Asociace chovatelů miniaturních koní pořádá. Výstava je určená pro plemena minihorse, pony, shetland pony. Pro koně s původem i bez původu do 125 cm


1 2 Asociace chovatelů miniaturních koní pořádá Výstava je určená pro plemena minihorse, pony, shetland pony...
Author:  Ludvík Kopecký

0 downloads 110 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Asociace chovatelů miniaturních koní pořádá

Výstava je určená pro plemena minihorse, pony, shetland pony. Pro koně s původem i bez původu do 125 cm. Výstava se koná v jezdeckém areálu Opřetický dvůr, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova http://www.jkopretice.cz Přejímka koní: 9:00-9:30 Zahájení výstavy : 10:00 ( dopoledne budou probíhat hatrové třídy jednotlivách plemen koní, samostatně Minihorse sekce A ( do 34inch) , minihorse sekce B (34,1-38 inch), shetland pony mini typ ( do 87cm) , shetland pony standradní typ (87,5-107cm), dále pak kategorie pony a to více než 107 maximálně do 125cm výšky koně. Kůň může být přihlášen pouze do jedné haltrové třídy!!!! Po krátké pauze na oběd budou probíhat sportovní třídy a kostýmová třída (půjde úplně poslední)

rozhodčí: Ing. Lenka Gotthardová CSc. ring steward: Jarmila Podzemská oficiální fotograf: Viktor Král show manager + sekretář: Jarmila Podzemská

uzávěrka přihlášek : 12. května 2017 do 18:00 hod do tohoto data je nutné odeslat nejen přihlášku, ale mít zaplacené startovné! bez potvrzení o zaplacení startovného nebude přihláška přijata! Oceněno bude prvních 5 koní v každé třídě. Čtěte prosím podrobně propozice. I v případě menšího počtu koní v jedné třídě- kategorii, nebudou třídy slučovány. Koně budou oceněni tak, jak je vypsáno. Pořadatel nezajišťuje ustájení koní , to je možné rezervovat u majitelky Opřetického dvora

Propozice výstavy Výstava je určená pro koně s původem i bez, samostatně v haltrových třídách budou posuzována plemena minihorse, samostatně shetland pony, a pony. Třídy nebudou slučovány a to i když bude přihlášen jen jeden kůň v dané třídě! Kostýmová třída bude společná pro všechna plemena a bude posouzena úplně nakonec. Sportovní třídy budou vypsány podle velikostí koní bez ohledu na plemeno koní ( tedy budou plemena soutěžit společně, čtěte pozorně, výšky koní ve sportovních třídách, děkuji). Veterinární podmínky: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor má právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační schéma a vyšetření krve infekční anemii koní. Vyšetření krve musí mít všichni koně, bez ohledu na věk ( vyjímku tvoří hříbata pod matkou- kde vyšetření musí mít pouze matka). Vyšetření nesmí být starší než 6 měsíců, a musí být zapsané v průkazu koně. Vzhled koně: Koně musí být v dobré výstavní kondici, především čistí a to i v případě že se účastní „pouze“ pracovních tříd. Předvedení na výstavní-show ohlávce, rozhodně není možné předvádění na zabahněné stájové ohlávce. Nyní již v České republice jsou výstavní ohlávky bez problémů dostupné u hlavního sponzora našeho spolku Jezdecké potřeby Cavalletto ( www.cavalletto.cz ) . U plemen kde se doporučuje střihová úprava ( minihorse) je doporučeno, aby byl kůň správně upraven, není to však podmínkou. Oblečení vystavovatele : Je doporučeno vhodné , ideálně společenské oblečení ve výstavním kruhu ( pánové – oblek, dámy – kalhotový kostým, nebo westernový styl ). Nevhodné oblečení jsou šortky, trička, tílka, sukně a otevřené boty. Ring stevard může vykázat vystavovatele ,který bude nevhodně oblečen. Chování na výstavě : Jakákoliv krutost, hrubé zacházení nebo nehumánní zacházení s koněm ve výstavním kruhu, nebo v prostoru výstavy je přísně zakázáno .Totéž platí na parkovištích a přilehlých prostorách. Za nevhodné chování je považováno i používání neslušných nadávek svému nebo dokonce cizímu koni, vše bude mít za následek vykázání z stavy a odejmutí třeba již získaného ocenění – výstavních titulů a získaných cen. Používání povzbuzujících přípravků nebo drog ovlivňující vystavování koně je zakázáno. Odpovědnost pořadatele: Pořadatel výstavy nebere žádnou zodpovědnost za nehody, poškození nebo ztrátu osobních věcí nebo koní na výstavě. Bezpečnost : Vzhledem k tomu, že se výstava koná v prostorách s větší počtem návštěvníků, dbejte prosím zvýšené bezpečnosti. Pokud víte, že Váš koník není zrovna přátelský stůjte s koněm, mimo posuzování v ringu, více stranou. Jistě by k prezentaci Vašeho plemene nepřispělo nějaké kopnuté nebo kousnuté dítě. Ustájení a ubytování: Pořadatel nezajišťuje ustájení pro koně a to ani výstavní ohrádky, rovněž ani ubytování. Ubytování si lze předem dohodnout v Hotelu Konopiště Nová myslivna http://www.hotel-konopiste.cz/ Koně proto na ruce nebo na vleku. Zajistěte si dostatečný počet pomocníků pro své koně. Výšky koní : Pro jednotlivé katagorie MINIHORSE Koně se posuzují v sekci A – do 34 inch ( do 86,36cm) a sekci B od 34inch do 38 inch (86,37cm- 96,52cm ) . 1 inch = 2,54cm.Pro správné zařazení je třeba se držet následujícího. Sekce A: • Odstávčata do 30 inch • Ročkové do 32 inch • Dvouletí do 33 inch • Tříletí do 34 inch , čtyřletí a starší do 34inch Sekce B • Odstávčata 30-32 inch • Ročkové 32-36 inch • Dvouletí 33-37 inch • Tříletí 34-38 inch, čtyřletí a starší 34-38 inch. Shetland pony mini typ : do 87cm , Shetland pony standard typ do 107cm Pony : do 125 cm, soutěžit mohou všichni koně vyšší než 107 cm , nepřesahující však výšku 125cm

Koně je nutné mít změřeného před uzávěrkou výstavy. Výška koní bude orientačně, nebo v případě potřeby kontrolována.

Poplatky na výstavu Poplatek za přihlášku každého prvního koně je 350.- Kč , za každou jeho další třídu 250.- Kč Za každého dalšího koně téhož majitele a jednu třídu je to rovněž 250.- Kč bez ohledu na příslušnost k nějakému klubu ( výstava je otevřená pro všechny) Příklad: Majitel : Petr Novák bude přihlašovat 3 koně: kůň jménem Korok se bude účastnit haltrové třídy, kostýmové třídy a vozatajského parkuru – cena celkem 850Kč, dále jeho kůň Pampeliška se bude účastnit pouze třídy hříbata pod matkou – celkem 250.- Kč za tohoto koně a kůň Hvězda se bude účastnit haltorvé třídy, kostýmové třídy, junior jumpingu, senior jumpingu, mladého vystavovatele i vozatajského parkuru, cena za tohoto koně bude 1500.- Kč . Celkem za 3 koně zaplatí Petr Novák 2600kč

Bankovní účet / kam zaslat poplatky Číslo účtu ACHMK Kod banky Variabilní symbol Identifikace platby

Přihlášky a způsob platby

107-7408240237 0100 20052017 Zároveň s přihláškou zasílejte potvrzení o zaplacení výstavního poplatku! Do poznámky k platbě uveďte jméno toho, kdo je vystavovatelem koně‘! Pokud platíte z účtu na jiné jméno, uveďte do poznámky v přihlášce také, nelze jinak identifikovat! S přihláškou každého koně je nutné zaslat jeho úplnou kopii rodokmenu! ( část kde je uvedeno jeho celé jméno, životní číslo atd, dále otec matka, a především strana, kde je uveden majitel koně! Platba je možná pouze na bankovní účet klubu do data uzávěrky!

Ocenění a tituly : Bude oceněno prvních 5 koní v každé třídě ( stužkou). První získá titul Šampion své třídy Všichni vítězové své třídy- šampioni postupují do soutěže o Grand šampion- který obdrží cenu, Dále pak každý Grand šampión ( to znamená Grand šampion- nejlepší klisna, a Grand šampion ze sekce hřebců a valachů) bude soutěžit o titul Supréme šampion ( nejlepší v plemeni) Supreme šampion Minihorse sekce A, Supreme šampion Minihorse sekce B, Supreme šampion shetland pony mini typ, Supreme šampion shetland pony standard typ a Supreme šampion pony se utkají o ocenění a pohár

BEST IN SHOW Vítěz každé třídy ( samozřejmě zvlášť hřebci+valaši a zvlášť klisny) získá titul ŠAMPION Opřetice 2017 Držitelé šampiónů se po skončení posuzování všech v pohlaví ( například všechny klisny s titulem šampión) nastoupí k posouzení o Nejlepší klisnu – obdrží titul GRAND ŠAMPION Opřetice 2017 , druhý nejlepší pak res. GRAND ŠAMPION Opřetice 2017 . Totéž platí pro ocenění SUPREME ŠAMPION Opřžetice 2017 Obecná pravidla pro posuzování haltrových tříd: Třídy jsou vypsány společně pro hřebce i valachy, a dále pro klisny. V rámci toho, že výstava má mít pěkný rychlý spád a je to výstava regionální propagující jednotlivá plemena, rozhodčí neposuzuje zuby koní ani nekontroluje varlata hřebcům ( rozhodčí nemá vědět který kůň v dané třídě je který, natož aby věděl kdo je valach a kdo hřebec, a protože valaši nemusí mít standardní zuby , a často bývají valachy právě proto, tím se pro urychlení neposuzují zuby u všech koní). Koně nastoupí do své třídy podle pokynů ringstevarda podle katalogových čísel, na pokyn se všichni ve třídě předvedou v pohybu. Po té se postaví stranou a předvedou se každý jednotlivě. Rozhodčí určí pořadí prvních 5ti koní ve všech třídách. Při posuzování o titul Grand šampión, nebo Supreme šampión je na rozhodnutí rozhodčího, zda se koně proběhnou jen společně po nastoupení, a rozhodne o pořadí, nebo zda bude požadovat koně předvést znovu jednotlivě.

Zlatý sponzor **** Asociace chovatelů miniaturníc koní stáj Acro farm.

Na této výstavě sponzor ceny pro Nejlepší hříbě výstavy.

Výstavní třídy haltrové Minihorse sekce A do 34 inch Klisny číslo třídy

1. 2. 3. 4.

název třídy Klisny hříbata pod matkou ( narozená v roce 2017) minimální věk 14dnů Klisny roční a dvouleté ( narozené v roce 2016 a 2015) do 33inch Klisny tříleté ( narozené v roce 2014) do 34 inch Klisny čtyřleté a starší ( narozené v roce 2013 a dříve) do 34 inch

Minihorse sekce A do 34 inch Hřebci a valaši číslo třídy

5 6. 7. 8.

název třídy Hřebci hříbata pod matkou ( narození v roce 2017) Hřebci a valaši roční a dvouletí ( narození v roce 2016 a 2015) do 33 inch Hřebci a valaši tříletí ( narození v roce 2014) do 34 inch Hřebci a valaši čtyřletí a starší ( narození v roce 2013 a dříve) do 34 inch

Minihorse sekce B 34 -38inch Klisny číslo třídy

9. 10. 11. 12.

název třídy Klisny hříbata pod matkou ( narození v roce 2017)minimální věk 14dnů Klisny roční a dvouleté ( narozené v roce 2016 a 2015) do 33,1-37inch Klisny tříleté ( narozené v roce 2014) 34,1- 38 inch Klisny čtyřleté a starší ( narozené v roce 2013 a dříve) 34,1-38 inch

Minihorse sekce B 34-38 inch Hřebci a valaši číslo třídy

13 14. 15. 16.

název třídy Hřebci hříbata pod matkou ( narození v roce 2017) Hřebci a valaši roční a dvouletí ( narození v roce 2016 a 2015) do 33,1 -37inch Hřebci a valaši tříletí ( narození v roce 2014) 34,1 -38 inch Hřebci a valaši čtyřletí a starší ( narození v roce 2013 a dříve) ) 34,1 -38 inch

Shetland pony mini typ do 87 cm Klisny číslo třídy

název třídy Klisny hříbata pod matkou ( narozená v roce 2017) minimální věk 14dnů Klisny roční a dvouleté ( narozené v roce 2016 a 2015) Klisny tříleté a starší ( narozené v roce 2014 a dříve)

17. 18. 19. Hřebci a valaši číslo třídy

20 21.

název třídy Hřebci hříbata pod matkou ( narození v roce 2017) Hřebci a valaši roční a dvouletí ( narození v roce 2016 a 2015)

Hřebci a valaši tříletí a starší ( narození v roce 2014 a dříve) 22. Shetland pony standard typ do 107 cm Klisny číslo třídy

název třídy Klisny hříbata pod matkou ( narozená v roce 2017) minimální věk 14dnů Klisny roční a dvouleté ( narozené v roce 2016 a 2015) Klisny tříleté a starší ( narozené v roce 2014 a dříve)

23. 24. 25. Hřebci a valaši číslo třídy

26 27. 28.

název třídy Hřebci hříbata pod matkou ( narození v roce 2017) Hřebci a valaši roční a dvouletí ( narození v roce 2016 a 2015) Hřebci a valaši tříletí a starší ( narození v roce 2014 a dříve)

Pony od 107,5cm do 125 cm Klisny číslo třídy

název třídy Klisny hříbata pod matkou ( narozená v roce 2017) minimální věk 14dnů Klisny roční a dvouleté ( narozené v roce 2016 a 2015) Klisny tříleté a starší ( narozené v roce 2014 a dříve)

29. 30. 31. Hřebci a valaši číslo třídy

32 33. 34.

název třídy Hřebci hříbata pod matkou ( narození v roce 2017) Hřebci a valaši roční a dvouletí ( narození v roce 2016 a 2015) Hřebci a valaši tříletí a starší ( narození v roce 2014 a dříve)

Po skončení hatrových tříd, nastupují vítězové kategorie hříbata pod matkou ( ročník 2017) a nejlepší roční ( narození v roce 2016) z dané kategorie všech plemen najednou o titul

Nejkrásnější hříbě Opřetice 2017 sponzorem této soutěže je stáj Acro farm manželů Podzemských Po vyhlášení nejlepšího hříběte nastupují všichni Supreme šampioni všech plemen o titul

BEST IN SHOW Cenu věnuje Asociace chovatelů miniaturních koní. Po vyhlášení nejvyšších ocenění z haltrových tříd následuje 30minutová pauza na oběd

Generální sponzor Asociace chovatelů miniaturních koní, speciálně Velké Ceny Cavalletto malých koní .

Na této výstavě jsou Jezdecké potřeby Cavalletto sponzorem Kostýmové třídy Kostýmová třída Do této třídy nastupují kůň s jedním předvádějícím, nebo maximálně 2 lidi. Bez ohledu na plemeno a výšku koně. Kůň i předvádějící mají na sobě nějaký kostým. Oceněny budou nejlepší 3 masky., pod číslem třídy máte pár foto pro inspiraci. Z foto můžete vidět, že to není třída určená pouze pro děti! :-) Tato třída bude posuzována jako poslední ze všech tříd! ( kvůli případnému pomalování koní i vodičů-jezdců ) :-) číslo třídy název třídy kostýmová třída 35.

!

příklady kostýmové třídy

Mladý vystavovatel V této kategorii soutěží děti junioři, rozdělení podle věku, bez ohledu na velikost a plemeno koně. Posuzovatel může přihlédnout i ke kvalitě koně, hodnotí však to, jak mladý vystavovatel umí předvádět svého koně. Junioři do 12ti let mohou předvádět pouze klisny, valachy a nebo hřebečky maximálně do jednoho roku věku. Junioři starší 12ti let mohou předvádět i hřebce, ale je nutné dbát bezpečnosti!!! prosím aby rodiče „měli rozum a dobře zvážili na co jejich ratolest stačí :-) . Svou odpovědnost budou rodiče- zákonný zástupce potvrzovat podpisem v online přihlášce. Každá věková kategorie nastupují koně všichni najednou, není tedy možné aby s jedním koněm nastupoval více než jeden junior stejné věkové kategorie. Pokud ale je junior například v kategorii do 7 let tak stejný kůň s juniorem 7-12 nebo 12-18 může nastoupit samozřejmě znovu, ale každá třída se také zvlášť platí. číslo třídy název třídy Mladý vystavovatel do 7 let 36. Mladý vystavovatel 7-12 roků 37. Mladý vystavovatel 12-18roků ( i v kalendářním roce ve kterém je juniorovi 18r může v této 38. kategorii vystavovat)

Jumping – mini parkur bez jezdce!!! Kategorie je rozdělená jednak podle věku předvádějícího, výška skoků pak i podle výšky koní. Soutěží všechna plemena dohromady. Jeden kůň se smí účastnit pouze maximálně 2x v soutěži jumping ( tedy například s různými juniory, nebo s juniorem a seniorem, nebo 2x se seniorem). tyto třídy se řídí pravidly dvoukolového jumpingu podle pravidel MINI JUMP & DRIVE viz webové stránky http://www.achmk.cz/products/mini-jump-drive-2017/ číslo třídy

39.

název třídy Jumping junior 1 – mini parkur bez jezce, s vodičem do 7 let v této kategorii soutěží v jednom kole na čas, junioři se svými koňmi bez ohledu na výšku koně a plemeno, skáčí pouze přes malé křížky ( nemusí tedy přehazovat vodítko přes boční stěnu překážky) , může překonávat překážky spolu s koněm. . Výška překážek je do 30cm.

40.

Jumping junior 2 dvou kolový miniparkur bez jezdce pro tříleté a straší koně výšky do 86cm Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. výška překážek pro první kolo je 45cm výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas

41.

Jumping junior 3 dvou kolový miniparkur bez jezdce pro 3leté a starší koně výšky více než 86cm do 96cm

Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let

42.

výška překážek pro první kolo je 50cm výška překážek pro druhé kolo je 55cm + čas Jumping junior 4 dvou kolový miniparkur bez jezdce

43.

pro 3leté a starší koně výšky více než 96cm do 125cm Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let výška překážek pro první kolo je 55cm výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas Jumping senior 1 dvou kolový miniparkur bez jezdce

44.

pro tříleté a straší koně výšky do 86cm Předvádějící je starší 18 let výška překážek pro první kolo je 45cm výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas Jumping senior 2 dvou kolový miniparkur bez jezdce

45,

pro 3leté a starší koně výšky více než 86cm do 96cm Předvádějící je starší 18 let výška překážek pro první kolo je 50cm výška překážek pro druhé kolo je 55cm + čas Jumping senior 3 dvou kolový miniparkur bez jezdce pro 3leté a starší koně výšky více než 96cm do 125cm Předvádějící je starší 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let výška překážek pro první kolo je 55cm výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas

Klasik driving V této třídě soutěží koně zapřažení v lehkém dvoukolovém vozíku. Soutěž netrvá déle než 5 minut. Rozhodčí posuzuje ochotu koně při změně rytmu chůze ( krok, klus, pracovní klus) změny směru, zastavení. Pokud rozhodčí požádá o změnu směru tu bezpečně udělají předvádějící co nejdříve ( ne všichni v jednom místě!) Pokud nemá rozhodčí jasno v pořadí, může žádat o zacouvání koně ( 2-3kroky zpět a vrátit se bez pokynu do výchozí pozice) a to i u juniorů ( ne v kategorii do 7 let). Každý vozataj musí mít zajištěného pomocníka ( a to i dospělý) ten nemusí sedět s ním v sulce, ale po zastavení všech koní přichází pomocník a postaví se před koně, kterého může přidržovat na místě ( bez penalizace) než dojde řada na posouzení daného koně ( například než všichni postupně zacouvají). Nemůže koně ovlivňovat-pomáhat při couvání. Bič je povinnou součástí, vozataj jej musí mít po celou dobu v sulce ( nemusí ho mít v ruce). Doporučené je vhodné oblečení ( společenské) a pokrývka hlavy ( klobouk, cylindr a podobně). Rozhodčí v celkovém hodnocení zhodnocuje jak čistotu vozíku, výstroje, i koně, tak vhodnost oblečení vozataje. Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let – dbejte na bezpečnost!

číslo třídy

název třídy

46.

Driving junior 1 pro 3leté a starší koně do výšky 125cm, vozataj je junior do 7let. V sulce musí sedět s juniorem další osoba ( starší 15ti let) pro bezpečnost soutěže. Soutěž netrvá déle než 3 minuty a rozhodčí nevyžaduje couvání v této kategorii.

47..

Driving junior 2 pro 3leté a starší koně do výšky 125cm, vozataj je junior ve věku 7-18 roků. ( Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let) Driving 1 pro 3 leté a starší koně do maximální výšky 87cm, vozataj je starší 18 let.

48.. 49.

Driving 2 pro 3leté a starší koně výšky 87-125cm , vozataj je starší 18 let

Vozatajský parkur Vozatajský parkur bude postaven na travnaté ohraničené ploše pomocí kuželů. Soutěží se nejen na čas, ale také na přesnost ( dotyk-shození kužele + 5 trestných vteřin) . Minutí startu- cíle, jakož vynechání překážky má za následek diskvalifikaci. Rovněž nadměrné používání biče může mít za následek diskvalifikaci. Je nutno dbát na bezpečnost především u juniorů, kteří smí soutěžit až od 12ti let. Vozatajský parkur se řídí pravidly MINI JUMP & DRIVE viz webové stránky http://www.achmk.cz/products/mini-jump-drive-2017/ číslo třídy

název třídy

50.

Vozatajský parkur junior 1

51.

pro 3leté a starší koně do výšky 86cm, vozataj je junior do 18 let Vozatajský parkur junior 2

52.

pro 3leté a starší koně výšky koně více než 86cm do 96cm, vozataj je junior do 18 let. Vozatajský parkur junior 3

53.

pro 3leté a starší koně výšky více jak 96cm do 125cm, vozataj je junior do 18 let. Vozatajský parkur senior 1 pro 3leté a starší koně do výšky 86cm, vozataj je starší 18 let.

54.

Vozatajský parkur senior 2

55.

pro 3leté a starší koně výšky koně více než 86cm do 96cm, vozataj je starší 18 let. Vozatajský parkur senior 3 pro 3leté a starší koně výšky více jak 96cm do 125cm, vozataj je starší 18 let.

Pokud Vám není cokoliv jasné kontaktujte managera výstavy.Těšíme se na Vaší účast

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.