Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.40 oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar


1 Diagnosethesaurus Release notes versie 2.40 Auteurs DHD Versie: 2.40 oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar2 Inhoudsopgave 1 Release 2.40: Wijzigi...
Author:  Christiaan Mertens

0 downloads 2 Views 930KB Size

Recommend Documents


No documents


Diagnosethesaurus Release notes versie 2.40

Auteurs DHD Versie: 2.40 – oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar

Inhoudsopgave 1 Release 2.40: Wijzigingen ten opzichte van vorige uitlevering .............................. 3 1.1

Toelichting per gewijzigd specialisme ..................................................................................... 3

1.2

Wijzigingen SNOMED CT ........................................................................................................ 9

2 Bestanden in deze uitlevering ............................................................................. 10 2.1

Toelichting DBC-diagnosetypering ........................................................................................ 10

2.2

Toelichting ICD-10 ................................................................................................................. 10

3 Fixes en bekende problemen .............................................................................. 11 3.1

Fixes ...................................................................................................................................... 11

3.2

Bekende problemen .............................................................................................................. 11

4 Vooruitblik komende uitleveringen ...................................................................... 12 4.1

Uitlevering November en December 2018 ............................................................................ 12

4.2

Generiek CodeMapping-tabel in uitleverformaat 4.0 ............................................................. 12

5 Releasehistorie ................................................................................................... 13 Bijlage I: Stand van zaken wijzigingsverzoeken ....................................................... 14 Wijzigingsverzoeken ter advisering door wetenschappelijke verenigingen ...................................... 15

Bijlage II: Kenmerken basis en uitgebreid ................................................................ 17 Bijlage III: Wat is de Diagnosethesaurus? ................................................................ 20 Voorwaarden voor gebruik ................................................................................................................ 20 Verbeteringen en wijzigingen ............................................................................................................ 20 Testprocedure in uw organisatie ....................................................................................................... 21 Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid ...................................................................... 21

Versiebeheer release notes # 0.9

Datum 23 oktober 2018

Aangepast door SW. Noort

Omschrijving Concept

Aangepast door C. Hoogerwerf

Omschrijving Definitief

Goedkeuring/toetsing # 1.0

Datum 24-10-2018

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 2

1 Release 2.40: Wijzigingen ten opzichte van vorige uitlevering De nieuwste uitlevering van de Diagnosethesaurus staat voor u klaar in Mijn DHD. In deze versie van de Diagnosethesaurus zijn enkel wijzigingsverzoeken doorgevoerd. In deze release notes leest u wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige uitlevering.

1.1

Toelichting per gewijzigd specialisme

Wijzigingen in gepubliceerde specialismen kunnen betreffen: • • • • • • •

Toevoeging nieuwe diagnoseterm(en) inclusief afleidingen naar aanleiding van een wijzigingsverzoek of als correctie op het foutief verwijderen van een term. Tekstuele wijzigingen in de diagnoseterm als gevolg van taal- en spellingscorrecties. Verwijdering van diagnoseterm inclusief de afleidingen door het samenvoegen van een dubbel concept of naar aanleiding van een wijzigingsverzoek. Wijziging van een afleiding naar DBC-diagnosetypering op advies van de wetenschappelijke vereniging. Wijziging van het kenmerk basis naar uitgebreid en andersom. Wijziging van de ICD-10 afleiding op advies van het RIVM. Wijziging van de koppeling van de diagnoseterm met SNOMED CT op advies van Nictiz.

De volgende pagina’s geven een overzicht van de wijzigingen in deze uitlevering. De wijzigingen zijn in beide uitleverformaten opgenomen. Per opgenomen specialisme vindt u op de pagina actuele downloads in Mijn DHD tevens een was-wordt-lijst die voor elke wijziging de oude en de nieuwe situatie weergeeft.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 3

Overzicht wijzigingen per uitgeleverd specialisme

Gewijzigd

11

4

25

2

Urologie

2

1

Verloskunde en gynaecologie Neurochirurgie

9

1

5

2

12

2

14

4

19

5

2

1

0320

Maag-DarmLeverziekten Cardiologie

0322

Longziekten

4

1

0324

Reumatologie

0326

Allergologie

0327

Revalidatie

0328

Thoraxchirurgie

0329 0330

Consultatieve Psychiatrie Neurologie

0335

Klinische geriatrie

1

0361

Radiotherapie

2

0362

Radiologie

5

0389

Anesthesiologie

0390

Klinische Genetica

5

1900

Audiologie

1

8416

Sportgeneeskunde

7

2

150

43

0303

Keel-, neus-, en oorheelkunde Heelkunde

0304

Plastische chirurgie

0305

Orthopedie

0306 0307 0308 0310 0313 0316 0318

Dermatologie en venereologie Inwendige geneeskunde Kindergeneeskunde

Totaal gewijzigd

4

Nieuw

1

0302

4

gewijzigd

2

Oogheelkunde

Nieuw

4

0301

Tekstuele wijziging

9

Specialisme Specialismen code

Nieuw

Nieuw

SNOMED CTkoppelingen

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1

5

3

5

3

5

1

1

7

7

7

2

2

9

3

6

9

4

6

6

3

6

1

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 4

Verwijderd

ICD-10 afleidingen

Verwijderd

Basis/ uitgebreid

Gewijzigd

Verwijderd

DBCdiagnosetypering afleidingen

Gewijzigd

Verwijderd

Voorkeurstermen

Legenda tabel • •• •

Specialismen: Alle in de Diagnosethesaurus gepubliceerde specialismen. Voorkeurstermen o Nieuw: Aantal nieuwe diagnosetermen dat voor de betreffende specialismen is opgenomen. Dit kunnen nieuwe termen zijn of bestaande termen waarvoor nu een afleiding naar DBC-diagnosetypering is toegevoegd. o Tekstuele wijziging: Bestaande diagnosetermen waarvan de formulering is gewijzigd. o Verwijderd: Diagnosetermen die verwijderd zijn of waarvoor geen afleiding naar DBC-diagnosetypering meer bestaat voor de betreffende specialismen. DBC-diagnosetypering afleidingen o Nieuw: Afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen die zijn toegevoegd voor de betreffende specialismen. o Gewijzigd: Afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen waarvan de DBC is gewijzigd. o Verwijderd: Afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen die zijn verwijderd voor de betreffende specialismen. Basis/uitgebreid o Gewijzigd: Er is een wijziging in het kenmerk basis/uitgebreid. ICD-10 afleidingen o Nieuw: Nieuwe ICD-10 afleidingen. o Gewijzigd: ICD-10 afleidingen die zijn veranderd. o Verwijderd: ICD-10 afleidingen die zijn verwijderd voor dit specialisme. Dat kan ook komen doordat een term niet meer van toepassing is voor een specialisme. SNOMED CT-koppelingen o Nieuw: Nieuwe SNOMED CT-koppelingen. o Gewijzigd: SNOMED CT-koppelingen die zijn gewijzigd. o Verwijderd: SNOMED CT-koppelingen die zijn verwijderd. Totaal gewijzigd: Aantal wijzigingen over gehele Diagnosethesaurus gezien, inclusief niet-gepubliceerde specialismen. (In verband met overlappende concepten tussen specialismen kan het totaal aantal lager zijn dan de som van de wijzigingen per specialisme.)

NB: Of een term van toepassing is voor een specialisme wordt bepaald door het aanwezig zijn van een afleiding naar een DBC-diagnosetypering. Hieronder staat per specialisme welke wijzigingen in deze publicatie zijn opgenomen. Deze wijzigingen zijn zowel voor de kenmerken basis als uitgebreid aangebracht. Als een wijziging alleen voor het kenmerk uitgebreid geldt (en dus niet voor basis), staat dit expliciet vermeld.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 5

0301 Oogheelkunde Voor het specialisme Oogheelkunde zijn 17 concepten gewijzigd. Vier termen zijn nieuw toegevoegd voor het specialisme naar aanleiding van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en op advies van de WV. Bij dertien termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0302 Keel-, Neus-, en Oorheelkunde Voor het specialisme Keel-, Neus-, en Oorheelkunde is bij drie termen de Snomed-CTkoppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CTrelease en het Snomedificatieproces. 0303 Heelkunde Voor het specialisme Heelkunde zijn zestien concepten gewijzigd. Voor twee termen is de DBC-afleiding gewijzigd op advies van de WV. Bij vijftien termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0304 Plastische chirurgie Voor het specialisme Plastische chirurgie zijn geen concepten gewijzigd. 0305 Orthopedie Voor het specialisme Orthopedie is bij 27 termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0306 Urologie Voor het specialisme Urologie is bij drie termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0307 Verloskunde en gynaecologie Voor het specialisme Verloskunde en Gynaecologie is bij tien termen de Snomed-CTkoppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CTrelease en het Snomedificatieproces. 0308 Neurochirurgie Voor het specialisme Neurochirurgie zijn elf concepten gewijzigd. Eén term is vervangen door één nieuwe term. Voor twee termen is de DBC-afleiding gewijzigd op advies van de WV. Bij zeven termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0310 Dermatologie Voor het specialisme Dermatologie is bij veertien termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0313 Interne geneeskunde Voor het specialisme Interne geneeskunde zijn negentien concepten gewijzigd. Eén term is nieuw toegevoegd voor het specialisme naar aanleiding van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en op advies van de WV. Bij achttien termen is de Snomed-CT-koppeling

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 6

gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0316 Kindergeneeskunde Voor het specialisme Kindergeneeskunde is bij 24 termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0318 Maag-Darm-Leverziekten Voor het specialisme Maag-Darm-Leverziekten is bij drie termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0320 Cardiologie Voor het specialisme Cardiologie zijn geen concepten gewijzigd. 0322 Longziekten Voor het specialisme Longziekten is bij vijf termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0324 Reumatologie Voor het specialisme Reumatologie is bij twee termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0326 Allergologie Voor het specialisme Allergologie is bij twee termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0327 Revalidatie Voor het specialisme Revalidatie zijn 23 concepten gewijzigd. Drie termen zijn nieuw toegevoegd, één term is tekstueel gewijzigd voor eenduidigheid en vijf dubbele termen zijn verwijderd en vervangen naar aanleiding van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en op advies van de WV. Bij veertien termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0328 Thoraxchirurgie Voor het specialisme Thoraxchirurgie zijn geen concepten gewijzigd. 0329 Consultatieve psychiatrie Voor het specialisme Consultatieve Psychiatrie zijn twee concepten gewijzigd. Twee termen zijn tekstueel gewijzigd en voorzien van een zoekterm naar aanleiding van een wijzigingsverzoek vanuit een ziekenhuis en op advies van de WV. 0330 Neurologie Voor het specialisme Neurologie is bij negen termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 7

0335 Klinische Geriatrie Voor het specialisme Klinische Geriatrie is bij één term de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0361 Radiotherapie Voor het specialisme Radiotherapie is bij drie termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0362 Radiologie Voor het specialisme Radiologie is bij vijf termen de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 0389 Anesthesiologie Voor het specialisme Anesthesiologie zijn geen concepten gewijzigd. 0390 Klinische Genetica Voor het specialisme Klinische Genetica is bij vijf termen de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 1900 Audiologie Voor het specialisme Audiologie is bij één term de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces. 8416 Sportgeneeskunde Voor het specialisme Sportgeneeskunde is bij negen termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het Snomedificatieproces.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 8

1.2

Wijzigingen SNOMED CT

Deze uitlevering is gebaseerd op SNOMED CT versie september 2018. De volgende tabel geeft per specialisme een overzicht van het percentage diagnosetermen dat een SNOMED CT-koppeling heeft. Dit percentage geeft niet aan of een koppeling geautoriseerd is door Nictiz. Overzicht percentage aan SNOMED gekoppelde termen per specialisme

Specialisme

Aantal termen per specialisme

Oogheelkunde Keel-, neus- en oorheelkunde Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Urologie Verloskunde en gynaecologie Neurochirurgie Dermatologie en venereologie Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Maag-Darm-Leverziekten Cardiologie Longziekten Reumatologie Allergologie Revalidatie Thoraxchirurgie Consultatieve psychiatrie Neurologie Klinische geriatrie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie Klinische genetica Audiologie Sportgeneeskunde

693 703 2652 273 1401 508 625 144 1831 2932 4810 751 617 294 506 162 1673 199 682 3882 183 493 681 307 5106 160 652

September 2018 96% 98% 96% 71% 91% 96% 89% 88% 97% 96% 93% 97% 99% 95% 96% 96% 87% 93% 0% 92% 96% 95% 97% 70% 20% 96% 64%

Oktober 2018 97% 98% 96% 71% 93% 97% 90% 92% 97% 97% 93% 97% 99% 96% 96% 97% 87% 93% 0% 93% 96% 96% 98% 70% 20% 97% 65%

Verschil

1%

2% 1% 1% 4% 1%

1% 1%

1% 1% 1%

1% 1%

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 9

2

Bestanden in deze uitlevering

Deze uitlevering bestaat uit de volgende bestanden: • •2.1

De Diagnosethesaurus versie 2.40 in uitleverformaat 3.1 en 3.2. Was-wordt-lijsten: een spreadsheet per specialisme-set met alle nieuwe, gewijzigde en vervallen termen in de nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie (september 2018, versie 2.39). De spreadsheet is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen in de Diagnosethesaurus ten opzichte van de vorige uitleveringen. Complete lijsten per specialisme: een spreadsheet per specialisme met een compleet overzicht van alle termen met afleiding naar DBC-diagnosetypering en ICD10 code. De spreadsheet is bedoeld om meer inzicht te geven in de diagnosetermen die voor het specialisme beschikbaar zijn.

Toelichting DBC-diagnosetypering

De referentietabel van de DBC-diagnosetypering is bijgewerkt met de laatste release van de NZa. Deze uitlevering bevat voor de DBC-diagnosetyperingen de RZ18a en RZ18b release. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de meest recente tabellen van de NZa in te lezen alvorens u gebruik kunt maken van deze versie van de Diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier.

2.2

Toelichting ICD-10

Deze uitlevering bevat de ICD-10 brontabel ICD-10-2014v12v-O3-C, gepubliceerd op 6 december 2017 door het RIVM (http://www.rivm.nl/who-fic/ICD.htm, ‘ICD-10 zoals te gebruiken in de LBZ voor registratiejaar 2018’). Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de tabellen door het RIVM in te lezen voordat u gebruik kunt maken van deze versie van de Diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. In 2019 worden geen wijzigingen in de ICD-10 brontabel door het RIVM doorgevoerd en wordt versie ICD-10 brontabel ICD-10-2014v12v-O3-C gepubliceerd op 6 december 2017 in de Diagnosethesaurus aangehouden.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 10

3

Fixes en bekende problemen

3.1

Fixes

Er zijn geen fixes doorgevoerd in deze uitlevering.

3.2

Bekende problemen

Onderstaand is een aantal bij ons bekende (mogelijke) problemen beschreven. Nog niet alle termen hebben een SNOMED CT ID DHD streeft naar een 100% dekking van de termen met een SNOMED CT ID. Dit is nog niet gerealiseerd. Er zijn dus termen waar de SNOMED CT ID nog niet is gevuld.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 11

4

Vooruitblik komende uitleveringen

De uitleveringen voor 2018 staan iedere maand gepland rond de laatste vrijdag van de maand. Omdat in december 2018 uitleverformaat 4.0 voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus wordt geïntroduceerd, worden de uitleverformaten 3.1 en 3.2 in deze uitlevering (oktober 2018) voor het laatst uitgeleverd.

4.1

Uitlevering November en December 2018

Uitlevering November 2018 vervalt, uitlevering December vervroegd Om het nieuwe uitleverformaat niet vlak voor de feestdagen uit te leveren, is besloten de uitlevering in december vervroegd te laten plaatsvinden en de uitlevering in november te laten vervallen. Dit betekent dat de uitlevering van 30 november 2018 vervalt en de uitlevering van december een week eerder plaatsvindt, op de 15e. Klik hier voor de vernieuwde uitleverplanning van 2018. RZ19b In de uitlevering van december 2018 worden de wijzigingen van RZ19b in de Diagnosethesaurus doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben een ingangsdatum per 01-012019 en hebben geen invloed voor registratie in 2018.

4.2

Generiek CodeMapping-tabel in uitleverformaat 4.0

In verband met de toenemende vraag naar koppelingen met andere codestelsels, is voor uitleverformaat 4.0 een generieke mappingtabel ingericht. Deze generieke mappingtabel maakt het mogelijk om meervoudige afleiding naar andere codestelsels te realiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie. De nieuwe codemappings die worden toegevoegd, staan beschreven in het document ‘Kenmerken en Codemapping’ op onze website.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 12

5

Releasehistorie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eerdere versies van de Diagnosethesaurus en de belangrijkste wijzigingen daarin. Versie

Releasedatum

Belangrijkste wijzigingen

2.39 2.38 2.37

28 september 2018 30 augustus 2018 26 juli 2018

2.36 2.35

28 juni 2018 24 mei 2018

2.34 2.33 2.32 2.31

26 april 2018 23 februari 25 januari 2018 21 december 2017

2.30 2.29 2.28 2.27

23 november 2017 27 oktober 2017 27 september 2017 24 augustus 2017

2.26

27 juli 2017

2.25

30 juni 2017

2.24

10 mei 2017

2.23

30 maart 2017

2.22 2.21

23 februari 2017 26 januari 2017

2.20

23 december 2016

2.19 2.18 2.17 2.16 2.15 2.14 2.13 2.12 2.11

24 november 2016 28 oktober 2016 30 september 2016 25 augustus 2016 26 juli 2016 23 juni 2016 26 mei 2016 28 april 2016 24 maart 2016

2.10 2.9

26 februari 2016 28 januari 2016

2.8

22 december 2015

2.7

1 december 2015

Wijzigingsverzoeken, SNOMED-koppelingen Wijzigingsverzoeken, SNOMED-koppelingen Wijzigingsverzoeken, 248 DBC-afleidingen voor Sportgeneeskunde Eerste release uitleverformaat 3.2 Toevoeging KinCor diagnosen voor Kindergeneeskunde en ICD10 afleidingen voor Consultatieve psychiatrie Herziene lijst consultatieve psychiatrie en wijzigingsverzoeken Wjizigingsverzoeken en Sportgeneeskunde Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken, update DBC-diagnosetypering (RZ18), update ICD-10 (ICD-10-2014v12v-O3-C) Wijzigingsverzoeken, SNOMED-koppelingen Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken, @DBC-termen voorzien van ICD-10 codes, herziening compleetlijst Audiologie Wijzigingsverzoeken inclusief een groot aantal van Heelkunde en Kindergeneeskunde Wijzigingsverzoeken, verwijderen van foutieve ICD-10 codes, SNOMED-koppelingen Wijzigingsverzoeken, vervangen van @DBC-termen, SNOMEDkoppelingen Wijzigingsverzoeken, ICD-10 afleidingen en SNOMEDkoppelingen Wijzigingsverzoeken, uitlevering van compleetlijsten in Excel Wijzigingsverzoeken, geplande wijzigingen van het kenmerk basis/uitgebreid Update DBC-diagnosetypering (RZ17), update ICD-10 (ICD-102014v11v-O3-C), SNOMED-koppelingen, laatste release uitleverformaten 2.2 en 3.0 Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken, vervanging @DBC’s Wijzigingsverzoeken, 1e release uitleverformaat 3.1 Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken Verwijderen dubbele termen, vervanging obsolete ICD-10 codes, wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken, vervanging @DBC’s Wijzigingsverzoeken, vervanging @DBC’s, aanvullingen SNOMED CT-koppelingen Wijzigingsverzoeken, vervanging @DBC’s, update DBCdiagnosetypering (RZ16a en RZ16b), update ICD-10 (ICD-102014v9v-O3-C) Wijzigingsverzoeken, vervanging @DBC’s

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 13

Bijlage I: Stand van zaken wijzigingsverzoeken In oktober 2018 heeft DHD tot nu toe 24 wijzigingsverzoeken ontvangen van ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen. Tot dusver zijn in oktober 20 verzoeken afgerond en zijn 613 wijzigingsverzoeken onderhanden werk. Binnengekomen en afgeronde wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen

De doorlooptijden voor de verwerking van de wijzigingsverzoeken zijn langer dan gewenst. De wijzigingsverzoeken worden beoordeeld door een aantal partijen, waaronder de aanvrager, de adviserende partijen en ook DHD. Op dit moment staan 422 van de 613 openstaande wijzigingsverzoeken uit voor advies bij een externe partij. Dit is een complex maar noodzakelijk samenspel tussen de verschillende partijen. In overleg met de adviserende partijen wordt het wijzigingsproces continu geëvalueerd om de doorlooptijden te verkorten. Daarnaast ontvangen de adviserende partijen ook wijzigingsverzoeken met DHD als aanvrager. Deze verzoeken ontstaan in het reguliere beheerproces, maar vragen ook om advies van de externe partijen. Op dit moment staan nog 751 verzoeken van DHD open, in september waren dit er 752. Deze verzoeken dienen onder andere om de consistentie van de termen te vergroten. Daarnaast betreft dit projecten voor de Snomedificatie, het aanvullen van specialismen met termen voor academische zorg en voor het verwijderen van dubbele termen uit de Diagnosethesaurus. Zie de website van DHD voor een overzicht van alle wijzigingsverzoeken en hun status.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 14

Wijzigingsverzoeken ter advisering door wetenschappelijke verenigingen Wijzigingsverzoeken die door ziekenhuizen worden ingediend of door DHD zelf worden aangemaakt, worden waar nodig voorgelegd aan de betreffende wetenschappelijke vereniging. Door bijzondere omstandigheden kan hier enige tijd overheen gaan, bijvoorbeeld in het geval van op grote schaal aangevraagde verzoeken. De uitzonderlijke gevallen staan in onderstaande figuur beschreven in de rechterkolom. Wijzigingsverzoeken ter advisering door wetenschappelijke verenigingen Specialisme

Openstaande verzoeken

Code

Specialisme

Totaal voor WV

0301

Oogheelkunde

16

Waar -van bij WV 16

0302

Keel-, neus- en oorheelkunde

2

0304

Plastische chirurgie

0305

Afgehandelde verzoeken voor WV 2017 2018

12

30

0

145

10

48

46

42

3

Orthopedie

4

1

24

31

0306

Urologie

4

0

26

34

0307

Verloskunde en gynaecologie

292

167

0

0

0308

Neurochirurgie

1

1

6

10

0310

Dermatologie en venerologie

39

18

29

96

0316

Kindergeneeskunde

49

36

374

103

0318

Maag-DarmLeverziekten

84

83

11

0

0320

Cardiologie

10

0

20

0

0322

Longziekten

176

161

50

0

0324

Reumatologie

0

0

14

10

0326

Allergologie

0

0

4

1

0327

Revalidatie

4

0

12

28

Bijzonderheden

Toelichting

Op grote schaal verzoeken gekregen om termen voor moeder en neonaat te scheiden, deze zijn in behandeling

Op grote schaal aangevraagde diagnosen door UMC’s deels afgehandeld in 2017 (Lijst Academische Zorg)

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 15

Specialisme

Openstaande verzoeken

Code

Specialisme

Totaal voor WV

0328

Thoraxchirurgie

19

Waar -van bij WV 0

0329

Consultatieve psychiatrie

0

0330

Neurologie

0335

Afgehandelde verzoeken voor WV 2017 2018

25

0

0

0

2

165

54

83

0

Klinische geriatrie

0

0

1

2

0361

Radiotherapie

11

11

34

0

0362

Radiologie

2

0

9

5

0389

Anesthesiologie en pijnbestrijding

66

16

0

0

0390

Klinische genetica

48

48

19

4

1900

Audiologie

0

0

0

0

8416

Sportgeneeskunde

1

1

20

6

0313

Interne geneeskunde

3

3

0

17

0303

Heelkunde

28

18

106

56

Bijzonderheden

Toelichting

Inhoudelijke vragen voortkomend uit SNOMED CT

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 16

Bijlage II: Kenmerken basis en uitgebreid In augustus 2016 is besloten om een filtering op de diagnoselijst mogelijk te maken. Zo kan een ziekenhuis per specialisme (of zelfs per individuele gebruiker) bepalen of gebruikers in eerste instantie de basis- of uitgebreide diagnosetermen te zien krijgen. De basistermen zijn alle diagnosen die een specialist in een algemeen ziekenhuis normaliter nodig heeft. De uitgebreide termen zijn die diagnosen die hoofdzakelijk worden gesteld in ziekenhuizen met topklinische, topreferente of gespecialiseerde zorg (UMC, STZ, categoraal ziekenhuis). Nieuwe termen die worden aangevraagd, worden altijd voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. DHD maakt op voorhand een inschatting of de aangevraagde term tot de uitgebreide lijst behoort of niet. Als vuistregel geldt dat termen die algemene ziekenhuizen aanvragen tot de basislijst behoren, en dat termen die topklinische, academische of categorale ziekenhuizen aanvragen tot de uitgebreide lijst kunnen behoren indien het geen basiszorg betreft. De wetenschappelijke vereniging beslist uiteindelijk of de term wordt toegevoegd aan de Diagnosethesaurus en of deze in de basislijst dan wel in de uitgebreide lijst komt. Elke term in de Diagnosethesaurus krijgt een extra kenmerk dat aangeeft of deze in de basislijst of in de uitgebreide lijst zit. Dit kenmerk is per specialisme vastgelegd; een diagnose kan voor het ene specialisme tot de basislijst behoren, terwijl het voor een ander specialisme tot de uitgebreide lijst behoort. De uitgebreide lijst van een specialisme bevat alle termen uit de basislijst van dat specialisme plus de aanvulling van de meer specifieke diagnosetermen. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van het aantal termen in de basislijst en in de uitgebreide lijst.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 17

Overzicht aantal termen in basis en uitgebreid per specialisme AGBSpecialisme Aantal termen in code basislijst

0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0310 0313 0316 0318 0320 0322 0324 0326 0327 0328 0329 0330 0335 0361 0362 0389 0390 1900 8416

Oogheelkunde KNO Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Urologie Verloskunde en gynaecologie Neurochirurgie Dermatologie en venereologie Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Maag-Darm-Leverziekten Cardiologie Longziekten Reumatologie Allergologie Revalidatie Thoraxchirurgie Consultatieve psychiatrie Neurologie Klinische geriatrie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie Klinische genetica Audiologie Sportgeneeskunde

693 702 2644 273 1397 508 625 145 1776 2873 4366 751 617 289 506 117 1678 199 682 3882 183 492 681 307 5106 82 652

Aantal termen in uitgebreide lijst

693 703 2652 273 1401 508 625 145 1831 2932 4810 751 617 294 506 162 1678 199 682 3882 183 493 681 307 5106 160 652

Algemeen ziekenhuis kan ook voor uitgebreide lijst kiezen Indien uw ziekenhuis of een specialisme binnen uw ziekenhuis gebruikmaakt van de basislijst en u signalen krijgt dat artsen termen missen, adviseren we u de uitgebreide lijst te gaan gebruiken. Daarnaast verzoeken we u het bij ons te melden aan de hand van een wijzigingsverzoek, zodat we kunnen bepalen of de betreffende diagnosetermen in de basislijst thuishoren.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 18

Beschikbaarheid Het kenmerk basis/uitgebreid is opgenomen in uitleverformaat 3.1 en 3.2 van de Diagnosethesaurus. Het kenmerk is opgenomen in de tabel ThesaurusConceptRol. Afhankelijk van de planning van uw EPD/ZIS-leverancier en de functioneel beheerder in uw ziekenhuis komt de filterfunctie vervolgens beschikbaar. Indien uw ziekenhuis gebruikmaakt van voorkeurslijsten in eigen beheer, let er dan op dat artsen nieuw uitgeleverde termen mogelijk willen toevoegen aan de bestaande voorkeurslijsten. De nieuwe termen vindt u in de was-wordt-lijsten. Meer informatie over uitleverformaat 3.1 en 3.2 vindt u hier.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 19

Bijlage III: Wat is de Diagnosethesaurus? De Diagnosethesaurus ondersteunt de arts bij het gestandaardiseerd vastleggen van de hoofd- en/of nevendiagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is een lijst met klinisch relevante termen van diagnosen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. De lijst bevat ook synoniemen. De diagnosetermen leiden af naar DBC-diagnosetyperingen en ICD-10 codes. De lijst wordt ingelezen in uw EPD. Het doel van de Diagnosethesaurus is: • • • • •

de kwaliteit van zorg te verbeteren, waaronder ook de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en met patiënten; de werklast van artsen te verminderen en de doelmatigheid van administratieve processen te vergroten; wetenschappelijk onderzoek te versnellen; de mogelijkheden van stuurinformatie en benchmarking te vergroten; het aanleveren van de ICD-10 code aan de DIS te ondersteunen.

Door het gebruik van de Diagnosethesaurus is het niet langer nodig om DBCdiagnosetyperingen en ICD-10 codes afzonderlijk vast te leggen, aangezien deze worden afgeleid van de diagnoseterm. Iedere term voor een hoofddiagnose in de Diagnosethesaurus is voorzien van een afleiding naar een DBC-diagnosetypering en een afleiding naar een of meerdere ICD-10 codes.

Voorwaarden voor gebruik De Diagnosethesaurus mag alleen worden gebruikt als uw instelling een gebruikers-/ dienstverleningsovereenkomst met DHD heeft afgesloten, onder de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd. U kunt hiervoor contact opnemen met DHD: [email protected] of 030 273 97 00.

Verbeteringen en wijzigingen Bij het tot stand komen van de specialismesets in de Diagnosethesaurus is gebruikgemaakt van de volgende cyclus: • • • • • •

DHD doet een technische validatie zodat de inhoud conform de specificaties/ richtlijnen is opgesteld. DHD stemt af met Nictiz over de koppeling van diagnosetermen aan SNOMED CT. Ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen valideren de volledigheid en juistheid van de opgenomen termen. Wetenschappelijke verenigingen geven advies over de afleidingen van een term naar een of meerdere DBC-diagnosetyperingen. Het RIVM autoriseert de afleiding van een term naar een of meerdere ICD-10 codes. DHD verwerkt de resultaten in de Diagnosethesaurus.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 20

Het gebruik van de Diagnosethesaurus door artsen en andere zorgverleners leidt tot wijzigingsverzoeken. Dit kunnen aanpassingen van termen zijn, maar ook van synoniemen of afleidingen. Ziekenhuizen, ZBC’s en wetenschappelijke verenigingen kunnen deze wijzigingsverzoeken indienen bij DHD. DHD verwerkt de voorstellen conform het wijzigingsprotocol, dat is goedgekeurd en/of getoetst door de Federatie van Medisch Specialisten en de NVZ en NFU. Op de website van DHD staat het wijzigingsproces beschreven.

Testprocedure in uw organisatie Het is belangrijk dat zowel uw EPD-leverancier als uzelf te allen tijde een goede en geprotocolleerde test hanteert voordat u de Diagnosethesaurus in productie neemt, waarbij deskundigen vanuit de IT-, de EPD-organisatie en de zorgadministratie betrokken zijn. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de meest recente tabellen van de NZa en het RIVM in te lezen voordat u gebruik kunt maken van de Diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. DHD werkt continu aan verbetering van de Diagnosethesaurus en het doorvoeren van wijzigingen. DHD voert daarbij intern haar eigen kwaliteitscontroles uit. De doorgevoerde wijzigingen (zie hoofdstuk 1 voor de details met betrekking tot deze release) hebben voor bestaande gebruikers mogelijk gevolgen. Om deze gevolgen inzichtelijk te maken, voegt DHD zogenoemde was-wordt-lijsten toe bij iedere uitlevering. Als u al gebruikmaakt van de Diagnosethesaurus, adviseren wij u om contact op te nemen met artsen van het specialisme dat door DHD is gepubliceerd om vooraf de wijzigingen door te spreken. Zo voorkomt u dat uw specialist pas na implementatie wordt geconfronteerd met eventueel doorgevoerde wijzigingen. Ondanks de zorgvuldigheid die DHD betracht bij het uitleveren van de Diagnosethesaurus is het de verantwoordelijkheid van de gebruikersorganisatie om de keuze te maken om (gedeelten van) de thesaurus in productie te nemen.

Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid In het verleden bleek af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de Diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de thesaurus er vooral is voor registratie van de ICD-10 of de financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die registratie. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Het doel van de Diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het ‘eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik’. De Diagnosethesaurus maakt het eenduidig registreren van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. De kwaliteit van de output hangt af van alle schakels in de keten: EPD – Diagnosethesaurus – arts – zorgadministrateur – medisch codeur – beheerder EPD – ICT. Elke schakel in deze keten, dus niet alleen de arts, heeft in die keten zijn eigen verantwoordelijkheid. De uiteindelijke output is dus niet de verantwoordelijkheid van de arts. •

De arts is verantwoordelijk voor een goede bronregistratie van klinisch relevante gegevens. Dat is onderdeel van het normale klinische werkproces. Van die registratie

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 21

kunnen vervolgens, geautomatiseerd of handmatig, de DBC-diagnosetypering en de ICD-10 worden afgeleid. De Diagnosethesaurus is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De EPD-leverancier levert de functionaliteit om het werkproces te ondersteunen. De EPD-beheerder van uw ziekenhuis draagt zorg voor de lokale inrichting van het EPD. DHD overlegt frequent met alle EPD-leveranciers over de minimaal gewenste functionaliteit in de diverse EPD’s. Ook zijn richtlijnen voor implementatie van de Diagnosethesaurus opgesteld, waarin de benodigde functionaliteiten beschreven staan voor onder meer de zoekfunctie. U vindt de implementatierichtlijnen hier. De kwaliteit en het tempo zullen per leverancier verschillen; wij spannen ons in om samen met de ziekenhuizen ervoor te zorgen dat uiteindelijk elke leverancier dit werkproces adequaat ondersteunt. Uiteindelijk bent u als ziekenhuis echter zelf de opdrachtgever van de leverancier. Als in uw EPD zaken voorkomen die een adequate werking van de Diagnosethesaurus in de weg staan, vragen wij u contact op te nemen met uw EPD-leverancier. Ook als de arts de diagnose aan de bron goed vastlegt, blijven kwaliteitsborging en -controle van groot belang. Wij adviseren een goede beschrijving (door arts, EPDbeheerder en zorgadministrateur) van de meest doeltreffende en doelmatige manier om informatie eenmalig vast te leggen voor meervoudig gebruik. Daarnaast raden wij een frequente steekproefsgewijze interne kwaliteitscontrole achteraf aan. Deze kan door zorgadministrateurs en medisch codeurs worden uitgevoerd, met een terugkoppeling naar de artsen van het betreffende specialisme. Waar nodig kunnen vastgelegde diagnosen of afleidingen worden gecorrigeerd. Dat is bijvoorbeeld van belang bij een meervoudige afleiding naar een DBC-diagnosetypering en bij de afleiding naar ICD-10. Op basis van deze praktijkervaringen zullen gebruikers mogelijkheden ontdekken om de Diagnosethesaurus te verbeteren. Wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend bij DHD, waarna deze zo snel mogelijk worden verwerkt; zie het wijzigingsproces. Voor de richtlijnen rondom de ICD-10 verwijzen wij u naar de betreffende circulaires van de NZa.

Alle actoren zullen in onderlinge samenwerking de kwaliteit van de registratie moeten borgen, door continu elk onderdeel van de keten te monitoren en te verbeteren.

Diagnosethesaurus - Release notes versie 2.40 (oktober 2018).docx – Vertrouwelijkheid: openbaar 22

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.