Hittanár-nevelő tanár mesterképzés


1 I. Tudnivalók a szakról: Szak neve: Hittanár-nevelő tanár Hittanár-nevelő tanár mesterképzés...
Author:  Zsófia Orsós

0 downloads 7 Views 573KB Size

Recommend Documents


No documents


2018A

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉS

Hittanár-nevelő tanár mesterképzés I. Tudnivalók a szakról: Szak neve:

Hittanár-nevelő tanár

Megszerezhető szakképzettség:

okleveles hittanár-nevelő tanár

Szint: Képzési idő/ megszerezhető kreditek: Tagozat:

mesterképzés A képzési idő az előképzettségtől függően 2, 4, 5, 7 féléves. ESTI

A képzés célja:

A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A végzettség nevelőtanári állás betöltésére is jogosít.

Finanszírozási forma:

Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük. (Állami ösztöndíjas képzésre való jogosultság feltételei: ld. alább.)

Önköltség mértéke:

190.000 Ft/félév

II. A jelentkezés és felvétel feltételei 1.

Milyen előképzettséggel lehet hittanár-nevelő tanár képzésre jelentkezni és hány féléves képzésre? ELŐKÉPZETTSÉG

KÉPZÉSI IDŐ

ELVÉGZENDŐ KREDITEK SZÁMA

1.1.

Teológus végzettség

2 félév

60 kredit

1.2.

Főiskolai hittanár végzettség

2 félév

60 kredit

1.3.

Tanári (bármilyen szakon szerzett) végzettség

4 félév

120 kredit

1.4.

Gyógypedagógus végzettség

4 félév

120 kredit

1.5.

Tanító, óvodapedagógus, szakoktató végzettség

5 félév

150 kredit

1.6.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

4 félév

120 kredit

1.7.

Felsőfokú oklevéllel rendelkezők (bármilyen szakon szerzett)

7 félév

208 kredit

1

2018A

2.

III.

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉS

További előfeltételek a hittanár-nevelő tanár szakra jelentkezéshez: (1) a jelentkező megkeresztelt (2) konfirmált (3) aktív vallásgyakorlat (előnyt jelent: evangélikus vallásgyakorlat) Felvételi eljárás és pontszámítás: A) Teológiai előképzettséggel rendelkezőknek:

Kikre vonatkozik?

-

Teológusok (ld. 1.1.) Főiskolai hittanárok (ld. 1.2.) Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA oklevéllel rendelkezők (ld. 1.6.), vagy bármilyen más, nem teológiai felsőfokú oklevéllel rendelkezők (ld. 1.7.), ha elvégezték az EHE részismereti képzését vagy máshol legalább 50 kredit értékben teológiai tanulmányokat folytattak és ezt előzetes kreditelismerési eljárásban az egyetem elismerte.

szóbeli felvételi + alkalmassági + (pályaalkalmassági vizsga)

Felvételi típusa és tartalma:

Felvételi pontszámítás:

I. A szóbeli felvételi kb. 15-20 perces szakmai és alkalmassági beszélgetés, amelynek célja, hogy felvételi bizottság meggyőződjön arról, hogy a jelentkező az előzetes tanulmányaiból rendelkezik-e az érdeklődését, motivációját megalapozó ismeretekkel. (A szóbeli felvételin azoknak is meg kell jelenniük, akik az EHE-n végezték a felvételhez szükséges teológiai részismereti képzést. Az EHE részismereti képzésében részt vett jelentkezőknek a felvételi eljárás díját nem kell ismételten megfizetniük.) II. Alkalmassági vizsga: A szóbeli vizsga része a motiváció és alkalmasság felmérése. Eredménye: megfelelt vagy nem felelt meg. III. Pályaalkalmassági vizsga: A májusban szervezett pályaalkalmassági vizsgán csak a katekéta vagy egyéb, nem teológiai felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek kell részt venniük. A felvételin maximum 100 pont szerezhető, ebből 1. felvételi elbeszélgetés: max. 50 pont 2. oklevél minősítés (Csak 2006-ban vagy azt követően szerzett oklevelek esetén): max. 45 pont (Az oklevél minősítésének 9-szerese.) (Ha a korábbi oklevél 2006 előtti, akkor a felvételi elbeszélgetés pontszámát duplázzuk.) 3. többletpontok (max. 5 pont szerezhető): - esélyegyenlőségi többletpont (gyes, fogyatékosság, hátrányos helyzet): max. 2 pont - 2. nyelvvizsga (középfokú komplex): 3 pont - 2. nyelvvizsga (felsőfokú komplex): 4 pont Az alkalmassági vizsga eredménye: megfelelt vagy nem felelt meg.

2

2018A

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉS

B) Teológiai előképzettséggel nem rendelkezőknek:

IV.

Kikre vonatkozik?

-

Felvételi típusa és tartalma:

írásbeli + szóbeli + alkalmassági + (pályaalkalmassági vizsga)

Felvételi pontszámítás:

A felvételin maximum 100 pont szerezhető, ebből 1. felvételi elbeszélgetés: max. 49 pont 2. írásbeli vizsga: max: 50 pont 3. többletpontok (max. 1 pont): - esélyegyenlőségi többletpont (gyes, fogyatékosság, hátrányos helyzet) Az alkalmassági vizsga eredménye: megfelelt vagy nem felelt meg.

Pedagógusok (ld. 1.3., 1.4., 1.5.) Bármilyen nem teológiai felsőfokú oklevéllel rendelkezők (ld. 1.7)

I. Felvételi vizsga (írásbeli + szóbeli): Az általános hittan ismeretek vizsgán a felvételizők a középiskolai hittan tárgy anyagából való felkészültségükről tesznek bizonyságot. A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. A felvételi tartalmi követelménye alább olvasható. II. Alkalmassági vizsga: A szóbeli vizsga része az motiváció és alkalmasság felmérése. Eredménye: megfelelt vagy nem felelt meg. III. Pályaalkalmassági vizsga: A májusban szervezett pályaalkalmassági vizsgán a pedagógus végzettséggel nem rendelkezőknek kell részt venniük. Eredménye: alkalmas vagy nem alkalmas.

Felvételi jelentkezés módja:

Jelentkezés módja:

A jelentkezés és a felvételi a központi eljárástól függetlenül, belső felvételi eljárás keretében történik. Jelentkezni az egyetem saját jelentkezési lapjának benyújtásával lehet, amely innen (https://teol.lutheran.hu/images/file/rekt/jellap_HITTANAR_2018A.pdf ) letölthető. Csatolandó dokumentumok (a dokumentumok másolati példánya): - születési anyakönyvi kivonat - felsőfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány - személyi igazolvány - lakcímkártya - keresztelési bizonyítvány (Az EHE-n lelkész szakon végzett jelentkezőknek nem kell.) - konfirmációt igazoló bizonyítvány (Az EHE-n lelkész szakon végzett jelentkezőknek nem kell.) - kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével valamint a jelentkezés indítékait, - az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított igazolás. (Az 3

2018A

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉS

igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.) (Az EHE-n lelkész szakon végzett jelentkezőknek nem kell.) - az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga-bizonyítvány - hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyes jogszabály szerinti igazolás, ha többletpontra tart igényt, - lelkészi ajánlás a jelentkező alkalmasságáról, attól a lelkésztől, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. (Az igazolást kiállító lelkész nem lehet a felvételiző hozzátartozója.) (Az EHE-n lelkész szakon végzett jelentkezőnek nem kell.) A jelentkezőkkel – a postai jelentkezést követően – elektronikusan (e-mail) tartjuk a kapcsolatot. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon pontos és érvényes e-mail címet adjanak meg!

Felvételi eljárás díja:

5000 Ft. Az összeget az intézmény számlaszámára (11707024-20272733-00000000) kell átutalással befizetni. (A megjegyzés rovatban föl kell tüntetni: Jelentkezés / a jelentkező neve). Az EHE részismereti képzésben részt vett hallgatóinak a felvételi eljárás díját nem kell ismételten megfizetniük! Az eljárás díját rózsaszín postautalványon is föl lehet adni, ez esetben az befizetés igazolását kérjük, csatolják a jelentkezési lap mellé. A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját!

Jelentkezési határidő:

2018. február 15. (csütörtök) (jelentkezések postára adásának határideje)

Pályaalkalmassági vizsga:

2018. május 16. (szerda) és 2018. május 23.

Felvételi ideje:

2018. július 3-4.

V. Felvételi vizsga követelménye: A) Teológiai előképzettséggel rendelkezőknek: Az egyéni motiváció kifejtése önállóan, valamint beszélgetés az alábbi könyvek tartalmi ismeretében (változott!): BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Keress! Evangélikus hittan, 9. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2017. (Második, átdolgozott kiadás) BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Láss! Evangélikus hittan, 10. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2017. (Második, átdolgozott kiadás) BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Szólj! Evangélikus hittan, 11. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2016. BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Remélj! Evangélikus hittan, 12. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2017. A kötelező irodalom beszerezhető a Luther Kiadónál vagy elérhető az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtárában. 4

2018A

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉS

B) Teológiai előképzettséggel nem rendelkezőknek: Az általános hittani ismeretek felvételi vizsga követelménye: Az írásbeli és a szóbeli felvételin a jelentkezőknek a középiskolai tananyagból szerzett tudásáról kell számot adnia. 1. Kötelező irodalom KOCZOR TAMÁS, SÁNDOR ÉVA, SÓLYOM ANIKÓ: Szálljunk hajóra! Evangélikus hittankönyv, 5. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2015. ISÓ DOROTTYA, MESTERHÁZY BALÁZS, MATUS KLÁRA KRISZTINA: Vitorlát bonts! Evangélikus hittankönyv, 6. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2016. KOCZOR TAMÁS, KOVÁCS ÁRON: Hajónapló. Evangélikus hittankönyv, 7. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2016. MESTERHÁZY BALÁZS, SÁNDOR ÉVA, SÓLYOM ANIKÓ: Víztükör. Evangélikus hittankönyv, 8. osztály. Luther Kiadó, Budapest, 2017. BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Keress! Evangélikus hittan, 9. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2017. (Második, átdolgozott kiadás) BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Láss! Evangélikus hittan, 10. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2017. (Második, átdolgozott kiadás) BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Szólj! Evangélikus hittan, 11. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2016. BÉRES TAMÁS, CSEPREGI ANDRÁS, KODÁCSY-SIMON ESZTER, RÉZ-NAGY ZOLTÁN, SIMON Z. ATTILA: Remélj! Evangélikus hittan, 12. osztály. Luther kiadó, Budapest, 2017. A kötelező irodalom beszerezhető a Luther Kiadónál vagy elérhető az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtárában. 2.

Szóbeli felvételi kérdések (témakörönként) Link: https://teol.lutheran.hu/images/file/rekt/szobelifelveteli_hittantetelsor_2018A.pdf

5

2018A

HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR MESTERKÉPZÉS

VI. Egyéb információk: Állami ösztöndíj: Mindenki jogosult tizenkét féléven át (támogatási idő) állami ösztöndíjas (államilag támogatott) formában felsőoktatási tanulmányokat folytatni. Állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre az jelentkezhet, aki még nem merítette ki a 12 félév támogatási idejét. Az eddig felhasznált állami támogatott félévekről információt a központi felsőoktatási információs rendszerből (FIR) nyerünk. A 2006 előtt végzett tanulmányokat automatikusan úgy tekintjük, hogy azok 7 állami támogatott félévet vettek igénybe. Ha a jelentkező 2006 előtti képzése során kevesebb mint 7 támogatott félévet vett igénybe (vagy egyáltalán nem vett igénybe támogatott félévet), akkor a jelentkezőnek a jelentkezési lap mellé a képző intézmény által, a tanulmányok féléveinek pénzügyi státuszáról kiállított igazolást is be kell nyújtania. Kimeneti követelmény: Az oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki. Az államilag elismert nyelvvizsgák listáját a www.nyak.hu oldalon találják meg.

Bővebb információ és kapcsolatfelvétel: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Telefon: +36 1 469 10 50 E-mail: [email protected]

6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.