Handleiding Indienen van punten


1 Handleiding Indienen van punten VERSIE: AUTEUR: Aline Kronenberg, Eva Leemans, Niels Schurink, Laurel Schunselaar. 1 / 82 INHOUDSOPGAVE Introductie...
Author:  Clara Simons

0 downloads 3 Views 121KB Size

Recommend Documents


No documents
Handleiding Indienen van punten V E R S I E : 12-4-2017 A U T E U R : Aline Kronenberg, Eva Leemans, Niels Schurink, Laurel Schunselaar.

POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

1/8INHOUDSOPGAVE Introductie ............................................................................................................................................. 3 Accreditatie ........................................................................................................................................... 3 KNMG ................................................................................................................................................... 3 Accreditatie van een cursus ................................................................................................................... 3 Werkinstructie toevoegen categorie A-punten ...................................................................................... 3 Werkwijze categorie A-punten invoeren ............................................................................................ 4 Voor NVvTG-geaccrediteerde activiteiten: ..................................................................................... 4 Voor KNMG-geaccrediteerde activiteiten: ..................................................................................... 4 Voor niet-geaccrediteerde activiteiten: .......................................................................................... 4 Werkwijze categorie B-punten invoeren ............................................................................................ 5 FAQ ................................................................................................................................................... 6 KNMG-GAIA ...................................................................................................................................... 7POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

2/8INTRODUCTIE Deze handleiding bevat informatie over geaccrediteerde en niet geaccrediteerde cursussen, symposia en congressen die gevolgd worden door Technisch Geneeskundigen (TG).

ACCREDITATIE Niet elke bijeenkomst geldt als geschikt voor geaccrediteerde punten in het Kwaliteitsregister. Alle cursussen, nascholingen, congressen, enzovoort (hierna te noemen: cursussen) moeten aan een aantal eisen voldoen om geaccrediteerd te kunnen worden. Dit om de kwaliteit te kunnen garanderen. De NVvTG accrediteert zelf cursussen, maar cursussen die door de KMNG (zie hieronder) geaccrediteerd zijn leveren ook punten op.

KNMG De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) beheert de zogenaamde GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). Al biedt de KNMG zelf cursussen aan, een groot aantal beroepsverenigingen (zie appendix hieronder) bieden hun cursussen aan onder de koepel van GAIA. Het zijn de geaccrediteerde cursussen van deze verenigingen die wij automatisch goedkeuren. Een voorbeeld: de Basis Registratie Onderzoek Kliniek (BROK) is gevolgd aan een UMC en is afgerond op 14 mei. Deze is geaccrediteerd door een vereniging die valt onder de GAIA van de KNMG. Als het op deze manier in het Kwaliteitsregister wordt ingevoerd, wordt het automatisch door ons goedgekeurd.

ACCREDITATIE VAN EEN CURSUS Een handig geïntegreerd zoeksysteem is er binnen PE-online niet. Momenteel is de enige manier om dit makkelijk uit te zoeken via Google. Zoek op + “accreditatie”, of + “pe-online.” Eén van de resultaten zal waarschijnlijk een nascholingsagenda zijn van een beroepsvereniging of de cursusdetails in een pe-online.org website. Op deze pagina’s staat ook door welke beroepsgroepen de cursus geaccrediteerd is. Er hoeft er maar één te zijn die in GAIA staat en dan telt de cursus als ‘geaccrediteerd’.

WERKINSTRUCTIE TOEVOEGEN CATEGORIE A-PUNTEN Voor zowel een geaccrediteerd als een niet-geaccrediteerd congres kunnen categorie A-punten worden toegekend aan het individuele dossier. Het aantal punten hangt af van het aantal declareerbare uren van het congres. Borrels, pauzes en lunches tellen hierbij niet als uren. Één uur is één punt. De functie die wordt vervuld tijdens het congres, bijv. bezoeker of keynote spreker, maakt niet uit voor de punten. Wanneer je als keynote speaker bent uitgenodigd, kun je dat wel als categorie B-punten declareren. De manier waarop het congres in het systeem in moet worden gevoerd hangt af van of het congres door een vereniging binnen de KNMG (GAIA) is geaccrediteerd of niet. POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

3/8Werkwijze categorie A-punten invoeren Voor NVvTG-geaccrediteerde activiteiten: De aanbieder heeft de activiteit laten accrediteren via ons Kwaliteitsregister en kan vervolgens aangeven wie hierbij aanwezig waren. De punten worden dan automatisch verwerkt zodra de aanbieder heeft aangegeven wie allemaal bij de activiteit aanwezig waren. Voor KNMG-geaccrediteerde activiteiten: 1) In het hoofdmenu na inloggen, klik op de eerste tab ‘Mijn registraties’ 2) Onder één van de regels staat ‘Kwaliteitsregister NVvTG’ groen onderstreept. Klik hierop. 3) In het volgende scherm is er een blok met als titel ‘Subregel’ en de twee categorieën A en B die uitklapbaar zijn. Klik op A en dan Activiteit aan deze categorie toevoegen. 4) Er komt een wizard te voorschijn, kies hier de datum waarop de cursus is gestart. 5) In het volgende scherm, klik onder categorie: “Scholing, geaccrediteerd door de KNMG” 6) Bij ‘Accreditatienummer’ is een groene knop onderstreept. Klik hierop. 7) In deze lijst is de instantie te vinden die de desbetreffende cursus heeft geaccrediteerd. Kies vervolgens de cursus. 8) Denk aan het uploaden van het bewijs van deelname! Als dit niet aanwezig is kunnen de punten helaas niet worden toegekend. Let op: Cursussen moeten worden ingediend voor het einde van de accreditatie. In de meeste gevallen is dit 1 jaar, maar dit kan verschillen per cursus.

Voor niet-geaccrediteerde activiteiten: 1) In het hoofdmenu na inloggen, klik op de eerste tab ‘Mijn registraties’ 2) Onder één van de regels staat ‘Kwaliteitsregister NVvTG’ groen onderstreept. Klik hierop. 3) In het volgende scherm is er een blok met als titel ‘Subregel’ en de twee categorieën A en B die uitklapbaar zijn. Klik op A en dan Activiteit aan deze categorie toevoegen. 4) Er komt een wizard tevoorschijn, kies hier de datum waarop de cursus is gestart. 5) In het volgende scherm, klik onder categorie “Scholing, niet geaccrediteerd door de KNMG” 6) Er verschijnt een veld met Competenties, Omschrijving, PE-punten, Naam aanbieder, Programma, Bewijs van deelname. 7) Vul deze zo volledig mogelijk in, waarbij in ieder geval het programma van de cursus onder het kopje ‘Omschrijving’ niet ontbreekt. Hiermee kunnen wij goed beoordelen of de PE-punten en competenties kloppen. 8) Denk aan het uploaden van de bewijs van deelname! Als dit niet aanwezig is kunnen de punten helaas niet worden toegekend. Let op: cursussen kunnen worden ingediend voor punten tot 6 maanden na afloop van de cursus!

POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

4/8Werkwijze categorie B-punten invoeren Deze activiteiten kunnen bestaan uit beroepsbevorderende activiteiten zoals het deelnemen aan commissies of beroepsgerelateerde werkgroepen, het geven van beroepsgerelateerde lessen of cursussen, het schrijven van wetenschappelijke artikelen*, etc. Een overzicht van het aantal punten per activiteit is hieronder gegeven. Van deze activiteiten moet het lid een schriftelijk bewijs kunnen tonen. Nascholing kan worden gevolgd over de volle breedte van het technisch-medisch vakgebied en hoeft niet direct gerelateerd te zijn aan het specialisme waarbinnen de technisch geneeskundige werkzaam is. Alle gevolgde nascholing of andere activiteiten moeten wel betrekking hebben op verdieping van de betreffende technisch geneeskundige in zijn werk of functie als technisch geneeskundige. Categorie

Activiteit Academische promotie

Aantal punten 15 punten

Eisen

Bestuur/ commissie/ werkgroep

Deelname aan bestuur, commissie of werkgroep

1 punt per uur

Leren van werken

Schrijven van een richtlijn Afronden fellowship Uitvoeren visitatie

1 punt per uur 15 punten 5 punten per visitatie maximum 10 punten per jaar 1,5 punt per uur

Maximum 50 punten per jaar en per bestuur/commissie/ werkgroep Minimaal 3 bijgewoonde vergaderingen Maximum van 50 punten per richtlijn Maximum van 10 punten per jaar

Academische promotie

Verzorgen van lessen of cursussen

Wetenschappelijke artikelen

Verzorgen lessen en cursussen Presentatie of congres Begeleiden van een student e Publiceren als 1 auteur Publiceren als coauteur Peer reviewen

10 punten 4 punten

Half uur voorbereiding per uur les is hierbij meegerekend Maximum van 12 punten per jaar

1 punt per artikel1 punt per presentatie 1 punt per maand

POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

5/8FAQ Hoe zit het met cursussen die via de NVvTG aangeboden worden; zijn deze automatisch geaccrediteerd ? Ja. Zodra er accreditatie is verleend zal de cursus in de nascholingsagenda verschijnen. Na afloop van de cursus is de aanbieder is verplicht binnen 30 dagen door te geven wie aanwezig zijn geweest. Indien dit niet goed is doorgekomen, kun je zelf met het bewijs van deelname de cursus als KNMGgeaccrediteerde nascholing indienen. Hoe zit het met congressen in het buitenland? Deze kunnen gewoon opgegeven worden in het register. Voeg hierbij wel het programma bij, en de andere benodigde informatie die gevraagd wordt in PE online bij het registreren van zo’n congres. De commissie zal bekijken of het congres aan de eisen voldoet en hoeveel punten je hiervoor krijgt. Moeten de competenties evenredig verdeeld zijn of maakt dit niet uit? Nee, dit maakt niet uit. Het is voor je eigen ontwikkeling echter wel belangrijk dat er goede verdeling zit in de competenties. Kunnen/mogen cursussen die gevolgd worden binnen een PhD-traject ook worden toegevoegd? Ja. Sommige congressen vermelden punten (CME credits), moeten deze altijd eerst worden goedgekeurd door de NVvTG voordat je deze kan toevoegen aan je dossier? Als punten zijn toegekend door één van de accreditatiecommissies van de KNMG (GAIA), de EACCME of de Noord-Amerikaanse overkoepelende scholingsorganisatie, kunnen deze direct toegevoegd worden aan je dossier. Let er dan wel op dat je de activiteit indient als geaccrediteerde scholing (categorie A, geaccrediteerd). Tot wanneer kan ik een gevolgde cursus indienen? In principe moet je binnen 6 maanden na je scholing deze in het kwaliteitsregister zetten (zie het Reglement Kwaliteitsregister). Uiteraard mag je alleen congressen/symposia invullen vanaf het moment dat je was ingeschreven in het register. Is er een ‘percentage-regeling’ voor als je na 5 jaar niet aan de eisen voldoet? Ja, zie hiervoor het ‘Reglement Kwaliteitsregister’. De praktijk leert dat de 200 punten door vrijwel iedereen behaald worden.

POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

6/8KNMG-GAIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG) College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) Forensisch Medisch Genootschap (FMG) Nascholingen Groepen Cluster1 Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) Nederlandse Vereniging voor Pathologie Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) Profielregister Artsen Beleid & Advies Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ) Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT) Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA) Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso) Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

7/8• •

Vereniging voor Sportgeneeskunde Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

POST: NVvTG ● Postbus 711 ● 3500 AS UtrechtMAIL: [email protected] WEB: www.nvvtg.nl KvK: 08200242 IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 BIC: RABONL2U

8/8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.