BESTE CORA, De vraag die werd gesteld op het kaartje was: Welk advies zou u aan de minister mee willen geven over luchtvaart in Nederland?


1 BESTE CORA, In dit overzicht staan alle adviezen die de deelnemers op aparte Beste Cora -kaartjes hebben geschreven. Deze adviezen zijn ook meegenom...

0 downloads 33 Views 256KB Size

Recommend Documents


No documents


BESTE CORA, In dit overzicht staan alle adviezen die de deelnemers op aparte ‘Beste Cora’-kaartjes hebben geschreven. Deze adviezen zijn ook meegenomen in de analyse van de luchtvaartgesprekken. De vraag die werd gesteld op het kaartje was: Welk advies zou u aan de minister mee willen geven over luchtvaart in Nederland? Beste Cora,           

       

    Maak haast met de herziening van het luchtruim. Neem een rechtvaardig besluit dat recht doet aan alle stakeholders. Wees jezelf en geen voortrekker van valse belangen. Uit de illusie van de economische winst te durven stappen. Faire info, geen vals schijninfo. EERLIJK ZIJN. En niet zoals Henri Meijdam deed met een eerdere meeting waarvan die wist dat ’t niet klopte. Om de balans duurzaamheid/economie te bewaren zou ik willen pleiten voor Europees brede maatregelen in plaats van geïsoleerde Nederlandse maatregelen. Verder zou ik graag het belang willen onderstrepen van vliegveld Eelde als aangewezen trainingsveld. Tot slot wens ik u veel sterkte en wijsheid toe. Inkrimpen luchtvaart: beter voor klimaat, milieu, minder lawaai. Minder gebruik fossiele brandstof. Geef meer ruimte voor drones binnen CTR Eelde om regionale economie meer te stimuleren. Stop de groei! Breng luchtvaart onder het klimaatbeleid! En heel veel sterkte. Het moet en kan hoger! Welvaart is meer dat economische groei. Herindeling volgens level playing field. Open Lelystad na de herziening luchtruim. Denk na over nieuwe luchthaven in zee!! Wat wordt er gedaan met het rapport van de bewonerscommissie? GAE is als regionaal vliegveld als openbaar infrastructuur van groot belang. Zorg ervoor dat wij met de meest innovatieve luchtruimindeling van Europa komen. Wij zijn het voorbeeld van consensus tussen gebruikers en toelaten van nieuwe ontwikkelingen in 2025. Luister vooral naar deskundigen. Beschouw Nederland als 1 land met gelijkwaardige luchthavens! Alleen luchtvaart die er toe doet. Geen vliegtuigjes ‘voor de fun’. Succes! Wij willen geluidsarm bereikbaar worden. Praten met ruimte met de inwoners. Investeer in innovatie om zsm geluids- en CO2-arm vliegverkeer mogelijk te maken! Stimuleer innovatie (in de luchtvaart) door economische prikkels. Ontwikkelen van de trein als alternatief voor vliegen op afstanden tot 750 km. Geachte mw Nieuwenhuizen, u staat voor een monsterlijk dilemma. Ik hoop dat u de kracht heeft om de luchtvaartsector in het gareel te dwingen ten dienste van de Nederlandse burgers in den brede, zonder minderheden nog langer te duperen. Vr.gr. Luister naar degenen die hinder ondervinden van Schiphol. Neem beslissingen en hou je poot stijf. Handhaaf het huidige vliegtuigplafond van 500.000. Bouw nachtvluchten af. Kies voor gezondheid van bewoners. Stimuleer ontwikkeling geluidsarme vliegtuigen. Electrisch? Weersta de lobby van KLM, Schiphol en de prijsvechters. Gebruik uw verstand en luister ook naar de bevolking. Wordt een betrouwbare overheid! (stop met manipulatie en liegen). Gezien de grootte van Nederland zou veel sterker moeten worden ingezet op andere middelen van transport en ‘communicatie’ die veel minder impact hebben op het milieu en waarvan ook de arbeidsplaatsen een veel kleinere negatieve invloed op het milieu hebben. Beste Cora, Luchthavengesprekken waren een goed idee. Wat betreft vliegveld Maastricht het volgende: vliegveld Maastricht: zéér ongunstige planologie, nergens in Nederland woonkernen zo dichtbij, rondom de startbaan. Volstrekt ongeschikt voor vrachtvluchten. Vgl.

       

                

         

overlastprobleemdorp Zwanenburg bij Schiphol op 7 km. Op 4 km chemiereus Chemelot met 11 BRZO-inrichtingen vlak langs de landingsroute. Turbulentie nabij flares door vrachtvliegtuigen: groot veiligheidsrisico. Onder uitvliegroutes vrachtvliegtuigen: grootste werkgever van Zuid-Limburg: het Heuvellandtoerisme : omzet 1,2 miljard, 21.000 Fte’s. Leeglooptoeristen = rechtstreekse schade. Uitkeringen omliggende gemeentes. Geen vrachtvluchten bij Maastricht dus. Bescheiden gebruik luchthaven. ‘Verlies luchthaven’ is een mythe. Het vastgoed rendeert prima. Door bedrijfsconstructie losgekoppeld. Ten onrechte! Daadkracht. Kom (gemaakte) afspraken na en controleer deze. Toon daadkracht & visie. Niet meer onderzoek en participatie. Stop de luchtvaartgroei! Beter ten halve gekeerd; dan ten hele gedwaald. Vliegen is niet alleen leuk. Veel mensen worden er gek van de herrie van! Luister naar de bevolking, wees helder en laat uw oren niet hangen naar de luchtvaartlobby. Die gaan weer weg, bewoners blijven. Voeg LVNL en CLSK samen! (luchtverkeersleiding). Dank voor de mogelijkheid om deel te nemen aan het luchtvaartgesprek. Graag uw aandacht voor al die luchtsporters die al uit het westen zijn verdreven en nu door het niet herinrichten van het luchtruim weer verder worden verdreven. Het zijn ook gebruikers van het luchtruim met net zo veel recht als de plichten waaraan ze voldoen. Snel duidelijkheid over het luchthavenbesluit MAA. MKBA-analyse MAA en omgeving svp uitvoeren. Betere OV-verbindingen met België & Duitsland in Zuid-Limburg. Vliegvelden moeten allemaal onder de Schipholgroep gaan vallen zodat ook de regionale vliegvelden op dezelfde steun en dergelijke kunnen rekenen Milieuvriendelijker stiller. Herinrichting (luchtruim) op 1. Ecotax invoeren / duurzaamheidsaspect. Luchtruimstructuur (continues decent & climb procedures). GPS/transponder kort van A naar B. Stimuleren innovatie qua brandstoffen en geluid. Stillere vliegtuigen. Maak meer gebruik van de moderne navigatiemiddelen. Vliegen is voor iedereen, het kost overlast, dus de pijn verdelen, maar hij zal altijd blijven. Regionale luchthavens betrekken bij het luchtvaartbeleid. Luchtruim alleen openstellen voor luchtvaart die ertoe doet geen brommers meer, geen sportvliegers Luister goed naar de stakeholders, wees je bewust van je verantwoordelijkheid en rol en sta voor je politieke besluit. Droom vaker over het noorden van het land in plaats van er overheen te vliegen! Werk aan luchtvaartreductie op basis van (CO2)uitstootreductie en efficiënter inzet luchtvaart. Denk nog een keer heel goed na over de (totale) uitplaatsing van 70.000 vluchten van Schiphol naar Lelystad; Spreid dat over de diverse (regionale) luchthavens van nationale betekenis. Zorg dat General Aviation, de kleine luchtvaart, in Nederland behouden blijft. Houd rekening met alle gebruikers van het luchtruim. Dus ook met de hobby-vlieger. Beste Cora, zou je voor een goede ontwikkeling van regionale airports willen zorgen. Dit als onmisbare schakel binnen regionale infrastructuur. Participatie is prima maar de overheid moet wel de besluiten nemen. Zorg voor kennis en kunde op het ministerie waardoor een keuze ook gezag uitstraalt. Overleg met vakmensen en voorstel eerder publiceren voordat beleid wordt vastgesteld.. Bekijk de groei van luchtvaart in nationaal perspectief, inclusief benutting bestaande regionale luchthavens. Leefbaarheid en milieu voorop! Laat de luchtmacht niet de macht van de lucht overnemen. Gun elke luchtsport zijn plekje. Herzie het luchtruim eerst, voordat welke andere discussie dan ook kan plaatsvinden.

 

    

     

        

Luister naar ons, neem ons serieus, minder vliegen, meer gezondheid. Geluid op en nabij elke luchthaven ook meteen in plaats van alleen berekenen. En dit vergelijken met andere geluiden (verkeer, auto’s, trein, nieuwbouw). Fijnstofmetingen en ook dit vergelijken met andere bronnen. Effect van geluid op mensen onderzoeken, ook op natuur. Subsidie meldingenloket vliegverkeer GAE weer door ministerie en dit zo inrichten dat er meer mee gedaan kan worden. Reactie richting omwonenden (melders). Toon lef om de groei van de luchtvaart drastisch te beteugelen en maak Nederland hierin gidsland in Europa en de wereld. Kies voor een eerlijke dialoog en co-creatie voor de oplossingen op korte en lange termijn met alle relevante stakeholders en room vliegwinsten af door substantiële investeringen in leefomgeving van Schiphol etc. Om de balans duurzaamheid/ economie te bewaren, wil ik pleiten voor Europees brede maatregelen in plaats van geïsoleerde Nederlandse maatregelen. Verder wil ik graag het belang onderstrepen van vliegveld Eelde als trainingsveld. Tot slot wens ik u veel sterkte en wijsheid toe! Inkrimpen luchtvaart, beter voor klimaat, milieu en minder lawaai. Minder gebruik van fossiele brandstof. Stop de groei! Breng luchtvaart onder het klimaatbeleid! En veel sterkte. Geef meer ruimte voor drones binnen CTR Eelde om regionale economie meer te stimuleren. Graag een afspraak om te komen tot een goed participatieproject. Wethouder Burgerparticipatie met de portefeuille luchtvaartzaken van de gemeente Apeldoorn. Wim Willems Samen luchtvaart mogelijk maken met oog voor milieu, transportbehoefte en recreatie, zowel op de grond als in de lucht Maak alstublieft eerst een nieuwe integrale luchtvaartvisie (o.a. wat willen en kunnen we fysiek en milieutechnisch). Leg alle huidige ontwikkelplannen stil. Neem participatie werkelijk serieus, trek er de consequenties ook uit en blijf hier OOK mee bezig nadat de ‘urgente’ besluiten zoals over Lelystad Airport genomen zijn. Denkt u a.u.b. na over de vermindering/krimp van de luchtvaart. Kostprijs van een vliegticket moet milieukosten en belasting dragen Minister: Luister echt naar wat de burgers vinden en laat je oren niet hangen naar de mening van luchtvaart gerelateerde bedrijven (Schiphol, luchtvaartbedrijven) Het lijkt alsof de luchtvaart heilig is…. Meer oog voor gezondheid, welzijn is zeker zo belangrijk. Het hele proces Schiphol, Lelystad heeft het vertrouwen doen slinken. Stop met Schiphollen. Voer een evenwichtig debat en weeg alle belangen; laat uw hoofd niet te snel hangen naar één (sterk georganiseerde) lobby. Veel sterkte! Beste Minister, Luchtvaartindustrie vooral ook indirect is belangrijk voor Nederland, zet in op innovatie van vliegtuigen om zo negatieve effecten, geluid, emissies globaal en mondiaal te reduceren. Denk in termen van Europa en de Wereld. Beste Minister, Aan de randen van Nederland ligt infrastructuur genoeg voor uitbreiding. Kijk naar Eindhoven, Groningen, Maastricht en Twente, realiseer een TGV naar Schiphol en je bent er sneller dan vanuit Lelystad of de Polderbaan! Stop met zinloos vliegen korte afstand; eerlijke prijs voor vliegen in relatie tot maatschappelijke kosten; regel de governance veel beter. Luister goed naar de burgers en laat lokale overheden meedenken, beslissen. Kijk ook naar alternatief vervoer over weg, water en rail Lelystad Airport pas openen na volledige herziening luchtruim In Europees verband pleiten voor CO2-taks Laten we tot 1.500 kilometer de trein nemen en zorg dus voor de juiste infrastructuur Ook klimaatmaatregelen voor de luchtvaart Beste Cora, geen advies geef ik je, je hebt al adviseurs genoeg. Ik wens je veel wijsheid en moed om een keuze te maken.

            

     

     

     

Om Kempen Airport heeft voor de Europese verkiezing tijdens de campagne VVD over level playing field gesproken. Graag als minister initiëren van deze VVD gedachte Herindeling luchtruim. Hoger laten vliegen. Neem alstublieft het klimaat en onze doelstelling (Parijs) mee in besluiten. Juist ook met betrekking tot de luchtvaart. Vaste vliegpatronen in plaats van vectoring. Geen routes over en nabij woon-, natuur- en recreatiegebieden. Eerst volledige herindeling luchtruim, dan pas Lelystad open. Geen laagvliegroutes (niet toestaan) in verband met milieu en gevaar. Kwaliteit woon- en leefomgeving is belangrijker dan de capaciteit luchtruim (artikel 21 Grondwet). Eén optimale LVL voor heel Nederland. Schakel onafhankelijke deskundigheid in. Wees open, ook over de lobby’s. Geef de Kamerleden de ruimte om te ontkomen aan de fractiediscipline. Bouw Schiphol in zee en stimuleer alternatief transport. Stop met het verkwanselen van de lucht- en aarde kwaliteit voor de toekomst van onze kinderen. Samenleven en welzijn bepaalt een vredige samenleving. Stop plannen Lelystad, dat is gedoemd te mislukken. Te destabiliserend. Luister meer en vaker naar ons. Laagvliegen nee, zeg Rutte III tabee Stop het dicht gooien van gaten met gaten. Ontwikkel een visie op basis van eerlijke informatie van de diverse aspecten. Stop met Lelystad Airport! De baten wegen niet tegen de lasten op! Nederland is te mooi om te verkwanselen aan de machtige luchtvaartlobby! Toon lef en durf de ongebreidelde groei van het vliegverkeer te doorbreken. Ga verstandig om met de herziening van het luchtruim! Volg de internationale richtlijnen voor het herindelen en implementeren van routes. Respecteer de eisen van de bewoners en geef de sportluchtvaart de (lucht)ruimte. Stel een integrale mobiliteitsvisie op waarin alle belangen zorgvuldig worden afgewogen en een level playing field ontstaat tussen verschillende vervoersmobiliteiten. Verplaats de vluchten niet naar Lelystad maar naar Eelde -> ik praat graag met u daarover verder. Bedenk goed wat we als Nederland nodig hebben. Vlieg niet ten koste van alles. Zorg voor meer inhoudsdeskundigen binnen het ministerie die daadwerkelijk betrokkenheid hebben met het vakgebied. Door de lucht reizen is geen recht, het is een keuze. Zorg voor heldere en gelijkwaardige afwegingsfactoren (beprijzing) en versnel de invoering van onbemande luchtvaart. Ik heb eens een gedicht aan u voorgedragen. Mogelijk herinnert u zich dat nog. Nu neem ik de vrijheid om u uit te nodigen voor een gesprek van persoon tot persoon, maar authentiek van hart tot hart (Wim Liesker, Ossenzijl). Concentreer het vliegen op Schiphol en beperk daarmee de overlast en CO2 en fijnstofuitstoot voor de rest van Nederland. Wees ambitieus en geef gezondheid meer waarde dan ‘economische vooruitgang’. Gezondheid is ons grootste goed. Ook hinder kan gezondheidseffecten geven. Geldende normen zijn niet altijd voldoende. Nederland is dichtbevolkt. Het luchtruim verdelen is een enorm karwei. Begin pas als u zeker bent over de uitgangspunten. Wat mij betreft minimaliseren we vliegen en de negatieve effecten voor alle Nederlanders. Bedenk goed wat we als Nederland nodig hebben. Vlieg niet ten koste van alles. Open Open, ruimte voor iedereen. Ik proef de goede wil waarmee iedereen aan tafel is geschoven. Ik hoop dat het ministerie dat op waarde weet te schatten.

 

 

           

          

        

Doe er iets goeds mee en creëer niet je eigen weerstand op dit moment. Als je dit een verkeerd vervolg geeft, dan gaat het goed mis. Wees niet zo naïef alstublieft. Erken dat de luchtvaart zijn limieten bereikt en dat het beter is om in treinverkeer te investeren. Luister naar de alternatieve stemmen + niet alleen naar voorstanders. Durf uw vooringenomenheid te verliezen. Heel veel lef om uit de tunnel te stappen. Stop Lelystad en ga voor een super duurzaam vliegveld op zee. Zie het als Olympische Spelen om infrastructuur goed op te lossen. Het is mij duidelijk dat u een tunnelvisie heeft, waarin u de luchtvaart faciliteert en het vertrouwen van burgers heeft verloren. U kunt dit veranderen. Onderzoek wat de oorzaken zijn van waarom dit is gebeurd en leer van deze oorzaken. LEF. De toekomst vraagt het. Heeft u het ook? Wees eerlijk, transparant en luister! Doe daar uw voordeel mee. Vraag mensen wat ze belangrijk vinden? Gezondheid. Vraag mensen wat ze waarderen? Oprechtheid. Durf grenzen te stellen om ze open te houden. Luchtruimherindeling eerst! Lelystad stop (want niet meer nodig). CDO/CCO. Kies voor de Trias ‘Energetica’ van de luchtvaart vermindering van vliegen meer gebruik alternatieve vervoersvormen of energie aandrijving vermindering nadelige gevolgen Geachte minister, Leest u nog eens het rapport van het bewonerscomité ‘een ander geluid’. En doe er dan iets mee! Met vriendelijke groet, Luchtvaarsector partner laten zijn in klimaatakkoord! Eerst brede discussie over belang vliegen, afgezet tegen andere vormen van vervoer (brede mobiliteitsvisie, trein, bus, fiets etc.). Daar herindelen luchtruim. Serieuze vliegtax invoeren in Europees verband. Denk alstublieft over de lange termijn (geen 5 jaar) en maak ook een keuze, lieve Cora. Belast vliegen, ontlast treinen en wend belastingopbrengsten aan voor de eerste hyperloopverbinding ter wereld. Landingsbanen op zee in de vorm van een rotonde (opgespoten eiland). Eerder gegeven, maar geen gehoor aan gegeven! Eerst herziening luchtruim, daarna opening Airport Geen doelredenering, maar werken aan goede belangenafweging annex participatieproces Inwoners/leefbaarheid centraal stellen Ik verwacht van het ministerie dat zij voldoende know-how hebben om een tegenmacht te zijn voor de lobby van de luchtvaart. Wat betreft Lelystad: eerst herindelen, DCO en COO moeten leidende principes zijn Opmerking: hartelijke groet van de gemeente Oldebroek Neem een voorbeeld aan Obama door een x aantal van deze kaartjes zelf te lezen. Wat zijn de randvoorwaarden die zijn meegegeven voor de luchtruim herziening en kunnen laagvliegroutes ook daadwerkelijk hoger? Lelystad pas open als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Maak hier een ‘normaal’ vervoersmiddel van met reële beprijzing en emissie eisen. Neem uw tijd, maak keuzes met goede gevalideerde data, stapje voor stapje. Ga niet te snel, dit heeft veel invloed op veel Nederlanders. Gebruik uw verstand. Denk aan het milieu en de mens, want we hebben maar één aarde. (dit is een open deur, maar wel één die van belang is)! Excellentie: Deel s.v.p. eerst het luchtruim opnieuw in voor u andere stappen neemt betreffende de luchtvaart. Alle sectorpartijen in GA betrekken in het participatieoverleg van de luchtvaartnota. Luchtvaartverkeer niet verder uitbreiden. Treinverkeer minder belasten. Afstanden tot 500 kilometer van Nederland: niet vliegen maar treinen. Durf de regierol te nemen, overkoepelend aan gemeenten en provincies. Draai RBMC uit 2008 terug.

                

   

  

     

Zorg dat je bij nieuwe woningen denkt waar ze gebouwd worden. Wat is de reden dat de grenzen die aan de overlast worden gesteld steeds weer een ondergrens zijn voor verdere groei van overlast? Duidelijke en handhaafbare afspraken. Grenzen aan de groei; extra vluchten voegt weinig toe aan de BV Nederland. Prijsbeleid (stevige heffingen) dan doet de markt zijn werk. Houd rekening met de belangen van alle inwoners. Niet alleen van de luchtvaartsector, maar ook van de omwonenden van een luchthaven die de hinder ervaren. Zorg voor een goede balans tussen economie en leefbaarheid en zet vooral in op innovatie (desnoods afdwingen). Openheid inzake cijfers die de besluitvorming bepalen. Probeer eens balans te vinden tussen economie en impact op de lokale bevolking. Lees het plan www.vluchtnaarvoren.nl. Hier staat beschreven hoe Schiphol uit te breiden. Geef het selectiviteitsbeleid handen en voeten. Maak concreet hoe de baten en lasten van de luchtvaart optimaal in balans gebracht kunnen worden. Ga selectief om met groei en besteed veel aandacht aan het stimuleren van innovaties in de luchtvaart. Nog meer dan u nu al doet. Het is meer dan tijd dat 18W grip en regie neemt op de luchtvaart Nederland. Besluiten en handhaven. Grenzen stellen en schaarse luchtruim beprijzen. Zorg voor level playing field tussen de modaliteiten m.n. spoor versus luchtvaart. Luister naar iedereen en probeer draagvlak te creëren bij zowel voor- als tegenstanders zodat de luchtvaartnota 2020-2050 door iedereen gerespecteerd en geaccepteerd wordt. Waarom heeft het vliegverkeer van Schiphol voorrang op Rotterdam/The Hague Airport. Hierdoor vliegen de vliegtuigen erg laag met enorme overlast. En door laag vliegen komt de veiligheid van de bewoners in de knel. Maak duidelijk wat de belangen zijn en sta daarbij boven de partijen. Durf te dromen Benoem alle positieve + negatieve gevolgen van de luchtvaart. Laat weten dat je alle mensen hoort. Stop luchtvaartgroei. Luister naar bijvoorbeeld RLI, Pieter Winsemius etc. Alsmaar meer vliegen is geen toekomst vaste oplossing. Investeer in schone, duurzame bereikbaarheid. Bereken milieuschade door in prijs. Concentreren groei bij Schiphol en niet via uitbreiding kleinere regionale luchthavens. Heeft voordelen qua veiligheid, economie en leef kwaliteit. Te samen met verbeteren openbaar vervoer richting / van Schiphol. 1) De politiek en grootste economische bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen -> visie op langere termijn = beleid, niet regionaal, maar nationaal. 2) Op korte termijn aanpassen ‘level vliegen’. 3) Vliegveld in zee! Maak een duidelijke, voor iedereen begrijpelijke afweging van belangen. Denk lange termijn en sluit niet bij voorbaat ‘derde-weg’-oplossingen, zoals een luchthaven in zee. Eerst luchtruimherziening! Dan pas uitvoering plannen uitbreiding luchtvaart, indien dit mogelijk is. Zo snel mogelijk een luchthaven in zee realiseren. Denk op de lange termijn. Leg een vliegveld aan in zee of bijvoorbeeld de Maasvlakte met een snelle trein- of metroverbinding. Durf te kiezen: strategie/visie is ook nee durven zeggen tegen ‘iets’, want als er geen nee is, is er geen afwegingskader en dus is alles mogelijk en heb je dus feitelijk geen strategie/missie. Tegenstanders van de luchtvaart laten zich heel goed horen. Maar er zitten ook voordelen aan de luchtvaart. Ik adviseer u om, voor een gewogen afweging ook goed te luisteren naar de voorstanders. Goede planning voor de toekomst op gebied van vliegvelden en snelwegen.

    

                        

Breng in beeld waar de 45dB Lden - contour ligt en hoeveel gehinderden daar binnen liggen. (cf. advieswaarde Wereldgezondheidsorganisatie) Laat Lelystad Airport in 2020 opengaan -> Wees een betrouwbare overheid! Ga niet compromissen sluiten in de achterkamertjes met de coalitie, maar laat dit een open discussie in de Tweede Kamer zijn. Korte termijn: Kom zo snel mogelijk met herindeling luchtruim. Lange termijn: Luchthaven in zee. Zorg voor een echte lange termijn visie, dus los van bestaande situaties. Wat is de beste (minste overlast, maximale economische groei) locatie. Richt daar de pijlen op en zorg in een parallel traject voor groei van bestaande voorzieningen. Luister ook eens naar de belangen van de kleinere spelers in de Nederlandse luchtvaart. Neem de belangen van de kleine luchtvaart mee in een herindeling van het luchtruim als een van de grootste gebruikers van het luchtruim. Neem adequate besluiten en liefst zo snel mogelijk Rekening houdend met belanghebbenden in de luchtvaart en burgers Deze gesprekken zijn een mooi begin. Geef bewoners en andere belangen echt een stem en betrek hun inbreng echt bij uw plannen. Ik was aangenaam verrast over het bewustzijn van klimaateffecten bij de deelnemers en hoop dat u dat ook bent Heroverweeg de RBML, anders is de luchtvaart, anders dan de grote luchtvaart, ten dode opgeschreven. Wij zijn de makkelijke prooi voor milieu en klantorganisaties en dat is onterecht (wij = general aviation) Praat met “het volk” en leg voortdurend uit waarom een bepaalde beslissing genomen gaat worden / wordt. Geen halve oplossingen maar écht oplossingen voor leefbaarheid en duurzaamheid Reorganiseer de luchtvaart. Ga het gesprek aan met omwonenden, overweeg vliegveld in zee Benoem een internationaal beleidscomité met echte experts. Ik zou u willen adviseren om het vertrouwen in de overheid te herstellen door afspraken in Alderstafel te respecteren: Geen vracht, herindeling luchtruim, goede verkeersverdelingsregel. Vasthouden aan reeds genomen besluitvorming. Werk aan snelle luchtruimherziening en investeren in duurzaamheid luchtvaart. Beste minister, wilt u alstublieft knopen doorhakken/besluiten nemen? Wij bewoners wachten met smart op de opening van vliegveld Lelystad. Controleer de naleving van de afspraken van de overlast die gepaard gaat met de luchtvaart, luid maar duidelijk. Waar is de 4 fix gepland. Althans wat de zoeklocaties? Open luchthaven Lelystad Accepteer de groei, maar kies dan voor innovaties om schoner en stiller te vliegen. Leg de feiten op tafel. Denk ook aan de general aviation (proeftuin voor innovatie in de luchtvaart en kraamkamer voor de grote luchtvaart). Cora, beste Cora, neem een besluit. Wees duidelijk. Kijkt u eens of we met hogere ticketprijzen en veel minder luchtverkeer niet veel beter af zijn, zowel economisch als wat betreft overlast milieu en klimaat. Wees helder en schep geen verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden. Stel opening Lelystad Airport uit tot luchtruimherziening (en betere vliegroutes) klaar is. Openheid en transparantie is wat ik u gun in beide processen. Hiermee wordt het vertrouwen in de luchtvaart aanzienlijk vergroot. Lelystad niet eerder open voordat het luchtruim opnieuw ingedeeld is. Zet niet (alleen) het economische belang voorop, maar de leefbaarheid. Wees eerlijk en open over de nadelen (geluid, milieu, economie) van de luchtvaart. De bevolking raakt anders het vertrouwen kwijt. In gesprek te zijn met alle belanghebbenden en/of vertegenwoordigers. Feiten informatie als basis voor de gesprekken.

     

     

   

 

 

    

Laat Lelystad in zijn huidige vorm bestaan. Geen groot vliegverkeer op Lelystad. Milieu en geluid is essentieel. Stimuleer innovatie: de vervuiler betaalt en wordt vervolgens schoner/minder vervuilend. Wanneer er afspraken zijn gemaakt, dit niet 20 jaar zo veranderen dat er zwaardere vliegtuigen en meer vliegtuigen de lucht in gaan. Handhaven!! Met forse boetes. In 2002 was er sprake van openstelling van Lelystad tot 20.00 uur en n iet tijdens schooltijden. Dit is verdwenen. Neem een besluit op basis van feiten en niet op basis van emoties en ‘roep toeters’. Flevoland heeft verwachtingen van 15 jaar besluitvorming van kabinetten en beschaam dat vertrouwen niet. Allereerst het luchtruim opnieuw indelen. Toon lef en durf en neem innovatie op de long run gebaseerde besluiten. Doorbreek de waarheid van de hunb. Op LVNL blij van teveel in het oude systeem geloven. Zorg voor een reële beprijzing van brandstof en milieubelasting voor vliegverkeer. Dat zorgt voor een krachtige impuls en de luchtvaart versneld duurzaam te maken en dus om te innoveren. Stel alstublieft de uitbreiding van het vliegverkeer in Nederland langer uit. Koers houden! Heading: Lelystad Airport. Nederland heeft een toppositie in het internationale veld: geloofwaardig, hoog kennisniveau én een logistiek centrum voor JSF. Zet er op in om die positie te behouden! Succes. Schoner, hoger, sneller. Laat de moderne vliegtuigen niet meer vliegen als vliegtuigen uit 1980, laat ze sneller stijgen en dalen. Geeft ruimte en minder overlast. Kerosine belasten; vliegbewegingen verminderen (minder dan 250.000); normeren van vakantievliegverkeer (limiet vaststellen); beboeten bij overtredingen, dus normen stellen en handhaven. Duidelijk beleid Wonen onder uitvliegroutes moet verboden worden. Gemeentes maken hier teveel gebruik van, waardoor nóg méér gehinderden ontstaan Bouw een luchthaven in zee. Schipholkatwijk.nl Definieer de grootte van de luchtvaart niet in termen van slots of hoogte van vliegen, maar conform richtlijn 2002/49/EG in gezondheidsschade en tel overal het lawaai van spoor, weg, industrie en vliegtuig bij elkaar op. Neem maatregelen als er te veel lawaai is. Neem je bestuurlijke verantwoordelijkheid en wees geen loop-“jongen” van de luchtvaartsector. Introductie van vast naderingsroutes en CDO (Collateralized Debt. Obligation); Gebruik van geavanceerde navigatie middelen, zoals RNP-AR-APCH en dit afdwingen om routes vast te leggen met minimale overlast voor de omgeving. Zorg ervoor dat aanvliegroutes landend vliegverkeer minimaal 1.500 meter zijn. Werk aan luchthaven in zee. Maatschappelijk (CO2, geluid etc.) versus (aantal) vliegtuigbewegingen. Zo goed mogelijk benutten schaarse ruimte (airport/corridor). Keuze maken welke vliegbewegingen waarde toevoegen voor Nederland om overlast te beperken. Zet innovatie zoveel mogelijk in om vliegen, vliegvelden en omgeving als koploper in de wereld voor wat betreft verduurzaming (ruimte en klimaat). Een project met een 30-jaar horizon: vliegveld in zee. Ga voor de internationale positionering van Nederland. En daarvoor is een sterke luchthaven met veel verbindingen nodig. Maak brede uitvliegpaden en koop de huizen daar op. Kijk even naar het volgende filmpje op YouTube: Vliegen over Lijnden. Minder vluchten (< 500.000), allen geluidsarme vliegtuigen laten landen, normenstellen aan geluid (decibellen) en fijnstof, betere wetgeving. Als een vreemde eend in de bijt, zit ik namens Texel Airport tussen de gehinderden rond Schiphol. Ik denk dat een geheel andere overlegstructuur tussen de partijen op meer begrip

 

       

                    

kan rekenen. Voor wat betreft de kleine luchtvaart is overleg tussen luchthavens en omgeving doorgaans goed. Ik wens u veel wijsheid en ben altijd bereid tot overleg. Kom eens kijken daar waar de vliegtuigen overheen gaan en vraag u dan af of u daar wil wonen. Beste Cora, ik mis de aandacht voor innovatie in de luchtvaart. Kun je de parallel met ‘wind op zee’ waar het expliciete doel was gesteld om de windsector te innoveren. (lagere kostprijs) (leidde tot 0 subsidie) doortrekken naar het luchtvaartdebat. Een goed milieu is niet links en niet rechts maar voor ons allemaal. Graag meer ruimte voor vrachtvluchten op Schilhol. Tijdig de bakens verzetten. Nieuwe economische keuzes maken en burgerparticipatie uitvoeren zoals bedoeld in de nieuwe Omgevingswet. Betrek ook alle capaciteit van de regionale en kleine luchthavens. Daag mensen uit die het milieu belangrijk vinden zelf de keuze te maken niet te vliegen maar hinder de vliegers niet! Neem een beslissing mbt Schiphol waar je klein- en achterkleinkinderen trots op zijn! Hartelijke groet, Zorgt u er alstublieft voor dat de luchtvaart past binnen de visie voor een duurzaam Nederland (binnen grenzen klimaat, leefbaarheid, gezondheid). Hiervoor besluiten in de brede discussie over groei, klimaat en mobiliteit te zien. Heel veel wijsheid en wellicht laten onderzoeken hoe hier in andere landen mee omgegaan wordt, bijvoorbeeld IJsland, Duitsland. Innovaties opschalen, internationale samenwerking stimuleren. Maak eerst strategische keuze waar we heen willen en pas dan pas aan. Allereerst sterkte! Met de keuze. Maar maak wel een keuze. Pas op de plaats is ook een keuze. Genoeg is genoeg. Tot hoever moet Schiphol (groep) groeien ten koste van …? Is de economie dit werkelijk waard? Denk aan de 12.000 mensen die volgens RIVM overleden zijn ten gevolge van luchtvervuiling. Waarom zijn de belastingen niet meegenomen in bijvoorbeeld de brandstof en ook niet in de metingen? Zijn wij met zijn allen wel goed bezig? Gaan we niet over grenzen heen qua leefbaarheid en gezondheidsaspecten? Sterk inzetten op verlaging van de overlast door stillere vliegtuigen, hoger vliegen en het beperken van de groei van individuele vliegbewegingen. Hiertoe investeren! Vlieg duurzaam en gezond! Zie negatieve gevolgen onder ogen. Geen uitbreiding en rekening houden met het milieu. Verbeter het transport met de trein opdat Europees veel minder gevlogen hoeft te worden. Versmal de bandbreedte. Vervang berekenen door meten! Gebruik gezond verstand en vul de zorgplicht van de overheid in. Beschaam niet langer het vertrouwen van de burgers. Neem de burgers serieus. Neem de kennis mee die er beschikbaar is in de kleine luchtvaart. Maak alleen gebruik van noodzakelijk luchtruim. Stoppen met ‘gekleurde’ adviezen aan omwonenden. Eens een keer een echte visie ontwikkelen. Wees eerlijk. Verminder de hinder daadwerkelijk. Betrek bewoners actief in het proces en betracht transparantie. Herstel het vertrouwen door afspraken na te komen (Alders!). Houd ORS in stand, maar maak het transparant! ‘Vlucht naar voren’ mee laten beslissen. Denk aan het leefmilieu en leefkwaliteit. Zorg ervoor dat mensen niet onnodig worden gehinderd door deze bedrijfstak. Beste mevrouw Minister, ik zat in een groep mensen die onder de rook van Schiphol woont in Haarlem op 5 november. Ik ben geraakt door hun verhalen. Hoewel ze reden hebben om   

  

        

  

  

ontmoedigd te zijn, ze zijn nog steeds moedig. Wilt u dit echt, kan dit niet anders? Dit kost te veel. Zorg ervoor dat onze wereld leefbaar blijft. Stop klimaat aanjagende goedkopen pretvluchten, prijs het vliegen en daarnaast, belasting op kerosine, zorg voor inwoners in plaats van aandeelhouders. Luster naar de direct omwonende die klachten hebben met hun gezondheid en meer openheid van zaken geven en geen informatie achterhouden. Maak werk van het selectiviteitsbeleid op Europees niveau. Zo kun je selectieve groei toelaten. Eerst onderzoek en feiten op orde, alvorens besloten wordt over al dan niet verdere groei van Schiphol. De nadelen van Schiphol zullen steeds meer ook economisch negatieve gevolgen hebben. (veiligheid, beschikbare woonruimte, gezondheid) Het stoppen van de groei van Schiphol zal dus ook economisch positieve gevolgen hebben. Wees niet bang om deze knoop door te hakken! Denk s.v.p. aan die echt zwaargehinderden. Neem negatieve effecten mee in de economische berekening. Niet KLM, maar de minister is de baas. Ruimte houden voor luchtsport/parachutespringen in de Randstad/Hilversum. Bescherm de gezondheid van je inwoners van Nederland rond Schiphol, door serieus werk te maken van maatregelen om geluidshinder te verminderen. Kijk specifiek naar vliegroutes over bebouwde kommen (zoals van De Kwakel) en de vlieghoogte (sneller stijgen in plaats van later). Dit zal het draagvlak voor andere maatregelen ook verhogen. Investeer op luchthavenuitbreiding naar uitgebreide economische zone Amsterdam naar IJvlakte op zee! Openheid! Verruiming van de infrastructuur voor kleine luchtvaart. Geef alle facetten de ruimte en niet alleen de grootste economische weldoeners. Met andere woorden ook de kleine luchtvaart verdient een plaats in ons luchtruim. Ontmoedigingsbeleid maken voor vliegen voor te lage prijs. Voor vrijgezellenfeest naar Madrid vliegen is niet sexy goed. Footprint hiervan is veel te groot. Nu starten met gedragsverandering. Beste groet uit Eersel. Beste Cora, houd rekening met de kleine luchtvaart. Het luchtruim is van ons allemaal! Als parachutist hebben we niet veel ruimte nodig, maar wel hoogte (FL15). Bedankt en een goede nachtrust! Een luchtruim laten ontwerpen. Toegang organiseren voor alle gebruikers. Vorm een toekomstvisie langer dan een of twee kabinetsperioden en ben transparant hierover. Geef je (klein)kinderen ook een gezonde toekomst! Neem groei of economie niet als uitgangspunt maar alleen de toegevoegde waarde op mens en milieu. We rijden met 200 km/u op een glazenwand af en u heeft het in handen om dit te stoppen. Ps. Goed initiatief deze avond, bedankt! Erken de grenzen aan de groei. De luchtvaart kan niet (veel) meer groeien en moet selectiever worden. De grote impact die er nu is op milieu en klimaat, moet minder. Ga eens praten met Angela Merkel’s verkeersminister. In Duitsland is het luchtruim efficiënt ingedeeld, zodat alle gebruikers het optimaal kunnen benutten. In de luchtvaart is sprake van een race naar beneden qua arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Sta alleen maatschappijen toe die houden aan Nederlands recht. Stel sociale vestigingseisen aan alle bedrijven in de luchtvaart en rechten uitgifte slots aan kwaliteit arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en milieu!! S.v.p. proportionele regelgeving voor de beoefenaren van de general aviation (lift de leeftijdsgrens voor commerciële ballonvaarders). Draag bij aan Europa-brede regelgeving. Zorg dat de industrie die daadwerkelijk hieraan kan bijdragen, wordt gefaciliteerd. Kom eens langs op vliegveld Midden-Zeeland. Proef de sfeer. Ga daarnaast ook niet akkoord met de makkelijkste oplossing. Laten we gaan voor een goede toekomst.

  

   

 

 

 

 

     

 

  

We wonen met veel mensen in een druk landje. De grenzen van acceptatie van overlast van vliegverkeer is bereikt! Gen toename meer van het aantal vliegbewegingen!! Maak deze keer geen ‘schipholnota’ maar een echte nationale luchtvaartnota met aandacht voor een betere spreiding over alle luchthavens van nationaal belang. Beste Cora, Hierbij nodig ik je uit voor een bezoek aan Vessem en wil ik je graag deze bloemlezing sturen van een aantal bewoners van Vessem bij Eindhoven airport. Graag roepen we je op om de ontwikkeling van Eindhoven airport te stoppen en je te richten op duurzame mobiliteit. Praat niet over maar vooral ook mét de sector, met name ook de General Aviation. Maak alles veilig en duurzaam, technisch kan het. Maar niemand neemt initiatief/de leiding. Ondersteun de kleine luchtvaart in luchtruimte maar ook in financiën. Het is de kraamkamer voor de grote luchtvaart en de innovaties worden geboren bij de kleine luchtvaart. Nederland is een dichtbevolkt land waarin de ruimte schaars is. Geldt ook voor het luchtruim. Participatie van alle belanghebbenden is daarom van wezenlijk belang, zowel bij de herziening van het luchtruim als de nieuwe luchtvaartnota. Naast participatie blijkt telkens weer goede communicatie erg relevant te zijn. Denk aan handel en mogelijkheden en niet in beperkingen en “machsblokken”. Denk aan nieuwe wetgeving rondom toekomst luchtvaart waarbij participatie en gezondheid goed zijn ingebed. Maak vliegen duurder en stimuleer met vrijkomende middelen innovatie in luchtvaart en andere vormen van mobiliteit. Praat zelf eens met alle stakeholders. Breng balans in de discussie; zorg dat er een “genuanceerd” verhaal komt waarin je duidelijk openstaat voor de maatschappelijke discussie. Geef mensen de kans dat in te brengen. Als je dat vroegtijdig aangaat, kunnen voor- en tegenstanders hun verhaal kwijt en heb je een goed onderbouwd verhaal, wat de uiteindelijke besluiten dan ook zijn. Zorg voor een goede afspiegeling en met name op het maatschappelijk belang. Kosten en baten en faciliteren. Help de kleine luchtvaart om een passende plek te vinden in de maatschappij in plaats van obstakels/tegenwerking/regeldruk vanuit de overheid. Er is nog zoveel te winnen. Met creatief denken worden heel veel nadelen een voordeel! Niet ‘kruidenieren’: luchthaven in zee, goed exportartikel, waar Nederland sterk in is. Opzetten campagnes met betrekking tot diverse milieuaspecten om te bereiken dat iedereen die weigert mee te werken, het etiket krijgt opgeplakt van ASO. Voorbeeld: Niet vaker vliegen dan eens in de twee jaar. Denk goed na én maak de juiste keuzes voor de toekomst. Centrale regie. Stimuleer innovatie gericht op duurzaamheid krachtiger Zorg voor goede onafhankelijke onderzoeken, zodat alle belanghebbenden over goede cijfers kunnen beschikken. Fundamentele herbezinning op functie van luchtvaart met alle voor- en nadelen. Verdeel producten over de luchthaven: -Mainport -Vracht -Leisure/Low cost -kleine luchtvaart Heldere en objectieve weging van alle (doel)groepen Allereerst goede gezondheid. Kom de afspraken van je voorgangers staatssecretaris Mansveld en Dijksma na om het dossier ‘ Bierset’ –Luik voor de inwoners van Eijsden-Margraten op te lossen. Begin op korte termijn met de luchtruimherziening. Neem de kleine luchtvaart serieus. Stem af met omringende landen. Zorg dat er een goede spreiding komt tussen de diverse soorten van luchtverkeer per vliegveld/luchtruim. Minder vliegvelden voor de langere termijn.

            

 

  

         

Kom met een visie waarin alle aspecten op het gebied van gezondheid, veiligheid, geluid, mobiliteit, klimaat en economie worden meegewogen. Beschouw luchtvaart en de luchthavens van nationale betekenis als én systeem (capaciteit, financiering, veiligheid, luchtzijdige ontsluiting) One Group of Airports moet in stand blijven voor het delen van de kosten voor de luchtverkeersleiding en uitgebreid worden met de kosten voor de security. Veel transparanter zijn naar de burgers. Daardoor voorkom je een hoop gezanik en gezeur. Bij afspraken met andere vliegvelden ook controleren of ze nageleefd worden, anders heeft het geen nut. Luister naar de bewoners van Nederland en zorg dat u blijk geeft van invoeling. Zorg dat u de gezondheid van mens, dier en plant laat prevaleren boven de economische belangen. Ga BTW heffen op vliegen & brandstof Neem vliegverkeer mee in klimaatdoelen Denk internationaal (handel lokaal) Beschouw luchtvaart niet langer blindelings als economische motor & als heilige koe Kent u Eijsden? Weet u van het ‘foutje’ april 2013 in verband met België en weggeven Nederlands luchtruim met gigantische gevolgen? Stop de luchtvaartgroei! Laat u adviseren door terzake deskundigen en niet door de ambtenaren Kom hier in Zuid Limburg bij Maastricht Aachen eens op werkbezoek in Geverik (gemeente Beek) Nachtvluchten helemaal verbieden Erken de complexiteit van dit onderwerp en zorg voor voldoende draagvlak. Niet alleen in de vorm van onder bijna professionele organisaties maar ook de gewone burger in de buurt en wijk. Stop de luchtvaartgroei. Zet in op krimp en hou Nederland zo bereikbaar. En werk tegelijk aan het halen van klimaatdoelen, nationaal maar ook en vooral binnen Parijs 2015. De luchtvaart in Nederland heeft effecten op de gezondheid (hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten). Advies: geef de gezondheidseffecten voldoende gewicht bij het afwegen van de verschillende belangen. Behandel alle luchthavens van nationale betekenis op dezelfde wijze als het gaat om geluihinder beperkende maatregelen. Los het luchtvaartprobleem nou eens een keer echt op door een grote luchthaven in zee, gekoppeld aan duurzaam vervoer (vervolg) over land. Maak van onze luchthaven MAA een pilot voor een kleinschalige luchthaven van de toekomst. Kleinschalig, dus passend in de zeer nabijgelegen woonbebouwing, het fraaie landschap en onze Natura 2000. En geavanceerd, dus technologisch innovatief. En verbied de Provincie Limburg te investeren in bulk en low cost met oude vervuilende toestellen. Houd rekening met kleine luchtvaart, ook zij hebben voldoende luchtruim nodig (oppervlak en hoogte). Vaak zijn er win-win mogelijkheden. Streef naar goede afstemming luchtruim met onze buren. Houd niet puur vast aan landgrenzen. Constant descent approaches: hoog naderen en dalen met weinig power levert minder CO2 en minder geluid. Ook hoger luchtruim beschikbaar voor kleine luchtvaart. Vergeet bij de economische onderwerpen de regionale luchthavens niet en heb aandacht voor de mogelijke hinder. Stimuleer innovatieve oplossingen voor luchtvaartgerelateerde problemen m.b.t. duurzaamheid, toenemende vraag, specialisatie etc. Werk op basis van gemeenschappelijke belangen. Los de conflicterende belangen op met innovaties Laat luchtvaart in Nederland vooral groeien, maar wel in balans met de leefkwaliteit. Stel grenzen aan de groei! 1) Vliegen duurder maken 2) Vliegen schoner maken 3) Niet meer laten groeien.

                       

Laat de mensen aan hun nachtrust toekomen. Mensen wakker houden, dat zijn Middeleeuwse martelpraktijken. Gaat er weer gevlogen worden op (Vliegbasis) De Peel in Venray? (PS. Mag wel) Vraag van Dorpsraad Vredepeel. Denk na en besluit in Euregionale context! Stel eerst de doelen, bepaal daarna de prioriteiten en vertaal dat dan naar beleid. Ik wens u daar veel wijsheid bij toe. Hoe kan ik van de verontruste artsen ertoe bijdragen dat de gezondheid van de mensen daar een aandachtspunt in blijft? Nederland hoeft niet de grootste te zijn met betrekking tot de aantal passagiers en mensen die vervoerd worden. Welke belangen wegen het zwaarst: de toekomst van een leefbare wereld voor onze kinderen of winst voor de multinational. Commerciële luchtvaart hoger laten vliegen! Eerst luchtruim herindelen, daarna Lelystad pas open. Dan keert misschien het vertrouwen weer terug in de totstandkoming van een luchtvaartvisie. Maak eindelijk eens korte metten in het belang van ons kinderen en hun luchtwegen. Praat met andere ministeries over hun visies en stem ze met elkaar af. Wacht met uitbreiden van vliegverkeer op Lelystad totdat het luchtruim geherstructureerd is. Cora, doe je best. Het luchtruim van Nederland vanaf 0 opnieuw inrichten voordat er andere beslissingen worden genomen. Ga eens zweefvliegen! Er zijn heel veel zweefvliegers die u graag mee willen nemen voor een zweefvliegvlucht van honderden kilometers boven Nederland. Door middel van concurrentie verbetering vervoer/ transport over het water en rail. Regionaal vliegverkeer bespreken. Luchtruim is van iedereen, dus betrek iedereen bij de besluitvorming. Creëren van draagvlak. Nederland is klein. Maak de impact van vliegen op je persoonlijke footprint inzichtelijk. Luister ook naar recreatieve luchtruimgebruikers en neem deze serieus. Bij een 1e herziening luchtruim maar ook blijvend! Het luchtruim zoveel mogelijk aanpassen bij Duitsland. Hoe hoger hoe beter. Dus niet met de grote luchtvaart laag vliegen. Meer spreiding van kleine luchtvaart in Nederland Combineer luchtsport op luchthavens Meer aandacht voor de luchtvaart voor ziekenhuizen en de belangen van de patiënt Ruimte voor innovatie Financiële middelen voor innovatie Denk bij indeling breder dan Nederland (Duitsland en België zijn dicht bij) Herverdelen luchtruim is prioriteit 1, 2 en 3. Defensieluchtruim lager (naar de Noordzee) en het burgerluchtruim verhogen – een omgekeerd taartmodel.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.