyban befolyásolja a költségcsökkentés mértékét.

szennyvíz zsírtartalmát képesek kiválasztani, hanem megfelelő puffertárolók is.

■■ Padlófűtéshez csatlakoztatva

■■ Egy már meglévő hővisszanyerő rend-

szerhez csatlakoztatva

■■ A melegvíz termelés támogatására

A hőcserélő és egy hőszivattyú kombinációjával az üzemeltető több módon is hasznosíthatja az energiát. ■■ Napkollektorhoz csatlakoztatva

ACO Liputherm működési leírása A konyhában keletkezett meleg szennyvizet be kell vezetni a befolyócsövön (1) a zsírleválasztóba (2). A szennyvizet a hőcserélő szivattyúja (5) kiszivattyúzza a leválasztóból (3). A meleg szennyvíz a hőcserélőben lehűl, majd újra visszafolyik a zsírleválasztóba (10). A kifolyócsonkon távozó szennyvíz hőmérséklete nagy mértékben lecsök-

ken emiatt. (4) Hogy a hőcserélőben ne rakodjon le a szennyvízben lévő szen�nyeződés, a tisztítóberendezés szabályos időközönként tisztítja a hőcserélőt (9). A hőcserélő által kinyert (7) energiát a hőszivattyú (6) segítségével több módon hasznosíthatjuk.

9

A rendszer felépítése Zsírleválasztó befolyó 1 csatlakozás (meleg) 2 Zsírleválasztó Szennyvíz kivétel 3 (meleg) 4 Zsírleválasztó kifolyócső

10 8 1

7

4

5

3 6

2 5

68

6 7 8 9

Szivattyú

Hőszivattyú Lehűlt víz Hőcserélő Tisztító berendezés Szennyvíz visszafolyás 10 (hideg)

Konyhatechnológiai berendezések ACO LiputhermLehetséges kialakítás 1. variáció Zsírleválasztó + Hőcserélő (Liputherm 5,5/10/20)

A Liputherm hővisszanyerő berendezés egy hőcserélő berendezésből és egy opcionális hőszivattyúból áll.

2. variáció Zsírleválasztó + Hőcserélő és Hőszivattyú (Liputherm 5,5-W/10W/20-W)

Az üzemeltető előnyei Típus tartalma

Liputherm 5,5

Liputherm 10

Liputherm 20

Liputherm 5,5-W

Liputherm 10-W

Liputherm 20-W

Hőcserélő

x

x

x

x

x

x

Hőszivattyúx

x

x

Maximális energiamegtakarítás az ACO Liputherm berendezéssel* Konyhatechnológiai berendezések 

400 350Energia megtakarítás (MWh)

450

300 250

ACO Liputherm 20

200

ACO Liputherm 10

150

ACO Liputherm 5,5

100 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Idő (év) *Konyha üzemideje: 14 óra/nap, 300 nap/év

NG 7 zsírleválasztó (1,6m³)

Példaszámítás: Konyhaüzem: 10 óra, 300 nap évente

Költségek

Zsírleválasztó éves karbantartási költsége

≈ 600 €

Zsírleválasztó összes éves költsége

≈ 2.140 €

Zsírleválasztó ürítésének éves költsége

Liputherm 10 (max. 6 kW, Energiaköltség 0,18€/kWh)

≈ 80 €/m3 ≈ 128 € x 12 ≈ 1.536 €* Költségmegtakarítás

Költség megtakarítás naponta

6 kW x 10 óra x 0,18 € = 10,80 €

Zsírleválasztó összes éves költsége

≈ 2.140 €

Költség megtakarítás évente Éves megtakarítás

10,80 € x 300 nap = 3.240 €

3.240 € - 2.140 € ≈ 1.100 €

Hőszivattyú berendezések állami támogatása ■■ Tájékozódjon az aktuális állami támogatásokról és egyéb

lehetőségekről

69 Konyhatechnológiai berendezések ACO Liputherm ACO Liputherm Termékinformáció ACO termékelőnyök ■■ A zsírleválasztók üzemeltetési és

 

††Hővisszanyerés a nagykonyhákban

keletkezett zsíros szennyvízből

■■ Szabályozható teljesítményű víz/víz

hőszivattyú többféle felhasználási területre ■■ Hőszigeteléssel a páralecsapódás ellen ■■ A zsírleválasztók hatékonysága emelkedik, a szennyvíz hőmérsékletének csökkenése által. ■■ Teljesen automata vezérlés ■■ 3 különböző teljesítmény Konyhatechnológiai berendezések 

karbantartási költségeit kompenzálja ■■ Ritkább karbantartási igény az beépített tisztítóberendezésnek köszönhetően ■■ A konyha üzemidejéhez hatékonyan alkalmazható ■■ Utólag is beépíthető ■■ A zsírleválasztók felszereltségi fokától függetlenül beépíthető

■■ Alkalmazás:

Rendelési információ Típus

Az alábbihoz alkalmazható

Teljesítmény (max.) [kW]

Hőcserélő súlya

Cikkszám

[kg]Alapfelszereltség 5,5

■■ Zsírleválasztó NG 2–5,5 l/s

41)

120

7980.70.00

10

■■ Zsírleválasztó NG 7–10 l/s

61)

200

7980.70.01

20

■■ Zsírleválasztó NG 15–20 l/s

81)

360

7980.70.02

5,5-W

■■ Zsírleválasztó NG 2–5,5 l/s

41)

120

7980.70.10

10-W

■■ Zsírleválasztó NG 7–10 l/s

61)

200

7980.70.11

20-W

■■ Zsírleválasztó NG 15–20 l/s

81)

360

7980.70.12

Hőszivattyúval ellátott

1)

Az adatok egy nagykonyha szennyvizének átlaghőmérsékletével kerültek meghatározásra.

70

Konyhatechnológiai berendezések ACO LiputhermMéretek Hőcserélő Tisztító készülék

Hideg szennyvíz csatlakozás

Hőszivattyú

Vezérlés

kb. 1750

H

Kapcsolódoboz

 Konyhatechnológiai berendezések 

Keringető szivattyú BefolyócsonkMeleg szennyvíz csatlakozás

kb. 600 x 750

T

BTípus

Hőszivattyú nélkül 5,5 10 20 Hőszivattyúval 5,5-W 10-W 20-W

H [mm]

Méretek B [mm]

T [mm]

2005 2005 2005

600 900 1500

630 700 700

2005 2005 2005

600 900 1500

630 700 700

71Konyhatechnológiai berendezések ACO Lipufloc Alapismeretek Hatékonyabb szennyvízkezelés A konyhai és élelmiszeripari szennyvíz magas olaj és zsírtartalma miatt a jogszabályok szerint zsírleválasztó berendezéseket kell alkalmazni. A zsírleválasztókban gravitáció hatására történik meg a szennyvíz zsír és iszaptartalmának szétválasztása. Az emulgeált állapotban

lévő zsírmolekulák kiválasztása emiatt nem lehetséges.

érdekében a zsírleválasztón kívül egy további berendezést is alkalmazni kell.

Ennek következménye, hogy a kibocsátott szennyvízben a zsírtartalom jóval magasabb lesz, mint a jogszabályokban rögzített határérték. Ennek elkerülése

Alkalmazási területek ■■ Üzemi konyhák ■■ Menzák

■■ Hotelek

■■ Nagyüzemek

érdekében a zsírleválasztón kívül egy további berendezést is alkalmazni kell.

helyekre is könnyedén beépíthető, akár utólag is.

Az ACO Lipufloc berendezéssel az oldott zsír mennyiségét határérték alá lehet csökkenteni, és a KOI és a BOI5 szinteket is mérsékelni lehet. Ez a kémiai-fizikai szennyvízkezelés magas zsír- és emulziótartalmú konyhai szennyvízhez alkalmazható. Kialakításának köszönhetően szűk

FONTOS:

■■ Kórházak

Alkalmazás

  Konyhatechnológiai berendezések 

Tervezési információ

A magas szervesanyag-, olaj- és zsírtartalmú konyhai szennyvíz miatt zsírleválasztó berendezéseket kell alkalmazni. A leválasztóban a zsírok, olajok és hordalék szétválasztása gravitációsan történik. Az emulgeált állapotban lévő komponensek akadálytalanul távoznak a berendezésekből. Ennek következménye, hogy a kibocsátott szennyvízben a megengedett zsírtartalomnál magasabb határértéke lesz a szennyvíznek. Ennek elkerülése

Hordócsere

72

Különösen savas szennyvíz esetén (ph < 3) a pelyhesítő anyag hatékonysága csökkenhet.

Konyhatechnológiai berendezések ACO LipuflocACO Lipufloc működése A Lipufloc kettő különálló komponensből áll össze. Áll egy rozsdamentes acél szekrényből, melyben a pelyhesítő anyagot tartalmazó hordó tárolható, és egy keringető egységből. Egy kis men�nyiségű flokkulálószer hozzáadásával el tudjuk érni, hogy a zsírleválasztóban az oldott zsírrészecskék kiválasztódjanak. Az emulzió alkotórészeire bomlik és a zsírrészecskék makro-pelyhekké állnak össze, majd felúsznak a víz felszínére.

A pelyhesítő anyag adagolása az idő és a szennyvíz mennyiségének függvényében történik, hogy az üzemeltetés gazdaságosabb legyen.

Termékelőnyök ■■ Kompakt, helytakarékos kialakítás ■■ Üzemkész, gyorsan szerelhető ■■ Alacsony karbantartási igény

■■ A pelyhesítő anyag tárolójának cseréje

gyors és egyszerű

■■ NG 25 liter/s teljesítményű zsírlevá-

lasztókhoz is alkalmazható

■■ Teljesen automata működés, jól

illeszthető a konyha működéséhez

Működési elv

 Konyhatechnológiai berendezések 

A zsírleválasztó működése A konyhai szennyvízben lévő zsír és az iszap a zsírleválasztóban gyűlik össze. Emulziót a fajsúlykülönbség alapján nem lehet szétválasztani.A zsírleválasztó működése Lipufloc berendezéssel A szennyvíz és a pelyhesítő anyag keverve érkezik a zsírleválasztó berendezésbe. Homogenizálás után a zsír és az iszap már szét tud válni, így a szennyvíz zsírtartalma az előírt határérték alá csökkenthető.Az emúlzióban lévő zsír mennyiségét további szennyvízkezelő berendezéssel lehet csökkenteni. A szennyvízben lévő zsír az alábbi két alkotóelemből áll:

■■ Szabadon leválasztható zsírmolekulák ■■ Emulzióban lévő zsírmolekulák

Szennyvízkezelő berendezések

A lipofil anyagok csökkentése

1.

ACO Biojet-VA vagy Biojet-PE

2.

ACO Biojet-F-VA vagy Biojet-F-PE

3.

ACO Lipufloc

0

50

100

150

200

250

300

350

Szennyvízben lévő zsír mennyisége (mg/I)

73Konyhatechnológiai berendezések ACO Lipufloc berendezés ACO Lipufloc Termékinformáció ACO termékelőnyök ■■ Kompakt, helytakarékos kialakítás ■■ Üzemkész, gyorsan szerelhető ■■ Alacsony karbantartási igény

■■ A pelyhesítő anyag tartályának cse-

réje gyors és egyszerű

■■ Akár NG 25 l/s teljesítményű zsírle-

választókhoz is alkalmazható

■■ Teljesen automata üzem, konyhai

környezetbe jól illeszthető

††Paraméter beállítási lehetőség

 

■■ Szekrény rozsdamentes acélból ††Zárható ajtó érintő panellel

††Zárható ajtó a pelyhesítő anyag

tárolására

††Állítható magasságú lábak

††230 V/50 – 60 Hz csatlakozó)

■■ Adagoló pumpa

††3 bar üzemi nyomás

††Vízszállítási teljesítmény 2 l/óra. ††Teljesítményfelvétel 15 W

■■ Keringető szivattyú

††Vízszállítási teljesítmény 300 l/perc.

 Konyhatechnológiai berendezések 

■■ Kémiai és fizikai szennyvízkezelő be-

rendezés a zsírleválasztókból kifolyó szennyvíz zsír- és olajtartalmának csökkentésére. (NG 4‑25 l/s) ■■ Energiatakarékos és felhasználóbarát automata kialakítás a nagykonyhai szennyvíz kezelésére. ■■ Fagymentes helyiségekbe szabadon álló kivitel ■■ Érintő panel ††7“ színes érintő panel ††Folyamatkijelzés

††Max. emelési magasság 10 m ††Teljesítményfelvétel 0,35 kW ††IP 55 védettség

■■ Vezérlés

††Áramellátás

††230 V/50 – 60 Hz/2 A ††IP védettség

††Potenciálmentes hibajelzés

■■ Pelyhesítő anyag kiszerelése – 125 kg

Rendelési információ Leírás

Az alábbihoz alkalmazható

Súly

Cikkszám

[kg] ■■ ACO NG 4 – 25 l/s teljesítményű szabadon álló

Adagoló állomás

zsírleválasztó - vezérléssel ■■ ACO NG 4 – 25 l/s teljesítményű szabadon álló zsírleválasztó - vezérlés nélkül ■■ ACO Lipumax-P földbe telepíthető zsírleválasztó

74

258

7980.20.10

258

7980.20.20

300

7980.20.30

Konyhatechnológiai berendezések ACO LipuflocMéretek

Földbe telepíthető kivitelhez

Szabadon álló kivitelhez

Akna alsórész

Tárolószekrény

770

930

650

Ø160

460

Keringető szivattyú

Ø480 1890

1.450

500 x 300 Keringető szivattyú

50

R 3/4 Konyhatechnológiai berendezések 

Zsírleválasztó csatlakozó

Ø110 (DN 100) Ø160 (DN 150) Ø210 (DN 200)

200

ca. 1300

ca. 1070

753 x 680Tartozékok

820

Leírás

Pelyhesítő anyag tartály

Az alábbihoz alkalmazható

■■ Lipufloc

Leírás

■■ Pelyhesítő anyag tartály ■■ Súly: 125 kg

Cikkszám

0155.01.30

Ø500

x

75Konyhatechnológiai berendezések ACO Waste-Jet

ACO Waste-Jet ételhulladékkezelő berendezés

. Az ételhulladék kezelése Ahol ételt készítenek, ott az alapanyagokból vagy az el nem fogyasztott ételből ételhulladék is keletkezik. Ezt jellemzően hordókban gyűjtik, melyeket a szaghatás elkerülése céljából hűtött helysiégekben tárolnak. Az ételhulladék kezelésnek ezen fajtája pénz és időigényes.

 Konyhatechnológiai berendezések 

A Waste-Jet rendszer használatával környezetkímélő és higiénikus módon kezelhetjük az ételhulladékot, ezen felül pedig a munkára szánt időt és a konyha üzemeltetési költségeit is lehet csökkenteni.

ACO Waste-Jet Comfort ételhulladékgyűjtő

ACO Waste-Jet Classic ételhulladékgyűjtő

rendszer rozsdamentes acélból

rendszer műanyagból

. A Waste-Jet rendszer gyártása minden esetben Projektspecifikusan történik. A részletekkel kapcsolatban keresse fel az ACO Kereskedelmi Kft. műszaki részlegét.

76

Konyhatechnológiai berendezések ACO Waste-JetAz ételhulladék hagyományos gyűjtése és kezelése szemeteskukákkal és hulladékhűtővel Hulladék

Élelmiszer Az állati és növényi eredetű ételhulladékok hagyományos kezelése és gyűjtése veszélyeztetheti a konyhák higiénikus környezetét.

Szennyezett

Amikor az ételhulladékkal teli tárolókat átvisszük a tiszta konyhai területről a szennyezett területre, fennáll a veszélye, hogy mikroorganizmusokat juttatunk a főzőtérbe, melyek az ételekbe kerülhetnek.

TisztaSzennyvíz

 Konyhatechnológiai berendezések 

Hogy a kellemetlen szaghatást elkerüljük, az ételhulladékot hűtött helyiségben kell tárolni mindaddig, míg elszállításra nem kerülnek. A hűtés energiafelhasználásának és az elszállításnak is magas a költsége.

Tiszta vízAz ételhulladék korszerű gyűjtése és kezelése Waste-Jet rendszerrel Hulladék

Élelmiszer Az ACO Waste-Jet ételhulladékkezelő rendszer egy zárt, higiénikus úton juttatja el az ételhulladékot a keletkezési helyétől a zárt tárolóig, majd az elszállítást végző céghez. A konyhai hulladék a gyűjtőállomáson keresztül közvetlenül a tartályba kerül.

Szennyezett

Tiszta

Így nincs szükség szemétgyűjtőkre a konyhákban, ezáltal a fertőzésveszély, a mikroorganizmusok nem juthatnak vissza a főzőtérbe. Mivel a Waste-Jet rendszer tartálya meggátolja a kellemetlen szagok terjedését, nincs szükség a hulladék hűtésére. Ezenfelül a tartályok ürítésére jóval ritkábban van szükség.

Szennyvíz

Tiszta víz

77Konyhatechnológiai berendezések ACO Waste-Jet ACO Waste-Jet ételhulladékkezelő berendezés működése

 Konyhatechnológiai berendezések 

1

Bevitel Attól függetlenül hogy állati vagy növényi eredetű, az ételelőkészítésből vagy az ételmaradékokból keletkező konyhai hulladékot a gyűjtőállomáson keresztül juttatjuk a tartályba, melyet akár közvetlenül a mosógató mellé is el lehet helyezni.   Lehet szabadon álló vagy a pultba épített   Teljesen automata üzemű 2

Aprítás és továbbítás Hozzáadott víz segítségével az ételhulladékot a gyűjtőállomás aprítja, majd a tartályba továbbítja   Hatékony aprítás, homogenizálás   Integrált biztonsági mechanizmus

78

Konyhatechnológiai berendezések ACO Waste-Jet3 Konyhatechnológiai berendezések Ideiglenes tárolás Az ételhullladék tárolása a gyűjtőtartályban történik, míg az meg nem telítődik. A gyűjtőállomáson jelzést kapunk, ha a tartály eléri a tárolási kapacitásának maximumát.   A tartály teljesen szagmentesen zár   Könnyen beépíthető berendezés, a tartály nincs nyomás alatt

4

Ürtítés A tartály tartalmát egy szippantós autóval lehet üríteni, mely az épület oldalán csatlakozhat a leürítő csőre. Ezután a rendszer ismét használhatóvá válik.   Nagynyomású belső lemosó a szagmentes tisztításért   Kinyomószivattyú a biztonságos leürítés céljából hosszú leszívócső esetén is.

79Konyhatechnológiai berendezések ACO szagsemlegesítő berendezés ACO szagsemlegesítő berendezés

Termékleírás: nn A kellemetlen szagok semlegesítésére

nn Zsírleválasztóknál, átemelő telepeknél vagy zsír és olajtartal-

mú szennyvizek esetében is alkalmazható

nn A szagsemlegesítő berendezés tartalmazza: †† Kapcsoló berendezés

†† Idővezérléssel ellátott adagoló pumpa †† Szagsemlegesítő illatanyag

 Konyhatechnológiai berendezések 

ACO termékelőnyök   Hatékony a kellemetlen szagok semlegesítésében   Egyszerű kialakítás   Utólagosan is beépíthető   Zsírleválasztók teljesítményétől nem függ  Az adagolás gyakorisága, illatosító anyag mennyisége egyénileg beállítható

210

Megnevezés ACO szagsemlegesítő

80

603

740

380

Az alábbihoz alkalmazható ■■ Zsírleválasztók

Súly [kg]

Cikkszám

25

7980.80.00

  

 

ACO épületgépészet Beltéri olajleválasztó berendezésekBevezetés Információk Információk ACO szénhidrogén-leválasztó berendezések kialakítása

Olajleválasztók

 

 

Az olajleválasztóink teste előregyártott vasbetonból, műanyagból, vagy öntöttvasból készülnek és műanyag, vagy rozsdamentes acél szerkezeti belső elemekből állnak. Bennük az iszap és olajleválasztás vegyszerhozzáadás nélkül, gravitációs fázisszétválasztással történik. Ha a kibocsátható tisztított víz SZOE tartalma < 5 mg/I, koaleszcensz szűrőbetétet alkalmazunk. Az ásványolaj-túltöltődés, illetve az esetleges visszaduzzasztás esetén fenyegető túlcsordulás elleni védelmet légtartályos úszózár biztosítja. Záportúlfolyós (bypass) berendezéseink alkalmazását elsősorban nagy parkolófelületeknél, lökésszerű hidraulikai terhelések előfordulása esetén javasoljuk, ha a leválasztón csak időszakosan kell nagyobb vízmennyiséget átvezetni. Ezt a megoldást az a jelenség teszi lehetővé, hogy a parkoló-felületen hosszabb idő alatt összegyűlt olajszennyeződés túlnyomó részét az esővíz első szakasza lemossa, a további csapadék már a tiszta felületről gyűlik össze. Az olajszennyezés nem folyamatosan keletkezik, újra idő kell a kialakulásához. Az összes vizet bevezetjük a berendezésbe, ami a szennyezett vizet tisztítja és csak a már tisztított felületről később összegyűlő csapadékot engedi a bypass ágba. Leválasztóinkhoz automatikus szénhidrogénszármazék szintjelző készülék is rendelhető. A berendezések az MSZ EN 858 szabvány szerint készülnek. A műtárgy telepítése: A földbe telepítendő berendezéseket beépített szerkezeti elemekkel együtt, gyárilag szerelve szállítjuk. Elhelyezésük földbe süllyesztve, lehetőség szerint a tisztító járművek részére elérhető helyen történjen. A berendezés beépítése a helyszínen szerelő jellegű, ennek megfelelően az előkészített munkagödörben rövid idő alatt elkészíthető. A műtárgy alapozását az építéshelyi talajviszonyoktól, valamint a műtárgyak tömegétől és alakjától függően a tervezőnek kell előírnia, ügyelve arra, hogy homokoskavics kiegyenlítő rétegnek is helye legyen. A tartály helyére emelését darus függesztéssel kell végezni, a berendezéseken erre a célra kialakított emelőfülek segítségével. A szerelésnél ügyelni kell a csőtengely

82

pontos beigazítására és a folyásirány helyességére. A tartály behelyezését követően az illesztési felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a tömítőgyűrűk behelyezése után, a fedél (ill. magasító elem) elhelyezhető. Az illesztéskor ügyelni kell arra, hogy a fedélnyílások úgy helyezkedjenek el, hogy a karbantartási műveletek elvégezhetőek legyenek, az úszót, koaleszcensz szűrőt rajtuk keresztül ki lehessen emelni. A munkagödör visszatöltése előtt a berendezések és csőcsatlakozások tömítettségét vízzárósági próbával ellenőrizni kell! A vízzárósági próba alatt a berendezést teljesen fel kell tölteni vízzel. Ilyenkor kell az úszó működőképességét ellenőrizni. Ha az úszó le van tapadva, azt fel kell szabadítani és szabad mozgását biztosítani szükséges. Üzembe helyezés, próbaüzem: Az építést megelőzően be kell szerezni a területileg illetékes vízügyi hatóság vízjogi létesítési engedélyét, és a tervekben szereplő részletes üzembe helyezési utasításnak megfelelően kell eljárni. A hatóság általában legalább három hónapos teljes üzemi körülmények között lefolytatott próbaüzemet ír elő, melynek célja a berendezés bejáratása, a tisztítástechnológia paramétereinek beállítása, a berendezés teljesítőképességének gyakorlati igazolása. A próbaüzem során háromszor kell az előírásoknak megfelelően mintát venni, ezeket erre feljogosított laboratóriumban bevizsgálni. A próbaüzemet, a tapasztalatokat, eredményeket összegző Próbaüzemi Szakvélemény elkészítése zárja. A sikeres próbaüzem és a szakvélemény alapján, adja meg a hatóság, a vízjogi üzemeltetési engedélyt. Üzemeltetés, rendszeres karbantartás: A műtárgyak és a beépített szerkezetek tervszerű karbantartását havi rendszerességgel, továbbá az esetlegesen előforduló különleges események alkalmával kell elvégezni. A berendezéseket az üzemi körülményektől függő gyakorisággal (pl. autómosóknál 3-4 havonta), de minimálisan évente egyszer, leürítés után célszerű kitisztítani. Az iszapfogóban összegyűlt fenékiszap vastagságát figyelemmel kell kísérni, az eltávolításra kerülő iszapot veszélyes

hulladékként kell kezelni. (ürítés, iszapszállítás, karbantartási műveletek, esetleges hatósági ellenőrzés) rögzítésre kerül. A karbantartási feladatokkal kapcsolatos megoldatlan problémái esetén, kérje cégünk segítségét! Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások: A berendezések beépítésénél betartandók az MSz-04-900: 1989 és az MSz-04-901: 1989, valamint a 19/1995. (X11.7.) KHVM rendelet előírásai. A különböző, erősen szennyező munkák végzésénél a kiadott védőruhát (gumicsizma, vízhatlan ruha, gumikesztyű stb.) használni kell! Aknába csak felügyelettel és mentőkötél használatával szabad bemászni! A karbantartási munkák végzése közben, a berendezésbe szennyvíz nem folyhat! A leválasztó tartályába való lemerülés előtt a leválasztott és összegyűlt könnyűfolyadékot el kell távolítani és a tartályokat alaposan ki kell tisztítani és ki kell szellőztetni! A tartályban végzett munkához frisslevegős készülék használata szükséges! A munkát haladéktalanul be kell fejezni, és a berendezést el kell hagyni, ha gázszag érezhető, ha a szerkezeti fal megrongálódott, ha a vízszint az üzemi szint fölé kerül, ha az egészségre káros, biztonságot veszélyeztető anyagot észlelnek. Az olajleválasztó berendezések minden egysége tűz- és robbanásveszélyes, ezért a közelében nyílt láng használata és a dohányzás tilos! A berendezések közelében üzemképes tűzoltó készüléket kell tartani. A leválasztókból a veszélyes hulladékok ürítését és ártalmatlanítását csak erre szakosodott és engedéllyel rendelkező szakcég végezheti. A kiszippantott hulladékot tilos a szabadba kiüríteni, vizekbe, csatornákba, vagy szikkasztógödrökbe juttatni! A karbantartási, szippantási feladatok során esetleg szenynyeződött felületeket haladéktalanul meg kell tisztítani! FONTOS ELÔÍRÁS: Az olajleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! A biztonsági úszószelep akadálytalan mozgását ilyenkor mindig ellenőrizni és biztosítani kell! Csak ezek után indulhat el a leválasztóba a szennyezett víz.

Bevezetés InformációkMűködési elvek, fogalmak

Az ACO által gyártott és forgalmazott olajleválasztó berendezések mindenben megfelelnek az MSZ EN 858 előírásainak, és természetesen rendelkeznek teljesítménynyilatkozattal.

olajos víz

Az összes olajleválasztó berendezés, amelyet az ACO Kereskedelmi Kft. forgalmaz, a fizikai fázisszétválasztás elve alapján működik, és rendelkezik koaleszcensz szűrővel.

A nagyobb olajcseppekre megfelelő felhajtóerő hat, ezek felúsznak, a kisebbek a koaleszcensz betét felé áramlanak.

koaleszcensz szűrő

koaleszcensz szűrő

Az úszó az egyre vastagodó felúszott olajréteg miatt, egyre lejjebb süllyed, és mielőtt az olajszint eléri a maximumot, a szeleptányér a kivezető csövet lezárja

A koaleszcensz betétek felületén kialakuló olajfilm magához vonzza, és összetapasztja a sok kis különálló cseppecskét.

Az elzárószerelvény működése Alapállapot

Üzemi állapot

Maximális olajszint, lezárt állapot

Az MSZ EN 858 előírása alapján minden olajleválasztónak rendelkeznie kell automata elzáró szerelvénnyel, hogy az olajszármazékok ne juthassanak be a csatornába. FONTOS ELÔÍRÁS: Az olajleválasztó berendezést beüzemeléskor, és minden leürítés és tisztítás után fel kell tölteni tiszta vízzel! A biztonsági úszószelep akadálytalan mozgását ilyenkor mindig ellenőrizni és biztosítani kell! Csak ezek után indulhat el a leválasztóba a szennyezett víz bevezetése.

83

Olajleválasztók

Az olajfilm egyre vastagszik, egyre nagyobb cseppek keletkeznek, egészen addig, míg már nagyobb felhajtóerő hat rájuk, mint amekkora erő összetartja a filmréteget. Ekkor a már elég nagy cseppek leválnak és felúsznak.

 

koaleszcensz szűrő

hogy a felúszott olaj, ne kerülhessen a leválasztó kivezető ágába. Ezt az előírást egy olyan szeleptányérral ellátott úszóval biztosítjuk, amely mindig a víz és a felúszott olaj határán mozog.

 

A koaleszcensz betétek a karbantartás során könnyen tisztíthatóak, karbantarthatóak, nem kopnak, nem tudnak eltömődni, ezért üzemeltetési szempontból is gazdaságos megoldást jelentenek. Az MSZ EN 858-2 előírja, hogy az olajleválasztó berendezéseknek rendelkezniük kell egy olyan automatikus működésű biztonsági lezáró szerkezettel, amely minden esetben biztosítja azt,

tiszta vízO lajleválasztók Coalisator Coalisator - szabadon álló olajleválasztó polietilénből

■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségbe telepíthető

olajleválasztó MSZ EN 858 alapján

■■ Kör alapú kialakítás polietilénből ■■ Iszaptér nélkül

■■ Műanyag úszóval

■■ Koaleszcensz szűrővel és kerettel ■■ Műanyag fedlappal

 

■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

Iszaptér [l] -

Teljes térfogat [l] 83

Olajtér [l] 60

Súly [kg] 23

 

NG Csőcsatlakozás [l/s] DN 3 100

Műszaki rajzok

567

547

832

DN100

DN100

Olajleválasztók

581

741

84

Cikkszám 701765

Olajleválasztók CoalisatorCoalisator - földbe telepíthető olajleválasztó polietilénből

■■ Földbe telepíthető olajleválasztó MSZ EN 858 alapján ■■ Kör alapú kialakítás polietilénből ■■ Iszaptér nélkül

■■ Műanyag úszóval

■■ Koaleszcensz szűrővel és kerettel

■■ B125 teherbírású öntöttvas-beton fedlappal ■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

 

NG Csőcsatlakozás [l/s] DN 3 100

Iszaptér [l] 0

Teljes térfogat [l] 95

Olajtér [l] 44

Súly [kg] 130

Cikkszám S10168

 

Műszaki rajzok

Olajleválasztók

85O lajleválasztók Coalisator Coalisator - szabadon álló olajleválasztó polietilénből

■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségbe telepíthető

olajleválasztó MSZ EN 858 alapján

■■ Ovális kialakítás polietilénből ■■ Iszaptérrel integrált ■■ Műanyag úszóval

■■ Koaleszcensz szűrővel és kerettel ■■ Műanyag fedlappal

■■ Ø 110 mm-Ø 160 mm átmérőjű csőcsatlakozások

 

■■ Egyedi kialakítású leválasztó is rendelhető

NG Csőcsatlakozás [l/s] DN 3 100 3 100

Iszaptér [l] 300 600

Teljes térfogat Olajtér [l] [l] 383 60 664 32

Súly [kg] 46,5 74

A [mm] 1506 1440

B [mm] 581 581

H [mm] 840 1315

H1 [mm] 587 1025

Cikkszám 401502 405061

150

600

647

129

121

1813

770

1207

967

405478

6

150

1200

1466

129

140

2160

770

1327

1087

405060

10

150

1000

1270

129

160

1844

994

1467

1040

S10062

 

6

Műszaki rajzok

DN H2

H1

H

Olajleválasztók

DN

D

L

B

DN

86

DN

Olajleválasztók ACOliftCoalisator Acolift - szabadon álló olajleválasztó átemelőtérrel polietilénből

■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségbe telepíthető

olajleválasztó MSZ EN 858 alapján

■■ Ovális alapú kialakítás polietilénből ■■ Iszaptérrel integrált

■■ Átemelőtérrel integrált szivattyú részére

■■ Válaszható teljesítményű szivattyúkkal szerelhető

■■ Összeszerelt állapotban, vezérléssel is rendelhető ■■ Műanyag úszóval

■■ Koaleszcensz szűrővel és kerettel ■■ Műanyag fedlappal

■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

■■ Egyedi kialakítású leválasztó is rendelhető

 

NG Csőcsatlakozás [l/s] DN 3 100 6 150

Iszaptér [l] 300 600

Olajtér [l] 32 129

Súly [kg] 80 105

D [mm] 1x400 2x400

LxB [mm] 1570x581 2100x780

H [mm] 1220 1290

H1 [mm] 855 865

Cikkszám 406337 406338

 

Műszaki rajzok

DN

D

H1

H

Olajleválasztók

B

L

DN

87O lajleválasztók Coalisator-P Coalisator-P szabadon álló olajleválasztó polietilénből

■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségbe telepíthető

olajleválasztó MSZ EN 858 alapján

■■ Ovális kialakítás polietilénből ■■ Műanyag úszóval

■■ Koaleszcensz szűrővel és kerettel

■■ Minden belső alkatrész eltávolítható

■■ Ø 450 mm átmérőjű szorítógyűrűs műanyag fedlappal

 

■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

Teljes térfogat [l] 150

Olajtér [l] 49

H1 [mm] 405

H2 [mm] 385

1,5

150

300

49

765

745

405 765150

49

150

300

49

H3 Ø 490 [mm] 790

Cikkszám 3901.00.10

1150

3911.00.10

385

790

3903.00.10

745

1150

3913.00.10

Olajleválasztók

Műszaki rajzok

H2

+

H3

3 3

Ø 110

1,5

Iszaptér [l] –

 

NG [l/s]

Ø 490

H2

+

650

H3

Ø 110

750x650

88

650

750x650

Olajleválasztók Coalisator-PCoalisator-P szabadon álló iszapterek polietilénből

ACO iszaptér szabadon álló telepítésre ■■ Szabadon álló, fagymentes helyiségbe telepíthető iszaptér ■■ Ovális kialakítás polietilénből

■■ Ø 450 mm átmérőjű szorítógyűrűs műanyag fedlappal ■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

 

150

150

H1 [mm] 455

300

300

815

H2 [mm] 405

H3 [mm] 790

765

1150

Cikkszám

Ø 490

3900.00.20 3900.00.21

 

Ø 110

Térfogat [l]

H2

H1

H3

Típus

Olajleválasztók

Műszaki rajzok

Ø 490

Ø 110

H2

H1

650

H3

Ø 110

750x650

Ø 110

650

750x650

89O lajleválasztók Coalisator-P Coalisator-P földbe telepíthető olajleválasztó polietilénből

ACO Coalisator-P NG 1,5 l/s ■■ Földbe telepíthető olajleválasztó MSZ EN 858 alapján ■■ Ovális kialakítás polietilénből ■■ Műanyag úszóval

■■ Koaleszcensz szűrővel és kerettel

■■ Minden belső alkatrész eltávolítható

■■ B125 teherbírású öntöttvas fedlappal és

magasítógyűrűvel, mely 45mm-enként vágható

■■ Fedlap mérete: 615 mm x 315 mm

■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

 

640x340 615x315

1,5

Iszaptér [l] –

Teljes térfogat [l] 150

Olajtér [l] 49

H1 [mm] 405

H2 [mm] 385

T [mm] 510 – 965

1,5

150

300

49

3150

49

3

150

300

49

765

Cikkszám

765

745

510 – 965

3911.30.10

405

385

510 – 965

3903.30.10

745

510 – 965

3913.30.10

3901.30.10

T

 

NG [l/s]

Műszaki rajzok

Ø 110

640x340

T

H2

H1

Olajleválasztók

615x315

H2

H1

650

Ø 110

750x650

750x650

90

Olajleválasztók Coalisator-PCoalisator-P földbe telepíthető iszapterek polietilénből

Földbe telepíthető iszaptér ■■ Ovális kialakítás polietilénből

■■ B125 teherbírású öntöttvas fedlappal és

magasítógyűrűvel, mely 45mm-enként vágható

■■ Műanyag áramlástörővel

■■ Fedlap mérete: 615 mm x 315 mm

■■ Ø 110 mm átmérőjű csőcsatlakozások

[

Iszaptér[l] 150

H1 [mm] 455

H2 [mm] 405

T [mm] 460 – 915

150 300

300

815

765

460 – 915

Cikkszám 3900.10.20 3900.10.21

T

Típus

 

615x315

 

Ø 110

Műszaki rajzok

[

T

H2

Olajleválasztók

H1

615x315

315

H2

H1

650

Ø 110

750x650

750x650

91O lajleválasztók Coalisator-P Coalisator-P olajleválasztó tartozékok Termékleírás Vészjelző készülék Olajleválasztókhoz kombináltan vagy különböző szintek érzékeléséhez, földbe telepítés esetén kiegészítővel. 230 V/50-60 Hz, IP 67, Csatlakozó kábel hossza: 5m Adapter készlet Helyszínen kiépítendő DN65 leszívócsőhöz Storz-B csatlakozóval és vakdugóval

 

Elzáró Befolyócsőhöz Csak szabadon álló berendezésekhez

 

Töltő készülék Elzáró csappal Szabadon álló, direktleszívócső csatlakozással ellátott berendezésekhez

Fali szekrény AISI 304 rozsdamentes acélból a leszívócső fali csatlakozójának

Olajleválasztók

Méretek: (szélesség x magasság x mélység): 370 mm x 330 mm x 250 mm

92

Típus

Cikkszám 6751.65.11

Olajszint- és elárasztás jelzés Olajszint jelzés Elárasztás jelzés

6751.65.12 6751.65.13

Kábeltoldás 1 db érzékelőhöz 1m 2 db érzékelőhöz 1m

6752.00.02 6752.00.01

Földbe telepíthető kivitel Beltéri beépítésre

3900.00.32 3900.00.31

NG 1,5/3 l/s NG 6 l/s

0175.31.87 0175.31.88

NG 1,5/3 l/s NG 6 l/s

0153.06.76 0155.01.70

7601.80.22

Olajleválasztók Coalisator-P

Termékleírás

TípusCikkszám

Keret Fali szekrényhez 7601.80.23

Fedlap kerettel A direktleszívócső csatlakozó lefedésére 5354.00.00

Mintavételi edény Szabadon álló olajleválasztók után telepíthető Ø 450 mm átmérőjű fedlappal

3300.09.11 3300.09.21

Folyásfenék esése: 153 mm Folyásfenék esése: 33 mm

3301.13.10 3301.13.11

 

DN 100 DN 150

530 – 985 mm befolyócső csatlakozáshoz: (folyásfenék esése 153 mm) 660 – 1115 mm befolyócső csatlakozáshoz (folyásfenék esése 33 mm)

Olajleválasztók

Magasító gyűrű Mintavételi aknához magasság: 100 – 650 mm (45 mm-enként vágható)

 

Mintavételi akna Földbe telepíthető olajleválasztókhoz. Akna polietilénből 600 mm x 300 mm, nyílásmérettel. B 125 teherbírású fedlappal Ø 110 mm csatlakozócsonkokkal

3300.13.00

93O lajleválasztók Coalisator-R Coalisator-R szabadon álló olajleválasztó rozsdamentes acélból Termékinformáció ACO termékelőnyök ■■ Szállítás- és szerelésbarát kivitel a

szegmenskialakításnak köszönhetően ■■ Olajréteg direkt leszívása lehetséges ■■ A koaleszcensz szűrő eltávolítása esetén (tisztítás miatt) a berendezés továbbra is 2. osztályú leválasztóként funkcionál.

■■ Olajleválasztó berendezés

■■ 1.4301 rozsdamentes acélból

■■ Szegmens kialakítás

 

■■ MSZ EN 858 alapján optimalizált

iszaptérrel

■■ Kivehető koaleszcensz szűrővel ††Közel karbantartásmentes

††A koaleszcensz szűrő tisztítása

során a berendezés továbbra is 2. osztályú leválasztóként funkcionál. ■■ DN 100/DN 150 be- és kifolyócsonkokkal ■■ 1 db (NG 10 l/s teljesítmény esetén 2 db) szagzáró tisztítónyílással ††Átmérő: 500 mm ■■ ACO Passavant rendszer

■■ MSZ EN 858 alapján

 

■■ Automatikusan működő biztonsági

úszózárral ††Műanyag úszóval ††Gumírozott úszózár ■■ Kör alapú kialakítás

Rendelés információ 

NG [l/s]

Olajleválasztók

3 6 10

94

Csőcsatlakozás

DN 100 DN 150 DN 150

Térfogat

Súly

Iszaptér

Olajtér

Összes

[l] 448 617 1250

[l] 163 160 798

[l] 725 980 2570

Legnehezebb elem [kg] 85 65 100

Cikkszám Összes [kg] 170 195 300

7603.00.50 7606.00.50 7610.00.50

Olajleválasztók Coalisator-RMéretek

Tisztítónyílás

min 750

Securat szintérzékelő (Opcionális) *

R 1/2" mintavételi hely

Becsatlakozás DN ... ØD

Kicsatlakozás DN ...

H3

Koaleszcensz szűrő

Z

H2

H1

Úszó

A képen: NG 6l/s, jobbos kivitel. A balos kivitel esetében a direktleszívócső csatlakozás, a szellőzés, olajleszívó csatlakozás a berendezés tengelyére tükrözve helyezkednek el. * nem alaptartozék

L

2

Ø D1

L 3

Csőcsatlakozás

3 6 10

DN 100 DN 150 DN 150

L1

L2

X

L3

H1

H2

Méretek H3

H4

D

D1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1180 1090 800 985 965 1450 1650 110 1005 1180 1090 800 1330 1310 1800 2000 160 1005 1950 2060 1190 1095 1075 1600 1800 160 1790

Szegmensek száma

 

NG [l/s]

 

Szellőző csatlakozás DN 70 L1

Olajleszívó csatlakozó Storz 75B R 2 1/2" (Opcionális) *

785/2 830/3 600/3

Olajleválasztók

95Olajleválasztók Coalisator-RD Coalisator-RD szabadon álló olajleválasztó rozsdamentes acélból Termékinformáció ■■ Szegmens kialakítás

ACO termékelőnyök

 

■■ Direktleszívó csőcsatlakozással

■■ Szállítás- és szerelésbarát kivitel a

■■ MSZ EN 858 alapján optimalizált

szegmenskialakításnak köszönhetően ■■ Olajréteg direkt leszívása lehetséges ■■ Direktleszívó csőcsatlakozással ■■ A koaleszcensz szűrő eltávolítása esetén (tisztítás miatt) a berendezés továbbra is 2. osztályú leválasztóként funkcionál.

iszaptérrel

■■ Kivehető koaleszcensz szűrővel ††Közel karbantartásmentes

††A koaleszcensz szűrő tisztítása

során a berendezés továbbra is 2. osztályú leválasztóként funkcionál. ■■ DN 100/DN 150 be- és kifolyócsonkokkal ■■ 1 db (NG 10 l/s teljesítmény esetén 2 db) szagzáró tisztítónyílással ††Átmérő: 500 mm ■■ ACO Passavant rendszer

■■ Olajleválasztó berendezés

■■ 1.4301 rozsdamentes acélból ■■ MSZ EN 858 alapján

 

■■ Automatikusan működő biztonsági

úszózárral ††Műanyag úszóval ††Gumírozott úszózár ■■ Kör alapú kialakítás

Olajleválasztók

 

Rendelés információ

96

NG [l/s]

Csőcsatlakozás

3 6 10

DN 100 DN 150 DN 150

Iszaptér [l] 448 617 1250

Térfogat Olajtér [l] 163 160 798

Összes [l] 725 980 2570

Súly Legnehezebb Összes elem súlya [kg] [kg] 85 170 65 195 100 300

Cikkszám Jobbos Balos kivitel kivitel 7603.10.50 7606.10.50 7610.10.50

7603.11.50 7606.11.50 7610.11.50

Olajleválasztók Coalisator-RDMéretek

min 750

Storz 75B csatlakozás R 2 1/2" (csak az RD típusnál) Securat szintérzékelő (Opcionális) *

R 1/2" mintavételi hely

Becsatlakozás DN ... ØD

Kicsatlakozás DN ...

H3

Koaleszcensz szűrő

H4

Tisztítónyílás

A képen: NG 6l/s, jobbos kivitel. A balos kivitel esetében a direktleszívócső csatlakozás, a szellőzés, olajleszívó csatlakozás a berendezés tengelyére tükrözve helyezkednek el. * nem alaptartozék

Z

H2

H1

Úszó

Ø D1

2

Direktleszívócső csatlakozó (csak az RD típusnál))

L

 

L 3

Szellőző csatlakozás DN 70 L1

Olajleszívó csatlakozó Storz 75B R 2 1/2" (Opcionális) *

X

 

NG [l/s]

Csőcsatlakozás

3 6 10

DN 100 DN 150 DN 150

L1

L2

L3

H1

H2

Méretek H3

H4

D

D1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 1180 1090 800 985 965 1450 1650 110 1005 1180 1090 800 1330 1310 1800 2000 160 1005 1950 2060 1190 1095 1075 1600 1800 160 1790

Szegmensek száma 785/2 830/3 600/3

Olajleválasztók

97Olajleválasztók Coalisator-E Coalisator-E szabadon álló olajleválasztó rozsdamentes acélból Termékinformáció ACO termékelőnyök ■■ Iszaptér csatlakoztatható

■■ A koaleszcensz szűrő eltávolítása

esetén (tisztítás miatt) a berendezés továbbra is 2. osztályú leválasztóként funkcionál.

■■ Olajleválasztó berendezés

■■ 1.4301 rozsdamentes acélból

††Szabadon álló kivitel

 

††2 db fedlappal

■■ DN200 csatlakozó csőcsonkokkal

■■ Automatikusan működő biztonsági

úszózárral ††Úszó 1.4301 rozsdamentes acélból ††Gumírozott úszózár ■■ Kivehető koaleszcensz szűrővel ■■ Iszaptér külön rendelhető 7226.20.30 cikkszámon ■■ ACO Passavant rendszer

■■ MSZ EN 858 alapján

 

Rendelés információ NG [l/s]

Csőcsatlakozás

 

20

DN 200

Térfogat Olajtér

Összes

[l] 155 425

[l] 425 1725

Súly Legnehezebb elem súlya [kg] 420 420

Cikkszám Összes [kg] 850 850

7609.15.70 7609.35.70

Méretek

Koaleszenszszűrő

L3 x L4

Tisztítónyílás

Úszó

DN 200

Becsatlakozás Kifolyó DN 200

20

H2

H1

H3

Olajleválasztók

Ø 210

Securat szintérzékelő (opcionális)*

100

98

L1 x L2

NG [l/s]

Csőcsatlakozás

20

DN 200

Coalisator - E iszaptér

100

L1 [mm] 1860

L2 [mm] 1090

L3 [mm] 650

Méretek L4 [mm] 1080

H1 [mm] 890

H2 [mm] 870

H3 [mm] 1300

Olajleválasztók Coalisator-E bólCoalisator-E szabadon álló iszaptér rozsdamentes acélból

Termékinformáció ACO termékelőnyök ■■ Coalisator-E olajleválasztó berende-

 

zéshez iszaptér

■■ Szükséges tartozék

■■ Rozsdamentes acélból szabadon álló

kivitel

■■ Térfogat: 2550 l

■■ Ki- és befolyócsonk: DN200

Rendelés információ Az alábbihoz alkalmazható

Iszaptér

Cikkszám

[l]

Hossz [mm]

Szélesség [mm]

Magasság [mm]

2550

2660

1090

1300

7226.20.30

 

Coalisator-E olajleválasztó

Méretek

Méretek Tisztítónyílás

787 x 787

835 20

1300

910

 

Ø210

Becsatlakozás DN 200

100

2660 x 1090

100

Olajleválasztók

DN 200

Iszapfogó 2500 l (7226.20.30)

99Olajleválasztók Coalisator-R/RD/E tartozékok Tartozékok Leírás

Az alábbihoz alkalmazható

Leírás

Cikkszám

■■ Fény- és hangjelzés ■■ Szintérzékelő ††Olajszonda 5m kék

csatlakozókábellel

Csatlakozó doboz

Securat V2.0 szintérzékelő berendezés

Kábel csatlakozás

■■ Coalisator-R/-RD ††NG 3/6/10 l/s ■■ Coalisator-E ††NG 20 l/s

szonda 5m kék csatlakozókábellel

††Csatlakozóelemek és tartozékok

■■ Elektromos csatlakozás ††230 V ††50..60 Hz ††3,2 VA ††Potenciálmentes kimenet ■■ Súly: 5 kg

6751.64.00

 

Visszatorlódás érzékelő szonda

††Visszatorlódás érzékelő

Olajszonda

 

Csatlakozó kábel típusa LIYYÖ-OB, 2x0,75

■■ Olajleválasztó vészjelző

berendezés ††Securat V2.0 SB 1 ††Securat V2.0 SK 2

■■ Csatlakozó kábel ■■ Külső átmérő ■■ Szín: kék

0150.33.92

Golyóscsap

■■ Leszívószonda a már leválasztott Storz 75B csatlakozó R 2 1/2"

Olajleszívás

57

295 127

Mintavételi edény DN 100

480

82

395 152

Mintavételi edény DN 150

480

tor/Lipatomat zsírleválasztók ††NG 5,5-10 l/s ■■ Coalisator-R/RD olajleválasztók ††NG 6 l/s – 10 ■■ Lipurex/Lipurat/Lipa-

107

Ø323

100

tor/Lipatomat zsírleválasztók ††NG 1-4 l/s ■■ Coalisator-R/RD olajleválasztók ††NG 3 l/s

■■ Lipurex/Lipurat/Lipa-

Ø323

480

■■ Coalisator R/RD

■■ Lipurex/Lipurat/Lipa-

Ø323

395 177

Olajleválasztók

Túlfolyóedény

Mintavételi edény DN 200

tor/Lipatomat zsírleválasztók ††NG 15-20 l/s ■■ Olajleválasztó Coalisator-E ††NG 20 l/s

olajhoz

■■ Csőcsatlakozás: DN 65 ■■ storz 75 B R 2½“ csatlakozóval

7600.00.20

■■ 1.4571 rozsdamentes acélból ■■ Hengeres kialakítás ■■ Leválasztók után beépítve vízszintes

DN100 csőhöz

■■ Csatlakozó bilinccsel ■■ Csatlakozások kialakítása MSZ EN

7300.09.10

877 alapján

■■ Súly: 13 kg

■■ 1.4571 rozsdamentes acélból ■■ Hengeres kialakítás ■■ Leválasztók után beépítve vízszintes

DN150 csőhöz

■■ Csatlakozó bilinccsel ■■ Csatlakozások kialakítása MSZ EN

7300.09.20

877 alapján

■■ Súly: 14 kg

■■ 1.4571 rozsdamentes acélból ■■ Hengeres kialakítás ■■ Leválasztók után beépítve vízszintes

DN200 csőhöz

■■ Csatlakozó bilinccsel ■■ Csatlakozások kialakítása

MSZ EN 877 alapján

■■ Súly: 15 kg

7300.09.30

Olajleválasztók Coalisator-R/RD/E tartozékok

Leírás

■■ Lipurex/Lipurat/Lipa-

Ø323

60

355 127

Mintavételi edény DN 100 320 405

Ø323

455 152 60

320 405

Ø323

■■ Lipurex/Lipurat/Lipa-

Mintavételi edény DN 200

455 177

tor/Lipatomat zsírleválasztók ††NG 5,5-10 l/s ■■ Coalisator-R/RD olajleválasztók ††NG 6 l/s – 10

tor/Lipatomat zsírleválasztók ††NG 15-20 l/s ■■ Olajleválasztó Coalisator-E ††NG 20 l/s

Leírás

Cikkszám

■■ 1.4571 rozsdamentes acélból ■■ Hengeres kialakítás ■■ Leválasztók után beépítve

függőleges DN100 csőhöz

■■ Csatlakozó bilinccsel ■■ Csatlakozások kialakítása

7300.10.20

MSZ EN 877 alapján

■■ Súly: 13 kg

■■ 1.4571 rozsdamentes acélból ■■ Hengeres kialakítás ■■ Leválasztók után beépítve

függőleges DN150 csőhöz

■■ Csatlakozó bilinccsel ■■ Csatlakozások kialakítása MSZ EN

7300.15.20

877 alapján

■■ Súly: 14 kg

■■ 1.4571 rozsdamentes acélból ■■ Hengeres kialakítás ■■ Leválasztók után beépítve

függőleges DN200 csőhöz

■■ Csatlakozó bilinccsel ■■ Csatlakozások kialakítása MSZ EN

7300.16.20

 

60

tor/Lipatomat zsírleválasztók ††NG 1-4 l/s ■■ Coalisator-R/RD olajleválasztók ††NG 3 l/s

■■ Lipurex/Lipurat/Lipa-

Mintavételi edény DN 150

320 405

Az alábbihoz alkalmazható877 alapján

■■ Súly: 15 kg

x

 

Olajleválasztók

101Olajleválasztók Coalisator, Coalisator-P és Coalisator R/RD/E beépítési útmutató

 

Coalisator, Coalisator-P és Coalisator R/RD/E beépítési útmutató Általános információk

Elhelyezés, beépítés

A termék legfőbb előnyei – Átfogó, az igényekhez alkalmazkodó termékprogram utólagos beépítés lehetőségével is – Kis méret – könnyű beépítés – Kis térfogat – alacsonyabb hulladék eltávolítási költségek – Kis tömeg

Lerakodás, elhelyezés

Alkalmazási területek Az ásványolajokkal terhelt szennyvizekből a csatornába bocsátás előtt az ásványolaj származékokat el kell távolítani. Amennyiben ez nem történne meg, súlyos környezeti károk keletkeznének. Nyílt felszínű csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó ásványolajréteg gátolja a természetes oxigén-beoldódást. Fenti okok miatt a vonatkozó magyar előírások értelmében az ásványolaj tartalmú szennyvizeket a közcsatornába bocsátás előtt benzin-, olajleválasztón kell átvezetni.

Olajleválasztók

 

E termékcsoport fő alkalmazási területe fedett parkolók (mélygarázsok), szerviz üzemek, üzem-anyagtöltő állomások stb. Működés leírása A berendezés az olaj és benzinszármazékokkal, olajos iszapokkal terhelt technológiai hulladékvizek tisztítására alkalmas. A fizikai fázisszétválasztás elve alapján a víznél könnyebb fajsúlyú olajat a felúsztatás, a víznél nehezebb fajsúlyú iszapokat az ülepítés elve alapján tisztítja. Ennek megfelelően a berendezés két szektorból állhat: iszaptérből és olajtérből. A leválasztó terekben keletkezett veszélyes hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításáról gondoskodni kell. (Néhány berendezésnek az iszaptere minimális, ezért szükség esetén külön iszapleválasztót kell az olajleválasztó elé beépíteni.) A berendezés helyes üzemét úszós biztonsági elzáró szelep biztosítja, amely megakadályozza, hogy esetleges helytelen üzemeltetés esetén az elfolyó vízbe olajszármazék kerüljön.

102

A műtárgy emelése csak az emelőfülekkel történhet és megfelelő kötöző anyagokkal. A műtárgy beemelése során ügyelni kell a műtárgy oldalán jelölt beés kicsatlakozás helyes irányára. A berendezést fagymentes (fagymentes elhelyezésről beszélünk, ha a beömlő csonk fenékmélysége a felszíntől min. 80 cm) helyen építsük be. A benzin- olajleválasztó beépítési helyének jó megközelíthetőségét biztosítani kell a karbantartási és az ürítési munkák elvégzése céljából. A berendezéseket lehetőleg ne helyezzük közlekedési utak, rakodási felületek alá. A karbantartáshoz, tisztításhoz biztosítsunk vízvételi lehetőséget. A beépítés szintjének megválasztásánál ügyelni kell az elvezető csatornahálózat visszaduzzasztási viszonyaira. Amennyiben a berendezés a visszaduzzasztási szint alá kerülne, a tisztított víz átemelésével kell a mindenkori elfolyást biztosítani.

Padló alatti beépítés menete A beépítés során ügyelni kell arra, hogy a vízzáróan kialakított műtárgy ne sérüljön meg. A berendezés beépítése a helyszínen szerelő jellegű, ennek megfelelően az előkészített munkagödörben rövid idő alatt elkészíthető. Amennyiben a berendezés beépítésekor a munkagödörben felgyülemlett talajvíz vagy esővíz található, azt a szerelés időtartamára el kell távolítani. Talajvízveszély esetén a tervezővel, ill. a szállítóval egyeztetni kell, Amennyiben a felúszás veszély fennáll, a műtárgyat le kell horgonyozni. A berendezés kifogástalan működésének alapvető feltétele a vízszintes beépítés biztosítása. (A munkagödör aljára min. 20-30 cm-es tömörített kavicsréteget kell kialakítani.) A berendezés helyére emelését kis súlya miatt bármilyen munkagéppel el lehet végezni.

A ráfolyó- és elfolyó csonkok minden csatornaépítésben járatos csőtípushoz szabványos és a kereskedelemben kapható csatlakozóelemmel csatlakoztathatók. A beömlő vezeték minimális lejtése 2 %. A szerelésnél ügyelni kell a csőtengely pontos beigazítására és a folyásirány helyességére. A berendezés behelyezését követően az illesztési felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől ezután a fedél elhelyezhető. Ha a műtárgy magasító elemmel kerül beépítésre (fagymentes kivitel), a műtárgy elhelyezése után kerül sor a beton magasítók illesztésére. A beton magasítókat egymás fölött cementhabarcsba kell ágyazni és a fedlap szintje pontosan a tervezett burkolatszinten legyen. A munkagödör visszatöltése előtt a berendezések és csőcsatlakozások tömítettségét vízzárósági próbával ellenőrizni kell! A műtárgy mellett a földvisszatöltést rétegesen és körkörösen kell visszatölteni réteges tömörítés mellett. A benzin- olajleválasztó berendezésekbe kizárólag az adott ásványi olajos szennyvizeket kibocsátó üzem (pl. autómosó) technológiai vizei vezethetők. Fekáliás szennyvízvezeték csatlakozása tilos!

Olajleválasztók Coalisator, Coalisator-P és Coalisator R/RD/E beépítési útmutatóCoalisator, Coalisator-P és Coalisator R/RD/E beépítési útmutató Üzembe helyezés

Karbantartás, leürítés

Üzembe helyezés előtt meg kell győződni a műtárgy belsejének tisztaságáról, szükség esetén a műtárgyat ki kell takarítani. Meg kell győződni a be- és kiömlő vezetékek átjárhatóságáról. A kitakarított berendezést tiszta vízzel kell feltölteni az elfolyási szintig. Helyezzük be a koaleszcensz szűrőbetétet. Helyezzük be az úszós biztonsági elzárót a kosárba, majd ellenőrizzük helyzetét és mozgásának akadálytalanságát. A fedlapot vissza kell helyezni a helyére.

A leválasztók tisztítása előtt a műtárgyat ki kell szellőztetni.

Üzemeltetés

Megfelelő időközönkénti ürítés = kifogástalan működés

Az eltávolított veszélyes hulladékot zárt tartályokban kell gyűjteni és tárolni, majd az erre megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakcégnek ártalmatlanításra átadni. Célszerű az ürítést is közvetlenül egy szakcéggel elvégeztetni. Karbantartás és hibaelhárítás berendezés üzemvitelétől függetlenül évente legalább kétszer nagy karbantartási munkát kell végezni.

ACO a gyártó utasítása szerinti szakszerű beépítés esetén a beépített ACO termékek funkció és formatartására 2 év általános garanciát vállal. Semmilyen garanciát nem vállalunk következő esetekben: – nem megfelelő, vagy szakszerűtlen használat – hibás szerelés, ill. üzembe helyezés a megrendelő vagy harmadik fél által – hibás vagy hanyag kezelés, nem előírás szerinti, a jelen útmutatónak nem megfelelő karbantartás – hiányos építési kivitelezés Csak a felsorolt feltételek gondos figyelembe vétele esetén vállaljuk a kifogástalan működésre vonatkozó garanciát. Javasoljuk, hogy ügyfélszolgálatunkkal kössenek karbantartási szerződést.

Olajleválasztók

A műtárgyak és a beépített szerkezetek tervszerű karbantartását havi rendszerességgel, továbbá az esetlegesen előforduló különleges események alkalmával kell elvégezni. Az ürítési időszakokat úgy kell megválasztani, hogy a visszatartott anyagok mennyisége az iszap- és olajterek kapacitását ne haladja meg.

A szűrőbetét tisztítása annak kiemelése után vízsugárral történik. Az ürítés után a műtárgy belsejét vízsugárral át kell öblíteni az esetlegesen visszamaradó szennyeződések eltávolítása céljából. Az öblítő vizet a műtárgyból szintén el kell távolítani.

Garancia

 

A visszatartott hulladékanyagok kezelése

A fedlap eltávolítása után a leürítés történhet szippantó kocsival, zagyszivattyúval vagy manuális merítéssel.

 

A berendezést csak olyan személy kezelheti és végezheti annak karbantartását, aki a kezelési utasítást, az abban foglalt előírásokat, és a munkavédelmi, ill. balesetvédelmi érvényes előírásokat is ismeri! A berendezés üzemeltetésével és karbantartásával egy felelős személyt kell megbízni. Az összes elvégzett üzembe helyezési, karbantartási és ürítési munkákat egy külön erre a célra vezetett üzemeltetési naplóba fel kell jegyezni.

A benzin- és olajleválasztókban összegyűlt anyagok eltávolításához a berendezés teljes leürítése szükséges. Ez átmeneti üzemszünetet eredményez, célszerű tehát az ürítés időpontját úgy megválasztani, hogy ezalatt befolyó szennyvízzel ne kelljen számolni.

teljes leürítését és kitakarítását követően ellenőrizni kell a műtárgy vízzáróságát, a falak, a fedlapok, és a csatlakozócsövek állapotát, sértetlenségét. A nagy karbantartási munkát csak erre a feladatra kiképzett szakember végezheti. Az ACO Kereskedelmi Kft. karbantartási szerződéseket ajánl. Kérje szervízszolgálatunk karbantartási, hulladékelszállítási, szerviz, valamint javítási munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatát!

Hosszabb üzemszünet előtt is javasolt a műtárgy leürítése. A műtárgyban összegyűlt koncentrált szennyező anyagok veszélyes hulladékok, biztosítani kell veszélymentes eltávolítását és megsemmisítését az érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Szakszerűtlen elhelyezésük környezeti károkat okozhat!

Ennek során a berendezés

103

ACO Kereskedelmi Kft. 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 24. Tel.: 06-24/620-380 Fax: 06-24/620-389 E-mail: [email protected] Honlap: www.aco.hu www.hygienefirst.com/hu

ACO. A vízelvezetés jövője.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.