Gebruikershandleiding 43PUS PUS PUS PUS PUS6412


1 6412 sis.philips.co/lco o Rgist you pouct a gt suppot at fo a Gbuikshaliig 43PUS PUS PUS PUS PUS64122 o Ihou fo Appaat aasluit Aasluitig CAM t satca...
Author:  Renée Vink

0 downloads 2 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


6412 series

nl d de oa

www.philips.com/welcome

ow D

Register your product and get support at

fro m w

w

w r bo

n de an .v

Gebruikershandleiding

e .b re

43PUS6412 49PUS6412 50PUS6412 55PUS6412 65PUS6412

nl

ow D d de oa

Inhoud

fro

9

17

6 Apparaten aansluiten

25

6.1 Aansluitingen 25 6.2 CAM met smartcard - CI+ 26 6.3 Home cinema-systeem - HTS 6.4 Smartphones en tablets 27 6.5 Blu-ray Disc-speler 27 6.6 DVD-speler 28 6.7 Bluetooth 28 6.8 Hoofdtelefoon 29 6.9 Gameconsole 29 6.10 USB-schijf 29 6.11 USB-toetsenbord 30 6.12 USB-stick 31 6.13 Fotocamera 31 6.14 Camcorder 31 6.15 Computer 32

7 Uw Android-TV aansluiten

54 55

57

57

14.4 14.5 14.6 14.7

61

15.1 Wat hebt u nodig 61 15.2 Gegevens TV-gids 61 15.3 De TV-gids gebruiken 61

27

16 TV opnemen en pauzeren

63

16.1 Opnemen 63 16.2 TV pauzeren 64

17 Smartphones en tablets 17.1 Philips TV Remote App 17.2 Google Cast 66 17.3 AirPlay 66 17.4 MHL 66

18 Topselectie

33

66

66

67

18.1 Over topselectie 67 18.2 Nu op uw TV 67 18.3 TV on Demand 67 18.4 Video on demand 68

36

8.1 Over Apps 36 8.2 Google Play 36 8.3 App-galerie 37 8.4 Een app starten of beëindigen 8.5 Apps vergrendelen 38 8.6 Apps beheren 39 8.7 Opbergen 39

Van een USB-aansluiting 57 Uw video's afspelen 57 Uw foto's weergeven 58 Uw muziek afspelen 59

15 TV-gids

7.1 Netwerk en Internet 33 7.2 Google-account 35

19 Hoofdmenu

69

19.1 Het Hoofdmenu openen 19.2 Beperkt profiel 69

37

20 Netflix

40

69

70

21 Software

71

21.1 Software bijwerken 71 21.2 Softwareversie 71 21.3 Automatische software-updates 21.4 Open source-software 72 21.5 Open source-licentie 72

9.1 Internet starten 40 9.2 Opties op internet 40 10.1 Het TV-menu

45

14.1 Van een computer of NAS 57 14.2 Menu Favorieten 57 14.3 Menu Populairst en menu Laatst afgespeeld 17 20

10 TV-menu

44

14 Video's, foto's en muziek

5.1 Installatie satellietzenders 5.2 Antenne-/kabelinstallatie 5.3 Zenderlijst kopiëren 23

9 Internet

e .b re

9

4.1 Zenders instellen 10 4.2 Zenderlijsten 10 4.3 Zenders kijken 11 4.4 Favoriete zenders 13 4.5 Teletekst 15

8 Apps

44

13.1 Beeld 45 13.2 Geluid 48 13.3 Ambilight-instellingen 50 13.4 Eco-instellingen 52 13.5 Algemene instellingen 52 13.6 Instellingen voor klok, regio en taal 13.7 Android-instellingen 55 13.8 Instellingen voor universele toegang 13.9 Vergrendelingsinstellingen 56

10

5 Installatie zenders

44

13 Instellingen

3.1 Ingeschakeld of stand-by 3.2 Toetsen van de TV 9

42

r bo

12.1 Netwerk 12.2 Bluetooth

n de an .v

12 Netwerken

7

3 In- en uitschakelen

42

11.1 Overschakelen naar een apparaat 11.2 Opties voor een TV-bron 42 11.3 Apparaatnaam en -type 42 11.4 Aansluitingen opnieuw scannen

6

2.1 Toetsenoverzicht 6 2.2 Spraakgestuurd zoeken 2.3 IR-sensor 7 2.4 Batterijen 8 2.5 Schoonmaken 8

42

w

4

w

2 Afstandsbediening

11 Bronnen

w

1.1 Veiligheidsinstructies lezen 4 1.2 TV-standaard en wandmontage 1.3 Tips over plaatsing 4 1.4 Netsnoer 4 1.5 Antennekabel 5

4 Zenders

41

10.2 TV-menu openen

4

m

1 Installatie

41 41

22 Specificaties

2

100

71

nl

ow D d de oa

22.1 Milieu 100 22.2 Vermogen 100 22.3 Besturingssysteem 100 22.4 Ontvangst 100 22.5 Schermtype 101 22.6 Schermresolutie 101 22.7 Connectiviteit 101 22.8 Geluid 101 22.9 Multimedia 101

fro m w

w

w

23.1 Uw TV registreren 103 23.2 De Help gebruiken 103 23.3 Problemen oplossen 103 23.4 Onlinehulp 105 23.5 Ondersteuning en reparatie

105

24 Veiligheid en onderhoud 24.1 Veiligheid 106 24.2 Schermonderhoud

106

107

25 Gebruiksvoorwaarden

108

25.1 Gebruiksvoorwaarden - TV 108 25.2 Gebruiksvoorwaarden - Smart TV

26 Auteursrechten

108

110

26.1 MHL 110 26.2 Ultra HD 110 26.3 HDMI 110 26.4 Dolby Audio 110 26.5 DTS Premium Sound ™ 26.6 Wi-Fi Alliance 110 26.7 Kensington 110 26.8 Andere handelsmerken

Index

e .b re

r bo

103

n de an .v

23 Help en ondersteuning

110

111

112

3

ow D

Veiligheidsinstructies lezen

De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsinstructies ten aanzien van de plaatsing van de TV. TP Vision Europe B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken of letsel als gevolg van ondeskundige bevestiging.

Lees voordat u de TV gaat gebruiken eerst de veiligheidsinstructies.

1.3

nl

1

d de oa

fro

Installatie

m

1.1

w

w

w

e .b re

r bo

n de an .v

Tips over plaatsing

Om de instructies te lezen drukt u in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoekt u Veiligheidsinstructies.

• Plaats de TV op een plek waar er geen licht op het scherm valt. • Dim het licht in de kamer voor het beste Ambilighteffect. • Plaats de TV maximaal 15 cm van de wand. • De ideale afstand om TV te kijken bedraagt driemaal het diagonale schermformaat. Als u zit, moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.

1.2

TV-standaard en wandmontage TV-standaard In de Snelstartgids die wordt geleverd bij de TV, vindt u instructies voor het monteren van de TV-standaard. Bent u deze gids kwijtgeraakt, dan kunt u deze downloaden van www.philips.com. Gebruik het Modelnummer van de TV om de juiste snelstartgids te downloaden.

1.4

Wandmontage

Netsnoer

Uw TV is ook voorbereid voor montage op een VESAcompatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar). Gebruik de volgende VESA-code bij de aanschaf van de wandsteun . . .

• Sluit het netsnoer aan op de voedingsaansluiting aan de achterkant van de TV. • Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in de aansluiting is geplaatst. • Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker in het stopcontact kunt. • Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

• 43PUS6412 VESA MIS-F 200x200, M6 • 49PUS6412 VESA MIS-F 200x200, M6 • 55PUS6412 VESA MIS-F 300x200, M6 • 65PUS6412 VESA MIS-F 400x200, M6 Voorbereiding Verwijder eerst de vier plastic schroefdoppen van de schroefdraadbussen aan de achterkant van de TV. Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

In stand-by verbruikt deze TV zeer weinig energie, maar als u de TV lang niet gebruikt, bespaart u energie door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.

Let op

Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Inschakelen voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen.

4

nl

ow D d de oa

TV.

fro

1.5

m w

w

w

Antennekabel

n de an .v

Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang aan de achterkant van de TV.

e .b re

r bo

U kunt uw eigen antenne aansluiten of verbinding maken met een antennesignaal van een antennedistributiesysteem. Gebruik een IEC Coax 75 Ohm RF-antenneaansluiting. Gebruik deze antenneaansluiting voor DVB-T- en DVB-C-ingangssignalen.

5

fro

Afstandsbediening

d de oa

Midden

nl

ow D

2

m w

2.1

w

w

Toetsenoverzicht

n de an .v

Bovenzijde

e .b re

r bo 1 - OK-toets Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. 2 - Pijl / navigatietoetsen Hiermee navigeert u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts 3 -  BACK Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender. Hiermee gaat u terug naar het vorige menu. Hiermee gaat u terug naar de vorige app-/internetpagina.

1 -  Stand-by / Aan Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in. 2 - AMBILIGHT Een van de Ambilight-stijlen selecteren.

4 -  OPTIONS Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3 -  TOP PICKS Hiermee opent u het menu met aanbevolen programma's, Video on demand (huurvideo's) of Online TV (Catch Up TV). Indien beschikbaar.

5 -  HOME Hiermee opent u het Hoofdmenu.

Onderkant

4 -  TV GUIDE Hiermee opent of sluit u de TV-gids. 5 - SOURCES Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen. 6 - SETTINGS Hiermee opent u de Veelgebruikte instellingen. 7 -  EXIT Hiermee kunt u weer televisiekijken. Hiermee kunt u een interactieve TV-app verlaten. 8 -  SEARCH Hiermee opent u de pagina met zoekopdrachten. 9 -  LIST Hiermee opent of sluit u de zenderlijst. 10  TV-menu Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TVfuncties.

1 -     Gekleurde toetsen Directe selectie van opties. 2 -  Volume Hiermee past u het volumeniveau aan. 3 - Numerieke toetsen Hiermee kunt u direct een bepaalde zender selecteren. 6

nl

ow D 2 - Download en installeer Android TV Remote Control-app* op uw Android-smartphone of -tablet. 3 - Verbind uw Android-smartphone of -tablet met hetzelfde netwerk als uw Android-TV. 4 - Selecteer 'PhilipsTV'** op uw Androidsmartphone of -tablet, vervolgens geeft uw AndroidTV een code weer op het scherm. 5 - Voer de code in op uw Android-smartphone of -tablet om uw Android-TV te koppelen.

d de oa

4 - SUBTITLE Hiermee schakelt u ondertitels in of uit tijdens mute.

fro

m

5 - Afspelen en opnemen • Afspelen , om af te spelen. • Pauzeren , om het afspelen te pauzeren • Stoppen , om het afspelen te stoppen • Terugspoelen , om terug te spoelen • Vooruitspoelen , om vooruit te spoelen • Opnemen , om een opname te starten

w

w

w

n de an .v

r bo

*U hebt een Android-telefoon of -tablet met Android 4.3 of hoger nodig om de Android TV Remote Controlapp te kunnen gebruiken.

e .b re

6-  Hiermee opent u Netflix direct. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

**De naam van uw Android-TV hangt af van de naam die u hebt ingesteld in Naam van TV-netwerk. De vooraf ingestelde naam is de modelnaam van deze TV.

7 -  Zender Hiermee schakelt u naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst. Hiermee start u het volgende of vorige hoofdstuk op een disc.

Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Netwerk, Naam van TV-netwerk.

8 -  Dempen Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in. 9 - TEXT Hiermee opent en sluit u teletekst.

Voice Search gebruiken U kunt zoeken naar video's, muziek of iets anders op het internet met het pictogram  boven aan het hoofdmenu. U kunt Voice Search op elk moment gebruiken. U kunt ook het toetsenbord van de afstandsbediening gebruiken om tekst in te voeren.

2.2

Spraakgestuurd zoeken App downloaden van Google Play

Voice Search gebruiken… 1 - Tik op het pictogram  op uw smartphone om zoekopdrachten uit te voeren met behulp van gesproken tekst. 2 - Als het pictogram  op het scherm rood is, is de microfoon actief. 3 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven. 4 - In het scherm met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

Gebruik uw Android-smartphone of -tablet als afstandsbediening voor uw Android-TV. Schakel eenvoudig tussen de modi d-pad, touchpad en gamepad om door inhoud te navigeren en games te spelen op uw Android-TV. Tik op de microfoon om Voice Search te gebruiken of gebruik het toetsenbord om tekst in te voeren op de Android-TV. Om aan de slag te gaan, verbindt u uw Androidtelefoon of -tablet met hetzelfde netwerk als uw Android-TV of zoekt u uw Android-TV via Bluetooth.

Zie ook www.support.google.com/androidtv

Werkt met alle Android-TV's. Instellingen Voice Search

*U hebt een Android-telefoon of -tablet met Android 4.3 of hoger nodig om de Android TV Remote Controlapp te kunnen gebruiken.

U kunt instellen in welke taal u Voice Search wilt gebruiken. De taal instellen voor Voice Search …

Voice Search

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Selecteer Voorkeuren >  Spraak en druk op OK. 4 - Selecteer de gewenste taal en druk op OK. 5 - Druk op  BACK om één stap terug te gaan of druk op  EXIT om het menu te sluiten.

Koppelen aan uw TV Er is geen microfoon op uw afstandsbediening. Als u Voice Search wilt gebruiken, moet u eerst de app Android TV Remote Control op uw Androidsmartphone of -tablet installeren. 1 - Zoek op uw Android-smartphone of -tablet 'Android TV Remote Control' in de Google Play Store.

7

nl

ow D d de oa

2.3

IR-sensor

fro m

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.

w

w

w n de an .v r bo

 Waarschuwing

e .b re

Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.

2.4

Batterijen Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg. Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak onder op de voorkant van de afstandsbediening. 1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl. 2 - Vervang de oude batterijen door twee batterijen van het type AAA-R03-1,5V. Zorg dat de + en kanten van de batterij in de juiste richting liggen. 3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort. Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken. Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies. Voor meer informatie kunt u in Help de optie Trefwoorden selecteren en Einde levensduur opzoeken.

2.5

Schoonmaken De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating. Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.

8

nl

ow D

3.2

In- en uitschakelen

Toetsen van de TV

3.1

Als u de afstandsbediening kwijt bent of als de batterijen ervan leeg zijn, kunt u alsnog bepaalde basishandelingen met de TV uitvoeren.

d de oa

3

fro

m

w

w

w

Ingeschakeld of stand-by

n de an .v

Het basismenu openen… Zorg ervoor dat de TV is aangesloten op de netspanning. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de AC in-aansluiting aan de achterkant van de TV. Het indicatielampje aan de onderkant van de TV gaat branden.

e .b re

r bo

1 - Druk terwijl de TV is ingeschakeld, op de joysticktoets aan de achterkant van de TV om het basismenu weer te geven. 2 - Druk op links of rechts om  Volume,  Kanaal of  Bronnen te selecteren. Selecteer  Demo om een demofilm te starten. 3 - Druk omhoog of omlaag als u het volume wilt aanpassen of op de volgende of vorige zender wilt afstemmen. Druk omhoog of omlaag om door de lijst met bronnen te bladeren, waarin ook de tunerselectie staat. Druk op de joysticktoets om de demofilm te starten. 4 - Het menu verdwijnt automatisch.

Inschakelen Druk op  op de afstandsbediening om de TV in te schakelen. U kunt ook op  HOME drukken. Als u de afstandsbediening niet kunt vinden of als de batterijen leeg zijn, kunt u de TV ook inschakelen door op de kleine joysticktoets aan de achterkant van de TV te drukken. Overschakelen naar stand-by

Als u de TV op stand-by wilt zetten, selecteert u  en drukt u op de joysticktoets.

Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op  op de afstandsbediening. U kunt ook op de kleine joysticktoets aan de achterkant van de TV drukken.

In de stand-bystand blijft de TV aangesloten op de netspanning, maar is het energieverbruik heel laag. Als u de TV geheel wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker, het netsnoer en het stopcontact kunt.

9

nl

ow D

4

d de oa

Een zenderlijst openen

Zenders Zenders instellen

De huidige zenderlijst openen...

Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Zender, antenneinstallatie of Zender, kabelinstallatie.

1 - Druk op  om over te schakelen op TV. 2 - Druk op OK om de huidige lijst met zenders te openen. 3 - Druk op  BACK om de zenderlijst te sluiten.

fro

4.1

Naast de lijst met alle zenders kunt u een gefilterde lijst selecteren, of u kunt een van de favorietenlijsten selecteren die u hebt gemaakt.

m

w

w

w

4.2

e .b re

r bo

n de an .v

Een van de zenderlijsten selecteren...

1 - Open een zenderlijst op het scherm en druk op OPTIONS. 2 - Selecteer Zenderlijst selecteren en druk op OK. 3 - Selecteer in het lijstmenu een van de beschikbare lijsten met zenders en druk op OK.

Zenderlijsten Over zenderlijsten

U kunt ook de lijstnaam selecteren boven aan de zenderlijst en op OK drukken om het lijstmenu te openen.

Na installatie van een zender worden alle zenders weergegeven in de zenderlijst. Zenders worden weergegeven met hun naam en logo als deze informatie beschikbaar is. Druk met een zenderlijst geselecteerd op de pijltjes  (omhoog) of  (omlaag) om een zender te selecteren en druk dan op OK om naar de geselecteerde zender te kijken. U stemt alleen af op de zenders in die lijst bij gebruik van de toetsen   of  .

Een zenderlijst filteren U kunt een lijst met alle zenders filteren. U kunt de zenderlijst zodanig instellen dat er alleen TV-zenders of alleen radiozenders worden weergegeven. Voor de antenne-/kabelzenders kunt u de lijst zodanig instellen dat de free-to-air- of de gecodeerde zenders worden weergegeven.

Zenderpictogrammen Na een automatische zenderupdate voor de zenderlijst worden de gevonden nieuwe zenders gemarkeerd met een  (ster). Als u een zender vergrendelt, wordt deze gemarkeerd met een  (slot).

Een filter instellen voor een lijst met alle zenders... 1 - Druk op . 2 - Druk op OK om de huidige lijst met zenders te openen. 3 - Druk op OPTIONS. 4 - Selecteer Zenderlijst selecteren en druk op OK. 5 - Selecteer Antennezenders filteren of Kabelzenders filteren, afhankelijk van de lijst die u wilt filteren. Druk daarna op OK. 6 - Selecteer in het menu Opties het gewenste filter en druk op OK om het filter te activeren. De naam van het filter wordt achter de zenderlijst weergegeven als onderdeel van de naam van de zenderlijst. 7 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  om het menu te sluiten.

Radiozender Als er digitale uitzendingen beschikbaar zijn, worden er tijdens de installatie digitale radiozenders geïnstalleerd. U schakelt over naar een andere radiozender zoals u naar een andere TV-zender overschakelt. Bij een kabelinstallatie (DVB-C) worden radiozenders meestal onder zendernummer 1001 en hoger geplaatst. Met deze TV kunt u de standaard voor digitale televisie ontvangen (DVB). De TV werkt mogelijk niet goed in combinatie met sommige aanbieders van digitale televisie, wanneer deze niet voldoen aan alle vereisten voor de standaard.

Een zender zoeken U kunt naar een zender zoeken in een lange zenderlijst. De TV kan naar een zender zoeken in een van de twee belangrijkste zenderlijsten: de lijst met antennezenders of die met kabelzenders. Een zender zoeken… 10

nl

ow D het kinderslot invoeren. Het is niet mogelijk om programma's van aangesloten apparaten te vergrendelen.

Zoekresultaten worden weergegeven als een lijst met zenders. De naam van de lijst staat bovenaan. De zoekresultaten verdwijnen wanneer u een andere lijst met zenders selecteert of de lijst met zoekresultaten sluit.

Een zender ontgrendelen...

d de oa

1 - Druk op . 2 - Druk op OK om de huidige lijst met zenders te openen. 3 - Druk op OPTIONS. 4 - Selecteer Zenderlijst selecteren en druk op OK. 5 - Selecteer Antennezenders filteren of Kabelzenders filteren en druk op OK. 6 - Selecteer Zender zoeken en druk op OK om een tekstveld te openen. U kunt het toetsenbord van de afstandsbediening (indien beschikbaar) of het toetsenbord op het scherm gebruiken om tekst in te voeren. 7 - Voer een nummer, een naam of een gedeelte van een naam in, selecteer Toepassen en druk op OK. De TV zoekt naar overeenkomende zendernamen in de lijst die u hebt geselecteerd.

fro m

Een zender vergrendelen…

w

w

w

1 - Druk op . 2 - Druk op OK om de zenderlijst te openen. Wijzig de zenderlijst indien nodig. 3 - Selecteer de zender die u wilt vergrendelen. 4 - Druk op OPTIONS, selecteer Zender vergrendelen en druk op OK. 5 - Voer uw pincode van vier cijfers in als hierom wordt gevraagd. Een vergrendelde zender wordt gemarkeerd met een  (slot). 6 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

e .b re

r bo

n de an .v

1 - Druk op . 2 - Druk op OK om de zenderlijst te openen. Wijzig de zenderlijst indien nodig. 3 - Selecteer de zender die u wilt ontgrendelen. 4 - Druk op OPTIONS, selecteer Zender ontgrendelen en druk op OK. 5 - Voer uw pincode van vier cijfers in als hierom wordt gevraagd. 6 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

4.3

Zenders kijken Afstemmen op een zender

Als u zenders in een zenderlijst vergrendelt of ontgrendelt, hoeft u de pincode maar eenmaal in te voeren totdat u de zenderlijst sluit.

Als u TV wilt gaan kijken, drukt u op . De TV stemt af op de zender waarnaar u het laatst hebt gekeken.

Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Kinderslot voor meer informatie.

Overschakelen naar een andere zender Druk op   or   om naar een andere zender over te schakelen. Als u het zendernummer weet, kunt u dit invoeren met de cijfertoetsen. Nadat u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op OK om naar die zender te gaan.

Leeftijdsgrens U kunt een leeftijdsgrens instellen om te voorkomen dat kinderen naar programma's kijken waarvoor ze te jong zijn.

Als de informatie beschikbaar is op internet, worden de naam en details van het huidige programma weergegeven, gevolgd door de naam en de details van het volgende programma.

De programma's van sommige digitale zenders hebben een leeftijdsclassificatie meegekregen. Is deze leeftijdsclassificatie hoger dan of gelijk aan de leeftijdsclassificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, dan wordt het programma vergrendeld. Om naar een vergrendeld programma te kijken, moet u eerst de code voor leeftijdsclassificatie invoeren.

Vorige zender Druk op  BACK om terug te keren naar de zender waarop daarvoor was afgestemd. U kunt ook vanuit een zenderlijst op zenders afstemmen.

Een leeftijdsclassificatie instellen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Kinderslot > Leeftijdsclassificatie en druk op OK. 3 - Voer de 4-cijferige code voor het kinderslot in. Als u nog geen code hebt ingesteld, selecteert u bij Kinderslot de optie Code instellen. Voer een 4-cijferige code voor het kinderslot in en bevestig deze. U kunt nu een leeftijdsclassificatie instellen. 4 - Terug in Leeftijdsclassificatie selecteert u de

Zender vergrendelen Een zender vergrendelen of ontgrendelen Om te voorkomen dat kinderen naar bepaalde zenders kunnen kijken, kunt u die zenders vergrendelen. Om naar een vergrendelde zender te kijken, moet u eerst de pincode van vier cijfers voor

11

nl

ow D 1 - Schakel over naar een zender en druk op TEXT om teletekst te openen. 2 - Ga naar de pagina voor ondertiteling, meestal 888. 3 - Druk nogmaals op TEXT om teletekst te sluiten.

d de oa

leeftijd en drukt u op OK. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

fro

m

Als u de leeftijdsclassificatie wilt uitschakelen, selecteert u Geen. In sommige landen bent u echter verplicht om een leeftijdsclassificatie in te stellen.

w

w

w

Als u Aan selecteert in het menu Ondertiteling terwijl u naar een analoge zender aan het kijken bent, worden de ondertitels, indien beschikbaar, weergegeven.

r bo

n de an .v

Bij sommige zenders vergrendelt de TV alleen programma's met een hogere classificatie. De leeftijdsclassificatie wordt ingesteld voor alle zenders.

e .b re

Om erachter te komen of een zender analoog of digitaal is, schakelt u over naar de zender en opent u Informatie in OPTIONS.

Zenderopties Opties openen

Taal ondertiteling

U kunt tijdens het kijken naar een zender een aantal opties instellen.

Voorkeurtalen ondertiteling

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type zender waarnaar u kijkt (analoog of digitaal) of van de opgegeven TV-instellingen.

Voor de digitale uitzending van een programma kunnen meerdere talen voor ondertiteling worden aangeboden. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de ondertiteling instellen. Als ondertiteling in een van deze talen beschikbaar is, wordt de geselecteerde ondertiteling op de TV weergegeven.

Het optiemenu openen... 1 - Terwijl u naar een zender kijkt, drukt u op  OPTIONS. 2 - Druk opnieuw op OPTIONS om het item te sluiten.

De voorkeurtaal en alternatieve taal voor de ondertiteling instellen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Regio en taal > Talen > Voorkeurtaal ondertiteling of Alternatieve taal ondertiteling. 3 - Selecteer de gewenste taal en druk op OK. 4 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

Ondertiteling Inschakelen Digitale uitzendingen kunnen ondertiteling voor hun programma's hebben. De ondertiteling weergeven... Druk op SUBTITLE. U kunt de ondertiteling aan- of uitzetten. Of selecteer Automatisch.

Een ondertitelingstaal selecteren Als er geen ondertiteling in een van de geselecteerde talen beschikbaar is, kunt u uit de beschikbare talen voor ondertiteling een andere taal kiezen. Als er geen ondertitelingstalen beschikbaar zijn, kunt u deze optie niet selecteren.

Automatisch Als taalinformatie deel uitmaakt van de digitale uitzending en het programma niet in uw taal (de op de TV ingestelde taal) wordt uitgezonden, kan de TV automatisch ondertiteling weergeven in een van de voorkeurtalen voor ondertiteling. Een van deze talen voor ondertiteling moet ook deel uitmaken van de uitzending.

Een taal voor de ondertiteling selecteren als geen enkele voorkeurtaal beschikbaar is…

U kunt de voorkeurtalen voor ondertiteling selecteren bij Taal ondertiteling.

1 - Druk op OPTIONS. 2 - Selecteer Taal ondertiteling en selecteer vervolgens een van de ondertitelingstalen die u tijdelijk wilt gebruiken.

Ondertiteling vanuit teletekst

Audiotaal

Als u afstemt op een analoge zender, moet u de ondertiteling voor elke zender afzonderlijk beschikbaar stellen.

12

nl

ow D  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Geavanceerd > HbbTV-instellingen > HbbTV > Aan.

d de oa

Voorkeurtaal audio

fro

Voor de digitale uitzending van een programma kunnen meerdere audiotalen (gesproken talen) worden aangeboden. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de audio instellen. Als er audio in een van deze talen beschikbaar is, schakelt de TV over op de audiotaal.

m w

w

w

Informatie

n de an .v

U kunt de technische eigenschappen van een bepaalde zender (of deze digitaal of analoog is, het geluid, het type, enzovoort) weergeven.

e .b re

De technische informatie van een zender weergeven...

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Regio en taal en selecteer Talen > Voorkeurtaal audio of Alternatieve taal audio. 3 - Selecteer de gewenste taal en druk op OK. 4 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

r bo

De voorkeurtaal en alternatieve taal voor audio instellen…

1 - Stem af op de zender. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Informatie en druk op OK. 3 - Druk op OK om dit scherm te sluiten.

Mono/Stereo U kunt het geluid van een analoge zender schakelen naar mono of stereo.

Een audiotaal selecteren Als er geen van de voorkeuraudiotalen beschikbaar is, kunt u uit de beschikbare audiotalen een andere taal kiezen. Als er geen audiotalen beschikbaar zijn, kunt u deze optie niet selecteren.

Schakelen naar mono of stereo... 1 - Stem af op een analoge zender. 2 - Druk op  OPTIONS, selecteer Mono / Stereo en druk op  (rechts). 3 - Selecteer Mono of Stereo en druk op OK. 4 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

Een audiotaal selecteren als geen van de voorkeurtalen beschikbaar is... 1 - Druk op OPTIONS. 2 - Selecteer Audiotaal en selecteer vervolgens een van de audiotalen die u tijdelijk wilt gebruiken.

Zenders herordenen Alleen in een Favorietenlijst kunt u de volgorde van zenders wijzigen (herordenen).

Common Interface Als u een CAM in een van de Common Interfacesleuven hebt geplaatst, kunt u informatie over de CAM en de aanbieder weergeven of CAMgerelateerde instellingen configureren.

De volgorde van zenders wijzigen... 1 - Open de Favorietenlijst die u wilt herordenen. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Zenders herordenen en druk op OK. 3 - Selecteer in de Favorietenlijst de zender die u wilt herordenen en druk op OK. 4 - Verplaats de zender met de toets  (omhoog) of  (omlaag) naar de gewenste locatie. 5 - Druk op OK om de nieuwe locatie te bevestigen. 6 - U kunt zenders met dezelfde methode herordenen totdat u de Favorietenlijst sluit met de toets  BACK.

De CAM-informatie weergeven... 1 - Druk op  SOURCES . 2 - Selecteer het type zender waarvoor u de CAM gebruikt om TV te kijken. 3 - Druk op OPTIONS en selecteer Common Interface. 4 - Selecteer de juiste Common Interface-sleuf en druk op  (rechts). 5 - Selecteer de TV-aanbieder van de CAM en druk op OK. De volgende schermen zijn afkomstig van de TV-aanbieder.

HbbTV op deze zender Als u de HbbTV-pagina's van een bepaalde zender niet wilt, kunt u HbbTV voor deze zender blokkeren. HbbTV inschakelen 13

nl

ow D

4.4

d de oa

Een reeks zenders toevoegen

Favoriete zenders

fro

Als u een reeks opeenvolgende zenders in één keer wilt toevoegen aan een Favorietenlijst, gebruikt u Reeks kiezen.

m

Over favoriete zenders

w

w

w

Een reeks zenders toevoegen...

n de an .v

In een lijst met favoriete zenders kunt u de zenders verzamelen die u leuk vindt.

1 - Open de Favorietenlijst waaraan u een reeks zenders wilt toevoegen. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Reeks kiezen en druk op OK. 3 - Selecteer in de lijst aan de linkerkant de eerste zender van de reeks die u wilt toevoegen, en druk op OK. 4 - Druk op  (omlaag) om de laatste zender te selecteren van de reeks die u wilt toevoegen. De zenders worden links gemarkeerd. 5 - Druk op OK om deze reeks zenders toe te voegen en te bevestigen.

e .b re

r bo

U kunt vier verschillende lijsten met favoriete zenders maken zodat u eenvoudig kunt zappen. U kunt elke favorietenlijst een eigen naam geven. Alleen in een favorietenlijst kunt u zenders herordenen. Druk met een favorietenlijst geselecteerd op de pijltjes  (omhoog) of  (omlaag) om een zender te selecteren en druk dan op OK om naar de geselecteerde zender te kijken. U stemt alleen af op de zenders in die lijst bij gebruik van de toetsen   of  .

U kunt ook een Favorietenlijst maken met Reeks kiezen.

Een favorietenlijst maken Een lijst met favoriete zenders maken...

De naam van een favorietenlijst wijzigen

1 - Druk op  om over te schakelen op TV. 2 - Druk op OK om de huidige lijst met zenders te openen. 3 - Druk op OPTIONS. 4 - Selecteer Favorietenlijst maken en druk op OK. 5 - Selecteer in de lijst aan de linkerkant een zender die u wilt instellen als favoriet en druk op OK. Zenders worden in de lijst aan de rechterkant weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt. Als u dit ongedaan wilt maken, selecteert u de zender in de lijst aan de linkerkant en drukt u nogmaals op OK. 6 - Indien gewenst kunt u nog meer zenders selecteren en toevoegen als favorieten. 7 - Druk op  BACK als u wilt stoppen met het toevoegen van zenders.

U kunt alleen de naam van een Favorietenlijst wijzigen. De naam van een Favorietenlijst wijzigen... 1 - Open de Favorietenlijst waarvan u de naam wilt wijzigen. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Favorietenlijst hernoemen en druk op OK. 3 - Gebruik het toetsenbord op het scherm om de huidige naam te wissen en een nieuwe naam in te voeren. 4 - Wanneer u klaar bent, selecteert u Sluiten en drukt u op OK. 5 - Druk op  BACK om de zenderlijst te sluiten.

De TV vraagt u dan om de naam van de Favorietenlijst te wijzigen. U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken. 1 - Gebruik het toetsenbord op het scherm om de huidige naam te wissen en een nieuwe naam in te voeren. 2 - Wanneer u klaar bent, selecteert u Sluiten en drukt u op OK.

Een favorietenlijst verwijderen

De TV schakelt over naar de nieuwe Favorietenlijst.

1 - Open de Favorietenlijst die u wilt verwijderen. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Favorietenlijst verwijderen en druk op OK. 3 - Bevestig deze actie om de lijst te verwijderen. 4 - Druk op  BACK om de zenderlijst te sluiten.

U kunt alleen een Favorietenlijst verwijderen. Een Favorietenlijst verwijderen...

U kunt een reeks zenders in één keer toevoegen of een Favorietenlijst starten door de lijst met alle zenders te dupliceren en de zenders die u niet wilt, te verwijderen. De zenders in de Favorietenlijst worden opnieuw genummerd.

14

nl

ow D 2 - Druk op  (omlaag) of  (omhoog) om een paginanummer te selecteren en druk op OK om de pagina te openen. Met de optie Favoriete pagina's wissen kunt u de lijst wissen.

d de oa

Zenders herordenen

fro

Alleen in een Favorietenlijst kunt u de volgorde van zenders wijzigen (herordenen).

m

w

Teletekst doorzoeken

1 - Open de Favorietenlijst die u wilt herordenen. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Zenders herordenen en druk op OK. 3 - Selecteer in de Favorietenlijst de zender die u wilt herordenen en druk op OK. 4 - Verplaats de zender met de toets  (omhoog) of  (omlaag) naar de gewenste locatie. 5 - Druk op OK om de nieuwe locatie te bevestigen. 6 - U kunt zenders met dezelfde methode herordenen totdat u de Favorietenlijst sluit met de toets  BACK.

U kunt een woord selecteren en teletekst doorzoeken om elk stuk tekst te vinden waarin dit woord voorkomt.

w

w

De volgorde van zenders wijzigen...

r bo

n de an .v

e .b re

1 - Open een teletekstpagina en druk op OK. 2 - Selecteer met de pijltoetsen een woord of nummer. 3 - Druk nogmaals op OK om rechtstreeks naar de eerstvolgende keer dat dit woord of nummer voorkomt, te gaan. 4 - Druk nogmaals op OK om naar de daaropvolgende keer dat het woord of nummer voorkomt, te gaan. 5 - Als u wilt stoppen met zoeken drukt u op  (omhoog) totdat er niets meer is geselecteerd.

4.5

Teletekst

Teletekst van een aangesloten apparaat Bepaalde apparaten die TV-zenders ontvangen, bieden ook teletekst. Teletekst van een aangesloten apparaat openen . . .

Teletekstpagina's U opent teletekst door tijdens het kijken naar een TVzender op TEXT te drukken. Druk nogmaals op TEXT om teletekst te sluiten.

1 - Druk op  SOURCES, selecteer het apparaat en druk op OK. 2 - Terwijl u naar een zender kijkt op het apparaat, drukt u op OPTIONS en selecteert u Apparaattoetsen weergeven. Vervolgens selecteert u de toets  en drukt u op OK. 3 - Druk op  BACK om de apparaattoetsen te verbergen. 4 - Druk nogmaals op  BACK om teletekst te sluiten.

Een teletekstpagina selecteren Een pagina selecteren . . . 1 - Voer het paginanummer in met de nummertoetsen. 2 - Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren. 3 - Druk op een gekleurde toets om een van de gekleurde onderwerpen onder in het scherm te selecteren.

Digitale tekst (alleen Verenigd Koninkrijk) Enkele aanbieders van digitale televisie bieden speciale Digitale tekst of interactieve TV aan op hun digitale TV-zenders. Dit omvat de gebruikelijke teletekst waarin u met de cijfer-, kleur- en pijltjestoetsen kunt navigeren en selecteren.

Teletekstsubpagina's Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's bevatten. De nummers van de subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina. Druk op  of  om een subpagina te selecteren.

Druk op  BACK om Digitale tekst te sluiten.

T.O.P.- Teletekstpagina's Sommige zenders bieden T.O.P.- teletekst. Om T.O.P.- teletekstpagina's binnen teletekst te openen, drukt u op  OPTIONS en selecteert u T.O.P. Overzicht.

Teletekstopties

Favoriete pagina's

• Pagina vastzetten Automatisch afwisselen van subpagina's stoppen. • Dual screen / Full screen De TV-zender en teletekst naast elkaar weergeven. • T.O.P.-overzicht Om T.O.P.- teletekst. • Vergroten De teletekstpagina vergroten zodat u deze gemakkelijker kunt lezen.

Druk in Teletekst op OPTIONS om de volgende opties te selecteren…

In de TV wordt een lijst bijgehouden van de 10 laatste teletekstpagina's die u hebt geopend. U kunt deze pagina's eenvoudig opnieuw openen via de kolom Favoriete teletekstpagina's. 1 - Wanneer u teletekst hebt geopend, selecteert u  (hart) in de linkerbovenhoek van het scherm om de kolom met favoriete pagina's weer te geven. 15

nl

ow D d de oa

• Onthullen Verborgen informatie op een pagina zichtbaar maken. • Subpagina’s doorlopen om subpagina's te doorlopen wanneer deze beschikbaar zijn. • Favoriete pagina's verbergen/tonen Hiermee verbergt of toont u de lijst met favoriete pagina's. • Favoriete pagina's wissen Hiermee wist u de lijst met favoriete pagina's. • Taal De tekengroep van teletekst wijzigen. • Teletekst 2.5 Teletekst 2.5 activeren voor meer kleuren en een betere grafische weergave.

fro m w

w

w e .b re

r bo

n de an .v

Teletekst instellen Teleteksttaal Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar. De eerste en tweede voorkeurtaal voor teletekst inschakelen . . . 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Regio en taal en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Taal > Voorkeurtaal teletekst of Alternatieve taal teletekst en druk op OK. 4 - Selecteer de gewenste taal voor teletekst. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten. Teletekst 2.5 Teletekst 2.5 biedt, indien beschikbaar, meer kleuren en een betere grafische weergave. Teletekst 2.5 is de standaardfabrieksinstelling. Teletekst 2.5 uitschakelen… 1 - Druk op TEXT. 2 - Wanneer Teletekst op het scherm wordt weergegeven, drukt u op OPTIONS. 3 - Selecteer Teletekst 2.5 > Uit en druk op OK. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

16

nl

ow D elke LNB instellen. 7 - De TV zoekt naar beschikbare satellieten in het bereik van uw schotelantenne. Dit kan enkele minuten duren. Als er een satelliet is gevonden, worden de naam en de sterkte van de ontvangst op het scherm weergegeven. 8 - Selecteer Installeren wanneer de TV de gewenste satellieten heeft gevonden. 9 - Als een satelliet zenderpakketten aanbiedt, worden de beschikbare pakketten voor die satelliet weergegeven. Selecteer het gewenste pakket. Voor sommige pakketten kunt u kiezen tussen een snelle of een volledige installatie van de beschikbare zenders. Kies één van de twee opties waarna de satellietzenders en radiozenders worden geïnstalleerd. 10 - Selecteer Beëindigen als u de satellietinstellingen en de geïnstalleerde TV- en radiozenders wilt vastleggen.

d de oa

5

fro

Installatie zenders

m

w

5.1

w

w

Installatie satellietzenders

n de an .v

Over het installeren van satellieten

r bo e .b re

Deze TV heeft twee ingebouwde DVB-S/DVBS2-satelliettuners. Maximaal 4 satellieten U kunt op deze TV maximaal 4 satellieten (4 LNB's) installeren. Selecteer aan het begin van de installatie het aantal satellieten dat u wilt installeren. Zo kunt u de installatie sneller laten verlopen. Unicable U kunt een Unicable-systeem gebruiken om de schotelantenne op de TV aan te sluiten. Aan het begin van de installatie kunt u Unicable voor 1 of voor 2 satellieten selecteren.

Instellingen installatie satellietzenders De instellingen van de installatie van satellietzenders zijn vooraf volgens uw land ingesteld. Deze instellingen bepalen hoe de TV satellieten en de bijbehorende zenders zoekt en installeert. U kunt deze instellingen altijd wijzigen.

MDU - Multi-Dwelling-Unit De ingebouwde satelliettuners ondersteunen MDU op de Astra-satellieten en Digiturk op de Eutelsatsatelliet. MDU wordt niet ondersteund voor TürkSat.

De instellingen voor installatie satellietzenders wijzigen... 1 - Start de installatie satellietzenders. 2 - Op het scherm waar u kunt starten met zoeken naar satellieten, selecteert u Instellingen en drukt u op OK. 3 - Selecteer het aantal satellieten dat u wilt installeren, of selecteer een van de Unicablesystemen. Als u Unicable selecteert, kunt u de User Band-frequenties voor elke tuner selecteren. 4 - Als u klaar bent, selecteert u Volgende en drukt u op OK. 5 - In het menu Instellingen drukt u op de gekleurde toets  Gereed om terug te keren naar het scherm om te beginnen met zoeken naar satellieten.

De installatie starten Zorg dat de satellietschotel correct is aangesloten en perfect is uitgelijnd voor u met de installatie begint. De satellietinstallatie starten… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Installatie satellietzenders en druk op OK. Voer indien nodig de pincode in. 3 - Selecteer Satelliet zoeken en druk op OK. 4 - Selecteer Zoeken en druk op OK. TV zoekt naar satellieten. 5 - Selecteer Installeren en druk op OK. Op de TV wordt de huidige installatie van de satellietzenders weergegeven. Selecteer Instellingen als u deze installatie wilt wijzigen. Selecteer Zoeken als u de installatie niet wilt wijzigen. Ga naar stap 5.

Netwerktransponder en LNB In sommige landen kunt u de geavanceerde instellingen wijzigen voor netwerktransponder en elke LNB. Gebruik of wijzig deze instellingen alleen wanneer een normale installatie mislukt. Als u satellietapparatuur hebt die niet standaard is, kunt u deze instellingen gebruiken om de standaardinstellingen te wijzigen. Sommige aanbieders geven u transponder- of LNB-waarden die u hier kunt invoeren.

6 - Selecteer in Systeem installeren het aantal satellieten dat u wilt installeren, of selecteer een van de Unicable-systemen. Als u Unicable selecteert, kunt u de User Band-frequenties voor elke tuner selecteren. In sommige landen kunt u in Meer instellingen bepaalde geavanceerde instellingen voor 17

nl

ow D User Band-frequentie

Als u een CAM (Conditional Access Module) met een smartcard gebruikt om naar satellietzenders te kijken, wordt u geadviseerd om de CAM in de TV te plaatsten wanneer u de satellietinstallatie uitvoert.

In een Unicable-systeem moet elke aangesloten satelliettuner een nummer hebben (bijv. 0, 1, 2 of 3, enzovoort).

d de oa

Satelliet-CAM's

fro

m

w

w

w

U vindt de beschikbare User Bands en de bijbehorende nummers op de Unicable-switchbox. User Band wordt soms afgekort tot UB. Er zijn Unicable-switchboxen met vier of acht User Bands. Als u Unicable selecteert in de instellingen, wordt u gevraagd het unieke User Band-nummer toe te wijzen voor elke ingebouwde satelliettuner. Een satelliettuner kan niet hetzelfde User Band-nummer hebben als een andere satelliettuner in het Unicablesysteem.

n de an .v

De meeste CAM's worden gebruikt om zenders te decoderen.

e .b re

r bo

Met de nieuwste CAM's (CI+ 1.3 met operatorprofiel) worden satellietzenders erg gemakkelijk geïnstalleerd. De CAM zal zelf vragen om te installeren. Deze CAM's installeren en decoderen niet alleen de zenders, maar kunnen ook gewone zenderupdates verwerken.

Zenderpakketten

User Band-frequentie

Sommige satellietaanbieders bieden zenderpakketten aan met ongecodeerde zenders (free-to-air) voor een bepaald land. Andere satellieten bieden abonnementen aan waarbij u betaald voor een zenderpakket.

Voor de ingebouwde satellietontvanger is naast het unieke User Band-nummer ook de frequentie van het geselecteerde User Band-nummer nodig. Deze frequenties staan meestal naast het User Bandnummer op een Unicable-switchbox.

Als u een abonnement kiest, wordt u mogelijk gevraagd of u een snelle of een volledige installatie wilt uitvoeren. Selecteer Snel om alleen het zenderpakket te installeren en selecteer Volledig om alle beschikbare zenders te installeren. Voor abonnementen raden wij een snelle installatie aan. Als u extra satellieten hebt die geen onderdeel uitmaken van uw abonnement, raden we een volledige installatie aan. Alle geïnstalleerde zenders worden opgeslagen in de lijst Alle.

Handmatige zenderupdate U kunt een zenderupdate altijd zelf starten. Een zenderupdate handmatig starten… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Installatie satellietzenders en druk op OK. 3 - Selecteer Zenders zoeken en druk op OK. 4 - Selecteer Zenders bijwerken en druk op OK. De TV start met bijwerken. De update kan enkele minuten duren. 5 - Volg de instructies op het scherm. De update kan enkele minuten duren. 6 - Selecteer Voltooien en druk op OK.

Unicable-installatie Het Unicable-systeem U kunt een systeem met één kabel, MDU of Unicablesysteem gebruiken om de schotelantenne op de TV aan te sluiten. In een systeem met één kabel wordt de schotelantenne met één kabel op alle satelliettuners in het systeem aangesloten. Een systeem met één kabel wordt met name gebruikt in flatgebouwen. Als u gebruik maakt van een Unicable-systeem, wordt u tijdens de installatie gevraagd een User Bandnummer en overeenkomstige frequentie toe te wijzen. Op deze TV kunt u met Unicable één of twee satellieten installeren.

Satelliet toevoegen U kunt een extra satelliet toevoegen aan uw huidige satellietinstallatie. Dit heeft geen invloed op de geïnstalleerde satellieten en de bijbehorende zenders. Bij bepaalde satellietaanbieders is het niet mogelijk om een satelliet toe te voegen. De extra satelliet is slechts een aanvulling, niet het hoofdabonnement of de hoofdsatelliet waarvan u het zenderpakket gebruikt. Doorgaans voegt u een vierde satelliet toe, als u al drie satellieten hebt geïnstalleerd. Als u vier satellieten hebt geïnstalleerd, kunt u eerst een satelliet verwijderen. Pas dan kunt u een nieuwe satelliet toevoegen.

Als er na een Unicable-installatie zenders ontbreken, is er mogelijk op hetzelfde moment nog een installatie op het Unicable-systeem uitgevoerd. Voer de installatie opnieuw uit om de ontbrekende zenders te installeren.

18

nl

ow D van de transponder weten. Alle zenders van die transponder worden op de TV geïnstalleerd. Als de transponder al eerder is geïnstalleerd, worden alle zenders (oude en nieuwe) verplaatst naar het eind van de zenderlijst Alle. U kunt Handmatige installatie niet gebruiken als u het aantal satellieten moet wijzigen. Als dit nodig is, dient u een volledige installatie uit te voeren met Satellieten installeren.

d de oa

Configuratie

fro

Als u slechts een of twee satellieten hebt geïnstalleerd, kunt u met de huidige installatieinstellingen mogelijk niet een extra satelliet toevoegen. Als u de installatie-instellingen moet wijzigen, dient u de volledige satellietinstallatie opnieuw uit te voeren. U kunt de optie Satelliet toevoegen niet gebruiken als u de instellingen moet wijzigen.

m

w

w

w

r bo

n de an .v

Een transponder installeren…

Een satelliet toevoegen…

e .b re

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Installatie satellietzenders en druk op OK. 3 - Selecteer Handmatige installatie en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 4 - Als u meer dan 1 satelliet geïnstalleerd hebt, selecteert u de LNB waarvoor u zenders wilt toevoegen. 5 - Stel de vereiste Polarisatie in. Als u Modus symboolsnelheid instelt op Handmatig, kunt u de symboolsnelheid handmatig invoeren bij Symboolsnelheid. 6 - Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de frequentie te wijzigen en selecteer Gereed. 7 - Selecteer Zoeken en druk op OK. De signaalsterkte wordt op het scherm weergegeven. 8 - Als u de zenders van een nieuwe transponder wilt opslaan, selecteert u Opslaan en drukt u op OK. 9 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Installatie satellietzenders en druk op OK. 3 - Selecteer Satelliet zoeken en druk op OK. 4 - Selecteer Satelliet toevoegen en druk op OK. De huidige satellieten worden weergegeven. 5 - Selecteer Zoeken en druk op OK. Er wordt naar nieuwe satellieten gezocht. 6 - Selecteer Installeren en druk op OK als de TV een of meer satellieten heeft gevonden. De zenders van de gevonden satellieten worden op de TV geïnstalleerd. 7 - Selecteer Voltooien en druk op OK om de zenders en radiostations op te slaan.

Satelliet verwijderen U kunt een of meer satellieten uit uw huidige satellietinstallatie verwijderen. Hierbij worden de satelliet en de bijbehorende zenders verwijderd. Bij bepaalde satellietaanbieders kunt u geen satelliet verwijderen.

Netwerktransponder en LNB In sommige landen kunt u de geavanceerde instellingen wijzigen voor netwerktransponder en elke LNB. Gebruik of wijzig deze instellingen alleen wanneer een normale installatie mislukt. Als u satellietapparatuur hebt die niet standaard is, kunt u deze instellingen gebruiken om de standaardinstellingen te wijzigen. Sommige aanbieders geven u transponder- of LNB-waarden die u hier kunt invoeren.

Satellieten verwijderen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Installatie satellietzenders en druk op OK. 3 - Selecteer Satelliet zoeken en druk op OK. 4 - Selecteer Satelliet verwijderen en druk op OK . De huidige satellieten worden weergegeven. 5 - Selecteer een satelliet en druk op OK om deze te markeren of de markering op te heffen voor verwijdering. 6 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

LNB aan/uit LNB aan/uit staat standaard op Aan. 22 kHz-toon Toon staat standaard op Automatisch.

Handmatige installatie

Lage LO-frequentie/Hoge LO-frequentie De lokale oscilatorfrequenties zijn ingesteld op standaardwaarden. Pas de waarden alleen aan wanneer u gebruik maakt van afwijkende apparatuur die andere waarden nodig heeft.

Handmatige installatie dient alleen te worden gebruikt door deskundige gebruikers. U kunt Handmatige installatie gebruiken om snel nieuwe zenders van een satelliettransponder toe te voegen. Hiervoor moet u de frequentie en polarisatie

19

nl

ow D d de oa

5.2

Problemen

Antenne-/kabelinstallatie w

w n de an .v

Automatische zenderupdate

w

Zenders bijwerken

• Zorg ervoor dat aan het begin van de installatie het juiste aantal satellieten is ingevoerd in Instellingen. U kunt op de TV 1, 2 of 3/4 satellieten installeren.

m

installeert dezelfde satelliet tweemaal

fro

De TV kan de gewenste satellieten niet vinden of

vinden

Als u digitale zenders ontvangt, kunt u op de TV zo instellen dat deze zenders automatisch worden bijgewerkt.

• Als de TV één satelliet vindt, maar geen tweede vindt, draait u de schotel een paar graden. Lijn de schotel uit voor het sterkste signaal voor de eerste satelliet. Controleer de signaalsterkte-indicator van de eerste satelliet op het scherm. Als de eerste satelliet is ingesteld op het sterkste signaal, selecteert u Opnieuw zoeken om de tweede satelliet te zoeken. • Zorg ervoor dat in de instellingen Twee satellieten is ingesteld.

Eenmaal per dag, om zes uur 's ochtends, worden automatisch de zenders bijgewerkt en nieuwe zenders opgeslagen. Nieuwe zenders worden opgeslagen in de zenderlijst en worden aangeduid met een . Zenders zonder signaal worden verwijderd. De TV moet op stand-by staan om automatisch zenders bij te werken. U kunt Automatische zenderupdate uitschakelen voor één of alle satellieten.

Het probleem is niet opgelost met de wijziging in de

Het automatisch bijwerken uitschakelen…

instellingen voor de installatie

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. 3 - Voer indien nodig de pincode in. 4 - Selecteer Automatische zenderupdate en druk op OK. 5 - Selecteer Uit en druk vervolgens op OK. 6 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

Een LNB met twee koppen kan geen tweede satelliet

e .b re

r bo

• Alle instellingen, satellieten en zenders worden pas opgeslagen als de installatie is voltooid. Alle satellietzenders zijn verdwenen • Als u een Unicable-systeem gebruikt, controleer dan of u twee unieke User Band-frequenties aan beide ingebouwde tuners hebt toegewezen in de Unicableinstellingen. Mogelijk maakt een andere satellietontvanger gebruik van hetzelfde User Bandnummer.

Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders zijn bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten van de TV een bericht. Als u niet wilt dat dit bericht bij elke zenderupdate wordt weergegeven, kunt u het bericht uitschakelen.

Er lijken enkele satellietzenders uit de zenderlijst te zijn verdwenen • Als het lijkt alsof er zenders verdwenen zijn, heeft de uitzender mogelijk de transponderlocatie van deze zenders gewijzigd. Als u de zenderposities in de zenderlijst wilt herstellen, kunt u proberen het zenderpakket bij te werken.

Het bericht uitschakelen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. 3 - Voer indien nodig de pincode in. 4 - Selecteer Melding zenderupdate en druk op OK. 5 - Selecteer Uit en druk vervolgens op OK. 6 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

Ik kan een satelliet niet verwijderen • Bij abonnementpakketten kunt u geen satelliet verwijderen. Als u de satelliet wilt verwijderen, dient u een volledige installatie uit te voeren, waarbij u een ander pakket selecteert. De ontvangst is soms slecht • Controleer of de schotelantenne goed vastzit. De schotel kan bewegen door harde wind. • Sneeuw en regen kunnen leiden tot een slechtere ontvangst.

In bepaalde landen wordt automatische zenderupdate uitgevoerd terwijl u TV kijkt of wanneer de TV in stand-by staat.

20

nl

ow D TV opnieuw instellen

U kunt een zenderupdate altijd zelf starten.

U kunt een TV-installatie geheel opnieuw uitvoeren. De TV wordt volledig opnieuw geïnstalleerd.

d de oa

Handmatige zenderupdate

fro

m

Een zenderupdate handmatig starten…

w

Een TV-installatie geheel opnieuw uitvoeren…

w

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. 3 - Voer indien nodig de pincode in. 4 - Selecteer Zenders zoeken en druk op OK. 5 - Selecteer Starten en druk op OK. 6 - Selecteer Digitale zenders bijwerken, selecteer Volgende en druk op OK. 7 - Selecteer Starten en druk op OK om de digitale zenders bij te werken. Dit kan enkele minuten duren. 8 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

w

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Algemene instellingen > TV opnieuw instellen en druk op OK. 3 - Voer indien nodig de pincode in. 4 - Selecteer Ja en druk op OK om te bevestigen. 5 - De TV wordt volledig opnieuw geïnstalleerd. Alle instellingen worden gereset en geïnstalleerde zenders worden vervangen. De installatie kan enkele minuten duren. 6 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

e .b re

r bo

n de an .v

DVB-T of DVB-C

Zenders opnieuw installeren

DVB-T- of DVB-C-ontvangst Alle zenders opnieuw installeren

Tijdens de zenderinstallatie, net vóór het zoeken naar zenders, hebt u Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C) geselecteerd. Als u Antenne DVB-T hebt geselecteerd, wordt naar analoge landzenders en digitale DVB-T/T2 zenders gezocht. Hebt u Kabel DVB-C geselecteerd, dan wordt er naar analoge en digitale zenders gezocht die beschikbaar zijn bij een aanbieder van DVB-C-kabeltelevisie.

U kunt alle zenders opnieuw installeren en alle andere TV-instellingen ongemoeid laten. Als er een pincode is ingesteld, moet u deze code invoeren voordat u de zenders opnieuw kunt installeren. Zenders opnieuw installeren… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. 3 - Voer indien nodig de pincode in. 4 - Selecteer Zenders zoeken en druk op OK. 5 - Selecteer Starten en druk op OK. 6 - Selecteer Zenders opnieuw installeren, selecteer Volgende en druk op OK. 7 - Selecteer het land waar u nu verblijft en druk op OK. 8 - Selecteer Volgende en druk op OK. 9 - Selecteer het gewenste type installatie, Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C) en druk op OK. 8 - Selecteer Volgende en druk op OK. 11 - Selecteer het gewenste type zenders, Digitale en analoge zenders of Alleen digitale zenders en druk op OK. 8 - Selecteer Volgende en druk op OK. 13 - Selecteer Starten en druk op OK om de digitale zenders bij te werken. Dit kan enkele minuten duren. 14 - Druk op  (links) om één stap terug te gaan of druk op  BACK om het menu te sluiten.

DVB-C-zenderinstallatie Voor het gemak zijn alle DVB-C-instellingen ingesteld op automatisch. Als u van uw provider specifieke DVB-C-instellingen, zoals een netwerk-ID of een netwerkfrequentie, hebt gekregen, voert u desgevraagd deze waarde(n) bij het instellen van de zenders in. Conflicterende zendernummers In een aantal landen kunnen verschillende TVzenders hetzelfde zendernummer hebben. Tijdens het instellen van de zenders wordt de lijst met conflicterende zendernummers weergegeven. In het geval van een zendernummer met meerdere TVzenders moet u aangeven welke TV-zender u op het desbetreffende zendernummer wilt instellen.

DVB-instellingen Netwerkfrequentiemodus Als u in Frequentie scannen zenders wilt zoeken met de methode Snel scannen, selecteert u Automatisch. De TV gebruikt één van de voorgeprogrammeerde netwerkfrequenties (of HC - 'homing channel') die

21

nl

ow D hebt, kunt u alleen zenders met Alleen nietgecodeerde zenders selecteren.

Als u voor het zoeken van zenders een specifieke netwerkfrequentie hebt ontvangen, selecteert u Handmatig.

Voor meer informatie drukt u in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoekt u CAM, Conditional Access Module.

Netwerkfrequentie

Ontvangstkwaliteit

Wanneer de Netwerkfrequentiemodus op Handmatig staat, kunt u hier de netwerkfrequentie invoeren die u van uw kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.

U kunt de kwaliteit en signaalsterkte van een digitale zender controleren. Als u gebruik maakt van een eigen antenne, kunt u de antenne verplaatsen om te kijken of de ontvangst beter wordt.

d de oa

door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.

fro

m

w

w

w

e .b re

r bo

n de an .v

De ontvangstkwaliteit van een digitale zender controleren… Frequentie scannen

1 - Stem af op de zender. 2 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 3 - Selecteer Zenders > Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. Voer indien nodig de pincode in. 4 - Selecteer Digitaal: Ontvangtest en druk op OK. 5 - Selecteer Zoeken en druk op OK. De digitale frequentie voor deze zender wordt weergegeven. 6 - Selecteer weer Zoeken en druk op OK om de signaalsterkte van deze zender te controleren. Het testresultaat wordt op het scherm weergegeven. U kunt de antenne verplaatsen of de aansluitingen controleren om de ontvangst mogelijk te verbeteren. 7 - U kunt ook zelf de frequentie wijzigen. Selecteer de frequentienummers een voor een en gebruik de toetsen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarde te wijzigen. Selecteer Zoeken en druk op OK om de ontvangst weer te testen. 8 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Selecteer de methode voor het zoeken van zenders. U kunt de korte methode met Snel scannen selecteren en de voorgeprogrammeerde instellingen gebruiken die door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt. Als er hierdoor geen zenders worden geïnstalleerd, of als sommige zenders ontbreken, kunt u de uitgebreide methode Volledig scannen kiezen. Met deze methode duurt het zoeken en installeren van zenders echter langer.

Stapgrootte van frequentie De TV zoekt zenders met tussenstappen van 8 MHz . Als er hiermee geen zenders worden geïnstalleerd of als sommige zenders ontbreken, kunt u zoeken met kleinere tussenstappen van 1 MHz . Met de tussenstappen van 1 MHz duurt het zoeken en installeren van zenders echter langer.

Digitale zenders

Handmatige installatie

Als u weet dat uw kabelaanbieder geen digitale zenders aanbiedt, kunt u het zoeken naar digitale zenders overslaan.

Analoge TV-zenders kunnen handmatig, zender voor zender worden ingesteld. Analoge zenders handmatig installeren… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders > Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. Voer indien nodig de pincode in. 3 - Selecteer Analoog: handmatige installatie en druk op OK.

Analoge zenders Als u weet dat uw kabelaanbieder geen analoge zenders aanbiedt, kunt u het zoeken naar analoge zenders overslaan.

Geen restrictie/gecodeerd

• Systeem U stelt het TV-systeem in door Systeem te selecteren. Selecteer uw land of het deel van de wereld waar u zich nu bevindt en druk op OK.

Als u beschikt over een abonnement en een CAM Conditional Access Module voor betaal-TV, selecteert u Niet-gecodeerd + gecodeerd. Als u geen abonnement op zenders of services van betaal-TV 22

nl

ow D op OK. 4 - De versie, releaseopmerkingen en aanmaakdatum worden weergegeven. Ook het Netflix ESN-nummer wordt weergegeven indien beschikbaar. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

d de oa

• Zender zoeken Selecteer Zender zoeken om een zender te zoeken en druk op OK. U kunt zelf een frequentie invoeren om een zender te zoeken of de TV naar een zender laten zoeken. Druk op  (rechts) om Zoeken te selecteren en druk op OK om automatisch naar een zender te zoeken. De gevonden zender wordt op het scherm weergegeven en als de ontvangst slecht is, drukt u weer op Zoeken. Als u de zender wilt opslaan, selecteert u Gereed en drukt u op OK.

fro

m

w

w

w

e .b re

Een zenderlijst kopiëren…

r bo

n de an .v

Een zenderlijst kopiëren

• Vastleggen U kunt de zender onder het huidige zendernummer of als nieuw zendernummer opslaan. Selecteer Vastleggen onder huidig zendernummer of Vastleggen onder nieuw zendernummer en druk op OK. Het nieuwe zendernummer wordt kort weergegeven.

1 - Schakel de TV in. Op deze TV moeten zenders zijn geïnstalleerd. 2 - Sluit een USB-stick aan. 3 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 4 - Selecteer Zenders > Zenderlijst kopiëren en druk op OK. 5 - Selecteer Naar USB kopiëren en druk op OK. Misschien wordt u gevraagd de pincode van het kinderslot in te voeren, voordat u de zenderlijst kunt kopiëren. 6 - Als u de lijst hebt gekopieerd, koppelt u de USBstick los. 7 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren totdat u alle beschikbare analoge TV-zenders hebt gevonden.

5.3

Zenderlijst kopiëren Introductie Zenderlijst kopiëren dient alleen te worden uitgevoerd door handelaars en deskundige gebruikers.

Nu kunt u de gekopieerde zenderlijst naar een andere Philips-TV uploaden.

Met Zenderlijst kopiëren kunt u de op een TV geïnstalleerde zenders kopiëren naar een Philips-TV uit dezelfde serie. U vermijdt zo het tijdrovende zoeken naar zenders en u kunt klanten een voorgeprogrammeerde zenderlijst aanbieden. Gebruik een USB-stick van minimaal 1 GB.

Versie zenderlijst De huidige versie van de zenderlijst controleren... 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Zenderlijst kopiëren, selecteer Huidige versie en druk op OK. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Voorwaarden • Beide TV's zijn van dezelfde jaar reeks. • Beide TV's zijn van hetzelfde type hardware. Op het typeplaatje op de achterkant van de TV kunt u zien om welk TV-type het gaat. Meestal staat er Q . . . LA • De softwareversie van de twee TV's komt overeen. Huidige zenderversie Bekijk de huidige versie van de zenderlijst...

Een zenderlijst uploaden

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Zenders, selecteer Zenderlijst kopiëren, selecteer Huidige versie en druk op OK. 3 - Druk op OK om te sluiten.

Naar niet-geïnstalleerde TV's Welke methode u gebruikt om een zenderlijst te uploaden, is afhankelijk van het feit of uw TV is geïnstalleerd of niet.

Huidige software versie De huidige versie van de TV-software controleren...

Naar een TV die nog niet is geïnstalleerd 1 - Steek de stekker in het stopcontact om de installatie te starten en selecteer de gewenste taal en het land. U kunt Zenders zoeken overslaan. Voltooi de installatie. 2 - Sluit de USB-stick met de zenderlijst van de

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Software bijwerken en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Huidige software-informatie en druk 23

nl

ow D d de oa

andere TV aan. 3 - Om te starten met het uploaden van de zenderlijst, drukt u op , selecteert u Alle instellingen en drukt u op OK. 4 - Selecteer Zenders > Zenderlijst kopiëren > Naar TV kopiëren en druk op OK. Voer indien nodig de pincode in. 5 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel de USB-stick los.

fro m w

w

w e .b re

r bo

n de an .v

Naar geïnstalleerde TV's Welke methode u gebruikt om een zenderlijst te uploaden, is afhankelijk van het feit of uw TV is geïnstalleerd of niet. Naar een TV die al is geïnstalleerd 1 - Controleer de landinstelling van de TV. (Zie hoofdstuk Alle zenders opnieuw installeren om deze instelling te controleren. Volg deze procedure tot u bij de landinstelling bent. Druk op  BACK om de installatie te annuleren.) Als het land juist is, gaat u verder met stap 2. Als het land niet juist is, moet u de TV opnieuw instellen. Zie hoofdstuk Alle zenders opnieuw installeren en start de installatie. Selecteer het juiste land en sla Zenders zoeken over. Voltooi de installatie. Als u klaar bent, gaat u terug naar stap 2. 2 - Sluit de USB-stick met de zenderlijst van de andere TV aan. 3 - Om te starten met het uploaden van de zenderlijst, drukt u op , selecteert u Alle instellingen en drukt u op OK. 4 - Selecteer Zenders > Zenderlijst kopiëren > Naar TV kopiëren en druk op OK. Voer indien nodig de pincode in. 5 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel de USB-stick los.

24

nl

ow D Kopieerbeveiliging

Apparaten aansluiten

HDMI-kabels ondersteunen HDCP 2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP is een signaal voor kopieerbeveiliging om te voorkomen dat inhoud van een DVD of Blu-ray Disc wordt gekopieerd. Dit wordt ook wel DRM (Digital Rights Management) genoemd.

d de oa

6

fro

m

w

w

w

Aansluitingen HDMI ARC

Alle HDMI-aansluitingen op de TV beschikken over HDMI ARC (Audio Return Channel).

Sluit apparaten altijd aan op de TV met de kwalitatief beste aansluiting. Gebruik kabels van goede kwaliteit voor een goede overdracht van beeld en geluid.

e .b re

Connectiviteitsgids

r bo

n de an .v

6.1

Als het apparaat, doorgaans een home cinemasysteem (HTS), ook beschikt over de HDMI ARCaansluiting, kunt u het aansluiten op elke willekeurige HDMI-aansluiting van deze TV. Met de HDMI ARCaansluiting hoeft u niet de extra audiokabel aan te sluiten om het geluid van het TV-beeld via het HTS af te spelen. De HDMI ARC-aansluiting brengt zowel het beeld als het geluid over.

Wanneer u een apparaat aansluit, herkent de TV het type en geeft de TV elk apparaat de juiste typenaam. U kunt de typenaam wijzigen als u dat wilt. Als voor een apparaat een juiste typenaam is ingesteld, schakelt de TV automatisch over naar de ideale TV-instellingen wanneer u in het menu Bronnen dit apparaat selecteert.

U kunt het home cinema-systeem (HTS) op elke HDMI-aansluiting van deze TV aansluiten, maar de ARC-aansluiting is maar voor één apparaat tegelijk beschikbaar.

Raadpleeg de Philips TV-aansluitingsgids voor hulp bij het aansluiten van meerdere apparaten op de TV. In deze gids wordt uitgelegd hoe u de apparaten dient aan te sluiten en welke kabels u dient te gebruiken. Ga naar www.connectivityguide.philips.com

Antennepoort Hebt u een Settopbox (een digitale ontvanger) of recorder, sluit dan de antennekabels zo aan dat het antennesignaal via de Settopbox en/of recorder naar de TV gaat. Zo kunnen via de antenne en de Settopbox eventueel extra zenders naar de recorder worden gezonden en opgenomen.

HDMI MHL

HDMI-poorten

Met HDMI MHL kunt u wat u ziet op uw Androidsmartphone of -tablet verzenden naar een TVscherm.

HDMI-kwaliteit Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. In een HDMI-kabel worden videoen audiosignalen gecombineerd. Gebruik een HDMIkabel voor TV-signaal.

De HDMI 1-aansluiting op deze TV bevat MHL 2,0 (Mobile High-Definition Link). Deze bekabelde verbinding biedt uitstekende stabiliteit en een grote bandbreedte, lage latentie, geen interferentie van draadloze ontvanger en geluidsreproductie van goede kwaliteit. Bovendien wordt de batterij van uw smartphone of tablet opgeladen via de MHL-verbinding . Zelfs als uw mobiele apparaat verbinding heeft, wordt het niet opgeladen als de TV in stand-by staat.

Gebruik voor de beste signaaloverdracht een High Speed HDMI-kabel die niet langer is dan 5 meter. Als een apparaat, aangesloten met HDMI, niet naar behoren werkt, controleer dan of een andere HDMI Ultra HD-instelling dit probleem oplost. Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek HDMI Ultra HD. 25

d de oa

6.2

nl

ow D

U dient zelf na te gaan welke passieve MHL-kabel geschikt is voor uw mobiele apparaat. Let vooral op de de HDMI-aansluiting voor de TV en het type aansluiting dat u nodig hebt om verbinding te maken met uw smartphone of tablet.

CAM met smartcard - CI+ m w

w

MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL, LLC.

fro

CI+

w

Deze TV is geschikt voor de CI+ Conditional Access.

n de an .v

e .b re

r bo

Met CI+ kunt u premium HD-programma's, zoals films en sport, ontvangen van aanbieders van digitale TV in uw regio. Deze programma's worden door de TVaanbieder gecodeerd en vervolgens gedecodeerd met een prepaid CI+ module. Van een aanbieder van digitale TV krijgt u een CI+-module (Conditional Access Module - CAM) plus smartcard wanneer u zich op hun premium programma's abonneert. Deze programma's zijn sterk beveiligd tegen kopiëren.

HDMI CEC - EasyLink

Neem contact op met een aanbieder van digitale TV voor meer informatie over bepalingen en voorwaarden.

Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. In een HDMI-kabel worden videoen audiosignalen gecombineerd. Gebruik een HDMIkabel voor High Definition (HD) TV-signalen. Gebruik voor de beste signaaloverdracht een High Speed HDMI-kabel die niet langer is dan 5 meter. Als u HDMI CEC-compatibele apparaten aansluit op uw TV, kunt u ze bedienen met de afstandsbediening van uw TV. EasyLink HDMI CEC moet dan zijn ingeschakeld op de TV en het aangesloten apparaat.

Smartcard

EasyLink inschakelen Van een aanbieder van digitale TV krijgt u een CI+-module (Conditional Access Module - CAM) plus smartcard wanneer u zich op hun premium programma's abonneert.

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > EasyLink > EasyLink > Aan.

Plaats de smartcard in uw CAM-module. Raadpleeg de instructies die u van de aanbieder hebt ontvangen.

HDMI CEC-compatibele apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV

CAM in de TV plaatsen…

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instel lingen > EasyLink > EasyLinkafstandsbediening > Aan.

1 - Kijk op de CAM voor de juiste manier om de CAM te plaatsen. Als u de CAM niet correct plaatst, kunnen de CAM en de TV beschadigd raken. 2 - Terwijl u naar de achterkant van de TV kijkt, met de voorkant van de CAM naar u toe gericht, plaatst u de CAM voorzichtig in de sleuf COMMON INTERFACE. 3 - Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen. Laat deze permanent in de sleuf zitten.

Opmerking: • EasyLink werkt mogelijk niet in combinatie met apparaten van een ander merk. • De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij verschillende merken. Enkele voorbeelden: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink. De hier als voorbeeld genoemde HDMI CEC-merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

26

nl

ow D d de oa

Aansluiten met HDMI

fro

Sluit het home cinema-systeem (HTS) met een HDMIkabel aan op de TV. U kunt een Philips Soundbar of een HTS met een ingebouwde disc-speler aansluiten.

m

w

w

w

Heeft het home cinema-systeem (HTS) geen HDMI ARC-aansluiting, dan kunt u een extra optische audiokabel gebruiken (Toslink) om het geluid van het TV-beeld naar het home cinema-systeem (HTS) over te brengen.

e .b re

r bo

n de an .v

Beeld en geluid synchroniseren Als het geluid niet correspondeert met het beeld op het scherm, kunt u op de meeste home cinemasystemen een vertraging instellen om het geluid op het beeld af te stemmen.

Wanneer u de TV inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat de CAM is geactiveerd. Als een CAM is geplaatst en het abonnement is betaald (de methoden hiervoor kunnen verschillen), kunt u naar de gecodeerde zenders kijken die door de CAMsmartcard worden ondersteund.

Problemen met HTS-geluid Geluid met luide ruis

De CAM en smartcard zijn specifiek voor uw TV. Als u de CAM verwijdert, kunt u niet meer naar gecodeerde zenders kijken die door de CAM worden ondersteund.

Als u een video vanaf een USB-stick of een aangesloten computer afspeelt, wordt het geluid van uw home cinema-systeem mogelijk vervormd. Dit is het geval wanneer het audio- of videobestand DTSgeluid heeft, maar het home cinema-systeem DTSgeluid niet kan verwerken. U kunt dit oplossen door de Indeling digitale uitvoer van de TV in te stellen op Stereo.

6.3

Home cinema-systeem - HTS

Druk op  voor Alle instellingen > Geluid > Geavanceerd > Indeling digitale uitvoer.

HDMI ARC aansluiten

Geen geluid

Sluit het home cinema-systeem (HTS) met een HDMIkabel aan op de TV. U kunt een Philips Soundbar of een HTS met een ingebouwde disc-speler aansluiten.

Als u het geluid van de TV niet via uw home cinemasysteem kunt horen, controleert u of u de HDMIkabel wel hebt aangesloten op een HDMI ARC-aansluiting van het home cinema-systeem. Alle HDMI-aansluitingen op de TV zijn HDMI ARCaansluitingen.

HDMI ARC Als uw home cinema-systeem (HTS) een HDMI ARCaansluiting heeft, kunt u het systeem aansluiten op elke HDMI-aansluiting op de TV. Met HDMI ARC hoeft u niet de extra audiokabel aan te sluiten. De HDMI ARC-aansluiting brengt zowel het beeld als het geluid over. Alle HDMI-aansluitingen op de TV ondersteunen het ARC-signaal (Audio Return Channel). Hebt u het home cinema-systeem (HTS) aangesloten, dan wordt het ARC-signaal alleen overgebracht via deze HDMIaansluiting.

6.4

Smartphones en tablets Voor het aansluiten van een smartphone of tablet op de TV kunt u gebruikmaken van een draadloze of bekabelde verbinding. Draadloos

Beeld en geluid synchroniseren

Voor een draadloze verbinding op uw smartphone of tablet downloadt u de Philips TV Remote App via uw favoriete app-store.

Als het geluid niet correspondeert met het beeld op het scherm, kunt u op de meeste home cinemasystemen een vertraging instellen om het geluid op het beeld af te stemmen.

Met kabels Voor een bekabelde verbinding gebruikt u de HDMI 1 MHL-aansluiting aan de achterzijde van de TV.

27

nl

ow D

6.5

d de oa

Een apparaat koppelen

Blu-ray Disc-speler

fro

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor specifieke informatie over het koppelen en het draadloze bereik. Zorg ervoor dat de Bluetoothinstelling op de TV is ingeschakeld.

m

Sluit de Blu-ray Disc-speler met een High Speed HDMI-kabel aan op de TV.

w

w

w

Als de Blu-ray Disc-speler beschikt over EasyLink HDMI CEC, kunt u de speler bedienen met de afstandsbediening van de TV.

n de an .v

Zodra een draadloze gamepad is gekoppeld, kunt u deze gebruiken. Wanneer een apparaat is gekoppeld, hoeft u het niet weer te koppelen tenzij u het apparaat verwijdert. Een Bluetooth-apparaat met de TV koppelen…

e .b re

r bo

Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek EasyLink HDMI CEC voor meer informatie.

Y Pb Pr - Component Video is een aansluiting van zeer goede kwaliteit.

1 - Schakel het Bluetooth-apparaat in en plaats het binnen het bereik van de TV. 2 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 3 - Selecteer Draadloze netwerken en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 4 - Selecteer Bluetooth > Zoeken naar Bluetoothtoestel en druk op OK. 5 - Selecteer Starten en druk op OK. Volg de instructies op het scherm. U koppelt het apparaat vervolgens met de TV en de TV slaat de verbinding op. Mogelijk moet u eerst een gekoppeld apparaat ontkoppelen als het maximale aantal gekoppelde apparaten is bereikt. 6 - Selecteer het type apparaat en druk op OK. 7 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

De YPbPr-aansluiting kan worden gebruikt voor HDTVsignalen (High Definition).

* Uw TV ondersteunt geen Bluetooth-subwoofer en Bluetooth-luidsprekers

6.6

DVD-speler Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel op de TV aan. Als de DVD-speler is aangesloten via HDMI en beschikt over EasyLink CEC, kunt u de speler bedienen met de afstandsbediening van de TV. Druk voor meer informatie over EasyLink in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek EasyLink HDMI CEC.

Een apparaat selecteren Een draadloos apparaat selecteren... 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Draadloze netwerken en druk op OK. 3 - Selecteer Bluetooth > Apparaat zoeken en druk op OK. 4 - Selecteer het draadloze apparaat in de lijst en druk op OK. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Een apparaat verwijderen

6.7

Bluetooth

U kunt een draadloos Bluetooth-apparaat koppelen of ontkoppelen. U kunt een draadloos Bluetoothapparaat ook verwijderen. Als u een Bluetoothapparaat verwijdert, wordt het apparaat ontkoppeld. Een draadloos apparaat verwijderen of ontkoppelen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK.

28

nl

ow D d de oa

2 - Selecteer Draadloze netwerken en druk op OK. 3 - Selecteer Bluetooth > Bluetooth-toestel verwijderen en druk op OK. 4 - Selecteer het draadloze apparaat in de lijst en druk op OK. 5 - Selecteer Loskoppelen of Verwijderen en druk op OK. 6 - Selecteer OK en druk op OK om te bevestigen. 7 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

fro m w

w

w e .b re

r bo

n de an .v

6.8

Hoofdtelefoon U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de  -aansluiting aan de achterkant van de TV. Dit is een mini-aansluiting van 3,5 mm. Het volume van de hoofdtelefoon kunt u afzonderlijk aanpassen.

6.10

USB-schijf

Het volume aanpassen…

Wat hebt u nodig

1 - Druk op , selecteer Volume hoofdtelefoon en druk op OK. 2 - Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarde aan te passen. 3 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Als u een USB-schijf aansluit, kunt u digitale TVuitzendingen (DVB-uitzendingen of vergelijkbaar) pauzeren of opnemen. Minimale schijfruimte • Pauzeren Als u een uitzending wilt pauzeren, hebt u een met USB 2.0 compatibele schijf nodig met minimaal 4 GB schijfruimte. • Opnemen Om een uitzending op te nemen, hebt u minimaal 250 GB schijfruimte nodig. Druk voor meer informatie over het installeren van een USB-schijf in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek USB-schijf, installatie.

Installatie Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen, dient u de USB-schijf aan te sluiten en te formatteren. Tijdens het formatteren worden alle bestanden van de USB-schijf verwijderd.

6.9

Gameconsole

1 - Sluit de USB-schijf aan op een van de USB -aansluitingen van de TV. Sluit tijdens het formatteren geen andere USB-apparaten aan op de andere USBpoorten. 2 - Schakel de USB-schijf en de TV in. 3 - Als de TV is afgestemd op een digitale TV-zender, drukt u op  (Pauzeren). Hiermee wordt het formatteren gestart.

Y Pb Pr Sluit de gameconsole met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

Volg de instructies op het scherm. Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u deze permanent aangesloten.

29

nl

ow D d de oa

te slaan. Volg de instructies op het scherm. 4 - Alle bestanden en gegevens worden verwijderd na het formatteren. 5 - Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u deze permanent aangesloten.

fro

m

w

w

w

Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde toets Trefwoorden en zoek Pause TV, Opname of Apps.

USB-toetsenbord

e .b re

r bo

n de an .v

6.11

Aansluiten Sluit een USB-toetsenbord (USB-HID) aan om tekst in te voeren op uw TV.

Waarschuwing De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen. Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet u die schijf opnieuw formatteren.

Gebruik één van de USB-aansluitingen om deze aan te sluiten.

Configureren Toetsenbord installeren Om het USB-toetsenbord te installeren, schakelt u de TV in en sluit u het USB-toetsenbord aan op één van de USB-aansluitingen van de TV. Als de TV het toetsenbord voor de eerste keer detecteert, kunt u de gewenste toetsenbordindeling selecteren en deze testen. Als u eerst een Cyrillische of Griekse toetsenbordindeling selecteert, kunt u daarna nog een tweede Latijnse indeling selecteren.

Formatteren Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen of apps kunt opslaan, moet u een USB-schijf aansluiten en formatteren. Tijdens het formatteren worden alle bestanden van de USB-schijf verwijderd. Als u uitzendingen wilt opnemen op basis van de gegevens van de online TV-gids, moet u de internetverbinding configureren voordat u de USBschijf installeert.

De bestaande toetsenbordindeling wijzigen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Algemene instellingen en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Instellingen van het USB-toetsenbord en druk op OK om de toetsenbordconfiguratie te starten.

Waarschuwing De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen. Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet u die schijf opnieuw formatteren.

Speciale toetsen Toetsen voor de invoer van tekst • Enter = OK • Backspace = teken voor de cursor verwijderen • Pijltjestoetsen = navigeren binnen een tekstveld • Druk tegelijkertijd op Ctrl + Spatiebalk als u tussen toetsenbordindelingen wilt schakelen wanneer een tweede indeling is ingesteld.

Een USB-schijf voor uw TV formatteren… 1 - Sluit de USB-schijf aan op een van de USB -aansluitingen van de TV. Sluit tijdens het formatteren geen andere USB-apparaten aan op de andere USBpoorten. 2 - Schakel de USB-schijf en de TV in. 3 - Selecteer Opnames als u Pause TV en opnemen wilt uitvoeren. Anders selecteert u Apps om apps op

Toetsen voor apps en webpagina's • Tab en Shift+Tab = Volgende en Vorige • Home = naar de bovenkant van de pagina • End = naar de onderkant van de pagina

30

Fotocamera

d de oa

6.13

nl

ow D

• Page Up = één pagina omhoog • Page Down = één pagina omlaag • + = eenmaal inzoomen • - = eenmaal uitzoomen • * = webpagina aan de breedte van de pagina aanpassen

fro

m

Als u foto's wilt bekijken die zijn opgeslagen op een digitale fotocamera, kunt u de camera rechtstreeks op de TV aansluiten.

w

w

w

n de an .v

Gebruik voor het aansluiten één van de USB -aansluitingen van de TV. Schakel de camera in na het aansluiten.

6.12

r bo

USB-stick

e .b re

Druk op  SOURCES en selecteer USB als de lijst met de inhoud niet automatisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de camera instellen om de inhoud te kunnen overbrengen via PTP (Picture Transfer Protocol). Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale fotocamera.

U kunt foto's bekijken of muziek- en videobestanden afspelen vanaf een aangesloten USB-stick. Plaats terwijl de TV is ingeschakeld een USB-stick in een van de USB-aansluitingen van de TV.

Ultra HD op USB U kunt foto's in Ultra HD-resolutie bekijken vanaf een aangesloten USB-apparaat of Flash Drive. De TV verlaagt de resolutie naar Ultra HD als de resolutie van de foto groter is. U kunt geen originele Ultra HDvideo's afspelen via USB-poorten.

De TV detecteert de USB-stick en opent de lijst met de inhoud. Druk op  SOURCES en selecteer USB als de lijst met de inhoud niet automatisch wordt weergegeven. Als u niet meer wilt kijken of luisteren naar de inhoud die op de USB-stick staat, drukt u op  EXIT of selecteert u een andere activiteit. Als u de USB-stick wilt ontkoppelen, kunt u de stick op elk moment verwijderen.

Druk voor meer informatie over het bekijken van foto's in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Foto's, video's en muziek.

Ultra HD op USB U kunt foto's in Ultra HD-resolutie bekijken vanaf een aangesloten USB-apparaat of Flash Drive. De TV verlaagt de resolutie naar Ultra HD als de resolutie van de foto groter is. U kunt geen originele Ultra HDvideo's afspelen via USB-poorten.

6.14

Camcorder Gebruik voor de beste kwaliteit een HDMI-kabel om de camcorder op de TV aan te sluiten.

Druk voor meer informatie over het bekijken of afspelen van inhoud op een USB-stick in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Foto's, video's en muziek.

31

nl

ow D d de oa fro m w

w

w e .b re

r bo

n de an .v

6.15

Computer Aansluiten U kunt uw computer aansluiten op de TV en de TV als computerscherm gebruiken. Met HDMI Sluit de computer aan met een HDMI-kabel. Met DVI-naar-HDMI Heeft uw computer enkel een DVI aansluiting, gebruik dan een DVI-naar-HDMI-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) om de PC aan te sluiten op HDMI. Voeg een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) op AUDIO IN L/R aan de achterkant van de TV voor het geluid.

Ideale instelling Als u een computer aansluit, adviseren wij u om de aansluiting, waarop de computer is aangesloten, de juiste naam voor het apparaattype te geven in het menu Bron. Als u daarna overschakelt naar Computer in het menu Bronnen, wordt de TV automatisch ingesteld op de ideale instelling voor Computer. De TV instellen op de ideale instelling… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Beeld en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Geavanceerd > Computer en druk op OK. 4 - Selecteer Aan of Uit en druk op OK. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

32

nl

ow D Als uw router beschikt over WPS, kunt u direct zonder zoeken verbinding maken met die router. Als apparaten in uw draadloze netwerk gebruikmaken van het WEP-beveiligingssysteem, kunt u WPS niet gebruiken.

d de oa

7

fro

Uw Android-TV aansluiten

m

w

w

w

1 - Ga naar de router, druk op de knop WPS en ga binnen 2 minuten terug naar de TV. 2 - Selecteer Aansluiten om de verbinding tot stand te brengen. 3 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

n de an .v

7.1

Netwerk en Internet

r bo e .b re

Thuisnetwerk Om optimaal te kunnen profiteren van uw Philips Android-TV, moet de TV met internet verbonden zijn.

Verbinding maken - WPS met pincode

Verbind de TV met een thuisnetwerk via een snelle internetverbinding. U kunt uw TV met of zonder kabels aansluiten op uw netwerkrouter.

 (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > Verbinden met netwerk > WPS met pincode.

Verbinden met netwerk

Als uw router beschikt over WPS met een pincode, kunt u direct zonder zoeken verbinding maken met die router. Als apparaten in uw draadloze netwerk gebruikmaken van het WEP-beveiligingssysteem, kunt u WPS niet gebruiken.

Draadloze verbinding

1 - Noteer de 8-cijferige pincode die op het scherm wordt weergegeven, en voer die code in de routersoftware op uw PC in. In de routerhandleiding leest u waar in de routersoftware u de pincode dient op te geven. 2 - Selecteer Aansluiten om de verbinding tot stand te brengen. 3 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Wat hebt u nodig Als u de TV draadloos wilt aansluiten op internet, hebt u een Wi-Fi-router met een internetverbinding nodig. Gebruik een snelle internetverbinding (breedband).

Verbinding maken Verbinding maken - Draadloos

Problemen

 (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > Verbinden met netwerk > Draadloos.

Draadloos netwerk wordt niet gevonden of wordt gestoord • Magnetrons, DECT-telefoons of andere Wi-Fi 802.11b/g/n-apparaten in de buurt kunnen storing veroorzaken op het draadloze netwerk. • Controleer of alle firewalls binnen uw netwerk draadloze verbinding met de TV toestaan. • Als het draadloze thuisnetwerk niet goed werkt, gebruik dan een bekabelde netwerkinstallatie.

1 - Selecteer uw draadloze netwerk in de lijst met gevonden netwerken. Als uw netwerk zich niet in de lijst bevindt omdat de netwerknaam verborgen is (u hebt de SSID-broadcast van de router ingeschakeld), selecteert u Nieuw netwerk toevoegen en voert u de netwerknaam zelf in. 2 - Afhankelijk van uw type router kunt u nu de coderingssleutel (WEP, WPA of WPA2) invoeren. Als u de coderingssleutel voor dit netwerk al eens eerder hebt ingevoerd, selecteert u OK om direct verbinding te maken. 3 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Internet werkt niet • Als de verbinding met de router in orde is, controleert u of de router verbinding heeft met internet. De PC en de internetverbinding zijn traag • Raadpleeg de handleiding van uw draadloze router voor informatie over het bereik binnenshuis, de overdrachtssnelheid en andere factoren die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. • Voor uw router is een snelle internetverbinding (breedband) aanbevolen.

Verbinding maken - WPS  (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > Verbinden met netwerk > WPS.

DHCP • Als er geen verbinding kan worden gemaakt,

33

nl

ow D IP-adres en MAC-adres, signaalsterkte, snelheid, coderingsmethode, enzovoort.

Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Problemen oplossen voor meer informatie.

Netwerkconfiguratie - Statisch IP

Bekabelde verbinding

 (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of WiFi > Netwerkconfiguratie > Statisch IP.

d de oa

controleert u de DHCP-instelling van de router. DHCP moet zijn ingeschakeld.

fro m w

w

w

n de an .v

Als u een ervaren gebruiker bent en uw netwerk wilt installeren met een statisch IP-adres, stel de TV dan in op Statisch IP.

Als u de TV wilt aansluiten op internet, hebt u een netwerkrouter met een internetverbinding nodig. Gebruik een snelle internetverbinding (breedband).

e .b re

r bo

Wat hebt u nodig

Netwerkconfiguratie - Statische IP configureren  (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of WiFi > Netwerkconfiguratie > Statische IP configureren. 1 - Selecteer Statische IP configureren en configureer de verbinding. 2 - U kunt het nummer instellen voor IPadres, Netmask, Gateway, DNS 1 of DNS 2.

Inschakelen met Wi-Fi (WoWLAN)  (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > Inschakelen met Wi-Fi (WoWLAN). Verbinding maken

U kunt deze TV met uw smartphone of tablet inschakelen als de TV in de stand-bymodus staat. De optie Inschakelen met Wi-Fi (WoWLAN) moet zijn ingeschakeld.

 (TV-menu) >  Instellingen > Netwerken > Met kabel of WiFi > Verbinden met netwerk > Met kabel. 1 - Sluit de router met een netwerkkabel (Ethernetkabel**) aan op de TV. 2 - Controleer of de router is ingeschakeld. 3 - De TV zoekt voortdurend naar de netwerkverbinding. 4 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Wi-Fi-verbinding inschakelen  (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > Wi-Fi aan/uit. U kunt de Wi-Fi-verbinding op uw TV in- of uitschakelen.

Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u de DHCP-instelling van de router. DHCP moet zijn ingeschakeld.

Digital Media Renderer - DMR

** Om te voldoen aan de EMC-regelgeving dient u een afgeschermde FTP Cat. 5E Ethernetkabel te gebruiken.

 (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR. Als uw mediabestanden niet op uw TV worden afgespeeld, moet u controleren of de Digital Media Renderer is ingeschakeld. De DMR is vanuit de fabriek standaard ingeschakeld.

Netwerkinstellingen Netwerkinstellingen bekijken  (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of WiFi > Netwerkinstellingen bekijken.

Naam van TV-netwerk  (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of Wi-Fi > TV-naam in

Hier kunt u alle huidige netwerkinstellingen bekijken. 34

nl

ow D 7 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

d de oa

netwerk. Als er meerdere TV's op uw thuisnetwerk zijn aangesloten, kunt u deze TV een unieke naam geven.

fro

Als u zich wilt aanmelden met een ander Googleaccount, meld u zich dan eerst af en meld u aan met het andere account.

m

w

w

w

Internetgeheugen wissen

Android-instellingen

r bo

n de an .v

 (TV-menu) >  Instellingen > Draadloos en netwerken > Met kabel of WiFi > Internetgeheugen wissen.

U kunt diverse Android-specifieke instellingen of informatie instellen of bekijken. U kunt de lijst opzoeken met geïnstalleerde apps op uw TV en zien hoeveel ruimte ze nodig hebben. U kunt instellen in welke taal u Voice Search wilt gebruiken. U kunt het toetsenbord op het scherm configureren of apps toestaan om uw locatie te gebruiken. Ontdek de verschillende Android-instellingen. Ga naar www.support.google.com/androidtv voor meer informatie over deze instellingen.

e .b re

Met Internetgeheugen wissen wist u uw Philipsserverregistratie en instellingen voor leeftijdsclassificatie, de inloggegevens van uw videowinkel-app, alle favorieten van de Philips appgalerie, internetbladwijzers en -geschiedenis. Interactieve MHEG-apps kunnen ook zogenaamde 'cookies' op uw TV opslaan. Deze bestanden worden ook gewist.

Om deze instellingen te openen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Ontdek de verschillende Android-instellingen. 4 - Druk zo nodig op  BACK om het menu te sluiten.

7.2

Google-account Aanmelden Om optimaal te profiteren van uw Philips Android-TV kunt u zich aanmelden bij Google met uw Googleaccount. Door u aan te melden kunt u uw favoriete games spelen via telefoon, tablet en TV. U krijgt ook aangepaste muziek- en video-aanbevelingen op uw TV-startpagina evenals toegang tot YouTube, Google en andere apps. Aanmelden Gebruik uw bestaande Google-account om u aan te melden bij Google op uw TV. Een Google-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord. Als u nog geen Google-account hebt, kunt u er een maken met uw computer of tablet (accounts.google.com). Om games te spelen met Google Play hebt u een Google+-profiel nodig. Als u zich niet tijdens de eerste TV-installatie aanmeldt, kunt u zich ook later aanmelden. Aanmelden na installatie van de TV… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Druk op  (omlaag) en selecteer Persoonlijk > Account toevoegen en druk op OK . 4 - Druk op OK in het venster SIGN IN . 5 - Voer met het toetsenbord op het scherm uw emailadres in en druk op OK. 6 - Voer uw wachtwoord in en druk op de kleine OK-toets om u aan te melden. 35

nl

ow D 3 - Selecteer de film of het TV-programma in de bibliotheek van de app, selecteer de titel en druk op OK. 4 - U kunt de toetsen  (stoppen),  (pauzeren),  (terugspoelen) of  (vooruitspoelen) op de afstandsbediening gebruiken. 5 - Om de Movies & TV-app te beëindigen drukt u enkele malen op BACK of drukt u op EXIT.

d de oa

8

fro

Apps

m

w

8.1

w

w

Over Apps

n de an .v

U vindt alle geïnstalleerde apps in het gedeelte  Apps van het hoofdmenu.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/androidtv

e .b re

Net als apps op uw smartphone of tablet bieden de apps op uw TV specifieke functies voor een uitgebreidere TV-ervaring. U vindt hier onder andere apps als YouTube, games, videowinkels of weersverwachtingen. U kunt gebruikmaken van de internet-app om op internet te surfen.

r bo

Sommige Google Play-producten en -functies zijn niet in alle landen beschikbaar.

Muziek

Apps kunnen afkomstig zijn uit de Philips App Gallery of de Google Play™ Store. Om u op weg te helpen, zijn op voorhand enkele handige apps op uw TV geïnstalleerd.

Met Google Music kunt u uw favoriete muziek op TV afspelen. Met Google Play Music kunt u nieuwe muziek kopen op uw computer of mobiele apparaat. Of u kunt zich op uw TV aanmelden voor All Access, het Google Music-abonnement. U kunt ook de muziek afspelen die u al hebt opgeslagen op uw computer.

De TV moet verbinding hebben met internet als u apps uit de Philips App Gallery of Google Play Store wilt installeren. U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden om apps uit de app-galerie te gebruiken. U moet zich aanmelden met een Googleaccount om gebruik te maken van de Google Playapps en Google Play Store.

8.2

Wat hebt u nodig • uw TV moet verbonden zijn met internet • u moet zich op TV aanmelden met uw Googleaccount • voeg een creditcard toe aan uw Google-account om een muziekabonnement te nemen

Google Play

Google Play Music starten... 1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Apps > Google Play Music en druk op OK. 3 - Selecteer de gewenste muziek en druk op OK. 4 - Om de Music-app te beëindigen drukt u enkele malen op BACK of drukt u op  EXIT.

Film en TV Met Google Play Movies & TV kunt u films en TVprogramma's huren of kopen om op TV te bekijken. Wat hebt u nodig • uw TV moet verbonden zijn met internet • u moet zich op TV aanmelden met uw Googleaccount • voeg een creditcard toe aan uw Google-account om films en TV-programma's te kopen

Sommige Google Play-producten en -functies zijn niet in alle landen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar support.google.com/androidtv

Een film of TV-programma huren of kopen...

Games

1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Apps > Google Play Movies & TV en druk op OK. 3 - Selecteer een film of TV-programma en druk op OK. 4 - Selecteer de gewenste aankoop en druk op OK. U wordt door de aankoopprocedure geleid.

Met Google Play Games kunt u games spelen op TV. Online of offline. U kunt zien welke games uw vrienden op dat moment spelen of u kunt deelnemen aan de game en het tegen ze opnemen. U kunt uw resultaten bijhouden of beginnen waar u was gebleven.

Een gehuurde of gekochte film of TV-programma bekijken...

Wat hebt u nodig • uw TV moet verbonden zijn met internet • u moet zich op TV aanmelden met uw Googleaccount

1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Apps > Google Play Movies & TV en druk op OK.

36

nl

ow D 6 - Om de Google Play Store te sluiten, drukt u enkele malen op  BACK of drukt u op  EXIT.

Start de Google Play Games-app om nieuwe gameapps op uw TV te selecteren en installeren. Sommige games zijn gratis. Wanneer voor een bepaalde game een gamepad vereist is, verschijnt er een bericht.

Sommige Google Play-producten en -functies zijn niet in alle landen beschikbaar.

d de oa

• voeg een creditcard toe aan uw Google-account om nieuwe games te kopen

fro

m

Betalingen

e .b re

r bo

1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Apps > Google Play Games en druk op OK. 3 - Selecteer een game om te spelen of selecteer een nieuwe game om te installeren en druk op OK. 4 - Druk wanneer u klaar bent enkele malen op  BACK of druk op EXIT of beëindig de app met de speciale afsluit-/stopknop.

n de an .v

Een Google Play Game starten of beëindigen...

w

w

w

Ga voor meer informatie naar support.google.com/androidtv

Om een betaling te doen op Google Play op de TV, moet u een betaalmethode toevoegen - een creditcard (buiten de Verenigde Staten) - aan uw Google-account. Wanneer u een film of TVprogramma koopt, wordt dit in rekening gebracht op de creditcard.

De games die u installeert verschijnen ook in de rij met  Games in het hoofdmenu.

Een creditcard toevoegen... 1 - Ga op uw computer naar accounts.google.com en meld u aan met het Google-account dat u met Google Play gebruikt op de TV. 2 - Ga naar wallet.google.com om een creditcard aan uw Google-account toe te voegen. 3 - Voer uw creditcardgegevens in en accepteer de voorwaarden.

Sommige Google Play-producten en -functies zijn niet in alle landen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar support.google.com/androidtv

Google Play Store In de Google Play Store kunt u nieuwe apps downloaden en installeren. Sommige apps zijn gratis.

8.3

App-galerie

Wat hebt u nodig • uw TV moet verbonden zijn met internet • u moet zich op TV aanmelden met uw Googleaccount • voeg een creditcard toe aan uw Google-account om apps te kopen

Verbind de TV met internet om te profiteren van door Philips geselecteerde apps. Deze apps zijn speciaal voor TV gemaakt. De Philips App Gallery biedt een grote verscheidenheid aan apps. In sommige landen kunt u apps installeren van een lokale videotheek of apps van TV-zenders in uw land. Bepaalde TVzenders bieden de mogelijkheid om gemiste uitzendingen terug te kijken. Apps uit de app-galerie downloaden en installeren is gratis.

Een nieuwe app installeren... 1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Apps > Google Play Store en druk op OK. 3 - Selecteer de app die u wilt installeren en druk op OK. 4 - Om de Google Play Store te sluiten, drukt u enkele malen op  BACK of drukt u op  EXIT.

De verzameling apps van de Philips app-galerie kan verschillen per land of regio. Sommige apps van de app-galerie zijn vooraf geïnstalleerd op uw televisie. Wanneer u andere apps van de app-galerie wilt installeren, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. U kunt de privacy-instellingen aan uw voorkeur aanpassen.

Ouderlijk toezicht In de Google Play Store kunt u apps verbergen op basis van de leeftijd van gebruikers/kopers. U moet een pincode invoeren om het leeftijdsniveau te wijzigen.

Een app uit de app-galerie installeren... 1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Philips-collectie >  App-galerie en druk op OK. 3 - Selecteer een app-pictogram en druk op OK. 4 - Selecteer Installeren en druk op OK.

De oudercontrole instellen... 1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer  Apps > Google Play Store en druk op OK. 3 - Selecteer Instellingen > Ouderlijk toezicht en druk op OK. 4 - Selecteer het gewenste leeftijdsniveau. 5 - Voer op aanvraag de pincode in. 37

nl

ow D 3 - Selecteer Aan en druk op OK. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

d de oa

8.4

fro

Een app starten of beëindigen

m

Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Kinderslot, App vergrendeling voor meer informatie.

w

w

w

U kunt een app starten vanaf het hoofdmenu.

Beperkt profiel Over het beperkte profiel

e .b re

r bo

1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag naar  Apps en selecteer de gewenste app en druk op OK. 3 - Druk om een app te beëindigen op BACK of druk op EXIT of beëindig de app met de speciale afsluit-/stopknop.

n de an .v

Een app starten…

U kunt het gebruik van bepaalde apps beperken door de TV over te schakelen naar een beperkt profiel. In het hoofdmenu worden alleen de apps weergegeven die u hebt toegestaan. U hebt een pincode nodig om het beperkte profiel te verlaten.

8.5

Apps vergrendelen

Wanneer het beperkte profiel is ingeschakeld kunt u niet...

Over apps vergrendelen

• Apps zoeken of openen die zijn gemarkeerd als Niet toegestaan • De Google Play Store openen • Kopen via Google Play Movies & TV of Google Play Games • Apps van derden gebruiken die geen gebruik maken van aanmelden via Google

U kunt apps vergrendelen die ongeschikt zijn voor kinderen. U kunt apps voor volwassenen uit de appgalerie vergrendelen of een beperkt profiel instellen via het hoofdmenu. 18+

Wanneer het beperkte profiel is ingeschakeld kunt u wel...

Het 18+-appslot zal vragen om een pincode wanneer u probeert om een app voor volwassenen te starten. Deze vergrendeling is alleen van toepassing op apps voor volwassenen uit de Philips app-galerie.

• Inhoud bekijken die al is gehuurd of gekocht bij Google Play Movies & TV • Games spelen die al zijn aangeschaft en geïnstalleerd via Google Play Games • De volgende instellingen openen: Wi-Fi-netwerk, Spraak en Toegankelijkheid • Bluetooth-accessoires toevoegen

Beperkt profiel U kunt een beperkt profiel instellen voor het hoofdmenu waardoor alleen de apps beschikbaar zijn die u toestaat. U moet een pincode invoeren om het beperkte profiel in te stellen en te activeren.

Het Google-account op TV blijft aangemeld. Het gebruik van een beperkt profiel heeft geen effect op het Google-account.

Google Play Store - leeftijd In de Google Play Store kunt u apps verbergen op basis van de leeftijd van gebruikers/kopers. U moet een pincode invoeren om het leeftijdsniveau te wijzigen. Het leeftijdsniveau zal bepalen welke apps beschikbaar zijn voor installatie.

Instellen Het beperkte profiel instellen... 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Druk op  (omlaag) en selecteer Persoonlijk > Beveiliging en beperkingen en druk op OK . 4 - Selecteer Beperkt profiel en druk op OK. 5 - Selecteer Instellingen en druk op OK. 6 - Voer een pincode in met de afstandsbediening. 7 - Selecteer Toegestane apps en druk op OK. 8 - Selecteer in de lijst met beschikbare apps een app en druk op OK om deze app wel of niet toe te staan.

Apps voor volwassenen vergrendelen U kunt apps voor volwassenen uit de Philips appgalerie vergrendelen. Deze instelling regelt de vergrendeling van apps voor volwassenen in de privacy-instellingen van de Philips app-galerie. Apps voor volwassenen vergrendelen… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Kinderslot, selecteer Appslot en druk op OK. 38

Opbergen

fro

U kunt nu het beperkte profiel activeren.

d de oa

8.7

nl

ow D

9 - Druk op  BACK om één stap terug te gaan of druk op  EXIT om het menu te sluiten.

U kunt zien hoeveel opslagruimte - het interne TVgeheugen - u gebruikt voor uw apps, video's, muziek, etc. U kunt zien hoeveel ruimte er nog beschikbaar is voor het installeren van nieuwe apps. Controleer uw opslagruimte als apps traag worden of bij problemen met apps.

m

Met de pincode kunt u altijd de pincode wijzigen of de lijst met toegestane of niet toegestane apps bewerken.

w

w

w

e .b re

Uw opslagruimte controleren…

Het beperkte profiel activeren...

r bo

n de an .v

Invoeren

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Selecteer Apparaat > Opslag en resetten en druk op OK. 4 - De opslagruimte van het TV-geheugen bekijken... 5 - Druk op  BACK om één stap terug te gaan of druk op  EXIT om het menu te sluiten. USB-schijf

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Druk op  (omlaag) en selecteer Persoonlijk > Beveiliging en beperkingen en druk op OK. 4 - Selecteer Beperkt profiel activeren en druk op OK. 5 - Voer een pincode in met de afstandsbediening. 6 - Druk op  BACK om één stap terug te gaan of druk op  EXIT om het menu te sluiten.

Als u een USB-schijf aansluit, kunt u de schijf gebruiken om het TV-geheugen uit te breiden en meer apps op te slaan. Gebruik de USB-schijf als extra TV-geheugen tijdens het formatteren. De TV probeert nieuwe apps eerst op de USB-schijf op te slaan. Sommige apps kunnen niet op een USB-schijf worden opgeslagen.

Wanneer een beperkt profiel is geactiveerd ziet u een pictogram in het beginscherm. Schuif omlaag naar  Instellingen en schuif helemaal naar rechts.

U kunt bestaande gegevens verplaatsen via Alle instellingen > Android-instellingen > Apparaat> Opslag en resetten. Selecteer de USB-schijf.

Sluiten Het beperkte profiel verlaten... 1 - Druk op  HOME , schuif omlaag naar  Instellingen en schuif helemaal naar rechts. 2 - Selecteer Beperkt profiel en druk op OK. 3 - Selecteer Beperkt profiel verlaten en druk op OK. 4 - Voer de pincode in. De TV verlaat het beperkte profiel.

8.6

Apps beheren Als u een app stopt en terugkeert naar het hoofdmenu, is de app niet echt gestopt. De app is nog steeds actief op de achtergrond om snel beschikbaar te zijn wanneer u deze opnieuw start. Om goed te werken moeten de meeste apps bepaalde gegevens opslaan in het cachegeheugen van de TV. Wanneer u een app volledig stopt of de cachegegevens van een bepaalde app wist, optimaliseert u de prestaties van apps en houdt u het geheugengebruik op uw Android-TV laag. Verder kunt u apps die u niet meer gebruikt het beste verwijderen.

39

nl

ow D d de oa

9

fro

Internet

m w

9.1

w

w

Internet starten

n de an .v e .b re

r bo

U kunt op uw TV surfen op het internet. U kunt alle internetwebsites zien, maar de meeste zijn niet geschikt voor weergave op TV. • Een aantal plug-ins (bijvoorbeeld om pagina's of video's te bekijken) zijn niet beschikbaar op uw TV. • U kunt geen bestanden verzenden of downloaden. • Internetpagina's worden per pagina weergegeven en nemen het hele scherm in beslag. De internetbrowser starten... 1 - Druk op  HOME. 2 - Schuif omlaag en selecteer Apps > Internet en druk op OK. 3 - Voer een internetadres in en selecteer , druk op OK. 4 - Om internet te sluiten, drukt u op HOME of EXIT.

9.2

Opties op internet Er zijn enkele extra opties beschikbaar voor het internet. De extra opties openen… 1 - Druk terwijl de website is geopend op OPTIONS. 2 - Selecteer een van de items en druk op OK. • Toevoegen aan snelkiezen: Om een nieuw internetadres in te voeren. • Toevoegen aan bladwijzers: De pagina toevoegen als bladwijzer • Paginabeveiliging: Om het beveiligingsniveau van de huidige pagina weer te geven. • Nieuw privétabblad: Een nieuw privétabblad openen en privé bladeren • Instellingen: Instellingen voor Zoomen, Tekstgrootte, Toegankelijkheidsmodus, Menubalk altijd weergeven en Geschiedenis (navigatie) wissen • Help: Internetbrowserinformatie • Internetbrowser afsluiten: Internetbrowser sluiten

40

nl

ow D d de oa

10

fro

TV-menu

m w

10.1

w

w

Het TV-menu

n de an .v r bo

Als de TV niet kan worden verbonden met internet, kunt u het TV-menu gebruiken als uw hoofdmenu.

e .b re

In het TV-menu vindt u alle TV-functies.

10.2

TV-menu openen Het hoofdmenu en een item openen… 1 - Druk op  om het TV-menu te openen. 2 - Selecteer een item en druk op OK om het te openen of starten. 3 - Druk op  BACK om het TV-menu te sluiten zonder iets te starten.

41

nl

ow D Apparaatinformatie

fro

Bronnen

d de oa

en zowel op de TV als op het apparaat moet HDMI CEC zijn ingeschakeld.

11

m

Open deze optie om informatie over het aangesloten apparaat te bekijken.

w

11.1

w

w

Overschakelen naar een apparaat

Apparaatnaam en -type

e .b re

In de lijst met bronnen kunt u overschakelen naar een van de aangesloten apparaten. U kunt overschakelen naar een tuner om TV te kijken, de inhoud van een aangesloten USB-stick te openen of de opnames te bekijken die u op een aangesloten USB-schijf hebt opgeslagen. U kunt overschakelen naar uw aangesloten apparaten, een digitale ontvanger of een Blu-ray Disc-speler om hun programma's te bekijken.

r bo

n de an .v

11.3

Wanneer u een nieuw apparaat op de TV aansluit en de TV detecteert het apparaat, kunt u een pictogram toewijzen dat past bij het type apparaat. Als u een apparaat aansluit met een HDMI-kabel en HDMI CEC, detecteert de TV het apparaattype automatisch en krijgt het apparaat een passend pictogram. Het apparaattype bepaalt de beeld- en geluidstijlen, resolutiewaarden, specifieke instellingen en/of de positie in het menu Bronnen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de ideale instellingen.

Naar een aangesloten apparaat overschakelen… 1 - Druk op  SOURCES om het menu Bronnen te openen. 2 - Selecteer een item in de lijst met bronnen en druk op OK. Op de TV wordt het programma of de inhoud van het apparaat weergegeven. 3 - Druk weer op  SOURCES om het menu te sluiten.

Naam of type wijzen U kunt altijd de naam of het type van een aangesloten apparaat wijzigen. Zoek het pictogram  rechts van de naam van het apparaat in het menu Bronnen. Sommige TV-bronnen staan een naamswijziging niet toe.

One Touch Play Als de TV in stand-by staat, kunt u een discspeler inschakelen met de afstandsbediening van uw TV. Als u zowel de discspeler als de TV vanuit stand-by wilt inschakelen en de disc onmiddellijk wilt afspelen, drukt u op  (afspelen) op de afstandsbediening van de TV. Het apparaat moet zijn aangesloten met een HDMI-kabel en zowel op de TV als op het apparaat moet HDMI CEC zijn ingeschakeld.

Het apparaattype wijzigen… 1 - Selecteer het apparaat in het menu Bronnen. 2 - Druk op  (rechts) om het pictogram  te selecteren en druk op OK. 3 - Druk op BACK om het toetsenbord op het scherm te verbergen. 4 - Druk op  (omlaag) om te zoeken naar alle beschikbare typen apparaten. Selecteer het gewenste type en druk op OK.

11.2

Sommige apparaten voor aansluiting op TV bieden specifieke instellingen.

5 - Als u het type van het apparaat wilt veranderen in het oorspronkelijke type aansluiting, selecteert u Resetten en drukt u op OK. 6 - Selecteer Sluiten en druk op OK om dit menu te sluiten.

De opties instellen voor een specifieke TV-bron...

De apparaatnaam wijzigen…

1 - Druk op  SOURCES . 2 - Selecteer de TV-bron in de lijst en druk op OK. 3 - Druk op OPTIONS. Hier kunt de opties voor de geselecteerde TV-bron instellen. 4 - Druk weer op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

1 - Selecteer het apparaat in het menu Bronnen. 2 - Druk op  (rechts) om het pictogram  te selecteren en druk op OK. 3 - Gebruik het toetsenbord op het scherm om de huidige naam te wissen en een nieuwe in te voeren. Druk op  om te bevestigen. 4 - Druk op BACK om het toetsenbord op het scherm te verbergen. 5 - Als u de naam van het apparaat wilt veranderen in de oorspronkelijke aansluitingsnaam, selecteert u Resetten en drukt u op OK. 6 - Selecteer Sluiten en druk op OK om dit menu te sluiten.

Opties voor een TV-bron

Mogelijke opties… Bediening Met deze optie kunt u het aangesloten apparaat bedienen via de afstandsbediening van de TV. Het apparaat moet zijn aangesloten met een HDMI-kabel

42

nl

ow D d de oa

11.4

fro

Aansluitingen opnieuw scannen

m w w

w

U kunt alle TV-aansluitingen opnieuw scannen om het menu Bronnen bij te werken met recent aangesloten apparaten.

n de an .v r bo

De aansluitingen opnieuw scannen...

e .b re

1 - Druk op  SOURCES om het menu Bronnen te openen. 2 - Druk op  (omhoog) om het pictogram  te selecteren in de rechterbovenhoek van het menu Bronnen. 3 - Druk op OK om de aansluitingen te scannen. Nieuw aangesloten apparaten worden toegevoegd aan het menu Bronnen.

43

nl

ow D d de oa

12

fro

Netwerken

m w

12.1

w

w

Netwerk

n de an .v e .b re

r bo

Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Netwerk voor meer informatie over het verbinden van de TV met een netwerk.

12.2

Bluetooth Een apparaat koppelen Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Bluetooth, koppelen voor meer informatie over het koppelen van draadloze apparaten.

Een apparaat selecteren Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Bluetooth, apparaat selecteren voor meer informatie over het selecteren van een draadloze luidspreker.

Een apparaat verwijderen Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek Bluetooth, apparaat verwijderen voor meer informatie over het ontkoppelen (verwijderen) van een draadloos Bluetooth-apparaat.

Bluetooth aan of uit Controleer of Bluetooth is ingeschakeld wanneer u draadloze Bluetooth-apparaten wilt aansluiten. Bluetooth inschakelen... 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Draadloze netwerken en druk op OK. 3 - Selecteer Bluetooth > Bluetooth aan/uit en druk op OK. 4 - Selecteer Aan of Uit en druk op OK. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

44

nl

ow D Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarde voor kleurverzadiging van het beeld aan te passen.

d de oa

13

fro

Instellingen

m n de an .v

Beeldinstellingen

w

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Contrast.

w

Het beeldcontrast aanpassen

Beeld

w

13.1

Beeldstijl

U kunt de contrastwaarde verlagen als u het stroomverbruik wilt doen afnemen.

Een stijl selecteren  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Beeldstijl.

De beeldscherpte aanpassen

U kunt het beeld op eenvoudige wijze aanpassen door een vooraf geprogrammeerde beeldstijl te selecteren.

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Scherpte. Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de waarde van de beeldscherpte wilt aanpassen.

• Persoonlijk - De beeldinstellingen die u hebt ingesteld bij de eerste configuratie • Levendig - Ideaal voor TV kijken bij daglicht • Natuurlijk - Instelling voor natuurlijke beelden •  Standaard: de meest energiezuinige instelling, fabrieksinstelling • Films - Zeer geschikt voor het kijken van films • Game: ideaal voor het spelen van games •  Dag: voor ISF-kalibratie •  Nacht: voor ISF-kalibratie

Helderheid aanpassen  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Helderheid. Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het helderheidsniveau van het beeldsignaal wilt instellen.

Selecteer een van de onderstaande beeldstijlen wanneer de TV een HDR-signaal ontvangt:

Opmerking: Bij een groot verschil tussen de helderheidswaarde en de referentiewaarde (50) neemt het contrast af.

• HDR Personal • HDR Vivid • HDR Natural • HDR Movie • HDR Game

Geavanceerde beeldinstellingen Computerinstelling

Een stijl herstellen 1 - Selecteer de beeldstijl die u wilt herstellen. 2 - Druk op de gekleurde toets  Stijl herstellen en druk op OK. De stijl wordt hersteld.

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Computer

.

Stel in op Aan voor de ideale beeldinstelling als u de TV wilt gebruiken als computerscherm.

Een stijl aanpassen Alle beeldinstellingen die u aanpast, zoals Kleur of Contrast, worden opgeslagen in de geselecteerde beeldstijl. Zo kunt u elke stijl aanpassen. Alleen voor de stijl Persoonlijk kunnen de instellingen voor elke bron worden opgeslagen in het menu Bronnen.

Kleurinstellingen

Kleur, contrast, scherpte, helderheid

De kleurverbetering aanpassen

De beeldkleur aanpassen

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Kleur > K leurverbetering.

 (TV-menu) >

e .b re

r bo

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de contrastwaarde van het beeld wilt aanpassen.

Geavanceerde kleurinstellingen  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Kleur.

 Instellingen > Beeld > Kleur.

45

d de oa

.

nl

ow D

Selecteer Maximum, Medium of Minimum om het niveau van de kleurintensiteit en de details in heldere kleuren in te stellen.

fro

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de waarde van Kleurschakering en Verzadiging wilt aanpassen. Selecteer Alles terugzetten als u alle standaardwaarden wilt herstellen.

m

w

w

w

De vooraf ingestelde kleurtemperatuur selecteren

Modus Alleen RGB

n de an .v

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Kleur > Kleurtemper atuur.

Kleurtemperatuur aanpassen

Selecteer Rood, Groen of Blauw als u het beeld wilt veranderen in alleen de geselecteerde kleur, of selecteer Uit als u de RGB-modus wilt uitschakelen.

e .b re

r bo

Selecteer Normaal, Warm of Koel om de gewenste kleurtemperatuur in te stellen.

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Kleur > M odus Alleen RGB.

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Kleur > Aangepaste kleurtemperatuur. Selecteer Aangepast in het menu Kleurtemperatuur als u een eigen kleurtemperatuur wilt instellen. Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarden aan te passen. WP is witpunt en BL is zwartniveau. U kunt ook één van de vooraf geprogrammeerde instellingen in dit menu selecteren.

Geavanceerde contrastinstellingen Contrastmodi  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Contrastmodus. Selecteer Normaal, Geoptimaliseerd voor beelden of Geoptimaliseerd voor energiebesparing als u de TV zo wilt instellen dat het contrast automatisch wordt aangepast voor optimaal beeld of voor optimaal stroomverbruik. Selecteer Uit als u deze aanpassing wilt uitschakelen.

ISF-kleurinstellingen Over ISF Haal het maximale uit uw TV met ISF®-kalibratie. Vraag een expert in ISF-kalibratie om bij u langs te komen en de optimale beeldinstelling in te stellen. Vraag uw dealer om een ISF-kalibratie.

HDR-instellingen

De voordelen van kalibratie zijn…

Als u HDR-programma's bekijkt (programma's die in HDR zijn opgenomen), hoeft u niet op te schalen naar HDR en is de instelling HDR-instelling niet beschikbaar. De TV kan HDR-programma's afspelen vanaf een HDMI-verbinding, een internetbron of een aangesloten USB-geheugenapparaat.

• helderder en scherper beeld • meer details in lichte en donkere gedeelten • diepere en donkerdere zwarttinten • zuiverdere kleuren en betere algemene kleurkwaliteit • optimale beeldweergave thuis bij zowel daglicht als in het donker

Als u HDR-programma's (High-Dynamic Range) bekijkt (programma's die in HDR zijn opgenomen), schakelt de TV automatisch over naar de HDRmodus. Dit wordt dan aangegeven.

De ISF-kalibratiespecialist slaat de ISF-instellingen op als twee beeldstijlen en vergrendelt deze. Wanneer de ISF-kalibratie is uitgevoerd, drukt u op  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Beeldstijl >  Dag of  Nacht. Selecteer  Dag als u bij heldere lichtomstandigheden TV wilt kijken, of  Nacht als het donker is.

De regeling HDR Upscaling is niet beschikbaar. De TV kan HDR-programma's* afspelen vanaf een HDMI 1- of HDMI 2-aansluiting, een uitzending, een internetbron of een aangesloten USBgeheugenapparaat. * Alleen HDR10 en Hybrid Log Gamma HDR worden ondersteund

Kleurregeling (Kleurschakering, Verzadiging)

HDR Upscaling

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Kleur > Kleurregeling

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > 46

d de oa

Ultra-resolutie

Selecteer Aan als u de helderheid en het contrast van het beeld wilt verbeteren. Het beeld is veel helderder en het contrast tussen lichter en donkerder is groter. HDR Upscaling zorgt voor rijke, verzadigde kleuren.

nl

ow D

HDR Upscaling.

fro

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherpte > Ultra-resolutie.

m

w

w

w

Selecteer Aan voor ongelooflijk scherpe lijnen en details.

Scherp beeld

HDR Plus

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherp beeld > Ruisreductie.

Ruisonderdrukking

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > HDR Plus.

Selecteer Maximum, Medium of Minimum als u het niveau wilt instellen waarop de ruis in videoinhoud wordt verwijderd. Ruis heeft meestal de vorm van kleine bewegende puntjes in het scherm.

Selecteer HDR Plus voor superieur contrast en ongelooflijke helderheid. Opmerking: Beschikbaar wanneer het HDR-signaal (High-Dynamic Range) wordt gedetecteerd.

MPEG-artefactreductie  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherp beeld > MPEG-artefactreductie.

Dynamisch contrast  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Dynamisch contrast.

Selecteer Maximum, Medium of Minimum voor verschillende gradaties waarin de artefacten in digitale video-inhoud worden verzacht. MPEG-artefacten hebben meestal de vorm van kleine blokjes of kartelranden op het scherm.

Selecteer Maximum, Medium of Minimum als u het niveau wilt instellen waarmee de TV de details automatisch verbetert in donkere, halfdonkere en lichte delen van het beeld.

Bewegingsinstellingen Videocontrast, Gamma

Motionstijlen

Videocontrast

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Motion > Motionstijlen.

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Videocontrast.

Motionstijlen bieden geoptimaliseerde motioninstellingsmodi voor verschillende videoinhoud.

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het niveau van het videocontrast wilt aanpassen.

Selecteer een van de motionstijlen voor een betere kijkervaring. (Films, Sport, Standaard, Vloeiend, Persoonlijk)

Gamma

Niet beschikbaar in onderstaande gevallen:

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Gamma.

•  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Computer ingesteld op Aan. •  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Beeldstijl > Game.

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u een niet-lineaire instelling voor de helderheid en het contrast van het beeld wilt opgeven.

47

e .b re

• Beschikbaar wanneer het SDR-signaal (Standard Dynamic Range) wordt gedetecteerd. • Niet beschikbaar wanneer video-inhoud door HDR wordt ondersteund.

r bo

n de an .v

Opmerking:

nl

ow D vervorming. Zwarte balken blijven mogelijk zichtbaar. Dit beeldformaat is niet geschikt voor de PC-modus. • Breedbeeld: zoomt het beeld automatisch naar breedbeeld. • Origineel: zoomt het beeld automatisch naar breedbeeld.

d de oa

Natural Motion

fro

 (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Motion > Natural Motion.

m

w

Selecteer Maximum, Medium of Minimum voor verschillende maten waarin u trillingen, zichtbaar in films op TV, kunt verminderen. Selecteer Minimum of Uit als ruis zichtbaar is wanneer u bewegend beeld op het scherm afspeelt.

n de an .v

Het beeld handmatig opmaken…

w

w

Met Natural Motion worden bewegingen soepel en vloeiend.

e .b re

r bo

1 - Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt, op . 2 - Selecteer Geavanceerd en druk op OK. 3 - Gebruik Verschuiven, Zoomen en Uitrekken om het beeld aan te passen. 4 - Of selecteer Ongedaan maken als u wilt terugkeren naar de instelling die het beeld had toen u Beeldformaat opende. • Verschuiven: klik op de pijlen om het beeld te verschuiven. U kunt het beeld alleen verschuiven wanneer u hebt ingezoomd. • Zoomen: klik op de pijlen om in te zoomen. • Uitrekken: klik op de pijlen om het beeld verticaal of horizontaal uit te rekken. • Ongedaan maken: klik om terug te keren naar het beeldformaat waarmee u bent gestart.

Opmerking: Alleen beschikbaar wanneer Motionstijlen is ingesteld op Persoonlijk.

Perfect Clear Motion*  (TV-menu) >  Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Motion > Perfect Clear Motion. Met Perfect Clear Motion worden bewegingen soepel en vloeiend. Selecteer Maximum, Medium of Minimum voor verschillende maten waarin u trillingen, zichtbaar in films op TV, kunt verminderen. Selecteer Minimum of Uit als ruis zichtbaar is wanneer u bewegend beeld op het scherm afspeelt.

Snelle beeldinstellingen Tijdens de eerste configuratie hebt u in enkele eenvoudige stappen een aantal beeldinstellingen opgegeven. U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren met Snelle beeldinstellingen. Voordat u deze stappen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de TV kan afstemmen op een TV-zender of een programma kan weergeven vanaf een aangesloten apparaat.

Opmerking: Alleen beschikbaar wanneer Motionstijlen is ingesteld op Persoonlijk. * Alleen voor 7502-serie

Het beeld in enkele eenvoudige stappen instellen…

Beeldformaat

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Beeld en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Snelle beeldinstellingen en druk op OK. 4 - Gebruik de navigatietoetsen om uw keuze te selecteren. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Als het beeld niet schermvullend wordt weergegeven en zwarte balken aan de boven- of onderkant of aan beide zijden worden weergegeven, kunt u het beeld zo instellen dat dit het hele scherm in beslag neemt. Een basisinstelling selecteren om het scherm te vullen… 1 - Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt, op . 2 - Selecteer Beeldformaat > Scherm vullen, Aanpassen aan scherm, Breedbeeld en Origineel. Druk daarna op OK. 3 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten. • Scherm vullen: hiermee wordt het beeld automatisch zodanig vergroot dat het hele scherm wordt gevuld. De beeldvervorming is minimaal en de ondertiteling blijft zichtbaar. Dit beeldformaat is niet geschikt voor de PC-modus. Bij niet veel voorkomende beeldformaten blijven zwarte balken mogelijk zichtbaar. • Aanpassen aan scherm: hiermee wordt het beeld ingezoomd om het scherm te vullen zonder

13.2

Geluid Geluidstijl Een stijl selecteren  (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geluidstijl. Als u het geluid eenvoudig wilt aanpassen, kunt u met Geluidstijl een vooraf geprogrammeerde instelling 48

nl

ow D Selecteer Aan als u plotselinge volumeverschillen automatisch wilt egaliseren. Bijvoorbeeld wanneer u van zender verandert.

d de oa

selecteren.

fro

• Persoonlijk - de geluidsinstellingen die u hebt ingesteld bij de eerste configuratie • Origineel: de meest neutrale geluidsinstelling • Films: zeer geschikt voor het kijken van films • Muziek: zeer geschikt voor het luisteren naar muziek • Game: ideaal voor gaming • Nieuws: ideaal voor spraak

m w

n de an .v e .b re

r bo

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de deltawaarde van het TV-luidsprekervolume wilt aanpassen.

Instellingen audio-uitvoer

Bas, Hoge tonen, Volume hoofdtelefoon, Surround Sound

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Audiouitvoer.

Bas

Stel in of geluid van de TV wordt afgespeeld op de TV of op een aangesloten audiosysteem.

 Instellingen > Geluid > Bas.

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het niveau van de lage tonen van het geluid wilt aanpassen.

U kunt selecteren waar u het TV-geluid wilt horen en hoe u het wilt bedienen. • Als u TV-luidsprekers uit selecteert, zijn de TVluidsprekers altijd uitgeschakeld. • Als u TV-luidsprekers selecteert, zijn de TVluidsprekers altijd ingeschakeld.

Hoge tonen  (TV-menu) > tonen.

w

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Delta volume.

Een stijl herstellen 1 - Selecteer de geluidstijl die u wilt herstellen. 2 - Druk op de gekleurde toets  Herstel stijl en druk op OK. De stijl wordt hersteld.

 (TV-menu) >

w

Deltavolume

 Instellingen > Geluid > Hoge

Selecteer HDMI-geluidssysteem als er een audioapparaat is verbonden met HDMI CEC. De TV schakelt de TV-luidsprekers uit wanneer het apparaat het geluid afspeelt.

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het niveau van de hoge tonen van het geluid wilt aanpassen.

Volume hoofdtelefoon

Heldere dialoog

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Volume hoofdtelefoon.

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Heldere dialoog.

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het volume van een aangesloten hoofdtelefoon afzonderlijk wilt aanpassen.

Select Aan om het geluid voor spraak te verbeteren. Deze instelling is ideaal voor nieuwsprogramma's.

Surround Sound-effect inschakelen

Instellingen voor digitale uitvoer

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Surround Sound > Aan.

Er zijn instellingen voor digitale uitvoer beschikbaar voor optische en HDMI ARC-geluidssignalen. Indeling digitale uitvoer

Geavanceerde geluidsinstellingen

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Indeling digitale uitvoer.

Volumeregeling Automatische volume afstelling

Stel het audio-uitvoer signaal van de TV in zodat het past met de audio-eigenschappen van het aangesloten Home Cinema-systeem.

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Automatis che volume afstelling.

• Stereo: Selecteer deze optie als uw audioapparatuur 49

nl

ow D

geen meerkanaals audioverwerking heeft, om alleen stereocontent uit te voeren naar uw audioapparatuur. • Meerkanaals: Selecteer deze optie om alleen 5.1-audiocontent (gecomprimeerd meerkanaals audiosignaal) uit te voeren naar uw audioapparatuur. • Meerkanaals (bypass): Selecteer deze optie om Dolby Digital Plus- of DTS-content uit te voeren naar uw audioapparatuur of home cinema-systeem.

d de oa

Plaatsing van de TV

fro

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Plaatsing van de TV.

m

w

w

w

Selecteer Op een TV-standaard of Aan de muur voor een optimale geluidsreproductie bij de gegeven plaatsing.

13.3

Ambilight-instellingen

e .b re

- SPDIF-uitvoer (DIGITAL AUDIO OUT) wordt geblokkeerd tijdens het streamen van Dolby Digital Plus-content.

r bo

n de an .v

- Zorg ervoor dat uw audioapparatuur Dolby Atmos ondersteunt.

Ambilight in- of uitschakelen Afstelling digitale uitvoer

Ambilight uitschakelen

 (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Afstelling digitale uitvoer.

Druk op  AMBILIGHT en selecteer Uit. U kunt Ambilight ook uitschakelen door op  (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight-stijl > Uit te drukken.

Pas het volume aan van het apparaat dat is verbonden met de digitale audio-uitgang (SPDIF) of HDMI. • Selecteer Meer voor meer volume. • Selecteer Minder voor minder volume.

Ambilight-stijl U kunt de manier selecteren waarop Ambilight volgt.  (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight-stijl.

Vertraging digitale uitvoer  (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Vertraging digitale uitvoer.

Video volgen

Bepaalde home cinema-systemen hebben mogelijk een vertraging in de audiosynchronisatie nodig om beeld en geluid synchroon af te spelen. Selecteer Uit als er op uw home cinemasysteem een geluidsvertraging is ingesteld.

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight-stijl > Video volgen. Selecteer een van de stijlen die de dynamiek van het beeld op uw TV-scherm volgen. • Standaard: ideaal voor dagelijks TV kijken • Natuurlijk: volgt het beeld of geluid zo waarheidsgetrouw mogelijk • Meeslepend: ideaal voor actiefilms • Intens: ideaal voor TV kijken bij daglicht • Game: ideaal voor gaming • Comfort: ideaal voor een rustige avond • Relaxed: ideaal voor een loungegevoel

Verschuiving digitale uitvoer (alleen beschikbaar als Vertraging digitale uitvoer is ingesteld op Aan)  (TV-menu) >  Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Verschui ving digitale uitvoer. Als u op het home cinema-systeem geen vertraging kunt instellen, kunt u op de TV het geluid synchroniseren. U kunt een verschuiving instellen als compensatie voor de tijd die het home cinemasysteem nodig heeft om de audio van het TV-beeld te verwerken. U kunt de waarde instellen in stappen van 5 ms. De maximuminstelling is 60 ms.

Audio volgen  (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight-stijl > Audio volgen. Selecteer een van de stijlen die de dynamiek van het geluid volgen. • Lumina: combineert dynamiek van geluid met beeldkleuren

50

d de oa

Uitschakelen

nl

ow D Ambilight+hue uitschakelen

fro

• Colora: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Retro: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Spectrum: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Scanner: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Rhythm: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Party: een combinatie van alle stijlen voor Audio volgen, die na elkaar worden geactiveerd

m

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight+hue > Uitsch akelen.

w

w

w

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight+hue > Intensi teit.

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight-stijl > Kleur volgen.

e .b re

r bo

n de an .v

Intensiteit Kleur volgen

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u wilt aanpassen hoe nauwkeurig de Hue-lampen Ambilight moeten volgen.

Selecteer een van de vooraf ingestelde kleurstijlen. • Hete lava: rode kleurvariaties • Diep water: blauwe kleurvariaties • Groene natuur: groene kleurvariaties •  Warm wit: statische kleur • Koel wit: statische kleur

Lounge Light+hue Als u Ambilight+hue hebt geïnstalleerd, kunt u instellen dat de Hue-lampen Lounge Light volgen vanuit Ambilight. De Philips Hue-lampen verspreiden het Lounge Light-effect door de kamer.

App volgen  (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight-stijl > App volgen.

De Hue-lampen in-/uitschakelen  (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight+hue > Lounge Light+hue.

Deze functie is beschikbaar wanneer u Ambilight met een app regelt.

Configuratie weergeven of resetten

Ambilight Helderheid, Verzadiging

Huidige instellingen van Ambilight+hue, netwerk, Contrast, helderheid

Bridge en lampen weergeven

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Helderheid.

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight+hue > Config uratie weergeven.

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de helderheid van Ambilight wilt instellen.

Huidige instellingen van Ambilight+hue resetten Verzadiging

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight+hue > Config uratie herstellen.

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Verzadiging. Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de verzadiging van Ambilight wilt instellen.

Geavanceerde Ambilight-instellingen

Ambilight + hue

De invloed van een gekleurde muur op de Ambilight-

Configureren

kleuren neutraliseren

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Ambilight+hue > Configureren.

 (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Geavanceerd > Muurkl eur. Selecteer de kleur van de muur achter de TV. De TV

51

nl

ow D instellingen > Timer voor uitschakelen.

d de oa

past de weergave van de Ambilight-kleuren hierop aan.

fro

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarden aan te passen. Met de waarde 0 (Uit) schakelt u de timer voor automatisch uitschakelen uit. Als u Timer voor uitschakelen selecteert, wordt de TV automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. * De TV wordt uitgeschakeld als de TV wel nog een TV-signaal ontvangt, maar als er gedurende een periode van vier uur niet op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt.

w

w

w

n de an .v

 (TV-menu) >  Instellin gen > Ambilig ht > Geavanceerd >

m

 ISF-afstemming

 ISF-afstemming.

* De TV wordt uitgeschakeld als de TV geen TVsignaal ontvangt of als er gedurende tien minuten geen opdracht wordt gegeven met de afstandsbediening.

langzaam uitdooft wanneer u de TV uitschakelt  (TV-menu) >  Instellingen > Ambilight > Geavanceerd > TV uitschakelen.

*Als u de TV als beeldscherm gebruikt of TV kijkt via een digitale ontvanger (een set-top box - STB) en u de afstandsbediening van de TV niet gebruikt, schakelt u het automatisch uitschakelen uit door de waarde in te stellen op 0.

13.4

Eco-instellingen

13.5

Energiebesparingsniveau instellen

Algemene instellingen

 (TV-menu) >  Instellingen > Ecoinstellingen > Energiezuinig.

EasyLink - HDMI CEC

Selecteer Maximum, Medium of Minimum voor verschillende maten van energiebesparing, of selecteer Uit als u de energiezuinige modus wilt uitschakelen.

Als u HDMI CEC-compatibele apparaten op uw TV aansluit, kunt u deze bedienen met de afstandsbediening van de TV. EasyLink HDMI CEC moet dan zijn ingeschakeld op de TV en het aangesloten apparaat.

Scherm uitzetten om energieverbruik te verminderen

EasyLink inschakelen

 (TV-menu) >  Instellingen > Ecoinstellingen > Scherm uitzetten.

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > EasyLink > EasyLink > Aan.

Selecteer Scherm uitzetten om het scherm uit te zetten. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening om het scherm weer in te schakelen.

HDMI CEC-compatibele apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instel lingen > EasyLink > EasyLinkafstandsbediening > Aan.

Ingebouwde omgevingslichtsensor inschakelen  (TV-menu) >  Instellingen > Ecoinstellingen > Lichtsensor.

Opmerking:

Als u Lichtsensor selecteert, zal de ingebouwde omgevingslichtsensor de helderheid van het TVbeeld verlagen wanneer er minder omgevingslicht is. De ingebouwde lichtsensor past het beeld automatisch aan de lichtomstandigheden in de kamer aan.

• EasyLink werkt mogelijk niet in combinatie met apparaten van een ander merk. • De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij verschillende merken. Enkele voorbeelden: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink. De hier als voorbeeld genoemde HDMI CEC-merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Timer voor uitschakelen van de TV instellen  (TV-menu) >

e .b re

r bo

Stel in of Ambilight direct wordt uitgeschakeld of

 Instellingen > Eco-

52

nl

ow D Een USB-schijf voor uw TV formatteren…

d de oa

HDMI Ultra HD

1 - Sluit de USB-schijf aan op een van de USB -aansluitingen van de TV. Sluit tijdens het formatteren geen andere USB-apparaten aan op de andere USBpoorten. 2 - Schakel de USB-schijf en de TV in. 3 - Selecteer Opnames als u Pause TV en opnemen wilt uitvoeren. Anders selecteert u Apps om apps op te slaan. Volg de instructies op het scherm. 4 - Alle bestanden en gegevens worden verwijderd na het formatteren. 5 - Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u deze permanent aangesloten.

fro

Als u het HDMI-apparaat aansluit, werkt het Ultra HDsignaal op de TV mogelijk niet correct of wordt vervormd beeld of geluid geproduceerd. Om incorrecte werking van een dergelijk apparaat te voorkomen, kunt u de signaalkwaliteit instellen op een niveau dat het apparaat kan verwerken.

m

w

w

w

n de an .v

r bo

De signaalkwaliteit voor elke HDMI-aansluiting

e .b re

instellen  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > UHD 4:2:0, UHD 4:4:4/4:2:2. De instelling UHD 4:4:4/4:2:2 is geschikt voor UHD YCbCr 4:4:4 / 4:2:2-signalen. De instelling UHD 4:2:0 is geschikt voor UHD YCbCr 4:2:0-signalen.

Instellingen van het USB-toetsenbord De toetsenbordindeling instellen voor geïnstalleerd USB-toetsenbord

Als het apparaat geen gebruik maakt van Ultra HDsignalen, dan kunt u Ultra HD uitschakelen voor deze HDMI-aansluiting.

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Instellingen van het USB-toetsenbord. Sluit het USB-toetsenbord aan op een van de USBaansluitingen van de TV. Als de TV het toetsenbord voor de eerste keer detecteert, kunt u de gewenste toetsenbordindeling selecteren en deze testen.

De signaalkwaliteit voor elke HDMI-aansluiting instellen  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > UHD uit.

CAM-profielnaam Profielnaam instellen voor geïnstalleerd CI+/CAM  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > CAM-profielnaam.

USB-schijf U moet een USB-schijf instellen en formatteren voordat u een zender kunt opnemen.

HbbTV-instellingen (Hybrid Broadcast Broadband TV)

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > USB-schijf. Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen of apps kunt opslaan, moet u een USB-schijf aansluiten en formatteren. Tijdens het formatteren worden alle bestanden van de USB-schijf verwijderd. Als u uitzendingen wilt opnemen op basis van de gegevens van de online TV-gids, moet u de internetverbinding configureren voordat u de USBschijf installeert.

HbbTV inschakelen  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Geavanceerd > HbbTV-instellingen > HbbTV > Aan. HbbTV-tracking van geschiedenis uitschakelen  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Geavanceerd > HbbTV-instellingen > HbbTV-tracking > Uit.

Waarschuwing De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen. Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet u die schijf opnieuw formatteren.

HbbTV cookies verwijderen  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Geavanceerd > HbbTV-instellingen > HbbTV cookies > Aan.

53

nl

ow D terugzetten op de fabrieksinstellingen

d de oa

Thuis of Winkel

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > TV opnieuw installeren.

fro

De locatie van uw TV selecteren

m

Nadat u de pincode hebt ingevoerd en Ja hebt geselecteerd, wordt de TV volledig opnieuw geïnstalleerd.

w

w

w

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Locatie.

n de an .v

Als u Winkel selecteert, wordt de beeldstijl teruggezet op Intens en kunt u de winkelinstellingen aanpassen. Winkelmodus is bedoeld voor demonstraties in de winkel.

Alle instellingen worden gereset en geïnstalleerde zenders worden vervangen.

e .b re

r bo

De installatie kan enkele minuten duren

13.6

Winkelinstellingen aanpassen

Instellingen voor klok, regio en taal

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Winkelconfiguratie.

Taal

TV-gids

 (TV-menu) > taal > Taal.

De TV-gids ontvangt informatie (gegevens) van omroepen of van internet. De TV kan TVgidsgegevens ophalen voor de op de TV geïnstalleerde zenders.

 Instellingen > Regio en

De taal van het TV-menu en de berichten wijzigen

Selecteren waar de TV-gids gegevens vandaan

 (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Taal > Menutaal.

haalt  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Geavanceerd > TV-gids.

Voorkeurtaal audio instellen  (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Taal > Voorkeurtaal audio, Alternatieve taal audio.

Opmerking: • In bepaalde regio's en voor bepaalde zenders zijn mogelijk geen TV-gidsgegevens beschikbaar. • De TV kan geen TV-gidsgegevens ophalen voor zenders die u via een digitale ontvanger of decoder bekijkt.

Digitale TV-zenders kunnen de audio van een programma in verschillende talen uitzenden. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de audio instellen. Als audio in een van deze talen beschikbaar is, schakelt de TV over naar deze audio.

Zenderlogo's Voorkeurtaal ondertiteling instellen Zenderlogo's uitschakelen

 (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Taal > Voorkeurtaal ondertiteling, Alternatieve taal ondertiteling.

 (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Geavanceerd > Zenderlogo's.

Digitale zenders kunnen de ondertitels voor bepaalde programma's in verschillende talen bevatten. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de ondertiteling instellen. Als ondertiteling in een van deze talen beschikbaar is, wordt de geselecteerde ondertiteling op de TV weergegeven.

TV-instellingen resetten en TV opnieuw installeren Alle instellingen terugzetten op de oorspronkelijke TVinstellingen  (TV-menu) >  Instellingen > Algemene instellingen > Fabrieksinstellingen.

Voorkeurtaal teletekst instellen  (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Taal > Voorkeurtaal teletekst, Alternatieve taal teletekst.

TV volledig opnieuw installeren en de TV-status 54

Klok

 (TV-menu) > instellingen.

d de oa

13.7

nl

ow D

Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar.

Android-instellingen fro

m

 Instellingen > Android-

w

w

Geef de lijst met geïnstalleerde apps weer en controleer de vrije ruimte voor het downloaden van meer apps of verwijder een app.

w

 Instellingen > Regio en

De klok automatisch corrigeren

13.8

 (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Klok > Automatische klokmodus.

Instellingen voor universele toegang

• De standaardinstelling voor de TV-klok is Automatisch. De tijdinformatie is afkomstig van de uitgezonden UTC-gegevens (Coordinated Universal Time). • Als de klok niet juist is, kunt u de TV-klok instellen op Land afhankelijk.

 (TV-menu) > toegang.

e .b re

r bo

n de an .v

 (TV-menu) > taal > Klok.

 Instellingen > Universele

Als Universele toegang is ingeschakeld, is de TV ingesteld voor gebruik voor doven of slechthorenden en blinden of slechtzienden.

Klok handmatig corrigeren  (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Klok > Automatische klokmodus > Handmatig.

Instellingen voor universele toegang inschakelen  (TV-menu) >  Instellingen > Universele toegang > Universele toegang > Aan.

 (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Klok > Datum, Tijd. Ga naar het vorige menu en selecteer Datum en Tijd om de waarden aan te passen.

Universele toegang voor slechthorenden

Opmerking: • Als geen van de automatische instellingen de tijd correct weergeeft, kunt u de tijd handmatig instellen. • Als u echter opnames programmeert via de TV-gids, wordt u aangeraden de datum en tijd niet handmatig te wijzigen.

• Een aantal digitale TV-zenders zenden audio en ondertitels uit die speciaal zijn aangepast voor doven en slechthorenden. • Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de TV automatisch over op de aangepaste audio en ondertiteling, indien beschikbaar.

Tijdzone instellen of een tijdzoneverschuiving voor

Universele toegang voor blinden of slechtzienden

uw regio instellen  (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Klok > Tijdzone.

 (TV-menu) >  Instellingen > Universele toegang > Audiodescriptie > Audiodescriptie > Aan.

Stel de TV in om na een vooraf ingestelde tijd

Digital TV-zenders zenden soms speciaal audiocommentaar uit dat beschrijft wat er op het scherm gebeurt.

 (TV-menu) >  Instellingen > Universele toegang > Slechthorenden > Aan.

automatisch naar stand-by over te schakelen

 (TV-menu) >  Instellingen > Universele toegang > Audiodescriptie > Gemengd volume, Audio-effecten, Spraak.

 (TV-menu) >  Instellingen > Regio en taal > Klok > Sleeptimer.

• Als u Gemengd volume selecteert, kunt u het volume van de normale audio mengen met het audiocommentaar. Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarde aan te passen. • Stel Audio-effecten in op Aan voor extra audioeffecten in het audiocommentaar, zoals stereo of

55

nl

ow D In de Google Play Store kunt u apps verbergen op basis van de leeftijd van gebruikers/kopers. U moet een pincode invoeren om het leeftijdsniveau te wijzigen. Het leeftijdsniveau zal bepalen welke apps beschikbaar zijn voor installatie.

d de oa

wegebbend geluid. • Selecteer Spraak als u de spraakvoorkeur wilt instellen op Omschrijvend of Ondertiteling.

fro

m

w

w

13.9

w

Vergrendelingsinstellingen

CAM-pincode voor opnemen instellen

 (TV-menu) >  Instellingen > Kinderslot > Code instellen, Code wijzigen. Met de kinderslotcode kunt u zenders of programma's vergrendelen of ontgrendelen. Opmerking: Als u uw pincode niet meer weet, kunt u de huidige code overschrijven door 8888 te gebruiken en een nieuwe code in te voeren.

Vergrendeling voor programma's Een minimumleeftijd instellen voor programma's met een leeftijdsclassificatie  (TV-menu) >  Instellingen > Kinderslot > Leeftijdsclassificatie.

Vergrendeling voor apps Vergrendeling instellen voor apps in de App-galerie  (TV-menu) >  Instellingen > Kinderslot > App vergrendeling. U kunt apps vergrendelen die ongeschikt zijn voor kinderen. U kunt apps voor volwassenen uit de appgalerie vergrendelen of een beperkt profiel instellen via het hoofdmenu. 18+ Het 18+-appslot zal vragen om een pincode wanneer u probeert om een app voor volwassenen te starten. Deze vergrendeling is alleen van toepassing op apps voor volwassenen uit de Philips app-galerie. Beperkt profiel U kunt een beperkt profiel instellen voor het hoofdmenu waardoor alleen de apps beschikbaar zijn die u toestaat. U moet een pincode invoeren om het beperkte profiel in te stellen en te activeren. Google Play Store - leeftijd

56

e .b re

 (TV-menu) >  Instellingen > Kinderslot > CAM-pincode.

Nieuwe code instellen of wijzigingscode resetten

r bo

Code instellen en Code wijzigen

n de an .v

Vergrendeling voor CAM

nl

ow D

14.3

Video's, foto's en muziek

Menu Populairst en menu Laatst afgespeeld

d de oa

14

fro

m

w

w

De TV en computer of NAS moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden. Op de computer of NAS moet u mediaserversoftware installeren. De mediaserver moet zijn ingesteld om bestanden met de TV te delen. De bestanden en mappen worden op de TV weergegeven zoals ze door de mediaserver zijn ingedeeld of op de computer of NAS zijn gestructureerd.

Laatst afgespeelde bestanden bekijken 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en selecteer  Laatst afgespeeld. 3 - Selecteer een van de bestanden en druk op OK om bestanden te bekijken of druk op  Wis alles om de lijst te wissen.

De TV biedt geen ondersteuning voor ondertitels bij videostreams vanaf een computer of NAS.

14.4

Als de mediaserver het zoeken naar bestanden ondersteunt, is een zoekveld beschikbaar.

Van een USB-aansluiting

De bestanden op uw computer bekijken en afspelen...

U kunt uw foto's bekijken of uw muziek en video's afspelen vanaf een aangesloten USB-stick of USBschijf.

w

U kunt foto's bekijken of muziek en video's afspelen vanaf een computer of NAS (Network Attached Storage) in uw thuisnetwerk.

Populairste bestanden bekijken of de lijst wissen 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer USB-apparaten en selecteer Populairst. 3 - Selecteer een van de bestanden en druk op OK om bestanden te bekijken of druk op  Wis alles om de lijst te wissen.

n de an .v

14.1

Van een computer of NAS

e .b re

r bo

1 - Druk op  SOURCES, selecteer Netwerk en druk op OK. 2 - Selecteer  SimplyShare-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste apparaat te selecteren. 3 - U kunt door uw bestanden bladeren en deze afspelen. 4 - Om te stoppen met het afspelen van video's, foto's en muziek, drukt u op EXIT.

Sluit een USB-stick of een USB-schijf op een van de USB-aansluitingen aan terwijl de TV aanstaat. De TV zal het apparaat herkennen en de bestanden worden vervolgens op de TV weergegeven. Als de lijst met bestanden niet automatisch verschijnt... 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - U kunt door uw bestanden bladeren in de mappenstructuur die u op de schijf hebt georganiseerd. 4 - Druk op  Alles afspelen als u alle bestanden in de USB-map wilt afspelen of druk op  Favoriet markeren om de geselecteerde map toe te voegen aan het menu  Favorieten. 5 - Om te stoppen met het afspelen van video's, foto's en muziek, drukt u op EXIT.

14.2

Menu Favorieten Een map of bestand toevoegen aan het menu Favorieten 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en selecteer een map of bestand. 3 - Druk op  Favoriet markeren (groen) om de geselecteerde map of het geselecteerde bestand toe te voegen aan het menu Favorieten.

Waarschuwing

Favoriete bestanden weergeven 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer USB-apparaten en selecteer Favorieten. 3 - U kunt al uw favoriete bestanden in de lijst bekijken.

Als u een programma probeert te pauzeren of op te nemen terwijl er een USB-schijf op de TV is aangesloten, wordt u gevraagd de USB-schijf te formatteren. Als u dit doet, worden alle bestanden verwijderd die op die USB-schijf staan.

57

nl

ow D of aanzetten zonder geluid 6 - Taal ondertiteling: selecteer een ondertiteltaal 7 - Audiotaal: hiermee selecteert u een audiotaal 8 - Shuffle: hiermee worden uw bestanden in willekeurige volgorde afgespeeld 9 - Herhalen: hiermee kunt u alle video's in deze map eenmaal of telkens opnieuw afspelen

d de oa

14.5

Uw video's afspelen

fro

m

Video's afspelen

w

w

w

Videomap openen 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - Selecteer Video’s. Druk op  Favoriet markeren om de videomap toe te voegen aan het menu  Favorieten.

Bladeren in videobestanden...

e .b re

r bo

n de an .v

Video-opties

• Lijst/Miniaturen: lijstweergave of weergave met miniaturen • Shuffle: bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld • Herhalen: alle video's in deze map worden eenmaal of telkens opnieuw afgespeeld • Info: informatie over de video weergeven

Een video afspelen 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - Selecteer Video’s en selecteer een van de video's. Druk op  Alles afspelen als u alle bestanden in de map wilt afspelen of druk op  Als favoriet markeren om de geselecteerde video toe te voegen aan het menu  Favorieten.

Videobestanden afspelen... • Als favoriet markeren: de geselecteerde video wordt gemarkeerd als favoriet • Instelling Ondertiteling: tekengrootte, kleur, positie enzovoort van ondertiteling instellen • Info: informatie over de video weergeven

Bedieningsbalk 14.6

Druk op OK als u de bedieningsbalk wilt weergeven of verbergen terwijl een video wordt afgespeeld.

Uw foto's weergeven Foto’s bekijken Fotomap openen 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - Selecteer Foto's en druk op  Favoriet markeren om de fotomap toe te voegen aan het menu  Favorieten of druk op  Sorteren om een foto snel terug te vinden.

1 - Voortgangsbalk 2 - Bedieningsbalk voor afspelen -  : Ga naar de vorige video in een map -  : Ga naar de volgende video in een map -  : Terugspoelen -  : Vooruitspoelen -  : Het afspelen onderbreken

Een foto weergeven 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - Selecteer Foto's en selecteer een van de foto's. Druk op  Diavoorstelling als u alle bestanden in de map wilt afspelen of druk op  Favoriet markeren om de geselecteerde foto toe te voegen

3 - Als favorieten markeren 4 - Alle video's afspelen 5 - Ondertiteling: ondertiteling aanzetten, uitzetten

58

d de oa

14.7

nl

ow D

aan het menu  Favorieten.

Uw muziek afspelen m w

w

Muziek afspelen

Druk op OK als u de bedieningsbalk wilt weergeven of verbergen terwijl een diavoorstelling wordt afgespeeld.

fro

Bedieningsbalk

w

Fotomap openen 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - Selecteer Muziek. Druk op  Favoriet markeren om de muziekmap toe te voegen aan het menu  Favorieten. 4 - Met een classificatie kunt u muziek snel terugvinden:Genres, Artiesten, Albums en Tracks.

e .b re

r bo

n de an .v

Muziek afspelen 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK. 2 - Selecteer  USB-apparaten en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren. 3 - Selecteer Muziek en selecteer een van de classificaties om muziekbestanden weer te geven. 4 - Selecteer muziek en druk op  Alles afspelen als u alle bestanden in de map wilt afspelen of druk op  Favoriet markeren om de geselecteerde muziek toe te voegen aan het menu  Favorieten.

1 - Bedieningsbalk voor afspelen -  : Ga naar de vorige foto in een map -  : Ga naar de volgende foto in een map -  : Een diavoorstelling onderbreken

2 - Als favorieten markeren 3 - Een diapresentatie starten 4 - De foto draaien 5 - Shuffle: hiermee worden uw bestanden in willekeurige volgorde afgespeeld 6 - Herhalen: hiermee kunt u alle foto's in deze map eenmaal of telkens opnieuw bekijken 7 - De muziek die op de achtergrond wordt afgespeeld, stoppen 8 - De snelheid van de diapresentatie instellen

Bedieningsbalk Druk op OK als u de bedieningsbalk wilt weergeven of verbergen terwijl muziek wordt afgespeeld.

Foto-opties Bladeren in fotobestanden... • Lijst/Miniaturen: lijstweergave of weergave met miniaturen • Shuffle: bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld • Herhalen: de diavoorstelling eenmaal of telkens opnieuw afspelen 1 - Voortgangsbalk 2 - Bedieningsbalk voor afspelen -  : Ga naar een vorig nummer in een map -  : Ga naar een volgend nummer in een map -  : Terugspoelen -  : Vooruitspoelen -  : Het afspelen onderbreken

• Snelheid diapresentatie: de snelheid van de diavoorstelling instellen • Overgang diapresentatie: de stijl van de fotoovergangen instellen Fotobestanden afspelen... • Als favoriet markeren: de foto instellen als favoriet

3 - Als favorieten markeren

• Info: informatie over de video weergeven 59

nl

ow D d de oa

4 - Alle muziek afspelen 5 - Shuffle: hiermee worden uw bestanden in willekeurige volgorde afgespeeld 6 - Herhalen: hiermee kunt u alle nummers in deze map eenmaal of telkens opnieuw bekijken

fro m w

w

w n de an .v

Muziekopties

r bo

Bladeren in muziekbestanden...

e .b re

• Shuffle: hiermee worden uw bestanden in willekeurige volgorde afgespeeld. • Herhalen: hiermee kunt u alle nummers in deze map eenmaal of telkens opnieuw afspelen. Muziekbestanden afspelen... • Als favoriet markeren: de muziek instellen als favoriet • Info: informatie over de muziek weergeven

60

nl

ow D of andersom. Mogelijk is de TV automatisch overgeschakeld naar Van internet. Als u de opnames zichtbaar wilt maken in de lijst met opnames, schakelt u naar de instelling die was geselecteerd op het moment van de opnames.

d de oa

15

fro

TV-gids

m

w

15.1

w

w

Wat hebt u nodig

De TV-gids gebruiken

e .b re

De TV-gids openen

r bo

n de an .v

15.3

In de TV-gids vindt u het overzicht van de huidige en geprogrammeerde TV-programma's van uw zenders. Afhankelijk van waar de TV-gidsgegevens vandaan komen, worden er analoge en digitale of alleen digitale zenders weergegeven. Niet alle zenders beschikken over TV-gidsgegevens.

Druk op  TV GUIDE om de TV-gids te openen. De TV-gids toont de zenders van de geselecteerde tuner.

De TV kan TV-gidsgegevens ophalen voor de op de TV geïnstalleerde zenders. De TV kan geen TVgidsgegevens ophalen voor zenders die u via een digitale ontvanger of decoder bekijkt.

Druk opnieuw op  TV GUIDE om de TV-gids te sluiten. De eerste keer dat u de TV-gids opent, scant de TV alle TV-zenders op programma-informatie. Dit kan een aantal minuten in beslag nemen. De TVgidsgegevens worden opgeslagen op de TV.

15.2

Gegevens TV-gids De TV-gids ontvangt informatie (gegevens) van omroepen of van internet. In bepaalde regio's en voor bepaalde zenders zijn mogelijk geen TVgidsgegevens beschikbaar. De TV kan TVgidsgegevens ophalen voor de op de TV geïnstalleerde zenders. De TV kan geen TVgidsgegevens ophalen voor zenders die u via een digitale ontvanger of decoder bekijkt.

Dag wijzigen In de TV-gids kunnen de programma's die voor de komende dagen zijn geprogrammeerd, worden weergegeven (tot maximaal 8 dagen vooruit). Druk op de gekleurde toets  Dag en selecteer de gewenste dag.

De TV is standaard ingesteld op Van de zender.

Herinnering instellen

Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van internet, kunnen er behalve digitale zenders ook analoge zenders worden weergegeven. Het menu TV-gids bevat ook een klein scherm van de huidige zender.

U kunt een herinnering instellen voor een programma. Een bericht waarschuwt u dat het programma gaat beginnen. U kunt onmiddellijk afstemmen op deze zender.

Vanaf internet Als de TV op internet is aangesloten, kunt u de TV zo instellen dat de TV-gidsgegevens via internet worden ontvangen.

In de TV-gids is een programma met een herinnering gemarkeerd met een  (klok). Een herinnering instellen…

De TV-gidsgegevens instellen…

1 - Druk op TV GUIDE en selecteer een komend programma. 2 - Druk op de gekleurde toets  Herinnering instellen en druk op OK. 3 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Algemene instellingen en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 3 - Selecteer Geavanceerd > TV-gids > Van internet en druk op OK. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Een herinnering wissen… 1 - Druk op  TV GUIDE en selecteer een programma met een herinnering. 2 - Druk op de gekleurde toets  Herinnering wissen en druk op OK. 3 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

Ontbrekende opnames Als het lijkt alsof er opnames uit de lijst met opnames zijn verdwenen, is de TV-gidsinfo (gegevens) mogelijk gewijzigd. Opnamen die zijn gemaakt met de instelling Van de zender, worden onzichtbaar in de lijst als u overschakelt naar de instelling Van internet

61

nl

ow D Een opname annuleren…

d de oa

Zoeken op genre

1 - Druk op  TV GUIDE en selecteer een programma dat is ingesteld voor opname. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opname wissen . 3 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

fro

Als de informatie beschikbaar is, kunt u naar programma's zoeken op genre, zoals films, sport, enzovoort.

m

w

w

* Zie het hoofdstuk Opnames en programma's pauzeren voor meer informatie.

w

Programma's op genre zoeken…

n de an .v e .b re

r bo

1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op OPTIONS. 3 - Selecteer Zoeken op genre en druk op OK. 4 - Selecteer het gewenste genre en druk op OK. De lijst met gevonden programma's wordt weergegeven. 5 - U kunt herinneringen instellen of een opname programmeren voor een geselecteerd programma. 6 - Druk op  BACK om het menu te sluiten. Voor meer informatie over het maken van opnames drukt u op  Zoekwoorden en zoekt u Opnemen. * Niet beschikbaar wanneer u een DVB-S-zender selecteert

Lijst van herinneringen U kunt een lijst weergeven van de herinneringen die u hebt ingesteld. Lijst van herinneringen De lijst van herinneringen openen… 1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames . 3 - Selecteer boven aan het scherm  Geprogrammeerd en druk op OK. 4 - Selecteer in de lijst van geprogrammeerde opnames en herinneringen het tabblad Herinneringen en druk op OK om alleen de herinneringen weer te geven. 5 - Druk op de gekleurde toets  Verwijderen om de geselecteerde herinnering te verwijderen. Druk op de gekleurde toets  Opname om het geselecteerde programma op te nemen. 6 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

Een opname instellen U kunt een opname instellen in de TV-gids*. Druk om de opnamelijst te bekijken op  Opnames , een programma dat staat ingesteld om te worden opgenomen is gemarkeerd met een  (rode stip) vóór de programmanaam. Een programma opnemen… 1 - Druk op TV GUIDE en selecteer een komend of gestart programma. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opname . 3 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

62

nl

ow D U kunt de eindtijd van de opname aanpassen in de lijst met Opnamen.

d de oa

16

fro

TV opnemen en pauzeren

m w

w

Een opname programmeren

w

U kunt een opname programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden. De TV gebruikt de gegevens van de TV-gids om de opname te starten en beëindigen.

Opnemen

e .b re

Een programma opnemen…

Wat hebt u nodig

r bo

n de an .v

16.1

1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Selecteer in de TV-gids de zender en het programma dat u wilt opnemen. Druk op  (rechts) of  (links) om door de programma's van de zender te gaan. Druk op de gekleurde toets  Dag en selecteer de gewenste dag. 3 - Druk op  Opnemen als het programma is gemarkeerd. Het programma is nu geprogrammeerd om te worden opgenomen. Er wordt automatisch een waarschuwing weergegeven wanneer u overlappende opnames hebt geprogrammeerd. Als u een programma wilt opnemen wanneer u niet thuis bent, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en de USB-schijf in te schakelen. 4 - De TV voegt wat extra tijdmarge aan het einde van het programma toe. U kunt deze marge aanpassen met Automatische eindmarge. 5 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

U kunt een digitale TV-uitzending opnemen en deze later bekijken. Om een TV-programma op te nemen, is het volgende nodig… • een aangesloten USB-schijf die op deze TV is geformatteerd; • digitale TV-zenders die op deze TV zijn geïnstalleerd; • de ontvangst van zenderinformatie voor de elektronische TV-gids; • een betrouwbare TV-klokinstelling. Als u de TV-klok handmatig opnieuw instelt, kunnen de opnames mislukken. U kunt niet opnemen wanneer er een TV programma wordt gepauzeerd. Sommige DVB-aanbieders hebben andere restricties betreffende auteurswetgeving door middel van DRMtechnologie (Digital Right Management). Er kunnen restricties bestaan op het uitzenden van beschermde zenders, opnemen, de geldigheid van een opname of het aantal weergaven. Wellicht is opnemen helemaal verboden. Als u probeert een beschermde uitzending op te nemen of een verlopen opname af te spelen, wordt er een foutmelding weergegeven.

Opnamelijst U kunt uw opnamen weergeven en beheren in de lijst met opnamen. Naast de lijst met opnamen is er een aparte lijst voor geprogrammeerde opnamen en herinneringen. De lijst met opnamen openen…

Voor meer informatie over het installeren van een USB-schijf, drukt u in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoekt u USB-schijf, installatie.

1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames . 3 - Selecteer in de lijst met opnamen de tabbladen Nieuw, Gezien of Verlopen en druk op OK om uw weergave te filteren. 4 - Wanneer een opname in de lijst is geselecteerd, kunt u de opname verwijderen met de gekleurde toets  Verwijderen of een lopende opname stoppen met de gekleurde toets  Opname stoppen . U kunt de naam van een opname wijzigen met de gekleurde toets  Naam wijzigen . 5 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

Een programma opnemen Nu opnemen Druk op  (Opname) als u het programma wilt opnemen waar u naar kijkt. De opname start onmiddellijk.

Soms beperken zenders het aantal dagen dat een opname kan worden bekeken. Na het verstrijken van deze periode wordt de opname gemarkeerd als verlopen. Bij de desbetreffende opname in de lijst wordt dan het aantal dagen weergegeven voordat de kijktermijn is verlopen.

Druk op  (Stoppen) om de opname te stoppen. Wanneer TV-gidsgegevens beschikbaar zijn, wordt het programma waarnaar u kijkt opgenomen vanaf het moment dat u op de opnametoets drukt totdat het programma eindigt. Als geen TV-gidsgegevens beschikbaar zijn, duurt de opname maar 30 minuten.

Als een geprogrammeerde opname door de zender is

63

nl

ow D scherm  Geprogrammeerd en druk op OK. 4 - Druk op OPTIONS, selecteer Programmeren en druk op OK. 5 - Selecteer de tuner waarmee u wilt opnemen en druk op OK. 6 - Selecteer de zender die u wilt opnemen en druk op OK. 7 - Selecteer de dag van de opname en druk op OK. 8 - Stel de begin- en eindtijd van de opname in. Selecteer een knop en gebruik de toetsen  (omhoog) of  (omlaag) om de uren en minuten in te stellen. 9 - Selecteer Opnemen en druk op OK om de handmatige opname te programmeren.

d de oa

verhinderd of als de uitzending is onderbroken, wordt een opname gemarkeerd als Mislukt.

fro

m

w

w

Opnameconflicten

w

Wanneer twee geprogrammeerde opnames overlappen in tijd, is er een opnameconflict. Om een opnameconflict op te lossen, kunt u de begin- en eindtijd van een of beide geprogrammeerde opnames aanpassen.

e .b re

r bo

n de an .v

De begin- of eindtijd van een geprogrammeerde opname aanpassen… 1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames . 3 - Selecteer boven aan het scherm  Geprogrammeerd en druk op OK. 4 - Selecteer in de lijst van geprogrammeerde opnames en herinneringen het tabblad Opnames en druk op OK om alleen de geprogrammeerde opnames weer te geven. 5 - Selecteer de geprogrammeerde opname die conflicteert met een andere geprogrammeerde opname en druk op de gekleurde toets  Tijd aanpassen. 6 - Selecteer de begin- of eindtijd en wijzig de tijd met de toetsen  (omhoog) of  (omlaag). Selecteer Toepassen en druk op OK. 7 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

De opname wordt weergegeven in de lijst met geprogrammeerde opnamen en herinneringen.

Opname bekijken Een opname bekijken… 1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames . 3 - Selecteer in de lijst met opnames de opname die u nodig hebt en druk op OK om te beginnen met kijken. 4 - U kunt de toetsen  (pauze),  (afspelen),  (terugspoelen),  (vooruit spoelen) of  (stoppen) gebruiken. 5 - Om terug te schakelen naar TV kijken drukt u op  EXIT.

Automatische eindmarge U kunt de tijdmarge instellen die de TV automatisch toevoegt aan het eind van elke geprogrammeerde opname.

16.2

TV pauzeren

De automatische eindmarge instellen...

Wat hebt u nodig

1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames . 3 - Druk op OPTIONS, selecteer Automatische eindmarge en druk op OK. 4 - Druk op  (omhoog) of  (omlaag) en druk op OK om de tijdmarge in te stellen die automatisch aan een opname wordt toegevoegd. U kunt maximaal 45 minuten aan een opname toevoegen. 5 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

U kunt een digitale TV-uitzending pauzeren en deze later voortzetten. Om een TV-programma te pauzeren, is het volgende nodig… • een aangesloten USB-schijf die op deze TV is geformatteerd; • digitale TV-zenders die op deze TV zijn geïnstalleerd; • de ontvangst van zenderinformatie voor de elektronische TV-gids;

Handmatig opnemen

Wanneer de USB-schijf is aangesloten en geformatteerd, wordt de TV-uitzending opgeslagen die u bekijkt. Als u overschakelt naar een andere zender, wordt de uitzending van de vorige zender gewist. De uitzending wordt ook gewist als u de TV overschakelt naar stand-by.

U kunt een opname programmeren die niet aan een specifiek TV-programma is gekoppeld. U stelt zelf het type tuner, de zender en de begin- en eindtijd in. Handmatig een opname programmeren… 1 - Druk op  TV GUIDE. 2 - Druk op de gekleurde toets  Opnames . 3 - Selecteer boven aan het

U kunt TV pauzeren niet gebruiken terwijl u opneemt.

64

nl

ow D d de oa

Druk voor meer informatie in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek USB-schijf, installatie.

fro m w w

w

Een programma pauzeren

n de an .v

Een uitzending pauzeren en hervatten…

e .b re

r bo

• Druk op  (Pauze) om een TV-uitzending te pauzeren. Een voortgangsbalk verschijnt kort onder aan het scherm. • Druk nogmaals op  (Pauze) om de voortgangsbalk weer te geven. • Druk op  (Afspelen) om verder te gaan met kijken. Wanneer de voortgangsbalk op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  (Terugspoelen) of op  (Vooruitspoelen) om te bepalen vanaf welk punt u het gebufferde programma wilt bekijken. Druk meerdere malen op deze toetsen om sneller achteruit of vooruit te spoelen. U kunt een uitzending gedurende maximaal 90 minuten pauzeren. Als u naar de actuele TV-uitzending wilt overschakelen, drukt u op  (Stoppen).

Terugspelen Omdat de uitzending waarnaar u kijkt, wordt opgeslagen, kunt u deze doorgaans enkele seconden terugspoelen. Een huidige uitzending opnieuw afspelen… 1 - Druk op  (Pauze) 2 - Druk op  (Terugspoelen). U kunt meerdere malen op  drukken om te selecteren waar u wilt beginnen met het bekijken van de gepauzeerde uitzending. Druk meerdere malen op deze toetsen om sneller achteruit of vooruit te spoelen. Op een gegeven moment bereikt u het begin van het opgeslagen programma of de maximale tijdsduur. 3 - Druk op  (Afspelen) om de uitzending weer te bekijken. 4 - Druk op  (Stoppen) om de uitzending live te bekijken.

65

nl

ow D

17

d de oa

Casten naar uw TV

Smartphones en tablets

fro

Een app naar het TV-scherm casten...

De nieuwe Philips TV Remote App op uw smartphone of tablet is uw nieuwe TV-assistent.

17.3

m

Philips TV Remote App

1 - Open op uw smartphone of tablet een app die Google Cast ondersteunt. 2 - Tik op het Google Cast-pictogram. 3 - Selecteer de TV waarnaar u wilt casten. 4 - Druk op afspelen op uw smartphone of tablet. Wat u hebt geselecteerd wordt afgespeeld op TV.

w

w

w

n de an .v

17.1

e .b re

r bo

Met de TV Remote App bestuurt u uw media om u heen. Stuur foto's, muziek of video's naar het grote TVscherm of kijk live naar TV-zenders op uw tablet of telefoon. Zoek wat u wilt bekijken in de TV-gids en bekijk het op uw telefoon of TV. Met de TV Remote App kunt u uw telefoon gebruiken als afstandsbediening.

AirPlay Om de AirPlay-functionaliteit aan uw Android-TV toe te voegen kunt u een van de diverse hiervoor bestemde Android-apps downloaden. U vindt verschillende van deze apps in de Google Play Store.

Download vandaag nog de Philips TV Remote App vanuit uw favoriete app-store.

17.4

MHL

De Philips TV Remote App is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis.

Deze TV is compatibel met MHL™. Als uw mobiele apparaat ook compatibel is met MHL, kunt u uw mobiele apparaat via een MHL-kabel aansluiten op de TV. Wanneer uw mobiele apparaat is aangesloten met de MHL-kabel, kunt u het scherm van uw mobiele apparaat weergeven op het TVscherm. Uw mobiele apparaat laadt de batterij tegelijkertijd. De MHL-aansluiting is ideaal voor het bekijken van films of het spelen van games vanaf uw mobiele apparaat op TV voor een langere tijd.

17.2

Google Cast Wat hebt u nodig Als een app op uw mobiele apparaat Google Cast heeft, kunt u uw app op deze TV casten. Zoek op de mobiele app naar het Google Cast-pictogram. U kunt uw mobiele apparaat gebruiken om te bepalen wat er op TV is. Google Cast werkt op Android en iOS.

Opladen

Uw mobiele apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde WiFi-thuisnetwerk als uw TV.

Wanneer de MHL-kabel is aangesloten, zal uw apparaat opladen terwijl de TV is ingeschakeld (niet in stand-by).

Apps met Google Cast

MHL-kabel

Elke dag zijn er nieuwe Google Cast-apps beschikbaar. U kunt het nu al proberen met YouTube, Chrome, Netflix, Photowall… of Big Web Quiz voor Chromecast. Zie ook google.com/cast

U hebt een passieve MHL-kabel (HDMI naar MicroUSB) nodig voor het aansluiten van uw mobiele apparaat op de TV. Mogelijk hebt u een extra adapter nodig om uw mobiele apparaat aan te sluiten. Voor het aansluiten van de MHL-kabel op de TV gebruikt u de HDMI 1 MHL-aansluiting.

Sommige Google Play-producten en -functies zijn niet in alle landen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar support.google.com/androidtv

MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL, LLC.

66

nl

ow D

18.1

• De klok van de TV moet zijn ingesteld op Automatisch of Verschilt per land. • U moet de gebruiksvoorwaarden accepteren. (Dit hebt u misschien al gedaan tijdens het aansluiten van internet.)

Over topselectie

Het pictogram  wordt alleen boven aan het scherm weergegeven als Nu op TV beschikbaar is.

Met  Topselectie adviseert uw TV...

Eerdere aanbevelingen worden niet op de TV opgeslagen.

d de oa

18

fro

Topselectie

m

w

w

w

n de an .v

Nu op TV gebruiken

e .b re

r bo

• actuele TV-programma's in Nu op TV • online-TV-diensten (Gemiste uitzendingen bekijken) in TV on Demand • de nieuwste huurvideo's in Video on demand • online-TV-diensten van Freeview (Gemiste uitzendingen bekijken) in Freeview Play

Nu op TV openen… 1 - Druk op  TOP PICKS om het menu Topselectie te openen. 2 - Selecteer Nu op TV boven aan het scherm en druk op OK. 3 - Druk op  BACK om dit item te sluiten.

Voor Topselectie moet u uw TV aansluiten op internet. Vergeet niet akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. De Topselectie-informatie en -services zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen. Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u Nu op TV opent, heeft de TV enkele seconden nodig om de pagina-informatie te vernieuwen.

De TV kan deze aanbevelingen alleen doen als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. Om gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van uw kijkgedrag te ontvangen, moet u het selectievakje Persoonlijke aanbevelingen activeren aanvinken.

In Nu op TV kunt u het volgende doen… • Selecteer en druk op OK op een programmapictogram als u wilt afstemmen op het gestarte programma. • Selecteer en druk op OK op het pictogram van een gepland programma als u al wilt afstemmen op de zender.

De gebruiksvoorwaarden openen... 1 - Druk op  TOP PICKS. 2 - Druk op OPTIONS, selecteer Gebruiksvoorwaarden en druk op OK. 3 - Selecteer Privacy-instellingen en druk op OK. 4 - Selecteer Persoonlijke aanbevelingen activeren en druk op OK om het vakje in te schakelen. Druk nogmaals op OK om het vakje uit te schakelen. 5 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

U kunt de gekleurde toetsen op de afstandsbediening gebruiken om een geplande opname te starten, te stoppen of te verwijderen. U kunt ook een herinnering instellen of verwijderen die u waarschuwt wanneer een programma begint. Druk op BACK als u Nu op TV wilt afsluiten zonder op een andere zender af te stemmen.

18.2

Nu op uw TV 18.3

Over Nu op TV

TV on Demand

Met Nu op TV krijgt u een aanbeveling van de tien meest populaire programma's die u op dat moment kunt bekijken.

Over TV on demand Met TV on Demand kunt u gemiste TVprogramma's of uw favoriete programma's bekijken wanneer u dat uitkomt. Deze service wordt ook wel Catch-Up TV, Replay TV of Online TV genoemd. Programma's die beschikbaar zijn via TV on Demand kunt u gratis bekijken.

Deze aanbevelingen bestaan uit programma's die nu op TV zijn of binnen 15 minuten beginnen. De aanbevolen programma's worden geselecteerd uit de zenders die u geïnstalleerd hebt. De selectie wordt gemaakt uit de zenders in uw land. U kunt Nu op TV ook aangepaste aanbevelingen voor u laten doen, gebaseerd op programma's die u regelmatig bekijkt.

U kunt TV on Demand ook persoonlijke aanbevelingen voor programma's laten doen op basis van de TV-installatie en de programma's die u regelmatig bekijkt.

Om Nu op TV aanbevelingen beschikbaar te maken… • Moet Nu op TV beschikbaar zijn in uw land. • Moeten er zenders op de TV zijn geïnstalleerd. • De TV moet verbinding hebben met internet.

Het pictogram  wordt alleen boven aan het 67

nl

ow D

scherm weergegeven als TV on Demand beschikbaar is.

d de oa

Video on demand gebruiken

fro

Video on demand openen...

m

1 - Druk op  TOP PICKS om het menu Topselectie te openen. 2 - Selecteer Video on demand boven aan het scherm en druk op OK. 3 - Gebruik de navigatietoetsen om een filmposter te selecteren. 4 - Druk op  BACK om dit item te sluiten.

w

w

w

TV on Demand gebruiken

n de an .v

TV on Demand openen…

Wanneer u Video on demand opent, heeft de TV enkele seconden nodig om de pagina-informatie te vernieuwen.

e .b re

r bo

1 - Druk op  TOP PICKS om het menu Topselectie te openen. 2 - Selecteer TV on Demand boven aan het scherm en druk op OK. 3 - Druk op  (omlaag) om de pagina op volledig scherm weer te geven. 4 - U kunt een bepaalde uitzender selecteren als meer dan een beschikbaar is. 5 - Selecteer een programmapictogram en druk op OK om te gaan kijken. 6 - Druk op  BACK om dit item te sluiten.

U kunt een bepaalde videotheek selecteren als meer dan een beschikbaar is. Een film huren… 1 - Navigeer naar de markering op een filmposter. Beperkte info verschijnt na enkele seconden. 2 - Druk op OK om de filmpagina van de videotheek te openen voor een samenvatting van de film. 3 - Bevestig uw bestelling. 4 - Betaal via de TV. 5 - U kunt de film gaan kijken. U kunt de toetsen  (afspelen) en  (pauzeren) gebruiken.

Wanneer u TV on Demand opent, heeft de TV enkele seconden nodig om de pagina-informatie te vernieuwen. Zodra een programma is gestart, kunt u de toetsen  (Afspelen) en  (Pauzeren) gebruiken.

18.4

Video on demand Over Video on demand Met Video on demand kunt u films huren bij een onlinevideotheek. U kunt Video on demand ook persoonlijke aanbevelingen voor films laten doen op basis van uw land, de TV-installatie en de programma's die u regelmatig bekijkt. Het pictogram  wordt alleen boven aan het scherm weergegeven als Video on demand beschikbaar is. Betaling Wanneer u een film huurt of koopt, kunt u de videotheek beveiligd betalen met uw creditcard. De meeste videotheken vragen u een account te maken als u voor het eerst een film huurt. Internetverkeer Als u veel video's streamt, kan het gebeuren dat u uw maandelijkse internetlimiet overschrijdt.

68

nl

ow D d de oa

19

fro

Hoofdmenu

m w

19.1

w

w

Het Hoofdmenu openen

n de an .v

Om het Hoofdmenu en een item te openen…

e .b re

r bo

1 - Druk op  HOME. 2 - Selecteer een item en druk op OK om het te openen of starten. 3 - Druk op  BACK om het Hoofdmenu te sluiten zonder iets te starten.

19.2

Beperkt profiel U kunt het gebruik van bepaalde apps beperken door de TV over te schakelen naar een beperkt profiel. Dit beperkte profiel staat alleen het gebruik toe van apps die u hebt geselecteerd. U kunt dit profiel alleen verlaten met een pincode. Wanneer het beperkte profiel is ingeschakeld kunt u niet... • Apps zoeken of openen die zijn gemarkeerd als Niet toegestaan • De Google Play Store openen • Kopen via Google Play Movies & TV of Google Play Games • Apps van derden gebruiken die geen gebruik maken van aanmelden via Google Wanneer het beperkte profiel is ingeschakeld kunt u wel... • Inhoud bekijken die al is gehuurd of gekocht bij Google Play Movies & TV • Games spelen die al zijn aangeschaft en geïnstalleerd via Google Play Games • De volgende instellingen openen: Wi-Fi-netwerk, Spraak en Toegankelijkheid • Bluetooth-accessoires toevoegen Het Google-account op TV blijft aangemeld. Het gebruik van een beperkt profiel heeft geen effect op het Google-account.

69

nl

ow D d de oa

20

fro

Netflix

m w

w

w

Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet. In uw regio is Netflix mogelijk pas in een toekomstige software-update beschikbaar.

n de an .v e .b re

r bo

Om Netflix te openen, drukt u op  om de Netflixapp te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen. www.netflix.com

70

nl

ow D d de oa

21

1 - Plaats de USB-stick in een van de USBaansluitingen van de TV. 2 - Selecteer Naar USB schrijven en druk op OK. Er wordt een identificatiebestand geschreven op de USBstick.

fro

Software

m

w

21.1

w

w

Software bijwerken

n de an .v

De software downloaden 1 - Plaats de USB-stick in de computer. 2 - Zoek het bestand 'update.htm' op de USB-stick en dubbelklik erop. 3 - Klik op ID versturen. 4 - Als er nieuwe software beschikbaar is, downloadt u het .zip-bestand. 5 - Nadat de download is voltooid, pakt u het bestand uit en kopieert u het bestand autorun.upg naar de USB-stick. Plaats dit bestand niet in een map.

Bijwerken vanaf internet

r bo e .b re

Als de TV is aangesloten op internet, ontvangt u mogelijk een bericht om de TV-software bij te werken. U hebt een snelle (breedband) internetverbinding nodig. Als u dit bericht ontvangt, raden we u aan de update uit te voeren. Selecteer Update wanneer dit bericht op het scherm staat, en volg de instructies op het scherm.

De software van de TV bijwerken 1 - Plaats de USB-stick opnieuw in de TV. De update wordt automatisch uitgevoerd. 2 - Een software-update kan een paar minuten duren. Druk niet op de knop  op de TV of afstandsbediening. Verwijder de USB-stick niet. 3 - Als de update is voltooid, schakelt de TV terug naar de zender die u aan het kijken was.

U kunt ook zelf zoeken naar een software-update. Tijdens de software-update is er geen beeld en de TV wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit gebeurt mogelijk meerdere keren. De update kan enkele minuten duren. Wacht totdat de TV weer beeld heeft. Druk tijdens de software-update niet op de aan-uitknop  op de TV of op de afstandsbediening.

Koppel de USB-stick nooit los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. Als de stroomstoring voorbij is, gaat de update verder.

Zelf naar een software-update zoeken… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Software bijwerken > Updates zoeken en druk op OK. 3 - Selecteer Internet en druk op OK. 4 - De TV zoekt naar een update op internet. 5 - Als er een update beschikbaar is, kunt u de software direct bijwerken. 6 - Een software-update kan een paar minuten duren. Druk niet op de knop  op de TV of afstandsbediening. 7 - Als de update is voltooid, schakelt de TV terug naar de zender die u aan het kijken was.

Verwijder het bestand autorun.upg van de USB-stick om abusievelijk bijwerken van de TV-software te voorkomen.

21.2

Softwareversie De huidige versie van de TV-software weergeven… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Software bijwerken > Huidige software-informatie en druk op OK. 3 - De versie, releaseopmerkingen en aanmaakdatum worden weergegeven. Ook het Netflix ESN-nummer wordt weergegeven indien beschikbaar. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

Bijwerken vanaf USB Mogelijk moet de TV-software worden bijgewerkt. U hebt een computer met een snelle internetverbinding en een USB-stick nodig om de software te kunnen uploaden naar de TV. Gebruik een USB-stick met 500 MB vrije ruimte. De schrijfbeveiliging moet zijn uitgeschakeld.

21.3

Automatische softwareupdates

De TV-software bijwerken… 1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Software bijwerken > Updates zoeken en druk op OK. 3 - Selecteer USB en druk op OK.

Schakel Automatische software-updates in om de software van uw TV automatisch bij te werken. Laat de TV in stand-by staan.

De TV identificeren 71

fro

Android (6+)

d de oa

Open Source

nl

ow D

1 - Druk op , selecteer Alle instellingen en druk op OK. 2 - Selecteer Software bijwerken > Automatische software-updates en druk op OK. 3 - Volg de aanwijzingen op het scherm. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten.

m

This tv contains the Android Marshmello Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TPVision Android based TV's.The original download site for this software is : https://android.googlesource.com/This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (http://source.android.com/source/licenses.html) This includes all external sources used by offical Android AOSP.

w

w

w

n de an .v

21.4

r bo e .b re

Open source-software Deze televisie bevat open source-software. U kunt bij TP Vision Europe B.V een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open sourcesoftwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectieve licenties.

linux kernel (3.10.79)

Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Indien u de broncode wilt ontvangen, richt u zich schriftelijk en in het Engels tot . . .

This tv contains the Linux Kernel.The original download site for this software is : http://www.kernel.org/.This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

[email protected]

21.5

Open source-licentie Over de open source-licentie README voor de broncode van de onderdelen van TP Vision Netherlands B.V. TV-software die onder open source-licenties vallen. Dit document bevat een beschrijving van de distributie van de broncode die in de TP Vision Netherlands B.V. TV wordt gebruikt. Deze code valt onder de GNU General Public License (de GPL) of de GNU Lesser General Public License (de LGPL), of onder een andere open source-licentie. Instructies voor het verkrijgen van exemplaren van deze software vindt u in de Richtlijnen voor gebruik.

libcurl (7.21.7) libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more!The original download site for this software is : http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICECopyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, [email protected] rights reserved.Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purposewith or without fee is hereby granted, provided that the above copyrightnotice and this permission notice appear in all copies.THE SOFTWARE IS PROVIDED

TP Vision Netherlands B.V. GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. biedt geen ondersteuning voor deze software. Het voorafgaande heeft geen invloed op uw garanties en wettelijke rechten op TP Vision Netherlands B.V.-producten die u hebt aangeschaft. Het heeft alleen betrekking op de broncode die voor u beschikbaar is gesteld.

72

nl

ow D for the use of any IJG author's name or company namein advertising or publicity relating to this software or products derived fromit. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group'ssoftware".We specifically permit and encourage the use of this software as the basis ofcommercial products, provided that all warranty or liability claims areassumed by the product vendor.

d de oa

"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USEOR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall notbe used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealingsin this Software without prior written authorization of the copyright holder.

fro

m

w

w

w

e .b re

r bo

n de an .v

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible.The original download site for this software is : https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng license

libfreetype (2.4.2) FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operationsThe original download site for this software is : https://github.com/julienr/libfreetypeandroidFreetype License

dvbsnoop (1.2) dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sectionsThe original download site for this software is : https://github.com /a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.cG PL v2 http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html

libjpeg (8a) This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding.This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.----------------------The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you,its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.All Rights Reserved except as specified below.Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute thissoftware (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to theseconditions:(1) If any part of the source code for this software is distributed, then thisREADME file must be included, with this copyright and no-warranty noticeunaltered; and any additions, deletions, or changes to the original filesmust be clearly indicated in accompanying documentation.(2) If only executable code is distributed, then the accompanyingdocumentation must state that "this software is based in part on the work ofthe Independent JPEG Group".(3) Permission for use of this software is granted only if the user acceptsfull responsibility for any undesirable consequences; the authors acceptNO LIABILITY for damages of any kind.These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code,not just to the unmodified library. If you use our work, you ought toacknowledge us.Permission is NOT granted

ezxml (0.8.6) ezXML is a C library for parsing XML documents.The original download site for this software is : http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

gSoap (2.7.15) The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT

73

nl

ow D This software includes an implementation of the AES Cipher, licensed by Brian GladmanThe original download site for this software is : http://www.gladman.me.uk/This piece of software is licensed by Brian Gladman

d de oa

OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

fro

m

w

w

w n de an .v

libUpNp (1.2.1)

r bo

The original download site for this software is : http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD.

restlet (2.1.7)

e .b re

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The original download site for this software is : http://restlet.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

live555 (0.82) Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original download site for this software is : http://www.live555.comThis piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

dnsmasq

FaceBook SDK (3.0.1)

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP serverThe original download site for this software is : https://android.googlesource.com /platform/external/dnmasqThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs.The original download site for this software is : https://developer.facebook.com/docs/androidThis piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

TomCrypt (1.1) iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionThe original download site for this software is : http://man pages.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcry pt.3.htmlThis piece of software is made available under the terms and conditions of the DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE

ffmpeg (2.1.3) This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, crossplatform solution to record, convert and stream audio and video.The original download site for this software is : http://ffmpeg.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

u-boot (2011-12) U-boot is a boot loader for embedded boards based on ARM, MIPS and other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application codeThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

gson (2.3) This TV uses gson. Gson is a Java library that can be used to convert Java Objects into their JSON representation. It can also be used to convert a JSON string to an equivalent Java object. Gson can work with arbitrary Java objects including pre-existing objects that you do not have source-code of.The original download site for this software is : https://code.google.com/p/google-gson/This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License 2.0

AsyncHttpclient (1.4.6) The original download site for this software is : http://loopj.com/android-async-http/This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

httpclient-4.4.1.1 (4.4.1.1) 74

nl

ow D PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Jackson Parser (2.x)

EMX (0.9c)

Ipepg client uses Jackson Parser for string manipualation.The original download site for this software is : https://github.com/FasterXML/jacksoncoreThis piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library.* The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

d de oa

This is needed to import cz.msebera.android.httpclient used by AssyncHttpClientThe original download site for this software is : http://mvnrepository.com/artifact/cz.mse bera.android/httpclient/4.4.1.1This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

fro

m

w

w

w

e .b re

r bo

n de an .v

Opera Web Browser (SDK 3.5) This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2) Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original download site for this software is : http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html

freetype (2.4.8) Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images).The original download site for this software is : http://ww w.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License

double-conversion Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod).The original download site for this software is : http://code.google.com/p/doubleconversionCopyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions aremet: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR

HKSCS (2008) Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappingsThe original download site for this software is : http://www.ogcio.gov.hkBefore downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion.2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use.3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.og cio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t erms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below.5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental 75

nl

ow D .gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/term s.htm).

d de oa

to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them.6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved.7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever.8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15.In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions:(i) not for financial gain unless it is incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and(iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio

fro m

IANA (Dec 30 2013)

w

w

w

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers.The original download site for this software is : https://www.iana.org

e .b re

r bo

n de an .v

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030The original download site for this software is : http://site.icu-proj ect.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html

MozTW (1.0) Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables.The original download site for this software is : https://moztw.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27) Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this software is : wiki.mozilla.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla public licencse (MPL) as described below.

openssl (1.0.0g) Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL project and based on SSLeay.The original download site for this software is : www.openssl.orgOpenSSL license

Unicode (4.0) Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database.The original download site for this software is : www.unicode.orghttp://www.unicode.org /copyright.html

Webp (0.2.0) Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP.The original download site for this software is :

76

nl

ow D _________________________________

Zlib (1.2.3)

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

d de oa

https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1 https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/ Additional IP Rights Grant (Patents)"This implementation" means the copyrightable works distributed byGoogle as part of the WebM Project.Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive,no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section)patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import,transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of thisimplementation of VP8, where such license applies only to those patentclaims, both currently owned by Google and acquired in the future,licensable by Google that are necessarily infringed by thisimplementation of VP8. This grant does not include claims that would beinfringed only as a consequence of further modification of thisimplementation. If you or your agent or exclusive licensee institute ororder or agree to the institution of patent litigation against anyentity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) allegingthat this implementation of VP8 or any code incorporated within thisimplementation of VP8 constitutes direct or contributory patentinfringement, or inducement of patent infringement, then any patentrights granted to you under this License for this implementation of VP8shall terminate as of the date such litigation is filed.

fro

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

m w

w

Version 2, June 1991

w

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

e .b re

r bo

n de an .v

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

Opera uses zlib as compression libraryThe original download site for this software is : http://zlib.netCopyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jeanloup Gailly [email protected] Mark Adler [email protected]

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the

TPVision is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

77

nl

ow D each and every part regardless of who wrote it.

d de oa

original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

fro

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

m

w

w

w

r bo

n de an .v

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

e .b re

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to 78

nl

ow D Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

d de oa

infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

fro

m

w

w

w

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

e .b re

r bo

n de an .v

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

NO WARRANTY

________________________________

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.] Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software

When a program is linked with a library, whether

79

nl

ow D modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

d de oa

statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

fro

m

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

w

w

w

n de an .v

r bo

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

e .b re

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. ?a) The modified work must itself be a software library. ?b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in nonfree programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

?c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. ?d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with

80

nl

ow D supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

d de oa

each and every part regardless of who wrote it.

fro

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

m

w

w

w

?a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

e .b re

r bo

n de an .v

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

?b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

?c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. ?d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

?e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must

81

nl

ow D DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

d de oa

?a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

fro

m

w

w

w

?b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

n de an .v

______________________________

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

e .b re

r bo

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

MIT LICENSE Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

NO WARRANTY

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

_______________________________

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

BSD LICENSE Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

_____________________________

82

nl

ow D d de oa

Apache

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical

fro

License January 2004

transformation or translation of a Source form, including but

http://www.apache.org/licenses/

not limited to compiled object code, generated documentation,

m

Version 2.0,

w

w

w

n de an .v

and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or

1. Definitions.

Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,

(an example is provided in the Appendix below).

and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by

form, that is based on (or derived from) the Work and for which the

the copyright owner that is granting the License.

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes

other entities that control, are controlled by, or are under common

of this License, Derivative Works shall not include works that remain

control with that entity. For the purposes of this definition,

separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the

the Work and Derivative Works thereof.

direction or management of such entity, whether by contract or

"Contribution" shall mean any work of authorship, including

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the

the original version of the Work and any modifications or additions

outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity

or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of

exercising permissions granted by this License.

the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,

means any form of electronic, verbal, or written communication sent

including but not limited to software source code, documentation

to the Licensor or its representatives, including but not limited to

source, and configuration files.

83

e .b re

r bo

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

nl

ow D institute patent litigation against any entity (including a

and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the

cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work

Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but

or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct

excluding communication that is conspicuously marked or otherwise

or contributory patent infringement, then any patent licenses

designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

granted to You under this License for that Work shall terminate

d de oa

communication on electronic mailing lists, source code control systems,

fro

m

w

w

w

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the

on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and

Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without

subsequently incorporated within the Work.

modifications, and in Source or Object form, provided that You

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of

meet the following conditions:

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

(a) You must give any other recipients of the Work or

worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable

Derivative Works a copy of this License;

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,

and

publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices

Work and such Derivative Works in Source or Object form.

stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

that You distribute, all copyright, patent, trademark, and

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

attribution notices from the Source form of the Work,

worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable

excluding those notices that do not pertain to any part of

(except as stated in this section) patent license to make, have made,

the Derivative Works; and

use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its

by such Contributor that are necessarily infringed by their

distribution, then any Derivative Works that You distribute must

Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)

include a readable copy of the attribution notices contained

with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You

within such NOTICE file, excluding those notices that do not

84

e .b re

r bo

n de an .v

as of the date such litigation is filed.

nl

ow D with Licensor regarding such Contributions.

d de oa

pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed

fro

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade

m

w

as part of the Derivative Works; within the Source form or

w

w

names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the

wherever such third-party notices normally appear. The contents 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or

of the NOTICE file are for informational purposes only and

agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each

do not modify the License. You may add Your own attribution

Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,

notices within Derivative Works that You distribute, alongside

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided

implied, including, without limitation, any warranties or conditions

that such additional attribution notices cannot be construed

of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

as modifying the License.

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

You may add Your own copyright statement to Your modifications and

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any

may provide additional or different license terms and conditions

risks associated with Your exercise of permissions under this License.

for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,

reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with

whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

the conditions stated in this License.

unless required by applicable law (such as deliberate and grossly

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be

any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work

liable to You for damages, including any direct, indirect, special,

by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

incidental, or consequential damages of any character arising as a

this License, without any additional terms or conditions.

result of this License or out of the use or inability to use the

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,

the terms of any separate license agreement you may have executed

work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all

85

e .b re

origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

r bo

within a display generated by the Derivative Works, if and

n de an .v

documentation, if provided along with the Derivative Works; or,

nl

ow D d de oa

other commercial damages or losses), even if such Contributor

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

fro

has been advised of the possibility of such damages.

m

you may not use this file except in compliance with the License.

w

w

w

You may obtain a copy of the License at

the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,

e .b re

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

r bo

n de an .v

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

or other liability obligations and/or rights consistent with this

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

License. However, in accepting such obligations, You may act only

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf

See the License for the specific language governing permissions and

of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,

limitations under the License.

defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

_____________________________

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of

END OF TERMS AND CONDITIONS

any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

To apply the Apache License to your work, attach the following

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" If you modify libpng you may insert additional notices immediately following

replaced with your own identifying information. (Don't include

this sentence.

the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a

This code is released under the libpng license.

file or class name and description of purpose be included on the

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are

same "printed page" as the copyright notice for easier

Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn RandersPehrson, and are

identification within third-party archives.

distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

with the following individual added to the list of 86

nl

ow D Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

d de oa

Contributing Authors

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,

fro

Cosmin Truta

m

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

w

w

w

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 October 3, 2002, are

Sam Bushell Magnus Holmgren

with the following individuals added to the list of Contributing Authors

e .b re

distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6

r bo

Kevin Bracey

n de an .v

John Bowler

Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are

Greg Roelofs Tom Tanner

Simon-Pierre Cadieux libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are

Eric S. Raymond Gilles Vollant

Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

and with the following additions to the disclaimer: For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"

There is no warranty against interference with your enjoyment of the

is defined as the following set of individuals:

library or against infringement. There is no warranty that our

Andreas Dilger

efforts or the library will fulfill any of your particular purposes

Dave Martindale Guy Eric Schalnat

or needs. This library is provided with all faults, and the entire

Paul Schmidt Tim Wegner

risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,

Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are

including, without limitation, the warranties of merchantability and of

distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96,

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG

Tom Lane

Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Glenn Randers-Pehrson Willem van Schaik

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are 87

nl

ow D d de oa

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

The FreeType Project LICENSE

fro

to the following restrictions:

m w

w

w

----------------------------

2006-Jan-27

2006 by The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be

Introduction ============

The FreeType Project is distributed in several archive packages;

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about"

some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,

boxes and the like:

various tools and contributions which rely on, or relate to, the

printf("%s",png_get_copyright(NULL));

FreeType Project. Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the

This license applies to all files found in such packages, and

files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png.jpg" (98x31).

which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs,

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a

documentation and makefiles, at the very least.

certification mark of the Open Source Initiative.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG

Glenn Randers-Pehrson glennrp at users.sourceforge.net

(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion

February 25, 2010

and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

_____________________________ This software is based in part on the work of the FreeType Team.

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

----------------------

88

e .b re

Copyright 1996-2002,

r bo

source or altered source distribution.

n de an .v

be misrepresented as being the original source.

nl

ow D d de oa

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project',

o You can use this software for whatever you want, in parts or

fro

and `FreeType archive' refer to the set of files originally

m

full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage)

w

w

w

distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and

n de an .v

Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,

o You may not pretend that you wrote this software. If you use

`You' refers to the licensee, or person using the project, where

FreeType code. (`credits')

`using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

We specifically permit and encourage the inclusion of this

This program is referred to as `a program using the FreeType

software, with or without modifications, in commercial products.

engine'.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and

Finally, many people asked us for a preferred form for a

documentation, unless otherwise stated in the file in its

credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus

original, unmodified form as distributed in the original archive.

encourage you to use the following text:

If you are unsure whether or not a particular file is covered by

"""

this license, you must contact us to verify this.

Portions of this software are copyright ? The FreeType

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner,

Project (www.freetype.org). All rights reserved. """

Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

Please replace with the value from the FreeType version you actually use.

--------------

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY

Legal Terms ===========

KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

--------------

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE

89

e .b re

somewhere in your documentation that you have used the

r bo

beta or final release.

it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge

nl

ow D our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

m

USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

fro

BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO

d de oa

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

w

w

w

--------------

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use

the name of the other for commercial, advertising, or promotional

irrevocable right and license to use, execute, perform, compile,

purposes without specific prior written permission.

display, copy, create derivative works of, distribute and

We suggest, but do not require, that you use one or more of the

sublicense the FreeType Project (in both source and object code

following phrases to refer to this software in your documentation

forms) and derivative works thereof for any purpose; and to

or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine',

authorize others to exercise some or all of the rights granted

`FreeType library', or `FreeType Distribution'.

herein, subject to the following conditions: As you have not signed this license, you are not required to

o Redistribution of source code must retain this license file

accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted

(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to

material, only this license, or another one contracted with the

the original files must be clearly indicated in accompanying

authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

documentation. The copyright notices of the unaltered,

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType

original files must be preserved in all copies of source

Project, you indicate that you understand and accept all the terms

files.

of this license. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that

-----------

states that the software is based in part of the work of the There are two mailing lists related to FreeType:

FreeType Team, in the distribution documentation. We also

o [email protected]

encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

Discusses general use and applications of FreeType, as well as

These conditions apply to any software derived from or based on

future and wanted additions to the library and distribution.

the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use

If you are looking for support, start in this list if you

90

e .b re

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and

r bo

n de an .v

-----------------

nl

ow D including portions thereof.

d de oa

haven't found anything to help you in the documentation.

fro

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally

m

o [email protected]

w

w

w

accepted in the software development community for the electronic transfer of data.

Our home page can be found at

Code. http://www.freetype.org 1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit

--- end of FTL.TXT ---

A.

_____________________________

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or

MOZILLA PUBLIC LICENSE

portions thereof with code not governed by the terms of this License.

Version 1.1

1.8. "License" means this document. --------------1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum extent possible, whether at the time of the initial grant or

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the

subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

Covered Code available to a third party.

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the

the creation of Modifications.

substance or structure of either the Original Code or any previous

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original

Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a

Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications

Modification is: A. Any addition to or deletion from the contents of a file

made by that particular Contributor.

containing Original Code or previous Modifications.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications, in each case

B. Any new file that contains any part of the Original Code or

91

e .b re

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source

r bo

specific licenses, porting, etc.

n de an .v

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,

nl

ow D to cause the direction or management of such entity, whether by

d de oa

previous Modifications.

contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent

fro

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code

m

w

(50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such

w

w

which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as

License is not already Covered Code governed by this License.

2.1. The Initial Developer Grant. The Initial Developer hereby grants You a worldwide, royalty-free,

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or

non-exclusive license, subject to third party intellectual property

hereafter acquired, including without limitation, method, process,

claims:

and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

(a) under intellectual property rights (other than patent or trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce,

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for

modify, display, perform, sublicense and distribute the Original

making modifications to it, including all modules it contains, plus

Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or

any associated interface definition files, scripts used to control

as part of a Larger Work; and

compilation and installation of an Executable, or source code (b) under Patents Claims infringed by the making, using or

differential comparisons against either the Original Code or another

selling of Original Code, to make, have made, use, practice,

well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The

sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the

Source Code can be in a compressed or archival form, provided the

Original Code (or portions thereof).

appropriate decompression or de-archiving software is widely available

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are

for no charge.

effective on the date Initial Developer first distributes

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity

Original Code under the terms of this License.

exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License or a future version of this License issued under Section 6.1.

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is

For legal entities, "You" includes any entity which controls, is

granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2)

controlled by, or is under common control with You. For purposes of

separate from the Original Code; or 3) for infringements caused

this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect,

by: i) the modification of the Original

92

e .b re

r bo

n de an .v

entity.

Original Code, and which, at the time of its release under this

nl

ow D granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the

d de oa

Code or ii) the combination of the Original Code with other software or devices.

fro

Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version;

m

w

3) for infringements caused by: i) third party modifications of

w

w

2.2. Contributor Grant.

Contributor Version or ii) the combination of Modifications made

Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims

(a) under intellectual property rights (other than patent or

infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by

trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify,

that Contributor.

display, perform, sublicense and distribute the Modifications created by such Contributor (or portions thereof) either on an

3.1. Application of License.

unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code

The Modifications which You create or to which You contribute are

and/or as part of a Larger Work; and

governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or

distributed only under the terms of this License or a future version

selling of Modifications made by that Contributor either alone

of this License released under Section 6.1, and You must include a

and/or in combination with its Contributor Version (or portions

copy of this License with every copy of the Source Code You

of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have

distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code

made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that

version that alters or restricts the applicable version of this

Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of

License or the recipients' rights hereunder. However, You may include

Modifications made by that Contributor with its Contributor

an additional document offering the additional rights described in

Version (or portions of such combination).

Section 3.5. (c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are

3.2. Availability of Source Code.

effective on the date Contributor first makes Commercial Use of

Any Modification which You create or to which You contribute must be

the Covered Code.

made available in Source Code form under the terms of this License either on the same media as an Executable version or via an accepted

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is

Electronic Distribution Mechanism to anyone to 93

e .b re

by that Contributor with other software (except as part of the

r bo

hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

n de an .v

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor

nl

ow D obtains such knowledge after

Executable version available; and if made available via Electronic

the Modification is made available as described in Section 3.2,

Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12)

Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies

months after the date it initially became available, or at least six

Contributor makes available thereafter and shall take other steps

(6) months after a subsequent version of that particular Modification

(such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups)

has been made available to such recipients. You are responsible for

reasonably calculated to inform those who received the Covered

ensuring that the Source Code version remains available even if the

Code that new knowledge has been obtained.

d de oa

whom you made an

fro

m

w

w

w

(b) Contributor APIs. If Contributor's Modifications include an application programming

3.3. Description of Modifications. You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a

interface and Contributor has knowledge of patent licenses which

file documenting the changes You made to create that Covered Code and

are reasonably necessary to implement that API, Contributor must

the date of any change. You must include a prominent statement that

also include this information in the LEGAL file.

the Modification is derived, directly or indirectly, from Original

(c)

Code provided by the Initial Developer and including the name of the

Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to

Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an

Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's

Executable version or related documentation in which You describe the

Modifications are Contributor's original creation(s) and/or

origin or ownership of the Covered Code.

Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by

3.4. Intellectual Property Matters

this License.

(a) Third Party Claims. If Contributor has knowledge that a license under a third party's

3.5. Required Notices. You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source

intellectual property rights is required to exercise the rights

Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source

granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2,

Code file due to its structure, then You must include such notice in a

Contributor must include a text file with the Source Code

location (such as a relevant directory) where a user would be likely

distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the

to look for such a notice. If You created one or more Modification(s)

party making the claim in sufficient detail that a recipient will

You may add your name as a Contributor to the notice described in

know whom to contact. If Contributor 94

e .b re

r bo

n de an .v

Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

d de oa

that the license for the

nl

ow D

Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation

Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's

fro

for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership

m

rights in the Source Code version from the rights set forth in this

w

w

w

rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to

license You must make it absolutely clear that any terms which differ

from this License are offered by You alone, not by the Initial

may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial

Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the

Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than

Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by

any such warranty, support, indemnity or liability obligation is

the Initial Developer or such Contributor as a result of any such

offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial

terms You offer.

Developer and every Contributor for any liability incurred by the 3.7. Larger Works.

Initial Developer or such Contributor as a result of warranty,

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code

support, indemnity or liability terms You offer.

not governed by the terms of this License and distribute the Larger 3.6. Distribution of Executable Versions.

Work as a single product. In such a case, You must make sure the

You may distribute Covered Code in Executable form only if the

requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code, and if You include a notice stating that the Source Code version of

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this

the Covered Code is available under the terms of this License,

License with respect to some or all of the Covered Code due to

including a description of how and where You have fulfilled the

statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with

obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included

the terms of this License to the maximum extent possible; and (b)

in any notice in an Executable version, related documentation or

describe the limitations and the code they affect. Such description

collateral in which You describe recipients' rights relating to the

must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must

Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered

be included with all distributions of the Source Code. Except to the

Code or ownership rights under a license of Your choice, which may

extent prohibited by statute or regulation, such description must be

contain terms different from this License, provided that You are in

sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to

compliance with the terms of this License and

95

e .b re

obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You

r bo

n de an .v

License. If You distribute the Executable version under a different

charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability

d de oa

the Initial

nl

ow D

understand it.

fro

Developer, Original Code or Contributor in the notice described in

m

Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of

6.1. New Versions.

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised

WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF

and/or new versions of the License from time to time. Each version

DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING.

will be given a distinguishing version number.

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE

6.2. Effect of New Versions. Once Covered Code has been published under a particular version of the

IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,

License, You may always continue to use it under the terms of that

YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE

version. You may also choose to use such Covered Code under the terms

COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER

of any subsequent version of the License published by Netscape. No one

OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF

other than Netscape has the right to modify the terms applicable to

ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate

If You create or use a modified version of this License (which you may

automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure

only do in order to apply it to code which is not already Covered Code

such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All

governed by this License), You must (a) rename Your license so that

sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall

the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape",

survive any termination of this License. Provisions which, by their

"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your

nature, must remain in effect beyond the termination of this License

license (except to note that your license differs from this License)

shall survive.

and (b) otherwise make it clear that Your version of the license

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement

contains terms which differ from the Mozilla Public License and

claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer

Netscape Public License. (Filling in the name of 96

e .b re

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,

r bo

n de an .v

this License.)

attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

w

w

w

This License applies to code to which the Initial Developer has

d de oa

Version directly or

nl

ow D

or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom

indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as

fro

You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

m

by license or settlement) prior to the initiation of patent

w

w

w

infringement litigation, then the reasonable value of the licenses

infringes any patent, then any and all rights granted by such

granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken

Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License

into account in determining the amount or value of any payment or license.

unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i)

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above,

agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable

all end user license agreements (excluding distributors and resellers)

royalty for Your past and future use of Modifications made by such

which have been validly granted by You or any distributor hereunder

Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to

prior to termination shall survive termination.

the Contributor Version against such Participant. If within 60 days of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT

mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim

(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL

is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under

DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,

Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of

OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY

the 60 day notice period specified above.

CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's

WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER

Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then

COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN

any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b)

INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF

and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used,

LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY

sold, distributed, or had made, Modifications made by that

RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW

Participant.

PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant

EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO

alleging that such Participant's Contributor 97

e .b re

shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively,

r bo

n de an .v

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly

d de oa

expressly excluded.

nl

ow D

THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

fro

Any law or regulation which provides that the language of a contract

m

shall be construed against the drafter shall not apply to this

w

48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer

terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48

responsible for claims and damages arising, directly or indirectly,

C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995),

out of its utilization of rights under this License and You agree to

all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those

work with Initial Developer and Contributors to distribute such

rights set forth herein.

responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or shall be deemed to constitute any admission of liability.

This License represents the complete agreement concerning subject matter hereof. If any provision of this License is held to be

Initial Developer may designate portions of the Covered Code as

unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent

"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the Initial

necessary to make it enforceable. This License shall be governed by

Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under

California law provisions (except to the extent applicable law, if

Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified

any, provides otherwise), excluding its conflictof-law provisions.

by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

With respect to disputes in which at least one party is a citizen of, or an entity chartered or registered to do business in the United

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

States of America, any litigation relating to this License shall be

``The contents of this file are subject to the Mozilla Public License

subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern

Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in

District of California, with venue lying in Santa Clara County,

compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

California, with the losing party responsible for costs, including

http://www.mozilla.org/MPL/

without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"

expenses. The application of the United Nations Convention on

basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the

Contracts for the International Sale of Goods is 98

e .b re

As between Initial Developer and the Contributors, each party is

r bo

software" and "commercial computer software documentation," as such

n de an .v

License.

w

w

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in

nl

ow D d de oa

License for the specific language governing rights and limitations

fro

under the License.

m w w

w

The Original Code is ______________________________________.

n de an .v e .b re

r bo

The Initial Developer of the Original Code is ________________________. Portions created by ______________________ are Copyright (C) ______ _______________________. All Rights Reserved.

Contributor(s): ______________________________________.

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of the _____ license (the "[___] License"), in which case the provisions of [______] License are applicable instead of those above. If you wish to allow use of your version of this file only under the terms of the [____] License and not to allow others to use your version of this file under the MPL, indicate your decision by deleting the provisions above and replace them with the notice and other provisions required by the [___] License. If you do not delete the provisions above, a recipient may use your version of this file under either the MPL or the [___] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications.]

99

nl

ow D Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

d de oa

22

fro

Specificaties

m

w

22.1

w

w

Milieu

n de an .v

22.2

Vermogen

Op het Europees energielabel staat de energieefficiëntieklasse van dit product. Hoe groener de energie-efficiëntieklasse van een product, hoe minder energie het verbruikt. Op dit label wordt naast de energie-efficiëntieklasse ook het gemiddelde energieverbruik van dit product tijdens gebruik en het gemiddelde energieverbruik gedurende een jaar vermeld. De energieverbruikwaarden voor dit product zijn ook beschikbaar op de Philips-website voor uw land: www.philips.com/TV

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer specificaties van dit product naar www.philips.nl/support

e .b re

r bo

Europees energielabel

Vermogen • Netspanning: AC 220 - 240 V +/-10% • Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C • Functies voor energiebesparing: Eco-modus, beeld uit (voor radio), timer voor automatisch uitschakelen, menu Eco-instellingen. Zie voor informatie over het stroomverbruik het hoofdstuk Productinformatie.

Einde levensduur

De informatie over de voeding die op het typeplaatje staat vermeld, is het energieverbruik van dit product tijdens normaal gebruik (IEC 62087 Ed.2). Het maximale vermogen dat tussen haakjes staat vermeld, wordt gebruikt voor elektrische veiligheid (IEC 60065 Ed. 7.2).

Oude producten en batterijen weggooien Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.

22.3

Besturingssysteem Android OS:

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.

Android Marshmallow 6.0

22.4

Ontvangst • Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75) • Tunerfrequentiebanden: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF • DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM • Analoge videoweergave: SECAM, PAL • Digitale videoweergave: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* • Digitale audioweergave (ISO/IEC 13818-3) • Ingang satellietantenne: 75 ohm F-type • Bereik ingangsfrequentie: 950 - 2150 MHz • Bereik ingangsniveau: 25 tot 65 dBm • DVB-S/S2 QPSK, symboolsnelheid: 2 - 45 Msymbol, SCPC en MCPC • LNB: DiSEqC 1.0, ondersteuning voor 1 tot 4 LNB's, polariteitselectie: 14/18 V, bandselectie: 22 kHz, Tone burst-modus, LNB-vermogen maximaal 300 mA

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

100

nl

ow D

22.5

m w

w

w

Schermtype

fro

• YPbPr, L/R • HDMI 4-ingang - ARC • HDMI 3-ingang - ARC • Antenne (75 ohm) • YPbPr, L/R • Satelliettuner

d de oa

* Alleen voor DVB-T2, DVB-S2

22.8

Schermresolutie • 3840 x 2160

e .b re

• Uitgangsvermogen (RMS): 20 W • Dolby Audio • DTS Premium Sound ™

r bo

Geluid

n de an .v

Schermdiameter • 108 cm / 43 inch • 123 cm / 49 inch • 126 cm / 50 inch • 139 cm / 55 inch • 164 cm / 65 inch

22.9

22.6

Multimedia

Schermresolutie

Aansluitingen • USB 2.0 / USB 3.0 • Ethernet LAN RJ-45 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (ingebouwd) • BT2.1 met EDR en BT4.0 met BLE (* Uw TV ondersteunt geen Bluetooth-subwoofer en Bluetoothluidsprekers)

Videoformaten Resolutie - vernieuwingsfrequentie • 480i - 60 Hz • 480p - 60 Hz • 576i - 50 Hz • 576p - 50 Hz • 720p - 50 Hz, 60 Hz • 1080i - 50 Hz, 60 Hz • 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz • 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Ondersteunde USB-bestandssystemen • FAT 16, FAT 32, NTFS Afspeelformaten • Videocodecs: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC • Audiocodecs: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 tot en met v9.2), WMA-PRO (v9 en v10) • Ondertiteling: – Indelingen: SRT, SUB, TXT, SMI – Tekencoderingen: UTF-8, Midden-Europa en OostEuropa (Windows-1250), Cyrillisch (Windows-1251), Grieks (Windows-1253), Turks (Windows-1254), WestEuropa (Windows-1252) • Beeldcodecs: JPEG • Beperkingen: – Maximale ondersteunde totale bitsnelheid voor een mediabestand: 30 Mbps. – Maximale ondersteunde videobitsnelheid voor een mediabestand: 20 Mbps. – MPEG-4 AVC (H.264) ondersteund tot High Profile @ L5.1. – H.265 (HEVC) wordt ondersteund tot Main/Main 10-profiel t/m niveau 5.1 – VC-1 ondersteund tot Advanced Profile @ L3.

Computerformaten Mogelijke resoluties: • 640 x 480p - 60 Hz • 800 x 600p - 60 Hz • 1024 x 768p - 60 Hz • 1280 x 768p - 60 Hz • 1360 x 765p - 60 Hz • 1360 x 768p - 60 Hz • 1280 x 1024p - 60 Hz • 1920 x 1080p - 60 Hz • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

22.7

Connectiviteit Zijkant TV • Common Interface-sleuf: CI+/CAM • USB 1 - USB 2.0 • USB 2 - USB 3.0 • Hoofdtelefoon: stereomini-aansluiting van 3,5 mm • HDMI 1-ingang - ARC - MHL - Ultra HD - HDR • HDMI 2-ingang - ARC - Ultra HD - HDR

Ondersteunde mediaserversoftware (DMS) • U kunt elke DLNA V1.5-mediaserversoftware (DMSklasse) gebruiken. • U kunt de Philips TV Remote App (iOS en Android) gebruiken op mobiele apparaten.

Onderzijde TV • Audio-uitgang: Optical Toslink • LAN-netwerk: RJ45

– De prestaties kunnen verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden van het mobiele apparaat en de

101

nl

ow D

d de oa

software die wordt gebruikt.

fro

m

w

w

w

e .b re

r bo

n de an .v

102

nl

ow D

23.3

Help en ondersteuning

Problemen oplossen

d de oa

23

fro

m

Inschakelen en afstandsbediening

w

w

w

De TV gaat niet aan • Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht een minuut en sluit het snoer vervolgens weer aan. • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

Uw TV registreren

e .b re

Krakend geluid bij het in- of uitschakelen

Registreer uw TV en profiteer van een groot aantal voordelen, zoals volledige productondersteuning (inclusief downloads), exclusieve toegang tot informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en kortingen, de kans op het winnen van prijzen en eventueel deelname aan speciale onderzoeken over nieuwe producten.

r bo

n de an .v

23.1

Wanneer u de TV in- of uitschakelt of in standbystand zet, hoort u een krakend geluid vanuit de behuizing van de TV. Dit krakende geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en krimpen van de TV wanneer deze afkoelt en opwarmt. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

Ga naar www.philips.com/welcome

De TV reageert niet op de afstandsbediening Het duurt even voordat de TV is opgestart. Tijdens het opstarten reageert de TV niet op de afstandsbediening of de bediening op de TV. Dit is normaal. Als de TV hierna nog altijd niet reageert op de afstandsbediening, kunt u controleren of de afstandsbediening werkt met de camera van een mobiele telefoon. Schakel de cameramodus van de telefoon in en richt de afstandsbediening op de lens van de camera. Als u op een willekeurige knop van de afstandsbediening drukt en u het infrarode LEDlampje van de camera ziet knipperen, werkt de afstandsbediening naar behoren. De TV moet worden gecontroleerd. Als u het lampje niet ziet knipperen, is de afstandsbediening misschien stuk of is de batterij bijna leeg. U kunt de afstandsbediening niet op deze manier controleren als deze draadloos is gekoppeld aan de TV (paired).

23.2

De Help gebruiken De ondersteunende informatie (Help) van deze TV wordt op het scherm weergegeven . Help openen Druk op de toets  (blauw) om Help direct te openen. In Help wordt het hoofdstuk geopend dat het meest relevant is voor wat u aan het doen bent of wat er op de TV is geselecteerd. Om onderwerpen op alfabet op te zoeken, drukt u op de gekleurde toets  Trefwoorden . Als u Help als een boek wilt lezen, selecteert u Boek. U kunt Help ook openen in het hoofdmenu of TVmenu. Sluit Help voordat u de Help-instructies gaat uitvoeren. Druk op de gekleurde toets  Sluiten om Help te sluiten.

De TV schakelt opnieuw over op de stand-bystand nadat het startscherm van Philips is weergegeven Wanneer de TV in stand-bystand staat, wordt een startscherm van Philips weergegeven. Vervolgens schakelt de TV opnieuw over op de stand-bystand. Dit is normaal. Wanneer de voeding van de TV wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld, wordt het startscherm de volgende keer dat u de TV inschakelt weergegeven. Als u de TV wilt inschakelen vanuit de stand-bystand, drukt u op  op de afstandsbediening of op de TV.

Bij sommige activiteiten, zoals Teletekst, hebben de gekleurde toetsen een specifieke functie en kunt u Help er niet mee openen. Help lezen op uw tablet, smartphone of computer Als u een langere reeks instructies gemakkelijker wilt uitvoeren, kunt u Help in pdf-formaat downloaden en deze lezen op uw smartphone, tablet of computer. U kunt de relevante pagina's van Help ook afdrukken vanaf uw computer. Ga naar www.philips.com/support om de Help (gebruikershandleiding) te downloaden

Het lampje van de stand-bystand blijft knipperen Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht 5 minuten en sluit het snoer vervolgens weer aan. Als het lampje opnieuw begint te knipperen, dient u contact op te nemen met de Philips Klantenservice.

103

nl

ow D Controleer de signaaluitgang van het verbonden apparaat.

Er zijn tijdens de installatie geen digitale zenders

Het computerbeeld is niet stabiel

gevonden

Controleer of de PC de ondersteunde resolutie en vernieuwingsfrequentie gebruikt.

d de oa

Zenders

fro m

w

w

w

Lees de technische specificaties om te controleren of uw TV in uw land DVB-T of DVB-C ondersteunt. Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten en dat het juiste netwerk is geselecteerd.

r bo

n de an .v

Geluid

Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met Geen geluid of matige geluidskwaliteit

Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd.

Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd, schakelt de TV de audio-uitgang automatisch uit. Dit is geen defect.

Beeld

• Controleer of de geluidsinstellingen juist zijn ingesteld. • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. • Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld. • Controleer of de TV-audio-uitgang is aangesloten op de audio-ingang op het home cinema-systeem. Er moet geluid uit de HTS-luidsprekers komen. • Bij sommige apparaten moet de HDMI-audiouitgang handmatig worden ingeschakeld. Als de HDMI-audio-uitgang reeds is ingeschakeld, maar u nog altijd geen geluid hoort, kunt u proberen de digitale audio-indeling van het apparaat te wijzigen naar PCM (Pulse Code Modulation). Voor instructies raadpleegt u de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

Geen beeld/vervormd beeld • Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV. • Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als weergavebron. • Controleer of het externe apparaat of de externe bron op de juiste wijze is aangesloten. Geluid maar geen beeld • Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld. Slechte antenne-ontvangst • Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV. • Luidsprekers, ongeaarde audio-apparaten, neonlampen, hoge gebouwen en andere grote voorwerpen kunnen de ontvangstkwaliteit beïnvloeden. Probeer de ontvangstkwaliteit indien mogelijk te verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen of door apparaten weg van de TV te verplaatsen. • Als de ontvangst voor slechts één zender slecht is, probeert u deze zender met Handmatige installatie, fijn af te stemmen.

HDMI en USB HDMI • Houd er rekening mee dat HDCP-ondersteuning (High-bandwidth Digital Content Protection) de beeldoverdracht tussen een HDMI-apparaat en een TV kan vertragen. • Als de TV het HDMI-apparaat niet herkent en er geen beeld wordt weergegeven, probeert u de bron van het ene apparaat naar een ander over te schakelen en weer terug. • Als het beeld en geluid van een apparaat dat is aangesloten op HDMI 3 of HDMI 4 vervormd zijn, sluit u het apparaat aan op de HDMI 1- of HDMI 2-ingang van deze TV. • Als het beeld en geluid van een apparaat aangesloten met HDMI wordt vervormd, controleer dan of een andere HDMI Ultra HD-instelling dit probleem oplost. Druk in Help op de gekleurde toets  Trefwoorden en zoek HDMI Ultra HD. • Als het geluid steeds wordt onderbroken, controleert u of de uitganginstellingen van het HDMI-apparaat correct zijn. • Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMI-DVI-kabel gebruikt, controleert u of er een extra audiokabel is aangesloten op AUDIO IN (alleen mini-aansluiting),

Slecht beeld van een apparaat • Controleer of het apparaat goed is aangesloten. • Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld. De beeldinstellingen wijzigen na een tijdje Zorg ervoor dat Locatie is ingesteld op Thuis . U kunt instellingen wijzigen en opslaan in deze modus. Er verschijnt een reclamebanner Zorg ervoor dat Locatie

e .b re

zenders

is ingesteld op Thuis .

Het beeld past niet op het scherm Wijzig het beeldformaat. De beeldpositie is niet juist Beeldsignalen van sommige apparaten worden mogelijk niet juist weergegeven op het scherm.

104

nl

ow D handleiding (Help) downloaden en deze op uw computer doornemen.

d de oa

indien deze aanwezig is.

m

23.5

fro

HDMI EasyLink functioneert niet • Controleer of uw HDMI-apparaten HDMI-CEC ondersteunen. EasyLink-functies werken alleen op apparaten die HDMI-CEC ondersteunen.

w

Ondersteuning en reparatie

worden niet weergegeven • Controleer of het USB-opslagapparaat MSCcompatibel is (geschikt voor massaopslag), zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat. • Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de TV. • Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de TV.

Zoek het telefoonnummer in de gedrukte documentatie die bij de TV is meegeleverd. Of ga naar onze website www.philips.com/support en selecteer indien nodig uw land.

w

w

Er wordt geen volumepictogram weergegeven • Wanneer er een HDMI-CEC-audioapparaat is aangesloten en u gebruikt de afstandsbediening van de TV om het volume van het apparaat te regelen, dan is dit normaal. Foto's, video's en muziek van een USB-apparaat

n de an .v

e .b re

r bo

Voor ondersteuning en reparaties kunt u bellen met het telefoonnummer van de Philips Klantenservice in uw land. Onze monteurs zorgen voor reparatie, indien nodig.

Modelnummer en serienummer Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het serienummer van de TV. Deze nummers vindt u op het verpakkingslabel of op het typelabel aan de achter- of onderzijde van de TV.

USB-bestanden worden schokkerig afgespeeld • De overdrachtsprestaties van het USBopslagapparaat kunnen de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beperken, waardoor beeld en geluid niet goed worden weergegeven.

 Waarschuwing Probeer de TV niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot ernstig letsel, onherstelbare schade aan uw TV of kan ervoor zorgen dat uw garantie vervalt.

Verkeerde menutaal Verkeerde menutaal De taal weer naar uw eigen taal wijzigen. 1 - Druk op  (de ronde toets boven de OK-toets). 2 - Selecteer het pictogram  (instellingen) en druk op OK. 3 - Druk 5 keer op  (omlaag). 4 - Druk 3 keer op  (rechts), selecteer uw taal en druk op OK. 5 - Druk op  BACK om het menu te sluiten.

23.4

Onlinehulp Als u een probleem met betrekking tot uw Philips-TV wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze onlineondersteuning. U kunt op de website uw taal selecteren en het modelnummer van uw product invoeren. Ga naar www.philips.com/support. U vindt er het telefoonnummer voor uw land, alsmede antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's). In sommige landen kunt u met een Philips vertegenwoordiger chatten en uw vragen rechtstreeks of via e-mail stellen. U kunt nieuwe TV-software downloaden en de 105

nl

ow D

Veiligheid en onderhoud

gewicht van de TV kan dragen en geen gevaar oplevert. TP Vision is niet aansprakelijk voor ongelukken, letsel of schade als gevolg van ondeskundige wandbevestiging. • Dit product bevat glazen onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om, om letsel of schade te voorkomen.

24.1

Risico op schade aan de TV!

d de oa

24

fro

m

w

w

w

n de an .v

Veiligheid Belangrijk! Lees alle veiligheidsinstructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u de TV gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

e .b re

r bo

Controleer voordat u de TV aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde aan de achterkant van het product. Sluit de TV nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Letselgevaar voor kinderen Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat de TV omvalt, waardoor kinderen letsel kunnen oplopen.

Risico op brand of een elektrische schok

• Plaats de TV nooit op een oppervlak met een kleed of ander materiaal dat kan worden weggetrokken. • Zorg dat geen enkel onderdeel van de TV over de rand van het oppervlak hangt. • Plaats de TV nooit op een hoog meubelstuk (zoals een boekenkast) zonder het meubelstuk en de TV veilig aan de wand of aan een geschikte steun te bevestigen. • Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is op meubilair te klimmen om bij de TV te komen.

• Stel de TV nooit bloot aan regen of water. Plaats objecten met water, zoals een vaas, nooit in de buurt van de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Klantenservice om de TV te laten nakijken voordat u deze gaat gebruiken. • Stel de TV, afstandsbediening en batterijen nooit bloot aan extreme hitte. Plaats ze nooit in de buurt van brandende kaarsen, open vuur of andere hittebronnen (zoals direct zonlicht). • Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van de TV. • Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer. • Voorkom dat er kracht op de stekkers wordt uitgeoefend. Loszittende stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken. Zorg dat het netsnoer niet strak wordt getrokken wanneer u de TV draait. • Haal de stekker van de TV uit het stopcontact om de TV helemaal los te koppelen van netspanning. Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker, het netsnoer en het stopcontact kunt.

Risico van inslikken batterijen! De afstandsbediening kan knoopcelbatterijen bevatten die kleine kinderen gemakkelijk kunnen inslikken. Houd deze batterijen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Oververhittingsgevaar Plaats de TV nooit in een nauwe ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een afstand van minstens 10 cm vrij. Zorg dat de ventilatiesleuven van de TV nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Risico op letsel of schade aan de TV

Onweer

• Een TV die meer dan 25 kilo weegt, dient door minimaal twee personen te worden opgetild en gedragen. • Als u de TV op een standaard wilt plaatsen, dient u alleen de meegeleverde standaard te gebruiken. Bevestig de standaard stevig aan de TV. Plaats de TV op een vlak oppervlak dat het gewicht van de TV en de standaard kan dragen. • Zorg bij wandbevestiging dat de wandsteun het

Koppel de TV los van het elektriciteitsnet en de antenne als er onweer op komst is. Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de TV, het netsnoer of de antennekabel aan.

106

nl

ow D d de oa

Risico op gehoorbeschadiging

fro

Zet het volume niet te hoog als u een oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt, en gebruik deze niet te lang.

m w

w

w n de an .v

Lage temperaturen

e .b re

r bo

Als de TV is vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, laat u de TV na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Vochtigheid Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid kan lichte condensvorming optreden aan de binnenkant van de glasplaat aan de voorkant van de TV (geldt voor bepaalde modellen). U kunt dit voorkomen door de TV niet bloot te stellen aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid. Als er condens ontstaat, verdwijnt deze vanzelf als de TV een aantal uren is ingeschakeld. Het condensatievocht is niet schadelijk voor de TV en veroorzaakt geen storingen.

24.2

Schermonderhoud • Raak het scherm nooit aan met een ander voorwerp. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat schoonmaken. • Reinig de TV en standaard door deze voorzichtig af te vegen met een zachte, vochtige doek. Raak de Ambilight LED's op de achterkant van de TV niet aan. Gebruik nooit middelen zoals alcohol, chemicaliën of allesreinigers op de TV. • Veeg waterdruppels zo snel mogelijk van het scherm om vervorming of kleurvervaging te voorkomen. • Probeer het gebruik van stilstaande beelden zo veel mogelijk te vermijden. Stilstaande beelden zijn beelden die gedurende langere perioden op het scherm worden weergegeven. Stilstaande beelden omvatten menu's op het scherm, zwarte balken, tijdsweergaven, enzovoort. Als u stilstaande beelden moet gebruiken, vermindert u het contrast en de helderheid van het scherm om schade aan het scherm te voorkomen.

107

nl

ow D telefoonnummer in de gedrukte documentatie die bij de TV is meegeleverd. Of ga naar onze website www.philips.com/support en selecteer indien nodig uw land. De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

d de oa

25

fro

Gebruiksvoorwaard en

m

w

w

w

n de an .v

25.1

Gebruiksvoorwaarden - TV

r bo

Pixelkenmerken Dit LCD/LED-apparaat heeft een groot aantal kleurenpixels. Ondanks de minimaal 99,999% effectieve pixels, kunnen er mogelijk voortdurend zwarte puntjes of heldere lichtpuntjes (rood, groen of blauw) op het scherm verschijnen. Dit is een structureel kenmerk van het display (binnen veel voorkomende industriestandaarden); het is geen defect.

e .b re

2017 © TP Vision Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Dit product is op de markt gebracht door TP Vision Europe B.V. of een van haar filialen, waarnaar verder in dit document wordt verwezen als TP Vision, de producent van het product. TP Vision is de garantieverstrekker voor de TV waarbij deze brochure is meegeleverd. Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

CE-conform TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat deze televisie conform de essentiële vereisten en overige relevante voorzieningen is van Richtlijnen 1999/5/EC RTTE), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (laag voltage), 2009/125/EC (energielabel) en 2011/65/EC (RoHS). Vanaf juni 2016 zijn de volgende richtlijnen van kracht 2014/53/EU (ROOD), 2009/125/EG (Ecologisch ontwerp), 2010/30/EU (Vermelding energieverbruik) en 2011/65/EG (Beperking van gevaarlijke stoffen).

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V of hun respectieve eigenaars. TP Vision behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. Het gedrukte materiaal dat bij de TV wordt geleverd en de handleiding die in het geheugen van de TV is opgeslagen of die wordt gedownload van de Philipswebsite www.philips.com/support, passen bij het bedoelde gebruik van het systeem.

Naleving van norm voor elektromagnetische velden (EMF) TP Vision maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. Een van de belangrijkste zakelijke principes van TP Vision is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid, en dat ze ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden ten tijde van de productie.

De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. TP Vision garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt. Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. TP Vision kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de inhoud van dit document of voor problemen die het gevolg zijn van de inhoud van dit document. Fouten die worden gerapporteerd aan Philips, worden zo snel mogelijk opgelost en gepubliceerd op de ondersteuningswebsite van Philips.

TP Vision streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. TP Vision bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. TP Vision speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat TP Vision in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Garantievoorwaarden - Letselgevaar, schade aan de TV of vervallen van de garantie! Probeer de TV nooit zelf te repareren. Gebruik de TV en de accessoires alleen zoals de fabrikant het heeft bedoeld. Het waarschuwingsteken op de achterkant van de TV duidt het risico van een elektrische schok aan. Verwijder nooit de behuizing van de TV. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties. Zoek het 108

nl

ow D d de oa

25.2

fro

Gebruiksvoorwaarden Smart TV

m w w

w

U kunt de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid bekijken en ook privacy-instellingen van uw Smart TV instellen.

n de an .v e .b re

r bo

Om de pagina Gebruiksvoorwaarden voor Smart TV te openen... 1 - Druk op HOME om het hoofdmenu te openen. 2 - Selecteer  Apps om Apps te openen.

109

nl

ow D

26.4

Auteursrechten

Dolby Audio

26.1

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn

MHL

handelsmerken van Dolby Laboratories.

d de oa

26

fro

m

w

w

w

n de an .v

MHL

e .b re

r bo

MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL, LLC. 26.5

DTS Premium Sound ™ DTS Premium Sound ™ Ga naar http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool en DTS in combinatie met het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS Premium Sound is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

26.2

Ultra HD Ultra HD Het DIGITALEUROPE UHD-displaylogo is een handelsmerk van DIGITALEUROPE.

26.6 26.3

Wi-Fi Alliance

HDMI

Wi-Fi

HDMI

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

26.7

Kensington Kensington (Indien van toepassing) Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde Amerikaanse handelsmerken van ACCO World 110

nl

ow D d de oa

Corporation met depots en aangevraagde depots in andere landen, wereldwijd.

fro m w

w

w n de an .v

26.8

e .b re

r bo

Andere handelsmerken Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

111

nl

ow D d de oa

Index

fro

Digitale tekst 15 Draadloos netwerk 33 DVB (Digital Video Broadcast) 21 DVD-speler 28

E EasyLink HDMI CEC 52 Eco-instellingen 52 Einde levensduur 100 Energieverbruik controleren 52 Europees ecolabel 100

F Foto's, video's en muziek 57 Fotocamera, aansluiten 31 Frequentie scannen 22

G Gameconsole, aansluiten 29 Gebruiksvoorwaarden 108 Geluid, automatische afstelling volume 49

Inschakelen 9 Installatie van TV-zenders 21 Internetgeheugen, wissen 34

K Kabel, handmatige installatie 22 Kijkafstand 4 Kinderslot 56 Kinderslot, App vergrendeling 56 Klantenservice 105 Kleur, kleurregeling 46 Kleur, kleurverbetering 45

L Leeftijdsgrens 11

M Media 57 Mediabestanden, van een computer of NAS 57 Mediabestanden, van een USB-station 57 Melding zenderupdate 20 MPEG-artefactreductie 47

N Naam van TV-netwerk 34 Netwerk, aansluiten 33 Netwerk, bekabeld 34 Netwerk, instellingen 34 Netwerk, WPS met pincode 33 Netwerkfrequentie 22 Netwerkfrequentiemodus 21 Netwerkinstallatie 33 Nu op uw TV 67

O Ondersteuning, online 105 Ondertiteling 12 Onlineondersteuning 105 Ontvangstkwaliteit 22 Ontvangsttest 22 Open source-software 72 Opnames, TV-gidsgegevens 61 Opnemen 63

112

e .b re

D

I

r bo

CAM, Conditional Access Module 26 Camcorder, aansluiten 31 CI+ 26 Common interface-sleuf 26 Computer, aansluiten 32 Computer, instelling 45 Connectiviteitsgids 25 Contact opnemen met Philips 105 Contrast, contrastmodus 46 Contrast, dynamisch contrast 47

HDMI MHL 25 HDMI Ultra HD 53 HDMI, ARC 25 HDR Upscaling 46 HDR-programma's 46 Heldere dialoog 49 Herstellen / Klantenservice 105 Home cinema-systemen, problemen 27 Hoofdmenu 69 Hoofdtelefoon, aansluiten 29 Hue Bridge 51 Hue-lampen 51

n de an .v

C

H

w

Beeld, beeldformaat 48 Beeld, HDR Upscaling 46 Beeld, snelle instellingen 48 Beeldstijl 45 Bekabeld netwerk 34 Blu-ray Disc-speler, aansluiten 28 Bluetooth, apparaat selecteren 28 Bluetooth, apparaat verwijderen 28 Bluetooth, koppelen 28

w

B

w

Aan en uit 9 Aansluiten, USB-stick 31 Ambilight+hue, aan of uit 51 Ambilight+hue, configuratie 51 Ambilight+hue, intensiteit 51 Ambilight, instellingen 50 Android-instellingen 35 Antenne, handmatige installatie 22 Antenneaansluiting 5 Apps 36 Appslot 38 Audiotaal 12 Audiotaal, alternatieve taal 13 Audiotaal, voorkeurtaal 13 Automatische afstelling volume 49 Automatische zenderupdate 20

Geluid, Heldere dialoog 49 Geluid, volume hoofdtelefoon 50 Geluidstijl 48 Google Play Store 37

m

A

Universele toegang 55 USB-schijf, installatie 29 USB-schijf, schijfruimte 29 USB-toetsenbord 30 USB-toetsenbord, aansluiten 30

V Veiligheidsinstructies 106 Video on demand 68 Voedingsaansluiting 4 Volume hoofdtelefoon 50

W Wi-Fi 33

Z Zender 10 Zender, antenne-installatie 20 Zender, automatische zenderupdate 20 Zender, handmatige zenderupdate 21 113

e .b re

U

r bo

Taal ondertiteling 12 Taal ondertiteling, alternatieve taal 12 Taal ondertiteling, voorkeurtaal 12 Tekst 15 Teletekst 15 Teleteksttaal, alternatieve taal 16 Teleteksttaal, voorkeurtaal 16 Toetsen van de TV 9 TV kijken 11 TV of batterijen verwijderen 100 TV on Demand 67 TV opnieuw instellen 21 TV pauzeren 63 TV-gids 61 TV-gids, gegevens en informatie 61 TV-gids, voorprogrammering 61

n de an .v

T

w

Schermonderhoud 107 Scherpte, MPEG-artefactreductie 47 Slechthorend 55 Slechtziend 55 Smartcard, CAM 26 Software, bijwerken 71 Spraakfunctie 7 Stand-by 9 Stapgrootte van frequentie 22

w

S

w

Radiozender 10 Registreer uw product 103

m

R

fro

Plaatsing van de TV 4 Problemen oplossen 103 Problemen, afstandsbediening 103 Problemen, beeld 104 Problemen, Geluid 104 Problemen, HDMI-aansluiting 104 Problemen, menutaal 105 Problemen, USB-aansluiting 104 Problemen, zenders 104 Productinformatie 100 Programma's, aanbevelingen 67

Zender, kabelinstallatie 20 Zender, leeftijdsgrens 11 Zender, naar een zender overschakelen 11 Zender, opnieuw installeren 21 Zender, opties 12 Zender, TV-gids 61 Zenderlijst 10 Zenderlijst kopiëren 23 Zenderlijst kopiëren, huidige versie 23 Zenderlijst kopiëren, kopiëren 23 Zenderlijst kopiëren, uploaden 23 Zenderlijst, filteren 10 Zenderlijst, info 10 Zenderlijst, openen 10 Zenderlijst, zoeken 10 Zenderlogo's 54 Zoeken met spraak, app 7

d de oa

P

nl

ow D

Opties voor een zender 12

nl

ow D d de oa fro m w

w

w e .b re

r bo

n de an .v

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

114

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.