en De Schoolwebwinkel b.v


1 2 COLOFON Uitgeverij: Auteur(s): Inhoudelijke redactie: Foto s: Edu Actief b.v De Schoolwebwinkel b.v. Edu Actief en De Schoolwebwinkel b.v. Titel...

0 downloads 5 Views 928KB Size

Recommend Documents


No documents


COLOFON Uitgeverij:

Auteur(s): Inhoudelijke redactie: Foto’s:

Edu’Actief b.v. 0522-235235 [email protected] www.edu-actief.nl De Schoolwebwinkel b.v. Edu’Actief www.shutterstock.com en De Schoolwebwinkel b.v.

Titel: ISBN:

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel 9789037249569

Eerste druk/eerste oplage © Edu’Actief b.v. 2018 (De Schoolwebwinkel b.v. 2018) Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl). De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op www.edu-actief.nl.

Inhoud Deel A Webwinkel .................................................................................................................................... 5 Oriënteren ................................................................................................................................................ 5 Taak 1 Kennismaken met de webshop .................................................................................................... 5 Taak 2 Leerdoelen Deel A ......................................................................................................................... 6 Taak 3 Taken plannen .............................................................................................................................. 9 Aan de slag ............................................................................................................................................... 9 Taak 4 Een webshop starten .................................................................................................................... 9 Taak 5 Webwinkel CMS ........................................................................................................................... 13 Taak 6 Assortiment en navigatie ............................................................................................................ 18 Taak 7 Doelgroep en marktonderzoek .................................................................................................. 24 Taak 8 Een goede webshop .................................................................................................................... 29 Evalueren en reflecteren ..................................................................................................................... 34 Taak 9 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 34 Taak 10 Voorbereiden op de toets ......................................................................................................... 35 Deel B Producten .................................................................................................................................. 36 Oriënteren ............................................................................................................................................. 36 Taak 1 Kennismaken met het inrichten van de website ....................................................................... 36 Taak 2 Leerdoelen Deel B ....................................................................................................................... 37 Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 38 Aan de slag ............................................................................................................................................. 39 Taak 4 Webshop indeling ....................................................................................................................... 39 Taak 5 Verkoopprijs en kosten ............................................................................................................... 45 Taak 6 Artikelinformatie ......................................................................................................................... 51 Taak 7 Producten in het CMS ................................................................................................................. 54 Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 58 Taak 8 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 58 Taak 9 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 59 Deel C Reclame ...................................................................................................................................... 60 Oriënteren ............................................................................................................................................. 60 Taak 1 Kennismaken met de marketing ................................................................................................ 60 Taak 2 Leerdoelen bij Deel C .................................................................................................................. 61 Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 62 Aan de slag ............................................................................................................................................. 63 Taak 4 Marketing .................................................................................................................................... 63 Taak 5 Homepage promotie .................................................................................................................. 68 Taak 6 Informatie en communicatie ..................................................................................................... 75

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

3

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 78 Taak 7 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 78 Taak 8 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 80 Deel D Bestelproces .............................................................................................................................. 81 Oriënteren ............................................................................................................................................. 81 Taak 1 Kennismaken met het bestelproces van de webshop .............................................................. 81 Taak 2 Leerdoelen Deel D ....................................................................................................................... 82 Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 82 Aan de slag ............................................................................................................................................. 83 Taak 4 Controleren, testen en runnen ................................................................................................... 83 Evalueren en reflecteren ..................................................................................................................... 89 Taak 5 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 89 Taak 6 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 91

4

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

Deel A Webwinkel

Oriënteren Taak 1 Kennismaken met de webshop In dit deel ga je kennismaken met de wereld van de webshop. Met een webshop wordt hetzelfde bedoeld als een webwinkel. Wat moet je weten om een webshop te kunnen starten? Wat zijn de verschillen met een winkel in de winkelstraat? Ook ga je bepalen wat er in de webshop verkocht gaat worden. Wat worden je producten of diensten?

BRON Lees Tekstbron 1.1 Wat is een webshop. Maak daarna opdracht 1 tot en met 7.

1. Bij welke webshops kun je voornamelijk producten kopen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Intertoys.nl Coolcat.nl Netflix.com Ticketmaster.nl 2. Bij welke webshops kun je voornamelijk diensten kopen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bol.com Vodafone.nl Wehkamp.nl KLM.com 3. Wat betekent ‘een virtuele winkelwagen’ in een webshop? Kies het juiste antwoord. Een tastbare winkelwagen Een winkelwagen op internet Een winkelwagen met een muntje Een winkelwagen die niet bestaat

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

5

Deel A Webwinkel 4. Webshops/websites die je opzoekt op internet beginnen vaak met www. Waar is ‘www’ de afkorting van? Kies het juiste antwoord. World Wide Warning World Wide Web Wide Web World Web World Warning 5. Wat is het verschil tussen online en offline? Kies het juiste antwoord. Online kan iedereen, offline niet Online is veiliger dan offline Online heeft een actieve verbinding met een netwerk, offline niet Online mag vanaf 18 jaar, offline mag eerder dan 18 jaar

6. Is een advertentie in een fysieke krant on- of offline? Kies het juiste antwoord. Offline Online Beide Geen van beide 7. Is een advertentie op Facebook on- of offline? Kies het juiste antwoord. Offline Online Beide Geen van beide 8. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk dan je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken.

Taak 2 Leerdoelen Deel A Als je een webshop wilt beginnen moet je: 1. weten wat een webshop is 2. weten wat het verschil is tussen een fysieke winkel en webwinkel 3. de voor- en nadelen van een fysieke winkel en webwinkel kunnen benoemen 4. weten wat de voor- en achterkant van een webshop is 5. weten welke soorten assortimenten er zijn 6. weten wat een doelgroep is 6

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

Deel A Webwinkel 7. 8. 9.

een doelgroep voor je webshop kunnen bepalen een SWOT-analyse kunnen maken weten hoe je een aantrekkelijke webshop maakt

9. Jij weet vast meer dan je denkt over het onderwerp webshop. Van welke woorden heb je wel eens gehoord? Onderstreep deze.

10. Kijk nog een keer naar de woorden hierboven. Zoek drie woorden op internet op waar je echt nog nooit van hebt gehoord en schrijf de betekenis op. Woord

Dit woord betekent

11. Iemand die een succesvolle webshop opstart, beschikt over een aantal belangrijke kwaliteiten. Hierna zie je een paar van deze kwaliteiten. Misschien bezit je enkele van die kwaliteiten al. Hoe zou jij jezelf op dit moment beoordelen?

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

7

Deel A Webwinkel Kleur de sterren in. Geef jezelf één ster als je ergens nog niet zo goed in bent. Geef jezelf vijf sterren als je ergens al heel goed in bent. Je mag sterren ook voor de helft inkleuren. Kwaliteiten Ik ben klantgericht.

Ik kan een gat in de markt vinden.

Ik heb zelfvertrouwen.

Ik kom mijn afspraken na.

Ik kan hard werken.

Ik heb geduld.

Ik kan omgaan met tegenslagen.

12. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk dan je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken.

8

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

Deel A Webwinkel

Taak 3 Taken plannen In deze taak ga je de taken van dit deel plannen. 13. Bekijk Taak 4 tot en met 10. En bekijk het schema hierna. a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4. b. Zoek in de taken naar de opdrachten met . Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent: • op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken • op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen. d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1, 2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken. 1. Taak 2. Onderwerp

3. Richttijd in 4. Datum en lesuur minuten

1

Kennismaken met de webshop

25

2

Leerdoelen Deel A

15

3

Taken plannen

10

4

Een webshop starten

140

5

Webwinkel CMS

150

6

Assortiment en navigatie

150

7

Doelgroep en marktonderzoek

150

8

Een goede webshop

150

9

Terugkijken en verder kijken

20

10

Voorbereiden op de toets

30

5. Af 6. Paraaf docent

Aan de slag Taak 4 Een webshop starten Er zijn webwinkels die alleen online beschikbaar zijn, dat zijn de pure webwinkels. Er zijn ook winkels die alleen fysiek aanwezig zijn. Fysiek wil zeggen dat je het kunt aanraken. Bijvoorbeeld de producten of het gebouw. Je leert in deze taak wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen een webwinkel en een fysieke winkel. Ook ga je aan de slag met je eigen webshop. Wat heb je nodig om te kunnen starten en wat ga je verkopen?

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

9

Deel A Webwinkel

VOORBEREIDEN BRON Lees Tekstbron 1.2 Vergelijking met een fysieke winkel. Maak daarna opdracht 14.

14. Geef de verschillen aan tussen een webshop en een fysieke winkel. a. Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘locatie’ gaat.

b. Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘bereikbaarheid’ gaat.

c. Omschrijf wat de verschillen zijn als het om ‘betalen’ gaat.

BRON Lees Tekstbron 1.3 Een webshop starten. Bekijk ook de Film Fleur en de Film Bram. Maak daarna

opdracht 15 tot en met 19. 15. Wat wil Fleur verkopen? Kies het juiste antwoord. Kleding en accessoires Kleding, schoenen en tassen Armbanden, tassen en panty’s Armbanden en tassen 16. Wie zouden de producten van Fleur willen kopen? Kies het juiste antwoord. Grootouders die willen verhuizen Docenten die een kado willen voor de klas Vrouwen- meisjes die een cadeau willen kopen Vrouwen die nagellak willen kopen 17. Wat heeft Fleur niet nodig om haar webshop te kunnen starten? Kies het juiste antwoord. Producten op voorraad Geld Verpakkingsmateriaal Winkelpand

10

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

Deel A Webwinkel

18. Hoe heet het bedrijf van Bram? Kies het juiste antwoord. Goohoo GoToMo Games2Play PlaystationGO 19. Hoe is Bram begonnen met zijn eerste webshop? Kies het juiste antwoord. Verkoop van speelgoed treinen Verkoop van gebreide truien van zijn moeder Verkoop van tweedehands games via marktplaats Verkoop van playcards voor games BRON Lees Tekstbron 1.4 Bepalen van je assortiment. Maak daarna opdracht 20.

20. Wat is het verschil tussen een breed- en een diep assortiment? Kies het juiste antwoord. Een breed assortiment bestaat uit verschillende soorten artikelen uit meerdere productgroepen en een diep assortiment bestaat uit allemaal soortgelijke artikelen uit één productgroep. Een breed assortiment is minimaal 10 cm breed en een diep assortiment is minimaal 10 cm diep. Een breed assortiment bestaat uit allemaal soortgelijke artikelen uit één productgroep en een diep assortiment bestaat uit verschillende soorten artikelen uit meerdere productgroepen. Een breed assortiment staat in de breedte (horizontaal) in de webshop weergegeven en een diep assortiment staat altijd in de diepte (verticaal). UITVOEREN Je gaat samen met je klas nadenken over wat er in jullie webshop verkocht zou kunnen worden. Je gaat ook nadenken over wat de naam van jullie webshop wordt. 21. Maak een map waar je alle komende webshop documenten kunt bewaren. a. Maak de map aan op je school computer of op je account van school. b. Noem deze map ‘webshop’. c. Zorg ervoor dat je tijdens de webshop lessen toegang hebt tot deze map. 22. Brainstorm samen met je klas en je docent of in je groepje over wat jullie in je eigen webwinkel zouden kunnen/willen verkopen. Je docent schrijft de opties op het digibord. Houd rekening met de volgende punten: • Zijn er op school gemaakte producten / diensten om te verkopen? • Of ga je producten inkopen en weer verkopen? • Past de productkeuze bij jullie school / klas? • Hoe kom je aan het product / dienst?

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

11

Deel A Webwinkel • • • •

Hoeveel tijd kost het om het product te maken? Welke materialen heb je nodig en wat kosten deze materialen? Kun je de producten of diensten met voldoende marge verkopen? Zou je veel last kunnen hebben van concurrentie?

23. Noteer de definitieve productkeuze in een document naar keuze en sla dit document op onder de naam ‘productkeuze’ in de map ‘webshop’. 24. Brainstorm samen met je klas en je docent over hoe jullie je eigen webwinkel zouden willen noemen. Je docent schrijft de opties op het digibord. Houd rekening met de volgende punten: • Past de naamkeuze bij jullie school / klas / productkeuze? • Kunnen mensen de naam makkelijk onthouden? • Hoe groot is de kans op spelfouten bij het typen van de naam? • Wordt de naam niet al door iemand anders gebruikt? 25. Noteer de definitieve naamkeuze in een document naar keuze en sla dit document op onder de naam ‘naamkeuze’ in de map ‘webshop’. TERUGKIJKEN 26. Je hebt in deze taak geleerd wat een webshop is en nagedacht over de webshop die je gaat starten. a. Hoe vind je het om een webshop te starten? Je mag meerdere antwoorden kiezen. Leuk / Niet leuk / Spannend / Niet spannend / Saai / Gaaf b. Werk jij graag samen of liever alleen? Samen / Alleen c. Geef een voorbeeld waar dat uit blijkt.

27. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk dan je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet deze taak ook niet af te vinken bij Taak 3.

12

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

Deel A Webwinkel

Taak 5 Webwinkel CMS In deze taak ga je kennismaken met het Content Management Systeem (CMS) van de webshop die voor de school gemaakt gaat worden. Je leert wat een CMS is, hoe je het CMS kunt gebruiken en wat de voordelen van een CMS zijn.

VOORBEREIDEN BRON Lees Tekstbron 2.1 Voor- en achterkant van een website. Maak daarna opdracht 28 tot en met 33.

28. Wat is het doel van een webshop? Kies het juiste antwoord. Producten en/of diensten vergelijken Producten en/of diensten verkopen Informatie geven over producten en/of diensten Producten en/of diensten snel laten bezorgen 29. Wat is het doel van een ‘gewone’ website? Kies het juiste antwoord. Informatie verzamelen over de bezoeker van de website Reclame laten zien van producten en/of diensten Informatie geven over een bepaald onderwerp Producten en/of diensten verkopen 30. Wat wordt er met de ‘voorkant’ van een website/webshop bedoeld? Kies het juiste antwoord. De voorkant is datgene wat voor het computerscherm staat. De voorkant is datgene wat alleen op de homepage staat. De voorkant is datgene wat niet zichtbaar is voor de bezoeker. De voorkant is datgene wat zichtbaar is voor de bezoeker. 31. Wat zijn voorbeelden van de voorkant van een website/webshop? Kies het juiste antwoord. De afbeeldingen, het ontwerp, de tekst, de kleuren De werking van de winkelwagen en het afrekenproces De bezoekersaantallen Het toetsenbord 32. Wat wordt er met de ‘achterkant’ van een website/webshop bedoeld? Kies het juiste antwoord. Alles van de website/webshop wat niet direct zichtbaar is voor de bezoeker Alles van de website/webshop wat wel zichtbaar is voor de bezoeker Alles wat aan de achterkant van het beeldscherm staat Alle achtergrondinformatie over de webshop eigenaar

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

13

Deel A Webwinkel 33. Wat zijn voorbeelden van de achterkant van een website/webshop? Kies het juiste antwoord. De afbeeldingen, de tekst, de kleuren De geluidsboxen Het registeren van een nieuwe gebruiker en de werking van de winkelwagen Het bankrekeningnummer van de webshop eigenaar

BRON Lees Tekstbron 2.2 Wat is een content management systeem. Maak daarna opdracht 34 tot en met

36. 34. Wat is een voordeel van het Content Management System (CMS)? Kies het juiste antwoord. Je kan snel betalingen in de webshop uitvoeren Je kan zonder programmeertalen de inhoud van een website aanpassen Je kan meteen pakketten verzenden Je kan hiermee makkelijk Facebook onderhouden 35. Wat kun je als beheerder van een website/webshop via het CMS doen? Kies het juiste antwoord. Gegevens zoals teksten en afbeeldingen publiceren op het internet Afdruk opdrachten geven aan je printer Instagram berichten plaatsen Een aankoop doen bij een andere webshop 36. Wat wordt er bedoeld met ‘content van een webshop’? Kies het juiste antwoord. De achterkant van een webshop Het contante geld bij een webshop De betalingsmogelijkheden van een webshop De inhoud, zoals teksten en afbeeldingen, van een webshop BRON Lees Tekstbron 2.3 Het CMS van De Schoolwebwinkel. Maak daarna opdracht 37.

37. Op alle pagina’s in het CMS zie je steeds aan de linkerkant een menubalk. En helemaal bovenaan zie je ook een menubalk. Via de menu-items in deze menubalken kun je de inhoud van je webshop beheren. Bekijk de afbeelding hierna.

14

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

Deel A Webwinkel

a. Via welk menu-item kun je nieuwe categorieën en subcategorieën toevoegen denk je? Kies het juiste antwoord. Via linker menu-item ‘producten’ Via linker menu-item ‘categorieën’ Via linker menu-item ‘bestellingen’ Via top menu-item ‘content’ b. Via welk menu-item kun je bestaande producten aanpassen denk je? Kies het juiste antwoord. Via linker menu-item ‘producten’ Via linker menu-item ‘categorieën’ Via linker menu-item ‘bestellingen’ Via top menu-item ‘content’ c. Je wilt kijken bij een bestelling die geplaatst is door een klant. Waar kan je dat in het CMS gaan doen? Kies het juiste antwoord Via linker menu-item ‘producten’ Via linker menu-item ‘categorieën’ Via linker menu-item ‘bestellingen’ Via top menu-item ‘content’ d. Stel dat een klant laat weten dat hij of zij per ongeluk een verkeerd huisnummer heeft doorgegeven bij het plaatsen van een bestelling. Via welk menu-item kun je dit aanpassen denk je? Kies het juiste antwoord. Via linker menu-item ‘producten’ Via linker menu-item ‘categorieën’ Via linker menu-item ‘bestellingen’ Via top menu-item ‘content’ UITVOEREN Je krijgt van je docent klassikaal uitleg over het CMS aan de hand van de CMS-handleiding. Daarna ga je zelf in het CMS aan de slag met oefeningen ter kennismaking. Tenslotte krijg je nog enkele vragen over het gebruik van het CMS.

Webshoplessen met De Schoolwebwinkel

15

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.