Gyakori kérdések (EGAA-rendelet, )


1 Gyakori kérdések (EGAA-rendelet, ) március március2 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Ala...
Author:  Katalin Bodnárné

0 downloads 2 Views 833KB Size

Recommend Documents


Gyakori elemhalmazok
1 Gyakori elemhalmazok Bankó Tibor June 9, 2010 Bankó Tibor (BME) Gyakori elemhalmazok June 9, / 262 Tartalom 1 Bevezetés 2 Az al...

OkmányApp Gyakori kérdések
1 OkmányApp Gyakori kérdések 1. Az alkalmazás használatával kapcsolatos általános kérd&...

Gyakori kérdések és válaszok - Részvétel
1 Gyakori kérdések és válaszok - Részvétel Meddig küldhetek be képet? Egészen augusztus 3...

Cyanosissal járó gyakori veleszületett szívhibák
1 Cyanosissal járó gyakori veleszületett szívhibák Dr. Horváth Zsóka SE I.sz. Gyermekklinika Kötel...

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók
1 2 Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átu...

Wikipédia:Válaszok a gyakori kritikákra A Wikipédiából, a szabad lexikonból
1 Wikipédia:Válaszok a gyakori kritikákra A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Néhány e...

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Együtt az élelmiszeriparért. Üzemi ellenőrzések tapasztalatai, gyakori hibák. Varga Tamás osztályvezető
1 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Együtt az élelmiszeriparért Üzemi ellenőrzések tapasztalatai, gyakori hib...

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról november
1 - 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Gyakori kérdések és válaszok a Raiffeisen DirektNet, in...

I GYAKORI MÓDSZERNEK. iî '''v *. fí *» i A - ' U i RÉSZ .{; ( 3 ' i i 3 ^ 6 ZSEB$ZÖ TÁR UNSUA KIÁSÁS
1 I GYAKORI MÓDSZERNEK iî '''v *. fí *» i A - ' U i r A t e g j t o r - N RÉSZ.{; ( 3 ' i i 3 ^ 6 8 II?! ZSEB$ZÖ...

EGY GYAKORI VÁD ÉS EGY JÓL ISMERT VÁDLOTT A KR. E. IV. SZÁZADI ATHÉNBAN: NEAIRA, A HETÉRA GRAPHÉ XENIAS-PERE (PSEUDO-DÉMOSTHENÉS OR. LIX
1 Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXV (2017), pp EGY GYAKORI VÁD ÉS EGY JÓL ISMERT...Gyakori kérdések (EGAA-rendelet, 2014–2020)

2017. március

1

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Európai (EGAA)

Globalizációs

Alkalmazkodási

Alap

Gyakran feltett kérdések Jogi nyilatkozat ......................................................................................................................... 5 Vonatkozó dokumentumok ................................................................................................... 5 Pályázati űrlap .......................................................................................................................... 5 A záró jelentés szerkezete és útmutatók (Kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozat) ..................................................................................................................... 5 1.

2.

3.

KÉRELMEZŐK.............................................................................................................................. 6 1.1.

Kérdés: Ki pályázhat támogatásra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (a továbbiakban: EGAA)? ........................................................................... 6

1.2.

Kérdés: Átruházható-e egy régióra vagy egy másik szervre, hogy a tagállamot képviselje egy EGAA-kérelem benyújtásakor? ................................... 6

GLOBALIZÁCIÓRA/KERESKEDELEMRE/VÁLSÁGRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK .............. 6 2.1.

Kérdés: Milyen típusú bizonyítékokkal kell a tagállamoknak alátámasztaniuk az elbocsátások vagy a tevékenység megszűnése és a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolatot?.................................................................................................................. 6

2.2.

Kérdés: Milyen típusú bizonyítékokkal kell a tagállamoknak alátámasztaniuk az elbocsátások vagy a tevékenység megszűnése és a folytatódó globális pénzügyi és gazdasági válság, illetve egy új globális pénzügyi és gazdasági válság közötti kapcsolatot? .............................................. 7

ELBOCSÁTÁSOK ........................................................................................................................ 7 3.1.

Kérdés: Mely időponttól kezdve lehet az EGAA-rendelet által előírt legalább 500 elbocsátást számítani?........................................................................ 7

3.2.

Kérdés: Beleszámíthatók-e az összesen legalább 500 elbocsátatott munkavállalóba azok a kölcsönzött munkavállalók, akik annál a fő vállalatnál dolgoznak, ahol az elbocsátások történnek? ...................................... 8

3.3.

Kérdés: Milyen önálló vállalkozókat lehet felvenni az előírt minimális 500 fős küszöbértékbe? ............................................................................................................. 8

3.4.

Kérdés: Beleszámíthatók-e az 500 fős küszöbértékbe azok a munkavállalók, akik önként vállalták a korengedményes nyugdíjazást vagy a kilépést? ........... 8

3.5.

Hogyan kell meghatározni a vállalkozás helyét, ha egy tagállam több régiójában rendelkezik munkahelyekkel? ................................................................ 9

3.6.

Kérdés: Hogyan lehet egyesíteni két vagy több tagállam közös kérelmét, ha ugyanaz az esemény több tagállamban is elbocsátásokhoz vezet? ........... 9

3.7.

Kérdés: Részesülhetnek-e EGAA-támogatásban azok a munkavállalók, akik kis- és középvállalkozásoknál dolgoznak? ................................................................ 9

3.8.

Kérdés: Igénybe vehetik-e az EGAA-támogatást a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében azok a munkavállalók, akiket egy fő

1

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői bocsátottak el, még ha az adott fő vállalkozás nem is nyújtott be kérelmet a saját munkavállalói vonatkozásában? .......................................................................................................10 3.9.

Kérdés: Beszámíthatja-e egy tagállam a beszállítóknál történt elbocsátásokat abban az esetben, ha nem kizárólag az EGAAkérelemben szereplő fő vállalattal bonyolította üzleti tevékenységét? ...........10

3.10. Kérdés: Ha egy vállalat és annak beszállítói ugyanahhoz a tevékenységi ágazathoz tartoznak, jogosultak-e EGAA-támogatásra a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint? .............................................................................10 3.11. Kérdés: Benyújtható-e kérelem a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, ha az említett összes vállalat ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik? 11 3.12. Kérdés: Mi a jelentése a „kisméretű munkaerőpiacoknak” a 4. cikk (2) bekezdésében? ..........................................................................................................11 3.13. Kérdés: A 4. cikk (2) bekezdése értelmében a „kivételes esetekre” vonatkozó támogatások teljes összege egy adott évben nem haladhatja meg az Alap éves maximális összegének 15 %-át, ez azonban nem vonatkozik a „kisméretű munkaerőpiacokra”. Miért? ..........................................11 3.14. Kérdés: Tudnának mondani egy példát arra, hogy mi minősül „kivételes esetnek”? .....................................................................................................................11 3.15. Kérdés: Nem túl rövid a 12 hetes határidő arra, hogy információt gyűjtsenek mindazokról a munkavállalókról, akik támogathatók az EGAAból? 12 3.16. Kérdés: Benyújthatja-e a tagállam kérelmét a tagállam által a kérelemben megjelölt referencia-időszak vége előtt? ...............................................................12 3.17. Kérdés: Lehet-e 4, illetve 9 hónapnál rövidebb az a referencia-időszak, melyen belül az 500 fő elbocsátására sor kerül? ...................................................12 4.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK ............................................................13 4.1.

Kérdés: Mit kell tenniük az EGAA-támogatást igénybe venni kívánó egyéni munkavállalóknak? ....................................................................................................13

4.2.

Kérdés: Részesülhetnek-e EGAA-támogatásból a 4, illetve 9 hónapos referencia-időszak előtt vagy után elbocsátott munkavállalók?.......................13

4.3.

Kérdés: Részt vehet-e a végrehajtási időszak hátralévő részében a képzési (és egyéb) intézkedésekben az az elbocsátott munkavállaló, aki új állást talál? .............................................................................................................................13

4.4.

Kérdés: A 6. cikk értelmében az EGAA-támogatásra való jogosultsághoz a munkavállalókat el kell bocsátani (vagy munkaszerződésük lejár, és nem kerül megújításra). Részesülhetnek-e passzív álláskeresési járadékban? Kizárja-e ez őket az EGAA-támogatásból, mialatt még munkanélküliek? .......13

4.5.

Kérdés: Az EGAA-rendelet 3. cikkében felsoroltak mellett más munkanélküliek is részesülhetnek EGAA-támogatásban? ...................................14

4.6.

Kérdés: A kérelem benyújtásának időpontjától számított 25 évesnél idősebb NEET-fiatalok számára is lehet támogatást nyújtani?............................14

4.7.

Kérdés: A NEET-fiatalok száma meghaladhatja-e az intézkedésekben várhatóan részt vevő elbocsátott munkavállalók számát? ................................ 14

4.8.

Kérdés: Határidőhöz kötött-e a NEET-fiatalok támogatása? ...............................14

2

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

5.

6.

7.

KÉRELMEK: TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK .....................................................................15 5.1.

Kérdés: Amennyiben egy kérelem több különböző régiót vagy területet érint, mindegyiket be kell-e mutatni, vagy csak az elbocsátások által leginkább sújtottakat? ...............................................................................................15

5.2.

Kérdés: Milyen információkat kell szolgáltatni a 8 cikk (5) bekezdése j) pontjának értelmében a szociális partnerekkel való konzultáció során követett eljárásban? ..................................................................................................15

5.3.

Kérdés: Kiszervezhetők-e végrehajtó szerveknek személyre szabott szolgáltatások – mint a képzés vagy tanácsadás – oly módon, hogy a tagállam az EGAA-hozzájárulás egy részéből fizeti az ilyen szervet? .................15

5.4.

Kérdés: EGAA-támogatásra irányuló kérelem esetén ki ellenőrzi a kérelem formanyomtatványát és a benyújtott dokumentumokat? .................................15

5.5.

Kérdés: Kapcsolatba léphetnek-e a tagállamok a Bizottság szolgálataival, hogy megvitassák lehetséges kérelmeiket vagy tényleges kérelmeiket a kérelem összeállításának szakaszában? .................................................................15

5.6.

Kérdés: Milyen szerepet töltenek be az EGAA-kapcsolattartók az egyes tagállamokban? .........................................................................................................16

IDŐZÍTÉS ÉS IDŐTARTAM ........................................................................................................16 6.1.

Kérdés: Támogathatók-e az alkalmazás napját megelőzően felmerült kiadások? .....................................................................................................................16

6.2.

Kérdés: Korlátozott-e a kedvezményezettek támogatásának időtartama, vagyis meghatározza-e az EGAA-rendelet, hogy mikor ér véget a támogathatósági időszak? .......................................................................................16

6.3.

Kérdés: Mikor kezdődik és ér véget a végrehajtási időszak? ..............................17

6.4.

Kérdés: Ha a kedvezményezett saját vállalkozásának elindításához az EGAA-ból pénzügyi támogatásban részesül, e finanszírozás felhasználható a kérelem benyújtásától számított 24 hónapon túli időszakban? ......................17

6.5.

Kérdés: Igénybe lehet venni az EGAA-finanszírozást a 24 hónapos végrehajtási időszakon túl is, például az olyan munkavállalók számára, akik ezt az időszakot követően is részt vesznek képzéseken? .....................................18

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁS .......................................................................................18 7.1.

Kérdés: Elutasíthatja-e az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság által javasolt EGAA-támogatást? .....................................................................................18

7.2.

Kérdés: Finanszírozhatnak-e tagállamok technikai segítségnyújtást az EGAA-kérelem részeként? .........................................................................................18

7.3.

Kérdés: Mikortól támogathatók a végrehajtási tevékenységekre fordított, a költségvetésben előirányzott kiadások? .................................................................18

7.4.

Kérdés: Amennyiben egy EGAA-kérelem költségvetésében 4 %-ot irányoznak elő végrehajtási tevékenységekre, de végül a vártnál alacsonyabb működési költségek miatt a végrehajtás a tényleges kiadás 7 %-ának felel meg, a végrehajtási tevékenységekre vonatkozó végsőegyenleg-kifizetést az eredeti 4 %-ra korlátozzák-e? .................................19

7.5.

Kérdés: Lehetséges-e, hogy az EGAA pénzügyi támogatást nyújtson az elbocsátott munkavállalókat képviselő szervezet tevékenységeihez? .............19

3

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

7.6.

Kérdés: Tartalmazhat-e egy EGAA intézkedési csomag az EGAAkérelemben szereplő munkavállalók érdekében végrehajtott passzív szociális védelmi intézkedéseket? ............................................................................19

7.7.

Kérdés: Vannak olyan konkrét példák, amelyek passzív szociális védelmi intézkedéseknek minősülnek és nem jogosultak az EGAA történő finanszírozásra? ............................................................................................................20

7.8.

Kérdés: Felhasználhatók-e pénzügyi eszközök az EGAA-csomagból az EGAA-rendelet 18. cikkében előírt záró jelentés elkészítésének finanszírozásához? ......................................................................................................20

7.9.

Kérdés: A végrehajtási időszak során a munkavállalók támogatása érdekében hozott valamennyi intézkedést teljes egészében ki kell fizetni a végrehajtási időszak végéig? ...................................................................................20

7.10. Kérdés: Szerepeltethetik a tagállamok a személyre szabott csomag támogatható részeként az induló vállalkozásokat segítő kezdeményezésekhez/vállalkozások létrehozásához nyújtott mikrohiteleket? ............................................................................................................20 7.11. Kérdés: Az EGAA személyre szabott intézkedéscsomagja részeként mikrohitelt kapó munkavállalók más uniós mikrohitel-rendszeren keresztül is részesülhetnek támogatásban? ...............................................................................20 7.12. Kérdés: Benyújthat-e egy tagállam olyan EGAA-támogatás iránti kérelmet, mely elkülöníti a teljes mértékben a tagállam által finanszírozandó aktív munkaerőpiaci intézkedéseket a teljes mértékben az EGAA-ból finanszírozandó aktív munkaerőpiaci intézkedésektől? .......................................21 7.13. Kérdés: Tartalmazhat-e egy tagállam EGAA-támogatás iránti kérelme magánforrásból származó társfinanszírozást? ........................................................21 7.14. Kérdés: Újraoszthatja-e egy tagállam a támogatási összegeket a különböző tételek között a személyre szabott szolgáltatási csomag végrehajtása során? ..................................................................................................21 7.15. Kérdés: Be lehet vezetni új intézkedéseket a költségvetésbe a projekt végrehajtása során? ..................................................................................................21 7.16. Kérdés: Mi történik, ha a végső jelentéstételi szakasz végéig egy tagállam nem költ annyit az intézkedéscsomagra, mint amennyit az eredeti EGAAkérelemben megbecsült? .........................................................................................22 7.17. Kérdés: Jogosultak-e EGAA társfinanszírozásra képzési eszközként használt beruházási javak, mint például laptopok, videóprejektorok vagy kamerák?..22 8.

ELJÁRÁSOK ÉS ÜTEMEZÉS .......................................................................................................22 8.1.

Kérdés: Hogyan kell benyújtani az EGAA-társfinanszírozásra irányuló kérelmeket? .................................................................................................................22

8.2.

Kérdés: Megszabtak határidőt a kérelem benyújtására? ...................................23

8.3.

Kérdés: Pontosan hogyan kell kiszámítani a különböző időszakokat, azaz az EGAA-rendeletben előírt hónapokat és heteket, például a referenciaidőszakot, a kérelem benyújtásáig számított 12 hetet, az EGAA végrehajtási szakaszának végét vagy a záró jelentés benyújtásának időpontját? ..................................................................................................................23

8.4.

Kérdés: Megadhat-e egy tagállam kiegészítő információkat az EGAAtámogatás iránti kérelem benyújtását követően? ...............................................23

4

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

9.

10.

8.5.

Kérdés: Mennyi időn belül hoz döntést az Európai Unió egy EGAAkérelemről? ..................................................................................................................24

8.6.

Kérdés: Van-e olyan dokumentum, amely a kérelem jóváhagyását követően tájékoztatja a tagállamot a határidőkről és kötelezettségekről? ....24

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG ......................................................................................25 9.1.

Kérdés: Elvárja-e a Bizottság, hogy a tagállamok különleges kommunikációs tevékenységet folytassanak? ......................................................25

9.2.

Kérdés: Elegendő-e azon a helyszínen tájékoztatni az EGAA-támogatásról, ahol az EGAA által finanszírozott intézkedésekre sor kerül? ................................ 25

9.3.

Kérdés: Lehet-e értékelő tanulmányt (a támogatott intézkedések hatásait vizsgáló tanulmányt) készíteni EGAA-támogatásból a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően? ...................................................................................26

9.4.

Kérdés: A 7. cikk (4) bekezdése értelmében az olyan intézkedések, mint az irányítási és az ellenőrzési tevékenységek, finanszírozhatók az EGAAcsomagból. Milyen konkrét példákkal szemléltethető, hogy mi értendő irányítás, illetve ellenőrzés alatt? ..............................................................................26

IRÁNYÍTÁS, AUDIT ÉS ÉRTÉKELÉS .............................................................................................26 10.1. Kérdés: A strukturális alapok esetében alkalmazott irányítási és ellenőrzési rendszert kell-e használni az EGAA esetében is? ...................................................26 10.2. Kérdés: Használhatnak-e a tagállamok az EGAA esetében az ESZA céljaira létrehozottól eltérő auditrendszert? .........................................................................27 10.3. Kérdés: Sok munkával jár az értékelés a tagállam számára? .............................27

11.

JELENTÉSTÉTEL ÉS LEZÁRÁS .....................................................................................................27 11.1. Kérdés: Mikor kell a záró jelentést bemutatni a Bizottságnak? ...........................27 11.2. Kérdés: Milyen információkat vár a Bizottság a záró jelentésben, és melyek az előírt formai követelmények? ..............................................................................27 11.3. Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az EGAA-ból finanszírozott kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatra (18. cikk (1) bekezdésének e) pontja)? ...28 11.4. Kérdés: Milyen információkat kell az intézkedés befejezése után hozzáférhetővé tenni? ...............................................................................................28 11.5. Kérdés: Hogyan zár le a Bizottság egy EGAA-projektet? .....................................28

Jogi nyilatkozat https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en#disclaimer Vonatkozó dokumentumok 1309/2013/EK rendelet. HL L 347., 2013.12.20., 855. o. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:HU:PDF

Pályázati űrlap Az EGAA-támogatás iránti kérelmeket az SFC-rendszeren (az Európai Unió Alapkezelési Rendszere) keresztül nyújtják be.

5

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

http://ec.europa.eu/sfc/

A záró jelentés szerkezete és útmutatók (Kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozat) A végső eredményekről való beszámolás az SFC-rendszeren keresztül történik.

1.

KÉRELMEZŐK Kérdés: Ki pályázhat támogatásra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (a továbbiakban: EGAA)? Válasz: Kizárólag tagállamok pályázhatnak támogatásra. A kérelem benyújtását kezdeményezhetik az érdekelt felek, vagyis az érintett település vagy régió, illetve az érintett szociális partnerek vagy munkavállalók. A tagállam képviseletére felhatalmazott személy aláírásával ellátott kérelmet azonban a tagállamnak kell benyújtania. A tagállam szokásos képviselője az illetékes minisztérium vagy a tagállam EU melletti állandó képviselete.

1.2.

Kérdés: Átruházható-e egy régióra vagy egy másik szervre, hogy a tagállamot képviselje egy EGAA-kérelem benyújtásakor? Válasz: Lehetőség van erre, de ezt az átruházást dokumentálni kell, és kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

2.

GLOBALIZÁCIÓRA/KERESKEDELEMRE/VÁLSÁGRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

2.1.

Kérdés: Milyen típusú bizonyítékokkal kell a tagállamoknak alátámasztaniuk az elbocsátások vagy a tevékenység megszűnése és a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolatot? Válasz: Az EGAA-rendelet előírja a kérelmező tagállamok számára, hogy nyújtsanak be „indokolással ellátott elemzést az elbocsátások vagy a tevékenység megszűnése és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások közötti kapcsolatról, illetve a helyi, regionális és nemzeti gazdaságban tapasztalható, a globalizáció által okozott súlyos zavarról”. A bizonyítékoknak lehetőség szerint elismert és megbízható forrásokból kell származniuk. A tagállamoknak egyértelmű statisztikai adatokat és háttér-információkat kell biztosítaniuk, igazolva, hogy az elbocsátások vagy a munkavégzés megszűnése legalább az alábbi okok egyikéből következik: 1. Az Unióba irányuló behozatal jelentős növekedése 2. És/vagy az áruk vagy szolgáltatások uniós kereskedelemében bekövetkezett komoly változás 3. És/vagy az Unió piaci részesedésének gyors csökkenése egy adott ágazatban 4. És/vagy a tevékenységek nem uniós országba való áthelyezése.

6

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Az 1., 2., és 3. pontra vonatkozó statisztikák letölthetők az Eurostat EASYCOMEXT rendszeréből az áruk importjának növekedése és az áruk kereskedelmének változása esetén, vagy az Eurostatnak a szolgáltatások kereskedelemére vonatkozó általános adatbázisából (a fizetési mérleg egyenlege alapján). Meg kell jegyezni, hogy az árukra vonatkozó statisztikák gyakran nem a NACE-, hanem a HR-osztályozást1 követik. A megfelelőségi táblázatot az Eurostat RAMON adatbázisában találja. A 4. pontra vonatkozó statisztikákat az esetlegesen rendelkezésre álló külön felmérések révén lehet összegyűjteni. A vállalkozásoknak nem uniós országokba történő áthelyezésre vonatkozó adatoknak igazolniuk kell, hogy a korábban az Unióban végzett tevékenységeket (gyártás vagy szolgáltatások) a nem uniós országban történő termeléssel helyettesítik. A változók listája kiegészíthető az adott esetre vonatkozó részletesebb statisztikákkal. Ez az iránymutatás olyan általános keretet biztosít, amely a konkrét esetekhez igazítható. E tekintetben az Európai Változásfigyelő Központ (EMCC) minőségi és mennyiségi elemzésekkel segítheti a Bizottságot és a tagállamokat annak érdekében, hogy segítse a globalizáció tendenciáinak és az EGAA igénybevételének értékelését.

2.2.

Kérdés: Milyen típusú bizonyítékokkal kell a tagállamoknak alátámasztaniuk az elbocsátások vagy a tevékenység megszűnése és a folytatódó globális pénzügyi és gazdasági válság, illetve egy új globális pénzügyi és gazdasági válság közötti kapcsolatot? Válasz: Az EGAA-rendelet előírja a kérelmező tagállamok számára, hogy nyújtsanak be „indokolt elemzést az összefüggésről, amely az elbocsátások vagy a tevékenység megszüntetése és a folytatódó globális pénzügyi és gazdasági válság, illetve egy új globális pénzügyi és gazdasági válság között áll fenn.” A bizonyítékoknak lehetőség szerint elismert és megbízható forrásokból (például Eurostat vagy annak nemzeti megfelelője) kell származniuk. Az Európai Változásfigyelő Központ (EMCC) hasznos információforrás lehet a kérelem összeállításakor. A tagállamoknak egyértelmű statisztikai adatokat és háttér-információkat kell biztosítaniuk, igazolva, hogy az elbocsátások vagy a tevékenység megszűnése a folytatódó globális pénzügyi és gazdasági válság vagy egy új globális pénzügyi és gazdasági válság miatt következnek be. Ezért szükség van az ágazatnak és a régiónak egy adott időszakon belüli forgalmára vonatkozó adatokra, amelyek bemutatják a válság hatásait, valamint arra vonatkozó háttér-információkra, hogy a termelés vagy az értékesítés csökkenését a válság okozta, továbbá hogy mindez hogyan érintette az érintett vállalkozás(ok)at.

3.

ELBOCSÁTÁSOK

3.1.

Kérdés: Mely időponttól kezdve lehet az EGAA-rendelet által előírt legalább 500 elbocsátást számítani? Válasz: Az EGAA-rendelet 5. cikke öt lehetőséget határoz meg az időpont kiválasztására:

A Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (vagy harmonizált rendszer) az áruk nemzetközi kereskedelembe való besorolásának rendszere. 1

7

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

(1) ha a munkáltató írásban2 értesíti az illetékes hatóságot a tervezett csoportos létszámcsökkentésről, vagy (2) a munkáltató által a munkavállaló munkaszerződésének megszüntetéséről adott, személyre szóló értesítés időpontja; ez általában (de nem szükségszerűen) egyedi felmondólevél formájában történik, vagy (3) a munkaszerződés tényleges megszüntetésének vagy lejáratának időpontja, vagyis az a nap, amikor a munkavállaló ténylegesen elhagyja a munkahelyet, vagy (4) a kölcsönvevő vállalkozáshoz történő kikölcsönzés vége; vagy (5) önálló vállalkozó esetén a tevékenység nemzeti jognak vagy adminisztratív rendelkezéseknek megfelelő megszűnésének időpontja. Az első lehetőség esetében a kérelmező tagállam a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek megvalósulására vonatkozó bizottsági értékelés befejezését megelőzően kiegészítő információkat nyújt a Bizottság részére a létszámcsökkentés tényleges nagyságáról. A tagállamok egy kérelemben több lehetőséget is ötvözhetnek, azonban tisztázniuk kell, hogy az elbocsátások kiszámítására rendelkezésre álló öt lehetőség közül melyiket (vagy ezek kombinációját) vették figyelembe az elbocsátást végrehajtó vállalatok esetében.

3.2.

Kérdés: Beleszámíthatók-e az összesen legalább 500 elbocsátatott munkavállalóba azok a kölcsönzött munkavállalók, akik annál a fő vállalatnál dolgoznak, ahol az elbocsátások történnek? Válasz: Igen. Ebben a helyzetben a kölcsönzött munkavállalók esetében valószínű, hogy az ügynökség a fő elbocsátó vállalat (emberi erőforrás) beszállítója. Amennyiben ez a helyzet, a kölcsönzött munkavállalókat be lehet számítani a minimálisan előírt 500 főbe, feltéve, hogy az ügynökséggel kötött szerződéseik a fő vállalkozásban történő elbocsátások eredményeként megszűnnek. A két esemény közötti egyértelmű kapcsolatot bizonyítani kell. Ilyen esetekben nemcsak a küszöbértékbe számíthatók bele a kölcsönzött munkavállalók, hanem az EGAA által társfinanszírozott intézkedések támogatható kedvezményezettjei körébe is.

3.3.

Kérdés: Milyen önálló vállalkozókat lehet felvenni az előírt minimális 500 fős küszöbértékbe? Válasz: Az ilyen támogatásra jogosult önálló vállalkozóra példa egy megszűnő vállalkozás által foglalkoztatott kertész vagy ablaktisztító lenne. Az ilyen munkavállalókat általában független vállalkozóként, de teljes munkaidőben foglalkoztatják, ha a vállalat nagy. A munkavállaló azonban elveszíti a munkáját, és beszünteti tevékenységét, ha a vállalkozásnak már nincs szüksége szolgáltatására. Egy másik példa lehet egy régióban vagy két szomszédos régióban működő sok olyan

a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 98/59/EK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének rendelkezésének megfelelően (HL L 225., 1998.8.12., 16. o.). 2

8

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

mezőgazdasági termelő, akik mezőgazdasági tevékenységüket az ágazatukat érintő kereskedelmi megállapodás vagy a termékeik iránti keresletet visszavető válság miatt megszüntetni kényszerülnek.

3.4.

Kérdés: Beleszámíthatók-e az 500 fős küszöbértékbe azok a munkavállalók, akik önként vállalták a korengedményes nyugdíjazást vagy a kilépést? Válasz: A korengedményes nyugdíjazást vagy az önkéntes kilépést választó munkavállalók abban az esetben számíthatók bele az 500 fős küszöbértékbe, ha munkáltatójuk nyilvános felhívására jelentkeztek önként, és ha a támogathatóság egyéb feltételei teljesültek. Az ilyen munkavállalók felvehetők az EGAA által társfinanszírozott intézkedések támogatható kedvezményezettjei körébe, amennyiben új foglalkoztatási lehetőségeket kívánnak találni.

3.5.

Hogyan kell meghatározni a vállalkozás helyét, ha egy tagállam több régiójában rendelkezik munkahelyekkel? Válasz: A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapuló, 4. cikk (2) bekezdése szerinti kérelem esetében az elbocsátásokat egy régióban vagy két egymással határos régióban, vagy több mint két egymással határos, NUTS 2 level meghatározott régióban veszik számításba, feltéve, hogy a régiók közül kettőben együttesen több mint 500 munkavállalót vagy önálló vállalkozót érintenek az elbocsátások. Ezért fontos, hogy pontosan azonosítani lehessen azt a régiót (azokat a régiókat), ahol az elbocsátott munkavállalók számát figyelembe kell venni. Az elbocsátott munkavállalók számának kiszámításánál figyelembe veendő kritérium az egyes munkavállalók szokásos munkahelyének elhelyezkedése a munkavállaló elbocsátásának időpontjában. Hiszen egy olyan vállalkozásnak, amely valamennyi tagállamban rendelkezik székhellyel, több régióban is lehetnek fióktelepei. Az ilyen fióktelepeken dolgozó munkavállalókat ahhoz a régióhoz kell számítani, ahol a fióktelep található.

3.6.

Kérdés: Hogyan lehet egyesíteni két vagy több tagállam közös kérelmét, ha ugyanaz az esemény több tagállamban is elbocsátásokhoz vezet? Válasz: Ha két tagállam egymással határos – vagyis fizikailag szomszédos – két régiójában az elbocsátások összevont száma eléri vagy meghaladja az 500-at, és az elbocsátásokra ugyanabban a NACE rev 2-ágazatban (vagyis gazdasági ágazatban) kerül sor, az elbocsátások két külön kérelemben összekapcsolhatók az EGF-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint. Így a két régióban történt valamennyi elbocsátás összeadható az 500 fős küszöbérték elérése érdekében, de az intézkedéseket az egyes tagállamok külön-külön dolgozzák ki és hajtják végre. Az a globalizációval összefüggő esemény, amely egy tagállamnak az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti kérelméhez vezethet (azaz egy tagállamban egy vállalkozásnál 500 vagy annál több munkavállalót bocsátottak el), szintén elbocsátásokat okozhat (pl. a beszállítók között) egy másik tagállamban. Amennyiben az elbocsátások száma nem éri el az 500-at, az potenciálisan a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kérelem tárgyát képezheti, amely kivételes esetekre utal. Egy tagállam akkor is benyújthatja kérelmét, ha a másik érintett tagállam úgy dönt, hogy nem él ezzel a lehetőséggel.

9

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Az SFC-rendszerben található EGAA-kérelem formanyomtatványa lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egyértelműen feltüntessék a két külön kérelem közötti kapcsolatot.

3.7. Kérdés: Részesülhetnek-e EGAA-támogatásban azok a munkavállalók, akik kis- és középvállalkozásoknál dolgoznak? Válasz: Az EGAA három lehetséges módon segítheti a kkv-kből elbocsátott munkavállalókat:  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében, ha a kkv a globalizáció vagy a globális gazdasági és pénzügyi válság hatására elbocsátásokat végrehajtó vállalkozás beszállítója vagy felhasználói termelője, akkor a tagállam által benyújtott kérelembe fel lehet venni a kkv-nál történt elbocsátásokat.  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontját kifejezetten azzal a céllal foglalták a rendeletbe, hogy egy régión belül (vagy egymással határos régiókban) egy meghatározott ágazatban működő kkv-et is bele lehessen venni a kérelembe. A 4. cikk (2) bekezdése értelmében EGAA-kérelem nyújtható be „kisméretű munkaerőpiacok esetében” (vagyis gyéren lakott régió vagy földrajzilag elszigetelt terület, például sziget vagy hegyekkel körülvett völgy esetében) vagy „kivételes esetekben” (tehát „ha a 4. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek maradéktalanul és az elbocsátások súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve”). Ez a rendelkezés a kkv-k által elbocsátott munkavállalók számára is kedvező.

3.8. Kérdés: Igénybe vehetik-e az EGAA-támogatást a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében azok a munkavállalók, akiket egy fő vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői bocsátottak el, még ha az adott fő vállalkozás nem is nyújtott be kérelmet a saját munkavállalói vonatkozásában? Válasz: Az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja az egy vállalkozásnál, annak beszállítóinál és felhasználói termelőinél történt elbocsátásokra terjed ki. Az EGAA-támogatás iránti kérelem indoklása érdekében a tagállamnak bizonyítania kell, hogy a globalizáció vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság milyen hatást gyakorol a fő vállalkozásra, továbbá azt is bizonyítania kell, hogy a beszállítóknál vagy a felhasználói termelőknél történt elbocsátások a globalizációnak vagy a válságnak a fő vállalkozásra gyakorolt hatásaiból erednek. A tagállam dönthet úgy, hogy kérelemében nem veszi figyelembe a fő vállalkozásnál történt elbocsátásokat.

3.9.

Kérdés: Beszámíthatja-e egy tagállam a beszállítóknál történt elbocsátásokat abban az esetben, ha nem kizárólag az EGAA-kérelemben szereplő fő vállalattal bonyolította üzleti tevékenységét? Válasz: Fontos annak bemutatása, hogy a beszállítónál történt elbocsátások a globalizáció vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság által érintett fő vállalkozás tevékenységéből származnak. A bizonyítás könnyebb lehet például az olyan munkavállalók esetében, akiknek a munkahelye a fő vállalkozás telephelyén volt.

10

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

3.10.

Kérdés: Ha egy vállalat és annak beszállítói ugyanahhoz a tevékenységi ágazathoz tartoznak, jogosultak-e EGAA-támogatásra a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint? Válasz: Ilyen esetben a tagállamok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy melyik megközelítés, a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy b) pontja megfelelőbb-e, mivel ettől függően a 4, illetve a 9 hónapos referencia-időszakot, valamint a többi feltételt tiszteletben kell tartani. A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti megközelítés (amely 4 hónapos referencia-időszakot ír elő) nem tesz különbséget annak alapján, hogy milyen gazdasági ágazatba tartozik a beszállítók tevékenysége, így ide sorolhatók azok az elbocsátott munkavállalók, akik a fő vállalatéval azonos gazdasági tevékenységet folytatnak (pl. mindegyikük a gépjárműiparban dolgozik) vagy különböző ágazatokhoz tartoznak (pl. a fő vállalat munkavállalóinak étkeztetését ellátó vállalkozás). Ez a megközelítés nem veszi figyelembe a vállalkozások regionális elhelyezkedését, és nemzeti szinten is alkalmazható. A 4 hónapos időszak előtt vagy után elbocsátott munkavállalók nem számítanak bele a küszöbértékbe, de szerepelhetnek az EGAA által társfinanszírozott intézkedésekben. A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti megközelítés (9 hónapos referenciaidőszak alkalmazásával) a gazdasági tevékenységek ágazatain alapul, és lehetővé teszi az ugyanazon ágazathoz tartozó vállalkozások (azonos NACE rev 2 ágazat) egyazon kérelembe való felvételét, feltéve, hogy mindegyik vállalkozás ugyanabban a régióban vagy két (vagy bizonyos feltételek mellett kettőnél több) egymással határos NUTS2 szintű régióban található. A referencia-időszak előtt vagy után elbocsátott munkavállalók nem szerepelhetnek a kérelemben.

3.11. Kérdés: Benyújtható-e kérelem a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, ha az említett összes vállalat ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik? Válasz: Nem. Az EGAA-kérelem szempontjából az egyazon vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok egyazon vállalat részeinek minősülnek. Emiatt a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő kritériumoknak megfelelően kell benyújtani az olyan elbocsátásokra vonatkozó kérelmet, melyekre egyazon vállalatcsoporton belül került sor.

3.12. Kérdés: Mi a jelentése a „kisméretű munkaerőpiacoknak” a 4. cikk (2) bekezdésében? Válasz: A rendelet nem határozza meg a „kisméretű munkaerőpiacok” fogalmát. Lehetséges példák: szigetek, hegyekkel körülvett völgyek, félreeső vagy gyéren lakott régiók. Az e kritériumot felhasználni kívánó tagállamoknak olyan érveket kell felhozniuk, melyek bizonyítják azon állításukat, hogy a szóban forgó munkaerőpiac kisméretű. Fontos annak figyelembevétele, hogy a rendelet értelmében egy kisméretű munkaerőpiac esetében eltérés csak akkor megengedett, „ha a [...]-ban meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul.” A tagállamnak pontosítania kell, hogy melyik kritérium nem teljesült maradéktalanul, és be kell mutatnia egy olyan esetet, mely észszerűen közel áll a rendes kritériumokhoz.

3.13. Kérdés: A 4. cikk (2) bekezdése értelmében a „kivételes esetekre” vonatkozó támogatások teljes összege egy adott évben nem haladhatja meg az Alap

11

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

éves maximális összegének 15 %-át, ez azonban nem vonatkozik a „kisméretű munkaerőpiacokra”. Miért? Válasz: A „kivételes esetekre” vonatkozó kitétel a továbbiakban nincs pontosítva, így a tagállamok feladata annak bizonyítása, hogy az adott helyzet miért kivételes. Ezért az a döntés született, hogy korlátozni kell e kitétel alkalmazását az EGAA rendelkezésére álló teljes költségvetés tekintetében.

3.14. Kérdés: Tudnának mondani egy példát arra, hogy mi minősül „kivételes esetnek”? Válasz: A kivételes esetre jó példa az, ha egy tagállam a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint nyújtott be kérelmet (azonos ágazatban és régióban vagy két [vagy bizonyos feltételek mellett kettőnél több] egymással határos régióban történt elbocsátások), viszont ugyanabban a (NACE rev 2) ágazatban további elbocsátások történtek ugyanazon okból és ugyanazon időszakban, de ugyanazon tagállam más, egymással nem szomszédos régióiban. Ilyen esetben például az utóbbi helyzet által érintett munkavállalók vonatkozásában az EGAA-támogatás iránti kérelmet a 4. cikk (2) bekezdése szerint, kivételes körülmények alapján lehet benyújtani. A Bizottság kivételes esetként elfogadta azok az eseteket is, amikor ugyanattól a vállalkozástól több hullámban is elbocsátásokra került sor, így a tagállam dönthet úgy, hogy több külön kérelmet nyújt be. Ha az elbocsátások száma meghaladja az 500-at, akkor kivételes helyzet esetén egy hullám is elfogadható, amennyiben az egyéb kritériumok teljesülnek. Egyéb körülmények is fennállhatnak, ilyen esetben az érintett tagállamnak be kell mutatnia a helyzetet figyelembevétel céljából. Fontos annak figyelembevétele, hogy a rendelet értelmében a kivételes esetre vonatkozó eltérés csak akkor megengedett, „ha a [...]-ban meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul.” A tagállamnak pontosítania kell, hogy melyik kritérium nem teljesült maradéktalanul, és be kell mutatnia egy olyan esetet, mely észszerűen közel áll a rendes kritériumokhoz.

3.15. Kérdés: Nem túl rövid a 12 hetes határidő arra, hogy információt gyűjtsenek mindazokról a munkavállalókról, akik támogathatók az EGAA-ból? Válasz: Az EGAA-rendelet 12 hetet biztosít a tagállamok számára a szükséges információk összegyűjtésére és a kérelem benyújtására. A kérelemnek ebben a szakaszban a lehetőségekhez mérten teljesnek kell lennie. Amennyiben a Bizottság további információkat kér, a tagállamnak további 6 hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy választ adjon (ez a határidő megfelelően indokolt esetben további 2 héttel meghosszabbítható). Fontos emlékeztetni arra, hogy ezt az ütemezést az elbocsátott munkavállalók sürgős támogatásának szüksége indokolja.

3.16. Kérdés: Benyújthatja-e a tagállam kérelmét a tagállam által a kérelemben megjelölt referencia-időszak vége előtt? Válasz: Nem. A 8. cikk (1) bekezdése értelmében a tagállamok a 4. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésének időpontjától számított 12 héten belül nyújtják be a kérelmet. Így a referencia-időszak lejártának meg kell előznie a kérelem benyújtásának napját. Lehetséges azonban egy rövidebb referencia-időszak

12

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

alkalmazása, amennyiben a maximális időtartam nem szükséges az elbocsátások kiszámításához.

3.17. Kérdés: Lehet-e 4, illetve 9 hónapnál rövidebb az a referencia-időszak, melyen belül az 500 fő elbocsátására sor kerül? Válasz: Igen. Ezek az időszakok az elbocsátások számának meghatározására megállapított időszakok maximális hosszát jelentik. Amennyiben egy tagállam nem számít további elbocsátásokra, amelyeket bele kíván venni a kérelembe és feltéve, hogy az 500 fős küszöbérték teljesül, határozhat úgy, hogy kérelmében egy rövidebb referencia-időszakot alkalmaz.

4.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK

4.1. Kérdés: Mit kell tenniük az EGAA-támogatást igénybe venni kívánó egyéni munkavállalóknak? Válasz: Kapcsolatba kell lépniük a tagállam EGAA-kapcsolattartójával, amelynek adatai az EGAA honlapján a „támogatáskérelmezés” rovatban találhatók. Emellett kapcsolatba léphetnek egy szakszervezettel, az állami foglalkoztatási szolgálattal, esetleg a helyi vagy regionális önkormányzatokkal, és felkérhetik őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot az EGAA-kapcsolattartóval.

4.2. Kérdés: Részesülhetnek-e EGAA-támogatásból a 4, illetve referencia-időszak előtt vagy után elbocsátott munkavállalók?

9

hónapos

Válasz: A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő 4 hónapos referenciaidőszak előtt vagy után elbocsátott munkavállalók (egy vállalatnál vagy annak beszállítóinál történt elbocsátások) vagy – amennyiben eltér a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumoktól – a 4. cikk (2) bekezdésében szereplő időszak előtt vagy után elbocsátott munkavállalók a következő esetekben lehetnek jogosultak EGAA-támogatásra: (1) a referencia-időszak elbocsátásukat, és

alatti

elbocsátásokkal

azonos

esemény

váltotta

ki

(2) elbocsátásukra a tervezett elbocsátások általános bejelentése után került sor, de azt megelőzően, hogy a Bizottság befejezte annak értékelését, hogy a pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesülnek-e. A rendelet nem kínál ugyanilyen lehetőséget a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja tekintetében (az ugyanazon ágazaton és régión belüli, illetve két vagy több egymással határos régióban történő elbocsátások), mivel ebben az esetben hosszabb (9 hónapos) a referencia-időszak.

4.3. Kérdés: Részt vehet-e a végrehajtási időszak hátralévő részében a képzési (és egyéb) intézkedésekben az az elbocsátott munkavállaló, aki új állást talál? Válasz: Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában már vannak a képzésre vonatkozó tervek, az ilyen megoldások részleteit magában a kérelemben kell feltüntetni. A munkavállalók egy csoportjának integrációját célzó program szerves része lehet a munkavállalás és a képzés ötvözése, amennyiben az a képzés során biztosított

13

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

munkatapasztalat eleme vagy az új („coaching”) vagy mentorálás eleme.

állás

kezdeti

szakaszában

a

betanítás

A munkavállaló a teljes végrehajtási időszak során továbbra is jogosult kedvezményezett marad, még ha új állást is talált. Munkaidőn kívüli képzést vagy új vállalkozás létrehozására irányuló tervekkel kapcsolatos segítségnyújtást akkor is igénybe vehet a munkavállaló, ha teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik. Ha a munkavállaló elveszíti az újonnan szerzett állását, továbbra is jogosult a végrehajtási időszakban rendelkezésre álló intézkedések teljes skálájára.

4.4. Kérdés: A 6. cikk értelmében az EGAA-támogatásra való jogosultsághoz a munkavállalókat el kell bocsátani (vagy munkaszerződésük lejár, és nem kerül megújításra). Részesülhetnek-e passzív álláskeresési járadékban? Kizárja-e ez őket az EGAA-támogatásból, mialatt még munkanélküliek? Válasz: Amíg a kedvezményezettek támogathatók az EGAA-rendelet 6. cikke alapján, addig jogosultak EGAA-támogatásra. Bár maga az EGAA nem finanszírozhatja az álláskeresési járadékot, lehetővé teszi, hogy a tagállam a szóban forgó ellátásban részesítse azokat a munkavállalókat, akik igénybe veszik az aktív munkaerőpiaci intézkedésekre irányuló EGAA-támogatást.

4.5. Kérdés: Az EGAA-rendelet 3. cikkében felsoroltak mellett más munkanélküliek is részesülhetnek EGAA-támogatásban? Válasz: Igen, van egy további kategória. A NEET-fiatalok (azaz a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok) bizonyos körülmények között szerepelhetnek az EGAA-támogatás iránti kérelemben. A 2. cikktől eltérve a tagállamok 2017. december 31-ig az EGAA-kérelem részeként személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatnak a NEET-fiataloknak. Az NEET-fiatalok életkora a kérelem benyújtásának időpontjában nem haladhatja meg a 25, vagy amennyiben a tagállamok úgy döntenek, a 30 évet. A figyelembe vehető NEET-fiatalok száma megegyezik az érintett munkavállalók számával. Elsőbbséget kell biztosítani az elbocsátott, illetve az olyan fiatalok számára, akiknek a tevékenysége megszűnt. Ez az eltérés csak akkor alkalmazható, ha az elbocsátások legalább egy részére az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásra jogosult NUTS 2 szintű régióban kerül sor, és ha a NEET-fiatalok tartózkodási helye is ebben a régióban van.

4.6. Kérdés: A kérelem benyújtásának időpontjától számított 25 évesnél idősebb NEET-fiatalok számára is lehet támogatást nyújtani? Válasz: Igen. A 6. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a támogatást (...) 25 év* alatti, vagy a tagállam döntése alapján 30 év alatti NEET-fiatalok kaphatják.” A tagállam még akkor is nyújthat 30 éves korig EGAA-támogatást NEET-fiataloknak, ha az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés esetében 25 éves korhatárt szab meg.

4.7. Kérdés: A NEET-fiatalok száma meghaladhatja-e az várhatóan részt vevő elbocsátott munkavállalók számát?

intézkedésekben

Válasz: Nem. A NEET-fiatalok száma nem haladhatja meg az intézkedésekben várhatóan részt vevő elbocsátott munkavállalók számát, legfeljebb megegyezhet vele.

14

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

4.8. Kérdés: Határidőhöz kötött-e a NEET-fiatalok támogatása? Válasz: Igen. A NEET-fiatalokat célzó személyre szabott szolgáltatások nyújtásának határideje 2017. december 31. Az ezen időpontot követően az NEET-fiataloknak nyújtott szolgáltatások nem részesülhetnek EGAA-támogatásban. Feltéve, hogy a szolgáltatások nyújtására a határidő előtt került sor, az ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések utólag is teljesíthetők, de az összes kifizetést a záró jelentés esedékességének időpontjáig teljesíteni kell.

5. KÉRELMEK: TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 5.1. Kérdés: Amennyiben egy kérelem több különböző régiót vagy területet érint, mindegyiket be kell-e mutatni, vagy csak az elbocsátások által leginkább sújtottakat? Válasz: A Bizottságnak elemeznie kell az elbocsátásoknak a helyi, a regionális és a nemzeti gazdaságra kifejtett hatását és meg kell vizsgálnia, hogy a kérelemben javasolt intézkedések reálisak, célzottak és megfelelőek-e. A kérelmező tagállam tehát szabadon eldöntheti, hogy vázolja-e az érintett területen történt elbocsátások hatását azáltal, hogy bemutatja a területet és a kérelem szempontjából legfontosabb jellemzőket – különösen az elbocsátások e területre gyakorolt hatásait –, valamint a régiókban vagy a területeken meglévő vagy létrehozandó alternatív munkalehetőségeket.

5.2. Kérdés: Milyen információkat kell szolgáltatni a 8 cikk (5) bekezdése j) pontjának értelmében a szociális partnerekkel való konzultáció során követett eljárásban? Válasz: A tagállamnak meg kell erősítenie, hogy az elbocsátott munkavállalók vagy a szociális partnerek képviselőivel konzultáltak, és meg kell jelölnie a konzultációk dátumát és részleteit. A Bizottságot mindenekelőtt a szociális partnerekkel az EGAA-ból társfinanszírozásra kerülő intézkedéscsomagokról folytatott konzultációk érdeklik. Fel kell tüntetni az egyéb érdekelt feleket is, például a helyi és regionális önkormányzatokat, és meg kell említeni, hogy milyen módon vonták be vagy fogják bevonni őket.

5.3. Kérdés: Kiszervezhetők-e végrehajtó szerveknek személyre szabott szolgáltatások – mint a képzés vagy tanácsadás – oly módon, hogy a tagállam az EGAA-hozzájárulás egy részéből fizeti az ilyen szervet? Válasz: Igen. A személyre szabott szolgáltatások arra szakosodott végrehajtó szervek – például képzési központok – igénybevételével is nyújthatók. E szerveket fel kell tüntetni a kérelemben. A pénzügyi adatlapon meg kell adni a munkavállalónkénti költségeket és – az ellenőrzési nyomvonal fenntartása céljából – az akkreditált szervnek meg kell őriznie számlákkal együtt egy listát, melyen feltünteti azon munkavállalók nevét, akik számára szolgáltatásokat nyújtott, és emellett megjelöli a szolgáltatásnyújtás időpontját is.

5.4. Kérdés: EGAA-támogatásra irányuló kérelem esetén ki ellenőrzi a kérelem formanyomtatványát és a benyújtott dokumentumokat? Válasz: Az Európai Bizottság szolgálatai végzik a kezdeti elemzést. Ezt követően a Bizottság a támogatásra irányuló javaslatot a költségvetési hatóság (vagyis az Európai

15

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Parlament és a Tanács) elé terjeszti, mely jóváhagyja vagy elutasítja a Bizottság javaslatát.

5.5. Kérdés: Kapcsolatba léphetnek-e a tagállamok a Bizottság szolgálataival, hogy megvitassák lehetséges kérelmeiket vagy tényleges kérelmeiket a kérelem összeállításának szakaszában? Válasz: A Bizottság erőteljesen biztatja a tagállamokat arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot szolgálataival a kérelem megírása előtt vagy aközben. Ez a kapcsolatfelvétel mind a tagállam, mind a Bizottság érdekében áll és lerövidíti a kérelmek feldolgozásának és jóváhagyásának időtartamát. A korai konzultáció, az eset megvalósíthatóságáról folytatott eszmecsere és a kezdeti kérelem-tervezetek segíthetnek a tagállamnak a hivatalos, teljes és a Bizottság által előírt elemeket tartalmazó kérelem elkészítésében. Ezért a Bizottság szolgálatai segítséget és egyéb iránymutatásokat kínálnak a hivatalos kérelem benyújtását megelőzően, és örömmel fogadnak találkozóra irányuló felkéréseket vagy kérdéseket, mivel azok támogatható kérelmeket eredményezhetnek. Kapcsolat: [email protected]

5.6. Kérdés: Milyen szerepet töltenek be az EGAA-kapcsolattartók az egyes tagállamokban? Válasz: Az EGAA-kapcsolattartók saját országukban az EGAA-tevékenységek nemzeti koordinátorai. Hozzájuk fordulnak először azok az érdekelt felek, akik az érintett tagállamra vonatkozó korábbi, jelenlegi vagy jövőbeli EGAA-projektekről szeretnének érdeklődni. A kapcsolattartó személyek együtt egy hivatalosan elismert EGAA szakértői csoportot alkotnak, amely évente kétszer ülésezik azzal a céllal, hogy segítse a tagállamokat az EGAA-rendelet végrehajtásában.

6.

IDŐZÍTÉS ÉS IDŐTARTAM

6.1. Kérdés: Támogathatók-e kiadások?

az

alkalmazás

napját

megelőzően

felmerült

Válasz: Igen. A kiadások attól a naptól válnak támogathatóvá, amikor a tagállam megkezdi az EGAA végrehajtásához szükséges tevékenységeket, vagy megkezdi az érintett munkavállalók számára a Bizottsághoz benyújtott (jövőbeli) kérelemben leírt és a költségvetésben előirányzott, személyre szabott szolgáltatások nyújtását. A kezdő időpont tehát a tagállami hatóságok elbocsátásokról való értesítésének idejétől számított és gyakorlatilag a kérelem Bizottsághoz való elküldésének időpontját megelőző bármely időpont lehet. A kérelmező tagállam saját kockázatára hajt végre minden kiadás mindaddig, amíg az EU költségvetési hatósága (az európai Parlament és a Tanács) kedvező döntést nem hoz a kérelemről. A tagállamokat kérésükre előzetesen tájékoztatják az elfogadás időpontjáról.

6.2. Kérdés: Korlátozott-e a kedvezményezettek támogatásának időtartama, vagyis meghatározza-e az EGAA-rendelet, hogy mikor ér véget a támogathatósági időszak? Válasz: Igen. Az EGAA-támogatás időtartamát a rendelet korlátozza, amely szerint az EGAA-hozzájárulást a kérelem benyújtásától számított 24 hónapon belül kell felhasználni. Kivételes esetben és a 16. cikk (4) bekezdésével összhangban a tagállam 3

16

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

hónappal elhalaszthatja a javasolt intézkedések kezdő időpontját, amely esetben a 24 hónapos végrehajtási időszak ezen időponttól kezdődik és 24 hónappal később ér véget. A szolgáltatások (vagy intézkedések) folytatódhatnak a 24 hónapos időszak után is, de nem társfinanszírozhatók az EGAA-ból. A 24 hónapos időszakon belül nyújtott szolgáltatásokért a záró jelentés Bizottsághoz történő benyújtását (a támogathatósági időszak lejárta után 6 hónappal) megelőzően kell fizetni. Kivételes esetben, amennyiben a kedvezményezett olyan oktatást vagy képzést vesz igénybe, amelynek időtartama két év vagy annál hosszabb, a 18. cikk szerinti záró jelentés esedékességének időpontjáig (csak) az ezen tanfolyam díja is szerepelhet az EGAA-társfinanszírozásban, feltéve, hogy a vonatkozó díjakat a záró jelentés esedékessége előtt kifizették. A rendelkezéssel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a 6.5. kérdésre adott választ. Az EGAA-rendelet nem teszi lehetővé a határidő meghosszabbítását.

6.3. Kérdés: Mikor kezdődik és ér véget a végrehajtási időszak? Válasz: Az EGAA-rendelet 14. cikkével és 16. cikke (4) bekezdésével összhangban a végrehajtási időszak kezdete:  a kérelem hivatalos benyújtásának időpontja vagy  a benyújtást követő legfeljebb három hónapon belül, amennyiben a kérelmező tagállam a kérelemben a támogatási intézkedések végrehajtásának későbbi kezdő időpontját választja, vagy  a kérelem benyújtása előtt, ha a tagállam a kérelem hivatalos benyújtását megelőzően megkezdi a kérelemben meghatározott költségek viselését; ez a szokásos eset. A kiválasztott időpontot megelőzően felmerült kiadások nem támogathatók. Fontos szem előtt tartani, hogy az Unió költségvetési hatóságának (azaz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak) a kérelemre vonatkozó kedvező döntéséig felmerült összes kiadás a kérelmező tagállam saját kockázatát jelenti. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási időszak hossza változhat: Amennyiben ez az időszak a kérelem hivatalos benyújtásának napján vagy az EGAA-rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében említett időpontot3 követő legfeljebb három hónapon belül kezdődik, ez az időszak pontosan 24 hónap. Ha azonban a kérelmező tagállam a kérelem benyújtása előtt megkezdi folyósítani a tervezett kiadások egy részét, és a kérelmet az Unió költségvetési hatósága is jóváhagyja, akkor a tényleges végrehajtási időszak 24 hónapnál hosszabb is lehet.

Mivel a kezdő időpont elhalasztását a gyakorlatban csak ritkán alkalmazzák, a következő kérdések nem fognak minden esetben hivatkozni erre a lehetőségre. 3

17

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

6.4. Kérdés: Ha a kedvezményezett saját vállalkozásának elindításához az EGAAból pénzügyi támogatásban részesül, e finanszírozás felhasználható a kérelem benyújtásától számított 24 hónapon túli időszakban? Válasz: Az önálló vállalkozáshoz, a vállalkozás indításához és a munkavállalók átvételéhez nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a 15 000 eurót személyenként, és a támogatható összeget a végrehajtási időszak vége előtt ki kell fizetni a kedvezményezettnek. A tagállamok kérelmeikben meghatározzák azok a feltételeket, amelyeket a kedvezményezetteknek a hozzájárulás kifizetését megelőzően teljesíteniük kell. A végső kedvezményezettek a végrehajtási időszak vége után továbbra is használhatják az Alapokat. Az EGAA-ellenőrzés céljára csak a pénzeszközök végső kedvezményezett részére történő tényleges folyósítását kell dokumentálni. A nemzeti ellenőrök a kedvezményezetthez fordulhatnak annak megállapítása érdekében, hogy a forrásokat a meghatározott időszakon belül használták-e fel, és hogy ténylegesen ezeket a támogatásokat használták-e a számukra meghatározott célokra.

6.5. Kérdés: Igénybe lehet venni az EGAA-finanszírozást a 24 hónapos végrehajtási időszakon túl is, például az olyan munkavállalók számára, akik ezt az időszakot követően is részt vesznek képzéseken? Válasz: Nem, egyetlen kivétellel: az olyan oktatási vagy képzési programok díjai, amelyek időtartama két év vagy annál hosszabb, a záró jelentés esedékességének időpontjáig támogathatók, feltéve, hogy a díjakat az említett időpontot megelőzően kifizették. Elsősorban meg kell jegyezni, hogy ebbe a lehetőségbe nem tartoznak bele a képzéssel kapcsolatos egyéb kiadások, mint például a könyvek vagy a közlekedés. Másodsorban, ha a záró jelentés időpontja egy olyan tanulmányi időszakon belülre esik, mint a félév vagy a szorgalmi időszak, és ha ezt az időszakot teljes egészében ki kell fizetni, akkor a díjnak a végső jelentés időpontját megelőző időszakra vonatkozó részét lehet arányosan figyelembe venni. Ez minden olyan kedvezményezettre vonatkozik, aki legalább két évig tartó oktatásban vagy képzésben vesz részt, függetlenül a kedvezményezett által már elvégzett képzés hosszától, azaz azokra is vonatkozik, akik megkezdtek egy ilyen jellegű képzést.

7.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁS

7.1. Kérdés: Elutasíthatja-e az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság által javasolt EGAA-támogatást? Válasz: Igen. Az Európai Parlament és a Tanács elfogadhatja vagy elutasíthatja a Bizottság javaslatát, feltehet kérdéseket és kérheti további információk szolgáltatását. A gyakorlatban eddig nem utasítottak el a költségvetési hatóságnak előterjesztett kérelmet, de a kérelmek nagy részével kapcsolatban feltettek további kérdéseket.

7.2. Kérdés: Finanszírozhatnak-e tagállamok technikai segítségnyújtást az EGAAkérelem részeként? Válasz: Igen. Az EGAA-rendelet 7. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok az általuk javasolt költségvetésben feltüntethetik a finanszírozandó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját, valamint az e csomag végrehajtását célzó tevékenységeket, azaz az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységeket.

18

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

E tételek esetében is ugyanaz a társfinanszírozási arány alkalmazandó. A végrehajtási tevékenységek esetében az észszerű százalékos aránynak a teljes költségvetés mintegy 4 %-ának kell lennie. Némileg magasabb százalékos arány is elfogadható, ha azt a tagállam megfelelően megindokolja. A kérelemnek tartalmaznia kell a javasolt igazgatási kiadások részleteit. Mivel az EGAA végrehajtása során a kommunikáció, az ellenőrzés és az audit is kötelező, a kérelmek mindegyike esetében elvárt, hogy megfelelő összegeket jelöljenek meg mindhárom tevékenységre.

7.3. Kérdés: Mikortól támogathatók a végrehajtási tevékenységekre fordított, a költségvetésben előirányzott kiadások? Válasz: A végrehajtási tevékenységekhez – például az előkészítő munkához vagy az adatgyűjtéshez – kapcsolódó kiadások attól az időponttól kezdve számolhatók el, amikor a tagállamoknál az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadások jelentkeznek. Még ha ezeket a tételeket még a hivatalos kérelem benyújtása előtt végrehajtják, kezdettől fogva ellenőrizni kell az auditálható bizonyítékokat. Az ilyen kiadás esetében a legkorábbi időpont az az időpont, amikor a közelgő elbocsátásokat először bejelentik (pl. az elbocsátó vállalattól származó sajtóközlemény útján). A kérelemben fel kell tüntetni azt az időpontot, amikor a tagállamnak először kell ilyen igazgatási kiadásokat teljesítenie, és ezt a dátumot a Bizottság javaslata és a végrehajtási határozat is tartalmazza. Az ezen időpontot megelőző kiadások nem támogathatók.

7.4. Kérdés: Amennyiben egy EGAA-kérelem költségvetésében 4 %-ot irányoznak elő végrehajtási tevékenységekre, de végül a vártnál alacsonyabb működési költségek miatt a végrehajtás a tényleges kiadás 7 %-ának felel meg, a végrehajtási tevékenységekre vonatkozó végsőegyenleg-kifizetést az eredeti 4 %-ra korlátozzák-e? Válasz: Nem. Az EGAA végrehajtásának költségeiről a költségvetési hatóság (az európai Parlament és a Tanács) határoz. A záró jelentésben bemutatott, az EGAAcsomag végrehajtására vonatkozó támogatható kiadásokat elfogadják, de az igazgatási kiadásoknak a végleges elszámoláson belüli százalékos arányát megfelelően ki kell fejteni és indokolni kell.

7.5. Kérdés: Lehetséges-e, hogy az EGAA pénzügyi támogatást nyújtson az elbocsátott munkavállalókat képviselő szervezet tevékenységeihez? Válasz: Igen. Mindaddig, amíg e tevékenységek közvetlen kapcsolatban állnak az elbocsátott munkavállalóknak egy adott EGAA-kérelemben történő segítésével, támogathatók, sőt, az ilyen tevékenységeket ösztönzik is. Az ilyen támogatás kiterjedhet egy, az EGAA-kérelemen belül az intézkedések végrehajtása során az intézkedések összehangolásával foglalkozó felügyelő bizottság létrehozására is. Az ilyen tevékenységek külön intézkedéseként is megjelölhetők vagy feltüntethetők a pénzügyi táblázat „igazgatás” rovatában. A részleteket ki kell fejteni a kérelemben.

7.6. Kérdés: Tartalmazhat-e egy EGAA intézkedési csomag az EGAA-kérelemben szereplő munkavállalók érdekében végrehajtott passzív szociális védelmi intézkedéseket? Válasz: Nem. Az EGAA-rendelet 7. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az EGAA nem társfinanszírozhat passzív szociális védelmi intézkedéseket. Ide tartoznak az aktív

19

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

intézkedésekhez kifejezetten nem kapcsolódó álláskeresési járadék, valamint a korengedményes nyugdíjazás. A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja kimondja továbbá, hogy az EGAAintézkedéscsomag olyan különleges, korlátozott idejű intézkedéseket is magában foglalhat, mint például a munkakereséshez nyújtott anyagi juttatás, a mobilitási támogatás vagy az egész életen át tartó tanulásban és képzésben részt vevő személyeknek nyújtott juttatások. Ezek a juttatásokat csak abban az időszakban lehet társfinanszírozni, amikor a jogosult kedvezményezett részt vesz az EGAAintézkedéscsomagban szereplő aktív intézkedésekben. A korlátozott időre szóló juttatásokra való jogosultság feltétele továbbá, hogy a jogosult a támogatás kifizetésének időszakában részt vegyen az aktív intézkedésekben. A 7. cikk (1) bekezdésével összhangban a kérelemben javasolt juttatások és ösztönzők (azaz a kedvezményezett vagy a munkáltató részére teljesített közvetlen kifizetések, kivéve a vállalkozások létrehozására vonatkozó felső határt), nem haladhatják meg az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag teljes költségének 35 %-át. Ez a százalékos arány a záró jelentésben bemutatott pénzügyi adatokra is vonatkozik.

7.7. Kérdés: Vannak olyan konkrét példák, amelyek passzív szociális védelmi intézkedéseknek minősülnek és nem jogosultak az EGAA történő finanszírozásra? Válasz:

Nem támogatható passzív szociális védelmi támogatások azok a támogatások, amelyeket a munkavállaló rendelkezésére bocsátanak, függetlenül attól, hogy aktívan készül-e egy új állásra, vagy sem. Ezek közé tartozik a munkanélküli ellátásból származó jövedelem fenntartása és az EGAA által társfinanszírozott intézkedésekben való részvételtől független támogatás, valamint a korengedményes nyugdíjazás.

7.8. Kérdés: Felhasználhatók-e pénzügyi eszközök az EGAA-csomagból az EGAArendelet 18. cikkében előírt záró jelentés elkészítésének finanszírozásához? Válasz: Igen. A záró jelentés benyújtásának időpontjáig valamennyi igazgatási kiadás támogatható. Ezért a végrehajtási határozatban e pontok tekintetében eltérő határidőt határoznak meg.

7.9. Kérdés: A végrehajtási időszak során a munkavállalók támogatása érdekében hozott valamennyi intézkedést teljes egészében ki kell fizetni a végrehajtási időszak végéig? A tevékenységeket a végrehajtási időszakon belül kell ütemezni. A kifizetetlen számlák ezen időszak után is rendezhetők, de a végső jelentés esedékessége előtt (a végrehajtási időszak vége után hat hónappal) teljesíteni kell őket. A végrehajtási időszak vége után felmerülő költségek nem társfinanszírozhatók az EGAA-ból, kivéve a kétéves vagy annál hosszabb oktatást vagy képzést, amely esetében a képzési díjak (de nem járulékos költségek) a záró jelentés esedékességéig támogathatók. A kérdéssel kapcsolatos további információkért lásd a 6.5. kérdést.

20

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

7.10. Kérdés: Szerepeltethetik a tagállamok a személyre szabott csomag támogatható részeként az induló vállalkozásokat segítő kezdeményezésekhez/vállalkozások létrehozásához nyújtott mikrohiteleket? Válasz: A mikrohitelekre vonatkozó finanszírozás korlátozottan, de támogatható. Támogathatók például az EGAA végrehajtási időszaka során a mikrohitelekkel kapcsolatban felmerült kamatfizetések, a szükséges tanácsadói vagy jogi díjak, az üzleti terv költségei stb. Tekintettel arra, hogy valamennyi kiadásnak a végrehajtási időszak során kell felmerülnie (azaz a hitelt még az időszak vége előtt folyósítani kell és vissza is kell fizetni), az Alapból nem kivitelezhető a hitel finanszírozása. Ehelyett az EGAA vállalkozások létrehozására vagy átvételére biztosít pénzügyi támogatási lehetőséget.

7.11. Kérdés: Az EGAA személyre szabott intézkedéscsomagja részeként mikrohitelt kapó munkavállalók más uniós mikrohitel-rendszeren keresztül is részesülhetnek támogatásban? Válasz: Annak érdekében, hogy ki lehessen zárni az uniós pénzügyi eszközökből származó kettős finanszírozás kockázatát (az EGAA-rendelet 9. cikkének (5) bekezdése), az olyan induló vállalkozásokat segítő kezdeményezésekre (vállalkozások indítására) szánt mikrohiteleknek, amelyek két uniós forrásból kapnak (társ)finanszírozást, az induló vállalkozást támogató kezdeményezés teljes mértékben különálló aspektusait kellene támogatniuk. Minden eset egyedi, ezért a tagállamok számára ajánlatos kikérni a Bizottság munkatársainak tanácsát, amennyiben egynél több uniós pénzügyi eszközből származó mikrohitel felhasználását tervezik.

7.12. Kérdés: Benyújthat-e egy tagállam olyan EGAA-támogatás iránti kérelmet, mely elkülöníti a teljes mértékben a tagállam által finanszírozandó aktív munkaerőpiaci intézkedéseket a teljes mértékben az EGAA-ból finanszírozandó aktív munkaerőpiaci intézkedésektől? Válasz: Nem. A tagállamoknak az EGAA-ra vonatkozó integrált intézkedéscsomagot kell benyújtaniuk és az egész csomagra EGAA-társfinanszírozást kell kérniük. Minden olyan intézkedést ismertetniük kell, melyeket saját maguk szándékoznak finanszírozni, de ezeket nem vehetik fel az EGAA-támogatás céljából összeállított csomagba.

7.13. Kérdés: Tartalmazhat-e egy tagállam EGAA-támogatás magánforrásból származó társfinanszírozást?

iránti

kérelme

Válasz: Igen. Az EGAA-rendelet nem határozza meg a tagállami hozzájárulás elemeit. A magánforrások, csakúgy mint az állami pénzeszközök azonban nem foglalhatják magukban a nemzeti jogszabályok vagy kollektív megállapodás értelmében kötelező kiadásokat. A magánforrásból származó társfinanszírozásra is ugyanazok az EGAAellenőrzési és auditkövetelmények vonatkoznak, mint az állami társfinanszírozásra.

7.14. Kérdés: Újraoszthatja-e egy tagállam a támogatási összegeket a különböző tételek között a személyre szabott szolgáltatási csomag végrehajtása során? Válasz: Igen, erre bizonyos elvek tiszteletben tartása mellett van lehetőség. A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának végrehajtása során a tagállamok rugalmasan újraoszthatják az összegeket a csomagnak a kérelemben megjelölt különböző tételei között, feltéve, hogy a végrehajtási határozatban megállapított és az engedélyezési eljárás során meghatározott költségvetés teljes összegét nem lépik túl. A Bizottság elvárja, hogy a tagállam a végrehajtási időszak vége előtt tájékoztassa az ilyen változásokról és meghatározza az átcsoportosításokat 21

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

tartalmazó felülvizsgált költségvetést, különösen abban az esetben, ha ezek a változások a költségvetés egy vagy több tétele esetében több mint 20 %-os forrásemelkedést jelentenek (a végrehajtási határozat mellékletének megfelelően). Az újraelosztás történhet az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagon vagy a végrehajtási tevékenységeken belül (pl. előkészítés, igazgatás, ellenőrzés stb.) és még e két nagy kategória között is, feltéve, hogy az újraelosztás tiszteletben tartja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, továbbá összhangban van az arányosság elvével és a rendelet rendelkezéseivel. További információkért kérjük, olvassa el a 7.2. és a 7.4. kérdést is. A tagállamoknak záró jelentéseikben világos magyarázatot kell adniuk a végrehajtási időszakban történt újraelosztásra.

7.15. Kérdés: Be lehet vezetni új intézkedéseket a költségvetésbe a projekt végrehajtása során? Válasz: A kérelem benyújtásának szakaszában, de szükség esetén a kérelem benyújtását követően is meg lehet ezt tenni (az ilyen módosításokat fel lehet tüntetni a tagállamnak a Bizottság kiegészítő információk iránti kérelemére adott válaszában). Ezen időszak után már nem lehet új intézkedéseket bevezetni, mivel az európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat az elfogadás szakaszába kerül. Miután az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a javaslatot, a Bizottság elfogadja végrehajtási határozatát, amelyet továbbít a tagállamnak. Ez a végrehajtási határozat megállapítja az elfogadott intézkedéseket és a kapcsolódó költségvetést, a végrehajtási időszakkal és a záró jelentés esedékességének időpontjával együtt. A rendelet 16. cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a végrehajtás során a tagállam javaslatot nyújthat be a Bizottságnak az intézkedések módosítására más támogatható intézkedések hozzáadásával, feltéve, hogy az ilyen módosítások kellően indokoltak, és a teljes összeg nem haladja meg a biztosított pénzügyi hozzájárulást. A Bizottság értékelni fogja a javaslatot, és ha egyetért vele, elfogadja és értesíti a tagállamot a végrehajtási határozat módosításáról.

7.16. Kérdés: Mi történik, ha a végső jelentéstételi szakasz végéig egy tagállam nem költ annyit az intézkedéscsomagra, mint amennyit az eredeti EGAAkérelemben megbecsült? Válasz: A rendelet 22. cikkével összhangban a tagállamot felkérik, hogy a tagállam által a záró jelentéssel együtt benyújtott, a kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozat alapján térítse meg az előfinanszírozási hozzájárulás el nem költött részét. Miután lehetővé tette a tagállam számára észrevételeinek benyújtását, a Bizottság a tagállamnak címzett végrehajtási határozatot fogad el, amely tartalmazza a számításait, és amelyben kötelezi a tagállamot, hogy adott esetben térítse meg az el nem költött EGAA-hozzájárulást.

7.17. Kérdés: Jogosultak-e EGAA társfinanszírozásra képzési eszközként használt beruházási javak, mint például laptopok, videóprejektorok vagy kamerák? Válasz: Igen, de csak az értékcsökkenésnek az EGAA-kérelem végrehajtási szakaszában felmerülő része jogosult EGAA-társfinanszírozásra.

22

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Az EGAA által társfinanszírozott egy vagy több intézkedés számára képzési eszközként használt beruházási eszközök, mint például laptopok, videoprojektorok vagy kamerák a fellépés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó berendezésnek tekinthetők. Feltéve, hogy a berendezést a nemzeti adó- és számviteli szabályokkal összhangban leírják, az eszköz értékcsökkenésének az EGAA-hoz kapcsolódó felhasználás időtartamának megfelelő részét lehet az EGAA számláira terhelni. Az ellenőrzési nyomvonalnak egyértelműnek és megfelelően dokumentáltnak kell lennie. Példa: A képzési eszközként használt tétel vételára 800 euró, és e tétel értékcsökkenésének időszaka a nemzeti szabályok szerint négy év (tehát a havi értékcsökkenés: 800 euró/48 hónap = 16,7 euró). Abban az esetben, ha a képzési eszközt egy vagy több EGAA-képzési intézkedéshez használták fel 20 hónap során, akkor 16,7 euró x 20 hónap = összesen 334 euró, tehát ennyit lehet az EGAA-számlákra terhelni.

8.

ELJÁRÁSOK ÉS ÜTEMEZÉS

8.1. Kérdés: Hogyan kérelmeket?

kell

benyújtani

az

EGAA-társfinanszírozásra

irányuló

Válasz: Az EGAA-kérelemet az SFC2014 rendszeren keresztül kell benyújtani, ahol rendelkezésre áll egy online jelentkezési lap. Kérjük, forduljon tagállamának EGAAkapcsolattartójához, aki az országában jogosult az űrlap kitöltésére, és aki érvényesíti azt a Bizottsághoz való benyújtás céljából. Hasznos, ha a Bizottság munkatársait az alábbi EGAA-címen értesítik [email protected], hogy az ügyintéző tudomást szerezzen egy új kérelem hivatalos benyújtásáról.

8.2. Kérdés: Megszabtak határidőt a kérelem benyújtására? Válasz:

A kérelem benyújtásának legkésőbbi időpontja (a továbbiakban: a „határidő”) a következőképpen kerül kiszámításra (lásd az EGAA-rendelet 8. cikkének (1) bekezdését):  4 vagy 9 hónapos referencia-időszak, amelyen belül a támogatásra jogosult elbocsátásokra sor kerül,  plusz 12 hét a kérelem összeállításához. Az ezen időpont után benyújtott kérelmek nem támogathatók.

8.3. Kérdés: Pontosan hogyan kell kiszámítani a különböző időszakokat, azaz az EGAA-rendeletben előírt hónapokat és heteket, például a referencia-időszakot, a kérelem benyújtásáig számított 12 hetet, az EGAA végrehajtási szakaszának végét vagy a záró jelentés benyújtásának időpontját? Válasz:

A kérelem előkészítésére és benyújtására vonatkozó 12 hetes időszak (az EGAA-rendelet 8. cikkének (1) bekezdése) a 4 vagy 9 hónapos referencia-időszak utolsó napján kezdődik, és 12 héttel később, a hét ugyanazon napján ér véget. Példa: Példa: ha a referencia-időszak utolsó napja 2016. október 6., csütörtök, a kérelem benyújtásának utolsó napja 2016. december 29., csütörtök. A 4 vagy 9 hónapos referencia-időszak (az EGAA-rendelet 4. cikke) napra pontosan kerül kiszámításra. Példa: a referencia-időszak 2016. június 7-től 2016. október 7-ig tart. 23

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Kivétel: Kivétel: amikor az adott hónapban nincs ugyanannyi nap, például: 2016. október 31-től 2017. február 28-ig (február 31. helyett). A kérelem benyújtásának időpontjától számított 24 hónaposvégrehajtási időszak (az EGAA-rendelet 16. cikkének (4) bekezdése) ismét a „hónapszabály” szerint kerül kiszámításra: például: a kérelem benyújtásának időpontja 2016. október 16. – a végrehajtási időszak utolsó napja 2018. december 16. Ugyanez érvényes a 6 hónapos referencia-időszakra (az EGAA-rendelet 15. cikkének (1) bekezdése), amelyen belül a tagállamoknak be kell nyújtaniuk záró végrehajtási jelentéseiket – példa: ha a végrehajtási időszak utolsó napja 2018. december 16., a jelentés benyújtásának utolsó napja 2019. június 16. Kivétel: amennyiben a határidő szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esne, az a következő munkanapra (azaz a hétvégét követő hétfőre vagy a munkaszüneti napot követő napra) módosul. A hónapok és hetek kiszámításának fent említett megközelítése az 1971. június 3-i 1182/71/EGK,Euratom tanácsi rendeleten alapul.

8.4. Kérdés: Megadhat-e egy tagállam kiegészítő információkat az EGAAtámogatás iránti kérelem benyújtását követően? Válasz:

Igen és a legtöbb esetben szükség is van erre. A kérelem benyújtását követően a Bizottságnak két hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy a kérelemben nem egyértelműen kifejtett pontokkal kapcsolatban kérdéseket tegyen fel. Ezt követően a tagállamnak hat hét áll rendelkezésére a válaszadásra (az EGAA-rendelet 8. cikkének (2) és (3) bekezdése). E határidőt követően a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján értékeli a kérelmet. A tagállami válaszadásra megjelölt hathetes határidőt további két héttel meg lehet hosszabbítani (az EGAA-rendelet 8. cikkének (3) bekezdése), ha a tagállam kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, amelyben kifejti, miért van szüksége további időre.

8.5. Kérdés: Mennyi időn belül hoz döntést az Európai Unió egy EGAA-kérelemről? Válasz: A Bizottság, miután kézhez kapta a tagállamtól a válaszokat és a további válaszok benyújtásának határideje is lejárt, értékeli a kérelmet és javaslatot tesz európai parlamenti és tanácsi határozatra. Erre a tagállamok válaszainak határidőjétől számított 12 héten belül kell sort keríteni. A szokásos ütemterv tehát a következő: 4 vagy 9 hónapos referencia-időszak a tagállam számára az elbocsátások számának meghatározására, 12 hét a tagállam számára a kérelem elkészítéséhez és benyújtásához, 2 hét a Bizottság számára a hiányzó információk bekérésére, 6 hét a tagállam számára a hiányzó információk elküldéséhez, 12 hét a Bizottság számára a határozatra irányuló javaslat előkészítésére és elfogadására Ez az ütemterv a következő, kivételes esetekben hosszabbítható meg:  

Amennyiben a kérelmet a Bizottság olyan nyelven kapja meg, amelyet le kell fordítani, a határidőt attól az időponttól számítják, amikor a fordítást a Bizottság fordítószolgálata elkészítette. Amennyiben a tagállamnak nehézséget okoz, hogy a Bizottság által feltett kérdésekre a 6 hetes időszakon belül válaszoljon, kellő indokkal a határidő további 2 héttel való meghosszabbítását kérheti.

24

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)Ha a Bizottság kivételesen nem tudja befejezni értékelését a 12 hetes időszakon belül, írásban kell magyarázatot adnia erre.

Miután a konzultációba bevont különböző belső szervezeti egységek véleményezték a Bizottság tervezetét, a tagállamnak még utoljára felül kell vizsgálnia tervezett költségvetését, amennyiben a becsült adatok bármelyike időközben megváltozott volna. Erre közvetlenül az elfogadásra kész javaslat valamennyi uniós nyelvre történő lefordítása előtt kerül sor. A Bizottság megvizsgálja a kérelmeket és az EGAA mobilizálására irányuló határozatjavaslatot nyújt be a költségvetési hatósághoz (Európai Parlament és Tanács). A költségvetési hatóságnak ezt követően egy hónap áll rendelkezésére a kérelem tartalmának jóváhagyására, és további hat hét alatt kell a vonatkozó finanszírozást jóváhagynia. Miután a költségvetési hatóság elfogadta ezt a határozatot, a Bizottság a pénzügyi hozzájárulást elviekben 15 munkanapon belül egyszeri, 100 % előfinanszírozás formájában folyósítja a tagállamnak. A teljes folyamat tehát a kérelem benyújtásától a kifizetésig körülbelül 28 hétig, azaz 7 hónapig tart. Az Európai Parlament és a Tanács határozatát ki kell hirdetni a Hivatalos Lapban.

8.6. Kérdés: Van-e olyan dokumentum, amely a kérelem jóváhagyását követően tájékoztatja a tagállamot a határidőkről és kötelezettségekről? Válasz: Igen. A Bizottság határozatot fogad el a tagállamnak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásról (a továbbiakban: a végrehajtási határozat). Ez egy aláírt eredeti példány, amelyet az illetékes tagállam brüsszeli állandó képviselőjének az adott ország nyelvén/nyelvein küldenek meg. A végrehajtási határozat utal a végrehajtásra, a jelentéstételi és értékelési kötelezettségekre vonatkozó határidőkre és tartalmazza a tervezett intézkedések becsült költségvetését, valamint a résztvevők becsült számát. A végrehajtási határozatban szereplő teljes költségvetést rendes esetben a mobilizálásról szóló határozatnak az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadását követő 15 napon belül kell folyósítani a tagállamnak. A tagállam számára rendkívül fontos a rendeletben megállapított és a végrehajtási határozatban említett valamennyi feltételnek való megfelelés. A tagállamnak körültekintően át kell tanulmányoznia a végrehajtási határozatot, és az esetlegesen előforduló hibák javítása érdekében haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a Bizottsággal.

9.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

9.1. Kérdés: Elvárja-e a Bizottság, hogy a tagállamok különleges kommunikációs tevékenységet folytassanak? Válasz: Az EGAA-rendelet 12. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy kit kell tájékoztatni, és azt is előírja, hogy a tájékoztatásnak láthatónak kell lennie. Az érintett tagállamnak információkat kell szolgáltatnia az EGAA-ról és az EGAA-ból társfinanszírozott intézkedésekről, biztosítva, hogy az EGAA-hozzájárulás látható és kiemelt legyen az adott közösségben. A tagállam szabadon kiválaszthatja a lehetséges kommunikációs intézkedések közül a nemzeti sajátosságoknak megfelelőeket. A weboldal létrehozása jó példa a kommunikációra, mivel egyetlen eszközbe tömöríthető az érintett munkavállalóknak, a szociális partnereknek, a médiának és a

25

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

nyilvánosságnak szánt valamennyi információ. A Bizottság ösztönzi az EGAA-ról rendelkezésre álló olyan terjeszthető anyagok használatát is, mint a poszterek, videók, szórólapok stb. A tagállam dönthet úgy is, hogy konferenciát hív össze, például az EGAA-projekt vége felé, felhívva ezzel a figyelmet az EGAA-ra és az intézkedések eredményeire. A konferencia hatóköre a helyitől a nemzetközi szintig terjedhet, de arról minden esetben a médiának is tudósítania kell. A tájékoztatási tevékenységgel és a nyilvánossággal kapcsolatos információk költségei az EGAA által társfinanszírozott költségvetésből fedezhetők, az EGAA végrehajtásához kapcsolódó igazgatási kiadások részeként. A 7.2.–7.4. kérdések további információkkal szolgálnak a vonatkozó költségvetésről.

9.2. Kérdés: Elegendő-e azon a helyszínen tájékoztatni az EGAA-támogatásról, ahol az EGAA által finanszírozott intézkedésekre sor kerül? Válasz: Amennyiben minden munkavállaló ugyanazt a helyszínt használja, lényeges egy jelzést kitenni, de a körülményektől függően ennél többre lehet szükség. Lehetőség szerint külön-külön kell tájékoztatni a munkavállalókat. Minden információ/irodalom/brosúra/poszter tartalmazza például a tagállam által választott EGAA-logót, amely néhány szóban utal arra, hogy az adott termék az EGAA társfinanszírozásával valósult meg. Fontos említést tenni az EGAA-ról a vonatkozó internetes oldalon. A tagállami hatóságoknak tájékoztatniuk kell a sajtót, biztosítaniuk kell a televíziós tájékoztatást, a szociális partnerekkel való találkozókat kell szervezniük, konferenciát összehívniuk stb. Az ilyen tevékenységekre javasolt költségvetésnek figyelembe kell vennie ezek az igényeket. Az ellenőrző látogatások során ellenőrizni fogják, hogy az EGAA-támogatás megfelelő publicitást kap-e, és ezt milyen módon érik el. Az EGAA-ról szóló tájékoztató (a hivatalos uniós nyelvek mindegyikén) és az egyéb kommunikációs anyagok rendelkezésre állnak az EGAA honlapján (kiadványok).

9.3. Kérdés: Lehet-e értékelő tanulmányt (a támogatott intézkedések hatásait vizsgáló tanulmányt) készíteni EGAA-támogatásból a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően? Válasz: Igen, ez lehetséges, és a Bizottság örömmel fogadja az ilyen tanulmányt. A kérelemnek tartalmaznia kell a tanulmány költségvetését; a tanulmányt a záró jelentés benyújtása előtt el kell készíteni, majd a jelentés részeként be kell nyújtani a Bizottságnak.

9.4. Kérdés: A 7. cikk (4) bekezdése értelmében az olyan intézkedések, mint az irányítási és az ellenőrzési tevékenységek, finanszírozhatók az EGAAcsomagból. Milyen konkrét példákkal szemléltethető, hogy mi értendő irányítás, illetve ellenőrzés alatt? Válasz: Irányítás alatt a következők értendők: a program működtetése, az általános felügyelet, iránymutatások kidolgozása, annak biztosítása, hogy az Alap eljut a megfelelő célszemélyekhez, és hogy az intézkedések végrehajtásra kerülnek. Az irányítás a minisztériumtól indul ki és egészen addig a szintig ér el, ahol a tevékenységek folynak.

26

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

Ellenőrzés alatt a következők értendők: annak ellenőrzése, hogy a fentiekben leírtak megfelelően működnek, beleértve a szükséges auditeljárások kidolgozását és az előírt audittevékenységek végrehajtását. Ebben az esetben is a központi szinttől a legalsóbb szintekig jut el a folyamat.

10. IRÁNYÍTÁS, AUDIT ÉS ÉRTÉKELÉS 10.1. Kérdés: A strukturális alapok esetében alkalmazott irányítási és ellenőrzési rendszert kell-e használni az EGAA esetében is? Válasz: Míg az EGAA kezelésének módjáról a tagállamok döntenek, helyénvaló lehet számukra, hogy e célból igénybe vegyék a strukturális alapok irányító hatóságait. Ennek több oka is van: (1)

mivel egy tagállam nem kérhet gyakran EGAA-támogatást; nem szükséges külön rendszert létrehozni;

(2)

mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Európai Szociális Alap és az EGAA kiegészíthessék egymást, segítség lehet a tagállamok számára, ha az Európai Szociális Alap irányító hatósága egyúttal az EGAA irányító hatósága is, vagy szoros kapcsolat van a két hatóság között;

(3)

amennyiben az irányítási és ellenőrzési rendszer közös, rendszerauditjának eredményei is felhasználhatók EGAA-célokra.

az

ESZA

Még ha az ESZA rendszerét használják is, általában észszerű hozzáigazítani a rendszert az EGAA (sokkal egyszerűbb) szükségleteihez. Bármely rendszer mellett dönt a tagállam, azt az EGAA-kérelem benyújtásakor ismertetnie kell.

10.2. Kérdés: Használhatnak-e a tagállamok az EGAA esetében az ESZA céljaira létrehozottól eltérő auditrendszert? Válasz: Igen. A tagállamoknak azonban biztosítaniuk kell, hogy könyvvizsgálói rendszereik megfelelőek és átláthatóak legyenek. A Bizottság személyzete a tagállam kérésére tanácsot adhat.

10.3. Kérdés: Sok munkával jár az értékelés a tagállam számára? Válasz: Az EGAA-rendelet előírja az Alap által elért eredmények hatékonyságának és fenntarthatóságának 2017. június 30-ig elkészítendő félidős elemzését, valamint az Alap hatásának és hozzáadott értékének felmérését célzó, 2021. december 31-ig benyújtandó utólagos értékelést (lásd a 20. cikket). Ezen értékeléseket a Bizottság végzi külső szakértők segítségével, a tagállamokkal szoros együttműködésben. E célból a tagállamoknak a 24 hónapos végrehajtási időszak végén biztosítaniuk kell az értékelők számára az EGAA által segített munkavállalók listáját annak érdekében, hogy e munkavállalókkal kapcsolatba lehessen lépni. Ezenkívül az értékelők kapcsolatba lépnek a tagállamokkal a felmerülő kérdések vagy megbeszélés iránti kérések miatt, vagy felkérhetik a tagállamokat arra, hogy véleményezzenek értékelőjelentés-tervezeteket. A tagállamok képviselői felkérést kaphatnak a Bizottság által szervezett technikai megbeszéléseken való részvételre is.

27

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

11. JELENTÉSTÉTEL ÉS LEZÁRÁS 11.1. Kérdés: Mikor kell a záró jelentést bemutatni a Bizottságnak? Válasz: A záró jelentést (az EGAA-rendelet 18. cikke) legkésőbb a végrehajtási időszak vége után hat hónappal meg kell küldeni a Bizottságnak. A zárójelentés benyújtásának határidőjéről a Bizottság végrehajtási határozata rendelkezik. Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy a kérelem benyújtásának időpontjától számított 24 hónap végéig lezárják a személyre szabott intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy a zárójelentés esedékességének időpontját is előrébb hoznák.

11.2. Kérdés: Milyen információkat vár a Bizottság a záró jelentésben, és melyek az előírt formai követelmények? Válasz: Az EGAA-rendelet 18. cikke előírja, hogy a záró jelentésnek részletes információkat kell tartalmaznia a pénzügyi hozzájárulás végrehajtásáról. A záró jelentésnek tartalmaznia kell az EGAA-rendelet 18. cikkében felsorolt valamennyi elemet, továbbá a jelentést jóvá kell hagynia a tagállam nevében egy ilyen jelentés elkészítésére felhatalmazott tisztviselőnek is. Ez a személy lehet az a tisztviselő, aki eredetileg benyújtotta a kérelmet, vagy lehet egy, a tagállami hatóságok által kijelölt másik tisztviselő is. A záró jelentést az SFC2014 formanyomtatvány használatával, online kell elkészíteni, és legkésőbb az EGAA-rendeletben megállapított és az EGAA-kérelem végrehajtási határozatában említett időpontig be kell nyújtani.

11.3. Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az EGAA-ból finanszírozott kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatra (18. cikk (1) bekezdésének e) pontja)? Válasz: Az EGAA-rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint a „kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozat” a záró jelentés szerves részét képezi. A tagállamoknak az SFC2014 rendszerben található végleges jelentés részét képező mintát kell használniuk. A nyilatkozat érvényesítésével a kijelölt hatóság azt igazolja, hogy a műveleteket az alkalmazandó európai és nemzeti szabályokkal, az EGAA-rendelet rendelkezéseivel és az EGAA végrehajtási határozattal összhangban hajtották végre. A hatóság továbbá igazolja, hogy az EGAA-hozzájáruláshoz kapcsolódó összes tranzakció jogszerű, és a „kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatban” szereplő valamennyi kiadás megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott, a kiadások támogathatóságára vonatkozó kritériumoknak, és ténylegesen kifizetésre került.

11.4. Kérdés: Milyen információkat kell az intézkedés befejezése után hozzáférhetővé tenni? Válasz: A végrehajtási határozat előírja, hogy az EGAA utólagos értékelésének elvégzése céljából az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges információt az EGAA által támogatott intézkedésekről és az egyes intézkedések kedvezményezettjeiről, különös tekintettel a kedvezményezettek foglalkoztatási helyzetére a záró jelentés benyújtása után egy évvel, nemek és munkavállalói kategóriák szerinti bontásban.

28

2017. március

Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Gyakori kérdések – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló rendelet (2014–2020)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak adatbázist kell vezetniük az EGAA által támogatott kedvezményezettek elérhetőségi adatairól (feltéve, hogy a kedvezményezettek ebbe beleegyeztek), hogy az értékelők kapcsolatba léphessenek a minta elemzéséhez kiválasztott munkavállalókkal annak érdekében, hogy a végrehajtási időszak végét követően egy-két évvel meg lehessen határozni a munkaerőpiaci helyzetükre vonatkozó információkat. Amennyiben lehetséges, az utólagos értékelés időpontjában az adatbázisnak naprakésznek kell lennie. Ezenkívül az EGAA-rendelet 21. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak az EGAA-ból kapott pénzügyi hozzájárulás lezárását követő három évig meg kell őrizniük a felmerült kiadásokkal kapcsolatos igazoló dokumentumokat a Bizottság és a Számvevőszék számára. A tagállamok elektronikus formában is megőrzik ezeket a dokumentumokat.

11.5. Kérdés: Hogyan zár le a Bizottság egy EGAA-projektet? Válasz: Amikor megkapta a záró jelentést, a kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatot és egy független auditszervezet véleményét, a Bizottság végrehajtási határozatot fogad el, amelyben kötelezi a tagállamot a tagállam által a kiadást igazoló nyilatkozatban bejelentett el nem költött támogatás visszafizetésére. Arra is kérheti a tagállamot, hogy szolgáltasson további információkat azokról a kérdésekről, melyeket nem tisztázott a jelentésben és a nyilatkozatban. A szükséges információk birtokba vétele után a Bizottság hat hónapon belül megszünteti a pénzügyi hozzájárulás folyósítását. Ez egy hivatalos levél útján történik (a továbbiakban: a támogatás lezárásáról szóló levél). Az összes igazoló dokumentum tárolására vonatkozó kötelezettség a támogatás lezárásáról szóló levél dátumát követő hároméves időszakra szól.

29

2017. március

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.