Cintralux. Pásové světlíky CINTRALUX POLYESTER LICHTSTRATEN


1 Cintralux Pásové světlíky CINTRALUX POLYESTER LICHTSTRATEN2 Přirozené světlo je všude kolem nás, je to při...
Author:  Nela Havlíčková

0 downloads 7 Views 1008KB Size

Recommend Documents


No documents


Cintralux

®

Pásové světlíky

CINTRALUX POLYESTER LICHTSTRATEN

Přirozené světlo je všude kolem nás, je to přirozený pocit. Pásové Světlíky zcela změní charakter vnitřního prostředí. S využitím přirozeného denního světla je pracovní prostředí příjemnější. Denní světlo nejen že vzbuzuje dobrý pocit, ale i zvyšuje produktivitu a má příznivý vliv na náš biorytmus.

Cintralux

®

Pásové světlíky

Stavebnictví již mnoho let zná výhody přirozeného denního světla. Naše pásové světlíky Cintralux® nabízejí perfektní řešení: •

Vhodné pro výstavbu nových budov, ale i pro rekonstrukceDíky vlastnímu vývojovému středisku je konstrukce světlíků a jeho montáž jednoduchá a rychlá.Velký důraz je kladen na tepelně technické parametry (v nabídce je vícevrstvý systém zasklení)Unikátní systém ventilace s využitím proudění vzduchuPropracovaný systém odvodu kouře a tepla RWA – Cintramax® CE – splňuje požadavky ČSN EN 12 101-2

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Stejně tak jako světlo je kolem nás i vzduch, který potřebujeme pro život.

Pásové světlíky Cintralux® mají unikátní zvedací mechanismus Cintramax®, který umožňuje zvednout celou šířku světlíku o velikosti dvou nebo třech polí. Unikátní na tomto systému může být, i fakt, že při zvednutí celého pásu světlíku, nastává při proudění vzduchu pod tímto pásem takzvaný Venturiho efekt a tím se násobí vztlakové síly při odvětrávání. Při použití systému pro větrání je možno s tímto efektem uvažovat a bude docházet k rychlejší výměně vzduchu.

Cintramax

®

ventilační klapka pro pásové světlíky Cintramax® je prioritně konstruovaný a CE certifikovaný jako systém RWA - odvod kouře a tepla. Protože se systém vyrábí elektricky ovládaný, umožňuje sloučení funkcí RWA a větrání dohromady. Jeho výhody tedy spočívají v možnosti větrání, i když je systém instalován jako RWA. Zvednutím dvou nebo tří pásů šířky světlíku

se dosahuje i větší aerodynamické volné plochy a je tedy možné optimalizovat počet odvětrávacích prvků ve výpočtu RWA soustavy. Aerodynamická volná plocha se počítá z geometrické plochy a výtokového součinitele určeného výpočtem dle metodiky normy ČSN EN 12101-2.

Přednosti systému Cintramax® CE • • • • • • •

Větší aerodynamická volná plocha jedné RWA klapky (možnost optimalizace projektu). Možnost denního větrání při běžném provozu. Jednoduché znovunastavení (reset) RWA systému při planém poplachu. Pojistné teplotní čidlo (fail safe) - součástí SLAVE. Záložní zdroj na 72 hodin - součástí SLAVE. Možnost propojení s externími ovládacími prvky (EPS,…) - součástí MASTER. Spolupůsobící přídavné ovládací prvky (sprinkler,…) - součástí MASTER.

Cintralux

®

polykarbonát nebo polyester Systémy jsou určené pro prosvětlení velkých stavebních celků. Nekonečný pás s konstrukční šířkou umožňuje třikrát lépe prosvětlit vnitřní prostor objektu nežli vertikální plochy. Střešní světlíky jsou zejména žádoucí u velkých hal, kde z vertikálních ploch neprostoupí světlo až do středu objektu.

Cintralux® ALU

Cintralux® GRP

Hliníková konstrukce s výplní z polykarbonátových desek

Samonosná konstrukce z polyesterových desek

Tento typ je určený pro objekty, které potřebují splňovat nové trendy a potřeby o snížení energetické náročnosti budov.

Tento typ je určený pro objekty, které nemusí splňovat potřeby energetické náročnosti budov.

Cintralux EP ®

sendvičový systém (energy profit)

Systém Cintralux® ALU se vyznačuje možností více variant, které svou konstrukcí nabízí různé hodnoty součinitele prostupu tepla U (W/m2.K).

Cintralux® EP 16/16: Horní přítlačný profil (ALU) Polykarbonátová deska 16mm

PVC – nacvakávací kryt

Zakládací profil (ALU)

Upínací vyrovnávací profil

Krycí profil pro čelo

Středový přítlačný profil (ALU)

Nosný profil oblouku (ALU)

Pěnové těsnění Manžeta (podsada) min. 65mm

Výhody systému: • • • • • • •

Dvě desky 16 mm uložené v hliníkových profilech EP – Energy Profit Součiitel prostupu tepla Ug = 0,9 W/m2.K S přerušeným tepelným mostem Velmi dobrá vzduchotěsnost celé stavby Integrace zvedacího mechanismu pro RWA - odvod kouře a tepla, nebo pouze pro ventilaci CE certifikát dle ČSN EN 14963

Zakládací profil pro čelo

CINTRALUX POLYESTER LICHTSTRATEN

AG PLASTICS s.r.o. Čechova 67, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 04060296 www.agplastics.cz

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.