Elemi költségvetés Elemi költségvetés


1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK S...
Author:  Zsolt Dudás

0 downloads 3 Views 254KB Size

Recommend Documents


2016 Elemi költségvetés
1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet C&iacu...

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
1 A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet c&i...

2012 Elemi költségvetés
1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK S...

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
1 A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet c&i...

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
1 A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: számje PIR-törzsszám szektor fejezet c&iac...

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
1 A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel PIR-törzsszám szektor fejezet c&i...

Elemi költségvetés I
1 Adatellenőrző kód: f-6b a b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím me...

Elemi matematikai alkalmazások a
1 Elemi matematikai alkalmazások a bevezető közgazdaságtanban és pénzügyben. Oktatási segédlet a G...

2011 Elemi költségvetés
1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK S...

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
1 2 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító...A megye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 676328 PIR-törzsszám

1250 Szektor

88 Megye

0004 PÜK

852010 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Elemi költségvetés 2018 Elemi költségvetés P. H.

....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

..................................................................... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon) Kelt……………………, ……….év………….hó……..nap

Készült: 2018.03.08 08:57 Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

Szám 01 02 04 08 09

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

Szám 03

K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

Érték típus: Forint

# 2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat 3 4

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

317 723 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

4 071 000

06 07 09 10 13 14 16

17 18 19 20

21 22 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 38 39 40 43 44 45 58 59 71 74

Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

4 306 000 8 636 000 3 239 000 140 000 8 324 120 346 439 120 5 764 698

100 000 5 864 698 352 303 818 74 028 000

19 685 000 36 242 280 55 927 280 2 971 000 792 000 3 763 000 25 496 000 14 800 079 2 538 000 1 495 000 23 909 473 68 238 552 160 000 160 000 24 032 933 1 200 000 1 401 278 26 634 211 154 723 043 7 845 821 7 845 821 7 845 821 708 787

Érték típus: Forint

75 78 79 95

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=72+…+78) (K6) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

8 202 440 2 406 490 11 317 717 600 218 399

Érték típus: Forint

# 2 12 13 18 19 35 38 39 40 49 68

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat 3 4

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) Szolgáltatások ellenértéke (B402) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

16 847 335 16 847 335 16 656 064 16 656 064 9 897 000 24 783 000 7 619 000 1 222 000 43 521 000 77 024 399

Érték típus: Forint

# 2 15 21 30

04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat 3 4 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

523 194 000 523 194 000 523 194 000

Érték típus: Fő

#

1 24

25 26 27 28 30 31 32 35 36 79 80

81 84

Megnevezés

2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. pedagógus (magasabb) vezetői megbízással KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 3

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Normatív jutalmak, céljuttatás, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások projektprémium díj, túlóra, túlszolgálat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4

5

6

7

Költségtérítések

8

Támogatások

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

1

3 700 000

0

0

0

96 000

45 000

0

0

0

2 12 14 4 4 40 12 4 93

5 141 400 25 248 600 31 936 620 9 122 400 9 013 200 162 868 060 52 300 920 18 391 800 317 723 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 600 000 0 0 100 000 2 271 000 400 000 700 000 4 071 000

0 361 000 0 0 0 1 864 000 0 2 081 000 4 306 000

192 000 1 152 000 1 344 000 384 000 384 000 3 548 000 1 152 000 384 000 8 636 000

220 000 750 000 470 000 50 000 300 000 1 179 000 290 000 75 000 3 379 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 000 2 000 000 1 200 000 200 000 300 000 3 774 120 350 000 100 000 8 324 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0

93

317 723 000

0

4 071 000

4 306 000

8 636 000

3 379 000

0

8 324 120

0

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Érték típus: Forint

#

Megnevezés

1

2

01 02 03 05 13 14 15 19 22 26 27 32 33 34 35

Vezetői létszám: középfokú végzettséggel 3

a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Összesen (04+…+12) Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő Kézbesítési Üzemeltetési Összesen (14+18+…+25) Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) Közalkalmazottak (33+34+35) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

Adatellenőrző kód: 734152f706bc77-2f-55-79-516f-18-80101e-215a-75

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 5 6 7 8 9

Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 5 5 4 1 0

4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 5 5 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2

0 7 7 1 1 1 1 1 16 18 26 26 7 1 18

56 0 56 4 4 0 0 0 0 0 60 60 56 4 0

56 7 63 5 5 1 1 1 18 20 88 88 63 5 20

Létszám összesen 10 60 7 67 6 6 1 1 1 18 20 93 93 67 6 20

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.