Borang V (Peraturan 97) SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERAKUAN KELULUSAN


1 Salinan Penerima ST(H)15-Pin. 2/94 SJT No. Resit : IKE00004 Tkh Resit : 02-Jan-2019 App Id : SJT Ruj Kami : KI1794/16 Borang V (Peraturan 97) SURUHA...
Author:  Widya Sudjarwadi

0 downloads 2 Views 172KB Size

Recommend Documents


2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990
1 Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik [ ] DIPERBUAT oleh Parlime...

MALAYSIA AKTA PERTUBUHAN 1966 BORANG 9 (PERATURAN 10)
1 (Pertubuhan 9-Pin.1/83) MALAYSIA AKTA PERTUBUHAN 1966 BORANG 9 (PERATURAN 10) MAKLUMAT YANG KENA DIBERI PADA TIAP-TIAP TAHUN OLEH PERTUBUHAN DAN CAW...

AKTA LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA 1998 (AKTA 582) PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (PELESENAN) 2004 BORANG PERMOHONAN LESEN
1 MPOB (EL) PM 1 UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. Permohonan : No. Fail : Nama Pemohon : No. Cek (RM) : AKTA LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA 1998 (AKTA 582) P...

PERLINDUNGAN PENGGUNA DI BAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 (PINDAAN 2006)
1 PERLINDUNGAN PENGGUNA DI BAWAH AKTA KAWALAN BEKALAN 1961 (PINDAAN 2006) Afida Mastura Muhammad Arif Pusat Kecemerlangan Kajian Penggunaan Lestari Fa...

P010 PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK
1 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf UPM mengenai kaedah-kaedah menggunakan tenaga elektrik secara efi...

SUKAN BEKALAN AIR SE-MALAYSIA 2018 PERATURAN PERTANDINGAN KAROM
1 SUKAN BEKALAN AIR SE-MALAYSIA 2018 PERATURAN PERTANDINGAN KAROM 1. TEMPAT Educity Iskandar Putri. 2. TARIKH PERTANDINGAN Pada 28 April 2018 sehingga...

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
1 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM Maksud Bekalan 5 CARTA PERBELANJAAN SEBENAR ( ) DAN PERUNTUKAN ( ) BAGI MENGURUS juta Mengurus Tahun Mengurus Pembangu...

Suruhanjaya Perkhidmatan
1 9 Disemb er 2018 Ms.9 IN F R AS T RU K T U R Pelarasan tarif baharu bantu industri air lebih mapan S PA N b ekerjasama 12 operator seluruh negara ti...

PANDUAN MENGISI BORANG PERAKUAN PENILAIAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN UNTUK STAF AKADEMIK BAHAGIAN A
1 PANDUAN MENGISI BORANG PERAKUAN PENILAIAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN UNTUK STAF AKADEMIK BAHAGIAN A 1. Maklumat Pegawai Isikan Nama, N ID Pegawai...

2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993
1 Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti [ ] DIPERBUAT oleh...Salinan Penerima ST(H)15-Pin. 2/94

SJT161112185602018 No. Resit : 190102IKE00004 Tkh Resit : 02-Jan-2019

Borang V (Peraturan 97)

App Id : SJT1612018023941 Ruj Kami : KI1794/16

SURUHANJAYA TENAGA AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD (nama pengimport)

yang beralamat di

LOT 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47 KOTA KEMUNING 40460 SHAH ALAM, SELANGOR (alamat)

dan kelulusan diberikan untuk 1

MENGIMPORT

MEMPAMER

*

MENJUAL

MENGIKLAN

kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A (nama dan negara pengilang) dan kelengkapan itu mematuhi: (a) Standard : - SEPERTI LAMPIRAN A (b) Laporan Ujian Jenis No : - SEPERTI LAMPIRAN A bagi tempoh satu tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut: - SEPERTI LAMPIRAN B Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 16-Feb-2019 Kelulusan No : 78 MODEL SAHAJA . SEPERTI LAMPIRAN YANG DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 15-Feb-2020 Fee RM : 220.00

Perihalan Kelengkapan Kelengkapan : MCB Nama Dagangan : MAXGUARD Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF Ketua Unit Kelengkapan Jabatan Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan. * Potong yang mana berkenaan. Printed from : ePermit

[hazim]

Salinan Penerima LAMPIRAN A Ruj Kami : KI1794/16

No. Resit : 190102IKE00004

No. Perakuan : SJT161112185602018

Tkh Resit :

App ID : SJT1612018023941

Nama Kelengkapan : MAXGUARD MCB No. Piawaian : IEC60898-1 : 2015 Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

1.

MB63-1(4P, 6kA, TYPE C, 3A)

2170/16

3

-

-

415

50/60

2.

MB63-1(3P, 6kA, TYPE B, 20A)

2177/16

3

-

-

415

50/60

3.

MB63-1(4P, 6kA, TYPE B, 1A)

2178/16

3

-

-

415

50/60

4.

MB63-1(4P, 6kA, TYPE B, 10A)

2180/16

3

-

-

415

50/60

5.

MB63-1(4P, 6kA, TYPE B, 20A)

2183/16

3

-

-

415

50/60

6.

MB63-1(4P, 6kA, TYPE B, 2A)

2153/16

3

-

-

415

50/60

7.

MB63-1(4P, 6kA, TYPE B, 16A)

2160/16

3

-

-

415

50/60

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

8.

MB63-1(3P, 6kA, TYPE C, 6A)

2169/16

3

-

-

415

50/60

9.

MB63-1(3P, 6kA, TYPE C, 3A)

2119/16

3

-

-

415

50/60

10. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2182/16

3

-

-

415

50/60

11. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2159/16

3

-

-

415

50/60

12. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2123/16

3

-

-

415

50/60

13. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2120/16

3

-

-

415

50/60

14. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2121/16

3

-

-

415

50/60

15. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2122/16

3

-

-

415

50/60

16. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2111/16

3

-

-

415

50/60

B, 4A)

B, 63A)

B, 63A)

B, 32A)

B, 50A)

B, 4A)

B, 1A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

17. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2124/16

3

-

-

415

50/60

18. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2109/16

3

-

-

415

50/60

19. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2110/16

3

-

-

415

50/60

20. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2129/16

3

-

-

415

50/60

21. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2130/16

3

-

-

415

50/60

22. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2131/16

3

-

-

415

50/60

23. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2132/16

3

-

-

415

50/60

24. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2133/16

3

-

-

415

50/60

25. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2136/16

3

-

-

415

50/60

C, 1A)

C, 2A)

B, 25A)

C, 1A)

C, 10A)

C, 32A)

C, 50A)

C, 16A)

B, 25A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

26. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2137/16

3

-

-

415

50/60

27. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2138/16

3

-

-

415

50/60

28. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2140/16

3

-

-

415

50/60

29. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2141/16

3

-

-

415

50/60

30. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2142/16

3

-

-

415

50/60

31. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2143/16

3

-

-

415

50/60

32. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2144/16

3

-

-

415

50/60

33. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2145/16

3

-

-

415

50/60

34. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2181/16

3

-

-

415

50/60

C, 4A)

C, 20A)

B, 4A)

B, 6A)

B, 2A)

C, 3A)

C, 20A)

C, 2A)

C, 6A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

35. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2161/16

3

-

-

415

50/60

36. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2174/16

3

-

-

415

50/60

37. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2139/16

3

-

-

415

50/60

38. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2116/16

3

-

-

415

50/60

39. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2115/16

3

-

-

415

50/60

40. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2117/16

3

-

-

415

50/60

41. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2118/16

3

-

-

415

50/60

42. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2108/16

3

-

-

415

50/60

43. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2135/16

3

-

-

415

50/60

B, 16A)

C, 4A)

B, 50A)

C, 6A)

C, 50A)

C, 32A)

B, 40A)

C, 25A)

C, 25A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

44. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2146/16

3

-

-

415

50/60

45. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2147/16

3

-

-

415

50/60

46. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2148/16

3

-

-

415

50/60

47. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2149/16

3

-

-

415

50/60

48. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2150/16

3

-

-

415

50/60

49. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2151/16

3

-

-

415

50/60

50. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2152/16

3

-

-

415

50/60

51. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2154/16

3

-

-

415

50/60

52. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2164/16

3

-

-

415

50/60

C, 63A)

B, 1A)

B, 2A)

B, 20A)

B, 3A)

B, 40A)

B, 50A)

C, 63A)

B, 10A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

53. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2158/16

3

-

-

415

50/60

54. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2162/16

3

-

-

415

50/60

55. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2163/16

3

-

-

415

50/60

56. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2172/16

3

-

-

415

50/60

57. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2173/16

3

-

-

415

50/60

58. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2165/16

3

-

-

415

50/60

59. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2166/16

3

-

-

415

50/60

60. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2167/16

3

-

-

415

50/60

61. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2184/16

3

-

-

415

50/60

B, 32A)

C, 50A)

B, 3A)

B, 32A)

C, 1A)

C, 40A)

B, 16A)

C, 32A)

B, 40A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

62. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2185/16

3

-

-

415

50/60

63. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2112/16

3

-

-

415

50/60

64. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2113/16

3

-

-

415

50/60

65. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2114/16

3

-

-

415

50/60

66. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2128/16

3

-

-

415

50/60

67. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2125/16

3

-

-

415

50/60

68. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2126/16

3

-

-

415

50/60

69. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2127/16

3

-

-

415

50/60

70. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2175/16

3

-

-

415

50/60

C, 16A)

C, 40A)

C, 63A)

C, 40A)

C, 20A)

C, 10A)

C, 10A)

B, 63A)

B, 6A)

Printed from : ePermit

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

Bil.

Jenis / Model

No Kelulusan

Fasa

Kuasa (Watt)

Arus (Amp)

Voltan (Volt)

Frikuensi (Hz)

71. MB63-1(4P ,6kA ,TYPE

2179/16

3

-

-

415

50/60

72. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2134/16

3

-

-

415

50/60

73. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2155/16

3

-

-

415

50/60

74. MB63-1(3P, 6kA, TYPE 2156/16

3

-

-

415

50/60

75. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2157/16

3

-

-

415

50/60

76. MB63-1(3P, 6kA, TYPE

2168/16

3

-

-

415

50/60

77. MB63-1(4P, 6kA, TYPE

2171/16

3

-

-

415

50/60

78. MB63-1(2P, 6kA, TYPE

2176/16

3

-

-

415

50/60

B, 3A)

C, 2A)

B, 6A)

B, 10A)

B, 25A)

C, 4A)

C, 25A)

C, 16A)

___________________________

Printed from : ePermit

78 Jenis Kelengkapan Sahaja

Laporan Ujian Jenis Keselamatan Kecekapan Tenaga Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL : Intertek Testing Services Shanghai, China. 151201694SHA002+003+004 Test Date : Test Date : 05-Jan-2016 CB CERT : SE-81869 IDEN. DECL :

___________________________

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF Ketua Unit Kelengkapan Jabatan Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga

Printed from : ePermit

Salinan Penerima LAMPIRAN B No. Perakuan : SJT161112185602018 App ID : SJT1612018023941 Syarat-Syarat: i)

Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;

ii)

Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;

iii)

Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;

iv)

Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;

v)

Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST. Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur). Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:a) b) c)

vi)

Palam fius 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1; Palam 15A, mematuhi standard MS 1577; Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.

Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peratuan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF Ketua Unit Kelengkapan Jabatan Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga

Printed from : ePermit

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.