FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )


1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2017) 2416 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )...
Author:  Aurél Juhász

0 downloads 2 Views 297KB Size

Recommend Documents


No documents


EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2017.4.20. C(2017) 2416 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.4.20.) az egyes gyümölcsfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról

HU

HU

INDOKOLÁS 1.

A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

Oroszország kormánya 2014. augusztus 7-én betiltotta bizonyos Unióból származó termékeknek, többek között gyümölcs- és zöldségféléknek az Oroszországi Föderációba (a továbbiakban: Oroszország) történő behozatalát. E fontos exportpiac kiesése és az abból eredő jelentős árcsökkenés miatt félő volt, hogy a tilalom súlyos piaci zavarokhoz vezet. 2016. június 29-én Oroszország meghosszabbította a tilalom időbeli hatályát 2017 végéig. Az importtilalomra reagálva a Bizottság egy sor rendkívüli támogatási intézkedést fogadott el. Ezen intézkedések közé tartozott a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, amelyet a 932/2014/EU, az 1031/2014/EU, az (EU) 2015/1369 és az (EU) 2016/921 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet meghosszabbított és megerősített. Ezek az intézkedések egyaránt vonatkoztak állandó és nem állandó kultúrákra. A Bizottság szorosan figyelemmel kísérte az intézkedések piacra gyakorolt hatását. A tagállamok a rendkívüli intézkedések végrehajtásáról kéthetente (az (EU) 2016/921 rendelet alapján havonta) szolgáltattak adatokat a Bizottság szolgálatainak. Az egységes közös piacszervezés keretében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal foglalkozó szakértői csoportban gyakori eszmecserére került sor a tagállamokkal a kertészeti termékekre vonatkozó orosz importtilalom hatásának értékeléséről. A nem állandó kultúrák termesztése könnyebben adaptálható, így e kultúrák termelői gyorsabban tudnak alkalmazkodni a piaci helyzethez. Az uniós piac helyzetének rendszeres nyomon követése és értékelése alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nem állandó kultúrákkal (zöldségekkel és néhány gyümölccsel) rendelkező piac helyzete javult, mivel az orosz importtilalom által érintett termékek többségét átirányították, és így az árak stabilizálódtak ezeken a piacokon. Mivel az állandó kultúrák (bizonyos gyümölcsök) kötöttebbek, esetükben az alkalmazkodás hosszabb időt vesz igénybe, az egyes állandó kultúrák piacának helyzete még nem javult kellőképpen. Az állandó kultúrák piacán továbbra is fennáll az uniós piaci zavarok valós veszélye. Az orosz embargó továbbra is súlyos hatást gyakorol az almára, a körtére, a csonthéjas gyümölcsökre (őszibarack, nektarin és szilva) és a citrusfélékre. Oroszország az uniós termékek hagyományos exportpiaca volt, különösen a Lengyelországból (alma), a Belgiumból (körte), a Görögországból (csonthéjas gyümölcsök) és a Spanyolországból (citrusfélék) származó termékek tekintetében. Az embargó következtében az Oroszországba irányuló uniós export 2014 óta jelentősen csökkent. Ez az export 2016-ban drasztikusan, mind mennyiségében, mind pedig értékében több mint 80 %-kal csökkent (lásd az alábbi táblázatokat). Bár az EU-ból származó gyümölcsök vonatkozásában új célállomások – elsősorban ázsiai (Kína, India, Vietnam) és amerikai országok (az Amerikai Egyesült Államok, Kanada) – fokozatos bevezetésére kerül sor, a hatalmas orosz piacot nehéz pótolni. Ez különösen igaz a körtére, az őszibarackra és a nektarinra, amelyek teljes uniós exportja 2016-ban jelentősen, mennyiségben körülbelül 37 %-kal, értékben pedig több mint 40 %-kal csökkent. A leginkább érintett citrusfélék a clementine és a mandarin voltak, amelyek esetében jelentős, az export volumenében és értékében is mintegy 20 %-os csökkenés következett be. Az alma tekintetében a 2016. évben az uniós export volumene és értéke mintegy 9 %-kal csökkent.

HU

2

HU

A fentiek alapján bizonyos állandó növénykultúrák (csonthéjas gyümölcsök, alma, körte és citrusfélék) esetében továbbra is olyan a piaci helyzet, amelyben az 1308/2013/EU rendelet értelmében rendelkezésre álló szokásos intézkedések nem elégségesek. Az adott körülmények között ezen állandó kultúrák piacán továbbra is fennáll az uniós piaci zavarok veszélye, ezért mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll, megfelelő intézkedések elfogadására és végrehajtására van szükség. 2.

AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

A tagállamok és az érdekelt felek ez idáig is folyamatosan kérték a rendszer hatályának meghosszabbítását és egyes szezonális termékekre történő kiterjesztését. A helyzet megvitatása érdekében március 14-én technikai ülésre került sor a tagállamok szakértőinek részvételével. 3.

A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkének (1) bekezdésén alapul. Elfogadására az 1308/2013/EU rendelet 219. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás szerint kerül sor.

HU

3

HU

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.4.20.) az egyes gyümölcsfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, mivel: (1)

Oroszország kormánya 2014. augusztus 7-én betiltotta bizonyos Unióból származó termékeknek, többek között gyümölcs- és zöldségféléknek az Oroszországi Föderációba (a továbbiakban: Oroszország) történő behozatalát. E fontos exportpiac kiesése és az abból eredő jelentős árcsökkenés miatt félő volt, hogy a tilalom súlyos piaci zavarokhoz vezet. 2016. június 29-én Oroszország meghosszabbította a tilalom időbeli hatályát 2017 végéig.

(2)

Az importtilalomra reagálva a Bizottság egy sor ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedést fogadott el. Ezek az intézkedések szerepeltek a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben2, amelyet a 932/2014/EU3, az 1031/2014/EU4, az (EU) 2015/13695 és az (EU) 2016/921 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet6 meghosszabbított és megerősített.

(3)

A nem állandó kultúrák termesztése könnyebben adaptálható, így e kultúrák termelői gyorsabban tudnak alkalmazkodni a piaci helyzethez. Az uniós piac helyzetének rendszeres nyomon követése és értékelése alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nem állandó kultúrákkal (zöldségekkel és néhány gyümölccsel)

1

HL L 347., 2013.12.20., 671. o. A Bizottság 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 21.) az őszibarack- és nektarintermelőknek nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2014.8.22., 1. o.). A Bizottság 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 29.) az egyes gyümölcsés zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 259., 2014.8.30., 2. o.). A Bizottság 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 284., 2014.9.30., 22. o.). A Bizottság (EU) 2015/1369 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. augusztus 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 211., 2015.8.8., 17. o.). A Bizottság (EU) 2016/921 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 154., 2016.6.11., 3. o.).

2

3

4

5

6

HU

4

HU

rendelkező piac helyzete javult, mivel az orosz importtilalom által érintett termékek többségét átirányították, és így az árak stabilizálódtak ezeken a piacokon.

HU

(4)

Mivel az állandó kultúrák (bizonyos gyümölcsök) merevebbek, alkalmazkodásuk hosszabb időt vesz igénybe, az egyes állandó kultúrák piacának helyzete még nem javult kellőképpen.

(5)

Az adott körülmények között egyes állandó kultúrák, így például a csonthéjas gyümölcsök, a citrusfélék, az alma és a körte piacán továbbra is fennáll az uniós piaci zavarok veszélye, ezért mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll, megfelelő intézkedések elfogadására és végrehajtására van szükség.

(6)

Az Unió piacán tehát továbbra is olyan helyzet uralkodik, amelyben az 1308/2013/EU rendelet szerinti szokásos intézkedések láthatóan nem elégségesek.

(7)

Ezért az ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedésekre továbbra is szükség van, és azokat indokolt további egy évvel meghosszabbítani egyes állandó kultúrák tekintetében.

(8)

Az uniós pénzügyi támogatást a tilalom által még mindig érintett becsült mennyiségek alapján kell nyújtani. E mennyiségeket az egyes tagállamok vonatkozásában az említett ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések hatálybalépése óta visszavont termékek szintjével összhangban kell kiszámítani. A mennyiségeket továbbá indokolt jelentősen csökkenteni annak figyelembevétele érdekében, hogy a termelőknek időközben lehetőségük volt a körülményekhez alkalmazkodni és a termelést átirányítani.

(9)

Az e rendeletben megállapított intézkedések hatálya alól ki kell zárni azokat a termékeket, amelyek esetében a piacról kivont mennyiségek 2016-ban különösen alacsonyak voltak a 2014 közepe óta kivont korábbi mennyiségekhez képest. Ezért az ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedéseknek csak az almára, a körtére, a csonthéjas gyümölcsökre és a citrusfélékre kell kiterjedniük.

(10)

Ha valamely tagállamban egy adott termék esetében nagyon alacsony volt a szóban forgó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések kihasználtsága, és ebből kifolyólag aránytalanul nagyok voltak a támogatás nyújtásának adminisztratív költségei, indokolt lehetővé tenni az érintett tagállam számára, hogy dönthessen úgy, hogy nem hajtja végre az e rendeletben megállapított intézkedéseket.

(11)

Az e rendelet által érintett, eredetileg oroszországi exportra szánt termékeket feltehetően már más tagállamok piacaira irányították át vagy fogják átirányítani. Ennek következtében előfordulhat, hogy a szóban forgó tagállamok azon termelői, akik ugyanezeket a termékeket termelik, de hagyományosan nem Oroszországba exportálják őket, komoly piaci zavarokkal és áreséssel szembesülhetnek. Éppen ezért a piac további stabilizálása érdekében az e rendelet hatálya alá tartozó termékek közül egy vagy több tekintetében valamennyi tagállam termelői számára elérhetővé kell tenni az uniós pénzügyi támogatást, az érintett mennyiség ugyanakkor nem haladhatja meg a tagállamonkénti 2 000 tonnát.

(12)

A piacról való kivonás, a be nem takarítás és a zöld szüret hatékony válságkezelő intézkedések olyan esetekben, amikor átmeneti és előre nem látható körülmények miatt többlet jelentkezik a gyümölcsfélék piacán. A tagállamok számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a rendelkezésükre bocsátott mennyiségeket a szóban forgó intézkedések közül egyhez vagy többhöz rendelhessék annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló összegeket a lehető leghatékonyabban használhassák fel.

5

HU

HU

(13)

A 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben foglaltaknak megfelelően ideiglenesen fel kell oldani azt a korlátozást, amely szerint a támogatott termékkivonások csak a piacon forgalomba hozott termékmennyiség 5 %-át érinthetik. Ezért akkor is nyújtandó az uniós pénzügyi támogatás, ha a kivonások túllépik ezt az 5 %-os felső határt.

(14)

A piacról való kivonásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatásnak az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet7 XI. mellékletében az ingyenes szétosztásra szánt piaci kivonások és az egyéb rendeltetés céljából történő kivonások tekintetében meghatározott összegeken kell alapulnia. Azon termékek esetében, amelyek tekintetében az említett XI. melléklet nem határoz meg összeget, e rendeletben kell megállapítani a maximális összeget.

(15)

Tekintettel a piaci zavarok kivételességére, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az uniós támogatásban valamennyi gyümölcstermelő részesüljön, a kivonásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatást ki kell terjeszteni egyes olyan gyümölcstermelőkre is, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek.

(16)

A piacról kivont gyümölcsmennyiség egyes szervezetek, például karitatív szervezetek és iskolák részére, illetve a tagállamok által jóváhagyott, ezzel egyenértékű más rendeltetések céljaira való ingyenes szétosztásának ösztönzése érdekében az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XI. mellékletében rögzített maximális összegek teljes egészükben alkalmazandók olyan termelők tekintetében is, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek. Az ingyenes szétosztástól eltérő rendeltetés céljából történő termékkivonások esetében az említett termelőknek a megállapított maximális összeg 50 %-át kell megkapniuk. Ebben az összefüggésben azok a termelők, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek, ugyanazon vagy hasonló feltételeknek kötelesek megfelelni, mint a termelői szervezetek. Az elismert termelői szervezetekhez hasonlóan tehát rájuk is vonatkoznak az 1308/2013/EU rendelet és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet megfelelő rendelkezései.

(17)

A termelői szervezetek a gyümölcságazat legfontosabb szereplőiként a legalkalmasabb szervezetek annak biztosítására, hogy a termékkivonásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás kifizetésre kerüljön azon termelők számára, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek. E szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy a szóban forgó támogatás szerződés keretében kerüljön kifizetésre azoknak a termelőknek, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek. Mivel az egyes tagállamokban eltérő szintű a gyümölcs- és zöldségpiac szállítói oldalának szervezettsége, helyénvaló engedélyezni, hogy az uniós támogatást a tagállamok illetékes hatósága közvetlenül fizesse ki a termelőknek, amennyiben az indokolt.

(18)

A be nem takarítással és a zöld szürettel kapcsolatos támogatás összegét a tagállamoknak hektáronként, az ingyenes szétosztástól eltérő rendeltetés céljából történő kivonásoknál alkalmazott azon felső összeghatárok legfeljebb 90 %-ában kell meghatározniuk, amelyeket az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XI. melléklete állapít meg, vagy – olyan termékek esetében, amelyekre nézve az említett melléklet nem állapít meg összeghatárokat – amelyeket e rendelet állapít meg. A be nem takarítás olyan termőterületen is támogatandó, ahol a rendes termelési ciklusban már megvalósult kereskedelmi termelés.

7

A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.).

6

HU

(19)

A termelői szervezetek összevonják a szállításokat, így a szervezeti tagsággal nem rendelkező termelőknél gyorsabban képesek reagálni, amikor nagyobb, így a piacra azonnali hatást gyakorló mennyiségeket kell kezelni. Ezért annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt rendkívüli támogatási intézkedések végrehajtása hatékonyabb legyen, és így gyorsabban stabilizálódjon a piac, indokolt azon termelők esetében, akik elismert termelői szervezetek tagjai, megnövelni az ingyenes szétosztástól eltérő rendeltetés céljából történő kivonásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás mértékét oly módon, hogy az elérje az egyéb rendeltetések céljából történő kivonások tekintetében meghatározott megfelelő maximális összeg 75 %-át.

(20)

A termékkivonásokhoz hasonlóan a be nem takarítási és a zöldszüreti uniós pénzügyi támogatást is ki kell terjeszteni olyan termelőkre, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek. A pénzügyi támogatás összegének el kell érnie a termelői szervezetek részére megállapított maximális összeg 50 %-át.

(21)

Tekintettel a termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők nagy számára, valamint annak szükségességére, hogy az ellenőrzések megbízhatók, de kivitelezhetők legyenek, azon termelők esetében, akik nem tagjai termelői szervezetnek, nem nyújtható uniós pénzügyi támogatás olyan gyümölcsfélék zöld szüretéhez, amelyek rendes betakarítása már megkezdődött, illetve olyan be nem takarítási intézkedésekhez, ahol a rendes termelési ciklus alatt az érintett termőterületről már takarítottak be termést kereskedelmi céllal. Ebben az összefüggésben az elismert termelői szervezetekhez hasonlóan azon termelőkre is vonatkoznak az 1308/2013/EU rendelet és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet megfelelő rendelkezései, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek.

(22)

A termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők esetében a be nem takarításhoz és a zöld szürethez nyújtott uniós pénzügyi támogatás kifizetése közvetlenül a tagállami illetékes hatóság által történik. Az említett illetékes hatóságnak a megfelelő összeget az 543/2011/EU végrehajtási rendelettel, valamint a vonatkozó nemzeti szabályokkal és eljárásokkal összhangban kell kifizetnie a termelők részére.

(23)

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az egyes gyümölcsfélék termelőinek szánt uniós pénzügyi támogatás rendeltetésszerű felhasználása és az Unió költségvetésének hatékony használata, a tagállamoknak észszerű szintű ellenőrzéseket kell végezniük. Különösen okmányellenőrzést, azonossági és fizikai ellenőrzéseket, valamint helyszíni ellenőrzéseket kell végezni a termékek, a területek, a termelői szervezetek és az elismert termelői szervezetekben tagsággal nem rendelkező termelők észszerű száma körében.

(24)

A tagállamoknak rendszeres időközönként értesíteniük kell a Bizottságot a termelői szervezetek és a termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők által végrehajtott műveletekről.

(25)

Annak érdekében, hogy azonnali hatást gyakoroljon a piacra és hozzájáruljon az árak stabilizálásához, indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Tárgy és hatály

HU

7

HU

(1) Ez a rendelet szabályokat állapít meg az 1308/2013/EU rendelet 154. cikkének megfelelően elismert gyümölcságazati termelői szervezetek és az ilyen szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők számára nyújtandó ideiglenes támogatási intézkedések uniós pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) tekintetében. Ezek az ideiglenes támogatási intézkedések a termékkivonási, be nem takarítási és zöldszüreti műveletekre vonatkoznak. (2) Az (1) bekezdésben említett támogatás a gyümölcságazat alábbi, frissen fogyasztásra szánt termékei tekintetében nyújtandó: a)

a 0808 10 KN-kód alá tartozó alma;

b)

a 0808 30 KN-kód alá tartozó körte;

c)

a 0809 40 05 KN-kód alá tartozó szilva;

d)

a 0805 10 22, 0805 10 24 és 0805 10 28 kód alá tartozó édes narancs;

e)

a 0805 22 00 KN-kód alá tartozó clementine;

f)

a 0805 21 10, 0805 29 00, és 0805 21 90 KN-kód alá tartozó mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is), wilking és hasonló citrushibridek;

g)

a 0805 50 10 KN-kód alá tartozó citrom;

h)

a 0809 30 KN-kód alá tartozó őszibarack és nektarin;

i)

a 0809 29 00 KN-kód alá tartozó cseresznye;

j)

a 0810 70 00 KN-kód alá tartozó datolyaszilva.

(3) Az (1) bekezdésben említett támogatási intézkedések azon műveletekre terjednek ki, amelyeket e rendelet hatálybalépése napjától a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiségek érintett tagállamokban történő elfogyásának időpontjáig vagy – ha ez korábbi – a 2018. június 30-ig tartó időszakban hajtanak végre. (4) Amennyiben az Unióból származó meghatározott termékek importjának helyzetében 2018. június 30. előtt változás áll be Oroszországban, a Bizottság e rendeletet módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti. 2. cikk A tagállamok számára előirányzott maximális mennyiség (1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett támogatási intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatást az I. mellékletben meghatározott termékmennyiségek vonatkozásában bocsátják a tagállamok rendelkezésére. A pénzügyi támogatás termékkivonási, zöldszüreti vagy be nem takarítási műveletek tekintetében is igénybe vehető a tagállamokban az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek közül egy vagy több esetében – aszerint, hogy az adott tagállam miként állapítja meg –, feltéve, hogy az érintett további mennyiség nem haladja meg a tagállamonkénti 2 000 tonnát.

HU

8

HU

(2) Az (1) bekezdésben említett tagállamonkénti összmennyiségek tekintetében a tagállamok az 1. cikk (2) bekezdésében említett egyes termékek esetében megállapíthatják: a)

az ingyenes szétosztás céljából a piacról kivont mennyiségeket;

b)

az ingyenes szétosztástól eltérő célból a piacról kivont mennyiségeket;

c)

a zöld szüret és be nem takarítás által érintett megfelelő területet.

(3) Amennyiben a valamely tagállamban 2016. július 1. és 2017. június 30. között az (EU) 2016/921 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően ténylegesen kivont mennyiségek egy, a szóban forgó rendelet I. mellékletében meghatározott termékkategória esetében nem érik el az adott tagállam számára a szóban forgó termékkategória tekintetében előirányzott teljes mennyiségek 5 %-át, a tagállam dönthet úgy, hogy egyáltalán nem él a számára az I. mellékletnek megfelelően az adott termékkategória tekintetében előirányzott mennyiség adta lehetőséggel. Ebben az esetben az érintett tagállam 2017. október 31-ig értesíti a Bizottságot a döntéséről. Az értesítés időpontjától kezdve az adott tagállamban az adott termékkategória tekintetében végrehajtott termékkivonási, be nem takarítási és zöldszüreti műveletek nem jogosultak pénzügyi támogatásra. (4) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem használják fel az (1) bekezdés második albekezdésében említett 2 000 tonnányi mennyiséget vagy annak egy részét. Ebben az esetben az érintett tagállam 2017. október 31-ig értesíti a Bizottságot a döntéséről. Az értesítés időpontjától kezdve az adott tagállamban az (1) bekezdés második albekezdésében említett 2 000 tonnányi mennyiség keretein belül végzett termékkivonási, be nem takarítási és zöldszüreti műveletek nem jogosultak pénzügyi támogatásra. 3. cikk Az előirányzott mennyiségek termelők közötti elosztása A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében említett mennyiségeket a termelői szervezetek és a termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők között a jelentkezések sorrendjében osztják ki. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy ettől eltérő rendszert alakítanak ki a mennyiségek elosztására, feltéve, hogy a kialakított rendszer működése objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokon alapul. E célból a tagállamok figyelembe vehetik azt a körülményt, hogy az Oroszország által bevezetett importtilalom milyen mértékben érinti az adott termelőket. 4. cikk A termelői szervezetek termékkivonási, be nem takarítási és zöldszüreti intézkedéseire vonatkozó közös rendelkezések (1) A termelői szervezetek által e rendeletnek megfelelően végzett termékkivonási, be nem takarítási és zöldszüreti műveletekre abban az esetben is nyújtható támogatás, ha azok operatív programjában és a tagállamok nemzeti stratégiáiban nem szerepelnek ilyen műveletek. Az első albekezdés szerinti támogatás nem vehető figyelembe az 1308/2013/EU rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerinti felső értékhatárok kiszámításánál.

HU

9

HU

Az 1308/2013/EU rendelet 32. cikkének (2) bekezdése és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 55. cikkének (4) bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatásra. (2) Az 1308/2013/EU rendelet 33. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti, a kiadások egyharmadában megállapított értékhatár és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 66. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti, a működési alap összegének legfeljebb 25 %-os növelésére vonatkozó határ nem alkalmazandó az e rendelet szerinti termékkivonási, be nem takarítási és zöldszüreti műveletek kapcsán felmerülő kiadásokra. (3) Az 5. és 7. cikkel összhangban felmerült kiadásokat a termelői szervezetek működési alapjához kell számítani. (4) Amennyiben egy termelői szervezet elismerését az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 114. cikkének (2) bekezdésével összhangban felfüggesztették, a termelői szervezet tagjait a 6. és 8. cikk alkalmazásában úgy kell tekinteni, mint akik nem rendelkeznek tagsággal elismert termelői szervezetben. 5. cikk A termékek piacról való kivonása kapcsán a termelői szervezetek számára nyújtott pénzügyi támogatás (1) Az 1308/2013/EU rendelet 34. cikkének (4) bekezdésében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikkének (2) bekezdésében említett 5 %-os felső határ nem alkalmazandó az e rendelet szerinti műveletekre. (2) A termelői szervezetek által végzett termékkivonás esetében a pénzügyi támogatás maximális összege a II. mellékletben kerül megállapításra. (3) Az 1308/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az ingyenes szétosztástól eltérő célból végzett kivonásokhoz nyújtott pénzügyi támogatás összege az e rendelet II. mellékletében az egyéb rendeltetések esetére megállapított maximális támogatási összegek 75 %-a. 6. cikk A termékek piacról való kivonása kapcsán a termelői szervezetekben tagsággal nem rendelkező termelők számára nyújtandó pénzügyi támogatás (1) Az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők által végzett, ingyenes szétosztásra szánt piaci kivonások esetében a pénzügyi támogatás maximális összege a II. mellékletben kerül megállapításra. Az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők által végzett, ingyenes szétosztástól eltérő célú piaci kivonások esetében a pénzügyi támogatás maximális összege a II. mellékletben megállapított összeg 50 %-a. (2) Az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelőknek a leadandó teljes mennyiségről szerződést kell kötniük egy elismert termelői szervezettel. A termelői szervezeteknek valamennyi észszerű kérelmet el kell fogadniuk azoktól a termelőktől, akik nem tagjai elismert termelői szervezeteknek. A tagsággal nem rendelkező termelők által

HU

10

HU

leadott termékmennyiségeknek összhangban kell lenniük a helyi terméshozammal és az érintett területtel. Az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők számára a pénzügyi támogatást a velük szerződő termelői szervezet fizeti ki. A termelői szervezet visszatarthatja a termékek kivonása kapcsán nála felmerült valós költségeknek megfelelő összeget. E költségeket számlával kell igazolnia. (3) Kellően indokolt esetben – például amennyiben egy adott tagállamban alacsony fokú a termelők termelői szervezetekbe való tömörülése – egy tagállam megkülönböztetéstől mentes módon lehetővé teheti, hogy az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők a (2) bekezdésben említett szerződés megkötése helyett a tagállam illetékes hatóságát értesítsék a leadandó mennyiségről. Az ilyen értesítésekre az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 78. cikkének rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. A tagsággal nem rendelkező termelők által leadott termékmennyiségeknek összhangban kell lenniük a helyi terméshozammal és az érintett területtel. Ebben az esetben a pénzügyi támogatást a tagállam illetékes hatósága fizeti ki közvetlenül a termelő részére. Ennek lehetővé tétele érdekében a tagállamok vagy új rendelkezéseket és eljárásokat fogadnak el, vagy módosítják meglévő nemzeti rendelkezéseiket és eljárásaikat. (4) E cikk tekintetében az 1308/2013/EU rendelet és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet, valamint e rendelet 4. cikke értelemszerűen alkalmazandó. 7. cikk Be nem takarítás és zöld szüret kapcsán a termelői szervezetek számára nyújtandó pénzügyi támogatás (1) Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a tagállamok úgy állapítják meg az uniós hozzájárulást és a termelői szervezet hozzájárulását egyaránt tartalmazó be nem takarítási és zöldszüreti támogatás hektáronkénti összegét, hogy az az e rendelet II. mellékletében az ingyenes szétosztástól eltérő célú piaci kivonások tekintetében megállapított összeg legfeljebb 90 %-ának feleljen meg. A zöld szüretre vonatkozó támogatás kizárólag olyan termékek esetében nyújtható, amelyek ténylegesen a termőföldön vannak, és amelyeket valóban éretlen állapotban takarítanak be. Az 1308/2013/EU rendelet 34. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a be nem takarítás és a zöld szüret kapcsán nyújtható uniós pénzügyi támogatás az első albekezdés értelmében a tagállamok által megállapított összeg 75 %-a. (2) Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikke (3) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az említett rendelet 84. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett be nem takarítás akkor is alkalmazható, ha a rendes termelési ciklus alatt az érintett termőterületen már megvalósult kereskedelmi termelés. Ebben az esetben az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás összegét a termelői szervezet készletnyilvántartásaiban, illetve számviteli nyilvántartásaiban szereplő információk alapján már betakarított termékmennyiségre figyelemmel arányosan csökkenteni kell.

HU

11

HU

8. cikk Termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők pénzügyi támogatása be nem takarítás és zöld szüret esetén (1)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikkének (3) bekezdésétől eltérve:

a)

zöld szüret kapcsán kizárólag olyan termékek esetében nyújtható támogatás, amelyek ténylegesen a termőföldön vannak, és amelyeket valóban éretlen állapotban takarítanak be a szokásos betakarítási időszak kezdete előtt;

b)

be nem takarítás nem alkalmazható olyan területen, ahol a rendes termelési ciklusban már megvalósult kereskedelmi termelés;

c)

zöld szüret és be nem takarítás semmilyen körülmények között nem alkalmazható ugyanarra a termékre és ugyanarra a területre.

(2) A be nem takarítás és zöld szüret kapcsán nyújtható pénzügyi támogatás összege a tagállamok által a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően megállapított összegek 50 %-a. (3) Az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők a tagállam illetékes hatóságát értesítik az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a tagállam által elfogadott részletes előírásokkal összhangban. (4) A pénzügyi támogatást a tagállam illetékes hatósága fizeti ki közvetlenül a termelő részére. Ennek lehetővé tétele érdekében a tagállamok vagy új rendelkezéseket és eljárásokat fogadnak el, vagy módosítják meglévő nemzeti rendelkezéseiket és eljárásaikat. (5) E cikk tekintetében az 1308/2013/EU rendelet és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet értelemszerűen alkalmazandó. 9. cikk A piacról való kivonás, a be nem takarítás és a zöld szüret ellenőrzése (1) Az 5. és a 6. cikkben említett kivonási műveletek kapcsán a következő ellenőrzéseket kell végrehajtani: a)

az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 108. cikkének megfelelő elsőfokú ellenőrzések. Ezeknek az ellenőrzéseknek a piacról kivont termékek mennyiségének legalább 10 %ára és az e rendelet 5. cikkében említett pénzügyi támogatást igénybe vevő termelői szervezetek legalább 10 %-ára ki kell terjedniük. Ugyanakkor a 6. cikk (3) bekezdésében említett kivonási műveletek esetében az elsőfokú ellenőrzéseknek a kivont termékmennyiség 100 %-ára ki kell terjedniük.

b)

az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 109. cikkének megfelelő másodfokú ellenőrzések. Az elsőfokú ellenőrzésen átesett jogalanyok legalább 40 %-ánál helyszíni ellenőrzéseket kell végezni, és a kivont termékmennyiség legalább 5 %-át ellenőrizni kell.

(2) A 7. és a 8. cikk szerinti be nem takarításra és zöld szüretre az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 110. cikkében előírt ellenőrzéseket és feltételeket kell alkalmazni, kivéve azt a követelményt, amelynek értelmében nem kerülhet sor részleges betakarításra;

HU

12

HU

ebben az esetben az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti eltérést kell alkalmazni. Az ellenőrzéseknek az érintett termőterületek legalább 25 %-ára ki kell terjedniük. A 8. cikkben említett be nem takarítás és zöld szüret esetében az ellenőrzéseknek az érintett termőterületek 100 %-ára ki kell terjedniük. 10. cikk Pénzügyi támogatás kérelmezése és kifizetése (1) A termelői szervezetek 2018. július 31-ig kérelmezhetik az 5. és a 7. cikkben említett pénzügyi támogatás folyósítását. (2) Azok az elismert termelői szervezetben tagsággal nem rendelkező termelők, akik nem kötöttek szerződést elismert termelői szervezettel, 2018. július 31-ig kérelmezhetik a tagállam által kijelölt illetékes hatóságnál a 6. és 8. cikkben említett pénzügyi támogatás kifizetését. (3) A kifizetési kérelmekhez mellékelni kell az érintett támogatási összeg igazolására alkalmas dokumentumokat, valamint a kérelmező írásos nyilatkozatát arról, hogy nem részesült kettős uniós vagy nemzeti finanszírozásban, illetve biztosítási kártérítésben az e rendelet értelmében pénzügyi támogatásra jogosult műveletek tekintetében. 11. cikk Értesítések (1) A tagállamok 2018. október 1-jéig minden hónap első napján értesítik a Bizottságot termékek szerinti bontásban a következőkről: a)

ingyenes szétosztás céljából a piacról kivont mennyiség;

b)

az ingyenes szétosztástól eltérő célból a piacról kivont mennyiség;

c)

a zöld szürettel és be nem takarítással érintett megfelelő terület;

d)

az a), b) és c) pontban említett mennyiségek és területek tekintetében felmerülő összes kiadás.

Az értesítéseknek csak a már végrehajtott műveletekre kell vonatkozniuk. Ezeket az értesítéseket a tagállamok a III. formanyomtatványok használatával állítják össze.

mellékletben

található

megfelelő

(2) Az első értesítéssel egyidejűleg a tagállamok a IV. mellékletben található megfelelő formanyomtatványok használatával értesítik a Bizottságot azokról a támogatási összegekről, amelyeket az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikkének (1) bekezdésével vagy 85. cikkének (4) bekezdésével, valamint e rendelet 5–8. cikkével összhangban állapítottak meg. 12. cikk Az uniós pénzügyi támogatás kifizetése Az e rendelet szerinti kifizetések kapcsán felmerülő tagállami kiadások csak akkor jogosítanak pénzügyi támogatásra, ha a kifizetésekre 2018. szeptember 30-ig sor került.

HU

13

HU

13. cikk Hatálybalépés Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, 2017.4.20.-én.

a Bizottság részéről elnök Jean-Claude JUNCKER

HU

14

HU

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.