Algoritmus odesílání pacienta


1 Algoritmus odesílání pacienta s exacerbací CHOPN k hospitalizaci Ondřej Kudela Plicní klinika FNHK a LFHK UK2 AE ...
Author:  Ladislav Bednář

0 downloads 3 Views 2MB Size

Recommend Documents


Az ellipszoid algoritmus
1 Az ellipszoid algoritmus Csizmadia Zsolt Eötvös Loránd Tudományegyetem2 Bevezető Az ellipszoid módszert a nemline&aac...

EM-ALGORITMUS HIÁNYOS ADATRENDSZEREKRE
1 Süvítenek napjank, a forró sortüzek valamt mnden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn, s valam...

Subexponenciální algoritmus pro faktorizaci
1 Subexponenciální algoritmus pro faktorizaci 24. a 25. přednáška z kryptografie Alena Gollová SEF 1/372 Obsah 1 2 ...

Watkinsův algoritmus řádkového rozkladu
1 Watkinsův algoritmus řádkového rozkladu Josef Pelikán CGG MFF UK Praha 1 / 152 Watkinsův algoritmus nepotřebuje výstup...

8a.Objektové metody viditelnosti. Robertsův algoritmus
1 8a. OBJEKOVÉ MEODY VIDIELNOSI Cíl Po prostudování této kaptoly budete znát metody vdtelnost 3D objektů na ...

Gráfalgoritmusok Legrövidebb utak egy forrásból Dijkstra algoritmus Bellman-Ford algoritmus 31
1 Gráfalgoritmusok 2 1. Néhány probléma modellezése gráfokkal Útkeresés Minimális k&oum...

EGYSZERŰSÍTETT ALGORITMUS AZ ELEMI BÁZISCSERE ELVÉGZÉSÉRE
1 Lipécz György* EGYSZERŰSÍTETT ALGORITMUS AZ ELEMI BÁZISCSERE ELVÉGZÉSÉRE AVAGY A SZÁMÍT...

NÍ ALGORITMUS PRO MULTIKANÁLOVOU SLEPOU DEKONVOLUCI
1 OBSAH: 1 ÚVOD 5 ZÁKLADNÍ POJMY 6.1 Signál 6. D Diracův impuls 6.3 D Fourierova transformace 6.4 Konvoluce 7.5 Model zkre...

Problémák, kérdések az algoritmus vizualizációval kapcsolatban
1 Problémák, kérdések az algoritmus vizualizációval kapcsolatban Bende Imre ELTE IK Absztrakt. Az algoritmus...

Zadanie. Prepíšte algoritmus zapísaný v štruktúrnom diagrame do programovacieho jazyka. Popíšte, aký problém algoritmus rieši
1 Zadanie Prepíšte algoritmus zapísaný v štruktúrnom diagrame do programovacieho jazyka. Popíš...Algoritmus odesílání pacienta s exacerbací CHOPN k hospitalizaci Ondřej Kudela Plicní klinika FNHK a LFHK UK

AE – CHOPN: definice • epizody asociované s amplifikací zánětu v dýchacích cestách, zhoršením bronchiální obstrukce, plicní hyperinflace, V/Q nepoměrem • zhoršení respiračních symptomů • dušnost, kašel, produkce nebo purulence hlenů • vyžadují léčebný zásah • negativní vliv na QoL, akcelerují progresi onemocnění, mohou vést k hospitalizaci nebe úmrtí

GOLD report 2018

AE-CHOPN: klasifikace - Anthonisen Typ I

Typ II

Typ III

všechny 3 hl. symptomy:

Alespoň 2 hl. symptomy

Alespoň 1 hl. symptom

Zvýšená produkce sputa

Zvýšeně purulentní sputum

Zhoršení dušnosti

+ alespoň 1 vedl. symptom: infekce HCD v posledních 5ti dnech

Zhoršení vrzotů

Zhoršení kašle

Horečka bez zjevného zdroje

Zvýšení DF o 20%

Zrychlení TF oproti běžným hodnotám

AE-CHOPN: klasifikace GOLD Lehká

Středně těžká

Těžká

léčba SABA a/nebo SAMA

léčba SABA a/nebo SAMA + ATB a/nebo SKS

nutnost návštěvy EMERGENCY a/nebo hospitalizace

GOLD report 2018

Bez respiračního selhání

S akutním respiračním selháním život neohrožující

S akutním respiračním selháním život ohrožující

bez alterace vědomí, DF 20-30/min, bez zapojení pomocných dech svalů, úprava hypoxémie při oxygenoterapii – FiO 2530%, PaCO2 norma

bez alterace vědomí, DF >30/min, zapojení pomocných dech svalů, úprava hypoxémie při oxygenoterapii – FiO 2530%, PaCO2 elevované oproti chronickým hodnotám, resp. 5060mmHg (6.6-8.0 kPa)

alterace vědomí, DF > 30/min, zapojení pomocných dech svalů, hypoxémie vyžadující oxygenoterapii – FiO > 40%, PaCO2 PaCO2 elevované oproti chronickým hodnotám resp. >60mmHg (8.0 kPa), acidóza (pH ≤7.25)

AE-CHOPN: Mortalita Nemocniční mortalita 2,5% - 24,5% Laribi, ERJ 2017

Relaps vyžadující hospitalizaci cca 17% Emerman, Chest, 1991 Anzueto, Proc Am Thorac Soc, 2007

AE-CHOPN: rizikové faktory mortality Krátkodobá mortalita

Mortalita JIP

Dlouhodobá

věk

cTNT

věk

věkDDOT

nízké GCS

nízké BMI

nízké BMI

acidóza

nízké PH

srdeční selhání

otok DKK

cor pumonale

diabetes mellitus

zmatenost

srdeční selhání

ICHS

FEV1<30%

renální selhání

malignita FEV1

metaanalýza, 37 studií, n = 189.772 Singanayagam A, Ann Am Thorac Soc 2013

DDOT PaO2 při přijetí

AE-CHOPN: rizikové faktory asociované s nemocniční mortalitou (data: European COPD Audit)

Hartl S., ERJ 2016

AE-CHOPN: ventilační selhání 90-denní mortalita (data: European COPD Audit)

Hartl S., ERJ 2016

AE-CHOPN: nástroje pro predikci mortality

Singanayagam A, Ann Am Thorac Soc, 2013

DECAF score: Dyspnoea, Eosinopenia, Consolidation, Acidaemia and atrial Fibrillation N = 920

5 nejsilnějších prediktorů nemocniční mortality Dušnost Konsolidace Eosinopenie Acidoza Fibrilace síní Nemocniční mortalita 10,4% Steer J, Thorax 2012

DECAF score: Dyspnoea, Eosinopenia, Consolidation, Acidaemia and atrial Fibrillation Receiver operator characteristic curves (ROC) of prognostic scores:

N = 1725

nemocniční mortalita

N = 1725

30-denní mortalita

N = 489

30-denní mortalita u pneumonických AE-CHOPN

Nemocniční mortalita ve validizační studii 7,7%

Echevarria C, Thorax 2016

DECAF score: Dyspnoea, Eosinopenia, Consolidation, Acidaemia and atrial Fibrillation

Echevarria C, Thorax 2016

DECAF score: Dyspnoea, Eosinopenia, Consolidation, Acidaemia and atrial Fibrillation

www.mdclac.com

těžké stadium CHOPN intenzita příznaků, náhlý vznik příznaků (dušnost aj.) vznik nových příznaků cyanóza porucha vědomí / zmatenost periferní otoky neschopnost jíst nebo spát pro symptomy špatná celková kondice / míra fyzické aktivity křehký pacient zvýšená DF zhoršení hypoxémie / snížená saturace/pO2 < 7kPa DDOT ventilační selhání / hyperkapnie pH <7.35 závažné komorbidity (SS, arytmie) pneumonie / RTG změny historie častých exacerbací +/- nutnost hospitalizací selhání ambulantní / iniciální léčby nedostatečná domácí péče / nesoběstačnost starší věk (nad 65 let) nejasná diagnóza

ČPFS 2016 * * * * ns * ns ns ns ns ns ns ns ns * ns * * * * ns

GOLD 2018 ns * * * * * ns ns ns * * ns * ns * ns ns * * ns ns

ATS/ERS 2004 ns * ns ns * ns * ns ns ns * ns * ns * * ns * * ns *

NICE 2010 ns * ns * * * ns * ns ns * ns * * * * ns ns * ns ns

BTS 2006 ns ns ns ns * ns ns ns ns ns * ns ns * * * ns ns * ns ns

UPTODATE 2018 * * * * * * ns ns * ns * * * ns * * * * * ns ns

Question #5: Should a home-based management program (“hospital-athome”) be implemented in patients with COPD exacerbations?

Wedzicha, ERJ 2017

ERS/ATS recommendation on Question #5 • For patients with a COPD exacerbation who present to the emergency department or hospital, we suggest a home-based

management program. (conditional recommendation, moderate quality evidence)

Wedzicha, ERJ 2017

BTS, Thorax 2006

GOLD report 2018

norma

vědomí

zhoršení

ANO

> 90 %

> 8 kPa

< 6 kPa > 7.35

norma

ne

mírné

< 65

ne

soběstačný a/nebo dobré s.z.

HD stabilita

SpO2

PaO2

PaCO2 pH

RTG

závažné komorbidity

symptomy

věk

selhání amb. léčby

soběstačnost sociální zázemí

≤ 90 %

≤ 8 kPa

≥ 6 kPa > 7.35

změny

ano

závažné

≥ 65

≤ 7 kPa

≥ 6 kPa ≤ 7.35

≤ 5,3 kPa

≥ 6 kPa ≤ 7.25

NE

ambulantně

zvažovat hospitalizaci

ano

nesoběstačný a/nebo

hospitalizovat

špatné s.z.

JIP

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.