ALARM REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA


1 Příloha2 ALARM REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA Prosinec 20093 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy St...
Author:  Tadeáš Neduchal

0 downloads 22 Views 503KB Size

Recommend Documents


No documents


Příloha

ALARM

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA

Prosinec 2009

Číslo projektu: Zadavatel: Styčný pracovník: Datum:

1F44/L/058/050 Ministerstvo dopravy Ing. Blanka Sunkovská prosinec 2009

Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé: Ing. Michal Matějka, Mgr. Zuzana Strnadová, Bc. Tomáš Režňák, RNDr. Martin Malčík, Ph.D., Mgr. Helena Maťašeje, Ing. Kamila Řepková, Radomír Karas, Ing. Petr Kopka

Obsah Úvod ................................................................................................................................... 5 Plnění aktivit ...................................................................................................................... 5 Závěr................................................................................................................................. 11

Úvod Děti jako chodci, bruslaři a cyklisté často špatně řeší situace, které silniční provoz přináší. Tomuto stavu přispívá i skutečnost, že ve většině případů dopravní výchova děti učí pravidla, ale necvičí jejich uplatnění v reálných situacích. Prostor pro stálé zlepšování je otvírán pro rodiče i školy, které mají příležitost vytvořit si svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP) s uplatněním „aktivní“ dopravní výchovy. Aby byla práce alespoň v dopravní výchově jednodušší, snažíme se připravovat náměty a inspirace, které je však vhodné dotvářet a upravovat podle vlastních pedagogických zkušeností, potřeb školy a žáků. V moderní škole je snahou vytvořit podmínky k tomu, aby se žáci chtěli učit celoživotně, aby se do procesu vzdělávání a sebevzdělávání zapojili aktivně. Dokonalé zvládnutí umožňuje učivo úměrně v dalších ročnících rozšiřovat a vhodně zařazovat do každodenních činností. Při realizaci materiálů dopravní výchovy jsme vycházeli z předpokladu, že by dopravní výchova měla: - poskytovat skutečný a relevantní kontext, - významně přispívat k širšímu rozhledu a znalostem, - vyplňovat potřeby žáků a pomoci jim tak zajistit bezpečnost v dopravě.

Plnění aktivit Komise, na základě seznámení se s oponentními posudky a stanoviskem styčného pracovníka, doporučila pokračovat v řešení projektu podle upraveného plánu z vlastních zdrojů příjemce dotace. V roce 2009 se projekt zaměřil na dokončení Metodických a didaktických materiálů pro výuku dopravní výchovy na 2. stupni ZŠ s termínem 31.12.2009. Dále byly doplněny metodické materiály pro SŠ s možností využijí na víceletém gymnáziu i lyceu. V DC 4 – Návrhy činností a jejich pilotní aplikace v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže (T: 31.12.2009) byla uspořádána v rámci Evropského týden mobility dvoudenní akce pro děti a jejich s rodiče Bezpečně na kole i bruslích. V polovině roku 2009 byly zahájeny práce na přípravě Smlouvy o využití výsledků a Plánu uplatnění výsledků.

Metodické a didaktické materiály pro výuku dopravní výchovy na 2. stupni ZŠ Cílem aktivity bylo dokončení metodických a didaktických materiálů pro 2. stupeň ZŠ. Vytvořené výukové materiály jsou umístěny na stránkách projektu, kde je možné jejich vytištění pro práci s dětmi. Materiály se zaměřily na problematiky bruslařů. Tato problematika byla zvolena i z důvodu hojného počtu inlinistů v této věkové kategorii. Metodiku dopravní výchovy na II. stupeň ZŠ tvoří Úvod Psychologické aspekty chování dětí v dopravním prostředí Nejčastější chyby dětí při pohybu v dopravním prostředí Dopravní výchova v minulosti Dopravní výchova v současnosti a její cíle Příloha Inline v dopravě „Suchá“ práva a povinnosti inline bruslaře Nejčastější příčiny úrazů Nejčastější úrazy na inlinech Metodické a pracovní listy – Inline v dopravě Ohleduplnost vůči ostatním účastníkům provozu – učitel Ohleduplnost vůči ostatním účastníkům provozu – žák Používání bezpečnostních prvků – móda nebo nutnost? – učitel Používání bezpečnostních prvků – móda nebo nutnost? – žák Rychlost i způsob jízdy pod kontrolou – učitel Rychlost i způsob jízdy pod kontrolou – žák Dobře vybírej jízdní stopu – učitel Dobře vybírej jízdní stopu – žák Opatrně předjížděj – učitel Opatrně předjížděj – žák První pomoc účastníkům provozu – učitel První pomoc účastníkům provozu – žák

Obrázek 1 Ukázka metodického listu – učitel

Obrázek 2 Ukázka Metodický list – žák

Metodika dopravní výchovy na II. stupeň ZŠ je doplněna praktickou příručkou výcviku jízdy na inlinech Inline je in – Hurá ven. Příručka obsahuje rady, informace i návody na jízdu na bruslích, jak zlepšovat své dovednosti a jak se chovat na stezce či v provozu. Metodiku INILINE JE IN – HURÁ VEN tvoří: 1 Než vyjedeme ven 2 Pro začátečníky 3 Pokročilé dovednosti 4 Jízda v dešti 5 Zásady slušného bruslaře 6 Používání bezpečnostních prvků

Obrázek 3Praktická příručka – Inline je in Obrázek 4 Inline je in – Procvičování dovedností

Metodické a didaktické materiály pro výuku dopravní výchovy na SŠ Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity byl připraven soubor materiálů s cílem jednoduchou, ale účinnou formou preventivně zapůsobit na mládež v oblasti dopravních nehod. Při tvorbě materiálů autoři vycházeli ze skutečnosti, že školní vzdělávací program umožňuje individuální přístup škol k dopravní výchově žáků, její zařazení do různých ročníků v různé časové dotaci. Pro snadnou přípravu učitele je materiál jednoduše strukturovaný v ucelených kapitolách a splňuje vlastnosti moderního učebního textu vyžadující a podporující aktivní účast žáka. Příběhy v pracovních listech jsou vyprávěny formou komiksu. Komiks jako médium, které má z hlediska uživatele přátelský formát, je pro mládež ve věku 15 – 19 let bližší než klasický text. Pracovní listy nabízejí dostatek prostoru pro tvůrčí přístup a kreativitu žáků. Součástí materiálu je také příručka učitele, která má stejnou podobu jako text žáků, ale je obohacena o metodický pokyn a možná řešení úkolu. Záměrem autorů bylo vypracovat netradiční metodiku výuky, která lektorům pomůže žáky záživnou formou zaujmout, posílit kompetence učení aktivním přístupem a především rozšířit jejich vědomosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy. Obrázek 5 Ukázka Pracovní list - žák

Obrázek 6 Ukázka Pracovní list - učitel

DC 4 Návrhy činností a jejich pilotní aplikace v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže BEZPEČNĚ NA KOLE I BRUSLÍCH Organizátorem akce bylo Centrum dopravního výzkumu,v.v.i. ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou, Jaselská 7/9 Brno. Akci byli přítomni i strážníci Městské policie Brno. Díky jejich přítomnosti vypadaly ukázky poskytování první pomoci autenticky. Akce byla zaměřena na bezpečné chování v dopravě z pohledu cyklisty a bruslaře. Ve spolupráci se SZŠ Jaselská 7, Brno měli účastníci možnost si prověřit znalosti z poskytnutí první pomoci, především při poranění vzniklých následkem pádu z kola či úrazech bruslařů. Pro ty, kteří si nebyli zcela jisti, byly ve vymezených časových intervalech pořádány ukázky poskytování první pomoci studentkami SZŠ. Účastníci z řad bruslařů a cyklistů si na dráze mohli vyzkoušet své dovednosti, jak zručně ovládají své jízdní kolo či brusle. Aktivita byla doplněna ukázkami jak správně brzdit a znalostním testem (Při přípravě aktivity se vycházelo z materiálů vytvořených pro rok řešení 2008 s cílem ověřit jejich využitelnost v praxi.). Akce byla doplněna prací maskérky, která zajistila dokonalou simulaci poranění vzniklých při pádu z kola a kolečkových bruslích (otevřená zlomenina předloktí, poranění bérce s uvíznutím předmětu ze silnice, atd.).

Obrázek 7 Ukázka první pomoci při pádu z kola

Závěr V roce 2009 se řešení projektu zaměřilo na Metodický a didaktický materiál pro výuku dopravní výchovy na 2. stupni ZŠ, na DC 4 – Návrhy činností a jejich pilotní aplikace v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže, na Smlouvu o využití výsledků a Plánu uplatnění výsledků. Aktivity byly postupně naplňovány a uloženy na stránky projektu www.dopravnialarm.cz.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.