Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként


1 1. sz. melléklet a 14/2018. (X. 01.) rendelethez I. fejezet Önkormányzat összesített költségvetése...

0 downloads 1 Views 5MB Size

Recommend Documents


Az Aranyosi-legelő (HUHN20138) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve
1 Az Aranyosi-legelő (HUHN20138) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014...

A pozicionálás kiemelt fontossága az országmárkázásban az E-Észtország esettanulmányon keresztül 1
1 DOI: /iri A pozicionálás kiemelt fontossága az országmárkázásban az E-Észtország eset...

Módszertani javaslatok. Kiemelt területek
1 Módszertani javaslatok 11182 Tartalom Bevezetés A teljesítményértékelés alapján kirajzol&oac...

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
1 Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum A DOKUMENTUM CÉLJA Tájékoztatónk cél a, hogy az ...

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
1 Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum Cél Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektet&e...

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
1 Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum Cél Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektet&e...

Nagyberény Gyorspont Kiemelt
1 Gyorspont Kiemelt Kiskaliberű pisztoly 1 Dippong Magdolna 2080 Para-Gun 178 I 2 dr. Eördögh Attila 2142 Szászvári Löv&e...

A évi kiemelt feladatok
1 A évi kiemelt feladatok I. Bevezetés Ez az európai adatvédelmi biztos mint az uniós jogalkotási javaslatok...

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
1 Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum Cél Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektet&e...

kiemelt események július 20
1 2-1 kiemelt események Labdarúgás, NB I Szo 17: Puskás Akadémia - Debrecen 2,25 3,05 2,95 Szo 20: Honvéd - ...1. sz. melléklet a 14/2018. (X. 01.) rendelethez

I. fejezet I/1. sz I/2. sz. I/3. sz. I/4. sz. I/5. sz. I/7. sz.

Önkormányzat összesített költségvetése: Bevételei forrásonként Kiadásai kiemelt előirányzatonként Felhalmozási kiadások részletes bemutatása Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Közvetett támogatásokról szóló kimutatás Engedélyezett létszám

II. fejezet II/1. sz. II/2. sz.

Önkormányzat elemi költségvetése: Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv Átadott pénzeszközök Átvett pénzeszközök Tartalékokról szóló kimutatás EU- és egyéb pályázatok kimutatása

II/3. sz. II/4. sz. II/5. sz. II/6. sz. II/7. sz. II/8. sz. II/9.a-e sz. III. fejezet III/1. sz. III/2.. sz.

III/3. sz. III/4. sz. III/5. sz. IV. fejezet IV/1. sz. IV/2. sz.

IV/3. sz. IV/4. sz. IV/5. sz V. fejezet V/1. sz. V/2. sz.

V/3. sz. V/4. sz. V/5. sz

Polgármesteri Hivatal költségvetése Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv

VI. fejezet V/1. sz. V/2. sz.

V/3. sz. V/4. sz. V/5. sz

Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv

2.sz. melléklet

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzat II. módosítása 2018. év eredeti előirányzata 6/2018. (II.28.) Ktgvetési rendelet 2018. év I. módosított előirányzata 8/2018. (IV.27.) Ktgvetési rendelet 2018. év II. módosított előirányzata 12/2018. (VI.28.) Ktgvetési rendelet

Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 3 217 390 439 3 217 390 439 4 052 992 197 4 052 992 197 4 099 017 933 4 099 017 933

Önkormányzat Kormányza ti funkció

Rovat

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Önkormányzati támogatások 018010 018030 066010 066010 066020 066020 018010 018030 018010 900070 018010 018030 018010 045120 018010 018030 018010 900070

B115 K915 K1101 K2 K1101 K2 B114 K915 B116 K513 B115 K915 B21 B25 B114 K915 B111 K513

Bérkompenzáció Intézményi támogatás Törvény szerinti illetmény Munkáltatót terhelő járulék Törvény szerinti illetmény Munkáltatót terhelő járulék Kulturális illetménypótlék Intézményi támogatás Előző évi elszámolás Általános tartalék ASP miatt bértámogatás ASP miatt bértámogatás Veresmarty u. támogatás rovat helyesb. Veresmarty u. támogatás rovat helyesb. Könyvtárérdek. növelő támogatás Intézményi támogatás Dec. bérkompenzáció korr. Dec. bérkompenzáció korr.

128 346

825 028 954 370 656 000 15 000 000 -15 000 000 588 820 -1 950

31 787 12 900 2 516 67 902 13 241 825 028 954 370 656 000

588 820 -1 950

AN Vízisport Egyesület támogatása 113/2018(VI.27.) 066020 900070

066020 066020 018030

011130 900070

K512 K513

K64 K67 K915

K512 K513

Működési célra átadott pénzeszköz Általános tartalék

Közművelődés érdekeltség növelő pályázat önrész 94/2018(IV.25) (Ei átadása Művelődési Háznak) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Áfa Intézménytámogatás

Civil szervezetek támogatására polgármesteri keret 114/2018(VI.27) Működési célra átadott pénzeeszköz Általános tartalék

1 450 000 -1 450 000

-86 614 -23 386 110 000

500 000 -500 000

VEKOP támogatás kiegészítése önerő terhére 126/2018(VI.27)

1

045120 045120 900070 045120 045120 013350 013350

K62 K64 K513 K71 K74 K62 K67

Beruházás Áfa Általános tartalék Felújítás- Tanks.,GLS, Halászy külső Áfa Kossuth 60 átalakítás és tervezés Áfa

35 500 000 9 585 000 -12 573 000 -13 100 000 -3 537 000 -12 500 000 -3 375 000

Bölcsődefejlesztési támogatásához önerő biztosítása 134/2018(IX.06) 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 900070

K62 K67 K62 K67 K62 K67 K64 K67 K62 K71 K74 K513

Beruházás Áfa Beruházás - orvosi rendelő út, park. Áfa Beruházás - orvosi rend. - Temető u. 5. bontás Áfa Beruházás - orvosi rendelő berendezés Áfa Beruházás - orvosi rendelő műszaki ellenőr Felújítás - Iskola udvar burkolás, kapu Áfa Általános tartalék

132 000 000 35 640 000 -90 000 000 -24 300 000 -5 000 000 -1 350 000 -20 000 000 -5 400 000 -4 000 000 -5 000 000 -1 350 000 -11 240 000

PH irattározás 117/2018(VI.27) 900070 018030

K513 K915

Általános tartalék Intézményi támogatás

-1 905 000 1 905 000

Előirányzat átcsoportosítás 045160 045160 066020 066020

K334 K351 K337 K351

Útkarbantartás Áfa Egyéb szolgáltatási kiadás - növényzetirtás, erdő ápolás,stb Áfa

-1 261 550 -340 619 1 261 550 340 619

066020 900070

K506 K513

Műk. célú támogatás áht-on belül -ped. jub.jut Céltartalék

3 340 395 -3 340 395

062020 062020

K62 K61

Forg. techn. felülvizsg., telep.kp. tan. terv Forg. techn. felülvizsg., telep.kp. tan. terv

-5 100 000 5 100 000

066020 066020 066020 066020

K71 K74 K337 K351

Felújítás- belter. vízelvezetés Áfa Egyéb szolgáltatási kiadás Áfa

013320 013320 066020 900070

K71 K74 K334 K351

Felújítás -Temető épület Áfa Karbantartás - temető épület festés, mázolás Áfa

-1 000 000 -270 000 1 000 000 270 000

066020

K61

Beruházás - HÉSZ

-1 020 000

-390 000 -105 300 390 000 105 300

2

066020 066020 066020 066020 066020

K67 K61 K67 K321 K351

Áfa Beruházás - telep.képi arculat Áfa Informatikai szolgált. kiadások Áfa

-275 400 420 000 113 400 600 000 162 000

013350 013350 066020

K71 K74 K64

Felújítás - önk. Ing. Áfa Egyéb kisértékű eszközbeszerzés - vadkamera

-374 000 -101 000 475 000

045120 045120 045120 045120

K71 K74 K336 K351

Felújítás -Belter. vízelvezetés Áfa Szakértői tevék - Halászy légtechn. Szakvélemény Áfa

-120 000 -32 400 120 000 32 400

066020 066020 066020 066020

K62 K67 K337 K351

Beruházás- Rákóczi Óv. bőv. ter. parkos. Áfa Egyéb szolg. Kiadások -Rákóczi Óv. bőv. ter. parkos. Áfa

066020 066020 066020 066020

K64 K67 K334 K351

Beruházás-játszótéri eszk Áfa Karbantartás - padok és hull. tárolók Áfa

074031 074031

K1101 K122

Tv. Szer. Illetmény - védőnő Megbíz. Díj - védőnő

066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020 066020

K335 K351 K331 K355 B403 B406 K331 K355

Közvetített szolgáltatás Áfa Közüzemi díjak Egyéb dologi kiadások Közvetített szolgáltatás bevétele Áfa Közüzemi díjak Egyéb dologi kiadások

066020 066020

K352 K355

Áfa befizetés Egyéb dologi kiadások

052080 052080

B403 B402

Rovat módosítása Rovat módosítása

900070 018030

K513 K915

Általános tartalék Intézményi támogatás

-635 000 635 000

066020 066020 066010 066010

K1101 K1104 K1101 K1104

Tv szerinti illetmény Helyettesítés Tv szerinti illetmény Helyettesítés

-100 000 100 000 -30 000 30 000

066020 066020 066020 045120 045120

K62 K67 K67 K71 K74

Beruházás - Birgejárás II Áfa Áfa- orvosi rendelő műsz ell. Felújítás - járdaprogram Áfa

-1 141 200 -308 124 1 141 200 308 124 -590 000 -159 300 590 000 159 300 -78 000 78 000

2 800 000 756 000

2 800 000 756 000 -1 800 000 -1 000 000

1 800 000 1 000 000 500 000 -500 000

-3 679 000 3 679 000

1 000 000 270 000 -414 000 -674 000 -182 000

3

045120 045120

K67 K352

VEKOP fordított áfa VEKOP fordított áfa

Változás összesen

-2 160 000 2 160 000

6 706 614

6 706 614

Polgármesteri Hivatal Pótelőirányzat 011130 011130 018030

K335 K351 B816

Közvetített szolgáltatás Áfa Intézményfinanszírozás

018030 011130 011130

B816 K1101 K2

Intézményfinanszírozás Tv szerinti illetmény - ASP Munkáltatót terhelő járulék

018030 011130 011130

B816 K337 K351

Intézményfinanszírozás Egyéb szolgáltatási kiadás Áfa

1 905 000

Változás összesen

3 196 000

635 000 656 000

500 000 135 000

549 000 107 000

1 500 000 405 000 3 196 000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Előirányzat átcsoportosítás 091110 091110 091110 091110 091110 091110

K312 K351 K64 K67 K312 K351

Szakmai anyag Áfa Egyéb kisért. tárgyi eszköz beszerzés-polc Áfa Üzemeltetési anyag besz.-szék ülőlap Áfa

Változás összesen

-38 000 -10 260 -38 000 -10 260 76 000 20 520 0

0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Előirányzat átcsoportosítás 082091 082091 082091 082091 082091 082091 082091 082091 082091 082091 082091

K337 K351 K123 K2 K336 K351 K123 K2 K336 K312 K336

Egyéb szolgáltatás - erdélyi buszktg Áfa Egyéb személyi jutt- erdélyi buszktg Munkáltatót terhelő járulék Szakmai szolgáltatás - rendezvények Munkáltatót terhelő járulék Egyéb személyi jutt Munkáltatót terhelő járulék Szakmai szolgáltatás - rendezvények Egyéb üzemelt. anyag beszerzés- rendezvények Szakmai szolgáltatás - rendezvények

-900 000 -243 000 1 000 000 143 000 -73 228 -19 772 73 228 19 772 -60 000 60 000 -140 000

4

082091 082091 082091 082091 082091 082091 082091

K342 K336 K333 K336 K342 K336 K342

Reklám, propaganda kiad. - rendezvények Szakmai szolgáltatás - rendezvények Bérleti díj - rendezvények Szakmai szolgáltatás - rendezvények Reklám, propaganda kiad. - rendezvények Szakmai szolgáltatás - rendezvények Reklám, propaganda kiad. - rendezvények

140 000 -560 000 560 000 -33 850 33 850 -250 000 250 000

Pótelőirányzat 082091 082091 018030 018030 082091 082091 082044 082044 082044 082044 018030

K1101 K2 B816 B816 K1101 K2 K1101 K2 K64 K67 B816

018030 082044 082044

B816 K64 K67

Bérkompenzáció 03-08 .hó Munkáltatót terhelő járulék Intézményfinanszírozás - bérkomp. 03-08. hó Intézményfinanszírozás - kult. Ill. pótlék 01-08. hó Tv. Szerinti illetmény - kult. Ill.pótlék 01-08.hó Munkáltatót terhelő járulék Tv. Szerinti illetmény - kult. Ill.pótlék 01-08.hó Munkáltatót terhelő járulék Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Áfa Intézményfinanszírozás-könyvtárérd. növ. tám. Intézményfinanszírozás-könyvtárérd. növ. tám. Önrész Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Áfa

Változás összesen

31 787 825 028

588 820 110 000

1 555 635

26 600 5 187

517 155 100 660 173 400 33 813 463 638 125 182

86 614 23 386 1 555 635

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 096015 096015

K63 K64

Informatikai eszköz beszerzés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Változás összesen Bevétel - Kiadási oldal változása Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2018. III. módosítás

15 000 -15 000 0

0

11 458 249

11 458 249

4 110 476 182

4 110 476 182

5

K1

K2

K3

K6 86 614 23 386 12 500 000 3 375 000 132 000 000 35 640 000 90 000 000 24 300 000 5 000 000 1 350 000 20 000 000 5 400 000 4 000 000 5 100 000 5 100 000

-

-

-

-

-

K7

K513

K915

B8131

felh köt felh önk műk köt műk önk

45 085 000

12 523 386 -12523386

850 000 000 81 130 727 81 130 327

475 000 1 141 200 308 124 45 085 000 1 270 000 414 000 46 571 676

-

0

-

-

-

-

-

-

400

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételek előirányzata

Rendelet I/1. sz. melléklete Ft-ban

Ft-ban Megnevezés

2017. eredeti ei

2017. IV.mód.ei 2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. III. módosított ei

2018. II. módosított ei

Gyermekétkeztetés

0

185 000

16 888 000

16 888 000

16 888 000

16 888 000

Felnőttétkeztetés

0

6 670

4 418 000

4 418 000

4 418 000

4 418 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

19 540 000

19 540 000

22 327 000

22 327 000

22 327 000

22 327 000

Szolgálati lakás bérleti díj

1 120 000

1 120 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Mezőőri járulék

7 000 000

7 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Kamatbevétel

8 310 000

8 310 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

900 000

900 000

900 000

900 000

40 887 893

40 887 893

Üdültetési díj Bérleti díjak

Egyéb bevételek Egyéb bevételek - Hungária Továbbszámlázott szolgáltatás

400 000

6 000 000

ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA

2 400 000

2 400 000

6 400 000

9 200 000

15 000

15 000

15 000

15 000

5 383 000

6 946 800

12 428 000

12 428 000

13 508 000

14 264 000

41 903 000

49 258 470

76 526 000

76 526 000

122 493 893

126 049 893

Építményadó

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Iparűzési adó

635 000 000

638 042 802

970 000 000

970 000 000

970 000 000

970 000 000

0

0

100 000

100 000

0

0

Helyi adók összesen

715 100 000

718 142 802

1 050 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

Gépjárműadó 40%

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

116 713

35 500

35 500

35 500

33 550

124 774 994

123 749 100

123 749 100

123 749 100

123 749 100

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

Idegenforgalmi adó Települési adó Pótlék, bírság

Átengedett központi adó Települési önkormányzat általános támogatás 2016. dec. havi kompenzáció Köznevelési támogatás

121 588 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

14 002 000

14 247 360

16 131 000

16 131 000

16 131 000

16 131 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa

16 494 000

13 583 923

19 317 719

19 317 719

19 317 719

19 317 719

Rászoruló gyermekek szünidei támogatása

184 000

181 830

197 790

197 790

197 790

197 790

Szociális étkeztetés támogatása

1 163 000

1 162 560

1 328 640

1 328 640

1 328 640

1 328 640

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás

5 993 000

5 992 980

6 353 710

6 353 710

6 353 710

6 353 710

Kulturális illetménypótlék

666 891

825 028

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

588 820

Központosított támogatások Bérkompenzáció

0 0

223 748

51 151

ASP miatti bértámogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen

656 000 0

522 307

159 424 000

161 473 306

Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék

167 113 459

167 164 610

169 360 854 954 370

10 560 000

10 560 000

11 412 000

11 412 000

11 412 000

11 412 000

4 320 000

4 320 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

3 257 928

319 190

319 190

319 190

319 190

1 357 548

1 357 548

1 357 548

17 131 190

18 488 738

18 488 738

18 488 738

0

0

0

0

Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat

3 843 715

Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat

1 535 194

Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat

8 572 000

Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.

301 500

Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa

95 000 14 880 000

32 485 337

Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat

4 408 000

Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány

1 200 000

Működési célú átvett pénzeszközök

167 113 459

432 493

Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás

Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről

179 497

0

5 608 000

1

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételek előirányzata

Megnevezés Egyéb működési célú bevételek összesen

2017. eredeti ei

Rendelet I/1. sz. melléklete Ft-ban

2017. IV.mód.ei 2018. eredeti ei

14 880 000

38 093 337

17 131 190

Ingatlan értékesítés bevétele

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

18 488 738

18 488 738

15 000 000 14 676 000

Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz

14 676 000 1 341 493

Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat

15 000 000

15 000 000

15 000 000

124 169 136

124 169 136

124 169 136

124 169 136

3 146 883

Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat

82 693 295

Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat

99 013 000

Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről

18 488 738

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.

2018. III. módosított ei

14 676 000

200 870 671

139 169 136

139 169 136

139 169 136

124 169 136

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

3 460 000

5 318 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 460 000

5 318 000

0

0

Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen

4 404 000

6 262 000

944 000

944 000

944 000

944 000

989 587 000

1 213 733 079

1 490 083 785

1 491 441 333

1 537 460 377

1 544 166 991

253 164 000

345 725 443

327 487 896

407 303 071

407 303 071

407 303 071

4 968 971

4 968 971

4 968 971

Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár

Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány Államháztartási megelőlegezés bevétele Befektetési műveletek bevétele

831 000 000

2 211 000 000

880 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

Finanszírozási bevételek összesen

1 084 164 000

2 556 725 443

1 207 487 896

2 042 272 042

2 042 272 042

2 042 272 042

Bevételek mindösszesen

2 073 751 000

3 770 458 522

2 697 571 681

3 533 713 375

3 579 732 419

3 586 439 033

2

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelet I/2. sz. melléklete Ft-ban

Előir Kiem ányza elt Sortelőirá szám csopo ny-zat rt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KIADÁS 1 1 2 3 4 5

1 2 1 2 3

2

1 1

32 33

2 3 4

1 2 1

44 45 46 47 48

2 3

49 50

4 5

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési általános tartalék Működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

2 3 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN

Alsónémedi Önkormányzat

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

Polgármesteri Hivatal

2018. évi II. módosított ei

2018. III. módosított ei

58 668 000 15 290 000 186 287 000 14 350 000 0 52 670 000 0 0 22 981 000 93 000 000 114 970 000

76 069 890 16 207 530 190 939 976 14 350 000 0 165 771 968 0 0 13 470 000 102 889 000 24 472 432

77 114 087 16 411 247 202 638 455 14 350 000 0 165 771 968 0 0 13 470 000 102 889 000 71 156 631

77 135 987 16 415 518 298 944 565 14 350 000

77 216 789 16 431 275 309 538 889 14 350 000

165 771 968

165 771 968

22 554 390 102 889 000 68 690 451

25 894 785 104 839 000 37 999 476

558 216 000

604 170 796

663 801 388

766 751 879

614 530 000 418 540 000 0 1 110 000 0 0 5 600 000 50 000 000 1 089 780 000 1 647 996 000

836 122 049 543 598 107 0 1 380 000 0 0 7 000 000 50 000 000 1 438 100 156 2 042 270 952

844 729 349 557 030 478 1 380 000 0 0 7 000 000 50 000 000 1 460 139 827 2 123 941 215

0 159 424 000 0

0 167 113 459 0

0 167 113 459 0

0

0

0

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2018. évi II. módosított ei

2018. III. 2017.évi eredeti 2018. évi eredeti módosított ei ei ei

2018. évi I. módosított ei

2018. évi II. módosított ei

2018. III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi II. 2018. évi I. módosított módosított ei ei

2018. évi eredeti ei

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2018. III. módosított ei

Alsónémedi Önkormányzat összesen

2018. III. 2018. évi I. 2018. évi II. módosított módosított ei módosított ei ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei 36 610 800 8 161 000 62 859 000

86 814 000 19 971 000 21 598 000

122 112 900 26 888 600 25 147 000

123 447 302 27 183 104 26 178 047

123 447 302 27 183 104 26 178 047

123 996 302 27 290 104 28 718 047

121 383 000 25 546 000 11 128 000

138 771 300 27 766 500 15 762 000

138 771 300 27 766 500 16 098 254

139 001 300 27 766 500 15 868 254

139 001 300 27 766 500 15 916 514

20 117 000 5 074 000 35 112 000

29 481 358 6 845 500 34 140 800

29 481 358 6 845 500 34 271 519

29 486 958 6 846 592 34 271 519

31 277 341 7 149 024 33 035 519

31 581 000 7 163 000 57 245 000

752 042 182

128 383 000

174 148 500

176 808 453

176 808 453

180 004 453

158 057 000

182 299 800

182 636 054

182 636 054

182 684 314

60 303 000

70 467 658

70 598 377

70 605 069

71 461 884

95 989 000 107 630 800 108 546 299 108 546 299 108 546 299

821 715 339 573 106 349

864 615 715 546 870 649

3 175 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

1 790 000

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

1 380 000

1 380 000

7 000 000

7 000 000

1 403 201 688 2 169 953 567

1 419 866 364 2 171 908 546

3 175 000 131 558 000

5 080 000 179 228 500

5 080 000 181 888 453

5 080 000 181 888 453

5 080 000 185 084 453

300 000 158 357 000

804 000 183 103 800

804 000 183 440 054

804 000 183 440 054

755 740 183 440 054

1 790 000 62 093 000

5 589 000 76 056 658

6 018 006 76 616 383

6 018 006 76 623 075

6 716 826 78 178 710

167 164 610

170 315 224

2018. III. módosított ei

0 159 424 000 0

408 102 532 86 797 903 450 983 468 14 350 000 0 165 771 968 0 0 25 894 785 104 839 000 37 999 476 0 1 294 739 132 0 881 480 281 546 870 649 0 1 380 000 0 0 7 000 000 0 1 436 730 930 2 731 470 062 0 0 0 170 315 224 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 880 000

17 131 190

17 131 190

17 131 190

17 131 190

14 880 000

17 131 190

18 488 738

18 488 738

18 488 738

754 300 000 41 903 000 0

1 089 200 000 46 013 000 0

1 089 200 000 46 013 000 0

1 089 200 000 91 980 893

1 089 200 000 95 536 893

754 300 000 69 861 000 0

1 089 200 000 76 526 000 0

1 089 200 000 76 526 000 0

1 089 200 000 122 493 893 0

1 089 200 000 126 049 893 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 970 507 000

0 1 319 457 649

0 998 465 000

0 0

0 0

0 1 319 457 649 0 0 0

0 0

0 1 349 970 649 0 0 0

0 1 351 328 197 0 0 0

0 1 397 347 241 0 0 0

0 1 404 053 855 0 0 15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 676 000 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

14 676 000 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

124 169 136 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 460 000

0

0

0

3 460 000

0

0

0

0

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

0 19 080 000 989 587 000 418 648 000 0 414 774 000 3 874 000 7 107 000 7 107 000 0 425 755 000 999 844 000 831 000 000

0 140 113 136 1 459 570 785 609 002 729 100 000 000 504 033 758 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 624 787 729 891 842 518 880 000 000

0 140 113 136 1 459 570 785 1 358 462 793 850 000 000 503 493 822 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 1 374 247 793 1 701 933 174 1 630 000 000

0 140 113 136 1 505 589 829 1 358 469 485 850 000 000 503 500 514 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 1 374 254 485 1 701 933 174 1 630 000 000

0 19 080 000 1 017 545 000 418 648 000 0 414 774 000 3 874 000 7 107 000 7 107 000 0 425 755 000 1 414 618 000 831 000 000

0 140 113 136 1 490 083 785 609 002 729 100 000 000 504 033 758 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 624 787 729 1 395 876 276 880 000 000

0 140 113 136 1 491 441 333 1 358 462 793 850 000 000 503 493 822 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 1 374 247 793 2 208 651 809 1 630 000 000

0 140 113 136 1 537 460 377 1 358 469 485 850 000 000 503 500 514 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 1 374 254 485 2 208 658 501 1 630 000 000

0 140 113 136 1 544 166 991 1 362 570 560 850 000 000 507 601 589 4 968 971 16 483 820 16 435 560 0 1 379 054 380 2 212 759 576 1 630 000 000

0

0

0

0

0 164 970 000 3 874 000 84 320 000

0 6 873 547 4 968 971 315 645 378

51 528 006 15 436 197 4 968 971 336 685 049

51 528 006 15 436 197 4 968 971 336 685 049

0

0

0

0 84 320 000 1 084 164 000 2 073 751 000 2 073 751 000

0 315 645 378 1 207 487 896 2 667 058 681 2 667 058 681

0 336 685 049 2 038 618 223 3 498 189 008 3 498 189 008

336 685 049 2 038 618 223 3 544 208 052 3 544 208 052

336 685 049 2 038 618 223 3 550 962 926 3 550 914 666

2 073 751 000 412 291 000 -1 070 700 000

2 667 058 681 715 286 853 -1 297 987 020

3 498 189 008 655 656 261 -1 320 026 691

3 544 208 052 598 724 814 -1 263 088 552

3 550 914 666 620 141 125 -1 279 753 228

581 196 000

282 839 789

343 470 381

343 463 689

339 362 614

128 383 000

77 213 000

299 860 378

320 900 049

320 900 049

320 201 229

993 487 000 -993 487 000 0

998 126 642 -998 126 642 0

999 126 642 -999 126 642 0

942 188 503 -942 188 503 0

959 503 739 -959 551 999 -48 260

1 365 476 693

1 372 183 307

2 540 000

0

2 540 000

1 357 548

1 357 548

1 357 548

2 540 000

2 540 000

2 540 000

3 897 548

3 897 548

3 897 548

900 000

0

0

0

0

0

900 000

915 000

915 000

915 000

915 000

915 000

915 000

915 000

915 000

4 312 000

4 312 000

1 842 000 4 312 000 4 312 000 4 312 000 4 312 000 97 831 000 111 942 800 112 858 299 112 858 299 112 858 299

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

15 000 000

124 169 136

944 000 140 113 136 1 512 296 443 1 362 570 560 850 000 000 507 601 589 4 968 971 16 483 820 16 435 560

0 0 0

0 2 540 000 0

0 3 897 548 0

0 3 897 548 0

0

0

0

0

1 379 054 380 1 701 933 174 1 630 000 000

0 128 383 000

0 171 608 500

0 172 910 905

0 172 910 905

128 383 000

171 608 500

172 500 311

51 528 006 15 436 197 4 968 971 336 685 049

0 3 897 548 0

318 563 000 73 044 000 311 370 000 14 350 000 0 52 670 000 0 0 22 981 000 93 000 000 114 970 000 0 1 000 948 000

2018. évi II. módosított ei 405 682 347 86 372 714 439 036 884 14 350 000 0 165 771 968 0 0 22 554 390 102 889 000 68 690 451 0 1 305 347 754 0 837 929 345 573 106 349 0 1 380 000 0 0 7 000 000 0 1 419 415 694 2 724 763 448 0 0 0 167 164 610 0

4 312 000

36 610 800 8 161 000 63 774 499

2018. évi I. módosított ei 405 424 847 86 367 351 342 960 774 14 350 000 0 165 771 968 0 0 13 470 000 102 889 000 71 156 631 0 1 202 390 571 0 860 943 355 557 030 478 0 1 380 000 0 0 7 000 000 50 000 000 1 476 353 833 2 678 744 404 0 0 0 167 113 459 0

4 312 000

36 610 800 8 161 000 63 774 499

2018. évi eredeti ei 403 046 248 85 869 130 328 848 776 14 350 000 0 165 771 968 0 0 13 470 000 102 889 000 24 472 432 0 1 138 717 554 0 851 907 049 543 598 107 0 1 380 000 0 0 7 000 000 50 000 000 1 453 885 156 2 592 602 710 0 0 0 167 113 459 0

1 842 000

36 610 800 8 161 000 63 774 499

2017.évi eredeti ei

621 637 000 418 540 000 0 1 110 000 0 0 5 600 000 50 000 000 1 096 887 000 2 097 835 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 900 000 0

0 915 000 0

0 915 000 0

0 915 000 0

0 915 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 176 106 905

0 158 057 000

0 182 299 800

0 182 636 054

0 182 636 054

0 182 684 314

0 59 403 000

0 69 552 658

0 69 683 377

0 69 690 069

0 70 546 884

0 68 931 000

0 80 572 800

0 81 488 299

0 81 488 299

0 81 488 299

172 500 311

175 696 311

158 057 000

182 299 800

182 250 757

182 250 757

182 299 017

59 403 000

69 552 658

69 552 658

69 559 350

70 416 165

68 931 000

80 572 800

79 190 096

79 190 096

79 190 096

414 774 000

504 033 758

503 493 822

503 500 514

507 601 589

76 824 333 770

76 824 333 770

76 824 333 770

49 043 336 254

49 043 336 254

49 043 336 254

130 719

130 719

130 719

1 382 704 915 499

1 382 704 915 499

1 382 704 915 499

0 6 873 547 4 968 971 331 430 378

53 036 577 17 152 439 4 968 971 352 899 055

53 036 577 17 152 439 4 968 971 352 899 055

53 036 577 17 152 439 4 968 971 353 549 615

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

84 320 000 315 645 378 1 506 045 000 1 727 306 654 2 523 590 000 3 217 390 439 2 523 590 000 3 217 390 439 421 881 000 519 818 758 2 101 709 000 2 697 571 681 -2 483 000 211 253 095 -1 077 807 000 -1 313 772 020

0 337 114 055 2 561 550 864 4 052 992 197 4 052 992 197 519 278 822 3 533 713 375 148 937 626 -1 336 240 697

3 175 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

1 790 000

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

1 842 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

0 164 970 000 3 874 000 91 427 000

3 175 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

1 790 000

5 589 000

5 589 000

5 589 000

6 287 820

1 842 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

7 107 000

0 429 006 75 701 383 76 616 383 76 616 383

429 006 75 708 075 76 623 075 76 623 075

429 006 77 263 710 78 178 710 78 178 710

131 558 000 131 558 000 131 558 000

70 773 000 84 884 800 85 800 299 85 800 299 85 800 299 97 831 000 111 942 800 112 858 299 112 858 299 112 858 299 97 831 000 111 942 800 112 858 299 112 858 299 112 858 299

0 0 337 114 055 337 114 055 2 561 557 556 2 566 309 191 4 099 017 933 4 110 524 442 4 099 017 933 4 110 476 182 519 285 514 524 037 149 3 579 732 419 3 586 439 033 91 999 487 109 314 723 -1 279 302 558 -1 296 617 794

176 688 500 179 228 500 179 228 500

177 990 905 181 888 453 181 888 453

177 990 905 181 888 453 181 888 453

181 186 905 185 084 453 185 084 453

158 357 000 158 357 000 158 357 000

183 103 800 183 103 800 183 103 800

183 440 054 183 440 054 183 440 054

183 440 054 183 440 054 183 440 054

183 440 054 183 440 054 183 440 054

61 193 000 62 093 000 62 093 000

75 141 658 76 056 658 76 056 658

131 558 000 179 228 500 -128 383 000 -171 608 500 -3 175 000 -5 080 000

181 888 453 -172 910 905 -5 080 000

181 888 453 -172 910 905 -5 080 000

185 084 453 -176 106 905 -5 080 000

158 357 000 -158 057 000 -300 000

183 103 800 -182 299 800 -804 000

183 440 054 -182 636 054 -804 000

183 440 054 -182 636 054 -804 000

183 440 054 -182 684 314 -755 740

62 093 000 -59 403 000 -1 790 000

76 056 658 -69 552 658 -5 589 000

171 608 500

172 910 905

172 910 905

176 106 905

158 057 000

182 299 800

182 636 054

182 636 054

182 684 314

59 403 000

69 552 658

69 683 377

69 690 069

70 546 884

68 931 000

80 572 800

81 488 299

81 488 299

81 488 299

995 970 000

786 873 547

850 189 016

850 189 016

850 189 016

3 175 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

1 790 000

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

1 842 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

84 320 000

315 645 378

337 114 055

337 114 055

337 065 795

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

993 487 000 -993 487 000 0

998 126 642 -998 126 642 0

999 126 642 -999 126 642 0

942 188 503 -942 188 503 0

959 503 739 -959 551 999 -48 260

76 616 383 76 623 075 78 178 710 97 831 000 111 942 800 112 858 299 112 858 299 112 858 299 -69 683 377 -69 690 069 -70 546 884 -68 931 000 -80 572 800 -81 488 299 -81 488 299 -81 488 299 -6 018 006 -6 018 006 -6 716 826 -1 842 000 -4 312 000 -4 312 000 -4 312 000 -4 312 000

3

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet I/3. sz melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások kötelező feladat

Cím/feladat

2018. évi I. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi eredeti ei Nettó 066020 cofog ABÉVA törzstőke emelés ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés Orvosi rendelő építészet önerő Orvosi rendelő építészet pályázat Orvosi rendelő út, park Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás Orvosi rendelő berendezés Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr pály Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr önerő Művelődési Ház színpadtechnika Művelődési Ház klíma Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr HÉSZ Településképi arculat Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger

Áfa

önként vállalt feladat

2018. évi II. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi III. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi eredeti ei Nettó

Nettó

81 503 30 062 743 25 287 257 32 400 000 1 350 000 5 400 000 252 689

Áfa

2018. évi II. módosított 2018. évi III. módosított ei ei Nettó Áfa Nettó Áfa

1 000 000 1 000 000 1 000 000 301 860 81 503 301 860 81 503 301 860 111 343 494 30 062 743 163 593 494 0 163 593 494 93 656 506 25 287 257 93 656 506 0 93 656 506 120 000 000 32 400 000 120 000 000 32 400 000 30 000 000 5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 0 20 000 000 5 400 000 20 000 000 5 400 000 0 935 887 252 689 935 887 252 689 935 887

Áfa

Nettó

Áfa

0 0 1 000 000 301 860 81 503 301 860 111 343 494 30 062 743 111 343 494 93 656 506 25 287 257 93 656 506 120 000 000 32 400 000 120 000 000 5 000 000 1 350 000 5 000 000 20 000 000 5 400 000 20 000 000 935 887 252 689 935 887

0 81 503 30 062 743 25 287 257 32 400 000 1 350 000 5 400 000 252 689

2018. évi II. módosított 2018. évi III. módosított ei ei Nettó Áfa Nettó Áfa 1 000 000 0 1 000 000 301 860 81 503 301 860 163 593 494 0 163 593 494 93 656 506 0 93 656 506 120 000 000 32 400 000 30 000 000 5 000 000 1 350 000 0 20 000 000 5 400 000 0 935 887 252 689 935 887

6 000 000

0

10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000 10 000 000

20 000 000 5 000 000 500 000 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 20 000 000 5 400 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 135 000 500 000 135 000 742 500 2 750 000 742 500

20 000 000 5 000 000 500 000 2 750 000

5 400 000 1 350 000 135 000 742 500

20 000 000 5 000 000 500 000 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

150 000

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

7 000 000 720 000 1 000 000

1 890 000 194 400 270 000

7 000 000 720 000 1 000 000

1 890 000 194 400 270 000

7 000 000 720 000 1 000 000

1 890 000 194 400 270 000

5 980 000 1 140 000 1 000 000

1 614 600 307 800 270 000

475 000

0

0

0

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

7 000 000 1 890 000 5 980 000 1 614 600 720 000 194 400 1 140 000 307 800 1 000 000 270 000 1 000 000 270 000

013320. cofog Temető kerítés építés

10 000 000

2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000

414 000

6 000 000

0

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 1 350 000 135 000 742 500

475 000 86 614 3 500 000

945 000 3 500 000

945 000

3 500 000

945 000 2 910 000

14 990 000 14 310 000

250 000 15 250 000

1 350 000 5 000 000 1 350 000 67 500

250 000

67 500

23 386

0

0

785 700 5 000 000 8 000 000

5 000 000

1 350 000 2 160 000

5 000 000 8 000 000

1 350 000 2 160 000

5 000 000 1 350 000 8 000 000 2 160 000

5 990 000 4 047 300 14 990 000 3 863 700 14 310 000

3 858 800 1 041 876 8 000 000 2 160 000 132 000 000 35 640 000

1 617 300 5 990 000 1 617 300 4 047 300 14 990 000 4 047 300 3 863 700 14 310 000 3 863 700 486 000 2 800 000 756 000 ######### 506 311 547 65 228 369

5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 250 000

67 500

250 000

67 500

4 117 500 ######### 4 117 500 15 250 000 4 117 500 ######### 4 117 500

0 81 503 0 0 8 100 000 0 0 252 689

414 000

12 220 000

013320. cofog összesen

Nettó

2018. évi I. módosított ei

2 700 000 10 000 000

1 617 300 5 990 000 4 047 300 14 990 000 3 863 700 14 310 000 1 800 000 3 299 400 ######### 3 299 400 12 220 000 3 299 400 ######### 2 978 100 ########## 116 623 192 ########## ########## ##########

Temető fásítás műszaki ellenőr

2018. évi eredeti ei

2 700 000 10 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész Játszóterek eszköz Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő Tervezések Orvosi rendelő terv Bölcsőde terv Polgármesteri Hivatal terv Birgejárás közl csomópont 066020. cofog összesen

Temető fásítás kivitelezés

81 503 0 0 8 100 000 0 0 252 689

összesen

10 000 000

150 000 1 890 000 7 000 000 1 890 000 194 400 720 000 194 400 270 000 1 000 000 270 000

2018. évi I. módosított ei

Áfa

301 860 111 343 494 93 656 506 120 000 000 5 000 000 20 000 000 935 887

7 000 000 720 000 1 000 000

államig azgatási feladat

0

0

0

0

86 614

23 386

3 500 000 5 000 000 8 000 000

945 000 1 350 000 2 160 000

3 500 000 5 000 000 8 000 000

945 000 1 350 000 2 160 000

3 500 000 5 000 000 8 000 000

945 000 1 350 000 2 160 000

2 910 000 785 700 3 858 800 1 041 876 8 000 000 2 160 000 132 000 000 35 640 000

0 14 990 000 14 310 000

0 5 990 000 4 047 300 14 990 000 3 863 700 14 310 000

1 617 300 5 990 000 1 617 300 5 990 000 1 617 300 4 047 300 14 990 000 4 047 300 14 990 000 4 047 300 3 863 700 14 310 000 3 863 700 14 310 000 3 863 700 1 800 000 486 000 2 800 000 756 000 0 ########## ########## ########## 121 539 892 ########## 64 413 278 ########## 68 206 468

10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

4 117 500 15 250 000

4 117 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15 250 000

4 117 500 15 250 000

4 117 500 15 250 000

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

6 000 000 1 620 000

0

0

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500 000

1 755 000

6 500 000

1 755 000

6 500 000

1 755 000

0

0

540 000 540 000

25 000 000 2 000 000 2 000 000

540 000 540 000

25 000 000 2 000 000 2 000 000

0 25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 540 000 540 000

4 649 700 42 221 000 4 649 700

29 721 000

1 274 700

0 42 221 000

4 649 700 42 221 000

4 649 700 42 221 000

4 649 700 29 721 000

1 274 700

0

74 163 000

0

74 163 000 20 024 010 74 163 000

20 024 010 74 163 000

0 74 163 000

0

810 000

3 000 000

0

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

3 000 000

0

5 000 000 1 350 000

5 000 000

0

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

0

35 500 000

9 585 000

35 500 000

9 585 000

013350. cofog Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh. Kossuth 60. átalakítás - teljes ép. Kossuth 60 építész, elektromos, gépész Kossuth 60. tervezés

6 500 000

Ingatlan vásárlás Schuler telek hasznosítási terv Konyha klíma 013350. cofog összesen

0

0

0

0

0

0

0

1 755 000

6 500 000

25 000 000 2 000 000 2 000 000

25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 42 221 000

4 649 700 42 221 000

1 755 000

6 500 000 1 755 000

25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0

045120. cofog Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés

74 163 000

20 024 010 74 163 000 20 024 010 74 163 000

Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

3 000 000

Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

Kerékpárút Dél építés Kerékpárút Dél műszaki ellenőr

55 000 000 3 500 000

14 850 000 55 000 000 14 850 000 55 000 000 14 850 000 945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

55 000 000 14 850 000 3 500 000

945 000

55 000 000 14 850 000 55 000 000 3 500 000

945 000

3 500 000

14 850 000 55 000 000 14 850 000 55 000 000 14 850 000 945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

4

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet I/3. sz melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások kötelező feladat

Cím/feladat

2018. évi I. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi eredeti ei Nettó

Áfa

államig azgatási feladat

önként vállalt feladat

2018. évi II. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi III. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi eredeti ei Nettó

Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv

2018. évi I. módosított ei

Áfa

Nettó

Áfa

2018. évi II. módosított 2018. évi III. módosított ei ei Nettó Áfa Nettó Áfa

600 000

162 000

600 000

162 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés

250 000

67 500

250 000

Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés

600 000

162 000

Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés

500 000 427 000 1 560 000 1 500 000

Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr Tervezések Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés

Haraszti út (Arany-Kölcsei) Járda koncepció Déli körforgalom tervezés 045120. cofog összesen

0

0

0

0

0

0

0

0 ##########

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

066010. cofog összesen

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

2018. évi eredeti ei Nettó

Áfa

2018. évi I. módosított ei Nettó

Áfa

2018. évi II. módosított 2018. évi III. módosított ei ei Nettó Áfa Nettó Áfa

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

4 000 000 1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

42 255 010 ########## ######### 192 000 000 29 656 000

0 ##########

42 255 010 ##########

600 000

összesen

42 255 010 ##########

42 255 010 ########## 22 231 000 ########## 29 656 000

066010. cofog

0

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgalomtechnikai felülvizsgálat

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

Településközpont tanulmányterv

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000 1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

062020. cofog

062020. cofog összesen 074031. cofog Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla 074031. cofog összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

27 920 000

7 538 400 27 920 000 7 538 400 27 920 000 7 538 400 26 730 000 7 217 100 635 758 747 164 904 902 642 748 747 166 522 202 696 885 361 89 371 579 733 132 547 97 536 069 35 458 400 35 458 400 33 947 100 809 270 949 786 256 940 830 668 616

Intézmények Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Mindösszesen

10 218 000 2 000 000 633 000

2 760 000 10 555 800 2 851 206 10 555 800 2 851 206 10 517 800 2 840 946 10 218 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 171 000 633 000 171 000 633 000 171 000 595 000 160 740 633 000

2 760 000 10 555 800 540 000 2 000 000 171 000 633 000

2 851 206 10 555 800 2 851 206 540 000 2 000 000 540 000 171 000 633 000 171 000

1 189 000 4 737 800 1 280 206

1 189 000

1 280 206

4 400 000 3 185 000 38 138 000

4 737 800 1 280 206 4 737 800 1 280 206

4 400 000

4 737 800

4 737 800 1 280 206

2 550 252 2 000 000

688 568 540 000

550 252

148 568

860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 10 298 400 38 475 800 10 389 606 38 475 800 ######## 37 247 800 ######## 645 976 747 167 664 902 653 304 547 169 373 408 707 441 161 92 222 785 735 682 799 98 224 637 47 305 846 833 907 436

0

0

0 663 678 747 172 443 302 670 668 747 174 060 602 724 805 361 96 909 978 759 862 547 ######### 844 729 349 821 715 339 864 615 715 836 122 049 20 436 000 5 520 000 21 111 600 5 702 412 21 111 600 5 702 412 13 068 052 3 529 514 4 000 000 1 080 000 4 000 000 1 080 000 4 000 000 1 080 000 4 000 000 1 080 000 1 266 000 342 000 1 266 000 342 000 1 266 000 342 000 595 000 160 740 8 800 000

2 378 000

9 475 600

2 560 412

9 475 600

2 560 412

5 288 052

1 428 774

6 370 000 1 720 000 6 370 000 1 720 000 6 370 000 1 720 000 3 185 000 860 000 0 684 114 747 177 963 302 691 780 347 179 763 014 745 916 961 ######### 772 930 599 ######### 881 213 281

5

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet I/3. sz melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások kötelező feladat

Cím/feladat 2018. évi eredeti ei Nettó 066020 cofog Óvoda energetika kivitelezés Óvoda energetika műszaki ellenőr Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr Iskola udvar burkolás és kapu 066020. cofog összesen 013320. cofog Temető épület felújítás 013320. cofog összesen 013350. cofog Önkormányzati ingatlanok felújítása Kossuth L.u-i Iskola 013350. cofog összesen 045120. cofog Tankcsapda út felújítás kivitelezés Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr GLS út kivitelezés GLS út műszaki ellenőr Iskola utca járda kivitelezés Iskola utca járda műszaki ellenőr Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból Veresmarty utca kivitelezés önerő Veresmarty utca műszaki ellenőr Járdaprogram kivitelezés Járdaprogram műszaki ellenőr Belterületi vízelvezetés Belterületi vízelvezetés RákócziLiliom u. műsz.ell. Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő Halászy K.utca felújítás geod. felmérés Halászy K.utca felújítás műsz ell Halászy K.utca felújítás (belter határTehenészeti út között )kivitelezés Halászy K.utca felújítás (belter határTehenészeti út között )műszaki ellenőr Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel. Haraszti út maradv. Deák F. u. pályázat önerő Tervezések Út-járda tervezések Ványi út Tankcsapda út Kerékpárút tanulmányterv Vállalkozói út Templom utca Öregtói utca út terv

2018. évi I. módos. ei

Áfa

Nettó

Áfa

önként vállalt feladat

2018. évi II. módos. ei

Nettó

Áfa

2018. évi III. módos. ei

Nettó

Áfa

Nettó

0

0

0

0

0

8 000 000 2 160 000 380 000

102 600

0

0

0

0

0

0

8 000 000 2 160 000 380 000

102 600

0

0

0

0

0

0

8 000 000 2 160 000 380 000

102 600

0

0

0

052080. cofog Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell. 052080. cofog összesen Összesen

8 380 000 2 262 600

8 380 000 2 262 600

8 380 000 2 262 600

Nettó

Áfa

2018. évi II. módos. ei Nettó

Áfa

2018. évi III. módos. ei Áfa

Áfa

Nettó

2018. évi I. módosított ei

Áfa

2018. évi II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

Nettó

Áfa

Nettó

Áfa

Nettó

Áfa

Határozat

44 809 246 12 098 497 880 000 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

158/2017.(VI.28)

50 919 424 13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424 13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

185/2017.(VII.27.)

1 960 000

529 200

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 0 103 568 670 27 963 541 103 568 670 27 963 541 103 568 670 27 963 541

0 98 568 670

0 26 613 541

5 000 000 103 568 670

1 350 000 27 963 541

5 000 000 103 568 670

1 350 000 27 963 541

5 000 000 103 568 670

1 350 000 27 963 541

0 98 568 670

0 26 613 541

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

0

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

0

6 000 000 0 6 000 000

1 620 000 0 1 620 000

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 403 661 1 039 139 7 442 800

1 728 969 280 567 2 009 536

0

0

529 200

1 960 000

0

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 403 661 1 039 139 7 442 800

1 728 969 280 567 2 009 536

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000 13 500 000

36 900 000

9 963 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

36 900 000

9 963 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

17 922 206 4 838 996 1 200 000 324 000 40 000 000 10 800 000 1 500 000 405 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000

17 922 206 4 838 996 1 200 000 324 000 40 000 000 10 800 000 1 500 000 405 000

17 922 206 1 200 000 39 326 000 1 500 000

4 838 996 324 000 10 618 000 405 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000 8 000 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000 2 160 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000 8 000 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000 2 160 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000 8 000 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000 2 160 000

17 922 206 1 200 000 39 326 000 1 500 000 7 490 000

4 838 996 324 000 10 618 000 405 000 2 022 300

106/2017.(IV.26.)

380 000

102 600

380 000

102 600

380 000

102 600

380 000

102 600

maradvány

7 490 000 2 022 300 380 000

2018. évi eredeti ei

44 809 246 12 098 497 880 000 237 600

1 960 000 0

Áfa

2018. évi I. módosított ei

összesen

44 809 246 12 098 497 880 000 237 600

102 600

Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv 045120. cofog összesen

2018. évi eredeti ei

állam ig felad at

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

146/A/2017(VI-28.)

maradvány

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

maradvány

8 759 870

2 365 165

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

0

0

8 759 870

2 365 165

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

91/2018(IV.25)

150/2017.(VI.28.) 148/2017.(VI.28.) 153/2017.(VI.28.) 149/2017.(VI.28.) 151/2017.(VI.28.) 152/2017.(VI.28.)

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

79 324 131 306 451 366 82 741 836

292 677 366

79 022 836

293 413 330

79 221 566

302 173 200

81 586 731

314 831 366

85 004 436

300 547 366

81 147 736

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

300 000 81 000 10 048 000 2 713 000 412 736 835 111 438 913 524 175 748

300 000 20 048 000 428 030 000

81 000 5 413 000 115 568 107

7 870 000 2 124 900 285 033 330 76 958 966 293 793 200

0

10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

300 000 81 000 300 000 81 000 300 000 81 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 048 000 2 713 000 10 048 000 2 713 000 10 048 000 2 713 000 18 380 000 4 962 600 18 380 000 4 962 600 18 380 000 4 962 600 17 870 000 4 824 900 409 650 000 110 605 508 420 226 670 113 461 208 432 884 836 116 878 913 23 342 600 23 342 600 22 694 900 533 687 878 549 763 749

9 748 000

0 0

300 000 81 000 20 048 000 5 413 000 438 606 670 118 423 808 557 030 478

300 000 81 000 20 048 000 5 413 000 451 264 836 121 841 513 573 106 349

maradvány

300 000 81 000 20 048 000 5 413 000 430 606 836 116 263 813 546 870 649

6

Rendelet I/4. sz. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI

2017. ÉVI EREDETI EI

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

HIVATALI FELADATOK 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI EI EI

2018. ÉVI TERV

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTOT EREDETI EI T EI

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

INTÉZMÉNYI FELADATOK 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTOT EI T EI T EI

2018. ÉVI TERV

Ft-ban

2017. ÉVI 2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTOT VÁRHATÓ EREDETI EI T EI TÉNY

2016. ÉVI TÉNY

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTO MÓDOSÍTO TT EI T EI TT EI

2018. ÉVI TERV

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI

2017. ÉVI EREDETI EI

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI EI EI

2018. ÉVI TERV

KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 127 153 766 173 081 000

177 265 648

165 809 823

204 863 458

206 889 441

284 047 821

318 563 000

341 219 993

318 397 113

403 046 248

405 424 847

405 682 347

408 102 532

37 783 000

38 653 787

39 360 209

42 773 000

42 774 092

43 076 524

79 111 919

73 044 000

77 865 474

72 516 268

85 869 130

86 367 351

86 372 714

86 797 903

42 032 026 103 485 000

104 258 752

92 865 104

112 761 800

114 144 272 113 914 272

112 726 532

226 744 225

311 370 000

456 667 114

336 436 133

328 848 776

342 960 774

439 036 884

450 983 468

0

0

0

0

6 313 956

14 350 000

10 017 658

4 499 801

14 350 000

14 350 000

14 350 000

14 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 771 968

0

0

0

0

0

0

52 670 000

52 670 000

52 669 600

165 771 968

165 771 968

165 771 968

165 771 968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás

76 054 961

58 668 000

72 723 545

65 756 243

76 069 890

77 114 087

77 135 987

77 216 789

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 137 785

15 290 000

18 135 933

13 656 555

16 207 530

16 411 247

16 415 518

16 431 275

167 953 301

186 287 000

322 561 604

219 309 136

190 939 976

202 638 455

298 944 565

309 538 889

6 313 956

14 350 000

10 017 658

4 499 801

14 350 000

14 350 000

14 350 000

14 350 000

0

0

0

0

165 771 968

165 771 968

ebből: működési célú kölcsönök nyújtása

0

ebből: működési célú kölcsönök törlesztése

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések

52 670 000

52 670 000

52 669 600

165 771 968

80 839 094

86 814 000

91 230 800

86 831 047 122 112 900

123 447 302

123 447 302

123 996 302

22 169 870

19 971 000

21 075 754

19 499 504

26 888 600

27 183 104

27 183 104

27 290 104

16 758 898

21 598 000

29 846 758

24 261 893

25 147 000

26 178 047

26 178 047

28 718 047

35 804 264

204 863 458 205 099 058 42 773 000

ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre

41 583 419

22 981 000

28 576 500

28 272 038

13 470 000

13 470 000

22 554 390

25 894 785

0

0

0

0

0

41 583 419

22 981 000

28 576 500

28 272 038

13 470 000

13 470 000

22 554 390

25 894 785

ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre

131 148 168

93 000 000

107 127 500

104 103 655

102 889 000

102 889 000

102 889 000

104 839 000

0

0

0

0

0

131 148 168

93 000 000

107 127 500

104 103 655

102 889 000

102 889 000

102 889 000

104 839 000

ebből : működési általános tartalék

97 247 000

46 108 010

24 472 432

71 156 631

68 690 451

37 999 476

0

0

0

0

0

0

97 247 000

46 108 010

0

24 472 432

71 156 631

68 690 451

37 999 476

ebből : működési céltartalék

17 723 000

0

0

0

0

0

0

17 723 000

0

0

0

0

0

0

204 990 056 314 349 000

320 178 187

298 035 136

360 398 258

768 949 508

1 000 948 000

1 120 252 249

916 894 608

1 138 717 554

1 202 390 571

1 305 347 754

1 294 739 132

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

444 191 590

558 216 000

657 920 750

488 267 028

604 170 796

663 801 388

766 751 879

752 042 182

119 767 862

128 383 000

142 153 312

130 592 444 174 148 500

176 808 453

176 808 453

180 004 453

361 780 730 361 787 422

362 692 497

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások

152 766 482

159 424 000

161 905 799

168 119 689

167 113 459

ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

167 113 459

167 164 610

170 315 224

0

0

0

0

0

152 766 482

159 424 000

161 905 799

168 119 689

167 113 459

167 113 459

167 164 610

170 315 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 674 733

14 880 000

32 485 337

36 013 672

17 131 190

18 488 738

18 488 738

18 488 738

0

0

0

0

0

822 607 935

754 300 000

757 342 802

1 229 142 899

1 089 200 000

1 089 200 000

1 089 200 000

1 089 200 000

4 330 868

27 958 000

28 984 700

30 090 701

27 973 000

282 902 564

69 861 000

85 863 170

86 418 634

76 526 000

76 526 000

122 493 893

126 049 893

0

0

0

0

0

0

0

5 608 000

1 200 000

0

0

0

0

4 330 868

27 958 000

28 984 700

30 090 701

27 973 000

27 973 000

1 280 951 714

998 465 000

1 043 205 108

1 520 894 894

1 349 970 649

1 351 328 197

1 397 347 241

1 404 053 855

-176 106 905 -200 659 188 -286 391 000 -291 193 487 -267 944 435 -332 425 258 -333 807 730 -333 814 422 -334 719 497

512 002 206

-2 483 000

-77 047 141

604 000 286

211 253 095

148 937 626

91 999 487

109 314 723

0 12 842 912 472

418 648 000

1 807 994 544

1 782 132 586

609 002 729

1 358 462 793

1 358 469 485

1 362 570 560

21 671 914

14 880 000

32 485 337

36 013 672

17 131 190

17 131 190

17 131 190

17 131 190

Közhatalmi bevételek

822 607 935

754 300 000

757 342 802

1 229 142 899

1 089 200 000

1 089 200 000

1 089 200 000

1 089 200 000

Működési bevételek

277 449 801

41 903 000

49 258 470

48 169 355

46 013 000

46 013 000

91 980 893

95 536 893

5 608 000

1 200 000

Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 274 496 132

970 507 000

1 006 600 408

1 482 645 615

1 319 457 649

1 319 457 649

1 365 476 693

1 372 183 307

830 304 542

412 291 000

348 679 658

994 378 587

715 286 853

655 656 261

598 724 814

12 842 912 472

418 648 000

1 807 994 544

1 782 132 586

609 002 729

1 358 462 793

1 358 469 485

1 362 570 560

1 281 000 000

0

1 380 000 000

1 380 000 000

100 000 000

850 000 000

850 000 000

315 779 922

414 774 000

423 327 019

397 465 061

504 033 758

503 493 822

4 332 550

3 874 000

4 667 525

4 667 525

4 968 971

4 968 971

1 281 000 000

0

1 380 000 000

1 380 000 000

100 000 000

850 000 000

850 000 000

850 000 000

503 500 514

507 601 589

0

0

0

0

0

315 779 922

414 774 000

423 327 019

397 465 061

504 033 758

503 493 822

503 500 514

507 601 589

4 968 971

4 968 971

0

0

0

0

0

4 332 550

3 874 000

4 667 525

4 667 525

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 968 971

0

0

0

0

0

11 241 800 000

0

0

0

0

0

0

0

201 641 031 286 391 000

291 193 487

271 159 238

332 425 258

334 719 497 12 587 442 133

1 414 618 000

2 882 500 984

1 975 518 928

1 395 876 276

2 208 651 809

2 208 658 501

2 212 759 576

0

0

0

0

450 000 000

831 000 000

2 211 000 000

1 331 000 000

880 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

195 153 031 286 391 000

290 240 136

270 205 887

332 425 258

331 905 278

310 660 608

414 774 000

422 896 019

391 172 918

504 033 758

503 493 822

503 500 514

507 601 589

450 000 000

831 000 000

2 211 000 000

1 331 000 000

880 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

0

0

0

51 528 006

51 528 006

51 528 006

Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

164 970 000

236 051 568

236 051 568

3 874 000

9 722 617

9 722 617

6 873 547

15 436 197

15 436 197

15 436 197

4 741 045

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 667 525

128 383 000

134 533 312

122 844 460 171 608 500

172 910 905

0

172 910 905

0

176 106 905 0

115 507 577

128 383 000

4 013 000

132 655 883

120 967 031 171 608 500

172 500 311

172 500 311

175 696 311

750 271

750 271

76 824

76 824

76 824

1 127 158

1 127 158

333 770

333 770

333 770

581 196 000

648 779 641

-200 617 356

282 839 789

343 470 381

343 463 689

339 362 614

119 520 577

128 383 000

134 533 312

253 672 595

993 487 000

997 459 299

793 761 231

998 126 642

999 126 642

942 188 503

959 503 739

1 877 429

0

0

122 844 460 171 608 500 410 594

0

172 910 905

172 910 905

176 106 905

0

0

0

0

333 807 730 333 814 422

330 993 511 331 000 203

0

0

696 199

696 199

0

1 431 747

1 431 747

1 431 747

569 813 000

164 970 000

237 498 038

237 498 038

0

53 036 577

53 036 577

53 036 577

6 488 000

0

257 152

257 152

0

1 382 472

1 382 472

1 382 472

10 501 000

3 874 000

11 106 927

11 106 927

6 873 547

17 152 439

17 152 439

17 152 439

0

0

0

0

0

0

0

0

4 667 525

0

0

4 741 045

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 968 971

0

0

0

0

0

11 241 800 000

0

0

0

0

0

0

0

201 641 031 286 391 000

291 193 487

271 159 238

332 425 258

334 719 497

-255 470 339

995 970 000

1 074 506 440

193 386 342

786 873 547

850 189 016

850 189 016

850 189 016

0

3 214 803

0

0

256 531 867

993 487 000

997 459 299

797 386 628

998 126 642

999 126 642

942 188 503

959 503 739

44 230 643

621 637 000

672 470 348

371 485 186

851 907 049

860 943 355

837 929 345

881 480 281

11 241 800 000 -576 631 947

0

27 973 000

0

119 520 577

0

27 973 000

27 973 000

0

1 701 933 174

0

-172 910 905 -172 910 905

3 897 548

27 973 000

0

1 701 933 174

0

3 897 548

27 973 000

0

1 701 933 174

0

-122 433 866 -171 608 500

3 897 548

2 540 000

0

891 842 518

0

2 540 000

2 540 000

850 000 000

1 581 515 230

0

8 158 578

2 540 000

0

2 456 774 185

Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 620 000

2 540 000

0

999 844 000

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

0

8 158 578

0

12 266 280 525

569 813 000

2 124 714

7 620 000

1 357 548

0

FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szabad pénzmaradvány igénybevétele

1 121 895

1 357 548

0

11 241 800 000

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

1 357 548

620 141 125 -117 643 148 -128 383 000 -134 533 312

Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése

Belföldi értékpapírok bevételei

1 002 819

981 843

0

333 807 730 333 814 422 0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 3 387 042

3 932 000

8 256 899

5 280 948

10 705 000

546 870 649

0

0

0

0

0

30 381 832

418 540 000

595 270 652

323 848 354

543 598 107

557 030 478

573 106 349

546 870 649

0

0

0

0

0

0

0

900 000

0

0

300 000

0

0

0

0

1 380 000

1 380 000

1 380 000

0

0

0

0

0

0

1 110 000

1 110 000

618 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 249 014

0

0

0

0

0

0

0

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

0

13 515 537

5 600 000

6 100 000

4 500 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

50 000 000

50 000 000

0

0

0

0

0

0

50 000 000

30 051 720

0

50 000 000

50 000 000

0

0

1 438 100 156

1 460 139 827

3 387 042

3 932 000

8 256 899

5 280 948

10 705 000

95 277 026

1 096 887 000

1 305 002 720

700 751 540

1 453 885 156

1 476 353 833

1 419 415 694

1 436 730 930

Beruházások

39 111 329

614 530 000

661 038 449

365 193 043

836 122 049

844 729 349

821 715 339

864 615 715

Felújítások

30 381 832

418 540 000

595 270 652

323 848 354

543 598 107

557 030 478

573 106 349

0

Egyéb felhalmozási kiadások

900 000

ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása

300 000 1 110 000

1 110 000

618 000

1 380 000

ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 249 014

ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

13 515 537

ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 157 712

5 600 000

6 100 000

50 000 000

30 051 720

1 089 780 000

1 293 570 821

4 500 000

694 459 397

1 403 201 688

1 419 866 364

1 732 272

1 732 272

3 175 000

3 175 000

3 175 000

3 175 000

1 011 195

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

11 134 006

11 134 006

11 134 006

11 134 006

11 784 566

11 784 566

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

181 000 000

387 000 139 169 136

15 000 000

0

0

0

0

0

181 000 000

0

0

387 000

0

0

0

15 000 000

139 169 136

139 169 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 169 136

139 169 136

139 169 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 169 136

0

0

0

0

0

0

14 676 000

199 529 178

195 718 141

0

0

0

124 169 136

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 676 000

221 500

3 460 000

989 060

944 000

ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

199 529 178

221 500 944 000

594 600

6 659 493

7 468 493 204 389 734

182 210 560

19 080 000

207 132 671

92 052 848

-1 070 700 000

-1 086 438 150

0

7 107 000

10 972 407

7 107 000

10 972 407

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

195 718 141

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

140 113 136

-490 069 663 -1 297 987 020 0

Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

944 000

0

0

0

0

0

0

0

0

221 500

3 460 000

0

221 500

0

0

0

0

944 000

944 000

944 000

0

0

0

0

0

989 060

944 000

944 000

594 600

944 000

944 000

944 000

944 000

0

0

0

0

0

0

0

6 659 493

7 468 493

0

0

0

0

140 113 136

140 113 136

140 113 136

140 113 136

140 113 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 210 560

19 080 000

207 132 671

204 389 734

140 113 136

140 113 136

-1 320 026 691 -1 263 088 552 -1 279 753 228

-1 732 272

-3 175 000

-3 175 000

-1 011 195

-5 080 000

-5 080 000

-5 080 000

-5 080 000

-3 387 042

-3 932 000

-8 256 899

-5 280 948

-10 705 000

-11 134 006

-11 134 006

-11 784 566

86 933 534

-1 077 807 000

-1 097 870 049

-496 361 806

-1 313 772 020

-1 336 240 697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 107 000

10 972 407

0

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

0 0

84 320 000

99 951 258

99 951 258

-1 279 302 558 -1 296 617 794

0

0

0

0

0

0

0

0

7 107 000

10 972 407

0

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 645 378

336 685 049

336 685 049

336 685 049

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

3 387 042

3 932 000

8 256 899

5 280 948

10 705 000

11 134 006

11 134 006

11 784 566

5 119 314

91 427 000

111 383 157

106 243 401

331 430 378

352 899 055

352 899 055

353 549 615

0

0

0

0

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

3 387 042

3 932 000

8 256 899

5 280 948

10 705 000

10 705 000

10 705 000

11 355 560

5 119 314

7 107 000

11 431 899

6 292 143

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

7

7

Rendelet I/4. sz. melléklete

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI EREDETI EI

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

84 320 000

99 951 258

99 951 258

Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK

HIVATALI FELADATOK 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI EI EI

2018. ÉVI TERV

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTOT EREDETI EI T EI

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

INTÉZMÉNYI FELADATOK 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTOT T EI EI T EI

2018. ÉVI TERV

Ft-ban

2017. ÉVI 2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTOT VÁRHATÓ EREDETI EI TÉNY T EI

2016. ÉVI TÉNY

2018. ÉVI TERV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 645 378

336 685 049

336 685 049

336 685 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTO MÓDOSÍTO TT EI T EI TT EI

429 006

429 006

429 006

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI

2017. ÉVI EREDETI EI

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI EI EI

2018. ÉVI TERV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 320 000

99 951 258

99 951 258

315 645 378

337 114 055

337 114 055

337 114 055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 213 000

88 978 851

99 951 258

299 860 378

320 900 049

320 900 049

320 249 489

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

3 387 042

3 932 000

8 256 899

5 280 948

10 705 000

11 134 006

11 134 006

11 784 566

5 119 314

84 320 000

100 410 750

106 243 401

315 645 378

337 114 055

337 114 055

337 114 055

92 052 848

-993 487 000

-997 459 299

-390 118 405

-998 126 642

-999 126 642

-942 188 503

-959 503 739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 052 848

-993 487 000

-997 459 299

-390 118 405

-998 126 642

-999 126 642

-942 188 503

-959 503 739

MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK

13 377 261 774

2 073 751 000

3 770 458 522

2 964 859 011

2 667 058 681

3 498 189 008

3 544 208 052

3 550 914 666

121 500 134

131 558 000

145 328 312

131 603 639 179 228 500

181 888 453

181 888 453

185 084 453

208 377 098 318 281 000

328 435 086

303 316 084

371 103 258

372 914 736 372 921 428

374 477 063 13 707 139 006

2 523 590 000

4 244 221 920

3 399 778 734

3 217 390 439

4 052 992 197

4 099 017 933

4 110 476 182

MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

13 722 987 217

2 073 751 000

3 770 458 522

3 368 501 837

2 667 058 681

3 498 189 008

3 544 208 052

3 550 914 666

123 377 563

131 558 000

145 328 312

132 014 233 179 228 500

181 888 453

181 888 453

185 084 453

209 358 941 318 281 000

328 435 086

306 530 887

371 103 258

372 914 736 372 921 428

374 477 063 14 055 723 721

2 523 590 000

4 244 221 920

3 807 046 957

3 217 390 439

4 052 992 197

4 099 017 933

4 110 476 182

FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

8

8

Rendelet I/5. sz. melléklete

Közvetett támogatások AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról: Ft-ban

Megnevezés iparűzési adó idegenforgalmi adó gépjármű adó gépjármű adó

bérleti díj elengedés Összesen:

Összeg

Hivatkozás

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 750.000 Ft adóalap alatti mentesség 1 643 000 Htv.1990.évi 31.§. Alapján 700 000 Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján 220 000 Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján 4 000 000 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség: 6 563 000

I/6.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engefdélyezett létszám Rendelet I/7.sz. melléklete létszámadatok főben

engedélyezett létszám Intézmény

tisztségvise lők

MT alá tartozók

közalkalm köztisztviselő közfoglal összesen azottak k koztatott

megjegyzés

Alsónémedi Önkormányzat polgármester, alpolgármester

011130

parkosok

066010

mezőőrök

066020

településőr

066020

településmérnök

066020

1,00 plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.

1,00 5,00 5,00

5,00

1,00

védőnők Alsónémedi Önkormányzat összesen

5,00

1,00

6,00

1,00 1,00

1,00

2,50

2,50

8,50

0,00

0,00

15,50 0,00

Polgármesteri Hivatal 011130 Polgármesteri Hivatal összesen

2,00 0,00

2,00

18,00 0,00

18,00

20,00 0,00

20,00

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szakmai feladatot ellátók

094110

30,00

30,00

Működtetési feladatokat ellátók

091110

2,00

2,00

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

32,00 0,00

Művelődési feladatokat ellátók

082091

5,00

5,00

Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen Alsónémedi Önkormányzati Konyha

082044

2,00

2,00

0,00

0,00

096015

7,00

Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen

0,00

0,00

12,00 12,00

Engedélyezett létszám mindösszesen

1,00

8,00

59,50

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00 12,00 12,00

18,00

0,00

86,50

5

5

Alsónémedi önkormányzat 2018. évi bevétel előirányzata

Rendelet II/1. sz. melléklete Ft-ban

Ft-ban Megnevezés

2017. eredeti ei 2017. IV.mód.ei

2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

2018.III. módosított ei

Gyermekétkeztetés

0

185 000

Felnőttétkeztetés

0

6 670

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

19 540 000

19 540 000

22 327 000

22 327 000

22 327 000

22 327 000

Szolgálati lakás bérleti díj

1 120 000

1 120 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Mezőőri járulék

7 000 000

7 000 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Kamatbevétel

8 310 000

8 310 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

40 887 893

40 887 893

Üdültetési díj Bérleti díjak

Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás

400 000

6 000 000

400 000

400 000

4 400 000

7 200 000

5 383 000

6 946 800

6 136 000

6 136 000

7 216 000

7 972 000

41 903 000

49 258 470

46 013 000

46 013 000

91 980 893

95 536 893

Építményadó

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Iparűzési adó

635 000 000

638 042 802

970 000 000

970 000 000

970 000 000

970 000 000

0

0

100 000

100 000

0

0

Helyi adók összesen

715 100 000

718 142 802

1 050 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

Gépjárműadó 40%

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

39 200 000

116 713

35 500

35 500

35 500

33 550

121 588 000

124 774 994

123 749 100

123 749 100

123 749 100

123 749 100

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

14 002 000

14 247 360

16 131 000

16 131 000

16 131 000

16 131 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa

16 494 000

13 583 923

19 317 719

19 317 719

19 317 719

19 317 719

Rászoruló gyermekek szünidei támogatása

184 000

181 830

197 790

197 790

197 790

197 790

Szociális étkeztetés támogatása

1 163 000

1 162 560

1 328 640

1 328 640

1 328 640

1 328 640

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás

5 993 000

5 992 980

6 353 710

6 353 710

6 353 710

6 353 710

ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA Működési bevételek összesen

Idegenforgalmi adó Települési adó Pótlék, bírság

Átengedett központi adó Települési önkormányzat általános támogatás 2016. dec. havi kompenzáció Köznevelési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Kulturális illetménypótlék

666 891

825 028

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

588 820

Központosított támogatások Bérkompenzáció

0

223 748

51 151

ASP miatti központi bértámogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen

656 000 0

522 307

159 424 000

161 473 306

Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP

179 497

167 113 459

167 113 459

167 164 610

432 493

169 360 854 954 370

10 560 000

10 560 000

11 412 000

11 412 000

11 412 000

11 412 000

4 320 000

4 320 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás

3 257 928

319 190

319 190

319 190

319 190

Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat

3 843 715

Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat

1 535 194

Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat

8 572 000

17 131 190

17 131 190

17 131 190

17 131 190

0

0

0

0

Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás

Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.

301 500

Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről

95 000 14 880 000

32 485 337

Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat

4 408 000

Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány

1 200 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5 608 000

1

Alsónémedi önkormányzat 2018. évi bevétel előirányzata

Megnevezés Egyéb működési célú bevételek összesen

2017. eredeti ei 2017. IV.mód.ei 14 880 000

38 093 337

Rendelet II/1. sz. melléklete Ft-ban

2018. eredeti ei 17 131 190

Ingatlan értékesítés bevétele

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

17 131 190

17 131 190

17 131 190

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.

15 000 000 14 676 000

Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz

14 676 000 1 341 493

Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat

15 000 000

15 000 000

15 000 000

0

124 169 136

124 169 136

124 169 136

124 169 136

124 169 136

3 146 883

Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat

82 693 295

Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat

99 013 000

Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről

2018.III. módosított ei

14 676 000

200 870 671

139 169 136

139 169 136

139 169 136

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

3 460 000

5 318 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 460 000

5 318 000

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen

4 404 000

6 262 000

944 000

944 000

944 000

944 000

989 587 000

1 213 733 079

1 459 570 785

1 459 570 785

1 505 589 829

1 512 296 443

253 164 000

345 725 443

327 487 896

403 649 252

403 649 252

403 649 252

4 968 971

4 968 971

4 968 971

Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár

Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány Állami támogatás megelőlegezés bevétele Befektetési műveletek bevétele

831 000 000

2 211 000 000

880 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

Finanszírozási bevételek összesen

1 084 164 000

2 556 725 443

1 207 487 896

2 038 618 223

2 038 618 223

2 038 618 223

Bevételek mindösszesen

2 073 751 000

3 770 458 522

2 667 058 681

3 498 189 008

3 544 208 052

3 550 914 666

2

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Előirá Kiemel Sornyzatt szá csopor előirán m t y-zat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KIADÁS 1 1 2 3 4 5

1 2 1 2 3

2

1 1

31 32 33 34 35 36

2 3 4

37 38 39 40 41 42

1 2 1

43 44 45 46 47

2 3

48

4

49

5

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2

1 2 3 4 1 2 5 1

64

2

65 66 67 68

3 4 5 6

69

1

70 71 72 73 74 75 76

2 3

77 78 79 80 81 82 83

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzatok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

51 277 000 13 418 000 180 855 000 2 500 000

65 251 800 13 981 500 173 397 400 2 500 000

52 670 000

165 771 968

22 481 000 77 247 000 400 448 000

12 730 000 10 262 000 1 876 932 445 771 600

37 415 000 31 780 000

35 458 400 23 342 600

Önként vállalt feladatok

2018. évi II. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi III. módosított ei

2018. évi eredeti ei

65 251 800 13 981 500 177 443 743 2 500 000 0 165 771 968 0 0 12 730 000 10 262 000 1 876 932 449 817 943

65 273 700 13 985 771 182 198 243 2 500 000 0 165 771 968 0 0 12 730 000 10 262 000 42 245 613 494 967 295

65 354 502 14 001 528 187 760 843 2 500 000 0 165 771 968 0 0 16 070 395 12 212 000 14 895 033 478 566 269

7 391 000 1 872 000 5 432 000 11 850 000

10 818 090 2 226 030 17 542 576 11 850 000

500 000 93 000 000 37 723 000 157 768 000

740 000 92 627 000 22 595 500 158 399 196

35 458 400 23 342 600 0 0 0 0 0 0 58 801 000 508 618 943

35 458 400 23 342 600 0 0 0 0 0 0 58 801 000 553 768 295

33 947 100 22 694 900

577 115 000 386 760 000

800 663 649 520 255 507

1 110 000

1 380 000

5 600 000 50 000 000 1 020 585 000 1 178 353 000

7 000 000 50 000 000 1 379 299 156 1 537 698 352

2018. évi I. módosított ei

Rendelet II/2. sz. melléklete Ft-ban

Államigazgatási feladatok

2018. évi II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

11 862 287 2 429 747 25 194 712 11 850 000 0 0 0 0 740 000 92 627 000 69 279 699 213 983 445 0 809 270 949 533 687 878 0 1 380 000 0 0 7 000 000 50 000 000 1 401 338 827 1 615 322 272

11 862 287 2 429 747 116 746 322 11 850 000 0 0 0 0 9 824 390 92 627 000 26 444 838 271 784 584

11 862 287 2 429 747 121 778 046 11 850 000 0 0 0 0 9 824 390 92 627 000 23 104 443 273 475 913

786 256 939 549 763 749 0 1 380 000 0 0 7 000 000 0 1 344 400 688 1 616 185 272

830 668 615 524 175 749 0 1 380 000 0 0 7 000 000 0 1 363 224 364 1 636 700 277

2018. évi eredeti ei

0

2018. évi I. módosított ei

0

MINDÖSSZESEN

2018. évi II. módosított ei

0

2018. évi III. módosított ei

0

2017.évi eredeti ei

0

58 668 000 15 290 000 186 287 000 14 350 000 0 52 670 000 0 0 22 981 000 170 247 000 37 723 000 558 216 000

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. módosított ei módosított ei módosított ei

76 069 890 77 114 087 77 135 987 77 216 789 16 207 530 16 411 247 16 415 518 16 431 275 190 939 976 202 638 455 298 944 565 309 538 889 14 350 000 14 350 000 14 350 000 14 350 000 0 0 0 0 165 771 968 165 771 968 165 771 968 165 771 968 0 0 0 0 0 0 0 0 13 470 000 13 470 000 22 554 390 25 894 785 102 889 000 102 889 000 102 889 000 104 839 000 24 472 432 71 156 631 68 690 451 37 999 476 604 170 796 663 801 388 766 751 879 752 042 182 0 0 0 0 836 122 049 844 729 349 821 715 339 864 615 715 543 598 107 557 030 478 573 106 349 546 870 649 0 0 0 0 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 50 000 000 50 000 000 0 0 1 438 100 156 1 460 139 827 1 403 201 688 1 419 866 364 2 042 270 952 2 123 941 215 2 169 953 567 2 171 908 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 113 459 167 113 459 167 164 610 170 315 224 0 0 0 0

0

0

0

0 167 113 459 0

0 167 164 610 0

0 170 315 224 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

614 530 000 418 540 000 0 1 110 000 0 0 5 600 000 50 000 000 1 089 780 000 1 647 996 000 0 0 0 159 424 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 560 000 16 812 000 16 812 000 16 812 000 754 300 000 1 089 200 000 1 089 200 000 1 089 200 000 26 443 000 25 314 000 25 314 000 30 394 000 0 0

16 812 000 1 089 200 000 33 950 000 0

319 190 0 20 699 000 0

319 190 0 61 586 893 0

319 190 0 61 586 893 0

69 195 000 469 643 000

159 424 000

58 801 000 504 572 600

167 113 459

0

56 642 000 535 208 269

4 320 000

319 190

15 460 000

20 699 000

0

0

0

0

0

0 0 950 727 000 1 298 439 459 1 298 439 459 1 303 570 610

0 1 310 277 224

0 21 018 190

0 61 906 083

0 61 906 083

19 780 000

21 018 190

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14 880 000 17 131 190 17 131 190 17 131 190 17 131 190 754 300 000 1 089 200 000 1 089 200 000 1 089 200 000 1 089 200 000 41 903 000 46 013 000 46 013 000 91 980 893 95 536 893 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 970 507 000 1 319 457 649 1 319 457 649 1 365 476 693 1 372 183 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

124 169 136 0 0

14 676 000 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

139 169 136 0 0

124 169 136 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 460 000

0

0

0

3 460 000

0

0

0

0

0

0

0

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

944 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 080 000

140 113 136

140 113 136

140 113 136

140 113 136

19 080 000

140 113 136

140 113 136

140 113 136

140 113 136

950 727 000 1 298 439 459 1 298 439 459 1 303 570 610 367 393 000 447 606 029 446 859 458 446 866 150 0 0 363 519 000 442 637 058 441 890 487 441 897 179 3 874 000 4 968 971 4 968 971 4 968 971 6 281 000 12 978 000 12 978 000 12 978 000 6 281 000 12 978 000 12 978 000 12 978 000

1 310 277 224 450 967 225 0 445 998 254 4 968 971 12 929 740 12 929 740

38 860 000 37 363 000 37 363 000

161 131 326 142 804 300 100 000 000 42 804 300

826 000 826 000

2 807 000 2 807 000

38 189 000 831 000 000 831 000 000

145 611 300 886 873 547 880 000 000

161 131 326 893 010 935 850 000 000 43 010 935 0 2 807 000 2 807 000 0 895 817 935 1 641 389 854 1 630 000 000

202 019 219 893 010 935 850 000 000 43 010 935 0 2 807 000 2 807 000 0 895 817 935 1 641 389 854 1 630 000 000

989 587 000 1 459 570 785 1 459 570 785 418 648 000 609 002 729 1 358 462 793 0 100 000 000 850 000 000 414 774 000 504 033 758 503 493 822 3 874 000 4 968 971 4 968 971 7 107 000 15 785 000 15 785 000 7 107 000 15 785 000 15 785 000 0 0 0 425 755 000 624 787 729 1 374 247 793 999 844 000 891 842 518 1 701 933 174 831 000 000 880 000 000 1 630 000 000

1 505 589 829 1 358 469 485 850 000 000 503 500 514 4 968 971 15 785 000 15 785 000 0 1 374 254 485 1 701 933 174 1 630 000 000

1 512 296 443 1 362 570 560 850 000 000 507 601 589 4 968 971 16 435 560 16 435 560 0 1 379 006 120 1 701 933 174 1 630 000 000

0

373 674 000 168 844 000

164 970 000 3 874 000 0

0

460 584 029 4 968 971

4 968 971 1 397 000

14 676 000

139 169 136

944 000

0

0

0

0

0

202 019 219 0 893 010 935 13 892 000 850 000 000 43 010 935 13 892 000 0 3 505 820 0 3 505 820 0 896 516 755 13 892 000 1 641 389 854 0 1 630 000 000

0 18 592 400

0 18 592 400

0 18 592 400

0 18 592 400

18 592 400

18 592 400

18 592 400

18 592 400

0

0

18 592 400 0

18 592 400 0

18 592 400 0

18 592 400 0

0

0

0

459 837 458 60 543 320 0

459 844 150 60 543 320 0

463 896 965 60 543 320 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 528 006 4 046 343 4 968 971 1 397 000

51 528 006 4 046 343 4 968 971 1 397 000

51 528 006 4 046 343 4 968 971 1 397 000

0 11 389 854 0 335 288 049

0 11 389 854 0 335 288 049

0 11 389 854 0 335 288 049

0 164 970 000 3 874 000 84 320 000

0 6 873 547 4 968 971 315 645 378

51 528 006 15 436 197 4 968 971 336 685 049

51 528 006 15 436 197 4 968 971 336 685 049

51 528 006 15 436 197 4 968 971 336 685 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 84 320 000 315 645 378 1 084 164 000 1 207 487 896 2 073 751 000 2 667 058 681 2 073 751 000 2 667 058 681 0 2 073 751 000 2 667 058 681

0 336 685 049 2 038 618 223 3 498 189 008 3 498 189 008 0 3 498 189 008

0 336 685 049 2 038 618 223 3 544 208 052 3 544 208 052 0 3 544 208 052

0 336 685 049 2 038 618 223 3 550 914 666 3 550 914 666 0 3 550 914 666

655 656 261

598 724 814

620 141 125

6 873 547 84 320 000

314 248 378

0

0

0

1 397 000 1 397 000 1 397 000 168 844 000 6 365 971 61 940 320 61 940 320 843 317 000 965 156 629 968 456 401 1 013 612 445 1 119 571 000 1 304 805 430 1 360 379 779 1 365 510 930

1 397 000 61 940 320 999 105 234 1 372 217 544

84 320 000 915 320 000 1 216 542 000 954 180 000

314 248 378 1 201 121 925 1 683 309 652 1 362 253 251

0 335 288 049 1 976 677 903 2 511 140 207 2 137 809 229

0 335 288 049 1 976 677 903 2 512 003 207 2 178 697 122

0 335 288 049 1 976 677 903 0 2 533 217 032 13 892 000 2 178 697 122 0

1 119 571 000 1 304 805 430 1 360 379 779 1 365 510 930

1 372 217 544

954 180 000

1 362 253 251

2 137 809 229

2 178 697 122

2 178 697 122

-137 988 000

-137 381 006

-192 965 255

-209 878 501

0

0

0

0

0 18 592 400 0

0 18 592 400 0

0 18 592 400 0

0 18 592 400 0

0

0

0

0

0

-211 569 830

0

0

0

0

0

-1 001 505 000 -1 239 186 020 -1 261 225 691 -1 204 287 552 -1 223 111 228

0

0

0

0

0

-18 592 400

-18 592 400

-18 592 400

-18 592 400

581 196 000

282 839 789

343 470 381

343 463 689

339 362 614

0

0

0

0

0

77 213 000

299 860 378

320 900 049

320 900 049

320 249 489

536 809 089 -13 892 000 -891 328 999 0 -354 519 910 -13 892 000

-18 592 400 0 -18 592 400

-18 592 400 0 -18 592 400

-18 592 400 0 -18 592 400

-18 592 400 0 -18 592 400

993 487 000 -993 487 000 0

550 279 000

852 667 859

848 621 516

808 603 315

831 710 955

-69 195 000

-58 801 000

-58 801 000

-58 801 000

-56 642 000

-198 549 000

-442 637 058

-386 316 138

-386 322 830

-390 423 905

793 637 000

744 069 247

748 378 919

748 378 919

748 378 919 -13 892 000

-6 281 000

-11 581 000

-11 581 000

-11 581 000

-11 532 740

83 494 000

311 441 378

332 481 049

332 481 049

331 782 229

351 730 000 -75 476 000 276 254 000

410 030 801 -70 382 000 339 648 801

462 305 378 -70 382 000 391 923 378

422 280 485 -70 382 000 351 898 485

441 287 050 -68 174 740 373 112 310

655 649 000 -918 011 000 -262 362 000

606 688 241 -927 744 642 -321 056 401

555 413 664 -928 744 642 -373 330 978

538 500 418 -871 806 503 -333 306 085

412 291 000

715 286 853

-1 070 700 000 -1 297 987 020 ########### ########### ###########

998 126 642 999 126 642 942 188 503 959 503 739 -998 126 642 -999 126 642 -942 188 503 -959 503 739 0 0 0 0

3

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások kötelező feladat

Cím/feladat

2018. évi I. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi eredeti ei Nettó 066020 cofog ABÉVA törzstőke emelés ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés Orvosi rendelő építészet önerő Orvosi rendelő építészet pályázat Orvosi rendelő út, park Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás Orvosi rendelő berendezés Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr pály Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr önerő Művelődési Ház színpadtechnika Művelődési Ház klíma Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr HÉSZ Településképi arculat Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger

Áfa

önként vállalt feladat

2018. évi II. módosított ei Nettó Áfa

2018. évi III. módosított ei Nettó Áfa

Nettó

Áfa

81 503 30 062 743 25 287 257 32 400 000 1 350 000 5 400 000 252 689

2018. évi III. módosított ei Nettó Áfa

1 000 000 1 000 000 1 000 000 301 860 81 503 301 860 81 503 301 860 111 343 494 30 062 743 163 593 494 0 163 593 494 93 656 506 25 287 257 93 656 506 0 93 656 506 120 000 000 32 400 000 120 000 000 32 400 000 30 000 000 5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 0 20 000 000 5 400 000 20 000 000 5 400 000 0 935 887 252 689 935 887 252 689 935 887

81 503 0 0 8 100 000 0 0 252 689

Áfa

Nettó

Áfa

0 0 1 000 000 301 860 81 503 301 860 111 343 494 30 062 743 111 343 494 93 656 506 25 287 257 93 656 506 120 000 000 32 400 000 120 000 000 5 000 000 1 350 000 5 000 000 20 000 000 5 400 000 20 000 000 935 887 252 689 935 887

0 81 503 30 062 743 25 287 257 32 400 000 1 350 000 5 400 000 252 689

1 000 000 0 1 000 000 301 860 81 503 301 860 163 593 494 0 163 593 494 93 656 506 0 93 656 506 120 000 000 32 400 000 30 000 000 5 000 000 1 350 000 0 20 000 000 5 400 000 0 935 887 252 689 935 887

414 000

6 000 000

0

10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000 10 000 000

20 000 000 5 000 000 500 000 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 1 350 000 135 000 742 500

20 000 000 5 000 000 500 000 2 750 000

5 400 000 1 350 000 135 000 742 500

20 000 000 5 000 000 500 000 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

150 000

40 500

150 000

7 000 000 720 000 1 000 000

1 890 000 194 400 270 000

7 000 000 720 000 1 000 000

1 890 000 194 400 270 000

7 000 000 720 000 1 000 000

1 890 000 194 400 270 000

5 980 000 1 140 000 1 000 000

40 500

150 000

40 500

150 000

7 000 000 1 890 000 5 980 000 1 614 600 720 000 194 400 1 140 000 307 800 1 000 000 270 000 1 000 000 270 000

12 220 000

013320. cofog Temető kerítés építés

10 000 000

2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000

013320. cofog összesen

Nettó

2018. évi I. módosított ei

2 700 000 10 000 000

1 617 300 5 990 000 1 617 300 5 990 000 1 617 300 14 990 000 4 047 300 14 990 000 4 047 300 14 990 000 4 047 300 14 310 000 3 863 700 14 310 000 3 863 700 14 310 000 3 863 700 1 800 000 486 000 2 800 000 756 000 3 299 400 ######### ######## 12 220 000 3 299 400 ######### 2 978 100 ########## ########## ########## ########## ########## ######### 506 311 547 65 228 369

Temető fásítás műszaki ellenőr

2018. évi eredeti ei

2018. évi II. módosított 2018. évi III. módosított ei ei Nettó Áfa Nettó Áfa

2 700 000 10 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész Játszóterek eszköz Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő Tervezések Orvosi rendelő terv Bölcsőde terv Polgármesteri Hivatal terv Birgejárás közl csomópont 066020. cofog összesen

Temető fásítás kivitelezés

összesen

10 000 000

150 000 1 890 000 7 000 000 1 890 000 194 400 720 000 194 400 270 000 1 000 000 270 000

2018. évi II. módosított 2018. évi I. módosított ei ei Nettó Áfa Nettó Áfa

2018. évi eredeti ei

301 860 111 343 494 93 656 506 120 000 000 5 000 000 20 000 000 935 887

7 000 000 720 000 1 000 000

államig azgatási feladat

414 000

86 614 3 500 000

945 000 3 500 000

945 000

3 500 000

945 000 2 910 000

23 386

0

0

5 400 000 20 000 000 1 350 000 5 000 000 135 000 500 000 742 500 2 750 000

5 400 000 1 350 000 135 000 742 500

475 000 0

785 700 5 000 000 8 000 000

1 350 000 2 160 000

5 000 000 8 000 000

1 350 000 2 160 000

5 000 000 8 000 000

1 350 000 2 160 000

3 858 800 1 041 876 8 000 000 2 160 000 132 000 000 35 640 000

5 990 000 4 047 300 14 990 000 3 863 700 14 310 000

5 000 000 250 000 15 250 000

1 350 000 5 000 000 1 350 000 67 500

250 000

67 500

5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 250 000

67 500

250 000

67 500

4 117 500 ######### ######## 15 250 000 4 117 500 ######### 4 117 500

0 64/2018(III.28) 81 503 0 195/2017(IX.21) 0 8 100 000 0 0 252 689

6 000 000

475 000 0

0

0

0

86 614

23 386

3 500 000 5 000 000 8 000 000

945 000 1 350 000 2 160 000

3 500 000 5 000 000 8 000 000

945 000 1 350 000 2 160 000

3 500 000 5 000 000 8 000 000

945 000 1 350 000 2 160 000

0

Határozat

40 500 1 614 600 307 80079/2017.(VII.19.) 270 000 0 0 94/2018(IV.25)

2 910 000 785 700 3 858 800 1 041 876 8 000 000 2 160 000 132 000 000 35 640 000

0 14 990 000 14 310 000

0 5 990 000 4 047 300 14 990 000 3 863 700 14 310 000

1 617 300 5 990 000 1 617 300 5 990 000 1 617 300 4 047 300 14 990 000 4 047 300 14 990 000 4 047 300 maradvány 3 863 700 14 310 000 3 863 700 14 310 000 3 863 700 98/2017.(IX.27.) 1 800 000 486 000 2 800 000 756 000 0 ########## ########## ########## 121 539 892 ########## ######### ########## 68 206 468

10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000 10 000 000

2 700 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

4 117 500 15 250 000

4 117 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15 250 000

4 117 500 15 250 000

4 117 500 15 250 000

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

721 000

194 700

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

0

0

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500 000

1 755 000

6 500 000

1 755 000

6 500 000

1 755 000

0

0

0 25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

0 540 000 540 000

4 649 700 42 221 000

4 649 700 42 221 000

4 649 700 29 721 000

1 274 700

74 163 000 20 024 010 74 163 000

20 024 010 74 163 000

0 74 163 000

0

229/2017(X.25. )

013350. cofog Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh. Kossuth 60. átalakítás - teljes ép. Kossuth 60 építész, elektromos, gépész Kossuth 60. tervezés

6 500 000

Ingatlan vásárlás Schuler telek hasznosítási terv Konyha klíma 013350. cofog összesen

0

0

0

0

0

0

0

1 755 000

6 500 000

1 755 000

6 500 000

1 755 000

0

540 000 540 000

25 000 000 2 000 000 2 000 000 0 42 221 000

25 000 000 2 000 000 2 000 000

25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

25 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

540 000 540 000

25 000 000 2 000 000 2 000 000

0 42 221 000

4 649 700 42 221 000

4 649 700 42 221 000

4 649 700

29 721 000

1 274 700

20 024 010 74 163 000 20 024 010 74 163 000

0

74 163 000

0

045120. cofog Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés

74 163 000

Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

3 000 000

0

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

3 000 000

810 000

3 000 000

0

Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

0

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

0

35 500 000

9 585 000

35 500 000

9 585 000

Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

800 000

216 000

Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

2 200 000

594 000

Kerékpárút Dél építés Kerékpárút Dél műszaki ellenőr Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés

55 000 000

14 850 000 55 000 000 14 850 000 55 000 000 14 850 000

55 000 000 14 850 000

55 000 000 14 850 000 55 000 000

14 850 000 55 000 000 14 850 000 55 000 000 14 850 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

4

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások kötelező feladat

Cím/feladat

államig azgatási feladat

önként vállalt feladat

Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr Tervezések

összesen Határozat

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

54 000

200 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

864 000

3 200 000

Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

600 000

162 000

Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

115 300 421 200 405 000

427 000 1 560 000 1 500 000

42 255 010 ########## ######### 192 000 000 29 656 000

0 ##########

Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés

Haraszti út (Arany-Kölcsei) Járda koncepció Déli körforgalom tervezés 045120. cofog összesen

0

0

0

0

0

0

0

0 ##########

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

066010. cofog összesen

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

42 255 010 ##########

42 255 010 ##########

54 000

864 000235/2017.(X.25.)

115 300 maradvány 421 200 55/2017.(VI.28.) 405 000

42 255 010 ########## ######### ########## 29 656 000

066010. cofog

0

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

350 000

94 500

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgalomtechnikai felülvizsgálat

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

3 500 000

945 000

Településközpont tanulmányterv

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

1 600 000

432 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

5 100 000

1 377 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

062020. cofog

062020. cofog összesen 074031. cofog Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla 074031. cofog összesen Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

100 000

27 000

27 920 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7 538 400 27 920 000 7 538 400 27 920 000 7 538 400 26 730 000 7 217 100 635 758 747 164 904 902 642 748 747 166 522 202 696 885 361 89 371 579 733 132 547 97 536 069 35 458 400 35 458 400 33 947 100 809 270 949 786 256 940 830 668 616

0

0

0 663 678 747 172 443 302 670 668 747 174 060 602 724 805 361 96 909 978 759 862 546 ######### 844 729 349 821 715 339 864 615 714

5

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet II/3. sz melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés felújítási kiadások kötelező feladat

Cím/feladat 2018. évi eredeti ei Nettó 066020 cofog Óvoda energetika kivitelezés Óvoda energetika műszaki ellenőr Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr Iskola udvar burkolás és kapu 066020. cofog összesen 013320. cofog Temető épület felújítás 013320. cofog összesen 013350. cofog Önkormányzati ingatlanok felújítása Kossuth L.u-i Iskola 013350. cofog összesen 045120. cofog Tankcsapda út felújítás kivitelezés Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr GLS út kivitelezés GLS út műszaki ellenőr Iskola utca járda kivitelezés Iskola utca járda műszaki ellenőr Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból Veresmarty utca kivitelezés önerő Veresmarty utca műszaki ellenőr Járdaprogram kivitelezés Járdaprogram műszaki ellenőr Belterületi vízelvezetés Belterületi vízelvezetés RákócziLiliom u. műsz.ell. Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő Halászy K.utca felújítás geod. felmérés Halászy K.utca felújítás műsz ell Halászy K.utca felújítás (belter határTehenészeti út között )kivitelezés Halászy K.utca felújítás (belter határTehenészeti út között )műszaki ellenőr Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel. Haraszti út maradv. Deák F. u. pályázat önerő Tervezések Út-járda tervezések Ványi út Tankcsapda út Kerékpárút tanulmányterv Vállalkozói út Templom utca Öregtói utca út terv

2018. évi I. módos. ei

Áfa

Nettó

Áfa

önként vállalt feladat

2018. évi II. módos. ei

Nettó

Áfa

2018. évi III. módos. ei

Nettó

Áfa

Nettó

0

0

0

0

0

8 000 000 2 160 000 380 000

102 600

0

0

0

0

0

0

8 000 000 2 160 000 380 000

102 600

0

0

0

0

0

0

8 000 000 2 160 000 380 000

102 600

0

0

0

052080. cofog Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell. 052080. cofog összesen Összesen

8 380 000 2 262 600

8 380 000 2 262 600

8 380 000 2 262 600

Nettó

Áfa

2018. évi II. módos. ei Nettó

Áfa

2018. évi III. módos. ei Áfa

Áfa

Nettó

2018. évi I. módosított ei

Áfa

2018. évi II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

Nettó

Áfa

Nettó

Áfa

Nettó

Áfa

Határozat

44 809 246 12 098 497 880 000 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

44 809 246 880 000

12 098 497 237 600

158/2017.(VI.28)

50 919 424 13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424 13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

50 919 424

13 748 244

185/2017.(VII.27.)

1 960 000

529 200

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

1 960 000

529 200

5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 5 000 000 1 350 000 0 103 568 670 27 963 541 103 568 670 27 963 541 103 568 670 27 963 541

0 98 568 670

0 26 613 541

5 000 000 103 568 670

1 350 000 27 963 541

5 000 000 103 568 670

1 350 000 27 963 541

5 000 000 103 568 670

1 350 000 27 963 541

0 98 568 670

0 26 613 541

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

0

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

0

6 000 000 0 6 000 000

1 620 000 0 1 620 000

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 403 661 1 039 139 7 442 800

1 728 969 280 567 2 009 536

0

0

529 200

1 960 000

0

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

5 000 000

1 350 000

4 000 000

1 080 000

6 000 000

1 620 000

6 000 000

1 620 000

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 777 661 1 039 139 7 816 800

1 829 969 280 567 2 110 536

6 403 661 1 039 139 7 442 800

1 728 969 280 567 2 009 536

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000 13 500 000

36 900 000

9 963 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

36 900 000

9 963 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

15 000 000 500 000 7 747 200 400 000

4 050 000 135 000 2 091 744 108 000

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

11 811 024

3 188 976

17 922 206 4 838 996 1 200 000 324 000 40 000 000 10 800 000 1 500 000 405 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000

17 922 206 4 838 996 1 200 000 324 000 40 000 000 10 800 000 1 500 000 405 000

17 922 206 1 200 000 39 326 000 1 500 000

4 838 996 324 000 10 618 000 405 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000 8 000 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000 2 160 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000 8 000 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000 2 160 000

17 922 206 1 200 000 40 000 000 1 500 000 8 000 000

4 838 996 324 000 10 800 000 405 000 2 160 000

17 922 206 1 200 000 39 326 000 1 500 000 7 490 000

4 838 996 324 000 10 618 000 405 000 2 022 300

106/2017.(IV.26.)

380 000

102 600

380 000

102 600

380 000

102 600

380 000

102 600

maradvány

7 490 000 2 022 300 380 000

2018. évi eredeti ei

44 809 246 12 098 497 880 000 237 600

1 960 000 0

Áfa

2018. évi I. módosított ei

összesen

44 809 246 12 098 497 880 000 237 600

102 600

Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv 045120. cofog összesen

2018. évi eredeti ei

állam ig felad at

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

300 000

81 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

1 800 000

486 000

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000 13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

50 000 000

13 500 000

146/A/2017(VI-28.)

maradvány

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

9 197 900

2 483 400

maradvány

8 759 870

2 365 165

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

0

0

8 759 870

2 365 165

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

8 759 870 12 658 166

2 365 165 3 417 705

91/2018(IV.25)

150/2017.(VI.28.) 148/2017.(VI.28.) 153/2017.(VI.28.) 149/2017.(VI.28.) 151/2017.(VI.28.) 152/2017.(VI.28.)

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

6 000 000 2 420 000 740 000 1 980 000 1 680 000 820 000 765 000

1 620 000 653 400 199 800 534 600 453 600 221 400 206 550

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

250 000

67 500

79 324 131 306 451 366 82 741 836

292 677 366

79 022 836

293 413 330

79 221 566

302 173 200

81 586 731

314 831 366

85 004 436

300 547 366

81 147 736

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

10 000 000

2 700 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

300 000 81 000 10 048 000 2 713 000 412 736 835 111 438 913 524 175 748

300 000 20 048 000 428 030 000

81 000 5 413 000 115 568 107

7 870 000 2 124 900 285 033 330 76 958 966 293 793 200

0

10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

9 748 000

2 632 000

300 000 81 000 300 000 81 000 300 000 81 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 000 000 2 700 000 10 048 000 2 713 000 10 048 000 2 713 000 10 048 000 2 713 000 18 380 000 4 962 600 18 380 000 4 962 600 18 380 000 4 962 600 17 870 000 4 824 900 409 650 000 110 605 508 420 226 670 113 461 208 432 884 836 116 878 913 23 342 600 23 342 600 22 694 900 533 687 878 549 763 749

9 748 000

0 0

300 000 81 000 20 048 000 5 413 000 438 606 670 118 423 808 557 030 478

300 000 81 000 20 048 000 5 413 000 451 264 836 121 841 513 573 106 349

maradvány

300 000 81 000 20 048 000 5 413 000 430 606 836 116 263 813 546 870 649

6

Rendelet II/4.sz. melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI EREDETI EI

2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018. ÉVI TERV

2018/201 7. ÉV 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. VÁRHA MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTOT TÓ T EI T EI T EI TÉNY(% )

KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás

76 054 961

58 668 000

72 723 545

65 756 243

76 069 890

77 114 087

77 135 987

77 216 789

115,68

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 137 785

15 290 000

18 135 933

13 656 555

16 207 530

16 411 247

16 415 518

16 431 275

118,68

167 953 301

186 287 000

322 561 604

219 309 136

190 939 976

202 638 455

298 944 565

309 538 889

87,06

6 313 956

14 350 000

10 017 658

4 499 801

14 350 000

14 350 000

14 350 000

14 350 000

318,90

0

0

0

165 771 968

165 771 968

165 771 968

ebből: működési célú kölcsönök nyújtása

0

0

0

ebből: működési célú kölcsönök törlesztése

0

0

0

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések

52 670 000

52 670 000

52 669 600

165 771 968

ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre

41 583 419

22 981 000

28 576 500

28 272 038

13 470 000

13 470 000

22 554 390

25 894 785

47,64

ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre

131 148 168

93 000 000

107 127 500

104 103 655

102 889 000

102 889 000

102 889 000

104 839 000

98,83

ebből : működési általános tartalék

97 247 000

46 108 010

24 472 432

71 156 631

68 690 451

37 999 476

ebből : működési céltartalék

17 723 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

444 191 590

558 216 000

657 920 750

488 267 028

604 170 796

663 801 388

766 751 879

752 042 182

123,74

152 766 482

159 424 000

161 905 799

168 119 689

167 113 459

167 113 459

167 164 610

170 315 224

99,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 671 914

14 880 000

32 485 337

36 013 672

17 131 190

17 131 190

17 131 190

17 131 190

47,57

Közhatalmi bevételek

822 607 935

754 300 000

757 342 802

1 229 142 899

1 089 200 000

1 089 200 000

1 089 200 000

1 089 200 000

88,61

Működési bevételek

277 449 801

41 903 000

49 258 470

48 169 355

46 013 000

46 013 000

91 980 893

95 536 893

95,52

5 608 000

1 200 000

Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

1 274 496 132

970 507 000

1 006 600 408

1 482 645 615

1 319 457 649

1 319 457 649

1 365 476 693

1 372 183 307

88,99

830 304 542

412 291 000

348 679 658

994 378 587

715 286 853

655 656 261

598 724 814

620 141 125

71,93

12 842 912 472

418 648 000

1 807 994 544

1 782 132 586

609 002 729

1 358 462 793

1 358 469 485

1 362 570 560

34,17

1 281 000 000

0

1 380 000 000

1 380 000 000

100 000 000

850 000 000

850 000 000

850 000 000

315 779 922

414 774 000

423 327 019

397 465 061

504 033 758

503 493 822

503 500 514

507 601 589

126,81

4 332 550

3 874 000

4 667 525

4 667 525

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 968 971

106,46

Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése

11 241 800 000

FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12 266 280 525

999 844 000

2 456 774 185

1 581 515 230

891 842 518

1 701 933 174

1 701 933 174

1 701 933 174

56,39

450 000 000

831 000 000

2 211 000 000

1 331 000 000

880 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

1 630 000 000

66,12

0

0

0

51 528 006

51 528 006

51 528 006

Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele

569 813 000

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

164 970 000

236 051 568

236 051 568

3 874 000

9 722 617

9 722 617

6 873 547

15 436 197

15 436 197

15 436 197

4 741 045

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 968 971

4 667 525

70,70

11 241 800 000 -576 631 947

581 196 000

648 779 641

-200 617 356

282 839 789

343 470 381

343 463 689

339 362 614

-141

253 672 595

993 487 000

997 459 299

793 761 231

998 126 642

999 126 642

942 188 503

959 503 739

126

39 111 329

614 530 000

661 038 449

365 193 043

836 122 049

844 729 349

821 715 339

864 615 715

228,95

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások

7

7

Rendelet II/4.sz. melléklete Ft-ban

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

JOGCÍM

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI EREDETI EI

30 381 832

418 540 000

2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI

595 270 652

900 000

ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018/201 7. ÉV 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. VÁRHA MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTOT MÓDOSÍTOT TÓ T EI T EI T EI TÉNY(% )

2018. ÉVI TERV

323 848 354

543 598 107

557 030 478

573 106 349

546 870 649

0

0

0

1 380 000

1 380 000

1 380 000

0

0

0

0

0

0

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

50 000 000

50 000 000

0

0

1 438 100 156

1 460 139 827

1 403 201 688

1 419 866 364

300 000 1 110 000

1 110 000

618 000

1 380 000

ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 249 014 13 515 537

ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 157 712

5 600 000

6 100 000

50 000 000

30 051 720

1 089 780 000

1 293 570 821

4 500 000

694 459 397

167,86

155,56

207

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

181 000 000

387 000

15 000 000 0 0

14 676 000

199 529 178

195 718 141

139 169 136

139 169 136

139 169 136

124 169 136

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

221 500

3 460 000

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről

989 060

944 000

ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

182 210 560

19 080 000

221 500 944 000

594 600

6 659 493

7 468 493

207 132 671

204 389 734

92 052 848 -1 070 700 000 -1 086 438 150 0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

7 107 000

10 972 407

7 107 000

10 972 407

0,00

944 000

944 000

944 000

944 000

158,76

140 113 136

140 113 136

140 113 136

140 113 136

68,55

-490 069 663 -1 297 987 020 -1 320 026 691 -1 263 088 552 -1 279 753 228

264,86

0

Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

15 785 000

15 785 000

15 785 000

16 435 560

336 685 049

336 685 049

336 685 049

0 0

84 320 000

99 951 258

99 951 258

315 645 378

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

0

0

Szabad pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

84 320 000

99 951 258

99 951 258

Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK

315 645 378

336 685 049

336 685 049

336 685 049

0 0

77 213 000

88 978 851

99 951 258

299 860 378

320 900 049

320 900 049

320 249 489

92 052 848

-993 487 000

-997 459 299

-390 118 405

-998 126 642

-999 126 642

-942 188 503

-959 503 739

256

MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK

13 377 261 774

2 073 751 000

3 770 458 522

2 964 859 011

2 667 058 681

3 498 189 008

3 544 208 052

3 550 914 666

89,96

MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

13 722 987 217

2 073 751 000

3 770 458 522

3 368 501 837

2 667 058 681

3 498 189 008

3 544 208 052

3 550 914 666

79,18

FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

8

8

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

előir ányzat

I.hó

II.hó

KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési általános tartalék Működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 1 419 866 364

0 135 521 434

0 113 481 763

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 171 908 546

243 853 074

152 814 420

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

Rendelet II/5. sz. melléklete Ft-ban

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen

77 216 789

11 524 197

5 361 058

5 339 158

5 339 158

5 339 158

10 650 000

5 339 158

5 339 158

5 419 960

5 339 158

5 339 158

6 887 468

0 0 77 216 789

16 431 275

2 700 269

1 072 103

1 067 832

1 067 832

1 067 832

2 723 000

1 067 832

1 067 832

1 083 589

1 067 832

1 067 832

1 377 494

16 431 275

309 538 889 14 350 000 0 165 771 968 0 0

27 610 144 1 194 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

33 330 489 1 196 000

15 911 665 1 196 000

15 911 665 1 196 000

105 393 271 1 196 000

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 331

13 814 327

309 538 889 14 350 000 0 165 771 968 0 0

25 894 785

1 122 500

1 122 500

1 122 500

1 122 500

1 122 500

10 206 890

1 122 500

4 462 895

1 122 500

1 122 500

1 122 500

1 122 500

25 894 785

104 839 000

3 682 000

855 000

19 094 000

17 701 000

855 000

855 000

19 094 000

855 000

2 805 000

19 094 000

855 000

19 094 000

104 839 000

37 999 476

46 684 199

14 506 932

752 042 182

108 331 640

39 332 657

57 545 486

56 152 486

39 306 486

62 856 206

57 545 486

42 646 881

28 080 894

57 545 486

39 306 486

163 391 992

864 615 715 546 870 649 0 1 380 000 0

76 789 221

68 181 921

68 181 921

68 181 921

58 732 213

45 299 842

45 299 842

45 299 842

68 181 921 45 299 842

68 181 921 45 299 842

68 181 921 45 299 842

68 181 921 45 299 842

129 021 297 19 064 142

68 181 921 45 299 842

68 181 921 45 299 842

45 167 908 61 375 716

37 999 476 0 752 042 182 0 864 615 715 546 870 649 0 1 380 000 0

7 499 320

-30 690 975

690 000

690 000

0

0

7 000 000

6 000 000

1 000 000

0 113 481 763

0 120 171 763

0 114 481 763

0 113 481 763

0 113 481 763

0 114 171 763

0 148 085 439

0 113 481 763

0 113 481 763

0 106 543 624

0 1 419 866 364

171 027 249

176 324 249

153 788 249

176 337 969

171 027 249

156 818 644

176 166 333

171 027 249

152 788 249

269 935 616

2 171 908 546

7 000 000

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzatok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz

0 0 0 170 315 224

13 926 122

13 977 273

13 926 122

13 926 122

13 926 122

13 926 122

13 926 122

13 926 122

17 076 736

13 926 122

13 926 122

13 926 117

0 0 0

170 315 224 0 0 0

17 131 190

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 599

1 427 601

17 131 190

1 089 200 000 95 536 893 0

3 650 000 3 834 417

3 650 000 3 834 417

600 000 000 3 834 417

30 000 000 3 834 417

3 650 000 44 722 310

3 650 000 3 834 417

3 650 000 3 834 417

3 650 000 3 834 417

30 000 000 12 470 417

3 650 000 3 834 417

400 000 000 3 834 417

3 650 000 3 834 413

1 089 200 000 95 536 893 0

ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről

0

0

ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

1 372 183 307

22 838 138

22 889 289

619 188 138

49 188 138

63 726 031

22 838 138

22 838 138

22 838 138

60 974 752

22 838 138

419 188 138

22 838 131

1 372 183 307 0 0

15 000 000

15 000 000

0

15 000 000 0

9

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

Rendelet II/5. sz. melléklete Ft-ban

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

0

összesen

0

124 169 136

139 169 136

-15 000 000

124 169 136

0 0

0 0

0

0

0

0

944 000

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 663

0

944 000 0

140 113 136

78 667

78 667

139 247 803

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 667

78 663

140 113 136

1 512 296 443 1 362 570 560 850 000 000

22 916 805 46 971 784

22 967 956 142 002 813 100 000 000

758 435 941 42 002 813

49 266 805 41 462 877

63 804 698 42 002 813

22 916 805 42 002 813

22 916 805 42 002 813

22 916 805 42 002 813

61 053 419 46 103 888

22 916 805 792 002 813 750 000 000

419 266 805 42 002 813

22 916 794 42 009 507

1 512 296 443 1 362 570 560 850 000 000

507 601 589

42 002 813

42 002 813

42 002 813

41 462 877

42 002 813

42 002 813

42 002 813

42 002 813

46 103 888

42 002 813

42 002 813

42 009 507

507 601 589

4 968 971

4 968 971

16 435 560

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 965 977

1 315 417

1 315 417

1 315 413

16 435 560

16 435 560

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 315 417

1 965 977

1 315 417

1 315 417

1 315 413

16 435 560

1 379 006 120 1 701 933 174 1 630 000 000

48 287 201 113 531 621 100 000 000

143 318 230 0

43 318 230 6 873 547

42 778 294 1 250 000 000 1 250 000 000

43 318 230 280 000 000 280 000 000

43 318 230 51 528 006

43 318 230 0

43 318 230 0

48 069 865 0

793 318 230 0

43 318 230 0

43 324 920 0

0 1 379 006 120 1 701 933 174 1 630 000 000

4 968 971

0

0

51 528 006

51 528 006

15 436 197

8 562 650

4 968 971

4 968 971

336 685 049

21 039 671

51 528 006

6 873 547

15 436 197 4 968 971

0

315 645 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336 685 049 0

0

0

336 685 049

21 039 671

2 038 618 223 3 550 914 666 3 550 914 666

134 571 292 292 140 275 157 488 097

315 645 378 0 296 132 650 22 967 956

322 518 925 214 345 479 1 080 954 866

336 685 049 1 250 000 000 219 102 543 1 299 266 805

280 000 000 197 106 479 343 804 698

10

51 528 006 219 656 199 74 444 811

0 214 345 479 22 916 805

0 200 136 874 22 916 805

0 224 236 198 61 053 419

0 964 345 479 22 916 805

0 196 106 479 419 266 805

0 313 260 536 22 916 794

2 038 618 223 3 550 914 666 3 550 914 666

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai Rendelet II/6. sz. melléklete Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben Kormányzati funkció 066020

Megnevezés

Önként vállalt

ABÉVA tőketörlesztés támogatása

72 957 000

066020 összesen 086030

Nagyajta támogatása

0

Orvosok támogatása műk.célra maradvány 074011 összesen

084031

500 000

10 262 000

10 262 000

10 262 000

10 262 000

2 827 000

2 827 000 0

2 827 000

1 300 000

1 300 000

Iskolai Alapítvány támogatása

850 000

850 000

Révfülöpi tábor támogatása

478 000

478 000

15 000

15 000

500 000

500 000

AN Vízisport Egyesület támogatása

1 450 000

1 450 000

Civil keret pályázatútján

3 500 000

3 500 000

Civil keret sporttámogatás pályázat útján

9 000 000

9 000 000

ITOSZ támogatása Polgármester civil keret

084031 összesen 084040

0

2 827 000

Fantázia Alalpítvány támogatása

72 957 000 500 000

500 000

072112 összesen 074011

0

500 000

Háziorvosi ügyelet

Összesen 72 957 000

72 957 000

068030 összesen 072112

Kötelezően ellátandó

17 093 000

Egyházak támogatása

0

1 200 000

084040 összesen

1 200 000

1 200 000

Mindösszesen

94 577 000

17 093 000

0

1 200 000

10 262 000 104 839 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évben Ft-ban Kormányzati funkció 066020

Megnevezés

Önként vállalt

Családsegítés

Összesen

600 000

600 000

Kertváros Gyáli Kistérség

11 130 000

11 130 000

Gyáli Önk. Építéshatóság

1 000 000

1 000 000

Dabasi Rendőrkapitányság támogatása

150 000

150 000

Monori Tankerület támogatása(ped.jut)

12 424 785

12 424 785

066020 összesen 084031

Kötelezően ellátandó

12 574 785

12 730 000

25 304 785

FAÖT(Főv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása

55 000

55 000

Felső-Homokhátság Társ. Támogatása

25 000

25 000

084031 összesen

80 000

11

0

80 000

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

094260

Bursa Hungarica pályázat

510 000

094260 összesen

Mindösszesen

Rendelet II/6. sz. melléklete Ft-ban

510 000

510 000

0

510 000

13 164 785

12 730 000

25 894 785

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben Ft-ban Kormányzati funkció 082040

Megnevezés

Önként vállalt

Egyházak támogatása

6 000 000

072111 összesen 066020

Kötelezően ellátandó

6 000 000

Lakástámogatás

6 000 000 0

1 000 000

066020 összesen

Mindösszesen

12

Összesen

6 000 000 1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

7 000 000

0

7 000 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben

Rendelet II/7. sz. melléklete

Ft-ban Kormányza ti funkció 041233

Megnevezés Közfoglalkoztatás támogatása 041233 összesen

066020

319 190

319 190

319 190

Mezőőrök támogatása

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

10 912 000

10 912 000

10 912 000

10 912 000

500 000

500 000

0

500 000

500 000

319 190

16 812 000

17 131 190

0

OEP finanszírozás 074031összesen

074032

0

OEP finanszírozás 074032 összesen

Mindösszesen

Összesen

319 190

066020 összesen 074031

Kötelezően ellátandó

Önként vállalt

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2018. évben Kormányza ti funkció 066020

Megnevezés PM EUALAPELLÁTÁS 2017/17 Egészségház építés 066020 összesen

Mindösszesen

Önként vállalt

Kötelezően ellátandó

Összesen

124 169 136

124 169 136

124 169 136

0

124 169 136

124 169 136

0

124 169 136

Tartalék 2018. év

rendelet II/8. sz. melléklete

Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

Általános tartalék

Önként vállalt

Kötetelezően ellátanó 1 839 432

Módosított előirányzat

Módosítás

Összesen

Önként vállalt

Kötetelezőe n ellátanó

Önként vállalt

Kötetelezően ellátanó

Megjegyzés Összesen

1 839 432 53 036 577 -968 635 -3 175 000

2017. évi szabad maradvány PH int. Tám. 9/2018(II.14) Forg. rend felülvizsgálata 64/2018(III.28) ABÉVA törzstőke emelés

-714 013 -494 730 -1 000 000 18 288 -110 000 -16 357 500 -16 075 871 -1 244 600 40 887 893 -500 000 -1 950 954 370 -1 450 000 -500 000 -1 905 000 -11 240 000 -12 573 000 -635 000

54/2018(III.28) Alpolgármester tiszt.díj és ktgtér. emelés különbözet 41/2018(II.28) Polgármester jutalom Állami támogatás- bérkompenzáció 94/2018(IV.25) Közműv.érd.növ. pály. önrész 85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg. 91/2018(IV.25) "önk. feladatellátást szolg. fejl. tám." pály. önrész Erdészeti eng-hez szakértői tevék. "Hungária"ügy Áfa befizetés 2017. dec. havi bérkomp. korr. 2017. évi önkormányzati tám. elszámolása 113/2018(VI.27)AN Vízisport Egyes.tám. 114/2018(VI.27)Polgárm. Civil keret tám. 117/2018(VI.27)PH irattározás 134/2018(IX.06)Bölcsődefejl pály önerő 126/2018(VI.27)VEKOP önerő kieg PH int. Tám. Közvet. Tám.

14

Tartalék 2018. év

Eredeti előirányzat Megnevezés

Önként vállalt

Kötetelezően ellátanó

Módosítás

Összesen

Önként vállalt

Általános tartalék összesen Működési céltartalék

Kötetelezőe n ellátanó

rendelet II/8. sz. melléklete

Módosított előirányzat Önként vállalt 12 896 228

22 633 000

Kötetelezően ellátanó 14 895 033

Megjegyzés Összesen

27 791 261 pedagógusok jutalom, jub. jutalom, DAKÖV jutalom

22 633 000

-9 084 390

-3 340 395 Működési céltartalék összesen Felhalmozási céltartalék

10 208 215

50 000 000

10 208 215

50 000 000

50 000 000

50 000 000 85/2018(IV.25)Orvosi rendelő ei kieg.

-50 000 000 Felhalmozási céltartalék összesen Mindösszesen

0 74 472 432

37 999 476

15

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év. ASP pályázat

Rendelet 9/a.sz.melléklete Ft-ban

Teljes költség Tevékenység megnevezése

Költségelem

Támogatási összeg

nettó

nettó

587 520

301 861

Áfa 81 502 Szerződés 2 763 520 Ft

Projektmenedzsment

Megbízási díj + járuléka

174 704

0

174 704

0 Szerződés 213 139 Ft

Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka

180 549

0

180 549

0

Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka

279 992

0

279 992

0

210 000

0

210 000

0

1 215

22 500

6 075 163 080

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása

Szakértői díjak

Összesen

Migrálás IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok

2 176 000

Áfa

Informatikai eszköz beszerzés

Oktatáshoz kapcs. Útiköltség

669 022

nettó

Megjegyzés

Eszközbeszerzés

Önkormányzati feladatok

2 477 861

Áfa

2017. évben teljesített 2018. évben teljesítendő

27 000

7 290

4 500

604 000

163 080

0

604 000

1 070 000

288 900

0

1 070 000

660 000

178 200

0

660 000

178 200

5 684 106

1 306 492

588 735

3 503 606

717 757

2 180 500

288 900 Szerződés 2 900 680 Ft

16

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év. VEKOP pályázat

Rendelet 9/b.sz.melléklete Ft-ban

Teljes költség Támogatási összeg Költségelem

Tevékenység megnevezése

nettó

áfa

Pályázatírás Építéshez kapcsolódó költség

Kivitelezés

Egyéb szükséges háttértanulmányok, Kerékpárforgalmi terv szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv Audit Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjaik

Civil szervezet véleményezés IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok

Közbeszerzési eljárás díja

Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása

Egyéb szakértői tevékenység

Szemléletformálási tevékenységek

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőr Tartalék

Tartalék - kivitelezéshez

Önkormányzat összesen Projektmenedzsment személyi jellegű Megbízási díj + járuléka ráfordítása Mindösszesen

Támogatási szerz-en kívüli önrész nettó

áfa

1 150 000

310 500

2016-2017. évben teljesített nettó 115 000

Megjegyzés

2018. évben teljesítendő

áfa

nettó

áfa

310 500

74 162 992

20 024 008

0

74 162 992

20 024 008

1 100 000

297 000

1 397 000

0

0

Szerződés 1 397 000 Ft

864 000

Szerződés 2 438 400 Ft

180 000

48 600

39 400

10 600 3 200 000

864 000

0

800 000

216 000

0

800 000

216 000

1 500 000

405 000

952 500

750 000

202 500

149 600

40 400

19 050

134 606

36 344

800 000

216 000

0

800 000

216 000

3 000 000

810 000

0

3 000 000

810 000

84 712 592

22 872 408

2 368 550

82 847 598

22 368 852

1 786 698

628 302

4 155 248

83 475 900

3 200 000

1 369 400

369 700

2 415 000 87 127 592

22 872 408

1 369 400

369 700

Szerződés 1 952 500 Ft

Konzorcium támogatása 22 368 852

17

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év. KEHOP pályázat

Rendelet 9/b.sz.melléklete Ft-ban

Teljes költség Támogatási összeg

Önrész

2016-2017. évben teljesített

Költségelem Nettó

Áfa

Nettó

Közbeszerzési eljárások

190 394

51 407

Pályázat előkészítés

970 000

261 901 0

Műszaki tervek, kiviteli tervek

299 606

970 000

Áfa

Nettó

Nettó

490 000

132 300

0

0

970 000

261 900

1

261 900

970 000

261 900

0

40 607 174

10 963 937

0

Építés-Rákóczi utcai Óvoda

24 505 656

6 616 528

0

48 419

13 073

20 301 222

5 484 330

44 809 246

12 098 497

187 801

50 706

58 132

15 696

178 088

48 083

Műszaki ellenőr

0 1 732 283

467 717

1 039 370

280 630

692 913

187 087

Projektmenedzsment

0 1 000 000

270 000

472 500

127 575

527 500

142 425

1 131 216 24 301 224

6 564 331

46 207 747

12 476 092

66 321 643

17 906 846 4 189 690

Megjegyzés

Áfa

80 893

Építés-Szent István téri Óvoda Kötelező nyilvánosság biztosítása

Áfa

2018. évben teljesítendő

18

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év. Veresmarty utca BM pályázat

Támogatási összeg

Önrész

2018. évben teljesítendő

Költségelem Nettó Szilárd burkolatú közutak felújítása

Áfa

Nettó

Rendelet 9/d.sz.melléklete Ft-ban

Áfa

10 551 181

2 848 819

14 206 359

3 835 717

Burkolt árok építése, forgalomtechnika kiépítése

787 402

212 598

3 178 288

858 138

Tervezés, közbesz. eljárás, műszaki ellenőr

472 441

127 559

537 559

11 811 024

3 188 976

17 922 206

Nettó

Megjegyzés

Áfa

24 757 540

6 684 536

3 965 690

1 070 736

145 141

1 010 000

272 700

4 838 996

29 733 230

8 027 972

19

Alsónémedi Önkormányzat pályázat 2018. év. PM EUALAPELLÁTÁS pályázat

Támogatási összeg(84,96%)

Teljes költség Költségelem Nettó 110 236 000

Áfa 29 763 720

Nettó 93 657 582

Rendelet 9/e.sz.melléklete Ft-ban

Önrész

Áfa

Nettó

25 287 548

Energiahatékonyság

Megjegyzés

2018. évben teljesítendő Áfa

Nettó

Áfa

16 578 418

4 476 172

110 236 000

29 763 720

0

0

0

0

0

0

0

0

Pályázatírás

375 000

101 250

318 600

86 022

56 400

15 228

375 000

101 250

Közbeszerzési dokumentáció

490 000

132 300

416 304

112 402

73 696

19 898

490 000

132 300

Műszaki ellenőr

1 101 562

297 422

935 887

252 690

165 675

44 732

1 101 562

297 422

Projetmenedzsment

1 665 000

449 550

1 414 584

381 938

250 416

67 612

1 665 000

449 550

Projetmenedzsment

1 409 700

1 197 681

0

212 019

0

1 409 700

0

Tájékoztatás

100 000

27 000

84 960

22 939

15 040

4 061

100 000

27 000

115 377 262

30 771 242

98 025 598

26 143 538

17 351 664

4 627 704

115 377 262

30 771 242

20

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként Rendelet III/1. sz. melléklete Ft-ban Megnevezés

2017. eredeti ei

2017. IV. mód. Ei

2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

Működési célú támogatás áht-on belülről

1 357 548

1 357 548

1 357 548

Egyéb működési célú bevételek

1 357 548

1 357 548

1 357 548

Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele

6 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

16 200 000

540 000

540 000

540 000

540 000

0

7 620 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

131 558 000

135 830 883

176 688 500

177 580 311

177 580 311

180 776 311

410 594

410 594

410 594

Áfa Működési bevételek Intézményi támogatásbevétele Előző évi maradvány igénybevétele

1 877 429

Finanszírozási bevételek

131 558 000

137 708 312

176 688 500

177 990 905

177 990 905

181 186 905

Bevételek mindösszesen

131 558 000

145 328 312

179 228 500

181 888 453

181 888 453

185 084 453

1

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Elői Kie Sor- rán melt szá yzat- előir m csop ányort zat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KIADÁS 1 1 2 3 4 5

1 2 1 2 3

2

1 1

31 32

37 38 39 1 40 2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. I. módosított ei

2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó 4 bevételek 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Önként vállalt feladatok

2018. III. módosított ei

2018. II. módosított ei

2017.évi eredeti ei

6 120 000 14 641 200 1 364 000 2 768 000 5 070 000 1 275 000

15 486 300 3 106 100

15 486 300 3 106 100

18 684 200

18 890 835

18 890 835

18 890 835

13 892 000

18 592 400

18 592 400

18 592 400

18 592 400

635 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

635 000 13 189 000

2 540 000 21 224 200

2 540 000 21 430 835

2 540 000 21 430 835

2 540 000 21 430 835

0 13 892 000

0 18 592 400

0 18 592 400

0 18 592 400

0 18 592 400

139 325 218

139 325 218

142 521 218

12 554 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000 104 477 000

2 540 000 139 411 900

2 540 000 141 865 218

2 540 000 141 865 218

2 540 000 145 061 218

3 897 548

3 897 548

2018. II. 2018. III. módosított módosított ei ei

15 486 300 3 106 100

136 871 900

2 540 000

2018. I. módosított ei

2018. évi eredeti ei 15 486 300 3 106 100

101 937 000

0

2017.évi eredeti ei 11 722 000 2 170 000

93 730 900 21 365 604 27 424 714

2 540 000

2018. III. módosított ei 14 779 102 2 818 400 1 293 333

93 181 900 21 258 604 24 884 714

2 540 000

2018. II. módosított ei

MINDÖSSZESEN

14 779 102 2 818 400 1 293 333

93 181 900 21 258 604 24 884 714

1 357 548 0 2 540 000

Államigazgatási feladatok

14 779 102 2 818 400 1 293 333

91 985 400 21 014 500 23 872 000

1 357 548

2018. I. módosított ei

2018. évi eredeti ei

68 972 000 16 437 000 16 528 000

ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

33 34 35 36

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

Rendelet III/2. sz. melléklete Ft-ban

1 357 548 0 2 540 000

3 897 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018. II. 2018. I. módosított módosított ei ei

2018. III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

86 814 000 19 971 000 21 598 000 0 0 0 0 0 0 0 0 128 383 000 0 3 175 000 0 0 0 0 0 0 0 3 175 000 131 558 000 0 0 0 0 0

122 112 900 26 888 600 25 147 000 0 0 0 0 0 0 0 0 174 148 500 0 5 080 000 0 0 0 0 0 0 0 5 080 000 179 228 500 0 0 0 0 0

123 447 302 27 183 104 26 178 047 0 0 0 0 0 0 0 0 176 808 453 0 5 080 000 0 0 0 0 0 0 0 5 080 000 181 888 453 0 0 0 0 0

123 447 302 27 183 104 26 178 047 0 0 0 0 0 0 0 0 176 808 453 0 5 080 000 0 0 0 0 0 0 0 5 080 000 181 888 453 0 0 0 0 0

123 996 302 27 290 104 28 718 047 0 0 0 0 0 0 0 0 180 004 453 0 5 080 000 0 0 0 0 0 0 0 5 080 000 185 084 453 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 357 548

1 357 548

1 357 548

0 0 0

0 2 540 000 0

0 2 540 000 0

0 2 540 000 0

0 2 540 000 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 2 540 000 0 0 0

0 3 897 548 0 0 0

0 3 897 548 0 0 0

0 3 897 548 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 2

FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 54 3 55 56 57 58 4 59 60 61 62 5 63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN

0 0

2 540 000 0

3 897 548 0

3 897 548 0

3 897 548 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 101 937 000

0 134 331 900

0 135 427 670

0 135 427 670

0 138 623 670

0 12 554 000

0 18 684 200

0 18 890 835

0 18 890 835

0 18 890 835

0 13 892 000

0 18 592 400

0 18 592 400

0 18 592 400

0 18 592 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 383 000 0

2 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 171 608 500 0

3 897 548 0 0 0 0 0 0 0 0 172 910 905 0

3 897 548 0 0 0 0 0 0 0 0 172 910 905 0

3 897 548 0 0 0 0 0 0 0 0 176 106 905 0

101 937 000

134 331 900

135 017 076

135 017 076

138 213 076

12 554 000 18 684 200

18 890 835

18 890 835

18 890 835 13 892 000 18 592 400

18 592 400

18 592 400

18 592 400

128 383 000

171 608 500

172 500 311

172 500 311

175 696 311

76 824 333 770

76 824 333 770

76 824 333 770

0 0

0 0

0

0

0

3 175 000

5 080 000

76 824 333 770 0 5 080 000

76 824 333 770 0 5 080 000

76 824 333 770 0 5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

0 0 177 990 905 181 888 453 181 888 453 0 181 888 453

0 0 177 990 905 181 888 453 181 888 453 0 181 888 453

0 0 181 186 905 185 084 453 185 084 453 0 185 084 453

1 2 3 1 2

1

64

2

65 66 67 68 6

3 4 5

69

1

70 71 72 73 74 75 76

2 3

77

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

78

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

635 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

635 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

104 477 000 104 477 000 104 477 000

136 871 900 139 411 900 139 411 900

137 967 670 141 865 218 141 865 218

137 967 670 141 865 218 141 865 218

141 163 670 145 061 218 145 061 218

13 189 000 13 189 000 13 189 000

21 224 200 21 224 200 21 224 200

21 430 835 21 430 835 21 430 835

21 430 835 21 430 835 21 430 835

21 430 835 21 430 835 21 430 835

13 892 000 13 892 000 13 892 000

18 592 400 18 592 400 18 592 400

18 592 400 18 592 400 18 592 400

18 592 400 18 592 400 18 592 400

18 592 400 18 592 400 18 592 400

3 175 000 0 0 131 558 000 131 558 000 131 558 000

104 477 000

139 411 900

141 865 218

141 865 218

145 061 218

13 189 000

21 224 200

21 430 835

21 430 835

21 430 835

13 892 000

18 592 400

18 592 400

18 592 400

18 592 400

131 558 000

5 080 000 0 0 176 688 500 179 228 500 179 228 500 0 179 228 500

-101 937 000

-134 331 900

-135 427 670

-12 554 000 -18 684 200

-18 890 835

-18 890 835

-18 890 835

-13 892 000 -18 592 400

-18 592 400

-18 592 400

-18 592 400

-128 383 000

-171 608 500

-2 540 000

-2 540 000

-2 540 000

-2 540 000

-2 540 000

-2 540 000

0

0

0

-3 175 000

-5 080 000

-135 427 670 -138 623 670 -2 540 000

-2 540 000

-635 000

-2 540 000

0

0

-172 910 905 -172 910 905 -176 106 905 -5 080 000

-5 080 000

-5 080 000

2

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Elői Kie Sor- rán melt szá yzat- előir m csop ányort zat

1 79 80 81 82 83

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

KIADÁS MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. I. módosított ei

Önként vállalt feladatok

2018. III. módosított ei

2018. II. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. évi eredeti ei

Rendelet III/2. sz. melléklete Ft-ban

Államigazgatási feladatok

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. évi eredeti ei

MINDÖSSZESEN

2018. II. 2018. III. módosított módosított ei ei

101 937 000

134 331 900

135 427 670

135 427 670

138 623 670

12 554 000

18 684 200

18 890 835

18 890 835

18 890 835

13 892 000

18 592 400

18 592 400

18 592 400

18 592 400

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

635 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

128 383 000

171 608 500

3 175 000 0 0 0

5 080 000 0 0 0

2018. II. 2018. I. módosított módosított ei ei

2018. III. módosított ei

172 910 905

172 910 905

176 106 905

5 080 000

5 080 000

5 080 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet III/3. sz. melléleklete Ft-ban

Beruházások

Felújítások államigazga tási felada t

Cím/feladat kötelező feladat

2018. eredeti ei nettó

Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése összesen

Áfa

2018. I. módosított ei nettó

Áfa

önként vállalt feladat

2018. II. módosított 2018. III. módosított ei ei nettó

Áfa

nettó

Áfa

2018. eredeti ei nettó

Áfa

2018. I. módosított ei nettó

Áfa

2018. II. módosított 2018. III. módosított ei ei nettó

Áfa

nettó

Áfa

1 500 000 405 000 1 500 000 405 000 1 500 000 405 000 1 500 000 405 000

500 000 135 000

500 000 135 000

500 000 135 000

2018. eredeti ei nettó

1 500 000

500 000 135 000

500 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

540 000

2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000

540 000

kötelező feladat

összesen

2 000 000

Áfa

2018. I. módosított ei nettó

Áfa

2018. II. módosított ei nettó

Áfa

nettó

Áfa

405 000 1 500 000

405 000 1 500 000 405 000

135 000

135 000

135 000

540 000 2 000 000

500 000

540 000 2 000 000

állami gazgatási felada t

önként vállalt feladat

2018. eredeti, I, 2018. eredeti, I, 2018. III. módosított II.,III. módosított II.,III. módosított ei ei ei

405 000 1 500 000

500 000

Mind összesen

nettó

Áfa

nettó

2018. eredeti, I, II.,III. módosított ei

Áfa

nettó

Áfa

2018. I. módosított ei

2018. eredeti ei nettó

Áfa

nettó

Áfa

önként vállalt feladat

2018. II. módosított 2018. III. módosított ei ei nettó

Áfa

nettó

Áfa

500 000 135 000

540 000 2 000 000 540 000

0 0

0

0

0

0

0

0

500 000 135 000 0

0

500 000 135 000

500 000 135 000 0

2018. I. módosított ei

2018. eredeti ei nettó

1 500 000 405 000 1 500 000 405 000 1 500 000 405 000 1 500 000 405 000

500 000 135 000

0 4 000 000 1 080 000 4 000 000 1 080 000 4 000 000 1 080 000 1 500 000 405 000

kötelező feladat

összesen

államig azgatási feladat

Áfa

nettó

Áfa

2018. II. módosított 2018. III. módosított ei ei nettó

Áfa

nettó

összesen

2018. eredeti ei

Áfa

nettó

Áfa

2018. I. módosított ei nettó

Áfa

2018. II. módosított ei nettó

Áfa

2018. III. módosított ei nettó

Áfa

0

0

0

0

0 1 500 000

405 000 1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

1 500 000

405 000

0

0

0

0

0

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

540 000 2 000 000

540 000

2 000 000

540 000

2 000 000

540 000

0 4 000 000 1 080 000 4 000 000 1 080 000

4 000 000

1 080 000

4 000 000

1 080 000

0 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000

0 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000 2 000 000 540 000

500 000

0 2 000 000

5 080 000

5 080 000

4

Rendelet III/4. sz. melléklete Ft-ban

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

HIVATALI FELADATOK JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018. ÉVI TERV

2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓD EI MÓD EI MÓD EI

KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás

80 839 094

86 814 000

91 230 800

86 831 047

122 112 900

123 447 302

123 447 302

123 996 302

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 169 870

19 971 000

21 075 754

19 499 504

26 888 600

27 183 104

27 183 104

27 290 104

Dologi kiadások

16 758 898

21 598 000

29 846 758

24 261 893

25 147 000

26 178 047

26 178 047

28 718 047

119 767 862

128 383 000

142 153 312

130 592 444

174 148 500

176 808 453

176 808 453

180 004 453

1 357 548

1 357 548

1 357 548

Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

1 002 819

1 121 895

7 620 000

8 158 578

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

7 620 000

8 158 578

2 540 000

3 897 548

3 897 548

3 897 548

Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 124 714

0

5

Rendelet III/4. sz. melléklete Ft-ban

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

HIVATALI FELADATOK JOGCÍM

MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

2016. ÉVI TÉNY

-117 643 148 -128 383 000

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018. ÉVI TERV

-134 533 312

-122 433 866

-171 608 500 -172 910 905

2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓD EI MÓD EI MÓD EI -172 910 905

-176 106 905

0

0

0

0

0

0

0

0

119 520 577

128 383 000

134 533 312

122 844 460

171 608 500

172 910 905

172 910 905

176 106 905

115 507 577

128 383 000

132 655 883

120 967 031

171 608 500

172 500 311

172 500 311

175 696 311

750 271

750 271

76 824

76 824

76 824

1 127 158

1 127 158

333 770

333 770

333 770

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

4 013 000 119 520 577

128 383 000

134 533 312

122 844 460

171 608 500

172 910 905

172 910 905

176 106 905

1 877 429

0

0

410 594

0

0

0

0

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

6

Rendelet III/4. sz. melléklete Ft-ban

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

HIVATALI FELADATOK JOGCÍM

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

2016. ÉVI TÉNY

ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése

2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY

2018. ÉVI TERV

2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓD EI MÓD EI MÓD EI

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 732 272

-3 175 000

-3 175 000

-1 011 195

-5 080 000

-5 080 000

-5 080 000

-5 080 000

0

0

0

0

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

1 732 272

3 175 000

3 175 000

1 011 195

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

0

0

0

0

0

0

0

0

MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK

121 500 134

131 558 000

145 328 312

131 603 639

179 228 500

181 888 453

181 888 453

185 084 453

MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

123 377 563

131 558 000

145 328 312

132 014 233

179 228 500

181 888 453

181 888 453

185 084 453

FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

7

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési előir ányzatainak teljesítési, felhasználási ütemter ve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Rendelet III/5. sz. melléklete Ft-ban

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen 0 0 123 996 302

123 996 302

14 370 200

8 300 900

8 289 900

13 041 702

9 123 100

11 922 300

9 299 500

8 742 900

10 087 700

8 563 900

8 693 900

13 560 300

27 290 104 28 718 047

3 516 610 2 471 783

1 920 180 2 395 583

1 657 980 2 095 583

2 593 394 2 288 430

1 824 620 2 349 583

2 584 460 2 349 583

1 859 900 2 349 583

1 945 780 1 990 173

2 017 540 2 095 583

1 712 780 1 600 997

1 938 780 4 435 580

3 718 080 2 295 584

27 290 104 28 718 047 0 0 0 0 0 0

180 004 453

20 358 593

12 616 663

12 043 463

17 923 527

13 297 303

16 856 343

13 508 983

12 678 853

14 200 823

11 877 677

15 068 260

19 573 964

5 080 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 180 004 453 0 5 080 000 0 0 0 0 0

5 080 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

0

0

0

0

185 084 453

20 358 593

12 616 663

14 583 463

20 463 527

13 297 303

16 856 343

13 508 983

12 678 853

14 200 823

11 877 677

15 068 260

19 573 964

0 0 5 080 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

185 084 453 0 0 0

ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz

0 0 0 0 1 357 548 2 540 000

1 357 548 600 000

600 000

580 000

500 000

1 357 548 0 2 540 000 0

260 000

ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről

0

ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

3 897 548

600 000

600 000

580 000

1 857 548

0

0

0

0

0

0

0

0 3 897 548 0

260 000

0 0

0 8

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési előir ányzatainak teljesítési, felhasználási ütemter ve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Rendelet III/5. sz. melléklete Ft-ban

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről

0 0 0 0 0 0

0

ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 0 3 897 548 0

0 600 000 0

0 600 000 0

0 580 000 0

0 1 857 548 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 260 000 0

0 3 897 548 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 176 106 905 0

0 176 106 905

0 19 758 593

0 12 016 663

0 11 463 463

0 16 065 979

0 13 297 303

0 16 856 343

0 13 508 983

0 12 678 853

0 14 200 823

0 11 877 677

0 15 068 260

0 19 313 964

175 696 311 76 824

19 347 999 76 824

12 016 663

11 463 463

16 065 979

13 297 303

16 856 343

13 508 983

12 678 853

14 200 823

11 877 677

15 068 260

19 313 964

333 770

333 770

5 080 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

0

0

0

0

5 080 000

5 080 000

0

0

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

0

0

0

0

5 080 000 0

181 186 905 185 084 453 185 084 453

19 758 593 20 358 593 20 358 593

12 016 663 12 616 663 12 616 663

14 003 463 14 583 463 14 583 463

18 605 979 20 463 527 20 463 527

13 297 303 13 297 303 13 297 303

16 856 343 16 856 343 16 856 343

13 508 983 13 508 983 13 508 983

12 678 853 12 678 853 12 678 853

14 200 823 14 200 823 14 200 823

11 877 677 11 877 677 11 877 677

15 068 260 15 068 260 15 068 260

19 313 964 19 573 964 19 573 964

175 696 311 76 824 333 770 0

0 181 186 905 185 084 453 185 084 453

9

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként Rendelet IV/1. sz. melléklete

Megnevezés

Működési bevételek Intézményi támogatás bevétele

2017. eredeti ei

2017. IV. mód. Ei

2018. eredeti ei

Rendelet IV/1. sz. melléklete Ft-ban

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

0

0

2018. III. módosított ei 0

0

0

0

0

0

0

158 357 000

165 290 306

183 103 800

183 054 757

183 054 757

183 054 757

385 297

385 297

385 297

Maradvány igénybevétele

460 313

Finanszírozási bevételek

158 357 000

165 290 306

183 103 800

183 440 054

183 440 054

183 440 054

Bevételek mindösszesen

158 357 000

165 290 306

183 103 800

183 440 054

183 440 054

183 440 054

1

Rendelet IV/2. sz. melléklete Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Előirá Kiemelt Sornyzat- előirán szám csoport y-zat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5

1 2 1 2 3

2

1 1

31 32 33 34 35 36

2 3 4

37 38 39 40 41 42

1 2 1

43 44 45 46 47

2 3

48

4

49

5

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2 3 1 2 3 4 1 2 5 1

64

2

65 66 67 68

3 4 5 6

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

Önként vállalt feladatok

2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. módosított ei módosított ei módosított ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

2018. évi II. 2018. évi III. módosított módosított ei ei

0 0 0

138 771 300 27 766 500 15 762 000 0 0 0 0 0 0 0 0 182 299 800 0 804 000 0 0 0 0 0 0 0 804 000 183 103 800 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 977 000 23 668 000 10 581 000

125 183 800 25 048 500 15 412 000

125 183 800 25 048 500 15 748 254

125 183 800 25 048 500 15 518 254

125 183 800 25 048 500 15 566 514

8 406 000 1 878 000 547 000

13 587 500 2 718 000 350 000

13 587 500 2 718 000 350 000

13 817 500 2 718 000 350 000

13 817 500 2 718 000 350 000

121 383 000 25 546 000 11 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0

147 226 000

165 644 300

165 980 554

165 750 554

165 798 814

10 831 000

16 655 500

16 655 500

16 885 500

16 885 500

158 057 000

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

300 000 147 526 000

804 000 166 448 300

804 000 166 784 554

804 000 166 554 554

755 740 166 554 554

0

0

0

0

0

300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 831 000

0

0 16 655 500

0

0 16 655 500

0

0 16 885 500

0

0 16 885 500

0

300 000 158 357 000

0

2018. évi I. módosított ei

2018. évi II. 2018. évi III. módosított módosított ei ei

2018. évi eredeti ei

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről

2017.évi eredeti ei

MINDÖSSZESEN

2017.évi eredeti ei

KIADÁS 1

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

138 771 300 139 001 300 139 001 300 27 766 500 27 766 500 27 766 500 16 098 254 15 868 254 15 916 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 636 054 182 636 054 182 684 314 0 0 0 804 000 804 000 755 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 000 804 000 755 740 183 440 054 183 440 054 183 440 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 299 800 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 636 054 182 636 054 182 684 314 0 0 0

16 885 500

158 057 000

182 299 800

182 250 757 182 250 757 182 299 017

0 0

0 0 0

0

300 000

0 0 0 804 000

0

0 0 0 147 226 000 147 226 000

300 000

0 165 644 300 165 644 300

804 000

0 165 980 554

0 165 980 554

0 165 798 814

165 595 257

165 595 257

165 413 517

49 043 336 254

49 043 336 254

49 043 336 254

804 000

804 000

755 740

0 10 831 000

10 831 000

0

0 16 655 500

16 655 500

0

0 16 655 500

16 655 500

0

0 16 655 500

16 655 500

0

0 16 885 500

0 158 057 000

49 043 336 254 0 804 000

49 043 336 254 0 804 000

49 043 336 254 0 755 740

2

Rendelet IV/2. sz. melléklete Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Előirá Kiemelt Sornyzat- előirán szám csoport y-zat

1

KIADÁS

69

1

70 71 72 73 74 75 76

2 3

77 78 79 80 81 82 83

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

300 000

Önként vállalt feladatok

2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. módosított ei módosított ei módosított ei

804 000

804 000

804 000

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

MINDÖSSZESEN

2018. évi II. 2018. évi III. módosított módosított ei ei

755 740

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

2018. évi II. 2018. évi III. módosított módosított ei ei

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

0 0

0 0 183 440 054 183 440 054 183 440 054 0 183 440 054

0 0 183 440 054 183 440 054 183 440 054 0 183 440 054

0 0 183 440 054 183 440 054 183 440 054 0 183 440 054

147 526 000 147 526 000 147 526 000

166 448 300 166 448 300 166 448 300

166 784 554 166 784 554 166 784 554

166 784 554 166 554 554 166 784 554

166 554 554 166 554 554 166 554 554

10 831 000 10 831 000 10 831 000

16 655 500 16 655 500 16 655 500

16 655 500 16 655 500 16 655 500

16 655 500 16 885 500 16 655 500

16 885 500 16 885 500 16 885 500

158 357 000

0 0 183 103 800 183 103 800 183 103 800

147 526 000

166 448 300

166 784 554

166 784 554

166 554 554

10 831 000

16 655 500

16 655 500

16 655 500

16 885 500

158 357 000

183 103 800

-147 226 000

-165 644 300

-165 980 554

-165 750 554

-165 798 814

-10 831 000

-16 655 500

-16 655 500

-16 885 500

-300 000

-804 000

-804 000

-804 000

-755 740

0

0

0

0

0

-300 000

-804 000

147 226 000

165 644 300

165 980 554

165 980 554

165 798 814

10 831 000

16 655 500

16 655 500

16 655 500

16 885 500

158 057 000

182 299 800

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

0

0

0

0

0

300 000

804 000

804 000

804 000

755 740

0 0 0

0 0 0

0 0 0

230 000 0 230 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-230 000 0 -230 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

158 357 000 158 357 000

-16 885 500 -158 057 000

-182 299 800 -182 636 054 ########## ########## -804 000

-804 000

-755 740

182 636 054 182 636 054 182 684 314

3

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata

Beruházások

Cím/feladat kötelező feladat

2018. évi eredeti ei

nettó

áfa

2018. évi I. módosított ei

nettó

áfa

2018. évi II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

2018. évi eredeti, I., II.,III, módosított ei

nettó

nettó

nettó

áfa

áfa

Felújítások

állam igazg. felad at

önként vállalt feladat

áfa

Rendelet IV/3. sz. melléklete Ft-ban

összesen

2018. évi eredeti ei

nettó

áfa

2018. évi I. módosított ei

nettó

áfa

2018. évi II. módosított ei

nettó

áfa

2018. évi III. módosított ei

nettó

áfa

Mind összesen

álla mig azg összesen atási fela

kötelező feladat

önként vállalt feladat

2018. évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

nettó áfa

nettó áfa

nett áfa ó

önként vállalt feladat

kötelező feladat

2018. évi eredeti ei

nettó

áfa

2018. évi II. módosított 2018. évi I. módosított ei ei

nettó

állami gazgatási felada t

2018. évi III. módosított ei

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

2018. évi eredeti, I., II.,III, módosított ei nettó

összesen

2018. évi eredeti ei

áfa

nettó

áfa

2018. évi I. módosított ei

nettó

áfa

2018. évi II. módosított ei

nettó

áfa

2018. évi III. módosított ei

nettó

áfa

091110 Kormányzati funkció Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc

468 000 126 000

468 000 126 000 468 000 126 000 430 000 115 740

468 000 126 000 468 000 126 000 468 000 126 000 430 000 115 740

468 000

126 000

468 000

126 000

468 000

126 000

430 000

115 740

0

0

0

468 000

126 000

468 000

126 000

468 000

126 000

430 000

115 740

Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor

165 000

165 000

165 000

165 000

45 000

165 000

45 000

165 000

45 000

165 000

45 000

0

0

0

165 000

45 000

165 000

45 000

165 000

45 000

165 000

45 000

összesen

633 000 171 000 633 000 171 000 633 000 171 000 595 000 160 740

633 000

171 000

633 000

171 000

633 000

171 000 595 000 160 740

0

0

0

633 000

171 000

633 000

171 000

633 000

171 000

595 000

160 740

45 000

45 000 165 000

45 000 165 000

45 000

0

0

45 000 165 000

45 000 165 000

45 000 165 000

45 000

0 633 000 171 000 633 000 171 000 633 000 171 000 595 000 160 740

0

0

0

0

0

0

0

804 000

755 740

4

Rendelet IV/4. sz. melléklete Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

ÓVODA 2017. ÉVI 2018. ÉVI VÁRHATÓ TERV TÉNY

2018. ÉVI I. MÓDOS. EI

2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOS. EI MÓDOS. EI

KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás

113 303 355

121 383 000

123 751 668

117 039 596

138 771 300

138 771 300

139 001 300

139 001 300

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 588 149

25 546 000

26 068 247

27 802 556

27 766 500

27 766 500

27 766 500

27 766 500

Dologi kiadások

24 331 921

11 128 000

15 630 704

13 500 678

15 762 000

16 098 254

15 868 254

15 916 514

182 636 054

182 636 054

182 684 314

Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Egyéb működési célú kiadás

0

ebből: elvonások és befizetések

0

ebből: működési célú kölcsönök nyújtása

0

ebből: működési célú kölcsönök törlesztése

0

ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből : működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

169 223 425

158 057 000

165 450 619

158 342 830

182 299 800

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

0 0 0 0 0 0 0 5

Rendelet IV/4. sz. melléklete Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

2016. ÉVI TÉNY

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz

3 555 148

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 555 148

MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

0

0

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

-165 450 619 -158 193 866

-182 299 800

-182 636 054

-182 636 054

-182 684 314

0

0

0

0

0

0

0 166 128 590

158 057 000

165 450 619

158 579 163

182 299 800

182 636 054

182 636 054

182 684 314

160 501 590

158 057 000

164 990 306

158 118 850

182 299 800

182 250 757

182 250 757

182 299 017

339 609

339 609

0

49 043

49 043

49 043

120 704

120 704

0

336 254

336 254

336 254

5 627 000 166 128 590

158 057 000

165 450 619

158 579 163

182 299 800

182 636 054

182 636 054

182 684 314

460 313

0

0

385 297

0

0

0

0

804 000

804 000

755 740

804 000

804 000

755 740

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások

0 462 526

300 000

300 000

436 408

804 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOS. EI MÓDOS. EI

148 964

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele

2018. ÉVI I. MÓDOS. EI

148 964

-165 668 277 -158 057 000 0

ÓVODA 2017. ÉVI 2018. ÉVI VÁRHATÓ TERV TÉNY

0 0 0 0 462 526

300 000

300 000

0

0

436 408

804 000

6

Rendelet IV/4. sz. melléklete Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

2016. ÉVI TÉNY

ÓVODA 2017. ÉVI 2018. ÉVI VÁRHATÓ TERV TÉNY

2018. ÉVI I. MÓDOS. EI

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése

0 0 0

0

FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 0 0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOS. EI MÓDOS. EI

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

-462 526

-300 000

-300 000

-436 408

-804 000

-804 000

-804 000

-755 740

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

0

Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

462 526

300 000

300 000

436 408

804 000

804 000

804 000

755 740

462 526

300 000

300 000

436 408

804 000

804 000

804 000

755 740

0

0 0

0

7

Rendelet IV/4. sz. melléklete Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

2017. ÉVI 2017. ÉVI MÓDOSÍTO EREDETI EI TT EI

2016. ÉVI TÉNY

ÓVODA 2017. ÉVI 2018. ÉVI VÁRHATÓ TERV TÉNY

0

2018. ÉVI I. MÓDOS. EI

2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. MÓDOS. EI MÓDOS. EI

0

462 526

300 000

300 000

436 408

804 000

804 000

804 000

755 740

0

0

0

0

0

0

0

0

MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK

169 685 951

158 357 000

165 750 619

158 779 238

183 103 800

183 440 054

183 440 054

183 440 054

MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

170 146 264

158 357 000

165 750 619

159 164 535

183 103 800

183 440 054

183 440 054

183 440 054

8

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Rendelet IV/5. melléklete Ft-ban

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen 0

139 001 300

17 480 000

8 649 275

9 585 000

15 626 000

13 350 000

16 580 000

9 585 000

9 585 000

9 585 000

9 585 000

9 585 000

9 806 025

139 001 300

27 766 500 15 916 514

3 496 000 2 099 754

1 729 855 1 763 500

1 917 000 1 313 500

3 125 200 1 313 500

2 670 000 1 313 500

3 270 000 633 500

1 917 000 863 500

1 917 000 313 500

1 917 000 1 361 760

1 917 000 1 313 500

1 917 000 1 313 500

1 973 445 2 313 500

27 766 500 15 916 514

182 684 314

23 075 754

12 142 630

12 815 500

20 064 700

17 333 500

20 483 500

12 365 500

11 815 500

12 863 760

12 815 500

12 815 500

14 092 970

182 684 314

755 740

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

18 740

67 000

67 000

67 000

755 740

755 740

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

18 740

67 000

67 000

67 000

755 740

183 440 054

23 142 754

12 209 630

12 882 500

20 131 700

17 400 500

20 550 500

12 432 500

11 882 500

12 882 500

12 882 500

12 882 500

14 159 970

183 440 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

9

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Rendelet IV/5. melléklete Ft-ban

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 182 684 314

0 23 075 754

0 12 142 630

0 12 815 500

0 20 064 700

0 17 333 500

0 20 483 500

0 12 365 500

0 11 815 500

0 12 863 760

0 12 815 500

0 12 815 500

0 14 092 970

0 182 684 314

182 299 017 49 043

22 690 457 49 043

12 142 630

12 815 500

20 064 700

17 333 500

20 483 500

12 365 500

11 815 500

12 863 760

12 815 500

12 815 500

14 092 970

182 299 017 49 043

336 254

336 254

755 740

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

18 740

67 000

67 000

67 000

755 740

755 740

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

18 740

67 000

67 000

67 000

755 740

183 440 054 183 440 054 183 440 054

23 142 754 23 142 754 23 142 754

12 209 630 12 209 630 12 209 630

12 882 500 12 882 500 12 882 500

20 131 700 20 131 700 20 131 700

17 400 500 17 400 500 17 400 500

20 550 500 20 550 500 20 550 500

12 432 500 12 432 500 12 432 500

11 882 500 11 882 500 11 882 500

12 882 500 12 882 500 12 882 500

12 882 500 12 882 500 12 882 500

12 882 500 12 882 500 12 882 500

14 159 970 14 159 970 14 159 970

183 440 054 183 440 054 183 440 054

336 254

10

Rendelet V/1. sz. melléklete Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban Megnevezés

2017. eredeti ei

2017. IV. mód. Ei 2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

Bérleti díjbevétel

900 000

1 926 700

915 000

915 000

915 000

915 000

Működési bevételek

900 000

1 926 700

915 000

915 000

915 000

915 000

61 193 000

63 864 207

75 141 658

75 141 658

75 148 350

76 703 985

559 725

559 725

559 725

Intézményi támogatásbevétele Maradvány igénybevétele

521 530

Finanszírozási bevételek

61 193 000

64 385 737

75 141 658

75 701 383

75 708 075

77 263 710

Bevételek mindösszesen

62 093 000

66 312 437

76 056 658

76 616 383

76 623 075

78 178 710

1

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Előirá Kieme lt Sor- nyzatszám csopor előirá ny-zat t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

KIADÁS 1 1 2 3 4 5

1 2 1 2 3

2

1

28 29 30

1

31

33 34 35 36

2 3 4

37

1 2 1

43 44 45 46 47 48 49

2 3 4 5

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

Önként vállalt feladatok

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

MINDÖSSZESEN

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

18 851 000 4 795 000 25 112 000

26 818 858 6 313 000 34 140 800

26 818 858 6 313 000 34 271 519

26 824 458 6 314 092 34 271 519

27 614 841 6 473 524 33 035 519

1 266 000 279 000 10 000 000

2 662 500 532 500 0

2 662 500 532 500 0

2 662 500 532 500 0

3 662 500 675 500 0

48 758 000

67 272 658

67 403 377

67 410 069

67 123 884

11 545 000

3 195 000

3 195 000

3 195 000

4 338 000

1 599 000

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 018 006

191 000

0

0

0

698 820

1 599 000 50 357 000

5 589 000 72 861 658

6 018 006 73 421 383

6 018 006 73 428 075

6 018 006 73 141 890

191 000 11 736 000

0 3 195 000

0 3 195 000

0 3 195 000

698 820 5 036 820

ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről

32

38 39 40 41 42

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

2 3 1 2 3 4 1 2 5 1

64

2

65 66 67 68

3 4 5 6

69

1

70 71 72 73 74 75

2 3

ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áhton kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás

600 000

600 000

0 600 000 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

300 000

300 000

0 300 000 0

915 000

915 000

0 915 000 0

915 000

915 000

0 915 000 0

915 000

915 000

0 915 000 0

915 000

915 000

0 915 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 48 158 000

0 67 272 658

0 67 403 377

0 67 410 069

0 67 123 884

0 11 245 000

0 2 280 000

0 2 280 000

0 2 280 000

0 3 423 000

48 158 000

67 272 658

67 272 658

67 279 350

66 993 165

11 245 000

2 280 000

2 280 000

2 280 000

3 423 000

1 599 000

5 589 000

0 130 719 0 6 018 006

0 130 719 0 6 018 006

0 130 719 0 6 018 006

191 000

1 599 000

5 589 000

5 589 000

5 589 000

5 589 000

191 000

72 861 658 72 861 658 72 861 658

0 429 006 73 421 383 73 421 383 73 421 383

0 429 006 73 428 075 73 428 075 73 428 075

0 429 006 73 141 890 73 141 890 73 141 890

49 757 000 50 357 000 50 357 000

Rendelet V/2. sz. melléklete Ft-ban

11 436 000 11 736 000 11 736 000

0

2 280 000 3 195 000 3 195 000

0

2 280 000 3 195 000 3 195 000

0

2 280 000 3 195 000 3 195 000

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. 2018. II. módosított ei módosított ei

20 117 000 29 481 358 5 074 000 6 845 500 35 112 000 34 140 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 303 000 70 467 658 0 1 790 000 5 589 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 790 000 5 589 000 62 093 000 76 056 658 0 0

2018. III. módosított ei

29 481 358 6 845 500 34 271 519 0 0 0 0 0 0 0 0 70 598 377 0 6 018 006 0 0 0 0 0 0 0 6 018 006 76 616 383 0 0

29 486 958 6 846 592 34 271 519 0 0 0 0 0 0 0 0 70 605 069 0 6 018 006 0 0 0 0 0 0 0 6 018 006 76 623 075 0 0

31 277 341 7 149 024 33 035 519 0 0 0 0 0 0 0 0 71 461 884 0 6 716 826 0 0 0 0 0 0 0 6 716 826 78 178 710 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 900 000 0

0 0 915 000 0

0 0 915 000 0

0 0 915 000 0

0 0 915 000 0

0

0

0

0

0

0 900 000 0 0

0 915 000 0 0 0

0 915 000 0 0 0

0 915 000 0 0 0

0 915 000 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 900 000 0 0

0 0 915 000 0 0

0 0 915 000 0 0

0 0 915 000 0 0

0 0 915 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 403 000 69 552 658 0 0

0 0 0 0 0 0 69 683 377 0

0 0 0 0 0 0 69 690 069 0

0 0 0 0 0 0 70 546 884 0

59 403 000 69 552 658

69 552 658

69 559 350

70 416 165

698 820

0 0 0 1 790 000

0 0 0 5 589 000

0 130 719 0 6 018 006

0 130 719 0 6 018 006

0 130 719 0 6 716 826

698 820

1 790 000

5 589 000

5 589 000

5 589 000

6 287 820

0 0 0 0 61 193 000 75 141 658 62 093 000 76 056 658 62 093 000 76 056 658

0 429 006 75 701 383 76 616 383 76 616 383 0

0 429 006 75 708 075 76 623 075 76 623 075 0

0 429 006 77 263 710 78 178 710 78 178 710 0

4 121 820 5 036 820 5 036 820

2

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Előirá Kieme lt Sor- nyzatszám csopor előirá ny-zat t 1 76 77 78 79 80 81 82 83

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

KIADÁS NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

Rendelet V/2. sz. melléklete Ft-ban

Önként vállalt feladatok

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

MINDÖSSZESEN

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. 2018. II. módosított ei módosított ei

2018. III. módosított ei

50 357 000 -48 158 000 -1 599 000

72 861 658 -67 272 658 -5 589 000

73 421 383 -67 403 377 -6 018 006

73 428 075 -67 410 069 -6 018 006

73 141 890 -67 123 884 -6 018 006

11 736 000 -11 245 000 -191 000

3 195 000 -2 280 000 0

3 195 000 -2 280 000 0

3 195 000 -2 280 000 0

5 036 820 -3 423 000 -698 820

62 093 000 76 056 658 -59 403 000 -69 552 658 -1 790 000 -5 589 000

76 616 383 -69 683 377 -6 018 006

76 623 075 -69 690 069 -6 018 006

78 178 710 -70 546 884 -6 716 826

48 158 000

67 272 658

67 403 377

67 410 069

67 123 884

11 245 000

2 280 000

2 280 000

2 280 000

3 423 000

59 403 000 69 552 658

69 683 377

69 690 069

70 546 884

1 599 000

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 018 006

191 000

0

0

0

698 820

1 790 000

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai

Beruházások

Felújítások államigazg atási felad at

Cím/feladat kötelező feladat

2018. eredeti ei

nettó

áfa

2018. I. módosított ei

nettó

áfa

önként vállalt feladat

2018. II. módosított ei

nettó

áfa

2018. III. módosított ei

nettó

áfa

2018. I. 2018. II. 2018. eredeti módosított módosított ei ei ei nettó

áfa

nettó

áfa

nett áfa ó

Rendelet V/3. sz. melléklete Ft-ban

2018. III. módosított ei

nettó

2018. eredeti ei

áfa

nettó

áfa

2018. I. módosított ei

nettó

áfa

államig önként vállalt azgafeladat tási feladat

kötelező feladat

összesen

Mind összesen

2018.eredeti, 2018. III. módosított 2018.eredeti, I. I. 2018. II. módosított ei ei II.módosított ei II.módosított ei nettó

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

nettó

kötelező feladat

összesen

2018.eredeti, I. -II.módosított ei

áfa

nettó

áfa

2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

állami gazgatási felada t

önként vállalt feladat

2018. II. módosított ei

2018. I. 2018. módosított eredeti ei ei

2018. III. módosított ei

nettó áfa

nett ó

áfa

2018. II. módosított ei

nettó

2018. III. módosított ei

nettó

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

áfa

nettó

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

0

0

0

0

0

0

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

2018. eredeti ei

áfa

2018. I. módosított ei

nettó

áfa

nettó

0

700 000

189 000

0

0

700 000

0

0

0

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

631 206 2 337 800

631 206

2 337 800

631 206

550 252

148 568

082091 kormányzati funkció Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép összesen

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

0

0

0

0

0

0

0

082044 kormányzati funkció Vonalkódos leolvasó, laptop Könyvtári polcok

500 000 2 000 000

135 000

500 000

540 000 2 337 800

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

631 206 2 337 800

631 206

2 337 800

631 206

2 000 000

540 000

2 337 800

Könyvtárérdekeltség növelő pályázat Könyvek, cd-k

135 000

500 000

631 206 2 337 800

550 252 148 568 1 200 000

325 000 1 200 000

325 000 1 200 000

325 000

1 200 000

325 000

összesen

3 700 000 1 000 000 4 037 800 1 091 206 4 037 800 1 091 206

4 037 800

1 091 206

0

0

0

0

0

0 550 252 148 568

Mindösszesen

4 400 000 1 189 000 4 737 800 1 280 206 4 737 800 1 280 206

4 737 800

1 280 206

0

0

0

0

0

0 550 252 148 568

1 200 000

325 000 1 200 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

500 000

135 000

0

0

0

0

0

0

0

500 000

135 000

500 000

631 206 2 337 800

631 206

2 000 000

540 000

2 337 800

631 206

2 337 800

631 206

2 337 800

631 206

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

540 000

2 337 800

550 252

148 568

325 000 1 200 000

325 000

550 252 148 568

1 200 000

325 000

0

3 700 000

1 000 000

4 037 800 1 091 206 4 037 800 1 091 206 4 588 052 1 239 774

0

0

0

0

0

0

0

4 400 000

1 189 000

4 737 800 1 280 206 4 737 800 1 280 206 5 288 052 1 428 774

0

0

0

0

0

0

1 200 000

325 000

1 200 000

325 000

1 200 000

325 000

1 200 000

325 000

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

325 000

1 200 000

325 000 1 200 000

325 000

1 200 000

325 000

0

3 700 000

1 000 000

4 037 800

1 091 206

4 037 800

1 091 206

4 037 800

1 091 206

0

0

0

0

0

0

0

3 700 000

1 000 000

4 037 800

1 091 206 4 037 800

1 091 206

4 588 052

1 239 774

0

4 400 000

1 189 000

4 737 800

1 280 206

4 737 800

1 280 206

4 737 800

1 280 206

0

0

0

0

0

0 550 252 148 568

0

4 400 000

1 189 000

4 737 800

1 280 206 4 737 800

1 280 206

5 288 052

1 428 774

6 018 006

6 716 826

4

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2017. ÉVI EREDETI EI

2016. ÉVI TÉNY

13 850 411

20 117 000

rendelet V/4. sz. melléklete Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. II. 2018. III. 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍT MÓDOSÍT TERV OTT EI TÉNY TT EI OTT EI OTT EI

23 728 200

20 968 811

29 481 358

29 481 358

29 486 958

31 277 341

4 216 115

5 074 000

5 889 290

5 286 717

6 845 500

6 845 500

6 846 592

7 149 024

17 700 105

35 112 000

30 580 048

28 628 046

34 140 800

34 271 519

34 271 519

33 035 519

35 766 631

60 303 000

60 197 538

54 883 574

70 467 658

70 598 377

70 605 069

71 461 884

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2017. ÉVI EREDETI EI

2016. ÉVI TÉNY

rendelet V/4. sz. melléklete Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. II. 2018. III. 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍT MÓDOSÍT TERV OTT EI TÉNY TT EI OTT EI OTT EI

Közhatalmi bevételek Működési bevételek

775 720

900 000

1 926 700

1 460 918

915 000

915 000

915 000

915 000

775 720

900 000

1 926 700

1 460 918

915 000

915 000

915 000

915 000

-34 990 911

-59 403 000

-58 270 838

-53 422 656

-69 552 658

-69 683 377

-69 690 069

-70 546 884

FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG

FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

35 512 441

59 403 000

58 270 838

53 953 959

69 552 658

69 683 377

69 690 069

70 546 884

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

34 651 441

59 403 000

57 777 800

53 460 921

69 552 658

69 552 658

69 559 350

70 416 165

356 590

356 590

0

0

0

136 448

136 448

130 719

130 719

130 719

58 270 838

53 953 959

69 552 658

69 683 377

69 690 069

70 546 884

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

861 000 35 512 441

59 403 000

521 530

531 303

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások

2 924 516

1 790 000

6 114 899

4 225 993

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése

6

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2017. ÉVI EREDETI EI

2016. ÉVI TÉNY

ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

rendelet V/4. sz. melléklete Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. II. 2018. III. 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍT MÓDOSÍT TERV OTT EI TÉNY TT EI OTT EI OTT EI

ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 924 516

1 790 000

6 114 899

4 225 993

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 924 516

-1 790 000

-6 114 899

-4 225 993

-5 589 000

-6 018 006

-6 018 006

-6 716 826

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

7

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2017. ÉVI EREDETI EI

2016. ÉVI TÉNY

rendelet V/4. sz. melléklete Ft-ban

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. II. 2018. III. 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍT MÓDOSÍT TERV OTT EI TÉNY TT EI OTT EI OTT EI

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

2 924 516

1 790 000

6 114 899

4 254 485

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

2 924 516

1 790 000

6 086 407 0

4 225 993

5 589 000

5 589 000 0

5 589 000 0

6 287 820 0

28 492

28 492

429 006

429 006

429 006

Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2 924 516

1 790 000

6 114 899

4 254 485

5 589 000

6 018 006

6 018 006

6 716 826

0

0

0

28 492

0

0

0

0

38 691 147 39 212 677

62 093 000 62 093 000

66 312 437 66 312 437

59 109 567 59 669 362

76 056 658 76 056 658

76 616 383 76 616 383

76 623 075 76 623 075

78 178 710 78 178 710

8

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

Rendelet V/5. sz. melléklete Ft-ban

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen

31 277 341

3 456 000

2 030 600

2 025 000

3 125 000

2 162 500

1 862 500

3 637 500

1 862 500

3 765 383

2 025 000

2 461 500

2 863 858

31 277 341

7 149 024 33 035 519

991 200 2 975 786

506 092 2 845 067

505 000 2 845 067

672 772 2 845 067

422 000 2 845 067

402 800 2 845 067

727 500 2 845 067

402 800 2 845 067

797 594 1 609 067

525 625 2 845 067

560 522 2 845 067

635 119 2 845 063

7 149 024 33 035 519

71 461 884

7 422 986

5 381 759

5 375 067

6 642 839

5 429 567

5 110 367

7 210 067

5 110 367

6 172 044

5 395 692

5 867 089

6 344 040

71 461 884

6 716 826

1 079 006

1 000 000

600 000

300 000

200 000

700 000

305 000

1 147 820

487 000

449 000

449 000

6 716 826

6 716 826

1 079 006

0

1 000 000

600 000

300 000

200 000

700 000

305 000

1 147 820

487 000

449 000

449 000

6 716 826

78 178 710

8 501 992

5 381 759

6 375 067

7 242 839

5 729 567

5 310 367

7 910 067

5 415 367

7 319 864

5 882 692

6 316 089

6 793 040

78 178 710

915 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

90 000

75 000

75 000

75 000

915 000

915 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

90 000

75 000

75 000

75 000

915 000

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

9

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

Rendelet V/5. sz. melléklete Ft-ban

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen

ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 915 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 90 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 75 000 0

0 915 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 70 546 884

0 7 347 986

0 5 306 759

0 5 300 067

0 6 567 839

0 5 354 567

0 5 035 367

0 7 135 067

0 5 035 367

0 6 082 044

0 5 320 692

0 5 792 089

0 6 269 040

0 70 546 884

70 416 165 0

7 217 267

5 306 759

5 300 067

6 567 839

5 354 567

5 035 367

7 135 067

5 035 367

6 082 044

5 320 692

5 792 089

6 269 040

70 416 165 0

130 719

130 719

6 716 826

1 079 006

6 287 820 0

650 000

429 006 77 263 710 78 178 710 78 178 710

429 006 8 426 992 8 501 992 8 501 992

130 719 0 0

5 306 759 5 381 759 5 381 759

1 000 000

600 000

300 000

200 000

700 000

305 000

1 147 820

487 000

449 000

449 000

6 716 826

1 000 000

600 000

300 000

200 000

700 000

305 000

1 147 820

487 000

449 000

449 000

6 287 820 0

6 300 067 6 375 067 6 375 067

7 167 839 7 242 839 7 242 839

5 654 567 5 729 567 5 729 567

5 235 367 5 310 367 5 310 367

7 835 067 7 910 067 7 910 067

5 340 367 5 415 367 5 415 367

7 229 864 7 319 864 7 319 864

5 807 692 5 882 692 5 882 692

6 241 089 6 316 089 6 316 089

6 718 040 6 793 040 6 793 040

429 006 77 263 710 78 178 710 78 178 710

10

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként Rendelet VI/1. sz. melléklete Ft-ban Megnevezés Gyermekétkeztetés

2017. eredeti ei

2017. IV. mód. Ei

2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

21 448 000

21 448 000

21 448 000

21 448 000

21 448 000

21 448 000

Felnőttétkeztetés

5 610 000

5 610 000

5 610 000

5 610 000

5 610 000

5 610 000

Működési bevételek

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

Intézményi támogatásbevétele

70 773 000

69 314 030

84 884 800

83 502 096

83 502 096

83 502 096

2 298 203

2 298 203

2 298 203

Előző évi maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek

70 773 000

69 314 030

84 884 800

85 800 299

85 800 299

85 800 299

Bevételek mindösszesen

97 831 000

96 372 030

111 942 800

112 858 299

112 858 299

112 858 299

1

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Előirán Kiemelt yzat- előirányzat csoport

1

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

KIADÁS

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

Rendelet VI/2. sz. melléklete Ft-ban

Önként vállalt feladatok

2018. II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

MINDÖSSZESEN

2018. II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. 2018. II. módosított ei módosított ei

2018. évi III. módosított ei

45 46 47

2 3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

4

Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

49

5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 27 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 68 931 000 0

0 0 27 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 572 800 0

0 0 27 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 81 488 299 0

0 0 27 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 81 488 299 0

0 0 27 058 000 0 0 0 0 0 0 0 0 81 488 299 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 2 3 4 5

1 2 1 2 3

2

1 1

31 32 33 34 35 36

2 3 4

37 38 39 40 41 42

1 2 1

43 44

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2 3 1 2 3 4 1 2 5 1

64

2

65 66 67 68

3 4 5 6

69

1

70 71 72 73 74 75 76 77

2 3

29 468 000 6 698 000 57 090 000

32 290 300 7 296 900 62 859 000

32 290 300 7 296 900 63 774 499

32 290 300 7 296 900 63 774 499

32 290 300 7 296 900 63 774 499

2 113 000 465 000 155 000

4 320 500 864 100

4 320 500 864 100 0

4 320 500 864 100 0

4 320 500 864 100 0

93 256 000

102 446 200

103 361 699

103 361 699

103 361 699

2 733 000

5 184 600

5 184 600

5 184 600

5 184 600

1 842 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

267 000

267 000

267 000

267 000

1 842 000 95 098 000

4 045 000 106 491 200

4 045 000 107 406 699

4 045 000 107 406 699

4 045 000 107 406 699

267 000 5 451 600

267 000 5 451 600

267 000 5 451 600

267 000 5 451 600

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

0 2 733 000

27 058 000

27 058 000

0

0

0

0

0

36 610 800 36 610 800 8 161 000 8 161 000 63 774 499 63 774 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 546 299 108 546 299 0 0 4 312 000 4 312 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 312 000 4 312 000 112 858 299 112 858 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

36 610 800 8 161 000 62 859 000 0 0 0 0 0 0 0 0 107 630 800 0 4 312 000 0 0 0 0 0 0 0 4 312 000 111 942 800 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 27 058 000 0

0 0 27 058 000 0

0 0 27 058 000 0

0 0 27 058 000 0

0 0 27 058 000 0

0

0

0

0

0

0 27 058 000 0 0

0 27 058 000 0 0 0

0 27 058 000 0 0 0

0 27 058 000 0 0 0

0 27 058 000 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 581 000 7 163 000 57 245 000 0 0 0 0 0 0 0 0 95 989 000 1 842 000 0 0 0 0 0 0 0 1 842 000 97 831 000

36 610 800 8 161 000 63 774 499 0 0 0 0 0 0 0 0 108 546 299 0 4 312 000 0 0 0 0 0 0 0 4 312 000 112 858 299 0 0 0 0 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 27 058 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 66 198 000

0 75 388 200

0 76 303 699

0 76 303 699

0 76 303 699

0 2 733 000

0 5 184 600

0 5 184 600

0 5 184 600

0 5 184 600

66 198 000

75 388 200

74 005 496

74 005 496

74 005 496

2 733 000

5 184 600

5 184 600

5 184 600

5 184 600

68 931 000

80 572 800

79 190 096

79 190 096

79 190 096

1 382 704 915 499

1 382 704 915 499

1 382 704 915 499

0 0 0 4 312 000

1 382 704 915 499 0 4 312 000

1 382 704 915 499 0 4 312 000

1 382 704 915 499 0 4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

0 0 0 0 85 800 299 85 800 299 112 858 299 112 858 299 112 858 299 112 858 299 0 112 858 299 112 858 299 -81 488 299 -81 488 299

0 0 85 800 299 112 858 299 112 858 299 0 112 858 299 -81 488 299

1 842 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

1 842 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

0

267 000

267 000

267 000

267 000

0 0 0 1 842 000

267 000

267 000

267 000

267 000

1 842 000

4 312 000 0 0 84 884 800 111 942 800 111 942 800

68 040 000 95 098 000 95 098 000

79 433 200 106 491 200 106 491 200

80 348 699 107 406 699 107 406 699

80 348 699 107 406 699 107 406 699

80 348 699 107 406 699 107 406 699

2 733 000 2 733 000 2 733 000

5 451 600 5 451 600 5 451 600

5 451 600 5 451 600 5 451 600

5 451 600 5 451 600 5 451 600

5 451 600 5 451 600 5 451 600

0 0 70 773 000 97 831 000 97 831 000

95 098 000 -66 198 000

106 491 200 -75 388 200

107 406 699 -76 303 699

107 406 699 -76 303 699

107 406 699 -76 303 699

2 733 000 -2 733 000

5 451 600 -5 184 600

5 451 600 -5 184 600

5 451 600 -5 184 600

5 451 600 -5 184 600

97 831 000 -68 931 000

111 942 800 -80 572 800

78

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-1 842 000

-4 045 000

-4 045 000

-4 045 000

-4 045 000

0

-267 000

-267 000

-267 000

-267 000

-1 842 000

-4 312 000

-4 312 000

-4 312 000

-4 312 000

79

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

66 198 000

75 388 200

76 303 699

76 303 699

76 303 699

2 733 000

5 184 600

5 184 600

5 184 600

5 184 600

68 931 000

80 572 800

81 488 299

81 488 299

81 488 299

2

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

1 80 81 82 83

Előirán Kiemelt yzat- előirányzat csoport

Kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

KIADÁS FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

Rendelet VI/2. sz. melléklete Ft-ban

Önként vállalt feladatok

2018. II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. módosított ei

MINDÖSSZESEN

2018. II. módosított ei

2018. évi III. módosított ei

2017.évi eredeti ei

2018. évi eredeti ei

2018. évi I. 2018. II. módosított ei módosított ei

2018. évi III. módosított ei

1 842 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

4 045 000

0

267 000

267 000

267 000

267 000

1 842 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3

2018. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási előirányzatai

Beruházások

Felújítások álla migaz gatá si felad at

Cím/feladat kötelező feladat

2018. eredeti ei nettó

áfa

önként vállalt feladat

2018. I. módosított 2018. II. módosított 2018. III. módosított 2018. eredeti ei ei ei ei nettó

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

2018. III. módosított ei

nettó

nettó

nettó

áfa

áfa

Rendelet VI/3. sz. melléklet Ft-ban

áfa

2018. eredeti ei nettó

áfa

2018. I. módosított ei nettó

áfa

2018. II. módosított ei nettó

áfa

állami gazgatási összesen felad at

önként vállalt feladat

kötelező feladat

összesen

Mind összesen

2018. III. módosított ei nettó

áfa

kötelező feladat

2018. eredeti ei nettó

áfa nettó áfa

nettó áfa

nettó

áfa

2018. I. módosított ei nettó

áfa

önként vállalt feladat

2018. II. módosított ei nettó

állami gazgatási felada t

áfa

2018. III. módosított ei nettó

áfa

2018. eredeti ei

2018. I. módosított ei

2018. II. módosított ei

nettó

nettó

nettó

áfa

áfa

2018. III. módosított ei

áfa

nettó

Összesen

2018. eredeti ei

áfa

nettó

áfa

2018. I. módosított ei nettó

2018. II. módosított ei 2018. III. módosított ei

áfa

nettó

áfa

nettó

áfa

096015. kormányzati funkció Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb Egyéb kisértékű eszközök pótlása Informatikai eszköz beszerzés Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba

összesen

450 000 121 500

450 000 121 500

450 000 121 500

450 000 121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

0

0

735 000 198 500

735 000 198 500

735 000 198 500

720 000 194 450 210 000 57 000 210 000 57 000 210 000 57 000 210 000 57 000

945 000

255 500

945 000

255 500

945 000

255 500

930 000

251 450

735 000

198 500

735 000

198 500

735 000

198 500

720 000

194 450

210 000

57 000

700 000 189 000

700 000 189 000

700 000 189 000

700 000 189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

0

0

15 000

4 050

15 000

4 050

15 000

4 050

1 300 000 351 000 1 300 000 351 000 1 300 000 351 000 1 300 000 351 000

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 3 185 000 860 000 210 000 57 000 210 000 57 000 210 000 57 000 210 000 57 000

3 395 000

917 000

3 395 000

917 000

3 395 000

917 000

3 395 000

917 000

0

0

0

0

0

0

0

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000 1 300 000

351 000

0

0

3 185 000

860 000

3 185 000

860 000

3 185 000

860 000 3 185 000

860 000

210 000

57 000

0

0

0

0

0

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

450 000

121 500

210 000 57 000 210 000 57 000

210 000

57 000

0

945 000

255 500

945 000

255 500

945 000

255 500

930 000

251 450

0

0

0

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

700 000

189 000

15 000

4 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

1 300 000

351 000

210 000 57 000 210 000 57 000

210 000

57 000

0 3 395 000

917 000

3 395 000

917 000

3 395 000

917 000

3 395 000

917 000

4

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI EREDETI EI

Ft-ban

INTÉZMÉNYI FELADATOK 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍTO MÓDOSÍTOTT TERV OTT EI TÉNY TT EI TT EI EI

KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

31 581 000

29 785 780

27 801 416

36 610 800

36 610 800

36 610 800

36 610 800

7 163 000

6 696 250

6 270 936

8 161 000

8 161 000

8 161 000

8 161 000

57 245 000

58 048 000

50 736 380

62 859 000

63 774 499

63 774 499

63 774 499

95 989 000

94 530 030

84 808 732 107 630 800 108 546 299

108 546 299

108 546 299

27 058 000

27 058 000

28 480 819

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

28 480 819

27 058 000

27 058 000

27 058 000

27 058 000

Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

5

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI EREDETI EI

Ft-ban

INTÉZMÉNYI FELADATOK 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍTO MÓDOSÍTOTT TERV OTT EI TÉNY TT EI TT EI EI

MŰKÖDÉSI EGYENLEG

0 -68 931 000

FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

0

0

0

68 931 000

0

68 931 000

-67 472 030 -56 327 913

-80 572 800

-81 488 299

-81 488 299

-81 488 299

0

0

0

0

0

67 472 030

58 626 116

80 572 800

81 488 299

81 488 299

81 488 299

67 472 030

58 626 116

80 572 800

79 190 096

79 190 096

79 190 096

1 382 704

1 382 704

1 382 704

915 499

915 499

915 499

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele

0

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

0

68 931 000

67 472 030

58 626 116

80 572 800

81 488 299

81 488 299

81 488 299

MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

0

0

0

2 298 203

0

0

0

0

1 842 000

1 842 000

618 547

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0 1 842 000

1 842 000

618 547

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

6

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

JOGCÍM ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2016. ÉVI TÉNY

2017. ÉVI EREDETI EI

Ft-ban

INTÉZMÉNYI FELADATOK 2017. ÉVI 2017. ÉVI 2018. ÉVI I. 2018. ÉVI II. 2018. ÉVI III. 2018. ÉVI MÓDOSÍT VÁRHATÓ MÓDOSÍTO MÓDOSÍTO MÓDOSÍTOTT TERV OTT EI TÉNY TT EI TT EI EI

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI EGYENLEG

0

-1 842 000

-1 842 000

-618 547

-4 312 000

-4 312 000

-4 312 000

-4 312 000

FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

1 842 000

1 842 000

618 547

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele

0

1 842 000

1 842 000

618 547

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

0

1 842 000

1 842 000

618 547

4 312 000

4 312 000

4 312 000

4 312 000

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése

0

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK

0

97 831 000

96 372 030

85 427 279 111 942 800 112 858 299

112 858 299

112 858 299

MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK

0

97 831 000

96 372 030

87 725 482 111 942 800 112 858 299

112 858 299

112 858 299

7

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

előir ányzat

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

Ft-ban

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen 0

36 610 800

4 800 000

2 556 000

2 556 000

2 823 000

2 556 000

2 556 000

4 856 000

2 556 000

2 556 000

2 556 800

2 839 000

3 400 000

36 610 800

8 161 000 63 774 499

960 000 6 153 749

601 200 5 238 250

601 200 5 238 250

654 600 5 238 250

601 200 5 238 250

561 200 5 238 250

979 200 5 238 250

601 200 5 238 250

601 200 5 238 250

601 360 5 238 250

667 800 5 238 250

730 840 5 238 250

8 161 000 63 774 499

108 546 299

11 913 749

8 395 450

8 395 450

8 715 850

8 395 450

8 355 450

11 073 450

8 395 450

8 395 450

8 396 410

8 745 050

9 369 090

108 546 299

100 000

1 000 000

153 500

153 500

153 500

153 500

1 000 000

153 500

653 500

153 500

637 500

4 312 000

FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 312 000

4 312 000

0

100 000

1 000 000

153 500

153 500

153 500

153 500

1 000 000

153 500

653 500

153 500

637 500

4 312 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 858 299

11 913 749

8 495 450

9 395 450

8 869 350

8 548 950

8 508 950

11 226 950

9 395 450

8 548 950

9 049 910

8 898 550

10 006 590

112 858 299

27 058 000

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

735 400

254 600

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

27 058 000

27 058 000

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

735 400

254 600

2 606 800

2 606 800

2 606 800

2 606 800

27 058 000

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

8

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

előir ányzat

Ft-ban

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

összesen

0 27 058 000 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 735 400 0

0 254 600 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 2 606 800 0

0 27 058 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 81 488 299

0 9 306 949

0 5 788 650

0 5 788 650

0 6 109 050

0 5 788 650

0 5 748 650

0 10 338 050

0 8 140 850

0 5 788 650

0 5 789 610

0 6 138 250

0 6 762 290

0 81 488 299

79 190 096 1 382 704

7 008 746 1 382 704

5 788 650

5 788 650

6 109 050

5 788 650

5 748 650

10 338 050

8 140 850

5 788 650

5 789 610

6 138 250

6 762 290

79 190 096 1 382 704

915 499

915 499

4 312 000

0

100 000

1 000 000

153 500

153 500

153 500

153 500

1 000 000

153 500

653 500

153 500

637 500

4 312 000

4 312 000

0

100 000

1 000 000

153 500

153 500

153 500

153 500

1 000 000

153 500

653 500

153 500

637 500

4 312 000

85 800 299 112 858 299 112 858 299

9 306 949 11 913 749 11 913 749

5 888 650 8 495 450 8 495 450

6 788 650 9 395 450 9 395 450

6 262 550 8 869 350 8 869 350

5 942 150 8 548 950 8 548 950

5 902 150 8 508 950 8 508 950

10 491 550 11 226 950 11 226 950

9 140 850 9 395 450 9 395 450

5 942 150 8 548 950 8 548 950

6 443 110 9 049 910 9 049 910

6 291 750 8 898 550 8 898 550

7 399 790 10 006 590 10 006 590

85 800 299 112 858 299 112 858 299

ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

915 499 0

9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.