Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. CAM HSM Works referenční příručka


1 CAM HSM Works referenční příručka Evropský sociální fond 12 Obsah 1 Úvod Úvod do 3-osého obr...
Author:  Jiřina Mašková

0 downloads 2 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


CAM – HSM Works referenční příručka

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

1

Obsah

1

2

Úvod. ................................................................................................ 4 1.1

Úvod do 3-osého obrábění. ................................................................................ 4

1.2

Přehled................................................................................................................ 4

1.2.1

Prvotřídní dráhy nástrojů. ........................................................................... 4

1.2.2

Plná asociativita........................................................................................... 4

1.2.3

Obrábění sestav........................................................................................... 4

Operace 2D obrábění. ....................................................................... 5 2.1

Vrtání. ................................................................................................................. 5

2.1.1

Vrták ............................................................................................................ 5

2.1.2

Tool – nástroj............................................................................................... 6

2.1.3

Geometrie. .................................................................................................. 6

2.1.4

Výšky............................................................................................................ 7

2.1.5

Průchody. .................................................................................................. 11

2.1.6

Výšky vrtání „Od vršku díry“ a „Od spodku díry“. ..................................... 13

2.1.7

Průvodce vrtáním. ..................................................................................... 14

2.2

Kontura. ............................................................................................................ 16

2.2.1

Sražení. ...................................................................................................... 16

2.2.2

Ostré vnější rohy. ...................................................................................... 17

2.3

Kapsa................................................................................................................. 17

2.3.1

Kruhové kapsování. ................................................................................... 17

2.3.2

Zbytkové obrábění. ................................................................................... 18

2.4

Čelní plochy. ..................................................................................................... 19

2.4.1

Průchody. .................................................................................................. 20

2.4.3

Napojování ................................................................................................ 25

2.4.5

Výchozí hranice polotovaru....................................................................... 27

2.4.6

Odsazení polotovaru. ................................................................................ 28

2.4.7

Sousledné a nesousledné obrábění. ......................................................... 29

2.5

Adaptivní obrábění. .......................................................................................... 30

2.5.1

Obrábění otevřených kapes. ..................................................................... 30

2.5.2

Čelní obrábění pomocí strategie 2D Adaptivní. ........................................ 33

2 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

3

Operace 3D obrábění. ..................................................................... 34 3.1

Rovnoběžné. ..................................................................................................... 34

3.2

Kontura. ............................................................................................................ 34

3.2.1 3.3

Vodorovné obrábění. ....................................................................................... 36

3.4

Tužkové. ........................................................................................................... 36

3.4.2

Rovnoměrné – konstantní stranový krok. ........................................................ 38

3.6

Spirálové. .......................................................................................................... 38 Režimy spirálového dokončování. ............................................................ 39

3.7

Paprskové. ........................................................................................................ 39

3.8

Kapsa. ............................................................................................................... 40

3.8.1

Hrubování jádra. ....................................................................................... 40

3.8.2

Mělké průchody. ....................................................................................... 42

3.9

Adaptivní. ......................................................................................................... 42

3.9.1

Mělké oblasti............................................................................................. 43

3.9.2

Drážkovací obrábění. ................................................................................ 43

3.10

5

Bitangentní úhel........................................................................................ 37

3.5

3.6.2

4

Obrábění tenkých stěn.............................................................................. 34

Obrábění 3+2.................................................................................................... 44

Společné frézovací prvky. ................................................................ 45 4.1

Axiální odsazení průchodu. .............................................................................. 45

4.2

Hranice omezující dotykové body nástroje...................................................... 45

4.3

Hlídané plochy. ................................................................................................. 47

4.4

Pouze kontakt................................................................................................... 48

4.5

Výška posuvu. ................................................................................................... 49

4.6

Optimalizace posuvu. ....................................................................................... 49

Dodatečné funkce. .......................................................................... 51 5.1

Simulace. .......................................................................................................... 51

5.2

Verifikace.......................................................................................................... 51

5.3

HSMWorks Editor. ............................................................................................ 52

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

3

1 Úvod. 1.1

Úvod do 3-osého obrábění.

HSMWorks je od základu vytvořen pro práci uvnitř programu SolidWorks®. Zkušení uživatelé budou schopni během několika minut vytvářet dráhy nástrojů o vysoké kvalitě. Uživatelé ocení nesrovnatelné 2D a 3D CAD schopnosti programu SolidWorks. Prostředí HSMWorks je vytvořeno pro uživatele SolidWorks a zároveň pro programátory CAM. Programátoři ocení, že dráhy nástrojů programu HSMWorks využívají výhody nejnovějších technologií.

1.2

Přehled.

HSMWorks je perfektní volbou pro:  Je to snadno ovladatelný CAD/CAM systém.  Pro výrobu forem, která vyžaduje nejnovější metody pro tvorbu drah nástrojů.  Uživatelé SolidWorks, kteří chtějí rozšířit svůj současný program o další užitečné funkce.

1.2.1 Prvotřídní dráhy nástrojů. HSMWorks je zaměřen na tvorbu co nejplynulejších drah nástroje, pro zajištění snížení času obrábění, zlepšení kvality povrchu, snížení opotřebení nástroje, a prodloužení životnosti nástroje. HSMWorks obsahuje všechny základní obráběcí operace, jako jsou rovnoběžné, konturové, kapsovací, tužkové atd. A dále posouvá tyto operace o krok dál pomocí vytváření vyhlazených přejezdových pohybů, což způsobí snížení obráběcího času a zvýšení životnosti nástrojů.

1.2.2 Plná asociativita. Určení obráběné geometrie a parametrů se provádí výběrem objektů přímo z modelu SolidWorks. To způsobí plnou asociativitu mezi modelem SolidWorks a obráběcími operacemi. Jakákoliv změna na modelu se automaticky projeví v drahách nástrojů.

1.2.3 Obrábění sestav. HSMWorks podporuje obrábění jak v díle tak v sestavách. Data obrábění mohou být uložena přímo v dílech nebo v sestavách. Jakmile technolog obdrží aktualizovaný díl, jednoduše aktualizuje dráhy nástroje dle nového modelu, což proběhne automaticky díky asociativitě.

4 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2 Operace 2D obrábění. 2.1

Vrtání.

Operace vrtání, zahloubení, závitování atd. Všechny operace jsou založené na bodech, včetně navrtání, hlubokého vrtání s přerušením špony atd.

2.1.1 Vrták Vrtací operace poskytují přístup k velkému rozsahu různých cyklů pro vrtání, řezání závitů a vytváření otvorů. Včetně:              

Vrtání - vrtání G81 s rychloposuvem ven. Zahlubování - vrtání G82 s časovou prodlevou na dně a rychloposuvem ven. Lámání třísky - Lámání třísky s odskokem a částečným návratem mezi záběry. Hluboké vrtání - Hluboké vrtání s přerušováním a plným návratem mezi záběry. Závitování - závitování (G84/G74). Otáčky a posuvy jsou synchronizovány. Závitování s lámáním třísek - Závitování s lámáním třísek. Vystružování - vystružování (cyklus G85) s posuvem ven. Vyvrtání - vyvrtání s časovou prodlevou na dně a posuvem ven. Zastavit vrtání - Vrtání (cyklus G86) se zastavením vřetene na spodku a rychloposuvem ven. Jemné vyvrtání - jemné vyvrtání s odskokem od stěny díry. Zpětné-vyvrtání - vyvrtání od zadu. Frézování kruhové kapsy - Frézování kruhové kapsy. Vrtací frézování - Vrtací frézování. Frézování závitu - Frézování závitu.

Vstupní geometrie pro tyto cykly může být vybrána přímo z prvků jako část geometrie a obdobně jako u ostatních 2D operací může být vstupní geometrie vybrána ze skici. Např. středové body oblouků. Při práci s modely je nejjednodušší způsob použití funkce pro vrtání přímý výběr válcové plochy otvorů. Tím se automaticky nastaví správná výška a hloubka pro každý otvor. Zároveň to umožňuje umístění otvorů v rozdílných rovinách a s rozdílnými hloubkami v jedné operaci vrtání. Při vrtání otvorů z válcových ploch je dostupné nastavení "Vybrat stejný průměr", které umožňuje snadný - a automatický - výběr více stejných otvorů.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

5

2.1.2 Tool – nástroj. Chlazení - typ chlazení použitý pro nástroj. Otáčky vřetene - otáčky vřetena (ot/min.) Řezná rychlost - otáčky vyjádřené jako řezná rychlost. Otáčky vřetene rampy - otáčky vřetena při provádění pohybů rampy. Pracovní posuv - posuv použitý pro řezné pohyby. Posuv na zub - pracovní posuv vyjádřen jako posuv na zub. Posuv nájezdu - posuv pro nájezd do řezného pohybu. Posuv odjezdu - posuv pro odjezd z řezného pohybu. Posuv rampy - posuv pro zavrtání do materiálu po šroubovici. Posuv zanoření - posuv pro přímé zavrtání do materiálu. Posuv návratu - posuv pro návrat při nepoužití rychloposuvu (G0/FMAX) Posuv na Otáčku - posuv zavrtání vyjádřen jako posuv na otáčku.

2.1.3 Geometrie. Tolerance porovnání - použito při porovnání dvou entit, zda jsou stejné, například, zda dvě díry mají stejný průměr. Parametr rozšíření. Pouze zobrazí kdy je zapnut mód rozšíření Automatické sloučení segmentů děr Seřadit podle hloubky - určuje, že otvory musí být setříděny dle Z úrovní. Optimalizovat pořadí - určuje, že otvory by by měly být setříděny tak, aby byla minimalizována vzdálenost obrábění. Seřadit Zevnitř-Ven Výběr orientace nástroje - určuje jak je určená orientace nástroje. 

Použít WCS je výchozí nastavení a používá souřadný systém obrobku (WCS) aktuální úlohy pro orientaci nástroje.  Použít bod & rovinu nastaví orientaci nástroje pro tuto operaci z libovolného vybraného bodu a roviny jako počátku a orientace.  Použít souřadný systém nastaví orientaci nástroje pro tuto operaci z libovolného souřadného systému v modelu. Převezme počátek i orientaci souřadného systému z modelu. Použijte pokud model neobsahuje vhodný bod & rovinu pro vaší operaci. Obrátit osu Z

6 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2.1.4 Výšky. Režim bezpečné výšky - bezpečná výška je první výška na kterou se nástroj pohybuje rychloposuvem při pohybu na začátek řezné dráhy

Bezpečná výška  Od výšky návratu: přírůstková vzdálenost od Výšky návratu.  Od výšky posuvu: přírůstková vzdálenost od Výšky posuvu.  Od vršku: přírůstková vzdálenost od Vršku.  Od spodku: přírůstková vzdálenost od Spodku.  Od vršku modelu: přírůstková vzdálenost od Vršku modelu.  Od spodku modelu: přírůstková vzdálenost od Spodku modelu.  Od vršku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Vršku polotovaru.  Od spodku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Spodku polotovaru.  Od kontury: přírůstková vzdálenost od Kontury vybrané na modelu.  Od výběru: přírustkové odsazení od Bodu (vrcholu), Hrany nebo Povrchu vybraném na modelu.  Absolutně (Od počátku): absolutní vzdálenost od Počátku, který je určen v Projektu nebo v Orientaci nástroje u operace. Reference bezpečné výšky Odsazení bezpečné výšky - odsazení bezpečné výšky je použito a je relativní k výběru bezpečné výšky v rozvinovacím seznamu nahoře. Výška návratu. Režim výšky návratu - režim výšky návratu nastaví výšku do které nástroj dojede před dalším obráběcím průchodem. Režim výšky návratu by měl být nastaven nad Výška posuvu a Vršek. Režim výšky návratu je použit spolu s dalšími výškami.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

7

        

Výška návratu Od vršku: přírůstková vzdálenost od Vršku. Od spodku: přírůstková vzdálenost od Spodku. Od vršku modelu: přírůstková vzdálenost od Vršku modelu. Od spodku modelu: přírůstková vzdálenost od Spodku modelu. Od vršku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Vršku polotovaru. Od spodku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Spodku polotovaru. Od kontury: přírůstková vzdálenost od Kontury vybrané na modelu. Od výběru: přírustkové odsazení od Bodu (vrcholu), Hrany nebo Povrchu vybraném na modelu. Absolutně (Od počátku): absolutní vzdálenost od Počátku, který je určen v Projektu nebo v Orientaci nástroje u operace.

Reference výšky návratu Odsazení výšky návratu - odsazení výšky návratu je použito a je relativní k vybranému režimu výšky návratu v rozbalovacím seznamu nahoře. Výška posuvu: Režim výšky posuvu - režim výšky posuvu nastaví výšku pro změnu rychloposuvu na posuv zanoření do dílu. Výška posuvu by měla být nastavena nad Vršek. Vrtací operace použije tuto výšku jako počáteční výšku a jako návratovou výšku.

Výška posuvu         

Od vršku: přírůstková vzdálenost od Vršku. Od spodku: přírůstková vzdálenost od Spodku. Od vršku modelu: přírůstková vzdálenost od Vršku modelu. Od spodku modelu: přírůstková vzdálenost od Spodku modelu. Od vršku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Vršku polotovaru. Od spodku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Spodku polotovaru. Od kontury: přírůstková vzdálenost od Kontury vybrané na modelu. Od výběru: přírustkové odsazení od Bodu (vrcholu), Hrany nebo Povrchu vybraném na modelu. Absolutně (Od počátku): absolutní vzdálenost od Počátku, který je určen v Projektu nebo v Orientaci nástroje u operace.

Reference výšky posuvu 8 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Odsazení výšky posuvu - odsazení výšky posuvu je použito a je relativní k výběru režimu výšky posuvu v rozbalovacím seznamu výše. Vršek: Režim vršku - režim vršku nastaví výšku, která popisuje vršek obrábění. Režim vršku by měl být nastaven nad Spodek. Režim vršku je použit spolu s dalším odsazením pro dosažení výšky.

Výška vršku  Od spodku: přírůstková vzdálenost od Spodku.  Od vršku modelu: přírůstková vzdálenost od Vršku modelu.  Od spodku modelu: přírůstková vzdálenost od Spodku modelu.  Od vršku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Vršku polotovaru.  Od spodku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Spodku polotovaru.  Od kontury: přírůstková vzdálenost od Kontury vybrané na modelu.  Od výběru: přírustkové odsazení od Bodu (vrcholu), Hrany nebo Povrchu vybraném na modelu.  Absolutně (Od počátku): absolutní vzdálenost od Počátku, který je určen v Projektu nebo v Orientaci nástroje u operace. Reference vršku Odsazení vršku - odsazení vršku je použito a je relativní k výběru režimu spodku ze seznamu výše.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

9

Spodek: Režim spodku - režim spodku určuje konečnou výšku/hloubku obrábění a nejnižší hloubku do které nástroj v polotovaru klesne. Spodek je zapotřebí nastavit pod Vršek. Spodek je použit spolu s postupnými odsazeními pro dosažení výšky.

Výška spodku Od vršku: přírůstková vzdálenost od Vršku.       

Od vršku modelu: přírůstková vzdálenost od Vršku modelu. Od spodku modelu: přírůstková vzdálenost od Spodku modelu. Od vršku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Vršku polotovaru. Od spodku polotovaru: přírůstková vzdálenost od Spodku polotovaru. Od kontury: přírůstková vzdálenost od Kontury vybrané na modelu. Od výběru: přírustkové odsazení od Bodu (vrcholu), Hrany nebo Povrchu vybraném na modelu. Absolutně (Od počátku): absolutní vzdálenost od Počátku, který je určen v Projektu nebo v Orientaci nástroje u operace.

Reference spodku Odsazení spodku - odsazení spodku je použito a je relativní k výběru spodku v seznamu výše. Vrtat špičkou skrz dno - zapněte pro provrtání otvoru skrz spodek. Hloubku projetí skrz: Hloubka projetí skrz - určuje jak daleko nástroj vrtá za spodek díry pro zajištění provrtání skrz. Poznámka: Projetí skrz možná zapříčiní, že nástroj najede do držáku, nebo materiálu pod dílem.

10 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2.1.5 Průchody. Typ cyklu Typ vrtacího cyklu. HSMWorks nabízí mnoho předdefinovaných vrtacích operací. Výběr vrtacího cyklu určuje které parametry mohou být určeny pro vrtací operaci.  Vrtání - rychloposuv ven - standardní vrtání doporučené pro vrtání děr s hloubkou menší než trojnásobek průměru použitého nástroje.  Zahlubování - prodleva a rychlé odjetí - zahloubí jeden konec dříve vyvrtané díry, kde zahloubení většinou končí rovnou plochou. Prodleva je použita pro zajištění kvalitního povrchu díry.  Lámání třísky - částečný návrat - vrtá díry s hloubkou 3x nebo 4x větší než je průměr vrtáku s pravidelným návratem nástroje pro odstranění špon a/nebo zalití díry kapalinou. Toto je také známo jako Přerušované vrtání.  Hluboké vrtání - uplný návrat - vrtá díry s hloubkou 3x nebo 4x větší než je průměr vrtáku s úplným návratem nástroje pro odstranění špon a/nebo zalití díry kapalinou. Toto je také známo jako ''Přerušované vrtání.  Závitování - vytváří vnitřní pravý/levý závit v kruhové díře vícebodovým nástrojem.  Levé závitování - závitník se otáčí proti směru chodu hodinových ručiček.  Pravé závitování - závitník se otáčí po směru chodu hodinových ručiček.  Závitování s lámáním třísek  Vystružování - vyjet ven  Vyvrtání - prodleva a odjetí  Zastavit vrtání - zastavit a rychloposuvem vyjet  Jemné vyrtání - odskok  Zpětné-vyvrtání  Kruhové frézování kapes  Vrtací frézování  Frézování závitu Závitování Přírůstková hloubka: Přírůstková hloubka Hloubka přerušení Hloubka přerušení - určuje hloubku pro první pohyb v materiálu, který zajíždí do materiálu a vyjíždí z něj, aby odstranil třísky. Redukce hloubky přerušení: Redukce hloubky přerušení Minimální délka přerušovaného záběru: Minimální délka přerušovaného záběru Celková hloubka obrábění: Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

11

Celková hloubka obrábění - Určuje hloubku přerušovaného obrábění, která vynutí plné odjetí. Rozteč: Rozteč Vzdálenost pro lámání třísek: Vzdálenost pro lámání třísek Vzdálenost zpětného vyvrtání: Vzdálenost zpětného vyvrtání Prodleva před návratem Doba prodlevy: Doba prodlevy - doba prodlevy v sekundách Určením časové prodlevy se zastaví pohyby všech os na určený čas zatímco vřeteno pokračuje v otáčení určenými otáčkami ot/min. Toto může být použito pro zajištění odstranění špon před návratem a obvykle vede k lepšímu povrchu otvoru. Časová prodleva mezi 1/4 ~ 1 vteřinou je obvykle dostatečná Příklad: Pro prodlevu 1/4s, určete 0.25, nebo 1/4 v tomto poli. Při postprocesingu vrtacího cyklu je určena časová prodleva jako jeden z parametrů (obvykle P), ve většině případů je výstup v milisekundách (ms).

časová prodleva 250ms v G82 Při postprocesingu cyklů je časová prodleva zvýstupněna jako regulérní časová prodleva (G4). Pro výpočet minimální časové prodlevy, která zajistí minimálně jednu celou otáčku, použijte hodnotu 60 dělenou otáčkami. Příklad: Při 350ot/min by minimální časová prodleva měla být 60 / 350 = 0.171s, což je zaokrouhleno na 0.2s. Poznámka: Pokud obsluha stroje snížila otáčky při běžícím programu, pak otáčky jsou nižší, ale časová prodleva je stále konstantní. Pro zajištění celé otáčky při snížení otáček na polovinu, časová prodleva se musí zvětšit dvojnásobně. Vyvrtávací odskok: Vyvrtávací odskok - určuje vzdálenost o kterou se vzdálí vrtací tyč od stěny před návratem pro zabránění vzniku drážky. Toto nastavení se používá pouze pro cykly s vrtací tyčí. Orientace vřetene pro odskok: 12 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Orientace vřetene pro odskok - orientace vřetena pro použití protáčení. Všimněte si, že ne všechny CNC řídící systémy mají plnou podporu pro řízení orientace vřetena. Průměr: Průměr Použít více kroků Počet kroků: Počet kroků - Určuje počet paprskových kroků. Stranový krok: Stranový krok Směr: Směr Opakovat průchod

2.1.6 Výšky vrtání „Od vršku díry“ a „Od spodku díry“. Pokud vytváříte novou operaci vrtání, výchozí hodnoty pro Vršek a Spodek, jsou "Od vršku díry" a "Od spodku díry". S tímto výchozím nastavením je obráběna celá hloubka vybraných povrchů - a pokud je zapnuto "Auto-spojení segmentů díry", bude obráběna hloubka celé díry. V některých případech možná budete potřebovat vrtat pouze část hloubky díry, a tak výběr "Od vršku díry" pro určení spodku díry je velmi efektivní pro stejnou, například 1mm, od vršku díry pro každou díru nezávisle na umístění díry. Následující obrázek zobrazuje několik možných kombinací nastavení výšek vrtání.

Spodek „Od spodku díry“, automatické spojení segmentů je zapnuto.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

13

Spodek „Od spodku díry“, s aplikovaným odsazením -1 mm. Toto efektivně zavrtá 1 mm dolů od horní hrany díry, pokud je vybrán středící vrták pro výběr několika děr.

2.1.7 Průvodce vrtáním. Geometrie. Výběr orientace nástroje - určuje jak je určená orientace nástroje.  Použít WCS je výchozí nastavení a používá souřadný systém obrobku (WCS) aktuální úlohy pro orientaci nástroje. Použít bod & rovinu nastaví orientaci nástroje pro tuto operaci z libovolného vybraného bodu a roviny jako počátku a orientace. Použít souřadný systém nastaví orientaci nástroje pro tuto operaci z libovolného souřadného systému v modelu. Převezme počátek i orientaci souřadného systému z modelu. Použijte pokud model neobsahuje vhodný bod & rovinu pro vaší operaci.

Obrátit osu Z Režim orientace nástroje: Režim orientace nástroje Limitní úhel Minimální úhel - Nejmenší úhel (od orientace osy Z nástroje) otvorů pro obrobení. Maximální úhel - největší úhel (od osy Z orientace nástroje) otvorů k obrábění. Limitní průměr Minimální průměr - průměr nejmenšího otvoru k obrobení. 14 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Maximální průměr - průměr největšího otvoru k obrobení. Zahrnout vrtané otvory Zahrnout vyvrtávané otvory Zahrnout průchozí otvory Zahrnout rozdělené otvory Zahrnout zaoblení Minimalizovat změny osy nástroje Minimalizovat výměny nástrojů Minimalizovat vzdálenost

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

15

2.2

Kontura.

Konturou můžete jednoduše obrobit 2D a 3D kontury. Lze vybrat vícenásobné dráhy pro hrubování i dokončování a vícenásobné hloubky pro libovolnou konturu. Obrábění otevřených a uzavřených kontur pomocí vytvoření pomocné geometrie.

2.2.1 Sražení. Existují dva způsoby využití prvku HSMWorks sražení, závisející na tom, zda CAD model sražení obsahuje, či nikoliv.

CAD model bez sražení.

CAD model s prvkem sražení.

V obou případech můžete použít strategii 2D Kontura pro sražení hrany na modelu. Nejdříve určete a vyberte srážecí frézu. Toto automaticky zapne volbu sražení ve skupině parametrů 2D Kontura, v záložce Průchody. Šířka sražení - šířka (přídavná) sražení. Pro hrany, které nejsou sražené, bude toto konečná šířka sražení. U sražené hrany bude toto přídavné odsazení, podobně jako při použití záporného radiálního přídavku. Odsazení špičky sražení Toto je přidáno k hloubce dráhy nástroje, zatímco drží nástroj v kontaktu s vybranou hranou přizpůsobením radiálního odsazení dráhy nástroje. Pomocí těchto dvou parametrů je možné zvládnout oba typy CAD modelů. V případě, kde hrany nejsou sraženy, nastavíme šířku sražení, a poté přizpůsobíme odsazení špičky dle velikosti použitého nástroje.

16 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Pokud model obsahuje sražení, nejjednodušší způsob je vybrat nižší hranu sražení. Toto umístí hranu srážeče na tuto pozici a je zapotřebí pouze přizpůsobit odsazení špičky, pokud nechceme obrábět právě špičkou.

2.2.2 Ostré vnější rohy. Při obrábění vnějších rohů možná bude zapotřebí nebýt v neustálem dotyku s rohem pro zajištění perfektně ostrého rohu. 2D kontura může obrábět vnější rohy třemi různými způsoby, řízené pomocí nastavení Mód vnějšího rohu:

Rolovat kolem rohů Zachovat ostré rohy Zachovat ostré rohy Udržuje kontakt s rohem Dráhy nástroje pokračuje do pomocí smyčky během pohybu. jediného bodu rohu, Stejné jako zachovat ostré dočasně ztrácí kontakt s rohy, ale s použitím materiálem. vodorovných nájezdů/odjezdů u rohů.

2.3

Kapsa.

Kapsování se používá pro obrábění uzavřených křivek s ostrovy, nebo bez nich. Dráha nástroje začíná ve středu kapsy a pokračuje směrem ven. Vstup lze volit kdekoliv na modelu a zahrnuje možnosti pro zanoření, rampu, nebo předvrtanou pozici.

2.3.1 Kruhové kapsování. V HSMWorks, není zapotřebí vybírat speciální strategii pro obrábění kruhových kapes. Strategie 2D Kapsa automaticky rozpozná kruhovou geometrii a vytvoří optimální highspeed spirální dráhu nástroje. Pro obrobení kruhových kapes jednoduše vytvořte operaci 2D Kapsa a vyberte kruhovou hranu, skicu nebo povrch. Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

17

2D operace kapsa na kruhové kapse. Dráha nástroje je provedena pomocí spirál použitím oblouků po 180 stupni.

Stejná operace 2D Kapsa na kapse nekruhového průřezu.

2.3.2 Zbytkové obrábění. Pro zbytkové hrubování 2D Kapsy zapněte Zbytkové obrábění v záložce geometrie, a vložte průměr nástroje a poloměr zaoblení špičky nástroje, který byl použit na geometrii dříve. Tak, například začněte hrubování s nástrojem o průměru 20 mm, který se nevejde do všech oblastí vybrané kapsy, poté vytvořte další operaci 2D Kapsa s menším nástrojem a parametr Průměr nástroje pro zbytkový materiál nastavte na 20mm.

Zapnutí Zbytkové obrábění v operaci 2D Kapsa.

18 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Výsledné dráhy nástrojů:

2D Kapsa s nástrojem 20mm.

2D Kapsa s nástroje 10mm a zapnutým Zbytkovým obráběním.

2.4

Čelní plochy.

Tato operace je vhodná pro rychlé obrobení čela jako příprava polotovaru pro další obrábění, ale může být také použita pro obrábění plochých částí obrobku.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

19

2.4.1 Průchody. Tolerance Použitá tolerance při linearizaci geometrie jako jsou křivky a elipsy. Tolerance je brána jako maximální vzdálenost tětivy.

Volná tolerance .100

Těsná tolerance .001

Pohyby CNC stroje jsou řízeny pomocí příkazů úseček G1 a oblouků G2 a G3. Pro zajištění tohoto, CAM systém aproximuje křivky a plochy linearizací čímž je vytvořeno mnoho krátkých přímých segmentů pro dosažení požadovaného tvaru. Čím přesnější je dráha nástroje vůči obráběnému tvaru, tím více je přímých segmentů. Více lineárních segmentů zajistí přesnější dráhu nástroje vůči obráběnému tvaru. Nedostatek dat Je známé, že použití příliš těsných tolerancí vede mimo jiné k delšímu času výpočtu, větším NC kódům, a velmi krátkým lineárním pohybům. Prvně zmíněné nejsou takový problém, protože HSMWorks počítá velmi rychle a většina moderních řídících systémů má 1MB RAM. Ale příliš krátké lineární pohyby společně s vysokými posuvy můžou zapříčinit zahlcení daty. Nedostatek dat může nastat, když řídící systém je zahlcen zpracováním. CNC řídící systémy mohou zpracovat určitý počet bloků za vteřinu. To může být 40bloků/vteřinu u starších strojů, a 1000bloků/vteřinu u nových strojů jako je HAAS. Krátké přímé pohyby a vysoké posuvy mohou zapříčinit, že stroj toto nezvládne uřídit. Když toto nastane, stroj musí po každém pohybu počkat na další příkaz z řídícího systému. Stranový krok Určuje vodorovný stranový krok mezi průchody.

20 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Vodorovný stranový krok Výchozí hodnota je 95% z průměru nástroje mínus rohový rádius nástroje. Úhel průchodu - určuje směr průchodů.

Úhel průchodu @ 0

Úhel průchodu @ 45

Prodloužení průchodu - vzdálenost prodloužení drah za hranicemi obrábění.

Protažení průchodu Odsazení polotovaru - určuje jak daleko nad vrškem modelu začíná polotovar.

Odsazení polotovaru Více hloubek - určuje, že bude provedeno více hloubek.

S obráběním ve více hloubkách Bez obrábění ve více hloubkách

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

21

POZNÁMKA: Strategie Adaptivní obrábění umožní mnohem hlubší záběry než předchozí 2D kapsovací obrábění. Maximální hrubovací krok dolů - určuje maximální krok dolů mezi jednotlivými úrovněmi Z hrubování.

Maximální krok dolů Zobrazeno bez dokončovacích kroků dolů POZNÁMKA: Postupné kroky dolů v ose Z jsou zadány hodnotou Maximální krok dolů. Poslední krok dolů je proveden na výšce, která je menší než hodnota Maximální krok dolů. Dokončovací krok - určuje, že dokončovací krok bude proveden

Dokončovací krok Dokončovací krok dolů - velikost každého kroku dolů v dokončovacích průchodech.

Dokončovací krok dolů Dokončovací posuv - posuv použitý pro poslední dokončovací průchod.

22 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Směr: Směr - volba směru umožní řídit zda HSMWorks chcete udržet sousledné nebo nesousledné frézování. Poznámka: V závislosti na geometrii není vždy možné dodržet sousledné nebo nesousledné obrábění během celé operace,

Jeden směr Oba směry Jeden směr - vyberte Jeden směr pro obrobení všech průchodů v jednom směru. Když je použit jeden směr HSMWorks zkusí použít sousledné obrábění relativně k vybraným hranicím. Jiný směr - toto obrátí směr dráhy nástroje v porovnání k nastavení Jeden směr pro tvorbu nesousledné dráhy nástroje obrábění. Oba směry - když je vybrána volba Oba směry, HSMWorks se nestará o směr obrábění a napojuje průchody ve směru, který zajistí nejkratší dráhu nástroje. Z druhé strany - určuje, že dráha nástroje bude začínat na druhé straně dílu.

Nevybraný

Vybráno

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

23

Přídavek v axiálním směru (Na dně) Parametr axiálního přídavku řídí množství materiálu ponechaného v axiálním směru (podél osy Z), tzn. na konci nástroje.

Přídavek v axiálním směru Oba přídavky, radiální a axiální Určením kladného axiálního přídavku se zapříčiní ponechání materiálu na mělkých oblastech dílu. Pro plochy, které nejsou přesně vodorovné, HSMWorks bude interpolovat mezi radiálními (stěna) a axiálními (dno) přídavky tak, že přídavek na plochách v axiálním směru možná bude odlišný od určené hodnoty závisející na sklonu plochy a axiálním přídavku. Změnou radiálního přídavku bude automaticky nastaven axiální přídavek na stejnou hodnotu, pokud ručně nevložíte hodnotu pro axiální přídávek. Pro dokončovací operace je výchozí hodnota 0mm/0in, to znamená,že žádný materiál nebude ponechán. Výchozí nastavení hrubovacích operací ponechává určitý přídavek materiálu, který by měl být odstraněn později jednou, nebo více dokončovacími operacemi. Záporný přídavek Při použití záporného přídavku operace obrábění odstraní více materiálu z polotovaru než je samotný tvar modelu. Toto může být použito pro obrobení elektrod s jiskrovou mezerou, kde velikost jiskrové mezery je rovna zápornému přídavku. Oba přídavky, radiální a axiální, mohou být záporná čísla, ale pokud použijete kulový, nebo toroidní nástroj s přídavkem, který je větší než rohový rádius, pak záporný axiální přídavek musí být menší nebo roven rohovému rádiusu.

24 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2.4.3 Napojování Režim vysokého posuvu Určuje kdy, by měly být rychloposuvy zvýstupněny jako skutečné rychloposuvy (G0) a kdy by měly být zvýstupněny jako vysoké posuvy (G1).  

  

Zachovat rychloposuvy - Všechny pohyby rychloposuvy budou zachovány. Zachovat axiální a radiální rychloposuvy - Pohyby rychloposuvem, které jsou pouze vodorovně (radiálně) nebo svisle (axiálně) jsou zvýstupněny jako opravdové rychloposuvy. Zachovat axiální pohyby rychloposuvem - Pouze rychloposuvy ve svislém směru. Zachovat radiální pohyby rychloposuvem - Pouze rychloposuvy ve vodorovném směru. Zachovat rychloposuv v jedné ose - Pouze rychloposuvy ve směru jedné osy (X, Y nebo Z).

Tento parametr se obvykle používá pro zamezení kolizím při rychloposuvu na strojích, které provádějí pohyby "dog-leg" jako rychloposuvy. Rychlý posuv - hodnota posuvu, která je použita pro pohyby rychloposuvem vypsané jako G1 místo G0. Povolit návrat rychloposuvem - při zapnutí jsou odjezdy provedeny pomocí rychloposuvů (G0). Vypněte pro zajištění návratů odjezdovým posuvem. Ponechat nástroj dole - při zapnutí systém vynechá odjzdy, pokud vzdálenost k další oblasti je menší než zadaná vzdálenost pro ponechání nástroje dole. Maximální vzdálenost pro ponechání nástroje dole - určuje maximální povolenou vzdálenost pro pohyby nástroje při ponechání dole. Nájezd (vstup) - zapněte pro tvorbu nájezdů.

Nájezd Poloměr svislého nájezdu - vyhlazení poloměru svislého oblouku pro nájezdový pohyb při přechodu z nájezdu do dráhy.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

25

Poloměr vertikálního nájezdu Odjezd (výstup) - zapněte pro tvorbu odjezdů.

Odjezd Stejné jako nájezd - určuje, že nájezdy do materiálu a výjezdu z materiálu budou shodné. Poloměr svislého odjezdu - určuje poloměr svislého odjezdu z materiálu.

Poloměr vertikálního odjezdu Metoda přesunu: Způsob připojení - určuje typ napojení mezi průchody.  

Křivka - Použije jemné tečně navazující pohyby použitím oblouků v odpovídajících místech. Přímá čára - Jednodušší, přímé propojení pomocí přímých čar.

26 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2.4.5 Výchozí hranice polotovaru. Strategie Čelo automaticky používá odvod polotovaru projektu jako oblast obrábění.

Vybraný polotovary. Výchozí hranice polotovaru. Ve výchozím nastavení je čelní obrábění provedeno v Z hladině na vršku modelu. Toto je možné jednoduše změnit použitím spodku v záložce Výšky.

Nastavení úrovně Z čelního obrábění nastavením Spodku na Od výběru a výběr bodu na modelu určete kontury jako obvykle.

Výchozí geometrie čela.

Geometrie stěny ručně

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

27

2.4.6 Odsazení polotovaru. Strategie Čelo umožňuje určit dodatečné odsazení pro automatické, nebo ruční kontury polotovaru pomocí nastavení Odsazení polotovaru.

Nastavení polotovaru.

Odsazení

Vybrané, nebo automatické kontury jsou odsazeny vně o určenou hodnotu.

Automatický polotovar s Odsazení polotovaru nastaveným na 0mm.

Automatický polotovar s Odsazení polotovaru nastaveným na 10mm. 28 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2.4.7 Sousledné a nesousledné obrábění. Nastavení Směr a Z druhé strany dávají plnou kontrolu na tím, kde dráhy nástroje budeou ležet a ve kterém rohu polotovaru bude dráha nástroje začínat. Následující tabulka zobrazuje výsledné dráhy nástroje pro každou kombinaci těchto možností.

Sousledné frézování.

Sousledné frézování z druhé strany.

Nesousledné frézování.

Nesousledné frézování z druhé strany.

Frézování oběma směry.

Oba směry frézování z jiné strany

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

29

2.5

Adaptivní obrábění.

Tato operace vytváří hrubovací dráhy nástrojů uvnitř uzavřených křivek bez vnitřních výběžků i s nimi. Tím zabraňuje obrábění plnou šířkou nástroje pomocí postupného odebírání materiálu ze zbývajícího obrobku. Vygenerované dráhy nástrojů zabezpečí, že řezné podmínky zůstanou konstantní se stálým záběrem nástroje.

2.5.1 Obrábění otevřených kapes. V HSMWorks, nejlepší způsob obrábění otevřených 2D kapes je použít strategii 2D Adaptivní obrábění. Zpočátku pracuje 2D adaptivní stejně jako 2D kapsa a výběrem jedne nebo více uzavřných kontur je obrobíte jako běžnou kapsu. Pokud vyberete konturu polotovaru ohraničující vybrané kontury, 2D adaptivní bude obrábět vše od kontury polotovaru k vybraným konturám začínaje směrem dovnitř. Pro obrobení otevřené 2D kapsy použitím strategie 2D Adaptivní pokračujte těmito kroky: 

Vytvořte novou operaci 2D Adaptivní výběrem 2D Adaptivní z menu nebo nástrojové lišty HSMWorks.Vyberte konturu polotovaru:

30 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Výběr kontury polotovaru. 

Vyberte konturu s otevřenou kapsou:

Výběr kontury s otevřenou kapsou. 

Vypněte Obrábět dutiny.Přizpůsobit výšky napojení tak, že odpovídají geometrii. Ujistěte se, že vršek polotovaru je nad hloubkou obrábění.Stiskněte OK pro vytvoření dráhy nástroje

Dráha nástroje by měla nyní vypadat podobně jako toto:

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

31

2D Adaptivní dráha nástroje pro otevřenou kapsu.

32 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

2.5.2 Čelní obrábění pomocí strategie 2D Adaptivní. V HSMWorks můžete vytvořit operaci čelního obrábění použitím strategie 2D Adaptivní. 

Vyberte konturu polotovaru pro operaci čelního obrábění:

Výběr kontury polotovaru. 

Vypněte Obrábět dutiny ve skupině Model:

Výsledná dráha nástroje by měla být podobná této:

2D Adaptivní dráha nástroje pro čelní operaci.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

33

3 Operace 3D obrábění. 3.1

Rovnoběžné.

Rovnoběžné průchody je jedna z nejčastěji používaných dokončovacích strategií. Dráhy jsou rovnoběžné v rovině XY a sledují rovinu ve směru osy Z. Rovnoběžné dráhy jsou nejvhodnější pro mělké oblasti a frézování dolů. Pro automatickou detekci mělkých oblastí může být obrábění omezeno maximálním úhlem mezi špičkou nástroje a plochou. Při výběru funkce obrábění dolů, lze minimalizovat odchylku při obrábění složitějších ploch.

3.2

Kontura.

Operace kontura je nejvhodnější pro dokončování strmých stěn, ale může být také použita pro před dokončení a dokončení strmých oblastí obrobku. Pokud je zadán rozsah úhlu sklonu, například od 30 do 90°, jsou obrobeny strmější oblasti a oblasti se strmostí menší než 30° jsou ponechány pro jiné vhodnější operace.

3.2.1 Obrábění tenkých stěn. HSMWorks obsahuje speciální podporu pro obrábění tenkých stěn pomocí strategie konturového dokončování. Na díle obsahující tenké stěny, běh konturového dokončování s výchozím nastavením vytvoří dráhy nástroje, které jsou tříděny dle oblastí. V případě tenkostěnných kapes toto může zapříčinit prolomení stěny, neb stěna již je z jedné strany kompletně obrobena před obráběním z druhé strany. Problému lze zabránit zapnutím možnosti třídit dle hloubky, která dokončí celou úroveň Z před přechodem na další. 34 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Seřadit podle oblastí

Seřadit podle hloubky.

V dílech s tlustšími a slabšími žebry, pořadí dle hloubky bohužel zapříčiní mnoho přejezdů navíc. V HSMWorks můžete místo toho použít volbu "Použít tenkou stěnu" umožňující řídit pořadí obrábění, zda dle hloubky, nebo dle oblastí. Například, na díle zobrazeném výše jsou vystupující stěny o tloušťkách 2mm, 4mm a 6mm. Pokud se nastaví Tloušťka tenké stěny na 3mm, tak stěna o tloušťce 2mm bude obráběna po vrstvách, zatímco zbývající stěny budou obráběny dle oblastí:

Použít tenkou stěnu s tloušťkou stěny nastavenou na 3mm.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

35

3.3

Vodorovné obrábění.

Operace vodorovného obrábění automaticky vyhledává všechny vodorovné oblasti dílu a obrobí je pomocí odsazených drah. Pokud je vodorovná plocha vyvýšená nad sousedními oblastmi, fréza se bude pohybovat i mimo plochou oblast aby byly obrobeny hrany. Při použití volitelného maximálního kroku dolů, mohou být obrobeny vodorovné plochy v několika krocích. Tím je operace vodorovného frézování vhodná pro před-dokončení i dokončení.

3.4

Tužkové.

Tužkové obrábění vytváří dráhy nástroje podél vnitřních rohů a zaoblení s malým úběrem materiálu, kterého nedosáhne žádná jiná operace. Při použití jednoho nebo více průchodů je operace tužkové obrábění zvláště vhodná pro odstranění materiálu po ostatních dokončovacích operacích.

36 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

3.4.2 Bitangentní úhel. Určující parametr pro operaci Tužkové je bitangentní úhel. HSMWorks povede nástroj podél všech průchodů, kde by vznikly dva kontakty s dílem současně s větším úhlem, než je definováno.

Zobrazení různých bitangentních úhlů. Parametr bitangentního úhlu je obvykle používán pro omezení jak malé kouty mají být detekovány strategií tužkového obrábění. V následujícím příkladu je použit kulový nástroj o průměru 20 mm na díle s třemi zaoblenými "schody" různých velikostí, a úhlu bitangenciálního parametru řídícího, které hrany budou obráběny.

Tužková dráha nástroje s bitangentním úhlem = 15˚.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

37

Tužková dráha nástroje s bitangentním úhlem = 70˚.

3.5

Rovnoměrné – konstantní stranový krok. Operace rovnoměrného obrábění vytváří průchody konstantní vzdáleností mezi sebou postupným odsazováním podél plochy. Průchody se přizpůsobí sklopeným povrchům i svislým stěnám pro udržení kroku. Ačkoliv rovnoměrné dokončování může být použito pro dokončení celého dílu, většinou je použito pro zbytkové obrábění po konturových, nebo rovnoběžných průchodech. Stejně jako jiné dokončovací obrábění může být omezeno pomocí rozsahu úhlu.

3.6

Spirálové.

Spirálové obrábění vytváří spirální dráhy nástroje od určeného bodu středu, vytvářející konstantní kontakt až do určené hranice. Ideální použití je na oblé mělké části s nastavením kontaktního úhlu na 40 v součinnosti s konturovými průchody pro více svislé plochy. Středový bod může být nalezen automaticky, nebo může být určen ručně. Tato operace podporuje kontaktní úhly nástroje.

38 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

3.6.2 Režimy spirálového dokončování. Strategie Spirálovél umožňuje několik odlišných režimů. Režim je vybrán z rozbalovacího menu Režim spirály nacházejícího se v záložce Průchody:

Výběr režimu spirála. První dva režimy Spirální a Spirální s kružnicemi, produkují podebné výsledky s výjimkou, že Spirální s kružnicemi vytváří kruhové průchody navíc na vnějším a vnitřním průměru.. Poslední režim, Soustředné kružnice, produkuje soustředné kružnice, které jsou napojeny, což znamená, že spirála není uplatněna, jak je ukázáno níže.

Spirálové (výchozí)

3.7

Spirálové pomocí kružnic. Soustředné kružnice

Paprskové.

Stejně jako spirálové obrábění začíná paprskové obrábění ze středového bodu což umožnuje obrábět radiální díly s možností zastavení nedaleko středu paprskových průchodů pokud by byly příliš hustě. Středový bod detailu, který má být obráběn je vyhledán automaticky, nebo jej můžete určit. Tato rutina může být použita také s kontaktními úhly nástroje.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

39

3.8

Kapsa.

Frézování kapsy je obvyklá hrubovací operace pro efektivní odebírání velkého množství materiálu. Díl je frézován po jednotlivých úrovních s vyhlazenými odsazenými drahami při použití sousledného frézování během celé operace. Aby se zabránilo zavrtávání, nástroj se pohybuje dolů po spirálové dráze mezi jednotlivými úrovněmi. Pro udržení vysokých hodnot posuvu a tím snížení obráběcího času, jsou vyhlazeny ostré změny směru pohybu nástroje.

3.8.1 Hrubování jádra. Operace Kapsování může být použita jak pro uzavřené (dutiny), tak pro otevřené (jádro) kapsy. Ve výchozím stavu bude Kapsování nastaveno na uzavřené kapsy. Toto je možné jednoduše změnit pomocí nastavení hranice na Žádný nebo výběrem Kontury polotovaru. V režimu otevřené kapsy vnějšku polotovaru jak jen to

obrábění bude začínat z bude možné.

Nastavení Hranice obrábění na Žádný. Následující obrázky zobrazují porovnání dvou režimů dráhy nástroje Adaptive Clearing s podobným nastavením.

Příklad dílu se polotovarem zobrazeným ve žluté barvě.

40 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Tradiční mód uzavřené kapsy. Hranice obrábění je nastavena na Ohraničující prostor.

Otevřete režim kapsování. Hranice obrábění nastavte na Žádný.

Dráha nástroje Adaptivního obrábění.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

41

3.8.2 Mělké průchody. Prvek mělké průchody pro kapsu se ??používá pro zamezení velkých nerovností/kroků v mělkých oblastech. Při použití maximálního stanoveného kroku dolů každá Z úroveň plně obrobená. Nicméně, když jsou mělké průchody zapnuty, mělké Z úrovně, která zůstane po obrábění menšími kroky. Hlavní kroky dolů budou vždy plně opracovány a pořadí průchodů je stále shora dolů. Tento přístup zajišťuje, že nástroj je plně využíván v hloubce řezu, jak jen to je možné, a čas obrábění snížit tím, že se neztrácí čas obrábění polotovaru, který lze odebrat nižšími průchody aniž by se překročily možnosti nástroje.

Dráha nástroje kapsování s mělkými průchody při pohledu ze strany. Obrázek nahoře ukazuje dráhy nástroje kapsování, které obrábí kolem jádra s 2 mělkými Z úrovněmi (vedle červeného bodu).Oranžová tečka naznačuje jeden z hlavních kroků. Na obrázku mělké průchody nezačistí celou úroveň Z, protože nepřesahují za hranice dílu jako hlavní krok.

3.9

Adaptivní.

Adaptivní obrábění je nová a inovativní operace pro hrubování, která poskytuje jednoznačné zlepšení v porovnání s klasickými hrubovacími operacemi. Tato operace zamezuje obrábění plnou šířkou nástroje pomocí proměnlivého odebírání materiálu na zbylém polotovaru. Vytvořené dráhy zabezpečí, aby řezné podmínky byly konstantní se stálou hodnotou záběru nástroje. Výsledkem je možnost výrazného zvýšení posuvu, což umožňuje snížení obráběcího času o 40% i více.

42 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

3.9.1 Mělké oblasti. Obrábění mělkých oblastí určí mělké oblasti na modelu a vloží přídavné kroky pro dosažení lepšího dokončení mělkých oblastí. Při zapnutí je obrábění mělkých oblastí řízeno dvěma parametry: Minimální mělký krok dolů - tento parametr řídí minimální dovolený krok dolů mezi dalšími Z úrovněmi. Tento parametr je upřednostněn před maximálním stranovým krokem mělké oblasti. Maximální mělký stranový krok - tento parametr řídí stranový krok pro detekci oblastí kde by měly být vloženy další úrovně Z. Jestliže běžný stranový krok přesáhne tuto hodnotu, budou vloženy další úrovně, dokud nebude dosažen stranový krok nebo minimální krok dolů.

Adaptivní s vypnutým Obrobit mělké oblasti. Obrobit mělké oblasti.

Adaptivní

se

zapnutým

3.9.2 Drážkovací obrábění. Adaptivní obrábění bude obrábět hladiny začínající od polotovaru po zanoření dolů. Toto vytvoří typické spirální pohyby obrábění pro kapsy. Výsledkem tohoto může být více přejezdů v rozích. Tomuto můžete předejít zapnutím nastavení Použít drážkové odebrání. Když je zapnuto, kapsa bude obráběna použitím drážky ve středu tvaru před pokračováním ve spirálních průchodech směrem ke stěnám.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

43

Použít Drážkovací obrábění Vypnuto. Použít Drážkovací obrábění Zapnuto. Šířka vstupní drážky je řízena nastavením Šířka obrábění drážky jak, je ukázáno níže.

Šířka drážkovacího obrábění.

3.10 Obrábění 3+2. Všechny 2D a 3D operace podporují obrábění 3+2 (5ti osé polohování) pomocí natáčení dílu nebo hlavy nástroje v kombinaci os A, B nebo C. Vytváření operací 3+2 je pouze záležitostí výběru pracovní roviny pro danou operaci a HSMWorks se postará o zbytek. V jedné pozici je možné použít všechny operace obrábění a je přitom zajištěna ochrana proti kolizím nástroje a držáku, které toto podporují.

44 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

4 Společné frézovací prvky. 4.1

Axiální odsazení průchodu.

HSMWorks podporuje Axiální odsazení průchodů umožňující opakovat vypočítanou dráhu nástroje v nekolika krocích ve směru osy Z. Axiální průchody fungují jako více dokončovacích kroků dolů v 2D operacích, což je užitečné pro odstranění určitého množství materiálu v několika krocích. Například, pokud množství ponechaného materiálu je 1mm, pak je možné odebrat materiál v pěti krocích po 0.2mm pomocí rovnoběžného dokončování:

Nastavení axiálního odsazení průchodů.

Bez odsazení axiálních průchodů. 4.2

S 3 axiálními odsazenými průchody.

Hranice omezující dotykové body nástroje.

Výběr povrchu (nebo více povrchů) jako hranice pro 3D dokončovací operaci zajistí efektivní způsob omezení kde nástroj bude obrábět. Ve výchozím nastavení hranice zahrnují středový bod nástroje (střed nástroje musí být uvnitř hranic). Pokud sklon vybraných povrchů je těsně kolem hran, může to zapříčinit ponechání většího množství materiálu, nebo obrábění vně povrchů kolem hran. Pro zamezení problému potřebujete zapnout nastavení Hranice určují kontaktní místa nástroje, které určí, že hranice omezí nástroj na místa kontaktu místo na střed nástroje.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

45

Výběr povrchu jako hranice obrábění. Rozdíl je zobrazen níže na rovnoběžných drahách nástroje při použití kulového nástroje.

Bez hranice.

S vybranou hranicí.

S vybranou hranicí. Zapnuto "Hranice omezují nástroj kontaktními body".

Při pohledu z boku můžete jasně vidět kontaktní bod nástroje:

Nástroj na extrémních kontaktních místech.

46 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

4.3

Hlídané plochy.

Občas je zapotřebí nedotknout se určitých ploch, a ohlídat je i proti podřezání. Za tímto účelem, můžete použít položku Hlídaná plocha. Hlídané plochy jsou často upřednostňovány před hranicemi obrábění, protože hranice omezí obrábění pouze ve 2D a ne ve 3D, jak tomu je v případě hlídaných ploch. Můžete určit hlídané plochy pro většinu strategií 3D dokončování zapnutím Hlídané plochy na záložce Geometrie. Výběrové pole hlídaných ploch umožní vybrat plochy, které nemají být obráběny. Bezpečná vzdálenost hlídané plochy nastaví nejmenší povolenou vzdálenost mezi nástrojem a hlídanou plochou.

Dráha nástroje bez hlídaných ploch. S hranicí obrábění na středu nástroje.

Stejná dráha nástroje, ale s přidanými hlídanými plochami. Hlídané plochy jsou modré.

Můžete obrátit význam hlídaných ploch zapnutím nastavení Dotknout se hlídaných ploch. Když je zapnuto, hlídané plochy jsou ty, kterých je zapotřebí se dotýkat v dané toleranci, zatímco ostatní plochy budou vynechány.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

47

Volba Dotknout se hlídaných ploch (ve výchozím stavu vypnuto).

Dotek hlídaných ploch vypnuto.

4.4

Dotek hlídaných ploch zapnuto.

Pouze kontakt.

V HSMWorks většina dokončovacích strategií (Konturové, Rovnoběžné atd.) má nastavení zvané Pouze kontakt ve skupině Omezení:

Nastavení "Pouze kontakt". Pouze kontakt řídí zda bude, či nebude dráha vytvářena v místech bez kontaktu nástroje s obráběným dílem.

Rovnoběžná dráha nástroje s výchozím nastavením: Pouze kontakt zapnutý Hranice obrábění = Silueta Hloubka je automatická. Pokud je požadavkem pokračovat s dráhou nástroje přes otevřenou kapsu uprostřed, je možné vypnout pouze kontakt, spolu se změnou hranice obrábění k ohraničujícímu prostoru. Navíc nastavíme ručně hloubku pro sesouhlasení vršku válce:

48 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Rovnoběžné dráhy nástroje s následujícími změnami: Pouze kontakt vypnuto Hranice obrábění = Ohraničující prostor Hloubka je nastavena ručně.

4.5

Výška posuvu.

Pro 2D Konturu a 2D Kapsu existuje volba vypnutí výšky posuvu, což zajistí pohyb rychloposuvem dolů k nájezdu.

4.6

Optimalizace posuvu.

HSMWorks nabízí různé metody projetí ostrých koutů. Jeden z těchto prvků se nazývá Optimalizace posuvu a umožňuje snížit rychlost posuvu v ostrých koutech. Pro zapnutí optimalizace posuvu, zapněte volbu Optimalizace posuvu na záložce "Průchody"

Maximální změna směru - určuje maximální povolený úhel než je snížen posuv. Snížený poloměr posuvu - určuje minimální povolený poloměr než je snížen posuv. Snížená vzdálenost posuvu - určuje vzdálenost pro snížení posuvu před rohem. Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

49

Snížený posuv - určuje snížený posuv použitý v rozích. Pouze vnitřní rohy - zmenší velikost posuvu jen ve vnitřních rozích.

Konturová dráha nástroje s Optimalizací posuvu pro vnitřní rohy. Snížený posuv je vyznačen tmavě žlutou barvou.

50 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

5 Dodatečné funkce. 5.1

Simulace.

Po vygenerování dráhy nástroje, můžete pomocí nástrojů integrované simulace. Tím jsou simulovány pohyby nástroje. Ovládání zahrnuje simulaci rychlosti a směru, viditelnosti nástroje, dříku a držáku nástroje, přebarvením rychloposuvů, nájezdů/odjezdů a řezných pohybů.

5.2

Verifikace.

Verifikace umožňuje sledovat odebírání materiálu z polotovaru a automaticky sledovat kolize nástroje a držáku. Výsledný model může být obarven dle barvy nástroje, který provedl obrábění. Při použití porovnání s cílovým modelem se zvýrazní zbylý materiál a místa podřezání pomocí jiných barev. Je podporováno 3+2 obrábění a vícenásobné dráhy mohou být verifikovány jednotlivě.

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

51

5.3

HSMWorks Editor.

Editor pro inspekci a ruční úpravu NC kódů. HSMWorks Edit umožňuje několik speciálních funkcí pro CNC kód včetně přečíslování bloků, zjištění rozsahu hodnot XYZ a porovnání souborů.

NC-pomocník umožňuje rychlejší a jednodušší úpravu NC kódu než kdy dříve. Umístěním kurzoru na libovolnou M nebo G funkci zobrazí NC-pomocník popis kódu.

52 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti CAM – HSM Works referenční příručka

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.