DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP


1 DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2018 Alapkezelő: Impact Asset Management Alapkezelő Zártk&o...
Author:  Vilmos Pataki

0 downloads 2 Views 398KB Size

Recommend Documents


DUNA HOUSE BAROMÉTER május. 71. szám A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL
1 DUNA HOUSE BAROMÉTER 71. szám május A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZAT&Aa...

duna house Barométer szám február hónap A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából
1 duna house Barométer A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 92. szá...

DUNA HOUSE BAROMÉTER április. 70. szám A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL
1 DUNA HOUSE BAROMÉTER 70. szám április A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZAT&...

duna house Barométer szám november hónap A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából
1 duna house Barométer A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 89. szá...

duna house Barométer szám IV. negyedév és december hónap A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából
1 duna house Barométer A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 90. szá...

DUNA HOUSE BAROMÉTER I. negyedév és március hónap. 69. szám A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL
1 DUNA HOUSE BAROMÉTER 69. szám I. negyedév és március hónap A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCI&Oa...

duna house Barométer szám IV. negyedév és december hónap A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából
1 duna house Barométer A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 90. szá...

XXV. Magyar Kupa november Budapest Duna Aréna
1 XXV. Magyar Kupa november Budapest Duna Aréna2 Versenykiírás 1. A verseny kiírója Magyar Szinkronúsz&oacut...

DUNA HOUSE BAROMÉTER III. negyedév és szeptember hónap. 75. szám
1 DUNA HOUSE BAROMÉTER 75. szám III. negyedév és szeptember hónap A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCI&Oacu...

Duna Duna
1 Fogások mindösszesen 2015 Vízterület Megnevezése Víztér Halfajok kg-ban Kód ponty csuka sül...DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLANALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2018

Alapkezelő: Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.)

Általános információk A Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap alapadatai A befektetési alap neve Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A befektetési alap típusa Nyilvános, nyílt végű ingatlanalap Lajstromszám 1211-15 A befektetési jegy ISIN azonosítója HU0000718788 A befektetési alap székhelye 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Befektetési alapkezelő Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Cégjegyzékszám: 01-10-048353 Letétkezelő ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: 01-10-041054 Vezető forgalmazó Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50 Cégjegyzékszám: 01-10-043521 Társforgalmazó Random Capital Zrt. Székhelye: 1053 Budapest, Szép u. 2. Cégjegyzékszám: 01-10-046204 MKB Bank Zrt. Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. Cégjegyzékszám: 01-10-040952 Ingatlanértékelő QUADRIGA Familia Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanforgalmazó Kft. Székhelye: 1112 Budapest, Kapolcs u. 16. Cégjegyzékszám: 01-09-176014 Könyvvizsgáló BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C. épület cégjegyzékszám: 01-09-867785 MKVK nyilvántartási szám: 002387 Eljáró könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc 1 Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap-Féléves Jelentés-2018

A befektetési alap futamideje (határozatlan, vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése: Az alap futamideje határozatlan. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap Az alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált. Azon eszközkategóriák, amelyekbe az Alap befektethet a) belföldi ingatlan, ideértve az ingatlanhoz kapcsolódó alkotórészeket is; b) ingatlantársaság részesedése; c) ingatlanhoz kapcsolódó azon vagyoni értékű jogok, amelyek az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatához, hasznosításához szükségesek; d) azon ingóságok, melyek az adott ingatlan rendeltetésszerű használatához, a megfelelő jövedelmezőség biztosításához, üzemeltetéséhez vagy épségben tartásához szükségesek vagy azt elősegítik; e) azonnal visszaváltható és befektetési politikájuk szerint kizárólag likvid eszközökbe fektető kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírja; f) szabályozott piacra bevezetett vagy forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök; g) EGT-állam egyéb rendszeresen működő, elismert, nyilvános, szabályozott piacán forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök; h) valamely harmadik ország tőzsdéjén hivatalosan jegyzett, vagy annak más, rendszeresen működő, elismert, nyilvános és szabályozott piacán forgalmazott átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, amennyiben az adott tőzsde vagy kereskedési platform, mint lehetséges befektetési helyszín szerepel az ÁÉKBV kezelési szabályzatában; i) egy éven belül forgalomba hozott átruházható értékpapírok, feltéve, hogy ia) a forgalomba hozatali feltételek kötelezettségvállalást tartalmaznak arra, hogy a kibocsátó kezdeményezi az értékpapírok valamely, a 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésnek a), b) vagy c) pontjaiban meghatározott szabályozott piacra, illetve kereskedési platformra történő bevezetését, és ib) a bevezetés a forgalomba hozataltól számított egy éven belül megtörténik,); j) az f), g) h) és i) pont szerinti feltételeknek nem megfelelő egyéb állampapírok; k) likvid eszköznek minősülő, ÁÉKBV által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok vagy az alábbi követelményeknek megfelelő likvid eszköznek minősülő kollektív befektetési értékpapírok; (l) ÁÉKBV által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok, vagy egyéb kollektív befektetési formák által nyilvánosan forgalomba hozott nyílt végű értékpapírok, feltéve, hogy: la) az egyéb kollektív befektetési forma jogszabály alapján prudenciális felügyelet hatálya alatt áll, és ez a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) megítélése szerint egyenértékű a közösségi jogszabályokban megállapított felügyelettel, és a hatóságok közötti megfelelő együttműködés biztosított; lb) az egyéb kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok tulajdonosainak védelme egyenértékű az ÁÉKBV befektetési jegyei tulajdonosai számára biztosított védelemmel, beleértve az eszközök elkülönített módon való kezelésére, a hitelfelvételre, a kölcsönnyújtásra, valamint az átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök fedezetlen vásárlásaira vonatkozó szabályokat; lc) az egyéb kollektív befektetési forma tevékenységéről félévenként és évenként olyan jelentések készülnek, amelyek lehetővé teszik az eszközök és források, a bevételek és a ráfordítások, valamint az elszámolási időszakban végzett tevékenységek felmérését) alpontjában felsorolt feltételeknek megfelelő kollektív befektetési értékpapírok; m) betét; n) deviza; o) fedezeti célból kötött származtatott ügyletek. 2 Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap-Féléves Jelentés-2018

I.

Vagyonkimutatás

Az Alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a számviteli beszámoló alapján Instrumentum Ingatlanok és vagyoni értékű jogok Banki egyenlegek Egyéb eszközök (Lakóingatlanok) Egyéb eszközök (Garázs, Tároló) Egyéb követelések Értékelési különbözet Összes eszköz Kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Nettó eszközérték Befektetési jegyek száma Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2017.12.31 1 502 200 000 Ft 380 802 000 Ft 48 293 000 Ft 0 Ft 53 826 000 Ft 178 578 000 Ft 2 163 700 000 Ft -54 418 000 Ft -889 000 Ft 2 108 393 000 Ft 191 486 db 11 010,690076 Ft

% 71,25% 18,06% 2,29% 0,00% 2,55% 8,47% 102,62% -2,58% -0,04% 100,00%

2018.06.30 1 690 696 000 Ft 555 466 000 Ft 97 156 000 Ft 0 Ft 1 788 000 Ft 178 578 000 Ft 2 523 684 000 Ft -53 300 000 Ft -232 000 Ft 2 470 152 000 Ft 223 916 db 11 031,601136 Ft

% 68,45% 22,49% 3,93% 0,00% 0,07% 7,23% 102,17% -2,16% -0,01% 100,00%

(A számviteli törvény rendelkezései szerint számított adatok felhasználásával)

II.

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke 2017.12.31-én A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.12.31-én Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2017.12.31-én 2018. I. félévben eladott befektetési jegyek névértéke 2018. I. félévben visszaváltott befektetési jegyek névértéke Forgalomban lévő befektetési jegyek névértéke 2018. június 30-án A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2018.06.30-án Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2018.06.30-án III.

1 914 860 000 Ft 191 486 db 11 010,687110 Ft 324 310 000 Ft 10 000 Ft 2 239 160 000 Ft 223 916 db 11 875,098256 Ft

Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2017.12.31 Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2018.06.30 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2018. június 30-án IV.

11 199,265461 Ft 11 875,098256 Ft 223 916 db

A befektetési alap összetétele

Instrumentum Ingatlanok és vagyoni értékű jogok Banki egyenlegek Egyéb eszközök (Lakóingatlanok) Egyéb eszközök (Garázs, Tároló) Egyéb követelések Értékelési különbözet Összes eszköz Kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Nettó eszközérték Befektetési jegyek száma Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2017.12.31 1 502 200 000 Ft 380 802 000 Ft 48 293 000 Ft 0 Ft 53 826 000 Ft 178 578 000 Ft 2 163 700 000 Ft -54 418 000 Ft -889 000 Ft 2 108 393 000 Ft 191 486 db 11 010,690076 Ft

% 71,25% 18,06% 2,29% 0,00% 2,55% 8,47% 102,62% -2,58% -0,04% 100,00%

2018.06.30 1 690 696 000 Ft 555 466 000 Ft 97 156 000 Ft* 0 Ft 1 788 000 Ft 178 578 000 Ft 2 523 684 000 Ft -53 300 000 Ft -232 000 Ft 2 470 152 000 Ft 223 916 db 11 031,601136 Ft

% 68,45% 22,49% 3,93% 0,00% 0,07% 7,23% 102,17% -2,16% -0,01% 100,00%

(A számviteli törvény rendelkezései szerint számított adatok felhasználásával)

(Az Alap portfóliója nem tartalmaz értékpapírokat.) (*- Az Alap Adásvételi előszerződéssel rendelkezik 8 db 2019-ben átadandó lakóingatlanra, 20 % vételárelőleg befizetésével, amelyet könyvekben 2018.06.30. napján az Egyéb eszközök soron tart nyilván)

3 Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap-Féléves Jelentés-2018

Az Alapkezelő változatlan befektetési politika mellett 2018. I. félévében is az ingatlan kitettség maximalizálására törekedett, a meglévő ingatlanok állagának megőrzése, javítása mellett. A Duna House Magyar Lakóingatlan Alap portfóliójába 2018. I. félévében öt lakóingatlan és egy egyéb ingatlan került. Az Alap egy lakóingatlant értékesített.

Instrumentum Ingatlanok (Lakóingatlanok) Ingatlanok (Garázs, Tároló) Banki egyenlegek Egyéb eszközök (Ingóságok) Követelések* Összes eszköz Kötelezettségek Saját tőke

2017.12.29 Nettó eszközérték 1 662 460 000 Ft 18 310 000 Ft 380 834 152 Ft 25 668 504 Ft 109 206 489 Ft 2 196 479 145 Ft -51 976 599 Ft 2 144 502 546 Ft

Arány 2018.06.29 % Nettó eszközérték 77,52% 2 025 500 000 Ft 0,85% 19 684 000 Ft 17,76% 551 453 857 Ft 1,2% 30 758 582 Ft 5,09% 120 052 298 Ft 102,42% 2 747 448 737 Ft -2,42% -88 424 236 Ft 100,00% 2 659 024 501 Ft

Arány % 76,18% 0,74% 20,74% 1,16% 4,51% 103,33% -3,33% 100,00%

(A Letétkezelő által számított nettó eszközérték felhasználásával) (*- Az Alap Adásvételi előszerződéssel rendelkezik 8 db 2019-ben átadandó lakóingatlanra, 20 % vételárelőleg befizetésével, amelyet könyvekben a Követelések soron tart nyilván)

V.

Kiegészítő információk

Az Alap portfóliójában található ingatlanok funkcionális és földrajzi szempontú bemutatása (2018.06.30-i állapot szerint) Alapterület m2

Helyrajzi szám

Használatba/ Birtokba vétel éve

Tervezett tartás időtávja

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C II./5.

42

17970/1/A/183

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C II./6.

35

17970/1/A/184

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C IV./6.

35

17970/1/A/200

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C V./4.

39

17970/1/A/208

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C VI./6.

35

17970/1/A/220

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C VII./3

35

17970/1/A/227

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. C VII./6.

35

17970/1/A/230

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. F II./3

36

17970/1/A/516

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. G I./3.

51

17970/1/A/591

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. G V./3

51

17970/1/A/623

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. lh. I I./7.

57

17970/1/A/778

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1051 Budapest, Zrínyi u. 9. I. 6.

41

24523/0/A/11

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1055 Budapest, Balaton utca 27. 2. emelet 1.

38

25002/4/A/7

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1066 Budapest, Ó u. 43-49. IV/406.

64

29039/0/A/88

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1066 Budapest, Ó utca 44. V./2.

62

29033/0/A/18

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1066 Budapest, Ó utca 44. V./3.

62

29033/0/A/19

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1066 Budapest, Teréz krt. 18. 2. emelet 2.

100

28876/0/A/20

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1072 Budapest, Akácfa u. 12-14. IV. 6.

83

34402/0/A/63

2018

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1072 Budapest, Dob. u. 16. lh. 7. III/3.

88

34193/0/A/87

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Holló utca 10. V/ 5004.

42

34187/2/A/32

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Holló utca 12-14. 2. em. 210.

42

34185/0/A/31

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Holló utca 12-14. 3. em. 304.

49

34185/0/A/42

2017

Hosszú távú

Funkcionális kategória

Földrajzi Cím kategória

4 Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap-Féléves Jelentés-2018

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Holló utca 12-14. 3. em. 317.

52

34185/0/A/55

2018

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Holló utca 12-14. 6. em. 614.

45

34185/0/A/100

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Holló utca 3-9. A. lh. fsz. 1.

43

34174/2/A/15

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Király u. 13. 1. lh. I. 4.

70

34200/3/A/8

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1075 Budapest, Király u. 13. 2. lh. I. 1.

65

34200/3/A/29

2017

Rövid távú

lakóingatlan Budapest 1077 Budapest, Király u. 51. II. 16/B.

97

34100/0/A/34

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1082 Budapest, Kisfaludy utca 3. 2. emelet 3.

50

35632/0/A/16

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1083 Budapest, Kisfaludy utca 3. 6. emelet 3.

50

35632/0/A/44

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1084 Budapest, Kisfaludy utca 3. 7. emelet 3.

50

35632/0/A/50

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1084 Budapest, Víg utca 41-43. A lh. III. 5.

51

34917/0/A/22

2018

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1084 Budapest, Víg utca 41-43. B lh. II. 8.

50

34917/0/A/45

2018

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1084 Budapest, Víg utca 41-43. B lh. IV. 8.

50

34917/0/A/56

2018

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. II. 4.

37

37623/0/A/23

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1097 Budapest, Nádasdy u. 14. G. V. 503.

28

38021/22/A/122

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1136 Budapest, Balzac utca 15. félemelet 1.

77

25294/0/A/13

2017

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1155 Budapest, Kolozsvár utca 3/a

145

81136

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1. lh. A fszt. 8.

46

145201/231/A/8

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1. lh. A II./13.

39

145201/231/A/44

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1. lh. A III./10.

28

145201/231/A/58

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1. lh. A III./11.

39

145201/231/A/59

2016

Hosszú távú

lakóingatlan Budapest 1188 Budapest, Fenyőfa utca 1. lh. B fszt. 14.

47

145201/231/A/102

2016

Hosszú távú

mélygarázs

Budapest 1066 Budapest, Ó utca 44. 7-es parkolóhely

16

29033/0/A/26

2017

Hosszú távú

mélygarázs

Budapest 1066 Budapest, Ó utca 44. 8-as parkolóhely

16

29033/0/A/26

2017

Hosszú távú

mélygarázs

Budapest 1075 Budapest, Holló utca 12-14. -1 - -4. em. T1

16

34185/0/A/102

2017

Hosszú távú

mélygarázs

Budapest 1075 Budapest, Holló utca 3-9. -2. em.

16

34174/2/A/2

2017

Hosszú távú

mélygarázs

Budapest 1094 Budapest, Páva utca 13. pince szint

16

37613/1/A/1

2017

Hosszú távú

tároló

Budapest 1072 Budapest, Akácfa u. 12-14. PT06 tároló

16

-

2018

Hosszú távú

tároló

Budapest 1075 Budapest, Holló utca 12-14. -3. em. 3-1.

4

34185/0/A/115

2017

Hosszú távú

57

19897/3/A/202

2016

Hosszú távú

58

19897/3/A/204

2016

Hosszú távú

58

19897/3/A/207

2016

Hosszú távú

58

19897/3/A/212

2016

Hosszú távú

58

19897/3/A/410

2016

Hosszú távú

59

19897/3/A/458

2016

Hosszú távú

59

19897/3/A/466

2016

Hosszú távú

59

19897/3/A/474

2016

Hosszú távú

59

19897/3/A/517

2016

Hosszú távú

59

19897/3/A/520

2016

Hosszú távú

59

19897/3/A/528

2016

Hosszú távú

53

19897/3/A/538

2016

Hosszú távú

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

lakóingatlan

Vidék

4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. I lépcsőház III. emelet 21. (IV.) I321 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. I lépcsőház III. emelet 23. (IV.) I323 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. I lépcsőház III. emelet 26. (V.) I326 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. I lépcsőház IV. emelet 31. (VI.) I431 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. O. lépcsőház IV. emelet 24. (X.) O424 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. Q. lépcsőház I. emelet 14. (XI.) Q114 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. Q. lépcsőház II. emelet 22. (XII.) Q222 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. Q. lépcsőház III. emelet 30. (XIII.) Q330 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. S. lépcsőház II. emelet 22. (XIV.) S222 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. S. lépcsőház III. emelet 25. 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. S. lépcsőház IV. emelet 33. (XVI.) S433 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. S. lépcsőház V. emelet 43. (XVII.) S543 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68. S. lépcsőház V. emelet 44. (XVIII.) S544 4033 Debrecen, Böszörményi u. 68. I lépcsőház II. emelet 20. (IV.) I220

53

19897/3/A/539

2016

Hosszú távú

57

19897/3/A/201

2016

Hosszú távú

5 Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap-Féléves Jelentés-2018

Funkcionális kategóriák Lakóingatlan Egyéb ingatlan Összesen:

Budapest és környéke 1 715 040 000 Ft 19 684 000 Ft 1 734 724 000 Ft

Nettó bérleti díj bevétel

Ingatlanérték Vidék 310 460 000 Ft 310 460 000 Ft

Összesen 2 025 500 000 Ft 19 684 000 Ft 2 045 184 000 Ft

Bérbeadottság

Ingatlanjövedelmezőség

Fajlagos bérleti díj bevétel

Fajlagos ingatlanérték

Piaci érték százalékos változása

96,49%

5,02%

30 474 Ft

713 204 Ft

Budapest: 23,01% Vidék: 15,76%

71,43%

6,49%

3 671 Ft

249 165 Ft

7,50%

Összesen: 42 020 603 Ft ebből HUF: 31 215 610 Ft Lakóingatlan

ebből EUR: 10 804 993 Ft

Egyéb ingatlanok

Összesen: 452 404 Ft ebből HUF: 452 404 Ft

Összesen:

42 473 007 Ft

Az ingatlan portfólió aránya a nettó eszközértéken belül

Instrumentum Ingatlanok Saját tőke

2017.12.29 Nettó eszközérték 1 680 770 000 Ft 2 144 502 546 Ft

Arány % 78,38% 100,00%

2018.06.29 Nettó eszközérték

Arány %

2 045 184 000 Ft 2 659 024 501 Ft

76,91% 100,00%

(A Letétkezelő által számított nettó eszközérték felhasználásával)

Bérleti szerződések átlagos futamideje (hó) Bérlők száma (lakóingatlan) Bérlők száma (egyéb ingatlan) Bérleti szerződések biztosítéki szintje

10,97 55 6 194%

Tőkeáttétel Az Alap 2018. első félévében nem alkalmazott tőkeáttételt. Budapest, 2018. augusztus 31.

Impact Alapkezelő Zrt.

Doron Dymschiz az Igazgatóság tagja

Czeiler-Fóris Angelika az Igazgatóság elnöke

6 Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap-Féléves Jelentés-2018

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.