HASZNÁLTI ÚTMUTATÓ FAX KÉSZÜLÉK


1 HASZNÁLTI ÚTMUTATÓ FAX KÉSZÜLÉK P-C665i MFP Másolás/Nyomtatás/Scannelés/Fax A42 ...
Author:  Adrián Lukács

0 downloads 2 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

HASZNÁLTI ÚTMUTATÓ FAX KÉSZÜLÉK   

P-C2665i MFP Másolás/Nyomtatás/Scannelés/Fax A4

Az útmutató biztonsági irányelvei Kérjük, hogy a telefax használatának megkezdése előtt olvassa el a Használati útmutatót. Az útmutatót tartsa a faxkészülékhez közel, hogy szükség esetén bármikor elérhető legyen. A kézikönyv fejezeteiben és a faxkészülék egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelölések A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni. ... [Általános figyelmeztetés] ... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés] A szimbólum azt jelenti, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi. ... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés] ... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás] A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi. ... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás] ... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból] ... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa] Ha a Használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni). MEGJEGYZÉS A funkciók frissítése következtében előfordulhat, hogy a Használati útmutatóban szereplő információk értesítés nélkül módosulnak.

Tartalom

1

A faxkészülék használata előtt ........................................... 1-1 A készülék részei és azok funkciói ....................................................................................... 1-2 Készülék ..................................................................................................................... 1-2 Kezelőpanel .............................................................................................................. 1-4 Érintőpanel ................................................................................................................. 1-5 Az Enter és a Quick No. Search gombok ................................................................... 1-5 Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás) ................................................................................. 1-7 Fax beállítási tételek .................................................................................................. 1-7 Fax beállítási műveletek ............................................................................................. 1-8 A dátum és az idő beállítása .............................................................................................. 1-10 Alközpont beállítás (csak Európa számára) ....................................................................... 1-12

2

Célállomások regisztrálása ................................................. 2-1 Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe ........................................................................ 2-2 Kapcsolat felvitele ...................................................................................................... 2-2 Csoport hozzáadása .................................................................................................. 2-6 Névjegyzék tételek módosítása és törlése ................................................................. 2-9 Címlista nyomtatása ................................................................................................. 2-11

3

Célállomás beírásának módszerei ....................................... 3-1 Célállomás faxszámának beírása a számgombok használatával ........................................ 3-2 Kiválasztás a címjegyzékből ................................................................................................ 3-4

4

Faxok küldése ...................................................................... 4-1 Alapvető átviteli műveletek ................................................................................................... 4-2 A küldés állapotának ellenőrzése ............................................................................... 4-3 Az átvitel visszavonása .............................................................................................. 4-4 Eredetik beolvasására vonatkozó beállítások ...................................................................... 4-6 A fax felbontás kiválasztása ....................................................................................... 4-6 A fényerő kiválasztása ............................................................................................... 4-7 Eredeti képének kiválasztása ..................................................................................... 4-7 Közvetlen átvitel ................................................................................................................... 4-8 Közvetlen átvitel törlése ............................................................................................. 4-8

5

Faxok fogadása .................................................................... 5-1 Fax fogadása ........................................................................................................................ 5-2 Fogadási mód ............................................................................................................ 5-2 Fogadási mód ellenőrzése és módosítása ................................................................. 5-3 Fax automatikus fogadása ................................................................................................... 5-4 A vétel folyamata ........................................................................................................ 5-4 A vétel megszakítása (a kommunikáció megszakítása). ........................................... 5-6 Fax fogadásának beállításai ................................................................................................. 5-7 Nyomtatás médiatípusa ............................................................................................. 5-7

i

6

Csatlakoztatott telefon használata ..................................... 6-1 FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál ................................................................. 6-2 FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál .................................................. 6-4 DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál) .......................................................................... 6-6

7

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése ...... 7-1 Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik ....... 7-2 Faxfeladat előzmények ellenőrzése ..................................................................................... 7-3 A feladatnapló képernyő megjelenítése ..................................................................... 7-3 Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása ......................................................................... 7-4 Küldési eredmény jelentések ..................................................................................... 7-4 Jelentés a küldés előtt megszakított feladatról .......................................................... 7-5 Címzett formátum ....................................................................................................... 7-6 FAX fogadási eredmény jelentések ........................................................................... 7-7 Műveletjelentés .................................................................................................................... 7-9 Műveletjelentések nyomtatása ................................................................................... 7-9 Automatikus nyomtatás ............................................................................................ 7-10 Állapotoldal ......................................................................................................................... 7-11 Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben .................................................................... 7-12 Célhelyek megerősítési képernyője ................................................................................... 7-14

8

Fax beállítások ..................................................................... 8-1 Alapértelmezett faxbeállítások ............................................................................................. 8-2 Üzemmód ................................................................................................................... 8-2 Rendszermenü beállítások ......................................................................................... 8-3 Jelentés ...................................................................................................................... 8-4 Kazetta/Kézi adagoló beállítások ............................................................................... 8-5 Általános beállítások .................................................................................................. 8-6 FAX ............................................................................................................................ 8-6 Beállítás és karbantartás ............................................................................................ 8-9

9

Hibaelhárítás ........................................................................ 9-1 Küldés/fogadás során működő jelzőfények .......................................................................... 9-2 Reagálás egy figyelmeztető jelző villogására ....................................................................... 9-2 A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések ..................................................... 9-3 Hibaüzenetek ....................................................................................................................... 9-4 Hibakódok listája .................................................................................................................. 9-6 Hibaelhárítás ........................................................................................................................ 9-8

10

Függelék ............................................................................. 10-1 Karakterbeviteli mód ........................................................................................................... 10-2 Beviteli képernyők .................................................................................................... 10-2 Műszaki adatok .................................................................................................................. 10-3 Menütérkép ........................................................................................................................ 10-4 Tárgymutató ....................................................................................................... Tárgymutató-1

ii

Biztonsági előírások A Használati útmutatóról A használati útmutató a készülék telefax funkcióinak használatával kapcsolatos információkat ismerteti. Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót. A használat során az alábbi részekkel kapcsolatban lapozza fel a Használati útmutatót. Környezet A használatra vonatkozó óvintézkedések Papír betöltése A tonertartály cseréje Az elhasznált festéket tartalmazó tartály cseréje Tisztítás Hibák elhárítása Hibaüzenetek értelmezése Papírelakadás megszüntetése

iii

Általános megjegyzések Jogi megjegyzések A FOGADOTT DOKUMENTUMOKBAN KELETKEZETT SEMMILYEN, AKÁR RÉSZLEGES VESZTESÉGÉRT SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET, OKOZZA AKÁR A FAXRENDSZER KÁROSODÁSA, HIBÁJA, HIBÁS HASZNÁLATA VAGY OLYAN KÜLSŐ TÉNYEZŐ, MINT PÉLDÁUL ÁRAMKIMARADÁS; TOVÁBBÁ A KIHAGYOTT LEHETŐSÉG MIATTI TISZTÁN GAZDASÁGI VAGY PROFITVESZTESÉGÉRT, AMI A NEM FOGADOTT HÍVÁSBÓL VAGY NEM FOGADOTT ÜZENETEKBŐL EREDEZTETHETŐ.

Védjegyekkel kapcsolatos információk •

A Microsoft, az MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

A használati útmutatóban található összes többi cég- és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A ™ és ® jelöléseket az útmutatóban nem tüntettük fel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following: CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger UL listed or CSA certified telecommunication line cord. 1 Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool. 2 Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning. 3 Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. 4 Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre. 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite. 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

iv

Európai irányelvekre vonatkozó nyilatkozatok MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A 2004/108/EK, 2006/95/EGK, 93/68/EK, 1999/5/EK és 2009/125/EK IRÁNYELVEKHEZ Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a szóban forgó termék megfelel az alábbi specifikációknak. Határértékek és mérési módszerek információs technológiai berendezések immunitási karakterisztikájára vonatkozóan

EN55024

Határértékek és mérési módszerek információtechnológiai berendezések rádiózavarási karakterisztikájára vonatkozóan

EN55022 Class B

Berendezések harmonikus áram kibocsátási határértékei, fázisonként 16 A bemeneti áram mellett

EN61000-3-2

Feszülségingadozás és fluktuáció határértékek kisfeszültségű táprendszerekben 16 A névleges áramfelvételű berendezéseknél

EN61000-3-3

Információ-technológiai berendezések biztonsága, beleértve az elektromos irodai berendezéseket is

EN60950-1

Végberendezés;

TBR 21

A pán-európai jóváhagyáshoz szükséges követelmények a végberendezések (kivéve a beszédhang átviteli szolgáltatást támogató végberendezéseket) analóg közcélú telefonhálózatra (PSTN) való csatlakoztatásánál hangtárcsázásos (Dual Tone Multi Frequency – DTMF) jelzésátvitelt írnak elő.

v

Végberendezésekre vonatkozó műszaki előírások Ez a végkészülék az alábbi szabványoknak felel meg: •

TBR21DE 08R00

Állami ajánlás Németország számáraAN 01R00

Ajánlás Lengyelország számáraDE 09R00

Állami ajánlás Németország számáraAN 02R01

Ajánlás Svájc és Norvégia számáraDE 12R00

Állami ajánlás Németország számáraAN 05R01

Ajánlás Németország, Spanyolország, Görögország, Lengyelország és Norvégia számáraDE 14R00

Állami ajánlás Németország számáraAN 06R00

Ajánlás Németország, Görögország és Lengyelország számáraES 01R01

Állami ajánlás Spanyolország számáraAN 07R01

Ajánlás Németország, Spanyolország, Lengyelország és Norvégia számáraGR 01R00

Állami ajánlás Görögország számáraAN 09R00

Ajánlás Németország számáraGR 03R00

Állami ajánlás Görögország számáraAN 10R00

Ajánlás Németország számáraGR 04R00

Állami ajánlás Görögország számáraAN 11R00

Ajánlás Lengyelország számáraNO 01R00

Állami ajánlás Norvégia számáraAN 12R00

Ajánlás Spanyolország számáraNO 02R00

Állami ajánlás Norvégia számáraAN 16R00

Általános ajánlásP 03R00

Állami ajánlás Lengyelország számáraDE 03R00

Állami ajánlás Németország számáraP 04R00

Állami ajánlás Lengyelország számáraDE 04R00

Állami ajánlás Németország számáraP 08R00

Állami ajánlás Lengyelország számáraDE 05R00

Állami ajánlás Németország számára

Hálózati kompatibilitási nyilatkozat A gyártó kijelenti, hogy a berendezés közcélú kapcsolt vonali telefonhálózaton (PSTN) történő üzemre készült, az alábbi országokban történő használatra: Ausztria

Finnország

Liechtenstein

Portugália

Belgium

Franciaország

Litvánia

Románia

Bulgária

Görögország

Luxembourg

Szlovákia

Ciprus

Hollandia

Magyarország

Szlovénia

Csehország

Izland

Málta

Spanyolország

Dánia

Írország

Németország

Svédország

Egyesült Királyság

Lengyelország

Norvégia

Svájc

Észtország

Lettország

Olaszország

vi

Bevezetés A Használati útmutatóról A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza: Fejezet

Tartalom

1

A faxkészülék használata előtt

Az alkatrésznevek és gyors üzembe helyezési varázsló ismertetése.

2

Célállomások regisztrálása

A célállomásoknak a címjegyzékbe és a gyorsgombokra történő regisztrálásának ismertetése.

3

Célállomás beírásának módszerei

A célállomás faxszámának beírására vonatkozó műveletek magyarázata.

4

Faxok küldése

A faxok küldésének általános módszereinek és a küldési funkciók ismertetése.

5

Faxok fogadása

A faxok fogadásának általános módszereinek és a vételi funkciók ismertetése.

6

Csatlakoztatott telefon használata

A külső telefon kényelmi funkció használatának ismertetése.

7

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése

Ismerteti a legutóbbi küldés és fogadás állapotának ellenőrzését az érintőkijelzőn. Emellett megismerteti a rendszergazda jelentések kinyomtatásának a módját, amelyeken ellenőrizhetők a kommunikációs eredmények, a készülék beállításai, valamint a regisztrált információk.

8

Fax beállítások

A fax használatának vezérlésére szolgáló beállítások ismertetése, mint a küldési célállomások korlátozása, fax fogadásának blokkolása, valamint tiltott használati időtartamok beállítása.

9

Hibaelhárítás

Annak ismertetése, hogy mit kell tenni, ha hibaüzenetek jelennek meg vagy egyéb probléma történik.

10

Függelék

Ismerteti a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.

vii

Az útmutató jelölései A szöveg jellegétől függően az útmutató az alábbi jelöléseket használja. Jelölés

Leírás

Példa

Félkövér

A kezelőpanel gombjait vagy egy számítógépes képernyőt jelez.

Nyomja meg a Start gombot.

[Általános]

Az érintőpanel gombjait jelöli.

Nyomja meg az [OK] gombot.

Dőlt betűs

Érintőpanelen megjelenített üzenetet jelez.

Megjelenik a Másolásra kész felirat.

Kihangsúlyozhat kulcsszót, kifejezést vagy további tájékoztatásra vonatkozó hivatkozást.

Bővebb információért lásd: Alvó üzemmód és automatikus alvó üzemmód, 3–5. oldal.

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő információkat vagy további műveleteket jelöl tájékoztató jelleggel.

MEGJEGYZÉS

FONTOS

A kötelező és a tiltott elemeket jelöli a problémák elkerülése céljából.

FONTOS

Figyelem

Jelzi, mire kell figyelni annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a sérülést vagy a gép meghibásodását, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén.

Figyelem

A kézikönyvben az érintőpanel gombjainak használatát tartalmazó lépéseket piros keret jelzi. Pl.: Válassza a [Gyorsgomb] lehetőséget. Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Ellenrz.

Cél.felv.

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

GB0609_00

Letett

A kezelőpanel és/vagy érintőpanel műveleteinek sorozatát tartalmazó műveletsor az alábbi módon kerül számozásra: Pl.: Válassza a [Funkciók], majd az [Eredeti mérete] lehetőséget. Küldésre kész. Célhely: Letett

Lánc

Közvetlen Visszahívás

10:10

Küldésre kész. Funkciók

10:10

FAX

2

Ellenrz.

Eredeti mérete A4 Eredeti tájolása

Cél.felv.

Fekv 1/3

Duplex

Funkciók

Küls címjegyzék

Gyorsgomb Kedvencek

viii

200x100dpi Normál Bezárás

H.ad/sze. Bill.par.

GB0673_00

FAX átvit. felbontása Címjegyzék

GB0609_00

1

1-oldalas

Eredetik és papírméretek Ez a rész az eredetik méretére és a papírméretre érvényes jelöléseket ismerteti a jelen útmutatóra vonatkozóan.

Az érintőpanel ikonjai Az eredetik jelzésére és a papír érintőpanelen történő elhelyezésére a következő ikonok használatosak. Eredetik

Papír

Vízszintes irány

Függőleges irány

ix

1

A faxkészülék használata előtt

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: A készülék részei és azok funkciói .................................................................................................................... 1-2 Készülék .................................................................................................................................................. Kezelőpanel ............................................................................................................................................. Érintőpanel ............................................................................................................................................... Az Enter és a Quick No. Search gombok ................................................................................................

1-2 1-4 1-5 1-5

Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás) ............................................................................................................... 1-7 Fax beállítási tételek ................................................................................................................................ 1-7 Fax beállítási műveletek .......................................................................................................................... 1-8 A dátum és az idő beállítása ............................................................................................................................ 1-10 Alközpont beállítás (csak Európa számára) ..................................................................................................... 1-12

1-1

A faxkészülék használata előtt > A készülék részei és azok funkciói

A készülék részei és azok funkciói Készülék Ez a fejezet a fax készülék részeit ismerteti, amikor a készüléket faxként használjuk. A faxtól eltérő funkciókhoz tartozó részekkel kapcsolatban lásd a Használati útmutatót.

1 3 4

2 1

Kezelőpanel

Ezen a panelen keresztül végezhetők a fax műveletek.

2

Főkapcsoló

Fax vagy másolási műveletek végzéséhez állítsa ezt a kapcsolót ON (|) állásba. A művelet elvégzéséhez az érintőpanel világítani kezd.

3

LINE csatlakozó (L1)

A telefonvonal moduláris kábelét csatlakoztassa ebbe az aljzatba.

4

TEL csatlakozó (T1)

Ha normál vonalas telefonkészüléket is használ, a moduláris vezetéket csatlakoztassa ebbe az aljzatba.

FONTOS A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség. Ahhoz, hogy a készülék kikapcsolt állapotban is fogadhasson faxokat, nyomja meg az Energy Saver gombot a kezelőpanelen.

1-2

A faxkészülék használata előtt > A készülék részei és azok funkciói

Dokumentumadagoló

5

6

7

8

9

5

Dokumentumadagoló fedele

Nyissa fel ezt a fedelet, ha az eredeti a dokumentumadagolóban akadt el.

6

Eredeti papírvezetői

Állítsa be ezeket a vezetőket az eredeti dokumentum szélességére.

7

Eredetik tálcája

Az eredeti dokumentum lapjait helyezze erre a tálcára.

8

Eredeti kimeneti tálcája

A beolvasott eredetik erre a tálcára érkeznek.

9

Dokumentumadagoló nyitó/záró kar

A dokumentumadagoló nyitására és zárására szolgál.

1-3

A faxkészülék használata előtt > A készülék részei és azok funkciói

Kezelőpanel A faxtól eltérő funkciók használata esetén a nyomógombokkal és visszajelzőkkel kapcsolatban lásd a Használati útmutatót. Megjeleníti a rendszermenü/számláló képernyőt.

Műveletek befejezése (kijelentkezés) az adminisztráció képernyőn.

Megjeleníti az Állapot/ Feladat megszakítása képernyőt.

Megjeleníti a Másolás képernyőt.

A készüléket alvó módba állítja. Visszakapcsolás alvó üzemmódból, ha a készülék alvó üzemmódban van.

Megjeleníti a Kedvencek képernyőt. Egy adott alkalmazás használatakor kijelzi az alkalmazáshoz tartozó képernyőt.

Megjeleníti a küldés képernyőt. A faxok az alap küldési képernyőn küldhetők el.

Bekapcsolt áramellátás mellett világít.

Megjeleníti a dokumentumfiók képernyőt.

Megjeleníti a fax képernyőt.

Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Lánc

Közvetlen

Cél.felv.

Visszahívás

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Érintőpanel. A gépbeállítások konfigurálásához szükséges gombokat jeleníti meg. Számbillentyűzet. Számok és szimbólumok beviteléhez.

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

Processing: Fax küldés és fogadás során villog. Memory: Villog, amikor a memóriához hozzáférnek. Folyamatosan világít, amikor dokumentum van a memóriában. Attention: Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.

Törli a beírt számokat és karaktereket.

A beállításokat állítja vissza alapértékre.

Regisztrált célállomás megadása számmal, mint a gyorstárcsázás vagy a sorszám.

Megszakítja vagy szünetelteti a folyamatban levő nyomtatási feladatot.

Véglegesíti a számbillentyűkkel bevitt értékeket és a funkcióbeállítási képernyőket. A kijelzőn megjelenő [OK] gombbal együtt használatos.

Faxküldés és a beállítások feldolgozásának elindítása.

1-4

GB0609_00

Letett

Ellenrz.

A faxkészülék használata előtt > A készülék részei és azok funkciói

Érintőpanel Küldésre kész. FAX Letett

Lánc

Ellenrz.

Közvetlen

Cél.felv.

Visszahívás

Célállomások bevitele. Címjegyzék

Konfigurálja a funkcióbeállításokat.

A célállomások dátumát, időpontját és számát jeleníti meg.

10:10 Célhely:

Küls címjegyzék 1. par.ikon

Funkciók

Gyorsgomb

2. par.ikon

Kedvencek

GB0669_03

A berendezés állapotát és a kezelési üzeneteit jeleníti meg.

Megjeleníti a billentyűparancsokat. A berendezés állapotát és a kezelési üzeneteit jeleníti meg.

10:10

Küldésre kész. Funkciók Eredeti mérete A4 Eredeti tájolása Fekv

1/3

Duplex 1-oldalas FAX átvit. felbontása 200x100dpi Normál Bezárás

H.ad/sze. Bill.par.

GB0673_00

Az elérhető funkciókat és beállításokat jeleníti meg.

Felfele és lefele görgetéshez használhatók, ha egy képernyőn nem férnek el a megjelenítendő adatok. Funkciók billentyűparancsként történő regisztrálását végzi.

Az Enter és a Quick No. Search gombok Ez a szakasz a kezelőpanel Enter és Quick No. Search gombjainak használatát ismerteti.

Az Enter gomb használata Az Enter gomb ugyanúgy működik, mint az érintőpanelen megjelenő gombok, például az [OK] vagy a [Close] gombok. Az Enter szimbólum (

) látható azon gombok mellett, amelyek műveletei végrehajthatók az

Enter gombbal (pl. [OK

], [Close 10:10

Küldésre kész. Fényer Normál

-2 -3

0 -1

Sötétebb

+2 +1

+2 GB0008_01

Világosbb

-4

]).

+3

Mégse

OK

A kezelőpanelen az Enter gomb megnyomásának ugyanaz az eredménye, mint az [OK] megérintésének az érintőpanelen.

A Quick No. Search gomb használata A Quick No. Search gomb használható a küldési célállomások megadására a gyorstárcsázóval vagy a faxszám közvetlen beírásával a számgombok használatával.

1-5

A faxkészülék használata előtt > A készülék részei és azok funkciói

Küldésre kész. Gyorsgomb 001

10:10

123456

002

004

Nincs

007

010

Nincs

003

Nincs

005

Nincs

006

Nincs

Nincs

008

Nincs

009

Nincs

Nincs

011

Nincs

012

Nincs

Adja meg a célhelyet. Gyorstárcsázás száma

10:10

(001 - 100)

OK

Mégse

OK

A Quick No. Search gomb megérintése a gyorsgomb képernyőn a számgombos beviteli képernyőt jeleníti meg.

1-6

GB0718_00

Mégse

GB0095_01

1/9

A faxkészülék használata előtt > Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás)

Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás) Gyorsbeállítás üzemmódban a varázsló használható az alábbi funkciók konfigurálására. A faxrendszer használatbavétele előtt feltétlenül végezze ezeket a beállításokat.

Fax beállítási tételek Lépés 1. Tárcsázás/RX mód

2. Helyi FAX info.

3. Hangerő

4. Csengetések

5. Újratárcsázás * **

Beállítás tétel

Leírás

Referencia Oldal

Tárcsázás üzemmód

A tárcsázás üzemmódját válassza ki a vonal típusának megfelelően.

8-7

Fogadási mód

Válasszon fogadási módot.

8-8

Automatikus (DRD)*

Válasszon fogadási mintát.

8-7

Helyi FAX név

A fogadás képernyőn regisztrálja a helyi fax nevét, amely a faxüzenetre kerül nyomtatásra.

8-7

Helyi FAX szám

A fogadás képernyőn írja be a helyi fax számát, amely a faxüzenetre kerül nyomtatásra.

8-7

Helyi FAX azon.

Írja be a helyi faxazonosítót. A helyi faxazonosító segít korlátozni azokat az állomásokat, amelyekkel kommunikálni lehet. Írja be a négy számjegyű faxazonosító számot.

8-7

Nyomtatás helyzete (Küldő terminálazonosító: TTI)

A fogadás képernyőn válassza ki, hogy a helyi faxszám információ nyomtatásra kerüljön a faxüzenetre vagy sem.

8-7

Hangszóró hangereje

Az [Letett hallgatóval] megnyomásával állítsa be a hangerőt. Hangszóró hangereje: A beépített hangszóró hangereje az [Letett hallgatóval] gombot megnyomva, amikor létrejön a telefonkapcsolat.

8-6

Monitor hangereje

Állítsa be a monitor hangerejét. Monitor hangereje: A beépített hangszóró hangereje az [Letett hallgatóval gomb megnyomása nélkül, például memóriába történő vételnél, amikor létrejön a telefonkapcsolat.

8-6

Feladat vége

Annak beállítása, hogy a készülék adjon-e hangjelzést, amikor a feladat sikeresen befejeződött.

8-6

Normál

Állítsa be a csengetések számát, amely után a készülék fogadja a hívást.

8-8

Üzenetrögzítő

Állítsa be a csengetések számát, amely után az üzenetrögzítő veszi át a hívást.

8-8

FAX/TEL kapcsoló**

Állítsa be a csengetések számát, amely után a készülék vált a fax és a telefon között.

8-8

Ismétlések száma

Állítsa be az újratárcsázások számát.

8-8

Néhány országban DRD vételi mód is elérhető. A FAX/TEL kapcsoló esetén ez a módosítás lehetséges bizonyos országok esetén.

MEGJEGYZÉS A beállítások módosíthatók a rendszermenü használatával. Lásd: Alapértelmezett faxbeállítások, 8-2. oldal vagy a készülék Használati útmutatója.

1-7

A faxkészülék használata előtt > Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás)

Fax beállítási műveletek

1

Jelenítse meg a képernyőt. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

2

10:10

Gyorsbeállítás varázsló Nyelv 1/5 Jelentés Számláló

2

GB0054_00

1 Válassza ki a funkciót. Rendszer menü/Számláló. Gyorsbeállítás varázsló

10:10

FAX beállítás Papír beállítás 1/1 Energiatakarékosság beállítása

GB0840_00

Hálózat beállítása < Vissza

Konfigurálja a funkciót. 10:10

Rendszer menü/Számláló. FAX beállítás 1. Tárcsázás/RX mód 2. Helyi FAX info. A varázsló segít a fax alapvet beállításában.

Kilépés

Tovább >

GB0841_00

3. Hanger 4. Csengés 5. Újratárcsázás

Indítsa el a varázslót. A beállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Rendszer menü/Számláló. Helyi FAX info. 1. Tárcsázás/RX mód

10:10

Adja meg a tárcsázási és vételi módot.

2. Helyi FAX info. 3. Hanger 4. Csengés 5. Újratárcsázás

Kilépés

Kihagyás >>

Tovább >

GB0842_00

3

Kilépés

Kilépés a varázslóból.

<< Előző

Visszalép az előző menüpontra.

Kihagyás >>

A következő menüpontra lép az aktuális pont módosítása nélkül.

Tovább >

A következő képernyőre lép.

< Vissza

Visszalép az előző képernyőre.

1-8

A faxkészülék használata előtt > Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás)

Befejezés. Rendszer menü/Számláló.

10:10

Kész 1. Tárcsázás/RX mód 2. Helyi FAX info. 3. Hanger 4. Csengés 5. Újratárcsázás

A varázsló bezárásához nyomja meg a [Befejezés] gombot. * A rendszer menü összes eleme módosítható.

Vissza

Befejez

GB0866_00

4

Amikor a beállításokkal készen áll nyomja meg a [Befejez] gombot.

1-9

A faxkészülék használata előtt > A dátum és az idő beállítása

A dátum és az idő beállítása Állítsa be a telepítés helyén érvényes dátumot és időt. A küldési funkcióval küldött faxok fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától. MEGJEGYZÉS Megjelenik a felhasználó hitelesítése képernyő. Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot. Az alapértelmezett bejelentkezési névvel és jelszóval kapcsolatban lásd a Használati útmutató Felhasználók hozzáadása című részét. Az időeltérést még a dátum és az idő beállítása előtt határozza meg. A Gyorsbeállítás varázsló használatával megadott dátum és idő a telepítést követő első bekapcsolásakor lép érvénybe.

1

Jelenítse meg a képernyőt. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

10:10

Rendszer/Hálózat

2

Dátum/Idzítk/Energiatakarékos 5/5 Beállítás/Karbantartás

GB0054_04

1 A[

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Állítsa be az időeltérést. Rendszer menü/Számláló. Dátum/Idzítk/Energiatakarékos

10:10

2

Dátum/Id 10/10/2012 10:10 Dátumformátum

1

Rendszer menü/Számláló. Dátum/Idzítk/Energiatakarékos - Idzóna

10:10

-12:00 Nemzetközi dátumvonal (nyugat) -11:00 Univerzális koordinált id -11

DD/MM/YY 1/4

1/24

Idzóna

-10:00 Hawaii

+09:00 Osaka, Szapporó, Tokió Auto panelv.áll.

-09:00 Alaszka GB0610_00

Be < Vissza

Mégse

A[

] vagy [

GB0614_00

2

] vagy [

OK

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Válassza ki a régiót. MEGJEGYZÉS Ha olyan területet választott, amelyen nyári időszámítás van érvényben, akkor a nyári időszámítás beállítására szolgáló képernyő jelenik meg. Nyomja meg a [Ki] vagy a [Be] gombot.

Állítsa be a dátumot. Rendszer menü/Számláló. Dátum/Idzítk/Energiatakarékos

Rendszer menü/Számláló. Dátum/Idzítk - Dátum/Id

10:10

Dátum/Id

2

10/10/2012 10:10 Dátumformátum

1

Év

10:10

Hónap

Nap

DD/MM/YY 1/4

Idzóna Auto panelv.áll. Be < Vissza

3

Mégse

A [+] vagy a [-] gomb megnyomásával állítsa be a Év, Hónap és Nap értékeket.

1-10

Tovább >

GB0611_00

+09:00 Osaka, Szapporó, Tokió

GB0610_00

3

A faxkészülék használata előtt > A dátum és az idő beállítása

Állítsa be a pontos időt. Rendszer menü/Számláló. Dátum/Id - Id

10:10

1 Perc

Óra :

Másodperc :

Mégse

:

2

< Vissza

OK

GB0612_00

4

A [+] vagy a [-] gomb megnyomásával állítsa be az Óra, Perc és a Másodperc értékeket.

1-11

A faxkészülék használata előtt > Alközpont beállítás (csak Európa számára)

Alközpont beállítás (csak Európa számára) A berendezés telefonalközpont mellékeként történő használata esetén, amikor egy fővonalon több mellékállomás osztozik, végezze el az alábbi alközponti beállítást.

MEGJEGYZÉS A gép alközpontra történő csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy a csatlakoztatást bízza azokra a szakemberekre, akik az alközpont telepítését végezték. Megjegyezzük, hogy a készülék megfelelő működése alközponton történő használat esetén nem garantálható, mert a gép néhány funkciója korlátozásra kerülhet.

Jellemző Mellék választás

Városi vonalat kérő szám beállítása

Beállítandó érték

Leírás

PSTN (fővonal)

Alkalmazza ezt a beállítást, ha a készüléket közvetlenül fővonalon használja (alapértelmezett).

PBX (alközpont)

Alkalmazza ezt a beállítást, ha a készüléket alközponton használja.

0-9 00-99

Állítsa be a városi vonal eléréséhez szükséges hívószámot. A számot az alközponti rendszergazdától megtudhatja.

A beállítások konfigurálására vonatkozó bővebb információért lásd: Alapértelmezett faxbeállítások, 8-2. oldal.

1-12

2

Célállomások regisztrálása

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe ...................................................................................................... 2-2 Kapcsolat felvitele .................................................................................................................................... 2-2 Csoport hozzáadása ................................................................................................................................ 2-6 Névjegyzék tételek módosítása és törlése .............................................................................................. 2-9 Címlista nyomtatása ............................................................................................................................... 2-11

2-1

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe Vigyen fel új célállomást a címjegyzékbe. A regisztrálásnak két módja van: kapcsolatok és csoportok. Amikor új csoportot hoz létre, adja meg a csoport nevét és a címjegyzékből válassza ki a csoport tagjait.

Kapcsolat felvitele Maximálisan 200 kapcsolat cím regisztrálható. Minden kapcsolat esetében a célállomás neve, a faxszám, a kommunikáció mellékazonosítója, a titkosítás, az átvitel kezdeti sebessége, valamint az ECM-kommunikáció adható meg. MEGJEGYZÉS Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, a címjegyzék célállomásait csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg. A kapcsolat címek regisztrálhatók a főmenü használatával is.

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Letett

Lánc

2

1

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küldésre kész. Küls címjegyzék Címjegyzék (mind)

Funkciók

Ellenrz.

Cél.felv.

GB0609_00

1

10:10 Gyorsgomb

001

123456

Kedvencek 123456

002

789012

789012

003

ABCDEF

567890

004

GHIJKL

111111

3

2

Menü

Mégse

< Vissza

OK

Új célállomást ad hozzá. 10:10 Menü

A [ ] vagy [ lefele.

Szort.(Sz.) Hozzáadás 2/2 Szerk.

GB0396_01

Törlés Bezárás

Válassza ki a regisztráció módját. Cím típusának kiválasztása. Hozzáad - Cím típus

10:10

Névjegy Csoport 1/1

Mégse

Tovább >

2-2

GB0419_01

3

] gombbal gördíthet felfele és

GB0426_03

1/1

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

4

Adja meg a célállomás nevét.

GB0057_11

1

2 Maximálisan 32 karakter adható meg.

Karakterbevitelre vonatkozó részletekért lásd: Karakterbeviteli mód, 10-2. oldal.

5

Adja meg a sorszámot. Módosítani kívánt elem kiválasztása. Hozzáad. - Megersítés

Küldésre kész. Sorszám

10:10

1

FTP Sorszám

10:10

(000 - 250)

Auto 2/2

Mentés

Mégse

GB0217_01

< Vissza

GB0078_02

Mégse

3

2

OK

A [+], [-] vagy a számgombok megnyomásával adjon meg egy sorszámot (1-250). A sorszám a célállomás azonosítója. Kapcsolatok esetén 200, csoportok esetén 50 szám közül választhat. Ha sorszámként a “000”-t állítja be, akkor az a lehető legalacsonyabb számként kerül regisztrálásra.

Adja meg a faxszámot. 10:10

Név

Sales department 1

Sorszám

Auto

Küldésre kész. FAX

1

Mégse

< Vissza

Mentés

Mellékazonosító

Részl. beállítás

Szóköz

Backspace

2

1/2

Szünet

FAX E-mail cím

10:10

3

Nyomógomb

Mégse

OK

GB0075_02

Módosítani kívánt elem kiválasztása. Hozzáad. - Megersítés

GB0078_02

6

Leírás

Szünet

Ezt a gombot megnyomva körülbelül három másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek tárcsázása közé. Ha például a hívószám tárcsázása előtt a fővonal eléréséhez külön számot kell tárcsáznia, ezzel a módszerrel szünetet iktathat a hívószám elé.

Szóköz

Szóköz beírása.



A kurzor mozgatása.

Backspace

A faxszám kijavításához nyomja meg az érintőpanel [Backspace] gombját, és törölje egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitele előtt. A teljes hívószám törléséhez nyomja meg a Clear gombot a kezelőpanelen

A számbillentyűzeten adja meg a célállomás telefonszámát. A célállomás hívószámának megadására maximum 32 számjegy használható.

2-3

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

Az átviteli beállítások kiválasztása Itt állítható be az átvitel kezdő sebessége, az ECM-kommunikáció és a kódolt átvitel. 1 Nyomja meg a [Részl. beállítás] gombot. Küldésre kész. FAX

10:10 Mellékazonosító

Részl. beállítás

Szóköz

Backspace

Mégse

GB0075_03

0123456789 Szünet

OK

2 Állítsa be az átvitel kezdeti sebességét. Küldésre kész. Részletes beállítás - Átvitel kezdeti sebesség

10:10

Átvitel kezdeti sebesség

2

33600bps

1

ECM

10:10

9600bps 14400bps

Be

1/1

1/1

Titkosítottátvitel

33600bps

Mégse

GB0168_01

Ki

OK

Mégse

GB0172_01

Küldésre kész. FAX - Részletes beállítás

OK

MEGJEGYZÉS Általában a normál beállítás használata javasolt. 3 Kapcsolja be az ECM-kommunikációt. Küldésre kész. FAX - Részletes beállítás

Küldésre kész. Részletes beállítás - ECM

10:10

Átvitel kezdeti sebesség

2

33600bps ECM

Be

Be

1/1

1/1

1 Mégse

OK

Mégse

GB0173_01

Ki GB0168_01

Titkosítottátvitel

10:10

Ki

OK

Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet, ha zajt észlel adatátvitel közben a telefonvonalon. 4 Kapcsolja be a kódolt átvitelt. Küldésre kész. FAX - Részletes beállítás

10:10

Átvitel kezdeti sebesség

2

33600bps

1

ECM

10:10

Küldésre kész. Részletes beállítás - Titkosítottátvitel Titkosítás Ki

Be 1/1

1/1

Titkosítottátvitel

Mégse

OK

A kódolt kommunikáció használatához kapcsolja be a kódolt átvitelt. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

2-4

Mégse

OK

GB0174_00

Ki GB0168_01

7

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe 5 Nyomja meg az [OK] gombot. Küldésre kész. FAX - Részletes beállítás

10:10

Átvitel kezdeti sebesség 33600bps ECM Be 1/1 Titkosítottátvitel

Mégse

OK

Állítson be egy alcímet. Küldésre kész. FAX

10:10

10:10

FAX - Mellék-azonosító Mellékazonosító

Részl. beállítás

2

1

Mellékazonosító Jelszó **********

Szóköz

1/1

Backspace

Mégse

OK

Mégse

GB0169_01

0123456789 Szünet

Küldésre kész.

GB0075_03

8

GB0168_01

Ki

OK

Az alcímes kommunikáció használatához alcímet és jelszót kell regisztrálni. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Regisztrálja a célállomást. 10:10 Mellékazonosító

Részl. beállítás

Szóköz

Backspace

Módosítani kívánt elem kiválasztása. Hozzáad. - Megersítés

0123456789 Szünet

1 Mégse

OK

2-5

10:10

Név

Sales department 1

Sorszám

Auto 1/2

FAX

2

E-mail cím Mégse

< Vissza

Mentés

GB0078_02

Küldésre kész. FAX

GB0075_03

9

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

Csoport hozzáadása Rendezzen két vagy több kapcsolatot egy csoportba. Ezzel egy időben a csoport célállomásai is felvihetők. Csoport létrehozásakor ne feledje, hogy maximum 50 csoport vihető fel a címjegyzékbe. Mielőtt csoportot visz fel a címjegyzékbe, a kapcsolatokat fel kell vinnie a csoportba. MEGJEGYZÉS Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, a címjegyzék célállomásait csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg. A csoport célállomásai regisztrálhatók a rendszermenü használatával is.

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Letett

Lánc

2

1

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küldésre kész. Küls címjegyzék Címjegyzék (mind)

Funkciók

Ellenrz.

Cél.felv.

GB0609_00

1

10:10 Gyorsgomb

001

123456

Kedvencek 123456

002

789012

789012

003

ABCDEF

567890

004

GHIJKL

111111

3

2

Menü

Mégse

< Vissza

Új célállomás hozzáadása. 10:10 Menü

A [ ] vagy [ ] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Szort.(Sz.) Hozzáadás 2/2 Szerk.

GB0396_01

Törlés Bezárás

Válassza ki a regisztráció módját. Cím típusának kiválasztása. Hozzáad - Cím típus

10:10

Névjegy Csoport 1/1

Mégse

Tovább >

2-6

GB0419_01

3

OK

GB0426_03

1/1

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

4

Adja meg a csoport nevét.

GB0057_16

1

2 Maximálisan 32 karakter adható meg.

Karakterbevitelre vonatkozó részletekért lásd: Karakterbeviteli mód, 10-2. oldal.

Válassza ki a tagokat (célállomások). 1 Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész. Hozzáad. - Megersítés

10:10

Küldésre kész. Tag

10:10

2

1

Support department

Tag

Member:0

Sorszám

Auto

1/1

GB0420_02

< Vissza

Mégse

1/1

Mentés

Menü

Kilépés

GB0114_03

Név

2 A kívánt célállomás kiválasztása a listából a jelölőnégyzet bejelölésével történik. A kiválasztott célállomásokat pipa jelzi a jelölőnégyzetben. Küldésre kész. Címjegyzék (kapcsolat)

10:10

001

Sales department 1

0123456

001

Sales department 1

abc

002

Support department

0234567

002

Support department

.BOX

Név szerinti keresés. Speciális keresés a bejegyzett cél típusa szerint (e-mail, mappa (SMB/FTP) vagy FAX).

1/2

Menü

Mégse

OK

GB0428_01

5

A [ ] vagy [ ] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Megjeleníti az egyes címek részleteit.

Célállomást megadhat a cím száma szerint a Quick No. Search billentyű lenyomásával is.

2-7

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe Emellett a [Menu] gomb is lenyomható, ha részletesebb keresést kíván. Küldésre kész. Címjegyzék (kapcsolat)

10:10

10:10 Menü

001

Sales department 1

0123456

001

Sales department 1

abc

Szkítés Keresés (név) 1/2

002

Support department

0234567

002

Support department

.BOX

1/2 Keresés(Sz.)

Mégse

OK

GB0396_00

Menü

GB0428_01

Rendezés (név) Bezárás

A[

] vagy [

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Szűkítés: Speciális keresés a bejegyzett cél típusa szerint (e-mail, mappa (SMB/FTP) vagy FAX). Keresés (név) és Keresés (Sz.): A rendeltetési hely neve vagy a cím száma szerint keres. Rendezés (név) és Rendezés (Sz.): A rendeltetési hely neve vagy a cím száma szerint rendezi a listát. MEGJEGYZÉS A bejelölés törléséhez nyomja meg a jelölőnégyzetet és a pipa eltűnik.

Fogadja el a tagokat. Küldésre kész. Címjegyzék (kapcsolat)

10:10

001

Sales department 1

0123456

001

Sales department 1

abc

Küldésre kész. Tag

10:10

Sales department 1

0123456

Support department

0234567

1/2 002

Support department

0234567

002

Support department

.BOX

7

2

Mégse

GB0428_01

1

Menü

1/1

OK

Menü

GB0114_04

6

Kilépés

Adja meg a sorszámot. Küldésre kész. Hozzáad. - Megersítés

10:10

Küldésre kész. Sorszám

1

Név

Support department

Tag

Member:0

Sorszám

Auto

10:10

2

(000 - 250)

< Vissza

Mentés

3 Mégse

OK

A [+] és a [-] gomb megnyomásával adjon meg egy sorszámot (1-250). A sorszám a célállomás azonosítója. Kapcsolatok esetén 200, csoportok esetén 50 szám közül választhat. Ha sorszámként a “000”-t állítja be, akkor az a lehető legalacsonyabb számként kerül regisztrálásra.

Regisztrálja a csoportot. Küldésre kész. Hozzáad. - Megersítés

10:10

Név

Support department

Tag

Member:2

Sorszám

Auto

1/1

Mégse

< Vissza

Mentés

2-8

GB0420_03

8

GB0217_01

Mégse

GB0420_02

1/1

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

Névjegyzék tételek módosítása és törlése Módosítsa vagy törölje a címjegyzékbe felvitt célállomásokat (kapcsolatokat).

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Letett

1

Lánc

2

Ellenrz.

Közvetlen

Cél.felv.

Visszahívás

Címjegyzék

Küldésre kész. Küls címjegyzék Címjegyzék (mind)

Funkciók

GB0609_00

1

10:10 Gyorsgomb

001

123456

Kedvencek 123456

002

789012

789012

003

ABCDEF

567890

1/1

3

111111 Mégse

< Vissza

OK

Módosítsa vagy törölje a célállomást. A célállomás módosítása 1 10:10 Menü

2

Szort.(Sz.)

1

019

Sales department 1

002

Support department

001

SYSTEM DEP.

003

Sales department 1

10:10

2/2

1/2

Szerk.

GB0396_01

Törlés Bezárás

A[

] vagy [

Member:2

Menü

Mégse

Tovább >

GB0785_00

Hozzáadás

Küldésre kész. Címjegyzék (mind)

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Jelölje ki a módosítani kívánt célállomást (kapcsolatot) vagy csoportot. Célállomást megadhat a cím száma szerint a Quick No. Search billentyű lenyomásával is. 2 Küldésre kész. Szerk. - Megersítés

10:10

Név

Sales department 1

Sorszám

Auto

A[

] vagy [

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

1/2 FAX E-mail cím Mégse

< Vissza

Mentés

GB0786_00

2

GHIJKL Menü

GB0426_03

004

Szükség szerint ellenőrizze az információt a megfelelő tétel lenyomásával.

2-9

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe 3 Küldésre kész. Szerk. - Megersítés

10:10

Név

Sales department 1

Sorszám

Auto 1/2

FAX

Mégse

< Vissza

GB0786_00

E-mail cím Mentés

Tag (csoport) törlése Ha egy tagot törölni szeretne a csoportból, jelölje ki a kívánt célállomást és nyomja meg a [(Törlés)] gombot (szemetes ikon). Küldésre kész. Szerk. - Megersítés

10:10

Név

Support department

Sorszám

Auto

Tag

Küldésre kész. Tag

2

1

10:10

3

Sales department 1

0123456

Support department

0234567 1/1

1/1

< Vissza

Mentés

Menü

GB0114_04

Mégse

GB0787_00

Member:2

Kilépés

4 10:10

Support department

Küldésre kész. Szerk. - Megersítés

0234567

10:10

Név

Support department

Sorszám

Auto

Tag

Member:1

1/1

6

GB0114_05

5 Menü

1/1

Kilépés

Mégse

< Vissza

Mentés

GB0787_01

Küldésre kész. Tag

7 Törlés 10:10 Menü

2

Szort.(Sz.) Hozzáadás

002

Support department

001

SYSTEM DEP.

003

Sales department 1

1/2

GB0396_01

Bezárás

] vagy [

Sales department 1

2/2

Törlés

A[

019

10:10

Menü

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

3 Jelölje ki a törölni kívánt célállomást (kapcsolatot) vagy csoportot.

2-10

Member:2 Mégse

Törlés

GB0788_00

1

Szerk.

Küldésre kész. Címjegyzék (mind)

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

Címlista nyomtatása A Címjegyzékben regisztrált célállomások listáját kinyomtathatja. A listát rendezheti az index sorrendje vagy a célállomások sorszáma alapján.

1

Jelenítse meg a képernyőt. A[

] vagy [

Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

] gombbal gördíthet felfele és lefele. 10:10

2

Internet Címjegyzék/gyorsgomb

4/5

1

GB0054_03

Bejelentkezés/Nyilvántartó rendszer Nyomtató

Rendszer menü/Számláló. Címjegyzék/gyorsgomb

10:10

Címjegyzék Gyorsgomb Címjegyzék alapért.

3

1/1

< Vissza

Nyomtatás Rendszer menü/Számláló. Címjegyzék/gyorsgomb - Listanyomtatás

10:10

1

FAX lista (Index) FAX lista (Sz.)

2

1/1

GB0421_00

2

< Vissza

Válassza a [Fax lista (Index)] vagy [Fax lista (Sz.)] lehetőséget.

2-11

GB0411_00

Listanyomtatás

Célállomások regisztrálása > Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe

2-12

3

Célállomás beírásának módszerei

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Célállomás faxszámának beírása a számgombok használatával ...................................................................... 3-2 Kiválasztás a címjegyzékből .............................................................................................................................. 3-4

3-1

Célállomás beírásának módszerei > Célállomás faxszámának beírása a számgombok használatával

Célállomás faxszámának beírása a számgombok használatával Az alábbi szakasz ismerteti a célállomás faxszámának beírását a számgombok használatával.

Jelenítse meg a faxszám bevitel képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Letett

Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Ellenrz.

Cél.felv.

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

GB0609_00

1

Ha a számgombokon megnyom egy számot, azzal a képernyőt a faxszám beviteli képernyőre változtatja.

2

Írja be a célállomás faxszámát. 10:10

Küldésre kész. FAX Letett hallgatóval

Mellékazonosító

Részl. beállítás

Szóköz

Backspace

Szünet

Menü

Köv. céláll.

Mégse

GB0703_00

1234567890

OK

Gomb

Leírás

Szünet

Ezt a gombot megnyomva körülbelül három másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek tárcsázása közé. Ha például a hívószám tárcsázása előtt a fővonal eléréséhez külön számot kell tárcsáznia, ezzel a módszerrel szünetet iktathat a hívószám elé.

Szóköz

Szóköz beírása.



A kurzor mozgatása.

Backspace

A faxszám kijavításához nyomja meg az érintőpanel [Backspace] gombját, és törölje egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitele előtt. A teljes hívószám törléséhez nyomja meg a Clear gombot a kezelőpanelen

A számbillentyűzeten adja meg a célállomás telefonszámát. A célállomás hívószámának megadására maximum 64 számjegy használható.

Válassza ki az átviteli beállításokat. 10:10

Küldésre kész. FAX Letett hallgatóval

Mellékazonosító

Részl. beállítás

Szóköz

Backspace

1234567890 Szünet

Menü

Köv. céláll.

Mégse

OK

3-2

GB0703_00

3

Célállomás beírásának módszerei > Célállomás faxszámának beírása a számgombok használatával

Nyomógomb

Leírás

Mellékazonosító

Részletes beállítások

A mellékazonosítóval történő kommunikációhoz nyomja meg ezt a gombot. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót. TX Kezdeti sebesség

Az átvitel kezdeti sebességének módosításához nyomja meg ezt a gombot. 33 600bps, 14 400 bps vagy 9 600 bps értéket választhat.

ECM

Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet, ha zajt észlel adatátvitel közben a telefonvonalon.

Kódolt átvitel

Titkosított fax küldéséhez nyomja meg ezt a gombot. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS Az [Letett hallgatóval] gombot megnyomva kapcsolódhat a telefonvonalra. A faxszám megadása után a gép tárcsázni kezdi a célállomást. Ennek a gombnak a megnyomása után adhatja meg a számbillentyűzeten a célállomás telefonszámát. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Nyomjon [OK] gombot. 10:10

Küldésre kész. FAX Letett hallgatóval

Mellékazonosító

Részl. beállítás

Szóköz

Backspace

1234567890 Szünet

Menü

Köv. céláll.

Mégse

OK

GB0703_00

4

Ezzel befejeződött a célállomás bevitele. MEGJEGYZÉS Ha az Be van kiválasztva az Új célállomás bevitelének ellenőrzése képernyőn, egy megerősítő képernyő jelenik meg a beírt faxszámhoz. Írja be újra a faxszámot, majd nyomja meg az [OK] gombot. Részletekért lásd a Használati útmutató Új célállomás bevitelének ellenőrzése című részét. A [Next Dest.] megnyomásával megadhatja a következő faxszámot. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót. A fax szolgáltatás mellett feladatként e-mail küldést és mappa (SMB/FTP) átvitelt is támogat a gép. A részletekért lásd a készülék Használati útmutatóját.

3-3

Célállomás beírásának módszerei > Kiválasztás a címjegyzékből

Kiválasztás a címjegyzékből Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célállomást. MEGJEGYZÉS A célállomások a címjegyzékbe történő regisztrálására vonatkozó bővebb információért lásd: Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe, 2-2. oldal. A külső címjegyzékkel kapcsolatos részleteket lásd az Embedded Web Server RX User Guide útmutatóban.

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Cél.felv.

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

Válassza ki a célállomást. 10:10

Küldésre kész. Címjegyzék (mind) 001

123456

123456

002

789012

789012

003

ABCDEF

567890

1/1

004

GHIJKL Menü

111111 Mégse

< Vissza

GB0426_03

2

Ellenrz.

GB0609_00

Letett

OK

A kívánt célállomás kiválasztása a listából a jelölőnégyzet bejelölésével történik. A kiválasztott célállomásokat pipa jelzi a jelölőnégyzetben. Célállomás keresése 10:10

Küldésre kész. Címjegyzék (mind) 001

123456

123456

002

789012

789012

003

ABCDEF

567890

Név szerinti keresés. Speciális keresés a bejegyzett célállomás típusa szerint (mind, FAX vagy csoport).

1/1

004

GHIJKL Menü

111111 Mégse

< Vissza

OK

GB0426_03

1

Megjeleníti az egyes címek részleteit.

Célállomást megadhat a cím száma szerint a Quick No. Search billentyű lenyomásával is.

3-4

Célállomás beírásának módszerei > Kiválasztás a címjegyzékből Emellett a [Menü] gomb is lenyomható, ha részletesebb keresést kíván. 10:10

Küldésre kész. Címjegyzék (mind)

10:10 Menü

123456

123456

002

789012

789012

Szkítés Keresés (név) 1/1

ABCDEF

567890

004

GHIJKL

111111

Menü

Mégse

< Vissza

1/2 Keresés(Sz.) Rendezés (név) GB0426_03

003

OK

Bezárás

GB0396_00

001

Szűkítés: Speciális keresés a bejegyzett célállomás típusa szerint (mind, FAX vagy csoport). Keresés (név) és Keresés (szám): A rendeltetési hely neve vagy a cím száma szerint keres. Rendezés (név) és Rendezés (szám): A rendeltetési hely neve vagy a cím száma szerint rendezi a listát. MEGJEGYZÉS Több célállomást is kiválaszthat. A bejelölés törléséhez nyomja meg a jelölőnégyzetet és a pipa eltűnik.

A célállomások elfogadása. 10:10

Küldésre kész. Címjegyzék (mind) 001

123456

123456

002

789012

789012

003

ABCDEF

567890

004

GHIJKL

111111

1/1

Menü

Mégse

< Vissza

OK

3-5

GB0426_03

3

Célállomás beírásának módszerei > Kiválasztás a címjegyzékből

3-6

4

Faxok küldése

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Alapvető átviteli műveletek ................................................................................................................................ 4-2 A küldés állapotának ellenőrzése ............................................................................................................ 4-3 Az átvitel visszavonása ............................................................................................................................ 4-4 Eredetik beolvasására vonatkozó beállítások .................................................................................................... 4-6 A fax felbontás kiválasztása .................................................................................................................... 4-6 A fényerő kiválasztása ............................................................................................................................. 4-7 Eredeti képének kiválasztása .................................................................................................................. 4-7 Közvetlen átvitel ................................................................................................................................................. 4-8 Közvetlen átvitel törlése ........................................................................................................................... 4-8

4-1

Faxok küldése > Alapvető átviteli műveletek

Alapvető átviteli műveletek Az alábbi rész a faxrendszer használatának alapvető lépéseit ismerteti.

1

Nyomja meg a FAX gombot Megjelenik az fax alapképernyője. MEGJEGYZÉS Ha az érintőpanel ki van kapcsolva, nyomja meg az Energy Saver gombot, és várjon amíg a készülék bemelegszik.

2

Helyezze el az eredetiket

Az eredetik elhelyezésével kapcsolatos további részletekért lásd a Használati útmutatót.

3

A célállomás meghatározása Küldésre kész.

Határozza meg az átvitel célállomását.

10:10

FAX

Célhely: Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Cél.felv.

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

GB0609_00

Letett

Ellenrz.

Részletekért lásd: Célállomás beírásának módszerei, 3-1. oldal.

4

Válassza ki az átvitel módját. Küldésre kész.

Két átviteli mód közül lehet választani: átvitel memóriából és közvetlen átvitel.

10:10

FAX

Célhely: Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék Funkciók

Küls címjegyzék

Átvitel memóriából: A kommunikáció megkezdése előtt a készülék beolvassa az eredetit a memóriába. Az alapértelmezett beállítás az átvitel memóriából.

Cél.felv.

Gyorsgomb Kedvencek

GB0609_00

Letett

Ellenrz.

Közvetlen átvitel: A készülék tárcsázza a célállomást, és a kommunikáció az eredeti beolvasása előtt kezdődik meg. A [Közvetlen] gomb megnyomásával az átvitel módját változtassa közvetlen átvitelre. A gomb világít a érintőpanelen. Ha a [Közvetlen] gombot akkor nyomja meg, amikor az világít, az átvitel módja a memóriából történő átvitelre változik. Részletekért lásd: Közvetlen átvitel, 4-8. oldal.

4-2

Faxok küldése > Alapvető átviteli műveletek

5

A funkciók kiválasztása Küldésre kész.

Ellenrz.

Olyan funkciók beállítása, mint a beolvasás fényereje vagy a fax felbontása.

Cél.felv.

A [Funkciók] gombot megnyomva jelenítse meg az összes funkciót.

10:10

FAX Letett

Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

GB0609_00

Célhely:

A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

6

Küldés indítása Amikor a beolvasás befejeződött, az átvitel elindul. Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette A gép először beolvassa a dokumentumadagolóra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza a fogadó állomást. Ha az eredetit az üveglapra tette A gép először beolvassa az üveglapra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza a fogadó állomást. MEGJEGYZÉS Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti memóriába mentése után folytathatja a következő eredeti beolvasásával. Minden oldal beolvasása után egy művelettel engedélyeznie kell a beolvasás folytatását. A rendszer akkor kezdi tárcsázni a célállomást, ha már az összes eredeti a memóriába került. A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

A küldés állapotának ellenőrzése

1

Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.

2

Jelenítse meg a küldés állapota képernyőt. Állapot/Feladat törlése. Állapot Nyom felad állap

10:10

1

2

Állapot/Feladat törlése. Felad.küld állap 0005

10:10

0123456

Feldolg.

Felad.küld állap 1/5

1/1

Fel.állapot tár.

Mind. nyomt. felad. szün.

Menü

Mégse

Bezárás

A küldési műveletek fogadási idejének, a célállomás és az állapot listája jelenik meg.

4-3

GB0183_00

GB0052_02

Ütemezett feladat

Faxok küldése > Alapvető átviteli műveletek

Az átvitel visszavonása A kommunikáció megszakítása az átvitel módjától (memóriából vagy közvetlenül történő adás) és a kommunikáció formátumától függően eltérő lehet. A számos esetre illő különböző megszakítási módszerek magyarázata itt található.

Memóriából történő adás törlése (az eredeti beolvasása közben)

1

Nyomja meg a Stop gombot.

A memóriából történő adás közben az eredeti beolvasásának megszakításához nyomja meg a Stop gombot a kezelőpanelen, vagy nyomja meg a [Mégsem] gombot az érintőpanelen. Az eredetik beolvasása megszakad, az eredetiket a gép kiadja. Ha eredeti maradna a dokumentumadagolóban, vegye ki az eredetik kiadótálcájából.

Memóriából történő átvitel törlése (a kommunikáció alatt)

1

Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.

2

Átvitel megszakítása Állapot/Feladat törlése. Állapot

Állapot/Feladat törlése. Felad.küld állap

10:10

1

2

Nyom felad állap

0005

10:10

0123456

Feldolg.

Felad.küld állap 1/5

1/1

Fel.állapot tár.

GB0052_00

Mind. nyomt. felad. szün.

Menü

Mégse

Bezárás

GB0183_00

3

Ütemezett feladat

4 Válassza ki a visszavonni kívánt átviteli műveletet, majd nyomja meg a [Mégsem] gombot. Az átvitel megszakításához nyomja meg a [Igen] gombot.

4-4

Faxok küldése > Alapvető átviteli műveletek

Átvitel megszakítása (a kommunikáció alatt) Ezzel a művelettel megszakítja a kommunikációt és leállítja a küldést vagy a fogadást.

1

Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.

2

A kommunikáció megszakítása. Állapot/Feladat törlése. Állapot Szkenner Nyomtató

Állapot/Feladat törlése. FAX

10:10

10:10

Várakozás

1

Fogadás folyamatban... Aktiválás 1/1

3/5 FAX

Aktiválás

Mind. nyomt. felad. szün.

A[

] vagy [

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Vonal Ki

Kézi RX

Kilépés

GB0191_00

OK GB0052_02

Tonerszint

2

Amikor a kommunikáció megszakad, az átvitel leáll. MEGJEGYZÉS A közvetlen átvitel, a késleltetett átvitel vagy a lekérdezéses átvitel megszakításához olvassa el az adott funkcióra vonatkozó részt. Az átvitel megszakításához lásd: Közvetlen átvitel törlése, 4-8. oldal. Késleltetett átvitel megszakítására vagy fax azonnali küldésére vonatkozó információkért lásd az Angol Használati útmutatót. A lekérdezéses átvitel megszakításához lásd az Angol Használati útmutatót.

4-5

Faxok küldése > Eredetik beolvasására vonatkozó beállítások

Eredetik beolvasására vonatkozó beállítások A fax felbontás kiválasztása A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez. Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet és hosszabb küldési időt eredményez. Tétel

Leírás

200 × 100 dpi normál

normál betűnagyságú dokumentumokhoz

Tipikus karakterméret: 10,5 pont (példa: Felbontás Felbontás)

200 × 200 dpi finom

viszonylag kis betűket és vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok küldéséhez

Tipikus karakterméret: 8 pont (példa: Felbontás Felbontás)

200 × 400 dpi szuper (Szuper finom)

kifejezetten kis betűket és nagyon vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok küldéséhez

Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás Felbontás)

400 × 400 dpi ultra (Ultra finom)

kifejezetten apró betűket és nagyon vékony vonalakat tartalmazó dokumentumok még olvashatóbb küldéséhez

Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás Felbontás)

MEGJEGYZÉS Az alapértelmezett beállítás 200 × 100 dpi (Normál). Minél nagyobb a felbontás, annál élesebb a kép, de a faxtovábbítás hosszabb időt vesz igénybe. A Több küldése funkcióhoz a beolvasási felbontásnak azonosnak vagy magasabbnak kell lennie a fax felbontásánál.Ha a faxfelbontás nagyobb, mint a beolvasás felbontása, a beolvasás felbontása automatikusan a fax felbontásával lesz azonos.

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX Letett

Lánc

Eredeti mérete

Ellenrz.

Közvetlen

10:10

Küldésre kész. Funkciók

Célhely:

A4 Eredeti tájolása

Cél.felv.

Visszahívás

Fekv 1/3

Duplex

Címjegyzék

Küls címjegyzék

Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

2

GB0609_00

1

A felbontás kiválasztása. Küldésre kész. FAX átvit. felbontása

200x400dpi Szuper

200x200dpi Finom

200x100dpi Normál Mégse

OK

4-6

GB0086_00

400x400dpi Ultra

10:10

FAX átvit. felbontása 200x100dpi Normál Bezárás

A[

2

1-oldalas

] vagy [

H.ad/sze. Bill.par.

GB0673_00

1

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Faxok küldése > Eredetik beolvasására vonatkozó beállítások

A fényerő kiválasztása A fényerő 9 lépésben állítható.

1

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX Letett

Lánc

2

Ellenrz.

Közvetlen

Fényer Normál 0 Kép-optimalizálás

Cél.felv.

Visszahívás

10:10

Küldésre kész. Funkciók

Célhely:

Szöveg+fotó 2/3

Folytonos beolvasás Ki

1

Fájlnév megadása Gyorsgomb Kedvencek

Funkciók

doc H.ad/sze. Bill.par.

Bezárás

A[

] vagy [

GB0673_01

Küls címjegyzék

GB0609_00

Címjegyzék

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

A részletekért lásd a készülék Használati útmutatóját.

Eredeti képének kiválasztása Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében. Elem Szöveg + fénykép

Ez az ideális beállítás vegyesen szöveget és fotókat is tartalmazó eredetikhez.

Szöveg

Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a finom vonalakat.

Fotó

Fotókhoz ideális beállítás.

Szöveg (OCRhez)

OCR szoftverrel beolvasott dokumentumokhoz ideális.

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

10:10

FAX Letett

Lánc

Közvetlen Visszahívás

10:10

Küldésre kész. Funkciók

Célhely:

Fényer

Ellenrz.

2

Cél.felv.

Normál 0 Kép-optimalizálás Szöveg+fotó 2/3

Folytonos beolvasás Ki Fájlnév megadása Címjegyzék Funkciók

Küls címjegyzék

Gyorsgomb Kedvencek

doc Bezárás

A[

] vagy [

A részletekért lásd a készülék Használati útmutatóját.

4-7

H.ad/sze. Bill.par.

GB0673_01

1

GB0609_00

1

Leírás

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Faxok küldése > Közvetlen átvitel

Közvetlen átvitel Minden eredeti beolvasása a memóriába, majd tárcsázás és küldés. Az eredetik beolvasása azután kezdődik meg, miután a a készülék megkezdte a kommunikációt a fogadó rendszerrel, ezzel a felhasználónak lehetősége nyílik minden oldal megfelelő elküldésének ellenőrzésére. A közvetlen átvitel beállítása

Leírás

On

A közvetlen adatátvitelt indítja el. A berendezés feltárcsázza a fogadó állomást, és amint létrejön a kommunikáció, beolvassa az eredetit.

Off

Az adatátvitelt a memóriából indítja el. Amint a berendezés beolvasta az eredetit a memóriába, elkezdődik a kommunikáció.

MEGJEGYZÉS Közvetlen adatátvitel esetén csak egy célállomást adhat meg.

Jelenítse meg a képernyőt. Küldésre kész.

Küldésre kész. Funkciók

10:10

FAX

Célhely: Letett

Lánc

Feladat vége értesítés

Ellenrz.

Közvetlen

Ki FAX késleltetett átvitel

Cél.felv.

Visszahívás

Ki

2

Ki FAX lekérdezés fogadása

Küls címjegyzék

Gyorsgomb Kedvencek

Ki Bezárás

A[

] vagy [

GB0673_02

Címjegyzék Funkciók

H.ad/sze. Bill.par.

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Konfigurálja a funkciót. Küldésre kész. FAX közvetlen átvitel

Ki

10:10

Be

Mégse

OK

GB0093_00

2

3/3

FAX közvetlen átvitel

GB0609_00

1

10:10

MEGJEGYZÉS Nyomja meg a [Közvetlen] gombot a küldés alapképernyőjén. Ezzel a közvetlen átviteli módot választja, és az érintőpanel gombjai ki vannak jelölve.

Küldésre kész.

10:10

FAX

Célhely: Letett

Lánc

Közvetlen Visszahívás

Címjegyzék Funkciók

Küls címjegyzék

Ellenrz.

Cél.felv.

Gyorsgomb Kedvencek

Közvetlen átvitel törlése Közvetlen átvitel esetén a kommunikáció adás közben történő megszakításához nyomja meg a Stop gombot a kezelőpanelen vagy a [Mégsem] gombot az érintőpanelen. A beolvasott eredetiket a gép kiadja, a kijelző pedig visszaáll a küldés alapképernyőjére. Ha eredeti maradna a dokumentumadagolóban, vegye ki.

4-8

GB0609_00

1

5

Faxok fogadása

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Fax fogadása ..................................................................................................................................................... 5-2 Fogadási mód .......................................................................................................................................... 5-2 Fogadási mód ellenőrzése és módosítása .............................................................................................. 5-3 Fax automatikus fogadása ................................................................................................................................. 5-4 A vétel folyamata ..................................................................................................................................... 5-4 A vétel megszakítása (a kommunikáció megszakítása). ......................................................................... 5-6 Fax fogadásának beállításai .............................................................................................................................. 5-7 Nyomtatás médiatípusa ........................................................................................................................... 5-7

5-1

Faxok fogadása > Fax fogadása

Fax fogadása Ha a gépet csak faxüzenetek fogadására használja és beszédhívások nem érkeznek rá, állítsa be automatikus faxfogadásra. Ekkor a faxüzenetek fogadása nem igényel egyéb műveletet. MEGJEGYZÉS Ha a küldőnél az eredeti mérete nagyobb mint A4 vagy Letter, akkor a küldött kép méretét a küldő készüléke lecsökkenti annak érdekében, hogy megfeleljen a támogatott papírméretnek. Ezenfelül, ha a küldőnél a küldött kép túl hosszú és az Ön készüléke nem tudja a fogadott képet egy lapra nyomtatni, akkor a képet a készülék több lapra nyomtatja.

Fogadási mód Az alábbi szakasz a faxok fogadásának módszereit ismerteti. Fogadási mód

Elem

Leírás

Oldalszám

Fax automatikus fogadása

Auto (normál)

A faxokat a készülék automatikusan fogadja.

5-4

FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál

Auto (FAX/TEL)

Ez a vételi mód akkor kényelmes, ha egyetlen telefonvonalon bonyolódnak a fax és a telefonhívások is. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig csengetési hangot hallat, hogy a felhasználó fogadhassa a hívást.

6-2

FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál

Automatikus (Üzenetrögzítő)

Ez a funkció akkor praktikus, ha a fax mellett üzenetrögzítő is üzemel. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig a gép a csatlakoztatott üzenetrögzítő funkcióit követve fogadja a hívást. Ezzel a megoldással a felhasználó távolléte esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrögzítőn.

6-4

DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál)

Automatikus (DRD)

Válassza ezt, ha DRP szolgáltatást használ.

6-6

Kézi vétel

Kézi

Ezzel a módszerrel a faxüzeneteket a [Manual RX] gomb megnyomásával fogadhatja, miután meggyőződött róla, hogy a küldő állomással létrejött a telefonos kapcsolat. Ha telefonkészüléket (kereskedelmi forgalomban kapható) csatlakoztat a géphez, akkor az eredeti vétele előtt a küldő rendszer mellett levő személlyel beszélgetést is folytathat.5-2

Faxok fogadása > Fax fogadása

Fogadási mód ellenőrzése és módosítása

1

Jelenítse meg a képernyőt. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

1

10:10

Küldés Dokumentumfiók 3/5

2

FAX

GB0054_02

Kedvencek/Alkalmazások

A [ ] vagy [ ] gombbal gördíthet felfele és lefele. Rendszer menü/Számláló. FAX

10:10

Rendszer menü/Számláló. FAX - Fogadás

Ált. beállítások Átvitel

4

3

10:10

Vételi mód Auto(Normál) Átkapcsoló kód 55

1/2

3/3

Fogadás

Titkosított fogadás Ki

< Vissza

Válassza ki a fogadás módját. Rendszer menü/Számláló. Fogadás - Vételi mód

10:10

Auto(Normál) Auto(FAX/TEL) 1/1 Auto(TAD) Kézi Mégse

OK

GB0337_00

2

Fax automatikus fogadásához válassza az [Auto(Normál)] lehetőséget.

5-3

< Vissza

GB0327_02

GB0316_00

Forgalomszrés

Faxok fogadása > Fax automatikus fogadása

Fax automatikus fogadása Ha a gépet csak faxüzenetek fogadására használja és beszédhívások nem érkeznek rá, állítsa be automatikus faxfogadásra. Ekkor a faxüzenetek fogadása nem igényel egyéb műveletet.

A vétel folyamata

1

A fogadás elkezdődik

Amikor fax érkezik, a csatlakoztatott telefon csenget, és elindul a vétel. Amint a vétel elkezdődik, a Processing jelzőfény villogni kezd. MEGJEGYZÉS Ha telefon (kereskedelmi forgalomban elérhető termék) csatlakozik a készülékre, a vétel a telefon csengetése után indul el. Módosíthatja a csengések számát. (Lásd: FAX, 8-6. oldal.)

2

Fogadott fax kinyomtatása

A fogadott faxokat a készülék a belső tálcába nyomtatja ki, nyomtatási oldalukkal lefelé. A belső tálca maximum 150 normál papír (80g/m2) tárolására alkalmas. A lapok száma azonban a felhasznált papír minőségétől függően változik. FONTOS Ha a kinyomtatandó lapok száma meghaladja a tálca kapacitását, távolítsa el az összes papírt a belső tálcáról. Ha a gép nem képes nyomtatni, mert kifogyott a papír, faxokat továbbra is fogad (a memóriájába).

5-4

Faxok fogadása > Fax automatikus fogadása Fogadás memóriába Ha a gép nem tud nyomtatni, mert kifogyott vagy elakadt a papír, a beérkezett faxot ideiglenesen a memóriájába menti. Ha a gép ismét képes lesz nyomtatni, a nyomtatás elkezdődik. Memóriába történő fogadás esetén az állapot kijelzőn nyomtatási feladatként a FAX vétel nyomtatási feladatai jelennek meg. A fogadott fax kinyomtatásához tegyen be papírt, vagy szüntesse meg a papírelakadást. Az állapot képernyőre vonatkozó részletekert lásd a készülék Használati útmutatóját.

5-5

Faxok fogadása > Fax automatikus fogadása

A vétel megszakítása (a kommunikáció megszakítása). Ha a fogadást a telefonvezeték kommunikáció alatt történő leválasztásával szakítaná meg, alkalmazza az alábbi eljárást.

1

Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.

2

A kommunikáció megszakítása. Állapot/Feladat törlése. Állapot

1

10:10

Várakozás Fogadás folyamatban...

Nyomtató

Aktiválás

FAX

Aktiválás

1/1

3/5

OK GB0052_02

Tonerszint Mind. nyomt. felad. szün.

A[

] vagy [

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Amikor a kommunikáció megszakad, a vétel leáll.

5-6

Vonal Ki

2

Kézi RX

Kilépés

GB0191_00

Szkenner

Állapot/Feladat törlése. FAX

10:10

Faxok fogadása > Fax fogadásának beállításai

Fax fogadásának beállításai Nyomtatás médiatípusa Adja meg a papír típusát, amire a készülék a fogadott faxot nyomtatja. Támogatott papírtípusok:

Összes hordozótípus, sima, durva, pergamen, címkék, újrahasznosított, kötött, karton, színes, boríték, vastag, bevont, jó minőségű, egyedi 1–8

A beállítások konfigurálására vonatkozó bővebb információért lásd: Alapértelmezett faxbeállítások, 8-2. oldal.

Papírkazetta forrás beállítása fogadott faxok kinyomtatásához A médiatípus beállításával a faxokat a gép a megfelelő kazettában található papírra nyomtatja.

MEGJEGYZÉS A [Papírméret] funkció akkor jelenik meg, ha a kazettán levő méretbeállító tárcsa Other állásban van.

1

Jelenítse meg a képernyőt.

1

Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü Felhasználói tulajdonság

Rendszer menü/Számláló. Kazetta/többcélú tálca beállításai

10:10

2

3

1. Kazetta 2. Kazetta

Kazetta/többcélú tálca beállításai

1/1

2/5

3. Kazetta

Általános beállítások

GB0054_01

] vagy [

GB0136_00

Kézi adagoló

Másoló

A[

10:10

< Vissza

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Válassza ki a kazettát, amelyet a fax vételéhez kíván használni.

A papírméret kiválasztása. Rendszer menü/Számláló. Kazetta/többcélú tálca beállításai - 1. Kazetta

10:10

2

Papírméret A4

1

Rendszer menü/Számláló. 1. Kazetta - Papírméret

10:10

Metrikus Hüvelyk

Normál

1/1

1/1 Egyéb

< Vissza

5-7

Mégse

Tovább >

GB0140_00

Papírtípus

GB0137_00

2

Faxok fogadása > Fax fogadásának beállításai

FONTOS Az alábbiak szerint válassza ki a kazetta papírméretét, amelyet a fax vételére használni kíván. Angolszász modellek: Válasszon az [Hüvelyk] lehetőségek közül. Metrikus modellek: Válasszon a [Metrikus] lehetőségek közül.

3

A papír típusának kiválasztása. A[ Rendszer menü/Számláló. Kazetta/többcélú tálca beállításai - 1. Kazetta Papírméret

] vagy [

10:10

1

2

A4

Papírtípus

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Rendszer menü/Számláló. 1. Kazetta - Papírtípus

10:10

Normál Durva

Normál

1/5

1/1 Újrahaszn.

< Vissza

4

3

Mégse

OK

GB0221_00

GB0137_00

Elnyomott

Állítsa be a papír típusát. Konfigurálja a papírbeállításokat a fax fogadásához. A papír típusának kiválasztásakor ugyanazt a papírtípust válassza, amelyet a 3. lépésben. A beállítások konfigurálására vonatkozó bővebb információért lásd: Alapértelmezett faxbeállítások, 8-2. oldal.

5-8

6

Csatlakoztatott telefon használata

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál ............................................................................................... 6-2 FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál ................................................................................ 6-4 DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál) ....................................................................................................... 6-6

6-1

Csatlakoztatott telefon használata > FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál

FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál Ez a vételi mód akkor kényelmes, ha egyetlen telefonvonalon bonyolódnak a fax és a telefonhívások is. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig a készülékre csatlakozó telefon (kereskedelmi forgalomban elérhető termék) csengetési hangot hallat, hogy a felhasználó fogadhassa a hívást. FONTOS A FAX/TEL automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy (kereskedelmi forgalomban kapható) telefonkészüléket. Előre beállított számú csengetés után a készülék belép a vonalra, ami a hívó fél felé már költségekkel jár még akkor is, ha a fogadó rendszer még nem válaszolt. A vétel folyamata FAX

FAX

Telefon

Ha a hívó fél automata küldéssel továbbítja az eredetit

Ha a hívó fél kézi küldéssel továbbítja az eredetit

Ha a hívó fél telefonhívást indít

Bejövő hívás fogadása csengetési hang nélkül. (A hívó fél ekkor már fizeti a létrejött kapcsolat díját.)

Két csengetési visszhangot hallat. (Csak a hívó fél hallja a csengetési visszhangot.)

A másik fél által küldött fax automatikus fogadása (Automatikus faxfogadás)

Csengetési hangot hallat. (Mindkét fél hallja a csengetés hangját.) (Ha nem emeli fel a telefon kézibeszélőjét 30 másodpercen belül, a készülék fax fogadásra vált.)

Ha felemeli a csatlakoztatott telefon kézibeszélőjét, beszélhet a hívóval.

A beszélgetés befejeztével fogadhatja a faxot.

MEGJEGYZÉS A beszélgetés befejeztével faxot is fogadhat manuálisan. (Lásd az Angol Használati útmutatót.) Előkészületek: Az [Auto (FAX/TEL)] kiválasztásához lásd: Csengetések (FAX/TEL), 8-8. oldal.

6-2

Csatlakoztatott telefon használata > FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál

1

A telefon csörög.

A csatlakozó telefonkészülék csengetni kezd. Megjegyezzük, ha a FAX/TEL automatikus átkapcsolás csengetéseinek száma [0] (nulla) a csatlakoztatott telefon nem fog csengeni. MEGJEGYZÉS Módosíthatja a csengések számát. (Lásd: Fogadás, 8-8. oldal.)

2

Fogadja a hívást. Ha a hívás telefonról érkezik

1 A készülékre csatlakozó telefon (kereskedelmi forgalomban elérhető termék) csengetési hangot hallat, hogy a felhasználó fogadhassa a hívást. Emelje fel a telefon kézibeszélőjét 30 másodpercen belül. MEGJEGYZÉS Ha nem emeli fel a telefon kézibeszélőjét 30 másodpercen belül, a készülék fax fogadásra vált. 2 Beszéljen a másik féllel. MEGJEGYZÉS A beszélgetés befejeztével faxot is fogadhat manuálisan. (Lásd az Angol Használati útmutatót.) Ha a hívás faxról érkezik A készülék megkezdi a fax fogadását.

6-3

Csatlakoztatott telefon használata > FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál

FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál Ez a funkció akkor praktikus, ha a fax mellett üzenetrögzítő is üzemel. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig a gép a csatlakoztatott üzenetrögzítő funkcióit követve fogadja a hívást. Ezzel a megoldással a felhasználó távolléte esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrögzítőn. FONTOS A FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás használata esetén, ha a gép a hívás beérkezésétől számított egy percen belül legalább 30 másodperc csendet észlel, működésbe lép a csend érzékelő funkció, és a gép átvált fax fogadásra. MEGJEGYZÉS A FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy (kereskedelmi forgalomban kapható) üzenetrögzítős telefonkészüléket. Az olyan részleteket, mint például a beérkezett üzenetetek kezelése, megtalálja az üzenetrögzítő használati utasításában. Állítson be az üzenetrögzítőénél több csengetési számot a gépnél, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. (Lásd: Fogadás, 8-8. oldal.) A vétel folyamata FAX

FAX

Telefon

Ha a hívó fél automata küldéssel továbbítja az eredetit

Ha a hívó fél kézi küldéssel továbbítja az eredetit

Ha a hívó fél telefonhívást indít

A másik fél által küldött fax automatikus fogadása (Automatikus faxfogadás).

Az üzenetrögzítő lejátszik egy üzenetet, amiben arról nyújt tájékoztatást, hogy a felhasználó nincs jelen.

Az üzenetrögzítő felveszi a hívó fél üzenetét.

Amikor a hívó elkezdi a fax küldését, a gép elkezdi fogadni azt.

Előkészületek: Az [Auto (TAD)] kiválasztásához lásd: Fogadási mód, 8-8. oldal.

6-4

Csatlakoztatott telefon használata > FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál

1

A telefon csörög.

A csatlakoztatott telefonkészülék a beállított számú csengetést hallatja. MEGJEGYZÉS Ha a csengetések alatt felveszi a kézibeszélőt, a gép a kézi vétellel megegyező állapotba lép. (Lásd az Angol Használati útmutatót.)

2

Az üzenetrögzítő válaszol a hívásra. Ha a hívás telefonról érkezik, de a felhasználó nincs jelen Az üzenetrögzítő lejátssza a kimenő üzenetet, és megkezdi a hívó fél üzenetének a rögzítését. MEGJEGYZÉS Ha a felvétel alatt 30 másodpercnél hosszabb csend észlelhető, a gép átkapcsol fax fogadására. Ha a hívás faxról érkezik A készülék megkezdi a fax fogadását.

6-5

Csatlakoztatott telefon használata > DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál)

DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál) Ez a fogadási mód az egyes telefontársaságok által biztosított DRP szolgáltatást használja. Ezzel a szolgáltatással két vagy több faxszám használható egy telefonvonalon. Így ez a faxkészülék használható faxként és telefonként is ugyanazon a vonalon, és még mindig kiosztható egy másik faxszám a készülékekre. Mivel mindegyik szám különböző csengetési mintát használ, a készülék különbséget tud tenni a bejövő hívások között. Ha ezek közül a számok közül az egyik a készülékre van kiosztva, és a megfelelő csengetési minta van a számhoz beállítva, a fax fogadása automatikusan elindul, amikor a készülék érzékeli a fax csengetési mintáját. MEGJEGYZÉS Telefonhívás DRD fogadása csak akkor lehetséges, ha a készülékre külső telefon csatlakozik. A DRD fogadás csak akkor lehetséges, ha Ön rendelkezik előfizetéssel a DRP szolgáltatásra a telefontársaságnál. A rendelkezésre álló DRP szolgáltatásra vonatkozó részletekért forduljon a telefontársasághoz. A vétel folyamata FAX

Telefon

Ha a hívó fél a faxszámát tárcsázta...

Ha a hívó fél a telefonszámát tárcsázta...

Telefontársaság

A faxkészülék a faxhíváshoz előre meghatározott csengetési minta szerint cseng, és a fax fogadása automatikusan elindul. (A fax a hívást automatikus fax fogadás üzemmódban kezeli.)

A faxkészülék a telefonhíváshoz előre meghatározott csengetési minta szerint cseng. A telefonhívás a készülékre csatlakoztatott külső telefonkészülékkel fogadható.

Előkészületek: Az [Auto (DRD)] kiválasztásához lásd: Fogadási mód, 8-8. oldal.

1

A telefon csörög.

Bejövő hívás esetén a telefon csörög. MEGJEGYZÉS Ha a csengetések alatt felveszi a kézibeszélőt, a készülék ugyanúgy kezeli a hívást, mint a normál manuális fax fogadása esetén. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

6-6

Csatlakoztatott telefon használata > DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál)

2

Fogadja a hívást. A készülék az előre meghatározott csengetési minta szerint csenget. Ha a hívás telefonról érkezik Emelje fel a telefon kézibeszélőjét és beszéljen a hívó féllel. A beszélgetés befejeztével a fax fogadása manuálisan elindítható. Ha a hívás faxról érkezik A csengőhang megszűnése után a fax fogadása automatikusan elindul.

6-7

Csatlakoztatott telefon használata > DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál)

6-8

7

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik .................................... 7-2 Faxfeladat előzmények ellenőrzése ................................................................................................................... 7-3 A feladatnapló képernyő megjelenítése ................................................................................................... 7-3 Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása ....................................................................................................... 7-4 Küldési eredmény jelentések ................................................................................................................... Jelentés a küldés előtt megszakított feladatról ........................................................................................ Címzett formátum .................................................................................................................................... FAX fogadási eredmény jelentések .........................................................................................................

7-4 7-5 7-6 7-7

Műveletjelentés .................................................................................................................................................. 7-9 Műveletjelentések nyomtatása ................................................................................................................. 7-9 Automatikus nyomtatás .......................................................................................................................... 7-10 Állapotoldal ....................................................................................................................................................... 7-11 Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben ................................................................................................. 7-12 Célhelyek megerősítési képernyője ................................................................................................................. 7-14

7-1

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére

Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik Az alábbi eszközökkel ellenőrizheti a faxátvitel eredményeit és a mentések állapotát. Eszköz

Kijelző Hely

Ezek ellenőrzése

Ellenőrzés ideje

Referencia Oldal

Faxfeladat előzmények ellenőrzése

Érintőpanel

Az utolsó 100 küldött és fogadott fax tárolt eredménye

Bármikor

7-3

Küldési jelentés / Vételi jelentés

Jelentés nyomtatás

Legutolsó küldés vagy fogadás eredménye

Automatikus nyomtatás minden küldés vagy fogadás után (a Nincs nyomtatás és a Nyomtatás csak hiba esetén is beállítható)

7-4

Műveletjelentés

Jelentés nyomtatás

Legutolsó 50 küldés vagy fogadás eredménye

Bármikor, valamint automatikus nyomtatás minden 50 küldött/fogadott fax után

7-9

Állapotoldal

Jelentés nyomtatás

A helyi faxszám, helyi fax név, faxvonal beállítás, stb. mentett adatai.

Bármikor

7-11

Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben

PC

Faxfogadás

A jelentés a faxfogadás eredményéről e-mailben történik.

7-12

7-2

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Faxfeladat előzmények ellenőrzése

Faxfeladat előzmények ellenőrzése A 100 legutóbbi küldési és fogadási eredmény megjelenítése ellenőrzésre. MEGJEGYZÉS Engedélyezett feladat-nyilvántartás mellett a fióknévtől függetlenül az utolsó 100 küldés és fogadás eredménye egyaránt megjelenik. A feladat előzmények ellenőrzésére vonatkozó részletekért lásd a Használati útmutatót.

A feladatnapló képernyő megjelenítése

1

Jelenítse meg a képernyőt.

1

Állapot/Feladat törlése. Állapot

2

10:10

Nyom.felad napló Felad.küld napló 2/5 Fel.napló tárol.

GB0052_01

FAX feladatnapló Mind. nyomt. felad. szün.

A[

] vagy [

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Nyomja meg a [Felad.küld napló] gombot a küldési eredmények ellenőrzéséhez, a [Nyom.felad napló] gombot a vételi eredmények ellenőrzéséhez és a [Fel.napló tárol.] gombot a mellékazonosító és a lekérdező fiókban lévő fájltároló állapotának ellenőrzéséhez. MEGJEGYZÉS A küldési és fogadási eredmények ellenőrizhetők a [FAX feladatnapló] opcióban is. Nyomja meg a [FAX feladatnapló] gombot. A küldési eredmények megtekintéséhez nyomja meg a [Kimenő FAX napló] gombot. A fogadási eredmények megtekintéséhez nyomja meg a [Bejövő FAX napló] gombot.

Ellenőrzés 10:10

0015

11

Kész.

0014

0123456

Törölt

Állapot/Feladat törlése. Job No:015

10:10

Eredm./Bejegyzés Szr

Küldési feladat - FAX

1/3

1/3

0013

Broadcast : 2

Törölt

Feladatnév

doc00003120101112140233

0012

Broadcast : 2

Törölt

Felhasználónév

User A

Bezárás

Kilépés

A[

] vagy [

] gombbal gördíthet felfele és lefele.

A feladathoz tartozó […] megnyomásával ellenőrizheti a feladatot. A részleteket tartalmazó képernyő jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a [Bezárás] gombot.

7-3

GB0207_00

Állapot/Feladat törlése. Felad.küld napló

GB0187_00

2

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása

Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása Számos rendszerfelügyeleti jelentés nyomtatható a faxátvitel és a funkcionális beállítások ellenőrzésére.

Küldési eredmény jelentések Minden faxküldést követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt. A küldési eredmény jelentésben kinyomtatható a küldött fax képe is.

1

Jelenítse meg a képernyőt.

1

Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

Rendszer menü/Számláló. Jelentés

10:10

Jelentés nyomtatása

Gyorsbeállítás varázsló

3

2

Nyelv

10:10

Admin. jelentés beáll. 1/1

1/5 Visszaigazoló jelentések

Jelentés

GB0054_00

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazoló jelentések

< Vissza

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazolás küldéskor

10:10

E-mail/mappa

Visszaigazolás küldéskor

4

GB0560_00

Feladatnapló küldése

Számláló

10:10

5

Csak hiba

FAX

FAX fog. eredmény típ.

Csak hiba 1/1

1/1

Küldés eltt visszavonva

Feladat vége ért. beáll.

Ki

Kép csatolása Címzett formátum

GB0566_00

< Vissza

Konfigurálja a funkciót. Rendszer menü/Számláló. Visszaigazolás küldéskor - FAX Ki

10:10

2

1

Be

Rendszer menü/Számláló. FAX - Kép csatolása

10:10

Ki Képrészlet

1/1

1/1

Csak hiba

Teljes kép

Mégse

Tovább >

Mégse

< Vissza

OK

GB0569_00

Megh. minden feladathoz GB0568_00

2

Név vagy célállomás

GB0565_00

< Vissza

Nyomja meg a [Ki] (nincs nyomtatás), a [Be] (mindig nyomtat), a [Csak hiba] vagy a [Megh. minden feladathoz] gombot. Ha a [Be], a [Csak hiba] vagy a [Megh. minden feladathoz] lehetőséget választotta, határozza meg, hogy a továbbított kép is csatolásra kerüljön az [Off] (a továbbított kép nem kerül nyomtatásra), [Képrészlet] (a továbbított kép egy részének teljes méretű nyomtatása) vagy a [Teljes kép] (a teljes továbbított kép nyomtatása csökkentett méretben) lehetőség kiválasztásával.

7-4

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása

Elküldött fax képével együtt

Elküldött fax képe nélkül

Jelentés küldése

Jelentés küldése

FAX küldési jelentés Ha a küldési eredmény jelentésként a [Megh. minden feladathoz] opciót választotta, akkor megadhatja, hogy a készülék nyomtasson-e küldési eredmény jelentést, amikor faxot küld. Küldési eredmény jelentés nyomtatásához küldéskor nyomja meg a [Funkciók] és a [FAX átv. jelentés] gombot, majd válassza a [Be] vagy a [Csak hiba] lehetőséget.

Jelentés a küldés előtt megszakított feladatról Küldési eredmény jelentés kinyomtatása arra az esetre, ha a feladatot küldés előtt megszakítják.

Jelenítse meg a képernyőt.

1 A [ ] vagy [ ] gombbal gördíthet felfele és lefele. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

Rendszer menü/Számláló. Jelentés

10:10

3

2

Nyelv

10:10

Jelentés nyomtatása

Gyorsbeállítás varázsló

Admin. jelentés beáll. 1/1

1/5 Visszaigazoló jelentések

Jelentés

GB0054_00

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazoló jelentések

10:10

GB0560_00

Feladatnapló küldése

Számláló

< Vissza

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazolás küldéskor

Visszaigazolás küldéskor

10:10

E-mail/mappa

4

FAX fog. eredmény típ.

FAX

Csak hiba

5

Csak hiba

1/1

1/1

Feladat vége ért. beáll.

Küldés eltt visszavonva

Kép csatolása

Ki

< Vissza

7-5

Név vagy célállomás < Vissza

GB0566_00

Címzett formátum GB0565_00

1

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása

2

Konfigurálja a funkciót. Rendszer menü/Számláló. Visszaigazolás kül... - Küldés eltt visszavonva

10:10

Ki Be

Mégse

GB0570_00

1/1

OK

Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.

Címzett formátum Válassza ki a címzett formátumot a küldési eredmény jelentéshez. A küldési eredmény jelentésen a címjegyzékben tárolt adatok alapján jelenik meg a név és a célállomás. Ha a [Név vagy célállomás] lehetőséget választotta, akkor a címjegyzékben tárolt név (célállomás neve) vagy a célállomás (FAX szám) jelenik meg. Ha a [Név és célállomás] lehetőséget választotta, akkor egyaránt megjelenik a név (célállomás neve) vagy a célállomás (FAX szám). Ha a célállomást (pl. FAX szám) közvetlenül a készüléken írta be, akkor csak a célállomás (FAX szám) jelenik meg.

Jelenítse meg a képernyőt.

1 A [ ] vagy [ ] gombbal görgethet felfele és lefele. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

Rendszer menü/Számláló. Jelentés

10:10

3

22

Nyelv

10:10

Jelentés nyomtatása

Gyorsbeállítás varázsló

Admin. jelentés beáll. 1/1

1/5

Visszaigazoló jelentések

Jelentés

GB0054_00

Visszaigazolás küldéskor

10:10

< Vissza

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazolás küldéskor

4

10:10

E-mail/mappa Csak hiba

4

FAX fog. eredmény típ.

FAX 1/1

Feladat vége ért. beáll.

5

Csak hiba 1/1

Küldés eltt visszavonva

Kép csatolása

Ki Címzett formátum

< Vissza

7-6

Név vagy célállomás < Vissza

GB0566_00

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazoló jelentések

GB0560_00

Feladatnapló küldése

Számláló

GB0565_00

1

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása

2

Konfigurálja a funkciót. Rendszer menü/Számláló. Eredményjelentés küldése – Címzett formátum

10:10

Név vagy célállomás Név és célállomás

Mégse

GB1072_00

1/1

OK

Nyomja meg a [Név vagy célállomás] vagy a [Név és célállomás] gombot. MEGJEGYZÉS Ez nem jelenik meg, ha a Visszaigazolás küldésekor az E-mail/Mappa és a Fax beállítása [Ki].

FAX fogadási eredmény jelentések Minden faxfogadást követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt. MEGJEGYZÉS A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a fogadási eredményt. (Lásd: Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben, 7-12. oldal.)

Jelenítse meg a képernyőt.

1 A [ ] vagy [ ] gombbal gördíthet felfele és lefele. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

Rendszer menü/Számláló. Jelentés

10:10

Nyelv

10:10

Jelentés nyomtatása

Gyorsbeállítás varázsló

3

2

Admin. jelentés beáll. 1/1

1/5 Visszaigazoló jelentések

Jelentés

GB0054_00

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazoló jelentések Visszaigazolás küldéskor

GB0560_00

Feladatnapló küldése

Számláló

< Vissza

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - FAX fog. eredmény típ.

10:10

4

10:10

FAX Ki FAX fog. eredm.jel. típ.

FAX fog. eredmény típ. 1/1

5

Jelentés nyomtatása 1/1

Feladat vége ért. beáll.

< Vissza

7-7

< Vissza

GB0571_00

Kép csatolása

GB0565_00

1

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása

Konfigurálja a funkciót. Rendszer menü/Számláló. FAX fog. eredmény típ. - FAX

10:10

Ki Be 1/1 Hiba/mellékszám

Mégse

OK

GB0572_00

2

Nyomja meg a [Ki] (nincs nyomtatás), a [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Hiba/mellékszám] gombot. FAX RX jelentés

7-8

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Műveletjelentés

Műveletjelentés A műveletjelentés az elküldött és a fogadott faxokat is tartalmazza. Minden jelentés az utolsó 50 küldött vagy fogadott fax adatait tartalmazza. Automatikus nyomtatás kiválasztása esetén a jelentést a gép automatikusan kinyomtatja minden küldött és fogadott 50 fax után.

Műveletjelentések nyomtatása Az utolsó 50 küldött és fogadott fax adatai jelentésként nyomtatásra kerülnek.

1

Jelenítse meg a képernyőt. Állapot/Feladat törlése. Állapot

1

10:10

Nyom.felad napló Felad.küld napló Fel.napló tárol.

2

2/5

Mind. nyomt. felad. szün.

GB0052_01

FAX feladatnapló

A [ ] vagy [ ] gombbal görgethet felfele és lefele.

Nyomtatás 10:10 FAX feladatnapló Kimen FAX napló Bejöv fax napló

1

2

1/1

Kimen FAX-jelentés Bejöv FAX-jelentés Bezárás

GB0210_00

2

A nyomja meg a [Kimenő Fax-jelentés] gombot az elküldött faxokról készített, vagy a [Bejövő Fax-jelentés] gombot a beérkezett faxokról készített jelentés kinyomtatásához.

FAX TX Report

FAX RX Report

7-9

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Műveletjelentés

Automatikus nyomtatás A készülék minden 50 átvitel (küldés és fogadás) után automatikusan kinyomtat egy jelentést.

1

Jelenítse meg a képernyőt. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

10:10

Gyorsbeállítás varázsló Nyelv

2

1

1/5 Jelentés

Rendszer menü/Számláló. Jelentés Jelentés nyomtatása

GB0054_00

Számláló

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Admin. jelentés beáll.

10:10

3

10:10

Kimen FAX-jelentés

4

Admin. jelentés beáll.

Be Bejöv FAX-jelentés Be 1/1

1/1 Visszaigazoló jelentések

< Vissza

GB0562_00

GB0560_00

Feladatnapló küldése < Vissza

Nyomja meg a [Kimenő Fax-jelentés] vagy a [Bejövő Fax-jelentés] gombot.

Konfigurálja a funkciót. Rendszer menü/Számláló. Admin. jelentés beáll. - Kimen FAX-jelentés

Rendszer menü/Számláló. Admin. jelentés beáll. - Bejöv FAX-jelentés

10:10

10:10

Ki

Ki

Be

Be

Mégse

OK

Nyomja meg a [Ki] (nincs nyomtatás) vagy a [Be] (mindig nyomtat) gombot.

7-10

Mégse

OK

GB0564_00

1/1

1/1

GB0563_00

2

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Állapotoldal

Állapotoldal Az állapotoldal a különböző felhasználói beállításokról nyújt információt. A faxszal kapcsolatos információk között megtalálható a helyi FAX száma, a helyi FAX neve, a faxvonal beállítása stb. Szükség esetén ezek kinyomtathatók.

1

Jelenítse meg a képernyőt. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

10:10

Gyorsbeállítás varázsló Nyelv

2

1/5 Jelentés

GB0054_00

1

Számláló Rendszer menü/Számláló. Jelentés

3

10:10

Jelentés nyomtatása Admin. jelentés beáll. 1/1 Visszaigazoló jelentések

< Vissza

Nyomtatás Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Jelentés nyomtatása

10:10

Állapotoldal Fontkészletek 1/3 Hálózati állapotold Szerviz áll.old. GB0561_00

2

< Vissza

A készülék kinyomtatja az állapotoldalt.

Állapotoldal

7-11

GB0560_00

Feladatnapló küldése

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben

Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a fogadási eredményt.

MEGJEGYZÉS A beállítás akkor jelenik meg, ha a FAX RX eredmény jelentés beállítása [Be] vagy [Hiba/ mellékszám]. Részleteket lásd: FAX fogadási eredmény jelentések, 7-7. oldal. A fax fogadás eredményéről az e-mail értesítés a FAX RX eredmény jelentés beállításai alapján történik. Ha a FAX RX eredmény jelentés beállítása [Be], minden fogadott fax után e-mail értesítést küld a rendszer. Ha a beállítás [Hiba/mellékszám], e-mail értesítést csak akkor küld a rendszer, ha hiba történik, vagy amikor a fogadott fax mellékazonosítós fiókba került továbbításra.

Jelenítse meg a képernyőt.

1

Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

Rendszer menü/Számláló. Jelentés

10:10

2

Admin. jelentés beáll. 1/5

3

Jelentés

1/1 Visszaigazoló jelentések

GB0054_00

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - Visszaigazoló jelentések Visszaigazolás küldéskor

GB0560_00

Feladatnapló küldése

Számláló

< Vissza

10:10

Rendszer menü/Számláló. Jelentés - FAX fog. eredmény típ.

4

10:10

FAX

5

FAX fog. eredmény típ. 1/1

Ki FAX fog. eredm.jel. típ. Jelentés nyomtatása 1/1

Feladat vége ért. beáll. Kép csatolása

< Vissza

7-12

< Vissza

GB0571_00

Nyelv

10:10

Jelentés nyomtatása

Gyorsbeállítás varázsló

GB0565_00

1

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben

Válassza ki a célállomást. Válasszon a címjegyzékből Rendszer menü/Számláló. FAX fog. eredmény ... - FAX fog. eredm.jel. típ.

10:10

Rendszer menü/Számláló. FAX fog. eredm.jel. típ. - E-mail

10:10

2

Jelentés nyomtatása E-mail 1/1

1/1

Rendszer menü/Számláló. Hozzáad

Menü

10:10

3

4

1/1

Cím megadása

Tovább >

OK

10:10

AAA

[email protected]

BBB

[email protected]

CCC

[email protected]

1/1

DDD

GB0583_00

Mégse

< Vissza

Rendszer menü/Számláló. Hozzáadás - Címjegyzék

Címjegyzék Küls címjegyzék

Mégse

GB0574_00

OK

[email protected] Menü

Mégse

< Vissza

GB0398_01

Mégse

GB0573_00

1

OK

Adja meg az e-mail címet Rendszer menü/Számláló. FAX fog. eredmény ... - FAX fog. eredm.jel. típ.

10:10

Rendszer menü/Számláló. FAX fog. eredm.jel. típ. - E-mail

10:10

2

Jelentés nyomtatása E-mail 1/1

1/1

Rendszer menü/Számláló. Hozzáad

OK

Mégse

< Vissza

OK

10:10

4

Címjegyzék Küls címjegyzék

Menü

GB0574_00

Mégse

GB0573_00

1

3 1/1

Mégse

Tovább >

Karakterbevitelre vonatkozó részletekért lásd: Karakterbeviteli mód, 10-2. oldal.

7-13

5

GB0057_46

Cím megadása GB0583_00

2

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Célhelyek megerősítési képernyője

Célhelyek megerősítési képernyője Ha a Célállomás ellenőrzése küldés előtt beállításnál a [Be] érték van megadva, a Start gomb megnyomása után megjelenik a célállomások megerősítési képernyője. A részleteket lásd a készülék Használati útmutatójának Célállomás ellenőrzése küldés előtt című részében. Kövesse az alábbi lépéseket a célállomások megerősítéséhez.

1

Ellenőrizze az összes célhelyet. Ell. a célhelyeket és nyomja meg [Ellenrzés] Célhely 123

123

3333

3333

44444

44444

10:10

99999

99999

Mégse

Menü

Ellenrzés:

GB0803_00

1/2

A [] vagy a [] gombbal erősítse meg az egyes célállomásokat. A [...] gomb megnyomásával megjelenítheti a kiválasztott célállomásra vonatkozó részleteket. MEGJEGYZÉS Minden célállomást ellenőrizze úgy, hogy megjeleníti az érintőpanelen. A [Ellenőrzés] nem nyomható meg addig, amíg nem ellenőrzött minden célállomást.

Módosítsa a célállomást. Célállomás törlése Ell. a célhelyeket és nyomja meg [Ellenrzés] Célhely

2

10:10

123

123 3333

1

3333

44444

44444

3

99999

99999 Menü

Mégse

Ellenrzés:

GB0803_00

1/2

A célállomás törléséhez jelölje ki a célállomást és nyomja meg a [Törlés] gombot. Nyomja meg a [Igen] gombot a megerősítésére szolgáló képernyőn. Megtörténik a célállomás törlése. Új célállomás hozzáadása. Ell. a célhelyeket és nyomja meg [Ellenrzés] Célhely 123

123

3333

3333

44444

44444

99999

99999

10:10

1/2

Menü

Mégse

Ellenrzés:

GB0803_00

2

Célhely hozzáadásához a nyomja meg a [Mégse] gombot, és lépjen vissza a célállomás képernyőre.

7-14

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Célhelyek megerősítési képernyője

3

Nyomja meg a [Ellenőrzés] gombot. Ell. a célhelyeket és nyomja meg [Ellenrzés] Célhely 123

123

3333

3333

44444

44444

10:10

99999

99999 Menü

Mégse

Ellenrzés:

GB0803_00

1/2

Ha az összes célállomás ellenőrzését befejezte, nyomja meg a [Ellenőrzés] gombot.

4

Nyomja meg a Start gombot.

Küldés indítása

7-15

Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése > Célhelyek megerősítési képernyője

7-16

8

Fax beállítások

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Alapértelmezett faxbeállítások ........................................................................................................................... 8-2 Üzemmód ................................................................................................................................................ Rendszermenü beállítások ...................................................................................................................... Jelentés ................................................................................................................................................... 1. (- 3.) kazetta ......................................................................................................................................... Általános beállítások ................................................................................................................................ FAX .......................................................................................................................................................... Beállítás és karbantartás .........................................................................................................................

8-1

8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-6 8-9

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Alapértelmezett faxbeállítások Ez a szakasz ismerteti a rendszermenüben lévő faxbeállításokat.

Üzemmód A rendszermenü az alábbiak szerint kezelhető:

1

Jelenítse meg a képernyőt.

MEGJEGYZÉS Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, akkor a beállításokat csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után változtathatja meg. Az alapértelmezett bejelentkezési névvel és jelszóval kapcsolatban lásd a Használati útmutató Felhasználók hozzáadása című részét. 10:10

Adja meg a bejel. felhaszn.nevet és jelszót.

Bejelentkezési felhasználónév Billentyzet

Bejelentkezési jelszó

Menü

Konfigurálja a funkciót. Rendszer menü/Számláló. Rendszermenü

10:10

Rendszer/Hálózat Dátum/Idzítk/Energiatakarékos 5/5 Beállítás/Karbantartás

Rendszer menü/Számláló. Dátum/Idzítk/Energiatakarékos

GB0054_04

Az elérhető funkciókat jeleníti meg.

10:10

Felfele és lefele görgetéshez használhatók, ha egy képernyőn nem férnek el a megjelenítendő adatok.

Dátum/Id 10/10/2012 10:10 Dátumformátum DD/MM/YY 1/4 Idzóna +09:00 Osaka, Szapporó, Tokió

GB0610_00

Az elérhető funkciókat jeleníti meg.

Auto panelv.áll. Be

Visszalép az előző képernyőre.

< Vissza

Rendszer menü/Számláló. Dátum/Idzítk/Energiatakarékos - Idzóna

10:10

-12:00 Nemzetközi dátumvonal (nyugat)

Elfogadandó érték beállítása.

-11:00 Univerzális koordinált id -11 1/24 -10:00 Hawaii -09:00 Alaszka Mégse

Visszatérés az eredeti képernyőre módosítások nélkül.

OK

GB0614_00

2

Bejelentkezés

GB0723_00

Billentyzet

A beállítások elfogadása és kilépés.

Lásd a Rendszermenü beállítások című részt a következő oldalon, és konfigurálja igény szerint.

8-2

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Rendszermenü beállítások Alább láthatók az rendszermenüben lévő fax funkciók beállításai. MEGJEGYZÉS A faxbeállításoktól eltérő beállításokért lásd a készülék Használati útmutatóját. Elem

Leírás

Oldalszám

Jelentés

Jelentések nyomtatása a készülék beállításainak és állapotának ellenőrzéséhez. A jelentések nyomtatásának alapértelmezett beállításai is konfigurálhatók.

8-4

Kazetta/Kézi adagoló beállítások

Az 1-3. kazetta és a kézi adagoló számára állítja be a papír méretét és a médiatípust.

8-5

Általános beállítások

A készülék általános működésének konfigurálása.

8-6

Dokumentumfiók

A mellékazonosító és a lekérdezés fiók beállításának konfigurálása. A mellékazonosítóra vonatkozó részletekért lásd az Angol Használati útmutatót. A lekérdezés fiókra vonatkozó részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.FAX

A faxfunkciók beállításainak konfigurálása.

8-6

Címjegyzék/Gyorsgomb

A címjegyzék és a gyorsgomb beállítások konfigurálása. A címjegyzékre vonatkozó részletekért lásd: Célállomások regisztrálása a címjegyzékbe, 2-2. oldal. A gyorsgombokra vonatkozó részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.Dátum/Időzítők/Energiatakarékos

A készülék használati helyének megfelelő dátum és idő beállítása. Részletekért lásd: A dátum és az idő beállítása, 1-10. oldal. Ez a funkció állítja be azt az időtartamot, amely alatt a készülék nem fogad faxot. Részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.Beállítás/Karbantartás

A nyomtatási minőség beállítása és a készülék karbantartása.

8-9

8-3

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Jelentés Jelentések nyomtatása a készülék beállításainak és állapotának ellenőrzéséhez. A jelentések nyomtatásának alapértelmezett beállításai is konfigurálhatók.

Jelentés nyomtatása Tétel Állapotoldal

Leírás Az állapotoldal a különböző felhasználói beállításokról nyújt információt. A faxszal kapcsolatos információk között megtalálható a helyi FAX száma, a helyi FAX neve, a faxvonal beállítása stb. Szükség esetén ezek kinyomtathatók. Lásd: Állapotoldal, 7-11. oldal.

Mellékazonosító fiók lista

Kinyomathatja a listát, amiben a regisztrált mellékazonosító fiókok számai és nevei szerepelnek. Lásd az Angol Használati útmutatót

Faxlista (Index)

A Címjegyzékben regisztrált célhelyek listáját kinyomtathatja. A listát rendezheti névsor vagy a célhelyek sorszáma alapján. Lásd: Címlista nyomtatása, 2-11. oldal.

Faxlista (Sz.)

A Címjegyzékben regisztrált célhelyek listáját kinyomtathatja. A listát rendezheti névsor vagy a célhelyek sorszáma alapján. Lásd: Címlista nyomtatása, 2-11. oldal.

Kimenő fax-jelentés

Az utolsó 50 küldött fax adatai jelentésként nyomtatásra kerülnek.

Bejövő fax-jelentés

Az utolsó 50 fogadott fax adatai jelentésként nyomtatásra kerülnek.

Admin Report Settings Tétel Kimenő fax-jelentés

Leírás A készülék minden 50 küldés után automatikusan kinyomtat egy jelentést. Lásd: Műveletjelentés, 7-9. oldal.

Bejövő fax-jelentés

A készülék minden 50 fogadás után automatikusan kinyomtat egy jelentést. Lásd: Műveletjelentés, 7-9. oldal.

Jelentés beállítás Tétel Elküldött fax igazoló jelentés

Leírás Minden faxküldést követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt. Lásd: Küldési eredmény jelentések, 7-4. oldal.

RX eredmény jelentés

Amikor fax érkezik, a készülék értesítést küldhet jelentésben vagy e-mailben. Lásd: FAX fogadási eredmény jelentések, 7-7. oldal.

8-4

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Kazetta/Kézi adagoló beállítások Az 1-3. kazetta és a kézi adagoló számára állítja be a papír méretét és a médiatípust.

1. (- 3.) kazetta Tétel Papírméret

Leírás Az 1. és az opcionális kazettákba (2, 3. kazetta) töltendő papír méretének beállítása. Érték Metrikus: Válasszon az A4, A5, A6*, B5, Folio és a 216 x 340 mm közül. Angolszász: Válasszon a Letter, Legal, Statement, Executive és Oficio II közül. FONTOS!Az alábbiak szerint válassza ki a kazetta papírméretét, amelyet a fax vételére használni kíván. Angolszász modellek: Válasszon az [Hüvelyk] lehetőségek közül. Metrikus modellek: Válasszon a [Metrikus] lehetőségek közül. MEGJEGYZÉS: A [Papírméret] funkció akkor jelenik meg, ha a kazettán levő méretbeállító tárcsa Other állásban van.

Papírtípus

Az 1. és az opcionális kazettákba (2, 3. kazetta) töltendő hordozótípus beállítása. Érték: Sima (105 g/m² vagy könnyebb), durva, címkék**, újrahasznosított, előnyomott***, kötött, karton**, színes, előlyukasztott***, fejléces***, boríték**, vastag (106 g/m² vagy nehezebb), bevont**, kiváló minőségű vagy egyedi 1-8.

* Csak az 1. kazettában használható ** Csak a lapadagolóban használható (kézi). *** Fogadott faxok nyomtatására nem használható.

Kézi adagoló Tétel Papírméret

Leírás A kézi adagoló méretének beállítása. Érték Metrikus: Válasszon az A4, A5, A6, B5, B6, Folio és a 216 x 340 mm közül. Angolszász: Válasszon a Letter, Legal, Statement, Executive és Oficio II közül. FONTOS!Az alábbiak szerint válassza ki a kazetta papírméretét, amelyet a fax vételére használni kíván. Angolszász modellek: Válasszon az [Hüvelyk] lehetőségek közül. Metrikus modellek: Válasszon a [Metrikus] lehetőségek közül.

Hordozótípus

A kézi adagoló hordozótípusának beállítása. Érték: Sima (105 g/m² vagy könnyebb), transzparens*, durva, pergamen (64 g/m² vagy könnyebb), címkék, újrahasznosított, előnyomott*, kötött, karton, színes, előlyukasztott*, fejléces*, boríték, vastag (106 g/m² vagy nehezebb), bevont, kiváló minőségű vagy egyedi 1-8.

*

Fogadott faxok nyomtatására nem használható.

8-5

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Általános beállítások A készülék általános működésének konfigurálása.

Hang Tétel Hangjelzés

Leírás A készülék a működése során kiadott hangjelzéseinek beállítása.

Feladatvégi

Hangjelzés a nyomtatási feladat megfelelő befejezésekor. Érték: Ki, Be, Csak fax fogadás

Fax hangszóró hangerő

A hangszóró hangerejének beállítása. Hangszóró hangereje: A beépített hangszóró hangereje az Letett hallgatóval gombot megnyomva, amikor létrejön a telefonkapcsolat. Érték: [1] (Minimum), [2], [3] (Közepes), [4], [5] (Maximum), [0] (Néma).

Fax monitor hangerő

A monitor hangerejének beállítása. Monitor hangereje: A beépített hangszóró hangereje az Letett hallgatóval gomb megnyomása nélkül, például memóriába történő vételnél, amikor létrejön a telefonkapcsolat. Érték: [1] (Minimum), [2], [3] (Közepes), [4], [5] (Maximum), [0] (Néma).

Alapértelmezett funkciók. Tétel Fax TX felbontás

Leírás Az alapértelmezett beolvasási felbontás kiválasztása. Érték: 400 × 400dpi Ultra Fine, 200 × 400dpi Super Fine, 200 × 200dpi Fine, 200 × 100dpi Normal

Folyamatos szken. (FAX)

A folytonos szkennelés alapértelmezett beállításai. Érték: Be, Ki

FAX A faxfunkciókkal kapcsolatos beállítások konfigurálhatók.

TX/RX általános Tétel

Leírás

Kódolókulcs regsiztrálás

Ez használható a kódoló kulcs regisztrálásra a kódolt kommunikációhoz. Lásd az Angol Használati útmutatót.

Fax távoli diagnosztika

Ha a készülékkel kapcsolatban probléma merül fel és kapcsolatba lép a szerviz szakemberünkkel, ez a funkció lehetővé teszi az ügyfélszolgálati számítógépünk számára, hogy hozzáférjen a készülékhez telefonon keresztül és ellenőrizze a készülék állapotát, valamint megkeresse a problémákat. MEGJEGYZÉS: A távdiagnosztika használatához a szerviz képviselővel először kötnie kell egy szerződést, és a készüléken regisztrálnia kell egy előre meghatározott azonosítót. Bővebb információért forduljon a szerviz képviselethez vagy a hivatalos szervizközponthoz. Érték: Be, Ki

Távoli diagnosztikai azonosító

Ha a távdiagnosztika funkció be van kapcsolva, adja meg az előre meghatározott azonosítót. Érték: 0000 - 9999

8-6

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Átviteli Tétel

Leírás

Helyi fax név

Mentse a helyi FAX nevét, amely a küldő terminálazonosítójaként kerül kinyomtatásra. Ezt a tételt a Gyorsbeállítás varázsló is tartalmazza. Lásd: Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás), 1-7. oldal.

Helyi fax azonosító

A helyi FAX azonosító regisztrálása. Ezt a tételt a Gyorsbeállítás varázsló is tartalmazza. Lásd: Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás), 1-7. oldal. MEGJEGYZÉS: A helyi FAX azonosító adatátvitel korlátozási célokat szolgál. Lásd az Angol Használati útmutatót.

Helyi faxszám

Mentse a helyi faxszámot, ami a küldő terminálazonosítójaként (TTI) kerül kinyomtatásra. Ezt a tételt a Gyorsbeállítás varázsló is tartalmazza. Lásd: Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás), 1-7. oldal.

Nyomtatás helyzete

A Küldő terminálazonosító (TTI) a küldő faxkészüléket azonosító információ, ami a fogadó rendszerhez beérkezett faxüzenetre nyomtatva jelenik meg. Az információ a küldés dátumát és időpontját, az elküldött oldalak számát, valamint a fax hívószámát tartalmazza. A berendezés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy eldönthesse, a TTI kinyomtatásra kerüljön-e a fogadó rendszeren. Beállítható, hogy az információk az elküldött oldal képén belül, vagy azon kívül jelenjenek meg. Érték: Ki, Belül, Kívül MEGJEGYZÉS: Normál esetben a küldő terminálazonosító helyére (TTI) a helyi fax neve kerül kinyomtatásra, viszont ha bekapcsolta a feladat-nyilvántartást és a fiókazonosító megadása után küld faxot, a felhasználónév kerül kinyomtatásra. Ezt a tételt a Gyorsbeállítás varázsló is tartalmazza. Lásd: Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás), 1-7. oldal.

Tárcsázás üzemmód (csak angolszász verzió esetén)

Válassza ki a telefonvonal típusát a szerződésének megfelelően. Megjegyezzük, hogy nem megfelelő telefonvonal kiválasztása esetén nem fog tudni faxot küldeni. Érték: Tone (DTMF), Pulse (10PPS) Ezt a tételt a Gyorsbeállítás varázsló is tartalmazza. Lásd: Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás), 1-7. oldal.

Ismétlések száma

Az automatikus hívásismétlések száma módosítható. Érték: 0 - 14 Ezt a tételt a Gyorsbeállítás varázsló is tartalmazza. Lásd: Gyorsbeállítás varázsló (fax beállítás), 1-7. oldal.

ECM TX

ECM TX alkalmazásának beállítása. Az ECM egy az ITU-T (Nemzetközi telekommunikációs Unió) által meghatározott kommunikációs módszer, amely újraküldi az adatokat, amikor hiba történik. Az ECM móddal rendelkező fax készülékek kommunikáció közben ellenőrzik a hibákat, ezzel kiküszöbölve a kép torzulását, amelyet a vonal zaja és egyéb körülmények okozhatnak. Érték: Be, Ki

MEGJEGYZÉS Ha a vonal nagy mértékben zajos, a kommunikáció valamival hosszabb ideig tarthat, mint amikor a [Ki] opció van kiválasztva. Átvitel kezdeti sebessége

Az átvitel kezdeti sebességének beállítása. Amikor a kommunikációs körülmények kedvezőtlenek, a fax továbbítása hibás lehet. Ebben az esetben állítson be alacsonyabb kezdeti átviteli sebességet. Érték: 9600bps, 14400bps, 33600bps

MEGJEGYZÉS Normál esetben ez a funkció az alapértelmezett beállítással használandó.

8-7

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Fogadás Tétel

Leírás

Hordozótípus

Adja meg a papír típusát, amire a készülék a fogadott faxot nyomtatja. Érték: Összes hordozótípus, sima, durva, pergamen, címkék, újrahasznosított, kötött, karton, színes, boríték, vastag, bevont, jó minőségű, egyedi 1–8 Lásd: Nyomtatás médiatípusa, 5-7. oldal.

Vétel dátuma és ideje

A vétel dátuma és ideje funkció minden fogadott oldal tetején megjeleníti nyomtatáskor a vétel dátumát és időpontját, a küldő adatait és az oldalak számát. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha másik időzónából érkezett a fax. Érték: Be, Ki Részletekért lásd: Nyomtatás médiatípusa, 5-7. oldal.

Kétoldalas nyomtatás

Ha azonos vastagságú, több oldalas adatot fogad a készülék, az azonos szélességű adatok a lapok két oldalára nyomtathatók. Érték: Be, Ki A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

2 az 1-ben nyomtatás

Ha többoldalas Statement vagy A5 méretű eredetit fogad a készülék, ez a funkció az eredeti kért oldalát nyomtatja egy Letter vagy A4 méretű papírra. Érték: Be, Ki A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Kötegelt nyomtatás

Ha többoldalas fax érkezik, a készülék az oldalakat az összes oldal fogadása után nyomtatja ki. [Off] beállítás esetén az oldalakat a készülék a fogadásukkor nyomtatja. Érték: Be, Ki A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Csengetések (Normál)

Ha a fogadás módja automatikus fogadás, akkor a fax fogadásáig eltelő csengetések száma igény szerint módosítható. Érték: 1 - 15

Csengetések (Üzenetrögzítő)

Ha a fogadás módja FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás, akkor a fax fogadásáig eltelő csengetések száma igény szerint módosítható. Érték: 1 - 15

Csengetések (FAX/TEL)

Ha a fogadás módja FAX/TEL, akkor a fax fogadásáig eltelő csengetések száma igény szerint módosítható. Érték: 0 - 15 A FAX/TEL csengetések száma néhány országban nem állítható.

Fogadási mód

Válasszon fogadási módot. Érték: Auto (Normál), Auto (FAX/TEL), Auto (Üzenetrögzítő, Kézi, Automatikus (DRD) Ha az Auto (DRD) beállítás van kiválasztva, válassza ki a DRD mintát. Érték: 1. minta (Normál csengetés), 2. minta (Dupla csengetés), 3. minta (Rövid-rövid-hosszú), 4. minta (Rövid-hosszú-rövid) Néhány országban DRD vételi mód is elérhető. Részletekért lásd: DRD fogadás (csak hüvelykes változatnál), 6-6. oldal.

Távoli SW tárcsázása

A fax fogadását a géphez csatlakozó telefonról az alábbi módon indíthatja. Érték: 00 - 99 A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Kódolt fogadás

Kódolt kommunikációjú fogadás bekapcsolása. Érték: Be, Ki Ha be van kapcsolva, válasszon kódoló kulcsot. A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót

8-8

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

Tétel ECM RX

Leírás ECM RX alkalmazásának beállítása. Az ECM egy az ITU-T (Nemzetközi telekommunikációs Unió) által meghatározott kommunikációs módszer, amely újraküldi az adatokat, amikor hiba történik. Az ECM móddal rendelkező fax készülékek kommunikáció közben ellenőrzik a hibákat, ezzel kiküszöbölve a kép torzulását, amelyet a vonal zaja és egyéb körülmények okozhatnak. Érték: Be, Ki

MEGJEGYZÉS Ha a vonal nagy mértékben zajos, a kommunikáció valamival hosszabb ideig tarthat, mint amikor a [Ki] opció van kiválasztva. EX kezdősebesség

Az EX kezdősebesség beállítása. Amikor a kommunikációs körülmények kedvezőtlenek, a fax továbbítása hibás lehet. Ebben az esetben állítson be alacsonyabb kezdeti átviteli sebességet. Érték: 9600bps, 14400bps, 33600bps

MEGJEGYZÉS Normál esetben ez a funkció az alapértelmezett beállítással használandó.

Forgalomszűrés Ezzel a funkcióval csak akkor küldhetők és fogadhatók faxok, ha a kommunikációs követelmények teljesülnek. A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Továbbküldési beállítások Ha fax érkezett, a beérkezett képet másik fax készülékre vagy számítógépre továbbíthatja, illetve meghatározhatja a példányszámot. A részletekért lásd az Angol Használati útmutatót.

Beállítás és karbantartás A nyomtatási minőség beállítása és a készülék karbantartása.

Szerviz beállítás Tétel Fax hívásbeállítások (Csak Európa)

Leírás A berendezés telefonalközpont mellékeként történő használata esetén, amikor egy fővonalon több mellékállomás osztozik, végezze el az alábbi alközponti beállítást.

Mellékválasztás

Ha a készülék PBX-re csatlakozik, állítsa be a [PBX] opciót. Érték: PBX, PSTN

Hívószám PSTN-re

Állítsa be a városi vonal eléréséhez szükséges hívószámot. A számot az alközponti rendszergazdától megtudhatja. Érték: 0-9, 00-99

8-9

Fax beállítások > Alapértelmezett faxbeállítások

8-10

9

Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Küldés/fogadás során működő jelzőfények ....................................................................................................... 9-2 Reagálás egy figyelmeztető jelző villogására .................................................................................................... 9-2 A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések ................................................................................... 9-3 Hibaüzenetek ..................................................................................................................................................... 9-4 Hibakódok listája ................................................................................................................................................ 9-6 Hibaelhárítás ...................................................................................................................................................... 9-8

9-1

Hibaelhárítás > Küldés/fogadás során működő jelzőfények

Küldés/fogadás során működő jelzőfények A Processing és a Memory jelzőfény mutatja a fax átvitelének állapotát. •

A Processing jelzőfény fax küldés és fogadás során villog.A Memory (Memória) jelzőfény villogása azt jelzi, hogy memória átvitel esetén a gép éppen a memóriájába menti az adatokat.A Memory (Memória) jelzőfény folyamatosan világít, ha a memóriában késleltetett adásra várakozó adatok vannak.Reagálás egy figyelmeztető jelző villogására Ha egy figyelmeztető jelző villog, nyomja meg a [Status/Job Cancel] gombot a hibaüzenet ellenőrzéséhez. Ha az üzenet a [Status/Job Cancel] gomb megnyomásakor nem jelenik meg az érintőpanelen, vagy a figyelmeztető jelző 1,5 másodpercig villog, ellenőrizze a következőket. Jelenség A fax nem küldhető el.

Ellenőrizendő tételek

Javító műveletek

Oldalszám

A moduláris kábel megfelelően van csatlakoztatva?

Megfelelően csatlakoztassa a moduláris kábelt.Helyesen van regisztrálva az engedélyezett FAXSZÁM és az engedélyezett azonosítószám?

Ellenőrizze az engedélyezett faxámot és az engedélyezett azonosítószámot.Kommunikációs hiba történt?

Ellenőrizze a hibakódokat a küldés/ fogadás eredményjelentésben és a műveletjelentésben. Ha a hibakód „U” vagy „E” betűvel kezdődik, hajtsa végre a megfelelő eljárást.

9-6

Foglalt a célhely faxvonala?

Küldje újra.Válaszol a célhely faxkészüléke?

Küldje újra.A fentiektől eltérő hiba áll fenn?

Forduljon a szervizképviselethez.9-2

Hibaelhárítás > A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések

A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések Ahhoz, hogy a készülék kikapcsolt állapotban is fogadhasson faxokat, nyomja meg a Energy Saver (Be-/kikapcsoló) gombot a kezelőpanelen. A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség. Mielőtt a készüléket a főkapcsolóval kikapcsolná, nyomja meg a Energy Saver (Be-/kikapcsoló) gombot a kezelőpanelen. A főkapcsoló kikapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a Processing és a Memory jelzőfény nem világít.

Győződjön meg róla, hogy nem világítanak a jelzőfények.

MEGJEGYZÉS Ha a Processing vagy a Memory visszajelző világít, a gép működik. A gép működése közben a főkapcsoló kikapcsolása üzemzavart okozhat.

9-3

Hibaelhárítás > Hibaüzenetek

Hibaüzenetek Hiba esetén a kijelzőn megjelenhet egy vagy több az alább felsorolt hibaüzenetek közül. Ezek segítik a hiba azonosítását és a hiba kijavítását. MEGJEGYZÉS Átviteli hiba esetén küldési/fogadási jelentés készül. Ellenőrizze a jelentésben szereplő hibakódot. A jelentéséhez lásd: Hibakódok listája, 9-6. oldal. Küldési/fogadási jelentés nyomtatásával kapcsolatban lásd: Küldési eredmény jelentések, 7-4. oldal és FAX fogadási eredmény jelentések, 7-7. oldal. A hibakódokat a műveletjelentésből is kiolvashatja. (Lásd: Műveletjelentés, 7-9. oldal.) Üzenet Tegyen a következő papírból az 1 (~3) papírfiókba.

Ellenőrizendő pont

Javító művelet

Referencia Oldal

Kifogyott a papír a jelzett papírkazettából?

Töltsön be papírt. Ha a fogadó papír típusa is megadásra került, a szükséges papír típusa szintén megjelenik. Más papírforrás használatához nyomja meg a [Papírválasztás] gombot. A kiválasztott papír használatához nyomja meg a [Folytatás] gombot.Meg lett adva a nyomtatási papír?

A megadott papírtípust tartalmazó kazetta nem elérhető. Válasszon egy másik papírforrást és nyomja meg a [Folytatás] gombot.A kazetta megfelelően vissza lett téve?

Vegye ki a kazettát, és tegye vissza megfelelően.A telefont felvették.

Csatlakozik a készülékhez telefon (kereskedelmi forgalomban kapható)?

Tegye vissza a kézibeszélőt.Feladat-nyilv. korlát túllépve.A felhasznált papír túllépte a feladatnyilvántartásnál előzőleg beállított korlátozást. Más műveletet már nem végezhet. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. A feladat meg lett szakítva. Kísérelje meg a feladatot később, a papírhasználati korlátozás visszaállítása után.

Lásd a készülék Használati útmutatóját.

Fiók számára megadott korlát túllépve.• A mellékazonosító fiók megtelt a dokumentumok adataival. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. A feladat meg lett szakítva. Kísérelje meg a feladatot később, miután a mellékazonosítós fiókból kinyomtatta vagy törölte az adatokat.• A lekérdező fiók megtelt. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. A feladat visszavonásra kerül. Töröljön dokumentumokat a lekérdező fiókból és ismételje meg a műveletet.

9-4

Hibaelhárítás > Hibaüzenetek

Üzenet

Ellenőrizendő pont

Javító művelet

Referencia Oldal

Hiba történt.Kapcsolja ki, majd be a gépet, vagy húzza ki, és csatlakoztassa újra a tápkábelt. Ha az üzenet nem tűnik el, jegyezze fel a hibakódot. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a tápkábelt. Forduljon a szervizképviselethez.Ütemezett küldési feladatok száma túllépve.A feladatok száma meghaladta a késleltetett átvitel beállított korlátját. Nyomja meg a [Kilépés] gombot. A feladat meg lett szakítva. Várja meg, amíg lezajlanak a késleltetett átvitelek, vagy törölje a késleltetett átvitelt, és indítsa el újra a feladatot.9-5

Hibaelhárítás > Hibakódok listája

Hibakódok listája Átviteli hiba esetén az alábbi hibakódok valamelyike bekerül a TX/RX eredmény jelentésbe és a Műveletjelentésbe. MEGJEGYZÉS A kommunikációs sebesség beállítástól függően a hibakódban az “U” vagy az “E” jelenik meg. Hibakód

Lehetséges ok/művelet

Foglalt

Az automatikus hívásismétlések ellenére sem sikerült létrehozni a kommunikációt a célállomással. Küldje újra.

MEGSZAKÍTVA

Az átvitelt a felhasználó megszakította. A vételt a felhasználó megszakította.

U00300

A papír kifogyott a célállomáson. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

U00430 - U00462

A vétel a kommunikációs funkciók inkompatibilitása miatt sikertelen, bár a kapcsolat létrejött.

U00601 - U00690

A kommunikáció a készülék hibája miatt leállt. Ismételje meg a küldést vagy a fogadást.

U00700

A kommunikáció a küldő vagy a fogadó oldali gép hibája miatt megszakadt.

U00800 - U00811

Hibásan küldött oldal(ak). Küldje újra.

U00900–U00910

Hibásan fogadott oldal(ak). Kérje meg a küldőt, hogy ismételje meg a faxot.

U01000 - U01097

Kommunikációs hiba történt az átvitel során. Küldje újra.

U01100 - U01196

Kommunikációs hiba történt a vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy ismételje meg a faxot.

U01400

Nem jött létre a kommunikáció a küldő vagy a fogadó állomással, mert hangtárcsázást kísérelt meg a berendezés impulzusos tárcsázású vonalon.

U01500

Kommunikációs hiba történt a nagy sebességű átvitel során. Küldje újra.

U01600

Kommunikációs hiba történt a nagy sebességű vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.

U01700–U01720

Kommunikációs hiba történt a nagy sebességű átvitel során. Küldje újra.

U01721

Kommunikációs hiba történt a nagy sebességű átvitel során. A beállított átviteli sebességet esetleg a fogadó készülék nem ismeri. Csökkentse az átviteli sebességet, és küldje újra.

U01800–U01820

Kommunikációs hiba történt a nagy sebességű vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.

U01821

Kommunikációs hiba történt a nagy sebességű vétel során. A beállított átviteli sebességet esetleg ez a készülék nem ismeri. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.

U03000

Lekérdezéses fogadásnál a fax fogadása sikertelen, mert az eredeti nem lett előkészítve a másik állomáson. Beszéljen a másik féllel.

U03200

Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet történt, a másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók nem tartalmaz adatokat. Beszéljen a másik féllel.

U03300

Az alábbi 1. vagy 2. miatt hiba történt. Beszéljen a másik féllel. 1 A másik fél készüléke hasonló gyártmányú, és átviteli szűrésbe ütközött a saját fax a lekérdezéses fogadás során. A kommunikáció hibás jelszó miatt megszakadt. 2 A másik fél készüléke hasonló gyártmányú, és átviteli szűrésbe ütközött a saját fax a mellékazonosító hirdetőtábla kommunikáció során. A kommunikáció hibás jelszó miatt megszakadt.

U03400

A lekérdezéses vétel megszakadt, mert a másik fél által megadott jelszó nem illik a vevő készülék FAX azonosítójához. Beszéljen a másik féllel.

9-6

Hibaelhárítás > Hibakódok listája

Hibakód

Lehetséges ok/művelet

U03500

Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet történt, a másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók a másik gépen nem található. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

U03600

A másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de a mellékazonosító hirdetőtábla fogadás megszakadt, mert a megadott jelszó hibás. Beszéljen a másik féllel.

U03700

Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet történt, de a másik fél faxkészülékén vagy nincs mellékazonosító hirdetőtábla kommunikációs funkció, vagy nem voltak eredetik a mellékazonosító fiókokban.

U04000

A megadott mellékazonosító fiók nem lett regisztrálva a saját gyártmányú fogadókészüléken, vagy a mellékazonosító nem megfelelő.

U04100

A fogadó készüléken nincs mellékazonosító fiók funkció, vagy a mellékazonosító nem megfelelő.

U04200

A titkosított átvitel megszakadt, mert a megadott fiók nincs regisztrálva.

U04300

A titkosított átvitel megszakadt, mert a fogadó faxon nincs titkosítási funkció.

U04400

A titkosított átvitel megszakadt, mert a titkosító kulcsok nem illeszkednek.

U04500

A titkosított fogadás megszakadt, mert a titkosító kulcsok nem illeszkednek.

U05100

Az átvitel megszakadt, mert a kommunikációs követelmények az ezen a gépen beállított átviteli szűrés miatt nem teljesültek. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

U05200

A vétel megszakadt, mert a kommunikációs követelmények az ezen a gépen beállított vételi szűrés miatt nem teljesültek.

U05300

A vételt a fogadó fél visszautasította, mert a kommunikációs követelmények a fogadó gépen beállított vételi szűrés miatt nem teljesültek. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

U14000

A mellékazonosító fiókba történő vétel leállt, mert elfogyott a készülék memóriája. Szabadítson fel helyet a memória tartalmának kinyerésével, vagy szüntesse meg a vételt a mellékazonosító fiókba.

U14100

A mellékazonosító fiókba vagy a hasonló gyártmányú készülék mellékazonosító fiókjába történő átvitel leállt, mert elfogyott a fogadó készülék memóriája. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

U19000

A memóriába történő vétel leállt, mert elfogyott a készülék memóriája. Szabadítson fel helyet a memória tartalmának kinyerésével, és kérjen ismételt küldést.

U19100

A memóriába történő átvitel leállt, mert elfogyott a fogadó készülék memóriája. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.

U19300

Az átvitel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel során. Küldje újra.

9-7

Hibaelhárítás > Hibaelhárítás

Hibaelhárítás Probléma esetén először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel. Jelenség Nem küldhető el a dokumentum.

Ellenőrizendő pont

Javító művelet

Referencia Oldal

A moduláris kábel megfelelően van csatlakoztatva?

Megfelelően csatlakoztassa a moduláris kábelt.A kijelzőn a Küldési hiba felirat látható?

Szüntesse meg a hiba okát, és küldje el újra a faxot.

9-6

Van beállítva TX (küldési) korlátozás?

Törölje a TX korlátozást.Nem végezhető közvetítő átvitel.

Van elég szabad hely a memóriában?

Kezdje el a küldést a memória felszabadulása után, vagy szabadítson fel memóriát.Nem végezhető titkosított átvitel.

A regisztrálás megfelelő mind a küldési, mind a fogadási oldalon?

Ellenőrizze újra a regisztrálást a küldési és a fogadási oldalon is.A távoli átkapcsolás nem használható.

A vonal csak impulzusos tárcsázást fogad?

Néhány telefonnál egy nyomógombbal ideiglenesen hangtárcsázásra lehet váltani. Olvassa el telefonkészüléke használati utasítását.Jó számot használ?

Ellenőrizze a mentett számot. (Alapérték: 55)Nem nyomtat a készülék a vétel után.

Bekapcsolta a memória továbbítást?

Ellenőrizze a továbbítási célhelyet.Nem érkezik fax.

A moduláris kábel megfelelően van csatlakoztatva?

Megfelelően csatlakoztassa a moduláris kábelt.A kijelzőn a Kommunikációs hiba felirat látható?

Szüntesse meg a hiba okát, és kérje meg a küldőt, ismételje meg a leadást.

9-6

Van beállítva RX (vételi) korlátozás?

Törölje az RX korlátozást.Nem végezhető memória vétel.

Van elég szabad hely a memóriában?

Kezdje el a fogadást a memória felszabadulása után, vagy szabadítson fel memóriát.Nem végezhető mellékazonosítós átvitel.

A fogadó fax képes a mellékazonosítós átvitelre?

A mellékazonosítós átvitel csak akkor működik, ha a fogadó fax is képes hasonló mellékazonosítós átviteli funkcióra.Megegyezik a mellékazonosító vagy a mellékazonosító jelszava a fogadó faxnál beállított értékekkel?

Ha az adatok jók, ellenőrizze azokat a vételi oldalon. Ez a készülék nem használ a vételhez mellékazonosító jelszót.Van elég szabad memória a vételi oldali faxon?

Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.Nem végezhető memória továbbítás.

A memória továbbítás beállítása [On]?

Ellenőrizze a memória továbbítás beállításait.Nem lehet kinyerni az adatokat a mellékazonosítós fiókból.

Lett beállítva jelszó a fióknál?

Adja meg a helyes jelszót.9-8

Hibaelhárítás > Hibaelhárítás

Jelenség

Ellenőrizendő pont

Javító művelet

Referencia Oldal

A lekérdezéses vétel nem használható.

A küldő oldalon megfelelő a lekérdezéses átvitel beállítása?

Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.Nem használható a mellékazonosítós bulletin board kommunikáció.

A másik oldal faxkészüléke alkalmas a mellékazonosítós hirdetőtábla kommunikációra?

Ha a másik fél faxkészüléke nem alkalmas a hasonló mellékazonosítós hirdetőtábla kommunikációra, akkor nem képes az ilyen faxok fogadására. Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó személlyel.Megfelelő a megadott mellékazonosító vagy jelszó?

Ha az adatok jók, ellenőrizze azokat a vételi oldalon.9-9

Hibaelhárítás > Hibaelhárítás

9-10

10

Függelék

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja: Karakterbeviteli mód ........................................................................................................................................ 10-2 Beviteli képernyők .................................................................................................................................. 10-2 Műszaki adatok ................................................................................................................................................ 10-3 Menütérkép ...................................................................................................................................................... 10-4

10-1

Függelék > Karakterbeviteli mód

Karakterbeviteli mód Ha egy név karaktereit szeretné bevinni, használja az érintőpanel képernyőjén látható billentyűzetet, és kövesse az alább bemutatott lépéseket. MEGJEGYZÉS Billentyűzetkiosztásként egyaránt elérhető a QWERTY, a QWERTZ és az AZERTY felosztás ugyanúgy, mint a számítógép billentyűzetén. Ha szükséges, változtassa meg az elrendezést. Az elrendezés megváltoztatására vonatkozó részletekért lásd a készülék Használati útmutatóját. Itt példaként a QWERTY kiosztás szerepel. Ugyanezen lépések végrehajtásával más felosztást is használhat.

Beviteli képernyők 3

4

5

6

7

1 2

8 9 GB0057_E01

10

Szám

11

12

Kijelző/gomb

Leírás

1

Kijelző

Megjeleníti a bevitt karaktereket.

2

Billentyűzet

Nyomja meg a beírandó karaktert.

3

[ABC] / [Symbol]

Válassza ki a bevitt karaktereket. Szimbólumok vagy számok beviteléhez válassza ki a [Symbol] gombot.

4

[A/a] / [a/A]

Nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz nyomja le.

5

Kurzor gomb

Nyomja meg a kurzor kijelzőn történő mozgatásához.

6

[Input] / [Limit] Display

Kijelzi a maximális és a bevitt karakterek számát.

7

Törlés billentyű

Nyomja meg, ha ki szeretne törölni egy karaktert a kurzortól balra.

8

Szóköz billentyű

Szóközt szúr be.

9

Enter gomb

Nyomja le sortörés beillesztéséhez.

10

[Cancel]

Megnyomásával kitörölheti a beírt karaktereket és visszatérhet a bevitel előtti képernyőhöz.

11

[< Back]

Nyomja le az előbbi képernyőhöz való visszatéréshez.

12

[OK] / [Next >]

Nyomja le a bevitt karakterek mentéséhez és a következő képernyőre való továbblépéshez.

10-2

Függelék > Műszaki adatok

Műszaki adatok MEGJEGYZÉS A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Tétel

Leírás

Kompatibilitás

Super G3

Kommunikációs vonal

Előfizetői telefonvonal

Átviteli idő

3 másodperc vagy kevesebb (33 600 bps, JBIG, ITU-T A4-R #1 tesztoldal)

Átviteli sebesség

33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/ 9600/7200/4800/2400 bps

Kódolás

JBIG/MMR/MR/MH

Hibajavítás

ECM

Eredeti mérete

Max. szélesség: 8-1/2"/216 mm, max. hossz: 14"/356 mm

Automatikus dokumentumadagoló

Max. 50 lap (dokumentumadagolóval)

Beolvasási felbontás

Vízszintes × Függőleges 200 × 100 dpi Normál (8 pont/mm × 3,85 sor/mm) 200 × 200 dpi Finom (8 pont/mm × 7,7 sor/mm) 200 × 400 dpi Super (Szuperfinom) (8 pont/mm × 15,4 sor/mm) 400 × 400 dpi Ultra (Ultrafinom) (16 pont/mm × 15,4 sor/mm)

Nyomtatási felbontás

600 × 600 dpi

Fokozatosság

256 árnyalat (hibaszétszórás)

Gyorsgomb

100 gomb

Továbbítás egyszerre több állomásra

Max. 100 célhely

Fogadás memóriába

256 oldal vagy több (ITU-T A4 #1 tesztoldalnál)

Képmemória kapacitása

3,5 MB (normál) (beérkező és elküldött faxok esetén)

Jelentések

Elküldött fax igazolójelentés, FAX RX igazolójelentés, műveletjelentés, állapotoldal

10-3

Függelék > Menütérkép

Menütérkép Gyorsgomb (lásd az Angol Használati útmutatót) Címjegyzék (3-4. oldal) Külső címjegyzék (lásd az Embedded Web Server RX User Guide útmutatóban.) Célállomás hozzáadása (3-2. oldal) Funkciók

Eredeti méret (lásd az Angol Használati útmutatót) Eredeti tájolás (lásd az Angol Használati útmutatót) Duplex (lásd az Angol Használati útmutatót.) FAX TX felbontás (4-6. oldal) Fényerő (4-7. oldal) Eredeti kép (4-7. oldal) Eredeti méret (lásd az Angol Használati útmutatót) A fájlnév bevitele (lásd az Angol Használati útmutatót) Értesítés a feladat elvégzéséről (lásd az Angol Használati útmutatót) FAX késleltetett átvitel (lásd az Angol Használati útmutatót) FAX közvetlen átvitel (4-8. oldal) FAX lekérdezéses fogadás (lásd az Angol Használati útmutatót) Gyorsbillentyűk hozzáadása/módosítása (lásd a készülék Használati útmutatóját)

Feladatfiók (lásd a készülék Használati útmutatóját) Eltávolítható memória (lásd a készülék Használati útmutatóját) Mellékazonosító fiók (lásd az Angol Használati útmutatót) Lekérdező fiók (lásd az Angol Használati útmutatót) Nyom felad állap (lásd a készülék Használati útmutatóját) Felad.küld állap (lásd a készülék Használati útmutatóját) Fel.állapot tár. (lásd a készülék Használati útmutatóját) Ütemezett feladat (lásd az Angol Használati útmutatót) Nyom.felad napló (7-3. oldal) Felad.küld napló (7-3. oldal) Fel.napló tárol. (7-3. oldal) FAX feladatnapló (7-3. oldal) Szkenner (lásd a készülék Használati útmutatóját) Nyomtató (lásd a készülék Használati útmutatóját) FAX

Vonal Ki (5-6. oldal) Kézi RX (5-6. oldal)

10-4

Függelék > Menütérkép

Toner állapot (lásd a készülék Használati útmutatóját) Papír állapot (lásd a készülék Használati útmutatóját) Eltávolítható memória (lásd a készülék Használati útmutatóját) Kapcsolat állapota (lásd a készülék Használati útmutatóját) SSD (lásd a készülék Használati útmutatóját)

Gyorsbeállítás varázsló

Fax beállítás (1-7. oldal) Papír beállítás (lásd a készülék Használati útmutatóját) Energiatakarékos beállítás (lásd a készülék Használati útmutatóját) Hálózat beállítás (lásd a készülék Használati útmutatóját)

Nyelv (lásd a készülék Használati útmutatóját) Jelentés (8-4. oldal)

Jelentés nyomtatás (84. oldal)

Állapotoldal (7-11. oldal) Betűtípus lista (lásd a készülék Használati útmutatóját) Hálózat állapota (lásd a készülék Használati útmutatóját) Szerviz állapot (lásd a készülék Használati útmutatóját) Kódlista (lásd a készülék Használati útmutatóját) Mellékazonosító fiók lista (lásd az Angol Használati útmutatót) Faxlista (index) (2-11. oldal) Faxlista (szám) (2-11. oldal) Kimenő fax jelentés (8-4. oldal) Bejövő fax jelentés (8-4. oldal)

Rendszergazda jelentés beállítások (79. oldal)

Kimenő fax jelentés (7-9. oldal)

Jelentés beállítás

Küldési eredmények jelentése

Bejövő fax jelentés (7-9. oldal) E-mail/mappa (lásd a készülék Használati útmutatóját) Fax (7-4. oldal) Megszakítás küldés előtt (7-5. oldal) Címzett formátum (7-6. oldal) RX eredmény jelentés

Fax (7-7. oldal) RX eredmény jelentés típusa (7-12. oldal)

Feladatvégi értesítő üzenet beállítások (lásd a készülék Használati útmutatóját) Küldési napló előzmények (lásd a készülék Használati útmutatóját) Számláló (lásd a készülék Használati útmutatóját) Felhasználói tulajdonságok (lásd a készülék Használati útmutatóját)

10-5

Függelék > Menütérkép

Kazetta/kézi adagoló beállítások (8-5. oldal)

1. (- 3.) kazetta (8-5. oldal)

Ált. beállítások

Alapértelmezett képernyő (lásd a készülék Használati útmutatóját)

Kézi adagoló (8-5. oldal)

Hang (8-6. oldal)

Hangjelzés (lásd a készülék Használati útmutatóját) Fax hangszóró hangerő (8-6. oldal) Fax monitor hangerő (8-6. oldal)

Eredeti beállítások (lásd a készülék Használati útmutatóját) Papír beállítások (lásd a készülék Használati útmutatóját) Alapértelmezett funkciók

FAX TX felbontás (8-6. oldal) Folyamatos szken. (FAX) (FAX) (8-6. oldal)

Példányszám korlát (lásd a készülék Használati útmutatóját) Hibakezelés (lásd a készülék Használati útmutatóját) Mértékegység (lásd a készülék Használati útmutatóját) Billentyűzet elrendezése (lásd a készülék Használati útmutatóját) USB billentyűzet típusa (lásd a készülék Használati útmutatóját) Másolás (lásd a készülék Használati útmutatóját) Küldés (lásd a készülék Használati útmutatóját) Dokumentumfiók

Egyéni fiók (lásd a készülék Használati útmutatóját) Mellékazonosító fiók (lásd az Angol Használati útmutatót) Feladatfiók (lásd a készülék Használati útmutatóját) Lekérdező fiók (lásd az Angol Használati útmutatót)

10-6

Függelék > Menütérkép

Fax (8-6. oldal)

TX/RX általános beállítások (8-6. oldal)

Kódolókulcs regisztrálás (lásd az Angol Használati útmutatót)

Átvitel (8-7. oldal)

Helyi fax név (8-7. oldal)

FAX távdiagnosztika (8-6. oldal)

Helyi fax azonosító (8-7. oldal) Helyi faxszám (8-7. oldal) Nyomtatás helyzete (8-7. oldal) Tárcsázási mód (csak angolszász verzió esetén) (8-7. oldal) Ismétlések száma (8-7. oldal) ECM TX (8-7. oldal) Átvitel kezdeti sebesség (8-7. oldal) Fogadás (8-8. oldal)

Hordozó típusa (8-8. oldal) Vétel dátuma és ideje (8-8. oldal) Kétoldalas nyomtatás (8-8. oldal) 2 az 1-ben nyomtatás (8-8. oldal) Köteg nyomtatás (8-8. oldal) Csengés (Normál) (8-8. oldal) Csengetés (Üzenetrögzítő) (8-8. oldal) Csengés (FAX/TEL) (8-8. oldal) Fogadási mód (8-8. oldal) Átkapcsoló kód (8-8. oldal) Kódolt fogadás (lásd az Angol Használati útmutatót) ECM RX (8-9. oldal) EX kezdősebesség (8-9. oldal)

TX/RX korlátozás (lásd az Angol Használati útmutatót) Továbbküldési beállítások (lásd az Angol Használati útmutatót) Kedvencek/alkalmazások (lásd a készülék Használati útmutatóját) Internet (lásd a készülék Használati útmutatóját) Címjegyzék/ Gyorsgomb

Címjegyzék (2-2. oldal) Gyorsgomb (lásd az Angol Használati útmutatót) Címjegyzék alapértelmezések

Rendezés

Nyomtatási lista (2-11. oldal) Felhasználói bejelentkezés/Nyilvántartás (lásd a készülék Használati útmutatóját) Nyomtató (lásd a készülék Használati útmutatóját) Rendszer/Hálózat (lásd a készülék Használati útmutatóját)

10-7

Függelék > Menütérkép

Dátum/Időzítők/ Energiatakarékos

Dátum/Idő (1-10. oldal) Dátumformátum (lásd a készülék Használati útmutatóját) Időzóna (1-10. oldal) Auto panelv.áll. (lásd a készülék Használati útmutatóját) Visszaállítási időzítő (lásd a készülék Használati útmutatóját) Energiatak. Időz (lásd a készülék Használati útmutatóját) Alvási szabályok (Európai modellek) (lásd a készülék Használati útmutatóját) Alvó szint (Európán kívüli modellek) (lásd a készülék Használati útmutatóját) Alvási időzítő (lásd a készülék Használati útmutatóját) Auto hibatörlés (lásd a készülék Használati útmutatóját) Hibatörlési időzítő (lásd a készülék Használati útmutatóját) Nem használt idő (lásd az Angol Használati útmutatót)

Beállítás/Karbantartás

Szervizbeállítások

Fax hívásbeállítások (csak Európa)

10-8

Mellékválasztás (8-9. oldal) Hívószám PSTN-re (8-9. oldal)

Tárgymutató

F

A A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések 9-3 A készülék részei és azok funkciói 1-2 Adatátvitel memóriából 4-2 Mégse 4-4 Alapértelmezett faxbeállítások 8-2 Alközponti beállítások 1-12

Átvitel kezdeti sebessége 2-4, 8-7 Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése 7-2

Cancel Átvitel megszakítása (a kommunikáció megszakítása) 4-5 Célhelyek megerősítési képernyője 7-14 Címjegyzék 2-2, 3-4 Célállomás kiválasztása 3-4 Címlista nyomtatása 2-11 Csoport hozzáadása 2-6 Kapcsolat felvitele 2-2 Keresés 3-4 Módosítás/törlés 2-9

Cs Csengetések FAX/TEL 8-8 Normál 8-8 Üzenetrögzítő 8-8

Gy Gyorsbeállítás varázsló 1-7

H

Á

C

FAX automatikus fogadása 8-8 Fax automatikus fogadása 5-2 Faxfeladat előzmények 7-3 Feladatnapló képernyő 7-3 Fogadás memóriába 5-5 Fogadás módja 8-8

Hangerő beállítás Fax hangszóró hangereje 1-7 Fax hangszóró hangerő 8-6 Fax monitor hangereje 1-7 FAX monitor hangerő 8-6 Hangerőszabályozás Feladat vége 1-7 Helyi FAX azon. 1-7 Helyi FAX azonosító 8-7 Helyi FAX név 1-7 Helyi fax név 8-7 Helyi FAX szám 1-7 Helyi faxszám 8-7 Hibaelhárítás 9-8 Hibakódok listája 9-6 Hibaüzenetek 9-4

I Idő 1-10 Időzítők 8-3

J

Dátum 1-10, 8-3 Density 4-7 Dokumentumadagoló 1-3, 1-4 DRD fogadás 6-6

Jelentés Címzett formátum 7-6 FAX fogadási eredmény jelentések 7-7 Jelentés a küldés előtt megszakított feladatról 7-5 Küldési eredmény jelentések 7-4 Műveletjelentés 7-9 Jelzőfények 9-2

E

K

D

ECM RX 8-9 ECM TX 8-7 ECM-kommunikáció 2-4, 3-3 Elsőbbségi felülbírálat küldés 4-4 E-mail értesítés Jelentés faxfogadás eredményéről 7-12 Energiatakarékos 8-3 Eredeti Eredeti képének kiválasztása 4-7 EX kezdősebesség 8-9

É Érintőpanel 1-5

Karakterbeviteli mód 10-2 Kezelőpanel 1-4 Készülék (nevek) 1-2 Közvetlen átvitel 4-8 Mégse 4-8 Küldés állapota 4-3 Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása 1-7, 8-7

M Menütérkép 10-4 Mégse Közvetlen átvitel törlése 4-8 Memóriából történő átvitel törlése 4-4 Műszaki adatok 10-3

Tárgymutató-1

N Nem jön fax 9-8 Nem küldhető el a dokumentum 9-8 Nem végezhető mellékazonosítós átvitel 9-8 Nincs nyomtatás 9-8

Ny Nyomtatás médiatípusa 5-7

R Resolution 4-6

T Távdiagnosztika 8-6 Távoli átkapcsolás 8-8 A regisztrálás módja 8-8 Telefonvonal 1-7, 8-7 TX Kezdeti sebesség 3-3

Ú Újratárcsázás Ismétlések számának módosítása 8-7

V Vételi mód 5-2

Tárgymutató-2

TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.