BUDOUCNOST NAŠEHO ZDRAVÍ. comra Palm ÚLEVA OD BOLESTI BEZ UŽITÍ LÉČIV REGENERACE TKÁNĚ UDRŽOVÁNÍ KONDICE CELÉHO TĚLA


1 Česky v1.12 BUDOUCNOST NAŠEHO ZDRAVÍ comra Palm ÚLEVA OD BOLESTI BEZ UŽITÍ LÉČIV REGENERACE TKÁNĚ UDRŽOV&A...

0 downloads 2 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Česky v1.1

BUDOUCNOST NAŠEHO ZDRAVÍ

coMra Palm ÚLEVA OD BOLESTI BEZ UŽITÍ LÉČIV REGENERACE TKÁNĚ UDRŽOVÁNÍ KONDICE CELÉHO TĚLA

Blahopřejeme vám, že jste zvolili coMra Palm – osobní zařízení ke každodenní péči o zdraví! Na následujících stránkách najdete všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli ihned začít používat váš coMra Palm. Slibujeme, že je ovládání coMra Palm velice jednoduché!

POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁHLED ZHORA

NÁHLED ZESPODU

1

5 6

2

3 7 4

8 113.5 mm

9

63 mm 1 2

NÁHLED ZEDADU

3 4

23.5 mm

10

5 6 7 8 9 10

Napájení: 5V --- 500 mA Baterie: 450 mAh (Li-Ion) Ochranný obvod nízkého a vysokého napětí a speciální obvod zajištující úspornost, bezpečnost a dlouhou životnost baterie. INFRAČERVENÝ LASER Vlnová délka: 980 nm, Optický výkon: 5 mW (max)

Spouštěcí tlačítko/středový bod Volba frekvence Volba času Zobrazení zvolené frekvence a času Infračervený laser Barevné LED diody Magnety (permanentní) Zdrojový vypínač LED indikátor nabíjení Napájecí konektor mikro USB

LED DIODY Vlnová délka: Červená 650 nm, Indigo/fialová 420 nm, Žlutě/zelená 570 nm Intenzita: Červená 300 mcd, Indigo/fialová 240 mcd, Žlutě/zelená 240 mcd SÍLA MAGENTICKÉHO POLE: 30 mT (max)

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ Připojte micro USB zakončení napájecího kabelu do konektoru micro USB na zadní straně coMra Palm a druhou stranu kabelu s USB konektorem, zapojte k vašemu počítači, externímu zdroji, popřípadě použijte zdrojový adaptér připojený k síti 220V.

Indikátor napájení, LED dioda umístěná vedle zdrojového vypínače, se rozsvítí a baterie se začne nabíjet.

1hod

1hod V okamžiku plného nabití baterie přestane indikátor napájení LED svítit. Ke kompletnímu nabití baterie je potřeba přibližně 1 hodina.

STÁHNĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ VERZI UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY x1 Aplikaci, zatím jen v anglickém jazyce, pro iOS a Android, obsahující více než 200 léčebných postupů, x1 je možno stáhnout zde:

www.comra-palm.com/comra-app Popřípadě si můžete stáhnout a vytisknout PDF verzi (zatím jen v anglickém jazyce) zde:

www.comra-palm.com/comra-userguide Prosím přečtěte si dříve, než poprvé použijete váš  coMra Palm DŮLEŽITÉ INFORMACE uvedené v úvodu uživatelské příručky coMra.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO COMRA PALM Pokud si stáhnete coMra uživatelskou příručku do vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo počítače, následujte instrukce v aplikaci (případně vyhledejte v obsahu PDF verze uživatelské příručky) a zvolte si potřebný léčebný postup. C O H E R E N T M U LT I - R A D I A N C E S

Enter dis-ease, condition or keyword

FOREWORD BEFORE YOU START OPERATING INSTRUCTIONS

Aktivaci vašeho coMra TREATMENTS Palm, indikuje zelená barva u zdrojového vypínače.

1hod

50 Hz 5 Hz

2 mins 1 min

Po zapnutí napájení budou příslušné LED diody indikovat aktuální nastavení Frekvence

a Času

.

Stlačením příslušného tlačítka změníte, nastavíte požadovaný čas a frekvenci, tak jak je uvedeno v Start coMra uživatelské příručce.

5-4-3 mins

TREATMENT POINT 1

Top of sternum

2 mins

1 min

mins

S TA R T / S T O P

FREQUENCY

TIME

1

10 mins

Hz 50

U LT R A S O SU TA NRDT / S UTLT ORPA S O U N D F (O R FEFQ) U E N CEYJ E C T

Variable

2 mins

Top of sternum Variable

S TA R T / S T O P

1000 Hz

U LT R A S O U N D

U LT R A S O U N D ( O F F

50 Hz

1 min

TREATMENT POINT 1

TIME

1000 Hz

5 mins

E

mins FREQUENCY

50 Hz

Variable (V) 1K (1000 Hz) 50 Hz 5 Hz

TIME

1

H 50

U LT R A S O SU TA NRDT / S UTLT ORPA S O U N D F (O R FEFQ) U E N CEYJ E C

5 Hz

10 5m 2m 1m

Variable (V)

10 mins 5 mins 2 mins 1 min startovacím

1K Palm (1000 Hz) Přiložte váš coMra na léčebný bod, k 50 Hz

5 Hz přesnějšímu umístění slouží výčnělek na

tlačítku

.

x1

x2

2

sec Zmáčkněte tlačítko k započetí programu a ozve se signál spuštění. Světlo startovacího tlačítka se rozsvítí a pulzující světlo indikuje probíhající program. TREATMENT POINT

1

Top of sternum

mins

S TA R T / S T O P

FREQUENCY

TIME

1

Hz

50

U LT R A S O SU TA NRDT / S UTLT ORPA S O U N D F (O R FEFQ) U E N CEYJ E C T

x1 10 mins

Variable

5 mins

1000 Hz

2 mins

1 min

50 Hz

5 Hz

TIME

U LT R A S O U N D

U LT R A S O U N D

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete spuštěný program přerušit stiskněte krátce startovací tlačítko. Blikání světla tlačítka indikuje přerušený program.

x1

Opětovným krátkým stisknutím tlačítka program opět aktivujete.x1 x1

x1

2

x2

sec

Uplynutí zvoleného času a ukončení programu signalizuje zařízení dvěma krátkými pípnutími. 2

sec

x2

Pro předčasné ukončení programu zmáčkněte a podržte startovací tlačítko po dobu dvou sekund. Ozvou se dvě pípnutí, signalizující ukončení x1

programu.

2

x2

sec

Opakujte výše uvedený postup pro všechny body ve zvoleném léčebném postupu. Po ukončení léčebného postupu, vypněte coMra x1 Palm zdrojovým vypínačem na spodní straně

zařízení a udržujte si tak nabitou baterii.

ZOBRAZENÍ FREKVENCE A ČASU Čtyři LED diody na horní straně zařízení indikují nastavení frekvence (Hz) a čtyři LED diody indikují nastavení času (minuty).

Po spuštění zvoleného programu, bude zařízení sestupně indikovat kolik času zbývá do ukončení Start

5-4-3 Ukončení programu programu. signalizují 2 mins 1 min dvě mins

End

pípnutí a indikátor času se přepne zpět do původního nastavení času.

Start

Variable

5-4-3 mins

2 mins

1000 Hz

1 min

50 Hz

End

5 Hz

DOBÍJENÍ BATERIE Pokud coMra Palm přestane fungovat během léčebného postupu, je to z důvodu vybití baterie. Pokud se toto stane, přepněte nejdříve zdrojový vypínač do polohy vypnuto (červená) a poté do polohy zapnuto (zelená).

Po dobu tří sekund zařízení pípáním akusticky potvrdí, že baterie opravdu potřebuje nabít. Přepněte zdrojový vypínač zpět do polohy vypnuto (červená) a připojte zařízení napájecím kabelem ke zdroji, jak je uvedeno na straně 4 tohoto návodu k použití. Start

Variable

5-4-3 mins

2 mins

1000 Hz

1 min

50 Hz

End

5 Hz

Červená LED dioda vedle zdrojového vypínače se rozsvítí a bude signalizovat probíhající proces napájení.

1hod Zhasnutí světla LED diody indikuje plné nabití baterie. K plnému nabití je potřeba přibližně jedné hodiny. Váš coMra Palm je možno používat i během  napájení. Plně nabitá baterie vašeho coMra Palm by vám měla zajistit denní ošetřování v délce 30 minut po dobu 10 dní. ČIŠTĚNÍ VAŠEHO COMRA PALM K čistění a desinfekci vašeho coMra Palm použijte 3% roztok peroxidu vodíku nebo koloidní stříbro. Nepoužívejte k čištění líh. 

MEZINÁRODNÍ ZÁRUČNÍ DOBA SPOLEČNOSTI RADIANT LIFE TECHNOLOGIES® Radiant Life Technologies ručí za bezchybnost provedení a funkčnost zařízení v momentu pořízení a dalších 18 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na poruchy a poničení zařízení způsobené nevhodným užíváním, jež není v souladu s účelem použití zařízení.

REGISTRUJTE SVŮJ COMRA PALM A AKTIVUJTE 18 MĚSÍČNÍ ZÁRUČNÍ DOBU U VÝROBCE

www.comra-palm.com/register

COMRA PALM ZÁKAZNICKÁ PODPORA V ANGLICKÉM JAZYCE

[email protected] www.comra-palm.com

®

Life-changing solutions by Radiant Life Technologies

© Radiant Life Technologies. All rights reserved. coMra is a registered trademark of Radiant Life Technologies LTD.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.