Gemeente Eindhoven AGENDA 1 februari - 15 april 2019


1 Zondagsdienst voor kinderen * Mensenwijdingsdienst Overige Gemeente Eindhoven AGENDA 1 februari - 15 april 2019 Perikopen Epifanie 6 januari - 2 feb...
Author:  Annemie Dijkstra

0 downloads 62 Views 345KB Size

Recommend Documents


No documents


Epifanie Vr

1

feb

Overige

Overige en opmerkingen

Mt. 8, 1-13

9.30

3 februari - 23 maart

3

feb

Wo 6

feb

Do

7

feb

Vr

8

feb

Za

9

feb

Zo 10 feb

Luk. 13, 10-17

mrt

Do

7

mrt

Vr

8

mrt

Za

9

mrt

xxx 20.15

10.00 Bijeenkomst Kring Maastricht 9.30 10.45

Wo 13 mrt

9.30 10.45 Evangelie ochtend

Vr 15 mrt

xxx

9.30 Korendag, Den Haag Joh. 5, 1-18

10.00 Bijeenkomst Kring Maastricht Aurora studie- en gespreksgroep 20.15 (kerk) 9.30 Mt. 20, 1-16

Wo 20 feb

9.30 10.45 Concert Ewoud Mahler xxx

Do 21 feb

Do 21 mrt

Lijdenstijd

19.30 Moedergroep Eindhoven Studiegroep ouders / 20.00 leerkrachten VSB

Zo 31 mrt Joh. 6, 1-15

9.30 10.45

Wo 3 april

xxx

Vr

5 april

9.30

Zo

7 april Joh. 8, 1-11

Wo 10 april

Ledenvergadering, 9.30 10.00 voorafgegaan door een gemeenteviering

Vr 12 april

Vr

1

mrt

Zo

3

mrt Luk. 18, 18-34

9.30 10.45 Evangelie ochtend Sterren kijken! Tuldensedijk 5, 19.30 Esbeek 9.30 xxx 10.45

Carnavalszondag

Passie bij de koffie - Evert Jan Broekers

9.15 10.45 9.30 10.45 Evangelie ochtend 10.00 Bijeenkomst Kring Maastricht Aurora studie- en gespreksgroep 20.15 (kerk) 9.30

Zo 14 april Mt. 21, 1-11

9.15 10.45

9.15 10.45 10.15 Zaaien van het graan

9.30

29 mrt

Za 23 feb

Do 28 feb

24 maart - 20 april

Vr

Do 11 april

Wo 27 feb

9.30

9.30 10.45 Evangelie ochtend

9.30

Luk. 8, 1-18

19.30 Moedergroep Eindhoven Studiegroep ouders / 20.00 leerkrachten VSB

Wo 27 mrt

Vr 22 feb

Zo 24 feb

xxx

Zo 24 mrt Luk. 11, 14-36

9.15 10.45 9.30 10.45 Evangelie ochtend

15 feb

9.15 10.45

Vr 22 mrt

9.30

Do 14 feb

Zo 17 feb

Sterren kijken! Tuldensedijk 5, Esbeek

Jong en Spritueel - Eline en Miriam

Zo 10 mrt Mt. 4, 1-11

Wo 20 mrt 19.30

Aurora studie- en gespreksgroep (kerk)

9.30

Zo 17 mrt Mt. 17, 1-13

9.15 10.45 xxx

Wo 13 feb

Vr

* Zondagsdienst voor de kinderen: 9.15 Godsdienstles voor kinderen en evangeliebespreking met ouders 9.50 Inzingen voor kinderen 10.00 Zondagsdienst voor de kinderen

Wo 6

6 januari - 2 februari 2019

Trinitatis Zo

Mensenwijdingsdienst

Perikopen

AGENDA 1 februari - 15 april 2019 Zondagsdienst voor kinderen *

Gemeente Eindhoven

Paastijd

21 april -29 mei

Hemelvaart

30 mei - 8 juni

9.15 10.45

Palmzondag

ACTIVITEITEN Sterren kijken! Donderdagen 7 en 28 februari, 19.30 uur Plaats: Bij Maarten van Liere, Tuldensedijk 5, 5085 NB, Esbeek In de Kersttijd ontstond de wens om wat meer vertrouwd te raken met de sterrenhemel. Wat zie je daar eigenlijk? Kunnen we de sterren wat beter leren herkennen? Verschillende enthousiaste gemeenteleden hebben zich bereid verklaard hier mogelijkheden voor te bieden. We zullen, nu het nog donker is ’s avonds, twee keer bij elkaar komen bij Maarten en Hermine van Liere. Als het bewolkt is, bestuderen we de sterrenkaart, als het helder is, direct de hemel. Ook zal er beide keren een inhoudelijke verdieping zijn. 7 februari: Inhoud door Fred Heutink: ‘De zon in de dierenriem’. 28 februari: Inhoud door Jos van Nuland: ‘De dans van de planeten’. Aanmelden bij Fred Heutink, 040-281 4750, [email protected], of op de lijst in de kerk. Heb je geen auto of ben je bereid om te carpoolen? Dan dit even noemen bij je aanmelding. Korendag van de Lage Landen Zaterdag 9 februari, vanaf 9.30 uur Thomaskerk, Groot Hertoginnelaan 2, Den Haag Een dag van samen zingen, luisteren. Zie verder onder Mededelingen. Evangelie ochtenden Michaëlkerk, woensdagen 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 10.45 uur We lezen steeds het evangeliegedeelte van de week (de perikoop). Zoekend naar de beeldentaal, komen we steeds dichter bij de inhouden, die zo steeds nieuw kunnen zijn. Iedereen is van harte welkom! Bijeenkomsten Kring Maastricht Donderdag 14 februari, zaterdag 9 maart, donderdag 11 april, zaterdag 11 mei, zaterdag 15 juni, 10.00 uur Witmakersstraat 10, 6211 JB Maastricht In de Kring Maastricht vindt eens per maand een ochtend met evangeliestudie plaats. Op de septemberbijeenkomst is besloten om toch bij de perikoop van de week te blijven, want daar is altijd iets nieuws aan te beleven en iets nieuws bij te betrekken. Wie vanuit Eindhoven graag eens meegaat, kan contact opnemen met Marie-Hélène van Tol, 06-4073 0466. Meer inlichtingen bij Mariel Carré, 06-8100 9993. Aurora studie- en gespreksgroep voor jonge(re) mensen Michaëlkerk, donderdagen 14 februari, 7 maart, 11 april, 9 mei, 20.15 uur We lezen en bespreken het boek ‘De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid’. Dat is de Nederlandse vertaling van het boek van Rudolf Steiner: ‘Das Christenstum als mystische Tatsache’. Hierin laat hij zien hoe het Christendom voortbouwt op oude mysteriën, hun vervulling is, maar tegelijkertijd ook het begin is van iets totaal nieuws. Meer informatie bij Marie-Hélène van Tol, 06-4073 0466 of [email protected] Concert door Ewoud Mahler, viool Michaëlkerk, zondag 17 februari, 10.45 uur Programma Telemann: Fantasie nr. 12 Khachaturian: Sonata Monoloque

Biber: Passacaglia Ysaye: Ballade Over het programma vertelt Ewoud: …Het is nog niet eens lente, of toch pril, het boeren-buiten ligt nog stil. Met Telemann worden we wakker in het dorpsleven. Nog een lange weg, de weg is zwaar, het gehele volk draagt een diep en eenzaam lijden mee. Khachaturian dweept en sleept ons mee, door berg en woestijn, het kruis op de schouders. Eenzaamheid leidt tot verstilling, een serene droefenis. Biber helpt het hart verlichten, een vrome rust keert over de mens. Met Ysaye is het Pasen, de kosmos jubelt en de aarde mag zuchten van verluchting en verlichting. Graag een vrijwillige bijdrage voor de violist. Moedergroep Eindhoven, voor ouders met nog jonge kinderen Woensdagen 20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei, 19.30 uur Meer informatie en aanmelding bij Elsa Leverington, [email protected], 06-1543 8135 of bij Marie-Hélène van Tol, 06-4073 0466 of [email protected] Studiegroep ouders / leerkrachten van de Vrije School Brabant Donderdagen 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20.00 uur Vanuit de Vrije School Brabant is in september 2017 een maandelijkse studiegroep gestart voor ouders en leerkrachten van de school. De groep koos voor het samen lezen en bespreken van de voordrachtencyclus van R. Steiner ‘De kringloop van het jaar’. Meer informatie bij Eva Buis, [email protected], 06-1713 1333 of bij Marie-Hélène van Tol, 06-4073 0466 of [email protected] Gemeenteviering en Ledenvergadering Michaëlkerk, zaterdag 23 februari, 9.30 en 10.00 uur De eerstvolgende ledenvergadering is op zaterdag 23 februari om 10.00 uur. De agenda en andere stukken zijn bijgesloten. Belangstellenden die een ledenvergadering zouden willen bijwonen, kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Let op, in plaats van de gebruikelijke Mensenwijdingsdienst, is er voorafgaand aan de ledenvergadering een gemeenteviering om 9.30 uur. Jong en spiritueel, een ontmoeting met twee wat jongere mensen uit de Christengemeenschap Michaelkerk, zondag 10 maart, 10.45 uur Hoe kom je als jong mens binnen bij de Christengemeenschap, welke ervaringen doe je daar op? Welke wensen neem je mee? Hoe open is deze gemeenschap voor jongere mensen, hoe lang blijf je jong…? Eline van den Muijsenberg (26 jaar) en Miriam van Osch (34 jaar) vertellen over hun weg binnen de Christengemeenschap. Ook over de groep: "Jong en spiritueel”, waar zij beiden mee verbonden zijn. Zaaien van het Paasgraan door de kinderen, met boer Jeroen Michaelkerk, 24 maart, 10.15 uur Na de zondagsdienst voor de kinderen zaaien we met boer Jeroen het graan dat de kinderen in de winter bewaard hebben, in vruchtbare aarde. Als het dan regelmatig water wordt gegeven voltrekt zich een alledaags wonder! Wilt u de kinderen het zakje graan dat ze in de Michaëltijd hebben gekregen alsmede een leeg bloempotje meegeven? Voor de kinderen die geen graan (meer) hebben is er nog voldoende aanwezig.

Passie bij de koffie Michaëlkerk, zondag 31 maart, 10.45 uur Deze keer deelt Evert Jan Broekers zijn passie met ons. Hij schrijft: De zaaikalender wordt in de biologisch – dynamische landbouw gebruikt voor de optimale dagen voor zaaien, snoeien, oogsten en andere handelingen. Maria Thun heeft de relatie laten zien tussen de kwaliteit van de dierenriemtekens en de onderdelen van een plant: wortel, blad, bloem en vrucht. Er zal getracht worden u hiermede enigszins vertrouwd te maken.

VOORAANKONDIGINGEN Programma Goede Week en Pasen Mensenwijdingsdienst tijdens de Goede Week en op Eerste en Tweede Paasdag Palmzondag, 14 april: 10.45 uur Vanaf maandag t/m woensdag is er geen Dienst Witte Donderdag: 9.30 uur Goede vrijdag: 9.30 uur Stille Zaterdag: 9.30 uur Paaszondag: 10.45 uur Tweede Paasdag: 10.45 uur. Zie hiervoor de agenda in het volgende Gemeentebericht. Dinsdag 16 april, 19.30 uur: DE VRAAG VAN PILATUS In dit toneelstuk wordt onder meer ‘het beeld van de mens’ beschreven. Enkele mensen uit de gemeente zijn aan de gang gegaan om te kijken hoe ze deze bijzondere inhoud voor de gemeente kunnen laten leven. Let op! Dit jaar zal er geen toneel bij 'gespeeld' worden maar de inspirerende teksten spreken voor zichzelf. De exacte invulling van de avond ligt nu nog niet vast. Aansluitend om ca 21:30 uur is er een cultische afsluiting. Meer informatie volgt in het volgende Gemeentebericht. LEEFTIJD: Deze avond is niet geschikt voor kinderen. Inhouden in de goede week: ‘Het aangezicht van de mens’ Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag verdiepen we ons na de Mensenwijdingsdienst door middel van schilderen en ook in gesprek, in het aangezicht van de mens. In het volgende Gemeentebericht worden details hierover bekend gemaakt. Lezen van het Lijdensevangelie Michaëlkerk, Goede Vrijdag, 19 april, 15.00 uur In een cultische viering wordt op Goede Vrijdag om 15.00 uur het Lijdensevangelie gelezen. Het lezen wordt afgewisseld met muziek. Het Paasvrouwtje vertelt… Michaëlkerk, Paaszondag, 21 april, na de dienst voor de kinderen, 10.15 uur De kinderdienst is om 10.00 uur. De kinderen nemen die dag hun potjes met gekiemde tarweplantjes mee naar de kerk om elkaar te laten zien hoe goed ze gegroeid zijn. Na afloop van de dienst voor de kinderen gaan we in de gemeentezaal kijken of de Paashaas misschien langs is gekomen… Paasvrouwtje Lidwien weet hier vast meer van!

Paastuintje Michaëlkerk, maandag, Tweede Paasdag, 22 april, 16.30 uur Op Tweede Paasdag is de gemeentezaal omgetoverd tot een prachtig Paastuintje met een grot. We zingen liedjes uit de Paastijd en luisteren naar een verhaal. Kinderen van 4 tot 10 jaar mogen beurtelings hun weg door het tuintje gaan. Graag achteraf een bijdrage in het mandje om toekomstige initiatieven mogelijk te maken.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.