Geïntegreerde & slimme communicatie oplossingen die productieprocessen ondersteunen en veiligheid van medewerkers borgen


1 Geïntegreerde & slimme communicatie oplossingen die productieprocessen ondersteunen en veiligheid van medewerkers borgen2 Onderwerpen: - Pr...
Author:  Julia Vedder

0 downloads 298 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Geïntegreerde & “slimme” communicatie oplossingen die productieprocessen ondersteunen en veiligheid van medewerkers borgen

Onderwerpen: -

Praktijk case: Apollo Vredestein Welke trends zien wij? Welke uitdagingen zien wij? Industrie 4.0 en waarde creatie door integratie Workflow management: concreet in de praktijk!

Praktijk case: Apollo Vredestein

Welke trends zien wij?

Welke uitdagingen zien wij? Downtime van machines Elke minuut dat een machine stil staat is kostbaar. De OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een belangrijke maatstaaf en kan verbeterd worden

Klanttevredenheid Voor bedrijven is het van groot belang de klanttevredenheid steeds te vergroten. Zaken als JIT delivery, ketenoptimalisatie, etc. worden hygiëne factoren.

Ineffectieve communicatie systemen Slechte communicatie systemen leiden tot inefficiënte workflows en -communicatie tussen medewerkers op de werkvoer

Persoonlijke veiligheid Personeel dat werkt in gevaarlijke omgevingen moet weten dat hulp seconden van hen verwijderd is als er zich een calamiteit voordoet

De juiste informatie, pro actief en op het juiste moment bij de juiste persoon Alarm moeheid voorkomen. Technische meldingen en alarmen naar de juiste persoon op het juiste moment, waardoor een snellere responsetijd ontstaat

Levert informatie met juiste inhoud

Integratie van relevante systemen en reductie van responsetijden door het ontwikkelen van waarde toevoegende workflows

Tools voor effectieve samenwerking De juiste (SMART) handsets maken het mogelijk om effectieve communicatie en coördinatie tussen medewerkers en teams te realiseren

Alarm opties Ervoor zorgen dat middels zowel handmatige als automatische alarmen, samen met locatie bepaling, medewerkers zich veiliger voelen

Veel gegevens verzameld via sensoren tijdens productie

Het MES (Manufacturing Execution System) gebruikt intelligente algoritmen om passende acties uit te voeren, bijvoorbeeld voorspellend onderhoud

Mobiele oplossingen garanderen onmiddellijke en gecontroleerde handmatige tussenkomst wanneer dat nodig is

Ascom ondersteunt Industrie 4.0

− We sluiten de digitale informatiekloof met werknemers op de vloer en met onderhoudspersoneel

− We stellen informatie beschikbaar aan mobiele medewerkers

− We coördineren en prioriteren handmatige interventie voor machines of robots

− We vermijden onnodige handelingen/wandelingen door de fabriek

− We verhogen de OEE (Overall Equipment Effectivity)

Waarde creatie door integratie

Workflow management: Machine stop Machine stop

gebeurtenis

Alarm bericht

Machine 10 stop second floor building A

Onderhoud 1

Ascom Unite

Machinestop is opgetreden

Geautomatiseerde waarschuwing uitgegeven

Bezet

Bericht ontvangen op het mobiele apparaat van het teamlid

Onderhoud teamlid 1 reageert met de beschikbaarheid: BEZIG

Bezet

Geen reactie

Het bericht wordt automatisch omgeleid naar het back-upteamlid 2. Onderhoud teamlid 2 reageert niet op tijd

Voordelen

Onderhoud 3 Geen reactie

Onderhoud 2

 Minder uitvaltijd

Accepteren

Na een vooraf gedefinieerde tijd wordt het bericht automatisch doorgestuurd naar Onderhoud teamlid 3, die antwoordt met de beschikbaarheid ACCEPTEREN

 Betere OEE (Overall De machinefouten worden op een snelle en efficiënte manier gecorrigeerd

Equipment Effectiveness)

1

Workflow management: Preventief onderhoud Machine maintenance

Gebeurtenis

Alarm bericht

Machine 5 second floor building A. Oil level below limit

Onderhoud 1

Accepteren

Onderhoud 2

Ascom Unite

Accepteren

Onderhoud 3 Bezet

Machine die buiten de normale parameters werkt

Geautomatiseerde waarschuwing uitgegeven

Waarschuwingsbericht ontvangen op het mobiele apparaat van het teamlid

Onderhoud Teamleden reageren met hun beschikbaarheid: ACCEPTEREN of BEZET

Voordelen

Backup Bezet

 Minder uitvaltijd

Accepteren

Bericht automatisch doorgestuurd naar back-upteamlid wanneer Onderhoud teamlid BEZET opneemt

Het Onderhoudteam onderhoudt de machine op tijd om te voorkomen dat de machine stopt

 Betere OEE (Overall Equipment Effectiveness)

1

Workflow management: Persoonlijke veiligheid Machine maintenance

Gebeurtenis

Alarm bericht

Machine 5 second floor building A. Oil level below limit

Een medewerker heeft een ongeval

Accepteren

Bewaker 2

Alarm bericht wordt uitgezonden naar het mobiele apparaat van BHV’ers

Bezet

Leden van het BHV Team reageren met de beschikbaarheid ACCEPTEREN. Het teamlid zonder antwoord wordt ingelogd

Voordelen

Telefoon oproep na alarm

Wanneer het alarm afgaat, stellen de handsets een oproep in voor het BHV Team. Het toestel lijkt inactief, maar het team kan luisteren naar wat er gebeurt en kan zich daarop voorbereiden

Accepteren

Bewaker 1

Ascom Unite

De medewerker initieert het alarm door op de alarmknop op de handset te drukken of het alarm wordt automatisch gestart vanaf de handset

Beveiligingsbeamte

 Betere persoonlijke veiligheid De gevaarlijke situatie wordt binnen een zeer kort tijdsbestek opgelost door het beveiligingsteam

 Meer rust bij medewerkers  Minder situaties waarin aansprakelijkheid speelt

1

Workflow management: Brandalarm en BHV Proces

Accepteren

Gebeurtenis

Alarm bericht Ascom Unite

Geautomatiseerde waarschuwing uitgegeven

Brand is gedetecteerd

Waarschuwingsbericht wordt uitgezonden naar het mobiele apparaat van het brandweerpersonenteam

Geen reactie

Teamleden reageren met hun beschikbaarheid ACCEPTEREN. Het teamlid dat niet reageert, wordt weergegeven in het logboek

Voordelen

Backup Geen reactie

Accepteren

BHV team

 Verbeterde

Accepteren

werknemersveiligheid Bericht automatisch doorgestuurd naar het back-upteamlid wanneer een teamlid niet reageert

De branddreiging wordt binnen een kort tijdsbestek verzorgd door het BHV team

 Minder verplichtingen  Voldoen aan wettelijke vereisten

1

Workflow management: Ernstig ongeval

Veiligheidsmedewerker

Gebeurtenis

Accepteren

Alarm bericht BHV teamlid 1 Accepteren

BHV teamlid 2 Geen reactie

Hartstilstand gemeld aan de receptionist

Receptionist schakelt alarmnotificatie in

Alarm uitgezonden naar het mobiele apparaat van het BHV team

Voordelen

BHV teamlid 3 Geen reactie

BHV teamleden antwoorden met hun beschikbaarheid met ACCEPTEREN

 Preventie van ernstige gevolgen

Accepteren

(overlijden) Receptionist leidt door naar het back-upteamlid, BHV 3, wanneer BHV 2 niet reageert

Alle waarschuwingen kunnen worden gevolgd via het volledige gebeurtenisproces

 Minder aansprakelijkheid  Voldoen aan wettelijke vereisten

1

Heeft u nog vragen?

1

Bedankt voor uw aandacht! Neemt u zo dadelijk de afslag naar ASCOM?

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.