Easytop-kogelkraan. Gebruiksaanwijzing. nl_nl


1 Easytop-kogelkraan Gebruiksaanwijzing Model nl_nl Bouwjaar: van 07/20172 Easytop-kogelkraan 2 van 163 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over deze gebrui...
Author:  Adam Molenaar

0 downloads 1 Views 2MB Size

Recommend Documents


Actievoorwaarden CPT ACCU NLNL MAART APRIL 2016
1 Actievoorwaarden CPT ACCU NLNL MAART APRIL 2016 Samenvatting Actie: CPT gratis extra accu Geldig in: Nederland Geldige aankoopperiode: 1 maart 30 ap...

FAQ CPT 20 CASHBACK ACTIE NLNL
1 FAQ CPT 20 CASHBACK ACTIE NLNL Van wanneer tot wanneer loopt deze actie? Deze actie loopt - Van 1 september 2017 tot en met 30 september 2017 exclus...

Gebruiksaanwijzing Originele Gebruiksaanwijzing
1 Gebruiksaanwijzing Originele Gebruiksaanwijzing BCM2600 BCM3300 BCM4300 BCM2310 BCM2610 BCM3310 Let op: Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebru...

Gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing bewaren
1 Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing bewaren.2 INHOUD Hoofdstuk 1: Kastje installeren Hoofdstuk 2: Kastje in bedrijf stellen Hoofdstuk 3: Navi...

111B Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
1 - NEDERLANDS - Bosmaaier 109L / 109B / 111L / 111B Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing grondig voor u...

167 Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
1 - NEDERLANDS - Elektrische heggenschaar 165 / 166 / 167 Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing grondig v...

Nederlandstalige Gebruiksaanwijzing. Nederlandstalige. Gebruiksaanwijzing
1 Nederlandstalige Nederlandstalige Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporat...

Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
1 - NEDERLANDS - Bosmaaier Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing en de afzonderlijke motor-gebruiksaanwij...

Bladblazer. Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
1 467 Gebruiksaanwijzing Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Bladblazer de en fr es it nl Attentie! Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voorda...

Gebruiksaanwijzing. LEDline. LEDline gebruiksaanwijzing
1 1 Gebruiksaanwijzing LEDline2 2 1. Afmetingen: c a b a b c kg 40mm 30mm 250mm 0,3 40mm 30mm 500mm 0,6 40mm 30mm 750mm 0,9 40mm 30mm 1000mm 1,2 40m...Easytop-kogelkraan

Gebruiksaanwijzing

Model 2275.6 nl_NL

Bouwjaar: van 07/2017

Easytop-kogelkraan

2 van 16

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1 2

3

Easytop-kogelkraan

Over deze gebruiksaanwijzing

4

1.1 1.2 1.3

Doelgroepen

4

Markering van aanwijzingen

4

Aanwijzing over deze taalversie

5

Productinformatie

6

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.4.1 2.5

Normen en regelgevingen

6

Beoogd gebruik

8

Toepassingen

8

Media

9

Productbeschrijving

9

Overzicht

9

Draadverbinding

10

Markeringen op componenten

10

Compatibele componenten

10

Technische gegevens

10

Gebruiksinformatie

11

Corrosie

11

Optionele toebehoren

11

Gebruik

15

3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.3 3.4

Montage-informatie

15

Montageaanwijzingen

15

Montage

16

Dichtheidscontrole

16

Onderhoud

16

Afvalverwijdering

16

3 van 16

Over deze gebruiksaanwijzing

1 Over deze gebruiksaanwijzing Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1

Doelgroepen De informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor verwarmingsen sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd vakpersoneel. Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en evt. het onderhoud van dit product niet toe‐ gestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening. Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2

Markering van aanwijzingen Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de ver‐ dere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen. GEVAAR! Waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.

WAARSCHUWING! Waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.

VOORZICHTIG! Waarschuwt voor mogelijk letsel.

AANWIJZING! Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Aanvullende aanwijzingen en tips.

Easytop-kogelkraan

4 van 16

Over deze gebruiksaanwijzing

1.3

Aanwijzing over deze taalversie Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over product resp. systeemkeuze, montage en inbedrijfstelling, alsmede over het beoogd gebruik en zo nodig over onderhoudsmaatregelen. Deze informatie over producten, de eigenschappen en technische handleiding ervan is geba‐ seerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW). Sommige passages in de tekst kunnen verwijzen naar technische voor‐ schriften in Europa/Duitsland. Deze voorschriften gelden voor andere landen als adviezen, als daar geen overeenkomstige nationale eisen bestaan. De overeenkomstige nationale wetten, standaards, voor‐ schriften, normen en andere technische voorschriften hebben prioriteit boven de Duitse/Europese richtlijnen in deze handleiding: de hier beschreven informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dienen, zoals gezegd, enkel als ondersteuning.

Easytop-kogelkraan

5 van 16

Productinformatie

2 Productinformatie 2.1

Normen en regelgevingen De volgende normen en regelgevingen zijn van toepassing op Duitsland resp. Europa. Nationale regeling is te vinden op de relevante website van het land onder viega.nl/normen.

Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Planning, uitvoering, werking en DIN EN 806 deel 1 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en DIN EN 806 deel 2 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en DIN EN 806 deel 3 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en DIN EN 806 deel 4 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en DIN EN 806 deel 5 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en DIN EN 1717 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en DIN 1988 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en VDI/DVGW 6023 onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties Planning, uitvoering, werking en Trinkwasserverordnung (TrinkwV) onderhoud van drinkwaterinstalla‐ ties

Regelgeving uit de paragraaf: media

Easytop-kogelkraan

Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Geschiktheid voor drinkwater

Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Geschiktheid voor verwarmings‐ water in pomp-warmwater-ver‐ warmingsinstallatie

VDI 2035 bladzijde 1 en bladzijde 2

6 van 16

Productinformatie

Regelgeving uit de paragraaf: productbeschrijving Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Geschiktheid voor drinkwaterin‐ stallaties

Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Geschiktheid voor drinkwaterin‐ stallaties

DIN 50930-6

Eisen aan kunststof componenten DVGW-Arbeitsblatt W270 voor drinkwaterinstallaties

Regelgeving uit de paragraaf: overzicht Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Voldoen aan de testeisen (armatu‐ DIN EN 13828 rengroep I)

Regelgeving uit de paragraaf: markering op componenten Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Markering geluidsklasse I

DIN EN 13828

Regelgeving uit de paragraaf: compatibele componenten Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

G-buitendraad

DIN EN ISO 228

Regelgeving uit de paragraaf: technische gegevens Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Geldigheidsgebied

DIN EN 13828

Regelgeving uit de paragraaf: corrosie

Easytop-kogelkraan

Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Uitwendige corrosiebescherming

DIN EN 806-2

Uitwendige corrosiebescherming

DIN 1988-200

Uitwendige corrosiebescherming

DKI-Informationsdruck i. 160

7 van 16

Productinformatie

Regelgeving uit de paragraaf: dichtheidscontrole Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Dichtheidscontrole van drinkwate‐ DIN EN 806 deel 4 rinstallaties Dichtheidscontrole van drinkwate‐ ZVSHK-Merkblatt rinstallaties „Dichtheitsprüfungen von Trin‐ kwasserinstallationen mit Druc‐ kluft, Inertgas oder Wasser‟

Regelgeving uit de paragraaf: onderhoud Geldigheidsgebied / Aanwijzing

In Duitsland geldende regelgeving

Werking en onderhoud drinkwate‐ DIN EN 806-5 rinstallaties

2.2

Beoogd gebruik Stem het gebruik van het model voor andere dan de beschreven toepassingen en media met het Viega service‐ center af.

2.2.1

Toepassingen Deze kan o.m. op de volgende gebieden worden gebruikt: n n n n n n

Drinkwaterinstallaties Industriële- en verwarmingsinstallaties Persluchtinstallaties Regenwaterinstallaties Koelwaterleidingen (gesloten circuit) Installaties voor technische gassen (op aanvraag)

Voor de planning, uitvoering, werking en het onderhoud van drinkwate‐ rinstallaties moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de geldende richtlijnen in acht worden genomen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: toepassingen” op pagina 6.

Easytop-kogelkraan

8 van 16

Productinformatie

2.2.2

Media Het model is o.a. geschikt voor de volgende media: n Drinkwater zonder beperking volgens de geldende richtlijnen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: media” op pagina 6 n maximale chloride-concentratie 250 mg/l, volgens de geldende richt‐ lijnen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: media” op pagina 6 n Verwarmingswater voor pomp-warmwater-verwarmingsinstallaties, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: media” op pagina 6 n Perslucht volgens de specificatie van de gebruikte dichtelementen – EPDM bij olieconcentratie < 25 mg/m3

2.3

Productbeschrijving Easytop-systeemarmaturen zijn toepasbaar volgens de geldende richt‐ lijnen voor alle soorten drinkwater en zijn DVGW-gecertificeerd, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: productbeschrijving” op pagina 7. De kunststof componenten zijn in overeenstemming met de KTW-aanbeve‐ ling en de eisen van de geldende richtlijnen.

2.3.1

Overzicht De Easytop-systeemarmaturen voldoen aan de testeisen van de geldende richtlijnen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: overzicht” op pagina 7. Geluidsisolatie Lap ≤ 20 dB(A) Het model is als volgt uitgerust: n n n n n n n n n

Ventielbehuizing van siliciumbrons/siliciumbrons G-buitendraad aan beide kanten Bedieningshendel T-vorm van kunststof Beschermkappen voor de bedieningshendel in de kleuren rood en groen voor de markering van het betreffende toepassingsgebied Standaanduiding open / dicht Sleutelvlakken aan behuizing Schakelas onderhoudsvrij Kogelafdichting van Teflon® Kogel van roestvast staal

n Aftapperstop G ¼ aan beide kanten met aftapventiel G ¼

Easytop-kogelkraan

DN

15

20

25

32

40

50

G

¾

12⅜

9 van 16

Productinformatie

2.3.2

Draadverbinding Voor de draadverbinding mogen alleen vlakdichtende aansluitschroef‐ koppelingen worden gebruikt.

2.3.3

Markeringen op componenten

Het model is als volgt gekenmerkt: n Geluidsklasse I volgens de geldende richtlijnen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: markering op componenten” op pagina 7 n Maat n DVGW-opschrift n Standweergave op de bedieningshendel

2.3.4

Compatibele componenten Het model is uitgerust met G-buitendraden conform de geldende richt‐ lijnen en compatibel met het Prestabo-, Profipress-, Sanpress- en San‐ press Inox-systeem, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: compatibele componenten” op pagina 7.

2.3.5

Technische gegevens Neem de volgende bedrijfsvoorwaarden voor de installatie van het model in acht:

Bedrijfstemperatuur [Tmax] Bedrijfsdruk [Pmax]

110 °C 1,6 MPa (16 bar)

Geldigheidsgebied volgens de geldende richtlijnen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: technische gegevens” op pagina 7: n Bedrijfstemperatuur: 110°C n Werkdruk: PN 16 (16 bar)

Easytop-kogelkraan

10 van 16

Productinformatie

2.4

Gebruiksinformatie

2.4.1

Corrosie Voor open geïnstalleerde leidingen en armaturen in ruimtes is normaal gesproken geen uitwendige corrosiebescherming nodig. In de volgende gevallen bestaan uitzonderingen: n Contact met agressieve bouwstoffen zoals nitriet- of ammoniakhou‐ dend materiaal n in agressieve omgeving Indien een uitwendige corrosiebescherming noodzakelijk is, moeten de geldende richtlijnen in acht worden genomen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: corrosie” op pagina 7. Easytop-armaturen van brons/siliciumbrons zijn voor alle soorten drinkwater toepasbaar. De chlorideconcentratie in het medium mag een maximum‐ waarde van 250 mg/l niet overschrijden. Deze chloride is geen desinfectiemiddel ,maar een bestand‐ deel van zeezout en keukenzout (natriumchloride).

2.5

Optionele toebehoren Als toebehoren optioneel leverbaar: Bedieningshendel van metaal Easytop-thermometer Easytop-kenplaatje Easytop-verlenging Easytop-aftapventiel Beschermkappen voor de bedieningshendel van kunststof in de kleuren rood, groen en blauw voor de markering van het betreffende toepassingsgebied n Isolatieschalen

n n n n n n

Afb. 1: Model 2275.93 Easytop-bedieningshendel L-vorm

Easytop-kogelkraan

11 van 16

Productinformatie

Afb. 2: Model 2275.92 Easytop-bedieningshendel T-vorm

Afb. 3: Model 2275.94 Easytop-thermometer

Afb. 4: Model 2275.97 Easytop-kenplaatje

Easytop-kogelkraan

12 van 16

Productinformatie

Afb. 5: Model 2234.5 Easytop-verlenging

Afb. 6: Model 2234 Easytop-aftapventiel

Afb. 7: Model 2275.96 Easytop-beschermkap groen

Isolatieschalen EPS-isolatieschalen zijn leverbaar voor alle kogelkraangroottes. De tweedelige schalen zijn zelfbevestigend en worden zonder gereedschap en bevestigingsklauwen gemonteerd. Ze sluiten naadloos aan op de kopvlakken van de leidingsisolatie.

Easytop-kogelkraan

13 van 16

Productinformatie

Afb. 8: Model 2275.90 Easytop-isolatieschaal

Easytop-kogelkraan

14 van 16

Gebruik

3 Gebruik 3.1

Montage-informatie

3.1.1

Montageaanwijzingen

Systeemcomponenten controleren Het model pas vlak voordat het wordt gebruikt uit de ver‐ pakking halen.

Door transport en opslag kunnen systeemcomponenten evt. worden beschadigd. n n n n

Alle onderdelen controleren. Beschadigde componenten vervangen. Beschadigde componenten niet repareren. Vervuilde componenten mogen niet worden geïnstalleerd.

Tijdens de montage Neem bij de montage het volgende in acht: n Geschikt gereedschap gebruiken. n De inbouw is onafhankelijk van de stromingsrichting mogelijk. n Bij het aanhalen van de aansluitschroefkoppeling op het sleutelvlak van het ventiel tegenhouden.

Kies de inbouwplaats zodanig dat de armatuur goed toe‐ gankelijk, eenvoudig te bedienen en de isolatieschaal goed te monteren is.

Leidingtraject en bevestiging Informatie kunt u vinden in de systeem-gebruiksaanwijzingen Prestabo, Profipress, Sanpress en Sanpress Inox. Leidingtraject en bevestiging Informatie kunt u vinden in de Viega systeem-gebruiksaanwijzingen van het gebruikte product. Lengte-uitzetting Informatie kunt u vinden in de systeem-gebruiksaanwijzingen Prestabo, Profipress, Sanpress en Sanpress Inox.

Easytop-kogelkraan

15 van 16

Gebruik

Lengte-uitzetting Informatie kunt u vinden in de Viega systeem-gebruiksaanwijzingen van het gebruikte product.

3.2

Montage

3.2.1

Dichtheidscontrole Vóór de inbedrijfstelling moet de installateur een dichtheidscontrole uit‐ voeren. Deze controle op de voltooide, maar nog niet weggewerkte installatie uitvoeren. De algemeen erkende regels van de techniek en de geldende richtlijnen in acht nemen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: dichtheidscontrole” op pagina 8. Ook voor niet-drinkwaterinstallaties moet de dichtheidscontrole volgens de algemeen erkende regels van de techniek worden uitgevoerd. Het resultaat documenteren.

3.3

Onderhoud AANWIJZING! Informeer uw opdrachtgever resp. de exploitant van de drinkwaterinstallatie dat de installatie regelmatig moet worden onderhouden.

Voor werking en het onderhoud van drinkwaterinstallaties moeten de geldende richtlijnen in acht worden genomen, zie Ä “Regelgeving uit de paragraaf: onderhoud” op pagina 8.

Viega adviseert de armatuur regelmatig te bedienen en op functie te controleren.

3.4

Afvalverwijdering Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.

Easytop-kogelkraan

16 van 16

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.