BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 3. PREZENTACE. Ing. Maryna Garan


1 BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 3. PREZENTACE Ing. Maryna Garan2 Úvod (1) Doporučuji se podívat na obhajoby jiných stud...

0 downloads 2 Views 217KB Size

Recommend Documents


No documents


BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 3. PREZENTACE

Ing. Maryna Garan

Úvod (1) • Doporučuji se podívat na obhajoby jiných studentů (jsou veřejné) o Uvidíte co na vás čeká o Všimněte si případných chyb, kterým byste se měl(a) vyhnout o Uvidíte jak vypadá statní závěrečná zkouška

Úvod (2) • Pro jednoho studenta obhajujícího BP je vyhrazeno 50 minut • Pro jednoho studenta obhajujícího DP je vyhrazeno 60 minut • Na svoji obhajobu můžete pozvat kamarády, pokud si myslíte že vám to pomůže zvládnout stress

Průběh obhajoby • • • • • • • • •

Představení tajemníkem Prezentace Čtení posudků vedoucího a oponenta Odpověď na otázky vedoucího a oponenta Odpověď na otázky členů komise Státní závěrečná zkouška Rozhodování komise o výsledku obhajoby Oznámení výsledků (ANO-NE) Vyhlášení známek se provádí pro skupinu studentů (jednou až dvakrát během dne)

Prezentování (1) • Nepodceňujte prezentaci • Vaši BP nebo DP si celou přečtou před obhajobou jenom dvě osoby – vedoucí a oponent • Na stole budou ležet 2 exempláře BP nebo DP a členové komise si ji můžou maximálně prolistovat • Prezentace musí být dobře zpracována

Prezentování (2) • Doporučuji si doma vyzkoušet prezentování (minimálně 5krát, ale čím víc tím líp) o Nejdřív bez diváků (můžete i před zrcadlem) s použitím stopek o Upravte si svou prezentaci a svůj projev, aby se nacházel v rozmezí 10 až 15 minut pro DP, 8 až 12 minut pro BP o Prezentujte před diváky s použitím stopek (poproste též o poznamenání chyb)

Prezentování (3) • • • • • • • • •

Nadechněte se cizími projevy (TED.com) Společensky přijatelné oblečení Nečtěte ze snímků Nikdy se neotáčejte zády ke komisi Nestůjte za stolem Používejte gesta, ale nepřehánějte to Vyhýbejte se uzavřeným pozicím těla Nemějte ruce v kapsách Nemluvte potichu a nemluvte moc nahlas

Prezentování (4) • • • • •

Nedržte v ruce propisku, můžete místo toho použít laserové ukazovátko Laserová ukazovátka většinou mají časovač, který Vás upozorní na čas pomocí vibrace Nečekejte, že budou všichni Vás pozorně poslouchat Prezentaci si připravte ve všech formátech (pdf, ppt, pptx, …) Vyzkoušejte si prezentaci na projektoru alespoň den předem, zkuste předvést projev

Příprava prezentace (1) • Nenechávejte přípravu prezentace na poslední chvíli • Smiřte se s tím, že nemůžete popsat celou práci, dejte do prezentace nejzajímavější a nejdůležitější věci • Snažte se vyhýbat příliš složitým věcem (riziko ztráty pozornosti komise) • Snažte se vyhnout vzorcům v prezentaci

Příprava prezentace (2) • Čím zajímavější bude Vaše prezentace, tím jednodušší a pochopitelnější budou otázky komise • Snažte se dát do prezentace jenom to, v čem se dobře vyznáte • Použijte v prezentaci co nejvíc obrázků a co nejmíň textu • Použijte kvalitní obrázky

Příprava prezentace (3) • •

• •

Text by měl být krátký (klidně i neúplné věty), použijte větší font (aby na to všichni viděli) Dlouhé věty rozptylují pozornost (posluchač se snaží přečíst veškerý text a zároveň poslouchat, ale to nejde) Můžete dát do prezentace důležité hodnoty, které se špatně pamatují (například, přesnost) U grafů nezapomeňte označit osy (veličiny a jednotky)

Příprava prezentace (4) • Nedávejte do prezentace obrázky s textem, který není čitelný z dálky • Opatrně vybírejte barvu pozadí a barvu písma • Pokud si zvolíte jinou než černobílou barevnou kombinaci, podívejte se, jak budou vypadat barvy na projektoru • Snažte se používat obrázky s průhledným pozadím (nebo s pozadím stejné barvy)

Příprava prezentace (5) • Nepřibližujte obsah snímku blízko k okrajům (může dojít k oříznutí okrajů) • Používejte standardní velikost snímku (4:3). Projektory (16:9) se na univerzitě nepoužívají • Každý snímek by měl mít svůj název • Více snímků se stejným tématem – použijte číselné označení • Dobré je vložit progres bar nebo číslo snímku

Děkuji za pozornost

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.