Běžné výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroj pol Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky pol pol


1 Běžné výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroj pol ostatní investiční transf.obyvatel. (EKO fond) Os...

0 downloads 1 Views 548KB Size

Recommend Documents


A.11.1PPM Pol, E.P. (050)
1 Martinikerkhof 12 Postbus AP Groningen Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger gemeenten i Datum Briefnu...

POL POTOVA KAMBODŢA POL POT'S CAMBODIA
1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijn&ia...

Pol. 1 - vzorek. Pol.1 atyp
1 Pol. 1 - vzorek Stůl (š.600 x v x d.600 ) mm Stůl na centrální podnoži z kovového jeklu s kovovou základnou. Stol...

Pol event
1 Pol event2 Tracypol Biketrace Doelstelling Stappen pilootzone Mechelen-Willebroek Infrastructuur en principe werking Voorbereidende stappen Operatio...

Pol event
1 Pol event2 Welkom! Agenda Introductie Archipol 6 Suite Tracypol Business Process Services Communication Services IT Services3 Introductie Pieter Cai...

erven Pol Brounts
1 Lache is oonnötteg Pol Brounts bron.veldeke-krink Mestreech, Maastricht 1994 Zie voor verantwoording: dbnl / erven Pol Brounts2 5 'ne Gooje rao...

POL ANRI ( ) ALS TONEELAUTEUR
1 Universiteit Gent Academiejaar POL ANRI ( ) ALS TONEELAUTEUR Over de invloed van het volkstoneel, de pedagogie en de Vlaamse Beweging Promotor: Prof...

POL-SKONE MODERNÍ INTERIÉR
1 2016 katalog výrobků POL-SKONE MODERNÍ INTERIÉR Uvedené ceny jsou v kč bez DPH a platné od Dveře a okna vý...

POL-SKONE MODERNÍ INTERIÉR
1 2017 katalog výrobků POL-SKONE MODERNÍ INTERIÉR Uvedené ceny jsou v kč bez DPH a platné od r. Dveře a okna v&yacu...

ONVERGETELIJK! Auteur: Pol Anrys
1 ONVERGETELIJK! Auteur: Pol Anrys De toelating tot opvoeren van Onvergetelijk! moet aangevraagd worden bij : Auteur: Pol Anrys P. Anrys, Carleerlaan ...Běžné výdaje

§ 2115 pol. 6379 § 2119 pol. 5173 pol. 5229 § 2212 pol. 5169 pol. 5171 § 2221 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5154 pol. 5169 pol. 5151 pol. 5193 § 2310 pol. 5329 § 2321 pol. 5151 pol. 6121 § 3117 Pol. 5331 § 3313 pol. 5161 pol. 5164 pol. 5041 § 3314 pol. 5021 pol. 5031 pol. 5032 pol. 5136 pol. 5038 pol. 5139 pol. 5154 pol. 5169 § 3319 pol. 5139 pol. 5021 § 3322 pol. 5151 pol. 5154 pol. 5155 pol. 5169 pol. 5169

Úspora energie a obnovitelné zdroj ostatní investiční transf.obyvatel. (EKO fond) Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky cestovné členský příspěv.“GMF, Energetické třebíčsko“ Silnice ostatní služby (údržba komunikací) oprava komunikace Provoz veřejné silniční dopravy – autobusové nádraží nákup materiálu voda elektrická energie nákup služeb opravy a udržování dotace veřejné silniční dopravy Pitná voda členský příspěvek svazku - Vodovody a kanalizace Odvádění a čištění odpadních vod voda projekt ČOV První stupeň základních škol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Film.tvorba,distib.,kina a shrom.audio archiv. služby pošt nákup ostatních služeb - půjčové odměny za užítí duševního vlastnictví – OSA Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojištění na zdravotní pojištění nákup knih zákonné pojištění organizace nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury – kronika obce nákup materiálu ostatní osobní výdaje Zachování a obnova kulturních památek – zámek voda elektrická energie pevná paliva nákup ostatních služeb revitalizace parku ORG 1

400000 400000 60000 40000 20000 850000 400000 450000 83000 1000 1000 20000 51000 2000 8000 8350 8350 555000 55000 500000 1843025 1843025 10600 100 10000 500 154200 80000 10000 3000 20000 200 10000 30000 1000 31000 1000 30000 11797000 15000 50000 150000 10000 1000000

pol. 5171 pol. 6121 pol. 6121 § 3330 pol. 5223 § 3341 pol. 5021 pol. 5154 pol. 5169 pol. 5169 pol. 5171 pol. 6122 § 3399 pol. 5021 pol. 5139 pol. 5169 pol. 5194 pol. 5492 pol. 5041 pol. 5169 pol. 5175 pol. 5194 Pol. 5138 § 3412 pol. 5137 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5153 pol. 5154 pol. 5169 pol. 5171 pol. 6121 pol. 6121 § 3419 pol. 5021 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5154 pol. 5164 pol. 5169 pol. 5171 pol. 6310 § 3429 pol. 5154 § 3612 pol. 5151 pol. 5153 pol. 5139 pol. 5154

restaurování sochy sv. Floriána budovy, haly a stavby – kotel budovy, haly a stavby – střecha zámku Činnosti registrovaných sítí a náboženských společností neinvestiční transfery církvím Rozhlas a televize – KTV ostatní osobní výdaje elektrická energie nákup ostatních služeb – KTV poplatek za rádio a televizi opravy a udržování – KTV bezdrátový rozhlas – investice (POVV) Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředky ostatní osobní výdaje – sbor pro občanské záležitosti nákup materiálu nákup ostatních služeb věcné dary dary obyvatelstvu Oslavy obce ORG1 odměny za užítí duševního vlastnictví nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary nákup zboží Sportovní zařízení v majetku obce drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování projektová dokumentace-II.a III.etapa TZ dětské hřiště – skluzavka Ostatní tělovýchovná činnost (koupaliště, hřiště) ostatní odobní výdaje nájkup materiálu voda elektrická energie (Sokol) nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování nákup pozemku (Úřad pro zastupov.státu) Ostatní zájmová činnost a rekreace elektrická energie Bytové hospodářství voda plyn nákup materiálu elektrická energie

172000 400000 10000000 100000 100000 1202700 10000 70000 700000 2700 20000 400000 778900 2000 3000 40000 5000 100000 248730 62000 100000 62500 155670 1140000 150000 50000 20000 100000 50000 100000 70000 450000 150000 2040000 25000 30000 10000 275000 300000 150000 100000 1150000 20000 20000 1290000 200000 200000 175000 35000

pol. 5169 pol. 5171 pol. 6121 § 3613 pol. 5139 pol. 5154 pol. 5171 § 3631 pol. 5154 pol. 5171 § 3632 pol. 5151 § 3633 pol. 5171 pol. 6121 § 3639 pol. 5137 pol. 5139 pol. 5154 pol. 5156 pol. 5164 pol. 5169 pol. 5171 pol. 5175 pol. 5229 pol. 5329 pol. 5362 pol. 5494 pol. 6121 pol. 6123 § 3721 pol. 5169 § 3722 pol. 5169 pol. 5329 § 3723 pol. 5164 pol. 5169 § 3745 pol. 5011 pol. 5031 pol. 5032 pol. 5132 pol. 5137 pol. 5038 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5156 pol. 5163 pol. 5167

nákup ostatních služeb opravy a udržování projektová dokumentace na rekonstrukci bytovek Nebytové hospodářství nákup materiálu elektrická energie opravy a udržování Veřejné osvětlení elektrická energie opravy a udržování Pohřebnictví (hřbitov) voda Výstavba a údržba místních inženýrských sítí opravy a udržování - plynovod rekonstrukce inženýrských sítí – Kunštát Komunální služby a územní rozvoj drobný dlouhodobý majetek nákup materiálu elektrická energie pohonné hmoty nájemné (Pozemkový fond, Rosenbaum) nákup ostatních služeb opravy a udržování pohoštění členský příspěvek „Hrotovicko“ členský příspěvek „EKOREGION 5“ platby daní a poplatků státnímu rozpočtu neinv.transf.obyv. - příspěvek na nemovitost TZ obecních budov dopravní prostředky Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb členský příspěvek "Skládka TKO" Ostatní odpady - plasty, sklo a kov nájemné ostatní služby Veřejná zeleň platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ochranné pomůcky drobný dlouhodobý majetek zákonné pojištění organizace nákup materiálu studená voda pohonné hmoty a maziva služby peněžních ústavů (zákonné pojištění) služby školení a vzdělávání

5000 175000 500000 11000 3000 5000 3000 500000 300000 200000 1000 1000 12397753 32500 12365253 2464500 50000 20000 3000 60000 15000 120000 100000 10000 2500 24000 10000 800000 750000 500000 20000 20000 454065 450000 4065 30000 25000 5000 4141000 1800000 450000 162000 18000 50000 7000 200000 1000 150000 1000 2000

pol. 5169 pol. 5171 pol. 5171 Pol. 6222 § 4349 pol. 5499 § 4351 pol. 5011 pol. 5031 pol. 5032 pol. 5132 pol. 5038 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5154 pol. 5162 pol. 5169 pol. 5171 § 5512 pol. 5021 pol. 5031 pol. 5032 pol. 5136 pol. 5137 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5154 pol. 5156 pol. 5163 pol. 5167 pol. 5169 pol. 5171 pol. 5173 § 6112 pol. 5023 pol. 5031 pol. 5032 pol. 5038 pol. 5173 pol. 5163 § 6171 pol. 5011 pol. 5031 pol. 5032 pol. 5038 pol. 5136 pol. 5137 pol. 5139 pol. 5151 pol. 5154

nákup ostatních služeb opravy a udržování Biocentrum – údržba samostatné movitě věci Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupnám obyvat. ostatní neinv.transf.obyvatelstvu Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení-DPS platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ochranné pomůcky zákonné pojištění organizace nákup materiálu voda elektrická energie služby telekomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část ostatní osobní výdaje povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění knihy, učetní pomůcky a tisk drobný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda elektrická energie pohonné hmoty služby peněžních ústavů (zákonné pojištění) služby školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování cestovné Zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění zákonné pojištění organizace cestovné zákonné pojištění Činnost místní správy platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné tisk, příručky, knihy drobný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda elektrická energie

300000 300000 500000 200000 10000 10000 471500 180000 45000 16200 2500 800 5000 60000 120000 2000 10000 30000 479900 62300 15500 5600 1000 100000 100000 10000 100000 10000 7500 10000 30000 20000 8000 972900 700000 124000 65000 2000 80000 1900 1958200 800000 230000 80000 4400 10000 30000 120000 5000 150000

pol. 5161 pol. 5162 pol. 5166 pol. 5167 Pol. 5168 pol. 5169 pol. 5171 pol. 5173 pol. 5175 pol. 5229 § 6310 pol. 5141 pol. 5163 § 6320 pol. 5163 § 6409 pol. 5222 pol. 5229 pol. 5223

služby pošt služby telekomunikací konzul.,poraden. a právní služby služby školení a vzdělávání služby související s inform.a komunik.technologiemi nákup služeb opravy a udržování cestovné občerstvení členský příspěv.“Svaz měst a obcí“ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky vlastní služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikováno služby peněžních ústavů-pojištění majetku Ostatní činnost neinvestiční transfery občanským sdružením ostatní neinv.transfery neziskovým organizacím neinvestiční transfery církvím

VÝDAJE CELKEM

10000 90000 75000 15000 50000 250000 10000 20000 5000 3800 138000 133000 5000 50000 50000 1275000 1175040 69960 30000

47.738.593

Miroslav Křišťál

cn=Miroslav Křišťál, c=CZ, o=Obec Dukovany [IČ 00289329], ou=07, [email protected] Schvaluji tento dokument 2014.02.07 12:04:56 +01'00'

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.