energieprestatiecertificaat


1 energieprestatiecertificaat straat Kleine Braamstraat nummer 5 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie berekende energiesc...
Author:  Julia de Wilde

0 downloads 54 Views 114KB Size

Recommend Documents


No documents


energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20180921-0002092673-1 straat

Kleine Braamstraat

nummer

5

bus

postnummer

2220

gemeente

bestemming

eengezinswoning

type

open bebouwing

softwareversie

Heist-op-den-Berg

9.19.0

berekende energiescore (kWh/m²jaar):

152

De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

152

kWh/m²jaar

energiezuinig

niet energiezuinig

weinig besparingsmogelijkheden

veel besparingsmogelijkheden

energiedeskundige rechtsvorm

BVBA

firma

voornaam

VALERIE ANDREA

straat

Peerlaarstraat

postnummer

2820

land

België

VALUMA

KBO-nr. 0875956619

achternaam NEUTJENS

erkenningscode nummer 17

gemeente

EP09030

bus

Bonheiden

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze. datum: 21-09-2018 handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 21 september 2028 pagina 1 van 6 pagina's

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20180921-0002092673-1 straat

Kleine Braamstraat

postnummer

2220

nummer 5

bus

gemeente Heist-op-den-Berg

Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig

niet energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig

niet energiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu lage milieu-impact

hoge milieu-impact

CO -emissie 2

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

60.350

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door de bruikbare vloeroppervlakte. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken. Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze. Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect, installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden. De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder ‘Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige‘.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be pagina 2 van 6 pagina's

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20180921-0002092673-1 straat

Kleine Braamstraat

postnummer

2220

nummer 5

bus

gemeente Heist-op-den-Berg

Aanbevelingen voor de koelinstallatie Aanbeveling: vermijd het gebruik van de koelinstallatie. 222,0 m³ van de woning wordt gekoeld. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters aan de zuid-, oost- en westzijde of onderzoek alternatieven om op een energiezuinige manier oververhitting in de zomer te vermijden.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen met energie. Op de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag. pagina 3 van 6 pagina's

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20180921-0002092673-1 straat

Kleine Braamstraat

postnummer

2220

nummer 5

bus

gemeente Heist-op-den-Berg

Invoergegevens van de energiedeskundige De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens te bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat. Resultaten berekende energiescore

152 kWh/m²jaar

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

60.350

kWh/jaar

bruikbare vloeroppervlakte

398,04



gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

0,54

gemiddeld installatierendement

0,81

CO2-emissie

W/m²K -

12.082

kg/jaar

-

m³/m²h

Algemene gegevens datum plaatsbezoek

13/09/2018

referentiejaar bouw

onbekend

beschermd volume

1.305,75

infiltratiedebiet thermische massa m³

half zwaar/matig zwaar

niet-residentiële bestemming

geen

Gebouwschil - verliesoppervlakken daken of plafonds isolatie - R-waarde

hellend dak 1 m²K/W

oppervlakte

2,418



dak of plafond - type

357,20 hellenddaktype 1

luchtlaag - aanwezigheid

onbekend

isolatie - aanwezigheid isolatie - dikte

ja mm

isolatie - materiaal

133 PUR/PIR in situ

hellenddaktype 1

standaard (overige hellende daken)

platdaktype 2

plat dak met constructie in cellenbeton

hellenddaktype 2

hellend dak in riet

plafondtype 1

standaard (overige plafonds)

platdaktype 1

standaard (overige platte daken)

plafondtype 2

plafond met constructie in cellenbeton

beglaasde of transparante delen oppervlakte

beglazing 1

beglazing 2

beglazing 3

beglazing 4

0,44

0,44

9,60

2,42

10,40

buiten

buiten

buiten

buiten

buiten



begrenzing helling

°

oriëntatie beglazing - type profiel - type

beglazing 5

45

45

verticaal

verticaal

verticaal

zuid-west

noord-oost

zuid-west

noord-west

noord-oost

dubbel glas

dubbel glas

HR-glas 2

HR-glas 2

HR-glas 2

metaal 2

metaal 2

hout

hout

hout

neen

neen

neen

neen

neen

zonwering dubbel glas

gewone dubbele beglazing

geen

geen profiel

dubbel glas ?

dubbele beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden

hout

houten profiel

drievoudig glas 1

drievoudig beglazing zonder coating

kunststof 1

profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal kamers

drievoudig glas 2

drievoudig beglazing met coating

kunststof 2

profiel in kunststof met twee of meer kamers

enkel glas

enkele beglazing

metaal 1

metalen profiel niet thermisch onderbroken

HR-glas 1

hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar vóór 2000

metaal 2

metalen profiel thermisch onderbroken

HR-glas 2

hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar in 2000 of later

aor

aangrenzende onverwarmde ruimte

polycarbonaat 1

polycarbonaatplaten (twee- of driewandig)

polycarbonaat 2

polycarbonaatplaten (vier- of meerwandig)

pagina 4 van 6 pagina's

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20180921-0002092673-1 straat

Kleine Braamstraat

postnummer

2220

nummer 5

bus

gemeente Heist-op-den-Berg

gevels

gevel 1

oppervlakte



begrenzing

227,63 buiten

muur - type

muurtype 1

luchtlaag - aanwezigheid

onbekend

isolatie - aanwezigheid isolatie - dikte

ja mm

isolatie - materiaal

126 PUR/PIR in situ

muurtype 1

standaard (overige muren)

muurtype 4

muur in cellenbeton, breder dan of gelijk aan 23 cm

muurtype 2

muur in isolerende snelbouw

aor

aangrenzende onverwarmde ruimte

muurtype 3

muur in cellenbeton

vloertype 2

vloer met constructie in cellenbeton

vloeren

vloer 1

oppervlakte



267,16

begrenzing

grond

vloer - type

vloertype 1

luchtlaag - aanwezigheid

onbekend

isolatie - aanwezigheid isolatie - dikte

ja mm

isolatie - materiaal

PUR/PIR in situ

vloertype 1

standaard (overige vloeren)

aor

aangrenzende onverwarmde ruimte

deuren of panelen oppervlakte

60



begrenzing deur of paneel - type profiel - type luchtlaag - aanwezigheid isolatie - aanwezigheid

deur 1

paneel 1

3,85

7,68

deur 2 2,57

buiten

buiten

buiten

niet-metaal

niet-metaal

niet-metaal

hout

hout

hout

onbekend

onbekend

onbekend

ja

ja

ja

geen

geen profiel

kunststof 2

profiel in kunststof met twee of meer kamers

hout

houten profiel

metaal 1

metalen profiel niet thermisch onderbroken

kunststof 1

profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal kamers

metaal 2

metalen profiel thermisch onderbroken

Ruimteverwarming individuele centrale verwarming aandeel in het beschermd volume type opwekker type ketel regeling watertemperatuur ketel stookinrichting

individueel verwarming 1 m³

1.305 gasketel condenserend kamerthermostaat binnen beschermd volume

referentiejaar fabricage

2018

ongeïsoleerde leidingen

0m<=lengte<=2m

type afgifte pompregeling meest voorkomende radiatorkranen kamerthermostaat buitenvoeler

radiatoren en vloerverwarming ja manuele radiatorkranen ja neen

pagina 5 van 6 pagina's

bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 20180921-0002092673-1 straat

Kleine Braamstraat

postnummer

2220

nummer 5

gemeente Heist-op-den-Berg

Sanitair warm water individueel sanitair warm water

individueel warm water 1

systeem voor

keuken en badkamer

gekoppeld aan

ja, individueel verwarming 1

type toestel

combi

leidingen

circulatieleiding

isolatie circulatieleiding

ja

Overige installaties Ventilatie type ventilatie

geen mechanische af- of aanvoer

Koeling koelinstallatie aandeel in het beschermd volume

ja m³

222

pagina 6 van 6 pagina's

bus

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.