Aspirant koper(s)


1 Ruwbouwlijst Aspirant koper(s) Project Waddinxveen, 39 woningen in Park Triangel, deelplan Parksingel fase 3 Betreft Bouwnummer... / woningtype Won...
Author:  Irma Hermans

1 downloads 3 Views 237KB Size

Recommend Documents


No documents


6

Ruwbouwlijst Datum

23 oktober 2018

Aspirant koper(s) E-mail

koperskeuze @rehorstbouw.nl

Project

Waddinxveen, 39 woningen in Park Triangel, deelplan Parksingel fase 3 Betreft

Bouwnummer ......... / woningtype Woningtype Meghan

Geachte kopers(s), In deze aanvullende ruwbouwlijst bieden wij u diverse bouwkundige opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. Aangezien deze bouwkundige wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen dan de opties zoals vermeld in de afbouwlijst, moeten deze eerder bij ons bekend zijn. Derhalve vragen wij u de gewenste keuze(s) middels dit formulier aan te geven. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een van de opties dan graag door middel van item 1.99 aan ons kenbaar maken. Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen. Meerprijs Uw keuze

Omschrijving meerwerk

 1.1

Het met 1,2 meter uitbreiden van de woonkamer aan de

Incl. 21% BTW17.600,00

achterzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning d.d. 23-10-2018. Rehorst Bouw B.V. Kadijk 4a Postbus 18 2860 AA Bergambacht Telefoon (0182) 61 40 33 Fax (0182) 35 10 62 [email protected] K.v.K. Rotterdam 29027285

6

 1.2

Het met 2,4 meter uitbreiden van de woonkamer aan de28.000,00

23 oktober 2018

achterzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018, waarbij de

Pagina

afwerking wordt uitgevoerd conform de technische

2/6

omschrijving van de standaard woning d.d. 23-10-2018.  1.4

Het wijzigen van de indeling van de eerste verdieping, door2.570,00400,00380,001.230,00

middel van het realiseren van de badkamer aan de voorgevel in plaats van in het midden van de woning, waarbij een aparte toiletruimte achter de trap wordt gerealiseerd. Door de wijziging van indeling zal de leidingkoker in de keuken komen te vervallen. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-102018, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning d.d. 2310-2018. In afwijking van de tekening wordt de badkamer standaard zonder ligbad en zonder 2e wastafel uitgevoerd.  1.9

Het aanbrengen van letselveilig isolatieglas in plaats van het standaard isolatieglas ter plaatse van het kozijn met dubbele openslaande deuren aan de achtergevel van de woning, ten behoeve van het voorkomen van letsel bij doorval(len) (ongevallen) en/of letselschade.

 1.11

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel. Indien u na de sluitingsdatum een keuze maakt voor een buitenkraan wijzen wij u op het feit dat in verband met legionellapreventie de prijs voor het aanbrengen van een buitenkraan hoger is in verband met aanvullende werkzaamheden. (Zie hiervoor optie 3.1 uit de afbouwlijst).

 1.28

Het realiseren van een trapkast onder de trap, door middel van het aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht waarin een dicht paneel en een binnendeur wordt aangebracht. Inclusief het uitvoeren van de open trap als dichte trap en het aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar en wandcontactdoos. De onderzijde van de trap blijft onafgewerkt en de wanden worden behangklaar afgewerkt. Eén en ander zoals aangegeven op blad VT11 d.d. 23-10-2018.

Datum

6

 1.30

Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de9.800,00

23 oktober 2018

voorzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede verdieping

Pagina

blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte,

3/6

zoals bedoeld in het Bouwbesluit. (Deze optie geldt niet voor woningtype M3 en M3s.)  1.31

Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de14.500,0013.745,008.950,00

achterzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. (Deze optie geldt niet voor woningtype M2 en M2s.)  1.32

Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de achterzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Het tuimeldakraam wat standaard is komt bij deze optie te vervallen. (Deze optie geldt alleen voor woningtype M2 en M2s.)

 1.34

Het realiseren van een indeling op de tweede verdieping, bestaande uit: het aanbrengen van scheidingswanden, 2 stuks binnendeurkozijnen (zonder bovenlicht) met binnendeuren, het uitbreiden van de wtw-installatie, het verplaatsen van de rookmelder, het wandlichtpunt, een dubbele wandcontactdoos op de overloop. Het aanbrengen van 2 stuks extra wandlichtpunten met schakelaar en 3 stuks extra dubbele wandcontactdozen, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 1.31 (dakkapel achterzijde) of 1.46 / 1.47 (tuimeldakraam achterzijde). (Deze optie geldt alleen voor woningtype M1 en M1s.)

Datum

6

 1.35

Het realiseren van een indeling op de tweede verdieping,8.950,00

23 oktober 2018

bestaande uit: het aanbrengen van scheidingswanden, 2 stuks binnendeurkozijnen (zonder bovenlicht) met

Pagina

binnendeuren, het uitbreiden van de wtw-installatie, het

4/6

verplaatsen van de rookmelder, het wandlichtpunt, een dubbele wandcontactdoos op de overloop. Het aanbrengen van 2 stuks extra wandlichtpunten met schakelaar en 3 stuks extra dubbele wandcontactdozen, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 1.30 (dakkapel voorzijde) of 1.45 (tuimeldakraam voorzijde). (Deze optie geldt alleen voor woningtype M2 en M2s.)  1.36

Het realiseren van een indeling op de tweede verdieping,8.950,00375,001.175,00

bestaande uit: het aanbrengen van scheidingswanden, 2 stuks binnendeurkozijnen (zonder bovenlicht) met binnendeuren, het uitbreiden van de wtw installatie, het verplaatsen van de rookmelder, het wandlichtpunt, een dubbele wandcontactdoos op de overloop. Het aanbrengen van 2 stuks extra wandlichtpunten met schakelaar en 3 stuks extra dubbele wandcontactdozen, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 1.31 (aanbrengen dakkapel achterzijde) of 1.46 / 1.47 (tuimeldakraam achterzijde). (Deze optie geldt alleen voor woningtype M3 en M3s.)  1.42

Het aanbrengen van een dakdoorvoer op de tweede verdieping ten behoeve van een wasdroger (op standaard plaats).

 1.45

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende beglazing, afmetingen ca. 94 x 140 cm, in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede verdieping blijft een onbenoemde ruimte, niet zijnde verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. (Deze optie geldt niet voor type M3 en M3s.)

Datum

6

 1.46

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende1.175,00

23 oktober 2018

beglazing, afmetingen ca. 94 x 140 cm, in het dakvlak aan de achterzijde van de woning. Eén en ander zoals

Pagina

aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede

5/6

verdieping blijft een onbenoemde ruimte, niet zijnde verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. (Deze optie geldt niet voor type M2 en M2s.)  1.47

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende755,00490,00450,00450,0095,00

beglazing, afmetingen ca. 55 x 78 cm, in het dakvlak aan de achterzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede verdieping blijft een onbenoemde ruimte, niet zijnde verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. (Deze optie geldt niet voor type M2 en M2s.)  1.48

Het vergroten van het standaard tuimeldakraam (55 x 78 cm) met isolerende beglazing in het dakvlak aan de achterzijde van de woning, naar een dakraam (94 x 140 cm). Het dakraam blijft op de standaard positie, zoals aangegeven op tekeningen VT11 d.d. 23-10-2018. De tweede verdieping blijft een onbenoemde ruimte, niet zijnde verblijfsruimte zoals bedoeld in het Bouwbesluit. (Deze optie geldt alleen voor type M2 en M2s.)

 1.60

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de voorzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren. (Deze optie geldt niet voor type M3 en M3s).

 1.61

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de achterzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren.

 1.71

Het verplaatsen van (..... stuks) bestaande plafondlichtpunten.

Datum

6

 1.80

Aanbrengen lichtspot Lumiance Inset Trend Swing190,00

23 oktober 2018

(kantelbaar) LE3 (wit) inclusief armatuur en lichtbron (LED extra warm wit) op een bestaande schakelaar. Indien u een

Pagina

aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u dit

6/6

separaat in de 'afbouwlijst' aangeven.  1.81

Aanbrengen lichtspot Lumiance Inset Trend Swing195,00240,00

(kantelbaar) LE1 (geborsteld aluminium) inclusief armatuur en lichtbron (LED extra warm wit) op een bestaande schakelaar. Indien u een aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u dit separaat in de 'afbouwlijst' aangeven.  1.82

Het aanbrengen van (.... stuks) extra plafondlichtpunten met een aparte schakelaar.

 1.83

Het aanbrengen van (.... stuks) extra plafondlichtpunten op125,000,00

bestaande schakelaar.  1.99

De woning niet uitbreiden c.q. wijzigen met de hierboven genoemde meerwerkopties.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,

Datum

Voor akkoord koper,

Rehorst Bouw B.V.

A. Houweling

Naam: .............................................

directie

Bouwnummer: .................................

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.