Bascule nieuws. Nieuwsbrief van OBS De Bascule. Een school in balans. 22 maart 2019 Jaargang 16 nummer 24. Belangrijke data. In dit nummer o.a


1 Sportlaan CH Nieuw-Amsterdam Postbus ZH Nieuw-Amsterdam Bascule nieuws Een school in balans 22 maart 2019 Jaargang 16 nummer 24 Nieuwsbrief van OB...
Author:  Leo Willems

0 downloads 85 Views 585KB Size

Recommend Documents


No documents


Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam 0591-552042

Postbus 68 7833 ZH Nieuw-Amsterdam www.obs-bascule.nl

Bascule nieuws Een school in balans

22 maart 2019 Jaargang 16 nummer 24

Nieuwsbrief van OBS De Bascule Belangrijke data 29 maart 2 april 3 april 4 april 8 april 8 t/m 11 april 12 april

In dit nummer o.a.: EU FRUIT – IK EET HET BETER In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben we ingeschreven op de actie van EU fruit. Dat houdt in dat we van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 iedere week drie keer per week vers fruit en/of groente aangeboden krijgen.

2 Schoolreisgelden In mei en juni staan de schoolreizen gepland. Indien u nog niet heeft betaald wilt u dit dan voor 1 april aanstaande doen? Op pagina vijf staan de bedragen per groep. 5

16 t/m 18 april 18 april 19 april 20 april 21 en 22 april 22 april

Spelletjesochtend groepen 1 en 2 MR vergadering Grote rekendag GMR-vergadering OR-vergadering Entreetoets groepen 7 Koningspelen, sport en spel groepen 1 t/m 8 Eindtoets groep 8 Paasbrunch en afsluiting gr. 8 eindtoets Goede vrijdag – lln. zijn vrij Oud papier halen groepen 7 en 8 Pasen Paasmaandag en start meivakantie t/m 3 mei

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Spreekuur Iedere maandagochtend van 8.30 tot 9.30 uur houdt de Locatieleider spreekuur. U kunt dan met uw vragen, opmerkingen, verlofaanvragen etc. terecht op school.

Nieuwe leerlingen Er zijn deze week geen nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Er gaan 361 lln. naar OBS De Bascule.

Basculenieuws

22 maart 2019 Waterdrinkdag Vanaf dit schooljaar gaan we proberen om het certificaat voeding te behalen van De gezonde School. We hebben daarom op woensdag de “Waterdrinkdag” ingevoerd. Als de leerlingen in de pauze iets gaan drinken dan zal dit water zijn. U kunt gewoon een waterfles of beker meegeven. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

EU FRUIT – IK EET HET BETER In het kader van ‘de Gezonde School’ hebben we ingeschreven op de actie van EU fruit. Dat houdt in dat we van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 (voor een periode van 20 weken) iedere week drie keer per week vers fruit en/of groente aangeboden krijgen. We zullen deze gezonde hap tijdens de ochtendpauze aan alle leerlingen aanbieden op de woensdag, donderdag en vrijdag. We verwachten dat de kinderen de overige twee dagen een gezonde hap van thuis meenemen. Met EU-fruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

De fruitlevering van de afgelopen week: (dit was vorige week nog niet bekend). 1. Cantaloupe meloen 2. Komkommer 3. Peer

Fruitlevering Volgende week ontvangen wij onderstaande fruit/groente op school. Dit wordt op woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld tijdens het 10uurtje. 1. Appel 2. Galia meloen 3. Ananas

Wist u dat? ... komkommers aan een klimplant met grote bladeren groeien? ... komkommers vroeger net zo krom waren als bananen? Heel kromme komkommers verkochten niet. Daarom schoven kwekers rechte glazen over groeiende komkommers. Zo konden ze alleen nog maar rechtdoor groeien. ... in Nederland komkommers de meest populaire snackgroente zijn?

2

22 maart 2019

Basculenieuws Vanaf 31 maart 2017 één locatie voor kinderen van 0-12 jaar! Voorschoolse- en naschoolse Opvang, dagopvang, de voorschool en de basisschool. De Bascule en Zus&Zo bieden het totaalpakket.

Voorschool De Bascule We werken verder aan het thema ‘Dit ben ik’. We meten wie de grootste van de klas is en vergelijken onze uiterlijke kenmerken. Iedereen heeft twee ogen, maar zijn alle ogen hetzelfde? We onderzoeken het door in de spiegel van Puk te kijken. Ook ontdekken we door te voelen. We trekken onze schoenen uit en bewandelen een blote voetenpad. Dat voelt gek! We knutselen deze week een poppetje met haar, we blazen de haren met een rietje omhoog. Dat is best lastig! Verder spelen we weinig buiten vanwege het slechte weer, maar in het speellokaal vermaken wij ons ook.

Een uniek Kindcentrum waar we trots op zijn!

Zus&Zo 0591-561891 06-23335726 [email protected]

Jarigen t/m 28 maart Van harte gefeliciteerd 22 maart Vajèn Blank 22 maart Stan Spithoven 23 maart Luca Torenbosch 25 maart Sophie Feijen 25 maart Kaitlin Guikema

1/2b 4a 1/2a 1a 1/2a

25 maart Jorieke Veenstra

3b

25 maart Bjorn Emming

4b

26 maart Norah Pol

6b

27 maart Amber Jeuring

5a

27 maart Ilse de Jong

7a

27 maart Marc de Jong

8b

BSO Zus & Zo Afgelopen week was het slecht weer en hebben we weinig buiten gespeeld. We zijn verder gegaan met het knutselen van een indianendorp. In het speellokaal hebben we trefbal gedaan. Er werd fanatiek gespeeld. De playmais kwam weer op de tafel en daar werden weer prachtige dingen van gemaakt. Ook werden er veren gemaakt voor een grote indianentooi die we aan de kant gaan hangen. De jongens gingen weer druk aan de slag met de lego. Groeten team Zus & Zo

3 Beste ouders/verzorgers

Basculenieuws

22 maart 2019

Oud papier Op zaterdag 16 maart, is er weer oud papier opgehaald. De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 waren deze keer aan de beurt om te komen helpen. We willen iedereen die heeft geholpen bedanken voor de hulp. De volgende keer dat er oud papier gehaald gaat worden is op zaterdag 20 april. De ouders/verzorgers van groep 5 en 6 zijn dan aan de beurt om te komen helpen. Houdt u deze datum alvast vrij? Ook kunt u uw oud papier altijd kwijt in de containers die bij Hubo staan.

Aanvulling bij de groep “hulp pleintoezicht tijdens de middagpauze”. Vanuit de groep ouders die toezicht houden op het plein tijdens de middagpauze kwam het verzoek om een oproep te plaatsen voor aanvulling van deze groep. Extra handen zijn van harte welkom! Heeft u tijd om tussen de middag te komen helpen dan zouden we dat erg fijn vinden. Meld u dan aan bij Juf Jacqueline Grupstra (locatiedirecteur).

Hulp gevraagd schilder- en decogroep De groep ouders/verzorgers die onze school voorziet van decoratie is op zoek naar creatieve ouders/verzorgers die willen helpen. Lijkt het u leuk om mee te helpen bij deze gezellige groep dan kunt u zich opgeven bij Carla Voors: 06-40529748

Facebook OBS De Bascule heeft een eigen Facebookpagina. Hierop vindt men nieuwsberichten maar ook foto’s. Via onderstaande link kan iedereen deze pagina bekijken. Ook als u zelf geen Facebook gebruikt. Je hoeft dus geen eigen Facebookaccount te hebben om de foto’s enz. te kunnen bekijken. http://nl-nl.facebook.com/pages/DeBascule/595160937166818

4

Kort nieuws Aanmelden Is uw kind 3 jaar dan is het een goed moment om uw kind aan te melden bij de Basisschool. Op deze wijze is het bekend hoeveel kinderen we mogen verwachten en kunnen we hiermee rekening houden bij de indeling van de groepen. U kunt het inschrijfformulier downloaden van de website, ophalen bij de locatiedirecteur maar ook een afspraak maken voor een intake bij de locatiedirecteur.

Spreekuur Iedere maandagochtend van 8.30 tot 9.30 uur houdt de Locatieleider spreekuur. U kunt dan met uw vragen, opmerkingen, verlofaanvragen etc. bij haar terecht.

Basculenieuws Onze wekelijkse nieuwsbrief is ook op de website altijd te lezen. Mocht u de nieuwsbrief niet via de mail ontvangen kunt u dus altijd een kijkje nemen op www.obs-bascule.nl Zo blijft u op de hoogte.

22 maart 2019

Basculenieuws

Schoolreisgelden De schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 staan voor mei en juni 2019 gepland. Bij deze laten wij u de vastgestelde schoolreisgelden nogmaals weten. Indien u nog niet heeft betaald, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen op onderstaand bankrekeningnummer t.n.v. de ouderraad? Wij zien de betaling graag voor 1 april tegemoet! De bedragen voor de schoolreisgelden 2018/2019: Groep 1/2: € 25,= Groep 3/4: € 24,50 Groep 5/6: € 28,50 Groep 7: € 47,50 De bedragen voor de schoolreisgelden 2019/2020: Groep 8: € 85,= De schoolreisgelden worden vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering. Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de ouderraad NL60RBRB0851273572 o.v.v. naam en klas van uw kind. Mocht u problemen hebben met het betalen van de schoolreisgelden kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld of het Participatiefonds. Ook is het mogelijk een betalingsregeling te treffen, dit kan via de locatieleider Jacqueline Grupstra of de penningmeester van de OR Alma Brinkman [email protected] De penningmeester heeft een geheimhoudingsplicht.

SMOKEY

Op maandag 18 maart en donderdag 21 maart hebben onze leerlingen allemaal les gehad in het kader van ‘Brandveiligheid’. Onder de noemer ‘Smokey’ gaven brandweermedewerkers voorlichting over brandveilig leven en ze hebben de leerlingen kennis laten maken met de mogelijkheden om zelf het risico op brand te verkleinen, brand te ontdekken, hoe te reageren bij brand en hoe je jezelf goed kunt voorbereiden. De ontruiming die gepland stond voor donderdag 21 maart is verplaatst naar een ander moment. Zodra deze datum bekend is, laten we u die weten. In Nederland willen we graag onderzoeken in hoeverre de lessen op school ook ‘meegenomen’ worden naar huis en of de brandveiligheid thuis met elkaar besproken wordt. Zou u daarom als ouder/verzorger een online vragenlijst in willen vullen? De vragenlijst is te bereiken via onderstaande link: https://goo.gl/forms/8XF5i17ER8WsQssA3

Brandweer op school Uw kind heeft op school les gehad over brandveiligheid. De brandweer in Nederland wil graag onderzoek doen naar het effect van deze les(sen). We stellen het dan ook enorm op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. (5-10 minuten) Namens de Brandweer in Nederland bedanken we u voor uw medewerking aan dit onderzoek. Ester Sloot en Kyra Speel, Studenten PABO NHL/Stenden hogeschool Emmen. goo.gl

5

Voor wie kan de training “(Brugklas)Bikkels” goed zijn? Voor kinderen in groep 8 die weerbaarder willen worden en willen leren hoe ze contact kunnen maken met anderen. Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, en wat blijft hetzelfde? Met de training ‘(Brugklas) Bikkels’ leren ze alles wat ze moeten weten om vol zelfvertrouwen een goede start te maken op hun nieuwe school! Thema’s die aan bod komen zijn: Problemen en beren op de weg tijdens het eerste jaar. Kennismaken met het 'nieuwe denken'; Bikkelgedachten en piepgedachten. Een goede eerste indruk maken. De ongeschreven regels. Vrienden maken en houden. Voorkomen en ‘genezen’ van pesten. Omgaan met lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek. Nee leren zeggen. GGGG-model; word de baas over je gedachten, gevoelens en gedrag naar aanleiding van gebeurtenissen. Ons doel is om de training vooral leuk en gezellig te maken naast dat het erg leerzaam is. Theorie en dingen doen worden zo veel mogelijk afgewisseld, zodat het gevarieerde bijeenkomsten (max. 8) zijn. In samenwerking met de voortgezet onderwijs scholen, is er een mogelijkheid voor een ‘buddy’ contact op het VO. Een buddy is een leerling van het eerste jaar op het VO. Op een middag voor de zomervakantie zullen de buddy’s alle vragen beantwoorden van de groep 8’ ers (dit vindt plaats op het VO). Zo gaan de groep 8’ers met meer (zelf)vertrouwen naar de eerstejaars bijeenkomst. Dit doen we om de soms hoge spanning te verminderen. We verwachten dat als een kind start hij/zij de training ook afmaakt. Op maandag 6 mei start er weer een training (Brugklas)Bikkels. De training zal plaatsvinden om 14.30 uur in ons pand (Sedna) aan vaart z.z. 35 in Nieuw-Amsterdam. Mocht u geïnteresseerd zijn en/of nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Aafke Meijer (schoolmaatschappelijk werker bij Sedna). Let op: alle gezaghebbende ouders moeten toestemming geven voor de training. Wie weet tot snel! Groetjes Emma Maalderink (preventief jeugdwerker) & Aafke Meijer (schoolmaatschappelijk werker) [email protected] 06-36454202

Beste ouders/verzorgers Op vrijdag 12 april aanstaande worden er voor de groepen 5 t/m 8 koningspelen georganiseerd op het sportpark in Veenoord. De leerlingen beginnen de dag met een koningsontbijt op school en gaan daarna onder begeleiding naar het Sportpark. De leerlingen dienen wel te zorgen voor een eigen lunch en drinken. Heeft u tijd en zin om ons daarbij te helpen? Graag! U mag u dan opgeven bij de leerkracht van uw kind, of bij meesten Tom (5b) U kunt worden ingezet als begeleider van een groepje kinderen, maar ook om bij een spel te staan. We hopen op voldoende mensen, zodat het door kan gaan! Alvast bedankt! De groepen 1 t/m 4 vieren deze dag in en om school.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.