Bewonersbijeenkomst. Dijkversterking Tiel-Waardenburg


1 Bewonersbijeenkomst Dijkversterking Tiel-Waardenburg2 Welkom 1. Wie zijn er aanwezig? Projectorganisatie Dijkbewoners3 programma Middag Avond Onderw...
Author:  Elias Michiels

0 downloads 2 Views 2MB Size

Recommend Documents


Bewonersbijeenkomst
1 Bewonersbijeenkomst2 Waar ga ik het over hebben? Project scope (omvang van het werk). Wat en hoe gaan we het doen. Planning en fasering resterende w...

Verslag bewonersbijeenkomst
1 Verslag bewonersbijeenkomst Datum 20 juni 2016 Deelnemers: 15 personen (9 bewonerscommissieleden, 1 vanuit Woningstichting, 3 vanuit gemeente, 2 van...

Bewonersbijeenkomst Winschoterdiep
1 Verslag Bewonersbijeenkomst Winschoterdiep 7 maart 2013 Onderwerp: Kade Winschoterdiep Poortershoes Oosterweg 13 Aanwezigen: Namens de bewoners: H. ...

Dijkversterking Meers
1 Dijkversterking Meers2 Doelstellingen Grensmaas Hoogwaterbescherming: rivierverruiming en dijkversterking. Natuurontwikkeling Financiering door grin...

Dijkversterking Durgerdam
1 Dijkversterking Durgerdam (capita selecta) Richard Jorissen2 Inhoud Bodemdaling, zetting en klink (BZK) Opwaaiing en golfcondities Overslagdebieten ...

Dijkversterking Vianen
1 Informatiebijeenkomst Dijkversterking Vianen 18 april 2017 De Stadshof2 Programma Welkom Bastiaan Heutink Bestuurlijke aftrap Goos den Hartog Het pr...

PROJECT DIJKVERSTERKING
1 Gemeente Gennep T.a.v. drs. A.M.G. Franssen Postbus HD Gennep Kenmerk: GP-03 Rotterdam, 31 oktober 2016 Betreft: Suppletie-uitkering opsporen explos...

Bewonersbijeenkomst Wijkplan Ruwaard
1 Bewonersbijeenkomst Wijkplan Ruwaard Thema Wonen Datum 20 juni 2007 Plaats Cultureel Centrum D n Iemhof te Oss Aanwezigen Gespreksleiders: de heer J...

DIJKVERSTERKING KRIMPEN
1 DIJKVERSTERKING KRIMPEN NOTA VAN BEANTWOORDING zienswijzen die naar aanleiding van de ter inzage legging van 13 december 2011 t/m 23 januari 2012 sc...

1 e Bewonersbijeenkomst 2012
1 Stichting Bewonersbelangen Kijkduin SBK 1 e Bewonersbijeenkomst april 2012 NH Atlantic Hotel2 SBK Agenda Opening en mededelingen Evenementen, plezie...Bewonersbijeenkomst Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Welkom 1. Wie zijn er aanwezig?  Projectorganisatie  Dijkbewoners

programma

Middag

Avond

Onderwerp

Wie

15:30

18:30

• • • •

Richard van Doorn

15:40

18:40

• Welke varianten zijn er nu ontwikkeld? • Wat is het ruimtebeslag?

16:00

19:00

Drie Gesprekstafels

17:00

20:00

Einde

Welkom Wat kunt u verwachten ? Wat verwachten we van u? Hoe verder?

Mathijs Bos

Traject Van A Tiel, Innundatiekanaal B Zennewijnen, hoofdingang Steenfabriek C Ophemert, Waalbandijk 75 (kruising Waalbandijk met Molenstraat) D Ophemert, Waalbandijk 15, (kruising Waalbandijk met Dijkstraat) E Varik, Waalbandijk 1 (Veerhuis) F Varik, Waalbandijk 46 G Heesselt, Kerklaan 16 (kruising Waalbandijk met Kerklaan) H Opijnen, Waaldijk 22 I Neerijnen, Repelsestraat 9 (kruising Repelsestraat met Waalbandijk) J Neerijnen, Waalbandijk 15

Tot Zennewijnen, hoofdingang Steenfabriek Ophemert, Waalbandijk 75 (kruising Waalbandijk met Molenstraat)

datum

Ophemert, Waalbandijk 15, (kruising Waalbandijk met Dijkstraat)

14-mrt

Varik, Waalbandijk 1 (Veerhuis) Varik, Waalbandijk 46 Heesselt, Kerklaan 16 (kruising Waalbandijk met Kerklaan) Opijnen, Waaldijk 22 Neerijnen, Repelsestraat 9 (kruising Repelsestraat met Waalbandijk)

7-mrt 14-feb

Atelier Varik

6-mrt

Atelier Varik

28-mrt

Atelier Varik

29-mrt

Atelier Varik

21-feb

Keijsershof

15-feb

Rijksweg A2

Kulturhuis Ophemert

21-mrt

22-mrt

Neerijnen, Waalbandijk 15

locatie buurthuis Zennewijnen buurthuis Zennewijnen

A

B

Nog nader te bepalen Nog nader te bepalen

C D

I

H

J

E G

F

Wat kunt u verwachten ?  Technische varianten:

 Extremen binnenwaarts en buitenwaarts  Maximale afmetingen (hoogte / breedte)  Effectenonderzoek (milieueffectrapportage)

 Wat zit er nog niet in?

 Meekoppelkansen  inpassingsmaatregelen

 landschappelijke bermen  parkeerplaatsen,  bomen etc.

 Maatwerklocaties  Kabels- & leidingstroken  Werkstroken voor uitvoering

Extreme oplossingen Nieuwe onderhoudspaden

Nieuwe berm

As van de dijk

Extreme oplossingen

Nieuwe berm Nieuwe as

As van de dijk

Nieuwe onderhoudspaden

Wat verwachten we van u?  Drie gesprekstafels  Drie vragen: 1. Welke voor- en nadelen ziet u per variant? 2. Zijn alle gevolgen voor de omgeving in beeld?  Natuur  Cultuurhistorie / archeologie  Ruimtelijke plannen

3. Zijn uw wensen specifiek genoeg?

Hoe nu verder? 1. Opmerkingen worden verwerkt in een beeldverslag 2. Opmerkingen worden meegenomen in de voorkeursvariant 3. Individuele vervolggesprekken op verzoek:  April en Mei

4. Inloopbijeenkomsten:  Juni :  Oktober:

concept-voorkeursvariant definitieve voorkeursvariant

Bijeenkomsten dijkversterking

jan febr maart Persoonlijke gesprekken

april mei

Minister: definitieve voorkeursalternatief rivierverruiming:

Data rivierverruiming

Inloop

juni

Ter visielegging + informatieavonden

juli aug sept okt 2019

Start uitvoering

Planuitwerking

Waterschap : definitieve voorkeursvariant Dijkversterking

Stuurgroep: definitieve voorkeursvariant Dijkversterking

Stuurgroep: concept voorkeursvariant Dijkversterking

Data dijkversterking

Stuurgroep: definitieve voorkeursalternatief rivierverruiming

Stuurgroep: Voorlopig voorkeursalternatief rivierverruiming

Hoe nu verder?

inloop

2020

Onderzoek effecten dijkversterking Effectenstudie naar “extremen” (voorjaar 2018)  Binnenwaartse variant  Buitenwaartse variant  Plus variant (meekoppelkansen en inpassing)

Resultaat:  indicatief ruimtebeslag  voorlopige keuze van voorkeursvariant (VKV) = mix van binnen- en buitenwaartse variant

Uitwerken voorkeursvariant (voorjaar– najaar 2018)  Dimensionering (berekeningen en tekeningen) voor de voorkeursvariant  Resultaat: ruimtebeslag voorkeursvariant op perceelsniveau

Uitgangspunten effectenstudie Lijn is “sober en doelmatig” (Hoogwaterbeschermingsprogramma-HWBP):  eerst binnenwaarts in grond (€)  dan buitenwaarts in grond (€)  anders ruimtebesparend (constructie) (€€)

Harde belemmeringen:  woningen, lintbebouwing, monumenten  natuurwetgeving

Varianten vergelijken:  effecten op de omgeving (water, natuur, cultuurhistorie, wonen, etc.)  kosten  onderbouwing voorstel voorkeursvariant

Huidige dijk

Achtergrond maatregelen:

Maatregelen gericht op:

• • •

• • •

Andere normen Meer afvoer klimaatverandering

Stabiliteit Piping Hoogte

Belangrijk: • • • •

Woningen Natuur Ruimtelijke kwaliteit Cultuurhistorie

Hoogteopgave

Taluds 1:3 overslag 5 l/m/s Benodigde verhoging: Gemiddeld 0,5 m Maximaal 1 m Incl. 0,2 m vanwege bodemdaling en restzettingen tot 2075

Binnenwaartse versterking

Nieuwe buitenberm: ca. 15 m

Hoogte opgave ca. 0,40 - 0,75 m

Nieuwe binnenberm: ca. 25 m

Binnenwaartse versterking

Vierkante versterking 

Buitendijkse versterking Buitendijkse versterking 

Buitendijkse versterking met woning

Binnendijkse versterking met woning (1)

Opvijzelen? Herbouw ? Sloop ?

Binnendijkse versterking met woning (2)

Met constructie

Vierkante versterking met woning

Met ruimte besparende oplossing (constructie)

Extreme oplossingen

Wat verwachten we van u?  Drie gesprekstafels  Drie vragen: 1. Welke voor- en nadelen ziet u per variant? 2. Zijn alle gevolgen voor de omgeving in beeld?  Natuur  Cultuurhistorie / archeologie  Ruimtelijke plannen

3. Zijn uw wensen specifiek genoeg?

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.