Eigen vermogen van het ILVO Tweede begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN UITVOERING 2011 BUDGET 2011


1 Eigen vermogen van het ILVO Tweede begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN ( (incl. Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten 0821 Overgedragen saldo Overige ...
Author:  Thomas Thys

0 downloads 96 Views 199KB Size

Recommend Documents


No documents


Eigen vermogen van het ILVO Tweede begrotingscontrole 2012 (in duizend euro) ESR CODE

0821 0810 0810 0810

16 1611 1620

26 2610 2620 28 2820 2830

3810 3840 3910 3920 3950

OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo Overige interne verrichtingen Opneming uit reservefonds sociaal passief Opneming uit reservefonds investeringen Totaal voor hoofdstuk 0 Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom Renteontvangsten van overheidsvorderingen Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid Renteontvangst binnen de sector overheid Overige opbrengsten uit vermogen Dividenden Huurgelden van gronden Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Van bedrijven Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Van EU-instellingen Van E.G.-landen (overheden) Van andere landen dan E.G.-landen (overheden) Totaal voor hoofdstuk 3

ONTVANGSTEN LAATSTE UITVOERING BO 2012 (excl. 1BC2012 (excl. 2BC 2012 (excl. BUDGET 2011 2011 overflow) overflow) overflow) (indien van toepassing) 11.883 203 0 0 12.086

11.883 179

11.727 210

12.062

11.727 210 0 0 11.937

4.790

4.555

685 5.475

0 0 0 0 0 0 0 1.131 1.763 16 0 2.910

2BC 2012 (overflow)

2BC 2012 (incl. overflow)

11.937

11.802 223 0 0 12.025

0

11.802 223 0 0 12.025

5.536

5.536

5.209

217

0 5.426

1.172

814

814

1.164

5.727

6.350

6.350

6.373

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

1.494 1.169 7 2.670

0 856 1.789 27 0 2.672

856 1.789 27 2.672

0 1.096 2.679 59 0 3.834

1.164 217

6.590

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 1.096 2.679 59 0 3.834

(in duizend euro) ESR CODE

461 4610 4610 4610 4610

4610 4610

4610 4610 4610

4610 4610 4610 4610 4610 4610 4630 4640

OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Van de institutionele overheid Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (DC0 DE107 3500) (DC0/1DE-A-2-B/WT) Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (KB0 KD032 4141) (KB0/1KD-A-2-Z/IS) Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (KB0 KD033 4141) (KB0/1KD-A-2-Z/IS) Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (KC0 KE108 4141) (KC0/1KE-A-2-Z/IS) Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (KB0 KD001 0100) (KB0/1KD-A-4-Z/PR)(KB0/1KD-A-4-D/WT) Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (KB0 KD034 4143) (KB0/1KD-A-2-Z/IS) Referentietaken Leefmilieu (LB0 LC180 4140)(LB0/1LC-H-2-Z/IS) Beheersvergoeding CFO Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (KB0 KD001 0100) (KB0/1KD-A-4-Z/PR) (KB0/1KD-A-4D/WT) Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten (KB0 KD014 3132) (KB0/1KD-A-2-C/WT) Departement LV- subsidies visserijprojecten (KB0 KD011 3122) (KB0/1KD-A-2-C/WT) Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (KB0 KD022 3300) (KB0/1KD-A-2-C/WT) DB0 DD029 4143: Dotatie internationaal landbouwonderzoek (DB0/1DD-A-2-Z/IS) BF0 BF507 1211: Realisatie proefserre (BF0/1BF-C-2-A/WT) Onderhoud en werken aan onroerende goederen (KB0 KD036 4141) (KB0/1KD-A-2-Z/IS) Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF) Van IWT

ONTVANGSTEN LAATSTE UITVOERING BO 2012 (excl. 1BC2012 (excl. 2BC 2012 (excl. BUDGET 2011 2011 overflow) overflow) overflow) (indien van toepassing)

0

0

0

0

2BC 2012 (overflow)

2BC 2012 (incl. overflow)

0 0

1.016

1.016

1.416

1.422

1.422

160

160

160

160

160

160

342

342

342

342

342

342

463

469

463

463

448

448

365

365

0

0

0

90

70 0 82

70 0 82

70 0 82

0 91

70 82

739

2.161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3.150

0 3.150

0

0

2.886

2.886

0 3.150

3.150

0 3.197

320

0

0

2.746

2.269

1.162

3.150

1.162

(in duizend euro) ESR CODE

OMSCHRIJVING

4640 4650 4670

Van VDAB Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld Van Provincies Inkomstenoverdrachten van de federale overheid Totaal voor hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid Binnen eenzelfde institutionele groep Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF) Investeringsbijdragen van VLIF Investeringsbijdragen van FIVA Totaal voor hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland Verkoop van overige investeringsgoederen Verkoop van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen Kredietaflossingen door bedrijven Verkoop van andere financiële produkten Kredietaflossingen door gezinnen Kredietaflossingen binnen de sector overheid Totaal voor hoofdstuk 8

4812 4943

66 6631 6641.1 6641.2

7612 7720 7750

8610 8670 8720 8911

TOTAAL ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN LAATSTE UITVOERING BO 2012 (excl. 1BC2012 (excl. 2BC 2012 (excl. BUDGET 2011 2011 overflow) overflow) overflow) (indien van toepassing) 0 0 0 0 2.369 2.191 534 534 881 0 0 0 0 0 0 76 72 6 6 104 2.148 1.968 1.463 1.463 2.450 13.246 12.092 8.895 8.854 11.995

2BC 2012 (overflow)

2BC 2012 (incl. overflow)

739

0 881 0 0 104 2.450 12.734

333

320

320

330

0 330

20 240 260

19 224 576

0 30 350

30 350

0 232 562

0

0 232 562

0 0 891 891

1 1.096 1.097

0 0 1.011 1.011

1.011 1.011

0 0 1.011 1.011

0

0 0 1.011 1.011

0

0 0 0 0 0

956

36.756

209 0 14 1 224

13

209 13

2 4 19

209 13 0 0 222

222

0 0 0 0 0

35.092

34.243

31.437

31.396

35.800

(in duizend euro)

(in duizend euro)

(in duizend euro)

(in duizend euro) ESR CODE

COFOG OMSCHRIJVING CODE

1111 1120

04200 04200

1131 1140 12 1211

04200 04200

1250

04200

21 2140 24 2410

3200 3300 3520 3530

04200

04200 04200

04200 04200 04200 04200

Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen Directe toelagen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Totaal voor hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten Rente op overheidsschuld Rente op commerciële schuld Huurgelden Betalingen aan andere sectoren dan de overheid Totaal voor hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren Aan bedrijven en financiële instellingen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk Aan het buitenland: EU-landen overheden Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden Totaal voor hoofdstuk 3

UITGAVEN LAATSTE UITVOERING BO 2012 (excl. 1BC2012 (excl. 2BC 2012 (excl. BUDGET 2011 2011 overflow) overflow) overflow) (indien van toepassing)

12.455

8.813 3.018

12.244

12.244

13.977

2BC 2012 (overflow)

2BC 2012 (incl. overflow)

480

32 286 3.946

9.812

4.040

3.999

7.491

18

15

18

18

15

16.419

21.976

16.302

16.261

21.483

0

0

42 42

47 47

41 41

7 267 0 0 274

7 138 8 125 278

0 111 0 0 111

476

111

111

42 42

0 488 0 0 488

0 0 0 7.967 15

956

22.439

0

0 0 0 42 42

0

0 488 0 0 488

0 41 41

14.457 0

(in duizend euro) ESR CODE

COFOG OMSCHRIJVING CODE

4110 4140 4150

00000 00000 04200

4170 4312 4533 4540

00000 04200 04200 04200

7112 7200 7422 7460

8112 8142 8170 8300 8511 8550

04200 04200 04200 04200

04200 04200 04200 04200 00000 04200

Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een administratieve openbare instelling Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen Aan provincies Aan gewesten Aan de federale overheid Totaal voor hoofdstuk 4 Hoofdstuk 7 : Investeringen Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland Nieuwbouw van gebouwen Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van teeltgoederen Totaal voor hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen Kredietverleningen aan bedrijven Deelnemingen in privébedrijven Aankoop van andere financiële produkten Kredietverleningen aan gezinnen Binnen de institutionele groep Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) Totaal voor hoofdstuk 8

UITGAVEN LAATSTE UITVOERING BO 2012 (excl. 1BC2012 (excl. 2BC 2012 (excl. BUDGET 2011 2011 overflow) overflow) overflow) (indien van toepassing)

0 0 765

479

0 0 237

0 13 115 56 949

118 56 9 662

0 3.803 1.243 208 5.254

-1.462 516 231 -715

209 0 0 14 1

3

2

14

2BC 2012 (incl. overflow)

237

0 0 713

0 0 713

0 3 0 11 251

3 0 11 251

0 6 119 11 849

0

0 6 119 11 849

0 25 2.305 243 2.573

0 25 2.305 243 2.573

0 0 633 280 913

0

0 0 633 280 913

209 0 0 13

209 0 0 13

0 0 0 0 0 0

222

222

0

9

224

2BC 2012 (overflow)

0 0 0 0 0

0

0

(in duizend euro) ESR CODE

COFOG OMSCHRIJVING CODE

0322 0310 0310

00000 00000 00000

UITGAVEN LAATSTE UITVOERING BO 2012 (excl. 1BC2012 (excl. 2BC 2012 (excl. BUDGET 2011 2011 overflow) overflow) overflow) (indien van toepassing)

Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven Over te dragen saldo Dotatie aan reservefonds Overige interne verrichtingen Totaal voor hoofdstuk 0

11.727 0 203 11.930

11.802

TOTAAL UITGAVEN

35.092

2BC 2012 (overflow)

2BC 2012 (incl. overflow)

179 11.981

11.727 0 210 11.937

11.727 0 210 11.937

11.802 0 223 12.025

0

11.802 0 223 12.025

34.243

31.437

31.396

35.800

956

36.756

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.