EWI Pre- & posttest burgers


1 EWI Pre- & posttest burgers Dag van de Klant Open Bedrijvendag Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Re...
Author:  Leen Devos

0 downloads 1 Views 2MB Size

Recommend Documents


ARBO- & MILIEUJAARPLAN EWI. Elektrotechniek, Wiskunde, Informatica
1 Kenmerk: Datum: ARBO- & MILIEUJAARPLAN EWI Elektrotechniek, Wiskunde, Informatica 2014 Ing. S.Visser Arbo & Milieu coördinator EWI Tel:...

REGELS & RICHTLIJNEN (R&R) examencommissies EWI
1 UNIVERSITEIT TWENTE Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) REGELS & RICHTLIJNEN (R&R) zoals vastgesteld door de examencomm...

BOEREN, BURGERS & BUITENLUI
1 Open Monumentendag op zaterdag 09 september 2017 van uur uur Gemeente BOEREN, BURGERS & BUITENLUI ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS TOEGANKELIJK Boe...

BOEREN, BURGERS & BUITENLUI
1 BOEREN, BURGERS & BUITENLUI Kidsgids Open Monumentendagen Leiden 9/10 SEPT 20172 Ha allemaal! Of, zoals de stadsomroeper vroeger zou roepen: Boe...

RAADSVOORSTEL BLIK &BURGERS
1 RAADSVOORSTEL BLIK &BURGERS Portefeuillehouder Marcel Fluitman Ronde Tafel 2 februari 2017 Opsteller Mila Verdonk Debat Zaak/stuknummer Raadsver...

Case EWI. Pascale Dengis
1 Case EWI Pascale Dengis2 Use of science related classifications reporting to international bodies: Eurostat: new regulation since 26/10/2012 Commiss...

EWI Open Bedrijvendag
1 EWI Open Bedrijvendag Niet-deelnemende bedrijven Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (I...

Beleidsplan. wetenschapscommunicatie Departement EWI
1 Beleidsplan wetenschapscommunicatie Departement EWI2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Beleid wetenschapscommunicatie Actieplannen Wetenschapscommunicatie ...

GOURMET BURGERS & HOT DOGS
1 GOURMET BURGERS & HOT DOGS2 INHOUD Deel 1 GOURMET BURGERS Gourmet burgers Hot dogs NEW: Premium brioche hamburger bun Producten Recepten Unibake...

EWI ANALYSE VLAAMSE CONJUNCTUURANALYSE NOVEMBER
1 EWI ANALYSE VLAAMSE CONJUNCTUURANALYSE NOVEMBER2 INHOUD 1. Groei BBP en vooruitzichten in een internationale context p Gerelateerde conjunctuurindic...EWI Pre- & posttest burgers Dag van de Klant Open Bedrijvendag

Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov)

1

Inhoud • • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK /OBD Belang en steunmaatregelen Conclusies

2

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

3

Methodologie • Objectief: o Kwantitatief onderzoek naar de impact en het effect van - Dag van de Klant (DVK) - Open Bedrijvendag (OBD)

o Vergelijking pre- & posttest: - Peiling bij de doelgroep van burgers naar: -

Imago van, attitude tegenover en intentie tot ondernemerschap Bekendheid van en kennis over beide evenementen (Redenen voor) deelname en niet-deelname aan beide evenementen Appreciatie voor beide evenementen Profiel van de bezoekers en niet-bezoekers aan beide evenementen

- Onderscheid tussen: - Bezoekers en niet-bezoekers van de twee evenementen: bezoekers / niet-bezoekers DVK, bezoekers / niet-bezoekers OBD

4

Methodologie • Methodologie: o Online veldwerk (CAWI) o Rekrutering via iVOX panel • Steekproef: o Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355 o Populatie: Inwoners Vlaanderen 18-74j o Representatief gewogen op leeftijd, geslacht, diploma o Samenstelling steekproef posttest gecorrigeerd op basis van samenstelling steekproef pretest volgens ondernemersprofiel (momenteel zelfstandige ondernemer of dit ooit geweest) • Timing o Veldwerk: - Pretest : voorafgaand aan communicatie DVK / OBD (vóór 13/09/2010) - Posttest: na DVK / OBD 2010 (vanaf 11/10/2010) 5

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

6

Steekproef Socio-demo • • • • •

Populatie : inwoners Vlaanderen 18-74j Pretest : N=1500 Posttest : N=1355 Representatief gewogen op leeftijd, geslacht en diploma Samenstelling steekproef posttest gecorrigeerd op basis van samenstelling steekproef pretest volgens ondernemersprofiel (momenteel zelfstandige ondernemer of dit ooit geweest)

Totaal PRETEST

N Totaal N Geslacht

Leeftijd

Diploma

%

1500

Totaal POSTTEST

N

%

1355

Man

752

50,1%

678

50,0%

Vrouw

748

49,9%

677

50,0%

<= 29

303

20,2%

274

20,2%

30 - 49

603

40,2%

545

40,2%

50 +

594

39,6%

536

39,6%

Hoogstens lager middelbaar

432

28,8%

390

28,8%

Hoger middelbaar

608

40,5%

550

40,6%

Hoger onderwijs

460

30,6%

416

30,6%

Representatief gewogen op leeftijd, geslacht en diploma

7

Steekproef

Bent u momenteel zelfstandige of ondernemer ? Bent u gepensioneerd ?

Ondernemers?

• Bijna 1 op 10 is momenteel zelfstandige of ondernemer • Hoe hoger de opleiding, hoe groter de proportie zelfstandigen of ondernemers (14% van de inwoners in Vlaanderen 18-74 jaar met een diploma hoger onderwijs) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Zelfstandige of ondernemer in hoofdberoep

Zelfstandige of ondernemer in bijberoep

Gepensioneerd

Niet gepensioneerd

Pretest

5,7%

3,4%

15,2%

75,6%

Posttest

5,6%

3,0%

15,2%

76,2%

Pretest

Posttest

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

8

Steekproef

Bent u ooit zelfstandige of ondernemer geweest ?

Ondernemers?

Ongeveer 1 op 10 is ooit zelfstandige of ondernemer geweest 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Neen

Pretest

9,5%

90,5%

Posttest

9,3%

90,7%

Pretest

Filter : Indien momenteel geen zelfstandige of ondernemer Pretest N = 1362 / Posttest N = 1239

Posttest

9

Steekproef

Om welke reden bent u geen zelfstandige of ondernemer meer?

Ondernemers?

Het stopzetten van een zaak is veruit de belangrijkste reden waarom mensen geen zelfstandige of ondernemer meer zijn

Ik heb mijn zaak stopgezet (niet omwille van pensioen)

45,5% 46,6%

Ik heb mijn zaak overgelaten/verkocht (niet omwille van pensioen) Voornaamste andere redenen: - medische redenen - overstap naar loontrekkende activiteit - zaak niet rendabel

19,5% 20,7%

15,2% 12,8%

Andere reden

13,0% 10,7%

Ik ben met pensioen gegaan

6,8% 9,2%

Mijn zaak is failliet gegaan

0%

Posttest Filter : Indien ooit zelfstandige of ondernemer geweest Prestest N = 130 / Posttest N = 117

10%

20%

30%

40%

50%

Pretest

10

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

11

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

Imago ondernemerschap

• De attitude t.o.v. ondernemers en zelfstandigen is overwegend positief • • • • •

80% vindt dat ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, groei en welvaart Bijna 75% vindt dat ze een belangrijke sociale en economische rol vervullen Toch vindt bijna 1 op 3 dat ondernemers enkel aan hun eigen portemonnee denken Anderzijds krijgen ondernemers volgens 45% te weinig respect voor wat ze doen 2 op 3 vindt persoonlijk contact even belangrijk als het aangeboden product

• 80% vindt het interessant om bedrijfsactiviteiten eens van binnen uit te zien • Ondernemerschap heeft een positiever imago bij burgers die momenteel zelf zelfstandige of ondernemer zijn en bij burgers die dat ooit geweest zijn • Ten opzichte van de pretest is het imago van ondernemers niet significant versterkt

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

12

Imago ondernemerschap

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

PRETEST (Helemaal) niet akkoord

Neutraal

VERSCHIL

POSTTEST

(Helemaal) Weet niet akkoord

(Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) Weet niet akkoord

(Helemaal) akkoord

Imago ondernemerschap Ondernemers creëren werkgelegenheid

2,8%

14,1%

81,3%

1,8%

2,1%

14,8%

81,7%

1,5%

0,4%

Het is interessant om de activiteiten van een onderneming eens van binnen uit te zien

1,6%

15,6%

80,3%

2,5%

2,3%

15,8%

80,9%

1,1%

0,6%

Ondernemingen versterken de welvaart in de regio

2,2%

16,4%

78,1%

3,3%

1,3%

16,8%

80,1%

1,8%

2,0%

Ondernemingen zijn de motor van onze economie en toekomst

2,2%

15,8%

79,1%

2,9%

2,3%

16,3%

79,8%

1,6%

0,7%

Door een onderneming op te richten of als zelfstandige te starten, nemen mensen grote risico’s

4,9%

18,1%

74,6%

2,4%

5,1%

17,1%

76,4%

1,5%

1,8%

Kleine zelfstandigen hebben een belangrijke rol in de maatschappij op sociaal vlak

3,8%

18,7%

74,9%

2,7%

3,5%

19,6%

75,4%

1,5%

0,5%

Kleine zelfstandigen hebben een belangrijke rol in de maatschappij op economisch vlak

3,4%

19,9%

73,7%

3,1%

3,1%

19,9%

74,3%

2,7%

0,6%

Kleine zelfstandigen kunnen beter inspelen op de specifieke behoeften van hun klanten dan grote ondernemingen

7,9%

18,1%

71,2%

2,8%

8,4%

21,5%

68,5%

1,6%

-2,7%

Zelfstandige of ondernemer worden, is een volwaardige carrièrekeuze, ook voor mijn kinderen

4,8%

23,2%

68,1%

3,9%

4,7%

24,0%

67,8%

3,5%

-0,3%

10,8%

20,0%

67,8%

1,5%

11,1%

21,5%

66,5%

1,0%

-1,2%

3,3%

41,3%

50,5%

4,9%

4,3%

43,4%

48,8%

3,5%

-1,7%

Ondernemers krijgen te weinig respect voor wat ze doen

16,1%

35,9%

44,6%

3,4%

14,3%

38,3%

44,2%

3,2%

-0,4%

Zelfstandigen en ondernemers verdienen veel geld

18,0%

37,3%

40,2%

4,5%

17,2%

41,7%

37,8%

3,2%

-2,3%

Ondernemers denken enkel aan hun eigen portemonnee

28,3%

36,8%

32,4%

2,5%

29,0%

35,7%

33,5%

1,8%

1,1%

Het persoonlijk contact is voor mij minder belangrijk dan het verkrijgen van de scherpste prijs

41,6%

26,6%

29,8%

1,9%

40,2%

30,8%

27,9%

1,2%

-2,0%

Persoonlijk contact is even belangrijk als het product zelf dat ik koop Ondernemingen zijn innovatief

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

13

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

Imago ondernemerschap

• Er zijn weinig of geen significante verschillen in de beeldvorming over ondernemerschap tussen deelnemers DVK/OBD en niet-deelnemers DVK/OBD • Er zijn echter wel duidelijke en significante verschillen in de beeldvorming over ondernemerschap tussen burgers naargelang ze al dan niet persartikels hebben gelezen of radioprogramma’s hebben gehoord over ondernemerschap n.a.v. DVK • Mensen die over ondernemerschap hebben gehoord of gelezen n.a.v. DVK hebben er ook een positiever beeld van dan andere mensen (die vaker neutraal of weet niet antwoorden)

Filter : Geen Posttest N = 1355

14

Imago ondernemerschap

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

Hebt u artikels gelezen of radioprogramma's gehoord over ondernemerschap naar aanleiding van de Dag van de Klant?

(Helemaal) niet akkoord

JA (Helemaal) Neutraal akkoord

(Helemaal) Weet niet niet akkoord

NEEN (Helemaal) Neutraal akkoord

Weet niet

Ondernemers creëren werkgelegenheid

2,7%

12,1%

84,0%

1,2%

1,8%

16,0%

80,9%

1,3%

Het is interessant om de activiteiten van een onderneming eens van binnen uit te zien

1,4%

13,0%

85,0%

0,6%

2,7%

17,0%

79,3%

0,9%

Ondernemingen versterken de welvaart in de regio

0,6%

14,4%

84,0%

0,9%

1,6%

17,8%

78,6%

1,9%

Ondernemingen zijn de motor van onze economie en toekomst

2,0%

12,5%

84,6%

0,9%

2,5%

18,5%

77,4%

1,6%

Door een onderneming op te richten of als zelfstandige te starten, nemen mensen grote risico’s

6,2%

20,5%

72,4%

0,8%

4,6%

14,6%

79,2%

1,6%

Kleine zelfstandigen hebben een belangrijke rol in de maatschappij op sociaal vlak

2,7%

16,6%

79,7%

1,0%

3,9%

21,2%

73,4%

1,5%

Kleine zelfstandigen hebben een belangrijke rol in de maatschappij op economisch vlak

1,8%

18,9%

78,2%

1,0%

3,7%

20,4%

72,6%

3,3%

Kleine zelfstandigen kunnen beter inspelen op de specifieke behoeften van hun klanten dan grote ondernemingen

7,4%

18,7%

72,8%

1,1%

9,0%

22,6%

66,8%

1,6%

Zelfstandige of ondernemer worden, is een volwaardige carrièrekeuze, ook voor mijn kinderen

4,0%

20,2%

73,4%

2,5%

5,1%

25,8%

65,2%

3,9%

Persoonlijk contact is even belangrijk als het product zelf dat ik koop

8,5%

19,0%

72,1%

0,4%

12,5%

22,6%

64,1%

0,9%

Ondernemingen zijn innovatief

5,2%

37,0%

56,5%

1,3%

3,8%

46,6%

45,1%

4,4%

Ondernemers krijgen te weinig respect voor wat ze doen

14,7%

39,2%

44,8%

1,3%

14,2%

37,5%

44,4%

3,9%

Zelfstandigen en ondernemers verdienen veel geld

17,5%

42,4%

37,3%

2,8%

17,0%

41,5%

38,4%

3,1%

Ondernemers denken enkel aan hun eigen portemonnee

29,8%

36,9%

32,6%

0,6%

29,1%

34,8%

34,0%

2,1%

Het persoonlijk contact is voor mij minder belangrijk dan het verkrijgen van de scherpste prijs

44,2%

28,8%

25,8%

1,1%

38,2%

32,2%

28,8%

0,9%

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Indien DVK gekend Posttest N = 1313

15

In welke mate zijn de volgende stellingen of begrippen volgens u toepasselijk op kleine zelfstandigen?

Imago ondernemerschap

• Kleine zelfstandigen hebben een positief imago, gekenmerkt als hard werkende durvers met ambitie, maar klantvriendelijk en creatief • Volgens ruim 40% van de burgers zijn ze gericht op het eigen belang, tegenover 35% die stelt dat ze gericht zijn op het algemeen belang • Slechts zelden worden ze vrijgevig genoemd, maar evenmin worden kleine zelfstandigen beschreven als egoïstisch of gierig • Kleine zelfstandigen hebben een positiever imago bij burgers die momenteel zelf zelfstandige of ondernemer zijn en bij burgers die dat ooit geweest zijn • De vergelijking tussen pretest en posttest geeft een wisselend beeld, met een significant sterkere associatie van kleine zelfstandigen met gerichtheid op maatschappelijk belang (“(helemaal) toepasselijk” = +4,2%), maar ook met egoïstisch (“(helemaal) toepasselijk” = +2,8%), en een lichte (zij het niet significante) daling van het aantal respondenten dat klantvriendelijkheid toepasselijk vindt op kleine zelfstandigen (-2,1%)

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

16

In welke mate zijn de volgende stellingen of begrippen volgens u toepasselijk op kleine zelfstandigen?

Imago ondernemerschap POSTTEST

PRETEST

(Helemaal) niet toepasselijk

Neutraal

(Helemaal) toepasselijk

(Helemaal) niet toepasselijk

Neutraal

VERSCHIL

(Helemaal) toepasselijk

(Helemaal) toepasselijk

Imago ondernemerschap Hard werkend

1,0%

11,0%

88,0%

0,7%

10,4%

88,9%

0,9%

Durven

1,6%

14,1%

84,3%

1,6%

16,0%

82,4%

-1,8%

Ambitieus

1,5%

18,5%

80,0%

1,4%

18,8%

79,8%

-0,2%

Klantvriendelijk

1,5%

19,3%

79,2%

2,0%

20,9%

77,1%

-2,1%

Creatief

3,0%

28,4%

68,6%

3,4%

27,0%

69,7%

1,1%

Innovatief

4,9%

45,0%

50,1%

4,7%

44,6%

50,6%

0,5%

Zwart werk

15,4%

39,9%

44,7%

17,6%

36,8%

45,6%

0,9%

Gericht op eigen belang

17,8%

40,8%

41,4%

17,8%

40,1%

42,1%

0,7%

Gericht op maatschappelijk belang

16,6%

53,1%

30,3%

18,6%

46,8%

34,6%

4,3%

Rijk

22,2%

54,5%

23,3%

23,9%

50,1%

26,0%

2,7%

Egoïstisch

37,3%

48,5%

14,2%

37,0%

46,1%

16,9%

2,7%

Gierig

33,2%

53,3%

13,5%

33,5%

51,8%

14,7%

1,2%

Vrijgevig

30,6%

58,0%

11,4%

33,4%

53,6%

13,0%

1,7%

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

17

In welke mate zijn de volgende stellingen of begrippen volgens u toepasselijk op kleine zelfstandigen?

Imago ondernemerschap

• Er zijn significante verschillen in de beeldvorming over kleine zelfstandigen tussen deelnemers en niet-deelnemers aan DVK: - deelnemers vinden kleine zelfstandigen vaker klantvriendelijk en creatief - niet-deelnemers vinden hen vaker gericht op eigenbelang en niet vrijgevig • Mensen die persartikels hebben gelezen of radioprogramma’s hebben gehoord over ondernemerschap n.a.v. DVK, hebben over het algemeen een positiever beeld van kleine zelfstandigen dan anderen - wie over ondernemerschap heeft gelezen of gehoord n.a.v. DVK omschrijft kleine zelfstandigen o.a. veel vaker als klantvriendelijk, creatief, innovatief en gericht op het maatschappelijk belang - wie niet over ondernemerschap heeft gelezen of gehoord n.a.v. DVK vindt “gerichtheid op maatschappelijk belang” significant vaker een (helemaal) niet toepasselijke omschrijving

Filter : Indien DVK gekend Posttest N = 1313

18

In welke mate zijn de volgende stellingen of begrippen volgens u toepasselijk op kleine zelfstandigen?

Imago ondernemerschap POSTTEST

Deelname DVK 2010

Helemaal Niet niet toepasselijk toepasselijk Neutraal

Geen deelname DVK 2010

Helemaal Helemaal niet Niet Helemaal Toepasselijk toepasselijk toepasselijk toepasselijk Neutraal Toepasselijk toepasselijk

Durven

0,3%

1,1%

15,8%

64,5%

18,4%

0,0%

1,3%

15,2%

66,8%

16,7%

Creatief

0,2%

2,7%

25,9%

61,8%

9,4%

0,4%

3,4%

29,0%

61,2%

6,0%

Ambitieus

0,3%

0,8%

19,4%

63,8%

15,8%

0,5%

1,3%

17,7%

67,3%

13,2%

Gierig

6,3%

28,0%

51,6%

12,5%

1,6%

4,3%

27,3%

52,8%

14,1%

1,5%

Vrijgevig

3,6%

26,8%

56,0%

13,3%

0,3%

3,9%

35,0%

50,8%

9,9%

0,3%

Egoïstisch

6,4%

30,2%

47,8%

13,4%

2,2%

7,1%

29,9%

43,6%

17,5%

1,9%

Zwart werk

4,5%

13,4%

35,5%

36,1%

10,5%

4,0%

13,0%

39,3%

34,7%

8,9%

Gericht op maatschappelijk belang

1,1%

15,4%

48,9%

31,8%

2,8%

3,6%

18,1%

43,9%

33,1%

1,3%

Gericht op eigen belang

3,0%

14,4%

43,7%

33,8%

5,0%

5,1%

13,8%

34,0%

40,0%

7,1%

Hard werkend

0,2%

0,3%

11,5%

54,8%

33,2%

0,2%

0,7%

7,8%

58,1%

33,2%

Innovatief

0,5%

3,4%

45,5%

45,7%

4,9%

0,5%

5,8%

41,9%

48,8%

3,0%

Rijk

3,2%

20,0%

50,9%

22,4%

3,6%

5,5%

20,4%

46,9%

24,3%

2,9%

Klantvriendelijk

0,2%

1,2%

19,7%

61,4%

17,5%

0,5%

2,8%

22,48

61,2%

12,8%

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Indien DVK gekend Posttest N = 1313

19

In welke mate zijn de volgende stellingen of begrippen volgens u toepasselijk op kleine zelfstandigen?

Imago ondernemerschap

Hebt u artikels gelezen of radioprogramma's gehoord over ondernemerschap naar aanleiding van de Dag van de Klant? NEEN

JA

(Helemaal) niet toepasselijk

Neutraal

(Helemaal) toepasselijk

(Helemaal) niet toepasselijk

Neutraal

(Helemaal) toepasselijk

Hard werkend

0,8%

9,7%

89,5%

0,6%

10,4%

89,0%

Durven

1,4%

13,7%

84,8%

1,4%

16,7%

81,9%

Ambitieus

1,4%

13,9%

84,7%

1,1%

21,3%

77,6%

Klantvriendelijk

1,4%

16,6%

82,0%

2,3%

22,9%

74,9%

Creatief

3,7%

16,9%

79,4%

2,8%

32,7%

64,5%

Innovatief

3,7%

38,6%

57,7%

5,2%

47,5%

47,3%

Zwart werk

19,0%

36,1%

44,9%

16,6%

37,6%

45,8%

Gericht op eigen belang

18,7%

42,0%

39,3%

17,5%

39,5%

43,0%

Gericht op maatschappelijk belang

12,4%

44,7%

42,9%

21,7%

48,1%

30,2%

Rijk

23,1%

46,6%

30,3%

24,4%

51,7%

23,9%

Egoïstisch

38,9%

43,5%

17,6%

36,2%

47,9%

15,9%

Gierig

35,4%

50,4%

14,1%

32,4%

52,7%

14,9%

Vrijgevig

31,3%

51,4%

17,2%

34,8%

55,0%

10,3%

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Indien DVK gekend Posttest N = 1313

20

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

21

In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Attitude ondernemerschap

• Enerzijds is een duidelijke meerderheid bereid om verantwoordelijkheid te nemen, hard te werken en inspanningen te leveren • Anderzijds is er sprake van onzekerheid en van een bepaalde vrees of terughoudendheid om risicovolle initiatieven te nemen • Positieve attitudes ten aanzien van ondernemerschap zijn sterker aanwezig bij burgers die momenteel zelf zelfstandige of ondernemer zijn en bij burgers die dat ooit geweest zijn • In vergelijking met de pretest is de ‘ondernemersattitude’ over het algemeen significant versterkt, vooral m.b.t. “vertrouwen in eigen kunnen” (+4,3%), maar o.a. ook wat betreft resultaatgerichtheid, volharding en bereidheid tot hard werken

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

22

In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Attitude ondernemerschap POSTTEST

PRETEST (Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) (Helemaal) akkoord niet akkoord

Neutraal

VERSCHIL (Helemaal) akkoord

(Helemaal) akkoord

Attitude ondernemerschap Ik heb graag persoonlijk controle over activiteiten waarbij ik betrokken ben

1,5%

13,2%

85,4%

1,1%

12,2%

86,7%

1,3%

Ik ben bereid om hard te werken

2,0%

14,1%

83,9%

0,9%

14,3%

84,9%

0,9%

Ik kan volharden tot een activiteit beëindigd is

3,0%

13,9%

83,1%

1,2%

14,0%

84,8%

1,7%

Ik neem verantwoordelijkheid op bij problemen en schuif deze niet af op anderen

1,5%

14,4%

84,1%

1,5%

14,9%

83,6%

-0,5%

Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen

5,1%

19,8%

75,1%

3,3%

17,3%

79,4%

4,3%

Ik stel mij flexibel en pragmatisch op wanneer zich problemen voordoen

2,9%

20,5%

76,6%

1,9%

18,9%

79,2%

2,5%

Ik geloof dat mijn eigen inspanningen zullen leiden tot resultaat

3,5%

19,6%

76,9%

1,7%

20,1%

78,2%

1,2%

Ik ben actie- en resultaatgericht

3,7%

21,4%

75,0%

2,4%

20,9%

76,7%

1,7%

Ik heb zin voor initiatief

4,3%

23,3%

72,4%

3,2%

23,1%

73,7%

1,2%

Ik ben bereid mijn leven en loopbaan in eigen handen te nemen

7,8%

31,5%

60,7%

7,2%

30,1%

62,7%

2,0%

Ik streef steeds naar originaliteit

6,8%

35,6%

57,7%

5,6%

36,7%

57,6%

-0,1%

12,7%

30,7%

56,5%

12,1%

31,8%

56,2%

-0,3%

Ik stel mezelf ambitieuze doelen

8,1%

38,4%

53,5%

9,4%

36,6%

54,0%

0,5%

Ik durf vaak de eerste stap zetten

13,6%

33,9%

52,5%

11,4%

36,1%

52,5%

0,0%

Ik sta wantrouwig tegenover bureaucratie, regels en de overheid

18,1%

37,7%

44,1%

16,8%

39,3%

43,9%

-0,2%

Ik word niet afgeschrikt door onzekerheid

26,0%

36,7%

37,3%

22,6%

39,5%

37,9%

0,7%

Ik ben bereid om (berekende) risico’s te nemen

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

23

In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen?

Attitude ondernemerschap

• Er zijn enkele significante verschillen in de attitudes tegenover ondernemerschap tussen deelnemers DVK/OBD en niet-deelnemers DVK/OBD en vooral tussen burgers die radioprogramma’s hebben gehoord of persartikels hebben gelezen over ondernemerschap n.a.v. DVK • Deze verschillen bestaan vooral hierin dat mensen die aan DVK deelnemen en vooral die mensen die n.a.v. DVK hebben gelezen of gehoord over ondernemerschap, meer vertrouwen in eigen kunnen hebben en meer durf om initiatief te nemen

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

24

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

Attitude ondernemerschap POSTTEST Geen deelname DVK 2010

Deelname DVK 2010

(Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) akkoord

(Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) akkoord

Ik ben actie- en resultaatgericht

2,1%

21,1%

76,7%

2,6%

20,2%

77,2%

Ik stel mezelf ambitieuze doelen

8,8%

34,8%

56,4%

11,1%

40,0%

48,9%

Ik ben bereid om hard te werken

0,6%

11,4%

87,9%

1,1%

17,7%

81,2%

Ik kan volharden tot een activiteit beëindigd is

0,8%

14,0%

85,2%

1,5%

13,4%

85,1%

Ik heb graag persoonlijk controle over activiteiten waarbij ik betrokken ben

0,9%

11,4%

87,7%

1,2%

12,7%

86,0%

16,8%

41,2%

42,0%

16,8%

36,2%

47,0%

Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen

2,3%

14,8%

82,9%

4,7%

21,3%

73,9%

Ik geloof dat mijn eigen inspanningen zullen leiden tot resultaat

1,4%

19,9%

78,7%

1,7%

19,5%

78,8%

Ik ben bereid om (berekende) risico’s te nemen

12,1%

32,6%

55,3%

12,8%

30,2%

56,9%

Ik word niet afgeschrikt door onzekerheid

20,9%

39,0%

40,1%

25,8%

41,2%

33,0%

Ik stel mij flexibel en pragmatisch op wanneer zich problemen voordoen

1,4%

18,1%

80,5%

3,1%

19,7%

77,3%

Ik streef steeds naar originaliteit

5,3%

35,4%

59,3%

6,4%

39,1%

54,5%

Ik heb zin voor initiatief

3,5%

21,7%

74,8%

3,0%

26,9%

70,1%

10,2%

35,6%

54,2%

14,8%

36,1%

49,1%

Ik ben bereid mijn leven en loopbaan in eigen handen te nemen

7,5%

28,2%

64,3%

7,3%

33,3%

59,4%

Ik neem verantwoordelijkheid op bij problemen en schuif deze niet af op anderen

1,2%

14,5%

84,4%

1,9%

15,7%

82,3%

Ik sta wantrouwig tegenover bureaucratie, regels en de overheid

Ik durf vaak de eerste stap zetten

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Indien DVK gekend Posttest N = 1313

25

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen?

Attitude ondernemerschap Hebt u artikels gelezen of radioprogramma's gehoord over ondernemerschap naar aanleiding van de Dag van de Klant? NEEN

JA

(Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) akkoord

(Helemaal) niet akkoord

Neutraal

(Helemaal) akkoord

Ik heb graag persoonlijk controle over activiteiten waarbij ik betrokken ben

1,4%

10,5%

88,1%

1,0%

12,6%

86,4%

Ik ben bereid om hard te werken

1,2%

12,3%

86,6%

0,7%

14,3%

85,1%

Ik kan volharden tot een activiteit beëindigd is

1,1%

12,2%

86,7%

1,1%

14,5%

84,4%

Ik neem verantwoordelijkheid op bij problemen en schuif deze niet af op anderen

1,1%

12,9%

86,0%

1,7%

15,7%

82,6%

Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen

2,0%

14,5%

83,5%

4,0%

18,5%

77,5%

Ik stel mij flexibel en pragmatisch op wanneer zich problemen voordoen

2,8%

15,1%

82,1%

1,6%

20,3%

78,1%

Ik geloof dat mijn eigen inspanningen zullen leiden tot resultaat

1,2%

17,8%

81,0%

1,8%

21,1%

77,1%

Ik ben actie- en resultaatgericht

2,1%

18,5%

79,4%

2,5%

21,6%

75,9%

Ik heb zin voor initiatief

2,9%

19,4%

77,6%

3,6%

24,9%

71,5%

Ik ben bereid mijn leven en loopbaan in eigen handen te nemen

6,4%

27,9%

65,7%

7,9%

30,8%

61,3%

Ik streef steeds naar originaliteit

3,8%

33,1%

63,2%

6,5%

38,4%

55,1%

11,6%

30,2%

58,2%

12,7%

32,4%

54,9%

Ik stel mezelf ambitieuze doelen

8,6%

31,5%

59,8%

9,9%

39,0%

51,1%

Ik durf vaak de eerste stap zetten

8,5%

35,2%

56,3%

13,1%

36,6%

50,3%

Ik sta wantrouwig tegenover bureaucratie, regels en de overheid

16,3%

39,3%

44,3%

17,1%

39,3%

43,6%

Ik word niet afgeschrikt door onzekerheid

20,2%

37,6%

42,2%

24,3%

40,7%

35,0%

Ik ben bereid om (berekende) risico’s te nemen

= % is significant hoger dan overeenkomstig % in andere kolom (foutenmarge alpha = 0,05) Filter : Indien DVK gekend Posttest N = 1313

26

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

27

Denkt u eraan om in de toekomst ooit zelfstandige of ondernemer te worden ?

Intentie ondernemerschap

• 1 op 10 denkt eraan om in de toekomst ook zelfstandige of ondernemer te worden • Een kwart van de jongeren denkt eraan zelfstandig ondernemer te worden • Er is t.o.v. de pretest een verschuiving van “weet niet” en “waarschijnlijk niet” naar “zeker niet” (significante stijging van antwoord “zeker niet” in de posttest met 6%) • De intentie om zelfstandige of ondernemer te worden verschilt echter niet significant tussen deelnemers DVK/OBD en niet-deelnemers DVK/OBD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Waarschijnlijk wel

Zeker wel

Ik weet het niet

Pretest

36,5%

39,7%

9,2%

1,7%

12,8%

Posttest

42,5%

36,0%

9,4%

2,0%

10,1%

Pretest Filter : Indien momenteel geen zelfstandige of ondernemer en niet gepensioneerd Prestest N = 1135 / Posttest N = 1033

Posttest 28

Denkt u eraan om zelfstandige of ondernemer te worden … ?

Intentie ondernemerschap Hoe?

• In vergelijking met de pretest is de onbeslistheid over hoofd- en bijberoep groter • De verhouding hoofd- en bijberoep is daardoor fifty-fifty

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

In hoofdberoep

In bijberoep

Ik weet het (nog) niet

Pretest

45,0%

36,4%

18,6%

Posttest

38,4%

36,1%

25,5%

Pretest

Posttest

Filter : Indien men er aan denkt om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden Pretest N = 124 / Posttest N = 118

29

Intentie ondernemerschap

Op welke manier denkt u eraan om zelfstandige of ondernemer te worden ?

Hoe?

2 op 3 respondenten die eraan denken om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden, zouden dit doen door zelf een zaak op te richten

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Door zelf een zaak op te richten

Door een zaak over te nemen

Door een zaak verder te zetten in familieverband

Ik weet het (nog) niet

Pretest

66,7%

9,9%

5,7%

17,8%

Posttest

66,6%

6,9%

8,3%

18,3%

Pretest

Posttest

Filter : Indien men er aan denkt om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden Pretest N = 124 / Posttest N = 118

30

Op welke termijn denkt u eraan om zelfstandige of ondernemer te worden ?

Intentie ondernemerschap Wanneer?

Bijna 1 op 5 van de respondenten die eraan denken om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden, zouden dit doen binnen de 2 jaar

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Binnen het jaar

Binnen de 2 jaar

Binnen de 5 jaar

Niet binnen de 5 jaar

Ik weet het (nog) niet

Pretest

4,9%

13,6%

43,3%

22,4%

15,8%

Posttest

4,7%

14,7%

32,7%

30,5%

17,4%

Pretest

Posttest

Filter : Indien men er aan denkt om in de toekomst zelfstandige of ondernemer te worden Pretest N = 124 / Posttest N = 118

31

Intentie ondernemerschap

Kan u kort beschrijven waarom u zelfstandige of ondernemer zou worden ?

Waarom? Totaal

% Base counts

112

zelfstandigheid

92,0%

interesse

3,6%

Kan u kort beschrijven waarom u zelfstandige of standaard in de sector waar ik werk ondernemer zou worden ? bijkomend inkomen

0,9% 3,6%

9 op 10 wil zelfstandige worden omwille van de zelfstandigheid die men dan heeft, de vrijheid en het ‘eigen baas’ zijn

Filter : Indien men eraan denkt om in de toekomst zeker wel of waarschijnlijk wel zelfstandige of ondernemer te worden Pretest N = 124 ( aantal antwoorden = 112)

32

Intentie ondernemerschap

Kan u kort beschrijven waarom u geen zelfstandige of ondernemer zou worden ?

Waarom niet? Totaal

% Base counts

718

financieel risico

41,8%

te oud

29,8%

hoge werkdruk

27,2%

Kan u kort beschrijven waarom u geen zelfstandige geen interesse of ondernemer zou worden ? niet toepasselijk in mijn branche

18,9% 3,1%

gezondheidsredenen

2,2%

niet de nodige kennis

0,5%

• Ruim 40% vindt het risico op financieel vlak te groot • 30% vindt zich te oud om nog zelfstandige te worden • Iets minder dan 30% vindt de werkdruk te hoog

Filter : Indien men eraan denkt om in de toekomst zeker niet of waarschijnlijk niet zelfstandige of ondernemer te worden Pretest N = 866 ( aantal antwoorden = 718)

33

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

34

Welke initiatieven om bedrijven en/of hun klanten in het daglicht te stellen, kent u?

Bekendheid DVK / OBD Spontane bekendheid

• 34,7% van wie spontaan initiatieven kan noemen, noemt OBD als eerste initiatief (top of mind) op [pretest : 28,8%] en 25,2% noemt DVK als eerste initiatief op [pretest : 23,6%] • In totaal vermeldt 29,8% van alle respondenten OBD spontaan als initiatief en 28,5% DVK

Top of mind

Top of mind

POSTTEST N

%

N

% totale steekproef

open bedrijvendag

259

34,7%

404

29,8%

dag van de klant

188

25,2%

386

28,5%

reclame

123

16,4%

292

21,5%

open monumentendag

41

5,6%

77

5,7%

opendeurdagen

44

5,9%

74

5,5%

winkels/bedrijven

19

2,6%

48

3,5%

klantvriendelijkheid

18

2,5%

48

3,5%

23,6%

beurzen

9

1,3%

30

2,2%

8,0%

unizo

25

3,4%

28

2,1%

braderie

0

0,0%

23

1,7%

klantendag

6

0,9%

10

0,7%

overheid

4

0,6%

8

0,6%

roefel

0

0,0%

4

0,3%

voka

1

0,1%

4

0,3%

sponsoring

2

0,3%

4

0,3%

colruyt

3

0,4%

3

0,2%

vdab

1

0,1%

1

0,1%

PRETEST %

Base counts reclame OBD DVK opendeurdagen unizo

636 31,1% 28,8%

6,1%

beurzen

0,9%

sponsoring

0,9%

voka

0,6%

roefeldag

0,2%

Totaal (aantal antwoorden )

Filter : Indien open vraag beantwoord Pretest N = 738 / Posttest N = 749

Alle

746

1449

35

Bekendheid DVK / OBD

Welke van de volgende initiatieven kent u ?

Geholpen bekendheid

Zowel DVK als OBD zijn zeer goed bekend bij de Vlaamse bevolking (96%)

Dag van de Klant

96,9% 97,1%

Open Bedrijvendag

96,2% 95,5% 93,5% 92,8%

Moederdag

89,6% 89,6%

Open Monumentendag

85,9% 87,5%

Dag van de Secretaresse 41,0% 49,8%

Open Wervendag

Geen van deze

0,6% 0,5%

0%

20%

Posttest Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

40%

60%

80%

100%

Pretest

36

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Kennis over DVK Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

37

Kennis DVK

Wat is volgens u de Dag van de Klant?

Doelstellingen DVK

• Volgens de burgers staat DVK in de eerste plaats voor het krijgen van attenties, maar ook voor aandacht hebben voor de klant en de klant bedanken voor het vertrouwen • In vergelijking met de pretest wordt de klemtoon in de posttest veel minder zwaar op het krijgen van attenties gelegd en meer op het bedanken van klanten voor hun vertrouwen (en hen in de bloemetjes zetten of “verwennen”) • Voor iets minder dan 20% staat DVK voor “een goed initiatief” POSTTEST

Totaal

PRETEST %

Base counts

N

%

een kleine attentie

599

45,7%

klant bedanken voor het vertrouwen

489

37,3%

in de bloemetjes gezet worden

320

24,4%

goed initiatief

248

18,9%

commerciële actie

71

5,4%

klant verwennen

59

4,5%

geen idee

28

2,1%

datum van DVK

22

1,7%

onnodig

10

0,7%

aandacht richten op zelfstandige

5

0,4%

2

0,2%

1413

attentie

78,9%

aandacht aan de klanten

48,7%

ik weet het niet

2,1%

klantenbinding

klantenbinding

0,6%

Totaal aantal antwoorden

Filter : Indien men Dag van de Klant kent Pretest N = 1456 (  aantal antwoorden = 1413) / Posttest N = 1313 (  aantal antwoorden = 1852)

1.852

38

Kennis DVK

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Dag van de Klant ? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden)

Doelstellingen DVK

• Voornaamste doelstelling DVK volgens burgers is klanten danken voor hun vertrouwen • Bewustmaking en stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren • In vergelijking met de pretest zien we in de posttest volgende significante verschillen: • Een kleiner aantal mensen (-3,8%) noemt “klanten danken voor hun vertrouwen” als één van de voornaamste doelstellingen van DVK • Een groter aantal (+3,2%) noemt “meer verkopen” als voorname doelstelling DVK 80,8% 84,6%

Klanten danken voor hun vertrouwen 38,8% 41,3%

Klantenbinding 23,3% 26,1%

Het vertrouwen van klanten winnen Het imago van de ondernemers verbeteren

15,4% 16,8% 13,6% 10,4%

Meer verkopen Mensen bewust maken van wat ondernemers dagelijks betekenen

5,8% 7,3%

Andere

0,7% 0,4%

Meer ondernemers creëren, ondernemerschap stimuleren

0,2% 0,4%

0%

Posttest Filter : Indien men Dag van de Klant kent Pretest N = 1456 / Posttest N = 1313

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest 39

Kennis DVK

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Dag van de Klant ? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden)

Doelstellingen DVK

• Deelnemers DVK zien klanten danken voor hun vertrouwen (83,3%) en mensen bewust maken (6,8%) significant vaker als één van de voornaamste doelen DVK dan niet-deelnemers (77,7% respectievelijk 3,4%) • Niet-deelnemers DVK zien meer verkopen (16,4%) significant vaker als één van de voornaamste doelen DVK dan deelnemers (11,6%) 80,8%

Klanten danken voor hun vertrouwen 38,8%

Klantenbinding 23,3%

Het vertrouwen van klanten winnen

15,4%

Het imago van de ondernemers verbeteren

13,6%

Meer verkopen

5,8%

Mensen bewust maken van wat ondernemers dagelijks betekenen Andere Meer ondernemers creëren, ondernemerschap stimuleren

0,7% 0,2%

0%

Posttest Totaal Filter : Indien men Dag van de Klant kent Pretest N = 1456 / Posttest N = 1313

20%

Deelname DVK 2010

40%

60%

80%

100%

Geen deelname DVK 2010 40

Kennis DVK

Kent u het thema van de Dag van de klant van dit jaar ?

Thema DVK

Het thema van DVK 2010 (“Dag in dag uit voor u in vorm”) is nauwelijks gekend (slechts 2,1% van de deelnemers DVK en 1,5% van alle burgers kennen het thema) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Posttest

Ja, en antwoord is correct

Ja, maar antwoord is niet correct

Neen

1,5%

1,1%

97,3%

Posttest

Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

41

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Kennis over OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

42

Kennis OBD

Wat is volgens u Open Bedrijvendag?

Doelstellingen OBD

Volgens bijna iedereen is de Open Bedrijvendag de werking van de deelnemende bedrijven achter de schermen ontdekken

POSTTEST N

%

Totaal achter de schermen laten kijken

PRETEST % Base counts

1.223

93,9%

promotie bedrijf

33

2,5%

geen idee

20

1,5%

datum van OBD

11

0,8%

goed initiatief

4

0,3%

1

0,1%

1391

de werking ontdekken

97,0%

kennis maken

2,1%

geen idee

0,8%

niet meegedaan

reclame

0,8%

Totaal

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Pretest N = 1432 ( aantal antwoorden = 1391) / Posttest N = 1303 ( aantal antwoorden = 1292)

1.292

43

Kennis OBD

Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen van de Open Bedrijvendag? (Gelieve maximum 2 doelstellingen aan te duiden)

Doelstellingen OBD

• Voornaamste doelstelling OBD volgens burgers is naambekendheid vergroten, gevolgd door het verbeteren van het imago van de ondernemers • Stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren • Het enige significante verschil tussen pre- en posttest is dat in de posttest minder respondenten (-2,8%) “klanten leren kennen” aanduiden als voorname doelstelling • Deelnemers (72,2%) vermelden naambekendheid vaker dan niet-deelnemers (64,3%) 65,5% 65,5%

Naambekendheid vergroten Het imago van de ondernemers verbeteren De relatie met de buurtbewoners van het bedrijf verbeteren

39,1% 37,0% 28,3% 29,3% 16,8% 19,1%

Nieuwe werknemers vinden

13,8% 16,6%

Klanten leren kennen

8,3% 9,2%

Meer verkopen Meer ondernemers creëren, ondernemerschap stimuleren

5,5% 5,1%

Personeel motiveren

4,2% 5,1%

Voornaamste ander doel: = werking van bedrijf tonen

2,1% 2,6%

Andere 0%

Posttest Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Pretest N = 1432 / Posttest N = 1303

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest 44

Kennis OBD

Kent u het thema van de Open Bedrijvendag van dit jaar ?

Thema OBD

Het thema van OBD 2010 (“Hernieuwbare energie”) is weinig gekend (circa 10% van de deelnemers OBD kennen het thema, al dan niet in exacte termen) 100% 90% 80%

Voornaamste niet (geheel) correcte antwoorden: - duurzaam ondernemen - de vier elementen - iets met energie - innovatie

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja, en antwoord is correct

Ja, maar niet met correcte formulering

Ja, maar antwoord is niet correct

Neen

Posttest Totaal

2,0%

1,8%

2,6%

93,6%

Deelname OBD 2010

5,0%

4,4%

5,8%

84,9%

Geen deelname OBD 2010

1,5%

1,3%

2,0%

95,2%

Posttest Totaal

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Deelname OBD 2010

Geen deelname OBD 2010

45

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

46

Herinnert u zich iets van communicatie rond de Dag van de Klant gezien, gehoord of gelezen te hebben ?

Communicatie DVK

• 2 op 3 respondenten heeft communicatie rond DVK in 2010 opgevangen • 75% van de deelnemers en 55% van de niet-deelnemers heeft communicatie opgevangen • 45% van de deelnemers heeft vooraf rond DVK communicatie gezien, gehoord of gelezen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Neen

Ja, vooraf

Ja, op de dag zelf

Ja, nadien

Posttest Totaal

32,5%

39,7%

33,7%

4,1%

Deelname DVK 2010

24,6%

45,2%

40,1%

2,9%

Geen deelname DVK 2010

43,9%

33,0%

22,5%

6,1%

Posttest Totaal Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

Deelname DVK 2010

Geen deelname DVK 2010 47

Hebt u de radiospot of de TV-spot van de Dag van de Klant, of persartikels of radioprogramma’s over ondernemerschap n.a.v. de Dag van de Klant gezien, gehoord of gelezen?

Communicatie DVK

• Ongeveer 20% van de burgers heeft de radiospot gehoord respectievelijk TV-spot gezien, 30% heeft artikels in de pers over ondernemerschap gelezen n.a.v. DVK • 23% van de deelnemers heeft de radio-/TV-spot gehoord of gezien, meer dan 1 op 3 heeft erover gelezen in kranten of tijdschriften 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Radiospot

TV-spot

Persartikels

Radioprogramma's

Posttest Totaal

18,8%

19,7%

29,3%

16,6%

Deelname DVK 2010

22,7%

23,3%

35,1%

19,6%

Geen deelname DVK 2010

12,4%

14,3%

19,1%

11,3%

Posttest Totaal Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

Deelname DVK 2010

Geen deelname DVK 2010 48

Hebt u de radiospot of de TV-spot van de Dag van de Klant, of persartikels of radioprogramma’s over ondernemerschap n.a.v. de Dag van de Klant gezien, gehoord of gelezen?

Communicatie DVK

• Hoe hoger de leeftijd, hoe meer burgers iets over de DVK of over ondernemerschap n.a.v. de DVK hebben gezien, gehoord of gelezen • Minder dan 10% van de -30 jarigen heeft de radio-/TV-spot gehoord of gezien tegenover 20% van de 30-50 jarigen en een kwart van de 50-plussers • Het aandeel 50-plussers (35%) die persartikels n.a.v. de DVK hebben gelezen, is ook duidelijk groter dan in de beide andere leeftijdsgroepen (25%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Radiospot

TV-spot

Persartikels

Radioprogramma's

18,8%

19,7%

29,3%

16,6%

<= 29

9,4%

8,1%

25,6%

12,8%

30 - 49

19,2%

19,9%

25,2%

14,2%

50+

23,4%

25,6%

35,4%

21,1%

Posttest Totaal

Posttest Totaal Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

<= 29

30 - 49

50+ 49

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

50

Herinnert u zich iets van communicatie rond de Open Bedrijvendag gezien, gehoord of gelezen te hebben ?

Communicatie OBD

• 3 op 4 heeft communicatie rond OBD in 2010 opgevangen, en dit meestal vooraf • 83% van de deelnemers heeft communicatie voorafgaand aan de dag zelf opgevangen

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Posttest Totaal Deelname OBD 2010 Geen deelname OBD 2010

Posttest Totaal Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Neen

Ja, vooraf

Ja, op de dag zelf

Ja, nadien

25,6%

61,2%

21,5%

6,4%

8,3%

83,4%

27,3%

6,7%

28,8%

57,1%

20,4%

6,3%

Deelname OBD 2010

Geen deelname OBD 2010 51

Hebt u artikels over deelnemende bedrijven aan de Open Bedrijvendag in kranten of tijdschriften gelezen?

Communicatie OBD

• Iets meer dan helft van de burgers heeft persartikels over OBD gelezen • 77% van de deelnemers heeft erover gelezen t.o.v. 49% van de niet-deelnemers

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest Totaal

53,5%

46,5%

Deelname OBD 2010

76,7%

23,3%

Geen deelname OBD 2010

49,3%

50,7%

Posttest Totaal Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Deelname OBD 2010

Geen deelname OBD 2010 52

Hebt u artikels over deelnemende bedrijven aan de Open Bedrijvendag in kranten of tijdschriften gelezen?

Communicatie OBD

• Het aandeel 50-plussers (62%) dat persartikels over OBD heeft gelezen, is significant groter dan bij de andere leeftijdsgroepen (50% van de 30-50 jarigen en 45% van -30 jarigen)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest Totaal

53,5%

46,5%

<= 29

44,4%

55,6%

30 - 49

50,0%

50,0%

50+

61,7%

38,3%

Posttest Totaal Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

<= 29

30 - 49

50+ 53

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

54

Hoe waarschijnlijk is het dat u op 25 september 2010 tijdens de Dag van de Klant naar één of meerdere zelfstandigen / winkeliers gaat die deelnemen aan dit initiatief?

Intentie tot deelname DVK

In de pretest verklaarde 40% heel waarschijnlijk te zullen deelnemen aan de DVK op 25 september 2010, en nog eens 40% achtte deelname eerder waarschijnlijk

Filter : Geen Pretest N = 1500

55

Heeft u op 25 september 2010 op de DVK een attentie ontvangen van één of meerdere zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief?

Feitelijke deelname DVK

• Zowel in 2009 (pretest) als in 2010 (posttest) heeft ongeveer 64% van de respondenten die DVK kennen, deelgenomen • Ten opzichte van 2009 (pretest) is er in 2010 (posttest) een significante verschuiving van deelname (attenties ontvangen) bij meerdere zelfstandigen/winkeliers naar deelname (attenties ontvangen) bij één zelfstandige/winkelier • Er dient rekening te worden gehouden met significant hoger % “weet niet” in de pretest 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja, bij één zelfstandige / winkelier

Ja, bij meerdere zelfstandigen / winkeliers

Nee

Ik weet het niet (meer)

Pretest : Deelname DVK 2009

24,0%

39,2%

22,0%

14,8%

Posttest : Deelname DVK 2010

31,6%

33,1%

31,7%

3,6%

Pretest : Deelname DVK 2009 Filter : Indien men Dag van de Klant kent Pretest N = 1456 / Posttest N = 1313

Posttest : Deelname DVK 2010 56

Heeft u op 25 september 2010 op de DVK een attentie ontvangen van één of meerdere zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief?

Feitelijke deelname DVK

• Deelname DVK is significant lager bij de jongste leeftijdsgroep en bij de hoogst opgeleiden • Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Hoogstens Hoger lager middelbaar middelbaar

Hoger onderwijs

Man

Vrouw

<= 29

30 - 49

50 +

Ja, bij één zelfstandige / winkelier

32,1%

31,1%

24,3%

26,9%

40,2%

35,3%

31,0%

29,0%

Ja, bij meerdere zelfstandigen / winkeliers

31,2%

34,9%

29,5%

38,0%

30,0%

32,5%

34,4%

31,9%

Nee

32,1%

31,3%

39,3%

31,8%

27,6%

27,1%

31,8%

35,8%

4,6%

2,7%

7,0%

3,3%

2,2%

5,1%

2,8%

3,4%

Ik weet het niet (meer) Ja, bij één zelfstandige / winkelier

Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

Ja, bij meerdere zelfstandigen / winkeliers

Nee

Ik weet het niet (meer)

57

Om welke reden(en) ging u op de Dag van de Klant in 2010 naar één of meerdere zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief?

Deelname DVK Redenen deelname DVK

• Relatief weinig mensen gingen bewust naar de winkel omwille van de Dag van de Klant, 9 op 10 deelnemers had reeds de intentie om te gaan winkelen • De reeds aanwezige intentie om naar de winkel te gaan wordt in de posttest (DVK 2010) significant meer genoemd als reden voor deelname dan in de pretest (DVK 2009) (+ 3,3%), “omwille van het persoonlijk contact met de winkelier(s)” significant minder vaak (- 3,3%) Ik had reeds de intentie om naar de winkel te gaan ongeacht dat het Dag van de Klant was

90,4% 87,1%

Omwille van het persoonlijk contact met de winkelier(s)

7,9% 12,2%

7,8% 10,0%

Uit sympathie voor de winkelier(s)

6,1% 8,1%

Omwille van de attenties

3,8% 3,4%

Uit nieuwsgierigheid

0,6% 2,3%

Andere reden

0%

Posttest Filter : Indien een attentie ontvangen op DVK 2009 / 2010 Pretest N = 920 / Posttest N = 849

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest 58

Om welke reden(en) ging u op de Dag van de Klant in 2010 niet naar zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief? Redenen

Deelname DVK niet-deelname DVK

• Belangrijkste motivatie is dat men geen reden had om naar de winkel te gaan (50%) • Ten opzichte van de pretest (DVK 2009) geeft een significant grotere groep (+ 8%) in de posttest (DVK 2010) “ik was op reis” op als reden voor niet-deelname aan DVK, terwijl het percentage “ik weet het niet (meer)” significant is gedaald (- 8,9%) • Heel weinig mensen (zeker in de posttest) vinden het initiatief en/of de attenties dermate oninteressant dat ze redenen vormen om niet deel te nemen aan DVK POSTTEST Voornaamste andere redenen: - geen attentie ontvangen - ik moest werken - gezondheidsredenen - ik was niet op de hoogte

Ik had geen reden om naar de winkel te gaan

50,0% 49,3% 17,9% 16,4%

Ik had er geen tijd voor

11,4% 10,1%

Andere reden

13,6% 5,1%

Ik was op reis

PRETEST Voornaamste andere redenen: - geen nood aan boodschappen - geen attentie ontvangen - ik was niet op de hoogte - gezondheidsredenen

Ik ga meestal naar winkels die niet deelnemen aan de Dag van de Klant

6,6% 6,4% 5,9% 14,6%

Ik weet het niet (meer)

2,7% 5,0%

Ik vind de attenties niet interessant Ik vind het initiatief van de Dag van de Klant niet interessant

1,9% 2,8%

0%

Posttest Filter : Indien geen attentie ontvangen op DVK 2009 / DVK 2010 Pretest N = 320 / Posttest N = 416

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest 59

Heeft u in de voorgaande jaren op de Dag van de Klant een attentie ontvangen van Deelname DVK één of meerdere zelfstandigen / winkeliers die deelnamen aan dit initiatief? Herhaling deelname DVK

• Bijna 3 op 4 van de respondenten heeft in het verleden al herhaalde malen deelgenomen, slechts 4% nog nooit • 82% van wie in 2010 deelnam, heeft al herhaalde malen een attentie ontvangen op DVK, slechts 1% van hen nog nooit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, herhaalde malen

Ja, één keer, vorig jaar (in 2009)

Ja, één keer, maar niet vorig jaar

Nee, nog nooit

Ik weet het niet (meer)

Posttest : Totaal

74,1%

7,0%

6,4%

4,0%

8,5%

Geen deelname DVK 2010

58,4%

8,7%

12,0%

9,5%

11,3%

Deelname DVK 2010

81,9%

6,2%

3,6%

1,2%

7,1%

Posttest : Totaal

Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

Geen deelname DVK 2010

Deelname DVK 2010

60

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

61

Hoe waarschijnlijk is het dat u op 3 oktober 2010 tijdens Open Bedrijvendag één of meerdere bedrijven bezoekt die deelnemen aan dit initiatief?

Intentie tot deelname OBD

In de pretest gaf 18% te kennen op 3 oktober 2010 heel waarschijnlijk te zullen deelnemen, 1 op 3 achtte deelname aan OBD eerder waarschijnlijk

Filter : Geen Pretest N = 1500

62

Feitelijke deelname

Heeft u op 3 oktober 2010 één of meerdere bedrijven bezocht in het kader van Open Bedrijvendag?

OBD

• In 2010 (posttest) heeft 16% van de respondenten die OBD kennen, deelgenomen • Dit is meer dan een kwart minder bezoekers dan in 2009 (pretest), toen 22% van de respondenten deelnam (significante daling met 6%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, één bedrijf

Ja, meerdere bedrijven

Nee

Ik weet het niet (meer)

Pretest : Deelname OBD 2009

12,7%

9,0%

75,7%

2,6%

Posttest : Deelname OBD 2010

10,3%

5,3%

84,2%

0,2%

Pretest : Deelname OBD 2009

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Pretest N = 1432 / Posttest N = 1303

Posttest : Deelname OBD 2010

63

Feitelijke deelname

Heeft u op 3 oktober 2010 één of meerdere bedrijven bezocht in het kader van Open Bedrijvendag?

OBD

• Er zijn geen significante verschillen naargelang de socio-demografische achtergrond 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja, één bedrijf Ja, meerdere bedrijven Nee Ik weet het niet (meer)

Man

Vrouw

<= 29

30 - 49

50 +

Hoogstens lager middelbaar

Hoger middelbaar

Hoger onderwijs

11,1%

9,5%

11,0%

10,8%

9,5%

7,0%

11,9%

11,3%

5,5%

5,6%

4,3%

6,1%

5,0%

5,9%

5,2%

4,8%

83,7%

84,7%

84,7%

82,9%

85,2%

86,4%

82,8%

83,9%

0,2%

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,6%

0,0%

0,0%

Ja, één bedrijf

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Ja, meerdere bedrijven

Nee

Ik weet het niet (meer)

64

Deelname OBD

Om welke reden(en) bezocht u op Open Bedrijvendag in 2010 één of meerdere bedrijven die deelnamen aan dit initiatief?

Redenen deelname OBD

• Eens een kijkje achter de schermen van een bedrijf kunnen nemen, is de voornaamste motivatie voor deelname, maar is significant lager in de posttest (OBD 2010) (68,8%) dan in de pretest (OBD 2009) (80,4%) • Voor meer dan de helft was interesse voor deelnemende bedrijven reden tot deelname • Voor 13% van de deelnemers kaderde het bezoek in een gezinsuitstap Om eens achter de schermen van een bedrijf te kunnen kijken

POSTTEST Voornaamste andere redenen: - ik werk er zelf, heb er gewerkt of ga er werken - schoolopdracht

PRETEST Voornaamste andere redenen: - kennissen in het bedrijf - concurrentie inschatten - medewerking aan OBD

68,2% 80,4%

Uit interesse voor één of meerdere deelnemende bedrijven

53,1% 54,0%

19,3% 22,7%

Omwille van de rondleidingen

12,8% 9,6%

Om een gezinsuitstap te maken

10,4% 3,7%

Andere reden

Omdat ik zelf wil starten met een bedrijf

0,5% 1,4%

0%

Posttest Filter : Indien deelgenomen aan Open Bedrijvendag in 2009 / 2010 Pretest N = 310 / Posttest N = 203

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest 65

Wat zijn de voornaamste redenen of factoren die bepalen welke bedrijven u op Open Bedrijvendag gaat bezoeken? Gelieve maximum 2 redenen of factoren aan te duiden.

Deelname OBD Keuze bedrijven

• De interesse voor specifieke bedrijfsactiviteiten (60%) en voor specifieke sectoren (33%) zijn de belangrijkste factoren die de keuze voor bezoeken op OBD bepalen, maar beide redenen spelen een significant minder sterke rol (- 10%) in de posttest (OBD 2010) in vergelijking met de pretest (OBD 2009) • Een derde belangrijke factor zijn de aangeboden rondleidingen (33%) Interesse voor de specifieke activiteit van een bedrijf

60,1% 70,3% 33,6% 42,7%

Interesse voor de sector van een bedrijf

33,5% 35,2%

De aangeboden rondleiding in een bedrijf 14,9% 11,3%

De afstand tot een bedrijf De concentratie van verschillende te bezoeken bedrijven in elkaars buurt

6,2% 6,6% 4,1% 5,0%

Interesse voor een job in een bedrijf Andere reden

2,9% 1,2%

De intentie om zelf een bedrijf te starten in dezelfde sector

1,6% 2,6%

0%

Posttest Filter : Indien deelgenomen aan Open Bedrijvendag in 2009 / 2010 Pretest N = 310 / Posttest N = 203

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest 66

Om welke reden(en) bezocht u op Open Bedrijvendag in 2010 geen bedrijven die deelnamen aan dit initiatief?

Deelname OBD Redenen niet-deelname OBD

• Belangrijkste reden voor niet-deelname is gebrek aan tijd (2 op 3 niet-deelnemers) • “Ik had er geen tijd voor” (+ 2,9%), “ik was op reis” (+2,8%) en “andere redenen” (+ 5,6%) worden in de posttest (OBD 2010) significant vaker als reden voor niet-deelname gegeven, terwijl “ik weet het niet (meer)” significant minder vaak voorkomt (- 6%) • Niet-deelname heeft weinig te maken met gebrek aan interesse voor het initiatief of voor het bezoeken van bedrijven in het algemeen (beide redenen worden in de posttest ook minder vaak gegeven: - 1,4% respectievelijk - 3% (significante daling)) POSTTEST Voornaamste andere redenen: - gezondheidsredenen - ik moest werken - ik was niet op de hoogte - te grote drukte - geen interessante bedrijven

PRETEST Voornaamste andere redenen: - niets interessants in de buurt - gezondheidsredenen - te grote drukte - ik was niet op de hoogte

66,2% 63,3%

Ik had er geen tijd voor 14,7% 9,2%

Andere reden

9,0% 6,2%

Ik was op reis Ik vind bedrijven bezoeken niet interessant

7,0% 10,0%

Ik weet het niet (meer)

4,2% 10,2%

Ik vind het initiatief van Open Bedrijvendag niet interessant

2,2% 3,6%

0%

20%

Posttest Filter : indien niet deelgenomen aan Open Bedrijvendag in 2009 / 2010 Pretest N = 1084 / Posttest N = 1098

40%

60%

80%

100%

Pretest 67

Heeft u in de voorgaande jaren één of meerdere bedrijven bezocht In het kader van Open Bedrijvendag?

Deelname OBD Herhaling deelname OBD

• Iets minder dan 60% van de respondenten heeft ooit al eens deelgenomen aan OBD, bijna 1 op 3 burgers die OBD kennen zelfs al meerdere malen • 80% van de bezoekers in 2010 nam vroeger ook al deel aan OBD, 64% zelfs herhaaldelijk • OBD trok in 2010 m.a.w. 20% nieuwe bezoekers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, herhaalde malen

Ja, één keer, vorig jaar (in 2009)

Ja, één keer, maar niet vorig jaar

Nee, nog nooit

Ik weet het niet (meer)

Posttest : Totaal

32,1%

4,0%

21,7%

39,9%

2,3%

Geen deelname OBD 2010

26,2%

3,5%

23,9%

43,7%

2,7%

Deelname OBD 2010

64,1%

6,1%

10,3%

19,2%

0,2%

Posttest : Totaal

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Geen deelname OBD 2010

Deelname OBD 2010

68

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK Belang en ondersteuning Conclusies

69

Appreciatie DVK

Wat is in het algemeen uw oordeel over DVK op een schaal van 0 tot 10 (0 = zeer slecht, 10 = zeer goed)?

Algemeen

Met een gemiddelde score van 7,1 is het algemeen oordeel over DVK gematigd positief 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Posttest

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,2%

0,3%

1,5%

0,7%

2,4%

13,4%

10,3%

24,5%

29,3%

10,6%

6,8%

Filter : Indien deelgenomen aan Dag van de Klant in 2010 Posttest N = 849

70

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10 (0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)?

Appreciatie DVK Detail

• De detailevaluatie is minder positief • De attenties op de DVK doen er niet toe, het is het gebaar dat telt (gem. = 7,5/10) • DVK draagt slechts in beperkte mate bij tot een meer vertrouwensvolle relatie met winkeliers (gem. = 5,8 t.o.v. pretest: 6,0) en tot een positiever beeldvorming van kleine zelfstandigen (significant verschil: gem. posttest = 5,8 t.o.v. gem. pretest = 6,1) • De communicatie (5,1) noch de attenties (5,7) kunnen de mensen echt bekoren • DVK stimuleert het ondernemerschap in Vlaanderen volgens de respondenten slechts matig (5,2) en de persoonlijke intentie tot ondernemerschap nagenoeg niet, al is er wel een significant verschil op dit vlak tussen pretest (gem. = 2,0) en posttest (gem. = 2,7) • Over het algemeen zijn vrouwen en mensen die ooit zelfstandige of ondernemer zijn geweest positiever over DVK

Filter : Indien deelgenomen aan Dag van de Klant in 2010 Posttest N = 849

71

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10 (0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)? 8

Detail

0

1

2

3

4

De attenties die je krijgt op de Dag van de Klant doen er niet toe, het is het gebaar dat telt

0,6%

0,7%

1,1%

1,6%

3,3%

De Dag van de Klant draagt bij tot een betere, meer vertrouwensvolle relatie tussen mijn winkeliers en mezelf.

5,0%

2,1%

5,1%

3,9%

5,2% 21,8% 12,1% 18,5% 15,9%

6,1%

De Dag van de Klant draagt bij mij persoonlijk bij tot een positiever beeldvorming van kleine zelfstandigen

4,3%

2,7%

4,0%

5,9%

5,2% 19,2% 16,1% 18,0% 14,1%

De communicatie rond de Dag van de Klant trekt de aandacht

5,4%

2,0%

5,6%

5,2%

De attenties die je krijgt op de Dag van de Klant zijn voor mij de moeite waard

4,5%

2,9%

4,0%

De Dag van de Klant stimuleert het ondernemerschap in Vlaanderen

7,4%

3,4%

De communicatie rond de Dag van de Klant spreekt mij aan

7,2%

De Dag van de Klant zet me ertoe aan na te denken over de kleine zelfstandigen en winkeliers De Dag van de Klant verhoogt bij mij persoonlijk mijn intentie om ooit ondernemer te worden.

7

Appreciatie DVK

5

6

9

10

9,0%

9,2% 18,0% 23,6% 13,2% 19,8%

Totaal

Gemiddelde

100,0%

7,5

4,3%

100,0%

5,8

6,7%

3,8%

100,0%

5,8

5,3% 19,5% 13,7% 19,6% 14,5%

5,0%

4,2%

100,0%

5,7

5,4%

5,9% 22,7% 15,1% 16,6% 13,6%

4,8%

4,5%

100,0%

5,7

6,7%

6,0%

6,1% 25,2% 11,0% 16,0% 12,3%

2,1%

4,0%

100,0%

5,2

4,6%

6,1%

6,3%

7,1% 24,2% 15,6% 13,2%

9,9%

3,4%

2,4%

100,0%

5,1

8,1%

3,2%

8,7%

6,1%

7,0% 21,5% 14,0% 13,9% 10,8%

3,9%

2,9%

100,0%

5,1

32,8%

9,0%

9,3%

9,2%

7,9% 17,9%

0,4%

0,8%

100,0%

2,7

Filter : Indien deelgenomen aan Dag van de Klant in 2010 Posttest N = 849

5,4%

4,3%

2,8%

72

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie OBD Belang en ondersteuning Conclusies

73

Appreciatie OBD

Wat is in het algemeen uw oordeel over OBD op een schaal van 0 tot 10 (0 = zeer slecht, 10 = zeer goed)?

Algemeen

Met een gemiddelde score van 7,8 is het algemeen oordeel over OBD positief 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Posttest

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

0,4%

7,1%

7,1%

19,8%

35,0%

21,2%

8,9%

Filter : Indien deelgenomen aan Open Bedrijvendag in 2010 Posttest N = 203

74

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10 (0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)?

Appreciatie OBD Detail

• De positieve evaluatie blijkt ook uit diverse parameters zoals de leerrijke rondleidingen (gem. = 7,6/10) en het ruime en interessante aanbod (7,3) • OBD biedt een beter inzicht in de werking van ondernemingen (7,6 t.o.v. pretest: 7,6) en draagt bij tot een positiever beeld (7,2 t.o.v. pretest: 7,1), vooral bij 50-plussers • Over de communicatie (6,3) en het thema (6,1) is men gematigd positief • OBD stimuleert het ondernemerschap in Vlaanderen volgens de respondenten matig (5,9) en de persoonlijke intentie tot ondernemerschap nagenoeg niet (3,1), al is deze intentie significant groter dan in de pretest (2,5)

Filter : Indien deelgenomen aan Open Bedrijvendag in 2010 Posttest N = 203

75

In welke mate gaat u akkoord met volgende stellingen op een schaal van 0 tot 10 (0 = helemaal niet akkoord, 10 = helemaal akkoord)?

0

1

2

3

4

De rondleidingen die je krijgt op de Open Bedrijvendag zijn relevant en leerrijk

0,0%

0,5%

0,7%

0,0%

De Open Bedrijvendag draagt bij mij persoonlijk bij tot een beter inzicht in de werking van een onderneming.

0,6%

0,5%

0,7%

De Open Bedrijvendag biedt een ruim en interessant aanbod

0,0%

0,0%

De Open Bedrijvendag draagt bij mij persoonlijk bij tot een positiever beeld van bedrijven

1,4%

De communicatie rond de Open Bedrijvendag trekt de aandacht

6

0,9%

7,7%

8,0% 23,8% 31,8% 15,7% 10,9%

100,0%

7,6

0,4%

2,5%

4,8% 10,8% 19,2% 33,1% 17,0% 10,4%

100,0%

7,6

0,5%

1,9%

2,2%

8,3% 14,4% 23,5% 28,2% 14,2%

6,8%

100,0%

7,3

0,5%

0,0%

1,0%

1,7% 10,9% 13,5% 22,2% 29,6% 12,6%

6,5%

100,0%

7,2

0,6%

0,7%

2,9%

3,1%

3,4% 12,2% 14,6% 22,3% 29,0%

6,6%

4,5%

100,0%

6,7

De communicatie rond de Open Bedrijvendag spreekt mij aan

2,3%

1,4%

0,7%

4,0%

3,8% 22,2% 15,5% 22,2% 17,6%

6,6%

3,5%

100,0%

6,3

Het thema van de Open Bedrijvendag wekt mijn belangstelling

4,6%

2,6%

2,0%

5,2%

3,7% 18,7% 11,4% 15,7% 25,1%

6,9%

4,1%

100,0%

6,1

De Open Bedrijvendag stimuleert het ondernemerschap in Vlaanderen

5,2%

1,5%

4,5%

3,1%

3,8% 24,3% 11,8% 18,0% 20,8%

4,9%

2,1%

100,0%

5,9

De Open Bedrijvendag zet me ertoe aan na te denken over de rol van ondernemerschap

14,8%

5,4%

7,1%

4,5%

6,6% 17,9% 11,5% 10,6% 13,9%

5,2%

2,5%

100,0%

4,8

De Open Bedrijvendag verhoogt bij mij persoonlijk mijn intentie om ooit ondernemer te worden.

29,6% 11,4%

3,5% 17,4%

0,6%

1,0%

100,0%

3,1

Filter : Indien deelgenomen aan Open Bedrijvendag in 2010 Posttest N = 203

7,5%

7,7%

8

Detail

5

6,5% 10,2%

7

Appreciatie OBD

4,6%

9

10

Totaal

Gemiddelde

76

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

77

Vindt u het belangrijk dat winkeliers u jaarlijks eens bedanken voor uw vertrouwen?

Belang DVK

• 85% vindt het belangrijk dat winkeliers hun klanten jaarlijks eens bedanken voor hun vertrouwen, en iets meer dan 40% vindt een attentie op de DVK hiervoor ideaal • In de posttest wordt de attentie op de DVK in iets sterkere mate als ideaal gezien, maar er is enkel een significant verschil tussen pre- en posttest m.b.t. het aandeel mensen dat vindt dat klanten danken voor hun vertrouwen belangrijk is, maar niet via DVK hoeft • 45% van de deelnemers DVK vindt DVK ideaal geschikt t.o.v. 36 % van de niet-deelnemers • 17% van de niet-deelnemers vindt het niet belangrijk dat winkeliers hun klanten jaarlijks eens bedanken voor hun vertrouwen tegenover slechts 10% van de deelnemers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja, en een attentie op de Dag van de Klant is hier ideaal vo

Ja, maar dit hoeft niet via een attentie op de Dag van de Kl

Nee

Ik weet het niet

Pretest

38,8%

48,2%

11,3%

1,8%

Posttest

41,7%

43,4%

12,9%

2,1%

Pretest Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

Posttest 78

Weet u dat de Vlaamse overheid, met name de Minister van Economie, de Dag van de Klant jaarlijks financieel ondersteunt?

Steun voor DVK

• 20% van wie DVK kent, weet dat de Vlaamse overheid DVK financieel ondersteunt • Wie momenteel zelfstandige of ondernemer is (36%) en wie dit jaar deelnam aan de DVK (21%) is hiervan significant beter op de hoogte

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest : Totaal

19,4%

80,6%

Geen deelname DVK 2010

16,1%

83,9%

Deelname DVK 2010

21,1%

78,9%

Niet zelfst./ondernemer

17,6%

82,4%

Zelfs./ondernemer

36,0%

64,0%

Posttest : Totaal

Geen deelname DVK 2010

Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

Deelname DVK 2010

Niet zelfst./ondernemer

Zelfs./ondernemer

79

Vindt u het een goed idee dat de Vlaamse overheid de Dag van de Klant jaarlijks financieel ondersteunt?

Steun voor DVK

• De meerderheid (64%) vindt de steun van de Vlaamse overheid een goed idee • Wie momenteel zelfstandige of ondernemer is (76%) en wie dit jaar deelnam aan de DVK (69%) is significant sterker gewonnen voor de Vlaamse overheidssteun

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest : Totaal

64,0%

36,0%

Geen deelname DVK 2010

54,4%

45,6%

Deelname DVK 2010

68,6%

31,4%

Niet zelfst./ondernemer

62,3%

37,7%

Zelfs./ondernemer

75,9%

24,1%

Posttest : Totaal

Geen deelname DVK 2010

Filter : Indien men Dag van de Klant kent Posttest N = 1313

Deelname DVK 2010

Niet zelfst./ondernemer

Zelfs./ondernemer

80

Vindt u het belangrijk dat bedrijven jaarlijks eens hun deuren openzetten voor een bezoek?

Belang OBD

• 90% vindt het belangrijk dat bedrijven jaarlijks eens hun deuren openzetten voor het grote publiek • De verschillen tussen pretest en posttest zijn klein en niet significant • 69% van de deelnemers aan de OBD dit jaar vindt OBD ideaal geschikt voor dit doel tegenover 54 % van de niet-deelnemers • 7% van de niet-deelnemers vindt het niet belangrijk bedrijven jaarlijks eens hun deuren openzetten voor het grote publiek tegenover slechts 2% van de deelnemers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja, en hun deelname aan Open Bedrijvendag is hier ideaal voor

Ja, maar dit hoeft niet op Open Bedrijvendag

Nee

Ik weet het niet

Pretest

57,5%

31,8%

6,1%

4,6%

Posttest

55,0%

33,7%

6,6%

4,7%

Pretest Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

Posttest 81

Weet u dat de Vlaamse overheid, met name de Minister van Economie, de Open Bedrijvendag jaarlijks financieel ondersteunt?

Steun voor OBD

• Meer dan 25% van wie OBD kent, weet dat de Vlaamse overheid financieel ondersteunt • Wie momenteel zelfstandige of ondernemer is (39%) en wie dit jaar deelnam aan de OBD (33%) is hiervan significant beter op de hoogte

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest : Totaal

26,9%

73,1%

Geen deelname OBD 2010

25,8%

74,2%

Deelname OBD 2010

32,9%

67,1%

Niet zelfst./ondernemer

25,7%

74,3%

Zelfs./ondernemer

38,8%

61,2%

Posttest : Totaal

Geen deelname OBD 2010

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Deelname OBD 2010

Niet zelfst./ondernemer

Zelfs./ondernemer

82

Vindt u het een goed idee dat de Vlaamse overheid de Open Bedrijvendag jaarlijks financieel ondersteunt?

Steun voor OBD

• 2 op 3 vindt de steun van de Vlaamse overheid een goed idee • Wie momenteel zelfstandige of ondernemer is (80%) en wie dit jaar deelnam aan de DVK (75%) is significant sterker gewonnen voor de Vlaamse overheidssteun

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest : Totaal

66,3%

33,7%

Geen deelname OBD 2010

64,7%

35,3%

Deelname OBD 2010

74,9%

25,1%

Niet zelfst./ondernemer

65,1%

34,9%

Zelfs./ondernemer

80,2%

19,8%

Posttest : Totaal

Geen deelname OBD 2010

Filter : Indien men Open Bedrijvendag kent Posttest N = 1303

Deelname OBD 2010

Niet zelfst./ondernemer

Zelfs./ondernemer

83

Vindt u dat ondernemers en ondernemingen meer ondersteund moeten worden?

Steun voor ondernemers

• Ruim 60% van de burgers vindt dat ondernemers en ondernemingen meer ondersteund moeten worden, maar in de pretest was dit percentage significant hoger (meer dan 70%) • Jongeren (71,5%) vinden meer ondersteuning belangrijker dan oudere leeftijdsgroepen • Wie momenteel zelfstandige of ondernemer is (86%) is ook veel sterker de mening toegedaan dat meer ondersteuning nodig is 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Pretest : Totaal

72,1%

27,9%

Posttest : Totaal

61,3%

38,7%

Niet zelfst./ondernemer

59,4%

40,6%

Zelfs./ondernemer

86,2%

13,8%

Pretest : Totaal

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

Posttest : Totaal

Niet zelfst./ondernemer

Zelfs./ondernemer

84

Steun voor ondernemers

Vindt u dat ondernemers en ondernemingen meer ondersteund moeten worden?

• Bij de deelnemers DVK 2010 is de proportie respondenten die vindt dat ondernemers meer ondersteund moeten worden (64%) significant groter dan bij de niet-deelnemers • Tussen deelnemers en niet-deelnemers OBD is er op dit vlak geen significant verschil

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ja

Nee

Posttest : Totaal

61,3%

38,7%

Geen deelname DVK 2010

55,1%

44,9%

Deelname DVK 2010

63,9%

36,1%

Geen deelname OBD 2010

61,3%

38,7%

Deelname OBD 2010

63,2%

36,8%

Posttest : Totaal

Geen deelname DVK 2010

Geen deelname OBD 2010

Deelname OBD 2010

Filter : Geen Pretest N = 1500 / Posttest N = 1355

Deelname DVK 2010

85

Steun voor ondernemers

Op welke manier en door wie zouden ondernemers en ondernemingen meer ondersteund moeten worden?

• Wie meer ondersteuning voor ondernemers wenst, kijkt in de eerste plaats naar de overheid voor financiële hulp en minder financiële en administratieve lasten • Daarnaast wordt ook steun in de vorm van opleiding en begeleiding gevraagd

POSTTEST

N

%

Totaal minder financiële lasten

PRETEST %

minder administratieve lasten overheid

Base counts financiële hulp overheid begeleiding administratieve hulp

852 52,0%

opleiding en informatieve ondersteuning geen idee

28,2% promotie 10,6% 9,3%

Totaal

Filter : Indien men vindt dat ondernemers en ondernemingen meer ondersteund moeten worden Pretest N = 1081 ( aantal antwoorden = 852) / Posttest N = 830 ( aantal antwoorden = 521)

169

32,4%

159

30,5%

109

20,9%

47

9,0%

25

4,8%

12

2,3%

532

100,0%

86

Indien u nog opmerkingen heeft i.v.m. de Dag van de Klant, Open Bedrijvendag of ondernemerschap in het algemeen, kan u deze in onderstaand tekstvak toevoegen.

Open eindvraag

• 1 op 3 van de respondenten die de open eindvraag naar bijkomende opmerkingen (*) invulden, hebben de kans benut om aan te geven dat DVK/OBD goede initiatieven zijn • Tegelijkertijd stelt iets minder dan 20% net het tegenovergestelde • Andere antwoorden reiken enkele suggesties aan: • Meer ondersteuning en samenwerking • Evenementen spreiden over meerdere dagen • Meer publiciteit rond de evenementen Totaal POSTTEST

PRETEST

N

%

%

Base counts het is goed zo meerdere dagen meer publiciteit meer ondersteuning

170 67,1%

het is goed zo

65

34,2%

meer ondersteuning

45

23,7%

geen goed initiatief

36

18,9%

17,6%

meerdere dagen

22

11,6%

12,9%

meer publiciteit

19

10,0%

3

1,6%

190

100,0%

2,4%

meer samenwerking Totaal

(*) De open vraagstelling had betrekking op beide evenementen en ondernemerschap in het algemeen.

Uit de open antwoorden kan niet precies worden opgemaakt welk specifiek evenement bedoeld wordt. Filter : Geen Pretest N = 1500 ( aantal antwoorden = 170) / Posttest N = 1355 ( aantal antwoorden = 190)

87

• • • • • • • • • • •

Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap Attitude ondernemerschap Intentie ondernemerschap Bekendheid DVK / OBD Communicatie DVK / OBD Deelname DVK / OBD Appreciatie DVK / OBD Belang en ondersteuning Conclusies

88

Conclusies Imago ondernemerschap • Het imago van ondernemers en kleine zelfstandigen is overwegend positief • 75% vindt dat ze een belangrijke sociale en economische rol vervullen • 80% vindt het interessant om bedrijfsactiviteiten eens van binnen uit te zien • 2 op 3 vindt persoonlijk contact even belangrijk als het aangeboden product • Kleine zelfstandigen hebben een positief imago, gekenmerkt als harde werkers, die durven, ambitieus zijn en klantvriendelijk • De vergelijking pretest - posttest toont een sterke noch eenduidige verandering in het imago van ondernemingen en kleine zelfstandigen • Wel zien we dat deelnemers aan DVK kleine zelfstandigen significant vaker klantvriendelijk en creatief vinden, terwijl niet-deelnemers hen vaker zien als gericht op het eigenbelang en niet vrijgevig • Mensen die n.a.v. DVK radioprogramma’s hebben gehoord of persartikels hebben gelezen over ondernemerschap hebben een positiever beeld van ondernemers en kleine zelfstandigen 89

Conclusies Attitudes ondernemerschap • Er is een duidelijke bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en inspanningen te leveren, maar evenzeer onzekerheid omwille van risico’s • Ten opzichte van de pretest is de ‘ondernemersattitude’ bij de burgers in de posttest over het algemeen versterkt • Mensen die aan DVK deelnemen en vooral die mensen die n.a.v. DVK hebben gelezen of gehoord over ondernemerschap, hebben meer vertrouwen in eigen kunnen en meer durf om initiatief te nemen

Intentie ondernemerschap • 1 op 10 van de burgers en 1 op 4 jongeren (-30j) denkt eraan om in de toekomst ook zelfstandig ondernemer te worden, veelal door een eigen zaak op te richten • Financiële risico’s en hoge werkdruk zijn de grootste drempels • Deze intentie is in de posttest niet groter geworden, en evenmin verschilt ze significant tussen deelnemers DVK/OBD en niet-deelnemers DVK/OBD 90

Conclusies Bekendheid Dag van de Klant / Open Bedrijvendag • Dag van de Klant en Open Bedrijvendag zijn zeer goed bekend • Als initiatieven om bedrijven en/of hun klanten in het daglicht te stellen, zijn OBD (35%) en DVK (25%) het vaakst de “top of mind” van burgers (spontane bekendheid) • DVK en vooral OBD zijn vaker “top of mind” in de posttest: dat beide evenementen kort geleden hebben plaatsgehad, ressorteert dus effect

91

Conclusies Perceptie van de doelstellingen DVK / OBD • DVK wordt overduidelijk geassocieerd met winkeliers die hun klanten attenties geven en hen danken voor hun vertrouwen • Dit is vooral de perceptie van deelnemers, voor niet-deelnemers heeft DVK vaker een connotatie van klantenbinding en meer verkopen • Spontaan noemt bijna iedereen inzicht bieden in de werking van bedrijven (achter de schermen) de voornaamste doelstelling van OBD • De respondenten denken dat de bedoeling van OBD erin bestaat de naambekendheid van bedrijven te vergroten en hun imago te verbeteren • Bewustmaking en stimulering van ondernemerschap wordt niet als primair doel ervaren van beide evenementen

92

Conclusies Communicatie Dag van de Klant / Open Bedrijvendag • 40% van de burgers heeft voorafgaandelijk iets van communicatie rond DVK gezien, gehoord of gelezen (45% van de deelnemers) • 20% heeft de radio- en/of TV-spot gehoord of gezien, 30% heeft erover gelezen in kranten of tijdschriften (bereik stijgt met de leeftijd) • 60% van de burgers heeft voorafgaandelijk iets van communicatie rond OBD gezien, gehoord of gelezen (83% van de deelnemers) • Iets meer dan de helft van de burgers heeft persartikels rond OBD gelezen (77% van de deelnemers) (bereik stijgt met de leeftijd) • Desondanks is het thema van OBD weinig gekend (slechts 10% van de deelnemers), het thema van DVK is zo goed als onbekend • Communicatie (informatie en publiciteit) rond beide evenementen is een belangrijk aandachtspunt 93

Conclusies Deelname Dag van de Klant 2009 (pretest) • 64% nam in 2009 deel aan DVK Intentie tot deelname Dag van de Klant 2010 (pretest) • 8 op 10 gaf aan in 2010 eerder tot heel waarschijnlijk deel te nemen aan Dag van de Klant, voor 40% was deelname zelfs heel waarschijnlijk Deelname Dag van de Klant 2010 (posttest) • 64% nam in 2010 deel aan DVK

94

Conclusies Deelname Open Bedrijvendag 2009 (pretest) • 22% nam in 2009 deel aan OBD Intentie tot deelname Open Bedrijvendag 2010 (pretest) • 5 op 10 gaf aan in 2010 eerder tot heel waarschijnlijk deel te nemen aan Open Bedrijvendag, voor 18% is deelname heel waarschijnlijk Deelname Open Bedrijvendag 2010 (posttest) • 16% nam in 2010 deel aan OBD

95

Conclusies Motivatie voor deelname DVK / OBD • Redenen deelname DVK : heel vaak omdat men reeds de intentie had om naar de deelnemende zelfstandigen te gaan • Redenen deelname OBD : voornamelijk uit interesse om inzicht te krijgen in de werking en activiteiten van bedrijven Motivatie voor niet-deelname DVK / OBD • Redenen niet-deelname DVK : niet uit desinteresse, maar omdat men geen reden had om naar de winkel te gaan of omdat men geen tijd had • Redenen niet-deelname OBD : niet uit desinteresse, wel uit tijdsgebrek

96

Conclusies Appreciatie Dag van de Klant • 85% vindt het belangrijk dat winkeliers hun klanten jaarlijks eens bedanken voor hun vertrouwen, ruim 40% vindt DVK hiervoor ideaal • De algemene appreciatie voor DVK is gematigd positief (7,1 op 10), maar de detailevaluatie is duidelijk minder positief: • DVK draagt slechts in beperkte mate bij tot een meer vertrouwensvolle relatie met winkeliers en een positiever beeld van kleine zelfstandigen • De communicatie noch de attenties kunnen de mensen echt bekoren • DVK stimuleert (de intentie tot) ondernemerschap weinig of niet

97

Conclusies Appreciatie Open Bedrijvendag • 90% vindt het belangrijk dat bedrijven jaarlijks eens hun deuren openzetten voor het grote publiek, 55% vindt OBD hiervoor ideaal • De algemene appreciatie voor OBD is positief (7,8 op 10), en dit wordt grotendeels bevestigd door de detailevaluatie: • Het aanbod is ruim en interessant, de rondleidingen leerrijk • OBD draagt bij tot een positiever beeld en vooral tot een beter inzicht in de werking van bedrijven • Over de communicatie en het thema is men gematigd positief • OBD stimuleert (de intentie tot) ondernemerschap weinig of niet

98

Indigov • Spin-off K.U.Leuven

Karel van

• Specialist in user oriented research & consultancy

Lotharingenstraat 4

• Expertise in eGovernment, 360° communicatie, iTools & opinion polling, social media, online research tools

BELGIE

3000 Leuven

Tel: +32 16 22 62 14 Fax: +32 16 22 62 18

• EU, Vlaamse en federale overheid, lokale besturen, nationale en internationale bedrijven en mediaconcerns

[email protected] www.indigov.be

99

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.