ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban...

0 downloads 1 Views 526KB Size

Recommend Documents


No documents


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.miniring.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelynek igénybevétele a www.miniring.hu oldalon keresztül történik. Szolgáltató adatai:          

Név: ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Pf. 49. Telefonszáma: +36 (28) 441 951 Faxszáma: +36 (28) 441 961 Email cím: [email protected] Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-078681 Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 12334023-2-13 Tárhely biztosító azonosító adatai: o név: CSAO Kft. o székhely: 3346 Bélapátfalva Marx K. u 20. o telephely: 3346 Bélapátfalva Marx K. u 20. o telefonszám: +3620 5392144 o email cím: [email protected]

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatás nyújtásra, amelynek megrendelése a www.miniring.hu weboldalon található felületen (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül történik. A Weboldalon a „Tanpálya” Kft. szolgáltatásai vásárolhatók meg (a továbbiakban: együttesen Szolgáltatás). A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza. 1.2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 1.3. A Felek között a Szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés határozott idejű szerződésnek minősül, a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a vételár Szolgáltató részére való megfizetésével (amelyik esemény később következik be) megszűnik. 1.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi szerződéseket kössön az Ügyfelekkel. Amennyiben az adott megrendeléshez külön szerződéskötésre is sor kerül és az egyedi szerződésben rögzítettek és jelen ÁSZF között eltérés mutatkozik, úgy az egyedi szerződésben rögzítettek az irányadók. Az egyedi szerződésben nem részletezett esetekre jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadók. Jelen ÁSZF az egyedi szerződés mellékletét képezi.

1.5. A megrendelés leadását követően a szerződés (figyelemmel az ÁSZF 6. és 8. pontjában foglaltakra), módosítható, illetve lemondható. Erre postai úton, vagy elektronikus levélben van lehetőség. 1.6. A szerződés nyelve magyar. A szerződés angol nyelven is elérhető, de ez csak kényelmi funkciókat szolgál. Eltérés esetén az irányadó a magyar nyelvű szerződés. 1.7. Technikai tudnivalók: a Szolgáltató a weboldalon cookie-kat használ annak érdekében, hogy a vásárlási folyamatot kényelmesebbé és gyorsabbá tegye. Az oldal használatával a látogató hozzájárul a látogatói adatok elemzéséhez, használatához, amely kizárólag a felhasználói szokások elemzésére szorítkozik. Böngészőjének megfelelő beállításával ezeket letilthatja, de ebben az esetben Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldal hibás működéséből adódó problémákért. 2. A vásárlás általános tudnivalói, árak, egyéb költségek 2.1. A weboldalon megvásárolható szolgáltatásokat az Ügyfelek két helyen vehetik igénybe. 

Tanpálya: Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring pálya, Tanpálya épülete Elérhetőség: +36 28/441-951 Ideje: hétköznap 9 – 16 óraDuna Pláza: Cím: 1138 Budapest, Duna Pláza Üzletház, II. emelet, Miniring Box utca Elérhetőség: +36 30/864-6944 Nyitvatartási idő: hétköznap: 15 – 19 óra szombat: 11 – 19 óra vasárnap: 10 – 13 óra

Vásárlás előtt, az időpont egyeztetéssel egyidejűleg szükséges a helyszín egyeztetése is. 2.2.

A weboldalon található egyes Szolgáltatások ajándékutalvány keretében is megvásárolhatók a www.hungaroringshop.hu oldalon, illetve személyesen az alábbi helyszíneken:Tanpálya: Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring pálya, Tanpálya épülete Elérhetőség: +36 28/441-951 Ideje: hétköznap 9 – 16 óraDuna Pláza: Cím: 1138 Budapest, Duna Pláza Üzletház, II. emelet, Miniring Box utca Elérhetőség: +36 30/864-6944 Nyitvatartási idő: hétköznap: 15 – 19 óra szombat: 11 – 19 óra vasárnap: 10 – 13 óra

A www.hungaroringshop.hu weboldalon történő vásárlásra az ott közzétett általános szerződési feltételek az irányadók.

2.2. A www.miniring.hu weboldalon történő vásárláshoz nincs szükség regisztrációra. A megrendelés a kívánt Szolgáltatás(ok) kiválasztását követően, Regisztráció menüpontban található adatlap kitöltésével történik, a releváns adatok megadásával. Az adatlap kitöltése előtt időpont egyeztetés szükséges. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és az ugyanitt közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltató kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83427/2016. 2.3. Amennyiben a Weboldalon található bármely Szolgáltatás jellemzőjével kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, keressen meg minket a Weboldalon jelzett telefonszámon, elérhetőségeken. 2.4. A vételár mindig a Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve magyar forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 2.5. A Weboldalon megrendelhető Szolgáltatás(ok) körének, árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt Szolgáltatás(ok) vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. 2.6. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltató a vásárlásról, az előlegfizetéssel egyidejűleg és/vagy a teljesítés után minden esetben számlát bocsát ki. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli. 2.7. Ügyfél a Regisztráció gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. 2.8. Az Ügyfél a várt teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles leadni megrendelését. Ennek elmulasztása esetére Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés ütemezésénél ezt figyelmen kívül hagyja, úgy a Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal. 2.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtás megkezdése előtt előleget kérjen. Az előleg mértéke alapesetben a szolgáltatás értékének 100%-a. Szolgáltató ettől egyedi ajánlatban, vagy szerződésben eltérhet. 2.10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult alvállalkozót igénybe venni szolgáltatásának teljesítéséhez. Ebben az esetben az alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt a Szolgáltató maga végezte volna. 2.11. Szolgáltató késedelmes fizetés esetén a Ptk. előírásai alapján, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.

3. Vásárlás menete Az Ügyfél a Weboldalon a Szolgáltatásokról a www.miniring.hu/programjaink menüpontban tájékozódhat. A menüpontban megtalálhatók a Szolgáltatások leírása, azok egységára (mely forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza), illetve a vásárláskor igénybe vehető kedvezmények megnevezését és mértékét. 3.1. Iskolák, vállalkozások részére 3.1.1. Iskolák, vállalkozások részére minden esetben egyedi ajánlatot készítünk. Amennyiben bármely Szolgáltatás felkeltette érdeklődését, úgy előzetes időpont egyeztetés és egyedi ajánlat kérése miatt az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet:  

Telefonszáma: +36 /28 441 951 Email cím: [email protected]

3.1.2. Az ajánlat az elkészítése után elküldésre kerül az Ügyfél által megadott elérhetőségre. Az ajánlaton feltüntetésre kerül érvényességének határideje. Ezen az időn belül van lehetőség az ajánlat elfogadására, amelyet Ügyfél a wwwminiring.hu weboldalon a regisztráció menüpont kitöltésével tehet meg a szükséges adatok megadásával. Amennyiben az Ügyfél az ajánlat érvényességi határidejének lejáratáig nem erősíti meg annak elfogadását, úgy az ajánlat érvényét veszti, az abban megjelölt rendezvény időpont más ügyfél részére kiajánlhatóvá válik. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés ütemezésénél ezt figyelmen kívül hagyja, úgy a Szolgáltató az ebből fakadó problémáért, esetleges késedelemért felelősséget nem vállal. 3.1.3. A Szolgáltatás megrendelésére a www.tanpalya.hu/hu/szolgaltatasok/treningregisztracio miniring.hu/jelentkezés menüpontban van lehetőség a szükséges adatok megadásával. A kötelezően megadandó adatok köre a következő:          

Megrendelő adatai: név, cím, telefonszám, email cím Számlázási adatok: számlázási név, cím, adószám (amennyiben eltér a megrendelő adataitól) Levelezési cím (amennyiben eltér a megrendelő adataitól) Kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, email cím Ajánlat száma (amennyiben egyedi ajánlattal rendelkezik) Előre egyeztetett dátum Résztvevők száma A választott program megnevezése Fizetés módja Megjegyzés

3.1.4. A regisztráció véglegesítése előtt az Ügyfélnek el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. 3.1.5. A „Regisztráció” gomb használatával fejeződik be a művelet. Ügyfél a „Regisztráció” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

3.1.6. Amennyiben a regisztráció véglegesítéshez szükséges adatok nem lettek teljes körűen kitöltve, a rendszer hiba üzenetet ad, melyben tájékoztatást ad a hiányzó adatok köréről. 3.1.7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben egyedi szerződés megkötésére kerül sor, úgy Szolgáltató az Ügyfél által megadott adószám érvényességét ellenőrizheti a cégnyilvántartásban. Amennyiben eltérést tapasztal a megrendelésben szereplő adatok és a cégnyilvántartás adatai között, Ügyfelet kéri az adatok helyesbítésére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyedi szerződés kötésekor egyéb adatok megadását is kérheti a Szolgáltató (pl. cégjegyzékszám, bankszámlaszám). 3.1.8. Amennyiben a regisztráció véglegesítéséhez szükséges adatok teljes körűen megadásra kerültek, a rendszer egy automatikus válasz üzenetet fog küldeni a regisztráció során megadott adatokkal az Ügyfél által a megrendelő adatai között megadott e-mail címre. Ha a megrendelés visszaigazolását az Ügyfél 10 percen belül nem kapja meg, és a spam mappában sem található, úgy hétköznap 9-16 óra között a +36 / 28-441-951-es telefonszámon, vagy a hét minden napján az [email protected] email címen tud a megrendelésének beérkezéséről érdeklődni. Az [email protected] címre érkező levelek megválaszolása munkaidőben történik. 3.1.9. A regisztráció Szolgáltató részére történő beérkezése után a Szolgáltató 1 munkanapon belül egyedi írásbeli visszaigazolást küld egy értékesítési munkatárs által az Ügyfél részére, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó, az ajánlatban is szereplő adatok visszaigazolását. Megrendelt szolgáltatás esetén az ajánlatban, az automatikus regisztrációs visszaigazolásban és a regisztráció ügyintéző általi visszaigazolásában szereplő adatok együttesen tanúsítják a megrendelt szolgáltatás részleteit. 3.2. Magánszemélyek részére 3.2.1. A magánszemélyek a programokat kétféle módon vehetik igénybe. Amennyiben ajándékutalvánnyal rendelkezik, úgy az azon szereplő jelentkezési feltételeknek megfelelően, kell eljárnia. 3.2.2. Amennyiben ajándékutalvánnyal nem rendelkezik, úgy a jelentkezés módja mindenben megegyezik a 3.1. pontban leírtakkal, azzal a kivétellel, hogy magánszemélyek részére ajánlat készítés nem történik. 4. Előleg fizetés, fizetési módok 4.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtás megkezdése előtt előleget kérjen. Az előleg mértéke alapesetben a szolgáltatás értékének 100%-a. Szolgáltató ettől egyedi ajánlatban, vagy szerződésben eltérhet. 4.2. A „Fizetési mód” pontban tudja kiválasztani az Ügyfél, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. 4.3. A fizetés történhet:  

átutalással, csekkel.

4.4. Átutalásos fizetési mód választása esetén a rendelésének visszaigazolása után az Ügyfél az általa megadott e-mail címre előlegbekérőt kap, melyet köteles kiegyenlíteni az abban megjelölt határidőig. 4.5. Csekkes fizetési mód választása esetén a rendelésének visszaigazolása után az Ügyfél az általa megjelölt postázási címre levélben kapja meg az előlegbekérőt és a csekket, melyet köteles kiegyenlíteni az abban megjelölt határidőig. 4.6. A fizetési mód utólagos megváltoztatására csak kivételes esetben van lehetőség. pl. egyedi ajánlat, rövid idő a megrendelés leadása és a szolgáltatás igénybevétele között. 5. Adatbeviteli hibák javítása 5.1. Az Ügyfélnek a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli. 6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 6.1. Cégek esetén a regisztráció Szolgáltató részére történő beérkezése után a Szolgáltató 1 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld az Ügyfél részére, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó, az ajánlatban is szereplő adatok visszaigazolását. Megrendelt szolgáltatás esetén az ajánlatban, az automatikus regisztrációs visszaigazolásban és a regisztráció ügyintéző általi visszaigazolásában szereplő adatok együttesen tanúsítják a megrendelt szolgáltatás részleteit. 6.2. Magánszemélyek esetén a regisztráció Szolgáltató részére történő beérkezése után a Szolgáltató 1 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld az Ügyfél részére, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatokat. 6.3. A visszaigazoló email tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 6.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. 6.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé írásban az [email protected] e-mail címre. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli. 6.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7. Felmondási jog Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz igénybe, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció és ajánlat címzettje. Szolgáltatás vásárlása esetén az Ügyfél elállási, míg szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetén felmondási jogával élhet. 7.1. Az Ügyfél a Szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 napig jogosult indoklás nélkül felmondani a szerződést. A 14 nap attól a naptól számít, amikor az Ügyfél a szolgáltatásra irányuló szerződést megkötötte. A szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése napjának számít az a nap, amikor az Ügyfél a megrendelésének a visszaigazolását az általa megadott e-mail címre megkapta. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli. 7.2. Az Ügyfelet nem illeti meg a felmondási jog: 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

7.3. Ha az Ügyfél felmondási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat minta, vagy egyéb, a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Szolgáltató az elállási szándék tudomásul vételét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül visszaigazolja. 7.4. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 7.5. Ha Ügyfél szabályszerűen felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. 7.6. Ha az Ügyfél szabályszerűen mondja fel a szerződést, és a Szolgáltató megkezdte a szerződés teljesítését az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, akkor Szolgáltató csak a még nem teljesített szolgáltatásra vonatkozó díjat fizeti vissza Ügyfél részére. 7.7. A visszatérítés során a Szolgáltató jogosult a számára legkisebb költséggel járó fizetési módot választani, amennyiben ehhez az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy ez nem jelenthet többletköltséget az Ügyfél részére. Egyebekben Szolgáltató az eredeti fizetési móddal megegyező módon tesz eleget pénzvisszafizetési kötelezettségének.

8. Felelősség 8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 8.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 8.4. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 8.5. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 8.6. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 9. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 9.1. A Szolgáltató ügyfélszolgálatot nem üzemeltet. 9.2. A panaszkezelés helye a Szolgáltató székhelye.     

Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Pf. 49. Telefonszáma: +36 28/ 441 951 Faxszáma: +36 28/ 441 961 Email cím: [email protected]

9.3. Az Ügyfél a panaszát szóban személyesen, vagy írásban közölheti. Szolgáltató panaszbejelentést telefonon nem fogad. 9.4. Szolgáltató a személyesen előadott szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy az Ügyfél a megoldással nem ért egyet jegyzőkönyv felvételére kerül sor, amelyből 1 példányt az Ügyfél azonnal megkap. A jegyzőkönyvre a Szolgáltató 30 napon belül ad érdemi választ.

9.5. Az írásban (postai úton, vagy e-mail-ben) benyújtott panaszokra a Szolgáltató 30 napon belül küld érdemi választ. 9.6. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a rá adott választ 5 évig őrzi. 9.7. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a panaszának kivizsgálása után kapott válasszal az alábbi szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Címe. 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési címe: 1428 Budapest, Pf. 20. Telefonszáma: (1) 459-4800 Faxszáma: (1) 210-4677 email címe: [email protected] 9.8. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: [email protected] Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 9.9. Fogyasztói jogvita esetén az Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. 9.10. A békéltető testületek elérhetőségei a következők: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: [email protected];Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: [email protected];Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: [email protected];Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: [email protected];Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: [email protected];Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: [email protected];Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: [email protected];Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: [email protected];Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: [email protected];Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: [email protected];Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: [email protected];Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: [email protected];Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: [email protected];Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: [email protected];Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: [email protected];Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: [email protected];Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: [email protected]Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/6080270-es mobilon) Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814121 E-mail cím: [email protected] web: www.bekeltetesveszprem.huZala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: [email protected]

9.11. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van az online vitarendezési platform használatára. Ha mindkét fél Magyarországon van, akkor az EU-s online vitarendezés nem vehető igénybe. Az eljáráshoz szükséges kérelmet és egyéb eljárásra vonatkozó információkat is ezen a honlapon lehet megtalálni. (Nyelvet a honlap alján lehet választani.) Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon vagy az [email protected] elérhetőségen nyújtanak. További információ a békéltető testület honlapján érhető el. 10. Szerzői jogok 10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja, vagy feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 10.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú

másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 11. Tanpálya Kft szolgáltatásai igénybevételének általános feltételei 11.1. A Tanpálya Kft szolgáltatásaira vonatkozó részvételi jegyek felhasználására, hosszabbítására, módosítására vonatkozó szabályokat a www.hungaroringshop.hu oldalon található Általános Szerződési Feltételek 13. pontja tartalmazza. 11.2. Amennyiben Ügyfélnek tudomására jut, hogy az előzetesen egyeztetett és megrendelt időpontban a programon nem tud részt venni és ezt a Szolgáltató felé a programot megelőzően írásban jelzi, úgy lehetőség van újabb időpont egyeztetésére. A Szolgáltatónak minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi okokból időpont módosítást telefonon nem áll módjában elfogadni. Időpont módosításra a Szolgáltató egy alkalommal ad lehetőséget. 11.3. Aki a programról bármilyen okból eltávozik, illetve azt nem fejezi be, a program díjának visszatérítésére nem tarthat igényt. 11.4. A Szolgáltató az esetleges műszaki, időjárási vagy egyéb okok miatt az időpont változtatás jogát fenntartja. 11.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a programok alatt kép/hang/videó felvétel is készülhet6amelyen – mint a programokon résztvevő személy – szerepelhet, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhet a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.-vel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben. Ez magában foglalja a lehetőséget, hogy ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft., a felvétel készítői, vagy annak jogos felhasználói a kép/hang/videó felvételt korlátozás nélkül felhasználják, megjelentethessék, nyilvánosságra hozzák. 11.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez a Hungaroring Sport Zrt. területére lép be, az alábbi házirendi pontok az irányadók: a./ A Hungaroring belső területén megengedett sebesség 30 km/h. b./ A Hungaroring versenypályát, illetve a HUNGARORING Sport Zrt. területén található és a Tanpálya Kft. által üzemeltetett egyes tanpályákat rendezvény esetén lehet használni, kizárólag instruktorok felügyelete mellett. Egyéb esetben szigorúan tilos a fenti társaságok illetékes személyeitől származó kifejezett engedély nélkül igénybe venni azokat, illetve azokra ráhajtani, A teljes kártérítési felelősségen túl, a jelen szabály megsértése alkalmanként 100.000 Ft bírságot, illetve a HUNGARORING Sport Zrt. területéről történő határozatlan idejű kitiltást vonja maga után. c./ Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. területén csak a részvételével zajló programról készíthető fotó-, illetve videó, a Hungaroring versenypályán zajló eseményről szigorúan tilos. c./ Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hungaroring Versenypálya és a „Tanpálya” Vezetéstechnikai centrum területén bármilyen típusú drón használata szigorúan tilos. e./ Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. területén tartózkodó személyek fokozott zajhatásnak lehetnek kitéve, a programon való részvételt kifejezetten ennek tudatában vállalja.

12. Miniring tábor igénybevételének speciális feltételei A Miniring nyári táborban való részvétel feltételei a 11. és 12. pontban felsorolt feltételeken kívül a következők: 12.1. A részvételi feltétele a tábor díjának megfizetése a kiválasztott időpont előtt. 12.2. A tábor napközis táboros intenzív baleset-megelőzési képességfejlesztő program, amely hetes turnusban zajlik, minden nap 08:00 és 17:00 óra közötti időtartamban. A Tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.miniring.hu internetes oldalon. „Tanpálya” Kft fenntartja a jogot, hogy a programokat megváltoztassa, vagy a napok között az időjárás függvényében cserélje. 12.3. A tábor díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna). 12.4. A tábor választott ideje alatta a táborozásban részt vevő gyermek törvényes képviselője minden nap 08:00 – 08:30-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor képviselőjének átadja, illetve a tábor program idejének befejezésekor (17:00) átveszi. 12.5. A táborozásban részt vevő gyermek törvényes képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján szülői nyilatkozatot tölt ki és aláírásával igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, gyermek közösségbe engedhető. „Tanpálya” Kft ezen nyilatkozat hiányában a táborban történő részvételt megtagadja. 12.6. Amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, a törvényes képviselője köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a törvényes képviselőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni. 12.7. „Tanpálya” Kft a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (pl. mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép stb.), illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. 12.8. A táborozásban részt vevő gyermek törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy károkért, bármilyen balesetért, illetve bármely, a táborral összefüggésben felmerülő egyéb kárért „Tanpálya” Kft-t kizárólag abban az esetben terheli felelősség, amennyiben annak oka kizárólag az ő tevékenységére, vagy mulasztására vezethető vissza. 12.9. Amennyiben a tábor programja olyan elemet tartalmaz, mely következtében a gyermek elhagyja a tábor területét, „Tanpálya” Kft írásban kéri ehhez a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulását. Hozzájárulás hiányában a gyermek a külső programban nem vehet részt.

13. Miniring Boxutca programjainak igénybevételéhez kapcsolódó speciális szabályok 13.1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételére a Miniring Bokszutca helyiségben kerül sor, az általános feltételeken kívül az alábbi Házirendi pontok az irányadók: a./ A helyiségben (továbbiakban: helyiség) nyújtott szolgáltatás NEM gyermekmegőrzés és NEM játszóház! A helyiség funkciója gyermekek számára biztonságos közlekedés témakörben szervezett foglalkozásokon való részvétel lehetősége. b./ A szervezett programokon kizárólag az előre bejelentkezett, vagy befizetett gyermekek vehetnek részt. c./ A programon résztvevőjének el kell fogadnia, majd szülő, vagy pedagógus aláírásával kell igazolnia, hogy a házirendet megismerte és betartja. d./ A helyiségben 14 év alatti, illetve szellemi, egészségi, vagy fizikai állapota miatt korlátozott gyermek, csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat. e./ A helyiségben beteg, lázas gyermek nem tartózkodhat. f./ „Tanpálya” Kft, a felügyelet nélküli gyermek helyiségbe való belépését megtilthatja, illetve annak elhagyására kötelezheti. g./ A programok ideje alatt a koordinátorok utasításait minden körülmények között be kell tartani. A koordinátorok utasításait be nem tartó, rongáló, verekedő, mások testi épségét veszélyeztető stb. gyermek a programból kizárható. Ilyen esetben a program díjának visszafizetésétől „Tanpálya” Kft elzárkózik. h./ „Tanpálya” Kft a házirendben megfogalmazott szabályok be nem tartásából eredő következményekért felelősséget nem vállal. i./ A helyiségbe tartozódók által behozott érték-, és vagyontárgyakért „Tanpálya” Kft semmilyen felelősséget NEM vállal. j./ A helyiségbe ételt vagy italt bevinni és fogyasztani tilos. 14. Egyéb rendelkezések A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a weboldalon tájékoztatja az oldalra látogatókat. A módosított ÁSZF a weboldalon való közzétételtől érvényes.

Mogyoród, 2017. április 03.

1. sz. melléklet

Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Szerződéskötés időpontja: Az Ügyfél neve: Az Ügyfél címe: Az Ügyfél aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.