Examen VMBO-GL versie blauw


1 Examen VMBO-GL versie blauw 2018 gedurende 100 minuten profielvak PE CSPE GL onderdeel A Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit onderdeel horen digi...
Author:  Jan de clercq

1 downloads 101 Views 781KB Size

Recommend Documents


No documents


Examen VMBO-GL versie blauw

2018 gedurende 100 minuten

profielvak PIE – CSPE GL onderdeel A

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Bij dit onderdeel horen digitale bestanden.

Dit onderdeel bestaat uit 4 opdrachten. Voor dit onderdeel zijn maximaal 17 punten te behalen. Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten met een goede uitvoering behaald kunnen worden.

GP-1300-b-18-1-A-o

Overzicht examen Het CSPE bestaat uit drie onderdelen. In het overzicht staat hoeveel punten je per onderdeel kan behalen en welke opdrachten je gaat uitvoeren in dit onderdeel. onderdeel

punten

A

17

B

39

C

32

GP-1300-b-18-1-A-o

opdrachten    

een kostenberekening maken een schets van een installatie maken tekenen met een 3D-CAD-programma printen met een 3D-printer

2/6

I

wissel trekschakelaar serie schakelaar

I II

II

II

II

I

I

kruisschakelaar

I

dimmer universeel

III

wandcontactdoos bc

IIII III IIII II

I I

blindplaat

IIII

IIII I II

IIII

I

IIII

IIII

IIII

III

I

I

IIII

III

II

II

I

II

II

II

II

I

II

II

I

enkele afdekplaat

II

II

dubbele afdekplaat

IIII

IIII

drievoudige afdekplaat I

bedieningswip enkel

III

bedieningswip dubbel

II

bedieningswip I - 0 dimmerknop compleet

I IIII

II

II

I

III

I

viervoudige afdekplaat

1

I

I

dubbelpolige schakelaar

5p

slaapkamer 1

hal boven

werkplaats

I

badkamer

I

c.v. ruimte

II

wasruimte

II

zolderkamer

III

slaapkamer 2

III

hobbyruimte

universeelschakelaar

hal beneden

turflijst schakelmateriaal

keuken

woonkamer

Een werkvoorbereider moet de installatie in een woning maken. Hij heeft een turflijst gemaakt van de installatiematerialen die hij nodig heeft.

III

II

I

II I

I III

I

Maak een kostenberekening voor de installatiematerialen.    

GP-1300-b-18-1-A-o

Open het bestand vb_calculatie_gl. Vul je naam en kandidaatnummer in. Maak de opdracht volgens de uitleg in het bestand. Gebruik de turflijst op deze bladzijde. Maak een afdruk met de knop Print.

3/6

Als voorbereiding op een installatieklus ga je een elektrische installatie schetsen voor een nieuwe werkkamer. In een filmpje legt de klant uit welke installatie hij precies wil.

4p

2

Bekijk het filmpje. Schets de installatie voor de werkkamer van de klant. Voordat je begint Bekijk het filmpje vb_filmpje werkkamer_gl. Uitvoering  Maak de schets hieronder af. Geef op de schets aan: • waar alle schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten moeten komen • hoe de leidingen moeten lopen  Je kunt de symbolen gebruiken die onder de schets staan.  Let op: je mag de schets maken en tegelijk het filmpje bekijken.  Bekijk het filmpje zo vaak als nodig is.

GP-1300-b-18-1-A-o

4/6

Lees onderstaande informatie voordat je aan opdracht 3 begint.

De klant wil een houder aan haar nachtkastje voor het snoer van haar oplader. Door de houder valt het snoer niet op de grond. Je gaat deze houder tekenen met 3D-CAD-programma en printen met een 3D-printer.

werktekening snoerhouder

GP-1300-b-18-1-A-o

5/6

7p

3

Teken de snoerhouder met een 3D-CAD-programma. Werktempo Dit is een werktempo-opdracht. Voor deze opdracht heb je 60 minuten de tijd. Na 60 minuten moet je direct stoppen met de opdracht. Je mag niet meer verder werken. Lees onderstaande tekst eerst helemaal door. De tijd gaat pas in als je begint met tekenen. Uitvoering  Vertel de examinator dat je gaat beginnen met de opdracht.  Open het CAD-programma; de examinator schrijft nu de begintijd en de eindtijd op. begintijd: .............................................. eindtijd: ................................................ (60 minuten later)   

Maak een nieuw bestand aan met een 3D-CAD-programma. Geef het bestand de naam snoerhouder_[jouw naam]. Teken een 3D-model van de snoerhouder volgens de maatvoering in de werktekening op de vorige bladzijde. Sla het bestand op. Maak van je 3D-model een 2D-werktekening. Gebruik de vorige bladzijde als voorbeeld. • Maak een vooraanzicht, een zijaanzicht en een isometrische projectie van de snoerhouder. • Plaats de maten en hartlijnen. • Vul het titelblok verder in (naam, datum, etc.) en zorg voor een juist ingevulde stuklijst (filament).

 

Als je klaar bent  Als de tijd om is, moet je stoppen met tekenen.  Maak een afdruk van de werktekening op schaal 2:1. Let erop dat je afdrukt op A4, afdrukstand staand.  Lever de afdruk in bij de examinator. 1p

4

Print de snoerhouder met een 3D-printer.  Zet de CAD-tekening om naar een 3D-printbestand.  Print de snoerhouder met een 3D-printer.  Lever de snoerhouder in bij de examinator.

Als je klaar bent met dit onderdeel lever je alle documenten in.

GP-1300-b-18-1-A-o

6/6

eindeLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.