Dopravní nehody


1 12 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie Če...

2 downloads 347 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Dopravní nehody - 2018

1

Dopravní nehody - 2018

Statistika nehodovosti – rok 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za stejné období v minulých letech. Statistické údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti178464.aspx

V roce 2018 Policie České republiky     

vyšetřovala celkem 104 764 dopravních nehod, při těchto nehodách (nebo jejich následkem) zemřelo 565 osob, těžce zraněno bylo 2 465 osob, lehce zraněno 25 215 osob. Celková hmotná škoda podle odhadu na místě nehody dosáhla 6 547, 9 milionů Kč.

Porovnání základních ukazatelů s rokem 2017 vykazuje nárůst ve všech sledovaných kategoriích: Celkový počet (nahlášených a vyšetřovaných) nehod o 943 více. Počet usmrcených osob: o 63 osob více. Těžce zraněných osob o 126 více Lehce zraněných osob o 475 více. Hmotná škoda o 231,6 mil. Kč vyšší. 

K poklesu celkového počtu nehod došlo pouze v prvních třech měsících roku; za období leden až březen 2018 to bylo o 261 nehod méně než v roce 2017.Počet těžkých zranění byl oproti srovnávanému období roku 2017 nižší v březnu, květnu, červnu, červenci a srpnu. Od ledna do konce srpna 2018 tak bylo evidováno o 55 případů těžkých zranění méně. Přesto na konci roku zaznamenáváme nárůst.V žádném měsíci roku 2018 nebyl zaznamenán pokles v kategorii usmrcených či lehce zraněných osob.V posledních čtyřech měsících roku byl evidován pouze nárůst ve všech sledovaných kategoriích.

2

Dopravní nehody - 2018

Vývoj nehodovosti za posledních deset let Graf ukazuje počet nehod a následků na zdraví a životech (usmrcené, těžce a lehce zraněné osoby) v období let 2009-2018: počet nehod

následky na zdraví a životech

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Z vyhodnocení základních statistických dat o počtu dopravních nehod a jejich následků plyne, že nejhorším měsícem co do počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích byl v roce 2018 říjen, kdy došlo k 10 066 dopravním nehodám (INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2018).

Rozložení počtu nehod v roce 2018 podle měsíců roku: počet nehod 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

3

Dopravní nehody - 2018

Graf vývoje usmrcených osob za od roku 1961 jsme převzali z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx

Počet usmrcených osob v jednotlivých měsících roku 2018: 70

64

60

55 47

50 40

39

51

64 51

55

52

38 28

30 21 20 10 0

4

Dopravní nehody - 2018

Počet těžce a lehce zraněných osob v jednotlivých měsících roku 2018: lehce zraněno

těžce zraněno

prosinec listopad říjen září srpen červenec červen květen duben březen únor leden 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v úterý 16. ledna 2018 (548 nehod),  Nejméně v neděli 30. prosince 2018 (125 nehod).  Nejtragičtějšími dny v tomto období byly: pondělí 16. července 2018, sobota 11. srpna 2018, středa 31. října 2018 a neděle 23. prosince 2018, kdy každý z těchto čtyř dnů došlo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích k usmrcení 7 osob.  V roce 2018 zaznamenali policisté celkem 93 dnů bez usmrcení při dopravních nehodách. (INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2018).

5

Dopravní nehody - 2018

Počet nehod podle dnů v týdnu: 18 000

16 668

16 507 15 270

16 000

16 985 15 919

14 000

12 496

12 000

10 919

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

Osoby usmrcené při dopravních nehodách Počet usmrcených

Rozdíl oproti roku 2017

řidič osobního vozidla

201

27

chodec

113

12

spolujezdec v osobním vozidle

97

17

řidič motocyklu

86

26

cyklista

38

-6

řidič nákladního vozidla

13

-6

řidič nákladního vozidla s návěsem

4

2

řidič malého motocyklu

2

2

řidič nákladního vozidla s přívěsem

2

0

cestující v autobusu

2

0

spolujezdec na motocyklu

2

-1

řidič autobusu

1

1

řidič osobního vozidla s přívěsem

1

0

Kategorie osoby

6

Dopravní nehody - 2018

Hlavní příčiny nehod v roce 2018:

nepřiměřená rychlost nesprávné předjíždění nedání přednosti nesprávný způsob jízdy

Počet usmrcených v závislosti na příčině nehody: 250 214

206

200 150 100

84

50 17 0 nepřiměřená rychlost

nesprávné předjíždění

nedání přednosti nesprávný způsob jízdy

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se v roce 2018 nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (66,5 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 206 osob. Za ještě tragičtější příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 15,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 214 osob, tj. 41,1 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel (INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2018). 7

Dopravní nehody - 2018

Nejčetnější příčiny nehod v období leden-prosinec 2018: Pořadí Nejčetnější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel

Počet nehod

1.

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

17 266

2.

nesprávné otáčení nebo couvání

9 085

3.

jiný druh nesprávné jízdy

8 573

4.

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

7 740

5.

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

5 849

6.

nezvládnutí řízení vozidla

4 718

7.

vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu

4 381

8.

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky

4 160

9.

nedání přednosti upravené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!“

3 982

10.

vjetí do protisměru

2 671Celkem 52 614 dopravních nehod zavinili řidiči osobních automobilů bez přívěsu a při těchto nehodách bylo usmrceno 381 osob.Oproti roku 2017 došlo k nejvyššímu nárůstu počtu usmrcených osob při nehodách zaviněných právě řidičem osobního automobilu bez přívěsu (o 62 osob),výrazný nárůst počtu usmrcených byl ale zaznamenán také při nehodách zaviněných řidičem motocyklu (nárůst o 17 usmrcených).Celkem 17 872 (o 316 nehod více než v roce 2017) zavinil řidič, který z místa nehody ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 10 osob, což je o 3 osoby více, než v roce předcházejícím (INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2018).

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu 

V roce 2018 bylo vyšetřováno celkem 4 626 nehod, při kterých byl u řidiče zjištěn vliv alkoholu.Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 260 dopravních nehod. V 54 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

8

Dopravní nehody - 2018

Graf ukazuje počet nehod pod vlivem alkoholu za posledních pět let: 4 700

4 637

4 600

4 626 4 544

4 500 4 373

4 400 4 300

4 251

4 200 4 100 4 000 2014

2015

2016

2017

2018

Nehody roku 2018 podle místa:

obec mimo obec dálniceNejvíce nehod v roce 2018 se stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. K nejvyššímu nárůstu počtu nehod v porovnání s loňským rokem došlo u silnic III. třídy (o 307 nehod) a u sledovaných komunikací (o 267 nehod).Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy (ve sledovaném období celkem 347 usmrcených osob).K nejvyššímu nárůstu počtu usmrcených osob došlo na silnicích I. třídy – o 28 usmrcených osob více než v tomto období loňského roku.

9

Dopravní nehody - 2018Na dálnicích byl v roce 2018 zachycen pokles počtu dopravních nehod, ale počet usmrcených při těchto dopravních nehodách ve srovnání s rokem 2017 vzrostl o 8 osob.

Dopravní nehody v roce 2018 podle krajů České republiky:

Karlovarský Liberecký Pardubický Kraj Vysočina Zlínský Olomoucký Moravskoslezský Jihomoravský Královéhradecký Ústecký Plzeňský Jihočeský Středočeský Hlavní město Praha 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Závažnost nehod v jednotlivých krajích ČR – počet usmrcených osob: 120 100 80 60 40 20 0

10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.